The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Moment Magazine, 2019-05-31 11:00:42

Lavlor #7 - Iyar 5779

‫די פאלעמיק איבער די אומצאליגע ספרי הרמב"ם‪ ,‬צווישן זיי דער מורה נבוכים ‪ ///‬הרב שבתי הורוויץ‪ :‬וויינען אדער זיך פלאגן?‬

‫אייר תשע"ט‬ ‫בס״ד • נומער ‪#7‬‬ ‫אאל"יפפוסזמןל ָרב'אבבדייייימלבגלורעוהעאנרא‪7‬לגיטךיע‪"#‬גצטו‬

‫א גייסטרייכע פעדער פאר׳ן עם הספר‬

‫רבי אדם בעל שם‬

‫די מיסטעריע פון דעם‬
‫רבי'ן פון מרן אור שבעת‬
‫הימים הבעל שם טוב הק'‬

‫א שווערד אדער‬
‫א פייל‪-‬און‪-‬בויגן?‬

‫נקודה למחשבה לאור‬
‫פטירתו של הגה"ח רבי‬

‫עזריאל טויבער ז"ל‬

‫גקעאןואןוייסבוועאתדוקסרןעראה‬ ‫אלס א איד וואס‬
‫ארבעט שווער‬
‫אהיןגאדוקלבלרתביה יתוהרוהששעמועכסהןמ‪,‬יהטעהרןגמאיורן‬ ‫פאר פרנסה‪,‬‬
‫וואס איז מיין‬
‫דעם סוד ההצלחה פונעם גאונ'ס‬
‫בקיאות און דער ריכטיגער וועג וויאזוי‬ ‫חלק אינעם יו"ט‬
‫שבועות?‬
‫יעדער קען ווערן א בקי בש"ס‬
‫| הרב עזריאל‬
‫טויבער‬

‫וויאזוי צו קוקן‬
‫אויף א שכן‬

‫וואס פירט זיך‬
‫אנדערש פון‬
‫אונז?‬
‫| הרב אהרן‬
‫פריעדמאן‬

‫וואס איז דער‬
‫מקור צו די‬
‫מנהגים פון‬
‫פסח שני?‬

‫| הרב מרדכי גנוט‬
‫וואס קען איך טון‬
‫צו פילן אן אמת'ע‬

‫טעם אין א שבת‬
‫אדער יו"ט? | הרב‬
‫אברהם אבא לעזער‬

‫א‬ ‫| אפקלאנגען |‬

‫עס זעט אויס ווי דער שרייבער האט עטוואס מקצר‬ ‫תלמידי רבי ליבער הגדול‬ ‫‪Address:‬‬
‫געווען איבער די מפרשים וועלכע האבן געשריבן‬ ‫‪543 Bedford Ave. #207‬‬
‫רבי ליבער הגדול ‪ /‬לבלר ‪4‬‬ ‫‪Brooklyn NY 11211‬‬
‫פירושים אויפן רמב"ם‪.‬‬ ‫‪Telephone:‬‬
‫א ליינער וועלכער האט שטארק הנאה פונעם‬ ‫איך האב זייער הנאה געהאט פונעם ארטיקל‬ ‫‪718.928.3347‬‬
‫איבער דעם צדיק וקדוש רבי ליבער זיע"א באשריבן‬ ‫‪Fax:‬‬
‫תורה זשורנאל‪.‬‬ ‫אין אייער לבלר אויסגאבע‪ .‬איך וויל מוסיף זיין א‬ ‫‪718.928.3348‬‬
‫(‪)-‬‬ ‫שיינע אנעקדאט איבער א תלמיד מובהק פון רבי‬ ‫‪Email:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ענטפער פון הרב שמעון שלמה זילבער‪:‬‬ ‫ליבער הגדול‪.‬‬
‫רבי ליבער האט געהאט א גרויסן תלמיד‪ ,‬וואס‬ ‫______‬
‫דער וויכטיגסטער ספר אויפ'ן רמב"ם איז געוויס‬ ‫איז אויך געווען פון די בארימטסטע תלמידי בעש"ט‬
‫דער "מגיד משנה"‪ ,‬וואס איז פארפאסט געווארן‬ ‫און מעזריטשער מגיד‪ ,‬דאס איז הרה"ק רבי ישעי'‬ ‫‪General Inquiries:‬‬
‫דורך רבינו וידאל די‪-‬טולוזא‪ ,‬א חבר פונעם ר"ן‪,‬‬ ‫הלוי מדינאוויץ זי"ע‪ ,‬אויך באקאנט אלס רבי ישעי'‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫וואס האט זיך אפגעגעבן מיט'ן פארענטפערן שווערע‬ ‫מיאנוב‪ .‬רבי ישעי' איז געווען א צדיק נשגב וואס האט‬
‫שטיקלעך משנה תורה‪ ,‬מפרש זיין די כוונה און מקור‬ ‫גלייכצייטיג פארמאגט א גלענצנדער פעדער‪ ,‬און ער‬ ‫‪39Store Distribution:‬‬
‫פונעם פסק הלכה‪ ,‬א‪.‬א‪.‬וו‪ .‬ער ווערט באטיטלט‬ ‫איז דער וואס האט ארויסגעגעבן דעם בארימטן ספר‬ ‫‪ARTEX (347) 352-2231‬‬
‫דורך די שפעטערדיגע גדולים אלס "הרב המגיד"‪,‬‬ ‫"צוואת הריב"ש" פון די ד"ת פונעם בעש"ט‪ ,‬און אזוי‬
‫און זיינע ווערטער טראגן מן הסתם די שטערקסטע‬ ‫אויך האט ער ארויסגעגעבן דעם טיפן חסידישן ספר‬ ‫‪Lavlor‬‬
‫האפט צווישן די מפרשי הרמב"ם‪ .‬עס איז אויך דער‬ ‫‪Journal‬‬
‫ערשטער קלאסישער ווערק אפגעשריבן אויפ'ן משנה‬ ‫"תורה אור" פון די ד"ת פונעם מעזריטשער מגיד‪.‬‬ ‫‪Phone:‬‬
‫תורה‪ ,‬וואס האט שטארק געהאלפן אוועקשטעלן‬ ‫עס איז פארבליבן איין איינציגן בריוו פון הרה"ק‬ ‫‪E71x8t..9#2180.73347‬‬
‫דעם ספר אלס פאקטישער אויבנאן פון ספרי הפסק‪.‬‬ ‫רבי פנחס'ל קאריצער זי"ע‪ ,‬און עס איז געוואנדן צו‬ ‫‪Email:‬‬
‫אין דער תקופה פון גירוש שפאניע‪ ,‬זענען‬ ‫רבי ישעי' מדינאוויץ‪ ,‬וועמען ער באטיטלט אלס‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫געשריבן געווארן דריי געוואלדיגע פירושים אויפ'ן‬ ‫"איש אלקים קדוש הוא‪ ,‬כל פעל ה' למענהו‪ ,‬כבוד‬
‫משנה תורה‪ ,‬און ווי וואונדערליך אז אלע דריי זענען‬ ‫אהובי ידיד ה' וידיד נפשי‪ ,‬הרב המופלא והמופלג‪,‬‬ ‫______‬
‫געשריבן געווארן דורך גדולי ישראל וואס זענען‬ ‫בוצינא קדישא‪ ,‬דחילא ופרישא‪ ,‬אור חוזר ומקיף‪,‬‬
‫זעלבסט פארטריבן געווארן פון שפאניע‪ .‬זיי זענען‬ ‫חילו באורייתא תקיף‪ ,‬כבוד קדושת שמו נודע‬ ‫‪©Moment Magazine.‬‬
‫דער מהר"י קורקוס‪ ,‬דער רדב"ז‪ ,‬און דער בעל שו"ע‬ ‫בשערים"‪ ,‬און ער גייט דארט אריין אין א לענגערע‬ ‫‪Published by Moment Magazine Inc.‬‬
‫מיט'ן בארימטן "כסף משנה"‪ .‬דער מהר"י קורקוס‬ ‫שמועס מיט סתרי תורה‪ ,‬דברים מכבשונו של עולם‬ ‫‪All rights reserved. Reproduction in‬‬
‫האט נאכגעמאכט די ארבעט פונעם מגיד משנה‪,‬‬ ‫‪whole or in part in any form without‬‬
‫בעיקר אין ערטער וואו עס איז נישטא זיין פירוש‪,‬‬ ‫(נדפס בספר חסד לאברהם לרבי אברהם המלאך)‪.‬‬ ‫‪prior written permission from the‬‬
‫דאס זעלביגע איז מיט'ן "יקר תפארת" פונעם רדב"ז‪,‬‬ ‫אלנפאלס‪ ,‬רבי ישעי' האט אויך באזיצן ביי זיך‬ ‫‪publisher is prohibited.‬‬
‫און דאס זעלביגע איז מיט'ן כסף משנה – טראצדעם‬ ‫כתבים על פי קבלה פון הגה"ק בעל מגלה עמוקות‬ ‫‪The publisher reserves all right to‬‬
‫וואס ער האט אפטמאל אסאך מאריך געווען און‬ ‫זי"ע‪ ,‬פון הגה"ק רבי שמשון אסטראפאלער זי"ע‪,‬‬ ‫‪edit all articles for clarity, space and‬‬
‫און פון זייער אור‪-‬אייניקל‪ ,‬ר' ישעי'ס רבי‪ ,‬הגה"ק‬ ‫‪editorial sensitivities. Submissions‬‬
‫מפלפל געווען אין די ווערטער פונעם רמב"ם‪.‬‬ ‫רבי ליבער הגדול מבארדיטשוב זי"ע‪ ,‬אבער ער‬ ‫‪cannot be returned to sender.‬‬
‫דאס האט אייגנטליך געגעבן דעם צייכן פאר‬ ‫האט זיך קיינמאל נישט געטרויט עס ארויסצוגעבן‬ ‫‪Moment Magazine is not responsible for‬‬
‫דער נייער עפאכע פון אחרונים וואס האבן זיך‬ ‫מורא האבנדיג צו אנטפלעקן אזעלכע הייליגע‬ ‫‪the kashrus of any advertised product‬‬
‫גענומען שרייבן וואונדערליכע ספרים אויפ'ן משנה‬ ‫פארבארגענע זאכן‪ .‬עווענטועל איז דערפון געדרוקט‬ ‫‪or service that appears in these pages.‬‬
‫תורה‪ ,‬פאראייביגנדיג דעם מייסטער‪-‬ווערק אלס אן‬ ‫געווארן דער סידור מגלה עמוקות‪ ,‬אבער די כתבים‬ ‫‪Moment Magazine assumes no‬‬
‫אומערזעצבארע טייל פון שלשלת התורה שבעל פה‪.‬‬ ‫פון רבי ליבער זענען מער קיינמאל נישט ערשינען‪,‬‬ ‫‪responsibility for the content of articles‬‬
‫דער בארימטער פירוש "לחם משנה" פונעם גריכישן‬ ‫טראצדעם וואס רעשטלעך פון זיינע ד"ת זענען‬ ‫‪or advertisements in this publication,‬‬
‫גאון פון סאלאניקי‪ ,‬רבי אברהם די בוטון‪ ,‬האט‬ ‫פארבליבן אינעם ספר "צרור החיים"‪ ,‬פון זיין אייניקל‬ ‫‪nor for the content of books that are‬‬
‫געעפנט דעם וועג פאר פילע אחרונים זיך מפלפל‬ ‫‪referred to or excerpted herein.‬‬
‫צו זיין מיט א טיפקייט אין דער כוונה פונעם רמב"ם‪,‬‬ ‫רבי חיים ליבערזאהן זצ"ל‪.‬‬
‫צי דער "משנה למלך" פון הגאון רבי יהודה רוזאניס‪,‬‬ ‫הק' שלמה ל‪.‬‬
‫וואס איז געווען גאר א גרויסער חריף ומפלפל‪ ,‬ווי‬
‫באקאנט מיט זיין אנדערן חריפישן ספר "פרשת‬ ‫נאך מפרשים אויפ׳ן רמב"ם‬

‫דרכים" על התורה‪.‬‬ ‫עט סופר מהיר ‪ /‬לבלר ‪4‬‬
‫דערנאך זענען שוין נאכגעקומען די אומצאליגע‬
‫ריזן ווערק פון אנדערע אחרונים‪ ,‬ווי דער "יד המלך"‪,‬‬ ‫איך האב זייער הנאה געהאט פון דער‬
‫באשרייבונג איבער דעם משנה תורה להרמב"ם‪.‬‬
‫פארזעצונג אויף זייט ‪>>> 19‬‬

‫אינהאלט‬
‫| לבלר ‪ | 7#‬אייר תשע״ט |‬

‫כותבים ומשתתפים‪:‬‬ ‫‪08‬‬ ‫| קולמוס |‪04‬‬
‫הרב עזריאל טויבער ז״ל‬
‫הרב סיני מלוביצקי‬ ‫| איבעיא להו | ‪16‬‬ ‫זויויךינפעןלאאגןד?ער‬
‫הרב אהרן פריעדמאן‬ ‫הרב שבתי הורוויץ‬
‫הרב מרדכי גנוט‬ ‫הרב עזריאל טויבער‬
‫הרב שלמה אשר טויבער‬ ‫הרב אהרן פריעדמאן‬ ‫| א נקודה |‪06‬‬
‫הרב שבתי הורוויץ‬ ‫הרב מרדכי גנוט‬
‫הרב שמעון שלמה זילבער‬ ‫הרב אברהם אבא לעזער‬ ‫באאויפגשיןויו?לע‪-‬ראודן‪-‬אדער‬
‫הרב משה יודלזאהן‬ ‫הרב שלמה אשר טויבער‬
‫הרב ברוך לאבין‬ ‫ספרים שאפע‬
‫הרב אלימלך פריעדמאן‬ ‫| גדול מרבן שמו |‪34‬‬
‫‪22‬‬ ‫רשבםי זאצד״םל בעל‬
‫להתקשר עם המערכת‪:‬‬ ‫הרב שמעון שלמה זילבער‬
‫‪718.928.3347 Ext. # 107‬‬ ‫| "מורה נבוכים" להרמב"ם [‪| ]2‬‬ ‫| כשרות |‪28‬‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫מאכלי חלב‬
‫הרב שמעון שלמה זילבער‬ ‫הרב אלימלך םריעדמאן‬
‫לבלר איז א‬
‫חודש׳ליכע‬ ‫| ּפינטעלע איד |‪30‬‬
‫תורה‪-‬העפט‬
‫בייגעלייגט‬ ‫׳בשבילי׳ נברא‬
‫צום ׳מ ָאמענט׳‪.‬‬ ‫הרב עזריאל טויבער‬

‫״לבלר‬ ‫| אפקלאנגען |‪02‬‬
‫‪ - 8‬סיון״‬ ‫| תנן התם |‪05‬‬
‫וועט אי״ה‬
‫ערשיינען‬
‫פר׳ בהעלותך‪.‬‬

‫הרב שבתי הורוויץ‬ ‫| קולמוס |‬

‫וויינען אדער זיך פלאגן?‬
‫ארהאן א באקאנטע מעשה וואס ווערט דערציילט אויףפ‬
‫מיט זיין געהארעוועטן אוצר‪.‬‬
‫וואס דארף אבער טון דער וואס האט באקומען דעם הון תועפות פון זיין‬ ‫איינעם פון די גאוני ליטא‪ .‬געווען אמאל א למדן‪ ,‬פון די‬
‫פאטער בירושה? ער דארף אינוועסטירן ערגעצוואו דאס געלט‪ ,‬ער דארף‬ ‫תלמידים פונעם גר"א‪ ,‬וואס האט זיך געמוטשעט צו‬
‫זיך פלאגן דערויף עס זאל ווייטער וואקסן און בליען‪ ,‬אזוי אז זיין פארמעגן‬ ‫פארשטיין א שווערן תוספות און האט נישט געקענט דערגיין‬
‫וועט פארגרעסערט ווערן און ער וועט זעלבסט זיין א חלק דערפון‪ ,‬וויבאלד‬ ‫איר אנטשיידונג‪ .‬פונקט איז ער דעמאלט אנגעקומען צו א‬
‫ער האט אסאך געלייסטעט אז דאס פארמעגן זאל פארמערט ווערן‪ ,‬און‬ ‫געוויסן ארט און האט געהערט אז אין דער זעלבער געגנט‬
‫דעמאלט וועט ער שוין זיין אויפמערקזאם מיט יעדן דאלאר און זיי נישט‬ ‫געפינט זיך א חשוב'ער גאון וגדול‪ ,‬איז ער אריין צום גאון און האט אים‬
‫פארגעלייגט זיינע קושיות און ספיקות איבער דעם תוספות אויף וואס ער‬
‫סתם פארשווענדן‪.‬‬
‫להבדיל אלף אלפי הבדלות‪ ,‬נאך וואס דער אויבערשטער האט‬ ‫מוטשעט זיך‪.‬‬
‫ארויסגענומען די אידן פון די מ"ט שערי טומאה און אריינגעברענגט צו די‬ ‫דער רב האט געבעטן ער זאל אים געבן עטליכע מינוט‪ .‬דער רב איז‬
‫מ"ט שערי קדושה ביי יציאת מצרים‪ ,‬האט דער אויבערשטער זיי באפוילן‬ ‫אריין אין זיין צימער און נאך עטליכע מינוט איז ער ארויסגעקומען מיט‬
‫"וספרתם לכם ממחרת השבת"‪ ,‬דאס הייסט‪ ,‬איר זאלט ציילן זיך זעלבסט‪,‬‬ ‫א וואונדערליכן ענטפער וואס האט הערליך מיישב געווען דעם הארבן‬
‫איר זאלט אינוועסטירן אין די אלע דרגות וועלכע ענק האבן מקבל געווען‪,‬‬
‫כדי דאס זאל איבערגעקערט ווערן צו "לכם"‪ ,‬צו אייער פארמעגן‪ ,‬איר וועט‬ ‫תוספות‪.‬‬
‫קונה זיין מיט יגיעה און השתדלות דאס אלעס וואס איר האט זוכה געווען‬ ‫דער תלמיד הגר"א איז זייער נתפעל געווארן פונעם ענטפער און ער‬
‫האט געפרעגט דעם רב‪ :‬ווי אזוי האט דער גאון אנטדעקט אזא וואונדערליכן‬
‫דורכ'ן אתערותא דלעילא‪.‬‬
‫און ווי עס שרייבט דער שם משמואל (פרשת אמור ל"ג בעומר) "כידוע‬ ‫פשט?‬
‫מענין הספירה שהוא זמן בירור לכל אחד ואחד בפני עצמו כמ"ש ז"ל‬ ‫האט אים דער רב געענטפערט‪ ,‬אז ער האט באמת נישט געהאט‬
‫(מנחות סה‪' ):‬וספרתם לכם'‪ ,‬שתהא ספירה לכל אחד ואחד וכל אחד אינו‬ ‫געוואוסט דעם פשט‪ ,‬אבער ער איז אריין אין זיין צימער און ער האט זיך‬
‫אויסגעוויינט צום אויבערשטן ער זאל אים ליכטיג מאכן און מגלה זיין דעם‬
‫יוצא בספירת חבירו‪".‬‬ ‫פשט‪ ,‬ווען פלוצלינג האט ער געזען ווי דער בעל התוספות שטייט פאר אים‬
‫און בעצם זענען דאס אפענע רייד פונעם רמב"ן‪ ,‬וועלכער שרייבט‬
‫(ויקרא כג‪ ,‬טו) "וטעם וספרתם לכם כמו ולקחתם לכם (להלן פסוק מ)‪,‬‬ ‫און ער אליין האט אים אנטדעקט דעם פשט אין תוספות‪.‬‬
‫שתהא ספירה ולקיחה לכל אחד ואחד שימנה בפיו ויזכיר חשבונו כאשר‬ ‫די אנוועזנדע דארטן זענען זיכער געווען אז דער תלמיד פונעם גר"א‬
‫קבלו רבותינו"‪ .‬אין ליכט פון די ווערטער שרייבט טאקע דער בעל הכתב‬ ‫וועט ווערן אויסער זיך הערנדיג אט די שטוינענדע ווערטער‪ ,‬צו זוכה זיין צו‬
‫והקבלה אז דאס איז גאר די כוונה פונעם וספרתם "לכם"‪" :‬מילת 'לכם' הוא‬ ‫אזא מדריגה אז דער בעל התוספות זעלבסט זאל זיך מגלה זיין און אנטשיידן‬
‫באמת עיקר המכוון במאמר זה ובא להורות שעיקר הספירה תהיה לבחינת‬
‫דעם תוספות?‬
‫איכות הנהגת האדם בכל פרטי עניניו ומעשיו"‪.‬‬ ‫אבער דער תלמיד הגר"א איז נישט געווען אנטציקט‪ ,‬נאר זיך אנגערופן‪:‬‬
‫צו וויינען אויף תורה קען איך אויך‪ ,‬דא אויף דער וועלט איז דער תכלית זיך‬
‫‪‬‬
‫צו פלאגן און מייגע זיין אויף תורה!‬
‫די ספרים הק' זאגן אז די ימי הספירה זענען געמאכט אז מיר זאלן‬
‫נעמען דעם קנין וואס מיר האבן קונה געווען אין די הייליגע פסח טעג און‬ ‫‪‬‬

‫דאס פארוואנדלען צו אן אייגענעם קנין און א קנין נצחי‪.‬‬ ‫דער אונטערשייד צווישן איינעם וואס האט געקריגן א גרויס פארמעגן‬
‫ווען עס קומט דער יו"ט שבועות טוט דער אויבערשטער יאר יערליך‬ ‫בירושה און איינעם וואס האט איינגעהאנדלט א גרויס פארמעגן צוליב זיין‬
‫פונדאסניי אריינלייכטן אין אונז די הארת מתן תורה‪ ,‬כעין וואס ער האט‬
‫אייגענע מי און פלאג‪ ,‬איז גאר א פשוט'ע און פארשטענדליכע‪.‬‬
‫משפיע געווען ביים מעמד מתן תורה זעלבסט‪.‬‬ ‫דער וואס האט באקומען א ירושה פון זיינע עלטערן‪ ,‬ער האט נישט‬
‫די השפעה צו וועלכע מיר זענען זוכה אין די טעג פון שבועות איז‬ ‫געארבעט און זיך געמוטשעט דערפאר‪ ,‬וועט אין רוב פעלער זיך פירן‬
‫אבער געוואנדן אין אונזער אינוועסטירונג‪ ,‬ווי דערמאנט‪ ,‬און טאקע‬ ‫מיט א נאכגעלאזטקייט און לייכטזיניגקייט אויף זיין פארמעגן וואס איז‬
‫דערפאר האט אונז דער אויבערשטער געשאנקען די ימי הספירה‪ ,‬אז מיר‬ ‫אריינגעפאלן אין זיין טאש‪ .‬ער וועט דאס גרינג פארשווענדן און דאס געלט‬
‫זאלן פארשטערקערן דעם "לכם"‪ ,‬אונזערע אייגענע כוחות‪ ,‬און זען ווי אזוי‬
‫מיר קענען אים דינען דורך אונזער יגיעה און עמל‪ .‬און באותה מידה וועט‬ ‫וועט זיך שנעל ענדיגן‪.‬‬
‫זיין די הארה אינעם יו"ט שבועות ווען מיר וועלן זוכה זיין צו קבלת התורה‬ ‫ווידעראום‪ ,‬א מענטש וואס האט אליין געארבעט און געשוויצט אויף‬
‫יעדן פיאסטער‪ ,‬ער איז זיך משתדל צו געניסן פון זיין פארמעגן מיט חכמה‬
‫פונדאסניי‪ .‬‬ ‫און דעת‪ ,‬ער שפירט ווי זיין גאנצע כוח און ענערגיע ליגט אין אט דעם‬
‫פארמעגן‪ ,‬דעריבער רעכנט ער און טראכט גוט איידער ער טוט זיך באניצן‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪4‬‬

‫הרב ברוך לאבין‬ ‫| תנן התם |‬

‫רבי שמעון אומר‪ ,‬פסח וחג שאין עונת מלאכה‪ ,‬עשה זה‬ ‫שצריכין לכל ילד להעמיד ּפאקין קודם רבע שנה שאם‬
‫שבעה וזה שמונה‪ ,‬עצרת שהיא עונת מלאכה‪ ,‬אינה אלא‬ ‫לא הוא כמו שופך דמים‪.‬‬

‫יום אחד בלבד‪ ,‬מלמד שחסך הכתוב על ישראל‪.‬‬ ‫די ווארענונג פון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע (חיי‬
‫מוהר"ן) אז מען דארף וואקסינירן די קינדער קעגן קי‪ּ-‬פאקס‬
‫רבי שמעון בר יוחאי ערקלערט אז שבועות איז נאר איין‬ ‫— א פריערדיגער גלגול פון טשיקן‪ּ-‬פאקס‪ .‬זעט אויס אז עס‬
‫טאג צו שפארן אידיש געלט (ספרי דברים ק"מ)‪ .‬דער תנא‬ ‫איז שוין אפילו דעמאלט געווען סיי וואקסין און סיי 'אנטי‬
‫האלקי האט פון איין זייט געשעצט ארבעט‪ ,‬ווי מיר זעען (נדרים‬
‫מט‪ ):‬רבי שמעון שקיל צנא על כתפיה‪ ,‬אמר גדולה מלאכה‬ ‫וואקסינען'‪.‬‬
‫שמכבדת את בעליה‪ .‬אבער רבי שמעון זאגט אויך (ברכות לה‪):‬‬
‫אפשר אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה וקוצר‬ ‫ביום ל"ג בעומר בטל בית המדרש של המלמדים‪ ,‬המלמד‬
‫בשעת קצירה ודש בשעת דישה וזורה בשעת הרוח תורה מה‬ ‫מחויב לחלק לתלמידיו ביציאתו בשחרית מבית הכנסת‬
‫תהא עליה‪ ,‬אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן‬ ‫יין שרף ועוגה‪ ,‬מכיסו ולא מכיס התלמידים‪ .‬כדין פורים‬
‫ט"ו שבט וט"ו באב‪ ,‬וכמנהג קדמונים שנהגו בימים אלה‪.‬‬
‫נעשית ע"י אחרים‪ ,‬וכו'‪.‬‬
‫דער מנהג אין ק"ק ווערמייזא אז דער מלמד דארף‬
‫אמר ליה‪ ,‬גילית שמה וכשנשאה מחלון קרא לשמה רות‪.‬‬ ‫צושטעלן לעקיך און בראנפן פאר די תלמידים וואס האבן נישט‬
‫קיין חדר‪ ,‬אבער אויסדריקליך נאר פון זיין אייגן טאש (ספר ר'‬
‫דער הייליגער תנא ר' יוסי איש סוכו איז מגלה דעם‬
‫גוי'אישן נאמען פון רות בעפאר'ן זיך מגייר זיין‪( .‬זוהר חדש‬ ‫יוזפא שמש)‪.‬‬

‫רות צ"ו ע"ב)‬

‫מנהגינו לעשות מולייתא מחלב או בשר‪ ,‬ודמות סולם‬ ‫עוד ראיתי בית הכנסת מרבי שמעון בר יוחאי זצ"ל וגם‬
‫מז' שליבות עליה‪ ,‬זכר לז' רקיעים שקרע הקב"ה בשעת‬ ‫הוא בניין מאבנים גדולות אבל עתה הוא חרב ולא נשאר‬
‫ממנו רק כותל אחד‪ ,‬ואומרים אנשי ספיטה (צפת) כי‬
‫מ״ת להראות שאין עוד מלבדו‪ ,‬והוא מנהג טוב ויפה‪.‬‬ ‫מקובלים הם כי כאשר יפול הכותל ההוא יבוא משיחנו‬
‫במהרו בימינו‪ .‬והוגד לי כי בשנת גירוש ספרד (רנ"ב)‬
‫אן אלטע מנהג פון שטאט פראנקפורט (יוסף אומץ תתנד)‬ ‫נפלה השאייטה בכותל ההוא והתחיל לנפול‪ ,‬ואז עשו‬
‫צו עסן א געוויסע סארט 'סעווען לעיעיר קעיק' ספעציעל‬
‫לכבוד יו"ט שבועות‪ .‬עס איז אויך אזוי געווען דער מנהג ביי‬ ‫אנשי ספיטה (צפת) יום משתה ושמחה‪.‬‬
‫די אידן אין אפריקע‪ :‬חג השבועות בארצות המזרח הדוברות‬
‫אשפניולית מצטיין במאכל ידוע המכונה סיטי סיילוס ‪ -‬שבעה‬ ‫אן אור אלטע מסורה וואס ווערט געברענגט אין רישומי‬
‫רקיעים‪ ,‬שהאמהות מכינות לבניהן לכבוד היום מין לחמניה‬ ‫מסעות פון א תלמיד פון הר' עובדיה מברטנורא זי"ע‪ .‬די‬
‫איבערגעבליבענע שער פון די ביהמ"ד אין מירון האט שוין‬
‫עגולה עשויה שבע צפירות‪( ...‬קובץ למועד א' ‪)99‬‬ ‫געהאלטן ביים שוועל פון צוזאמפאלן פאר צענדליגער יארן‬
‫צוריק‪ ,‬די ציוניסטישע רעגירונג האט דאן באפעסטיגט דעם‬
‫הגשמים שהם מפסח עד עצרת הם רפואה גדולה לכל‬
‫התחלואים‪ ,‬שאין כמוהו בכל הרפואות‪ .‬היינו לעמוד‬ ‫שער מיט אייזן און צעמענט‪ ,‬זיי האבן וואס מורא צו האבן‪...‬‬
‫ראשו מגולה קצת על הגשם שיורד עליו‪ ,‬גם לפתוח פיו‬
‫בל"ג בעומר האחרון אמרו לו אנשים שנוסעים למירון‪,‬‬
‫שירדו לתוכו‪.‬‬ ‫אמר להם שיתפללו עליו שיתנו לו ללמוד‪.‬‬

‫הרה"ק ר' פנחס'ל קאריצער זי"ע (אמרי פנחס מועדים‬ ‫הגאון הגדול ר' חיים קנייבסקי שליט"א האט נאר איין‬
‫ש"ה) איבער די שטארקע רפואה פון 'ספירה רעגן'‪ .‬דער כח‬ ‫בקשה וואס ער וויל אידן זאלן מתפלל זיין פאר אים אין מירון‪,‬‬
‫הרפואה פון די טעג שטייט אויך אין בני יששכר (אייר א')‪:‬‬ ‫מען זאל אים אפלאזן ער זאל קענען לערנען במנוחה (דברי‬
‫חודש אייר הוא נבחן ומנוסה בחכמת הרפואה‪ ,‬שהוא מסוגל‬
‫שי"ח)‪.‬‬
‫לרפואה להריק האיצטומכא מן העיפושים וחולשת המרה‪.‬‬

‫אייר תשע״ט ‪5‬‬

‫| א נקודה |‬

‫אא פשיויולע‪-‬ראודן‪-‬אבדויעגרן?‬

‫דער סאלדאט ווערט מושטירט זיצנדיג‬ ‫מיט א שווערד? נאך אלעם איז דאס געווען דער‬ ‫עפינענדיג זיך ביים סוף פון די ימיג‬
‫אין א באקוועמע צימער‪ .‬ער ווערט צום אלעם‬ ‫כלי זין וואס מיט דעם האט ער מכניע געווען די‬
‫ערשט געלערנט צו קענען "צילן"‪ .‬ער וועט‬ ‫צוררי עם ישראל‪ ,‬נישט דער קשת‪ .‬דער קשת איז‬ ‫השלושים פון דער הסתלקות פון אבי‬
‫חדשים לאנג הארעווען ביז ער וועט קענען צילן‬ ‫סך הכל געווען עפעס וואס איז "נישט" געווען;‬ ‫מורי הרה"ג החסיד עזריאל בן אהרן‬
‫הלוי זצ"ל הכ"מ‪ ,‬איז זייער שווער‬
‫אין פינטל‪.‬‬ ‫דער "חרב" איז יא געווען‪.‬‬ ‫זיך צו זעצען און נעמען די פילע‬
‫ער ווערט געלערנט אז ווי מער ער וועט‬ ‫ווען עס איז א זמן מלחמה באניצט מען זיך‬ ‫מחשבות און געפילן וואס ווירבלען‬
‫ציען דעם פייל צו זיך‪ ,‬אלץ ווייטער וועט עס‬ ‫מיט די ביידע סארט כלי זין‪ .‬אבער עס איז דא א‬ ‫אין מח און אין הארץ און דאס מצמצם זיין אין א‬
‫פליען‪ .‬און מיט א גרעסערן כח‪ .‬ער ווערט‬ ‫געוואלדיגע אונטערשיד צווישן א שווערד און א‬
‫געלערנט אויסצורעכענען ווי שטארק די ווינטן‬ ‫פייל און בויגן‪ .‬די טרענירונג זיך צו באניצן מיט‬ ‫נקודה למחשבה‪.‬‬
‫בלאזן אז דער פייל זאל נישט פארקריכן פונעם‬ ‫עס וועט נאך דויערן יארן משיג צו זיין‬
‫אט די צוויי כלי זין איז אויך גאנץ אנדערש‪.‬‬ ‫די געוואלדיגע אבידה וואס כלל ישראל האט‬
‫פינטל‪ .‬פונעם ציל‪.‬‬ ‫ווען א סאלדאט מושטירט זיך צו ניצן א‬ ‫פארלוירן מיט זיין הסתלקות‪ .‬דער "אבל יחיד‬
‫און ווען ער גייט אויפ'ן פראנט מיט דעם פייל‬ ‫שווערד קעגן דעם שונא מוז ער פאר אלעמען‬ ‫עשי לך" באקומט יעדן טאג א נייע משמעת‪...‬‬
‫און בויגן צו שיסן אויפ'ן שונא ליגט ער ערגעץ‬ ‫מושטירן זיין גוף‪ ...‬ער מוז קערפערליך זיין‬ ‫יעדן טאג קומען אפיר נאך מענטשן מארבע‬
‫גאנץ ווייט פונעם שונא‪ .‬ער מוז ליגן גאנץ רואיג‪.‬‬ ‫זייער פעסט און אויפגעבויט‪ .‬זיך קענען בייגן‪,‬‬ ‫כנפות הארץ און וויינען "איך האב פארלוירן‬
‫זיך נישט רירן‪ .‬זיך קענען קאנצענטרירן מיט'ן‬ ‫לייגן‪ ,‬אויפהייבן‪ ,‬שפרינגען‪ ,‬מיט א געוואלדיגער‬ ‫מיין טאטע"‪ ...‬ווען נישט ער וואלט איך געווען‪...‬‬
‫גאנצן קאפ און מח צו קענען טרעפן דעם ציל‪.‬‬ ‫פלינקייט‪ .‬ער ווערט שטארק פארשוויצט און‬ ‫אבער‪ ,‬ווי ער פלעגט שטענדיג זאגן‪ ,‬דאס‬
‫און רעכנט אויס גענוי ווי שטארק צו ציען דעם‬ ‫אפגעמוטשעט‪ .‬פארוואס? ווייל מיט דעם‬ ‫לעבן גייט ווייטער‪ ...‬פאסירט וואס פאסירט‬
‫פייל צו "זיך" כדי עס זאל געבן דעם ריכטיגן זעץ‬ ‫שווערד וועט ער שטיין פנים אל פנים מיט'ן‬ ‫אבער חלילה אז דאס זאל אפהאלטן פון טון‬
‫שונא! און כדי צו קענען געבן דעם שונא דעם‬ ‫וואס מען ברויך‪ .‬וועלן מיר בעז"ה פרובירן‬
‫אויפ'ן שונא‪.‬‬ ‫זעץ מיט'ן שווערד איידער דער שונא דערלאנגט‬ ‫ארויסברענגען א נקודה וואס איז געווען שאיפת‬
‫די "כוחות הנפש" שפילן גאר א גרויסע און‬ ‫אים‪ ,‬מוז ער זיין גרייט צו באשיצן זיין גוף מיט‬ ‫חייו וואס איז שטארק נוגע אין די יעצטיגע‬

‫באדייטנדע ראלע ביי דעם פייל און בויגן‪.‬‬ ‫אלע אופנים‪.‬‬ ‫ספירה טעג‪.‬‬
‫ווי אויך לערנט מען דעם סאלדאט צו‬
‫‪‬‬ ‫קענען האקן מיט די הענט מיט א געוואלדיגע‬ ‫‪‬‬
‫פעסטקייט‪ .‬ווייל ווי שטערקער דער זעץ מיט'ן‬
‫דער הייליגער תנא אלקי רשב"י נאכ'ן זיך‬ ‫שווערד אויפ'ן שונא'ס גענאק‪ ,‬אלץ גרעסער‬ ‫ביים הייליגן שיר פון בר יוחאי זינגען מיר‬
‫געפינען אין א מערה דרייצן יאר באגראבן אין‬ ‫"וחרב הוצאת מתערה‪ ,‬שלפת נגד צורריך"‪ .‬דער‬
‫זאמד ביז'ן האלז‪ ,‬עסנדיג באקסער מיט וואסער‪,‬‬ ‫דער נצחון‪.‬‬ ‫הייליגער תנא אלוקי רבי שמעון בן יוחאי האט‬
‫איז זיין הייליגער גוף געקומען צו א מדריגה פון‬ ‫די "כוחות הגוף" שפילן גאר א גרויסע און‬ ‫זיך באניצט מיט א "שווערד" קעגן זיינע שונאים‪.‬‬
‫א מלאך‪ .‬זיין גוף האט פשוט נישט עקזיסטירט‪.‬‬ ‫מיר אלע ווייסן דעם הייליגן מנהג ביי כלל‬
‫ער האט געקענט פארברענען מיט'ן בליק פון‬ ‫באדייטנדע ראלע ביי דעם שווערד‪.‬‬ ‫ישראל זיך צו באניצן ל"ג בעומר מיט א קשת‪,‬‬
‫זיינע הייליגע אויגן‪ .‬ער איז געווארן אן אש‬ ‫מיט דעם פייל און בויגן איז די מושטירונג‬ ‫א פייל און בויגן‪ ,‬אלס זכר אז בימי רשב"י לא‬
‫להבה‪ .‬די גרעסטע מדריגה וואס א גוף אויף דער‬ ‫און דער גאנצער הלוך ילך גאנץ אנדערש‪ .‬עס‬
‫איז גאר אן איידעלע זאך‪ .‬מען באניצט זיך מיט‬ ‫נראתה הקשת‪.‬‬
‫וועלט קען דערגרייכן‪.‬‬ ‫אסאך מח‪ .‬מיט אסאך געפילן‪ .‬עס איז גאר‬ ‫וואלט נישט געווען מער זכר צו דערמאנען‬
‫ממילא ווען עס איז געקומען זיך צו שלאגן‬ ‫דעם זכות פון רשב"י דורך זיך באניצן ל"ג בעומר‬
‫מיט דער טמא'נער קליפה פון די רומים‪ ,‬איז‬ ‫סענסיטיוו‪.‬‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪6‬‬

