The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dayangazizah1974, 2021-04-28 01:17:55

Buku PPPP_2021

Buku PPPP_2021

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

JUNE 2021 C
JNN SARAWAK
12
Bil Aktiviti Penaziran / Mesyuarat / Program Pejabat
Tarikh Tindakan S R

1 Pemeriksaan Mata Pelajaran 1 Apr- RM/MH **
30 Jul **
Penilaian Guru Cemerlang dan Pensyarah 31 Mei - JP/ ANM/ **
2 Cemerlang Tahun 2021 (Guru Cemerlang) 16 Jul NN

3 Penataran Pelaksanaan SKPK 2.0 kepada Agensi 8-10' MH/BBA
Awam dan Swasta (Zon Sabah dan Sarawak)

4 Penataran Pelaksanaan SKPK 2.0 Zon 4 8-11' MH/BBA * *
3 IBM/ABD * *
5 Penataran Pemeriksaan Sekolah Pulau
14 - 18 IBM/ABD * *
6 Pemeriksaan Sekolah Pulau 21 - 22 AAA/ NN/ * *

Penataran Pemeriksaan Pelaksanaan Program RM

7 Literasi dan Numerasi (PLaN) dan Program 28 Jun - AAA/ NN/ * *
9 Jul RM
Pemulihan Khas
10 TL/LFC * *
8 Pemeriksaan Pelaksanaan Program Literasi dan
Numerasi (PLaN) dan Program Pemulihan Khas

9 Mesy. JK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 18 CL/AAA * *
(JKKP) JNNS Bil. 1 10 LFC/RM * *

10 Mesyuarat EKSA JNN Sarawak Bil.2
11 Mesyuarat KUKC Bil.1

12 Bengkel Latihan Penggunaan Perisian NVivo 8-10' JP/NN **
Kursus Pembangunan Kompetensi Pegawai Bukan 23 - 25 JP/NN **

13 Nazir Bil. 4 30 ANM/JM **
14 Perhimpunan Dwi Bulanan JNN Sarawak Bil. 3

*Hari Kelepasan Am Persekutuan:

4

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
R K J S A I S R K J S AI S R K J S A I S R KJ S A I S R
**
**
**
**
**
**
**

**

**
**
**
**
**
**

07 Jun: Hari Keputeraan Seri Paduka baginda Yang di-Pertuan Agong

41

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

JULAI 2021 C

JNN SARAWAK 12

Bil Aktiviti Penaziran/Mesyuarat/Program Pejabat Tarikh Tindakan K J

1 Pemeriksaan Mata Pelajaran 1A pr- 30 DYG/MH
Jul

2 Pemeriksaan Pelaksanaan Program Literasi dan 28 Jun - AAA/ NN/
Numerasi (PLaN) dan Program Pemulihan Khas
9 Jul RM

3 Penilaian Guru Cemerlang dan Pensyarah Cemerlang 31 Mei - JP/ANM/ NN
Tahun 2021 (Guru Cemerlang) 16 Jul

4 Tindak Susul Laporan Ujian Rintis SKPK 2.0 12-30' MH/BBA

5 Penataran Pemeriksaan Sekolah Pendidikan Khas 13 USA/BKT

6 Pemeriksaan Sekolah Pendidikan Khas 26 - 30 USA/BKT

7 Mesy. JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) 5 LFC/JZ
JNNS Bil. 3 5 LFC/JM
12 KAH/LFC
Mesy. JK Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) 29 MH/ANM
8 JNNS Bil. 3

9 Mesyuarat Pengurusan Ketua Nazir Sekolah Bil. 3

10 Mesyuarat Pengurusan Profesional JNN Sarawak Bil. 4

11 Program Bicara Profesional Siri 4 14 JP/NN
12 Sepetang bersama KNS Bil. 4
30 KAH/LFC

*Hari Kelepasan Am Persekutuan: 20 Jul
22 Julai: Hari Keme

4

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J S A I S R K J S A I S R K J S A I SR K J S A I S R K J S

**
**

**

**
**
**

**
**
**
**

*

*

**

lai: Hari Raya Qurban (Tertakluk kepada perubahan)
erdekaan Saraw ak

42

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

OGOS 2021 123
JNN SARAWAK Tarikh Tindakan A I S
Bil Aktiviti Penaziran/Mesyuarat Program Pejabat 2 Ogos- TJJ/DYG
1 Klinik Khas SKPM 10 Sep
2 Pemeriksaan Sekolah Pendidikan Khas 23-27 USA/BKT

3 Kursus Induksi Nazir Baharu (KINaS) Siri 3 2-6' JP/ANM

4 Kursus Pembangunan Kompetensi Pegawai Bukan 11-13' JP/NN
Nazir Bil. 5

5 Kursus Kepimpinan Pengurusan Tertinggi 19 - 21 KAH

6 Perhimpunan Dwi Bulanan JNN Sarawak Bil. 4 27 ANM/JM

*Hari Kelepasan Am Persekutuan*:

4

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
SRKJSA IS RKJ SAI SRKJ SAI SRKJ SAI S

**
**

* *
* *
* *
* *
10 Ogos: Aw al Muharam (Maal Hijrah)

43

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

SEPTEMBER 2021

JNN SARAWAK 1
Bil Aktiviti Penaziran / Mesyuarat / Program Pejabat
Tarikh Tindakan R
1 Klinik Khas SKPM
2 Penataran Pemeriksaan Pelaksanaan Program TS25 2 Ogo s- TJJ/DYG
10 Sep
di Sekolah Kohort 2
3 Pemeriksaan Pelaksanaan Program TS25 di Sekolah 1-2' CL/AAA/JL

Kohort 2 6-30' CL/AAA/JL
4 Penataran Pemeriksaan Kolej Vokasional
7-8' LAL/AE

5 Pemeriksaan Kolej Vokasional 20 - 30 LAL/AE

6 Pemeriksaan Tindak Ikut SK (Asli) & K9 20 - 24 OEG/LAG

7 Penilaian Pengiktirafan Sekolah (SKPMg2) Fasa 1 27 - 30 TJJ/TL

8 Mesyuarat JK Antirasuah JNN Sarawak Bil. 3 9 LFC/DYG

9 Mesyuarat Pengurusan Profesional JNN Sarawak Bil. 5 30 MH/ANM

10 Sepetang bersama KNS Bil. 5 10 KAH/LFC
15 JP/MM
11 Program Bicara Profesional Siri 5 24 CL/AAA
22 - 24 JP/NN
12 Gotong Royong EKSA JNN Sarawak Bil.2
13 Kursus Pembangunan Kompetensi Pegawai Bukan

Nazir Bil. 6
*Hari Kelepasan Am Persekutuan*:

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
KJSA I SRKJSA I SRKJ SA I SRKJSA I SRK

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
16 September : Hari Malaysia

44

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

OKTOBER 2021 12
JNN SARAWAK Tarikh Tindakan J S
Bil Aktiviti Penaziran/Mesyuarat/Program Pejabat
1 Penilaian Pengiktirafan Sekolah (SKPMg2) Fasa 2 11-14' TJJ/TL

2 Mesy. JK Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) 5 LFC/JZ
JNNS Bil. 4 5 LFC/JM

3 Mesy.JK Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)
JNNS Bil. 4

4 Mesyuarat Pengurusan Ketua Nazir Sekolah Bil. 4 14 KAH/LFC

5 Wacana Ilmu Penaziran Panitia Mata Pelajaran JN 5-7' JP/NN

6 Audit EKSA JNN Sarawak Bil.2 7 TL/AB
7 Kursus Pembangunan Kompetensi Pegawai Bukan 6-8' JP/NN
11-15' JP/ANM
Nazir Bil. 7
8 Kursus Induksi Nazir Sekolah Baharu (KINaS) Siri 4

9 Retreat Jemaah Nazir 20 - 22 JP/ ANM/ NN

10 Program Bicara Profesional Siri 6 26 JP/NN

11 Perhimpunan Dwi Bulanan JNN Sarawak Bil. 5 29 ANM/JM
Hari Kelepasan Am Persekutuan*:
1

4

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
AI S RKJ SAI SRKJ S AI S RKJ SAI SRKJ S A

**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
**
19 Oktober : Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul)

45

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021 1 23
Tarikh Tindakan I S R
NOVEMBER 2021
JNN SARAWAK 5 CL/AAA
Bil Aktiviti Penaziran / Mesyuarat / Program Pejabat 16 LFC/RM
1 Mesyuarat EKSA JNN Sarawak Bil.3 9 JP/NN
2 Mesyuarat KUKC Bil.2 30 MH/ANM
3 Mesyuarat Panitia Mata Pelajaran Bil. 2
4 Mesyuarat Pengurusan Profesional JNN Sarawak Bil. 5 12 CL/AAA
19 KAH/LFC
5 Gotong Royong EKSA JNN Sarawak Bil.3
6 Sepetang bersama KNS Bil. 6

*Hari Kelepasan Am Persekutuan:

DISEMBER 2021

JNN SARAWAK 1 23
Tarikh Tindakan R K J
Bil Aktiviti Penaziran / Mesyuarat / Program Pejabat
1 Mesyuarat JK Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 6 TL/LFC

(JKKP) Bil. 2

2 Perhimpunan Dwi Bulanan JNN Sarawak Bil. 6 31 ANM/JM
*Hari Kelepasan Am Persekutuan:

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
K J SA I SRKJ SA I SRK J SA I SRK J SA I S
*
*
*
*

*
*

04 Nov : Hari Deepavali [kecuali Sarawak]

CARTA GANTT AKTIVITI PENAZIRAN/PENGURUSAN JNN SARAWAK 2021

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
J S AI S R K J S A I S RK J S A I S R K J S AI S R K J

*

*

25 Disember : Hari Krismas

46

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

RUMUSAN AKTIVITI PENAZIRAN JNN SARAWAK TAHUN 2021

BIL. PEMERIKSAAN/ PENILAIAN/ PENATARAN/ TINDAK TARIKH PENYELARAS
IKUT/ SUSUL
20-Jan BBA
1 Pemeriksaan Hari Pertama Persekolahan (PHPP) 20-29 Jan
Tahun 2021 1-26 Feb NN
14 - 26 Feb, 2-28 Mei BSL
2 Penilaian Anugerah Princess Maha Chakri 11-12 Mac OEG
14 Mac - 28 Mei ANM
3 Pemeriksaan Program Pelonjakan Kepimpinan JZ
Sekolah (ProPeKS) 14 Mac - 28 Mei
14 Mac - 28 Mei BBA
4 Pemeriksaan SK (Asli) & K9 RM
23 - 25 Mac TJJ
5 AnugerahTokoh Guru 04 - 30 Apr JP
20 - 22 Apr TJJ
6 Pemeriksaan MBMMBI: Pembelajaran Digital Bahasa April-Julai DYG
Melayu dan Bahasa Inggeris 30 Mei - 16 Jul JP
08 - 11 Jun MH
7 Pemeriksaan Pelaksanaan Pendidikan STEM Tahun 13 - 18 Jun IBM
2021
27 Jun - 09 Jul AAA
8 Pemeriksaan Penerapan Pendidikan Sivik di Sekolah
12 - 30 Jul MH
9 Penataran Dokumen SKPM : JN 25 - 30 Jul USA
02 Ogos - 10 Sept TJJ
10 Penilaian Pensyarah Cemerlang 05 - 30 Sept CL
19 -30 Sept LAL
11 Penataran Dokumen SKPM : PPD 20 - 24 Sept OEG

12 Pemeriksaan Mata Pelajaran

13 Penilaian Guru Cemerlang

14 Penataran Pelaksanaan SKPK 2.0

15 Pemeriksaan Sekolah Pulau

16 Pemeriksaan Pelaksanaan Program Literasi dan
Numerasi (PLaN) dan Program Pemulihan Khas

17 Tindak Susul Laporan Uji Rintis SKPK 2.0

18 Pemeriksaan Sekolah Pendidikan Khas

19 Klinik Khas SKPM

20 Pemeriksaan Pelaksanaan Program TS25 di Sekolah
Kohort 2

21 Pemeriksaan Kolej Vokasional

22 Pemeriksaan Tindak Ikut SK (Asli) & K9

47

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

PENJENAMAAN JENIS PEMERIKSAAN JEMAAH NAZIR
DAN SIASATAN ADUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PdP)

