The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

ROS SMK TAN SRI ORMAN MOHD SA'AT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norshuhada, 2022-07-05 22:23:33

RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH

ROS SMK TAN SRI ORMAN MOHD SA'AT

FAKULTI SAINS SOSIAL DAN KEMANUSIAAN
SEKOLAH PENDIDIKAN

RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH

SMK TAN SRI OSMAN MOHD SA’AT

Nama guru pelatih Disediakan oleh:
No Matrik
No. KP Nor Shuhada binti Mohamad Sharapi
Sem/ Tahun A19HP0093
Sekolah 991202-08-6050
Laporan 3 SHPH 2019/2020
SMK Tan Sri Osman Mohd Sa’at
Komponen C
Komponen D

PENGESAHAN MAKLUMAT RANCANGAN ORIENTASI SEKOLAH

Nama : Nor Shuhada Binti Mohamad Sharapi
No. Matrik : A19HP0093
No. KP : 991202-08-6050
Program : Ijazah Sarjana Muda Teknologi serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

Bil Bab Pengesahan Tarikh
1. Kompponen C
2. Kompponen D

Disediakan oleh: Disemakan oleh:

……………………………… ………………………………
(Tandatangan Guru Pelatih) (Tandatangan dan Nama Guru Pembimbing)

Disahkan oleh: Disahkan oleh:

………………………………. ……………………………….

(Tandatangan dan Nama Pengetua Sekolah) (Tandatangan dan Nama Pensyarah

Pembimbing)

SENARAI KANDUNGAN Muka surat

Bil Isi kandungan

KOMPONEN C: PRASARANA SEKOLAH

1.0 Kemudahan prasarana sekolah

KOMPONEN D: AKTIVITI KOKURIKULUM

2.1 Carta organisasi kokurikulum
2.2 Badan beruniform
2.3 Persatuan
2.4 Sukan dan permainan
2.5 Rumah Sukan
2.6Aktiviti dan program kecemerlangan
kokurikulum
2.7 Pencapaian kokurikulum dan sasaran

PELAPORAN DATA TEMUBUAL

REFLKESI KOMPONEN C DAN D

LAMPIRAN

1.0 KEMUDAHAN PRASARANA SEKOLAH

BIL PRASARANA
1. NAMA PRASARANA: Dewan terbuka

NAMA GURU: Rashidin Bin Md Taib

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Kerap digunakan iaitu setiap hari digunakan
Kualiti prasarana:

➢ Kurang memuaskan
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Keadaan pentas dan lantai yang kurang kukuh, kedudukan antara tiang
terlalu rapat

➢ Dewan dikongsi untuk pelbagai aktiviti
Cadangan penambahbaikan:

➢ Peruntukkan kemudahan yang lebih lengkap seperti penghawa dingin
➢ Memperbesarkan dewan dengan jadikan dewan tertutup
➢ Menambah juru Teknik untuk aktiviti di dewan

2. NAMA PRASARANA: Surau
NAMA GURU: Ustaz Suahaimi/ Ustazah Suriani

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Setiap kali waktu solat zohor
➢ Semasa amali solat dan majlis bacaan yassin
➢ Semasa pdpc matapelajaran Pendidikan Islam
Kualiti prasarana:
➢ Baik kerana kemudahan yang baru dan lengkap sepenuhnya
➢ Keluasan surau yang mencukupi
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Penggunaan LCD
➢ Kekemasan surau yang tidak terjamin kerana setiap hari penggunaannya
➢ Tempat wuduk yang terbuka
Cadangan penambahbaikan:
➢ Penambahan kemudahan seperti LCD, aircond dan taman

3. NAMA PRASARANA: Bilik Pendidikan Seni Visual (PSV)
NAMA GURU: Cikgu Zurina
TINJAUAN:

Frekuensi penggunaan prasarana:
➢ 3 kali sehari mengikut jadual kelas

Kualiti prasarana:
➢ Kurang memuaskan

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Bahan peralatan yang tiada dan tidak mencukupi
➢ Kebanyakkan barang adalah lama

Cadangan penambahbaikan:
➢ Pintu dan tingkap ditambah baik
➢ Peruntukkan penghawa dingin
➢ Tempat letak kasut dan beg

Gambar: Bilik Pendidikan Seni Visual (PSV)
NAMA PRASARANA: Bilik Iltizam
NAMA GURU: Rashidin Bin Md Taib
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Bilik utama sekolah

➢ Penggunaan adalah maksimum
Kualiti prasarana:

➢ Baik dan memuaskan tapi boleh ditambah baik lagi
➢ Mmepunyai kemudahan prasarana yang mencukupi dan lengkap
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Kesukaran penggunaan bilik disebabkan memberi keutamaan kepada

mesyuarat penting
➢ Keselamatan yang kurang memuaskan
Cadangan penambahbaikan:
➢ Penyelenggaraan yang lebih kepada peralatan seperti kipas dan penghawa

dingin
➢ Perlu dipegang oleh seorang guru yang mempunyai tanggungjawab
➢ Keselamatan bilik dikuatkan seperti penggunaan kunci manga

NAMA PRASARANA: Sudut Pidato
NAMA GURU: Cikgu Azman Bin Abdul [email protected]

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 2 kali dalam seminggu
➢ Digunakan sewaktu rehat dan pdpc
Kualiti prasarana:

➢ Selesa tetapi perlu diperbaiki untuk meningkatkan keberkesanan
penggunaanya

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Memerlukan pemasangan kipas dan ketiadaan sistem pembesar suara
➢ Keluasnya yang terhad kepada sekitar 20 orang sahaja

Cadangan penambahbaikan:
➢ Menambah kerusi bangku penjang sebanyak 10unit untuk memudahkan para
penonton untuk melihat sesi pidato
➢ Pemasangan kipas untuk keselesaan
➢ Selain itu, kemudahan papan putih dan LCD juga wajar disediakan untuk
memudahkan sesi pembentangan.

NAMA PRASARANA: Perpustakaan Tesanrrs STOMS
NAMA GURU: Cikgu Wan Shadiawatie Wan Abd Rashid

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Sangat kerap
Kualiti prasarana:

➢ Amat baik dan agak lengkap
➢ Sedang dalam proses naik taraf
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Tiada kekangan yang berlaku kerana prasarana dapat digunakan dengan
sebaiknya

Cadangan penambahbaikan:
➢ Penambahan peralatan ICT agar murid dapat menggunakannya bagi mencari
maklumat secara atas talian.

