The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ismi Sham, 2019-12-12 16:57:30

BPS2020 P2 TADBIR

BPS2020 P2 TADBIR

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN

MAJLIS PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH PENGETUA PIBG
Pn. Hjh. Jamsiah Bt. Mohd Shariff

PK PENTADBIRAN PK HAL EHWAL MURID PK KOKURIKULUM
Tn Hj Ishak b. Mat Tn. Hj. Md Daud bin Kasim En. Jamaluddin Bin Abdul Ghani

PENTADBIRAN KURIKULUM

 LEMBAGA TATATERTIB UNIT HEM UBK UNIT UNIT
 MAJLIS PERANCANG KOKURIKULUM SUKAN
 PENGURUSAN SUMBER UNIT KURIKULUM GURU KANAN PERSATUAN & PERMAINAN
OLAHRAGA
- 65 - MANUSIA PEPERIKSAAN & BIDANG BAHASA DISIPLIN & OPERASI PAYUNG SEMAKAN KELAB RUMAH SUKAN
PENILAIAN PENGAWAS JADUAL UNIT
 DATA & MAKLUMAT  BAHASA MELAYU SEKOLAH KEDATANGAN BERUNIFORM
 KEWANGAN  AWAM  BAHASA INGGERIS PENDAFTARAN SELAMAT KELAB SUKAN &
 BUKU STOK & INVENTORI  DALAMAN  BAHASA ARAB PELAJAR PPDa/ PERMAINAN
 PEMBANGUNAN STAF  DIALOG PRESTASI ASRAMA SLAD
 PEMBANGUNAN FIZIKAL BIDANG SAINS & KECERIAAN
JK KECEMERLANGAN MATEMATIK KELAS KESIHATAN/ KAUNSELING /
SEKOLAH PRESTASI RAWATAN KERJAYA
 SAINS KEBAJIKAN
 AGAMA & DAKWAH  SPM  MATEMATIK MURID / ZAKAT PRS
 TEKNOLOGI MAKLUMAT &  PT3  MATEMATIK TAMB.
 PPP SEKOLAH BIASISWA KANTIN PERTANDINGAN,
KOMUNIKASI BIDANG TEKNIK & TEKNIK &
PSS VOKASIONAL SPBT KWAPM/
 PERANCANGAN STRATEGIK TAKAFUL KEBUDAYAAN
 PERPUSTAKAAN  SRT 3K
PEMBANGUNAN SEKOLAH  APD/ BBM  RBT PERHIMPUNAN KOPERASI
 SAL  PERTANIAN KELAB
 PENERBITAN MAJALAH  PERNIAGAAN PENCEGAHAN
 MAJLIS GURU DAN KA- PROGRAM KHAS  PVMA
 PERAKAUNAN JENAYAH
KITANGAN  PBL  EKONOMI
 PLC / KAJIAN TINDA-
 MESYUARAT GURU BIDANG SAINS SOSIAL
 PENGURUSAN PELANGGAN/ KAN
 SEJARAH
PETI CADANGAN  DIGITAL CLASS-  GEOGRAFI
 TASAWWUR ISLAM
 BUKA / TUTUP SEKOLAH ROOM  PENDIDIKAN ISLAM
 PERSIAPAN AKHIR TAHUN &  PJPK
 MBMMBI  SIVIK & KEWARGA-
AWAL PERSEKOLAHAN  HIP
 PEMBELAJARAN NEGARAAN
 PENARAFAN SEKOLAH
 PPPM ABAD KE 21 / KBAT /  PEND. SENI VISUAL
 PENSIJILAN INOVASI
 PENGUMUMAN/ PAPAN INFO
 LDP  GOOGLE CLASS-
 PERHIMPUNAN
ROOM

