The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ismi Sham, 2019-12-12 16:54:03

BPS2020 P1 PENGURUSAN

BPS2020 P1 PENGURUSAN

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

“Seuntai Kata
Secebis Bicara

Tuan Pengetua SMK Parit Panjang

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang

Assalamu’alaikum dan selamat sejahtera.

Alhamdulillah, bersyukur ke hadratnya, Jawatankuasa Buku Manual Pengurusan Sekolah dapat merancang
dan menyusun buku perancangan ini sebagai panduan kita bersama bagi meneruskan sesi persekolahan
pada tahun 2020. Buku Manual Pengurusan sekolah ini adalah satu dokumen penting sebagai rujukan un-
tuk melaksanakan semua aktiviti yang dirancang agar dapat menjana kejayaan dan kecemerlangan SMK
Parit Panjang pada sidang akademik yang akan datang.

Guru-guru yang dikasihi sekalian,
Kita perlu berusaha melakukan perubahan pedagogi dengan melaksanakan pembelajaran berpusatkan
kepada murid agar pembelajaran lebih bermakna dengan cara Didik Hibur, dan berfokus kepada PAK 21.
Program Transformasi sekolah 2025 yang disertai SMK Parit Panjang akan masuk ke peringkat pelaksa-
naan pada tahun 2020. Pada peringkat ini, para guru harus lebih kreatif dalam membina watak serta mem-
bangunkan sahsiah murid. Semuanya perlu diserapkan dalam pembelajaran berfokus secara berorientasi-
kan perkembangan sebagai Naratif Baharu Amalan Pendidikan yang mencakupi 3 sub Naratif iaitu:

Naratif 1 – Pembelajaran berpusatkan murid
Naratif 2 – Guru kepada pembangunan kapasiti
Naratif 3 – Pengurusan dalam Kepimpinan Pendidikan
Semua ini terangkum secara berfokus kepada Pembelajaran Berorientasikan Perkembangan murid yang
perlu dipupuk oleh semua guru yang dianggap sebagai “Agen Perubahan” kepada proses memanusiakan
manusia dan seterusnya kemenjadian murid juga dapat dicapai secara sepenuhnya. Ini merupakan harapan
Kementerian Pendidikan Malaysia yang perlu direalisasikan dalam era IR 4.0 (Revolusi Industri 4.0) yang
sedang bergerak dengan begitu pantas.

Akhirnya, saya berdoa agar SMK Parit Panjang terus melangkah gagah melonjakkan kecemerlangan dalam
segala aspek yang positif di peringkat yang lebih tinggi pada tahun 2020 setaraf dengan perkembangan
PdPc diperingkat antarabangsa.

Sekian, terima kasih.

_______________________________
(JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF)
PENGETUA SMK PARIT PANJANG

-2-

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN
SEKOLAH 2020

PENGERUSI : PN. JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF
TIMBALAN PENGERUSI (PENGETUA)
NAIB PENGERUSI BERSAMA
: TN. HJ ISHAK BIN MAT
SETIAUSAHA (PENOLONG KANAN PENTADBIRAN )
AHLI JAWATANKUASA
: TN. HJ. MD DAUD BN KASIM
(PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID)

: EN. JAMALUDDIN BIN ABD GHANI
(PENOLONG KANAN KOKURIKULUM )

:

: EN. KHUZAIMI BIN KHALID
:
: PN. SHUHANA BINTI ABDUL RAHIM

(GURU KANAN BAHASA)
: PN. WAN ROSNITA BINTI WAN SEMAN

(GURU KANAN SAINS & MATEMATIK)
: PN. SUHAILA BINTI MOHD SAAD

(GURU KANAN TEKNIK & VOKASIONAL)
: TN. HJ. MOHAMMAD ROSDI BIN HASHIM

(GURU KANAN KEMANUSIAAN)
: EN. ISMI KAMARUL SHAM BIN ISMAIL

EN. YUSMAN BIN MD YUSOF
:
:
:

:

-3-

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

Isi Kandungan HALAMAN

TAJUK / PERKARA 2
3
Aluan Pengetua 4
Jawatankuasa Buku Pengurusan 8
Kandungan 9
BAB 1 : PENGURUSAN AM 10
11
 Watikah Lantikan 12
 Aku Janji 13
 Pelan Lokasi Sekolah 14
 Pelan Bangunan dan Kedudukan Kelas 15
 Pelan Laluan Kebakaran dan Kecemasan 16
 Misi,Visi dan Moto Sekolah 17
 Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Sekolah 20
 Matlamat dan Fokus Sekolah 21
 Piagam Pelanggan 22
 Prinsip Pembelajaran Abad Ke-21 23
 Profail Sekolah 24
 Maklumat Am Sekolah 25
 Lencana dan Lagu Sekolah 32
 Tonggak Utama - Barisan Pentadbir 54
 Guru Kanan Bidang Mata Pelajaran 55
 Senarai Guru / Senarai Staf Sokongan 55
 Panduan Am Guru dan Staf Sokongan 56
 Bidang Tugas Ketua Panitia Mata Pelajaran 57
 Peranan Guru Tingkatan 64
 Aktiviti Majlis Kurikulum dan Peranan Panitia
 Panduan Tugas Guru Bertugas Mingguan 65
 Jadual Pentadbir Bertugas Perhimpunan & Guru Bertugas Mingguan 66
 Guru Tingkatan & Penyelaras Tingkatan 67
68
BAB 2 : PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 69
 Carta Organisasi Pentadbiran & Pengurusan 70
 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran 71
 Jawatankuasa Buku Perancangan
 Jawatankuasa Kewangan dan Akaun Sekolah
 Jawatankuasa PKS-SKPM Sekolah
 Jawatankuasa Pengurusan Data & Maklumat Sekolah
 Jawatankuasa Istihar Harta
 Jawatankuasa Headcount
 Jawatankuasa Penyelenggaraan Perabot
 Jawatankuasa Keceriaan
 Jawatankuasa Bertindak ICT
 Jawatankuasa Siaraya/Seranta
 Jawatankuasa Sambutan & Perayaan
 Jawatankuasa Jurufoto
 Jawatankuasa Bilik-Bilik Khas / Infrastruktur
 Jawatankuasa Badan Kebajikan dan Surau

-4-

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

TAJUK / PERKARA HALAMAN

 Jawatankuasa Bilik Gerakan 71
 Jawatankuasa Bencana / Operasi Payung 72
 Jawatankuasa KBAT & Kumpulan Inovatif dan Kreatif 73
 Jawatankuasa PIBG
 Jawatankuasa Sekolah Penyayang 74
 Jawatankuasa Induk Perancangan Strategik Sekolah
 Jawatankuasa Kajian Tindakan 75
 Jawatankuasa Komuniti Pembelajaran Profesional(PLC) 76
 Jawatankuasa PAK21 77
 Jawatankuasa Digital Classroom 78
 Jawatankuasa Google Classroom 79
 Jawatankuasa TS25 80
81
BAB 3 : PENGURUSAN KURIKULUM 82

BAB4  Carta Organisasi Pengurusan Kurikulum 83
 Jawatankuasa Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Menengah Rendah 84
 Jawatankuasa Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Menengah Atas 85
 Jawatankuasa Induk MBMMBIMBA 86
 Jawatankuasa Kurikulum 87
 Jawatankuasa Ketua Panitia Matapelajaran 88
 Jawatankuasa Pemantauan Kurikulum Berkualiti (PKB)
 Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Atas 93
 Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah Menengah Rendah 95
 Jawatankuasa Mesyuarat Guru
 Jawatankuasa MBIMBMMBA 98
 Jawatankuasa Jadual Waktu / Jadual Ganti 99
 Jawatankuasa Penilaian dan Peperiksaan 100
 Jawatankuasa Induk Pusat Sumber 101
 Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber 102
 Jawatankuasa LDP 103
 Jawatankuasa Peningkatan Prestasi 104
 Jawatankuasa Perpaduan 105
 Jadual Perancangan Nilam 106
 Jadual Perancangan Pusat Sumber 107
 SPI Bil 1/2014

PENGURUSAN PKB/ PBPPP / SKPMg2

BAB 5  Jadual Pencerapan Buku Rekod Mengajar
 Jadual Pencerapan PDPC dan Penghantaran Buku Rekod

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
 Carta organisasi HEM
 Jawatankuasa HEM
 Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling
 Jawatankuasa Lembaga Disiplin dan Pengawas
 Jawatankuasa Biasiswa
 Jawatankuasa Kebajikan
 Jawatankuasa SPBT (Buku Teks)
 Jawatankuasa Kesihatan dan Takaful
 Jawatankuasa Kantin
 Jawatankuasa Kebersihan & Keceriaan
 Jawatankuasa Permaufakatan sekolah
 Jawatankuasa Perhimpunan rasmi
 Jawatankuasa Kerohanian dan dakwah
 Jawatankuasa KWAMP
 Jawatankuasa Asrama
 Jawatankuasa 3K
 Jawatankuasa Pencegahan Jenayah
 SPI tatacara mengenakan tindakan dan hukuman terhadap pelajar sekolah