Bil Pemeriksaan Sedia Ada Penjenamaan Pemeriksaan

1 Pemeriksaan Biasa Pemeriksaan Penarafan PdP
Pemeriksaan terhadap pengurusan kurikulum mata
pelaJARan bagi menaksir kualiti PdP

2 Pemeriksaan Penuh Pemeriksaan Penarafan Institusi Pendidikan
Pemeriksaan yang menyeluruh terhadap institusi
pendidkan berdasarkan SKPMg2 bagi tujuan menaksir
kualiti pendidikan

3 Pemeriksaan Bertema Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan Dasar atau
Program Pendidikan
Pemeriksaan untuk menaksir pelaksanaan dasar dan
program pendidikan

4 Pemeriksaan Tindak Ikut Pemeriksaan Tindak Ikut
Pemeriksaan susulan terhadap institusi pendidikan
5 Pemeriksaan Khas yang dikenal pasti untuk menaksir tindakan pembetulan
Siasatan Aduan dan penambahbaikan

Siasatan Aduan Pengajaran dan Pembelajaran
Pemeriksaan yang dijalankan untuk menentukan
kesahihan sesuatu aduan berkaitan PdP bersandarkan
kepada Peraturan-peraturan Pendidikan, Surat
Pekeliling Ikhtisas dan Surat Siaran

48

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

HURAIAN TUGAS KNN, TKNN, KETUA UNIT, KNC, KETUA PASUKAN DAN NAZIR SEKOLAH
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK

KETUA NAZIR NEGERI
Membantu Ketua Nazir Sekolah, Jemaah Nazir (JN), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) memimpin, mengawal selia dan
memantau perancangan dan pelaksanaan perkara-perkara dasar, pengurusan dan pentadbiran pejabat JNN Sarawak serta
perancangan dan pelaksanaan semua tugas penaziran, pemeriksaan, pemantauan dan penilaian JNN Sarawak seperti berikut:
1. Mengawal hal-hal perkhidmatan nazir sekolah (NS) dan anggota kumpulan pelaksana (AKP).
2. Mengawal selia urusan latihan dan kompetensi nazir sekolah dan AKP JNN Sarawak.
3. Mengawal selia kewangan JNN Sarawak, iaitu anggaran perbelanjaan tahunan serta pengawalan dan pelaporan status

perbelanjaan.
4. Mengawal selia hal-hal pentadbiran pejabat JNN Sarawak.
5. Menerajui dan mengawal penyediaan Perancangan Strategik JNN Sarawak.
6. Mengawal penyediaan takwim JNN Sarawak.
7. Mengawal selia semua jenis pemeriksaan dan pemantauan JNN Sarawak.
8. Mengawal selia penyediaan dan pengumpulan maklumat penaziran bagi semua jenis pemeriksaan dan pemantauan JNN

Sarawak.
9. Mengawal selia penyediaan dapatan pemeriksaan dan laporan bagi semua jenis pemeriksaan serta pemantauan JNN

Sarawak.
10. Mengawal selia penilaian dan pemantauan calon dan Guru Cemerlang/ Pensyarah Cemerlang serta Institusi Cemerlang.
11. Mengawal selia siasatan aduan.
12. Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir, JN KPM dari semasa ke semasa.

TIMBALAN KETUA NAZIR NEGERI
Membantu Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak memimpin, mengawal selia dan memantau perancangan dan pelaksanaan perkara-
perkara dasar, pengurusan dan pentadbiran pejabat JNN Sarawak serta perancangan dan pelaksanaan semua tugas penaziran,
pemeriksaan, pemantauan dan penilaian JNN Sarawak seperti berikut:
1. Mengawal hal-hal perkhidmatan nazir sekolah dan AKP
2. Mengawal selia urusan latihan dan kompetensi nazir sekolah dan AKP JNN Sarawak.
3. Mengawal selia kewangan JNN Sarawak, iaitu anggaran perbelanjaan tahunan serta pengawalan dan pelaporan status

perbelanjaan.
4. Mengawal selia hal-hal pentadbiran pejabat JNN Sarawak.
5. Menerajui dan mengawal penyediaan Perancangan Strategik JNN Sarawak.
6. Mengawal penyediaan takwim JNN Sarawak.
7. Mengawal selia semua jenis pemeriksaan dan pemantauan JNN Sarawak.
8. Mengawal selia penyediaan dan pengumpulan maklumat penaziran bagi semua jenis pemeriksaan dan pemantauan JNN

Sarawak.
9. Mengawal selia penyediaan dapatan pemeriksaan dan laporan bagi semua jenis pemeriksaan serta pemantauan JNN

Sarawak.
10. Mengawal selia penilaian dan pemantauan calon dan Guru Cemerlang/ Pensyarah Cemerlang serta Institusi Cemerlang.
11. Mengawal selia siasatan aduan.
12. Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak dari semasa ke semasa.

KETUA UNIT PENGURUSAN
Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak bagi perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan
perkara-perkara seperti berikut:
1. Menyelaras dan mengurus hal-hal perkhidmatan nazir sekolah dan AKP JNN Sarawak.
2. Menyelaras dan mengurus hal kewangan JNN Sarawak, iaitu anggaran perbelanjaan tahunan serta pengawalan dan

pelaporan status perbelanjaan (penyelarasan bersama dengan Unit Perancangan).
3. Menyelaras dan mengurus hal-hal pentadbiran pejabat JNN Sarawak.
4. Menyelaras dan mengurus pelaporan Unit dalam Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan JNN Sarawak.
5. Mengurus setia Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan JNN Sarawak.
6. Menyelaras dan mengurus data/maklumat staf JNN Sarawak dalam aplikasi Sistem Maklumat Pengurusan Sumber

49

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Manusia (HRMIS).
7. Menyelaras dan mengurus hal-hal aset dan peralatan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) JNN Sarawak.
8. Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak dari semasa ke semasa.

KETUA UNIT PERANCANGAN
Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak bagi perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan
perkara-perkara seperti berikut:
1. Menyelaras dan mengurus penyediaan Perancangan Strategik JNN Sarawak.
2. Menyelaras dan mengurus takwim JNN Sarawak.
3. Menyelaras dan mengurus jadual pemeriksaan, pemantauan dan penilaian untuk kelulusan Ketua Nazir Negeri, JNN

Sarawak.
4. Menyelaras dan mengurus penyediaan dan analisis data bagi semua jenispemeriksaan, penilaian danpemantauan JNN

Sarawak.
5. Menyelaras dan mengurus anggaran perbelanjaan tahunan bagi semua jenis pemeriksaan, pemantauan dan penilaian JNN

Sarawak.
6. Menyelaras dan mengurus data e-Nazir.
7. Menyelaras dan mengurus laporan Unit dalam Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan JNN Sarawak.
8. Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak dari semasa ke semasa.

KETUA UNIT PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN
Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak bagi perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan
perkara-perkara seperti berikut:
1. Menyelaras dan mengurus semua jenis pemeriksaan (Pemeriksaan Penarafan PdP, Pemeriksaan Penarafan Institusi

Pendidikan, Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan Dasar atau Program Pendidikan dan Pemeriksaan Tindakan Ikut)
penilaian dan pemantauan.
2. Menyelaras dan mengurus semua sesi taklimat dan penyebaran maklumat berhubung dengan perkara 1 di atas.
3. Menyelaras dan mengurus penyediaan dapatan pemeriksaan ke sekolah dan pihak berkepentingan berhubung dengan
perkara di atas (penyelarasan bersama dengan Unit Kualiti).
4. Menyelaras dan mengurus penyediaan dan pengumpulan maklumat penaziran (data set) bagi semua jenis pemeriksaan
dan pemantauan dalam perkara 1 di atas.
5. Menyelaras dan mengurus pengumpulan data berhubung dengan pematuhan Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JNN
Sarawak, khususnya penghantaran dapatan pemeriksaan sekolah.
6. Menyelaras dan mengurus penyediaan laporan (berserta ringkasan eksekutif dan bahan pembentangan) bagi semua jenis
pemeriksaan dan pemantauan dalam perkara 1 di atas (penyelarasan dengan Unit Kualiti dan penyelaras yang dilantik.
7. Menyelaras dan menjadi Urusetia bagi pihak JNN Sarawak untuk Mesyuarat Jawatankuasa Kerja Tindakan dan Syor
Laporan JNN Peringkat Negeri.
8. Menyelaras dan mengurus pelaporan unit dalam Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan JNN Sarawak.
9. Mengurus setia mesyuarat berkaitan dengan pemeriksaan atau perkara 1 di atas.
10. Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak dari semasa ke semasa.

KETUA UNIT PENILAIAN DAN KOMPETENSI
Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak bagi perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan pemantauan
perkara-perkara seperti berikut:
1. Menyelaras dan mengurus penilaian dan pemantauan calon dan Guru Cemerlang/ Pensyarah Cemerlang serta institusi

cemerlang.
2. Menyelaras dan mengurus latihan dan kompetensi nazir sekolah dan staf sokongan JNN Sarawak termasuk mengurus

setia kursus dan bengkel yang berkaitan.
3. Menyelaras dan mengurus sesi taklimat dan penyebaran maklumat berhubung dengan perkara 1 di atas.
4. Menyelaras dan mengurus penyediaan dan penggumpulan maklumat bagi penilaian dan pemantauan dalam perkara 1 di

atas.
5. Menyelaras dan mengurus penyediaan laporan bagi penilaian dan pemantauan dalam perkara 1 di atas.
6. Menyelaras dan mengurus perkara berhubung dengan Hari Guru.
7. Menyelaras dan mengurus pelaporan Unit dalam Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan JNN Sarawak.

50

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

8. Mengurus setia mesyuarat berkaitan perkara 1 di atas.
9. Mengurus dan menyelaras latihan dan program Mentor-Mentee Nazir Baharu.
10. Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak dari semasa ke semasa.

KETUA UNIT KUALITI
Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak bagi perancangan, pelaksanaan, pengawalan dan perkara-perkara
seperti berikut:
1. Menyelaras dan mengurus Sistem Pengurusan Kualiti (SPK) JN.
2. Menyelaras dan mengurus Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) dan Penarafan Kendiri Sekolah (PKS).
3. Menyelaras dan mengurus kawalan mutu dapatan dan laporan bagi semua jenis pemeriksaan, penilaian dan pemantauan

JNN Sarawak.
4. Menyelaras dan mengurus projek penyelidikan JNN Sarawak.
5. Menyelaras dan mengurus penyediaan serta analisis data bagi SPK, JNN Sarawak.
6. Menyelaras dan mengurus perkara berkaitan projek atau Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK).
7. Menyelaras dan mengurus laporan unit dalam Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan JNN Sarawak.
8. Membantu mengurus setia mesyuarat berkaitan perkara 1, 2, 3 dan 4 di atas.
9. Menyelaras dan mengurus tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Negeri dari semasa ke semasa.