‫הרב שלמה אשר טויבער‬

‫אבי אבי‪ .‬הרב שלמה אשר טויבער ביי זיין הספד ביים ריזיגן מעמד הלוי׳ אחרי מיטתו של אביו הגה״ח רבי עזריאל זצ״ל ליל בדיקת החמץ אין היכל הגדול פון מכון להוראה‪.‬‬

‫און געגלייבט – ער האט עס געלעבט!‬ ‫מען האלטן דעם קאפ אויפ'ן פלאץ‪ .‬מען לערנט‬ ‫רשב"י ארויסגעקומען מיט דעם שווערד‪ .‬וחרב‬
‫ער האט געוואוסט פינקטליך ווי שטארק‬ ‫זיך אריינצוציען דעם פייל צו זיך‪ ...‬ווייס ווער‬ ‫הוצאת מתערה‪ .‬ער האט נישט מורא געהאט‬
‫אריינצוציען דעם פייל צו זיך‪ ...‬ער האט‬ ‫דו ביסט‪ .‬אנערקען דיינע געוואלדיגע כוחות‪ .‬און‬ ‫זיי צו שלאגן א מכת חרב ואבדן פנים אל פנים‪.‬‬
‫געוואוסט די געוואלדיגע כוחות וואס יעדער‬ ‫ווי שטערקער דו וועסט דאס אנערקענען אלץ‬ ‫זיין הייליגער גוף איז געווען גרייט‪ .‬שלפת נגד‬
‫איד האט‪ ...‬און האט געוואוסט פינקטליך וואו‬
‫ווייטער און שטערקער וועט דער פייל פליען‪.‬‬ ‫צורריך!‬
‫צו צילן‪.‬‬ ‫מיין טאטע זצ"ל הכ"מ האט אויפגעטון‬ ‫מיר‪ ,‬ווידעראום‪ ,‬זענען נישט גרייט זיך צו‬
‫עס איז שטענדיג געווען שגור על לשונו‬ ‫גדולות ונצורות אין דער גאנצער וועלט אין‬ ‫שטעלן קעגן דעם שונא פנים אל פנים‪ .‬אונזער‬
‫"ווייס ווער דו ביסט"‪ ...‬אז מען איז קלאר מיט‬ ‫אלע געביטן פון תורה ועבודה וגמילת חסדים‬ ‫גוף איז נאך נישט דורך די שווערע מושטירונג‪.‬‬
‫דעם‪ ,‬אז דער פייל איז ריכטיג אריינגעצויגן‪ ,‬דאן‬ ‫בגוף ובנפש ובממון‪ ...‬אבער מען קען זאגן אז‬ ‫מיר מוזן זיך נאך שיצן נישט צו פאלן צו זיי ח"ו‪.‬‬
‫די "נקודה האמצעית" וואס איז געווען דער‬ ‫ממילא נעמען מיר דעם "קשת"‪ .‬מיר פרובירן‬
‫קומט מען אן גאר ווייט!‬ ‫"מאטאר" וואס האט געטריבן זיין גאנצע וועזן‬ ‫זיך צו לערנען די געוואלדיגע כוחות הנפש וואס‬
‫תורתו מגן לנו‪ ,‬היא מאירת עינינו‪ ,‬הוא‬ ‫אין מהות‪ ,‬איז געווען "חייב אדם לומר בשבילי‬ ‫דער באשעפער האט אונז געגעבן‪ .‬מיר לערנען‬
‫ימליץ טוב בעדינו ובעד כל תלמידיו וידידיו‪,‬‬ ‫נברא העולם"‪ .‬ער האט דאס נישט נאר געזאגט‬ ‫זיך אז כדי צו קענען באזיגן דעם שונא דארף‬

‫ויקוצו וירננו שוכני עפר‪ .‬‬

‫אייר תשע״ט ‪7‬‬

‫א"גאיויאעוסןדוועבראתקוקרסעןהן"‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪8‬‬

‫ויף יעדן מאמר חז"ל וואס ער האט געזאגט‪,‬‬ ‫דער נאמען פון דעם‬
‫האט ער געהאט אנצוגעבן צענדליגער מראי‬ ‫פלא'דיגן גאון וגדול רבי‬
‫מקומות‪ ,‬און יעדער מראה מקום איז געווען‬ ‫יהושע כהן שליט"א‬
‫מיט'ן דף נומער‪ ,‬מיט'ן לשון הגמרא‪ ,‬די גענויע‬ ‫וועלכער קען ש"ס בעל‬
‫שורה‪ ,‬און דער עולם איז געשטאנען און‬ ‫פה ישר והפוך‪ ,‬שמ'ט‬
‫איבעראל‪ .‬אבער וואס‬
‫געשטוינט‪.‬א‬ ‫איז דער סוד? צי קענען‬
‫מיר דאס אויך באווייזן?‬
‫"מענטשן מיינען אז מיין בקיאות קומט ווייל איך האב‬ ‫אין א שבועות'דיגן‬
‫א קאמפיוטער קאפ און דעריבער געדענק איך אלעס וואס‬ ‫שמועס מיט'ן גאון הערן‬
‫איך האב געלערנט‪ ,‬אבער עס איז א טעות‪ .‬איך וועל נישט‬ ‫מיר סודות פון זיינע‬
‫לייקענען און זאגן אז איך בין א שוואכער בעל כשרון‪ .‬איך‬ ‫יונגע יארן‪ ,‬ווען ער‬
‫האב ב"ה כשרונות‪ .‬אבער דער סוד איז נישט די כשרונות‪,‬‬ ‫האט צום ערשטן מאל‬
‫מסיים געווען ש"ס‪,‬‬
‫עס איז די יגיעה און דער ריכטיגער דרך הלימוד‪".‬‬ ‫און פארוואס די וועלט‬
‫מאנגלט אין ריכטיגע‬
‫‪‬‬ ‫בקיאים בתורה | וואס‬
‫איז דער סוד ההצלחה‬
‫געווען איז דאס אין איינס פון די פארגאנגענע חול‬ ‫פונעם גאונ'ס בקיאות?‬
‫המועד טעג‪ ,‬ווען צווישן מערערע מודעות האט מיינע‬ ‫פארוואס איז חשיבות‬
‫אויגן געצויגן צו א מעלדונג איבער א ספעציעלן שיעור‬ ‫אין תורה דער יסוד?‬
‫וואס וועט איבערגעגעבן ווערן דורך דעם גאון ובקי‬ ‫מיט וועלכן דרך הלימוד‬
‫בש"ס ובפוסקים רבי יהושע כהן שליט"א‪ ,‬וואו עס וועט‬ ‫קען מען מקיים זיין‬
‫אויסגעשמועסט ווערן עצות ווי אזוי מען קען אויסשטייגן‬ ‫דעם ותלמודו בידו?‬
‫איז וויכטיג צו קענען‬
‫א גדול בתורה‪.‬‬ ‫דעם לשון הגמרא? דער‬
‫איך האב אויפ'ן ארט געפאסט א באשלוס אז יהיה מה‬ ‫וועגווייזער פאר יעדן‬
‫שיהיה‪ ,‬איך מוז אפהאלטן א שמועס מיט דעם גרויסן גאון‬ ‫וואס וויל ווערן א בקי‬
‫און זיך באקענען פונדערנאנט מיט זיין לעבנסביאגראפיע‬ ‫בש"ס‬
‫און‪ ,‬וויכטיגער פון אלעם‪ ,‬דערגיין דעם סוד פון ווערן א‬ ‫הרב אלטר שמואל טאמבור‪,‬‬
‫תלמיד חכם מופלג און קענען מסכתות בעל פה‪ ,‬אדער‪,‬‬ ‫ירושלים‬

‫ווער ווייסט‪ ,‬אפשר גאר גאנץ ש"ס בעל פה‪.‬‬
‫בתוך עמי אני יושבת‪ ,‬איך בין ליידער א טייל פון דער‬
‫וועלט און איך קען זיך זייער גוט‪ ,‬און איך געדענק אויך‬
‫ווי אלס קינד בין איך געווען זיכער אז ווען איך וועל זיין‬
‫אזוי אלט ווי איך בין היינט וועל איך קענען לכל הפחות‬

‫חצי ש"ס אויפ'ן לשון‪.‬‬
‫אבער היינט שטיי איך ווי איך שטיי און דעם אויספיר‬

‫פארשטייט איר אליין‪...‬‬
‫נישט קיין מסכתות און נישט קיין מסכתא און איך‬
‫שעם זיך צו זאגן ווייטער‪ ,‬און דא קומט א איד און זאגט אז‬
‫ער ווייסט וואס איז די סיבה און ער קען טוישן מיין לעבן‪,‬‬

‫ער קען מאכן מיין חלום א רעאליטעט‪.‬‬
‫צו אזא איינעם מוז איך רעדן‪ .‬איך דארף הערן וואס‬

‫אייר תשע״ט ‪9‬‬

‫געציילטע טעג שפעטער איז מיין חלום געווארן א מציאות‪ .‬ביים אריינגאנג צום גאון׳ס באשיידענע שטוב‪.‬‬ ‫ער שלאגט פאר און אולי וועל איך נאך זוכה זיין‬
‫צו וואקסן א רבי עקיבא; איך ביך נאכנישט אזוי‬
‫דער גוטער קאפ האט דא געשפילט די ראלע;‬ ‫עפעס אנדערש ווי תורה‪ .‬דאס איז די העכסטע‬
‫עס איז די התמדה און דרך הלימוד‪ ,‬וועלכע איז‬ ‫און חשוב'סטע זאך"‪ ,‬הייבט אן דער גאון זיין‬ ‫אלט ווי ער איז געווען‪.‬‬
‫א דירעקטער המשך צו דעם דערמאנטן יסוד‬
‫פון אן אומבאגרעניצטער ערך און שעצונג פאר‬ ‫שילדערונג‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫צו באקומען א ברייטערן בליק בעטן מיר‬
‫תורה‪.‬‬ ‫דער גאון ער זאל אונז שילדערן אביסל זיין יחוס‬ ‫געציילטע טעג שפעטער איז מיין חלום‬
‫און ווי אזוי האט אויסגעזען די שטוב פון זיינע‬ ‫געווארן א מציאות‪ .‬אין א קליינער און ענגער‬
‫די צורה פון א‬ ‫עלטערן‪ ,‬וואו אזא שיינענדער דיאמאנט האט זיך‬ ‫דירה'לע אין די רבי יוחנן הסנדלר גאס אין‬
‫תלמיד חכם שיינט‬ ‫ירושלים בין איך געזעסן פנים אל פנים קעגן‬
‫געהאדעוועט‪.‬‬ ‫דעם גאון עולם און געהערט פון אים וואס איז‬
‫דער גאון מאכט צו די אויגן‪ .‬ער שווימט‬ ‫"מיר זענען כהנים מיוחסים‪ .‬אונזער יחוס‬
‫צוריק צו יענער צייט‪ ,‬צו דעם גליקליכן אמאל‪,‬‬ ‫ציט זיך צוריק דורות פריער און מיר זענען‬ ‫דער סוד און ווי אזוי הייבט מען אן‪.‬‬
‫ווען מען האט געלעבט און זיך געהאדעוועט‬ ‫אייניקלעך בן אחר בן פון דעם בארימטן גאון ר'‬ ‫א לענגערער צייט האבן מיר געשמועסט‪.‬‬
‫אין א שטוב וואו אויסער תורה האט גארנישט‬ ‫יצחק כ"ץ זצוק"ל‪ ,‬דער איידעם פונעם מהר"ל‪,‬‬ ‫אונזער שמועס האט זיך איינגעטיילט אין‬
‫דער זיידע פון דעם סמיכת חכם רבי נפתלי כ"ץ‬ ‫צוויי חלקים‪ .‬אין דעם ערשטן טייל האבן‬
‫פארנומען קיין ארט‪.‬‬ ‫מיר געשמועסט איבער דער פערזענליכער‬
‫"ביי מיינע עלטערן אין שטוב איז געווען א‬ ‫זצוק"ל‪.‬‬ ‫ביאגראפיע פונעם רב; א לעבנסגעשיכטע וואס‪,‬‬
‫דבר פשוט אז אויסער תורה איז גארנישט דא‪.‬‬ ‫"דער צדיק ר' יצחק כ"ץ שרייבט אז ביי זיי‬ ‫לויט ווי דער רב געט איבער‪ ,‬איז עס א שטארקער‬
‫עס איז אריין אין די ביינער און איך געדענק‬ ‫אין משפחה איז געווען א יחוס בריוו מיט א יחוס‬ ‫פאקטאר אין דער הצלחה צו דער שטופע וואס‬
‫זיך נאך ביי די אכט יאר אלט אויפשטייענדיג‬ ‫ער האט דערגרייכט אין די היינטיגע טעג און‬
‫אינדערפרי און זאגנדיג פאר מיינע עלטערן‪ :‬איך‬ ‫ביז צו פנחס בן אלעזר הכהן‪.‬‬ ‫אנדעם וואלט עס ווייט נישט געווען ווי עס איז‬
‫וויל וואקסן א תלמיד חכם‪ ,‬ווייל די צורה פון א‬ ‫"עס איז אינטערעסאנט צו באטאנען אז אויך‬
‫דער תפארת שלמה האט געשטאמט פון דער‬ ‫היינט‪.‬‬
‫תלמיד חכם שיינט!"‬ ‫משפחה‪ .‬מיר זענען טאקע קרובים צום תפארת‬ ‫דער צווייטער טייל פון שמועס איז געווען‬
‫דער גאון שמייכלט און לייגט צו‪" :‬ביי אונז‬ ‫שלמה‪ ,‬אבער נישט קיין אייניקלעך‪ .‬פון מיין‬ ‫איבער די סודות ווי אזוי מען קען ווערן א תלמיד‬
‫אין שטוב איז גארנישט געווען אויסער תורה‪ .‬די‬ ‫מאמע'ס זייט שטאם איך פון דעם גאון רבי חיים‬ ‫חכם און פארוואס טאקע איז היינט דא א מאנגל‬
‫ארעמקייט‪ ,‬די נויט איז געווען אומבאשרייבליך‪.‬‬ ‫אין עכטע תלמידי חכמים‪ ,‬אין אידן וואס זענען‬
‫פאר א שטיק צייט האט מיין טאטע געדינט אלס‬ ‫וואלאזשינער זצ"ל"‪.‬‬
‫מיר טראכטן הויך אז דער גוטער זכרון וואס‬ ‫בקיאים בש"ס ובפוסקים לאורכה ולרוחבה‪.‬‬
‫דער רב האט שטאמט מעגליך פון די זיידעס‪,‬‬
‫אבער ער שטעלט קלאר אז נישט‪ ,‬ווייל נישט‬ ‫די ריכטיגע שעצונג‬

‫"דו פרעגסט פארוואס מענטשן אין דעם‬
‫היינטיגן דור וואקסן נישט אויס קיין תלמידי‬
‫חכמים און קענען ש"ס בעל פה?" הייבט אן דער‬
‫רב דעם שמועס נאכדעם וואס ער מאכט אונז‬
‫קלאר אז לעולם שטייט ער אוועק פון רעדן צו‬
‫צייטונגען‪ ,‬עס איז ביטול זמן‪ ,‬אבער ער טוט‬
‫עס טאקע צוליב דעם ווייל אפשר וועט דערפון‬

‫ארויסקומען א תועלת‪.‬‬
‫"עס זענען דא דערויף עטליכע תירוצים‪,‬‬
‫אבער לעצטנס אנערקען איך מער און מער אז‬
‫די סיבה איז ווייל עס פעלט די שעצונג צו תורה;‬
‫די תורה איז נישט אזוי חשוב אין מענטשנ'ס‬
‫אויגן ווי עס איז געווען אין די אמאליגע יארן‪,‬‬

‫ליידער‪".‬‬
‫דער גאון געט צו פארשטיין זיינע ווערטער‪,‬‬
‫אבער אז מיר זאלן גרינטליך ארויסהאבן דעם‬
‫יסוד שווימען מיר צוריק צו דער צייט ווען‬
‫דער גאון איז געווען א קליין קינד און האט יונק‬

‫געווען די חשיבות התורה פון זיין ארום‪.‬‬
‫"דער חינוך וואס איך האב באקומען איז‬
‫געווען אז עס איז נישט דא אין דער וועלט‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪10‬‬

‫״איך געדענק זיך נאך‬ ‫ראש הישיבה און פון צייט צו צייט האט ער‬
‫ביי די אכט יאר אלט‬ ‫באקומען געהאלט געלט פון ישיבה‪ .‬געדענק איך‬
‫אויפשטייענדיג אינדערפרי‬ ‫אז איך‪ ,‬אלס זיין בכור‪ ,‬האט אים באגלייט אין‬
‫און זאגנדיג פאר מיינע‬ ‫גאס‪ .‬ער האט גענומען דאס געלט און ארויס אין‬
‫עלטערן‪ :‬איך וויל וואקסן א‬ ‫גאס און אין איין שפאציר איז גארנישט געבליבן‪.‬‬
‫תלמיד חכם‪ ,‬ווייל די צורה‬ ‫מיט דעם געלט האט ער באצאלט פאר'ן ירקות‬
‫פון א תלמיד חכם שיינט!"‬ ‫געשעפט‪ ,‬פאר'ן פלייש געשעפט‪ ,‬פאר די פיש‬
‫געשעפט‪ ,‬און דערמיט האט זיך דאס געהאלט‬
‫אייר תשע״ט ‪11‬‬ ‫געענדיגט‪ .‬און מיינט נישט אז דאס פלייש פון‬
‫וואס מיר רעדן איז געווען גאנצעטע פארציעס‪,‬‬
‫דאס פלייש וואס מיר האבן געגעסן איז פינגערס‬
‫פון דעם הינדל‪ ,‬עפעס וואס מען קען שוין נישט‬

‫טרעפן היינט אין די געשעפטן‪.‬‬
‫"אין שטוב איז נישט געווען קיין הייצונג‪,‬‬
‫מען האט געקארגט אנצוצינדן א לעקטער‪ .‬דער‬
‫טאטע איז געזעסן אין די קאלטע ירושלימ'ער‬
‫טעג מיט א דיקע אויסגעריבענע סוועטער‪.‬‬
‫אבער גארנישט איז אים אנגעגאנגען‪ ,‬ער איז‬
‫געזעסן און געלערנט טאג און נאכט‪ ,‬ווען מיר‬
‫האדעווען זיך מיט דעם געפיל אז די וועלט אין‬
‫וואס מיר לעבן איז א פרוזדור‪ ,‬א דורכגאנג‪ ,‬ווייל‬

‫אויסער תורה איז גארנישט דא‪.‬‬
‫"ווען מיר זענען געגאנגען שלאפן ביינאכט‬
‫איז דער טאטע געזעסן און געלערנט‪ .‬ווען מיר‬
‫זענען אויפגעשטאנען צופרי איז ער שוין געזעסן‬
‫איבער דער גמרא‪ .‬אלעס איז געווען תורה‪,‬‬
‫יעדער ריר‪ ,‬און דאס איז אלעס אויסער וואס‬
‫מיר האבן געזען אין גאס‪ ,‬דער גאנצער ארום‪,‬‬
‫די ירושלים של מעלה‪ .‬מען האט זיך געפרעגלט‬

‫אין תורה‪.‬‬
‫"איך בין געווארן אויפגעהאדעוועט אין‬
‫דער זכרון משה געגנט און טאג טעגליך פלעגן‬
‫מיר דאווענען אין די זכרון משה שטיבלעך‪.‬‬
‫דארטן האבן זיך געדרייט תורה לייבן‪ .‬די בענק‬
‫זענען געווען פול מיט אידן וואס זייער וועזן‪,‬‬
‫זייער אטעם איז געווען תורה‪ .‬און אז מען האט‬
‫נישט געזען עפעס אנדערש‪ ,‬איז דאס אריין אין‬
‫די ביינער‪ ,‬עס איז געווארן די העכסטע און‬
‫חשוב'סטע זאך אין לעבן‪ ,‬עפעס וואס איז ווערד‬

‫מער ווי אלעס אויף דער וועלט!‬
‫"מיט אזא חינוך‪ ,‬מיט אזא סביבה איז די‬
‫חשיבות אריבער און שוין פון קינדווייז אן‬
‫האט זיך געפארעמט די חשיבות‪ ,‬די תשוקה צו‬
‫תורה‪ .‬ווען איך בין נאך געווען א קינד‪ ,‬בין איך‬
‫שוין אויפגעשטאנען אין די פארטאגס שעה'ן‬
‫און געלערנט שעות בחברותא‪ ,‬נאך איידער‬
‫מיר זענען געגאנגען אין חדר‪ ,‬שטרעבנדיג‬

‫אויסצואוואקסן א תלמיד חכם‪".‬‬
‫„„דער רב ערקלערט די חשיבות צו תורה אין‬
‫שטוב‪ ,‬אבער האט דאס א שייכות צו דעם כח פון‬

‫קענען געדענקען תורה?‬

‫מאל א סיום הש"ס‪ ,‬און ער פלעגט צו באטאנען‬ ‫פיר‬ ‫ווי דערמאנט זענען מיר אייניקלעך פון רבי‬
‫אז די סיומים האט ער נאר געמאכט פון די‬ ‫אזייגער‬ ‫חיים וואלאזשינער זצ"ל און ער פלעגט זאגן אז‬
‫פארטאגס שעה'ן; ער פלעגט אנהייבן לערנען‬ ‫זענען‬ ‫א הצלחה אין תורה באקומט מען נאר אויב מען‬
‫צוויי אזייגער ביינאכט און דער לימוד האט זיך‬ ‫אלע בעלי‬ ‫אנערקענט און מען ווייסט די חשיבות התורה‪ .‬אז‬
‫געצויגן ביז אכט אינדערפרי‪ ,‬און אין דער צייט‬ ‫בתים‬ ‫א איד ווייסט אז אין הימל איז חשוב זיין תורה‪,‬‬
‫האט ער אנגעיאגט צו לערנען טאג טעגליך‬ ‫צוריק‬ ‫אז דאס איז זיין לעבן‪ ,‬אז יעדעס ווארט איז‬
‫געווען אין‬ ‫הייליג און מאכט תיקונים בעולמות העליונים‪,‬‬
‫דרייסיג בלאט א טאג‪.‬‬ ‫שול און‬ ‫ווייסט ער אויך אויטאמאטיש אז עס איז ווערד‬
‫מיין זיידע האט מיר אמאל געגעבן א שמועס‬ ‫געלערנט‬ ‫זיך צו מייגע זיין אויף תורה‪ .‬און יגיעה איז דער‬
‫וועגן די חשיבות אין תורה‪ ,‬וואס א ווארט‬ ‫ברצופות‬
‫תורה האט געמיינט אין דער אלטער היים‪ .‬עס‬ ‫ביז צען‬ ‫שליסל צו הצלחה אין תורה‪.‬‬
‫איז נישט שייך נאכצומאכן אבער ער האט מיר‬ ‫אזייגער‬ ‫און דאס פעלט היינטיגע צייטן אסאך‪ .‬א‬
‫געגעבן א מושג וואס עס האט געהייסן א בעל‪-‬‬ ‫ביינאכט‬ ‫סוחר וואס האט א געשעפט‪ ,‬לייגט אריין קאפ‬
‫און מח אין זיין געשעפט‪ .‬ער קען צען מאל א טאג‬
‫הבית אין לאדזש‪.‬‬ ‫סארטירן די סחורה‪ ,‬איבערלייגן‪ ,‬איבערפאקן‪,‬‬
‫אן אמאליגער בעל הבית אינדערהיים איז‬ ‫ער אינטערעסירט זיך‪ ,‬עס גייט אים אן‪ ,‬אבער‬
‫געווען א גאון אין ש"ס‪ ,‬מען האט געקענט רעדן‬ ‫ווען עס קומט צו תורה וויל מען אלעס לייכט‪,‬‬
‫מיט אים אומעטום אין ש"ס‪ .‬און ווי אזוי איז דאס‬ ‫עס זאל אנקומען גרינג‪ ,‬און אז עס קומט גרינג‬
‫געווארן? פלעגט דער זיידע דערציילן דעם סדר‬
‫– גייט עס גרינג‪.‬‬
‫היום פון אן אמאליגן לאדזשער איד‪.‬‬ ‫איך בין חלילה נישט מזלזל אין די אידן וואס‬
‫דער סדר היום פלעגט זיך אנהייבן פיר‬ ‫זענען עסוק על המחיה ועל הכלכלה‪ .‬זייער תורה‬
‫אזייגער פארטאגס‪ .‬פון פיר אזייגער איז מען‬ ‫פון זיי איז חשוב לאין ערך‪ .‬דער רא"ש אין מסכת‬
‫געזעסן אין שול ביז צען פארמיטאג און געלערנט‬ ‫בבא בתרא דף ח' זאגט אז די בעלי בתים וואס‬
‫און געדאוונט‪ ,‬און נאר נאך אפאר שעה תורה‬ ‫רייסן זיך אפ און לערנען א שעה א טאג‪ ,‬איז‬
‫האט מען זיך ערלויבט ארויסצוגיין אויף מסחר‪,‬‬ ‫זייער תורה חשוב אין הימל אז זיי קענען זיין פון‬
‫און שפעטער‪ ,‬גלייך נאכדעם וואס דער מסחר‬ ‫די נטורי קרתא – דאס מיינט אז אין זייער זכות‬
‫האט זיך געענדיגט‪ ,‬איז מען צוריק געווען אין‬ ‫ווערט די שטאט באשיצט‪ .‬אבער ווען מען רעדט‬

‫שול‪.‬‬ ‫פון אויסשטייגן דארף מען הארעווען‪.‬‬
‫פיר אזייגער זענען אלע בעלי בתים צוריק‬ ‫מיין ערפארונג זאגט אז עס ארבעט דריי‪-‬‬
‫געווען אין שול און געלערנט ברצופות ביז צען‬ ‫שטאפלדיג‪ .‬אין דעם ערשטן שטאפל דארף מען‬
‫האבן די חשיבות‪ ,‬מען דארף וויסן אז עס לוינט‬
‫אזייגער ביינאכט‪.‬‬ ‫צו לערנען‪ ,‬אז יעדעס ווארט תורה איז חשוב אין‬
‫היינט איז דא קאמפיוטערס צו מאכן‬ ‫הימל‪ .‬שפעטער אז מען ווייסט דאס‪ ,‬ווערט מען‬
‫חשבונות‪ .‬אמאל האט מען עס געמאכט מיט'ן‬ ‫א מתמיד‪ .‬און דער דריטער שטאפל איז‪ ,‬דאס‬
‫קאפ‪ ,‬אז דער קאפ האט געקענט פלאצן פון‬
‫חשבונות‪ ,‬אבער מיט דעם אלעם איז קיין איינעם‬ ‫שפירן דעם געשמאק אין תורה‪.‬‬
‫נישט איינגעפאלן אז נאך דער ארבעט גייט מען‬ ‫זייער אסאך בעלי בתים באקלאגן זיך אז זיי‬
‫אהיים זיך אפרוען; מען איז צוריקגעקומען אין‬ ‫שפירן נישט קיין געשמאק אין תורה‪ ,‬עס ציט זיי‬
‫נישט‪ ,‬אבער עס איז היינו הך‪ ,‬עס דרייט זיך ווי‬
‫שול און געטראסקעט אין לערנען‪.‬‬
‫„„איר דערמאנט אז אייער זיידע האט יעדעס‬ ‫איין גרויסער רינגעלע‪.‬‬
‫יאר געמאכט פיר מאל א סיום הש"ס‪ .‬אויב מיר‬ ‫„„איר האט געהאט זיידעס גאוני תורה?‬
‫מעגן פרעגן‪ ,‬ווען האט דער רב געמאכט זיין‬ ‫יא‪ ,‬איך האב געהאט א זיידע‪ ,‬מיין טאטנ'ס‬
‫פאטער‪ ,‬געהייסן האט ער הרה"ג ר' פישל כהן‪ .‬ער‬
‫ערשטן סיום הש"ס?‬ ‫האט זוכה געווען צו זיין דער חברותא פון דעם‬
‫דער גאון קווענקלט א רגע‪ .‬די שאלה איז‬ ‫בעל מאיר עיני חכמים‪ ,‬דער אסטראווצער גאון‪.‬‬
‫אים נישט אנגענעם‪ .‬ער איז נישט דא זיך צו‬ ‫דער זיידע האט געוואוינט אין שטאט לאדזש און‬
‫לויבן‪ ,‬ער איז דא מיט א מעסעדזש‪ .‬אבער ענדע‬ ‫ביי דער ערשטער וועלט קריג ווען דער מאיר‬
‫עיני חכמים איז אנטלאפן פון אסטראווצע‪ ,‬איז‬
‫דעקט ער אונז אויף‪.‬‬ ‫ער געקומען וואוינען קיין לאדזש און געווען‬
‫"אלס בחור האב איך געלערנט אין א ישיבה‬
‫וואס מיין טאטע ז"ל איז געשטאנען בראשו‪ .‬די‬ ‫דער חברותא פון זיידן‪.‬‬
‫ישיבה איז געווען דארט וואו עס איז היינט דער‬ ‫דער מאיר עיני חכמים פלעגט אים צו רופן‬
‫קרעטשניפער שול‪ ,‬אין דער אבינועם ילין גאס‬
‫פון ירושלים‪ ,‬און ביי די אכצן יאר האט מען‬ ‫'מיין פישעלע'‪.‬‬
‫געמאכט צום ערשטן מאל א סיום ברבים – טראץ‬ ‫מיין זיידע האט יאר יערליך געמאכט פיר‬
‫וואס עס איז געווען דאס פיפטע מאל וואס איך‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪12‬‬

‫אין א קליינער און ענגער דירה'לע אין די רבי יוחנן הסנדלר גאס אין ירושלים בין איך‬
‫געזעסן פנים אל פנים קעגן דעם גאון עולם און געהערט פון אים וואס איז דער סוד‬
‫און ווי אזוי הייבט מען אן‪ .‬ביי אונזער שמועס מיט׳ן גאון שליט״א פאר ׳לבלר׳‪.‬‬

‫ביי די‬ ‫געוויסן דרך הלימוד וואס אויב מען לערנט‬ ‫האב געענדיגט ש"ס‪.‬‬
‫אכצן יאר‬ ‫דאס‪ ,‬קען מען געדענקען ש"ס‪ ,‬און דערויף איז‬ ‫„„פארוואס האט איר נישט געמאכט א סיום‬
‫האט מען‬ ‫אויך געווידמעט דער ספר כרם יהושע‪ .‬אויב עס‬
‫געמאכט‬ ‫איז שייך מיטצוטיילן וואס אזאנס איז דער דרך‬ ‫הש"ס די ערשטע פינף מאל?‬
‫די סיבה פארוואס איך האב זיך אפגעהאלטן‬
‫צום‬ ‫הלימוד‪.‬‬ ‫ביז דעמאלט איז געווען ווייל אזוי לאנג ווי איך‬
‫ערשטן‬ ‫דער דרך הלימוד גייט געבינדן מיט דעם‬ ‫האב נישט געשפירט אז איך קען גוט די גמרא‪,‬‬
‫מאל א‬ ‫יסוד אז די תורה איז חשוב און אז די וועלט‬
‫סיום‬ ‫שטייט דערויף‪ ,‬ווי חז"ל זאגן שוין – אין זבחים‬ ‫האב איך נישט געוואלט מאכן א סיום הש"ס‪.‬‬
‫ברבים‬ ‫דף קטז; חגיגה דף יג; שבת דף פח; נדרים דף לט;‬ ‫„„וויפיל מאל ענדיגט מען ש"ס א יאר?‬
‫פסחים דף נד – אז די תורה איז געגעבן געווארן‬
‫אייר תשע״ט ‪13‬‬ ‫פאר בריאת העולם ווייל דאס איז די מטרה פון‬ ‫דער גאון לאזט די פראגע ָאן א תשובה‪ .‬ער‬
‫באטאנט אז היינט איז עס ווייניגער ווי אמאל‪,‬‬
‫דער וועלט‪.‬‬ ‫ווייל היינט דינט ער אלס ראש הכולל אין‬
‫איינמאל אז דער יסוד איז קלאר קומט צו‬
‫גיין דער צווייטער טייל פון לימוד התורה‪ :‬ווי‬ ‫געוויסע ערטער‪.‬‬
‫אונזער שמועס פארציט זיך און דער גאון איז‬
‫אזוי מען זאל לערנען‪.‬‬ ‫מרמז אז מיר האבן שוין גערעדט צופיל שיחות‬
‫דער לימוד דארף זיין געבויט מיט א דגש צו‬ ‫חולין און עס איז צייט צו אריבערגיין רעדן‬
‫פארשטיין די שקליא וטריא פון וואס מען האט‬ ‫איבער דעם עיקר וואס ער וויל אונז איבערגעבן‪,‬‬
‫יעצט געלערנט‪ .‬אסאך מאל לעבט דער מענטש‬ ‫און דאס איז איבער איין נקודה וואס איז שוין‬
‫מיט א רייץ צו ענדיגן ווי מער‪ ,‬אניאגן מסכתות‪,‬‬ ‫דערמאנט געווארן‪ ,‬נעמליך‪ ,‬חשיבות התורה‪,‬‬
‫אריינכאפן נאך און נאך‪ ,‬און זיכער אז דאס איז‬ ‫און אויך איבער דעם דרך הלימוד וואס ער האט‬
‫גוט‪ ,‬אבער עס נישט דער שליסל צו קענען תורה‬
‫איינגעשטעלט און זוכט צו פארשפרייטן‪.‬‬
‫„„מיר ווייסן אז דער רב רעדט כסדר פון א‬