-5-

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

TAJUK / PERKARA HALAMAN
BAB 6 PENGURUSAN KOKURIKULUM
110
 Carta Organisasi Pengurusan Kokurikulum 111
 Carta Organisasi Majlis Sukan 112
 Carta Organisasi Kokurikulum 113
 Visi dan Misi kokurikulum 114
 Fokus Kokurikulum 115
 Senarai Tugas Jawatankuasa kokurikulum 118
 Jawatankuasa kokurikulum
 Jawatankuasa Sukan & Permainan 119
 Jawatankuasa 1M1S 120
 Jawatankuasa penilaian markah dan data koko 121
 Jawatankuasa koperasi 122
 Jawatankuasa papan kenyataan dan pelebelan 123
 Aktiviti Guru Penasihat Kokurikulum 124
 Bidang tugas penyelaras 125
 Guru penasihat badan bereuniform 126
 Guru penasihat kelab persatuan 127
 Guru penasihat kelab sukan permainan 128
 Senarai jurulatih sukan permainan peringkat zon dan daerah 129
 Senarai jurulatih koakademik 130
 Senarai guru rumah sukan 131
 Carta gant unit kokurikulum 132
 Tarikh perjumpaan kokurikulum 134
 Jadual latihan rumah sukan
 Tarikah perhimpunan bulanan kokurikulum
 Jadual perlaksanaan 1M1S
 Tarikh-tarikh penting kokurikulum
 Takwim sukan sekolah daerah Baling
 SPI pelaksanaan dasar 1M1S

BAB 7 : TAKWIM 137
 Penggal Persekolahan 2020 138
 Cuti perayaan 139
 Hari-Hari Kelepasan Negeri Kedah 141
144
BAB 8 LAMPIRAN 146
 Senarai aplikasi online KPM 147
 SPI Pengurusan keselamtan pelajar 148
 Carta aliran kerja PDP di bilik darjah 149
 Carta aliran kerja perhimpunan kokuikulum 150
 Carta aliran kerja permohonan tukar sekolah 151
 Carta aliran kerja Penyelesaian kes ponteng dan buang sekolah 152
 Carta aliran kerja memohon cuti khas/tahunan/staf sokongan dan guru 153
 Carta aliran kerja perkhidmatan kaunter 154
 Carta aliran kerja urursan pembelian barang 155
 Carta aliran kerja penganjuran lawatan sambil belajar 156
 Carta aliran kerja pendaftaran pelajar baru tingakatan satu 158
 Carta aliran kerja pengambilan alatan sukan 171
 Carta aliran kerja perhimpunan khas /acara sekolah
 Takwim Aktiviti Sekolah Keseluruhan
 Takwim Asrama

-6-PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG
09200 KUPANG KEDAH DARUL AMAN
TEL: 04-4721422 FAXS : 04-4761506 ASRAMA : 04-4727280
Email: [email protected]
________________________________________________________________________________________________________

Ruj Kami :
Tarikh : 01 JAN 2020

________________________________
________________________________
________________________________

Tuan,
WATIKAH PERLANTIKAN JAWATAN DAN TANGGUNGJAWAB GURU SMK PARIT PANJANG TAHUN 2020
Dengan hormatnya, saya merujuk perkara di atas.
2. Dimaklumkan bahawa tuan adalah dengan ini dilantik dan dipertanggungjawabkan untuk memegang jawatan yang
diamanahkan seperti dicatat dalam buku Manual Pengurusan Sekolah 2020.
3. Jawatan, amanah dan tanggungjawab dalam buku ini juga boleh diubah, dikurang atau ditambah oleh pihak pentadbir
dari semasa ke semasa.
4. Pihak sekolah amat berbesar hati atas kesudian tuan menerima perlantikan ini.
5. Semoga tuan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan cemrlang dan penuh dedikasi.
Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG”

Saya yang menjalankan amanah,

………………………………………..
(HAJJAH JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF)
Pengetua,
SMK Parit Panjang.

-8-

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

Aku Janji

Nama :
Angka Pejabat :
No. Kad Pengenalan :
No. Telefon :
Tugas-tugas
Pentadbiran & Pengurusan :

Tugas-tugas Kurikulum :

Tugas-tugas HEM :

Tugas-tugas Kokurikulum :
Badan Beruniform :
Persatuan/Kelab:
Rumah Sukan/Permainan:

Tugas-tugas Pembangunan Fizikal :

Bahawasanya saya menerima pelantikan yang terkandung dalam Pengurusan Sekolah 2020 ini dan
akan melaksanakannya dengan penuh tanggungjawab, amanah dan beriltizam bagi merealisasikan
prestasi cemerlang berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang ke-2 (SKPMg2).

................................................ Tarikh : .................................
(Tandatangan )

-9-

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

PELAN LOKASI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT PANJANG

- 10 -

PELAN BANGUNAN SEKOLAH DAN BILIK DARJAH TAHUN 2020

- 11 -

PELAN LALUAN KEBAKARAN & KECEMASAN

- 12 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

VISI

“PENDIDIKAN BERKUALITI
INSAN TERDIDIK

NEGARA SEJAHTERA ”

MISI

“MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI
UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU
BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA”

MOTO

“BERILMU BERDIKARI”

SLOGAN

“SMKPP MENDAMAIKAN”
“TRANSFORMASI DIGITAL SMKPP”

- 13 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

FALSAFAH PENDIDIKAN
KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan
warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

FALSAFAH SEKOLAH

Bahawasanya warga pendidik di sekolah ini mempunyai kelayakan
akademik dan ikhtisas untuk memberi pendidikan yang cemerlang
dalam usaha menghasilkan pelajar berminda kelas pertama.

Bahawasanya murid-murid yang belajar di sekolah ini perlu diberi
peluang dan ruang untuk mendapatkan pendidikan berkualiti bagi
mencapai kecemerlangan peribadi dan sekolah.

Bahawasanya permuafakatan antara ibu bapa, guru dan komuniti
setempat penting bagi meningkatkan kualiti berterusan.

- 14 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

MATLAMAT SEKOLAH

“PENGURUSAN BERKUALITI DAN PRESTASI KERJA CEMERLANG
BERDASARKAN STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA”

ASPIRASI SEKOLAH

1. Menghayati Visi dan Misi sekolah bagi mencapai kecemerlangan
akademik, kokurikulum dan sahsiah berteraskan Pembelajaran
Abad ke 21.

2. Guru melaksanakan PdP yang berkualiti dan berimpak tinggi di dalam
atau luar bilik darjah untuk pencapaian akademik yang optimum
berasaskan teknologi dan inovasi Pembelajaran Abad ke 21.

3. Memperkasa sumber manusia untuk membangunkan potensi murid
secara seimbang bagi mencapai kesejahteraan diri berpaksikan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

4. Melestarikan iklim dan budaya sekolah cemerlang bagi mewujudkan
persekitaran pembelajaran yang dapat meransang kejayaan aspirasi
PPPM.

5. Memupuk budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah, ibu bapa
dan komuniti.

6. Melaksanakan arahan kementerian dan menjadi perantara yang
berkesan antara ‘stake holder’, ibu bapa dan komuniti.

- 15 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

PIAGAM PELANGGAN

Kami warga pendidik Sekolah Menengah Kebangsaan Parit
Panjang berjanji dan berikrar akan :
 Memastikan setiap pelajar mendapat tempat dan

kemudahan persekolahan
 Memastikan setiap pelajar mendapat persekolahan yang

sempuna dan berkesan pada setiap masa.
 Memastikan semua pelajar mempunyai peribadi yang mulia

dan berketrampilan
 Menjalinkan hubungan mesra dengan pihak waris,

masyarakat dan jabatan
 Memberikan khidmat sebagai satu pasukan bagi mencapai

wawasan pendidikan
 Memastikan persekitaran sekolah sentiasa selamat dan

ceria.
 Mewujudkan iklim yang kondusif sesuai dengan proses

pengajaran

- 16 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 17 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 18 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