KETUA NAZIR CAWANGAN
Membantu Ketua Nazir Negeri, JN Sarawak memimpin, mengawal selia dan memantau perancangan dan pelaksanaan perkara-
perkara dasar, pengurusan dan pentadbiran pejabat cawangan JN Sarawak serta merancang dan melaksanakan semua tugas
penaziran, pemeriksaan, pemantauan dan penilaian JN Sarawak seperti berikut:
1. Mengawal selia urusan hal-hal perkhidmatan nazir sekolah dan AKP di pejabat cawangan JNN Sarawak.
2. Mengawal urusan latihan dan kompetensi nazir sekolah dan AKP di pejabat cawangan JNN Sarawak.
3. Mengawal selia pengurusan kewangan di pejabat cawangan JNN Sarawak, iaitu anggaran perbelanjaan tahunan serta

pengawalan dan pelaporan status perbelanjaan.
4. Mengawal hal-hal pentadbiran pejabat di pejabat cawangan JNN Sarawak.
5. Mengawal selia persediaan takwim dan jadual pemeriksaan, pemantauan dan penilaian di pejabat cawangan JNN Sarawak.
6. Mengawal penyediaan jadual pemeriksaan, pemantauan dan penilaian di pejabat cawangan JNN Sarawak.
7. Mengawal selia semua jenis pemeriksaan dan pemantauan di pejabat cawangan JNN Sarawak.
8. Mengawal selia pelaksanaan dan pengumpulan maklumat penaziran bagi semua jenis pemeriksaan dan pemantauan di

pejabat cawangan JNN Sarawak.
9. Mengawal selia penyediaan dapatan pemeriksaan dan laporan bagi semua jenis pemeriksaan dan pemantauan di pejabat

cawangan JNN Sarawak.
10. Mengawal selia penilaian dan pemantauan calon dan Guru Cemerlang/Pensyarah Cemerlang serta Institusi Cemerlang.
11. Mengawal selia siasatan aduan.
12. Menyelaras dan menguruskan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak dari semasa ke

semasa.

KETUA PASUKAN PEMERIKSAAN
Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, Jemaah Nazir Negeri Sarawak / Timbalan Ketua Nazir Negeri / Ketua Unit /
Ketua Nazir Cawangan bagi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berikut:

Sebelum Pemeriksaan:
1. Memahami arahan pemeriksaan (kertas konsep, tatacara pemeriksaan dan dokumen berkaitan).
2. Menghubungi pihak sekolah untuk memaklumkan kehendak pemeriksaan selewat-lewatnya tiga hari sebelum
pemeriksaan (atau mengikut arahan spesifik, jika berkenaan)
3. Membuat tempahan pengangkutan pejabat/awam dan penginapan (jika berkenaan)
4. Mengumpul borang kelulusan Ketua Jabatan Permohonan Bertugas di Luar Pejabat (PBLP/JN.SUA/2020) ahli pasukan
dan hantar kepada Ketua Nazir Negeri (KNN) untuk diluluskan sebelum pemeriksaan.
5. Memperoleh bahan pemeriksaan daripada Penyelaras Pemeriksaan dan mengagihkan kepada setiap ahli pasukan
pemeriksa

51

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

6. Menyelaras tatacara pelaksanaan pemeriksaan mengikut kehendak jenis pemeriksaan dalam kalangan ahli pasukan
seperti:

• agihan tugas
• maklumat pergerakan (masa, pengangkutan, penginapan, perbelanjaan, sesi perbincangan)
• maklumat sekolah yang akan diperiksa
• modus operandi semasa di sekolah

7. Menghubungi Penyelaras Pemeriksaan/Unit Pemeriksaan dan Pelaporan (UPP) untuk tujuan penyelarasan sekiranya
ada kemusykilan/pertanyaan berkaitan dengan pemeriksaan tersebut.

Semasa Pemeriksaan:
1. Mengadakan sesi pembukaan bersama pengurusan sekolah yang diperiksa.
2. Menyerahkan borang JK/DK/01a/19(0) kepada pentadbir sekolah.
3. Memastikan semua dokumen yang diperlukan lengkap diisi, dikutip dan dibawa balik ke pejabat pada hari akhir
pemeriksaan.
4. Membimbing ahli pasukan melaksanakan pemeriksaan.
5. Menyelaras penyediaan dapatan utama untuk sesi penutupan.
6. Mengadakan sesi penutupan pemeriksaan dengan memberikan maklum balas hasil pemeriksaan secara lisan kepada
pihak sekolah.

Selepas Pemeriksaan:
1. Memasukkan data pemeriksaan dalam tapak berkaitan dan mengurus semua data yang dikehendaki mengikut arahan
Penyelaras Pemeriksaan.
2. Menyelaras penyediaan dan penghantaran draf dapatan pemeriksaan kepada Ketua Pegawai Kawal Kualiti (KPKK)
bersama borang Kawalan Pergerakan Dapatan/Laporan JN/DK/10/19(0) dan Borang Justifikasi Kawalan Kualiti
JN/DK/11/19(0). Semua dokumen berkenaan perlu dimasukkan dalam sampul surat A4 dan dihantar kepada PKK
selewat-lewatnya pada hari keempat selepas pemeriksaan.
3. Membuat pembetulan terhadap draf dapatan pemeriksaan yang telah dikawal kualiti oleh PKK 1 dan PKK 2.
4. Mengemukakan dapatan pemeriksaan kepada KNN untuk pengesahan bersama Borang Senarai Semak Penghantaran
Dapatan JN/DK/08/19(0), surat iringan, dapatan pemeriksaan dan semua dokumen sokongan SPK yang telah
dilengkapisi dan disusun mengikut urutan selewat-lewatnya pada hari ke lapan selepas pemeriksaan.
5. Memantau (self monitoring) secara berterusan urusan penghantaran dapatan pemeriksaan ke sekolah sehingga
peringkat despatch oleh PT.

Sekiranya ketua pasukan tidak berada di pejabat, tugas pemantauan perlu diserahkan kepada mana-mana ahli
pasukan termasuk salinan draf terakhir dapatan pemeriksaan.

15. Menyimpan semua data yang berkaitan untuk rujukan bila diperlukan oleh individu/Ketua Pasukan/Penyelaras
Pemeriksaan/pihak berkepentingan.

16. Bertindak atas maklum balas Tindakan Pembetulan Dan Penambahbaikan Institusi Pendidikan Berdasarkan Dapatan
Pemeriksaan (JN/DK/07/19(0)) yang diterima dari sekolah yang diperiksa:
- Melengkapkan Borang Analisis Maklum Balas Tindakan Pembetulan dan Penambahbaikan Institusi
Pendidikan sebelum diserahkan kepada UPP.
- Menghantar dokumen JN/DK/07/19(0) berkenaan kepada PT untuk disimpan dalam fail.

NAZIR SEKOLAH
Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, Jemaah Nazir Negeri Sarawak / Timbalan Ketua Nazir Negeri / Ketua Unit /
Ketua Nazir Cawangan bagi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab berikut:
1. Melaksanakan pemeriksaan (iaitu Pemeriksaan Penarafan PdP, Pemeriksaan Penarafan Institusi Pendidikan,

Pemeriksaan Penarafan Pelaksanaan Dasar atau Program Pendidikan dan Pemeriksaan Tindakan Ikut), pemantauan dan
penilaian yang diarahkan.
2. Mengurus penyediaan dapatan pemeriksaan / pemantauan ke sekolah dan pejabat yang berkenaan.
3. Mengurus penyediaan dan pengumpulan maklumat penaziran bagi pemeriksaan, pemantauan dan penilaian yang
diarahkan.
4. Mengurus penyediaan laporan yang disatukan bagi pemeriksaan dan pemantauan yang diarahkan.
5. Membantu Ketua Unit/Ketua Nazir Cawangan dalam urusan dan tanggungjawab Unit-unit JNN Sarawak / pejabat
Cawangan JNN Sarawak yang berkenaan.
6. Mengurus tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Negeri, JNN Sarawak dari semasa ke semasa

52

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK
AGIHAN TUGAS NAZIR SEKOLAH TAHUN 2021

BIL NAMA PENGURUSAN UTAMA PANITIA/OPSYEN
1 Kosong JAWATAN -

2 Kalana Bin Ali Hassan Ketua Nazir Negeri  Sejarah

Timbalan Ketua Nazir Negeri

UNIT PENGURUSAN

BIL. NAMA / JAWATAN PANITIA/OPSYEN TUGAS PEMERIKSAAN TUGAS-TUGAS LAIN

Lee Fu Chong 1. Penyelaras Pentadbiran,
1 Ketua Unit/Nazir Perkhidmatan & Kewangan
2. Pegawai Penyiasat Dalaman
Kanan Penyelaras Anugerah Kebesaran
3. Kakitangan JNN Sarawak
Penolong Pegawai Keselamatan
Sejarah  Penolong Penyelaras 4. Jabatan
(Penyelaras Negeri) Pemeriksaan Timbalan Pengerusi JK
Antirasuah
Penerapan Pendidikan Timbalan Pengerusi Jk
Keselamatan & Kesihatan
Sivik Di Sekolah 5. Juruaudit Dalam (Kewangan)
Timbalan Pengerusi JK Induk
 Ketua Panitia Sambutan Bulan Kebangsaan
Penaziran Sejarah JN 6.

7.
8.

1. Pegawai Keselamatan Jabatan
(PKJ)
 Penolong Penyelaras
2. Penyelaras Rekod Perakam
Pemeriksaan Hari
Thomas Anak Waktu
2 Langkan Pertama 3. Penyelaras PSKPP
Persekolahan
Nazir Kanan PJPK (PHPP) Tahun 2021 4. Ketua Juruaudit Program EKSA
(Penyelaras Negeri) JNN Sarawak
 Penolong Penyelaras
Pengiktirafan Sekolah 5. Penolong Penyelaras Anugerah
Kebesaran Kakitangan JNNS
(SKPMg2) 6. AJK Penyediaan Buku Maklumat

Pengurusan JNN Sarawak

Jeffery bin Zen Bahasa Inggeris  Penyelaras 1. Pegawai Aset
3 Pemeriksaan 2. Setiausaha JK PAK
Bimbingan & Kaunseling (MBMMBI) 3. Penyelaras Program Sekolah
Nazir Kanan (Penyelaras Negeri) Pembelajaran Digital
Bahasa Melayu Bahasa Melayu Dan Amanah
Majani binti Hossen Bahasa Inggeris 4. Pengarang Buletin
4 Kesusasteraan Melayu 5. Penolong Penyelaras PSKPP
Sejarah  Penyelaras Penataran
Nazir Sekolah Pelak. SKPK2.0 1. Penyelaras Mesyuarat
Pengurusan Profesional JNN
 Penyelaras Tindak Sarawak
Susul Laporan Uji
Rintis SKPK2.0 2. Setiausaha JK Keselamatan &
Kesihatan
 Penolong Penyelaras
PPeelmajearriaknsaPanenMyuantating 3. Fasilitator Program EKSA

5 Ma Chee Leong 1. Pen. Penyelaras Anugerah
Nazir Sekolah Kebesaran Kakitangan JNN Sarawak
2. Timbalan Pengerusi (II) JK Induk
Sambutan Bulan Kebangsaan
3. AJK Pertandingan EKSA

53

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

UNIT KUALITI

BIL. NAMA / PANITIA/OPSYEN TUGAS PEMERIKSAAN TUGAS-TUGAS LAIN
JAWATAN
Matematik  Penyelaras 1. Penyelaras PKS-SKPM
1 Dr. Ting Jing Jing (Penyelaras Negeri)  Penataran SKPMg2 2. Penyelaras Klinik SKPMg2
Nazir Kanan (semakan) diI PPD 3. Pengarang Buletin
 4. Penyunting
Ajun anak Ejau Penyelaras Klinik 5. Juruaudit Dalam SPK
2 Sains/Kimia Khas SKPMg2
(Penyelaras Negeri Sains) (semakan) 1. Penyunting
Nazir Kanan Penyelaras 2. Fire Warden Jnn Sarawak
 Pengiktirafan Sekolah 3. Pentadbir Sistem GPKI (Token)
Augustine anak (SKPMg2) 4. Pengarang Buletin
3 Atung  5. Pegawai Civil Emergency Response
Penolong
Nazir Kanan Bahasa Melayu Penyelaras (1) Team (CDERT) JNN Sarawak
Pemeriksaan
Ramunah bt Pelaksanaan 1. Penyelaras Sistem Pengurusan
4 Mohram Pendidikan STEM Kualiti (SPK) Negeri Sarawak
Tahun 2021
Nazir Kanan 2. Timbalan Pengerusi JK Pemandu
Penolong Program EKSA JNN Sarawak
Penyelaras
Pemeriksaan Kolej 3. Penyunting
Vokasional 4. Pengarang Buletin

