The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Ismi Sham, 2019-12-23 19:37:49

BPS2020 P5 HEM

BPS2020 P5 HEM

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HEM

PENGERUSI
PN. HJH. JAMSIAH BINTI MOHD SHARIFF

(PENGETUA)

TIMBALAN PENGERUSI
TN. HJ. MD DAUD B KASIM

(PK HEM)

NAIB PENGERUSI 1 NAIB PENGERUSI 2
TN.HJ ISHAK BIN MAT EN. JAMALUDDIN BIN ABUL GHANI

(PK PENTADBIRAN) (PK KOKURIKULUM)

PN. SUHAILA BINTI MOHD(SAADGKTV) PENYELIA
PN. WAN ROSNITA BT. WAN SEMAN(GKSM)

- 98 - PN. SHUHANA BT ABDUL RAHIM (GKB) TN. HJ, MOHAMAD ROSDI B. HASHIM (GKK)

PENOLONG SETIAUSAHA SETIAUSAHA
MUHAMMAD ANUAR BIN MAMAT PN. JULAIHA BINTI BUYONG

DISIPLIN BIMBINGAN & KAUNSELING/SLAD GURU PENYAYANG ASRAMA
TN. HJ. MOHD AMIN BIN CHE ENDUT PN. JULAIHA BINTI BUYONG EN. MUHAMMAD ANUAR BIN MAMAT EN. ZULKIFLI BIN ABDULLAH
SPBT
BADAN PEMBANTU TADBIR PN. HABSAH BT. ABDUL KADIR KECERIAAN & KECERIAAN KANTIN
PN. NORLIA BT SAAD KEBAJIKAN MURID PN. SITI MARIAM BIN AHMAD PN DEVI A/P MUNIANDY
PENDAFTARAN MURID PN MAZURA BINTI MANSOR
PERHIMPUNAN KESIHATAN / RAWATAN BIASISWA
EN. MOHD FAZLI BIN MOHD YUSOF EN SEBERI SANAPI PN. SABRIENA HANIEE PN. MUZILIYANA BT MAT
BINA INSAN & KEROHANIAN
PN YUSNI BINTI YUSOF KWAPM
PN. SITI ZAINATUN KASMAH

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.0 JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum :Kaunselor
Pen. Setiausaha 1: : Pn.Julaiha Binti Buyong :Kaunselor
En. Muhammad Anuar Bin Mamat

AJK Semua GKMP
Pn. Muziliyana Binti Mat : Biasiswa
Tn Hj Mohd Amin Bin Che Endut : Disiplin dan Pengawas

Pn. Habsah Binti Abdul Kadir : SPBT
En. Kanat A/L Din Keliaw : Keselamatan & Sekolah Selamat (3K)

Pn. Sabriena Hanie Bt. Shuhaimee : Kesihatan
Pn. Siti Mariam Bt. Ahmad : Kebersihan & Keceriaan Kelas
En. Seberi Bin Sanapi : Perhimpunan Rasmi / harian

Pn. Devi A/P Muniandy : Kantin
Pn .Mazura Binti Mansor : Kebajikan
Pn. Ribhani Bt Hashim : Kerohanian & Dakwah

En. Ismi Kamarul Sham Bin Ismail : Disiplin dan Pengawas
En. Zulkifli Bin Abdullah : Kelab Pencegahan Jenayah

Semua Penyelia Tingkatan

Bidang Tugas:

 Mengadakan akan mesyuarat untuk menimbang peraturan sekolah, membentang dan membincangkan cadangan tambahan dan pindaan.
 Mengadakan mesyuarat sidang kes apabila timbul kes-kes disiplin tertentu.
 Membincangkan tentang hal yang berhubungan dengan kebajikan, sahsiah dan disiplin pelajar dari semasa ke semasa.
 Mengadakan mesyuarat dan menyediakan minit mesyuarat berkenaan.
 Menjalankan tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari masa ke masa.

3.1 JAWATANKUASA BIMBINGAN & KAUNSELING / KERJAYA

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha 1 : Penolong Kanan Pentadbiran
Pn. Julaiha Binti Buyong

Setiausaha 2 : En. Muhamad Anuar Bin Mamat
AJK : Semua Guru Kanan
Semua Penyelia Tingkatan

Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas:

 Mengurus dan melengkapkan Bilik Bimbingan dan Kerjaya.
 Mengumpul rekod mengenai peluang pekerjaan, peluang-peluang melanjutkan pelajaran dan sebagainya serta mempamerkannya untuk makluman semua

pelajar.

