The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Beltsjeblom, 2019-06-26 02:51:40

dec-2016

dec-2016

Beltsjeblom

Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden Zeg het met bloemen, ze spreken tot je hart
Regio Friesland

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 *** Drukwerk: Drukkerij Caparis Heerenveen
Redactieadres: Pastorielaan 13, 8414 LW Nieuwehorne

Voorzitter: Bestuur
R. Klijnstra-Hoekstra, Krukmanslaan 36,
8453 XJ Oranjewoud  0513 - 633351
Secretaris ad interim:  0513 - 412482
D.J. Bergsma, Omkromte 12,  0513 - 541417
8501 CR Joure  0518 - 491153
Penningmeester:  0513 – 412482
G. Kuiper-Lezwijn, Schoterlandseweg 35,
8413 NL Oudehorne Redactie
Algemeen lid:
M. Teitsma, Van Wijngaardenstr.10,
9079 KC St. Jacobiparochie
Webmaster:
D.J. Bergsma, Omkromte 12, 8501 CR Joure

 E-mail: [email protected]

B. Nijholt-Mous, Pastorielaan 13,
8414 LW Nieuwehorne
 redactie: [email protected]

Ned. Vereniging van Fuchsiavrienden:
www.nkvf.nl

Irene de Boer:
www.ideboda.nl

Winkel:  0512 – 331880
A.Eekels-v.Breugel,
Lytsewei 32A,
9289 LB Drogeham

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 2

Bestuur Inhoud

- Van de voorzitter Pag.
- Belangrijke mededeling
- Nieuwjaarsreceptie 04
- Groenmarkt 05
- Belangrijke data 06
- Voorverkoop potgrond 07
- Lezing Nationaal Landschap Zuidwest- Fryslân 09
10
Wetenswaardigheden 11

- Belevenissen tussen huis en heg 12
- Lege Handen 15
- De fietsende reporter 17
- Een mensenleven 19
- Kerstwens 20

Winkel 21
- Van Annie
22
Agenda

Inleveren kopij eerstvolgende uitgave: vóór 15 februari 2017!

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 3

Bestuur

Van de voorzitter

Ziezo, de fuchsia`s in de winterrust! Dit is vrij laat. Het was een herfst die
mooi weer liet zien. Nu breekt een tijd aan voor andere dingen, die zich meer
binnenshuis zullen afspelen, zoals de feestdagen die december zo bijzonder
maken. Voor velen ook een moeilijke tijd. Hopelijk kunnen zij de warmte
vinden en ondervinden om deze tijd door te komen.
Daarnaast wordt het voor de vereniging een bijzonder jaar, we bestaan als
regio 40 jaar. Om het verdere bestaan van deze fijne vereniging te waarbor-
gen is het nodig dat er gehoor wordt gegeven aan de oproep voor nieuwe
bestuursleden. Tot nu toe hebben deze geen resultaat opgeleverd. Meldt er
zich niemand dan is het jubileum ook direct het einde.

Ik wens u mooie feestdagen toe en een goed, gezond en bloemrijk 2016!

Rimkje Klijnstra, voorzitter
Tel. Nr.: 0513 633351
E-mail: [email protected]

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 4

Belangrijke mededeling aan onze leden!

In de eerstvolgende Fuchsiana (december 2016) vindt u een acceptgiro om de
contributie 2017 over te maken.
Het bestuur vraagt u vriendelijk doch dringend om de contributie voor de
jaarwisseling te betalen. Per lid krijgt onze regio namelijk een bijdrage van de
landelijke vereniging om onze activiteiten mee te bekostigen. Als u te laat
betaalt, vervalt de bijdrage en hebben wij minder te besteden. Er is nog een
goede reden om tijdig te betalen. Onder de snelle betalers worden namelijk
tegoedbonnen verloot van maar liefst

► € 7.50 ◄

Doe ons en u zelf een plezier… betaal voor 31 december.

Dan nog iets: als u niet met de acceptgiro betaalt maar via telebankieren of
Mijn Ing, vergeet dan vooral niet uw lidnummer te vermelden!
Als u dat namelijk niet doet, zijn uw gegevens niet te traceren en weet de
ledenadministratie dus niet, dat u betaald heeft.
Namens het bestuur hartelijk dank.