- 19 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

PROFIL SEKOLAH

NAMA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
PARIT PANJANG
ALAMAT SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PARIT
PANJANG, 09200 KUPANG,
NO LOT KEDAH DARUL AMAN
GRED SEKOLAH
KOD SEKOLAH B
NO TELEFON/FAKS KEA0068
EMEL 04-4721422 04-4761506
TARIKH DITUBUHKAN [email protected]
NO. CUKAI PENDAPATAN MAJIKAN 1982
NO. PENDAFTARAN MAJIKAN SG 0293512610
LOKASI SEKOLAH E 0293512610
PUSAT KEGIATAN GURU LUAR BANDAR
ADUN PKG KUALA PEGANG
PARLIMEN KUPANG
MAJLIS BANDARAN BALING
DAERAH PENTADBIRAN MAJLIS DAERAH BALING
MUKIM BALING
LUAS KAWASAN SEKOLAH KUPANG
JARAK DARI BANDAR BALING 6.4 HEKTAR
BAHASA PENGANTAR 25 KILOMETER
SESI PERSEKOLAHAN BAHASA MELAYU
BILANGAN GURU PAGI
BILANGAN BUKAN GURU 65 ORANG
BILANGAN PELAJAR 7 ORANG
PENGETUA 720 ORANG
PK PENTADBIRAN PN. HJH. JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF
PK HEM TN. HJ. ISHAK BIN MAT
PK KOKURIKULUM TN. HJ. MD DAUD BIN KASIM
KAUNSELOR EN. JAMALUDDIN BIN ABDUL GHANI
PN. JULAIHA BT. BUYONG
KETUA BIDANG BAHASA EN. MUHAMAD ANUAR BIN MAMAT
KETUA BIDANG SAINS DAN METEMATIK PN. SHUHANA BINTI ABDUL RAHIM
KETUA BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL PN. WAN ROSNITA BINTI WAN SEMAN
KETUA BIDANG KEMANUSIAAN PN. SUHAILA BT. MOHD SAAD
YDP PIBG TN. HJ. MOHAMAD ROSDI BIN HASHIM
KETUA PEMBANTU TADBIR TN. HJ. YUNUS BIN ISMAIL
PN. NORLIA BT SAAD

- 20 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

MAKLUMAT AM SEKOLAH

Sekolah Menengah Parit Panjang telah dibangunkan pada tahun 1982 dengan menggunakan
bangunan Sekolah Kebangsaan Tembak. Pada peringkat Permulaannya, sekolah ini adalah cawangan Sekolah
Menengah Kebangsaan Kuala Pegang dan berasaskan kelas sains pertanian. Sekolah ini beroperasi sepenuhnya
menggunakan bangunan itu sendiri pada tahun 1983.

Peringkat awal operasi, sekolah ini hanya mempunyai 100 pelajar dengan 12 guru dan dua orang
kakitangan sokongan. pada tahun 1991, asrama sekolah telah dibina untuk menampung 50 murid. Sehingga kini
sekolah ini telah berkembang menjadi 989 orang dengan jumlah 74 guru dan sembilan kakitangan sokongan.

sementara para penghuni asrama telah meningkat kepada 170 orang . Sejak ditubuhkan hingga tahun kini

seramai 4 PY dan 10 orang pengetua telah bertugas disekolah ini. Sekolah ini memepunyai keluasan tanah seluas
6.4 hektar.

Sekolah-sekolah saluran utama bagi SMK. Parit Panjang ialah : Pasukan Unit Uniform

 Sekolah Kebangsaan Tembak  Pengakap
 Sekolah Kebangsaan Lanai  Kadet Remaja Sekolah
 Sekolah Kebangsaan Haji Hussain  Kor Kadet Polis
 Sekolah Kebangsaan Paya Besar  Pergerakan Puteri Islam
 Sekolah Kebangsaan Kuala Samak  Bulan Sabit Merah Malaysia
 Kadet Bomba
Subjek Akademik yang ditawarkan ialah :  Kadet Sekolah Pertahanan Awam Malaysia
 Taekwondo
 Bahasa Melayu  Tasawwur Islam
 Bahasa Inggeris  Ekonomi Kelab Sukan & Permainan
 Bahasa Arab  Perniagaan
 Pendidikan Islam  Menservis Motosikal  Bola Tampar
 Sains  Pendidikan Seni Visual  Bola Sepak
 Matematik  Pendidikan Sivik dan  Petanque
 Matematik Tambahan  Sepak Takraw
 Sejarah Kewarganegaraan  Bola Baling
 Geografi  Bola Jaring
 Reka Bentuk Teknologi  Pendidikan Jasmani dan  Ping Pong
 Pertanian  Hoki
 Sains Rumah Tangga Kesihatan  Futsal

 Perakaunan

Kegiatan Kokurikulum : Rumah Sukan

Kelab & Persatuan Akademik  Kelab Komputer  Alfa (Merah)
  Beta (Biru)
 P. Bahasa Melayu  Kelab SPBT  Gamma (Hijau)
 P. Bahasa Inggeris  Sigma (Kuning)
 P. Sejarah & Geografi Kelab Pengguna dan
 P. Pendidikan Islam keusahawanan
 P.Seni Kreatif dan

Kebudayaan

 P. STEM
 P. Kemahiran Hidup/

PVMA & s. Pertanian

 Kelab Alam Sekitar
 Kelab Kaunseling & Rukun

Negara

- 21 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

LENCANA SEKOLAH

WARNA - BIRU : Kecintaan terhadap ilmu dan sekolah
MERAH: Berani menghadapi cabaran
KUNING : Kemuliaan bagi orang berilmu
PUTIH: Kesucian ilmu yang diperoleh

OBOR - Semangat kental untuk belajar / penyuluh kehidupan/ pendorong
ilmu sentiasa menyala
ATOM - Sains dan teknologi yang sentiasa berkembang / sekolah sentiasa
mengoraklangkah ke hadapan
BUKU DAN - *Gedung ilmu / Buku teman setia pelajar / pencapaian akademik
PENA diutamakan
* Ilmu dunia dan akhirat untuk mencapai kesejahteraan hakiki/
RENTANG - Pena menunjukkan ketajaman ilmu
GELUNG Lambang Kesatuan, perpaduan, keutuhan dan persaudaraan erat
BERILMU - dalam kalangan guru-guru, para pelajar, dan kakitangan sekolah
BERDIKARI *Berilmu adalah pokok atau tunjang bagi seseorang pelajar.
*Berdikari adalah berusaha mendapatkan sesuatu kehidupan sem-
purna

LAGU SEKOLAH “BERILMU & BERDIKARI”

Lagu : Cg Sheremy Dikelilingi bukit menghijau
Bayu angin bertiup kuat
Sekuat keazaman kami

Menunaikan amanah dan janji

Pada guru kami berjanji
Menuntut ilmu yang diberi
Menjaga nama baik SMKPP
Mengamalkan nilai yang terpuji

(chorus)
SMKPP berwawasan
Memacu kecemerlangan
SMKPP berdedikasi
Belajar sepenuh hati

Untukmu SMKPP tercinta
Semoga terus maju jaya
Dilimpahi kurnia dirahmati yang Esa
Berbakti untuk negara

- 22 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

TONGGAK UTAMA

PENGETUA

PN. HJH. JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF
JPK (P) 01-45764/DG52
SEJARAH/BAHASA MELAYU
Lot 763, Belakang Pekan, Bukit Selambau, 08000 Sg. Petani, Kedah
019-5238125

PENOLONG KANAN PENTADBIRAN

TN. HAJI ISHAK BIN MAT
JPK (P) 01-33449/DG52
GEOGRAFI
LOT 5291, KAMPUNG LANAI, 09200 KUPANG, KEDAH
0 19-574 5793

PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

TN. HAJI MD DAUD BIN KASIM
JPK (P) 01-52698/DG48
PENGAJIAN SENI KREATIF
No 696 Jalan Bandar Puteri Jaya 3/9, 08000 Sg. Petani, Kedah.
019-4520846

PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

EN. JAMALUDDIN BIN ABDUL GHANI
JPK (P)01-53624/DG48
EKONOMI/GEOGRAFI
Lot 9450, Kampong Tupai, Mukim Teloi Tua, 08200 Sik, Kedah.
013-5205837

- 23 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

GURU KANAN BAHASA

PN. SHUHANA BINTI ABDUL RAHIM
JPK(P)01-33652/ DG52
TESL (Teaching English as a Second Language)
NO 7, PERSIARAN BLM 2, B. LAGUNA MERBOK, SG PETANI
019-4586766

GURU KANAN SAINS MATEMATIK

PN. WAN ROSNITA BINTI WAN SEMAN
JPK(P)01-52012 / DG48
BIOLOGI / KIMIA
LOT 10095, KG LELA, 09100 KUALA PEGANG, KEDAH
019-4196802

GURU KANAN KEMANUSIAAN

TN. HJ. MOHAMAD ROSDI BIN HASHIM
JPK(P)01-33399 / DG48
SEJARAH
NO. 58, KAMPUNG RAMBONG, PULAI, BALING KEDAH
019-5595412

GURU KANAN TEKNIK VOKASIONAL

PN. SUHAILA BINTI MOHD SAAD
JPK(P)01-50720/ DG48
EKONOMI/PERDAGANGAN
NO. 269,JLN RESIDENSI 8, BPJ, SG, PETANI, KEDAH
019-4663976

“Pemimpin yang berjaya ialah orang yang boleh mengawal komunikasi dengan
orang yang lebih atas daripadanya dan boleh mengawal komunikasi dengan orang

yang lebih bawah daripadanya.”