‫נישט ווייל איך האב א גוטן קאפ‪.‬‬ ‫ואם קובץ על יד ירבה" – אויב א מענטש מאכט‬ ‫אויף אויסנווייניג‪ ,‬און איינער וואס לערנט אזוי‬
‫„„דער רב זעט א מעלה צו קענען בלעטער‬ ‫זיין תורה גראבע פעקלעך‪ ,‬דאס הייסט ער קען‬ ‫שפירט געווענליך נישט קיין טעם אין תורה און‬
‫בעל פה אדער דפים‪ ,‬וואו אין דף כא שטייט דאס‬ ‫אסאך אבער ער פארשטייט נישט וואס ער‬
‫לערנט‪ ,‬וועט דער סוף זיין אז זיין תורה וועט‬ ‫פארגעסט זייער שנעל‪.‬‬
‫און דף כב יענץ?‬ ‫זיך מתמעט זיין‪ ,‬אבער אויב וועט ער לערנען‬ ‫איך קען אסאך אידן וואס לערנען אסאך‪,‬‬
‫אלעס איז גוט אבער נאר נאכדעם וואס‬ ‫גרינטליך – קובץ על יד – ירבה‪ ,‬וועט זיך עס‬ ‫אבער קענען גארנישט‪ ...‬און די סיבה איז‪ ,‬ווייל‬
‫מען קען די שקליא וטריא‪ .‬איך געדענק אז עס‬ ‫עס איז נישט דא קיין דגש אויף די שקליא וטריא‪.‬‬
‫איז געקומען צו מיר א טאטע מיט א קינד פון‬ ‫מערן‪.‬‬ ‫„„לאמיר הערן מער בפרטיות ווי אזוי דער‬
‫קאנאדע און געזאגט אז דאס קינד קען ‪ 700‬בלאט‬ ‫דער געדאנק גייט ביינאזאם מיט דער פריער‬
‫בעל פה‪ .‬איך האב אים אנגעהויבן פארהערן‪ ,‬ער‬ ‫דערמאנטער געדאנק פון מחשיב זיין תורה אויף‬ ‫מהלך גייט‪.‬‬
‫האט טאקע געקענט אויפ'ן לשון‪ ,‬אבער ער האט‬ ‫אן אמת‪ .‬מיר קענען האבן א שעצונג צו איינעם‬ ‫לאמיר זאגן אז מען לערנט יעצט א גמרא‪,‬‬
‫וואס ענדיגט און דאס וויל מען היפש אסאך אין‬ ‫זאל מען נישט זוכן צו לערנען דעם גאנצן‬
‫נישט פארשטאנען גארנישט‪.‬‬ ‫דער היינטיגער וועלט‪ ,‬אבער עס האט נישט‬ ‫עמוד‪ ,‬נאר א שטיקל פון דעם עמוד‪ ,‬און ווען‬
‫די שקליא וטריא איז דער אלף‪-‬בית און דער‬ ‫קיין קיום‪ ,‬ווייל עס קומט אן לייכט און שנעל‪.‬‬ ‫ער ענדיגט צו לערנען זאל ער זיך אפשטעלן און‬
‫לשון העלפט פאר'ן זכרון‪ .‬דאס זעלבע איז מיט‬ ‫די ריכטיגע תורה וואס גייט אריין און בלייבט‪,‬‬ ‫אנהייבן אויסשמועסן אויף זיין שפראך די שקליא‬
‫דפים‪ .‬ווען איך האב געלערנט צום ערשטן מאל‬ ‫איז די תורה וואס קומט מיט יגיעה‪ ,‬און יגיעה‬ ‫וטריא‪ :‬וואס האב איך דא געלערנט‪ ,‬וואס זאגט‬
‫האב איך נישט געקוקט אויף די דפים און נאך‬ ‫איז נאר דא אויב מען האט די ריכטיגע חשיבות‪,‬‬ ‫רבא‪ ,‬וואס זאגט אביי‪ ,‬פארוואס זאגט ער אזוי‬
‫ביז היינט קוק איך נישט‪ ,‬איך נוץ די דפים נאר‬ ‫ווייל ווי שטערקער מען פלאגט זיך אלץ בעסער‬ ‫און איז נישט מסכים צו זאגן אזוי און ער אזוי‪,‬‬
‫און‪ ,‬כמובן‪ ,‬זיך נישט נארן‪ ,‬נאר נישט זיך רירן‬
‫אלס סימנים‪.‬‬ ‫גייט עס אריין‪.‬‬ ‫א טריט ווייטער ביז ווען ער איז איבערצייגט אז‬
‫איך געדענק אז אלס בחור פלעג איך זיך‬ ‫דאס איז דער סוד בקיצור‪ ,‬אבער עס איז דא‬ ‫ער פארשטייט אלעס גוט‪ ,‬ריכטיג און גרינטליך‪,‬‬
‫פארמאכן די אויגן און חזר'ן די שקליא וטריא‬
‫און זיך אויסגע'משל'ט אז דאס איז דף ב'‪ ,‬דף ג'‪,‬‬ ‫באריכות אין ספר‪.‬‬ ‫ווייל דאס איז דער שליסל צו אלצדינג‪.‬‬
‫אבער קיינמאל האב איך עס נישט גענוצט ביים‬ ‫„„ מיר בעטן דער רב זאל אונז מיטטיילן פון‬ ‫ווי בעסער און שטערקער די הבנה‪ ,‬אלץ‬
‫זיין פריוואטער פראקטיק צי ער זעלבסט האט‬ ‫שטערקער גייט אריין אין קאפ די גמרא‪ .‬ווען ער‬
‫לערנען‪.‬‬ ‫איז קלאר איבערצייגט אז ער פארשטייט באמת‪,‬‬
‫אזוי געלערנט‪.‬‬ ‫באמת‪ ,‬זאל ער נישט ווייטער גיין נאר חזר'ן‬
‫הערכה‬ ‫דעם דרך הלימוד האבן מיר מקבל געווען‬ ‫עטליכע מאל און יעדע חזרה זאל זיין כאילו ער‬
‫פון גדולי ישראל‬ ‫פון מיין טאטן‪ ,‬וואס ער האט עס מקבל געווען‬
‫פון דעם חזון איש‪ ,‬און אלס בחור פלעג איך‬ ‫האט נאך קיינמאל נישט געלערנט די סוגיא‪.‬‬
‫וויסנדיג אז דער רב געניסט פון אן‬ ‫טאקע אריינהארעווען דערינען‪ .‬דער דאזיגער‬ ‫נאר נאך אפאר מאל חזר'ן מיט דער‬
‫אומבאגרעניצטער שעצונג ביי גדולי ישראל‬ ‫יסוד‪ ,‬אינאיינעם מיט דעם יסוד פון חשיבות‬ ‫ריכטיגער רואיגקייט און אמת'ע הבנה לויט זיין‬
‫פון אלע שיכטן און קרייזן‪ ,‬פרעגן מיר דעם גאון‬ ‫פשוט'ער פארשטאנד‪ ,‬קען מען גיין ווייטער‪,‬‬
‫דערוועגן‪ .‬מיר האבן אנגעהויבן מיט די גדולי‬ ‫התורה‪ ,‬איז געווען מיין וועגווייזער‪.‬‬ ‫אבער אויך זיך נישט געזעגענען פון דער גמרא‪,‬‬
‫ישראל מדור הקודם און געפרעגט צי דער גאון‬ ‫עס האט מיך געקרענקט ביז ווען איך האב‬ ‫נאר סוף וואך מאכן א פרישע חזרה און עס חזר'ן‪,‬‬
‫פארשטאנען א גמרא‪ .‬איך פלעג פארמאכן‬ ‫ווען יעדע חזרה זאל גיין איינמאל און נאכאמאל‬
‫איז אמאל געווען ביים סטייפלער גאון‪.‬‬ ‫די אויגן און איבערטראכטן די שקליא וטריא‬
‫"את חטאי אני מזכיר‪ ,‬ווי אלס בחור בין איך‬ ‫איינמאל און נאכאמאל‪ ,‬ביז ווען איך האב עס‬ ‫צו קענען גוט און ריכטיג די שקליא וטריא‪.‬‬
‫געזעסן רצוף פון פיר פארטאגס ביז צען ביינאכט‬ ‫גוט געקענט‪ ,‬און שפעטער פלעג איך לויט די‬ ‫ווער עס לערנט אזוי‪ ,‬וועט סיי געדענקען‬
‫העכער די גמרא‪ ,‬אזוי אז איך האב פארפעלט‬ ‫און סיי שפירן א טעם אין תורה‪ ,‬ווייל אמת'ע‬
‫צו קענען אסאך אמאליגע גדולי ישראל‪ ,‬נאר‬ ‫שקליא וטריא מסדר זיין בלעטער אין קאפ‪.‬‬
‫וואו מיין טאטע האט מיך געשלעפט בין איך‬ ‫איך זאג אלעמאל אז איך האב נישט אזא‬ ‫הבנה ברענגט א טעם אין תורה‪.‬‬
‫גוטן זכרון ווי דאס אז איך האב מיט אלע כוחות‬ ‫„„אסאך מענטשן ווילן היינט ענדיגן מסכתות‪,‬‬
‫געגאנגען‪.‬‬ ‫געוואלט נוצן דעם זכרון‪ .‬עס איז דא מענטשן‬ ‫און דער דערמאנטער דרך פארלאנגזאמט דעם‬
‫"איך געדענק אז אלס קינד האט מיר מיין‬ ‫וואס האבן א גוטן זכרון אבער זיי נוצן עס נישט;‬
‫טאטע גענומען מצה באקן ביים בריסקער רב‪.‬‬ ‫די חכמה איז עס צו נוצן און וועלן געדענקען און‬ ‫מהלך?‬
‫איך בין נאך געווען א קינד‪ ,‬אבער איך געדענק‬ ‫ערשטנס‪ ,‬איינמאל מען געוואוינט זיך צו‬
‫אז די אנגעצויגנקייט איז געווען אויפ'ן העכסטן‬ ‫נישט זיין רואיג ביז ווען מען געדענקט‪.‬‬ ‫דערצו ווערט עס גרינגער‪ .‬און צווייטנס‪ ,‬איך‬
‫שטאפל‪ .‬דער בריסקער האט געהייסן מען זאל‬ ‫מען הייבט זיך אויף פון א טאג לערנען‬ ‫ווייס פון אייער טענה‪ ,‬אבער זאל זיך דער‬
‫באדעקן די פענסטער מיט דיקע ליילעכער עס‬ ‫און מען וויל געדענקען וואס האב איך היינט‬ ‫מענטש מאכן א חשבון וויפיל ער געדענקט פון‬
‫זאל נישט אריינקומען א חשש חמץ און עס האט‬ ‫געלערנט‪ ,‬מען ענדיגט א וואך און מען טראכט‬
‫געהערשט א יראה‪ ,‬א פחד פון א חשש חמץ‪.‬‬ ‫און טראכט וואס האב איך די וואך געלערנט‪.‬‬ ‫וואס ער האט געלערנט במשך די אלע יארן‪...‬‬
‫אז מען וויל געדענקען‪ ,‬אז מען ווייסט אז יעדע‬ ‫וויפיל מענטשן דרייען זיך ארום נאך יארן‬
‫אבער שפעטער געדענק איך אים שוין נישט‪.‬‬ ‫ווארט תורה איז אזוי חשוב אז מען מעג עס נישט‬ ‫לערנען און געדענקען נישט קיין מסכתות אדער‬
‫„„ביי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א איז‬ ‫דפים בעל פה‪ .‬דער דערמאנטער מהלך האט‬
‫פארגעסן – געדענקט מען‪.‬‬ ‫אויך א מקור אין דער גמרא‪ ,‬עבודה זרה דף יט‬
‫שוין דער רב געווען?‬ ‫עס האט מיר וויי געטון אז איך געדענק נישט‬ ‫ע"א‪" ,‬אמר רבא אמר רב סחורה אמר רב הונא‪,‬‬
‫יא‪ ,‬איינמאל מיט ‪ 25‬יאר צוריק ווען איך‬ ‫א גמרא‪ ,‬און דאס האט מיר געמאכט נוצן דעם‬ ‫מאי דכתיב הון מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה‪,‬‬
‫זכרון און דורך דעם פארגעס איך עס נישט –‬ ‫אם עושה אדם תורתו חבילות חבילות מתמעט‪,‬‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪14‬‬

‫"איך בין אנגעקומען און מיר האבן‬ ‫ווי בעסער‬ ‫בין געגאנגען נעמען א הסכמה פאר מיין ספר‬
‫אנגעהויבן רעדן‪ ,‬און למעשה האט דער שמועס‬ ‫און‬ ‫'כרם יהושע ודרך הלימוד'‪ .‬דעמאלט האבן מיר‬
‫זיך געצויגן איבער צוויי און א האלב שעה‪ .‬ווען‬
‫איך האב זיך אויפגעהויבן ארויסצוגיין האט דער‬ ‫שטערקער‬ ‫געשמועסט א לענגערער צייט אין לערנען‪.‬‬
‫רב זיך אנגערופן צו מיר‪ :‬ווען דו קומסט אמאל‬ ‫די הבנה‪,‬‬
‫אויף ירושלים זאלסטו אריינקומען צו מיר אויף‬ ‫דער מנחת יצחק‬
‫א באזוך‪ .‬ער האט מיר אנגעווארנט אז ווען איך‬ ‫אלץ‬ ‫עפנט די טיר‬
‫קום קיין ירושלים זאל איך נישט נעכטיגן דארט‬ ‫שטערקער‬
‫ָאן אריינקומען צו מיר‪' ,‬אפילו ווען עס וועט‬ ‫גייט אריין‬ ‫צווישן די גדולי ישראל ביי וועמען דער גאון‬
‫שטיין אויפ'ן טיר א צעטל אז מען קען נישט‬ ‫אין קאפ‬ ‫האט גענאסן א זעלטענע הערכה איז געווען דער‬
‫יעצט אריינקומען‪ ,‬זאלסטו קלאפן אויפן טיר און‬ ‫די גמרא‬ ‫בעל מנחת יצחק זצ"ל‪ ,‬הגאון הגדול ר' פנחס‬
‫הירשפרונג זצ"ל‪ ,‬און כ״ק אדמ״ר הגה״ק בעל‬
‫אריינקומען‪'.‬‬
‫"און וואונדערליך‪ ,‬איך בין אנגעקומען‬ ‫ברך משה מסאטמאר זצ"ל‪.‬‬
‫איינמאל קיין ירושלים‪ ,‬און ווי דער רב האט מיר‬ ‫יארן לאנג‪ ,‬ווען דער גאון האט געוואוינט אין‬
‫געהייסן‪ ,‬בין איך געגאנגען צו אים אויף א באזוך‪.‬‬ ‫מאנסי‪ ,‬פלעגט ער האבן א קביעות צו געבן א‬
‫איך קום אן צום טיר‪ ,‬און אויפ'ן טיר שטייט א‬ ‫דרשה אין דער סאטמארער שול אין ראדני‪ .‬די‬
‫צעטל‪" :‬ביטע נישט שטערן‪ ,‬דער רב שפירט זיך‬ ‫שיעורים זענען שפעטער געווען דער יסוד צו די‬

‫נישט גוט"‪.‬‬ ‫ספרים אין דרך הלימוד‪.‬‬
‫"וואס טוט מען? דא האט מיר דער רב‬ ‫"איך געדענק אז ווען איך האב געברענגט‬
‫אנגעזאגט אז איך מוז קומען צו אים‪ ,‬און למעשה‬ ‫מיין ספר צום ברך משה בעטנדיג א הסכמה‪,‬‬
‫שטייט אזא צעטל‪ .‬איך האב זיך דאן דערמאנט אז‬ ‫האט ער געבלעטערט אין די הסכמות און‬
‫דער רב האט מיר אנגעזאגט אז אפילו עס שטייט‬ ‫אריבערגעשפרינגען אלע ביז ווען ער איז‬
‫אנגעקומען צו דער הסכמה פון הרב הירשפרונג‪.‬‬
‫אויפ'ן צעטל אז נישט זאל איך אריינקומען‪.‬‬ ‫די הסכמה האט ער דורכגעליינט און שפעטער‬
‫"איך האב אנגעקלאפט אויפ'ן טיר‪ ,‬און דעם‬
‫רב'ס זון האט געעפנט‪ .‬ער האט מיר געפרעגט‬ ‫האט ער געשריבן זיין הסכמה‪".‬‬
‫מיט וואונדער‪ ,‬האסט נישט געזען דעם צעטל‬ ‫דער גאון דערמאנט זיך פון דער‬
‫אויפ'ן טיר? איך האב אים געענטפערט אז דער‬ ‫באזונדערער קירבה וואס ער האט גענאסן ביי‬
‫רב האט מיר געהאט אנגעזאגט אז אפילו עס‬
‫הרב הירשפרונג‪.‬‬
‫שטייט א צעטל זאל איך קלאפן‪.‬‬ ‫"מיר האבן אסאך פארברענגט אין לערנען‪.‬‬
‫"דער זון איז אריין פרעגן דעם רב‪ ,‬און ווי‬ ‫לויט מיין חשבון רעדט זיך עס פון א זיבעציג‬
‫נאר דער רב האט געהערט ווער עס איז ביים טיר‪,‬‬ ‫שעה תורה וואס מיר האבן פארבראכט‬
‫איז ער געקומען צו גיין און מיך איינגעלאדנט‪,‬‬
‫און זיך באדאנקט פאר'ן קומען‪ .‬מיר האבן‬ ‫אינאיינעם"‪.‬‬
‫דאן פארברענגט א לאנגע צייט אינאיינעם און‬ ‫אויך ביים מנחת יצחק האט דער גאון‬
‫געהאט א שטארקע תורה שמועס‪ ,‬דערנאך האט‬ ‫זוכה געווען צו א שטארקער קירבה‪ .‬דער גאון‬

‫ער מיך ארויסבאגלייט‪.‬‬ ‫דערציילט וויאזוי עס האט זיך אנגעפאנגען‪.‬‬
‫"בשעתו האב איך אויך געבעטן אז דער‬ ‫"געווען איז עס אין מיינע יונגע יארן‪ ,‬ווען‬
‫מנחת יצחק זאל מיר געבן היתר הוראה‪ ,‬אבער‬ ‫דער גאון איז געווען אין מאנטשעסטער אויף א‬
‫אזוי ווי איך בין געווען א בחור‪ ,‬האט ער מיר‬ ‫באזוך‪ ,‬פונקט דאן בין איך געווען דארט‪ .‬איך‬
‫האב זיך זייער געפרייט‪ ,‬און געטראכט אז עס‬
‫נישט געוואלט געבן‪.‬‬ ‫איז פאר מיר א גוטע געלעגנהייט אריבערצוגיין‬
‫"וועלנדיג מיר איבערצייגן אז ער געט דאס‬ ‫און כאפן א שמועס מיט'ן גרויסן גאון‪ .‬אבער ווען‬
‫נישט פאר קיין איין בחור‪ ,‬האט מיר דער מנחת‬ ‫איך האב אריינגעטראכט האב איך זיך בארעכנט‬
‫יצחק ברוב ענוותנותו דערציילט אז ער האלט זיך‬ ‫אז מן הסתם האט דער רב אן איבערגעפילטן‬
‫שטארק צו זיין פרינציפ און אויך פאר געוויסע‬ ‫סדר היום און ער וועט נישט האבן קיין צייט‬
‫רבי'שע קינדער‪ ,‬וואס זענען געווען קרובים‪,‬‬
‫האט ער נישט געגעבן צוליב דעם פרינציפ פון‬ ‫פאר מיר‪.‬‬
‫"צומארגנס איז געווארן אין מאנטשעסטער‬
‫נישט געבן הוראה פאר בחורים‪.‬‬ ‫א שווערע וועטער‪ ,‬מנהג ענגלאנד‪ ,‬און עס האט‬
‫"שפעטער האב איך באקומען א יורה יורה‬ ‫געגאסן‪ .‬איך האב געטראכט אז אין אזא שווערע‬
‫ידין ידין פון דעם גאון ר' פנחס שרייבער זצ"ל‪,‬‬ ‫וועטער איז מן הסתם ליידיג‪ ,‬און יעצט איז‬
‫געוויס א גוטע געלעגנהייט אריבערצוגיין אין‬
‫דער באיאנער ראש הישיבה‪".‬‬
‫עליונים ששו ותחתונים עלזו‪ .‬‬ ‫שטוב‪.‬‬

‫אייר תשע״ט ‪15‬‬

‫| איבעיא להו |‬

‫מ׳קען אריינשיקן פראגעס פאר דעם ״איבעיא להו״ ּפאנעל‬
‫וואס וועט בס"ד געענטפערט ווערן דורך די לבלר משיבים‬

‫| אבל יחיד עשי לך! |‬

‫פארגאנגענעם דאנערשטאג בדיקת–חמץ‪ ,‬א טאג בעפאר ערב חג הפסח איז כבוד הרבני החסיד המרומם רבי עזריאל טויבער‬
‫זכרונו לברכה מרבני ׳לבלר׳ און משיב פונעם דאזיגן ״איבעיא להו״ פאנעל‪ ,‬נסתלק געווארן לשמי מרומים לאזנדיג א חלל ביי‬
‫די פילע ליינער וואס פלעגן מאנאטליך געניסן פון זיינע פערל ווערטער‪ .‬אין די קומענדיגע עטליכע נומערן וועלן מיר בס"ד‬

‫אריינשטעלן די פראגעס וואס זענען אין דער לעצטער תקופה געווארן אריינגעשיקט און געענטפערט דורך כבוד הרב זצ"ל‪.‬‬

‫קבלת התורה ווערט געזען און אויסגעדריקט אויף יעדן ווינקל‪ ,‬אין‬ ‫| השקפה |‬
‫יעדער סיטואציע‪ ,‬און אין יעדער רגע אין לעבן‪ .‬דעריבער ווערט די תורה‬
‫גערופן "חיים"‪ ,‬ווייל מיר טרעפן זיך אן מיט איר א גאנץ לעבן‪ ,‬וואו אימער‬ ‫הרב עזריאל טויבער זצ״ל‬
‫מיר געפינען זיך נאר‪ ,‬אין יעדן מצב און זמן‪ .‬אנגעהויבן פון די שווערסטע‬ ‫מחבר ספרי פרקי מחשבה‬
‫און הארבסטע הלכות פונעם כהן גדול ביי דעם סדר העבודה אין קודש‬
‫הקדשים‪ ,‬און געענדיגט ביים קאכן מאכלים לויט די כללים אין כשרות‪,‬‬ ‫פראגע‪ :‬איך בין א איד וואס ארבעט שווער פאר פרנסה‪,‬‬
‫אנגרייטן דעם שבת טיש לויט הלכות בורר‪ ,‬און האנדלען על פי תורה‪ ,‬און‬ ‫און איך בין זיך משתדל צו טון דעם רצון ה'‪ .‬יעדעס יאר‬
‫ווען עס קומט יו"ט שבועות‪ ,‬שפיר איך א געוויסן קלאפ אין‬
‫אזוי ווייטער און ווייטער אן א שיעור מיט דוגמאות‪.‬‬ ‫הארץ מיט א געפיל כאילו דער יו"ט שבועות איז ספעציעל‬
‫יעדן אינדערפרי זאגן מיר ביי ברכות התורה "אשר קדשנו במצוותיו‬ ‫געווידמעט און געאייגנט פאר די לומדי תורה און כולל‬
‫לעסוק בדברי תורה"‪ .‬ביי אונז איז עוסק זיין אין פרנסה ממש די זעלבע ווי‬ ‫יונגעלייט‪ .‬איך שפיר מיך אינדרויסן פון די אלע ענינים‪,‬‬
‫לערנען תורה‪ .‬מען זאגט נאך פון בעש"ט הק' זי"ע‪ ,‬אז פונקט אזוי ווי ווער‬
‫עס לערנט 'המחליף פרה בחמור' לערנט תורה‪ ,‬על אחת כמה וכמה ווער‬ ‫כאילו דער יו"ט האט נישט עכט מיט מיר קיין שייכות‪.‬‬
‫עס איז "בפועל" מחליף דעם פרה מיט'ן חמור על פי הדרכות התורה – איז‬ ‫"אמר רב יוסף‪ ,‬אי לאו האי יומא דקא גרים כמה יוסף‬
‫דאס תורה ממש‪ .‬דעריבער זאגן מיר יעדן טאג די ברכה אויף 'עסק התורה'‬ ‫איכא בשוקא"‪ .‬האט ער אויך מיר געמיינט?‪ ...‬איך בין דאך‬
‫וויבאלד אונזער גאנצע התעסקות‪ ,‬אלע אונזערע געשעפטן און וואס מיר‬ ‫דער וואס געפינט זיך אין גאס ביי דער ארבעט‪ .‬אויב אזוי‪,‬‬
‫וואס איז מיין חלק אינעם יו"ט שבועות? מיין געפיל איז‬
‫טוען פאר פרנסה‪ ,‬אלעס איז תורה בפועל‪.‬‬ ‫אז איך בין אביסל אינדרויסן פון דער גאנצער שמחה און‬
‫קומט אויס‪ ,‬ווען א מענטש ארבעט פאר פרנסה‪ ,‬און דער תכלית און‬
‫מטרה פון זיין ארבעט איז על פי תורה‪ ,‬איז ער דערמיט מקיים די ברכה‬ ‫פייערונג‪.‬‬
‫י‪.‬נ‪.‬ג‪ ,.‬ברוקלין‬
‫"לעסוק בדברי תורה"‪.‬‬
‫דאס האבן מיר מקבל געווען אין יו"ט שבועות ווען מיר האבן געזאגט ביי‬ ‫ס איז פארהאן דא א יסודות'דיגער טעות‪ .‬צו זאגן אזע‬
‫מתן תורה "כל אשר דיבר ה' 'נעשה'‪ ",‬אלעס וואס מיר טוען איז התעסקות‬
‫בתורה‪ .‬און דאס האט רבי יוסף אינזין געהאט ווען ער האט געזאגט "אי‬ ‫קבלת התורה איז קבלת "לימוד" התורה‪ ,‬איז געלערנט‬
‫לאו האי יומא"‪ ,‬אויב וואלטן מיר נישט פארמאגט די תורה‪ ,‬דאן וואלט איך‬ ‫אויבערפלעכליך‪ .‬חז"ל זאגן (יבמות קט‪“ ):‬כל האומר אין לי‬
‫געווען ווי סתם מענטשן פון דער וועלט וואס גייען ארבעטן און קערן זיך‬ ‫אלא תורה אפילו תורה אין לו”‪ .‬קבלת התורה איז דער קבלת‬
‫צוריק אהיים‪ ,‬אבער א קשר און שייכות צו תורה‪ ,‬דאס פארמאגן זיי נישט‪.‬‬ ‫"דרך" התורה‪ ,‬וואס דאס מיינט אז מיר האבן מקבל געווען א‬
‫אבער דורך דעם הייליגן טאג אין וואס מיר האבן מקבל געווען די תורה‪,‬‬
‫איז מיין גאנצע עסק און אלע מיינע געשעפטן געווארן תורה – און דאס איז‬ ‫דרך ווי אזוי צו לעבן לויטן רצון ה'‪.‬‬
‫אונזער גרויסע שמחה אין דעם טאג‪ .‬סיי יששכר און סיי זבולון‪ ,‬דער לומד‬
‫תורה און אויך דער וואס איז עוסק בתורה דורכ'ן ארבעטן און זיין פארנומען‬

‫מיט פרנסה‪ ,‬ביידע פארמאגן א גרויסן חלק אין חג מתן תורתינו‪ .‬‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪16‬‬

‫אייגנארטיגער שאלות ותשובות ּפאנעל אין השקפה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬תורה ומדע‬

‫ווי מיר האבן שוין ערקלערט אין דער פארגאנגענהייט‪ ,‬פאר קינדער איז‬ ‫| מחשבה |‬
‫נישט אזוי שווער אויפצופאסן און פארשטיין אז עס זענען פארהאן אזעלכע‬
‫און פארהאן אזעלכע‪ .‬און אויב וועלן מיר זיי געבן גענוג ווארעמקייט און‬ ‫הרב אהרן פריעדמאן‬
‫ליבשאפט‪ ,‬איז מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך‪ ,‬און די קינדער וועלכע‬ ‫מחבר ספרי גם אתה יכול‬
‫ווערן ערצויגן ביי אונז אינדערהיים וועלן זיין פול מיט גאווה דקדושה און‬
‫פראגע‪ :‬נישט לאנג צוריק האט איר געשריבן אין ׳לבלר׳‬
‫פארזעצן אונזערע וועגן מיט שטאלץ‪.‬‬ ‫ווי אזוי זיך אומצוגיין און ספראווען ווען מיר וואוינען צווישן‬
‫צום ביישפיל‪ ,‬לאמיר נעמען דעם ענין פון כשרות אויף עסנווארג‪ .‬עס‬ ‫גוים אדער פרייע אידן‪ .‬איך האב אן אנדערע פראגע‪ .‬וואס‬
‫טרעפט זיך זייער אפט‪ ,‬אפילו אין דער זעלבער פאמיליע‪ ,‬אז עס זענען‬ ‫קענען מיר טון‪ ,‬סיי לגבי אונז זעלבסט און סיי לגבי אונזערע‬
‫פארהאן אזעלכע וואס זענען מקפיד אויף א געוויסער הכשר‪ ,‬און זיי‬ ‫קינדער‪ ,‬ווען מיר קומען אין בית המדרש און אין אנדערע‬
‫ברענגען נישט אריין אין שטוב פראדוקטן וואס אנדערע פירן זיך יא צו עסן‪.‬‬ ‫ערטער און מיר טרעפן זיך מיט אזעלכע וועלכע לעבן אן‬
‫וואס זאגן מיר דעמאלט פאר אונזערע קינדער? אז די וועלכע זענען‬ ‫אנדערע סארט לעבן‪ ,‬עטוואס אנדערש אדער נידריגער אין‬
‫נישש מקפיד פונקט ווי אונז זענען 'קלי הדעת' און 'פורקי עול'? אויב וועט‬ ‫רוחניות; זייער אויסזען‪ ,‬לבוש און אויסשפראך איז אנדערש‬
‫דאס זיין ווי אזוי מיר וועלן רעאגירן צו אונזערע קינדער‪ ,‬דאן וועט אפט‬ ‫ווי עס איז ביי אונז אנגענומען אדער טוען פארשידענע זאכן‬
‫נישט נעמען לאנג ביז זיי וועלן זען זייערע קרובים און נאנטע פריינט דאס‬
‫וואס אין רוח חכמים נוחה מהם‪.‬‬
‫יא עסן און עס קען פאסירן אומגעוואונטשענע רעזולטאטן‪.‬‬ ‫וואס ענטפערן מיר פאר אונז זעלבסט? און וואס ענטפערן‬
‫און אפגערעדט ווען א שכן וואס וואוינט נעבן אייך איז גאר א חשוב'ער‬ ‫מיר פאר אונזערע קינדער ווען זיי פרעגן‪ :‬ער דאוונט דאך אין‬
‫דיין‪ ,‬ת"ח‪ ,‬מגי"ש וואס עסט יא פון יענעם הכשר וואס ביי אייך ברענגט מען‬ ‫אונזער בית המדרש? וואס איז שלעכט מיט אים? פארוואס‬
‫נישט אריין אינדערהיים‪ ,‬און אויב וועט אונזער רעקאציע זיין אז זיי זענען‬
‫"נישט אין ארעדנונג"‪ ,‬קענען אונזערע קינדער חלילה בועט זיין אין דעם‬ ‫מעג ער יא און מיר נישט?‬

‫וועג וואס מיר פרובירן זיי צו מחנך זיין‪.‬‬ ‫מ‪.‬מ‪.‬א‪ .‬מאנסי‬
‫אלזא‪ ,‬וואס איז ריכטיג צו טון? לכאורה ווי ערווענט‪ ,‬פשוט ערקלערן‬
‫אז ביי אונז איז מען מקפיד אויף יענעם און יענעם הכשר‪ ,‬און פארטיג‪ .‬אין‬ ‫ט די האקעלע פראגע טוט אונטערשטרייכן אז למעשה איזא‬
‫אונזער שטוב איז מען קובע די געזעצן און מנהגים‪ ,‬נישט דוקא וויבאלד מיר‬
‫זענען בעסער און מער קלוגער פון אנדערע‪ ,‬נאר פשוט‪ ,‬כך דרכו של עולם‪.‬‬ ‫נישט עכט פארהאן קיין מעגליכקייט צו באהאלטן פון אונז‬
‫יעדער איינער איז קובע אין זיין שטוב ווי אזוי דער לעבנסשטייגער זאל זיין‬ ‫און פון אונזערע קינדער נישט צו זען און מיטהאלטן וואס‬
‫עס שפילט זיך אפ אין דער ארומיגער סביבה‪ .‬צי איז דאס‬
‫און מיר האבן איינגעזען אז אזוי איז ריכטיג און פאסיג מיר זאלן זיך פירן‪.‬‬ ‫אין דער געגנט‪ ,‬קהילה‪ ,‬און אפילו אין דער משפחה‪ .‬פארהאן‬
‫וועלכע זענען מער מקפיד‪ ,‬און פארהאן וועלכע זענען ווייניגער מקפיד‪ ,‬עס‬
‫‪‬‬ ‫ווערט אבער געפרעגט די פראגע‪ ,‬און מיט רעכט‪ :‬וואס געבן מיר איבער‬

‫עס זענען דא מענטשן וואס ווען מען זעט אנדערע פירן זיך אנדערש‬ ‫דערוועגן פאר אונזערע קינדער?‬
‫ווי אונז‪ ,‬און זיי האבן אפילו איבערגעטרעטן די "רויטע ליניע"‪ ,‬וועט‬ ‫צום ערשט איז וויכטיג קלארצושטעלן‪ ,‬אז עס איז קיין ספק אז וואס‬
‫אונזער רעקאציע במחשבה‪ ,‬בדיבור אדער גאר במעשה‪ ,‬זיין‪ :‬נע‪ ,‬זיי זענען‬ ‫מער עס איז מעגליך צו דערווייטערן אונזערע קינדער און זיך זעלבסט‬
‫אראפ פון וועג‪ .‬און אזוי פרובירט מען צו בארואיגן דאס געוויסן דורך‬ ‫פון פרעמדע חברים וואס זענען ווייט פון אונזער לעבנסשטייגער‪ ,‬איז דאס‬
‫אראפרייסן יענעמ'ס באנעמונג און הלך ילך וואס ווערט אראפגעמאלן מיט‬ ‫זייער ראטזאם‪ ,‬כדי מען זאל זיך פון זיי נישט אפלערנען‪ .‬אבער אינאיינעם‬
‫מיט דעם‪ ,‬די עיקר מעסעדזש וואס מען געט איבער דארף זיין געבויט אויף‬
‫אן אומ'בכבוד'יגן וועג‪.‬‬ ‫"ביי אונז איז מען יא מקפיד אויף דאס און דאס"; "מיר‪ ,‬אלס עלטערן‪ ,‬האבן‬
‫די טענה קען מעגליך זיין א גערעכטע‪ ,‬וויבאלד אין ענדע האבן זיי טאקע‬ ‫דאס איבערגעקלערט‪ ,‬אונטערזוכט און באשלאסן אז אזוי זאלן מיר זיך‬
‫איבערגעטרעטן אונזערע גרעניצן‪ .‬אבער‪ ,‬אין ענדע‪ ,‬אין יעדע שיכט און‬ ‫פירן"; "מיר זענען מיטגלידער אין א קהילה וואס אונזער רבי האט קובע‬
‫קרייז‪ ,‬בלי יוצא מן הכלל‪ ,‬זענען פארהאן מער בעסערע און ערנסטערע און‬ ‫געווען ווי אזוי זיך צו פירן‪ ,‬און וואס ער זאגט‪ ,‬איז ביי אונז מקובל ָאן קיין‬
‫פארהאן אזעלכע וואס זענען ווייניגער ערנסט‪ .‬די וועלט איז נישט קאלירט‬ ‫פקפוק"‪ .‬דאס אז אנדערע פירן זיך אנדערש ווי אונז‪ ,‬איז נישט אונזער ענין‪.‬‬
‫מיט איין קאליר פארב‪ ,‬און דער וועטער שפילט נישט אלעמאל די זעלבע‬
‫איבעראל‪ .‬אזוי איז אלעמאל געווען און אזוי וועט זיין עד ביאת הגואל‪ .‬און‬
‫עס איז נישט ראטזאם ארויפצוברענגען די אויבנדערמאנטע פארענטפערונג‬
‫אויף יעדע מינדעסטע פעולה וואס א צווייטער טוט אנדערש ווי מיר זענען‬
‫געוואוינט (און דאס איז אויך געפארפול ווען מען קען קיינמאל וויסן ווי‬
‫אזוי מיר אדער אונזערע קינדער וועלן אמאל זיך פירן‪ ,‬זאל גא‪-‬ט באהיטן)‪.‬‬
‫וואונדערליכע ווערטער איבער אט דעם ענין געפינען מיר אין "ספר‬

‫אייר תשע״ט ‪17‬‬

‫| איבעיא להו |‬

‫ראוי הדבר וכשר שלא נקל בכבודו‪ ,‬וגם שלא לקללו אפילו שלא בפניו‪ ,‬וכל‬ ‫החינוך"‪ ,‬און עס איז ראוי דא נאכצוברענגען לשונו הזהב‪:‬‬
‫שכן בפני עדים‪ ,‬כדי שלא נבוא מתוך כך לחלוק עמו‪ ,‬לפי שההרגל הרע‬ ‫"מצוה ע"א‪ :‬שלא לקלל את הנשיא‪ ,‬שנאמר 'ונשיא בעמך לא תאור‪'...‬‬
‫שאדם מרגיל עצמו בינו לבין עצמו הוא סוף מעשהו‪ ,‬והמחלוקת עליו כבר‬ ‫(שמות כב‪ ,‬כז)‪ .‬משרשי המצוה‪ ,‬לפי שאי אפשר לישוב בני אדם מבלי‬
‫שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים לעשות מצותו ולקיים גזרותיו‪ ,‬מפני‬
‫אמרנו ההפסד הנמצא בשבילו"‪.‬‬ ‫שדעות בני אדם חלוקין זה מזה ולא יסכימו כולם לעולם לדעת אחת לעשות‬
‫זעען מיר דא די חשיבות און דער ריכטיגער וועג ווי אזוי זיך צו פירן מיט‬ ‫דבר מכל הדברים‪ ,‬ומתוך כך יצא מביניהם הביטול והאסיפה בפעולות‪ ,‬ועל‬
‫אנדערע און ווי אזוי עס זאל זיין אונזער רעאקציע ווען מיר זעען אנדערע‬ ‫כן צריכין לקבל דעת אחד מהם אם טוב ואם רע‪ ,‬למען יצלחו ויעסקו בעסקו‬
‫וועלכע פירן זיך אנדערש ווי אונז‪ ,‬אויך ווען עס קוקט צומאל אויס אז יענער‬ ‫של עולם‪ ,‬פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת רב ופעם ההיפך‪ ,‬וכל זה טוב מן‬
‫"איז נישט גערעכט"‪ ,‬אפגערעדט ווען דאס איז נאך פאר'ן זיך דורכרעדן מיט‬
‫המחלוקת שגורם ביטול גמור‪.‬‬
‫א רב און מיר ווייסן נישט יענעמ'ס מצב און אינערליכע איינצלהייטן‪.‬‬ ‫"ומאחר שהממונה לראש‪ ,‬סיבה אל התועלת שאמרנו‪ ,‬הן שהוא גדול‬
‫עס זענען דא נאך וויכטיגע נקודות צו אויסשמועסן איבער דער טעמע‪,‬‬ ‫להדריכנו בדרכי הדת‪ ,‬או גדול במלכות לשמור איש מרעהו שתקיף ממנו‪,‬‬