NAMA PRASARANA: Pejabat SMK Tan Sri Osman Mohd Sa’at
NAMA: Rahimah Bt Mohd Noh
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 8 jam dalam sehari
Kualiti prasarana:

➢ Persekitaran yang memuaskan
➢ Kedudukan pantri yang tidak strategik
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Keadaan yang memuaskan
Cadangan penambahbaikan:

➢ Penambahan staf/pekerja pejabat

NAMA PRASARANA: Bilik Sukan
NAMA GURU: Rashidin Bin Md Taib
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Digunakan untuk Pendidikan jasmani (terdapat dalam buku log)
Kualiti prasarana:

➢ Kurang memuaskan kerana terdapat tangka bilik air yang bocor di dalam
bilik sukan

➢ Tiada kaunter dan pencahayaan di dalam bilik tersebut
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Desakan pihak pengurusan ingin biliksentiasa kemas dan cantik
➢ Peralatan sukan terlalu lama, ada yang tiada dikembalikan
➢ Lokasi yang tidak strategik
Cadangan penambahbaikan:

➢ Penambahbaikan dengan pecahkan dinding untuk membuat kaunter
➢ Bina 2 bilik seperti bilik sukan dan bilik pameran sukan
➢ Bilik dipindahkan ke lokasi berhampiran padang dan astaka

NAMA PRASARANA: Bilik perniagaan/RBT
NAMA GURU: Cikgu Siti Suharti Binti Saniman
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Setiap hari
Kualiti prasarana:

➢ Baik dan memuaskan
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Kerusi dan meja mencukupi namun keselesaan murid adalah kurang kerana
terdapat murid yang rendah kurang selesa untuk meja dan kerusi yang tinggi

➢ Permukaan lantai yang tidak rata tetapi masih boleh digunakan
Cadangan penambahbaikan:

➢ Meja dan kerusi perlu diganti yang lebih sesuai untuk murid dan lebih selesa

NAMA PRASARANA: Bilik Kesihatan
NAMA GURU: Wan Nor Roziaty Wan Mat Roni

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Tiga kali dalam seminggu
Kualiti prasarana:

➢ Lengkap dan berfungsi dengan baik
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Kedudukan bilik yang jauh daripada bangunan utama sekolah
➢ Dalam proses naik taraf bilik kesihatan
Cadangan penambahbaikan:
➢ Penambahbaikan lokasi bilik yang lebih dekat dan sesuai

NAMA PRASARANA: PLC Tekvo
NAMA GURU: Mohd Razip Bin Husin

TINJAUAN:

Frekuensi penggunaan prasarana:
➢ Digunakan apabila terdapat mesyuarat dan aktiviti mengenai tekvo

Kualiti prasarana:
➢ Kurang memuaskan

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Kemudahan yang tidak mencukupi
➢ Bilik tersebut masih dalam proses naik taraf
➢ Haiwan mudah keluar masuk ke dalam bilik tersebut walaupun sudah bilik
berkunci

Cadangan penambahbaikan:
➢ Peruntukkan kemudahan yang lebih banyak seperti meja, kerusi, almari dan
penghawa dingin
➢ Peruntukkan barang peralatan yang baru serta mencukupi
➢ Penambahbaikan seperti info mengenai subjek tekvo

NAMA PRASARANA: Bengkel Sains Rumah Tangga (Bilik masakan)
NAMA GURU: Siti Nur Hajar Umar

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Setiap kali ad akelas dalam seminggu
Kualiti prasarana:

➢ Dalam keadaan baik, alatan mencukupi
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Perlukan penyenggaraan berkala yang melibatkan kos, masa dan tenaga
➢ Peralatan telah melebihi tempoh 10 tahun
Cadangan penambahbaikan:
➢ Memerlukan jarring untuk menutup ruang atas tingkap
➢ Perlukan pembantu seperti pembantu makmal

NAMA PRASARANA: War room
NAMA GURU: Rosyati Mohd Zainal

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 2 kali sebulan
Kualiti prasarana:

➢ Memuaskan dan baik
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Kedudukan bilik yang berada di tingkat paling tinggi menyebabkan ia bukan
menjadi pilihan utama penggunaannya.

Cadangan penambahbaikan:
➢ Menambahkan bilangan kerusi dan meja

NAMA PRASARANA: Bilik PLC bidang bahasa
NAMA GURU: Azman Bin Abdul [email protected]

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Digunakan sewaktu mesyuarat bidang, mesyuarat panitia dan bengkel PLC
bidang.

Kualiti prasarana:
➢ Sederhana kerana hanya terdapat rak buku, almari penyimpanan alat tulis,
rak fail, suis elektrik, kipas dan lampu
➢ Printer bersaiz kecil

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Lokasi di tempat tinggi iaitu tingkat 3 menyukarkan individu oku untuk
turut serta sewaktu menggunakan bilik tersebut

Cadangan penambahbaikan:
➢ Pemasangan penghawa dingin, smart TV, penapis air, sinki dan paip.

NAMA PRASARANA: Bilik Kokurikulum

NAMA GURU: Haslinda Sulaiman

TINJAUAN:

Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Merupakan bilik baru namun masih belum ada perasmian
➢ Hanya AJK koko sahaja dibenarkan masuk.

Kualiti prasarana:

➢ Kurang memuaskan kerana kipas lama serta using
➢ Tiada penghawa dingin
➢ Masih dikemaskini

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Bilik perlu sentiasa kemas sebab berada di Kawasan hadapan
➢ Terlalu banyak peralatan dan dokumen berada dalam bilik tersebut
➢ Desakan pentadbir untuk memastikan bilik sentiasa kemas

Cadangan penambahbaikan:

➢ Buat senarai tugas pembahagian pengurusan bilik
➢ Kertas di bahagi sama rata
➢ Wujudkan sistem inventori barang keluar masuk.

