The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dayangazizah1974, 2021-04-28 01:17:55

Buku PPPP_2021

Buku PPPP_2021

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

ALIRAN KERJA PELAKSANAAN SKPMg2 DI SEKOLAH BAGI SETIAP PERINGKAT
PENGISIAN PORTAL

 Proses kerja 4-8 boleh berlaku berulang kali

85

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
86

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
87

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
88

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
89

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
90

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
91

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
92

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

91

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)
Puncakuasa Pelaksanaan PBD

92

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
93

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
94

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
95

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
96

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Ciri Utama PBD

97

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Carta Aliran Pelaksanaan PBD

98

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Tahap Penguasaan Murid

99

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

HIGHLY IMMERSIVE PROGRAMME (HIP)

Highly Immersive Programme (HIP) merupakan satu usaha KPM di bawah Dasar MBMMBI, seiring dengan
PPPM 2013-2025. HIP dilaksanakan dengan tujuan mendedahkan murid kepada penggunaan Bahasa Inggeris
dengan lebih meluas melalui pewuju dan highly immersive Bahasa Inggeris di sekolah. Pelaksanaan HIP
melibatkan pentadbir, guru, murid, ibu bapa dan masyarakat yang memainkan peranan masing-masing bagi
menjana generasi yang cekap berbahasa inggeris.

100

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
101

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

PROGRAM DWIBAHASA (DUAL LANGUAGE PROGRAMME/DLP)

Puncakuasa Pelaksanaan DLP

102

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
103

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
104

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
105

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

SENARAI SEKOLAH RINTIS DLP DI SARAWAK (SEKOLAH KEBANGSAAN)

Bil Kod Sekolah Nama Sekolah Daerah
Kuching
1 YBA1203 SK Satria Jaya Padawan
Padawan
2 YBA1206 SK Matang Jaya
Dalat
3 YBA1333 SK Temenggung Mukah
Mukah
4 YBA3203 SK Kampong Igan
Miri
5 YBA3400 SK Mukah Limbang
Sarikei
6 YBA3403 SK Dua Sungai Kuching
Kuching
7 YBA4101 SK Jalan Bintang Kanowit

8 YBA5125 SK Limbang Miri
Limbang
9 YBA6111 SK Sarikei Maradong
Maradong
10 YBB1203 SK Batu Lintang Samarahan
Kuching
11 YBB1206 SK Jln Ong Tiang Sweer Kuching
Kuching
12 YBB3311 SK Nanga Ngungun Saratok

13 YBB4102 SK South Sibu
Miri
14 YBB5103 SK Nanga Medamit Limbang
Sarikei
15 YBB6318 SK Kg Kawi

16 YBB6321 SK Bukit Nibong

17 YBE8313 SK Pendam

18 YCA1301 SK Rakyat Tupong

19 YCB1202 SK St Mary (M)

20 YCB1204 SK St Theresa (M)

21 YCB2201 SK St Peter Saratok (M)

22 YCB3101 SK St Rita (M)

23 YCB4101 SK St Joseph
24 YCB 5101 SK St Edmund (M)
25 YCB6101 SK St Anne

106

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

SENARAI SEKOLAH RINTIS DLP DI SARAWAK (SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN)