 Merancang dan mengadakan program-progrm hubungan komuniti seperti ceramah, Belajar Sambil Melawat.
 Membimbing, menasihati para pelajar tentang peluang pekerjaan, pemilihan mata pelajaraan dan membantumemberikan kaunseling kepada masalah peribadi

pelajar.

 Melatih para pelajar menjadi Pembimbing Rakan Sebaya.
 Mengendalikan kaunseling individu dan kelompok.
 Menguruskan borang-borang permohonan ke Matrikulasi dan Borang-Borang Pusat Universiti.
 Membantu para pelajar mengisi Borang-Borang Matrikulasi dan UPU dengan sempurna dan betul.

“ Satu-satunya cara untuk melakukan pekerjaan yang he-
bat adalah dengan mencintai apa yang kamu lakukan.”

- Steve Jobs

- 99 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.2 JAWATANKUASA LEMBAGA DISIPLIN & PENGAWAS (Disp. & Pgws)

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Kokurikulum

Setiausaha : Tn Hj Mohd Amin Bin Che Endut ( Ketua Guru Disiplin )

Pen. Setiausaha 1 En.Ismi Kamarul Sham Bin Ismail (Ketua Guru Pengawas)

Pen. Setiausaha 2 : Pn. Murizah Binti Ahmad (Disiplin & Pengawas)
AJK GKM Bahasa
GKM Sains & Matematik

GKM Teknik & Vokasional
GKM Kemanusiaan
Tn.Hj. Mohd Zakri Bin Othman (Disp. & Pgws)

En. Kanat A/L Din Keliaw (Disp. & Pgws)
En. Yusman Bin Md Yusof (Disp. & Pgws)

Pn. Khairiah bt. Md Kasim (Disp. & Pgws)
Cik Siti Zainatun Kasmah Binti Mohd Zainol (Disp. & Pgws)
Pn. Nurmazlina Binti Saidon (Disp. & Pgws)

Pn. Nik Zawanah Binti Nik Ismail (Disp. & Pgws)
Pn. Nurul Ashiqeen Bt. Abd Rahani (Disp. & Pgws)

Pn. Siti Muslihah Binti Saleh (Disp. & Pgws)
Pn. Khaizuyah Binti Abdul Kadir (Disp. & Pgws)

En. Mohd Hafifuddin Bin Hassan (Disp. & Pgws)
En. Zulkifli Bin Abdullah (Disp. & Pgws)

Kaunselor (Disp. & Pgws)
Semua Penyelia Tingkatan (Disp. & Pgws)

Bidang Tugas:

 Guru disiplin boleh mengambil tindakan untuk memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar dengan kerjasama semua guru dan Badan

Pengawas.

 Mengambil tindakan terhadap murid-murid yang melanggar peraturan sekolah sama ada dibawa kepada Badan Disiplin, Guru Kaunselor atau terus kepada

Pengetua.

 Menguruskan surat menyurat berkaitan dengan tugas termasuk memaklumkan kepada ibu/bapa/penjaga tentang tindakan disiplin yang dikenakan

terhadap anak mereka.

 Merekodkan semua kesalahan murid dalam buku rekod yang kemas dan boleh diperoleh setiap masa.
 Mengemas kini data salah laku disiplin pelajar ke dalam program yang diarahkan oleh JPN/PPD.
 Melaksanakan arahan Pengetua dari semasa ke semasa\


BADAN PENGAWAS

Bidang Tugas:

 Membentuk Badan Pengawas Sekolah dan menguruskan Pelantikan Rasmi terhadap mereka.
 Merancang kerja-kerja pengawas sepanjang tahun dan menentukan jadual dan jenis tugasan mereka.
 Mengawasi kewibawaan pengawas-pengawas termasuk memberi perhatian tentang akademik dan kepimpinan mereka.
 Menentukan Badan Pengawas mempunyai kelabnya sendiri (Jawatankuasa dan yuran ) dan mereka patut mengadakan majlis-majlis tertentu.
 Menganjurkan program pembangunan diri / kepimpinan

pengawas.