NAMA PRASARANA: Bilik guru
NAMA GURU: Rashidin Bin Md Taib

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Penggunaan bilik guru tidak digunakan sangat disebabkan KBG iaitu kelas
berasaskan sekolah

Kualiti prasarana:
➢ Kurang memuaskan

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Penghawa dingin cepat rosak dan keadaan bilik yang cepat panas
➢ Tempat guru dan tingkap banyak yang rosak

Cadangan penambahbaikan:
➢ Penambahbaikan kepada penyelanggaraan penghawa dingin

NAMA PRASARANA: Kantin sekolah
NAMA GURU: Rashidin Bin Md Taib

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Penggunaan kantin setiap hari
Kualiti prasarana:

➢ Kurang memuaskan
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Makanan sikit, tidak mencukupi, pilihan makanan yang sama
➢ Pengurusan kantin yang kurang memuaskan
➢ Kantin kecil, ruang makan guru yang kecil
Cadangan penambahbaikan:
➢ Membuat penambahbaikan seperti ruang makan untuk guru-guru

(penyediaan bilik khas untuk guru makan dengan lebih selesa)
➢ Tukar pengurusan kantin yang lebih sistematik

NAMA PRASARANA: Tandas
NAMA GURU: Rashidin Md Taib
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Bila perlu sahaja
Kualiti prasarana:

➢ Memuaskan dan sentiasa dibersihkan
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Kekurangan kemudahan tandas yang jenis duduk bagi individu
Cadangan penambahbaikan:

➢ Tambah baik kualiti tandas
➢ Mempelbagaikan jenis tandas seperti tandas OKU

NAMA PRASARANA: Bilik Bimbingan Dan Kaunseling

NAMA GURU: Hj Md Fouzi Bin Sailan
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Setiap hari bilik ini akan digunakan
Kualiti prasarana:

➢ Memuaskan namun masih 80% hamper sempurna
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Masalah rutin ialah bertindan dengan pdpc semasa sesi
Cadangan penambahbaikan:

➢ Menambah kelajuan internet
➢ Penggunaan alas karpet di ganti dengan vinyl

NAMA PRASARANA: Bilik PLC Sains Sosial
NAMA GURU: Zalipah Hj Dollah

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 4 kali digunakan untuk bermesyuarat
➢ Secara berkala untuk mesyuarat PLC panitia mata pelajaran
Kualiti prasarana:
➢ Sangat memuaskan
➢ Kelengkapan dan kemudahan yang disediakan pada tahap cemerlang

seperti LCD, printer, alat bantu mengajar dan alatan tulis
➢ Digunakan untuk guru-guru sains sosial untuk coaching e mentoring
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Tiada
Cadangan penambahbaikan:
➢ Memperuntukkan papan data pencapaian digital SPM/PT3 yang

memaparkan peritus dan GPS untuk matapelajaran terlibat.

NAMA PRASARANA: Bilik pengurusan Pendidikan khas
NAMA GURU: Siti Sakifah Binti Mohd Alwi
TINJAUAN:

Frekuensi penggunaan prasarana:
➢ Setiap hari sebelum dan selepas aktiviti pdpc

Kualiti prasarana:
➢ Sangat baik kerana prasarana yang ada dalam bilik pengurusan dapat
digunakan dengan baik

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Penggunaan segala prasarana dalam bilik pengurusan sanagat terhad
kerana bilangan guru melebihi bilangan prasarana.

Cadangan penambahbaikan:
➢ Perbanyakkan prasarana yang boleh digunakan oleh kebanyakan guru
➢ Perluaskan tempat untuk meletakkan lebih lagi prasarana

NAMA PRASARANA: Bengkel pembuatan
NAMA GURU: Mohd Razip Bin Husin
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 15 kali dalam seminggu

➢ 3 kali dalam sehari
Kualiti prasarana:

➢ Kurang memuaskan
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Keadaan meja yang semakin uzur disebabkan kebanyakkan telah
dimakan oleh anai-anai

➢ Bengkel yang lama dan kurang diselenggara
Cadangan penambahbaikan:

➢ Peruntukkan perabot seperti meja dan kerusi yang lebih baik atau baru

NAMA PRASARANA: Bengkel Reka Bentuk Fesyen
NAMA GURU: Zurida Bt Shoheh
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 14 kali dalam seminggu
Kualiti prasarana:

➢ Baik
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Lantai bengkel yang rosak berlubang menyebabkan habuk
➢ Kerusi tingkap yang sudah berkarat
Cadangan penambahbaikan:
➢ Menampal lantai atau memasang sticker vinyl floring
➢ Menukar kekisi tingkap yang lebih baik

NAMA PRASARANA: Makmal sains 4,5 dan 6
NAMA GURU: Norsila Binti Sadikin/ Farah fizuana
TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Mengikut jadual kelas
Kualiti prasarana:

➢ Kurang memuaskan

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Penyelanggaraan bangunan yang kurang
➢ Kipas dan lampu tidak berfungsi dengan baik
➢ Bilik stor bahan kimia tidak mempunyai eksos fan
➢ Bilik makmal yang tidak mempunyai kemudahan akses sehingga
kterpaksa menggunakan data sendiri untuk mengakses internet

Cadangan penambahbaikan:
➢ Peruntukkan tambahan untuk bahan dan radas
➢ LCD

NAMA PRASARANA: Bengkel Elektronik
NAMA GURU: Siti Suriani Abdullah

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 20 kali dalam seminggu
➢ 4 kelas dalam sehari
Kualiti prasarana:
➢ Kurang memuaskan
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Masalah bengkel yang panas
➢ Penggunaan kipas cepat rosak
➢ Kerusi terlalu tinggi sehingga menyebabkan kurang keselesaan murid
➢ Peralatan bahan dalam keadaan baik
➢ Meja telah dimakan oleh anai-anai
Cadangan penambahbaikan:
➢ Peruntukkan meja baru dan kerusi yang mempunyai tempat sandar

bagi keselesaan murid

NAMA PRASARANA: Bengkel Reka Bentuk Mekanikal
NAMA GURU: Abd Adi Bin Ab Rahman

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 12 waktu dalam seminggu
➢ 4 kali maksimum dalam sehari

Kualiti prasarana:
➢ Kurang memuaskan kerana 2 tahun bengkel tidak digunakan
disebabkan oleh pandemik sehingga menyebabkan barang banyak
berkarat

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Meja yang telah dimakan anai-anai menyebabkan murid kurang selesa
➢ Peralatan kurang mencukupi

Cadangan penambahbaikan:
➢ Meningkatkan kemudahan seperti meja dan kerusi serta peralatan
mekanikal dapat ditukar dengan baru kerana banyak telah rosak