- 24 -

BIL NAMA NO.JPK NO. KAD GRED OPSYEN MP DIAJAR NO. ALAMAT GURU PENGURUSAN SEKOLAH 2020
(P) 01- PENGENALAN TELEFON

1 ABDUL HALIM BIN HAT 28007 630825-02-5453 DG48 PENGAJIAN B.MELAYU 019-4431350 101, DARUL IKHWAN, KG. PAJAK,
MELAYU 09100 BALING, KEDAH

2 ABDUL RAHIM BIN MOHD 59875 760101-02-6763 DG44 PENDIDI- PEN. ISLAM/ 013-4844223 KG. SG. TEMBAK B, PARIT PAN-
TAJUDDIN KAN ISLAM B. ARAB JANG 09120 BALING, KEDAH

3 AHMAD AKMAL BIN AHMAD 74526 850513-02-5123 DG44 BAHASA B. MELAYU 017-5445973 NO.6 ,LORONG MERANTI 1, 09200
PAUZI 54855 760101-02-5656 DG44 MELAYU PARIT PANJANG, BALING KEDAH
53169 700619-02-5277 DG44
4 DEVI A/P MUNIANDY BAHASA B. INGGERIS 016-4405877 NO.153, JLN BPJ 3/3A, BANDAR
MELAYU PUTERIJAYA, 08000 SG. PETANI,
KEDAH
MATEMAT-
- 25 - 5 ELIAS BIN ABDULLAH IK MATEMATIK 019-5693554 455, FELDA BUKIT GOH, 26050
KUANTAN, PAHANG

6 FADILAH BINTI ABDUL RA- 74571 861115-38-6084 DG44 BAHASA B. MELAYU 019-4587968 NO 204 JALAN SG. TAS KG. LANAI,
ZAK 69204 MELAYU 09200 KUPANG, KEDAH

7 FARHANI BINTI ZAKARIA 851112-02-5882 DG44 MUZIK SEJARAH 135962690 LOT 12D KG. CHAROK BERAS,
891213-02-6098 DG41 09300 KUALA KETIL, KEDAH
660226-02-5651 DG52 SAINS PER- REKA BEN-
8 HABSAH BINTI ABDUL KADIR 75195 TANIAN TUK 013-4086217 NO.20, KG. CHAROK KELADI,
MUKIM PADANG PUSING, 06700
GEOGRAFI TEKNOLOGI PENDANG, KEDAH

9 ISHAK BIN MAT 33449 GEOGRAFI 019- LOT 5291, KAMPUNG LANAI,
5745793 09200 KUPANG, KEDAH
PENGURUSAN AM
10 ISMAIL BIN YUSOFF 49524 650306-02-5281 DG48 MATEMAT- MATEMATIK 017-4575861 KG. PADANG BULUH, 09300 KUA-
IK LA KETIL, KEDAH

11 ISMI KAMARUL SHAM BIN 63583 731128-08-6165 DG44 KIMIA SAINS 019-4225699 NO.242 LENGKOK PERDANA 8/2,
ISMAIL BANDAR PERDANA, KEDAH

BIL NAMA NO.JPK NO. KAD GRED OPSYEN MP DIAJAR NO. ALAMAT GURU PENGURUSAN SEKOLAH 2020
(P) 01- PENGENALAN TELEFON

12 JAMALUDIN BIN ABD 53624 710125-02-5241 DG48 EKONOMI GEOGRAFI 013-5205837 LOT 9450, KG. TUPAI 08200 SIK,
GHANI 45764 SIVIK KEDAH
73950 SEJARAH
13 JAMSIAH BINTI MOHF 38072 670708-02-5266 DG52 SAINS 019-5238125 LOT 763 BELAKANG PEKAN
SHARIFF 65182 KAUNSELING RBT 019-3672747 BUKIT SELAMBAU 08010
69034 MATEMATIK SUNGAI PETANI, KEDAH
14 JULAIHA BINTI BUYONG 57730 761090-08-5768 DG44 EKONOMI LITERASI
ASAS KOMPUTER NO.1007, SUSUR BIDARA 4,
TMN DESA BIDARA, 09300
PERTANIAN KUALA KETIL, KEDAH

15 KANAT A/L DIN KELIAW 650412-02-5525 DG48 SAINS KOM- 019-4166319 KG. PADANG, KUALA PEGANG,
PUTER 012-4241483 09110 BALING, KEDAH
16 KHAIRIAH BT. MD. 830805-02-5532 DG44 013-4372133
KASIM TEKNOLOGI 013-4307825 TC 6, LORONG 7 TAMAN
MAKLUMAT SERI TANJUNG SUNGAI
- 26 - KHAIZUYAH BINTI ABDUL LAYAR 08000 SUNGAI
KADIR PETANI, KEDAH
17 690416-02-5860 DG48
174, LRG INSANIAH 5/11 TMN
18 KHUZAIMI BIN KHALID 720303-02-5009 DG48 INSANIAH 09300 KUALA
KETIL, KEDAH

NO.803 KG. BESAR PDG HANG
06570 ALOR SETAR, KEDAH

19 MARIYATUN BINTI SHUIB 69977 830324-02-5734 DG44 PERDAGANGA BAHASA ME- 013-5047688 140, TMN MESRA, 09200
N LAYU KUPANG, KEDAH

20 MAZURA BINTI MANSOR 69921 861214-02--5698 DG44 GEOGRAFI GEOGRAFI 012-5002965 115 TAMAN YAN, 06900 YAN,
52698 019-4090846 KEDAH
21 MD DAUD BIN KASIM 33399 700415-02-5419 DG48 PENGAJIAN PSV 019-5595412 PENGURUSAN AM
60935 SENI KREATIF SEJARAH 013-9620808 NO. 696 JLN BPJ 3/9 BANDAR
PUTERIJAYA, 08000 SG.
22 MOHAMAD ROSDI BIN 631101-02-5583 DG48 SEJARAH PETANI, KEDAH
HJ.HASHIM
NO.58 KG. RAMBUNG PULAI,
23 MOHD AKHWAN BIN CHE 780513-03-6253 DG44 MPV PVMA 09100 BALING, KEDAH
JA'AFAR
KG. GELANG MAS PASIR MAS,
KELANTAN

BIL NAMA NO.JPK NO. KAD GRED OPSYEN MP DIAJAR NO.TELEF ALAMAT GURU
(P) 01- PENGENALAN ON

24 MOHD AMIN BIN CHE 44625 660331-02-5709 DG48 TEKNOLOGI SEJARAH 019-5482216 NO.849, LRG 24 TMN KETIL, KEDAH PENGURUSAN SEKOLAH 2020
ENDUT MAKLUMAT DESA BIDARA, 09300 KUALA

25 MOHD AZIZAN BIN ABDUL- 38894 651109-02-5949 DG34 GEOGRAFI GEOGRAFI 019-4044910 NO 31 KG. ASAM JAWA, 09100 BAL-
LAH ING, KEDAH

26 MOHD HAFIFUDDIN BIN 69914 840501-02-5217 DG44 PSIKOLOGI PJK 017-4891386 NO.6, TMN WAWASAN, 09200
HASSAN SUKAN KUPANG, KEDAH

27 MOHD ZAKRI BIN OTHMAN 59840 770321-02-6051 DG44 PENDIDIKAN PEN. ISLAM 019-4742589 KG. KUALA BALUT KUALA
57378 ISLAM PEGANG, 09110 BALING, KEDAH
69844 MENSERVIS
28 MOHD ZULKIFLI BIN AB- 31242 790216-02-5629 DG44 MENSERVIS MOTOR- 013-4883263 LOT 8, BUKIT BEMBAN, BERSEBE-
DULLAH 52973 AUTOMO- SIKAL LAHAN TAMAN DESA MAWAR,
56068 KAMPUNG CHAROK BEMBAN,
47993 TIF 09200 KUPANG, KEDAH

- 27 - 29 MUHAMAD ANUAR BIN 860528-02-5987 DG44 GURU BIMB- 017-9159589 NO 15, JALAN KENARI 2, TAMAN
MAMAT INGAN & KENARI, 09200 KUKPANG, KEDAH