Dominicus Bergsma

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 5

Programma Nieuwjaarsreceptie 2017

Op zaterdag 14 januari 2017 houden wij weer onze traditionele nieuwjaars-
receptie. Aanvang 14.00 uur. Op de receptie kunt u een ieder alle goeds toe-
wensen voor het nog prille jaar en even gezellig en ongedwongen samen zijn
met de andere leden en gasten. Bijpraten onder het genot van een kopje
koffie/thee met iets lekkers erbij. Maar dat is nog niet alles!
Deze nieuwjaarsreceptie gaat heel bijzonder worden. Wij hebben namelijk
het duo “Myla" uitgenodigd om de muzikale omlijsting tijdens de receptie te
verzorgen. Alle reden dus om deze nieuwjaarsbijeenkomst te bezoeken.

***Het bestuur rekent op u!***

Myla

Dominicus Bergsma pagina 6

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016

Grote voorjaarsgroen- en hobbymarkt 2017

Tijdens de najaarsledenvergadering heeft het bestuur u gevraagd:
“Moeten wij in 2017 wederom een groenmarkt organiseren?”

Omdat er overwegend positieve reacties naar voren kwamen, hebben wij
besloten om in ieder geval in 2017 nog een groenmarkt te houden, en wel op
zaterdag 6 en zondag 7 mei.

Organiseren van de voorjaarsgroen- en hobbymarkt 2017

Het organiseren van de groenmarkt is een tijdrovende en complexe aangele-
genheid. Dat kan het (te kleine) bestuur beslist niet alleen.
Wij hebben u daarbij nodig!

Standhouders

Wilt u op de markt planten en/of aanverwante artikelen aanbieden, dan vra-
gen wij u dit op korte termijn aan het bestuur door te geven. Ook als u men-
sen in uw kennissenkring of buurt kent die wel op de markt willen staan, geef
het ons door.

Promoten van de groenmarkt

Tijdens de voorjaarsledenvergadering liggen A4 flyers voor u klaar. Die kunt u
in uw woonplaats en omgeving ophangen in openbare gebouwen, zoals de
bibliotheek en dergelijke. Geef voor de voorjaarsledenvergadering even aan
ons door hoeveel flyers u op leuke plekken kunt ophangen. Dan liggen ze
voor u klaar.

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 7

Voor, tijdens en na de groenmarkt

Voor, tijdens en na de groenmarkt hebben we mensen nodig voor de opbouw
en ontmanteling van de markt.
Maar ook tijdens de markt voor in de catering, eventuele lotenverkoop en
hand- en spandiensten.
Als u één of meerdere van deze werkzaamheden wilt verrichten, geef u dan
zo spoedig mogelijk bij het bestuur op.

Groenmarkt aantrekkelijker maken

Heeft u leuke en goed uitvoerbare ideeën om de groenmarkt voor een breder
publiek aantrekkelijker te maken. Bespreek het met ons. Met ons aller inzet
moet het toch mogelijk zijn om een geweldige groenmarkt neer te zetten?
Wij zien uw reacties op korte termijn met spanning tegemoet!

Inlichtingen en opgave bij:

Rimkje Klijnstra  0513-633351
E-mail: [email protected]
of

Grietje Kuiper  0513-541417
E-mail: [email protected]

Dominicus Bergsma

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 8

Belangrijke data 2017 om in uw agenda te noteren!

Waar mag u zich de komende tijd op verheugen?

Zaterdag 14 januari: Nieuwjaarsreceptie, met een verrassende omlijsting.
Zie elders in deze Beltsjeblom.

Zaterdagmorgen 11 februari: De eerste van in totaal 6 cursuslessen fotogra-
fie, waarvan enkele lessen op locatie.
Zie elders in deze Beltsjeblom.

Zaterdag 11 maart: Voorjaarsledenvergadering.
Tijdens de vergadering kunt u genieten van een schitterende lezing over
Het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân.

