The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Gemilang Publishing, 2021-01-04 03:36:41

Bahasa Melayu KSSR 5A 2021

Bahasa Melayu KSSR 5A 2021

MINDAS

KSSR

BAHASA UPSR
FORMAT
TERKINI

MELAYU 最新格式

KSSR SJKC

超优 国 语

DSKP Penggenap Berdasarkan KSSR & DSKP
KBAT Buku Teks Mengikut Unit dalam Buku Teks
i-THINK Memfokuskan Soalan-soalan UPSR
UPSR
5APenerapan KBAT & i-THINK
Kertas Model UPSR

(Analisis jawapan disediakan)

Kandungan

Tema 1: Keluarga Tercinta Bahasa Melayu 5A

UN I T 1 Riangnya Keluargaku 1
2 Keluarga Bestari 2
3 Hadapi Bersama-sama 3
4
Fokus UPSR 1

Tema 2: Perpaduan Tunjang Keharmonian

U N I T 4 Bersama-sama Pupuk Perpaduan 7
5 Hidup Berjiran Amalan Kita 8
6 Rakyat Bersatu Negara Maju 9

Fokus UPSR 2 10

Tema 3: Pastikan Selamat di Mana-mana

U N I T 7 Sentiasa Peka Setiap Masa 13
8 Prihatin Pasti Selamat 14
9 Bersiap Sedia Hadapi Kemungkinan 15

Fokus UPSR 3 16

Tema 4: Integriti dalam Kehidupan

U N I T 10 Bersikap Jujur 19
11 Integriti Menyejahterakan Sekolah 20
12 Nilai Integriti 21
22
Fokus UPSR 4
25
Penilaian UPSR
Jawapan

1 Riangnya Keluargaku
Tema 1: Keluarga Tercinta

A Padankan jawapan yang betul.  SP 2.1.1   buku teks (hlm 2 - 6)

MAKLUMAT MAKLUMAT REPONS
TERSURAT TERSIRAT
1 Puan Ho memasak Kita harus meluangkan
makanan yang Zaidi dan adiknya masa bersama-sama
berkhasiat untuk menghargai masa. dengan keluarga untuk
keluarganya. merapatkan hubungan.
Puan Ho Kita perlu mengisi
2 Zaidi dan adiknya mementingkan masa lapang dengan
membaca buku pada kesihatan melakukan aktiviti
masa lapang. keluarganya. yang berfaedah.
Kita perlu makan
3 Encik Selvam Encik Selvam akan makanan berkhasiat
membawa meluangkan masa untuk menjaga
keluarganya bercuti bersama dengan kesihatan.
pada setiap tahun. keluarganya.

B Tulis perenggan berikut semula dalam tulisan berangkai.  SP 3.1.1  

Standard Pembelajaran Tahap Penguasaan
123456

A 2.1.1 Membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan
respons.

B 3.1.1 Menulis ayat dalam perenggan secara mekanis dalam bentuk tulisan berangkai.

Bahasa Melayu 5A 1

2 Keluarga Bestari
Tema 1: Keluarga Tercinta

buku teks (hlm 7 - 11)

A Cari dan tulis makna bagi perkataan yang bergaris dalam perenggan.  SP 2.1.2  

Jun Kit selalu menghadapi masalah dalam pelajaran Bahasa Melayu. Dia tidak
dapat memahami perkataan yang sukar. Oleh itu, abangnya, iaitu Jun Min memberikan
bantuan kepada Jun Kit. Jun Min mengajar Jun Kit mencari makna perkataan dengan
menggunakan kamus. Kadangkala, mereka mencari penbendaharaan kata baharu melalui
Internet. Semenjak itu, Jun Kit telah menunjukkan kemajuan dalam menguasai bahasa
Melayu. Dia mengucapkan terima kasih kepada abangnya.

1 menghadapi – 2 sukar –
3 mengajar – 4 kemajuan –

B Tulis ayat yang betul berdasarkan maklumat yang diberikan.  SP 3.2.1  

menumpkan perhatian mengulang kaji mengadakan perbincangan

Pada pendapat kamu, bagaimanakah cara untuk seseorang murid berjaya dalam pelajaran?