KAUNSELING

30 MURIZAH BINTI AHMAD 670221-02-5002 DG44 BAHASA B. INGGERIS 017-5670158 10B LEBUH KENARI JAYA 3 TMN
INGGERIS PEN. ISLAM KENARI INDAH, 08000 SG. PETANI,
B. MELAYU KEDAH
B. ARAB
31 MUZILIYANA BT MAT 781008-02-5486 DG44 PENDIDIKAN 019-5660691 NO.166, TMN MESRA, 09200
ISLAM KUPANG, KEDAH

32 NAI KHIAN A/L I.SENG 650222-02-5583 DG52 BAHASA ME- 017-5108224 56, LORONG BLM, 4/14 BANDAR
LAYU LAGUNA MERBOK, 08000 SG.
PETANI, KEDAH

33 NAIMAH BINTI ABDUL- 720402025434 DG48 PENDIDIKAN 0195586303 NO 55, KG TEMBAK B, 09300
LAH ISLAM KUALA KETIL, KEDAH

34 NIK ZAWANAH BINTI NIK 31662 630410-11-5174 DG48 BAHASA ME- B.MELAYU 013-5263962 NO.127, TMN SERI JAYA, KUALA PENGURUSAN AM
ISMAIL LAYU PEGANG, 09110 BALING, KEDAH

35 NOR ISMANIZA BINTI MD 70487 820615-02-5604 DG44 KIMIA SAINS 012-6135316 NO.821, JLN KELISA RIA 619, TMN
ISA KIMIA SAINS 016-3064821 KELISA RIA, 08000 PUNCAK SURYA,
SG. PETANI, KEDAH
36 NORMAYA BINTI ISMAIL 75931 701225-02-5690 DG52
63C JLN SEROJA 4/1/C TMN AMAN
SURIA, SG. LALANG 08000 SG.
PETANI, KEDAH

BIL NAMA NO.JPK NO. KAD GRED OPSYEN MP DIAJAR NO. ALAMAT GURU
(P) 01- PENGENALAN TELEFON

37 NORMAZLINA BINTI SAI- 67382 850418-02-5784 DG44 SAINS BAHASA 019-2359445 KG. SG. TEMBAK A, PARIT PAN- PENGURUSAN SEKOLAH 2020
DON SUKAN MELAYU JANG, 09200, KUPANG, KEDAH

38 NOR SALWATI BINTI AR- 62566 781228-08-5130 DG44 TEKNOLOGI RBT 017-5983422 NO. 3 KG GUAR TINGGI 09300 KUA-
IFFIN 50723 881021025788 MAKLUMAT LA KETIL, KEDAH
76725
39 NURAINUL HASRAH 67383 DG41 PENDIDIKAN BAHASA 010-7164352 NO 893, LORONG 26,
BINTI ABD RAHAMAN MORAL MELAYU 019-4027823 TAMAN DESA BIDARA,
69976 09300 KUALA KETIL, KEDAH
40 NURSALWA BINTI 43762 830503-11-5890 DG41 ERT SRT
HAMZAH 33712 KG.GONG KASSIM 21610 MER-
CHANG MARANG TERENGGA-
NU

41 NURUL ASHIQEEN BT 840719-10-5332 DG44 TESL BAHASA 013-5882984 NO. 86, PERSIARAN AMANJAYA,
ABD. RAHANI INGGERIS LENGKOK MELOR, BANDAR
AMANJAYA, SG. PETANI, KEDAH
- 28 -
REKA BEN-
42 NURZAHIRAH BINTI NOR- 851221-07-5424 DG44 SAINS PER- TUK 012-5343516 NO.119, LORONG 4, TMN BAKAR
ZAN 700712-02-5968 DG48 TANIAN 013-4152309 ARANG, 08000 SG. PETANI, KEDAH
640327-02-5329 DG52 TEKNOLOGI/ 019-5603878
43 RAJASHREE A/P TANI- SEJARAH PERTANIAN NO 228, TAMAN BATU
MALAI PEKAKA, 09300 KUALA KETIL,
EKONOMI BAHASA KEDAH
44 RAVENDRAN A/L MUNIAN ASAS MELAYU
53A, LORONG 3A/2, BANDAR PU-
MATEMATIK TRIJAYA, 08000 SG.PETANI, KED-
AH

45 RIBHANI BINTI HASHIM 55653 740910-02-5076 DG48 PENGAJIAN PEN. ISLAM 019-5253687 LOT 3934, KG CHAROK BAKAP, PENGURUSAN AM
77630 670718-02-5756 ISLAM 012-9468267 09300, KUALA KETIL, KEDAH
72538 880519-26-5370
46 ROHANA BINTI JAMAL- DG52 MATEMATIK B.INGGERIS NO.8 SEROJA, LORONG INSANIAH
LUDIN 1/1, TAMAN INSANIAH,09300, KUA-
LA KETIL, KEDAH

47 SABRIENA HANIE BT DG41 MATEMATIK MATEMATIK 012-5558978 NO.47, LRG INSANIAH 5/7, TMN
SUHAIMEE INSANIAH, KUALA KETIL, KEDAH

BIL NAMA NO.JPK NO. KAD GRED OPSYEN MP DIAJAR NO. ALAMAT GURU
(P) 01- PENGENALAN TELEFON
013-4829876 NO. 64, TMN HARMONI FASA 3,
48 SAIMAWATI BINTI MD.YUSUF 76965 750426-02-6148 DG44 SAINS PER- SAINS PER- 012-4317172 BALING, KEDAH PENGURUSAN SEKOLAH 2020
TANIAN TANIAN 019-4586766
47, LRG BIDARA 6, TMN DESA
49 SEBERI BIN SANAPI 50532 710409-02-5593 DG48 TESL BAHASA 019-2415843 BIDARA, 09300 KUALA KETIL,
INGGERIS KEDAH
014-8176872
50 SHUHANA BINTI ABDUL 33652 660304-02-5092 DG52 TESL B.INGGERIS 019-2002836 NO.7 PERSIARAN BLM 2, BAN-
RAHIM 012-3067236 DAR LAGUNA MERBOK, 08000
SG. PETANI, KEDAH
51 SITI ARIFAH BINTI SAUD 67384 840706-02-5210 DG44 MATEMATIK MATEMATIK/ 012-6050217
MAT. TAM- NO.80, JLN MELOR 4/3, AM-
BAHAN BANGAN HEIGHT, PERSIARAN
AMANJAYA 4, 08000 SG.
52 SITI MARIAM BINTI AH- 80576 860629025230 DG44 BAHASA ME- SEJARAH PETANI, KEDAH
MAD LAYU
NO 191, TAMAN DESA ALA-
- 29 - 53 SITI MUSLIHAH BINTI SALEH 74270 840420-02-5848 DG44 PENGAJIAN PEN. ISLAM MANDA, 09100 BALING,
AL-QURAN KEDAH

54 SITI ZAINATUN KASMAH BT 65183 831213-02-5090 DG44 SENI RBT NO.7, TMN MERANTI, PARIT
MOHD ZAINOL PANJANG, 09200 KUPANG, KED-
AH
55 SITI ZALEHA BINTI ME- 78224 830417-02-6402 DG41 PERDAGANG SEJARAH
SAWOOGAANY AN NO.26, KG. ALOR MELINTANG,
MUKIM TAJAR, 06500 ALOR
SETAR, KEDAH

114, KAMPUNG LUAR, 091 SI-
ONG, KEDAH

56 SUHAILA BINTI MOHD 50720 760729-02-5176 DG48 EKONOMI PERNIAG- 019-4663976 NO.269, PUTERI RESIDENS,
SAAD ASAS AAN BANDAR PUTERIJAYA, 08000
SG. PETANI, KEDAH

57 SURIATI BINTI SAHAK 73096 780123-02-5946 DG44 PEN.PERNIA KHB 017-4157041 NO. 53, JLN DESA KENANGA PENGURUSAN AM
GAAN 013-4182801 6, TMN DESA KENANGA,
09200 KUPANG, KEDAH
58 WAN HAMIDAH BT WAN 63643 741016-02-5084 DG44 PE- PRINSIP
HUSSIEN RAKAUNAN AKAUN 424 C, LORONG ASTANA
10/15, 08000 SUNGAI PETANI,
RBT KEDAH