NAMA PRASARANA: Bengkel Asas Kelestarian
NAMA GURU: Yazed Bin Ahmad

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 8 waktu dalam seminggu
➢ Penggunaan hari selesa dan ahad paling kerap digunakan
Kualiti prasarana:
➢ Kurang memuaskan kerana banyak kemudahan yng perlu diperbaiki

disebabkan terlalu lama
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:

➢ Peralatan bengkel kebanyakkan rosak
➢ Kebersihan bengkel kurang terjamin kerana terdapat banyak habuk

walaupun sudah kemas
➢ Barang tamat tempoh
Cadangan penambahbaikan:
➢ Peruntukkan meja baru dan lebih sesuai dengan bengkel
➢ Peruntukkan peralatan yang lebih baik dan baru

NAMA PRASARANA: Koperasi
NAMA GURU: Shairulnizam Hasni Ahmad

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ Setiap hari
➢ Waktu operasi iaitu 9:30 pagi hingga 10:30 pagi
Kualiti prasarana:
➢ Kurang memuaskan iaitu 8/10
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Keluasan koperasi yang tidak mencukupi dan sempit
➢ Stor yang tidak mencukupi
➢ Kawalan tunai yang sukar dikawal
➢ Tempahan baju lambat terutamanya apabila membuat tempahan dari

luar untuk pakaian dan seluar yang mengambil masa hampir 5 bulan
Cadangan penambahbaikan:

➢ Peruntukkan koperasi yang baru, van dan mesin cetakan yang baru
➢ Pengeluaran tunai digunakan dengan pembayaran E-tunai iaitu secara

qr code

NAMA PRASARANA: Laman minda
NAMA GURU: Zulkifli Zainal

TINJAUAN:
Frekuensi penggunaan prasarana:

➢ 4 kali dalam seminggu
➢ Buat pada waktu perhimpunan dan perjumpaan kokurikulum
Kualiti prasarana:
➢ Memuaskan namun perlu ditambahbaik lagi
Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Cuaca yang tidak menentu
➢ Keselamatan murid kerana di laman minda merupakan Kawasan

tempat utama kenderaan lalu dan meletakkan kereta
Cadangan penambahbaikan:

➢ Tambah bumbung dan buat dataran tertutup

NAMA PRASARANA: Makmal komputer / Bilik Akses
NAMA GURU: Mohd Rajab Bin Marjuni

TINJAUAN:

Frekuensi penggunaan prasarana:
➢ Digunakan secara berkala sama ada dalam pdpc atau program-
program khas seperti pertandingan dan sesi telesidang

Kualiti prasarana:
➢ Memuaskan kerana peranti dalam keadaan yang baik

Kekangan dan cabaran penggunaan prasarana:
➢ Talian internet yang kurang memuaskan

Cadangan penambahbaikan:
➢ Melengkapkan talian internet yang lebih stabil dan menyediakan jadual
penggunaan yang tertentu

2.0 SKTIVITI KOKURIKULUM
2.1 CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

2.2 BADAN BERUNIFORM

BIL UNIT KOKURIKULUM JAWATAN NAMA GURU

UNIT BERUNIFORM

1. KADET POLIS Ketua Guru Cikgu Abdul Adi Bin Abd Rahman
Penasihat
Cikgu Mohd Raziman Bin Abd
Pen. Ketua Guru Rahman
Penasihat Cikgu Siti Suriani Binti Abdullah

Guru Penasihat

Cikgu Norahizan Binti Md Noor

Cikgu Azlinda Binti Basir

Cikgu Muhammad Syahril Bin Tahir

2. PERGERAKAN PENGAKAP Pengerusi Saudara Muhammad Rahimi Aiman
Bin Isnizam
Ketua Guru Cikgu Samsinar Binti Mohtar
Penasihat
Pen. Ketua Guru Cikgu Ling Theng Kai
Penasihat
Guru Penasihat Cikgu Wan Noor ‘Azila Wati Binti
Wan Abdullah
Cikgu Shairulnizam Hasri Bin Ahmad

Pengerusi Saudara Muhammad Ibnu Solehin
Bin Md Othman
3. PENGAKAP PENDIDIKAN KHAS Ketua Guru Cikgu Norul Fazliana Binti Mustpha
Penasihat
Pen. Ketua Guru Cikgu Wan Halimatulwahida Binti
Penasihat Wan Ismail
Guru Penasihat Cikgu Siti Sarifah Binti Mohd Alwi

Cikgu Hanim Binti Mohamed

Cikgu Mohammad Shahrul Aimen
Bin Abd Kasim

Cikgu Halizah Binti Abdullah

Pengerusi Saudara Suhaimi Bin Abdullah

4. KADET BOMBA Ketua Guru Cikgu Hj. Yazed Bin Ahmad
Penasihat
Cikgu Kamaliatulnoorhidayah Binti
Pen. Ketua Guru Zainuddin
Penasihat Cikgu Wan Shadiawatie Binti Wan
Abd. Rashid
Guru Penasihat Cikgu Suharti Binti Saniman

Cikgu Siti Nurzairishuhada Binti
Zainudin

Cikgu Zulkifli Bin [email protected]

Cikgu Hj. Mohd Suahaimi Bin Jairi

Pengerusi Saudara Ikram Shakirin Bin
Mohamad
5. PERGERAKAN PANDU PUTERI Ketua Guru Cikgu Sara Annun Binti Zakaria
Penasihat
Pen. Ketua Guru Cikgu Norazilah Binti Adnan
Penasihat
Guru Penasihat Cikgu Siti Nur Hajar Binti Umar

Cikgu Ani Binti Maulud

Cikgu Hjh. Siti Husnidar Binti
Marzuki

Cikgu Norhaini Binti Ariffin

Pengerusi Saudari Nadhirah Binti Haron

6. PERSATUAN BULAN SABIT Ketua Guru Cikgu Tan Can Ny
MERAH MALAYSIA Penasihat Cikgu Ling Theng Kai
Cikgu Kweh Wee Lian
Pen. Ketua Guru
Penasihat

Guru Penasihat

Cikgu Khairina Binti Munip

Cikgu Hj. Fouzi Bin Sailan

Pengerusi Cikgu Noor Amalina Binti R
[email protected]

