The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chewhy0, 2022-06-08 11:56:52

Folio Pendidikan Moral Tingkatan 4 2022

Folio Pendidikan Moral Tingkatan 4 2022

KELUARGA

FOLIO PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 4 2022

ISI KANDUNGAN 6. Foto keluarga saya
/Muka surat 6/
1. PENGHARGAAN
/Muka surat 1/
2. Konsep dan Ciri Integriti Keluarga
/Muka surat 2/
3. Contoh Integriti Keluarga
/Muka surat 3 /
4. Contoh Integriti Keluarga
/Muka surat 4/
5. Cara memupuk integriti keluarga
/Muka surat 5/

PENGHARGAAN

Saya mahu mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan
kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam menjalankan folio
Pendidikan Moral ini.Yang khasnya kepada Pn.Low Ai Non.Beliau ialah
seorang guru yang mengajar dan menunjukkan pelbagai cara kepada saya
untuk menjalankan dan menjayakan folio ini.Seterusnya,ialah ahli keluarga
saya,iaitu ibu bapa,adik beradik saya.Mereka telah memberi cadangan dan
sokongan kepada saya.Sekali lagi,saya mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu saya dalam menjalankan folio ini.

1

KONSEP

• Keluarga ialah unit asas yang berkait rapat dengan integrity dalam membentuk sikap dan perlakuan mulia
setiap anggotanya.Integriti keluarga bermaksud pembinaan keluarga yang bahagia,utuh dan penyayang
berlandaskan nilai murni.Didikan keluarga menjadi asas kukuh dalam mengikat anggota keluarga supaya
tidak terpesong daripada nilai dan norma masyarakat.Integriti keluarga ini mempunyai beberapa ciri yang
tertentu

Saling CIRI INTEGRITI Hubungan erat
menghormati KELUARGA Penyayang

Pegangan
agama kuat

Bertanggungjawab Amanah

2

Contoh Integriti Keluarga

1) Menjadikan pegangan agama sebagai asas yang kukuh dalam pembinaan keluarga
• Ajaran agama dipupuk dalam setiap perlakuan.
• Sentiasa jujur terhadap anggota keluarga.

2) Menjaga kerahsiaan keluarga
• Tidak menceritakan masalah yang berlaku dalam keluarga kepada orang luar kecuali kepada pihak tertentu
• Tidak membuka rahsia keluarga kecuali kepada pihak tertentu

3) Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai suami,isteri dan anak-anak
• Ibu bapa memastikan setiap anggota keluarga melaksanakan kewajipan masing-masing
• Menasihati anggota keluarga yang gagal menunaikan kewajipan.

4) Menunjukkan teladan yang baik kepada anggota keluarga
• Ibu bapa mengamalkan sikap yang positif dan proaktif
• Sentiasa berunding dalam menyelesaikan masalah

3

5) Memupuk perasaan kasih saying dan hubungan baik dalam keluarga
• Mengambil tahu tentang anggota keluarga yang sakit atau tidak berupaya dan segi fizikal dan emosi
• Memaafkan kesilapan yang dilakukan oleh anggota keluarga
6) Mendidik anak-anak untuk menyayangi,menghormati dan menjaga warga tua
• Menghargai sumbangan warga tua kepada keluarga
• Menjaga kebajikan dan keperluan warga tua
7) Menghentikan pertelingkahan antara anggota keluarga secara adil
• Mengambil berat tentang perasaan anggota keluarga dalam setiap tindakan.
• Tidak memalukan anggota keluarga di hadapan orang lain.

4

Cara Memupuk Integriti Keluarga 5

1) Memberikan penghargaan kepada anggota keluarga
• Ketika meraikan hari istimewa keluarga.
• Ketika mendapat kejayaan.

2) Memberikan layanan adil terhadap anggota keluarga
• Tidak pilih kasih.
• Bersabar dengan kerentah anggota keluarga.

3) Menyayangi dan menghormati anggota keluarga
• Mendengar pendapat anggota keluarga.
• Menyediakan keperluan harian.

4) Mempunyai kemahiran keibubapaan yang baik
• Menjadi suri teladan yang baik
• Meluangkan masa berkualiti dengan anggota keluarga

Sekian Terima Kasih…

6


Click to View FlipBook Version