Zaterdag 6- en zondag 7 mei: Groenmarkt.
Wilt u spullen of planten op de groenmarkt verkopen? Reserveer dan nu een
standplaats bij Rimkje of Grietje.
Ook voor, tijdens en na de groenmarkt hebben wij uw hulp nodig.
Zie elders in deze Beltsjeblom.

Zaterdag 9 september: Floraliakeuring tijdens het jubileumfeest.
De eerste voorbereidingen voor het jubileumfeest zijn reeds in gang gezet.
Meer informatie vindt u in de volgende nummers van de Beltsjeblom.

Alle activiteiten en acties worden door het bestuur met zorg uitgezocht en
ontwikkeld. Doe er uw voordeel mee!

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 9

Inlichtingen over deze activiteiten bij:

Rimkje Klijnstra  0513-633351 Grietje Kuiper  0513-541417
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected] of

Dominicus Bergsma

Voorverkoop potgrond

tegen spectaculaire prijzen

Kwaliteits-potgrond voor een (fuchsia) vriendenprijsje.

In februari en maart kunt u, op afspraak, de potgrond afhalen bij
onderstaande adressen.

Enkele jaren geleden hebben we de verkoop van eersteklas potgrond aange-
past (lees: aantrekkelijker gemaakt). Deze nieuwe aanpak is zeer succesvol
gebleken.
Ook dit jaar kunt u bij onderstaande adressen telefonisch potgrond bestellen
en op een door u afgesproken tijdstip afhalen bij:

Fam. Kuiper tel.: 0513-541417

Fam. Klijnstra tel.: 0513-633351

Wij hopen, dat veel leden ook dit jaar van deze service gebruik zullen maken.

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 10

Een lezing om naar uit te kijken!

De lezing tijdens de ledenvergadering op zaterdag 11 maart 2017 heeft als
onderwerp:

“Nationaal Landschap Zuidwest- Fryslân”

en wordt verzorgd door gepassioneerd fotograaf Jan Tijsma

Het bestuur is blij, dat ze de heer Tijsma bereid heeft gevonden deze lezing
voor ons te verzorgen.
Door het vertonen van zijn foto`s wil Jan Tijsma mensen niet alleen laten ge-
nieten, maar ook bewust laten worden van de kwetsbaarheid van de eigen
leefomgeving: het landschap en de natuur.

Kortom, een lezing over onze leefomgeving en ons gevarieerde landschap,
ondersteund door prachtige foto’s.

Noteer alvast zaterdag 11 maart in uw agenda.

In de eerstvolgende Beltsjeblom een profielschets van de heer Tijsma.

Dominicus Bergsma

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 11

Wetenswaardigheden

Belevenissen tussen huis en heg (25)

Mijmeren op 2600 meter hoogte

Donderdag 22 september. We bevinden ons op een smal en sterk stijgend
bergpad en zijn onderweg naar het bergmeer Lago Jungo, prachtig gelegen in
het Nationaal park Stelvio (Italië), op 2553 meter hoogte.(Om bij het begin
van de beklimming naar het meer te komen, moesten we 's morgens vroeg
met de auto van Cogolo (een plaatsje gelegen in Val di Sole) rijden over een
smalle weg naar een tien kilometer verder gelegen parkeerplaats. Deze weg
was amper beveiligd tegen de soms diepe afgronden direct er naast. Ook was
het passeren van een tegemoetkomende auto niet mogelijk. Eén van de
auto’s moest dan achteruit terug naar een uitwijkplaats, waarbij het dalende
voertuig meestal terug ging.)
Volgens de hoogtemeter moeten we nog honderd meter klimmen om de
doorsteek naar het meer te bereiken. Het pad is af en toe over tientallen
meters nauwelijks herkenbaar en moeten we (soms) op handen en voeten
over grote rotsblokken klauteren om het verderop weer duidelijker pad te
bereiken. Echt gevaarlijk is het niet, maar het blijft oppassen omdat de berg-

