The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by bettinabalazs, 2018-03-25 07:06:43

RIGmus Ajka különszám

RIGmus AJKA 2018. március

RIG LAJOS

AJKÁÉRT

„Az ember számít,
nem a pártszín!”

2

Rig Lajos az egyetlen esélyes Politikai érdekek az uniós
pénzek elosztásánál
ellenzéki jelölt
A fideszes többségű Veszprém Megyei Köz-
Rig Lajos vagyok, 2015-től az Önök gyűlés sorra elkaszálta Ajka önkormányza-
országgyűlési képviselője. Vallom azt, tának uniós pályázatait. A benyújtott 12
hogy az ember számít, nem a pártszín, így pályázatból csak 3 nyert, az igényelt 3500
a választókerületem minden polgárát
igyekeztem képviselni az elmúlt három millió forintos támogatásból csak 331 milli-
évben. Az ajkai eseményeket, igényeket ót kapott meg a város, mert szocialista veze-
folyamatosan követtem, és amikor tésű. Felháborító, hogy a személyes bosszú
csak lehetett közbenjártam a város érde- miatt a város lakosaival szúr ki a helyi Fidesz!
kében. Munkámról folyamatosan beszá-
moltam a helyi tv-nek. A térség egyet-
len esélyes ellenzéki jelöltjeként arra biz- Adományok Ajkára
tatom Önöket, hogy taktikusan szavaz-
zanak április 8-án. Hódmezővásárhelyen Németországi kapcsolataim révén jó minő-
bebizonyosodott, hogy el lehet felejteni ségű adományokat szereztünk több ajkai
a közvélemény kutatásokat, és a Fidesz intézménynek is, az ajkai Magyar Imre Kór-
leváltható! Nem kell mást tenni, csak házba érkező 10-15 millió forintnyi eszkö-
április 8-án a legesélyesebb ellenzéki zök nagy hasznára vannak a betegeknek és
jelöltre szavazni, pártlistán pedig az egészségügyi dolgozóknak, a„Méltó Élet
a szimpatikus ellenzéki pártra voksolni. Esélye” Idősek Otthona pedig ágynemű-
garnitúrákkal, huzatokkal és törölközőkkel
A kórház fertőző gazdagodhatott. Mentős múltamra tekin-
tettel nagy öröm számomra, hogy közben-
osztályáért járásomra új mentőautó érkezett Ajkára, és
a mentőállomás is megújulhat hamarosan.
Több ajkai lakos is megkeresett az ajkai
kórház fertőző osztályának katasztrofális
állapota miatt, így két írásbeli kérdést is
benyújtottam az illetékes miniszternek
a fejlesztés érdekében. A válasz alapján
egyelőre nem számíthat az osztály
kormányzati támogatásra.

Az orvoshiány

Ajkán is gond

A Magyar Imre Kórház Gyermekosztályán
olyan kritikus már a helyzet, hogy
valaki az orvosi hivatás helyett inkább
a műkörmösi szakmát választja. Itt az
ideje, hogy tegyünk a szakemberhiány
ellen, vagy lassan nem lesz ki gyógyítson.

3

A tapolcai kórházfejlesztés tehermentesíti az ajkai kórházat

A tapolcai kórház 2012-es osztálymegszüntetései után nagymértékben megnöveke-
dett az ajkai kórház leterheltsége. A feladatok, ellátandó betegek száma növekedett,
de ezt nem követte forrás- és eszközbővítés, ahogy a szakemberek számának növe-
kedése sem. Közérdekű adatigényléssel fordultam az ajkai kórházhoz és a mentőszol-
gálathoz, amelyből kiderült: a tapolcai és sümegi járásból érkező betegek száma
megsokszorozódott 2012 után, a mentőknél pedig másfélszeresére nőtt a futásteljesít-
mény. Közbenjárásomra a tapolcai kórház sürgősségi fogadóponttal és 15 ágyas bel-
gyógyászattal bővült, ami várhatóan csökkenteni fogja az ajkai kórház leterheltségét.

Tisztább levegőt az ajkaiaknak! A bölcsőde fejlesztésére

Az ajkai erőmű környezetszennyezése van szükség
kapcsán írásbeli kérdést nyújtottam be
az illetékes miniszternek, egyeztettem Egy ajkai kismama keresett meg a közel-
az államtitkársággal, és a környezetvé- múltban, aki szeretne visszamenni dol-
delmi hatóságokkal. Tavaly év végén gozni, hogy a városi bölcsiben nincs
az ajkai erőmű tulajdonosváltására szabad hely. A jelenleg 98 főt befoga-
került sor, reményeink szerint így hama- dó intézmény nem tudja kielégíteni
rosan megszűnik a káros kibocsátás. a helyi igényeket, így szükséges a bőví-
tése, ennek érdekében írásban fordul-
Útfejlesztések kellenek! tam a nemzeti fejlesztési miniszterhez.

Egyik személyes vállalásom, hogy küzdeni Kikapcsolódni
fogok a 21. századhoz méltó úthálózato- a Városligetben
kért. A térségben többek között a 8-as vagy
a 84-es főút, az Ajkát és Tapolcát összekötő Az ajkai „Zöld város” projekt megvalósí-
út is erősen felújításra szorul. Kormányra ke- tására érdekében írásbeli kérdéssel for-
rülésünk esetén az útfejlesztéseket átszö- dultam az illetékes miniszterhez. Mivel
vő korrupciót és a túlárazásokat megszün- a pályázaton nem nyert rá támogatást
tetjük, így több fejlesztés valósulhat meg! a város, ezért szorgalmazom, hogy állami
forrásból megvalósulhasson. Ajkai lakosok
Kerékpárral Ajkán is! elmondása alapján futópályára, a közvilágí-
tás megoldására, több játszóhelyre, nyilvá-
A közelmúltban előremutató egyeztetése- nos WC-re, és biciklipályára lenne szükség.
ket folytattam a Révész Máriusz kormány-
biztossal a térség kerékpárút fejlesztési Fejlesszük az
terveit vitattuk meg. Ajkát képviselve a
város terveit, igényeit is továbbítottam. oktatást Ajkán!

Mikor lesz ajkán Az ajkai Bródy Imre Gimnázium és a hoz-
zá tartozó Zeneiskola is leharcolt, rossz
mammográfia? állapotú. A gimnázium esetében kor-
szerűsítésre, akadálymentesítésre lenne
Sok helyi lakos érdeklődött, mikor lesz is- igény, a zeneiskolának pedig új elhelyezés
mét mammográfiás vizsgálat Ajkán, ezért szükséges, hiszen az életveszélyes épület
megkérdeztem az illetékes minisztert. gazdaságosan nem felújítható. A fej-
A válasz alapján tervben van egy lesztések érdekében írásban fordultam
mammográfiás készülék beszerzése, az illetékes miniszterhez.
azonban ennek időpontjáról nem
kaptunk tájékoztatást.

4

Veszprém megye 3-as választókerület

az egyetlen esélyes jelölt Rig Lajos annak,
aki nem akarja a Fideszt

Jelöltek Várható szavazatarány
Rig Lajos - Jobbik egyéniben
Fenyvesi Zoltán - Fidesz-KDNP
Kárpáti Lajos - MSZP-Párbeszéd 44.9%
35.5%
15.6%

Takács Lajos - LMP 2.4%

lakossági fórum

2018. március 28. szerda 18 óra

ajka polus coop konferenciaterem
szabadság tér 7.

felelős kiadó: Rig Lajos


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Frisch_020
Next Book
RIGmus 2018. április