The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

DISEDIAKAN OLEH ROHAIZAN OTHMAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ibuizan1234, 2018-12-30 21:05:10

MULTIPLE INTELLIGENCES

DISEDIAKAN OLEH ROHAIZAN OTHMAN

TEORI
KECERDASAn PELBAGAI

Disediakan oleh :
Hajjah Rohaizan binti Othman
Guru Cemerlang Pendidikan Islam

SK Merlimau (1)

rohaizan-othman.blogspot.my

• Diperkenalkan oleh Dr. Howard Gardner
(1983).

• Profesor dalam bidang pendidikan di Harvard
Universiti.

• Menurut Gardner, kaedah lama untuk
mengukur tahap kecerdasan manusia, iaitu
berdasarkan ujian IQ adalah terlalu terhad.

• Telah mengemukakan 8 jenis kecerdasan yang
berbeza sebagai satu cara untuk mengukur
potensi kecerdasan manusia, kanak-kanak dan
dewasa

IZAN/PA21

IZAN/PA21

IZAN/PA21

KECERDASAN

i) Verbal/Linguistik :

Sifat: Pelajar yang memiliki kecerdasan ini akan menggunakan
bahasa secara berkesan dan mempunyai keupayaan auditori
yang optimum.

: Belajar paling baik melalui pendengaran .
: Tidak membina gambaran mental.
: Suka bercakap.
: Gemar membaca, bermain teka kata dan penulisan.
Aplikasi dalam P & P secara hubungan : Perkataan
Kerjaya : Sasterawan (Penulis, Penyajak, Penceramah,
Pensyarah dalam bidang sastera)
Contoh : A. Samad Said, William Shakespeare

IZAN/PA21

ii) Logikal-Matematik:

:

Sifat : Pemikiran secara konsep, abstrak
: Berkebolehan menjelajahi dan
menghubungkait.
: Mereka gemar kepada pembuktian, pengiraan,
permainan berasaskan kepada logik dan
penyelesaian puzzle.

Aplikasi dalam P & P secara hubungan: nombor atau logik
Kerjaya: Ahli Matematik, Saintis, Jurutera, Akauntan.
Contoh: Al-khawarizmi, Isaac Newton.

IZAN/PA21

iii) Kinestetik:

 Sifat : Gemar pergerakan aktif dalam pembelajaran.
: Mempunyai kemahiran berkomunikasi melalui pergerakan
badan dan aktiviti fizikal.
: Cemerlang dalam aktiviti 'hands-on'.
: Kadang-kadang mereka didapati sukar untuk

memberikan tumpuan dan fokus.
 Aplikasi dalam P & P secara hubungan: Pengalaman fizikal
 Kerjaya : Atlit sukan, pemain bola sepak, peninju, penari,

pelakon, tentera, polis.
 Contoh : Nicol David, Jackie Chan, Rosyam Noor.

IZAN/PA21

iv) Visual-Ruang :

 Sifat : Mereka yang mempunyai kecerdasan ini dikatakan
memerlukan visual bagi membina kefahaman mereka.
: Pembelajaran yang paling berkesan ialah dengan
menggunakan gambar dan imej.
: Mereka akan menukarkan apa yang dibaca dan
didengar kepada bentuk gambaran mental.
: Kebiasaannya cemerlang dalam pembelajaran bilik
darjah.

 Aplikasi dalam P & P secara hubungan: Gambar
 Kerjaya: Pelukis, Pengukir, Arkitek.
 Contoh: Leonardo Da Vinci, Hijjaz Kasturi

IZAN/PA21

vi) Interpersonal :

 Kemampuan untuk mendiskriminasi antara pelbagai
petanda interpersonal dan kebolehan untuk
berkomunikasi dengan berkesan secara pragmatik
terhadap petanda tersebut.

 Contoh aktiviti: komunikasi antara individu, latihan
empati, latihan kolaboratif, memberi maklumbalas,
strategi pembelajaran koperatif dan sedia bekerja
sama.

 Kerjaya: Ahli politik, Peniaga, Pengacara, Usahawan
 Contoh: Donald Trump, David Letterman, Aznil Hj.

Nawawi

IZAN/PA21

vii) Intrapersonal :

Sifat : Mempunyai ciri yang sensitif.
: Pembelajaran yang berkesan ialah dilakukan

secara individu.
Aplikasi dalam P & P secara hubungan: Refleksi Kendiri
Kerjaya: Pengarang, Ahli Motivasi, Pakar Kaunseling,
Ahli Psikologi.
Contoh: Dr. Fadzilah kamsah, Jean Piaget.

IZAN/PA21

viii) Naturalis :

Sifat : Mereka mempunyai kebolehan untuk
berinteraksi dengan persekitaran.
Aplikasi dalam P & P secara hubungan: Pengalaman
dengan alam semula jadi.
Kerjaya: Ahli Biologi, Geologist.
Contoh: Charles Darwin.

IZAN/PA21

Mengapa teori ini penting
di Dalam Pendidikan?

1. Menyokong pembelajaran bersepadu mengikut
saranan JERIS selaras dengan FPN.

2. Menerima hakikat bahawa individu mempunyai
kecerdasan yang pelbagai.

3. Membentuk kepelbagaian untuk menilai.

IZAN/PA21

4. Wujudkan suasana kolaboratif.
5. Tingkatkan profesionalisme guru

dan galakkan inovasi penyelidikan dalam p&p.
6. Tingkatkan kualiti diri dan motivasi diri.
7. Tingkatkan kecerdasan melalui kefahaman yang
pelbagai dan seterusnya meningkatkan potensi diri.

IZAN/PA21

TEORI KECERDASAN PELBAGAI :
 Kebolehan menyelesaikan masalah yang

dihadapi dalam kehidupan sebenar.
 Kebolehan menjana masalah baru untuk

diselesaikan.
 Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan

perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan
sesuatu budaya.

IZAN/PA21

IZAN/PA21


Click to View FlipBook Version