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 12

helling naast het pad stijl naar beneden gaat. Angsthazen kunnen hier beter
niet komen.
Een half uur later komen we, over een kleine pas, aan bij het meer. Er heerst
een serene rust in de dalkom, zelfs de hoge alarmroep van een oplettend
murmeltier is verstomd. Het enige hoorbare geluid komt van de vele kleine
kabbelende beekjes die uitstromen in het meertje. We hebben een magnifiek
uitzicht op de gletsjers van Monte Cevedale (3769m). De wolken rondom het
gebergte lijken verstoppertje te spelen met de Monte Cevedale. Het ene
moment staat de maagdelijke witte top tegen een strakblauwe hemel. Een
ander ogenblik gaat het gebergte schuil achter wolkenflarden.
Omringd door de grootse en indrukwekkende natuur voel ik mij angstvallig
klein en in staat tot niets. Dan realiseer ik me, dat we moederziel alleen op
deze uitgestrekte bergflank zijn, zonder mobiel bereik. Mocht ons hier iets
overkomen, zal hulp naar alle waarschijnlijkheid te laat komen.

Vreemde gedachten overvallen me en terwijl de beekjes al kabbelend met
steeds weer vers water het meer blijven voeden, vraag ik me plotseling af:
zou ik hier willen sterven?
En terwijl nieuwe wolken Monte Cevedale blijven plagen, gaan mijn ge-
dachten terug in de tijd, naar mijn vader. Hij was al dik in de zeventig. We na-
men hem en moeder nog ieder jaar mee op vakantie naar Zwitserland. Daar
stonden we op een camping in Wilderswil, nabij Interlaken in Berner Ober-
land met uitzicht op het prachtige Jungfrau-massief.
M’n vader hield van de overweldigende bergwereld. Ervoer daar in alle hevig-
heid de kracht van de natuur. Keek met verwondering naar stokoude naald-
bomen die vrijwel horizontaal tussen de rotsen door waren gegroeid en
vervolgens verticaal het licht hadden gezocht om te kunnen overleven.
Tijdens één van zijn laatste tochten kwam vader tijdens het afdalen min of
meer in moeilijkheden. Het liep gelukkig goed af, maar toch!
In de caravan aangekomen heb ik het voorval met hem besproken. Ik stelde
dat, als hem iets was overkomen, ik de familie heel wat had uit te leggen.
Felle kritiek in de trant van: “wat doe je met zo’n oude man nog in de ber-
gen” zou mijn deel zijn. Hij antwoordde, dat ik mij daar niets van aan moest
trekken en dat hij ieder jaar weer naar een vakantie in Zwitserland uitkeek.
Vader was een man van weinig woorden, toch wist ik, dat hij diep in zijn hart
hoopte op een snelle dood, zodat een ziekbed met bijkomende emoties hem
bespaard zouden blijven. Hij hield van het leven, maar ik ben er vrij zeker

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 13

van, dat als hij in de bergen door de dood zou zijn ingehaald, hij daar vrede
mee zou hebben.
Terugkomend op de vraag: zou ik hier willen sterven?
Net als m’n vader zit ook ik niet te wachten op een ziekbed aan het einde van
de mij toebedeelde tijd. Afscheid nemen is niet mijn sterkste kant. Sterven in
een tijdsbestek welke u nodig hebt voor het lezen van deze zin is voor mij een
prima optie. Wat deze magnifieke plek betreft….. dit is een goede locatie
voor mij om de pijp aan Maarten te geven, al zal het voor de nabestaanden
wel de nodige rompslomp met zich meebrengen.
Maar nu liever nog niet. Daarvoor heb ik het leven nog veel te lief.
Voorzichtig beginnen we aan de lange afdaling terug naar de bewoonde
wereld. Je kunt je noodlot niet ontwijken, maar de goden verzoeken hoeft
natuurlijk ook weer niet.