 Penyelaras
Pemeriksaan
Pelaksanaan
Program Literasi dan
Numerasi (PLaN)
dan Program
Pemulihan Khas

Penolong
Penyelaras (1)
Pemeriksaan
Pelaksanaan
Program TS25 di
Sekolah Kohort 2

Bahasa Melayu  Penyelaras 1. Penyelaras Mesy. Ketua Unit Dan
(Penyelaras Negeri) Pemeriksaan Ketua Nazir Cwgn (KUKC)
Penerapan Pendidikan
Sivik di Sekolah 2. Pengerusi JK Sambutan Bulan
Bahasa Kebangsaan Tahun 2021
 Penolong Penyelaras
(2) Pemeriksaan 3. Penyelaras Laporan Tahunan
Pelaksanaan Program Peringkat JNN & Peringkat JPN
Literasi Dan Numerasi
(PLAN) Dan Program 4. Penolong Penyelaras Sistem
Pemulihan Khas Pengurusan Kualiti (SPK)

5. Timbalan Ketua Pusat Rujukan
Dan Dokumentasi

6. Timbalan Pengerusi JK
Penyediaan Buku Maklumat
Pengurusan JNN Sarawak Tahun
2021

54

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

UNIT PEMERIKSAAN DAN PELAPORAN

BIL. NAMA / PANITIA/OPSYEN TUGAS TUGAS-TUGAS LAIN
JAWATAN PEMERIKSAAN

Connie Lee Jun  Penyelaras 1. Ketua Penyunting
Lin Pendidikan Muzik Pemeriksaan 2. Pengerusi JK Pemandu Program
1 (Penyelaras Negeri)
Ketua Unit/ Pelaksanaan EKSA JNN Sarawak
Nazir Kanan Perdagangan
Program TS25 di 3. Penyelaras Myportfolio JNN
Dayang Azizah Pendidikan Islam Sekolah Kohort 2 Sarawak
2 binti Mohd Salleh (Penyelaras Negeri)
 Setiausaha Panitia 4. Juruaudit Dalam (Kewangan)
Nazir Kanan Penaziran PMz JN

 Penyelaras
Pemeriksaan Mata 1. Penyelaras Aktiviti Agama Islam Jnn

Pelajaran Sarawak

 Penolong 2. Pengerusi Penyediaan Buku

Penyelaras Maklumat Pengurusan JNNS 2021

Penataran 3. Setiausaha JK Anti Rasuah
SKPMg2 4. Penolong Penyelaras PKS-SKPMg2
(Semakan) Di 5. Ketua Pengarang Buletin JNN
PPD
Sarawak
 Penolong
Penyelaras Klinik

Khas SKPMg2
(semakan)

 Penolong

Penyelaras 1. Penyelaras HRMIS/Data Base JNN
Pemeriksaan Sarawak

Program Pelonjakan 2. Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan
Kepimpinan Sekolah
Dr. Janary anak TMK Aset Alih Kerajaan
3 Lumbai (Penyelaras TMK) (ProPeKS) 3. Penolong Pegawai/Penyelaras ICT
Bahasa Melayu
Nazir Kanan  Penolong (1)
RBT/ Penyelaras (2) 4. Penolong Pegawai Data (1)
4 Lim Ah Lan Teknik & Vokasional Pemeriksaan
Nazir Sekolah
(Penyelaras) Pelaksanaan 5. Penolong Ketua Pengarang Buletin
Program TS25 di JNN Sarawak
Sekolah Kohort 2
Penolong Penyelaras 6. Setiausaha JK Penyediaan Buku
(2) Pemeriksaan Maklumat Pengurusan JNN

Pelaksanaan Sarawak Tahun 2021
Pendidikan STEM 7. Pemantau ICEWARP3 Calendar
Tahun 2021
JNN Sarawak

 Penyelaras 1. Ketua Pusat Rujukan Dan
Pemeriksaan Kolej Dokumentasi
Vokasional
2. AJK Penyediaan Buku Maklumat
 Setiausaha Panitia Pengurusan JNNS Tahun 2021
Penaziran RBT JN
3. Pengarang Buletin
4. Bendahari Program EKSA JNN

Sarawak
5. Penyelaras Sambutan Tahun

Baharu Cina Tahun 2021
6. Pentadbir e-Perolehan (e-P)
7. Penolong Penyelaras MyPortfolio

55

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

UNIT PERANCANGAN

BIL. NAMA / JAWATAN PANITIA/OPSYEN TUGAS TUGAS-TUGAS LAIN
PEMERIKSAAN
Banjamin Spencer
1 Latip Bahasa Inggeris  Penyelaras 1. Pegawai/ Penyelaras ICT
(Penyelaras Negeri) Pemeriksaan 2. Pegawai Data (e-Nazir)
Ketua Unit/ Program 3. Penyunting
Nazir Kanan Matematik Pelonjakan
Kimia
Baniazora binti Kepimpinan
2 Bakar Sekolah (ProPeKS)

Nazir Sekolah  Penyelaras
Pemeriksaan Hari

Pertama

Persekolahan

(PHPP)

 Penyelaras Pem. 1. Setiausaha JK Pemandu Program
Pelaksanaan EKSA JNN Sarawak
Pendidikan STEM
Tahun 2021 2. Penolong Pegawai/Penyelaras
ICT (2)
 Penolong
Penyelaras 3. Penolong Pegawai Data (2)
Penataran 4. Penyunting

Pelaksanaan SKPK

2.0

 Penolong
Penyelaras Tindak
Susul Uji Rintis

SKPK 2.0

56

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

UNIT PENILAIAN DAN KOMPETENSI

BIL. NAMA / PANITIA/OPSYEN TUGAS TUGAS-TUGAS LAIN
JAWATAN PEMERIKSAAN

Jaya bin Pala Pendidikan Seni Visual  Penilaian GC/PC – 1. Penyelaras Latihan
1 Ketua Unit/Nazir (Penyelaras Negeri) Penyelaras 2. Penyelaras Perayaan Hari Guru
Bahasa Melayu 3. Pegawai Penyiasat
Kanan 4. Penyunting
Bahasa Iban 5. Penyelaras Program Mentor-
Ngalang anak (Penyelaras Negeri) Mentee Nazir Baharu
2 Ngalambai  Penyelaras
Bahasa Inggeris Anugerah Princess Penyelaras eSPL (Rekod LADAP)
Nazir Sekolah Penolong Penyelaras Latihan
Pendidikan Seni Visual Maha Chakri Pengarang Buletin JNN Sarawak
Abdul Nasir bin Bahasa Melayu (APMC) Ahli Lembaga Pemeriksa
3 Morni Pelupusan Aset
 Penolong Penyelaras Sambutan Hari Gawai
Nazir Sekolah Penyelaras Dayak Tahun 2021

Anugerah Tokoh

Guru 1.
2.
 Penolong 3.
Penyelaras (2) 4.
GCPC

 Penolong
Penyelaras Pem.
(MBMMBI) 5.

Pembelajaran Digital

BM Dan BI

 Penolong
Penyelaras (1) Pem.

Program Literasi
Dan Numerasi

(PLaN) Dan
Program Pemulihan

Khas

 Penyelaras 1. Pemantau ICEWARP3
Anugerah Tokoh Calendar JNN Sarawak
Guru
2. Pengarang Buletin JNN
 Penolong Sarawak
Penyelaras
Anugerah Princess 3. Pengerusi JK Induk Sambutan
Maha Chakri Bulan Kebangsaan
(APMC)
4. Penyelaras Perhimpunan
 Penolong Dwibulanan
Penyelaras (1)
GCPC 5. Penolong Penyelaras Program
Mentor-Mentee Nazir Baharu
 Penolong
Penyelaras (2) 6. Penyelaras Sambutan Hari
Pemeriksaan Raya Aidil Fitri Tahun 2021
Penerapan
Pendidikan Sivik Di 7. Penolong Penyelaras
Sekolah Mesyuarat Pengurusan
Profesional

8. Penolong Penyelaras eSPL

57

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

AGIHAN TUGAS ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (AKP)
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

Bil Nama Tugas

1. Membantu pengurusan penyeliaan dan kepimpinan dalam
jabatan/organisasi secara teratur bagi memenuhi dasar dan objektif yang
ditetapkan
a. Membantu dalam tugasan mengurus/selia/memimpin jabatan termasuk
kakitangannya.
b. Menyelesai masalah dan membuat keputusan dari isu-isu yang timbul berkaitan
petadbiran/ penyeliaan jabatan
c. Mengurus perjalanan tugas/projek/perjalanan satu-satu jabatan termasuk
pengurusan kakitangan

1 Jini Bin Haji Morsidi 2. Membantu dalam pengurusan pejabat lancar bagi memenuhi dasar dan
objektif yang ditetapkan
a. Mengurus dengan efektif sistem failing/rekod unit/jabatan termasuk membuka
fail baru, penutupan fail/rekod, pembukaan semula, pelupusan, arkib
b. Menguruskan penyediaan surat, penghantaran surat – keluar dan masuk.
c. Menguruskan penganjuran mesyuarat, penyediaan minit mesyuarat.
d. Memastikan panduan keselamatan disediakan di setiap unit/jabatan
e. Menguruskan/menerangkan etika/protokol kerja kepada kakitangan

3. Membantu menguruskan hal berkaitan kewangan dilaksanakan dengan
lancar dan teratur bagi memenuhi dasar dan objketif yang ditetapkan
a. Menguruskan perbelanjaan unit/jabatan untuk kursus, majlis, mesyuarat dan
menyediakan akaun untuk kesemua perbelanjaan
b. Menyediakan prosedur dalam urusan pembelian, stok, jual dan sewaan
termasuk penyediaan invois.
c. Mneguruskan urusanpembayaran dan penerimaan kos untuk pembelian, jualan,
sewaan dan stok.
d. Menguruskan tuntutan termasuk tuntutan dari pelanggan kerajaan, kakitangan
berkaitan OT, tuntutan, gaji dll

4. Tugas-tugas lain yang diarah dari masa ke semasa oleh Ketua Nazir
Negeri.

2. Misiah binti Piee 1. Memantau pengurusan pentadbiran dan kewangan pejabat.
2. Urus setia Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun
3. Menguruskan kontrak mesin penyalin.
4. Membantu memantau dan mengawas perkhidmatan Anggota Kumpulan Pelaksana

(AKP) JNN Sarawak.
5. Menyemak dan menandatangani baucer, dokumen kewangan dan akaun.
6. Mengurus tempahan tempat untuk berkursus/ taklimat / mesyuarat.
7. Menyediakan laporan perbelanjaan bulanan kewangan ke ibu pejabat JN Putrajaya
8. Membuat aduan ke atas kerosakan dalam bangunan pejabat (kerosakan lampu,

tandas, peralatan pejabat dan lain-lain.)
9. Menyelaras pembelian keperluan bekalan pejabat.
10. Mengurus pembayaran gaji kakitangan.
11. Mengurus pembayaran KWSP untuk kakitangan JNN Sarawak.
12. Bertanggungjawab bagi pungutan tunai dan menandatangani resi! rasıni.
13. Membayar segala kutipan ke bank.
14. Menyemak dan membuat penyata penyesuaian Akaun Vot Perbelanjaan
15. Mengurus penyediaan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) tahunan.
16. Mengawal buku kaunter foil kira-kira stok pejabat.