BIL NAMA NO.JPK NO. KAD GRED OPSYEN MP DIAJAR NO. ALAMAT GURU PENGURUSAN SEKOLAH 2020
(P) 01- PENGENALAN TELEFON

59 WAN ROSNITA BINTI 52012 771026-03-5398 DG48 BIOLOGI SAINS 019-4196802 LOT 10095, KG. LELA KUALA
WAN SEMAN PEGANG, BALING, KEDAH
SAINS
60 WANLAH BIN AHMAD 32972 630129-02-5791 DG38 MATEMATIK 019-4549369 N0.219, JALAN BPJ 3A/3.
PVMA SEKSYEN 3A, BANDAR PUT-
ERIJAYA, 08000 SG. PETANI,
PENDIDKAN KEDAH
ISLAM
61 YUSMAN BIN MD YUSOF 68304 830616-02-5023 DG44 REKA CIPTA 019-5679012 BT 57 ½ JLN WENG,
PSV 09100 BALING, KEDAH

- 30 - 62 YUSNI BT YUSOF 69086 840130-02-5022 DG44 PENDIDI- MATEMATIK 019-4476837 NO 53, JALAN IHSAN, TA-
63 ZALEHA BT AHMAD KAN ISLAM SAINS MAN IHSAN 2, 09000 KU-
SAINS LIM, KEDAH
BAHASA
ARAB MATEMATIK

46134 731011-02-5668 DG44 PENDIDIKAN 019-5994676 N0.16A, KG. SG. DARAK,
SENI 09300 KUALA KETIL, KEDAH

64 ZAROTUL AINI BT ZA- 57378 730421-02-5842 DG44 BIOLOGI 017-4278783 NO 667, LORONG INSANI-
KARIA KIMIA 019-4227906 AH 3/4, TAMAN INSANI-
019-5646853 AH, 09300 KUALA KETIL,
65 ZOLKIFLI BIN WANIK 54976 660209-02-5051 DG42 SAINS KEDAH PENGURUSAN AM

66 ZUHAILAH BINTI 77260 821024-07-5284 DG44 KIMIA NO.64/ZH, KG. CHAROK BE-
ZULKAPLI RAS. 09300 KUALA KETIL,
KEDAH

765, LRG 2/23, TMN SERI BA-
YU 2, 08000 SG. PETANI, KED-
AH

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

KATEGORI MELAYU INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
GURU LP LP LP LP BESAR
14 11 1 24
DG52 86 1 10 7 6
DG48 10 24 1 10 24 17
DG44 15 20 15 35
DG41 1 12 1 6
DGA38 1 1 1
DGA34 22 38 25 40 1
JUMLAH 66

KATEGORI STAF MELAYU INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
LP LP LP LP BESAR
N22
C19/C22 1 0000 1 1
N19/N22 2 2 2
N19/N22 1 - 31 - 1 1
N11 1 1 1
N4
H11 1 1 1
JUMLAH 1 1 1
34 34 7

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

PANDUAN AM GURU & STAF SOKONGAN (PETIKAN DARI PERINTAH-PERINTAH AM)

1. ASAS PENGURUSAN SEKOLAH

i. Selaku pegawai kerajaan guru adalah tertakluk kepada segala arahan yang terdapat dalam Perintah Am Kera-
jaan. Oleh itu semua guru dih=kehendaki membaca dan memahami dan mematuhi Perintah am tersebut/

ii. Guru dan staf sokongan hendaklah membaca, memahami dan menghayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan
Objektif Kementerian Pelajaran.

iii. Guru hendaklah menghayati tatasusila profesión keguruan dan menjunjungnya sebagai satu profesión dan bu-
kan sebagai satu pekerjaan semata-mata.

iv. Bersama memahami, berkongsi dan menghayati Misi dan Visi Sekolah.
v. Bekerja sebagai satu pasukan untuk mencapai Misi, Visi, Matlamat dan Objektif Sekolah.
vi. Bertekad dan beriltizam melaksanakan Piagam Pelanggan Sekolah.
vii. Semua guru hendaklah menjalankan tugas sebagai satu pasukan –TEAM (Together Everyone Achieve More)
viii. Penekanan terhadap disiplin akan menjadi agenda utama dalam usaha mencapai kecemerlangan sekolah.

Sehubungan itu semua guru adalah perlu bertindak sebagai guru disiplin.

2. KEDATANGAN

i. Jadual waktu persekolahan/waktu kerja mesti dipatuhi seperti yang ditetapkan.
ii. Guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah 10 minit sebelum waktu persekolahan dan merakam waktu
semasa sampai dan sebelum balik sekolah di pejabat.
iii. Guru bertugas mingguan dikehendaki berada dikawasan sekolah 30 minit sebelum waktu persekolahan bermula.
iv. Guru hendaklah memberitahu pihak sekolah secepat mungkin, sekir anya tidak dapat hadir atau ter pak-
sa datang lewat ke sekolah atas sebab-sebab yang munasabah.
v. Semua urusan peribadi guru hendaklah dilakukan di luar waktu persekolahan kecuali dalam keadaan kece-
masan.
vi. Aktiviti kokurikulum unit uniform, kelab dan persatuan bermula pada pukul 2.00 petang hingga 3.30 petang.

3. KELUAR WAKTU BERTUGAS

i. Pada waktu persekolahan/kerja guru dan staf sokongan tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah
kecuali jika ada sesuatu perkara yang tidak dapat dielakkan atau arahan daripada Kementerian Pelajaran/Jabatan
Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah dengan syarat mendapat kebenaran daripada Pengetua/Penolong Ka-
nan.
ii. Guru dikehendaki mencatat pergerakan keluar dalam buku yang disediakan di pejabat dan dapatkan tan-
datangan Pengetua / Penolong Kanan.
iii. Kerja bertulis hendaklah disediakan untuk pelajar sebelum meninggalkan sekolah.
iv. Staf sokongan dikehendaki mendapatkan kebenaran keluar daripada Pengetua atau wakilnya dan mengisi buku
kebenaran keluar serta dapatkan tandatangan sebagai tanda kebenaran.
v. Guru dan staf sokongan hendaklah merakam waktu semasa keluar dan masuk semula.

4. MELAKUKAN KERJA LUAR

i. Penjawat awam (termasuk guru) dibolehkan melakukan kerja luar dengan mematuhi Perintah Am Bab ‘D’
seperti berikut:-
 Memohon kebenaran bertulis daripada Ketua Jabatan
 Dibenarkan dengan syarat :-
- Tidak dilakukan semasa waktu bekerja/pejabat
- Tidak menjejaskan sebagai penjawat awam
- Tidak dengan apa-apa cara berkecenderungan bercanggah dengan kepentingan jabatan.

ii. Berhubungan dengan menjalankan tuisyen di rumah, guru-guru diingatkan bahawa tindakan tersebut adalah
melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) subseksyen 79 (1) dan subseksyen 132 (g) di mana boleh didenda
tidak melebihi RM50,000 (Ringgit Malaysia : Lima Puluh Ribu) atau dipenjarakan selama tempoh tidak me-
lebihi lima tahun atau kedua-duanya sekali.

5. CUTI

i. Cuti Rehat/Cuti Penggal

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP) 0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil ber-
tugas oleh Pengetua tidak melebihi separuh daripda jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-tugas
selain daripada mengajar biasa.

- 32 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

ii. Cuti Rehat Khas (CRK)
 Cuti Sambilan tidak lebih daripada tujuh (7) hari yang diberi kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan
di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 Tahun 1977 diganti dengan Cuti Rehat Khas
sebanyak tujuh (7) hari dalam satu tahun kalender; dan
 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya tetapi dibenarkan
untuk dikumpulkan bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak.
 Cuti ini layak kepada semua guru termasuk.Guru Sandaran Terlatih dan Guru Kontrak.
 Kelulusan diberikan oleh Pengetua dengan syarat tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan
pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
 Bilangan hari CRK yang layak diambil adalah berdasarkan tempoh perkhidmatan yang melayakkan
dalam tahun berkenaan (rujuk Perintah Am 1 (ix) Bab C ).

iii. Cuti Sakit
 Sijil Sakit yang dikeluar oleh doktor swasta melebihi 15 hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh
Pegawai Perubatan Kerajaan.
 Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak boleh melebihi 180 hari dalam setahun.
 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke Jabatan
Pelajaran Negeri dan Kementerian Pelajaran.

iv. Cuti Keluar Negara
Semua guru yang bercuti keluar negara mesti mendapat kelulusan. Sila isikan permohonan yang ada di pejabat
sekolah selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh bercuti.

v. Cuti Khas – Isteri bersalin
Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki.
Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan kepada lima (5) kali dan
tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

vi. Cuti tanpa rekod
Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan pasukan sukarela,
menghadiri latihan atau khemah tahunan pertubuhan/persatuan, latihan syarikat kerjasama, menduduki
peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.
Cuti mengerjakan umrah selama 7 hari untuk kali pertama sahaja.

vii. Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat.
Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti tanpa rekod.
Ahli keluarga yang diambil kira ialah: suami atau isteri, anak-anak, ibu dan bapa kandung. Pengiraan cuti
termasuk hari rehat dan kelepasan am. Kelulusannya tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

viii. Cuti Tanpa Gaji
 Mengikut Perintah Am Bab C Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang
mustahak.
 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua cuti rehatnya.
 Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak
melebihi 180 hari.
 Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negeri hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.
 Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh Pengarah
Pelajaran Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Borang
permohonan handaklah dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri 10 minggu sebelum tarikh mula bercuti.