Bil Kod Sekolah Nama Sekolah Daerah

1 YEA1208 SMK Matang Jaya Padawan
2 YEA1209 SMK Bandar Samariang Kuching
3 YEA1303 SMK Sibu Jaya
4 YEA3401 SMK Ulu Balingian Sibu
5 YEA4102 SMK Baru Selangau
6 YEA4105 SMK Riam
7 YEA 5102 SMK Kubong Miri
8 YEA6301 SMK Bandar Bintangor Miri
9 YEB1303 Kolej Datu Patinggi Abang Hj Abdillah Limbang
10 YEB3201 SMK Luar Bandar No.1 Maradong
11 YEB3301 SMK Datuk Haji Abdul Rahman Yakub Kuching
12 YEB4101 Kolej Tun Datu Tuanku Hj Bujang Sibu
13 YEE2202 SMK Kalaka Kanowit
14 YEE3101 SMK Rosli Dhoby Miri
15 YEE3201 SMK Durin Saratok
16 YEE3401 SMK Three Rivers Sibu
17 YEE4101 SMK Lutong Sibu
18 YEE6101 SMK Sg Paoh Mukah
19 YFB6102 SMK St. Anthony (M) Miri
20 YFB3104 SMK Tiong Hin (Cf) Sarikei
21 YFB6101 SMK Tinggi Sarikei Sarikei
Sibu
Sarikei

Pelaksanaan DLP Tahun 2018

1. Program DLP akan diteruskan di sejumlah 1,215 buah sekolah sedia ada pada tahun 2018. KPM telah memberi
kelulusan kepada sejumlah 88 buah sekolah baharu bagi pelaksanaan program DLP yang menjadi jumlah
keseluruhan sekolah yang melaksanakan DLP pada tahun 2018 adalah 1,303 buah sekolah.

2. Semua 1,215 buah sekolah akan meneruskan program ini bagi kelas sedia ada dan boleh membuat pembukaan
kelas baharu bagi Tahun 1 dan Tingkatan 1 sahaja.

3. Bagi 88 buah sekolah baharu yang diluluskan pelaksanaannya pada tahun 2018, pembukaan kelas baharu adalah

bagi Tahun 1 dan Tingkatan 1 sahaja

107

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Punca Kuasa Pelaksanaan DLP Sarawak

108

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
109

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
110

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
111

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
112

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
113

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
114

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
115

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
116

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

117

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
118

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
119

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
120

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERUNTUKAN BAGI PROGRAM
TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

TUJUAN
1. Garis panduan ini bertujuan memastikan segala urusan penggunaan peruntukan kewangan di
bawah OS42000 bagi sekolah di bawah Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) dilaksanakan
mengikut tatacara/prosedur kewangan dengan mematuhi dan mengikuti peraturan/pekeliling
kewangan yang sedang berkuat kuasa.
LATAR BELAKANG
2. Pelaksanaan Program Sekolah Transformasi (PST) bermula pada tahun 2015 setelah
mendapat mandat dalam Mesyuarat Taskforce KPM Bil.1/2015 yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan
Sri KPPM. Program PST ini kemudiannya dijenamakan menjadi TS25 yang diputuskan dalam
Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal PTS KPM Bil.1/2017.
3. Hasrat TS25 adalah untuk melahirkan modal insan unggul melalui pembelajaran yang
menyeronokkan dengan pelibatan pembelajaran murid yang aktif dan bermakna. Program ini akan
disokong dengan kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi
tinggi serta komitmen komuniti yang padu.

121

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

4. Objektif program TS25 adalah untuk:

a) menggalakkan pembelajaran murid secara aktif dan meningkatkan pemikiran kritis dan
kreatif dalam kalangan murid;

b) pembangunan persekitaran pembelajaran yang lebih berkesan, iklim bilik darjah dan
sekolah yang kondusif dan fleksibel, teknik pengajaran dan pembelajaran (PdP) yang
kreatif dan berkesan;

c) memperkasakan pengurusan sekolah yang cekap dan mengutamakan kemenjadian
murid;

d) peningkatan capaian dan penggunaan ICT;
e) pelibatan aktif komuniti setempat; dan
f) pembangunan sahsiah dan kesejahteraan mental.