‫אין א קומענדיגער געלעגנהייט בעזהשי"ת ‪.‬‬

‫אט איז א שטיקל כראנאלאגישער סדר פון די טעג טעג פון פסח שני און‬ ‫| תורה ומדע |‬
‫ארום‪ .‬אנגעהויבן פון תפלת מנחה יום י"ג באייר‪.‬‬
‫הרב מרדכי גנוט‬
‫מנחת י"ג באייר‪ :‬אין די סידורים שטייט געשריבן אז מ'זאגט "תחנון"‬ ‫מחבר לוח דבר בעתו ועוד‬
‫(אדער "צדקתך" ווען ס'געפאלט אום שבת‪ ,‬ווי היי יאר)‪ .‬און פארהאן וועלכע‬
‫געבן אן די סיבה דערצו‪ ,‬וויבאלד מען האט מקריב געווען דעם קרבן פסח‬ ‫פראגע‪ :‬אום פסח שני זעען מיר ווי אין פארשידענע חסידות'ער‬
‫וואס ווערט געגעסן ביינאכט‪ ,‬אור לט"ו‪ ,‬און יעצט איז דאך "לפני שלפני"‪.‬‬ ‫פראוועט מען דעם יו"ט אויף א גרויסן פארנעם‪ ,‬פארהאן וואס עסן‬
‫אבער אין סידור חמדת ישראל (לרבי שמואל וויטאל)‪ ,‬שטייט אז מען‬ ‫מצה און אנדערע פראווען גאר א סדר‪ .‬וואס איז דער מקור צו די‬
‫זאל נישט זאגן‪ ,‬און אזוי פירן זיך די ספרדים (כתר שם טוב‪ ,‬גאגין)‪ ,‬און אזוי‬
‫אויך איז דער מנהג אין בעלזא‪ ,‬און אזוי האט זיך געפירט מו"ר הגאון בעל‬ ‫מנהגים אין דעם טאג?‬
‫"שבט הלוי" זצ"ל (כרשום ב"הליכות שבט הלוי"‪ ,‬סדר היום טו‪ ,‬ו) ועיין עוד‬ ‫נחמן ד‪ ,.‬ברוקלין‬

‫בשער יששכר‪.‬‬ ‫וי באקאנט פון חז"ל איז דער יו"ט פון פסח שני איינגעפירט געווארןו‬
‫(מערקווירדיג‪ ,‬אין יאר תשנ"ה ווען איך בין אין געווען א משיב אין‬
‫ישיבה פונעם בעל שבט הלוי‪ ,‬געדענק איך אז ער האט מיר געזאגט‪ ,‬אז‬ ‫בזמן שבית המקדש היה קיים‪ ,‬פאר די וועלכע האבן נישט געהאט‬
‫טראצדעם וואס ער זאגט טאקע תחנון פסח שני‪ ,‬שפירט ער אבער אן‬ ‫די מעגליכקייט צו מקריב זיין דעם קרבן פסח אין חודש ניסן‪ ,‬האט‬
‫אינערליכער דראנג נישט צו זאגן‪ ,‬סיי וויבאלד ער געדענקט אז ער האט‬ ‫מען זיי געגעבן די מעגליכקייט אין י"ד באייר צו מקריב זיין דעם‬
‫אמאל געזען ערגעצוואו אז מ'זאגט נישט תחנון אין דעם טאג‪ ,‬און אויך‬ ‫קרבן‪ .‬דערפאר ווערט דער טאג גערופן "פסח שני"‪ ,‬אדער "פסח‬
‫וויבאלד ער שפירט אין הארצן אז מ'זאל נישט זאגן‪ .‬אבער ער האט נישט‬ ‫קטן" (כלשון המשנה בר"ה א‪ ,‬ג)‪ .‬די וואס זענען מקריב דעם קרבן אין דעם‬
‫געוואלט מאכן קיין אייגענע החלטות אין דעם ענין‪ ,‬וויבאלד ער האט נישט‬ ‫טאג זענען טאקע נישט בודק חמץ‪ ,‬אבער דאס איז פאר זיי נאכאלץ א יו"ט‪.‬‬
‫געדענקט פינקטליך וואו ער האט דאס געזען שטיין‪ .‬אבער ווען איך האב‬ ‫אין בית המקדש איז דער טאג געווען פונקט ווי די אנדערע ימים טובים‪ ,‬ווי‬
‫אים געוויזן דעם חמדת ישראל האט ער אויפגעהערט זאגן תחנון אום פסח‬
‫מיר לערנען אין די משנה (ערכין ב‪ ,‬ג)‪.‬‬
‫שני)‪.‬‬ ‫טראצדעם וואס דער יו"ט איז טאקע לכאורה נאר א יו"ט פאר די‬
‫ערבית אור לי"ד‪/‬שחרית‪ :‬אן ָאבל מעג צוגיין צום עמוד‪.‬‬ ‫וועלכע האבן נישט מקריב געווען דעם קרבן ביי דער ערשטער געלעגנהייט‬
‫יום י"ד ‪ -‬שחרית‪ :‬טראצדעם וואס ווי אויבנדערמאנט איז דער טאג א‬ ‫און נישט פאר גאנץ כלל ישראל‪ ,‬ווערט אבער געברענגט אין מגילת תענית‬
‫"יום שמחה"‪ ,‬ווערט אבער דער טאג נישט אויסגערעכנט צווישן די טעג‬
‫אין וועלכע מ'זאגט נישט קיין תחנון‪ .‬קוקט אויס דאס איז צוליב די הלכה‬ ‫אז דער טאג איז ווי א יו"ט וואס מען איז נישט מספיד און מ'פאסט נישט‪.‬‬
‫אז נאכ'ן חורבן ביהמ"ק איז "בטלה מגילת תענית"‪ ,‬און אזוי פסקנ'ט אויך‬
‫דער פרי מגדים‪ ,‬און אזוי האבן זיך געפירט דער חתם סופר און דער חזון‬

‫איש זצ"ל‪.‬‬
‫אבער די ספרדי'שע פוסקים‪ ,‬און רוב פוסקים האשכנזים הקדמונים‬
‫דערמאנען אז מען זאגט נישט תחנון אין דעם טאג‪ ,‬און אויך נישט "תפלה‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪18‬‬

‫אייגנארטיגער שאלות ותשובות ּפאנעל אין השקפה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬תורה ומדע‬

‫די ד' כוסות און אויך זינגט מען די זמירות פון פסח אויפדערנאכט‪.‬‬ ‫לדוד"‪ ,‬פונקט ווי אין די אנדערע טעג וואס ווערן דערמאנט אין מגילת‬
‫אין די ליטווישע קהילות טוט מען אין דעם טאג גארנישט פראווען‪,‬‬ ‫תענית‪ .‬און אזוי פירט מען זיך אין פארשידענע קהילות קדושות ווי גור‪,‬‬
‫וויבאלד מען האט דאך שוין מקיים געווען די מנהגי פסח אין איר ריכטיגער‬ ‫סקווירא‪ ,‬נדבורנא‪ ,‬צאנז און ליסקא‪ ,‬נישט נאר היינט‪ ,‬נאר אין דער גאנצער‬

‫צייט‪ ,‬חודש ניסן‪.‬‬ ‫וואך פון "הוד" (יד‪-‬כ באייר)‪.‬‬
‫א מערקווירדיגער אנעקדאט‪ .‬מיט בערך צען יאר צוריק ווען די דריי‬ ‫מען זאגט "למנצח‪ ...‬יענך" (אויסער אין חב"ד) וויבאלד דאס איז נישט‬
‫בחורים זענען געווען ארעסטירט אין יאפאן‪ ,‬האט דעמאלט מיר געזאגט‬ ‫קיין יום טוב ("אך מכל‪-‬מקום ירבה בשמחה‪ ,‬כי קדוש היום [לאדונינו[‪.‬‬
‫דער גאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א‪ ,‬אז דאס איז א ריכטיגער ביישפיל‬ ‫החיד"א)‪ .‬און מען מעג טון מלאכות (צל"ח לפסחים נ‪ .).‬אבער מען איז נישט‬
‫פון אזעלכע וועלכע האבן א "חוב" צו פייערן "פסח שני"‪,‬‬
‫וויבאלד זיי האבן נישט געפייערט דעם "פסח‬ ‫מספיד אין דעם טאג‪ .‬ווי אויך זאגט מען נישט אין דעם טאג‬
‫ראשון"‪ ,‬וויבאלד עס איז געווען פאר זיי‬ ‫קיין צדוק הדין‪ ,‬און מ'שטעלט נישט קיין מצבות‬
‫פארבאטן זיך צו פירן מיט די מנהגי פסח‬ ‫(שו"ת מנח"י ג‪ ,‬נא)‪.‬‬
‫אין טורמע‪ .‬ווידעראום‪ ,‬אונז‪ ,‬וואס‬ ‫פארשידענע אדמורי"ם פראווען‬
‫מיר האבן געפראוועט דעם פסח‬ ‫אין דער נאכט פארשידענע מנהגי‬
‫ראשון כהלכתו‪ ,‬איז דא א חשש‬ ‫פסח לכבוד היום‪ .‬אין נדבורנא און‬
‫קאמארנא פראוועט מען א 'טיש'‬
‫פון "מוסיף על המצוות"‪.‬‬ ‫(אור לט"ו)‪ ,‬מיט מצה‪ ,‬מרור‬
‫הגע בעצמך! האט דער גאון‬ ‫און ארבע כוסות‪ ,‬און שירות‬
‫פארגעזעצט און מיר געזאגט‪:‬‬ ‫ותשבחות‪ .‬אין חצר "שומר‬
‫אויך בזמן שבית המקדש היה‬ ‫אמונים" זינגט מען אויך טייל‬
‫קיים האבן די 'טהורים' וועלכע‬ ‫פון די זמירות אין די הגדה (אדיר‬
‫האבן געפייערט פסח דעם יו"ט‬ ‫הוא‪ ,‬אדיר במלוכה) ווי אויך דעם‬
‫ראשון‪ ,‬נישט נאכאמאל געפייערט‬ ‫פיוט "ברח דודי" (לשבת חוה"מ‬
‫אין פסח שני מיט'ן עסן בשר ומצות‬ ‫פסח)‪.‬‬
‫על מרורים‪ ...‬כאטש זיי האבן זיך אויך‬ ‫אור לט"ו ‪ -‬סעודת הלילה‪ ,‬אכילת‬
‫מיטגעפרייט מיט זייערע ברידער וואס האבן‬ ‫מצה‪ :‬פארהאן וועלכע עסן מצה אין יום י"ד‬
‫געפראוועט אום פסח שני אז זיי האבן א "תיקון" (זע‬ ‫נאכמיטאג‪ ,‬אלס זכר צום הקרבת קרבן פסח שני וואס‬

‫ספר החינוך‪ ,‬מצוה ש"פ)‪.‬‬ ‫איז געווען נאכמיטאג (מנהגי מהרי"צ הלוי‪ ,‬מנהגי פסח שני)‪,‬‬
‫ט"ו באייר ‪ -‬שחרית‪/‬מנחה‪ :‬אין טייל קהילות (א שטייגער ווי בעלזא)‬ ‫און פארהאן וועלכע וואונדערן זיך דערויף וויבאלד דעם קרבן פסח און‬
‫זאגט מען נישט תחנון ביי שחרית און מנחה אלס ספיקא דיומא (עכ"פ אין‬ ‫די מצה און מרור האט מען געגעסן ערשט ביינאכט אור לט"ו (רמב"ם ק"פ‬
‫חו"ל)‪ ,‬און אזוי איז אויך דער מנהג אין ארץ ישראל אז מען זאגט נישט קיין‬ ‫ח‪ ,‬ג)‪ .‬אויך לאזט זיך פרעגן‪ ,‬פארוואס זאל מען פונקט אזוי נישט שחט'ן א‬
‫תחנון (מחזיק ברכה)‪ .‬און א בן חו"ל וואס קומט פון א קהילה אין וועלכע‬ ‫קרבן אין דעם טאג אלס זכר (אויב נישט א בהמה דקה‪ ,‬כאטש א תרנגול)?‬
‫מ'זאגט נישט אין דעם טאג תחנון‪ ,‬און ער געפינט זיך היינט אין ארץ ישראל‪,‬‬ ‫דערפאר זענען דא וואס פירן זיך‪ ,‬אור לט"ו‪ ,‬צו מאכן א סעודה‪ ,‬מיט'ן‬
‫עסן מצה און פלייש‪ .‬אויך זענען פארהאן וועלכע פירן זיך צו עסן ביצה און‬
‫אז ער זאל זאגן תחנון מיט זיי (הגהות ל"שלמי ציבור")‪.‬‬ ‫חזרת‪ ,‬און אזוי האב איך געזען ביי מו"ר הגה"צ מוהרי"ה מדזשיקוב זצ"ל‪ ,‬און‬
‫צום שלוס‪ ,‬א לייכטער סימן צו געדענקען‪ :‬פסח שני געפאלט אלעמאל‬ ‫פארהאן וועלכע טרינקען ד' כוסות‪ .‬דער מנהג נדברונא איז אז אז מ'טרינקט‬

‫אויס אינעם זעלבן טאג ווי דער צווייטער טאג פסח‪ .‬‬

‫| אפקלאנגען |‬

‫הלימוד צוזאמען מיט א געוואלדיגער הערצה און דקדוק הלשון אינעם‬ ‫<<< פארזעצונג פון זייט ‪2‬‬
‫משנה תורה‪ .‬זיין "חידושי הגר"ח" איז היפש געבויט אויפ'ן רמב"ם‪ ,‬און‬
‫דערנאך האט זיין זון געשריבן זיינע "חידושי הגרי"ז"‪ ,‬און אזוי זענען‬ ‫"שער המלך"‪" ,‬מרכבת המשנה"‪" ,‬אור שמח"‪" ,‬צפנת פענח"‪" ,‬אבן‬
‫האזל"‪ ,‬ביז די היינטיגע גדולים און ליטווישע ראשי ישיבות וואס געבן‬
‫אלע בריסקער גדולים געגאנגען ווייטער מיט דעם מהלך‪.‬‬ ‫רעגלמעסיג ארויס זייערע חיבורים אויפ'ן רמב"ם‪ .‬דאס האט באקומען‬
‫פארהאן נאך אסאך מאריך צו זיין אין דעם ענין‪ .‬עס איז כמעט‬ ‫אן אפיציעלע אנערקענונג ביים סמעטענע פונעם עולם הישיבות‪" ,‬רבי‬
‫אוממעגליך אז אין די ראמען פון א מאנאטליכער קאלום זאל אריינגיין‬ ‫חיים בריסקער"‪ ,‬וואס האט איינגעפעדימט זיין אייגנארטיגער מהלך‬

‫די פולע אינפארמאציע איבער די גדולי עליון‪ .‬‬

‫אייר תשע״ט ‪19‬‬

‫| איבעיא להו |‬

‫הונדערט טויזנט און איין‪'.‬‬ ‫| עבודה |‬
‫'איך קען נישט גלייבן‪ .‬וואס?! דו ווילסט נישט גיין צו דער לויה?! דאס‬
‫איז אונזער לייבי קלעצקי‪ ,‬איך מיין גאנץ כלל ישראל'ס! יעדער פילט דעם‬ ‫הרב אברהם אבא לעזער‬
‫צער טיף אין הארץ‪ ,‬די שכינה הק' בוכה'ט‪ ,‬איך קען זיך נישט איינהאלטן‬ ‫יו"ר מכון להעמיק‬

‫פון וויינען‪'...‬‬ ‫פראגע‪ :‬איך פיל נישט קיין אמת'ע טעם אין א שבת אדער‬
‫'אברהם אבא‪ ,‬רואיג! דו ביסט זייער אן עמאשענעל מענטש‪' .‬כלל‬ ‫יו"ט‪ ,‬כאטש וואס איך האב פרובירט מאכן א גוטע הכנה‪ .‬וואס‬
‫ישראל‪ ,‬שכינה‪ ,‬וויינען'‪ ,‬איך ווייס נישט‪ ,‬איך פיל גארנישט‪ ,‬וואס קען איך‬
‫קען איך טון?‬
‫טון‪ .‬דאס איז מיין נאטור‪'.‬‬
‫'אקעי‪ ,‬פיין יודל‪ ,‬איך וועל גיין מיט איינעם אנדערש‪ .‬בשורות טובות‪'.‬‬ ‫ייער א גוטע שאלה! אסאך בחורים און יונגעלייט פרובירן פאר שבתז‬
‫עס איז זייער קלאר וואס דא איז פארגעקומען‪ .‬יודל איז א בעל שכל‪,‬‬
‫א פראקטישער מענטש‪ ,‬קוקט מיט שכל זען וואס זענען די פאקטן‪ .‬א קינד‬ ‫אדער פאר א יו"ט זיך צוגרייטן‪ ,‬מען לערנט חסידישע ספרים‪ ,‬מען‬
‫איז גע'הרג'עט געווארן‪ ,‬א ריזיגע לויה‪ ,‬עס איז זייער הייס אינדרויסן‪ ,‬איין‬ ‫טוט אדורך די סוגיות אין הלכות פון יו"ט‪ ,‬מען גייט אין מקוה‪ ,‬מען‬
‫מענטש מאכט נישט אויס‪ .‬פארוואס זאל איך גיין? פון דער אנדערער זייט‪,‬‬ ‫גרייט צו די ליכט‪ ,‬מען האט אינזין ביים דאווענען פירוש המילות‪,‬‬
‫אברהם אבא איז א בעל רגש‪ ,‬א מענטש מיט אסאך געפילן‪ ,‬ער לייגט צו‬ ‫מען זינגט לכבוד שבת און יו"ט‪ ,‬און מיט דעם אלעם איז דאס הארץ‬
‫נאך אנדערע געדאנקען צו די טריקענע פאקטן‪ .‬ער זעט די עלטערן קלאגן‪,‬‬ ‫פארשלאסן‪ ,‬מען פילט נישט באמת קיין שמחת יו"ט אדער א שטארקע‬
‫וויינען‪ ,‬צעבראכן אויף פיצלעך‪ ,‬קענען נישט קומען צו זיך‪ ,‬ער טייטשט אפ‬ ‫ליבשאפט צום אויבערשטן‪ .‬אסאך מאל טראכט מען צו זיך‪ ,‬זעט אויס איך‬
‫דעם פאקט אז גאנץ כלל ישראל פילט מיט‪ ,‬מיינט דאס אז כלל ישראל פילט‬ ‫טויג עפעס נישט; עפעס חטאים בלאקירן די ליכטיגקייט פון שבת און יו"ט‬
‫זיך יעצט ווי איין משפחה‪ ,‬ממש אזא נאנטשאפט צווישען אידן‪ ,‬מיר זענען‬
‫אלע ברידער‪ ,‬מיר שטאמען פון איין שורש‪ ,‬דער אויבערשטער איז אונזער‬ ‫זאלן אריינשיינען אין מיר‪.‬‬
‫טאטע‪ ,‬אב אחד לכלנו‪ ,‬חלק אלוק ממש‪ .‬נאך לייגט ער צו דאס וואס שטייט‬ ‫כדי זיך אויסצולערנען ווי אזוי מען צינדט ָאן אין הארץ געפילן‪ ,‬ווי‬
‫אין חז"ל (סנהדרין מו‪ ,‬א) אז ווען א איד מאכט מיט יסורים שרייט די שכינה‬ ‫שפירן די געוואלדיגע זיסע ליכטיגקייט וואס קומט אראפ יעדן שבת און‬
‫הק' קלני מראשי קלני מזרועי‪ ,‬אלעס טוט מיר וויי‪ .‬דאס געפיל שרייט‪ ,‬מען‬ ‫יו"ט‪ ,‬אדער אויפוועקן אין זיך א נאנטשאפט און ליבשאפט צום אויבערשטן‪,‬‬
‫מוז גיין קלאגן מיט אלע אונזערע באליבטע ברידער וואס האבן פארלוירן‬ ‫זיך פרייען מיט'ן אויבערשטן מיט די תורה און מצוות‪ ,‬דארפן מיר צום‬
‫ערשט פארשטיין ווי אזוי געפילן ארבעטן‪ ,‬ווי אזוי שאפן זיך געפילן‪,‬‬
‫דאס זיסע בא'חנ'טע יונגעלע לייבי קלעצקי‪ .‬ת‪.‬נ‪.‬צ‪.‬ב‪.‬ה‪.‬‬ ‫נאכדעם וועלן מיר זיך קענען בס"ד אויסלערנען די כללים ווי אזוי זיך צו‬
‫איך וויל אייך פרעגן‪ ,‬וואס האלט איר‪ ,‬וועלכע וועג איז דער ריכטיגער‬
‫עפענען דאס הארץ סיי ווען מיר ווילן‪.‬‬
‫צוגאנג?‬ ‫לאמיר אנהויבן מיט א מעשה וואס האט פאסירט קנאפע אכט יאר‬
‫פאר איך וועל ענטפערן דערויף וויל איך אייך פארציילן נאך א מעשה‬ ‫צוריק‪ ,‬חודש תמוז שנת תשע"א‪ .‬גאנץ כלל ישראל איז איינגעהילט אין גרויס‬
‫וואס איך האב געהאט מיט מיין חבר יודל‪ .‬יודל נעמט מיך אהיים פון פון‬ ‫ווייטאג‪ ,‬נאכדעם וואס עס איז אנגעקומען די שרעקליכע בשורה אז דאס‬
‫א שמחה‪ ,‬ער פארקירט דעם קאר און מיטאמאל הערן מיר קולות‪ :‬רשע!‬ ‫ניין יעריג קינד לייבי קלעצקי איז פארכאפט געווארן אין די גאסן פון בארא‬
‫פארפוילטע נשמה! קענסט נישט ּפארקן אז איך זאל אויך האבן פלאץ!' מיין‬ ‫פארק אויפ'ן וועג אהיים פון חדר‪ ,‬א רוצח האט אים ליידער פארכאפט און‬
‫הארץ טרייסלט‪ ,‬וואס שרייסטו! זעסט נישט עס איז נישט דא קיין פלאץ‪.‬‬ ‫ליידער אומגעברענגט‪ .‬עס גייט זיין א ריזיגע לויה‪ ,‬טויזנטער אידן‪ ,‬רבנים‬
‫ווער ווייסט וואס נאך דער באנדיט קען טון‪ ,‬די סארט מענטשן זענען עלול‬ ‫און ראשי ישיבות פון גאנץ ניו יארק קומען צו פארן קיין בארא פארק‪ .‬איך‬
‫אויפ'ן ערגסטן‪ .‬איך האב מורא פון אים‪ ,‬מען מוז שנעל פארקירן ערגעץ‬ ‫וויל וויינען אויפ'ן קול‪ ,‬פון מיינע אויגן רינען טרערן‪ ,‬מיין הארץ רייסט‪ .‬איך‬
‫אנדערש‪ .‬יודל‪ ,‬אבער‪ ,‬האלט זיך רואיג‪ ,‬ער רוקט זיך נישט פון ארט‪ ,‬אלעס‬ ‫זע פאר מיינע אויגן ווי אינדערפרי קושט די מאמע לייבי'ן און מיט א שמייכל‬
‫איז מסודר‪ :‬וואס איז געשען‪ ,‬איינער שרייט‪ ,‬איז וואס? מן הסתם האט אים‬ ‫זאגט לייבי 'מאמי‪ ,‬א גוטן טאג'‪' .‬אסאך הצלחה‪ ,‬לייבי‪ .‬געדענק אהיימקומען‬
‫אין צייט‪ ,‬מיר גייען גיין קויפן נייע גלעזער'‪ ,‬און יעצט‪ ...‬נעבעך! ווי אזוי‬
‫זיין ווייב פריער אויפגערעגט‪ .‬ער מיינט נישט מיך‪.‬‬ ‫האלטן דאס זיינע עלטערן אויס‪ .‬זייער איינציגסטער טייערער זון‪ .‬ווי אזוי‬
‫וואס זאגט איר יעצט‪ ,‬וועלכע וועג איז דער ריכטיגער צוגאנג?‬ ‫האט דאס געקענט געשען אין הארץ פון בארא פארק‪ .‬ווער ווייסט צי איך‬
‫דער אמת איז אז ביידע וועגן זענען ריכטיג נאר עס ווענדט זיך ווען‪ ,‬און‬
‫פארדעם האט דער אויבערשטער באשאפן אלע סארט נאטורן אז יעדער זאל‬ ‫מעג לאזן מיינע קינדער גיין אין חדר אליין‪...‬‬
‫זיך קענען אויסלערנען איינער פון דעם אנדערן זיינע גוטע סקילס ווי אזוי‬ ‫מיט א וויינענדיגן קול רוף איך אן מיין חבר יודל‪' .‬יודל‪ ,‬ווילסט קומען‬
‫זיך צו האלטן רואיג אדער מעורר זיין אין זיך א טעם און געפיל אין א שבת‬ ‫מיט מיר צו דער לויה?'‪' .‬ניין! עס איז זייער הייס אינדרויסן‪ .‬עס גייען קומען‬
‫טויזנטער מענטשן‪ ,‬א בהלה א שטופעריי‪ ,‬איך האב נישט קיין כח‪ .‬סייווי‬
‫אדער אין א יו"ט‪ ,‬מעורר זיין אין זיך אהבת ה' און אהבת ישראל‪.‬‬ ‫מאכט נישט אויס אויב עס וועט זיין דארט הונדערט טויזנט מענטשן אדער‬
‫ממילא‪ ,‬צוריק צו אונזער שאלה‪ ,‬ווי אזוי קען איך פילן א געשמאק אין א‬
‫שבת אדער א יו"ט‪ ,‬לאמיר צולייגן נאך מחשבות און נאך געדאנקען חוץ פון‬
‫די פאקטן וואס דאס גשמיות'דיגע אויג זעט‪ .‬ווען? וואס? וויאזוי? מיר זענען‬
‫אויסגעלאפן פון פלאץ‪ ,‬וועלן מיר דאס בס"ד אויסשמועסן אין קומענדיגן‬

‫מאמר‪ ,‬אין קומענדיגן ׳לבלר׳ לחודש סיון הבעל״ט ‪.‬‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪20‬‬

‫אכטונג!‬ ‫בס״ד‬
‫אייגנארטיגער שאלות ותשובות ּפאנעל אין השקפה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬תורה ומדעאלע אפטיילונגען פוןמדפיסי ספרים‬
‫ומוציאים לאור! סערווירט אונטער איין דאך!‬

‫הגה״ה‬ ‫ ‬ ‫מיר האבן א‬ ‫הגה״ה‬ ‫אונזערע שנעלע און‬ ‫טייפן‬
‫תיקונים‬ ‫ ‬ ‫געקליבענע שטאב‬ ‫ערפארענע טייפער׳ס‬
‫השוואות‬ ‫ ‬ ‫וועלן אפטייפן פאר אייך‬
‫לעצטע הגה״ה‬ ‫ ‬ ‫געניטע מגיהים‬
‫(מיט ווייניג טעותים)‪:‬‬
‫מיט פיל עקספיריענס‬
‫ שיפור הלשון‬ ‫אין יעדע געביט‬ ‫כתב יד‬ ‫ ‬
‫ מראי מקומות‬ ‫שווערע כתבי ידות‬ ‫ ‬
‫וואס ספעציליזירן זיך‪:‬‬ ‫ ‬
‫ הערות‬ ‫אלטע ספרים‬ ‫ ‬
‫טעיפס‬ ‫ ‬

‫לשה״ק ‪ /‬יודיש‬

‫אונזערע ספעשעליסטן וועלן‬ ‫גראפיק‬ ‫ספרי קודש ‪ /‬ספרי הלכה ‪/‬‬ ‫מיר האבן בס״ד א‬ ‫עריכה‬
‫צו שטעלן אויף דעם בעסטן‬ ‫ספרי חסידות ‪ /‬ושאר ספרים‬ ‫באזונדערע שטאב פון‬
‫ערפארענע‬
‫און רייכסטן פארנעם‪:‬‬ ‫עריכת הלשון ‪ /‬סגנון‬
‫הלשון לויט אייער געשמאק ‪/‬‬ ‫תלמידי חכמים‬
‫גראפיק‬ ‫ ‬ ‫מופלגים‬
‫שערים‬ ‫ ‬ ‫איבערזעצן לשה״ק‪-‬אידיש‪,‬‬
‫שולי הספר‬ ‫ ‬ ‫אידיש‪-‬לשה״ק ‪ /‬הוספות ‪/‬‬ ‫וואס ספעציליזירן זיך‬
‫הסכמות והנצחות‬ ‫ ‬ ‫סדר ענינים ‪ /‬מפתחות ‪/‬‬ ‫יעדער אין זיין געביט‪:‬‬
‫כריכה ּפרעס‪/‬קאלער‬ ‫ ‬ ‫הקדמות ‪ /‬תולדות המחבר‬

‫ שווארץ‬ ‫אלע סארטן דרוק‪,‬‬ ‫הדפסה‬ ‫מיר וועלן אויסשטעלן אייער ספר‪,‬‬ ‫סידור‬
‫ קאלירט‬ ‫פון קליינע קונטרסים‬ ‫לויט אייער באגער‪:‬‬

‫ כריכה עבה‬ ‫ביז גרויסע ספרים‬ ‫ הערות שוליים‪ ,‬הערות צד‬
‫ כריכה רכה‬ ‫ עטליכע טעקסט‬
‫אויך קלענערע‬ ‫אויף א בלאט‬
‫קוואנטומס‬
‫ קאמפלאצירטע בלעטער‬
‫מיר ספעציעליזירן זיך‬ ‫(צורת הדף)‬
‫אין קאמפלעצירטע דעקלעך‬
‫ טעקסט מיט בילדער‬

‫מיר וועלן אייך באגלייטן פונעם כתב יד ביז נאכן דרוק‪ ,‬מיט‬
‫איבערגעגעבענע סערוויס‪ ,‬צופרידנהייט גאראנטירט בעז״ה!‬
‫איבערצייגט אייך אליין!‬
‫קומט אריבער צו אונז‪ ,‬צו זעהן די פילע סארט ספרים‬
‫ארויסגעגעבן דורך די ערפארענע שטאב פון ״חד וחלק״!‬

‫האלט איר ביים ארויס געבן א ספר? געבט דאס איבער אין די ריכטיגע הענט!‬

‫טייפן הגהה עריכה עימוד עיצוב הדפסה‬ ‫‪T. 845-371-6166 F. 845-746-9846‬‬
‫‪Email [email protected]‬‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫געבורט‪ :‬ד' אלפים תתצ"ח (י"א‪ :‬תתצ"ה)‪ ,‬קארדאווע‪ ,‬שפאניע‬ ‫"מו סרפהר‬
‫הסתלקות‪ :‬ד' אלפים תתקס"ה‪ ,‬פוסטאט (אלט‪-‬קאהיר)‪,‬‬ ‫נבוכים"‬
‫עגיפטן‬
‫להרמב"ם {ב}‬
‫ספרים‪ :‬פירוש המשניות‪ ,‬משנה תורה‪ ,‬מורה נבוכים‪ ,‬אגרות‬
‫הרמב"ם‪ ,‬תשובות הרמב"ם‪ ,‬שו"ת פאר הדור‪ ,‬הלכות הירושלמי‪,‬‬

‫מילות ההגיון‪ ,‬מאמר העיבור‪ ,‬און אזוי אויך עטליכע חיבורים‬
‫אויף מסכתות הש"ס און עטליכע חיבורים אויף חכמת הרפואה‬

‫ואל רבינו משה אבן מיימון‪ ,‬שדיברתי והעוויתי‬ ‫אינעם פריערדיגן קאפיטל האבן מיר געשילדערט‪ ,‬ווי דער "מורה נבוכים" איז פארשפרייט געווארן‬
‫נגד ספריו"‪ ,‬און זינט דאן האט ער זיך שטענדיג‬ ‫איבער'ן אשכנזישן טייל פון אייראפע‪ ,‬וואס האט פאראורזאכט אז געוויסע אשכנזישע גדולי ישראל‬
‫אנגענומען פאר'ן רמב"ם אין הלכה‪ .‬דאס אלעס‬ ‫זענען ארויס שארף קעגן פילאזאפיע בכלל‪ ,‬און קעגן דעם מורה נבוכים בפרט‪ .‬די התנגדות צום מורה‬
‫ציטירט ר' הלל פון ווירונה פונעם מויל פון רבינו‬ ‫נבוכים האט זיך נישט אפגעשטעלט ביים ארויסקומען מיט אן איסור עס צו לערנען‪ ,‬נאר איז געגאנגען‬
‫יונה זעלבסט‪ .‬מיר זעען טאקע אז שפעטער‬ ‫אזוי ווייט ווי מסירה צום אינקוויזיציע‪ ,‬וואס האט געהייסן פארברענען דעם "מורה נבוכים" צוזאמען‬
‫ווען עס האבן פריש אויפגעפלאקערט מערכות‬ ‫מיטן ספר "המדע" – דער ערשטער טייל פונעם "משנה תורה" להרמב"ם‪ ,‬וויבאלד אין זיי ביידע געפינען‬
‫איבער די ספרי הרמב"ם‪ ,‬האט רבינו יונה נישט‬
‫זיך מכלומר'שט "אפיקורסישע זאכן"‪.‬‬
‫אריינגערעדט דערינען‪.‬‬ ‫דער פאלעמיק האט זיך אבער נישט געענדיגט נאכדעם‪ ,‬ווען די אידן האבן זיך געכאפט אז די‬
‫דאס האט עווענטועל צוגעברענגט אז דער‬ ‫מערכה איז שוין געגאנגען אביסל צו ווייט‪ ,‬נאר פאקטיש זענען נאך עטליכע מאל אויפגעשטאנען‬
‫נאמען פונעם רמב"ם איז נאר מער פארהייליגט‬ ‫פרישע גדולים וואס האבן געוואלט אסר'ן דעם ספר און מחרים זיין ווער עס לערנט דערינען‪ ,‬אבער די‬
‫געווארן‪ ,‬אזש ווען א געציילטע צענדליג יארן‬
‫שפעטער האט ווידעראמאל אויפגעפלאקערט א‬ ‫שפעטערדיגע מערכות האבן שוין געהאט אנדערע נאכפאלגן‪ ,‬ווי ערווענט אין דעם ארטיקל‪.‬‬
‫מערכה איבער'ן "מורה נבוכים"‪ ,‬האט עס שוין‬ ‫די מערכה איבער'ן מורה נבוכים האט זיך אויך עווענטועל געטוישט צו א מערכה איבער ספרי‬
‫פילאזאפיע‪ .‬דער רמב"ם איז געווען צו גרויס און הייליג‪ ,‬אז מ'זאל זיך וואגן צו פארטשעפען מיט זיינע‬
‫געהאט גאר אנדערע נאכפאלגן‪.‬‬ ‫ספרים‪ ,‬אבער די שפעטערדיגע גדולי ישראל וואס האבן געזען א פראבלעם מיט פילאזאפיע‪ ,‬זענען‬
‫ארויסגעקומען קעגן אנדערע ספרים‪ ,‬און נאר "כולל געווען" דעם מורה נבוכים צווישן די פילאזאפישע‬
‫‪‬‬
‫ספרים‪.‬‬
‫מיר האבן שוין דערמאנט איבער'ן "עליית‬ ‫איבער'ן דאזיגן פאלעמיק — וואס האט זיך פארצויגן איבער הונדערט יאר נאך דער פטירה פונעם‬
‫בעלי התוספות" קיין ארץ ישראל‪ ,‬אין שפיץ פון‬ ‫רמב"ם — וועט איר ליינען אין פאלגנדן ארטיקל‪ ,‬און אזוי אויך געוואויר ווערן וויאזוי דער "מורה‬
‫רבינו שמשון משאנץ‪ .‬דאס ארויפקומען קיין‬
‫ארץ ישראל איז פארגעזעצט געווארן עטליכע‬ ‫נבוכים" איז עווענטועל באטראכט געווארן דורך גדולי הדורות ביז'ן היינטיגן טאג‪.‬‬
‫יאר שפעטער דורך רבינו יחיאל מפאריז‪ ,‬וואס‬
‫האט זיך באזעצט אין עכו און דארט געעפנט‬ ‫הרמב"ם‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫זיין ישיבה פאר הונדערטער תלמידים‪ .‬דאס‬ ‫רבי הלל איז געווען א תלמיד פונעם רבינו‬
‫האט געמאכט די שטאט עכו אלס פעסטונג פאר‬ ‫יונה‪ ,‬וואס איז זעלבסט געווען פון די שארפע‬ ‫מש"ה שפיר קאמרת!‬
‫אשכנזישע אידן וואס האבן זיך באזעצט אין ארץ‬ ‫מתנגדים צום מורה נבוכים‪ ,‬און דערפאר זענען‬
‫ישראל‪ .‬אומגעפער צוואנציג יאר שפעטער‪,‬‬ ‫זיינע פאלגנדע ווערטער גאר אינטערעסאנט‪ .‬ער‬ ‫אינעם פריערדיגן קאפיטל האבן מיר‬
‫איז איינע פון די גרויסע אשכנזישע רבנים אין‬ ‫דערציילט‪ ,‬אז ווען רבינו יונה האט געזען וואס‬ ‫געברענגט דעם עדות'שאפט פון רבי הלל‬
‫עכו געווען רבינו שלמה ב"ר שמואל הצרפתי‪,‬‬ ‫זיין התנגדות צום מורה נבוכים האט געברענגט‪,‬‬ ‫פון ווירונה‪ ,‬בעל "תגמולי הנפש"‪ ,‬אז נאכ'ן‬
‫וועמען מ'האט גערופן רבי שלמה פטיט [פטיט‬ ‫האט ער חרטה געהאט אויף זיין מערכה‪ ,‬און איז‬ ‫זען וויאזוי די שריפת כתבי הרמב"ם האבן‬
‫באדייט "הקטן"‪ ,‬אין ענגליש באדייט דאס נאך‬ ‫גאר געפארן קיין טבריה צום ציון הרמב"ם‪ ,‬וואו‬ ‫צוגעברענגט צום שריפת ספרי התלמוד‪ ,‬האבן‬
‫ער האט אים מיט א גרויס געוויין איבערגעבעטן‬ ‫די אידן געזען אן אפענעם יד ה' זיך אנצונעמען‬
‫ביז היינט עפעס קליינטשיג]‪.‬‬ ‫פארנט פון א מנין אידן במשך זיבן טעג נאכאנאנד‬ ‫פאר'ן בזיון הרמב"ם‪ ,‬און עס האט אנגעהויבן צו‬
‫רבי שלמה פטיט איז געווען א מקובל און פון‬ ‫פאר'ן ארויסטרעטן קעגן זיין ספר‪ .‬אויך האט ער‬ ‫ברענגען אן ערוואכונג ביים עולם פאר'ן כבוד‬
‫די מתנגדים צו תורת הפילאזאפיע און צום ספר‬ ‫אויסגערופן אין שול "חטאתי לאלקי ישראל‬
‫מורה נבוכים‪ ,‬און אין יאר ה' אלפים שנת מ' האט‬