58

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

17. Menyediakan laporan buku tunai dan mana-mana dokumen yang
berkaitan.
18. Pegawai Kenderaan
19. Menyelaras penggunaan kenderaan pejabat.
20. Membantu menjalankan tugas sebagai telefonis pejabat.
21. Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.
22. AJK Badan Kebajikan JNN Sarawak

3. Samsiah Binti Othman 1. Menyelaras maklumat perjawatan dan perkhidnmatan staf (urusan kenaikan pangkat,
urusan persaraan / ke luar negara)
2. Mengurus pelbagai cuti (Cuti Rehat, Gantian Cut Rehat (GCR). Cuti Sakit, Cuti Tanpa
Rekod, Cuti Bersalin dan lain-lain.)
3. Urusan surat-menyurat keluar.
4. Mengurus e-Dapatan.
5. Mengendalli sistem HRMIS.
6. Menyediakan maklumat dalam e-PROFER.
7. Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, Timbalan Ketua Nazir Negeri:
merancang pergerakan

7.2 pengesahan kehadiran mesyuarat / majis rasm
7.3 menempah tiket kapal terbang /hotel/pengangkutan
8. Mengurus dan menyelaraskan fal terperingkat JNN Sarawak berserta
dokumen terperingkat kategori Sulit.
8.1 Fail Sulit Tutup
8.2 Fal Sulit Terbuka (Aktif)
9. Mengurus Datar surat-menyurat (masuk)
- Rekod dalam Buku Datar Surat Menyurat (AM 10 Pn 3/80).
- Dihantar kepada KNN untuk diminit
- Surat yang telah diminit direkod/diserahkan kepada pegawai.
- Memastkan Salinan dibuat sekiranya dikehendaki / diperlukan.
- Emel rasmi JNN Sarawak (masuk / keluar)
- Semak/cetak dokumen / surat rasmi webmail KNN dan pejabat JNN
Sarawak. Direkod dalam Buku Datar surat menyurat (AM 10 Pin. 3/80)
- Dapatan/laporan yang dihantar secara digital melalul emel rasmi pejabat.
- surat-menyurat/dokumen yang perlu dihantar melalui soft copy
menggunakan emel rasmi pejabat bukti penghantaran-difailkan
(emel rasmi pejabat JNN Sarawak [email protected])
10. Mengurus penghantaran faks keluar dan penerimaan faks pejabat JN Negeri
serta merekodkan.
11. Urusan menyediakan dokumen terperingkat SULIT/ RAHSIA:

a. siasatan aduan
b. kenaikan pangkat
c. pencalonan anugerah/ pingat kebesaran
d. pengesahan dalam perkhidmatan (eProper)
- Menjaga kerahsiaan fail sulit
- Indeks fal tutup dan fail terbuka kategori sulit disertakan
12. Parking Lot (Urusan dengan Pejabat SUPS)
13. Membantu urusan perisytiharan harta
14. Membantu urusan pengambilan Nazir Baharu
15. Membantu menjalankan tugas sebagai telefonis pejabat
16. AJK Badan Kebajikan JNN Sarawak.
17. Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

59

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

4 Hamesah Binti Sili 1. Menerima Manual Nota Minta / Pesanan Kerajaan e-Perolehan /1GFMAS.
2. Menyediakan baucer bayaran tuntutan perjalanan.
3. Mengurus urusan penyediaan token untuk Penyedia dan Peraku.
4. Menyediakan baucer bayaran pelbagai bil.
5. Menyediakan Waran Perjalanan Udara (Manual / 1GFMAS).
6. Menyediakan Laporan GPIS.
7. Mencetak Laporan-Laporan 1GFMAS.
8. Membantu menyediakan ABM tahunan.
9. Mengurus pembayaran gaji melalui payroll / baucer.
10. Mencetak Penyata dan Laporan Gaji (e-Penyata Gaji).
11. Mengurus dan merekod daftar bil dan membuat laporan bulanan ke KPM.
12. Mengurus pinjaman komputer, kenderaan dan pinjaman perumahan.
13. Membantu menyediakan minit mesyuarat kewangan (jika ketiadaan KPT).
14. Mengurus tambang percuma balik ke wilayah asal.
15. Membantu menjalankan tugas sebagai telefonis pejabat.
16. AJK Badan Kebajikan JNN Sarawak.
17. Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

5. Zaiton bt Palah 1. Menerima Manual Nota Minta / Pesanan Kerajaan e-Perolehan /1GFMAS.
2. Menyediakan baucer bayaran tuntutan perjalanan.
3. Mengurus urusan penyediaan token untuk Penyedia dan Peraku.
4. Menyediakan baucer bayaran pelbagai bill.
5. Menyediakan Waran Perjalanan Udara (Manual / 1GFMAS).
6. Menyediakan Laporan GPIS.
7. Mencetak Laporan-Laporan 1GFMAS.
8. Membantu menyediakan ABM tahunan.
9. Mengurus pembayaran gaji melalui payroll / baucer.
10. Mencetak Penyata dan Laporan Gaji (e-Penyata Gaji).
11. Mengurus dan merekod daftar bil dan membuat laporan bulanan ke KPM.
12. Mengurus pinjaman komputer, kenderaan dan pinjaman perumahan.
13. Membantu menyediakan minit mesyuarat kewangan (jika ketiadaan KPT).
14. Mengurus tambang percuma balik ke wilayah asal.
15. Membantu menjalankan tugas sebagai telefonis pejabat.
16. AJK Badan Kebajikan JNN Sarawak.
17. Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

6. Rudiana Binti Buang 1. Menerima Manual Nota Minta / Pesanan Kerajaan e-Perolehan /1GFMAS.
2. Menyediakan baucer bayaran tuntutan perjalanan.
3. Mengurus urusan penyediaan token untuk Penyedia dan Peraku.
4. Menyediakan baucer bayaran pelbagai bill.
5. Menyediakan Waran Perjalanan Udara (Manual / 1GFMAS ).
6. Menyediakan Laporan GPIS.
7. Mencetak Laporan-Laporan 1GFMAS.
8. Membantu menyediakan ABM tahunan.
9. Mengurus pembayaran gaji melalui payroll / baucer.
10. Mencetak Penyata dan Laporan Gaji (e-Penyata Gaji).
11. Mengurus dan merekod daftar bil dan membuat laporan bulanan ke KPM.
12. Mengurus pinjaman komputer, kenderaan dan pinjaman perumahan.
13. Membantu menyediakan minit mesyuarat kewangan (jika ketiadaan KPT).
14. Mengurus tambang percuma balik ke wilayah asal.
15. Membantu menjalankan tugas sebagai telefonis pejabat.
16. AJK Badan Kebajikan JNN Sarawak.
17. Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

60

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

7. Encik Anasrul bin Brahim 1. Mengurus Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK) dan mengemas kini rekod
8. Zaiful Azman bin Anis dalam sistem HRMIS bagi Nazir Sekolah dan Anggota Kumpulan Pelaksana.

2. Mengurus e-PANGKAT Nazir Sekolah dan Anggota Kumpulan Pelaksana.
3. Menyedia Perubahan Gaji (Kew.8).
4. Mengurus stor bekalan pejabat.
5. Penolong Penyelaras ICT JNN Sarawak
6. Mernbantu dalam urusan Guru Cemerlang.
7. Bertanggungjawab kepada Ketua Nazir Negeri, Timbalan Ketua Nazir

Negeri;
i) merancang pergerakan,
ii) pengesahan kehadiran mesyuarat / majlis rasmi.
iii) menempah tiket kapal terbang / hotel / pengangkutan.
8. Mengurus dan menyelaraskan fail terperingkat JNN Sarawak berserta
dokumen terperingkat kategori Sulit.
i) Fail Sulit Tutup
ii) Fail Sulit Terbuka (Aktif)
9. Mengurus penghantaran faks keluar dan penerimaan faks pejabat JN Negeri
serta merekodkan.
10. Menyelaras kad perakam waktu (finger tec) JNN Sarawak.
- Download dan print out rekod kehadiran semua NS dan AKP şetiap bulan.
- Mewujudkan data nazir sekolah / AKP baharu dalam system finger-tec
- Mengemaskini data dalam system finger-tec machine..
11. Urusan menyediakan dokumen terperingkat SULIT / RAHSIA;
i) siasatan aduan
ii) kenaikan pangkat
iii) pencalonan anugerah / pingat kebesaran
iv) pengesahan dalam perkhidmatan (eProper)

- Menjaga kerahsiaan fail sulit.
- Indeks fail tutup dan fail terbuka kategori Sulit disertakan.
12. Urus Setia Penilajan Bersepadu Pegawai Perkhidmatan

Pendidikan (PBPPP) JNN Sarawak.
13. Membantu menjalankan tugas sebagai telefonis pejabat.
14. AJK Badan Kebajikan JNN Sarawak.
15. Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

1. Membantu Nazir Sekolah untuk urusan menaip surat /

laporan / dokumen /borang-borang / nota / instrumen / jadual

dan kerja pejabat lain.

2. Mengurus, menyelenggara dan melupus fail JNN Sarawak.

3. Membantu urusan pengambilan Nazir Baharu.

4. AJK Badan Kebajikan JNN Sarawak.

5. Membantu menjalankan tugas sebagai telefonis pejabat.

6. Menjalankan tugas lain yang diarahkan dari semasa ke

semasa.

61

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

AGIHAN TUGAS PEGAWAI TAHUN 2021
JEMAAH NAZIR CAWANGAN MIRI

BIL. NAMA / PANITIA/ TUGAS TUGAS-TUGAS LAIN
JAWATAN OPSYEN PEMERIKSAAN

Dr. Ong Ewe  Penyelaras Negeri 1. Penyelaras Unit Pengurusan Dan Perancangan
Gnoh Pemeriksaan 2. Pegawai Pengelas
1 Sekolah Orang 3. Pemantau ICEWARP3 Calendar
Ketua Nazir Asli/ Komprehensif 4. Pegawai Penyiasat Dalaman
Cawangan 9 Tahun (K9) JNN 5. Pengerusi Jawatankuasa Audit Dalaman
Sarawak 6. Pengerusi Pengurusan Profesional JNC Miri
7. Pengerusi Jawatankuasa Antirasuah
 Penyelaras 9. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Aset
Penilaian Guru
Cemerlang Dan Kerajaan
Pensyarah 10. Penyelaras HRMIS
Cemerlang (GCPC) 11. Pengerusi Jawatankuasa Induk JPPBGP
(Cawangan) 12. Penyunting

 Penyelaras 13. Penyelaras Myportfolio JNC Miri
Pemeriksaan 14. Pengerusi Program EKSA JNC Miri
Pelaksanaan 15. Penyelaras SKPMg2 (Cawangan)
Pendidikan STEM 16. Penyelaras Klinik SKPMg2 (Cawangan)
Tahun 2021 17. Penyelaras Program Mentor-Mentee (PROMM)
(Cawangan)
NS Baharu
 Penyelaras
Program DLP
(Cawangan)

Dr. Lim Lee Bahasa Cina Penolong Penyelaras 1. Penyelaras Unit Kualiti
2. Ching Pemeriksaan Mata 2. Ketua Pengarang Buletin JNC Miri
Pelajaran (Cawangan) 3. Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset
Nazir Kanan 4. Penyelaras Sistem Pengurusan Kualiti (SPK)

Cawangan
5. Ahli Jawatankuasa Promosi Program EKSA
6. Ahli Jawatankuasa Pengurusan Profesional
7. Pencatat Minit Mesyuarat Pengurusan
Profesional
8. Pemeriksa Kenderaan
9. Penyunting
10. Penyelaras Anugerah Kebesaran Kakitangan

JNC Miri

1. Penyelaras Unit Penilaian Dan Kompetensi
2. Pegawai Pemeriksa Harta Modal Dan Aset

Bernilai Rendah

Angelina Nina Bahasa Penyelaras 3. Ahli Jawatankuasa Audit Program EKSA JNC
3. anak Sawat Inggeris Miri
Pemeriksaan Hari
Nazir Sekolah P.Muzik Pertama Persekolahan 4. Pemeriksa Kenderaan
(PHPP) Tahun 2021 5. Penyunting
(Cawangan) 6. Penyelaras eSPL Cawangan