PENYELIAAN &
PEMANTAUAN

 JADUAL WAKTU /

JADUAL GANTI

 PdP
 SKPMg2
 PBPPP

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

1. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Pengetua : Pn. Hajjah Jamsiah Bt. Mohd Shariff
Penolong Kanan Pentadbiran : Tn. Hj. Ishak Bin Mat
Penolong Kanan HEM : Tn. Hj Md Daud Bin Kasim
Penolong Kanan Kokurikulum : En. Jamaluddin Bin Abdul Ghani
Setiausaha : Pn. Suhaila Bt. Mohd Saad
Penolong Setiausaha : Pn. Julaiha Bt. Buyong
GKM Bahasa : Pn. Shuhana Bt. Abdul Rahim
GKM Sains & Matematik : Pn. Wan Rosnita Bt. Wan Seman
GKM Teknik & Vokasional : Pn. Suhaila Bt. Mohd Saad
GKM Kemanusiaan : Tn. Hj. Mohamad Rosdi Bin Hashim

Bidang Tugas:
1. Merancang pengurusan dan pentadbiran sekolah.
2. Bertugas mengikut garis panduan KPM, JPM dan PPD.

1.1 JAWATANKUASA BUKU PERANCANGAN

Pengerusi : Pengetua
Naib pengerusi 1 : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib pengerusi 2 : Penolong Kanan HEM
Naib pengerusi 3 : Penolong Kanan KOKO
Setiausaha : En. Khuzaimi Bin Khalid
AJK : Semua guru kanan
Penyelaras Kurikulum : Pn. Siti Mariam Bt. Ahmad
Penyelaras Koko : En. Yusman Bin Mohd Yusoff

Bidang Tugas :
1. Membuat semakan dan menyusun kandungan buku supaya kelihatan menarik dan kemas.

1.2 JAWATANKUASA KEWANGAN & AKAUN SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi
Setiausaha : Penolong Kanan Pentadbiran
AJK Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Audit Dalaman
Audit Jadual Kedatangan : Pn. Norlia bt Saad ( KPT )
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran
Kaunselor Sekolah
Guru Perpustakaan dan Media

Setiausaha Peperiksaan
PT3 : Pn. Khaizuyah bt Abdul Kadir
SPM : Pn. Mariyatun Bin Shuib

MPAK : Pn. Saimawati Binti Yusof

Akaun Kerajaan : Pn. Suriati bt. Sahak
Akaun SUWA : Tn. Hj Mohamad Rosdi Bin Hashim

: Penyelaras Tingkatan 1
: Penyelaras Tingkatan 2
: Penyelaras Tingkatan 3
: Penyelaras Tingkatan 4
: Penyelaras Tingkatan 5

Sumbangan PIBG : Pn. Nurzahirah Binti Norzan

Bidang Tugas:

 Menyediakan anggaran belanjawan berdasarkan peruntukan tahunan.
 Memastikan urusan pembelian dan perbelanjaan mengikut prosedur.
 Mengendalikan buku tunai.
 Menyediakan penyata kewangan untuk audit tahunan.
 Memastikan semua terimaan direkodkan dan stok dikemas kini.

- 66 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

1.3 JAWATANKUASA PKS – SKPMg2 SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua
Setiausaha 1 : Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha 2 : Penolong Kanan HEM
Setiausaha 3 : Penolong Kanan Kokurikulum
Ahli : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran

Semua Ketua Panitia
Setiausaha Peperiksaan PT3 / SPM / MPAK
Ketua-ketua Unit HEM
Ketua-ketua Unit Kokurikulum
Pn. Zuhailah Binti Zulkapli (Guru Data)

Bidang Tugas:
1. Merancang, melaksanakan dan memantau proses pelaksanaan PKS
2. Mengadakan mesyuarat bagi merancang aliran kerja dan melaksanakan PKS mengikut prosedur dan panduan

yang ditetapkan.
3. Mengumpul segala bukti bagi setiap aspek yang dinilai melalui semakan dokumen, pemerhatian, temubual dan

soal selidik.

1.4 JAWATANKUASA PENGURUSAN DATA & MAKLUMAT SEKOLAH ( PMS / SPS )

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Zuhailah bt. Zulkapli (Guru Data)
AJK : Semua Guru Kanan
Semua Penyelia & Guru Tingkatan

Semua Kaunselor
Setiausaha Peperiksaan Dalaman & Awam

Ketua-ketua Unit HEM
Ketua-ketua Unit Kokurikulum
Pn. Khaizuyah bt. Abdul Kadir (Setiausaha Headcount)

En. Khuzaimi Bin Khalid (SU Jadual Waktu)
Ketua Pembantu Tadbir

Bidang Tugas:

 Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum seperti yang ditetapkan oleh Pengetua.

 Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang diarahkan oleh Bahagian-bahagian di KPM,
Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah dan lain-lain agensi kerajaan.

 Bertanggungjawab bagi pengurusan data di bawah sistem aplikasi seperti EMIS

 Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari semasa ke semasa

Dalam semua perkara, kejayaan bergantung pada persediaan sebelumnya,
Tanpanya, yang pasti hanyalah kegagalan

-Confucius-

- 67 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

1.5 JAWATANKUASA ISYTIHAR HARTA

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha 1 Penolong Kanan HEM
Setiausaha 2 Penolong Kanan Kokurikulum
AJK : Pn. Norlia Bt. Saad
: Pn. Ramlah Bt. Che Su
: Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Guru Data

Bidang Tugas :

 Meluluskan pengisytiharan harta pegawai mengikut Peraturan 9, Peraturan-Peraturan Tatatertib Badan-Badan Berkanun, Jadual Kedua (Seksyen

5) Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605)

1.6 JAWATANKUASA HEADCOUNT

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
: Penolong Kanan HEM

Penyelaras : Penolong Kanan Kokurikulum
: Pn. Wan Rosnita Bt. Wan Seman
Setiausaha : Pn. Khaizuyah Bt. Abdul Kadir

Penolong Setiausaha : Pn. Siti Arifah Bt. Saud
AJK : Semua Guru Kanan Mata Pelajaran
Semua Ketua Panitia

Semua Setiausaha Peperiksaan
Penyelia Tingkatan 1 - 5

BidangTugas:

 Menyelaraskan semua aktiviti yang berkaitan dengan perlaksanaan Head Count di sekolah termasuk bekerjasama dengan AJK
Penilaian dan Peperiksaan berkaitan dengan analisis keputusan ujian / peperiksaan.

 Menjelaskan penggunaan semua borang Head Count yang berkenaan, rekod dan maklumat pencapaian murid yang penting

dalam melihat perkembangan pelajar .

1.7 JAWATANKUASA PENYELENGGARAAN PERABOT & BANGUNAN

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha Penolong Kanan HEM
AJK Penolong Kanan Kokurikulum
: Pn. Zarotul Aini bt. Zakaria
: Pn. Siti Zainatun Kasmah Bt. Mohd Zainol
: En Mohd Fazli Bin Md Yusof
Guru Kelas Tingkatan 1 - 5

Bidang Tugas: Bertanggungjawab terhadap pemeriksaan bekalan perabot dan merekodkan ke dalam buku stok yang berkenaan.
 Mengemaskinikan stok perabot dan rekod penggunaan perabot.
 Melabelkan nombor pendaftaran pada perabot berdasarkan nombor dalam daftar stok.
 Memastikan inventori perabot dipamerkan di setiap bilik.


- 68 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

1.8 JAWATANKUASA KECERIAAN

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En. Wanlah Bin Ahmad
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Mariam Bt. Ahmad
AJK
En. Yusman Bin Md Yusof
Pn. Norsalwati Binti Ariffin
Pn. Nurul Ashiqeen Binti Abd Rahani

Semua GKM

Bidang Tugas :
1. Berkerjasama mewujudkan kawasan sekolah yang lebih ceria dan harmonis.
2. Menjadikan kawasan sekolah selesa dan mendorongkan pembelajaran dalam kalangan pelajar.

1.9 JAWATANKUASA BERTINDAK ICT

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum

Penyelaras GKM Teknik & Vokasional
Setiausaha : Tn. Hj. Mohd Amin b. Che Endut
AJK : En. Khuzaimi Bin Khalid
: GKM Sains & Matematik

GKM Kemanusiaan
GKM Bahasa
GKM Teknik & Vokasional

Bidang Tugas:

 Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin

timbul.

 Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan

pembelajaran.

 Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif d isamping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan

pembelajaran.

 Sebagai pengurus e-mail sekolah.

‫ال َع َم ُل َي ْجعَ ُل ال َّص ْع َب َس ْهلا‬

Bekerja itu membuat yang sukar menjadi mudah

- 69 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

1.10 JAWATANKUASA SIARAYA / SERANTA

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha
AJK Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
: Tn. Hj. Seberi Bin Sanapi
: Pn. Siti Zainatun Kasmah Bt. Mohd Zainol

Bidang Tugas:
1. Bertanggungjawab membuat inventori dan menyimpan stok alat-alat pembesar.
2. Menguruskan pembelian alat-alat tambahan yang diperlukan supaya sistem PA berfungsi dengan baik dan berkesan.
3. Memeriksa dan menghantar alat-alat untuk pembaikan jika terdapat kerosakan.

1.11 JAWATANKUASA SAMBUTAN & PERAYAAN

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Penyelaras Penolong Kanan HEM
Setiausaha Penolong Kanan Kokurikulum
: GKM kemanusiaan

: Pn. Julaiha Bt. Buyong : Hari Anugerah Cemerlang
Ketua Panitia Sivik : Hari Kemerdekaan
Setiausaha MGK : Hari Guru

En. Mohd Hafifuddin b. Hassan : Hari Sukan Tahunan
En. Elias b. Abdullah : Hari Kokurikulum Sekolah

MGK SMKPP : Jamuan Perdana
Ketua Panitia Pend. Islam : Bulan Kebesaran Islam

Bidang Tugas:
Membuat perancangan dan melaksanakan program-program berikut:-

Hari Anugerah Cemerlang / Hari Kemerdekaan / Hari Guru / Hari Kejohanan Sukan Tahunan /
Hari Kokurikulum dan Jamuan Perdana

1.12 JURUFOTO : Tn Hj. Seberi Bin Sanapi
En. Yusman Bin Md Yusof

Bidang Tugas:

Mengambil gambar-gambar yang sesuai untuk koleksi majalah sekolah dan dokumentasi.
Menjaga peralatan kamera dengan baik.

1.13 GURU-GURU (KETUA) BILIK KHAS / INFRASTRUKTUR

Perpustakaan : Pn. Nurainul Hasrah Binti Abd Rahaman

SPBT : Pn. Habsah Binti Abdul Kadir
Koperasi : En. Khuzaimi Bin Khalid
Bimbingan & Kaunseling : Pn. Julaiha Bt. Buyong

Bilik Disiplin / Pengawas : Pn. Khairiah bt. Md Kasim
Bilik Jahitan : Pn. Nursalwa Bt Hamzah

Bengkel RBT : Pn. Nurzahirah Bt Norzan
Makmal Komputer : Tn. Hj. Mohd Amin b. Che Endut
Bilik Pendidikan Seni : Pn. Zaleha Bt. Ahmad

Surau : Ustazah Yusni bt. Yusof
Bilik Sukan : En. Mohd Hafifuddin b. Hassan
Klinik Gigi / Bilik Sakit : Pn. Sabriena Hanie bt Shuhaimi

Bengkel PVMA : En. Mohd Zulkifli b. Abdullah
Bilik Masakan : Pn. Norsalwati Binti Ariffin

Makmal Sains : Pn. Normaya Binti Ismail

- 70 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

1.14 JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN ISLAM / SURAU

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan
Naib Pengerusi 2 : GKM Kemanusiaan
Setiausaha : Ustazah Yusni bt. Yusof
Bendahari : Ustazah Naimah bt. Abdullah
AJK : Semua guru Pendidikan Islam

Bidang Tugas:
Bertanggungjawab kepada kebersihan, keselamatan dan keceriaan surau sekolah dan majlis bacaan Yassin mingguan dan tahunan

1.15 JAWATANKUASA BILIK GERAKAN

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Pn. Farhani bt. Zakaria : Keceriaan & Kebersihan
AJK : Pn. Zaleha bt Ahmad

Pn. Mazura bt. Mansor : Data & Maklumat

Bidang Tugas:
Bertanggungjawab terhadap keceriaan dan kebersihan Bilik Gerakan.
Memastikan info yang terdapat di dalam Bilik Gerakan adalah yang terkini.