Saudari Ang Wen Xuan

7. PERGERAKAN PUTERI ISLAM Ketua Guru Cikgu Zurina Binti [email protected] Gong
Penasihat Bay
Cikgu Hjh Irmala Binti Daim
Pen. Ketua Guru
Penasihat Cikgu Wan Nor Roziaty Binti Wan
Mat Roni
Guru Penasihat Cikgu Suheibah Binti Sobaki

Cikgu Hjh Suraini Binti Misran

Cikgu Azizah Binti fathul Ariffin

8. KADET REMAJA SEKOLAH Pengerusi Saudari Intan Zulaikha Binti
Mohamud Khusairi
2.3 PERSATUAN Ketua Guru Cikgu Ani Asleen Binti Mashodi
1. BAHASA MELAYU Penasihat
2. BAHASA INGGERIS Pen. Ketua Guru Cikgu Mohd Rajab Bin Marjuni
3. STEM Penasihat
Guru Penasihat Cikgu Fadilah Binti Mohamad

Cikgu [email protected] Nabila Binti Mat
Yasin

Cikgu Yahya Bin Mahmud

Cikgu Rosyati Binti Mohd Zainal

Pengerusi Saudara Muhammad Irfan Binti
Azizan

PERSATUAN DAN KELAB

Ketua Penasihat Cikgu Norazilah Binti Adnan

Penolong Cikgu Siti Norzairishuhada Binti
Pengerusi Zainudin

Saudara Mukhrishah Irfan Bin Musa

Ketua Penasihat Cikgu Hjh Siti Husnidar Binti Marzuki

Penolong Cikgu Sara Annun Binti Zakaria

Pengerusi Saudari Koh Tian Li

Ketua Penasihat Cikgu [email protected] Nabila Binti Mat
Penolong Yasin

Cikgu Samsinar Binti Mokhtar

Pengerusi Saudari Nur Aleya Maisarah Binti
Nordin

4. ICT & SAINS Ketua Penasihat Cikgu Abdul Adi Bin Abd Rahman
5. SEJARAH DAN GEOGRAFI Penolong
6. INOVASI REKACIPTA Pengerusi Cikgu Fadilah Binti Mohamad
7. PENDIDIKAN SENI VISUAL Ketua Penasihat
Penolong Saudari Nursyafiqah Binti Hamdan
Pengerusi
Ketua Penasihat Cikgu Suheibah Binti Sobaki
Penolong
Pengerusi Cikgu Muhammad Syahril Bin Tahir
Ketua Penasihat
Saudari So Min Xuan
Penolong
Cikgu Ling Theng Kai
Pengerusi
Cikgu Hj Yazed Bin Ahmad
8. BAHASA CINA Ketua Penasihat
Saudari Nur Alisah Binti Afpandy
Penolong
Cikgu Kamaliatulnoorhidayah binti
Pengerusi Zainudin
Cikgu Zurina Binti [email protected] Gong
9. PENDIDIKAN ISLAM & IMRAH Ketua Penasihat Bay
SURAU Saudari Nurulafiqa Ubaidah Binti M
Norasid
Penolong Cikgu Kweh Wee Lian

Pengerusi Cikgu Tan Can Ny

10. FOTOGRAFI & MAJALAH Ketua Penasihat Saudara King Sheng Yang
SEKOLAH Penolong
Pengerusi Cikgu Hjh Irmala Binti Daim

Cikgu Wan Nor Roziaty Binti Wan
Mat Roni
Saudara Muhammad Mirza Danish
Bin Sutarmadi
Cikgu Siti Suharti Binti Saniman

Cikgu Abdul Adi Bin Abd Rahman

Saudara Muhammad Amir Danish
Bin Mohd Zulkarnain

11. PEMIMPIN MUDA SUKAN Ketua Penasihat Cikgu Norhaini Binti Ariffin
(QM) Penolong
Pengerusi Cikgu Rashidin Bin Md Taib

12. KERJAYA & PEMBIMBING Ketua Penasihat Saudara Mohammad Ali Syaiful Bin
RAKAN SEBAYA Penolong Abdul Rahim
Pengerusi Cikgu Rosyati Binti Mohd Zainal

13. REKREASI & KEMBARA Ketua Penasihat Cikgu Hj Md Fouzi Bin Sailan
Penolong
Pengerusi Saudari Nur Afiqah Husna Binti
Sha’ban
14. SPBT Ketua Penasihat Cikgu Khairina Binti Munip
Penolong
Cikgu Ani Asleen Binti Mashodi
Pengerusi
Saudara Muhammad Amarul Hiffni
15. KEPIMPINAN PERPUSTAKAAN Ketua Penasihat Bin Parlan
Cikgu Azizah Binti Fathul Ariffin
Penolong
Cikgu Noor Amalina Binti R
Pengerusi [email protected]
Saudara Muhammad Afif ‘Arasy
16. PENGGUNA Ketua Penasihat Hamdan
Penolong Cikgu Wan Noor ‘Azila Wati Binti
Pengerusi Wan Abdullah
Cikgu Wan Shadiawatie Binti Wan
17. PERPADUAN Ketua Penasihat Abd Rashid
Penolong Saudari Nurul Fitri Syahirah Binti
Pengerusi Anuar
Cikgu Yahya Binti Mahmud

Cikgu Azlinda Binti Basir

Saudari Nurul Wirdani Binti
Maswera
Cikgu Hjh Suraini Binti Misran

Cikgu Hj Mohd Suahaimi Jairi

Saudari Ulfa Wadhihah Binti Hassan

18. KESELAMATAN JALAN RAYA Ketua Penasihat Cikgu Mohamad Raziman Bin Abd
19. KEBUDAYAAN Penolong Rahman
20. MALAYSIAKU (Pen. Khas) Pengerusi Cikgu Norahizan Binti Md Noor
Ketua Penasihat
21. KELAB KEUSHAWANAN Penolong Saudari Nur Hanisa Edora Binti
Pengerusi Azman
Ketua Penasihat Cikgu Zurida Binti Shoheh
Penolong
Cikgu Zulkifli Bin [email protected]
Pengerusi
Ketua Penasihat Encik Mohd Afiq Bin Hamidon
Penolong
Pengerusi Saudari Nasrin Nazurah Binti
Hairulehsan
Cikgu Siti Sarifah Binti Mohd Alwi