7. Penyelaras Latihan

62

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

BIL. NAMA / PANITIA/ TUGAS TUGAS-TUGAS LAIN
JAWATAN OPSYEN PEMERIKSAAN

Franky Anak Bahasa Penyelaras 1. Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset
4. Sam Nazir Melayu Pemeriksaan Mata 2. Penyelaras Program EKSA
Pelajaran (Cawangan) 3. Pegawai Kenderaan
Sekolah Matematik 4. Setiausaha Jawatankuasa Antirasuah
 Penolong 5. Pencatat Minit Mesyurat Jawatankuasa
5. Lim Ai Giok Penyelaras
Nazir Sekolah Pemeriksaan Antirasuah
Sekolah Orang 6. Fire Warden Jabatan
Asli/ 7. Ketua Ahli Jawatankuasa Bulan Bahasa
Komprehensif 9
Tahun (K9) JNN Kebangsaan
Sarawak 8. Pegawai Penyiasat
9. Penyunting
 Penyelaras
Pemeriksaan 1. Pegawai/Penyelaras ICT
Pelaksanaan 2. Pegawai Aset
Program TS25 di 3. Penyelaras Data
Sekolah Kohort 2 4. Penyelaras Unit Pemeriksaan Dan Pelaporan
(Cawangan) 5. Fasilitator Program EKSA
6. Pegawai Data (e-Nazir) Cawangan
7. Pegawai Pemeriksa Stor / Stok
8. Pemeriksa Kenderaan
9. Setiausaha JK Pengurusan Aset Kerajaan
10. Pencatat Minit Mesyuarat JK Pengurusan Aset

Kerajaan
11. Penyelaras Badan Kebajikan
12. Penyunting
13. Penolong Penyelaras Klinik SKPMg2

 Penyelaras
Pemeriksaan
Kolej Vokasional
(Cawangan)

Kitikedizah binti Pendidikan  Penyelaras 1. Ketua Ahli Jawatankuasa Bulan Kebangsaan
Hambali Islam Pemeriksaan 2. Penyelaras Perayaan Hari Guru
Nazir Sekolah Sekolah 3. Pegawai Pemeriksa Harta Modal Dan Aset
Pendidikan Khas
(Cawangan) Bernilai Rendah
4. Penyunting
5. Ahli Jawatankuasa Latihan Program EKSA

JNC Miri

63

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

AGIHAN TERKINI TUGAS AKP
JEMAAH NAZIR CAWANGAN MIRI TAHUN 2021

BIL NAMA JAWATAN AGIHAN TUGAS
7. Hasrani Mola Pembantu Tadbir (P/O)
1. Ahli Jawatankuasa JPPBGP
2. Penyelaras PSKPP
3. Urusetia Mesyuarat KUKC
4. Urusetia Mesyuarat Pengurusan Profesional / JKPAK/

JAR
6. Urusetia Perhimpunan Dwibulanan
7. Setiausaha Program EKSA
8. Pegawai Penerima Stok / Aset Kerajaan
9. Pembantu Tadbir Aset
10 Pendahtar Rahsia
. Pegawai Modul e-Dapatan
11 Pentadbir Cuti (HRMIS)
. Penyedia Nota Minta

8. Ubong Jok Pembantu Operasi 1. Pegawai Perhubungan Keselamatan Pejabat dan
2. Bangunan
3. Penyelaras Rekod Perakam Waktu (Thumbprint)
4. Penyelaras Pusat Sumber / Perpustakaan
5. Ketua Zon Program EKSA (Zon Produktif)
6. Penolong Pegawai Pemeriksa Stok
7. Pegawai Stor

Ketua Keceriaan Pejabat

9 Mohammad Adib bin Pemandu Kenderaan 1. Pegawai Perhubungan Keselamatan Pejabat dan
Abdullah 2. Bangunan

3. Fire Warden Jabatan
4. Ketua Zon Program EKSA (Zon Progresif)

5. Penolong Pegawai Pemeriksa Stok

6. Penolong Ketua Pengarang Buletin JNC Miri
7. Ketua Pelupusan Rekod

JEMAAH NAZIR CAWANGAN SIBU
AGIHAN TUGAS PEGAWAI TAHUN 2021

BIL NAMA/ PANITIA/ TUGAS PEMERIKSAAN TUGAS-TUGAS LAIN
JAWATAN OPSYEN

1. Salhi bin Haji Teknologi  Penyelaras Pemeriksaan 1. Pentadbiran Pejabat
2. Pengerusi Kelab Kebajikan
Ali Maklumat dan Sekolah Pendidikan Khas 3. Penyemak Portal SKPMg2
Telekomunikasi 4. Pegawai Pelulus Laporan
Ketua Nazir (TMK)  JNN Sarawak 5. Penasihat Wadah Rajang
Cawangan 6. Audit Dalaman SPK
/Pendidikan Islam Penyelaras Pemeriksaan 7. Ketua Penyelaras Program Latihan
Pelaksanaan Pendidikan
Asas Nazir Baharu
STEM Tahun 2021 8. Penyelaras Mentor Mentee
9. Ketua Panel Temu Duga Pengambilan
(Cawangan)
Nazir Sekolah Baharu
 Penyelaras Pemeriksaan 10. Pengerusi Jawatankuasa Antirasuah

Program Pelonjakan

Kepimpinan Sekolah

(ProsPeks) (Cawangan)

2.  Penyelaras Pemeriksaan 1. Ketua Unit Perancangan
Teknologi Sekolah Pedalaman 3 (P3) 2. Ahli Unit Kualiti
Maklumat dan
Di Pulau JNN Sarawak

64

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Ibrahim bin Telekomunikasi 3. Pegawai Pemeriksa Pelupusan Aset
(TMK)
Mohidin  Penyelaras Pemeriksaan Alih Kerajaan
/Pendidikan Islam
Mata Pelajaran (Cawangan) 4. Penyunting Laporan / Dokumen
Nazir Sekolah 5. Urusetia Mesyuarat
 Penyelaras Pemeriksaan 6. AJK Kelab Kebajikan Staf
Penarafan Institusi 7. Penyemak Portal SKPMg2

Pendidikan (Cawangan 8. Penyelaras Program / Aktiviti Islam

9. Audit Dalaman SPK
10. Pembimbing Program Latihan Asas

Nazir Baharu
11. Ahli Panel Temu Duga Pengambilan

Nazir Sekolah Baharu

12. Setiausaha Jawatankuasa Antirasuah

 Penolong Penyelaras 1. Ketua Unit Kualiti

3. Anizan bin Bahasa Inggeris Pemeriksaan Sekolah 2. Pegawai Kawal Kualiti

Daud Pedalaman 3 (P3) Di Pulau 3. Ahli Unit Perancangan
4. Penyelaras SPK
JNN Sarawak
Nazir Sekolah  Penyelaras Pemeriksaan 5. Pegawai Pemeriksa Aset Alih Kerajaan

Hari Pertama Persekolahan 6. Penyelaras e-Dapatan
7. Penyelaras SKPMg2
(PHPP) Tahun 2021
(Cawangan) 8. Penyemak Portal SKPMg2
9. Ketua Penyunting Laporan / Dokumen

10. Audit Dalaman SPK

11. Pembimbing Program Latihan Asas

Nazir Baharu

12. Ahli Panel Temu Duga Pengambilan

Nazir Sekolah Baharu

13. Ahli Jawatankuasa Antirasuah

 Penolong Penyelaras 1. Ketua Unit Penilaian Dan Kompetensi

4. Beviam Kiung Sains Pemeriksaan Sekolah 2. Setiausaha LADAP
Tek Ket &
Pendidikan Khas JNN Swk 3. Pegawai/Penyelaras ICT
Nazir Sekolah Bahasa Cina 4. Pegawai Aset
 Penyelaras Pemeriksaan
Pelaksanaan Program TS25 5. Bendahari Kelab Kebajikan
6. Pegawai Verifikasi Stok
Di Sekolah Kohort 2
(Cawangan) 7. Penyemak Portal SKPMg2

 Penyelaras Pemeriksaan SK 8. Penyunting Laporan / Dokumen
(Asli) K9 (Cawangan) 9. Audit Dalaman SPK
10. Pembimbing Program Latihan Asas
 Penyelaras Pemeriksaan
Sekolah Orang Asli/ Nazir Baharu
Komprehensif 9 Tahun (K9) 11. Ahli Panel Temu Duga Pengambilan
Nazir Sekolah Baharu
(Cawangan)
12. Ahli Jawatankuasa Antirasuah

7.  Penyelaras Pemeriksaan 1. Ketua Unit Pemeriksaan Dan
Stephen Pelaksanaan Program Pelaporan
Wong Leong Matematik/ Sains Literasi Dan Numerasi (Plan) 2. Ahli Unit Penilaian dan Kompetensi
Meau Dan Program Pemulihan 3. Penyemak Portal SKPMg2
Khas (Cawangan) 4. Penyunting Laporan / Dokumen

Nazir Sekolah  Penyelaras Pemeriksaan 5. Ketua Editor Wadah Rajang
Kolej Vokasional 6. Audit Dalaman SPK
7. Ahli Jawatankuasa Antirasuah
(Cawangan)

9. Sh. Siti 1. Ketua Unit Pengurusan
Hauzimah
 Penyelaras Pemeriksaan 2. Penyemak Portal SKPMg2
binti Wan Penerapan Pendidikan Sivik 3. Setiausaha Kelab Kebajikan
Bahasa Melayu
Omar Di Sekolah (Cawangan) 4. Penyunting Laporan / Dokumen
5. Audit Dalaman SPK

Nazir Sekolah 6. Ahli Jawatankuasa Antirasuah

65

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

AGIHAN TERKINI TUGAS AKP
JEMAAH NAZIR CAWANGAN SIBU TAHUN 2021

Bil Nama Tugas
1 Winnie anak Nyalin
 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Perkhidmatan
2 Ainie binti Adnan  Ahli Jawatakuasa Pengurusan Fail
 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Stor
 Menaip dan menyediakan surat serta dokumen rasmi
 Membantu mengurus perkhidmatan pos pejabat
 Membantu mengurus hal pembersihan dan kawalan keselamatan pejabat
 Mengurus Surat Terperingkat
 Membantu menguruskan Cuti Rehat, GCR dan menyediakan penyata cuti

bulan
 Membantu mengurus hal penerimaan dan penghantaran surat / dokumen

rasmi dari PPD dan pejabat pos
 Membantu menerima, membuka dan merekod surat – surat masuk dan keluar
 Membantu mengurus papan notis / papan kenyataan (dalam dan luar pejabat)
 Telefonis pejabat
 Mengurus menyediakan rekod kehadiran setiap hujumg bulan
 Menjalankan tugas – tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Cawangan,

Timbalan Ketua Nazir Cawangan, Penolong Ketua Nazir Cawangan, Nazir
Sekolah dari semasa ke semasa

 Membuka dan menutup pintu pejabat.
 Telefonis pejabat
 Mengurus hal penerimaan dan penghantaran surat/dokumen rasmi dari PPD

dan pejabat pos.
 Menerima, membuka dan merekod surat-surat masuk dan keluar.
 Mengurus keluar masuk fail sekolah dan fail pejabat
 Mengurus papannotis/papan kenyataan (dalam dan luar pejabat)
 Membantu dalam hal pelupusan dan hapus kira.
 Mencetak, menyusun dan mengokot bahan-bahan cetak
 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Stok
 Ahli Jawatankuasa Pengurusan MS ISO 9001:2008
 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Fail
 Memfotostat dan merincih dan
 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Cawangan,

Timbalan Ketua Nazir Cawangan, Penolong Ketua Nazir Cawangan, Nazir
Sekolah dan Pembantu Tadbir dari semasa ke semasa.