- 100 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.3 JAWATANKUASA BIASISWA

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha : Pn. Muziliyana Bt. Mat
Pen. Setiausaha 1 : Cik Siti Zainatun Kasmah Binti Mohd Zainol

AJK Semua Penyelia Tingkatan
Semua Guru Tingkatan

Bidang Tugas

 Menyelia semua perkara berkaitan dengan bantuan kewangan daripada badan-badan berkenaan.
 Memanggil mesyuarat dan menjadi setiausaha kepada mesyuarat Jawatankuasa pemilihan.
 Menyiapkan dan memproses senarai murid yang disokong permohonannya.
 Merekod nama murid dan surat kuasa pemberian biasiswa.
 Merekod pemegang biasiswa yang bertukar masuk dari luar dan yang bertukar ke sekolah lain.
 Mengawal pengeluaran wang oleh pemegang-pemegang biasiswa.
 Merekod dan menyimpan pencapaian akademik murid-murid penerima biasiswa
 Mengurus semua surat menyurat berkaitan dengan biasiswa dan bantuan-bantuan daripada pihak luar.

3.4 JAWATANKUASA KEBAJIKAN / EMK ( Elaun Murid Khas )

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha Penolong Kanan Pentadbiran
Pen. Setiausaha : Pn. Mazura Binti Mansor
AJK : Pn. Zaleha Binti Ahmad
: En. Mohd Azizan Bin Abdullah

Pn. Siti Muslihah bt. Saleh
Kaunselor

Bidang Tugas:

 Mengendalikan perkara-perkara kebajikan dan menubuh tabung kebajikan
 Berusaha menubuhkan tabung dengan cara memungut derma atau lain-lain bagi menyediakan sumber kewangan bagi membantu pelajar-pelajar yang

memerlukan bantuan.

 Mengatur lawatan menziarahi murid-murid yang terlantar sakit di hospital atau di rumah, kematian dan sebagainya dan menghulurkan bantuan
 sekadarnya.

3.5 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS ( SPBT )

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha Penolong Kanan Pentadbiran
AJK : Pn. Habsah Binti Abdul Kadir

Pn. Rohana Binti Jamalludin
Pn. Devi A/P Muniandy
Pn. Normaya bt. Ismail
Semua Penyelia Tingkatan

- 101 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Bidang Tugas:

 Mengisi Borang Maklumat /permohonan SPBT seperti BPBTR 130/110/170 dengan lengkap dan betul.
 Mengedar dan mengumpul borang SPBT 1/1A dan SPBT G dan mengedar buku daftar berkenaan.
 Menerima bekalan buku teks daripada pengedar dan menandatangani invois.
 Mengedarkan buku teks kepada murid-murid dengan kerjasama guru tingkatan.
 Mengemas kini fail SPBT dan Buku Stok.
 Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku SPBT.
 Buku SPBT dicop dan dicatatkan tarikh penerimaan.
 Mengisi Borang Permohonan Pelupusan buku teks dan menjadi Ahli Lembaga Pelupusan Buku Teks.
 Melaporkan kepada Guru Penolong Kanan Pentadbiran/Guru Penolon Kanan HEM sebarang masalah berkenaan SPBT untuk tindakan selanjutnya.

3.6 JAWATANKUASA KESIHATAN DAN TAKAFUL

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha Penolong Kanan Pentadbiran
: Pn. Sabrienaa Haniee binti Suhaime
AJK
Cik Rajashree A/P Tanimalai
En. Nai Khian A/L I Seng
Pn. Ramlah Binti Che Su

Bidang Tugas:

 Bertanggungjawab ke atas keselesaan dan keberkesanan fungsi bilik-bilik rawatan.
 Memastikan semua peralatan ‘First Aid’ mencukupi dan berfungsi dengan baik.
 Bertanggungjawab dan menguruskan hal rawatan dan pemeriksan kesihatan pelajar yang dibuat oleh kakitangan hospital/Jabatan Kesihatan.
 Melaksanakan apa-apa tugas yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.
 Memastikan rekod pelajar disimpan dan dikemaskinikan.

3.7 JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
Setiausaha
AJK Penolong Kanan Pentadbiran
: Pn. Devi A/P Muniandy
Tugas : : Pn. Mariyatun Binti Shuib

En. Abdul Halim Bin Hat
Pn. Fadilah Bt Abd Razak
En. Ismail Bin Yusoff
En. Kanat A/L Din Keliaw
En. Mohd Akhwan Bin Che Jaafar

 Memastikan kantin dan kawasan sekitarnya sentiasa bersih dan selamat untuk digunakan.