Cikgu Wan Halimatulwahida Binti
Wan Ismail
Cikgu Hanim Binti Mohamed

Cikgu Norul Fazliana Binti Mustapha

Cikgu Norhalizah Binti Abdullah

Cikgu Mohammad Shazrul Aimen
Bin Abd Kasim
Cikgu Jamilah Binti Mohamed

Cikgu Ahmad Faiz Bin Ayub

Cikgu Nur Mastura Binti Ghanif

Sudari Nurul Eiman Syahada Binti
Nur Izwan
Cikgu Siti Suriani BINTI Abdullah

Cikgu Shairulnizam Hasri Bin Ahmad

Saudara Muhammad Afiq Hafiz Bin
Jamari

2.4 SUKAN DAN PERMAINAN

PASUKAN SEKOLAH DAN KELAB SUKAN PERMAINAN

1. BOLA SEPAK Ketua Penasihat Cikgu Shairulnizam Hasri Bin Ahmad

Penolong Cikgu Md Fouzi Bin Sailan

Cikgu Samsinar Binti Mohtar

Cikgu Suheibah binti Sobaki

2. BOLA JARING Pengerusi Saudara Muhammad Amarul Hiffni
Ketua Penasihat bin Parlan

Cikgu Azlinda binti Basir

Penolong Cikgu Hjh Suraini binti Misran

Cikgu Norazilah binti Adnan

Cikgu Siti Suharti binti Saniman

3. BADMINTON Pengerusi Saudari Dian Qistina Batrisya binti
Ketua Penasihat Anhar

Cikgu Rashidin bin Md Taib

Penolong Cikgu Siti Nurzairizshuhada binti
Zainudim

Cikgu Hjh Immala binti Daim

Cikgu Siti Nur Hajar binti Umar

Pengerusi Saudari Nursyafiqah binti Hamdan

4. PETAQUE Ketua Penasihat Cikgu Noor Amalina binti R
Penolong [email protected]

Cikgu Siti Suriani binti Abdullah

Cikgu Rosyati binti Mohd Zainal

Cikgu Hjh Siti Husnidar binti Marzuki

Pengerusi Saudari Nurin Afrina binti Noor
Aznan

5. CATUR CINA Ketua Penasihat Cikgu [email protected] Nabila Binti Mat
Penolong Yasin
Cikgu Yahya Bin Mahmud
6. RAGBI Pengerusi
7. SEPAK TAKRAW Ketua Penasihat Cikgu Tan Can Ny
Penolong
Cikgu XXX
Pengerusi
Ketua Penasihat Saudari Amirah Basyirah Binti
Penolong Ahmad Huzairi
Cikgu Hj Yazed Bin Ahmad
8. BOLA BALING Pengerusi
Ketua Penasihat Cikgu Zulkifli Bin [email protected]
Penolong
Cikgu Zurida Binti Shoheh
Pengerusi
9. PETANQUE PENDIDIKAN KHAS Ketua Penasihat Saudara Adam Yussri Izzat Bin Mohd
Rizam
Penolong Cikgu Hj Mohd Suahaimi Bin Jairi

Cikgu Mohd Rajab Bin Marjuni

Cikgu Sara Annun Binti Zakaria

Cikgu Wan Nor Roziaty Binti Wan
Mat Roni
Saudara Muhammad Al Fateh Bin
Mohd Nizam
Cikgu Norahizan Binti Md Noor

Cikgu Abdul Adi Bin Abd Rahman

Cikgu Wan Noor ‘Azila Wati Binti
Wan Abdullah
Cikgu Mohd Raziman Bin Abd
Rahman
Saudara Muhd Arash Saifuddin Bin
Khairudi
Cikgu Norhalizah Binti Abdullah

Cikgu Wan Halimatulwahida Binti
Wan Ismail

10. SOFBOL Pengerusi Cikgu Siti Sarifah Binti Mohd Alwi
11. BOLA KERANJANG Ketua Penasihat
12. FLOORBALL Penolong Cikgu Norul Fazliana Binti Mustapha

Pengerusi Saudara Muhd Nor Hafizal Bin
Ketua Penasihat Yusoff
Penolong Cikgu Ani Bin Maulud

Pengerusi Cikgu Norhaini Binti Ariffin
Ketua Penasihat
Penolong Cikgu Ani Asleen Binti Mashodi

Pengerusi Cikgu Wan Shadiawatie Binti Wan
Abd. Rashid
Saudara Muhammad Naznizam Bin
Naim
Cikgu Kweh Wee Lian

Cikgu Khairina Binti Munip

Cikgu Ling Theng Kai

Cikgu Kamaliatulnoorhidayah Binti
Zainudidin
Saudara Boo Jun Jin

Cikgu Muhammad Syahril Bin Tahir

Cikgu Azizah Binti Fathul Ariffin

Cikgu Zurina Binti [email protected] Gong
Bay
Cikgu Fadilah Binti Mohamad

Saudari Norfarzanah Binti Jamsari

2.5 RUMAH SUKAN RUMAH SUKAN
DATO BAHAMAN Chef De Mission Cikgu Mohd Razip Bin Husin

1. Ketua Cikgu Siti Suharti Binti Saniman
2. MAT KILAU Penolong Ketua
Pengerusi Cikgu Wan Noor ‘Azila Wati Binti
AJK Wan Abdullah
Saudara Muhammad Faris Asraf Bin
Chef De Mission Daud
Ketua Cikgu Hj Yazed Bin Ahmad
Penolong Ketua
Pengerusi Cikgu Mohd Shazrul Aimen Bin Abdul
AJK Kasim
Cikgu Mohd Raziman Bin Abd
Rahman
Cikgu Siti Suriani Binti Abdullah

Cikgu Samsinar Binti Mohtar

Cikgu Zurida Binti Shoheh

Cikgu Hanim Bin Mohamed

Cikgu [email protected] Nabila Binti Mat
Yasin
Cikgu Siti NurZairishuhada Binti
Zainudin
Cikgu Zalipah Binti Dolah

Cikgu Suheibah Binti Sobaki

Cikgu Fadilah Binti Mohamad

Saudara Muhammad Aniq Danial Bin
Zaini
Cikgu Azlinda binti Basir

Cikgu Yahya bin Mahmud
Cikgu Hjh Suraini binti Misran
Cikgu Norahizan binti Md Noor
Cikgu Sara Annun binti Zakaria