66

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

2. Ramlan bin Serail  Ahli Jawatankuasa Unit Dasar
 Ahli Jawatakuasa Pengurusan Pejabat
 Ahli Jawatankuasa Kelab Kebajikan Staf

 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Aset Alih Kerajaan
 Ahli Jawatankuasa kumpulan Inovatif dan Kreatif
 Ahli Jawatankuasa Pengurusan Stok

 Ahli Jawatankuasa Aktiviti Luar Dan EKSA
 Ahli Jawatankuasa Pengursan Fail
 Memastikan Kenderaan dalam keadaan selamat dengan melakukan

pemeriksaan terhadap kenderaan dan menyempurnakan senarai semakan
pemeriksaan kenderaan

 Memastikan Kad Inden Minyak berfungsi dan mempunyai baki yang mencukupi
 Memastikan buku log kebnderaan dibawa bersama

 Memastikan lesen, permit perjalanan, cukai jalan, insuran dan sebagainya tidak
luput tarikh

 Memastikan alat komunikasi berfungsi sepanjang perjalanan

 Membantu urusan membuka dan menutup pejabat
 Menjalankan tugas – tugas lain yang diarahkan oleh Ketua Nazir Cawangan,

Timbalan Ketua Nazir Cawangan, Penolong Ketua Nazir Cawangan, nazir
sekolah dari semasa ke semasa.

SENARAI JAWATANKUASA KECIL
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK

JAWATANKUASA PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PENGURUSAN PEJABAT DAN PENAZIRAN
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Penasihat : Kalana bin Ali Hassan

Pengerusi : Dayang Azizah Binti Mohd Salleh

Naib Pengerusi : Ramunah binti Mohram

Setiausaha : Dr. Janary anak Lumbai

Ahli Jawatankuasa : Thomas anak Langkan

JAWATANKUASA BULETIN
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

Penasihat : Kalana bin Ali Hassan

Ketua Pengarang : Dayang Azizah binti Mohd Salleh

Timbalan Ketua Pengarang : Dr. Janary anak Lumbai

Pengarang : Dr. Ting Jing Jing
Jeffery bin Zen
Ajun anak Ejau
Augustine anak Atung
Lim Ah Lan
Nyalang anak Ngalambai

67

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

JAWATANKUASA ANTIRASUAH (JAR)
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

Pengerusi : Kalana bin Ali Hassan

Timbalan Pengerusi : Lee Fu Chong

Setiausaha : Dayang Azizah binti Mohd. Salleh

Ahli : Connie Lee Jun Lin
Jaya bin Pala
Banjamin Spencer Latip
Jini bin Morshidi

JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

Pengerusi : Kalana bin Ali Hassan

Timbalan Pengerusi : Lee Fu Chong

Setiausaha : Majani binti Hossen

AJK : Connie Lee Jun Lin
Jaya bin Pala
Banjamin Spencer Latip
Jini bin Morshidi
Thomas anak Langkan
Samsiah binti Othman
Anasrul bin Brahim
Abang Sulong bin Abang Mansor

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

Timbalan Ketua Nazir Negeri : Kalana bin Ali Hassan
Ketua Unit Pengurusan : Lee Fu Chong
Ketua Unit Perancangan, PegawaI ICT/Ketua Inventori TMK / : Banjamin Spencer Latip
Pegawai Penerima ICT
Pegawai Aset : Jeffery bin Zen
Penolong Pegawai Aset : Jini bin Morshidi
Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori : Augustine anak Atung
Pegawai Pemeriksa Harta Modal dan Inventori : Abdul Nasir bin Morni
Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan : Dr. Janary anak Lumbai
Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset Alih Kerajaan : Nyalang anak Ngalambai
Pegawai Pemverifikasi Stor : Ramunah binti Mohram

68

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

JAWATANKUASA KELAB KEBAJIKAN
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

Penasihat : Kalana bin Ali Hassan

Pengerusi : Majani binti Hossen

Timbalan Pengerusi : Lee Fu Chong

Setiausaha : Baniazora binti Bakar

Penolong Setiausaha : Augustine anak Atung

Bendahari : Lim Ah Lan

Penyelaras Perayaan : Lim Ah Lan
Tahun Baharu Cina

AJK Perayaan : Dr. Ting Jing Jing
Tahun Baharu Cina

Hari Raya Aidilfitri : Abg Sulong bin Abg Mansor
Rudiana binti Buang

Gawai Dayak : Ngalang anak Ngalambai

AJK Kutipan/Khairat : Samsiah binti Othman

AJK Cenderamata/Hadiah : Connie Lee Jun Lin

AJK Sukan/Permainan : Thomas anak Langkan

AJK Hiasan : Soerodja bin Hamden Hamid

AJK Siaraya/ICT : Banjamin Spencer Latip
Anasrul bin Brahim

69

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

CARTA ORGANISASI
JAWATANKUASA PEMANDU EKSA
JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

PENASIHAT
Kalana bin Ali Hassan

PENGERUSI
Connie Lee Jun Lin

NAIB PENGERUSI
Augustine anak Atung

FASILITATOR SETIAUSAHA
Majani binti Hossen Baniazora binti Bakar

BENDAHARI
Lim Ah Lan

JAWATANKUASA JAWATANKUASA JAWATANKUASA JAWATANKUASA
PROMOSI LATIHAN PERTANDINGAN AUDIT DALAM
Ngalang anak Ngalambai (K)
Dayang Azizah binti Mohd. Salleh (K) Jaya bin Pala (K) Banjamin Spencer Latip Thomas anak Langkan (K)
Dr. Ting Jing Jing Abdul Nasir bin Morni Samsiah binti Othman
Anasrul bin Brahim

ZON AMANAH ZON BERSIH ZON CEKAP
Ramunah binti Mohram (K) Jeffery bin Zen (K) Abg Sulong bin Abg Mansor (K)
Hamesah binti Sili (P)
Jini bin Morsidi (P) Dr. Janary anak Lumbai Ajun anak Ejau (P)
Kalana bin Ali Hassan Connie Lee Jun Lin Banjamin Spencer Latip
Thomas anak Langkan
Lee Fu Chong Misiah binti Piee Jaya bin Pala
Dr. Ting Jing Jing Rudiana binti Buang Ngalang anak Ngalambai
Dayang Azizah binti Mohd. Salleh Zaiton binti Palah
Ma Chee Leong Anasrul bin Brahim Augustine anak Atung
Samsiah binti Othman Soerodja bin Hamden Hamid Majani binti Hossen
Abdul Nasir bin Morni Lim Ah Lan
Jimmy Simpson anak Lito Baniazora binti Bakar

Zaiful Azman bin Anis

70

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

AGIHAN PPD BAGI PEMERIKSAAN JNN SARAWAK

Bilangan PPD: 30 buah PPD DI BAWAH KAWASAN
JNN Sarawak
BIL Kuching
1 Bau JN Cawangan Sibu
2 JN Cawangan Miri
3 Padawan
4 Lundu
5
6 Samarahan
7 Serian
8
9 Simunjan
10 Sri Aman
11 Lubok Antu
12 Betong
13 Saratok
14
15 Sibu
16 Selangau
17 Kanowit
18 Sarikei
19
20 Julau
21 Meradong
22
23 Kapit
24 Belaga
25 Song
26 Mukah
27 Dalat
28 Daro
29
30 Miri
Baram
Subis
Limbang
Lawas
Bintulu
Tatau/Sebauh

71

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

MAKLUMAT PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DI SARAWAK

Bil. PPD Alamat Pos Nombor Telefon / Fax Alamat Email Pegawai
Am PPD Fax Pendidikan
Pejabat Pendidikan [email protected]
082- 082- 082- [email protected] Daerah
Daerah Kuching 445288 449299 313869 moe.gov.my
[email protected] Hjh Shirini
1 Kuching Jln Diplomatik, Off 082- 082- 082- moe.gov.my Mastura binti
763124 763860 762397
Jln Bako 93050 [email protected] Mohamed
082- 082- 082- Zulkifli
Kuching 735384 735384 735322 [email protected]
Charlie
Pejabat Pendidikan 082- 082- 082- [email protected] Unggang
245255 240755 245789
2 Bau Daerah Bau, 94000 [email protected] Poniman bin
083- 083- 083- moe.gov.my Bejok
Bau 322041 322046 322445
(Kosong)
Pejabat Pendidikan 083- 083- 083-
584161 584160 584635 Abang Adam
3 Lundu Daerah Lundu, bin Abang
084- 084- 084- Deli
94500 Lundu 330544 332442 320964
Vevien anak
Pejabat Pendidikan Mujah

Daerah Padawan Ahli bin
Chikba
4 Padawan Lrg Kapor 17,

Jln Kapor, 93150

Kuching

Pejabat Pendidikan

Daerah Sri Aman,

5 Sri Aman Tingkat 2, Wisma
Persekutuan,

Jln Abang Aing,

95000 Sri Aman

Pejabat Pendidikan

6 Lubok Daerah Lubok Antu,
Antu Jln Batu Kaya,

95900 Lubok Antu

Pejabat Pendidikan

Daerah Sibu,

7 Sibu Tingkat 6, Kompleks
Persekutuan, Jln

Persiaran Brooke,

96000 Sibu

72

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Pejabat Alamat Pos Nombor Telefon / Fax Alamat Email Pegawai
Bil. Pendidikan Am PPD Fax Pendidikan
Pejabat [email protected]
Daerah Pendidikan 084- 084- 084- moe.gov.my Daerah
8 Selangau Daerah 891126 894331 894760
Selangau, Lot [email protected] Gani ak Egit
9 Kanowit 363, Blok 15, 084- 084- 084- moe.gov.my
New Township, 752159 752159 753026 Hj. Bugin bin Hj.
10 Miri Selangau, 96000 [email protected] Ragoon
Sibu 085- 085- 085- moe.gov.my
11 Baram Pejabat 419085 413985 414340 Mariam binti
12 Subis Pendidikan [email protected] Monek
Kanowit Daerah 085- 085- 085- moe.gov.my
13 Limbang Jalan Access, 755808 756893 756893 [email protected] Mathew Laing
97600 Kanowit moe.gov.my Ngau
14 Lawas Pejabat 085- 085- 085-
Pendidikan 719027 719019 719501 [email protected] Kasiah Binti
Daerah moe.gov.my Jafarali
Miri,Tingkat 2, 085- 085- 085-
Wisma 211450 214216 212644 [email protected] Hj. Mat Zinan Bin
Persekutuan, moe.gov.my Hj. Wahit
Jalan Kipas, 085- 085- 085-
98000 Miri 285385 284908 284912 Sawal bin Pandin
Pejabat
Pendidikan
Daerah Baram,
98050 Marudi
Pejabat
Pendidikan
Daerah Subis,
98150 Bekenu
Pejabat
Pendidikan
Daerah Limbang,
Tingkat 1, Wisma
Persekutuan,
Jalan Muhibbah,
98700 Limbang
Pejabat
Pendidikan
Daerah Lawas,
98850 Lawas

73

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Pejabat Alamat Pos Nombor Telefon / Fax Alamat Email Pegawai
Bil. Pendidikan Am PPD Fax Pendidikan
Pejabat
Daerah Pendidikan 084- 084- 084- Daerah
15 Sarikei Daerah Sarikei, 651284 651219 653227
Tingkat 1, [email protected] Lau Ngie Tung
16 Julau Wisma moe.gov.my
17 Meradong Persekutuan,
96100 Sarikei 084- 084- 084- [email protected] Dali anak Rain
18 Kapit Pejabat 734241 734241 734486 moe.gov.my
Pendidikan
19 Belaga Daerah Julau, 084- 084- 084- [email protected] Ismail bin Abang
20 Song 96600 Julau 693296 693296 69285 moe.gov.my Mahamud
Pejabat
21 Samarahan Pendidikan 084- 084- 084- [email protected] Ringgit @
Daerah 796441 796302 796285 moe.gov.my Gawan anak
22 Serian Maradong,
96509 Bintangor 086- 086- 086- Saut
Pejabat 461330 416315 461464
Pendidikan [email protected] Ugat Wan @
Daerah Kapit, 084- 084- 084- moe.gov.my Jalong Wan
Tingkat 1, 777263 777263 777829
Wisma [email protected] Etam anak
Persekutuan, 082- 082- 082- moe.gov.my Linggi
96800 Kapit 629597 628943 628359
Pejabat [email protected] Sapawi bin
Pendidikan 082- 082- 082- moe.gov.my Mahdi
Daerah Belaga, 874104 874104 875863
96900 Belaga [email protected] (Kosong)
Pejabat moe.gov.my
Pendidikan
Daerah Song,
96850 Song
Pejabat
Pendidikan
Daerah
Samarahan
Jalan Dato
Mohd. Musa
94300 Kuching