Standard Pembelajaran Tahap Penguasaan
123456

A 2.1.2 Membaca dan merujuk kamus serta media elektronik untuk mencari makna
perkataan dan meneliti ejaan yang tepat mengikut susunan perkataan.

B 3.2.1 Membina dan menulis ayat untuk menyatakan pendapat daripada sesuatu
bahan multimedia.

2 Bahasa Melayu 5A

3 Hadapi Bersama-sama
Tema 1: Keluarga Tercinta

buku teks (hlm 12 - 16)

A Tulis respons yang sesuai berdasarkan soalan yang diberikan.  SP 1.1.3  

Bagaimanakah kita …
hendak meraikan
keluarga yang berjaya?

Leck Ren Raifal

B Jawab soalan berikut berdasarkan gambar yang diberikan.  SP 3.2.2  

W ajarkah keluarga Tina bekerjasama membersihkan rumah mereka? Mengapa?

Standard Pembelajaran Tahap Penguasaan
123456

A 1.1.3 Mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis
dan kreatif.

B 3.2.2 Menghasilkan jawapan dengan memberikan alasan secara kritis dan kreatif.

Bahasa Melayu 5A 3

Fokus UPSR 1

SISTEM BAHASA

Bahagian A    buku teks (hlm 6 & 11)

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.  SP5.1.1 (i) SP5.1.1 (ii) SP 5.1.1 (iii)  

1 Ibu mengambil barang yang hendak 4 Pak Cik Kevin memandu kereta
berwarna biru.
dibeli lalu dimasukkan ke dalam
A Boeing 747
. B Proton Bezza
C Kriss Modenas
A sampul B botol D Mountain Bike

C pasu D troli

2 Datuk terhibur mendengar celoteh 5 “ mesti membantu ibu menjaga

juruhebah itu di corong . adik,” pesan ayah kepada Nabila.

A radio B piano A Dia B Saya

C telefon D komputer C Kamu D Beliau

3 Sepupu Harriz yang bernama Jenski 6 Puan Manisah menerima anugerah
?
berasal dari negeri . B sana
A apa D mana
A China B Sabah C siapa

C Malaysia D Australia

Bahagian B    buku teks (hlm 16)

Tandakan 3 bagi penjodoh bilangan yang paling sesuai berdasarkan gambar.
SP 5.1.1 (iv)  

Datuk memetik beberapa tongkol langsat dari atas pokok untuk kami.
gugus
Bahasa Melayu 5A
4

PEMAHAMAN

Bahagian A    buku teks (hlm 4)

Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.  SP 2.3.2  

Saya dan keluarga tiba di pesta ria. Kami melihat pelbagai jenis permainan yang menarik
dalam pesta ria ini. Mula-mula, kami menaiki roller-coaster. Saya dan adik menjerit
keseronokan semasa menaiki roller-coaster.

Selepas itu, kami menaiki permainan yang dinamakan Vortex. Vortex mempunyai
ketinggian 500 meter. Ibu dan adik tidak berani untuk mencuba permainan ini. Hanya saya
dan ayah yang mencubanya. Pengalaman berada tinggi di udara memang menakjubkan.
Namun, apabila permainan itu memecut turun dengan laju, degupan jantung saya seakan-
akan terhenti.

Seterusnya, kami sekeluarga mencuba permainan bumper car. Kami sungguh seronok
sambil melanggar kereta sesama sendiri. Selepas itu, kami menaiki ferris wheel. Kami
melihat persekitaran sambil berbual-bual dan makan gula-gula kapas.

Kemudian, kami memasuki rumah hantu pula. Ibu memegang tangan adik dengan
erat untuk menghilangkan rasa takut adik. Suasana sungguh gelap di dalam rumah hantu
itu. Kami terkejut apabila watak hantu tiba-tiba muncul di hadapan kami. Menjerit-
jerit kami dibuatnya. Setelah keluar dari rumah hantu, kami bermain permainan di gerai
permainan. Alangkah gembiranya hati saya apabila memenangi sebuah patung beruang
yang sangat besar.