‫ספרים שאפע‬ ‫אייר תשע״ט‬ ‫‪22‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫מדרש דוד‬

‫פירוש על התורה‬

‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬
‫‪WWW.hebrewb 0oks.org‬‬
‫ע״י חיים תשס״ט מאת‬

‫רבינו דוד הנגיד זצלה״ה‬

‫בן רבינו א ב ר ה ם זצלה״ה‬
‫בן רבינו הגדול ה ר מ ב ״ ם זצלה״ה‬

‫ספר בראשית‪-‬פרשת בראשית‬

‫מתורגם בפעם הראשונה‬

‫מלשון ערבי לשפת קדשינו‬

‫בילד פונעם חידושי הרשב''א אויף מסכת ברכות‪ ,‬געדרוקט מיטן באקאנטן היסטארישן 'באמבערג' דרוק‬ ‫יוצא לאור‬

‫בהוצאת בן ציון קרינפים‬

‫בעיה״ק י ר ו ש ל י ם תובב״א‬

‫בשנת ושמרו בני ישראל את ה ש ב ת לדרתם ברית עולם‬

‫כתובת חמויל ‪ :‬בן ציון קרינפים ירושלים רהוב זכרון משה‪ ,‬פינת רח׳ ישעיה‬

‫‪Address: Ben Zion KrynFiss Jerusalem Zichron Moshe St. Corn Yeshava‬שער‪-‬בלאט פון ספר מדרש דוד לרבינו דוד הנגיד‬

‫קעגן דעם רמב"ם וועט זיין אין חרם‪ .‬און דאס‬ ‫פון דמשק פונעם ארטיגן "ראש הגולה"‪ ,‬רבי‬ ‫ער ארויסגעגעבן אן איסור צו לערנען דערינען‪.‬‬
‫זעלביגע האט זיך איבערגעשפילט אום תשרי‬ ‫ישי בן חזקיה הנשיא‪ ,‬אונטערגעשריבן דורכ'ן‬ ‫דאס האט פאראורזאכט א פרישע פאלעמיק‪ ,‬וואס‬
‫שנת מ"ט‪ ,‬ווען רבינו שמואל הכהן ראש ישיבת‬ ‫ארטיגן בי"ד פון צוועלף רבנים‪ ,‬אז דער וואס‬ ‫איז נאר פארשארפט געווארן אין יאר מ"ה‪ ,‬ווען‬
‫בבל איז ארויסגעקומען מיט א שארפן בריוו‬ ‫וואגט זיך צו רעדן א ווארט קעגן דעם רמב"ם‬ ‫דער בארימטער אייניקל פונעם רמב"ם‪ ,‬רבינו‬
‫זיך אנצונעמען פאר'ן כבוד פונעם רמב"ם‪ ,‬זיך‬ ‫וועט זיין מוחרם ומנודה‪ ,‬און דער וואס האט א‬ ‫דוד הנגיד ב"ר אברהם‪ ,‬וואס איז געשטאנען אין‬
‫באנוצנדיג מיט'ן זעלבן כח החרם אויף דעם וואס‬ ‫בריוו בגנות הרמב"ם דארף עס איבערגעבן פאר‬ ‫שפיץ פון יהדות מצרים‪ ,‬איז ארויפגעקומען קיין‬
‫וועט מזלזל זיין אינעם רמב"ם אדער אין זיינע‬ ‫רבי דוד הנגיד‪ .‬דער דאזיגער בריוו איז אויך‬ ‫ארץ ישראל און האט זיך באזעצט אין עכו‪ .‬דאס‬
‫אונטערגעשריבן דורך די דעמאלטיגע חכמי‬ ‫האט געפירט צו א דירעקטע צוזאמענשטויס‬
‫ספרים‪.‬‬ ‫צפת‪ ,‬וואס זענען ארויף צום קבר הרמב"ם און‬ ‫צווישן רבי שלמה פטיט און רבינו דוד הנגיד‪,‬‬
‫דער גדול הדור אין יענע צייטן איז געווען‬ ‫דארטן פארגעליינט דעם נוסח החרם‪ ,‬צוזאמען‬
‫דער הייליגער רשב"א‪ ,‬וואס האט גראדע‬ ‫וואס האט זיך אנגענומען פאר'ן זיידנ'ס כבוד‪.‬‬
‫פערזענליך שטארק נישט ליב געהאט דעם‬ ‫מיט א טייל פון חכמי עכו‪.‬‬ ‫כדי צו פארשטערקערן זיין חוות דעת‬
‫געדאנק פון פילאזאפיע (זע שפעטער דערוועגן)‪,‬‬ ‫פון בארצעלאנע‪ ,‬שפאניע‪ ,‬איז‬ ‫איבער'ן מורה נבוכים‪ ,‬האט זיך רבי שלמה‬
‫אבער איז פארט געווען אנגענומען ביי אלע‬ ‫ארויסגעקומען א בריוו פונעם ארטיגן ראש‬ ‫פטיט ארויסגעלאזט קיין אייראפע‪ ,‬וואו ער האט‬
‫שיכטן און קרייזן פון כלל ישראל‪ ,‬און דעריבער‪,‬‬ ‫הקהילות‪ ,‬רבי אברהם און זיין ברודער רבי‬ ‫אפגעשטאט באזוכן אין פראנקרייך‪ ,‬איטאליע‪,‬‬
‫ווען עס האט אויסגעבראכן די נייע מחלוקת‬ ‫יהודה הלוי בני חסדאי הנשיא‪ ,‬וואס זיי האבן‬ ‫א‪.‬א‪.‬וו‪ ,.‬און האט צאמגעקליבן בריוון פון אסאך‬
‫איבער'ן מורה נבוכים האט מען געשיקט בריוון‬ ‫געשיקט צו די אנדערע קהילות אין שפאניע‪,‬‬ ‫ארטיגע רבנים אנטקעגן דעם מורה נבוכים‪.‬‬
‫צום רשב"א‪ ,‬אים צו פרעגן זיין חוות דעת‬ ‫זיך אנצונעמען פאר'ן פארשוועכטן כבוד פונעם‬ ‫ווען רבי שלמה האט זיך אומגעקערט קיין‬
‫דערויף‪ .‬דער רשב"א האט אבער אויך מסכים‬ ‫ארץ ישראל מיט די חתימות הרבנים‪ ,‬איז ער‬
‫געווען אז מ'טאר נישט ארויסטרעטן קעגן דעם‬ ‫רמב"ם‪.‬‬ ‫ארויסגעקומען מיט א חרם קעגן דאס לערנען‬
‫רמב"ם‪ ,‬וואס איז שוין דאן געווען אנגענומען‬ ‫אין יאר מ"ח איז ארויסגעקומען א פרישע‬
‫בריוו פון דמשק‪ ,‬פון רבי דוד ב"ר דניאל ראש‬ ‫אין ספר מורה נבוכים‪.‬‬
‫איבער אלע שיכטן און קרייזן אלס גדול הדור‪.‬‬ ‫הגולה פון אשור‪ ,‬אונטערגעשריבן דורך צען‬ ‫דאס האט פאראורזאכט אן אויפרייס איבער‬
‫אזוי ארום איז איינגעשלאפן די לעצטע‬ ‫רבנים‪ ,‬וואו זיי שרייבן גאר שארף פערזענליך‬ ‫דער אידישער וועלט‪ ,‬ווען ס'זענען געקומען‬
‫מערכה קעגן דעם רמב"ם און זיינע פילאזאפישע‬ ‫קעגן רבי שלמה פטיט און האבן אים גאר‬ ‫צו פליען שארפע בריוון פון אומצאליגע גדולי‬
‫ספרים‪ ,‬און טראצדעם וואס מאנכע יחידים‬ ‫געלייגט אין חרם‪ ,‬און זיי האבן צוגעלייגט אז‬ ‫ישראל און אידישע אויטאריטעטן‪ ,‬אנטקעגן דעם‬
‫האבן נאך יא אמאל געשריבן שארף דערקעגן‬ ‫סיי ווער ס'וועט זיך וואגן צו רעדן א ווארט‬ ‫חרם‪ .‬אין יאר מ"ו איז געקומען א שארפע בריוו‬

‫אייר תשע״ט ‪23‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫דער רלב"ג (משלי פ"ו ופ"ח)‪ ,‬און שפעטער דער‬ ‫פון אידישקייט‪ ,‬אבער די מקורבים למלכות‬ ‫(ווי געשילדערט שפעטער)‪ ,‬איז עס אבער מער‬
‫בעל עקידה (בראשית ב‪ ,‬יז)‪ ,‬און דער חוות יאיר‬ ‫מעגן דאס לערנען וויבאלד ס'פעלט אויס פאר‬ ‫קיינמאל נישט געווארן א פאלעמיק וואס האט‬
‫(סי' ר"י)‪ ,‬האבן זיך אויסגעדריקט גאר שטארק‬ ‫זיי דאס צו וויסן‪ .‬ער לייגט צו די פאלגנדע‬ ‫אויפגעשאקלט דעם גאנצן אידנטום‪ ,‬וויבאלד‬
‫איבער דער חשיבות פון פילאזאפיע‪ ,‬און אז דער‬ ‫אינטערעסאנטע ווערטער‪" :‬ואף החכמים‬ ‫דער רמב"ם איז שוין דאן געווען נערץ ונקדש‬
‫וועג צו ריכטיגע אמונה בה' איז דורך חכמת‬ ‫השלמים שכבר מלאו כרסם בשר ויין‪ ,‬רצ"ל‬
‫התורה ותלמודה וסודות מצוותיה‪ ,‬אין לך‬ ‫בפי כל‪.‬‬
‫הפילאזאפיע‪.‬‬ ‫קרובים למלכות יותר מהם‪ ,‬והרי נאמר (משלי‬
‫פון דער אנדערער זייט האבן אזעלכע לייבן‬ ‫ח‪ ,‬טו)‪' :‬בי מלכים ימלוכו'‪ ,‬ומותר להם ללמדה‬ ‫‪2‬‬
‫ווי דער רבינו תם (ספר הישר שער ו' מדה י')‪ ,‬דער‬ ‫כדי להשיב עליהם ולחזק עניני הדת במסמרים‬
‫רמב"ן (ויקרא טז‪ ,‬ח)‪ ,‬דער רא"ש (בתשובותיו‬ ‫דער פאלעמיק‬
‫כלל ל"א סי' ט')‪ ,‬דער ריב"ש (בתשובותיו סי'‬ ‫לא ימוט"‪.‬‬ ‫איבער ספרי‬
‫מ"ה)‪ ,‬זיך אויסגעדריקט ספעציעל שארף קעגן‬ ‫די דאזיגע ערקלערונג איז טאקע געגעבן‬ ‫פילאזאפיע‬
‫חכמת פילאזאפיע‪ ,‬ווען געוויסע פון זיי טענה'ן‬ ‫געווארן אויפן רמב"ם זעלבסט‪ ,‬וואס פסק'נט‬
‫אז עס פירט צו כפירה (ועי' שו"ת ב"ח הישנות‬ ‫(הל' ע"ז פ"ב ה"ב) אז מ'טאר נישט לערנען די‬ ‫אנדערש איז אבער געווען דער גורל פון‬
‫סי' ה')‪ ,‬אדער איז גאר פאררעכנט ווי עבודה זרה‬ ‫געזעצן אד"ג פון עבודה זרה'ס‪ ,‬און פון דער‬ ‫ספרי פילאזאפיע אלס א כלל (וואס דער "מורה‬
‫אנדערער זייט דערציילט ער אין א בריוו (אגרות‬ ‫נבוכים" האט יא געקענט נכלל ווערן צווישן‬
‫און איז ביהרג ואל יעבור!‬ ‫הרמב"ם ח"ב‪ ,‬עמ' תפ"ח) אז ער האט זעלבסט‬ ‫זיי)‪ ,‬וואס האט יא געצויגן א שטארקע התנגדות‬
‫די דאזיגע שארפע פונדאמענטאלע‬ ‫דורכגעטון אלע ספרי עבודה זרה! און דער הסבר‬ ‫דורכאויס די קומענדיגע יארן‪ ,‬און אין א געוויסן‬
‫צווישנשייד צווישן די וואס האבן געהאלטן‬ ‫איז‪ ,‬אז דער רמב"ם האט עס דורכגעטון כדי צו‬
‫פון פילאזאפיע און די וואס האבן געהאלטן‬ ‫וויסן וויאזוי זיך צו באפאסן דערמיט און נישט‬ ‫הינזיכט – ביז'ן היינטיגן טאג‪.‬‬
‫אז עס טויג נישט‪ ,‬האט צוגעברענגט אז ווען‬ ‫סתם צו לערנען לשם קענען די ע"ז געדאנקען‬ ‫כדי צו פארשטיין איבער וואס עס האט‬
‫אימער עס האט אויסגעבראכן א פאלעמיק אין‬ ‫אויפגעקאכט דער פאלעמיק‪ ,‬פעלט זיך אויס‬
‫וואס פילאזאפיע איז געווען פארמישט‪ ,‬האט‬ ‫(שו"ת אגרות משה יו"ד ח"ב סי' קי"א)‪.‬‬ ‫א שטיקל הקדמה איבער דער היסטאריע פון‬
‫עס געצויגן גאר שארפע רעאקציעס פון ביידע‬
‫‪‬‬ ‫פילאזאפיע אין כלל ישראל‪.‬‬
‫ריכטונגען‪.‬‬ ‫די גמרא זאגט (ברכות כח‪ ,):‬אז רבי אליעזר‬
‫אבער פאקטיש זעען מיר אז די דאזיגע צוויי‬ ‫האט אנגעזאגט פאר זיינע תלמידים‪" :‬מנעו‬
‫‪‬‬ ‫צוגאנגען צו פילאזאפיע גייט שוין צוריק אזש צו‬ ‫בניכם מן ההגיון"‪ .‬רש"י ערקלערט (וכ"כ‬
‫תקופת הגאונים‪ .‬עס איז פארבליבן א געדרוקטע‬ ‫הרשב"ץ במגן אבות‪ ,‬ב‪ ,‬יט)‪ ,‬אז עס באדייט אז‬
‫אצינד לאמיר זיך אומקערן צו דער‬ ‫תשובת הגאונים (שערי תשובה סי' ה')‪ ,‬וואו עס‬ ‫מ'זאל נישט לערנען צופיל מקרא וויבאלד עס‬
‫פארשפרייטונג פון תורת פילאזאפיע נאך דער‬ ‫שטייט שארפע רייד קעגן פילאזאפיע און תורת‬ ‫ציט שטארק און וועט קומען אויפ'ן חשבון פון‬
‫ערשיינונג פונעם מורה נבוכים‪ ,‬וואס איז דאן‬ ‫אריסטו‪ ,‬צווישן אנדערן שטייט דאס פאלגנדע‪:‬‬ ‫משנה וגמרא‪ ,‬אדער עס באדייט אז מ'זאל נישט‬
‫היפש איינגעפירט געווארן אין פרובינצא‪,‬‬ ‫"ומה לכם תדכאו עמו‪ ,‬ופני עניים בתורה‬ ‫רעדן קיין דברים בטלים‪ .‬דער חוות יאיר שרייבט‬
‫פראנקרייך‪ .‬די דאזיגע חכמים האבן גענומען‬ ‫תטחנו בשמעם את‪ ‬דבריכם וניב לשונכם בדרכי‬ ‫(סי' קכ"ד)‪ ,‬אז עס באדייט דאס לערנען חכמת‬
‫פילאזאפיע א שטאפל ווייטער‪ ,‬און האבן‬ ‫אריסטו וחבריו‪ ,‬ודנים תורתו ית' באותו הדרך‪,‬‬ ‫הדקדוק‪ ,‬וואס האט ווייניג תועלת און פארנעמט‬
‫אפגעלערנט די פסוקים היפש ווייט פונעם‬ ‫מי שמע כזאת מי ראה כאלה‪ ...‬כי כרחוק מזרח‬ ‫אסאך צייט‪ .‬לויט די דאזיגע פשטים האט עס‬
‫פשוט'ן פשט‪ ,‬און האבן אלעס אנגעהאנגען‬ ‫ממערב כך הרחיק המקום ית' דעתו שהיא דעת‬
‫התורה הקדושה מדעות בני אדם‪ ,‬זכרו זאת‬ ‫נישט קיין פארבינדונג מיט פילאזאפיע‪.‬‬
‫אינעם געדאנקענגאנג פונעם מורה נבוכים‪.‬‬ ‫והתאוששו‪ ,‬ומאותו הדרך התבוששו"‪ .‬פון דער‬ ‫אבער אנדערע האבן פארשטאנען אז דאס‬
‫איינע פון די חכמים וואס האבן דארט‬ ‫אנדערער זייט האט רב סעדיה גאון אפגעשריבן‬ ‫באדייט חכמת הפילאזאפיע‪ ,‬און ווי דער יעב"ץ‬
‫געוואוינט‪ ,‬אינעם בארימטן מונטפלייר געגנט‪,‬‬ ‫זיין ספר "אמונות ודעות" באזירט אויף תורת‬ ‫שרייבט קלאר אין זיינע תשובות (שאילת‬
‫איז געווען רבי אבא מרי ב"ר משה הירחי‪ ,‬וועמען‬ ‫הפילאזאפיע‪ ,‬ווי ער שרייבט זעלבסט אין זיין‬ ‫יעב"ץ ח"א סי' מ"א)‪ .‬דער יעב"ץ לייגט טאקע‬
‫מ'האט אויך גערופן "דון אסטרוק"‪ .‬רבי אבא מרי‬ ‫צו‪ ,‬אז דער רמב"ם האט יא געמעגט לערנען‬
‫איז געווען א גרויסער יחסן‪ ,‬שטאמענדיג פון‬ ‫הקדמה‪.‬‬ ‫פילאזאפיע‪ ,‬אבער סתם מענטשן טארן דאס‬
‫איינעם פון די חשוב'סטע רבנישע פאמיליעס אין‬ ‫דאס האט פארגעזעצט אין די צייטן פון‬
‫זיינע צייטן‪ .‬זיין טאטע רבי משה איז געווען א‬ ‫די ראשונים‪ ,‬ווען אזעלכע לייבן ווי רבי שלמה‬ ‫נישט לערנען‪.‬‬
‫זון פון רבי יוסף‪ ,‬א זון פון רבינו משולם בן יעקב‬ ‫אבן גבירול (בספרו תיקון מדות הנפש‪ ,‬ועי'‬ ‫דער מאירי שרייבט (בית הבחירה ב"ק פ"ב‬
‫מש"כ במבחר הפנינים א' שער החכמה)‪ ,‬דער‬ ‫ע"א)‪ ,‬אז סתם מענטשן טארן נישט לערנען‬
‫הכהן מלוניל‪ ,‬בעל ספר "איסור משהו"‪.‬‬ ‫רמב"ם (בכל כתביו‪ ,‬ובפרט במו"נ ח"א פל"ג)‪,‬‬ ‫קיין חכמה יוונית‪ ,‬וויבאלד עס שלעפט דעם‬
‫רבינו משולם האט געהאט פינף בארימטע‬ ‫מענטש און עס צעשטערט געוויסע ווינקלען‬
‫זין גדולי ישראל‪ ,‬און דער באקאנטסטער צווישן‬

‫ספרים שאפע‬ ‫אייר תשע״ט‬ ‫‪24‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫דין‪ ,‬פאר א צייט‪-‬אפשניט פון די קומענדיגע‬ ‫חייי ״ ם‬ ‫א ר חו ת‬
‫פופציג יאר‪..." :‬וגזרנו וקיבלנו עלינו ועל זרענו‬
‫ועל הנלווים עלינו‪ ,‬בכח החרם לבל ילמוד איש‬ ‫להרא״ש זצ״ל‬
‫מבני קהלינו בספרי היוונים אשר חיברו בחכמת‬
‫הטבע וחכמת האלוהות‪ ...‬עד היותו בן חמש‬ ‫דברים המלהיבים הלב ליראת ה׳ טהורה‬
‫ועשרים שנה‪ ...‬פן ימשכו החכמות ההם אחריהם‪,‬‬
‫ויסירו אותו מאחרי תורת ישראל שהיא למעלה‬ ‫עם ביאור‬
‫מן החכמות האלה‪ ."...‬דאס האט עווענטועל‬ ‫המבאר בפשוטו כל הלכה והלכה‬
‫נאכגעפאלגט מיט נאך איסורים און חרמות‪ ,‬אן‬
‫קיין באשטימטע צייט (עי' שו"ת הרשב"א ח"א‪,‬‬ ‫מאת‬
‫הרב משה שטרנכוד‬
‫סי' תי"ד‪-‬תי"ח)‪.‬‬ ‫מח״ס ״מועדים וזמנים״ ״תשובות והנהגות״ ועוד‬
‫טראצדעם וואס אסאך חכמי פרובינצה‬
‫האבן פרובירט אפצורעדן דעם רשב"א דערפון‪,‬‬ ‫סגן נשיא העדה החרדית‬
‫אריינגערעכנט רבי ידעיה הפניני בעל "בחינת‬
‫עולם" ועוד‪ ,‬איז דאס זיי נישט געלונגען‪ .‬פון די‬ ‫הספר נתחבר למען ילמדו בו כל בית ישראל‬
‫אנדערע זייט‪ ,‬האבן די פראווינציאלע חכמים‬ ‫וחולק על ידי רבינו התוי״ט לימי השבוע‬
‫אפטמאל ווייטער פארגעזעצט צו לערנען‬ ‫ותיקן והנהיג שתלמדנה בו גם נשים‬
‫פילאזאפיע‪ ,‬און עס איז זיי זאגאר געלונגען‬ ‫ותרגמו לצורך זה לשפת אשכנז‬
‫צו רודפ'ן רבי אבא מרי אזש ער האט געמוזט‬
‫אנטלויפן פון ארט‪ .‬צווישן די ארטיגע חכמים‬ ‫פליג מאד בגודל התועלת היוצאת מן הלימוד הזה‬
‫וואס האבן געשריבן שארף קעגן רבי אבא מרי‬
‫ציילן זיך דער בארימטער ראשון דער "מאירי"‪,‬‬ ‫יום היאהרצייט לרבנית‬
‫און דער בארימטער אסטראנאם און מתרגם רבי‬
‫יעקב בן מכיר‪ ,‬אן אייניקל פון רבי שמואל אבן‬ ‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬ ‫עיה״ק ירושלים‬
‫תיבון – דער מתרגם פונעם ספר "מורה נבוכים"‪.‬‬ ‫‪www.1he1brew1bo1oks.org‬‬ ‫י״ט טבת תשנ״ו‬
‫עטוואס שפעטער האט רבי אבא מרי‬
‫פאראייביגט די מערכה אינעם ספר "מנחת‬ ‫ע״י חיים תשע״ב‬
‫קנאות"‪ ,‬וואו ער האט אראפגעברענגט‬
‫צענדליגער דעטאלירטע בריוו פון אלע‬ ‫שער‪-‬בלאט פון ספר מנחות קנאות פון רבי אבא מרי‬ ‫שער‪-‬בלאט פונעם מוסר ספר ארחות חיים להרא''ש‬
‫דעמאלטיגע גדולי ישראל וואס זענען געווען‬ ‫הירחי‪ ,‬איבערן פולמוס המורה נבוכים‬
‫פארמישט אינעם פאלעמיק פון לערנען ספרי‬
‫פילאזאפיע‪ ,‬און אדאנק דעם ספר קענען מיר‬ ‫און זען אויב מ'דארף ארויסקומען מיט א חרם‬ ‫זיי – רבי אשר – איז בארימט אלס דער רא"ש‬
‫געפינען ביז'ן היינטיגן טאג פאראייביגט די דעת‬ ‫קעגן תורת פילאזאפיע‪ ,‬אבער דער בריוו‬ ‫מלוניל‪ .‬אן אנדערן זון איז געווען רבי אהרן‪ ,‬וואס‬
‫האט נאר פאראורזאכט אז די ארטיגע גדולים‬ ‫האט זיך אנגענומען פאר'ן כבוד פונעם רמב"ם‬
‫תורה פון די דעמאלטיגע תורה‪-‬ריזן‪.‬‬ ‫האבן פארפלייצט דעם רשב"א מיט בריוון‬ ‫ווען דער בעל יד רמ"ה האט געשיקט א בריוו‬
‫ארויסברענגענדיג די מעלה פון פילאזאפיע‪ ,‬און‬ ‫צו די ארטיגע חכמים איבער "פראבלעמאטישע"‬
‫‪3‬‬ ‫אז עס איז נישטא קיין שום חששות ווי רבי אבא‬ ‫שטיקלעך אינעם משנה תורה (ווי געשילדערט‬
‫אין די פריערדיגע ארטיקלען)‪ .‬רבינו משולמ'ס‬
‫דער "מורה" במשך‬ ‫מרי האט געשריבן‪.‬‬ ‫איידעם איז געווען רבי משה‪ ,‬דער פאטער פון‬
‫הדורות ‪ /‬בעיני‬ ‫ווען רבי אבא מרי האט געזען אז דער רשב"א‬ ‫רבינו משולם מבדרש (‪ ,)Béziers‬בעל "ספר‬
‫גדולי החסידות‬ ‫טוט גארנישט קעגן תורת פילאזאפיע‪ ,‬איז ער‬ ‫ההשלמה" אויפן רי"ף‪ ,‬וואס האט זיך אויך‬
‫אויפגעקומען מיט א געניאלן איינפאל‪ :‬דער‬ ‫שטארק אנגענומען פאר'ן רמב"ם ביי דער‬
‫אין די שפעטערדיגע דורות געפינען מיר אז‬ ‫רא"ש איז פונקט אין יענע צייטן אנטלאפן פון‬ ‫שפעטערדיגער מערכה איבער'ן מורה נבוכים‪,‬‬
‫דער מורה נבוכים איז גאר שטארק פארשפרייט‬ ‫דייטשלאנד קיין שפאניע‪ ,‬און האט פארמאגט א‬ ‫אין די צייטן פון רבי שלמה מן‪-‬ההר‪ ,‬און איז‬
‫געווארן איבער דער גארער וועלט‪ ,‬און דאס‬ ‫געוואלדיגן איינפלוס איבער'ן ארטיגן אידנטום‬ ‫גאר געווען שארף אויסגעשפראכן קעגן תורת‬
‫גאנצע אידנטום האט געלערנט אינעם ספר‪ ,‬און‬ ‫און איז געווען שטארק געשעצט אין די אויגן‬
‫פונעם רשב"א‪ ,‬און וויבאלד דער רא"ש איז‬ ‫הקבלה‪.‬‬
‫געווען בארימט אלס שארפער מתנגד צו תורת‬ ‫אלנפאלס‪ ,‬פונקט פון אזא משפחה וואס‬
‫פילאזאפיע‪ ,‬האט רבי אבא מרי אים אפגעשריבן‬ ‫האט אזוי שטארק געהאלטן פונעם רמב"ם‬
‫א בריוו מיט זיינע טענות דערקעגן‪ ,‬און דאס‬ ‫בכלל און פון זיין "מורה נבוכים" בפרט‪ ,‬איז‬
‫האט טאקע באוויזן צו פועל'ן ביים רשב"א‬ ‫ארויסגעקומען דער שארפער לוחם קעגן תורת‬
‫ארויסצוקומען מיט א נוסח החרם קעגן תורת‬ ‫פילאזאפיע – רבי אבא מרי‪ .‬ער האט געהאלטן‬
‫אז די ארטיגע פילאזאפן גייען שוין צו ווייט‪ ,‬און‬
‫פילאזאפיע‪.‬‬ ‫האט אפגעשיקט א בריוו צום דעמאלטיגן גדול‬
‫אין יאר ה' אלפים ס"ה‪ ,‬פונקטליך הונדערט‬ ‫הדור דער רשב"א‪ ,‬מיט טענות דערקעגן‪ .‬אין‬
‫יאר נאכן פטירה פונעם רמב"ם‪ ,‬האט דער‬ ‫יאר ה' אלפים ס"ד‪ ,‬האט דער רשב"א געשיקט א‬
‫רשב"א מיט זיין בי"ד ‪ -‬די חכמי בארצעלאנא‬ ‫בריוו קיין פראנקרייך זיך נאכצופרעגן דערויף‪,‬‬
‫אין שפאניע ‪ -‬ארויסגעגעבן דעם פאלגענדן פסק‬

‫אייר תשע״ט ‪25‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫שער‪-‬בלאט פון ספר תהלה לדוד‪ ,‬להגאון רבי‬ ‫אנגעבליכער בילד פונעם בארימטן שפאנישן‬ ‫עס זענען אפילו פארפאסט געווארן צענדליגער‬
‫דוד מסיר‪-‬ליאון מגדולי רבני איטאליע‬ ‫גדול‪ ,‬דון יצחק אברבנאל זצ''ל‬ ‫פירושים אויפ'ן ספר‪ ,‬אריינגערעכנט דורך די‬

‫פון ליובאוויטש‪ ,‬און דער מהר"ש האט אויך‬ ‫פארפאסט דעם "ספר האמונות" דערוועגן‪ ,‬און‬ ‫גרעסטע תורה‪-‬ריזן אין זייער צייט‪.‬‬
‫געהאט אן עמטליכן שיעור מיט זיין זון דער‬ ‫אויף וואס דער בארימטער גאון רבי משה אלשקר‬ ‫צווישן די בארימטע מפרשים אויפ'ן‬
‫מהרש"ב אינעם "מורה נבוכים" (ספר השיחות‬ ‫– אויך ממגורשי שפאניע – האט אפגעשריבן א‬ ‫מורה נבוכים ציילן זיך די פאלגנדע ראשונים‪:‬‬
‫למהריי"צ‪ ,‬שנת ת"ש עמ' מ"ז ועוד‪ ,‬ואגרות‬ ‫לענגערן און שארפן קונטרס השגות‪ ,‬אפצופרעגן‬ ‫דער רלב"ג‪ ,‬רבי אשר אבן קרשקש‪ ,‬דער‬
‫קודש למהריי"צ ח"ד עמ' תק"ד)‪ ,‬פארט איז דער‬ ‫די טענות פונעם ספר האמונות (עי' שו"ת מהר"ם‬ ‫מערקווירדיגער מקובל רבי אברהם אבולעפיה‬
‫בליק אויף תורת הפילאזאפיע געווארן פיל מער‬ ‫– וואס אין זיין פירוש "באור סודות המורה" האט‬
‫נעגאטיוו‪ ,‬איבערהויפט נאך דער פארשפרייטונג‬ ‫אלשקר סי' קי"ז)‪.‬‬ ‫ער גאר ערקלערט דעם ספר מורה נבוכים על פי‬
‫פון תורת הקבלה‪ ,‬וואס האט איבערגענומען דעם‬ ‫ווידער זיינע צוויי זין‪ ,‬רבי יצחק און רבי‬ ‫קבלה (זע שפעטער מער איבער דער ערשיינונג)‪,‬‬
‫אויבנאן פון א "טיפערע אידישקייט"‪ ,‬פון תורת‬ ‫יוסף זענען יא געווען חסידים פון פילאזאפיע‬ ‫דער בארימטער פילאזאף רבי שם טוב פלקיירא‬
‫הפילאזאפיע‪ ,‬און ווי מיר זעען אין די ווערטער‬ ‫(רבי יצחק האט אויך געשריבן א פירוש אויפ'ן‬ ‫– וואס האט געשריבן א גאנצע ספר "מורה‬
‫פונעם הייליגן רמח"ל (בהקדמה למאמר הויכוח‬ ‫מורה נבוכים)‪ ,‬און דער אייניקל רבי שם טוב‬ ‫המורה" צו ערקלערן געוויסע אויסדערוועלטע‬
‫שלו)‪" :‬כי הפלוסופיא נעשית צרה לחכמה‬ ‫האט גאר פארפאסט דעם בארימטן פירוש אויפ'ן‬ ‫שטיקלעך פונעם מורה נבוכים‪ ,‬דער תימנ'ער‬
‫הגדולה הזאת‪ ,‬שפחה חצופה החושבת לירש‬ ‫מורה נבוכים – וואס איז אריינגעדרוקט אין רוב‬ ‫גאון און פילאזאף רבי זכריה הרופא בעל "מדרש‬
‫גבירתה‪ ,‬היא נגע צרעת אשר פשטה ממש‬ ‫מהדורות – שרייבנדיג אין דער הקדמה אזא‬ ‫חפץ"‪ ,‬און נאך‪ .‬אזוי אויך האט דער בארימטער‬
‫שארפע הגדרה ווי‪" :‬והיודע זה הספר ומשמרו‬ ‫משורר און פייטן‪ ,‬רבי יהודה אלחריזי‪,‬‬
‫בעונותינו הרבים בישראל"‪.‬‬ ‫בטהרה‪ ,‬הוא אהוב למעלה ונחמד למטה והוא‬ ‫איבערגעזעצט דעם מורה נבוכים פון אראביש‬
‫אזוי ארום טרעפן מיר אפטמאל געמישטע‬
‫רעזולטאטן איבער דער פילאזאפיע פונעם‬ ‫מובטח שהוא בן העולם הבא"!‬ ‫צו לשון הקודש‪.‬‬
‫רמב"ם‪ ,‬ווען פון איין זייט קען דער הייליגער‬ ‫אין די צייטן פון גירוש שפאניע געפינען‬
‫אריז"ל עדות זאגן אויף זיך זעלבסט אז "חכמת‬ ‫‪‬‬ ‫מיר פירושים פון צוויי מגורשי שפאניע‪:‬‬
‫הרמב"ם הצילתו" (שם הגדולים להחיד"א‪ ,‬חלק‬ ‫דער בארימטער שפאנישער גדול ‪ -‬דון יצחק‬
‫גדולים מערכת מ' אות ק"נ)‪ ,‬און דער מהרש"ב‬ ‫טראצדעם וואס דער "מורה נבוכים" איז פיל‬ ‫אברבנאל‪ ,‬און רבינו שם טוב (השני) אבן שם‬
‫פון ליובאוויטש האט זיך אויסגעדריקט אז דער‬ ‫מער אנגענומען געווארן במשך הדורות‪ ,‬אזש‬ ‫טוב‪ .‬און אזוי אויך דער פירוש "עין הקורא" פון‬
‫רמב"ם איז דער ראש מתיבתא אינעם "מתיבתא‬ ‫דער הייליגער בעל התניא האט עס געלערנט‬ ‫נאך א גדול בישראל פון יענער תקופה‪ ,‬הגאון‬
‫דרקיעא" – וואו מ'לערנט פשט רמז דרוש און‬ ‫בחברותא מיט זיין באליבטן אייניקל דער "צמח‬ ‫רבי דוד מסיר‪-‬ליאון בעל "תהלה לדוד" – פון‬
‫צדק" פון ליובאוויטש‪ ,‬און דער צמח צדק האט‬ ‫די גרעסטע רבנים אין איטאליע אין זיינע צייטן‪.‬‬
‫עס געלערנט בחברותא מיט זיין זון דער מהר"ש‬ ‫אויך שפעטער האבן פארשידענע אחרונים‬
‫געשריבן פירושים אויפ'ן מורה‪ ,‬אריינגערעכנט‬
‫דער הייליגער "לבוש"‪ ,‬וואס האט פארפאסט‬
‫דעם ספר "לבוש פינת יקרת" אויפ'ן מורה‬
‫נבוכים‪ .‬אזוי אויך האבן מיר שוין געשריבן אינעם‬
‫פריערדיגן ארטיקל‪ ,‬אז דער גאון בעל "קרבן‬
‫העדה" אויפן ירושלמי‪ ,‬איז זעלבסט געווען‬
‫פארמישט מיט'ן איבערדרוקן א פרישע מהדורה‬

‫פונעם "מורה נבוכים"‪.‬‬
‫עס איז אויך אינטערעסאנט אנצומערקן‪,‬‬
‫אז דער אויבנדערמאנטער פירוש אויפ'ן מורה‬
‫נבוכים לרבינו שם טוב השני איז גאר איראניש‪,‬‬
‫ווען מיר ווייסן אז זיין טאטע רבי יוסף איז געווען‬
‫א זון פון רבינו שם טוב (הראשון)‪ ,‬וואס איז‬
‫געווען א מקובל און גאר א שארפער מתנגד צו‬
‫פילאזאפיע און צום מורה נבוכים‪ ,‬און האט גאר‬