Pejabat
Pendidikan
Daerah Serian,
94700 Serian

74

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Pejabat Alamat Pos Nombor Telefon / Fax Alamat Email Pegawai
Bil. Pendidika Am PPD Fax Pendidikan
[email protected]
n Daerah moe.gov.my Daerah

Pejabat [email protected] Hasbi bin
moe.gov.my Ancheh
23 Simunjan Pendidikan 082-803660 082- 082-
Daerah 803560 803560 [email protected] Fred anak
Simunjan, 94800 moe.gov.my Entau

Simunjan [email protected] Samri bin
moe.gov.my Suhaili
Pejabat
[email protected] Hjh Salemah
24 Bintulu Pendidikan 086-331627 086- 086- tm.net.my binti Hj Chali
Daerah Bintulu, 331627 336630
[email protected] Magdaline binti
97000 Bintulu moe.gov.my Joan

Pejabat [email protected] Miskinah bt
moe.gov.my Arshad
25 Tatau/ Pendidikan 086-584182 086- 086-
Sebauh Daerah Tatau, 327853 584167 [email protected] Supian bin
Jln Kpg. Dagang, moe.gov.my Ekeram

97200 Tatau Anis bin Madeli

Pejabat

26 Mukah Pendidikan 084-871259 084- 084-
Daerah Mukah, 873798 871298

96400 Mukah

Pejabat

27 Dalat Pendidikan 084-864241 084- 084-
Daerah Dalat, 863193 863193

96300 Dalat

Pejabat

28 Daro Pendidikan 084-823213 084- 084-
Daerah Daro, 823213 823233

96200 Daro

Pejabat

29 Betong Pendidikan 083-472152 083- 083-
Daerah Betong, 472325 472325

95700 Betong

Pejabat

30 Saratok Pendidikan 083-436109 083- 083-
Daerah Saratok, 436373 437881

95400 Saratok

75

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

SENARAI SEKOLAH KHAS NEGERI SARAWAK TAHUN 2021

SENARAI SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

BIL KOHORT KATEGORI NAMA SEKOLAH

1 SBP SM Sains Kuching

22 SBP SM Sains Miri
SK SK Ulu Lubai

3 SK SJK (C) Tung Hua Sibu

4 SBP SM Sains Kuching Utara (SAKURA)
57 SK SK St Mary

SENARAI SEKOLAH AMANAH

BIL KOHORT NAMA SEKOLAH

1 SM Sains Kuching

2 SMK Seri Setia Tabuan
3 1 SK Empila

4 SK Combine

5 SK Seri Setia

6 SMK Lundu

7 SK Siar Campuran

8 SK Bumiputera
9 2 SK Sampadi

10 SK Stunggang Melayu

11 SMK Muara Tuang

12 SMK Sungai Maong

13 SK St Michael Entinggan

14 3 SK Tanjung Tuang
15 SK Niup, Samarahan

(Sumber data: Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak)
Data seperti pada 30 Mac 2021

76

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

SEKOLAH “INTERNATIONAL BACCALAUREATE” (IB)
SMK Sungai Tapang

SENARAI SEKOLAH RINTIS BESTARI DI NEGERI SARAWAK

Bil Nama Sekolah
1 Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdillah
2 Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang
3 SMK Bahasa Malaysia
4 SMK Three Rivers
5 SM Sains Kuching
6 SM Sains Miri

SENARAI SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

BIL FASA KATEGORI NAMA SEKOLAH

12 SM Kolej Datu Patinggi Abang Haji Abdillah

2 SM SMK Methodist Sibu

3 SR SK St. Mary Kuching
3 SM SMK Lutong

4

5 SR SK Ba' Kelalan

64 SR SK Agama (MIS) Miri

7 SM Kolej Tun Datu Tuanku Hj Bujang

85 SR SK Agama Datuk Hj. Abdul Kadir Hasan

9 SR SK Paon Temaga

10 6 SR SK Agama Sibu

11 SR SK St Teresa (M) Kuching
7 SR SK Agama (M.I.S) Bintulu

12

13 SM SMK Agama Tun Ahmad Zaidi, Kuching

14 SR SJK (C) Tung Kwong

15 8 SR SK Kampung Kebuaw

16 SR SK Kampung Igan, Dalat

17 SR SK Suba Buan, Bau

18 SM SMK Tinggi Sarikei

19 SR SK Kuala Lawas

20 9 SR SK Iboi Pelanduk

21 SR SK Sebat

22 SR SK Sungai Pinang

77

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

23 SR SK St. Joseph, Miri
24 SR SK (A) Ibnu Khaldun
25 SR SJK (C) Methodist (M) Sibu

(Sumber data: Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak)
Data seperti pada 30 Mac 2021

78

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

KUASA-KUASA JEMAAH NAZIR DI BAWAH
AKTA PENDIDIKAN 1996
(AKTA 550)

Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan bidang
tugasnya mengikut peruntukan yang telah ditetapkan dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Peruntukan tersebut adalah seperti berikut:

Seksyen Perkara Pernyataan Seksyen dan Subseksyen

Perlantikan (1) Menteri hendaklah melantik seorang Ketua Nazir Sekolah.
Ketua Nazir (2) Menteri hendaklah melantik Nazir-Nazir Sekolah yang lain yang
6 difikirkan perlu bagi maksud Akta ini.
Sekolah dan
Nazir Sekolah (3) Semua Nazir Sekolah yang dilantik di bawah subseksyen (2) hendaklah
tertakluk kepada arahan dan kawalan Ketua Nazir Sekolah.

Ketua Nazir hendaklah -

(a) Bertanggungjawab, dengan kerjasama mana-mana pihak berkuasa

dilantik oleh Menteri, bagi memastikan bahawa taraf pengaJARan yang

memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan;

Kewajipan (b) Memeriksa institusi pendidikan atau menyebabkan institusi pendidikan
Ketua Nazir
117 diperiksa oleh Nazir Sekolah pada lat tempoh yang difikirkan sesuai;
(c) Apabila diarahkan supaya berbuat sedemikian oleh Menteri,

memeriksa suatu institusi pendidikan atau menyebabkan institusi

pendidikan itu diperiksa; dan

(d) Menjalankan apa-apa kewajipan lain berhubungan dengan

pemeriksaan institusi pendidikan sebagaimana yang diarahkan oleh

Menteri atau sebagaimana yang ditetapkan.

118 Kuasa Nazir Ketua Nazir atau Nazir Sekolah boleh memberikan nasihat kepada pengelola
Sekolah atau mana-mana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan
Untuk sesuatu institusi pendidikan dan kepada guru-guru tentang perkara-perkara
Memberi yang berhubungan dengan pengajaran dan kaedah pengaJARan.
Nasihat

Ketua Nazir atau Nazir Sekolah tidak boleh mengeluarkan apa-apaperintah

Sekatan ke atau arahan kepada pengelola atau mana-mana orang lain yang
119 atas Perintah bertanggungjawab ke atas pengurusan sesuatu institusi pendidikan kecuali

Nazir Sekolah setakat yang dia diberikuasa oleh mana-mana peraturan yang dibuat di
bawah Akta ini.

(1) Ketua Nazir hendaklah mengemukakan suatu laporan kepada Menteri

tentang tiap-tiap institusi pendidikan yang diperiksanya menurut

seksyen 117, dan jika laporan itu dibuat oleh Nazir Sekolah, dia

hendaklah mengendorskan apa-apa ulasan yang disifatkannya sesuai

pada laporan itu.

120 Laporan Nazir (2) Laporan tentang suatu institusi pendidikan yang dikemukakan di bawah

Sekolah subseksyen (1) adalah dokumen sulit tetapi boleh, menurut budi bicara

Menteri, disediakan untuk didapatkan oleh mereka yang

bertanggungjawab ke atas pentadbiran institusi pendidikan itu dan

mana-mana guru di atas institusi pendidikan itu dan laporan itu yang

disediakan untuk didapatkan sedemikian hendaklah disediakan untuk

didapatkan secara keseluruhannya.

79

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Seksyen Perkara Pernyataan Seksyen dan Subseksyen

Bagi maksud membuat pemeriksaan ke atas institusi pendidikan di bawah

seksyen 117, Ketua Nazir atau Nazir Sekolah (dalam seksyen ini disebut
“Nazir”) boleh –

(a) Pada bila-bila masa memasuki institusi pendidikan; dan

(b) Menghendaki pengerusi lembaga pengelola atau pengelola atau mana-

mana orang lain yang bertanggungjawab ke atas pengurusan institusi

pendidikan itu atau guru atau pekerja atau orang yang ditemui di

institusi pendidikan itu –

(i) Mengemukakan bagi pemeriksaannya mana-mana jadual waktu,

121 Kuasa Am sukatan pelaJARan atau rekod yang berkaitan dengan mata
Nazir Sekolah pelaJARan yang diajarkan atau yang akan diajarkan atau apa-
apa buku, bahan, dokumen atau barang yang berhubungan

dengan atau yang pada pendapat Nazir itu mungkin ada

hubungan dengan pengajaran yang dijalankan di institusi

pendidikan itu atau dengan pengurusan institusi pendidikan itu;

dan

(ii) Memberikan kepada Nazir itu apa-apa maklumat yang

berhubungan dengan pengajaran di, atau pengelolaan, institusi

pendidikan itu yang diminta oleh Nazir itu, dan yang pengerusi,

pengelola, atau orang lain yang bertanggungjawab ke atas

pengurusan institusi pendidikan itu, guru, pekerja, atau orang itu

mempunyai kuasa untuk memberikan.

Ketua Nazir

Boleh Memberi

Kuasa Ketua Nazir boleh secara bertulis memberi kuasa Pegawai Pendidikan yang

122 Pegawai dilantik dibawah seksyen 4 untuk bertindak bagi pihaknya dalam penjalanan
Pendidikan kuasa-kuasanya atau pelaksanaan kewajipan-kewajipannya di bawah Akta

Untuk ini.

Bertindak Bagi

Pihaknya

Seseorang yang –

(a) Menghalang atau menggendalakan Ketua Nazir atau Nazir Sekolah

dalam menjalankan mana-mana kuasa yang diberikan kepadanya oleh

seksyen 121;

Kesalahan (b) Enggan mengemukakan mana-mana jadual waktu, sukatan pelajaran,
rekod, buku, bahan, dokumen atau barang, atau enggan memberikan
134 dan Penalti maklumat, dengan melanggar subperenggan 121 (b)(ii); atau
Berhubungan (c) Memberikan apa-apa maklumat yang palsu dalam apa-apa perkara
yang material atau yang dia tahu adalah palsu atau yang dia tidak
Dengan

Nazir percayai adalah benar,

adalah melakukan suatu kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda
tidak melebihi tiga puluh ribu ringgit atau dipenjara selama tempoh tidak
melebihi dua tahun atau kedua-duanya sekali.

80

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

PEMBELAJARAN ABAD KE-21 (PAK21)

81

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
82

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

MAKLUMAT UMUM STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA
GELOMBANG 2 (SKPMg2)

83

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
84


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PAMPLETE PENUTUP PROGRAM IHYA' RAMADHAN 1442H 2021M-aira78 ( 2 )
Next Book
TERAPI KETAWA nik_ubk