1 Ke manakah penulis dan keluarganya 4 Apakah yang telah berjaya dimenangi
pergi? oleh penulis di gerai permainan?

A Pesta ria A Kostum watak hantu
B Karnival buku B Sebungkus gula-gula kapas
C Taman tema air C Seekor beruang yang sangat besar
D Pameran dinasour D Sebuah patung beruang yang sangat

2 Apakah permainan yang mula-mula besar
dimainkan oleh mereka?
KBAT Menganalisis
A Vortex
B Bumper car 5 Pilih pernyataan yang benar tentang
C Ferris wheel petikan.
D Roller-coaster
A Ferris wheel mempunyai ketinggian
3 Bagaimanakah perasaan penulis apabila 500 meter.
permainan Vortex memecut turun
dengan laju? B Mereka melanggar kereta sesama
sendiri semasa bermain Vortex.
A Hatinya takut dan cemas
B Jantungnya berdegup kencang C Hanya penulis dan ayahnya yang
C Perasaannya teruja dan gementar mencuba permainan roller-coaster.
D Degupan jantungnya seakan-akan
D Mereka menjerit-jerit apabila
terhenti melihat watak hantu tiba-tiba
muncul.
Bahasa Melayu 5A
5

PENULISAN

Bahagian A    buku teks (hlm 12)

Gambar di bawah menunjukkan suasana di majlis kesyukuran.
Tulis lima ayat yang lengkap tentang suasana tersebut.   SP 3.2.3  

1 Bahasa Melayu 5A

2

3

4

5


6

4 Bersama-sama Pupuk Perpaduan
Tema 2: Perpaduan Tunjang Keharmonian
buku teks (hlm 22 - 26)

Baca pengumuman di bawah, kemudian catatkan maklumat pada peta yang

disediakan.  SP 3.2.3   PETA POKOK

Selamat pagi, warga sekolah sekalian,

Program Muhibah akan diadakan di sekolah kita. Semua warga sekolah diajak untuk
menyertai program ini.

Pelbagai aktiviti akan dilaksanakan sempena program ini. Antara aktiviti yang akan
dijalankan ialah gotong-royong. Aktiviti ini diadakan sebulan sekali. Tujuannya adalah
untuk mengekalkan kebersihan dan keindahan kawasan sekolah kita.

Aktiviti senaman berkumpulan pula akan diadakan pada setiap hari Sabtu. Aktiviti ini
dapat menjamin kesihatan para warga sekolah di samping mengeratkan hubungan sesama
kita.

Kelas tarian dan lakonan juga akan diaturkan pada setiap petang hari Rabu.
Tujuannya adalah untuk memupuk minat warga sekolah dalam bidang kesenian dan
kebudayaan bangsa. Tenaga pengajar dari luar akan dijemput untuk membimbing peserta
yang berminat.

Aktiviti Program Muhibah memang mempunyai banyak kebaikan. Diharapkan para
warga sekolah mengambil bahagian dalam aktiviti yang dianjurkan.

Sekian, terima kasih.

Kebaikan Aktiviti Program Muhibah

Gotong-royong Senaman Berkumpulan Kelas Tarian dan Lakonan
K ebaikan:
Kebaikan: Kebaikan:

Standard Pembelajaran Tahap Penguasaan
3.2.3 Mencatat maklumat berdasarkan bahan yang dibaca, dilihat dan didengar. 123456

Bahasa Melayu 5A 7

5 Hidup Berjiran Amalan Kita buku teks (hlm 27 - 31)
Tema 2: Perpaduan Tunjang Keharmonian
Baca cerita di bawah, kemudian tulis rumusan.  SP 2.3.1  

Pada musim panas, Sang Kerengga dan keluarganya bekerja keras mengumpulkan
makanan. Jirannya, Sang Belalang pula hanya duduk berehat sambil memerhatikan Sang
Kerengga sekeluarga bekerja.