1.16 JAWATANKUASA BENCANA / OPS PAYUNG PERINGKAT SEKOLAH ( INDUK )

Pengerusi : Pengetua
Timb. Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi :
Naib Pengerusi 1 : Penolong Kanan HEM
Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum
Pen. Setiausaha 1 : Pn. Julaiha Bt. Buyong - Kaunselor 1
AJK :
: En. Muhamad Anuar b. Mamat - Kaunselor 2
Semua GKM
En. Yunus Bin Ismail ( YDP PIBG )

Pegawai Perhubungan Sekolah
Ketua Balai Polis Kuala Ketil

Ketua- Ketua Kampung
Penyelia Tingkatan 3
Penyelia Tingkatan 5

Pn. Khaizuyah Binti Abdul Kadir ( S/U PT3 )
Pn. Mariyatun Binti Shuib ( SU SPM)
Cik Saimawati Bt. Md Yusuf ( S/U MPAK)

Pn. Suriati Bt. Sahak ( S/U PIBG )

Bidang Tugas:
1. Memastikan kemudahan asas tersedia untuk kegunaan pelajar.
2. Memaklumkan perkara ini kepada semua guru, staf sokongan, murid-murid dan PIBG.

1.17 JAWATANKUASA KBAT/STEM & INOVATIF

Pengerusi : Pengetua
Timb. Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : En. Ismi Kamarul Sham Bin Ismail
Pen. Setiausaha : En. Yusman Bin Md Yusof
AJK : Semua GKM
Semua Ketua Panitia Mata Pelajaran

Bidang Tugas:
Merancang, membuat persediaan dan mengurus penyertaan institut di dalam Konvensyen KIK peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia seperti kehendak surat
KP(IPG)8080/100/8/1/(39)

- 71 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

1.18 JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) / SARANA

Yang Dipertua : Tn. Hj. Yunus Bin Ismail
Naib Yang Dipertua
Setiausaha : En. Mahmud Bin Abdullah
Setiausaha E-Sarana : En. Suriati Bt. Sahak
Bendahari : Cik Saimawati bt. Yusuf
AJK (guru) : Pn. Nurzahirah Bt. Norzan
: En. Khuzaimi Bin Khalid
AJK (bukan guru)
En. Mohd Zakri Bin Othman
En. Ahmad Akmal Bin Ahmad Pauzi
En. Mohd Hafifuddin Bin Hassan
: En. Abdul Rahman Bin Ahmad
En. Hanif Bin Hasanuddin

Bidang tugas Jawatankuasa PIBG
Fungsi Jawatankuasa PIBG ialah:
mengelola dan mengatur kegiatan Persatuan dan membuat keputusan atas perkara-perkara yang menyentuh perjalanan Persatuan, tanpa
bercanggah dengan dasar umum ditetapkan oleh Mesyuarat Agung Tahunan, Perlembagaan ini dan Akta Pendidikan 1996 serta peraturan-
peraturan yang dibuat dibawahnya.

1.19 JAWATANKUASA SEKOLAH PENYAYANG / ZIARAH CAKNA

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha Penolong Kanan Pentadbiran
AJK : Pn. Julaiha Bt. Buyong
: Semua GKM

Pn. Zaleha Bt. Ahmad
En. Muhamad Anuar Bin Mamat
En. Kanat A/L Din Keliaw
En. Ravendran A/L Munian
En. Nai Khian A/L I Seng
En. Mohd Azizan bin Abdullah

Bidang tugas:
Membina pelajar yang cemerlang akademik dan seimbang perkembangan dari segi jasmani, rohani dan intelek srta mempunyai disipiln diri yang tinggi,
berketrampilan, patriotik, tidak bersikap individualistik sebaliknya mempunyai semangat kerjasama berpasukan serta mampu memain peranan dalam

masyarakat.