**Guru dan staf sokongan dikehendaki mencatatkan hari cuti pada papan kenyataan yang disediakan.

6. PAKAIAN

i. Guru hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion perguruan dan masyarakat timur.
ii. Pakaian berbentuk seluar, baju tanpa lengan dan skirt atas paras lutut tidak dibenarkan bagi guru perempuan.
iii. Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan rambut dan panjang rambut yang sesuai.
iv. Semua guru lelaki dikehendaki memakai kasut/sepatu,. Guru perempuan juga dikehendaki memakai sepatu

(kasut sarung / bukan sandal) supaya kelihatan lebih kemas dan rasmi.

- 33 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

v. Semua guru diwajibkan memakai pakaian batik pada setiap Khamis.
vi. Guru yang mengajar pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

- Guru perempuan seluar trek atau seluar panjang yang sesuai, Kemeja T, kemeja sukan, baju trek., kasut
sukan atau kasut getah tanpa tumit.

- Guru lelaki : Seluar trek atau seluar panjang yang sesuai kemeja T, kemeja sukan , baju trek atau jersi, kasut
sukan atau kasut getah tanpa tumit.

vii. Apabila menjalankan P & P di dalam bilik darjah, pakaian guru mestilah mengikut ketetapan 6.1 hingga 6.4
(rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil.6/1985)

7. TANDA NAMA
Semua guru dan staf sokongan hendaklah memakai tanda nama pada hari persekolahan, majlis rasmi di sekolah
atau di luar sekolah.

8. BILIK GURU
i. Guru hendaklah berada di bilik guru semasa tidak mengajar di kelas. Masa tersebut hendaklah dianggap ‘non-
teaching period’ dan bukannya ‘free period’. Masa tersebut sepatutnya digunakan untuk perkara-perkara
berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran atau berkaitan dengan tugasan di sekolah sahaja. Sebarang
aktiviti berunsur perniagaan peribadi tidak dibenarkan dijalankan di bilik guru.
ii. Guru yang berada di bilik guru hendaklah sama-sama bertanggungjawab memastikan suasana yang sesuai dan
tidak menganggu ketenteraman orang lain.
iii. Guru tidak digalakkan membenarkan pelajar berada di bilik guru.
iv. Kebersihan dan keselamatan bilik guru adalah menjadi tanggungjawab semua guru, termasuk keselamatan
harta benda yang terdapat dalam bilik guru.
v. Sesiapa yang terakhir meninggalkan bilik hendaklah memastikan semua komputer, lampu dipadamkan dan
semua pintu dikunci.

9. MASALAH PERJAWATAN DAN PENGAJARAN

i. Sekiranya guru menghadapi masalah dalam bidang perjawatan, beliau bolehlah berurusan dengan Ketua
Pembantu Tadbir atau Pengetua/ Penolong Kanan Pentadbiran

ii. Guru yang menghadapi masalah dalam bidang pengajaran pula bolehlah berurusan dengan Ketua Panitia,
Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan atau Pengetua.

10. TUGAS

i. Tugas guru diberikan dalam bidang kurikulum, kokurikulum, HEM dan juga pentadbiran. Tugas tersebut
hendaklah dilaksanakan dengan dedikasi dan bertangungjawab.

ii. Sekiranya guru dikehendaki menghadiri mesyuarat, di Jabatan Pelajaran atau Pejabat Pelajaran Daerah atau
sekolah, arahan tersebut hendaklah dipatuhi. Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
melaksanakannya tanpa pengetahuan Pengetua / Penolong Kanan Pentadbiran

iii. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di luar, minit curai hendaklah
dikemukakan kepada Pengetua dengan mengunakan borang khas yang boleh diperolehi di Pejabat Sekolah.

iv. Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya, apabila balik ke sekolah
hendaklah menjalankan “In House Training” kepada guru dan dimaklumkan kepada Penolong Kanan /
Pengetua, tarikh dan masa pelaksanaannya.

v. Guru yang melakukan tugas rasmi di luar, hendaklah menyediakan bahan tugasan bertulis untuk pelajar dan
memaklumkan kepada Ketua Bidang.

11. BUKU/ FAIL PERSEDIAAN MENGAJAR
i. Setiap guru bertanggungjawab terhadap keselamatan e-RPH. Semua butiran hendaklah disempurnakan
dengan teliti, kemas dan lengkap. e-RPH ini hendaklah diserahkan kepada Pengetua mengikut jadual un-
tuk disemak dan ditandatangani.
ii. e-RPH hendaklah dihantar kepada penyemak setiap hujung minggu pada hari Khamis.

12. JADUAL WAKTU MENGAJAR

i. Guru hendaklah mematuhi jadual waktu yang disediakan.
ii. Guru tidak dibenarkan mengubahkan jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran Pengetua.
iii. Guru Tingkatan (Akademik) hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas

sendiri.

- 34 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

13. KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH
i. Kerjasama semua guru amat diperlukan dalam menjaga keselamatan harta benda sekolah. Pelajar yang
merosakkan harta benda sekolah sama ada dengan sengaja atau tidak hendaklah dimaklumkan kepada
Penolong Kanan HEM.
ii. Ketua Panitia / Guru Kanan mata pelajaran hendaklah memastikan peraturan-peraturan mengenai penggunaan
alat di bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain disediakan serta ditampal.
iii. Penggunaan alat-alat, bilik-bilik dan bengkel-bengkel di luar waktu persekolahan dan waktu cuti hendaklah
medapat kebenaran Pengetua dan di rekodkan

14. KEBERSIHAN
i. Semua guru bertanggujawab menjaga kebersihan sekolah. Jadual giliran bertugas pelajar hendaklah disediakan
oleh guru tingkatan untuk tingkatan masing-masing. Alat-alat membersihkan kelas hendaklah digunakan
dengan cermat dan disimpan dengan baik.
ii. Guru Kanan Mata Pelajaran / Ketua Panitia dan guru lain yang mempunyai bilik khas / tempat khas (bengkel,
bilik kaunseling, makmal sains., makmal bahasa dan lain-lain) bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan
dan keceriaan bilik masing-masing.
iii. Semua guru, staf sokongan dan pelajar sama-sama bertanggungjawab terhadap kebersihan kawasan sekolah.

15. SURAT MENYURAT
i. Semua surat rasmi yang menggunakan letter-head sekolah hendaklah ditandatangani oleh Pengetua untuk
disampaikan kepada pihak-pihak berkenaan.
ii. Surat-surat keluar yang ditulis oleh guru kepada Kementerian, Jabatan, PPD dan sekolah lain hendaklah
melalui Pengetua

16. SURAT YANG DITERIMA
i. Surat yang diterima oleh sekolah berkaitan dengan tugas mesti diedar kepada guru untuk diambil tindakan.
Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan segera terhadap surat tersebut.
ii. Jika surat itu ditujukan kepada guru berkenaan dengan dinyatakan melalui dan salinan kepada Pengetua, surat
itu boleh disimpan sendiri setelah diambil tindakan.
iii. Jika surat itu ditujukan kepada Pengetua dan Pengetua mengedarkannya untuk tindakan guru berkenaaan, maka
guru itu, hendaklah :
a) Menyimpan satu salinan surat di dalam fail peribadi.
b) Jika tindakan yang perlu diambil merupakan mengisi maklumat dalam borang yang dilampirkan, maka
guru perlu berurusan dengan staf sokongan di pejabat untuk menyediakan surat iringan. Satu salinan
disimpan dalam fail sekolah di pejabat untuk rekod atau rujukan bila diperlukan.

17. URUSAN DENGAN JPN/PPD
Guru dan staf sokongan tidak digalakkan terus pergi ke Jabatan Pelajaran Negeri atau Pejabat Pelajaran Daerah
untuk urusan peribadi atau perkhidmatan kecuali jika diarahkan berbuat demikian / dengan pengetahuan Pengetua.

18. PELAWAT /JURUJUAL
Semua pelawat DIMESTIKAN berjumpa dengan Pengetua /Guru Penolong Kanan terlebih dahulu. Guru tidak
dibenarkan berbincang dengan wakil-wakil firma atau jurujual kecuali dengan kebenaran Pengetua / wakilnya .