TATACARA PERBELANJAAN PERUNTUKAN

5. Tatacara perbelanjaan adalah seperti berikut :

5.1 Semua pembelian atau perbelanjaan yang akan dilakukan menggunakan peruntukan ini
mestilah untuk kegunaan aktiviti murid sahaja berdasarkan perancangan Pelan
Intervensi Transformasi Sekolah (PInTaS) seperti berikut:

a) penyediaan bahan PdP berkaitan aktiviti melibatkan
Pembelajaran Abad Ke-21;

b) penganjuran dan penyertaan seminar, bengkel, kursus, wacana,
dialog atau forum untuk murid; dan

c) program perkongsian ilmu antara sekolah yang melibatkan
murid.

5.2 Perbelanjaan peruntukan ini TIDAK BOLEH digunakan bagi tujuan berikut:

a) latihan untuk guru;
b) perolehan harta modal dan penyelenggaraan;
c) bayaran kepada penceramah program/aktiviti/projek; dan
d) program kokurikulum, sukan dan kesenian yang telah sedia ada.

TATACARA PENGURUSAN PERUNTUKAN

6. Tatacara pengurusan peruntukan adalah seperti berikut:
6.1 peruntukan ini diberi berdasarkan kepada enrolmen murid yang berdaftar pada 31
Januari tahun semasa;

6.2 proses penurunan peruntukan TS25 setiap peringkat hendaklah dilaksanakan dalam
tempoh 7 hari bekerja dari tarikh penerimaan peruntukan tersebut;

6.3 peruntukan ini akan diturunkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) melalui Waran
Peruntukan Kecil (WPK) oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian (BPSH). JPN akan
menurunkan WPK ke Pejabat Pendidikan Daerah (PPD). Seterusnya, PPD akan

122

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

mengkreditkan terus peruntukan ke dalam Akaun Kumpulan Wang Kerajaan sekolah-
sekolah tersebut.
(pihak sekolah hendaklah memastikan tiada caj bank dikenakan ke atas transaksi melalui
akaun bank kerajaan);

6.4 Semua terimaan hendaklah dikeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP.01) atas nama
“Pegawai Pendidikan Daerah” dan ditulis “Peruntukan Program Khusus Program
Transformasi Sekolah” serta ditandatangani oleh Pengetua/Guru Besar atau pegawai
lain yang diberi kuasa menandatangani resit. Terimaan hendaklah diakaunkan ke Buku
Tunai berdasarkan Resit Pejabat yang dikeluarkan. Salinan Resit hendaklah diserahkan
kepada PPD untuk tujuan rekod; dan

6.5 Semua terimaan dan bayaran hendaklah diakaunkan dengan segera ke dalam Buku
Tunai Kumpulan Wang Kerajaan di bawah Lajur Pelbagai dan Akaun Subsidiari sebaik
sahaja resit atau baucar dikeluarkan.

TATACARA PELAKSANAAN PROGRAM

7. Tatacara pelaksanaan program adalah seperti berikut:

7.1 Sekolah-sekolah di bawah TS25 hendaklah merancang dan menyelesaikan pelaksanaan
program/aktiviti/projek pada atau sebelum 31 Oktober tahun semasa.

7.2 Semua sekolah PTS hendaklah menyediakan kertas kerja kepada Pengetua/Guru Besar
masing-masing untuk mendapatkan kelulusan rujuk LAMPIRAN 1;

7.3 Sekolah-sekolah tersebut hendaklah menyediakan laporan bertulis dalam tempoh 30
hari selepas program/projek/aktiviti dilaksanakan dan didokumentasikan bagi tujuan
audit; dan

7.4 JPN/PPD yang terlibat dengan PTS hendaklah memantau pelaksanaan program/aktiviti
yang telah dirancang oleh sekolah-sekolah tersebut.

AKAUNTABILITI

8. JPN/PPD hendaklah sentiasa mengingatkan Pengetua dan Guru Besar supaya mematuhi
Prosedur dan Pekeliling Kewangan yang sedang berkuat kuasa seperti berikut:

8.1. Arahan Perbendaharaan;
8.2. Akta Tatacara Kewangan 1957 (Akta 61);
8.3 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550);
8.4 Pekeliling dan Surat Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan;
8.5 Tatacara Pengurusan Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (Edisi 2012);
8.6. Surat Pekeliling Kewangan KPM; dan
8.7. Pekeliling dan Surat Pekeliling Perkhidmatan.