3. DOL SAID Chef De Mission Cikgu Norul Fazliana binti Mustapha
TOK JANGGUT Ketua
Penolong Ketua Cikgu Azizah binti Fathul Ariffin
Pengerusi
AJK Cikgu Noor Amalina binti R
[email protected]
Chef De Mission Cikgu Ahmad Faiz bin Ayub

Cikgu Muhammad Syahril bin Tahir

Cikgu Kweh Wee Lian

Cikgu Mohd Yazid Bin Fadilah

Cikgu Wan Shadiawatie Binti Wan
Abd. Rashid
Cikgu Ani Binti Maulud

Saudari Nur faranatasya Najwa Binti
Suhaimi
Cikgu Hj Mohd Suhaimi bin Jairi

Cikgu Khairina binti Munip

Cikgu Zurina binti [email protected] Gong
Bay
Cikgu Siti Sarifah binti Mohd Alwi

Cikgu Mohd Rajab bin Marjuni

Cikgu Kamaliatulnoorhidayah binti
Zainudin
Cikgu Hj Md Fouzi bin Sailan

Cikgu Jamilah binti Mohamed

Cikgu Nur Mastura binti Gharif Jamal

Cikgu Siti Nur Hajar binti Umar

Cikgu Azman Bin Abd [email protected]

Ketua Cikgu Wan Nor Roziaty Binti Wan
Penolong Ketua Mat Roni

Cikgu Hjh Irmala Binti Daim

Pengerusi Saudari Nurellisya Raudhah Binti
AJK Ahmad

Cikgu Hjh Irmala binti Daim

CikguLing Theng Kai

Cikgu Ani Asleen binti Mashodi
4. Cikgu Tan Can Ny

Cikgu Norazilah Binti Adnan

Cikgu Rosyati Binti Mohd Zainal

Cikgu Wan Halimatulwahida Binti
Wan Ismail

Cikgu Norhalizah Binti Abdullah

Cikgu Abdul Adi Bin Abd Rahman

Cikgu Shairulnizam Hasri Bin Ahmad

2.6AKTIVITI DAN PROGRAM KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

PROPOSAL PROJEK KOKURIKULUM
MENGHIAS PAPAN KENYATAAN KELAB KEBUDAYAAN

TEMPAT
SMK TAN SRI OSMAN MOHD SA’AT

TARIKH
1 – 5 JULAI 2022

PERINGKAT
SEKOLAH

ANJURAN
GURU PELATIH UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA (UTM)

Nama Program DENGAN KERJASAMA
Penganjur
SMK TAN SRI OSMAN MOHD SA’AT
Penganjur bersama
(jika berkenaan) Pembangunan Papan Informasi Kelab Kebudayaan
Guru Praktikal Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Pendahuluan
SMK Tan Sri Osman Mohd Sa’at

Latihan mengajar merupakan satu program latihan di lapangan
yang bertujuan untuk mengaitkan pengetahuan, kemahiran, dan
pengalaman sedia ada dengan amalan sebenar tugas sebagai
seorang guru. Oleh itu, program Pembangunan Papan Informasi
Kelab Kebudayaan ini dipilih untuk dijalankan bagi memenuhi
syarat kehendak sukatan latihan mengajar yang wajib dijalankan
oleh setiap guru pelatih semasa berada di sekolah. Program
Pembangunan Papan Informasi Kelab Kebudayaan ini akan

Objektif membantu kelab mengorganisasi dan mencantikkan papan
kenyataan mereka.

1. Mempromosikan kelab kebudayaan kepada murid
2. Memberi pendedahan kepada murid mengenai aspek

kebudayaan seperti gazal dan dikir barat.

Tarikh Program dan Tempat 1 – 5 Julai 2022

Sasaran Papan Kenyataan Kelab Kebudayaan
Jawatankuasa Penganjur Ahli Kelab Kebudayaan
Tentatif Program Sila rujuk Lampiran I
Anggaran Belanjawan Sila rujuk Lampiran II
Ulasan Penasihat Kelab / Sila rujuk Lampiran III
Pengetua Kolej Kediaman
Unit Sukan / Unit Kebudayaan / Dengan harapan, semua rancangan yang telah dirancang akan
Pusat Kerjaya / Kaunseling berjalan dengan lancar dan mencapai semua objektif yang
Kajian Pusat (jika berkenaan) diketengahkan. Semoga program ini dapat dilaksanakan dengan
Penutup jayanya dengan kerjasama semua pihak yang terlibat.

Disediakan oleh NOR SHUHADA BINTI MOHAMAD SHARAPI
(Pengarah Program)

Disemak oleh
(Penyelaras Program)

Disokong oleh
(Penasihat Program)

LAMPIRAN I

JAWATANKUASA PENGANJUR

PENASIHAT KEHORMAT
Encik Mohamad Fadir bin Mohd Salled

Pengetua
SMK Tan Sri Osman Mohd Sa’at

PENASIHAT
NASRUL FADHLI BIN MOHD JAMIL

GPK Kokurikulum
SMK Tan Sri Osman Mohd Sa’at

PENYELARAS
Puan Zurida binti Shoheh
Ketua Panitia Reka Bentuk Teknologi
SMK Tan Sri Osman Mohd Sa’at

JAWATANKUASA PELAKSANA

PENGARAH
Nor Shuhada binti Mohamad Sharapi

Guru Praktikal
Universiti Teknologi Malaysia

SETIAUSAHA
Nurul Nadiah binti Fadlil Alamin

Guru Praktikal
Universiti Teknologi Malaysia

BENDAHARI
Siti Nurul Adha binti Aziz

Guru Praktikal
Universiti Teknologi Malaysia

LAMPIRAN II

ANGGARAN PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PAPAN INFORMASI KELAB
KEBUDAYAAN SMK TAN SRI OSMAN MOHD SA’AT

BIL PERKARA KUANTITI JUMLAH KESELURUHAN
1 PERUNTUKAN KELAB KEBUDAYAAN - RM50

JUMLAH RM50

LAMPIRAN III

GAMBAR PAPAN KENYATAAN SEBELUM AKTIVITI PEMBANGUNAN PAPAN
INFORMASI KELAB KEBUDAYAAN DIJALANKAN

LAPORAN AKTIVITI MENGHIAS PAPAN KENYATAAN KELAB
KEBUDAYAAN TAHUN 2022

JPN JOHOR
SEKOLAH
AKTIVITI MURID SMK TAN SRI OSMAN MOHD SA’AT

KEBERKESANAN PEMBANGUNAN PAPAN INFORMASI KELAB
PROGRAM KEBUDAYAAN

PRESTASI 1 – 5 JULAI 2022
KEWANGAN
1. Terdapat maklumat berkaitan kelab yang boleh dirujuk
ISU PELKASANAAN oleh warga sekolah berbanding sebelum ini.