- 72 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

1.20 JAWATANKUASA INDUK PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
Setiausaha Kerja : Penolong Kanan Kokurikulum
AJK : En. Khuzaimi bin Khalid

Pn Mariatun binti Shuib
: Pn. Siti Mariam bt. Ahmad (Kurikulum)

Pn Julaiha bt Buyong (HEM)
En. Yusman Bin Md Yusof (Kokurikulum)
Semua GKM
Semua Ketua Panitia

Semua Kaunselor

1.21 JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II : Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha : Penolong Kanan HEM
Pen. Setiausaha
AJK : Penolong Kanan Kokurikulum

: En. Ismi Kamarul Sham Bin Ismail
En. Yusman bin Yusof

: Semua GKM

Semua Ketua Panitia
Pn Yusni bt Yusof
En. Mohd Zulkifli b. Abdullah

1.22 JAWATANKUASA KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL / PLC

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras 1 : Pn.Shuhana Bt. Abdul Rahim
Penyelaras 2 : Pn.Wan Rosnita Bt. Wan Seman
Setiausaha Kerja : Pn. Normaya bt. Ismail
AJK : Semua GKM

Semua Ketua Panitia

1.23 JAWATANKUASA PAK21

Pengerusi : Pengetua
Timbalan Pengerusi : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
Penyelaras 1 : Pn. Suhaila bt. Saad
Penyelaras 2 : Pn. Sabriena Hanie bt. Suhaimee
Setiausaha Kerja : Ust. Abdul Rahim b. Mohd Tajuddin
AJK : Semua GKM

Semua Ketua Panitia

- 73 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

1.24 JAWATANKUASA DIGITAL CLASSROOM

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran

Naib Pengerusi II : Penolong Kanan HEM

: Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : En. Ismi Kamarul Sham bin Ismail

Pen.Setiausaha 1 : Pn. Siti Arifah bt. Saud

AJK : Pn. Yusni bt. Yusuf

Pn. Nor Ismaniza bt. Md. Isa

Pn. Khairiah bt. Md Kasim

1.25 JAWATANKUASA GOOGLE CLASSROOM

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : En. Khuzaimi b. Khalid
Pen.Setiausaha 1 : Pn. Siti Zainatun Kasmah bt. Mohd Zainol
AJK : En. Zolkifli b. Wanik

1.26 JAWATANKUASA TS25 Tn. Hj Mohd Amin b. Che Endut
Pn. Zuhailah bt. Zulkapli

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi I : Penolong Kanan Pentadbiran
Naib Pengerusi II : Penolong Kanan HEM
: Penolong Kanan Kokurikulum
Setiausaha : GK Sains & Matematik

Pen.Setiausaha 1 : En. Ismi Kamarul Sham bin Ismail
Penyelaras 1( Pemimpin Berkesan ) : Pn. Wan Rosnita Bt. Wan Seman

Penyelaras 2( Guru Berkualiti ) : Pn. Shuhana Bt. Abdul Rahim

Penyelaras 3( Persekitaran PdPc : Pn. Suhaila Bt. Mohd Saad
yang Bermakna ) : Tn.Haji Mohd Rosdi b. Hashim
Penyelaras 4( Sokongan PIBG dan
Komuniti )

AJK
: Semua Ketua Panitia
: Setiusaha LADAP
: Setiausaha Headcount
: Setiausaha Perancangan Strategik Sekolah
: Setiausaha PLC

: Setiausaha SKPMg2
: Setiausaha SPM
: Setiausaha PT3
: Setiausaha PAK21
: Setiausaha Digital Classroom
: Setiausaha Google Classroom
: Setiausaha PIBG
: Setiausaha Sarana

- 74 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

1.27 JAWATAN KUASA PROJECT BASE LEARNING (PBL)

Penyelaras : Guru Kanan Sains dan Matematik
Setiausaha : Pn. Nurulhasrah bt. Abdul Rahman
Pen.Setiausaha : En. Ravendran A/L Munian
AJK : Semua Guru Kanan
: Semua Ketua Panitia
: Guru Matapelajaran KSSM

- 75 -


Click to View FlipBook Version