123

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

9. Pengetua/Guru Besar perlu membaca, memahami dan menguasai tatacara pengurusan dan
surat pekeliling kewangan dari masa ke semasa bagi mengelakkan berlakunya salah urus pengurusan
kewangan.

PELAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN PERUNTUKAN
10. Bagi membantu proses kawalan dan pemantauan belanjawan serta meningkatkan akauntibiliti
dan integriti pengurusan kewangan dan perakaunan, semua sekolah perlu menggunakan Sistem
Perakaunan Kumpulan Wang Sekolah (e-SPKWS) secara elektronik sepenuhnya mulai Januari
2016. (sumber rujukan: Arahan Pegawai Pengawal Kementerian Pendidikan Malaysia)

11. Semua sekolah yang telah diturunkan peruntukan PTS perlu mengemaskini akaun kewangan.
Laporan Prestasi Perbelanjaan hendaklah dikemukakan kepada JPN yang diselaraskan terlebih
dahulu oleh PPD masing-masing pada atau sebelum 3 hb.

12. JPN hendaklah menyelaras dan mengumpul prestasi perbelanjaan sekolah PTS masing-
masing pada atau sebelum 5 hb. setiap bulan berikutnya dan dihantar ke BPSH.

13. Sekolah PTS hendaklah melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan PTS dengan
kekerapan 3 kali setahun iaitu pada bulan April, Julai dan Oktober. Mesyuarat ini hendaklah
dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar. Laporan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan PTS
hendaklah dihantar kepada PPD untuk tujuan perekodan.

13. Semua PPD dikehendaki melakukan pemeriksaan prestasi perbelanjaan peruntukan TS25
pada setiap bulan bagi sekolah-sekolah di bawah TS25.

14.

PENUTUPAN AKAUN
15. Ketua Jabatan hendaklah sentiasa memastikan tidak berlaku sebarang perbelanjaan tanpa
peruntukan atau perbelanjaan melebihi peruntukan. Semua pembayaran bagi tahun semasa mestilah
diselesaikan dalam tahun kewangan semasa juga.

PENUTUP

Garis panduan ini diharap dapat membantu PTS melaksanakan program/aktiviti/projek berkaitan murid
bagi tujuan mencapai hasrat dan matlamatnya.

Kementerian Pendidikan Malaysia
14 Februari 2017

124

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021
125

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Senarai Nama Sekolah Program TS25 di Sarawak
Kohort 1

Bil Kod Sekolah Nama Sekolah PPD
Bintulu
1 YBA9109 SK Kidurong Kapit
Kuching
2 YBB7119 SK Lepong Baleh Limbang

3 YBA1209 SK Siol Kanan Miri
Mukah
4 YBA5109 SK Melayu Pusat Sri Aman
Sarikei
5 YBA4103 SK Anchi Sibu
Samarahan
6 YCB3401 SK St Patrick

7 YCE2101 SK St Luke

8 YCA6101 SK Agama Sarikei

9 YEE3102 SMK Kampong Nangka

10 YEA8103 SMK Hajah Laila Taib

Kohort 2

Bil Kod Sekolah Nama Sekolah PPD
Kapit
1 YEE7102 SMK Selirik Kuching
Limbang
2 YEA1309 SMK Semerah Padi Miri
Samarahan
3 YEA5101 SMK Seri Patiambun Mukah
Sibu
4 YEA4101 SMK Dato Permaisuri Sibu
Sri Aman
5 YBA8105 SK Tambirat Bintulu