Sang Kerengga menasihati Sang Belalang supaya mengumpulkan makanan sebagai
persediaan. Namun begitu, Sang Belalang sering memberi pelbagai alasan kerana Sang
Belalang memang pemalas. Akhirnya, makanan yang dikumpulkan oleh Sang Kerengga
sekeluarga sudah cukup untuk menghadapi musim tengkujuh kelak.

Apabila musim tengkujuh tiba, Sang Belalang mencuba keluar untuk mencari
makanan. Malangnya, banjir mula melanda tempat tinggal mereka, semua makanan pula
terhanyut oleh air hujan.

Sang Kerengga dan keluarganya berteduh di dalam tempat tinggal mereka dengan
selamat. Sang Belalang pula semakin susah hati kerana makanannya telah kehabisan.

Akhirnya, Sang Belalang meminta pertolongan daripada Sang Kerengga. Sang
Kerengga yang baik hati tidak keberatan membantu Sang Belalang. Sang Belalang terharu
akan sikap baik Sang Kerangga lalu mengucapkan terima kasih kepada Sang Kerengga.

Standard Pembelajaran Tahap Penguasaan
Membaca dan meneliti kandungan teks karya sastera dan karya bukan sastera 123456
untuk membuat rumusan.
2.3.1

8 Bahasa Melayu 5A

6 Rakyat Bersatu Negara Maju
Tema 2: Perpaduan Tunjang Keharmonian
buku teks (hlm 32 - 36)

Baca poster di bawah, kemudian jawab soalan yang berikutnya.  SP 1.2.3  

Perpaduan Teras Kemakmuran
Manfaat Memupuk Perpaduan:
✦ mewujudkan masyarakat yang harmoni
✦ memperkukuh keselamatan negara
✦ memajukan ekonomi negara
✦ menaikkan imej negara di mata dunia

Cara-cara Memupuk Perpaduan:
✦ menghormati adat resam dan budaya kaum lain
✦ bergaul dan memupuk persefahaman antara kaum
✦ berkunjung ke rumah jiran semasa sambutan

perayaan

1 Apakah kebaikan memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat?

2 Bagaimanakah cara-cara untuk memupuk perpaduan?

Standard Pembelajaran Tahap Penguasaan
1.2.3 Bersoal jawab untuk menjana idea tentang sesuatu perkara. 123456

Bahasa Melayu 5A 9

Fokus UPSR 2

SISTEM BAHASA

Bahagian A    buku teks (hlm 26)

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.  SP 5.1.2  

1 Cikgu Sazila notis lawatan itu 4 Penduduk Kampung Jasa

pada papan kenyataan. untuk menentang musuh.

A menjahit B memakai A bersatu B berbual

C mengikat D menampal C bertemu D bersikap

2 Pak Arnand majlis rumah 5 Tetamu yang bersalam-

terbuka sempena Hari Deepavali. salaman sambil berbual-bual mesra.

A mengadakan A hadir B pergi

B menjalankan C pulang D wujud

C menawarkan

D menyampaikan

6 Jiran-jiran bekerjasama menyelamatkan

3 Pertandingan melukis poster itu penghuni di dalam rumah yang
perpaduan kaum.
itu.
A bertemakan B berdasarkan
C berpandukan D berwatakkan A tersekat B terjatuh

C terbakar D terbaring

Bahagian B    buku teks (hlm 31)

Padankan perkataan yang betul bagi melengkapkan ayat.   SP 5.1.3  

1 Gulai yang dimasak oleh Puan Batrisya runsing

semalam sudah .

2 Fikiran Encik Halimi bertambah tegas
selepas dia diberhentikan kerja.

3 Air sungai itu sangat kerana basi
dicemari sisa toksik.

4 Encik Wang memang dalam soal keruh
pendidikan anak-anaknya.

10 Bahasa Melayu 5A

PEMAHAMAN

Bahagian A    buku teks (hlm 28)

Baca petikan ceramah di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.
SP 2.3.2  

Selamat pagi, pengerusi majlis, Tuan Guru Besar, guru-guru serta murid yang dikasihi
sekalian. Pada pagi ini yang mulia ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang
“Kempen Sayangi Warga Tua”.