Dominicus Bergsma

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 14

LEGE HANDEN

Hij had wel even tijd. Een momentje van rust in zijn dagelijkse rondje rond
het verzorgingshuis. Sloffend achter zijn rollator, met in zijn mond een bran-
dende sigaar en voor iedereen die hem passeerde een zwaaiende groet. We
kenden elkaar ook van het regelmatig passeren. Hij lopend en ik op de fiets.
Of het goed ging, vroeg ik hem. Uitstekend, antwoordde hij zonder de sigaar
uit zijn mond te nemen, terwijl hij op zijn rollator ging zitten.
Of ik zijn leeftijd kon schatten, vroeg hij. Tussen de 80 en 90, probeerde ik
voorzichtig. Zijn ogen begonnen te twinkelen. “ Ik ben geboren in de oorlog”,
zei hij. “De eerste”, voegde hij daar aan toe. Hij was inmiddels 102 jaar oud.
“Ik heb de wereld zien veranderen. De olielamp werd een elektrische peer,
de hondenkar een auto en de kolenkachel een centrale verwarming.
Mooie ontwikkelingen”, vertelde hij, al lurkend aan zijn sigaar.
“En nu?”, vroeg ik hem. Nu gaat het mis, was zijn antwoord. “We zijn het
spoor volledig bijster. Lang heb ik gedacht dat het goed zou komen met de
mensheid, maar ik heb het mis. Mensen leren niets van het leven. Toen ik
geboren werd was er nauwelijks iets. Nu hebben we alles, maar staan we
eigenlijk nog steeds met lege handen. Oorlog, racisme, haat. Het is zo zinloos
allemaal. En het leven kan zo mooi zijn.” En, vroeg ik, wat kunnen we er nog
aan doen. Niks en alles, antwoordde hij. “Ik heb lang gedacht en gehoopt dat
mensen tot het besef zouden komen dat we elkaar het licht in de ogen
zouden moeten gunnen. En de kansen om dat te doen hebben we gehad.
Na de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Maar het is niks geworden. En
toch zijn wij de enigen die het tij kunnen doen keren. Door met elkaar te
praten en naar elkaar te luisteren. ” Maar ach,” zo besloot hij zijn betoog,
dat het zover zal komen, zou hij vast niet meer meemaken. “Ik ben inmiddels
een man van de dag. Zolang het nog kan maak ik mijn wandelingetje. Dat is
overigens een verplicht nummer, want in het verzorgingshuis mag ik sinds

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 15

jaar en dag jammer genoeg geen sigaar meer opsteken. Dan gaan daar direct
alle alarmbellen af.
Zo zie je maar dat niet iedere verandering ook een verbetering is.” Zijn sigaar
was inmiddels een aardig stukje korter geworden toen hij opstond om al
sloffend zijn weg weer te vervolgen. Zwaaiend naar iedereen die hem
passeerde.

Bron: Pluz Magasine Najaar 2016

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 16

Op bezoek bij familie Wijnsma in Broeksterwoude

Op een mooie rustige maandagmiddag fietste ik naar Broeksterwoude, waar
Pieter en Antsje Wijnsma wonen.
Pieter is een echte Broekster en Antsje komt oorspronkelijk uit Ee. Ze zijn
bijna 45 getrouwd en hebben 9 kinderen en 20 kleinkinderen.
Het huis waarin ze wonen is van oorsprong een dubbele woning. Het tweede
gedeelte hebben ze er bijgekocht toen dat naast hen vrij kwam. De ruimte is
nu behoorlijk groot, zo ook de tuin. Er is zelfs nog een groentetuin achter de
woning; hiervoor zijn diverse stukjes bijgekocht van verschillende buren.
In de tuin staan verschillende schuurtjes waarin de volières met vogels, mo--
menteel ongeveer 150 agaporniden. Als je er binnen stapt is het er een gezel-
lig gekwetter.
Het is de hobby van Pieter. Hij kweekt ze en verkoopt ze dan later weer.
Ze werken beide niet meer. Pieter is begonnen als timmerman bij een baas,
later werd hij uitvoerder en de laatste 20 jaar van zijn werkzame jaren was hij
zelfstandige in de bouw, met als specialiteit het plaatsen van exclusieve keu-
kens. De laatste jaren deed hij dit samen met één van zijn zoons.
Toen hij 60 jaar was raakte hij er uit met een burn-out, hij had teveel van zijn
lichaam gevergd.
Antsje is altijd bij de kinderen geweest en voordat ze trouwde werkte ze in de
zorg, in De Hofwijk in Leeuwarden. Ze volgt momenteel een cursus Leren om-
gaan met de ipad. Ze hebben al wel 25 jaar fuchsia's. Antsje kwam er mee in
contact via een oom. Ze zijn begonnen met het bezoeken van de OpenTuinen
van onze vereniging en jaren geleden kwamen ze al bij de familie Postema in
St. Annaparochie, waar ze ook hun modder vandaan haalden.
Ook haalden ze wel stekjes bij de familie Lokhorst. Ze zijn ongeveer een jaar
geleden lid geworden via Kees en Grietsje Kuiper. Hier haalden ze ook wel
stekjes vandaan.
Bij een loods in het dorp staan hun grotere exemplaren. Ook staan hier 16
bakken met bijen die Pieter samen met zijn jongste zoon houdt. Ze zijn beide