6 YFB3401 SMK St Patrick

7 YRA3101 SMKA Sibu

8 YBE3101 SK Abang Ali

9 YFB2101 SMK St Luke

10 YEA9103 SMK Kidurong

126

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Bil Kod Sekolah Kohort 3 PPD
Nama Sekolah Bau
Bau
1 YBB1102 SK Opar Saratok
Saratok
2 YEE1101 SMK Bau Padawan
Padawan
3 YBA2209 SK Abang Abdul Rahman Lundu
Lundu
4 YEA2201 SMK(BM) Saratok Lubok Antu
Lubok Antu
5 YEA1206 SMK Jalan Arang Selangau
Selangau
6 YCB1305 SK Sacred Heart Kanowit
Kanowit
7 YBB1401 SK Sematan Baram
Baram
8 YEA1401 SMK Sematan Subis
Subis
9 YBB2302 SK Lubok Antu Lawas
Lawas
10 YEB2301 SMK Lubok Antu Julau
Julau
11 YBA3206 SK Bukit Arip Maradong
Maradong
12 YEA3401 SMK Ulu Balingian Belaga
Belaga
13 YEB3301 SMK D.H.A.R. Yakub (Sedaya) Song
Song
14 YBB3323 SK Nanga Pedai Serian

15 YBC4302 SJKC Sungai Jaong Marudi

16 YEB4301 SMK Marudi

17 YBB4426 SK Kelapa Sawit No. 2

18 YEE4401 SMK Luar Bandar Miri

19 YBE5201 SK Pusat Lawas

20 YEE5203 SMK Lawas

21 YBB6204 SK Nanga Pakan

22 YEA6201 SMK Pakan

23 YBB6317 SK Nanga Stras

24 YEE6301 SMK Meradong

25 YBB7209 SK Batu Keling

26 YEA7102 SMK Bakun

27 YCB7301 SK Cardinal Vaughan

28 YEE7301 SMK Song

29 YCB8205 SK St Dominic Pichin

127

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

Bil Kod Sekolah Nama Sekolah PPD

30 YEB8202 SMK Tebakang Serian

31 YBE8312 SK Sageng Simunjan

32 YEA8301 SMK Sri Sadong Simunjan

33 YBE9207 SK Tatau Tatau

34 YEA9201 SMK Tatau Tatau

35 YBE3504 SK Sg Ud Dalat

36 YEE3501 SMK Dalat Dalat

37 YBC6401 SK Camporan Daro

38 YEE6402 SMK T.P.D.P. Hjh. Normah Daro

39 YBA2408 SK Abang Abdul Kadir Betong

40 YFB2401 SMK St. Augustine (M) Betong

41 YBA9106 SK Sebauh Sebauh

42 YEB9102 SMK Sebauh Sebauh

43 YBA1350 SK Semerah Padi Kuching

Kohort 4 PPD
Baram
Bil Kod Sekolah Nama Sekolah Bau
Bau
1 YBA4308 SK Long Lapok Belaga
2 YBB1115 SK Bau Belaga
3 YBB1105 SK Jagoi Betong
4 YBB7207 SK Long Gang Betong
5 YBB7202 SK Abun Matu Betong
6 YBA2411 SK Datuk Bandar Debak Bintulu
7 YBA2108 SK Maludam Bintulu
8 YBA2422 SK Kalok Dalat
9 YBA9113 SK Asyakirin Daro
10 YCB9101 SK St. Anthony Daro
11 YBE3501 SK Datu Pengiran Mohamad Julau
12 YBA6103 SK Abang Gesa Kanowit
13 YBA6402 SK Hijrah Badong Kapit
14 YBB6226 SK Nang Enkamop Kapit
15 YBB3320 SK Ulu Ranan Kuching
16 YBA7110 SK Kapit
17 YCB7101 SK Methodist
18 YKA1202 SM Teknik Sejingkat