‫ספרים שאפע‬ ‫אייר תשע״ט‬ ‫‪26‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫הארץ" פון הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטעפסק‬ ‫(ווי דערמאנט אינעם פריערדיגן קאפיטל)‪.‬‬ ‫ו הו א כו ל ל ש ל ש ה ל בו שי ם ה א ה רו ט ם מ ע ש ר ה ל בו ^ צי‬ ‫§ ‪fW‬‬
‫(פ' לך לך‪ ,‬ופ' ויגש)‪" ,‬ישמח משה" (פ' בראשית‪,‬‬ ‫עס איז געגאנגען אזוי ווייט‪ ,‬אז אין די‬ ‫‪# ... .‬‬
‫פקודי‪ ,‬נשא‪ ,‬ובתפלה למשה על תהלים ט‪ ,‬כד)‪,‬‬ ‫לעצטיגע דורות איז מער פארשפרייט געווארן‬ ‫ה מ ל כי ת ש ח פ ר ה ר ב ה מו ב ה ר! ה ח כ ם ה ש ל ם ה א לו ף ו הג און‬
‫און עטליכע מאל דורכ'ן "תולדות יעקב יוסף"‪,‬‬ ‫דער געדאנק אז דער רמב"ם האט גאר געשריבן‬
‫דעם מורה נבוכים אויסגעארבעט על פי תורת‬ ‫כ מ הו ר״ “ מ ר ד כי זצ״ל נ ה ר א י פ ה‬ ‫׳‬
‫און די איזשביצא‪-‬ראדזינער אדמורי"ם‪.‬‬ ‫הקבלה‪ ,‬נאר ער האט דאס בדווקא געשריבן‬
‫ברמז כדי מ'זאל אננעמען זיינע ווערטער מיט‬ ‫‪ftM t‬‬ ‫אשל כונס ‪■:‬קלאיס נשס יקר והס לבוש יקרה הוא מפכיכיס שהוא ספר ה ר ס א נ ט י עס ניאורו‬
‫‪‬‬ ‫א פילאזאפישן בליק‪ ,‬וויבאלד דאס איז געווען‬ ‫לבוש א ב ן י ל ר ה ולבוש א ה ״ ה י ל ‪ ,‬ר ולנום פ נ ת י ל ו ל ת • וקראם כולס נשם יקר‬
‫שטארק איינגעגעסן אין זיינע צייטן‪ .‬צווישן די‬
‫ווען מיר פארענדיגן די סעריע פון פיר‬ ‫אדמורי"ם וואס האבן זיך אזוי אויסגעדריקט‪,‬‬ ‫ה^שיק ל י ה ו ד ׳ ם ד ‪ ,‬י ‪ ,‬ת ה א ו ר ה ו ש מ ח ה ו ש ש ו ן ו י ר ד‬
‫מאמרים איבער די כתבי הרמב"ם‪ ,‬זיינע פסקים‬ ‫ציילן זיך דער מהר"ש מליובאוויטש (ספר‬
‫און בריוון‪ ,‬זיין ספר משנה תורה‪ ,‬און זיין‬ ‫השיחות למהריי"צ שם)‪ ,‬הרה"ק רבי אייזיקל‬ ‫נדפם פעם יאשון בהי׳ המחבר בק״ק לובלין ביענת שנ״ה לפ״ק ‪ .‬ויען שזת זמן רב כשאש מאות שנים לא‬
‫ספר מורה נבוכים‪ ,‬איז נישט מער ווי פאסיג‬ ‫קאמארנער (נתיב התורה שביל א' [מהדו' הרב‬ ‫נהה״ש עור ברפום הראיעוניס ספו המו ולא נמצא אפילו אחר בעיר ורבו המתאוים בנפש יפה ליהנות‬
‫אראפצוברענגען די פלאמפייערדיגע רייד פונעם‬ ‫שלום סאפרין] עמ' קל"ז)‪ ,‬די אדמורי"ם לבית‬
‫הייליגן בעל התניא זי"ע‪ ,‬וואס האט געשריבן א‬ ‫איזשביצא‪-‬ראדזין‪ ,‬און נאך‪ ,‬וואס האבן פרובירט‬ ‫־קיי^ ד ד ״ ם ר ב א ^ ט ״ י עם באורו הטוב ן י ג ‪ £‬ך ‪.‬‬ ‫‪T‬״‬
‫בריוו צו זיינע חסידים אין ווילנא‪ ,‬וואס זענען‬ ‫צו טרעפן ראיות און אויסדרוקן פונעם רמב"ם‬
‫אויסגעשטאנען ביטערע רדיפות פון די מתנגדים‪.‬‬ ‫אין אלע זיינע כתבים‪ ,‬וואס זאלן צייגן אויף‬ ‫שייי‘‘ ח י י י ל י ^ ל ב הכהן בר׳ יהודא רוב ז״ל‬ ‫הובא מהרש לבית הדפום ע״י הרב הגויהלא‬
‫דער בעל התניא שרייבט באריכות איבער‬ ‫זיין באקאנטשאפט מיט תורת הקבלה (ראה‬
‫די רדיפות קעגן די חסידים‪ ,‬און ברענגט אראפ‬ ‫"הרמב"ם והזהר" בקובץ סיני כרכים ל"ב‪-‬ל"ד‪,‬‬ ‫מע‪-‬״ק צפת ת״ו ‪ .‬ושוהפיו היבני המופלא מי*׳ ש מ ו א ‪ /‬מ ר ל כ י שעהנהויז מה־דאק‬
‫די היסטאריע פון די רדיפות קעגן די כתבי‬
‫הרמב"ם‪ ,‬און דער פאקט אז למעשה איז דער‬ ‫לרבי ראובן מרגליות)‪.‬‬ ‫והאכיך ה־ק־ מוה' ך?ייו ‪ 2‬בר' ישראל דוב מעה״ק צפת ת״ו ‪.‬‬
‫רמב"ם געבליבן פארהייליגט צוזאמען מיט זיינע‬ ‫דאס איז טראצדעם וואס עס זענען דא‬
‫ספרים‪ ,‬און דאס זעלביגע וועט אויך זיין מיט די‬ ‫פילע ראיות דערקעגן‪ ,‬און אפילו דער הייליגער‬ ‫ספר שמות וימרא במדבר דפרים‬
‫אריז"ל שרייבט קלאר (שער הגלגולים הקדמה‬
‫גע'רודפ'טע חסידים‪.‬‬ ‫ל"ו) אז דער רמב"ם האט נישט משיג געווען‬ ‫נרפה בהולאות והסעקקות והנה״ה נכונה ומיושרת ברוב יופי ומפארת‬
‫לאמיר ציטירן זיין הייליגע שפראך (אגרות‬ ‫תורת הקבלה‪ ,‬און ער ערקלערט אפילו דער‬
‫ע״׳י־^׳י אליעזר מרגאשית‪.‬‬
‫קודש אדה"ז‪ ,‬עמ' פ"ט)‪:‬‬ ‫אורזאך דערצו ע"פ קבלה‪.‬‬
‫"זכרו ימות עולם‪ ,‬כי מי לנו גדול ממשה‬ ‫אזוי צי אזוי‪ ,‬טרעפן מיר דעם "מורה נבוכים"‬ ‫לבוב‬
‫בדורו ‪ -‬הרי הוא הרמב"ם ז"ל ‪ -‬אשר בארצו‬ ‫אויפ'ן טיש פון די סאמע גרעסטע גדולי ישראל‪,‬‬
‫בספרד גדל בשם טוב הלוך וגדול מאוד‪ ,‬עד‬ ‫אריינגערעכנט גרויסע מקובלים‪ .‬דער בית‬ ‫ש‪:‬מ תרט‪-‬א לפיק‬
‫שבחייו היו אומרים בנוסח הקדיש 'בחייכון‬ ‫יוסף ברענגט אים אפילו אראפ להלכה (או"ח‬
‫וביומיכון ובחיי מרנא ורבנא משה ובחיי דכל‬ ‫סי' קי"ג)‪ ,‬דער מהרש"ם מברעזאן ברענגט אים‬ ‫^■‬
‫בית ישראל וכו"‪ ,‬מפני שראו כבודו וקדושתו‬ ‫אראפ אין זיינע תשובות (ח"ו סי' י')‪ ,‬און אפילו‬
‫דער מקובל בעל "בן איש חי" ציטירט אים אין‬ ‫שער‪-‬בלאט פון איינע פון די פילע בענדער‬
‫וחסידותו‪.‬‬ ‫זיינע תשובות (רב פעלים ח"א או"ח ס"א)‪ ,‬און‬ ‫פונעם הייליגן לבוש‬
‫אך בארצות הרחוקות אשר לא שמעו ולא‬ ‫אזוי אויך ווערט ער געברענגט אין די תשובות‬
‫ראו את כבודו‪ ,‬החזיקוהו למין וכופר בתורה‬ ‫פון הרה"ק מצאנז‪-‬קלויזנבורג זי"ע (שו"ת דברי‬ ‫"סוד" (ספר השיחות למהריי"צ הנ"ל)‪ ,‬און פון‬
‫הקדושה ושרפו את ספריו‪ ...‬ברחובות קריה‪ ,‬על‬ ‫דער אנדערער זייט האט זיך דער הייליגער גר"א‬
‫פי חכמים גדולים בעיניהם שקראו מה שכתב‬ ‫יציב יו"ד סי' קכ"א)‪.‬‬ ‫געקענט אויסדרוקן אזוי שארף ווי‪" :‬הפילוסופיה‬
‫הרמב"ם בהלכות תשובה ולא עלתה על דעתם‬ ‫באזונדער אינטערעסאנט איז טאקע אט‬ ‫הארורה הטתו ברוב ליקחה" [ויש גורסים‪:‬‬
‫לתלות בקוצר ידיעתם והבנתם בדברי קודשו‪,‬‬ ‫דאס‪ ,‬וויפיל חסידישע רבי'ס ברענגען אראפ‬ ‫"הטעתו"] (הגהות הגר"א לשו"ע יו"ד סי' קע"ט‬
‫כאשר נתבאר לבסוף על ידי הרמב"ן והרד"ק ז"ל‪.‬‬ ‫פונעם "מורה נבוכים" אין זייערע ספרים‪ .‬צווישן‬ ‫סקי"ג)‪ .‬ווידער הרה"ק רבי נחמן מברסלב‬
‫אך כאשר חלפו ועברו ימים רבים וכו'‬ ‫זיי ציילן זיך אזעלכע בארימטע ספרים ווי "מאור‬ ‫זי"ע‪ ,‬וואס איז געווען אויסגעשפראכן קעגן סיי‬
‫וגם שנאתם וכו' ותצמח אמת מארץ‪ ,‬וידעו כל‬ ‫עינים" (ריש פ' בא)‪" ,‬ליקוטי תורה" פונעם בעל‬ ‫וואספארא תורת החקירה ופילאזאפיע‪ ,‬שרייבט‬
‫ישראל כי משה אמת ותורתו אמת‪ .‬וכה יהיה לנו‬ ‫התניא וואס ברענגט אים עטליכע מאל‪" ,‬פרי‬ ‫אויך אויסנאם שארף קעגן לערנען דעם מורה‬

‫במהרה בימינו אמן" ‪.‬‬ ‫נבוכים (חיי מוהר"ן סימנים ת"ז‪-‬תי"א)‪.‬‬
‫דאס האט אויך געברענגט אינטערעסאנטע‬
‫געדאנקען איבער'ן מורה נבוכים‪ ,‬א שטייגער‬
‫ווי דאס וואס דער הייליגער חיד"א שרייבט‬
‫אין שם הגדולים‪ ,‬אז דער רמב"ם האט עס נאר‬
‫געשריבן כדי אז די דעמאלטיגע פילאזאפן זאלן‬
‫זען אז ער איז א גרויסער פילאזאף‪ ,‬און דורכדעם‬
‫וועלן זיי לערנען אויך זיין ריזן ווערק – דער‬
‫"משנה תורה"‪ .‬ווידער דער הייליגער יעב"ץ‬
‫האט אויפגעברענגט א טענה (מטפחת ספרים‬
‫פ"א‪ ,‬עמ' ‪ ,)3‬אז עס איז אוממעגליך אז דער‬
‫רמב"ם האט געשריבן דעם ספר מורה נבוכים‪,‬‬
‫נאר א צווייטער האט עס געשריבן! היינט זענען‬
‫פארהאן געפינענע בריוון פונעם רמב"ם זעלבסט‬
‫וואו ער שרייבט איבער'ן פארשפרייטן דעם ספר‬

‫אייר תשע״ט ‪27‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| כשרות |‬

‫קעז פראדוקציע [‪]2‬‬

‫פאר ער גייט אוועק פאר'חתמ'ט ער אלעס‪,‬‬ ‫זענען במשך הזמן אויפגעקומען מיט כמה וכמה‬ ‫כבוד דעם בעפארשטייענדן יום‪-‬ל‬
‫און דער משגיח פונעם נעקסטן טאג קוקט‬ ‫מהלכים וואס צו טון מיט די "וועי" עס זאל‬
‫איבער אלע חותמות זיכער צו מאכן אז קיינער‬ ‫נישט גיין לטמיון‪ .‬דער עלטסטער וועג איז אז‬ ‫טוב שבועות הממשמש ובא ווען‬
‫האט חלילה גארנישט גערירט און צוגעלייגט‪.‬‬ ‫מען מאכט פון די וועי אויך טשיז‪ ,‬היות נישט די‬ ‫עס איז דער מנהג ישראל מרבה‬
‫דערנאך ווענדט זיך וואספארא מין טשיז דאס‬ ‫גאנצע פעט פון די מילך איז געווארן טשיז נאר א‬ ‫צו זיין באכילת מאכלי חלב וועלן‬
‫איז‪ .‬געוויסע מינים לייגט מען אריין אין זאלץ‬ ‫חלק איז נאך איבערגעבליבן אין די מילך‪ ,‬על כן‬ ‫מיר ממשיך זיין ווייטער בעזר שמו‬
‫וואסער איבערנאכט אז עס זאל באקומען א‬ ‫נעמט מען די "וועי" און מען איז עס נאכאמאל‬ ‫יתברך צו שרייבן איבער'ן אופן הּפראדוקציע פון‬
‫שטארקן טעם‪ ,‬א חלק קאכט מען דערנאך אין‬ ‫מעמיד אבער נישט מיט רענעט – דהיינו א דבר‬
‫א ספעציעלע "טשיז קאקער" וואס דאס איז‬ ‫המעמיד‪ ,‬נאר מען לייגט אריין עסיג‪ ,‬וויניגער‪,‬‬ ‫קעז‪.‬‬
‫אן עקסטערע עבודת הפרך צו כשר'ן‪ ,‬דערנאך‬ ‫דהיינו א דבר המחמיץ‪ ,‬וואס דאס קען נישט‬ ‫ווען מיר האבן מסיים געווען אין ״לבלר״‬
‫זענען דא טייערע סארט טשיז וואס מען לאזט‬ ‫מאכן קיין הארטע קעז‪ ,‬נאר ווייכע‪ .‬בעיקר מאכט‬ ‫נומער ‪ ,3‬בחודש שבט העעל״ט‪ ,‬האבן מיר‬
‫זיך עלטערן; טייל לאזט מען ‪ 6‬חדשים‪ ,‬טייל ‪9‬‬ ‫מען אויף דעם מהלך ריקאטע (‪ )ricotta‬טשיז‪.‬‬ ‫געהאלטן דארט ווי די טשיז ליגט שוין אינעם‬
‫נאך א זאך וואס מען מאכט פון די וועי איז‬ ‫"וועט" און מען האט שוין אריינגעלייגט די‬
‫חדשים‪ ,‬און פארהאן אפי' לענגער‪.‬‬ ‫"‪,)WPC" (whey protein concentrate‬‬ ‫"רענעט" און עס האט זיך שוין פארמירט שטיקער‬
‫דהיינו מילך האט אין זיך פראטעין וואס דאס‬ ‫טשיז‪( .‬פאר די חשוב'ע ליינער וואס האבן נישט‬
‫‪‬‬ ‫ווערט נישט פארלוירן אינעם פראצעדור פון‬ ‫מיטגעהאלטן די ארטיקלען איבער די קעז‬
‫מאכן טשיז‪ ,‬ממילא נעמט מען די "וועי" און אויף‬ ‫פראדוקציע‪ ,‬לאמיר איבערלויפן בקצרה וואס די‬
‫אלעס וואס מיר האבן געשריבן איז דער חלק‬ ‫ספעציעלע אופנים קאנצענטרירט מען דאס און‬ ‫סדר הדברים איז‪ .‬די מילך קומט אן אין א גרויסן‬
‫פראצעדור וואס מען מאכט מיט הארטע קעז‪.‬‬ ‫דאס נוצט מען אין אסאך געבאקענע זאכן‪ ,‬ווי‬ ‫טאנקער טראק‪ ,‬און עס ווערט אריינגעפאמפט‬
‫יעצט וועלן מיר פרובירן אין קורצן איבערצוגיין‬ ‫אויך אין געוויסע "שעיקס" וואס איז געמאכט צו‬ ‫אין א גרויסע טאנק וואו מען האלט די מילך‪.‬‬
‫דער טאנק ווערט גערופן א "ה ָאלדינג טענק"‪.‬‬
‫די פראצעדור פון ווייכע קעז‪.‬‬ ‫געבן כח פאר'ן מענטש‪.‬‬ ‫פון דארט ווערט עס אריינגעפירט אין א מאשין‬
‫עס איז דא עטליכע מינים מיט פארשידענע‬ ‫נאך וואס מען האט שוין געמאכט פון די‬ ‫וואס ווערט גערופן "ּפעסטערייזער"‪ ,‬ווי די מילך‬
‫חילוקים צווישן זיי‪ ,‬מיר וועלן פרובירן צו‬ ‫"וועי" טשיז‪ ,‬בלייבט נאך אלץ איבער א גרויס‬ ‫ווערט אנגעהיצט צו א הויכע טעמפעראטור און‬
‫חלק דערפון‪ ,‬אבער דאס קוקט שוין נישט אויס‬ ‫דערנאך אפגעקילט‪ .‬דאס ווערט געטון כדי צו‬
‫שרייבן באופן כללי‪.‬‬ ‫ווי מילך‪ ,‬עס קוקט שוין מער אויס ווי שמוציגע‬ ‫פארניכטן אלע באצילן און באקטעריע וואס‬
‫די ערשטע פאר פאזעס איז פונקט די זעלבע‬ ‫וואסער‪ ,‬און אפילו דאס גייט נישט לאיבוד‪ .‬דאס‬ ‫קען ליגן אין די מילך‪ .‬פון דארט ווערט עס‬
‫ווי ביי די הארטע קעז‪ .‬די מילך קומט אין א‬ ‫וואסער האט נאך מינעראלן אין זיך ווי למשל‬ ‫אריינגעפירט אין א גרויסע טאנק וואס ווערט‬
‫טאנקער טראק‪ .‬מען לייגט עס אריין אין דעם‬ ‫קאלציום און נאך‪ ,‬ממילא פירט מען דורך‬ ‫גערופן א "טשיז וועט"‪ .‬עס איז דא עטליכע‬
‫"ה ָאלדינג טאנק"‪ ,‬דערנאך לייגט מען עס אריין‬ ‫דאס וואסער דורך א ספעציעלע פילטער וואס‬ ‫מינים‪ ,‬אפענע און צוגעמאכטע‪ ,‬הצד השוה‬
‫אין גרויסע "דאבל דזעקעט" טעפ‪ ,‬דהיינו דער‬ ‫דאס נעמט ארויס די מינעראלן און דערנאך‬ ‫אז דארט ווערט געמאכט די עצם טשיז‪ .‬ווען‬
‫טאפ האט צוויי ווענט‪ ,‬אזוי ווי צוויי מאנטלען‪,‬‬ ‫די מילך איז שוין דארט גיסט מען אריין די‬
‫און צווישן זיי לויפט סטים‪ ,‬דארט לייגט מען‬ ‫פארקויפט מען דאס‪.‬‬ ‫"רענעט"‪ ,‬דאס איז די דבר המעמיד וואס דאס‬
‫אריין דעם דבר המחמיץ‪ ,‬ווי וויניגער (אדער‬ ‫צוריק צו ווי מיר האבן געהאלטן מיט די‬ ‫מאכט פון די מילך טשיז‪ .‬עד כאן איז בקצרה‬
‫אין געוויסע פעלער סיטריק עסיד‪ ,‬אדער ווי‬ ‫טשיז‪ .‬נאכ'ן ארויסלאזן די גאנצע וואסער‪-‬וועי‬ ‫דאס מציאות הדברים אן אריינגיין אין די שאלות‬
‫באקאנט אין די ריטעיל וועלט אלס ‪SOUR‬‬ ‫פונעם "וועט"‪ ,‬גייט ארויף די אלע שטיקלעך‬ ‫וואס קענען זיך מאכן און אזוי אויך די לעזונגען‬
‫‪ ,)SALT‬אזוי אויך לייגט מען אריין אין דעם‬ ‫טשיז אויף א גרויסן טיש וואס דארט איז דא‬ ‫וואס מען טוט דערצו‪ .‬דאס אלעס און נאך זענען‬
‫"קאלטשערס"‪ ,‬דאס הייסט באקטעריע וואס‬ ‫א ספעציעלע מאשין וואס קוועטשט ארויס די‬ ‫שוין אויסגעשמועסט געווארן בארוכה אין לבלר‬
‫זייער כח איז צו פארמירן די טשיז און עס געבן‬ ‫איינגעזאפטע פליסיגקייט פון די טשיז‪ .‬דערנאך‬
‫א טעם‪ .‬אויך אין יאגורט לייגט מען אריין פון‬ ‫לייגט מען אריין די טשיז אין ספעציעלע‬ ‫נומער ‪ 2 ,1‬און ‪ ,3‬ומשם תדרשנו לטובה)‪.‬‬
‫די קאלטשערס‪ .‬די קאלטשערס זענען אזוי‬ ‫פארעמס ווי די שטיקלעך טשיז שטעלן זיך‬ ‫ווי ערווענט‪ ,‬ווערט בלויז ‪ 10‬פראצענט פון‬
‫קליין אז אין דעם קליין פלעשל וואס מען גיסט‬ ‫צאם – נאטירליך – און פארמירן צוזאמען איין‬ ‫די מילך טשיז‪ ,‬די איבריגע ‪ 90‬פראצענט בלייבט‬
‫אריין אין די מילך ליגן אזויפיל ווי "ביליאנען"‬ ‫גרויסע שטיק‪ .‬דערנאך לאזט מען עס אזוי שטיין‬ ‫איבער און דאס ווערט גערופן "וועי" (‪.)whey‬‬
‫קאלטשערס‪ ,‬און ווי נאר מען גיסט דאס אריין‬ ‫איבער נאכט‪ .‬פארשטייט זיך אז דער משגיח‬ ‫עס קוקט נאך אלץ אויס בערך ווי מילך נאר‬
‫אביסל בלאסער און וואסעריגער‪ .‬די קאמפאניס‬
‫האלט זיך דאס אין איין פארמערן‪.‬‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪28‬‬

‫הרב אלימלך פריעדמאן‬

‫משגיח בוועד הכשרות טארטיקוב בראשות הרה"ג יחיאל באב"ד שליט"א‬

‫און נאך‪ ,‬ווערן אלץ געמאכט מיט ענזיימס‪ ,‬וואס‬ ‫מען קען דאך ארויסנעמען די באקטעריע אדער‬ ‫עס איז אוממעגליך אריינצוגיין אין די ראמען‬
‫איז א תולדה פון די באקטעריע‪ .‬עס איז קיין‬ ‫ענזיים און דאס אויפהאדעווען און פארמערן‬ ‫פון איין ארטיקל אין דער קאמפליצירטער נושא‬
‫ספק אז אונזערע עסן פאליצעס אין גראסערי‬ ‫אזוי אז ווען מען דארף עסיג זאל מען נישט‬ ‫פון קאלטשערס‪ ,‬באקטעריע‪ ,‬ענזיימס‪ .‬אזוי אויך‬
‫וואלטן היפש אנדערש אויסגעקוקט ווען נישט‬ ‫דארפן ווארטן ביז די באקטעריע זאל פון זיך‬ ‫רירט עס אן אלע מיני שאלות ווי טריפות‪ ,‬חלב‬
‫די אויפטוען פון די חכמי הטבע (חכמה בגוים‬ ‫אליינס זיך פארמערן אין די וויין‪ ,‬ווייל דאס‬ ‫עכו"ם‪ ,‬חמץ בפסח‪ ,‬און אזוי ווייטער‪ .‬אבער‬
‫נעמט דאך אסאך צייט‪ ,‬נאר מען נעמט ארויס‬ ‫אין קורצן איז די מציאות הדברים‪ ,‬אז די חכמי‬
‫תאמין‪)...‬‬ ‫באקטעריע פון עסיג און מען האדעוועט דאס‬ ‫הטבע זענען במשך השנים אויפגעקומען אז‬
‫דערנאך קאכט מען עס אויף (אין א חלק‬ ‫אויף אין ספעציעלע אומשטענדן‪ ,‬און ווען מען‬ ‫געוויסע זאכן וואס מען האט אייביג געוואוסט‬
‫פלעצער טוט מען פארקערט‪ ,‬אז קודם קאכט‬ ‫דארף האבן עסיג נעמט מען פון די באקטעריע‬ ‫אז עס פאסירט און אז די געוויסע פעולה איז‬
‫מען עס אויף און דערנאך לייגט מען צו די דבר‬ ‫און מען לייגט עס אריין און מען האט פארטיגע‬ ‫גורם דער תוצאה‪ ,‬ווי למשל אריינלייגן א מאגן‬
‫המחמיץ און די קאלטשערס און זיי זענען מקפיד‬ ‫עסיג‪ .‬אזוי האט מען זיך געשפארט אסאך צייט‪.‬‬ ‫פון א בהמה אין מילך איז גורם אז די מילך זאל‬
‫עס זאל אנקומען צו א געוויסע טעמפעראטור‬ ‫מיט דער צייט זענען די פארשער‬ ‫פארוואנדלט ווערן אין קעז‪ ,‬אדער דאס לאזן‬
‫[בערך ‪ .]190-180‬און דאס איז במקום‬ ‫אויפגעקומען מיט מער און מער באקטעריע און‬ ‫וויין אפן פאר א שטיק צייט איז גורם אז עס זאל‬
‫"פעסטערעזעישן"‪ .‬דערנאך שעפט מען ארויס די‬ ‫ענזיימס‪ .‬א חלק קומען פון געוויקסן‪ ,‬א חלק פון‬ ‫ווערן עסיג‪ ,‬און אזוי ווייטער‪ ,‬איז נישט פשט אז‬
‫טשיז און דאס וואס בלייבט איבער גייט בדרך‬ ‫געוויסע ערד‪ ,‬און יעדע איינס האט אן אנדערע‬ ‫דער מאגן איז דער גורם אויף די מילך‪ ,‬אדער די‬
‫כלל אין מיסט‪ ,‬און אין געוויסע פעלער ווערט‬ ‫זאך צו וואס עס איז געאייגנט‪ .‬די פאפיר איז צו‬ ‫צייט איז גורם אויף די וויין‪ ,‬נאר אין דעם מאגן‬
‫דאס פארקויפט פאר אזעלכע קאמפאניס וואס‬ ‫קורץ אויסצורעכענען א ליסטע פון אלע זאכן‬ ‫געפינט זיך א באקטעריע – א באקטעריע איז‬
‫ארבעטן דאס אויס ארויסצונעמען די מינעראלן‪,‬‬ ‫וואס מען מאכט מיט דעם‪ .‬אין עפל דזשוס לייגט‬ ‫א באשעפעניש וואס מען קען נישט זען מיט'ן‬
‫מען אריין אן ענזיים צו מאכן אז די זאפט זאל גוט‬ ‫נאקעטן אויג; נישט נאר איינס קען מען נישט זען‬
‫ווי אויבן דערמאנט‪.‬‬ ‫ארויסקומען פון די עפל; אין גרעיפ דזשוס לייגט‬ ‫נאר אפילו הונדערטער קען מען אויך נישט זען‬
‫מיט דעם האבן מיר געענדיגט די סעריע‬ ‫מען אריין אן ענזיים אז די קאליר און די טעם זאל‬ ‫נאר מיט ספעציעלע מיקראסקאפן – אבער די‬
‫ארטיקלען בנוגע מילכיגע פראדוקטן‪ ,‬און יעצט‬ ‫אראפקומען פון די שאלעכץ אריין אין די גרעיפ‬ ‫קליינטשיגע באשעפענישן זיי זענען די גורמים‬
‫ווען איר זעצט זיך צו צו א געשמאקע מילכיגע‬ ‫דזשוס‪ .‬אזעלכע רויע מאטריאל ווי דעקסטראז‪,‬‬ ‫אויף די פעולות וואס די ספעציפישע זאכן טוען‪.‬‬
‫סעודה זאלט איר געדענקען וויפיל כח און יגיעה‬ ‫מאלטאדעקסטרין‪ ,‬פאכראז‪ ,‬סיטריק עסיד‪ ,‬וואס‬ ‫זענען די חוקרים אויפגעקומען און געזאגט‪ ,‬וואס‬
‫עס איז אריינגעגאנגען אין דעם אז אלעס זאל זיין‬ ‫קומען אריין אין צענדליגער פראדוקטן‪ ,‬און נאך‬ ‫דארף מען ווארטן ביז די זאכן פאסירן נאטירליך‪,‬‬

‫על צד היותר טוב‪.‬‬
‫א לעכטיגן יום טוב‪ .‬‬

‫אייר תשע״ט ‪29‬‬

‫| דאס ּפינטעלע איד |‬

‫חסד יבנה"‪ .‬די וועלט איז באשאפן געווארן כדי‬ ‫בפרשקביג׳ל‪:‬י נברא העולם‬
‫עס זאל אנטפלעקט ווערן את מדת טובו ומידת‬
‫זיין דעם תכלית הבריאה‪ ,‬און דעריבער איז ער‬ ‫ער ענטפער פאר די אלעד‬
‫חסדו פונעם בורא יתברך‪.‬‬ ‫אן עולם שלם פאר זיך‪ ,‬און פאר אים איז די‬
‫"מדרך הטוב להיטיב‪ ,‬ולא תתגלה מידת טובו‬ ‫אויבנדערמאנטע פראגעס ווערט‬
‫של הטוב עד שיטיב בפועל"‪ .‬דעריבער‪ ,‬האט‬ ‫וועלט באשאפן געווארן!‬ ‫פארענטפערט אין איין זאץ‪ .‬א זאץ פון‬
‫דער אויבערשטער באשאפן נבראים וואס זאלן‬ ‫די ווערטער שטייען טאקע קלאר‬ ‫די ווערטער אין די משנה (סנהדרין‬
‫זיין חסרים ונעדרים מן הטובה‪ ,‬און דורכדעם‬ ‫ארויסגעשריבן אין דער אויבנדערמאנטער‬ ‫פרק ד')‪" :‬חייב אדם לומר בשבילי נברא‬
‫וואס ער טוט מיט זיי גוטס ווערט אנטפלעקט‬ ‫משנה‪" :‬לפיכך נברא אדם יחידי‪ ,‬ללמדך‪ ,‬שכל‬ ‫העולם"‪ .‬די גאנצע וועלט‪ ,‬די הימל און ערד‪,‬‬
‫המאבד נפש אחת מישראל‪ ,‬מעלה עליו הכתוב‬ ‫אלע מענטשן‪ ,‬די חיות‪ ,‬די בהמות‪ ,‬די שרצים‪,‬‬
‫מדת טובו‪ ,‬וואס האט נישט קיין גבול און עק‪.‬‬ ‫כאילו איבד עולם מלא‪ ,‬וכל המקיים נפש אחת‬ ‫די רמשים‪ ,‬די ביימער‪ ,‬אלעס וואס איז אויף דער‬
‫וויבאלד דער "טוב הגמור" איז נאר דער‬ ‫מישראל‪ ,‬מעלה עליו הכתוב כאלו קיים עולם‬ ‫יבשה און אינעם ים און אלע וועלטן‪ ,‬עליונים‬
‫אויבערשטער זעלבסט‪ ,‬ווייל עס איז נישט‬ ‫מלא"‪ .‬אדם הראשון איז באשאפן געווארן‬ ‫ותחתונים‪ ,‬מלאכים און שרפים‪ ,‬אלע דורות וואס‬
‫פארהאן א זאך אין גאנצן באשאף וואס זאל‬ ‫איינער אליין‪ ,‬און דורך אים אליין וואלט געקענט‬ ‫האבן געלעבט אויף דער וועלט און אלע דורות‬
‫זיין "כולו טוב" פון אלע זייטן‪ ,‬אויסער הקב"ה‪,‬‬ ‫אויסגעפירט און ערפילט ווערן דער גאנצער‬ ‫וואס וועלן לעבן אויף דער וועלט ביז ביאת‬
‫קומט אויס אז דער תכלית גוטס צו טון פאר די‬ ‫תכלית הבריאה‪ .‬דער אויבערשטער האט נישט‬ ‫המשיח‪ ,‬אלעס איז באשאפן געווארן פאר מיר‪.‬‬
‫נבראים‪ ,‬איז וויבאלד זיי זענען דבוק אינעם טוב‬ ‫באשאפן מער פון איין מענטש‪ ,‬אונז צו לערנען‪,‬‬
‫הגמור‪ ,‬אינעם אויבערשטן‪ .‬דאס איז דער תכלית‪.‬‬ ‫אז מיט איין מענטש איז גענוג אז דער תכלית‬ ‫פאר יעדן יחיד ויחיד באזונדער!‬
‫אבער‪ ,‬דער נברא וואס וועט זוכה זיין זיך מדבק‬ ‫לויט דעם יסוד וועלן מיר פארשטיין‬
‫צו זיין אינעם טוב הגמור‪ ,‬אט דער מענטש איז‬ ‫הבריאה זאל אויסגעפירט ווערן‪.‬‬ ‫פארוואס 'אין דוחין נפש מפני נפש'‪ .‬יעדער‬
‫דער "נזר הבריאה"‪ ,‬דער קרוין פונעם באשאף‪,‬‬ ‫איינער פאר זיך באזונדער איז אן עולם מלא‪,‬‬
‫און ווי דער רמח"ל שרייבט אין מסילת ישרים‬ ‫תכלית הבריאה‬ ‫אויך אויב ער איז חלילה אין א מצב פון א‬
‫פרק א'‪" :‬שהאדם לא נברא אלא להתענג על‬ ‫"וועדזשטעבל" און ער טוט נישט גארנישט‪ ,‬די‬
‫ה' וליהנות מזיו שכינתו‪ ,‬שזהו התענוג האמיתי‬ ‫לאמיר פרובירן גיין א טריט פאראויס‪ .‬וואס‬ ‫גאנצע וועלט איז באשאפן געווארן צוליב אים‪.‬‬
‫והעידון הגדול בכל העידונים שיכולים להמצא"‪.‬‬ ‫איז די תכלית הבריאה? ווי אזוי קען דער תכלית‬ ‫די גאנצע וועלט וועט חלילה פארלוירן ווערן‪,‬‬
‫וואס איז דער באדייט פון אט דעם דביקות?‬ ‫הבריאה ערפילט און אויסגעפירט ווערן דורך‬ ‫אלעס לוינט כדי מיר זאלן נישט פארלירן יענעם‬
‫'דביקות אינעם טוב הגמור' איז צו זיין ממש‬ ‫איינעם מענטשן‪ ,‬ווייל די גאנצע וועלט איז דאך‬
‫ווי אים‪ ,‬ענליך צו אים די מערסטע וואס נאר‬ ‫יעדן יחיד ויחיד?‬ ‫פאר אים באשאפן געווארן‪ ,‬ער איז אן עולם שלם‪.‬‬
‫מעגליך‪ .‬דעריבער‪ ,‬האט דער אויבערשטער‬ ‫עס איז נישט קיין ספק אז מיט אונזער‬ ‫לאמיר זיך עטוואס מער פארטיפן אין די‬
‫באשאפן דעם מענטש כצלמו וכדמותו‪ ,‬כדי ער‬ ‫קורצער און ארעמער פארשטאנד זענען מיר‬ ‫אויבנדערמאנטע ווערטער‪ :‬ווי אזוי קענען מיר‬
‫זאל האבן די מעגליכקייטן צו זיין ענליך און‬ ‫נישט מסוגל צו באגרייפן די ווערטער על‬ ‫דאס פארשטיין לויט אונזער ערך אז יעדער איד‬
‫גלייך צו כביכול זיין בורא‪ ,‬זיין באשאפער‪ ,‬און‬ ‫אמיתתם‪ ,‬אבער רבותינו אדירי התורה‪ ,‬וואס‬ ‫איז אן עולם מלא‪ ,‬און די אלע הימלען און שמי‬
‫וויפיל ער וועט פארמערן און זיך צוגלייכן צו‬ ‫רוח הקודש הופיע בבית מדרשם‪ ,‬דער אר"י‬ ‫השמים‪ ,‬הארץ וכל אשר בה‪ ,‬אלעס איז געווען‬
‫זיין בורא מער און מער‪ ,‬אלץ מער וועט ער זיך‬ ‫הקדוש (אין אנהויב ספה"ק עץ חיים און נאך)‪,‬‬ ‫כדאי צו באשאפן ווערן צוליב איין איד? פאר‬
‫מדבק זיין אין זיין בורא‪ ,‬און אזוי וועט ער זוכה‬ ‫דער רמח"ל (דרך ה' ח"א פ"ב און נאך)‪ ,‬עפענען‬ ‫דעם דארפן מיר וויסן פארוואס די וועלט איז‬
‫אונזערע אויגן און אויערן‪ ,‬אנטפלעקן און‬ ‫באשאפן געווארן‪ .‬וואס איז די מטרה פון דער‬
‫זיין צום טוב הגמור‪.‬‬ ‫שענקען אונז א ניצוץ של תשובה‪ .‬דער יסוד‬ ‫בריאה? וואס האט דער אויבערשטער דערמיט‬
‫ווי אזוי? לפי השגת שכלנו הקט‪ ,‬ווייסן מיר‬ ‫בריאת העולם איז הרצון להטיב‪ ,‬דער רצון צו‬ ‫געוואלט עררייכן און משיג זיין כביכול? פון די‬
‫אז דער בורא איז טוב בתכלית און איז משפיע‬ ‫טון גוטס‪ ,‬און אויף דעם ווערט געזאגט‪" :‬עולם‬ ‫ווערטער פון חז"ל פארשטייען מיר אז עס איז‬
‫פאר דער גאנצער וועלט‪ .‬ער געט‪ .‬נאר דער‬ ‫מעגליך אז איין איינציגער מענטש קען מקיים‬
‫אויבערשטער איז דער 'נותן מוחלט'‪ .‬ער איז‬
‫נישט מקבל און ער נעמט נישט פון קיין אנדערן‬
‫גארנישט‪ .‬אלע זענען אנגעוויזן אויף אים און‬
‫דארפן אים אבער ער דארף גארנישט צוקומען‬