19. PEMBELIAN BARANG
i. Setiap pembelian barang dengan kebenaran terlebih dahulu dengan menggunakan borang pesanan dalaman
yang boleh didapati di pejabat sekolah.
ii. Borang tersebut hendaklah disahkan oleh Penolong Kanan sebelum diluluskan oleh Pengetua.
iii. Pembantu Tadbir akan menguruskan tindakan selanjutnya iaitu untuk menyediakan Borang Pesanan Tempatan
(Local Order/LO).
iv. Segala invois mesti ditandatangani oleh guru yang menerima barang, rekod no. daftar stok dan serahkan
dengan segera ke pejabat sekolah. Barang yang diterima hendaklah direkodkan serta merta dalam buku stok /
Kew PA dengan tepat dan kemas.

- 35 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

20. KEGIATAN KOKURIKULUM
i. Semua guru ditugaskan menjadi penasihat kegiatan kokurikulum. Tugas ini hendaklah dijalankan dengan
mengikut jadual yang ditetapkan.
ii. Semua guru wajib hadir kegiatan kokurikulum dan menulis nama pada buku kehadiran kokurikulum yang
disediakan di pejabat sekolah.

21. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH
i. Semua guru dikehendaki menghadiri perhimpunan rasmi sekolah pada setiap hari isnin 7.30 pagi..
ii. Guru lelaki hendaklah memakai kemeja berlengan panjang dan bertali leher.
iii. Guru akan bersama-sama pelajar menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri Kedah dan Lagu Sekolah.

22. MESYUARAT GURU
i. Pengetua akan memanggil guru bermesyuarat dari semasa ke semasa. Kedatangan guru ke mesyuarat adalah
diwajibkan.
ii. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh semua Penolong Kanan / Guru Kanan Mata
Pelajaran / Ketua Panitia.
iii. Pakaian semasa menghadiri mesyuarat hendaklah pakaian waktu bekerja.

23. ACARA/MAJLIS RASMI SEKOLAH / MESYUARAT / KURSUS DALAMAN
i. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah dan juga kursus dalaman.
ii. Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan ketidakhadiran kepada Pengetua. Satu
salinan akan disimpan dalam fail peribadi guru berkenaan.
iii. Guru dan staf sokongan digalakkan memakai batik sekolah semasa majlis rasmi.

24. PERHUBUNGAN SESAMA RAKAN SEJAWAT
i. Guru dan staf sokongan hendaklah memupuk hubungan peribadi dan professional yang baik dan sihat sesama
rakan dan sentiasa mengawal tutur kata supaya wujud perasan kekitaan dalam organisasi dan mengelakkan
ketegangan hubungan .
ii. Guru dan staf sokongan tidak dibenarkan mempengaruhi atau memaksa pandangan/fahaman/pendapat/
kepercayaan sesama rakan atau pun pelajar sekolah ini.
iii. Perhubungan yang berbentuk kumpulan berdasarkan kepada kaum, status sosial, sosio ekonomi, kelulusan dan
sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali wujud di sekolah.

25. KEAHLIAN KELAB GURU/PERSATUAN IBU BAPA & GURU (PIBG)
i. Semua guru dan kakitangan sokongan secara automatik menjadi ahli kelab guru dan kakitangan.
ii. Semua guru secara automatik menjadi ahli PIBG

26. ARAHAN DAN PEKELILING.
i. Setiap arahan pekeliling yang dikeluarkan oleh Pengetua hendaklah dibaca dengan teliti dan dipatuhi serta
ditandatangani selepas membacanya.
ii. Sekiranya arahan dan Pekeliling itu diberi terus, guru hendaklah menyimpannya di dalam fail peribadi.

27. PENGGUNAAN ALAT-ALAT
i. Penggunaan alat-alat hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan.
ii. Mesti mendapat kebenaran daripada pengurus stok dan direkodkan.
iii. Hendaklah digunakan dengan baik dan memulangkan kembali dengan segera serta berkeadaan baik.
iv. Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan serta merta.

28. TELEFON
i. Penggunaan telefon sekolah hanyalah untuk urusan rasmi sahaja. Guru atau staf sekolah tidak dibenarkan
mengguna telefon sekolah untuk urusan peribadi.
ii. Guru tidak dibenar menggunakan telefon bimbit semasa P&P di dalam bilik darjah dan semasa
mesyuarat.

- 36 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

29. KUNCI
i. Semua kunci mesti disimpan di pejabat.
ii. Guru-guru yang hendak menyimpan kunci bilik-bilik tertentu mesti mendapat kebenaran daripada Pengetua
dan mendaftarkan nama di dalam buku khas di pejabat sekolah.

30. BUKU STOK/INVENTORI – KEW PA
i. Ketua Panitia dan Setiausaha Jawatankuasa bertangungjawab menguruskan buku stok/inventori dan
memastikan maklumat dalam buku stok atau inventori adalah tepat, lengkap dan sentiasa dikemaskini, setiap
pembelian dan keluar masuk barang hendaklah direkodkan dengan serta merta ).
ii. Guru Kanan Mata Pelajaran /Ketua Pembantu Tadbir akan menyemak buku stok inventori ini dari semasa ke
semasa, dan dihantar ke pejabat setiap hujung tahun untuk disahkan oleh Penolong Kanan/Pengetua.

31. KOMPUTER RIBA/LCD PROJEKTOR
i. Guru yang diberi kemudahan komputer riba dan LCD Projektor hendaklah mematuhi peraturan-peraturan
yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran. Sebarang penggunaan yang menyalahi etika akan dapat
dikesan.
ii. Pastikan komputer berkenaan benar-benar dimanfaatkan untuk PdP sebagaimana objektif penggunaannya.
iii. Keselamatan komputer dan LCD adalah tanggungjawab sepenuhnya kepada penyimpan dan mesti
diserahkan ke pejabat apabila cuti akhir tahun.
iv. Lapor segera sekiranya berlaku kerosakan untuk tujuan baik pulih.
v. Proses peminjaman dan pemulangan alatan ini hendaklah direkodkan dalam borang yang disediakan.

1.14 PERATURAN DALAMAN SEKOLAH
1. Semua guru perlu berada di sekolah sebelum jam 7.30 pagi dan pulang selepas jam 2.30 petang. Perhimpunan

rasmi pada hari Isnin diadakan pada jam 7.30 pagi hingga 8.10 pagi dan waktu pulang adalah jam 2.30 petang.
2. Semua guru dikehendaki merakam waktu kehadiran waktu pagi dan waktu pulang setiap hari menggunakan mesin

perakam waktu yang disediakan. Kehadiran guru untuk aktiviti-aktiviti lain hendaklah dicatatkan dalam buku
yang berkenaan.
3. Sekiranya tidak dapat hadir bertugas kerana sebab-sebab yang sah, sila hubungi pihak sekolah sama ada melalui
telefon/ surat/ pesanan/sms sebelum jam 7.30 pagi. Setelah datang ber tugas, ser ahkan dokumen cuti ber kai-
tan.
4. Guru lelaki tidak dibenarkan memakai baju ala Hawai atau berseluar jeans. Bagi guru perempuan muslim
hendaklah berpakaian kemas, bersih dan menutup aurat.
5. Semua guru diwajibkan memakai kot (serta tali leher bagi lelaki) pada perhimpunan rasmi hari Isnin. Pakaian batik
diwajibkan pada setiap Khamis.
6. Hari Rabu ialah hari “Pasukan Pakaian Seragam”(PPS). Pelajar -pelajar ahli PPS dibenarkan memakai pakaian
seragam yang lengkap. (SPI Bil 8/2007)
7. Penggunaan siaraya sekolah hanya dibenarkan pada perhimpunan/ renungan pagi dan waktu rehat sahaja.
Penggunaan pada masa lain mesti mendapat kebenaran Pengetua.
8. Jika hendak keluar dari sekolah sama ada urusan rasmi atau tidak rasmi mesti mengisi borang kebenaran dan
ditanda dalam buku “keluar masuk” setelah mendapat kebenaran Pengetua.
9. Pelajar tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah. Mana-mana pelajar yang hendak keluar dari kawasan
sekolah kerana urusan tertentu mestilah dengan kebenaran Pengetua/ Guru Disiplin. Pelajar yang perlu pulang
kerana kecemasan mesti diambil oleh ibu bapa atau dihantar oleh guru bertugas.
10. Semua pelajar yang pindah ke sekolah ini diwajibkan membayar semua jenis bayaran kemudahan dan
perkhidmatan walaupun telah dijelaskan di sekolah asal.
11. Semua guru kelas hendaklah berurusan dengan bendahari sekolah dalam mengendalikan hal-ehwal bayaran
kemudahan dan perkhidmatan sekolah dan lain-lain.

- 37 -


Click to View FlipBook Version