 Menyediakan peraturan-peraturan bagi perjalanan penggunaan kantin.

 Menerima laporan dan mengambil tindakan sewajarnya tentang masalah kantin.

 Berbincang dengan pengusaha kantin tentang kebajikan yang perlu dilaksanakan.

 Merancang pelaksanaan menu sihat.

- 102 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.8 JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
Setiausaha
AJK Penolong Kanan Pentadbiran
Penolong Kanan Kokurikulum
Bidang Tugas: : Pn. Siti Mariam Bt. Ahmad
: Pn. Siti Muslihah Binti Saleh
En. Yusman Bin Md Yusof
En. Ravendran A/L Munian
Pn. Khairiah bt. Md Kasim
Semua Penyelia Tingkatan
Semua Guru Tingkatan

 Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan kelas.

 Merancang pelbagai projek kebersihan dan keceriaan kelas.

 Memastikan semua kelas membentuk AJK kebersihan dan keceriaan kelas masing-masing.

 Mengadakan kempen dan pertandingan kebersihan kelas.

 Meja guru hendaklah bersih dan beralas.

 Apa jua hiasan yang hendak dibuat, hendaklah dibuat dengan kemas dan sentiasa kelihatan ceria. Elakkan dari “ over-decorated”.

 Pastikan nako sentiasa dilap dan tidak pecah.

 Menguatkuasakan segala arahandan peraturan sekolah megenai kebersihan dan keceriaan .

 Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke masa dan membuat laporan kemajuan kerja.

3.9 JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN SEKOLAH

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Ketua Balai Polis Kuala Ketil
: Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha : Penolong Kanan Kokurikulum
Pen. Setiausaha : Pn. Siti Zaleha bt. Mesawoogaany
AJK : En. Abdul Rahim Bin MohdTajuddin
Pn. Farhani Binti Zakaria
Pegawai Perhubungan Sekolah
Pengerusi PIBG
En. Zolkifli Bin Wanik
En. Khuzaimi Bin Khalid
En. Mohd Akhwan Bin Che Ja'afar
En Mohd Hafifuddin Bin Hassan
Pn. Rohana Bt. Jamaluddin
Tn. Hj. Mohd Amin Bin Che Endut
Imam Masjid Parit Panjang
Semua Pengerusi JKKK yang terlibat
Penolong Kanan SK
Jabatan Perpaduan Negara
Pejabat Kesihatan
Wakil Majlis Daerah
Wakil Maybank
Ketua Pasukan Rela
Ketua Panitia Pendidikan Islam
Wakil PIBG
Badan Bukan Kerajaan (NGO)/ Wakil DUN

- 103 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

Bidang Tugas:

 Menyelaras program berkaitan dengan masyarakat setempat.
 Sebagai perantara pihak sekolah dengan komuniti luar.
 Menganjurkan dan mengelola program membina hubungan positif pihak sekolah dengan komuniti melalui PIBG dan aktiviti kokurikulum.

3.10 JAWATANKUASA PERHIMPUNAN HARIAN & RASMI

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha Penolong Kanan Pentadbiran
AJK Penolong Kanan Kokurikulum
: En. Seberi Bin Sanapi
En. Mohd Hafifuddin b. Hassan
: Pn. Farhani bt. Zakaria
Pn. Nursalwa Binti Hamzah
Pn. Nor Ismaniza Binti Md. Isa
Pn. Zuhailah Binti Zulkapli
En. Mohd Zulkifli b. Abdullah
Semua Guru Bertugas

Bidang Tugas

 Membuat siaraya /hebahan bila perhimpunan akan diadakan
 Mengurus perjalanan pelajar ke tapak perhimpunan
 Memastikan kerusi guru di pentas mencukupi dan semua perlatan siaraya
 Menyusun jadual tugas pengacara majlis dan ataurcara perhimpunan sekolah
 Mencatat laporan perjalanan perhimpunan dalam buku laporan perhimpunan

3.11 JAWATANKUASA BINA INSAN, KEROHANIAN & DAKWAH

Pengerusi : Pengetua

Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha Penolong Kanan Kokurikulum
: Pn. Yusni Bnti Yusof
Pn. Siti Muslihah Binti Saleh

AJK En. Mohd Zakri Bin Othman
Pn. Ribhani bt. Hashim
En. Abdul Rahim Bin Mohd Tajuddin

Pn .Muziliyana Bt Mat
Pn. Naimah bt. Abdullah

Semua Kaunselor

Bidang Tugas:

 Merancang program-program keagamaan dan kerohanian dan dakwah bagi pem-

bangunan insan pelajar.