128

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021

19 YEA1301 SMK Petra Jaya Kuching
Kuching
20 YBC 1302 SJK (C) Stampin Kuching
Kuching
21 YBA 1339 SK Semariang Kuching
Kuching
22 YBA 1202 SK Rancangan Perumahan Rakyat 'RPR' Lawas
Limbang
23 YCB 1204 SK St. Teresa Limbang
Lubok Antu
24 YBA 1324 SK Goebilt Lundu
Lundu
25 YCA5201 SK Agama Mis Lawas Meradong

26 YBA 5125 SK Limbang Miri
Miri
27 YBB 5104 SK Menuang Miri
Mukah
28 YBA2301 SK Batang Ai Mukah
Padawan
29 YBB1410 SK Biawak Padawan
Padawan
30 YB1412 SK Stungkor Padawan
Padawan
31 YBE6301 SK Abang Amin Samarahan
Samarahan
32 YEA4102 SMK Baru, Miri Saratok
Sarikei
33 YBA4106 SK Pujut Corner Sarikei
Sarikei
34 YBA4116 SK Miri Sebauh
Selangau
35 YCC3403 SJK Chong Boon Serian
Serian
36 YBE3401 SK Datuk Awang Udin Sibu
Sibu
37 YEA1307 SMK Matang Hilir Sibu
Sibu
38 YCC1322 SJK Chung Hua Batu 4 ½ Simunjan
Simunjan
39 YBA1209 SK Jalan Arang Song

40 YBA1352 SK Petra Jaya

41 YBA1347 SK Tan Sri Datuk Hj Mohamed

42 YBA8107 SK Dato Traoh Muara Tuang

43 YBA8104 SK Mata Parang

44 YCB2201 SK St. Peter Saratok

45 YEA6102 SMK Sarikei Baru

46 YBA6105 SK Abang Haji Mathir

47 YCB6010 SK St Anne

48 YBE9108 SK Bukit Balai

49 YBA3201 SK Batu 36

50 YEB8202 SMK Tebakang

51 YBB8211 SK Balai Ringin

52 YEA3102 SMK Deshon

53 YCC3107 SJK Thai Kwang

54 YBA3101 SK Kampung Bahagia Jaya

55 YBH3102 SK Perbandaran No 4

56 YBA8305 SK Abang Kadir Gedong

57 YBE8307 SK Abang Man

58 YBB7312 SK Nanga Embuau

129

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021 Sri Aman
Sri Aman
59 YEE2101 SMK Simanggang Sri Aman
60 YCC2103 SJKC Chung Hua Simanggang Sri Aman
61 YBA2109 SK Abang Aing
62 YBA2118 SK Sri Aman Subis
63 YBA4407 SK Bekenu Tatau
64 YBA9204 SK Kelawit
PPD
Bil Kod Sekolah Kohort 5
Kuching
1 YBE1324 Nama Sekolah Kuching
2 YBE1345 Kuching
3 YCC1202 SK Kampung Senari Kuching
4 YCC1203 SK Matu Baru Kuching
5 YEA1205 Kuching
6 YEA1207 SJK (Cina) Chung Hua 1 Kuching
7 YEA1209 SJK (Cina) Chung Hua 2 Kuching
8 YEA1303 Kuching
9 YEA1305 SMK Bako Kuching
10 YEE1201 SMK Demak Baru Kuching
11 YEE1301 SMK Bandar Semariang Kuching
12 YFB1203 SMK Tunku Abdul Rahman Kuching
13 YRA1303 SMK Santubong
14 YBA1101 Bau
15 YBA1102 SMK Pending Bau
16 YBA1103 SMK Tun Abang Hj Openg Bau
17 YBB1101 Bau
18 YBB1104 SMK St Teresa Bau
19 YCC1106 SMK Agama un Ahmad Zaidi Bau
20 YCC1107 Bau
21 YEB1102 SK Apar Bau
22 YBA1206 SK Puak Padawan
23 YBA1207 SK Kg Bobak/Sejinjang Padawan
24 YBA1311 SK Buso Padawan
25 YBA1333 SK Simpang Kuda Padawan
26 YBA1348 SJK (Cina) Chung Hua Buso Padawan
27 YCB1335 SJK (Cina) Chung Hua Siniawan Padawan
28 YCC1207 SMK Lake Padawan
29 YCC1314 SK Matang Jaya Padawan
30 YEA1208 SK RPR Batu Kawa Padawan
31 YEA1304 SK Matang Padawan
32 YEA1306 SK Temenggong Padawan
33 YEA1310 SK Telaga Air Padawan
34 YEE1303 SK Garland Padawan
35 YRA1302 SJK (Cina) Chung Hua No.6 Padawan
SJK (Cina) Chung Hua Bt Kawa
SMK Matang Jaya
SMK Batu Kawa
SMK Padawan
SMK Sri Matang
SMK Penrissen
SMK Agama Matang 2