Para hadirin yang dihormati,
Warga tua juga dikenali sebagai warga emas. Mengapakah mereka digelar warga

emas? Hal ini adalah kerana warga tua telah menempuh pelbagai pengalaman hidup.
Pengalaman mereka itu amat bernilai bagai ‘emas’ yang dapat dikongsi dan dimanfaatkan
oleh warga muda.

Sebagai golongan muda, kita hendaklah meraikan warga tua semasa hari istimewa.
Contohnya, hari lahir, hari ulang tahun perkahwinan, Hari Ibu dan Hari Bapa.

Selain itu, pihak sekolah boleh menganjurkan lawatan ke rumah warga emas
dan melakukan pelbagai aktiviti di situ. Dengan demikian, golongan muda akan lebih
menghargai ibu bapa, datuk dan nenek sendiri serta warga tua.

Bukan itu sahaja, malahan golongan muda perlulah sering meluangkan masa dengan
warga tua supaya mereka tidak rasa terabai. Mereka juga akan mendapat perhatian dan
kasih sayang yang secukupnya.

Saudara dan saudari sekalian,
Walaupun amalan ini dilihat semakin luput, namun tidak mustahil untuk kita

membendungnya daripada terus terhakis. Sekian, terima kasih.

1 Warga tua juga dikenali sebagai .

2 Perkataan menempuh dalam petikan boleh digantikan dengan .

3 Mengapakah warga muda perlu berkongsi dan memanfaatkan pengalaman warga tua?4 Nyatakan dua aktiviti yang sesuai dilakukan ketika mengadakan lawatan ke rumah warga
emas.

(i)

(ii)

Bahasa Melayu 5A 11

PENULISAN

Bahagian A    buku teks (hlm 34)

Lihat poster Pertandingan Mengumulkan Sampah Terbanyak di bawah dengan
teliti.
Tulis ulasan berdasarkan poster tersebut dalam bentuk perenggan.
Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 40 hingga 70 perkataan.  SP 3.2.3  

PERTANDINGAN MENGUMPULKAN SAMPAH TERBANYAK

Tarikh : 17 April 2021 (Sabtu)
Masa : 8.00 pagi hingga 3.30 petang
Tempat : Kawasan Perumahan Taman Suria
Tujuan : 1.  Memupuk semangat bekerjasama antara penduduk pelbagai kaum

2.  Mengekalkan kebersihan dan keindahan kawasan perumahan

Syarat: Haddiitaahwisatrikmaenwa
• Pertandingan dijalankan secara berkumpulan

• Peserta mestilah terdiri daripada pelbagai kaum

• Peserta perlu bergambar secara swafoto bersama
sampah yang terkumpul sebagai bukti

**Semua penduduk diajak untuk menyertai pertandingan ini**

12 Bahasa Melayu 5A

KSSR & DSKP membantu murid mencapai standard Bahasa Melayu KSSR SJKC 5A
pembelajaran
Soalan-soalan UPSR (Kertas Pemahaman & Penulisan)
menghadapi pentaksiran dalam bilik darjah dan UPSR
secara optimum
KBAT & i-THINK merangsang pemikiran berstruktur
dan berfokus dalam kalangan murid

KSSR 系列

4A

5A

6A+B 嘉阳 嘉阳 嘉阳 嘉阳 Mindas Mindas

嘉阳

14, Jalan Helang Hindik, wwwwww..iiggee mm iillaann gg..cc oomm
Kawasan Perindustrian Kepong Baru, 购书乐
52100 Kuala Lumpur.
Tel: 03-6275 2300 Fax: 03-6270 1599

Sole Distributor :

First published in 2021

批评与建议 [email protected] 5 6NETT PRICE
Feedback
RM .90 RM .50
(SM) (S/S)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BEST PDF Lacan on Madness Madness yes you can't Ipad
Next Book
PDF FREE DOWNLOAD Soteria Through Madness to Deliverance Full Online