‫צו זיי‪.‬‬
‫יעצט‪ ,‬וויבאלד דער אויבערשטער האט‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪30‬‬

‫הרב עזריאל טויבער‬

‫אידישע איבערזעצונג פון ספר "מהותו של יהודי" געברענגט דורך‪ :‬ארגון שלהבת‬

‫דאס פאראורזאכט אן אומאנגענעמע געפיל‬ ‫אנדערע באשעפענישן‪ .‬אלע זענען מקבל וואס‬ ‫געוואלט אז דער מענטש‪ ,‬דער נזר הבריאה‪,‬‬
‫און צומאל צו דערנידערונג‪ .‬א מענטש קען‬ ‫זיי האבן פונעם אויבערשטן‪ ,‬זייער נאטירליכע‬ ‫זאל זיין בצלמו כדמותו‪ ,‬און ער זאל זיין דומה‬
‫פיל ענדערש באשטיין צו באקומען א געהאלט‬ ‫רצון איז צו נעמען אלעמאל‪ .‬סתם א מענטש‪,‬‬ ‫צו אים‪ ,‬האט דער אויבערשטער געגעבן אויך‬
‫ווי באקומען צדקה‪ .‬דעריבער האט דער‬ ‫וועלכער איז דער פערטער מדריגה אין דער‬ ‫פאר'ן מענטש די מעגליכקייט צו זיין א "נותן"‪.‬‬
‫אויבערשטער באשאפן די וועלט אויף אן אופן‬ ‫בריאה פון דומם‪ ,‬צומח‪ ,‬חי‪ ,‬מדבר‪ ,‬איז זיין‬ ‫פאר וועם וועט ער געבן? פאר השם יתברך‪.‬‬
‫אז עס זאל פאדערן פונעם מענטש "הקרבה"‪ ,‬ער‬ ‫הויפט באשעפטיגונג א גאנצן לעבן צו נעמען‬ ‫דער אויבערשטער‪ ,‬כביכול‪ ,‬האט געמאכט‬
‫זאל מקריב זיין און אוועקגעבן פון זיך‪ ,‬עס זאל‬ ‫זיך זעלבסט ווי א מקבל‪ ,‬כאילו ער דארף אז‬
‫ליגן אויף אים מוותר צו זיין אויף גלוסטענישן‬ ‫נאך און נאך פון דער וועלט‪.‬‬ ‫דער מענטש זאל אים עפעס געבן‪ ,‬דעם "היום‬
‫און אייגענע באקוועמליכקייטן‪ ,‬און צו געבן פאר‬ ‫דאקעגן‪ ,‬א איד‪ ,‬וואס איז דער צלם אלקים‬ ‫לעשותם"‪ ,‬דעם שמירת התורה והמצוות‪ .‬און‬
‫הקב"ה‪ .‬ווען עס וועט קומען זיין טאג וועט ער‬ ‫וואס עס איז אריינגעבלאזן אין אים א נשמה‬ ‫אנשטאט דעם וועט ער באקומען דעם "מחר‬
‫אין אויסטויש פאר זיי באקומען זיין שכר‪ .‬אט‬ ‫וואס איז א חלק אלוק ממעל‪ ,‬האט א תכונה‬
‫דאס איז גורם‪ ,‬כביכול‪ ,‬הנאה ושעשוע פאר'ן‬ ‫לקבל שכרם"‪ ,‬דעם שכר והטובה הנצחית‪.‬‬
‫בורא עולם‪ .‬אזוי קען ער ארויסגעבן זיין מידת‬ ‫אלוקית צו זיין א "נותן"‪.‬‬ ‫דער אויבערשטער איז דער כל יכול‪ ,‬און‬
‫טובו אל הפועל און דאס איז די תכלית פון דער‬ ‫דער רמב"ן אין ספר בראשית (פ"א כ"ו)‬ ‫דעריבער‪ ,‬קען ער זיין אויך א "מקבל"‪ ,‬כאילו‬
‫אין פרשת בריאת אדם הראשון‪ ,‬ערקלערט אז‬ ‫ער איז באגרעניצט‪ ,‬כאילו ער דארף צוקומען‬
‫וועלט‪.‬‬ ‫צוויי פארשידנארטיגע יצירות זענען געווען ביי‬ ‫צו זיינע בריאים‪ .‬הגרש"ד פינקוס זצ"ל פלעגט‬
‫ווען א איד לעבט לויט די כללים‪ ,‬בויט ער‬ ‫בריאת האדם‪ .‬די ערשטע‪ ,‬יצירת האדם הגשמי‪.‬‬ ‫אפט דאס ארויסברענגען מיט דעם פאלגנדן‬
‫אויף זיין צלם אלוקים וואס איז אין אים‪ ,‬ער‬ ‫די יצירה איז זיך מצטרף צו די אנדערע ברואים‪,‬‬ ‫משל‪ :‬עוג מלך הבשן מיט זיינע שטארקייטן און‬
‫האדעוועט און אנטוויקלט דעם תכונת האלוקית‬ ‫און זי ווערט גערעכנט ווי דער פערטער מין אין‬ ‫אויסנאמליכע מעגליכקייטן‪ ,‬איז ער נישט געווען‬
‫וואס ליגט אין אים‪ ,‬און ער ווערט מער און מער‬ ‫דער בריאה – דומם‪ ,‬צומח‪ ,‬חי‪ ,‬און דער מענטש‬ ‫מסוגל אריינצוגיין און זיך מצמצם זיין אין א‬
‫ענליך צו זיין בורא און ער ווערט דבוק צו אים‪.‬‬ ‫וואס איז א 'מדבר'‪ .‬ער איז טאקע דער מבחר‬ ‫פושקע שוועבלעך‪ .‬ער האט טאקע געקענט‬
‫קיום המצוות מיט די ריכטיגע כוונה‪ ,‬איז‬ ‫היצורים‪ ,‬אבער אין ענדע איז ער א גשמיות'דיגע‬ ‫אויסרייסן בערג און צעברעכן פעלזן שטיינער‪,‬‬
‫דער באדייט צו טון די מצוה כדי איך זאל זיין‬ ‫בריאה מיט א נפש הבהמית‪ ,‬וואס איז שואף צו‬ ‫אבער זיך מצמצם זיין און קליין מאכן איז ער‬
‫א כלי וואס איז ראוי צו מקבל זיין דעם ברכת‬ ‫נישט געווען מסוגל‪ .‬להבדיל אלף אלפי הבדלות‪,‬‬
‫ה'‪ .‬מיט דעם איז בפועל צושטאנד געקומען‬ ‫נעמען און מקבל זיין שטענדיג‪.‬‬ ‫דער אויבערשטער וואלט יא געקענט באשאפן‬
‫דער רצון פון השי"ת‪ ,‬און די מידת טובו פון‬ ‫ווידעראום‪ ,‬די צווייטע יצירה איז געווען‬ ‫אזא מציאות זיך צו ברענגען אין א מצב וואס‬
‫השי"ת קען זיך מגלה זיין מיט דער פולסטער‬ ‫דאס באשאף פונעם מענטש אין וועמען עס איז‬ ‫ער‪ ,‬כביכול‪ ,‬זאל דארפן צוקומען צו מענטשן‪,‬‬
‫אריינגעבלאזן געווארן א נשמה אלוקית‪ ,‬חלק‬ ‫אז ער זאל זיין כאילו א "מקבל"‪ .‬דאס איז דער‬
‫שטארקייט און קראפט‪.‬‬ ‫אלוק ממעל‪ .‬די יצירה איז אן אנדערער מין און‬ ‫געוואלדיגער כוח וואס ליגט באהאלטן אין זיינע‬
‫און דאס איז פשט פון די ווערטער פון חז"ל‬ ‫סארט בריאה‪ ,‬און זי ווערט גערופן "ישראל עובד‬
‫"שכר מצוה מצוה"‪ ,‬אז דער עיקר מצוה איז‬ ‫ה'"‪ .‬ער איז בעצם דער תכלית הבריאה‪ ,‬און אויף‬ ‫אומבאגרעניצטע מעגליכקייטן‪.‬‬
‫נישט די מצוה זעלבסט‪ ,‬נאר די שכר פון דער‬ ‫אים ווערט געזאגט "ויברא ה' אלוקים את האדם‬ ‫אליבא דאמת‪ ,‬איז דאס אז דער אויבערשטער‬
‫מצוה‪ ,‬וואס דורך איר‪ ,‬כביכול‪ ,‬ווערט געגעבן‬ ‫בצלמו"‪ .‬עס איז אים געגעבן געווארן א כוח צו‬ ‫איז מקבל‪ ,‬א נתינה‪ .‬ווייל איר תכלית איז כדי ער‬
‫די מעגליכקייט פאר'ן אויבערשטן אונז צו געבן‬ ‫זאל קענען געבן און גוטס טון‪ .‬קומט אויס אז‬
‫שכר דערויף‪ .‬דאס איז דער עיקר מצוה און אויך‬ ‫זיין דומה צום בורא עולם‪.‬‬
‫אין זיינע הענט איז די בחירה זיך צו בייגן‬ ‫דאס עצם 'קבלה' איז א 'נתינה'‪.‬‬
‫דער עיקר נתינה אונזערע פאר'ן בורא עולם‪.‬‬ ‫און גיין נאך זיין נפש הבהמית‪ ,‬און צו זיין א‬ ‫פון אנהויב פון זיין באשאף איז א מענטש‬
‫נאכמער‪ ,‬א איד אן עובד ה' נעמט פון עולם‬ ‫"נעמער" (נוטל) נאך און נאך פון דער וועלט‪,‬‬ ‫באשאפן געווארן אלס מקבל‪ ,‬און מעגליך‬
‫הזה נאר ווען ער ווייסט אז דער אויבערשטער‬ ‫אדער טאמער ישכיל ויצליח צו גיין נאך זיין נפש‬ ‫דער גרעסטער מקבל אין דער גאנצער בריאה‪.‬‬
‫האט הנאה פון דאס וואס ער האט גענומען‪ .‬אן‬ ‫האלקית וואס אין איר איז דא א תכונה אלוקית‪,‬‬ ‫למעשה‪ ,‬איז נישט פארהאן א שוואכערער און‬
‫עובד ה' איז נישט פאראינטערעסירט צו נעמען‬ ‫צו זיין א "נותן" פאר'ן בורא עולם‪ .‬ער געט פאר'ן‬ ‫אומבאהאלפענער באשעפעניש ווי דער מענטש‬
‫בלויז 'לשם נטילה'‪ .‬ער נעמט 'לשם נתינה'‪ ,‬צו‬ ‫אין טאג פון געבורט‪ .‬בטבע איז ער פארנומען‬
‫קענען געבן‪ ,‬צו גורם זיין א שעשוע און תענוג‬ ‫בורא עולם די יכולת‪ ,‬כביכול‪ ,‬אים צו געבן‪.‬‬ ‫טאג און נאכט מיט דער מטרה צו מקבל זיין און‬
‫אויבן‪ .‬דעריבער‪ ,‬יעדע נטילה וואס שאפט נישט‬ ‫אלזא‪ ,‬יעדער מענטש וואס איז אמאל‬ ‫נעמען נאך און נאך פון דער וועלט‪ .‬דאס איז‬
‫פאר'ן אויבערשטן תענוג און נחת רוח‪ ,‬נעמט ער‬ ‫געפרואווט געווארן מיט'ן מקבל זיין א טובה‬ ‫דער אינערליכער שטופ וואס איז איינגעפלאנצט‬
‫פון א חבר‪ָ ,‬אן האבן די מעגליכקייט אים‬ ‫אין אים ענליך צו די חיות און בהמות און אלע‬
‫נישט‪.‬‬ ‫צוריקצוגעבן‪ ,‬ווייסט דאס געפיל פון באקומען‬
‫א טובה וואס מ'קען נישט דערפאר באצאלן‪.‬‬

‫אייר תשע״ט ‪31‬‬

‫| דאס ּפינטעלע איד |‬

‫זיי פעלן גוטס‪ ,‬און דער אויבערשטער זאל אט‬ ‫אדם‪ ,‬כמאמר המשורר (תהלים ח' ז')‪" :‬כל שתה‬ ‫מיט אזא צוגאנג דינט דער מענטש דעם‬
‫די גוטס זיי ערפילן ברוב טובו‪ .‬די אמת'ע גוטס‬ ‫תחת רגליו"‪.‬‬ ‫אויבערשטן פיר‪-‬און‪-‬צוואנציג שעות א טאג‪,‬‬
‫איז דאס דביקות אינעם אויבערשטן‪ .‬אט דער‬ ‫אויך ווען ער שלאפט‪ ,‬נעמט ער דעמאלט פון‬
‫גוטסקייט וועט מען נישט משיג זיין בשלימות‬ ‫פשט איז‪ ,‬די גאנצע וועלט ווערט מושפע‬ ‫דער וועלט דעם הנאת שינה‪ ,‬מתוך כוונה אז‬
‫אויב דאס וועט געגעבן ווערן בחינם‪ ,‬דעריבער‪,‬‬ ‫לטובה ווען איינער טוט א גוטע מעשה‪ .‬יעדע‬ ‫כביכול דער בורא עולם האט דערפון הנאה‪ .‬די‬
‫דארף מען דאס באקומען אלס "שכר" און אלס‬ ‫זעלבע איז מיט'ן עסן‪ ,‬טרינקען און אלע זיינע‬
‫פערזענליכער קנין פונעם מענטש‪ .‬דערפאר‬ ‫גוטע פעולה איז משפיע לטובה‪.‬‬ ‫גשמיות'דיגע געברויכן‪ .‬און דערויף ווערט‬
‫האבן מיר באקומען די תרי"ג מצוות עשה און לא‬
‫תעשה‪ .‬און אויב טאקע וועלן מיר ביישטיין דעם‬ ‫שותפות אמת‬ ‫געזאגט‪" :‬בכל דרכיך דעהו"‪.‬‬
‫נסיון און מיר וועלן מקיים זיין בשלימות דאס‬ ‫כללו של דבר‪ ,‬לויט וויפיל א איד טוט‬
‫וואס ליגט אויף אונז‪ ,‬דאן וועלן מיר באקומען‬ ‫די ווערטער פון חז"ל איז נישט קיין מליצה‪.‬‬ ‫געבן‪ ,‬אנשטאט נעמען‪ ,‬טוט ער דערמיט‬
‫די גוטסקייט על פי דין‪ ,‬און דעמאלט וועט דער‬ ‫ווען חז"ל זאגן "שותף" איז די כוונה א "שותף‬ ‫פארשטערקערן דעם דמיון הצורה ליוצרה‪,‬‬
‫אויבערשטער אונז קענען גוטס טון ָאן א גבול‪,‬‬ ‫ממש"‪ .‬א שותף וואס האט א גלייכער חלק אין‬ ‫צווישן אונז און דעם בורא עולם‪ ,‬און דורכדעם‬
‫און ווי עס איז געווען זיין רצון ווען ער האט‬ ‫דער פירמע אדער שותפות'דיגע פארמעגן‪.‬‬ ‫ווערן מיר מער דבוק אין אים‪ .‬דאס איז דער‬
‫יעדע פעולה זיינע לגבי דעם שותפות'דיגן עסק‬ ‫תכלית הבריאה‪ ,‬אז עס זאל נתגלה ווערן מדת‬
‫באשאפן די בריאה‪.‬‬ ‫איז באדייטנדפול‪ ,‬ווי עס ווערט גע'פסק'נט‬ ‫טובו יתברך‪ ,‬די גוטסקייט פונעם אויבערשטן‬
‫אויב אזוי קומט אויס‪ ,‬אז מיט יעדע מחשבה‪,‬‬ ‫אין שו"ע חושן משפט (סי' קע"ו)‪" :‬שותף‪ ,‬מה‬ ‫אויף אונז מיט'ן גרעסטן שלימות וואס נאר‬
‫דיבור און מעשה‪ ,‬סיי אין סור מרע און סיי אין‬ ‫שעשוי רשוי"‪ ,‬א מענטש נעמט א שותף כדי ער‬
‫עשה טוב‪ ,‬איז דער מענטש א פאקטישער שותף‬ ‫זאל קענען ערפילן און אויספירן זיינע מאטיוון‬ ‫מעגליך‪.‬‬
‫אין מעשה בראשית‪ ,‬ווייל נאר דורך זיינע מעשים‬ ‫און רצונות און פארשידענע פעולות וואס ער‬
‫ווערט מתקיים דעם אויבערשטנ'ס רצון אונז‬ ‫קען נישט טון איינער אליין‪ .‬אזוי‪ ,‬להבדיל‪ ,‬האט‬ ‫"כל שתה תחת‬
‫גוטס צו טון‪ .‬ווען דער איד וואלט נישט געטון‬ ‫דער אויבערשטער באשאפן זיין וועלט‪ ,‬און ער‬ ‫רגליו"‬
‫די מעשים‪ ,‬וואלט דער אויבערשטער‪ ,‬כביכול‪,‬‬ ‫האט דארט באשאפן קנעכט‪ ,‬וואס זיי זענען א‬
‫נישט געקענט גוטס טון מיט אונז א הטבה‬ ‫חלק פון דער מענטשהייט אויף דער וועלט‪ .‬זיי‬ ‫חז"ל לערנען אונז אין מסכת שבת (דף‬
‫שלימה‪ָ .‬אן אונז‪ ,‬כביכול‪ ,‬קען דער אויבערשטער‬ ‫האלטן די וועלט‪ ,‬ווי ארבעטער וועלכע פירן‬ ‫קיט‪ :):‬אמר רב המנונא‪ ,‬כל המתפלל בערב שבת‬
‫נישט אויספירן אל הפועל דעם תכלית הבריאה‪.‬‬ ‫אויס זייער אויפגאבע אין א פירמע‪ ,‬זיי טוען‬ ‫ואומר "ויכולו"‪ ,‬מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה‬
‫דאס איז דער מורא'דיגער כח און וואונדערליכע‬ ‫דאס דורכ'ן מקיים זיין שבע מצוות בני נח‪ ,‬אבער‬
‫מתנה וואס דער אויבערשטער האט אונז‬ ‫שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית‪.‬‬
‫געגעבן‪ ,‬ער האט מפקיד געווען אין אונזערע‬ ‫זייער מעמד איז נישט ווי שותפים‪.‬‬ ‫אזוי אויך זאגן חז"ל (שם י‪ :).‬כל הדן דין אמת‬
‫הענט דעם גאנצן תכלית הבריאה‪ .‬ער האט אונז‬ ‫"די שותפים" – דאס זענען עם ישראל‪,‬‬ ‫לאמיתו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית‪.‬‬
‫אויך געווארנט‪" :‬תן דעתך שלא תקלקל ותחריב‬ ‫וואס איז משלים די בריאה דורך קיום התורה‬ ‫קלאר און זיכער אז ווען חז"ל דערמאנען דעם‬
‫והמצוות‪ .‬אין זייער זכות שטייט די וועלט‪ .‬דער‬ ‫שותפות דוקא אין די ענינים‪ ,‬איז דער באדייט‬
‫את עולמי"‪.‬‬ ‫אויבערשטער האט באשאפן די וועלט אויף אן‬ ‫אז עס איז פארהאן עפעס ספעציעל אין די‬
‫פון דעם מאמר חז"ל לערנען מיר אז דער‬ ‫אופן אז עס איז פארהאן זאכן וואס‪ ,‬כביכול‪,‬‬ ‫אויבנדערמאנטע ווערטער‪ ,‬וואס אין זיי ווערט‬
‫מענטש האט די מעגליכקייט ח"ו מחריב צו זיין‬ ‫דער בורא עולם קען זיי נישט טון ָאן אונז‪ .‬די‬ ‫שטארק אויסגעדריקט דער חלק האדם אין‬
‫דער וועלט‪ .‬כדי חרוב צו מאכן די וועלט פעלט‬ ‫ווערטער זענען שווער‪ ,‬ווי אזוי איז מעגליך צו‬ ‫מעשה בראשית‪ ,‬אבער אליבא דאמת‪ ,‬דורך יעדע‬
‫נישט אויס אן אויפרייס פון אן אטאם אדער מיט‬ ‫זאגן אז דער אויבערשטער קען נישט‪ ,‬ער איז‬ ‫פעולה פון רצון ה' וואס א מענטש טוט‪ ,‬ווערט‬
‫אנדערע שרעקליכע פעולות; אויך היסח הדעת‬ ‫דאך א כל יכול? שפעטער וועלן די ווערטער‬
‫איז מסוגל מחריב צו זיי‪ .‬ווען עס איז נישטא‬ ‫דער מענטש א שותף אין מעשה בראשית‪.‬‬
‫דער "תן דעתך"‪ ,‬ווערט די וועלט ח"ו חרוב‪ .‬ווען‬ ‫ערקלערט ווערן באריכות‪.‬‬ ‫און אזוי לערנט אונז רבי יהונתן אייבשיץ אין‬
‫א איד לייגט נישט צו קאפ אויף זיין טייל און‬ ‫זיין ספר יערות דבש (חלק ראשון דרוש א') וז"ל‪:‬‬
‫שותפות אין מעשה בראשית‪ ,‬מיט דעם אליין‬ ‫‪‬‬ ‫"וכמה מעלות טובות לעושי רצון הבורא‪ ,‬וממש‬
‫געשעט א שרעקליכער חורבן‪ .‬ווייל דער תכלית‬ ‫במעשהו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית‪,‬‬
‫הבריאה ווערט נישט מקויים און ערפילט‪ .‬ווען‬ ‫ווי אזוי ארבעט אזא שותפות? ווי אויבן‬ ‫בונה עולמות בטובתו ומחריבן ברעתו‪ ,‬כי כך‬
‫א איד טראכט נישט איבערדעם און ער ווייסט‬ ‫דערמאנט‪ ,‬דער תכלית הבריאה איז להיטיב‪.‬‬ ‫חקק בורא עולם‪ ,‬שיהיה הכל נידון לפי מעשה‬
‫דער אויבערשטער האט באשאפן זיין וועלט אויף‬
‫אן אופן אז עס זאלן זיין נבראים‪ ,‬און עס זאל פון‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪32‬‬

‫הרב עזריאל טויבער‬

‫אידישע איבערזעצונג פון ספר "מהותו של יהודי" געברענגט דורך‪ :‬ארגון שלהבת‬

‫אים געבן די מעגליכקייט ער זאל אונז קענען‬ ‫קיום‬ ‫דאס נישט‪ ,‬איז גענוג מיט דעם מחריב צו זיין‬
‫גוטס טון‪ .‬אויב ח"ו וועלן מיר אים נישט געבן‬ ‫המצוות‬ ‫די וועלט‪" .‬בשבילי נברא העולם"‪ ,‬און דעריבער‬
‫אט דער מעגליכקייט‪ ,‬דאן וועט ער נישט קענען‬ ‫מיט די‬ ‫אויב טו איך נישט אנערקענען אין די שעצונג‬
‫גוטס טון מיט אונז און עס ווערט ח"ו נתבטל‬ ‫ריכטיגע‬ ‫און ווערד פון דער מורא'דיגער מתנה און דעם‬
‫כוונה‪,‬‬ ‫מורא'דיגן כח וואס ליגט אין מיינע הענט‪ ,‬דאן‬
‫דער כוונת הבריאה‪.‬‬ ‫איז דער‬ ‫קען איך צוברענגען אז אלעס זאל ווערן חרוב‬
‫באדייט‬
‫שותפות של‬ ‫צו טון‬ ‫און צעווארפן‪.‬‬
‫אהבה‬ ‫די מצוה‬ ‫און אזוי טאקע זאגן חז"ל (קידושין דף מ‪:):‬‬
‫כדי איך‬ ‫"לפי שהעולם נידון אחר רובו והיחיד נידון אחר‬
‫עס איז וויכטיג צו מדגיש זיין אז אט‬ ‫זאל זיין א‬ ‫רובו‪ ,‬עשה מצוה אחת אשריו‪ ,‬שהכריע את עצמו‬
‫דער שותפות איז גאר אסאך טיפער פון דער‬ ‫כלי וואס‬ ‫ואת כל העולם לכף זכות; עבר עבירה אחת‪,‬‬
‫אנגענומענער שותפות צווישן מענטשן‪ ,‬ווייל כדי‬ ‫איז ראוי‬ ‫אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם לכף‬
‫ער זאל אונז קענען גוטס טון אן הטבה שלימה‬ ‫צו מקבל‬ ‫חובה"‪ .‬דער באדייט פון די ווערטער איז אז‬
‫וגמורה בתכלית‪ ,‬האט אונז דער אויבערשטער‬ ‫זיין דעם‬ ‫דער קיום העולם און איר שטאנד איז געוואנדן‬
‫צוגעבינדן‪ ,‬כביכול‪ ,‬מיט עבותות אהבה‪ ,‬וואס מיר‬ ‫ברכת ה'‬ ‫אין אונז יעדע איינציגע רגע‪ .‬פונקט ווי דער‬
‫האבן ניטאמאל קיין השגה אין זייער שטארקער‬ ‫אויבערשטער האט געבעטן פון אדם הראשון‪:‬‬
‫קראפט‪ .‬עס איז בכלל נישט גלייך סתם א נתינה‬ ‫"תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי"‬
‫צו א נתינה וואס קומט ממערכת של אהבה‪ .‬ווען‬ ‫(קהלת רבה‪ ,‬ז‪ ,‬יט)‪ ,‬אזוי אויך בעט ער פון אונז‬
‫צוויי ליבע פריינט געבן איינער פאר'ן צווייטן‪,‬‬ ‫"תנו דעתכם שלא תחריבו את עולמי"‪ .‬אלעס איז‬
‫טוט יעדע נתינה מוסיף זיין אהבה‪ ,‬און די אהבה‬
‫טוט פארשטערקערן דעם רצון צו געבן מער‪,‬‬ ‫געוואנדן אין אייך!‬
‫יעדער איינער טוט מוסיף זיין אויף זיין פריינט‬
‫כל העולמות‬
‫ביז די נתינה און אהבה זענען ָאן קיין גרעניצן‪.‬‬ ‫עולם עומדים‬
‫אט די אהבה קומט נישט נאר פון השם‬
‫יתברך‪ .‬הקב"ה האט אונז ליב און מיר טוען‬ ‫רק על ידינו‬
‫אים צוריקווייזן גילויי אהבה‪ .‬אין אט דער צייט‬
‫ווערט פארשטערקערט‪ ,‬כביכול‪ ,‬די אהבה פונעם‬ ‫אזוי לערנט אונז דער גאון רבי חיים פון‬
‫אויבערשטן צו אונז‪ ,‬און אזוי קען ער‪ ,‬כביכול‪,‬‬ ‫וואלאזשין אין זיין ספר נפש החיים (ש"א פט"ז)‪:‬‬
‫דער אויבערשטער משפיע זיין אויף אונז גוטס ָאן‬ ‫דער גאנצער חיות און קיום פון אלע וועלטן‪ ,‬איז‬
‫קיין גרעניץ‪ .‬ווי דערמאנט‪ ,‬איז נישט ענליך דער‬ ‫נאר דורך די תורה הקדושה‪ ,‬און אז די אידן זענען‬
‫וואס איז משפיע מתוך אהבה צו דעם וואס איז‬ ‫עוסק אין איר‪ ,‬וואס דאס מאכט לעכטיג אלע‬
‫סתם אזוי משפיע‪ .‬אהבה מקלקלת את השורה‪,‬‬ ‫וועלטן און איז די נשמה און חיות פון אלעם‪ .‬און‬
‫און עס קומט אויס אז וויפיל מיר טוען פארמערן‬ ‫אויב וואלט די וועלט פון איין עק ביז'ן צווייטן‬
‫אהבה כלפי דעם אויבערשטן‪ ,‬איז ער משפיע‬ ‫געווען ליידיג אפילו איין רגע פון עוסק זיין און‬
‫אויף אונז מער און מער‪ .‬וויבאלד אין ליכט פון‬ ‫התבוננות אין די תורה הקדושה‪ ,‬דאן וואלטן‬
‫דעם וואס מיר ווייזן ארויס אהבה פאר השי"ת‪,‬‬ ‫אלע וועלטן זיך אומגעקערט צו תוהו און בוהו‪.‬‬
‫ווערט זיין אהבה‪ ,‬כביכול‪ ,‬פארשטערקערט מער‬ ‫זעען מיר אז כדי אונז גוטס צו טון א הטבה‬
‫גמורה‪ ,‬האט דער אויבערשטער באשאפן א‬
‫און מער‪ ,‬וחוזר חלילה‪ ,‬עד אין סוף‪.‬‬ ‫סיסטעם פון שותפות צווישן אונז און אים‪ .‬דאס‬
‫איז א שותפות גמורה‪ ,‬ווייל ָאן אונז וואלט דאך‬
‫פארזעצונג קומט אי"ה‬ ‫נישט מקויים געווארן דער תכלית הבריאה‪.‬‬
‫דעריבער‪ ,‬שטייט השי"ת און ווארט אז מיר זאלן‬
‫אייר תשע״ט ‪33‬‬

‫| גדול מרבן שמו |‬

‫אוהל הבעל שם טוב הקדוש זי״ע אין מעזיבוש‬

‫דער‬ ‫יר האלטן דא אין די "שלושיםמ‬
‫געהיימ‪-‬‬
‫ניספולער‬ ‫יום קודם החג"‪ ,‬איידער דער‬
‫בעל שם‪:‬‬ ‫יום טוב שבועות ווען עס איז‬
‫דער יומא דהילולא פונעם‬
‫הרבגבהע"ילקאשדםם‬ ‫מייסד תנועת החסידות‪ ,‬רבינו‬
‫ישראל בעל שם טוב‪ .‬די לעבנסביאגראפיע‬
‫זי"ע‬ ‫פונעם בעל שם טוב איז שוין זייער אסאך מאל‬
‫אויסגעקלארט געווארן דאס מערסטע מעגליך‪,‬‬
‫פרק א'‬ ‫אבער דער רבי פונעם בעל שם טוב איז באדעקט‬

‫דער רבי פונעם מייסד‬ ‫מיט א גענצליכן שלייער פון געהיימניס‪.‬‬
‫תנועת החסידות‬ ‫"רבי אדם בעל שם"‪ ,‬וואס ווערט‬
‫אראפגעברענגט אינעם ספר "שבחי הבעש"ט"‬
‫רבי אדם בעל שם האט זוכה געווען צו צוויי גענצליך קעגנגעזעצטע שטריכן‪:‬‬ ‫אלס דער מיסטעריעזער צדיק און מקובל וואס‬
‫ער איז גאר שטארק באקאנט צוליב דעם וואס ער איז געווען דער רבי פונעם‬ ‫דער בעש"ט האט געלערנט זיינע הייליגע‬
‫הייליגן בעש"ט‪ ,‬דורך זיינע כתבים אין תורת הנסתר‪ ,‬אבער ער איז גאר שטארק‬ ‫כתבים‪ ,‬איז גלייכצייטיג אזוי פארבארגן און‬
‫אומבאקאנט אין זיין פערזענליכן לעבן‪ ,‬און אוודאי און אוודאי אלעס ארום אים‪,‬‬ ‫אומבאקאנט אזויווי זיין אינטערעסאנטן נאמען‪,‬‬
‫וואס מיר געפינען נישט קיין איין גדול בישראל‬
‫א שטייגער ווי פון וואנעט ער שטאמט א‪.‬א‪.‬וו‪.‬‬
‫אינעם ספר "שבחי הבעש"ט" ווערן אראפגעברענגט פארשידענע גאר‬ ‫וואס האט געטראגן אט דעם נאמען "אדם"‪.‬‬
‫אינטערעסאנטע ערציילונגען אויף אים‪ ,‬וואס ברענגען עטוואס ארויס זיין‬ ‫לכבוד חג השבועות וועלן מיר פרובירן‬
‫הימלישע כח וואס ער האט באזיצן‪ .‬ער איז געווען באליבט ביים קייזער וואס האט‬ ‫דורכצוגיין אלע סארטן השערות איבער דער‬
‫אנערקענט זיינע ספעציעלע כוחות‪ ,‬ער האט אמאל אריבערגעברענגט צו זיך אין‬ ‫אידענטיטעט פון רבי אדם בעל שם‪ ,‬טראצדעם‬
‫שטוב א גאנצע פאלאץ פונעם קייזער כדי אים צו קענען אויפנעמען בכבוד הראוי‬ ‫וואס זיין אויספירליכע לעבנסביאגראפיע וועט‬
‫אין א "קעניגליכן פאלאץ"‪ ,‬ער האט געקענט באשאפן מעבל און קליידונג א‪.‬א‪.‬וו‪.‬‬
‫מער פרטים איבער זיין פערזענליכן לעבן זענען אומבאוואוסט‪ ,‬נאר דאס‬ ‫ווארשיינליך פארבלייבן א מיסטעריע‪.‬‬
‫אז ער האט געהאט הייליגע כתבים איבער תורת הקבלה וקבלה מעשית‪ ,‬און אין‬
‫שבחי הבעש"ט שטייט אז איידער זיין הסתלקות האט מען אים געזאגט אז ער זאל‬
‫שיקן די כתבים צו רבי ישראל בן אליעזר פון שטאט אקופ‪ ,‬און ער האט טאקע‬
‫אנגעזאגט פאר זיין זון‪ ,‬אז ער זאל נישט לערנען אליינס אינעם ספר‪ ,‬נאר ער‬
‫זאל גיין צום שטאט אקופ וואו ער וועט טרעפן א בחור'ל מיטן נאמען ישראל בן‬

‫אליעזר‪ ,‬און מיט אים קען ער לערנען זיינע כתבים‪.‬‬
‫עס שטייט דארט אויך‪ ,‬אז רבי אדם בעל שם איז אנגעבליך נסתלק געווארן‬
‫ווען דער בעש"ט איז געווען קנאפע פערצן יאר אלט‪ .‬דאס איז אבער זיכער‪ ,‬אז‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪34‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫בית היחס מטשרבוביל מנחם‬ ‫רבי אדם בעל שם האט זיך פערזענליך קיינמאל‬
‫נישט באגעגנט מיט רבי ישראל בעש"ט (ליקוטי‬
‫הי׳ נוסעים אצלו חסידים גמורים ולהביא שובע ב ע ו ל ם ולהשבית‬
‫שיחות חלק כ"ג עמ' ‪.)333‬‬
‫בני צלי והי׳ מתגוררים תחת הספסלים‪ :‬מלחמות ולחדש בעולם שמחת אהבת‬ ‫די מסורה איז אז דער בעש"ט איז געבוירן‬
‫געווארן אין יאר נח"ת‪ ,‬און לויט דעם קומט אויס‬
‫)הז ךן ף ךן ״ ק התנהג את ביתו בעוני זיווגים ולגדל צמחים ולהמשיך מיני‬ ‫אז די יאר פון רבי אדם בעל שמ'ס פטירה איז‬
‫אומגעפער אין יאר תע"ב [ממש איין יאר איידער‬
‫ו י ס ת פ ק ב מ ע ט ברכות ולבטל גזירות ולהכניס חכמה‬ ‫רבי יואל בעל שם (הראשון) פון אוסטראה איז‬
‫נסתלק געווארן‪ ,‬אין יאר תע"ג]‪ .‬לויט געוויסע‬
‫ולדרוש כ מ ע י ן‬ ‫ובצימצם‪ ,‬וכאשי מ י ה )ה( מ נ ח ם‬ ‫מקורות‪ ,‬האט רבי אדם בעל שמ'ס זון געהייסן‬
‫רבי מן (הקדמה לספר כוכבי יצחק‪ ,‬ברוקלין‬
‫המתגבר וכללו‬ ‫מטשרנוביל נ ו ל ד שנת ה'‬ ‫נ ו ד ע ונתפרסם‬
‫של דבר הכל ביד‬ ‫שמו הגדול והק׳‬ ‫תשכ"ט)‪.‬‬
‫הצדיק ב ס ו ד‬ ‫אלפים ת״צ לבריאת עולם בעיר‬ ‫בעולם ונתקבל‬ ‫צווישן די וואס זענען זיך מתייחס צו זיין‬
‫צדיק מושל דגו׳ג‬ ‫גארינסק )פלו ייאהליז()י( הוא היה‬ ‫בפעם ר א ש ו ן‬ ‫אייניקלעך פון רבי אדם בעל שם‪ ,‬זענען אלע‬
‫לרב ומגיד בק״ק‬ ‫טשערנאבילער אייניקלעך‪ ,‬דורך הרה"ק רבי‬
‫הה״צ י׳‬ ‫בן להרה״ק ר׳ צבי בר׳ נחום )י(‬ ‫טשרנוביל וכאשר‬ ‫מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע בעל מאור עינים‪,‬‬
‫גאוןזצ״ל‪ .‬אשתו הצדיקת של‬ ‫שמע הרב ר׳‬ ‫און אזוי אויך די אייניקלעך פון הגה"ק רבי משה‬
‫נחום‬ ‫הה״ק ר׳ נחום )״( מטשרנוביל‬ ‫נחום רוזנבוים אבד"ק וואשאן זצוק"ל [פאטער‬