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 17

geïnteresseerd in de geneeskrachtige werking van de honing. Ook komen ze
nog met een bruikbare tip: bij reumatische klachten kastanjes in de zakken
doen of onder het bed leggen. Wel af en toe verversen.
Aan vakanties doen ze niet meer. Vijf jaar geleden heeft Pieter zijn motor
verkocht, een shopper; hiermee gingen ze veel samen op stap. Vaak met
kennissen naar een hotel of pension en vandaar uit tripjes maken.

Na een aantal kopjes thee en een rondleiding door de tuin vertrok ik, met
een potje koolzaadhoning en een paar stekjes van een prachtig mooie rode
geranium in de fietstas, weer naar huis.

Uw fietsende reporter Sietske Tadema

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 18

Soms is een mensenleven zo gekwetst,
dat brood niet meer verzadigt en water niet meer laaft;
dat vuur niet meer verwarmt en een huis niet meer herbergt.

Wonden worden soms alleen geheeld
als iemand het opbrengt om voor een ander

brood en water, vuur en huis te zijn.
Er is veel vraag naar zo een mens, die voor een ander nabij is als God.

Alleen vraag ik mij af wat ik ben: de vraag of het antwoord.

(Uit de schaduw 2000)

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 19

Prettige feestdagen en een gelukkig, gezond en liefdevol 2017
toegewenst.

Bestuur en redactie

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 20

Winkel

Wat kunt u zoal krijgen in “Annie’s winkeltje”:

* Meststof 20-20-20 en

meststof 10-52-10 * Fuchsiavlag

* Bitterzout

* Hangpotten groen 21 cm en 25 cm * Stropdas

* Losse hangers groen en

losse hangers zwart * Dasspeld

* Tonnetjes 33 cm en 39 cm * Reversspeld

* Deense containers * Vingerhoedje

* Mandjes * Cultivarlijst

* Lusetiketten * Cultivar groen

* Stekers (25 stuks) * Cultivar grijs

* Watervaste pen * Cultivar aanvulling 5 en 6

* Tokinstokjes (12 stuks) * Fuchsiana mappen

* Knipvellen en Knipvelboekje * Fuchsiamal

* Fuchsiastof per meter * Fuchsiakaarten

Boeken:

* Vijfhonderd fuchsia's te kijk
* Botanische fuchsia's

Voor meer inlichtingen:

Annie Eekels – van Breugel pagina 21
Tel.0512-331880

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016

Belangrijke data 2017 om in uw agenda te noteren!
Waar mag u zich de komende tijd op verheugen?

Zaterdag 14 januari: Nieuwjaarsreceptie
Zaterdagmorgen 11 februari: Cursus fotografie
Zaterdag 11 maart: Voorjaarsledenvergadering.
Zaterdag 6- en zondag 7 mei: Groenmarkt.
Zaterdag 9 september: Floraliakeuring

Inlichtingen over deze activiteiten bij:

Rimkje Klijnstra  0513-633351
E-mail: [email protected]
Of

Grietje Kuiper  0513-541417
E-mail: [email protected]

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 22

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 23

Jaargang 25, nr.4 – dec. 2016 pagina 24


Click to View FlipBook Version