 Mengurus dan melaksanakan program-program keagamaan sama ada anjuran
sekolah, PPD dan jabatan.

- 104 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

3.12 JAWATANKUASA KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha Penolong Kanan Pentadbiran
AJK : Pn Siti Zainatun Kasmah Binti Mohd Zainol
: Pn. Nurzahirah Binti Norzan

Penyelia Tingkatan 1
Semua Guru Tingkatan 1

Bidang Tugas:
 Mengadakan mesyuarat dan agigan tugas kepada ahli jawatankuasa.

 Mendapatkan senarai nama murid yang layak mendapatkan bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan.

 Menyelaras, mengemaskini dan membuat semakan serta pendaftaran maklumat Ketua Isi Rumah Murid( KIR) yang miskin dalam portal e-Kasih.

3.13 JAWATANKUASA ASRAMA

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Waden Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha Penolong kanan Kokurikulum
AJK : Pn. Khairiah bt. Md Kasim (Ketua Warden)
: En. Bakhori Bin Awang
: Semua Guru Kanan
En. Zulkifli Bin Abdullah

Bidang Tugas:
 Mengadakan mesyuarat dan agigan tugas kepada ahli jawatankuasa.

 Mendapatkan senarai nama murid yang layak mendapatkan bantuan berdasarkan keutamaan dan keperluan.

 Menyelaras, mengemaskini dan membuat semakan serta pendaftaran maklumat Ketua Isi Rumah Murid( KIR) yang miskin dalam portal e-Kasih.

3.14 JAWATANKUASA 3K ( KESELAMATAN, KESIHATAN & KEBAJIKAN DAN KEBERSIHAN )

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM
Setiausaha
Pen. Setiausaha Penolong Kanan Pentadbiran
AJK Penolong kanan Kokurikulum
: En. Kanat A/L Din Keliaw
Bidang Tugas: : Pn. Nurzahirah Binti Norzan
: Semua Guru Kanan
Pn. Mazura Binti Mansor ( Kebajikan )
Pn. Zaleha Bt. Ahmad ( Kebajikan )
Pn. Sabriena Hanie binti Shuhaimi ( Kesihatan )
Cik Rajashree A/P Tanimalai ( Kesihatan )
Pn Siti Mariam Bt. Ahmad ( Keceriaan )
En. Yusman Bin Md Yusof ( Keceriaan )
En. Mohd Zulkifli Bin Abdullah ( Keselamatan )
En. Mohd Hafifuddin Bin Hassan ( Keselamatan )

 Mengadakan mesyuarat dan agigan tugas kepada ahli jawatankuasa.

 Merancang dan mengemaskini Program #K peringkat sekolah

 Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong perlaksanaan program 3k

 Menyediakan laporan pelaksanaan Program #K peringkat sekolah

 Malaksanakan aktiviti-aktiviti khas bagi Program 3K
i. ceramah dan pameran kesihatan

ii. Latihan keselamatan kebakaran dan keselamatan jalan raya

iii. Gotong royong perdana KPM

- 105 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN AM

3.15 KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi : Pengetua
Naib Pengerusi : Penolong Kanan HEM

Setiausaha Penolong Kanan Pentadbiran
Pen. Setiausaha : En. Mohd Zulkifli Bin Abdullah
AJK : En. Mohd Hafifuddin Bin Hassan

Semua Guru Kanan
Pn. Sabriena Hanie Bin Suhaimie
Pn. Khairiah bt. Md Kasim
Pengawas sekolah

Bidang Tugas:
 Melahirkan kesedaran dan rasa tanggungjawab dalam pencegahan jenayah
 Menanamkan nilai-nilai moral yang tinggi dalam kalangan murid

 Menimbulkan kesedaran bahawa pencegahan adalah leih baik daripada memerangi jenayah.
 Menyediakan garis panduan tentang cara-cara pencegahan dan menjalankan aktiviti yang berfaedah
 Melahirkan murid yang bertanggungjawab kepada agama, bangsa dan negara dalam hal menangani jen

- 106 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

- 107 -

PENGURUSAN SEKOLAH 2020 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

- 108 -


Click to View FlipBook Version