130

JEMAAH NAZIR NEGERI SARAWAK 2021 SK Stunggang Melayu Lundu
SK Sebiris Lundu
36 YBA1401 Lundu
37 YBB1403 SK Lebai Mentali Lundu
38 YBB1406 SK Jangkar Lundu
39 YBB1407 SK Pugu Lundu
40 YBB1415 SK Bokah Lundu
41 YBB1422 Sri Aman
42 YEA1402 SMK Senibong Sri Aman
43 YCA2101 SK Agama Sri Aman Sri Aman
44 YCB2101 Sri Aman
45 YCB2102 SK St Martin Sri Aman
46 YCB2103 SK St Lawrence Sri Aman
47 YEA2101 Lubok Antu
48 YEA2102 SK St Paul Lubok Anto
49 YBB2125 SMK Sri Aman Lubok Antu
50 YBB2129 SMK Lingga Lubok Antu
51 YBB2132 SK Ng Menjuau Lubok Antu
52 YBB2301 SK Ng Entalau Lubok Antu
53 YBB2305 SK Kem Skrang Lubok Antu
54 YBB2319 SK Engkilili No. 1 Lubok Antu
55 YCC2301 SK Melaban Sibu
56 YEE2301 SK Engkilili No.2 Sibu
57 YBA3103 SJK (Cina) Chung Hua Engkilili Sibu
58 YBA3205 SMK Engkilili Sibu
59 YBB3210 SK Jalan Deshon Sibu
60 YBE3102 SK Sibu Jaya Sibu
61 YBH3101 SK Sg Siong Sibu
62 YCA3101 SK Sibu Bandaran No 3 Sibu
63 YCC3101 SK Sibu Bandaran No 2 Sibu
64 YCC3214 SK Agama Sibu Sibu
65 YCC3237 SJK (Cina) Sacred Heart Chinese Sibu
66 YCH3101 SJK(Cina) Kai Nang Sibu
67 YEA3103 SJK (Cina) Kai Dee Sibu
68 YEA3104 SJK (Cina) Methodist Sibu
69 YEA3106 SMK Sibu Jaya Sibu
70 YEB3201 SMK Lanang Sibu
71 YEE3101 SMK Bandar Sibu Sibu
72 YEE3202 SMK Luar Bandar No 1 Sibu
73 YFB3105 SMK Rosli Dhoby Selangau
74 YFB3201 SMK Jalan Oya Selangau
75 YBA3405 SMK Tung Hua Selangau
76 YBB3406 SMK Chung Cheng Selangau
77 YBB3415 SK Sg Kemena Selangau
78 YBE3408 Selangau
79 YBE3414 SK Sg Arau Kanowit
80 YCC3405 SK Sg Anak
81 YBA3301 SK Nanga Selangau
SK Ulu Sg Arip
SJK (Cina) Tong Ah
SK Sengayan

131


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PAMPLETE PENUTUP PROGRAM IHYA' RAMADHAN 1442H 2021M-aira78 ( 2 )
Next Book
TERAPI KETAWA nik_ubk