CADANGAN 2. Dapat mempromosikan kelab kebudayaan
PENAMBAHBAIKAN 3. Pencapaian kelab dapat menjadi motivasi kepada

kelab lain
Sumber kewangan: Kelab Kebudayaan

Jumlah peruntukan diterima: RM 50

Jumlah perbelanjaa sebenar: RM 50

1. Papan terlalu besar dan kurang sesuai menyebabkan
aktiviti menghias mengambil masa yang lama untuk
disiapkan.

Menukarkan papan kenyataan kini dengan papan kenyataan
yang lebih sesuai dan mudah untuk dihias.

LAMPIRAN:

2.7 PENCAPAIAN KOKURIKULUM DAN SASARAN
Antara pencapaian sekolah dalam bidang kokurikulum yang paling terhebat ialah dalam
penglibatan yang diwakili oleh Pendidikan khas dimana sering memperoleh johan dalam
peringkat daerah dalam pelbagai pertandingan seperti E-marhabah dan pertandingan sukan.
Selain itu, Peningkatan dari segi kutipan pingat emas dalam olahraga SSMD meningkat dan
sebelum ini dalam permainan bola sepak hampir 20 tahun tidak pernah melepasi peringkat
kumpulan namun pada tahun 2019 atau 2020 bola sepak sekolah dapat memasuki separuh
akhir.

Sasaran sekolah untuk bidang kokurikulum adalah sekurang-kurangnya acara yang
dimasuki oleh murid mestilah memasuki hingga ke peringkat separuh akhir pada SSMD dan
Negeri namun di peringkat kebangsaan menjadi top 5 untuk sukan dan permainan. Dari segi
sukan juga, tuan pengetua berhasrat membangunkan pasukan ragbi kerana beliau mengambil
peluang dimana terdapat murid yang datang dari sekolah rendah yang telah mewakili ragbi
hingga ke peringkat kebangsaan. Tambahan lagi, sekolah STOMS juga merupakan pusat
Latihan daerah untuk pasukan lelaki ragbi dan pengetua juga menghasrat membangunkan
pasukan perempuan ragbi. Tuan pengetua juga berhasrat untuk membangunkan hoki kerana
peluang yang terdapat dari guru yang handal

3.0 PELAPORAN DATA TEMU BUAL
Menurut temu bual yang telah dijalankan bersama Cikgu Encik Muhammad Fadir bin Mohd
Salleh iaitu Pengetua SMK Tan Sri Osman Mohd Sa’at. Beliau menceritakan mengenai
pengalaman memulakan kerjaya dalam bidang Pendidikan sebagai seorang guru sejarah.
Selepas menamatkan Kursus Perguruan Lepasan Ijazah (KPLI) di Universiti Kebangsaan
Malaysia. Beliau kemudian berkhdimat sebagai guru di SMK Kabogan, Semporna Sabah
selama hampir 3 tahun sehingga tahun 1996. Kemudian, beliau berpindah ke SMK Dato
Penggawa Barat dan menyandang jawatan guru disiplin sehingga tahun 2008. Selepas itu,
beliau telah dinaikkan pangkat menjadi Guru Kanan Mata Pelajaran (GKMP) di SMK Kayu
Ara Pasong. Pada tahun 2009, beliau menjadi Penolong Kanan Kokurikulum di Sekolah
Menengah Dato Ali Haji Ahmad selama 4 tahun. Pada tahun 2015, sekali lagi Cikgu Mohamad
Fadir bin Mohd Salleh dinaikkkan pangkat ke Penolong Kanan Hal Ehwal Kokurikulum di
SMK Kukup. Beliau sekali lagi diangkat menjadi Penolong Kanan Pentadbiran di SMK Dato’

Yunos Sulaiman pada Julai 2017. Pada masa yang sama, beliau turut menjadi pemangku
pengetua di sekolah tersebut ketika sekolah tersebut ketiadaan pengetua. Akhirnya, pada bulan
November 2018, beliau telah ditugaskan sebagai Pengetua di SMK Tan Sri Osman Mohd Saat.

Menurut beliau juga, sebagai seorang pengetua skop kerja meliputi segala aspek
termasuk pentadbiran, pengurusan sumber manusia, kewangan, hal ehwal murid dan
kokurikulum. Seterusnya, beliau juga merupakan guru subjek sejarah di STOMS serta
mengetuai kluster kecemerlangan sejarah di daerah Pontian. Antara cabaran utama beliau
sepanjang menjadi pengetua di SMK Tan Sri Osman Mohd Sa’at ialah menyiapkan trek dan
padang sekolah. Pihak sekolah telah pun menerima dana sumbangan dari beberapa pihak,
namun begitu, projek pembinaan trek dan padang tersebut belum berjalan dan akhirnya, pada
tahun 2019, trek dan padang STOMS berjaya disiapkan. Tambahan lagi, beliau juga berdepan
cabaran di mana pada ketika itu, STOMS berada di tangga ketiga terbawah dalam bidang
akademik. Hasil usaha Cikgu Fadir untuk meningkatkan kualiti akademik STOMS
membuahkan hasil apabila STOMS berjaya berada hampir dengan sekolah-sekolah terbaik di
daerah Pontian. Selain itu, peratus kehadiran murid semasa Cikgu Fadir memulakan khidmat
beliau turut menjadi cabaran beliau sebagai seorang pengetua. Oleh itu,untuk meningkatkan
peratus kehadiran murid, beliau mewujudkan Kelas Berasasakan Guru (KBG) di STOMS yang
memberi kesan yang besar terhadap kehadiran, akademik, pengurusan dan juga Kokurikulum.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
KEJOHANAN BADMINTON MSS MELAKA 2022
Next Book
HarianMetro06072022