‫היה‬ ‫פון הגה"ק רבי עמרם חסידא זי"ע]‪.‬‬

‫ברוך ז״ל ממעזיבעז מהכבוד הגדול גאון שהיה זקינו של ר״נ מטשרנוביל‬

‫שעושים לו אפר אם לעוברי רצונו ז״ל היה לו ג׳ בנים ד!צ׳ הראשון‬

‫כך לעושי רצונו על אהת כמה וכמה‪ ,‬ר' ארי׳ ליב אוסטרזעציר ז״ל אשר‬

‫והינף פירש להם דבריו לפי שהקב״ה למד צם הבעש״ט את הכתבים מר׳‬

‫אדם בע״ש‪ ,‬והשני ר׳ צבי אביו‬ ‫רוצה שיהיה כבוד גדול לצדיקים‬
‫והם בורחים מהכבוד ועוברים רצונו‬
‫של הרה״ק ר״ג‪ ,‬והג׳ ר׳ נחום‬ ‫כך‪ ,‬לעושי רצונו בוודאי ראוי להם‬
‫שאסטיק אשר נולד אחר פטירת‬
‫עוד כבוד גדול יותר ‪:‬‬
‫אביו ז״ל ‪:‬‬ ‫)י( ךןך;״ק מרגלא בכרמי׳ ה?‬
‫)ח( ף‪ ,‬ףן ק ״ ק נסע פעם אהת להה״צ‬ ‫שאמר ופתח לה פת'יח״יה‬
‫' ר׳ ברוך ז״ל ממעזי‪-‬‬ ‫הלא אני כמין רוכל ואבקת רוכל‬
‫בעז ובא למעזיבעז בלילה‪ ,‬נסע‬ ‫לי יש בידי מחמין ושפילקעם‬
‫אל האכסניא ולבש את בגדיו לילך‬ ‫רשפיסליך גם יש בידי מיני בשמים‬
‫להרר״ב והודיעו להרב הנ״ל שהרב‬ ‫לרוב למי שצריך מיני בשמים ישיג‬
‫ר״נ הולך ובא אליו וקם הרר״ב‬ ‫אצלי ולמי שצריך מחטין יש בידי‬
‫מכסאו והלך עד הפתח חררי לקראת‬ ‫לעוקצו גם יכול אני להיות מרפא‬
‫ר״ג ]וזה היה כבוד גדול אצל‬ ‫חולים ופיקד עקרות ולהשיב נפשות‬
‫הרר״ב שילך לקראתו עד הפתח‪,‬‬ ‫ולעורר מלחסות ולעקור ממלכות‬
‫הרר״ג פתח הדלת לכנוס והרר״ב‬

‫עמד‬

‫גזע טשערנאביל שטאמט‬ ‫רבי משה נחום רוזנבוים‪ ,‬פאטער פון רבי‬
‫פון רבי אדם בעל שם‬ ‫עמרם חסידא‪ ,‬מיוחס צו רבי אדם בעל שם‬

‫איז וויבאלד ער איז געווען אזוי הייליג אז ער‬ ‫געטוישט כלל ישראל אויף אייביג‪ ,‬איז נישטא‬ ‫פרק ב'‬
‫האט זיך דערהויבן ווי אדם הראשון איידער'ן‬ ‫קיין אנדערע מקורות איבער רבי אדם בעל שם‪.‬‬
‫חטא עץ הדעת! לויט דעם ווערט ווייטער א‬ ‫עס זענען געווען חוקרים למיניהם‪ ,‬וואס‬ ‫ווער איז‬
‫וואונדער‪ ,‬וואס איז געווען זיין עכטע נאמען און‬ ‫האבן טאקע געוואלט אננעמען אז "רבי אדם בעל‬ ‫געווען "רבי‬
‫שם לא היה ולא נברא‪ ,‬משל היה‪ ,"...‬אבער דאס‬ ‫אדם בעל‬
‫אידענטיטעט?‬ ‫איז קיין קונץ צו טון‪ .‬אוודאי און אוודאי דארפן‬
‫צוליב אט די אלע פראגעס‪ ,‬האבן די‬ ‫מיר פארשטיין פון וואו עס נעמט זיך א מסורה‬ ‫שם"?‬
‫היסטאריע פארשער און גריבלער פרובירט‬ ‫אין די טשערנאבילער גזע‪ ,‬און אזוי אויך אין‬
‫אויפצוקומען מיט פארשידענע השערות‬ ‫די רבנישע משפחה "גרינוואלד" [נאך פון רבי‬ ‫ווען מיר קוקן ארויס פונעם ספר "שבחי‬
‫איבערן אמת'ן אידענטיטעט פון רבי אדם בעל‬ ‫עמרם חסידא'ס פאטער]‪ ,‬אז זיי זענען זעלבסט‬ ‫בעש"ט"‪ ,‬דערזעען מיר זיך אן קיין שום מקורות‬
‫שם‪ ,‬און מיר וועלן זיי דא אראפברענגען‪ .‬ווי‬ ‫אייניקלעך פון דעם פארבארגענעם "רבי אדם‬ ‫וואס זאלן אנצייגן אדער כאטש אנדייטן איבער‬
‫פארשטענדליך‪ ,‬זענען אלע פון זיי ווערד א‬ ‫דער אידענטיטעט פונעם רבי'ן פון רבי ישראל‬
‫לענגערע אפהאנדלונג‪ ,‬אבער וויבאלד דאס‬ ‫בעל שם"‪.‬‬ ‫בעש"ט – רבי אדם בעל שם‪ .‬אלע מסורות און‬
‫פלאץ איז געענגט וועלן מיר זיי אראפברענגען‬ ‫באזונדער שטעלט זיך א פראגע אויפ'ן‬ ‫לעגענדעס איבער זיין פערזענליכקייט‪ ,‬שטאמען‬
‫נאמען "רבי אדם"‪ :‬האט איר שוין אמאל געהערט‬ ‫פון די שפעטערדיגע חסידישע קרייזן‪ ,‬און עס‬
‫גאר בקיצור‪.‬‬ ‫פון אזא מאדנעם נאמען? זינט אדם הראשון‪,‬‬ ‫איז נישטא קיין שום פריערדיגע מקור איבער‬
‫וואו נאך האבן מיר באגעגנט א באקאנטע‬ ‫רבי אדם בעל שם‪ ,‬און ניטאמאל קיין מקור צו‬
‫א' – הגה"ק‬ ‫פערזענליכקייט מיט דעם אייגנארטיגן נאמען?‬
‫רבי אברהם‬ ‫קען דען זיין אז פונקט דער אזוי‪-‬אויך‪-‬‬ ‫באשטעטיגן זיין עצם עקזיסטענץ‪.‬‬
‫אומבאקאנטע פערזענליכקייט פון רבי אדם בעל‬ ‫דאס איז גאר אן אינטערעסאנטע ערשיינונג‪,‬‬
‫דוד משה‬ ‫שם‪ ,‬זאל טאקע טראגן אויך אזא אומבאקאנטע‬ ‫ווען מיר זעען אז אלע אנדערע "בעלי שם" וואס‬
‫זצוק"ל‪,‬‬ ‫האבן אויסגעאיבט א דירעקטע השפעה אויף‬
‫אבד"ק‬ ‫אומבאנוצטע נאמען ווי "אדם"?‬ ‫זייער דור‪ ,‬און אוודאי אויב זייער השפעה איז‬
‫רוהאטין‬ ‫עס ווערט נאכגעזאגט אין נאמען פון הרה"ק‬ ‫געגאנגען ווייטער פון זייער דור‪ ,‬איז זייער נאמען‬
‫רבי ישראל מרוזשין זי"ע‪ ,‬אז זינט אדם הראשון‬ ‫געווען היבש באוואוסט‪ ,‬מיט פילע מקורות פון‬
‫א' – רבי אדם איז א ראשי תיבות פון דעם‬ ‫איז נאכנישט געווען קיין מענטש מיטן נאמען‬ ‫אנדערע ערטער וואס זאלן דאס באשטעטיגן‪.‬‬
‫נאמען "אברהם דוד משה"‪ ,‬און די כוונה איז אויף‬ ‫"אדם"‪ ,‬און רבי אדם בעל שם האט אויך נישט‬ ‫אבער דא‪ ,‬פונקט דא‪ ,‬ווען מיר רעדן איבער'ן‬
‫געהייסן "אדם" נאר ער האט געהאט אן אנדערן‬ ‫רבי פונעם מייסד תנועת החסידות וואס האט‬
‫נאמען‪ ,‬און דאס וואס מ'האט אים גערופן "אדם"‬

‫אייר תשע״ט ‪35‬‬

‫| גדול מרבן שמו |‬

‫ספ‪1‬‬ ‫הגה"ק רבי אברהם דוד משה אבד"ק רוהאטין‬
‫זצוק"ל‪ ,‬בעל "מרכבת המשנה" (אויפן מכילתא‬
‫שבחי הבעש״ט‬ ‫דרבי ישמעאל‪ .‬נישט פארמישן מיטן "מרכבת‬
‫המשנה" אויפן רמב"ם) ובעל "תפארת אדם"‪,‬‬
‫פקסימיל מכתב־היד היחידי הנודע לנר‬ ‫וואס מ'פלעגט אים טאקע רופן אין זיין צייט‪:‬‬
‫ושינויי נוסחיו לעומת נוסח הדפוס‬ ‫"רבי אד"ם" [אזויווי דער נאמען פון זיין ספר‬
‫תפארת אד"ם‪ ,‬וואס אנטהאלט די ר"ת פון זיין‬
‫בצירוף מבוא ונספחים;‬ ‫ד‬ ‫נאמען]‪ .‬ער איז אויך געווען א בעל רוח הקודש‬
‫מפורסם‪ ,‬ווי דער עדות פונעם גאון און פוסק‬
‫א נוסח קדום של אגרת ״עליית הנשמה״ )מכת״י(‬ ‫הדור דער בעל "שואל ומשיב" פון לעמבערג (זע‬
‫ב על הבעש״ט בתורת חב״ד‬ ‫די הקדמה פונעם "מביא לידי הדפוס" צום ספר‬

‫ג סיפורים על הבעש״ט בתורת החסידות הכללית‬ ‫"מרכבת המשנה")‪.‬‬
‫סיפורים שנוספו במהדורה היידית של ׳שבחי הבעש״ט׳‬ ‫די דאזיגע טעאריע‪ ,‬ארויפגעברענגט דורך‬
‫הגאון העילוי והחוקר רבי ראובן מרגליות‬
‫מאת‬ ‫("במישור"‪ ,‬י"ב אייר תשי"א)‪ ,‬איז אויך באזירט‬
‫יהושע מונדשיין‬ ‫אויפן פאקט אז עס ווערט אראפגעברענגט א‬
‫חסידישע מסורה‪ ,‬אז דער בעש"ט האט שטארק‬
‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬ ‫געהאלטן פונעם רב פון רוהאטין‪ ,‬אזוי ווייט אז‬
‫‪WWW. hebrewbooks. org‬‬ ‫איידער זיין פטירה איז דער בעש"ט ספעציעל‬
‫געפארן קיין רוהאטין כדי צו קענען משמש זיין‬
‫ע״י חיים תשס״ט‬ ‫דעם רב‪ ,‬און מקיים זיין מצות שימוש תלמידי‬
‫חכמים! דער בעש"ט איז אויך געווען פופציג‬
‫ירושלים‬ ‫יאר אלט ווען דער רוהאטינער רב איז נסתלק‬
‫שנת חמשת אלפים שבע מאות ארבעים ושתים לבריאה‬ ‫געווארן‪ ,‬אזוי אז עס קען טעכניש שטימען מיט‬
‫די יארן אז דער בעש"ט זאל האבן געלערנט פון‬
‫א בלאט פונעם ''ספר הצורף''‪ ,‬בכתב ידו‬
‫פונעם מחבר רבי יהושע העשיל צורף‬ ‫זיינע כתבים‪.‬‬
‫זיין טעאריע איז טאקע א שיינע‪ ,‬אבער‬
‫– און אוודאי האט ער זיך נישט קעגנגעשטעלט‬ ‫הסכמות והקדמה צום ספר מרכבת המשנה‬ ‫עס פעלן גאר אסאך פרטים וואס זאלן‬
‫צום געדאנק פון האבן א פרעסטיזשפולער נאמען‬ ‫להגה''ק מרוהאטין זצוק''ל‪ ,‬וואו עס ווערט‬ ‫פארפולקאמען דאס בילד‪ .‬עס איז נישט באקאנט‬
‫אין גאס – האט שלום שטענדיג געמאכט ריזיגע‬ ‫דערציילט איבער זיין אנגעזעענקייט אין די‬ ‫אז דער רוהאטינער רב זאל זיין אזא ריז אין‬
‫"אויפדעקונגען" אז יעדער דריטער מקובל איז‬ ‫קבלה‪ ,‬און אפילו אויב יא איז אוודאי נישט‬
‫געווען א שבתי‪-‬צבי'ניק‪ ...‬דער שגעון האט אים‬ ‫אויגן פונעם בעש''ט‬ ‫באוואוסט אז ער זאל טון אין קבלה מעשית – ווי‬
‫ביטער אפגעקאסט אין די שפעטערדיגע יארן‪,‬‬ ‫געשילדערט אין שבחי בעש"ט אויף די כתבים‬
‫ווען די קומענדיגע דור פון פארשער האבן‬ ‫ב' – המקובל‬ ‫פון רבי אדם בעל שם‪ .‬וויבאלד דער רוהאטינער‬
‫צונישט געמאכט פארשידענע "יסודות" וואס‬ ‫הפלאי‬ ‫רב איז יא געווען א באקאנטער פערזענליכקייט‪,‬‬
‫ער האט אראפגעשטעלט אין פעלד פון קבלה‪-‬‬ ‫איז כמעט אוממעגליך אז אזעלכע וויכטיגע‬
‫רבי יהושע‬ ‫פונקטן אין זיין לעבנסשטייגער זאלן זיין אזוי‬
‫פארשונגען‪.‬‬ ‫העשיל‬
‫אלנפאלס‪ ,‬אין די כתבים פון רבי העשיל‬ ‫גענצליך פארהוילן פון אלעמען‪.‬‬
‫צורף זענען דא געוויסע רמזים וואס קענען ווען‬ ‫צורף זצ"ל‬ ‫נאכמער פון דעם‪ ,‬לויט די חסידישע מסורה‬
‫מעגליך זיין פראבלעמאטיש‪ ,‬און עס זענען דא‬ ‫האט דער בעש"ט געלערנט אין זיינע כתבים אלס‬
‫וואס זענען חושד דעם באקאנטן משכיל יוסף‬ ‫ב' – רבי אדם בעל שם איז גאר געווען דער‬ ‫בחור‪ ,‬און איז גאר געשטיגן אין זיינע מדריגות‬
‫פערל שר"י‪ ,‬אז ער האט געפאטשקעט אין די‬ ‫באקאנטער מקובל רבי העשיל צורף זצ"ל‪,‬‬ ‫אזש צום ווערן דער "בעל שם טוב" אדאנק זיינע‬
‫כתבים פון רבי העשיל צורף‪ ,‬וויבאלד עס איז‬ ‫און דער בעל שבחי בעש"ט האט דאס בכוונה‬ ‫כתבים‪ ,‬און עס איז נישט מעגליך אז דאס האט‬
‫באוואוסט אז די כתבים זענען אריינגעפאלן אין‬ ‫פאהוילן אינעם ספר‪ ,‬וויבאלד מ'האט זיך‬ ‫פאסירט מיט כתבים פונעם רוהאטינער רב‪.‬‬
‫זיינע הענט‪ ,‬און פון די אנדערע זייט האט ער‬ ‫געשעמט און אפשר אפילו מורא געהאט צו‬ ‫באזונדער וואלט ער דאס געקענט לערנען מיט'ן‬
‫שרעקליך שטארק פיינט געהאט די באוועגונג‬ ‫דערציילן אז דער בעש"ט האט געלערנט פון די‬ ‫רב זעלבסט‪ ,‬וויבאלד דער בעש"ט איז געווען‬
‫פון חסידות‪ .‬וויסנדיג אז אין די חסידישע קרייזן‬ ‫כתבים פון רבי העשיל צורף‪ .‬פארוואס טאקע?‬
‫האט מען שטארק געהאלטן פון רבי העשיל‬ ‫ווייל רבי העשיל צורף איז – לויט אט די ווערסיע‬ ‫פופציג יאר אלט ביי זיין פטירה‪.‬‬
‫צורף‪ ,‬זענען דא שטארקע חשדות אז ער האט‬
‫דווקא אריינגערוקט שבתאי'שע שטיקלעך אין‬ ‫– גאר געווען א שבתאי‪...‬‬
‫די כתבים פון רבי העשיל צורף‪ ,‬כדי צו קענען‬ ‫די דאזיגע טעאריע‪ ,‬ארויפגעברענגט דורך‬
‫גרשום שלום ("ציון" מספר ‪ ,7‬עמ' ‪ ,)89-93‬א‬
‫באשמוצן מיט דעם די חסידים‪.‬‬ ‫פרייער איד און א גרויסער פארשער אין תחום‬
‫עס איז אויך א גרויסע ספק‪ ,‬אויב די שטיקלעך‬ ‫פון תורת הקבלה און מקובלים – איז באזירט אויף‬
‫זענען אפילו רמזים אויף שבתאות‪ ,‬אדער איז עס‬ ‫הרהורי הלב‪ ...‬זייענדיג א סענזאציע ליבהאבער‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪36‬‬

‫דער‬ ‫פראפעסאר און פארשער)‪.‬‬ ‫פשוט איבערגעטריבענע היסטעריע‪ ,‬וואס אין‬
‫איינציגער‬ ‫יענע צייטן האט מען געציטערט פון יעדן מקובל‬
‫ג' – הגה"ק‬ ‫אויב זיי זענען באהאלטענע שבתאים‪ .‬פאקטיש‬
‫אדרעס‬ ‫רבי נחום‬ ‫האט מען נישט געטראפן קיין נארמאלע מקורות‬
‫וואס א‬ ‫אז רבי העשיל צורף זאל ח"ו האבן געווען א‬
‫מחבר‬ ‫גאון‬ ‫שבתאי‪ ,‬און עס זענען דא איבער גענוג מקורות‬
‫דארף‬ ‫[שוסטאק]‬ ‫אז ער איז געווען גאר געשעצט אין זיינע צייטן‪,‬‬
‫וויסן‪.‬‬ ‫מנארינסק‬ ‫א שטייגער ווי אינעם בארימטן מוסר ספר קב‬
‫הישר (פרק האחרון)‪ ,‬וואו ער ווערט באטיטל‬
‫עריכת הספר מהחל ועד כלה‬ ‫זצוק"ל‬ ‫אלס "פה קדוש‪ ,‬האיש האלקי מוהר"ר העשיל‬

‫‪718.873.5058‬‬ ‫ג' – רבי אדם בעל שם איז דער זיידע פון‬ ‫צורף ז"ל"‪.‬‬
‫הרה"ק רבי מנחם נחום מטשערנאביל זי"ע‪ ,‬דער‬ ‫וואס דער חוקר האט פארפאסט צו זען‪ ,‬איז‬
‫‪113 Rutledge St. Brooklyn NY 11249‬‬ ‫בעל מאור עינים און תלמיד הבעש"ט‪ .‬די גירסא‬ ‫דער טריקענער פאקט אז דער זעלבער "שבחי‬
‫‪F: 718.514.9498‬‬ ‫איז באקאנט אין דער טשערנאבילער גזע‪ ,‬אז‬ ‫בעש"ט" רעדט גאר שארף אנטקעגן דעם ספר‬
‫דער טאטע פון מאור עינים‪ ,‬הגאון רבי צבי‪ ,‬איז‬ ‫"חמדת הימים"‪ ,‬וואס איז לויט געוויסע דעות א‬
‫‪E: [email protected]‬‬ ‫געווען א זון פון הגה"ק רבי נחום שוסטאק זי"ע‬ ‫ספר וואס איז פארפאסט געווארן דורך א שבתי‬
‫צבי'ניק (די פולמוס ארום דעם ספר איז ווערד א‬
‫וואס ער איז געווען "רבי אדם בעל שם"‪.‬‬ ‫באשרייבונג פאר זיך‪ ,‬אין א צוקונפטיגן ארטיקל‬
‫די טעאריע‪ ,‬בעיקר ארויפגעברענגט דורך‬ ‫אינעם "עט סופר מהיר" סעריע)‪ .‬אין שבחי‬
‫הרב החוקר רבי בצלאל לאנדא (הבעש"ט ובני‬ ‫בעש"ט ווערט דערציילט ווי דער בעש"ט האט‬
‫היכלו‪ ,‬תשכ"א‪ ,‬עמ' של"ח‪-‬שמ"ב)‪ ,‬איז באזירט‬ ‫מבזה געווען דעם ספר‪ ,‬און זיך אויסגעדריקט‬
‫אויפן טשערנאבילער מסורה אז דער מאור עינים‬ ‫שארף דערקעגן‪ .‬באזונדער איז באוואוסט דער‬
‫האט דערציילט אויף זיך אז ער איז אן אייניקל‬ ‫פאקט‪ ,‬אז דער בעש"ט האט אנטיילגענומען אין‬
‫פון רבי אדם בעל שם‪ .‬דער מאור עינימ'ס‬ ‫דעם וויכוח צווישן די רבנים און די פראנקיסטן‬
‫פאטער‪ ,‬רבי צבי‪ ,‬איז געווען א זון פון "רבי נחום‬ ‫ימ"ש – די נאכפאלגער פון די אריגינעלע‬
‫גאון"‪ .‬עס ווערט אראפגעברענגט א געוויסע‬
‫מעשה'לע‪ ,‬וואס האט אנגעבליך פאסירט מיט‬ ‫שבתאים‪.‬‬
‫רבי אדם בעל שם‪ ,‬און דער זעלבער לעגענדע‬ ‫אט דאס אלעס וואלט געדארפט זיין‬
‫ווערט דערציילט אויף רבי נחום שוסטאק‪ .‬אויב‬ ‫גענוג צו ווייזן ווי אוממעגליך עס איז‪ ,‬אז דער‬
‫אזוי‪ ,‬איז דאך פשוט אז רבי נחום גאון איז רבי‬ ‫בעש"ט זאל האבן "גענאשט" שטילערהייט‬
‫נחום שוסטאק‪ ,‬און ער איז טאקע רבי אדם בעל‬ ‫פון די שבתאים‪ ,‬אבער דער געערטער "חוקר"‬
‫שם וואס איז געווען דער זיידע פונעם בעל מאור‬ ‫שאלאם האט דאס פארזען‪ ,‬ביודעין אדער בלא‬
‫יודעין (פאר א לענגערע אפהאנדלונג דערוועגן‪,‬‬
‫עינים‪.‬‬ ‫זע די אויבנדערמאנטע שטיקל פון הרב ראובן‬
‫אט די טעאריע איז אויך אפגעפרעגט פון‬ ‫מרגליות‪ ,‬און אזוי אויך די הקדמה צום שבחי‬
‫אלע ריכטונגען‪ .‬קודם כל‪ ,‬שטייט זיין ראיה אויף‬ ‫בעש"ט דורך החוקר הרב יהושע מונדשיין ז"ל‪,‬‬
‫הינער‪-‬פיס‪ ,‬ווייל גענוג מאל ווערן דערציילט‬
‫ענליכע מעשיות אויף אנדערע גדולי ישראל‪ ,‬און‬ ‫ירושלים תשמ"ב)‪.‬‬
‫באזירט אויף דעם שטעלט מען נאכנישט צאם‬ ‫(אין אמת'ן אריין‪ ,‬וואלטן מיר זיך בכלל‬
‫צוויי מענטשן אינאיינעם‪ .‬אבער אויסער דעם‬ ‫נישט געדארפט מתייחס זיין צו אים און צו‬
‫קען דאס נישט זיין‪ ,‬ווייל רבי נחום שוסטאק איז‬ ‫זיינע שאנדפולע רייד‪ ,‬הגם עס זענען דא נאך‬
‫גאר געווען א זון פון רבי נחום גאון‪ .‬אה‪ ,‬איר‬ ‫פילע פירכות אויף זיינע הבלים‪ ,‬אבער וויבאלד‬
‫וואונדערט זיך אויפן "יעמוד רבינו נחום בן רבינו‬ ‫זיין השערה איז אביסל באקאנט‪ ,‬און מענטשן‬
‫נחום"? דער ענטפער איז‪ ,‬אז רבי נחום גאון האט‬ ‫קענען נאך קלערן אז אפשר טראגט עס עפעס‬
‫געהאט דריי זין‪ :‬רבי אריה לייב אסטרעזעציר‪,‬‬ ‫האפט‪ ,‬האבן מיר געוואלט ווייזן די לעכער אין‬
‫רבי צבי (דער פאטער פונעם בעל מאור עינים)‪,‬‬ ‫זיין השערה‪ .‬און זאל מען טאקע איינמאל פאר‬
‫און רבי נחום שוסטאק וואס איז געבוירן אינעם‬ ‫אלעמאל זען ווי ווייניג מיר דארפן אננעמען‬
‫אדער זיך קימערן פון א מאמר וואס טראגט אן‬
‫זעלבן יאר פון זיין טאטנ'ס פטירה!‬ ‫אפיציעלער "שטעמפל" פון א הויכגעשעצטן‬
‫נאכמער‪ ,‬אויב עפעס האט דער עלטסטער זון‬

‫| גדול מרבן שמו |‬

‫זיך געצויגן צו רבי יואל בעל שם פון אוסטראה‪,‬‬ ‫געווען א תלמיד פון רבי יואל בעל שם‪ ,‬און האט‬ ‫פון רבי נחום גאון‪ ,‬רבי אריה לייב אסטרעזעציר‪,‬‬
‫און ווייטער פארגעזעצט ביי רבי אדם בעל שם‬ ‫זעלבסט געפירט די חבורת צדיקים נסתרים ביי‬ ‫גאר געלערנט מיט'ן בעש"ט די כתבים פון רבי‬
‫פון ראפשיץ‪ ,‬און דערנאך פארוואנדלט געוווארן‬ ‫זיך אין שטאט‪ ,‬און ער איז אויך געווען א תלמיד‬ ‫אדם בעל שם (זע "בית מנחם" אות ז')‪ .‬באזונדער‬
‫אין א באוועגונג דורך רבי ישראל בעל שם‬ ‫פון רבי אדם בעל שם‪ ,‬דער גרעסטער תלמיד פון‬ ‫שטימט דאס נישט‪ ,‬ווייל אין שבחי בעש"ט‬
‫פון מעזיבוזש‪ .‬דאס איז אבער זייער וואקלדיג‬ ‫שטייט אז רבי אדם בעל שם האט געהאט איין‬
‫און מלא קשיות כרימון‪ ,‬פון א היסטארישער‬ ‫זייער רבי'ן רבי יואל‪.‬‬ ‫בן יחיד‪ ,‬און רבי נחום גאון האט געהאט דריי זין‪.‬‬
‫פערספעקטיוו‪ ,‬אין וואס עס איז יעצט נישט דער‬ ‫אין די בארימטע חערסאנע גניזה‪ ,‬האט מען‬ ‫דער היינטיגער טשערנאבילער רבי שליט"א‬
‫געטראפן בריוון פון אט דעם רבי אדם בעל שם‬ ‫האט טאקע געזאגט‪ ,‬אז אין די משפחה איז נישטא‬
‫פלאץ אריינצוגיין דערינען‪.‬‬ ‫וואס ער שיקט צו רבי ישראל בעש"ט‪ ,‬צווישן‬ ‫אזא מסורה‪ ,‬און ער האט אויך אנגעמערקט‬
‫די יארן תפ"ח‪-‬תצ"ד‪ ,‬בעטנדיג פונעם בעש"ט אז‬ ‫אויף אנדערע אומקראנטע נקודות אינעם ספר‬
‫ה' – הגה"ק‬ ‫ער זאל זיך אנטפלעקן פאר דער וועלט‪ ,‬אבער‬ ‫פון הרב לאנדא (זע "בעלי שם"‪ ,‬ר' משה הלל‪,‬‬
‫רבי אדם‬ ‫דער בעש"ט האט נישט געוואלט מסכים זיין‬
‫בעל שם פון‬ ‫ביזן גורל'דיגן טאג פון ח"י אלול תצ"ד ווען דער‬ ‫ירושלים תשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.)317‬‬
‫פראג זי"ע‬ ‫פארט זענען דא וואס ווילן טענה'ן‪ ,‬אז רבי‬
‫הייליגער בעש"ט האט זיך אנטפלעקט‪.‬‬ ‫נחום גאון איז געווען א רעכטער אייניקל פון רבי‬
‫ה' – רבי אדם בעל שם האט געלעבט א גוטע‬ ‫ווי פארשטענדליך‪ ,‬קלעבט נישט קיין איין‬ ‫אדם בעל שם‪ ,‬זייענדיג א זון פון רבי מן וואס איז‬
‫הונדערט און פופציג יאר איידער רבי ישראל‬ ‫פונקט פונעם גאנצן קוגל‪ .‬די גאנצע חערסאנע‬
‫בעש"ט! עס הערט זיך אומגלויבליך‪ ,‬אבער‬ ‫גניזה איז א צווייפלהאפטיגע מעשה‪ ,‬מיט גאר‬ ‫געווען א זון פון רבי אדם‪.‬‬
‫אסאך פראבלעמען און קשיות דערוועגן‪ ,‬און‬
‫לאמיר גיין צוביסלעך‪.‬‬ ‫היסטאריש גערעדט האבן רוב אנגענומען אז‬ ‫ד' – רבי אדם‬
‫פאר לאנגע יארן האט מען נישט געהאט קיין‬ ‫עס איז אומקראנט‪ .‬אבער פאר די וואס האלטן‬ ‫בעל שם פון‬
‫שום פריערדיגע מקור צום פארשוין מיט'ן נאמען‬ ‫יא אז עס טראגט עפעס ווערד‪ ,‬איז עס גענצליך‬
‫"רבי אדם בעל שם"‪ ,‬אבער עטליכע צענדליג‬ ‫אפגעפרעגט פון אלעס וואס שטייט אין ספר‬ ‫ראפשיץ‬
‫יארן צוריק האט מען געפונען אינעם אקספארד‬ ‫"שבחי בעש"ט"‪ ,‬אז ער איז נסתלק געווארן‬
‫מוזעאום צוויי אלטע געדרוקטע ביכלעך איבער‬ ‫ווען דער בעש"ט איז געווען א צוועלף יעריג‬ ‫ד' – אין ליובאוויטש איז דא א גירסא‪ ,‬באזירט‬
‫"רבי אדם בעל שם"‪ ,‬מיט'ן נאמען "איין מעכטיג‬ ‫קינד‪ ,‬וואס דאס איז צענדליגער יארן איידער די‬ ‫אויפ'ן ספר פונעם מהריי"צ (ספר הזכרונות‬
‫שין מעשה"‪ .‬איינס איז געדרוקט געווארן אין‬ ‫אנגעבליכע בריוון פון רבי אדם בעל שם צו רבי‬ ‫פרק ע"ה)‪ ,‬אז רבי אדם בעל שם שטאמט גאר‬
‫פראג‪ ,‬און דאס צווייטע אין אמסטערדאם‪.‬‬ ‫פונעם גאליציאנער שטאט ראפשיץ‪ ,‬וואו ער‬
‫ביידע זענען אין לענדער וואו תורת החסידות‬ ‫ישראל בעש"ט‪.‬‬ ‫איז געבוירן געווארן און געלעבט אויך אין די‬
‫האט נישט געהאט קיין שום השפעה‪ ,‬און ביידע‬ ‫באזונדער שטימט נישט דער פאקט אז רבי‬
‫זענען טאקע געדרוקט געווארן צענדליגער יארן‬ ‫יואל בעל שם זאל האבן געווען דער רבי פון רבי‬ ‫שפעטערדיגע יארן‪.‬‬
‫אדם בעל שם‪ ,‬פשוט צוליב דעם פאקט אז רבי‬ ‫לויט אט דער לעגענדע‪ ,‬האט ער קודם‬
‫איידער דער בעש"ט איז געבוירן‪.‬‬ ‫אדם בעל שם איז נסתלק געווארן א יאר איידער‬ ‫געלערנט אינעם פלאצקער ישיבה‪ ,‬און פון‬
‫אייגנטליך‪ ,‬לויט די ערציילונגען אין יענע‬ ‫רבי יואל בעל שם‪ ,‬און ער האט גאר געשיקט זיינע‬ ‫דארט געפארן קיין זאמושטש צו לערנען ביי‬
‫ביכלעך‪ ,‬האט דער דאזיגער בעל שם געלעבט‬ ‫כתבי קודש צום בעש"ט‪ .‬נאכמער איז מאדנע‪ ,‬אז‬ ‫זיין רבי'ן רבי יואל בעל שם (א מערקווירדיגער‬
‫א שטיק צייט איידער די תקופה פונעם מהר"ל‬ ‫רבי אדם בעל שם זאל האבן געווען א תלמיד‬ ‫גאון ומקובל‪ ,‬וואס איז ווערד א באשרייבונג‬
‫פון פראג‪ .‬ער איז אנגעבליך געבוירן געווארן אין‬ ‫פון רבי יואל בעל שם וואס איז געווען גאר א‬ ‫פאר זיך)‪ ,‬וואס האט אויך געפירט דעם חבריא‬
‫שטאט בינגען נעבן פראנקפורט‪ ,‬אין דייטשלאנד‪,‬‬ ‫בארימטער גאון ורב בקהילות‪ ,‬און איז געווען‬ ‫קדישא פון פארבארגענע צדיקים‪ ,‬און רבי אדם‬
‫און דארט איז ער אויך באגראבן געווארן לויט‬ ‫פון די עומדים בראש פונעם וועד ארבע ארצות‪,‬‬ ‫איז דארט אויסגעשטיגן צו זיין דער גרעסטער‬
‫זיין צוואה‪ ,‬אבער זיינע עיקר טעטיגקייטן זענען‬ ‫און זיין גרעסטער תלמיד איז גענצליך פארהוילן‬ ‫תלמיד מובהק פון זיין רבי'ן‪ ,‬און טאקע נאך דער‬
‫פארגעקומען אין שטאט פראג וואו ער האט זיך‬ ‫פטירה פון רבי יואל בעל שם האט ער זעלבסט‬
‫פון סיי וועלכע היסטארישע דאקומענטאציע‪.‬‬ ‫איבערגענומען די הנהגה פון די "חבורת צדיקים‬
‫באזעצט דורכאויס זיין לעבן‪.‬‬ ‫איבעריגס‪ ,‬איז באקאנט‪ ,‬אז די‬ ‫נסתרים"‪ ,‬און געווארן בארימט אלס רבי אדם‬
‫ער איז אויך געווארן נאנט מיט'ן‬ ‫ליובאוויטשער מסורה צילט צאמצושטעלן א‬
‫קייזער מאקסימיליאן‪ ,‬און מיט אים איז‬ ‫בילד פון א לענגערע שושלת פון בעלי שם און‬ ‫בעל שם‪.‬‬
‫אויך פארגעקומען די זעלבע מעשה מיט'ן‬ ‫חבורות צדיקים נסתרים‪ ,‬וואס זענען אנגעגאנגען‬ ‫אויסער דעם וואס ער איז געווען דער רבי‬
‫אריבערשלעפן דעם גאנצן קעניגליכן פאלאץ‬ ‫אסאך דורות נאכאנאנד ביז רבי ישראל בעש"ט‪,‬‬ ‫פון רבי ישראל בעש"ט דורך זיינע כתבים‪ ,‬איז‬
‫צו זיך אין שטוב‪ ,‬אין פראג‪ .‬אויך עטליכע פון‬ ‫וואס האט אנטפלעקט די געדאנקען פון תורת‬ ‫ער אויך געווען דער רבי פון רבי ברוך מפוזנא‪,‬‬
‫די אנדערע לעגענדעס וואס ווערן דערציילט‬ ‫החסידות פאר דער גאנצע וועלט‪ .‬דערפאר האט‬ ‫וואס זיין טאכטער רחל האט חתונה געהאט מיט‬
‫אינעם "שבחי הבעש"ט" אויף רבי אדם בעל‬ ‫מען געמאכט א שושלת וואס האט זיך אנגעהויבן‬ ‫רבי שניאור זלמן‪ ,‬דער פאטער פון רבי ישראל‬
‫ביי רבי אליהו לואנץ בעל שם פון ווירמייזא‪ ,‬און‬ ‫ברוך אבי הגה"ק רבי שניאור זלמן מליאדי זי"ע‪,‬‬
‫דער בעל התניא‪ .‬רבי ברוך מפוזנא איז שוין‬

‫אייר תשע״ט‬ ‫‪38‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫שער בלאט פונעם ביכל "ווינדערליכע מעשיות‬ ‫"איין מעכטיג שין מעשה" ‪ -‬מהדורת פראג‪,‬‬
‫פון רבי אדם בעל שם טוב"‬ ‫אויף רבי אדם בעל שם (הקדמון)‬

‫ערשינען פילע יארן איידער רבי ישראל בעש"ט‬ ‫מיט'ן אלטן זשארגאן‪ ,‬ווי פאלגנד‪" :‬זעלכי זאכין‬ ‫שם‪ ,‬ווערן דערציילט אין יענע ביכלעך אויף‬
‫איז בכלל געבוירן געווארן)‪.‬‬ ‫זענען פיל גישעהן דארך דען רבי אדם‪ ,‬ער איז‬ ‫יענעם רבי אדם בעל שם‪ .‬נאכמער‪ ,‬יענע מעשה‬
‫גישטארבן פאר עטליכי יארן‪ .‬סליק סליק סליק")‪,‬‬ ‫מיט'ן קייזער מאקסימיליאן וואס האט באזוכט‬
‫וואס עס איז יא מעגליך צו זאגן איז‪ ,‬אז‬ ‫און דאס איז פארט צענדליגער‪ ,‬צענדליגער יארן‬ ‫רבי אדם בעל שם‪ ,‬שטימט אפילו עטוואס פון‬
‫רבי אדם בעל שם האט טאקע איבערגעלאזט‬ ‫איידער רבי ישראל בעש"ט איז געבוירן געווארן‪.‬‬ ‫א היסטארישער פערספעקטיוו‪ ,‬וויבאלד אינעם‬
‫כתבים און זיי זענען אנגעקומען צו רבי ישראל‬ ‫לויט דעם איז אוממעגליך אז דער דאזיגער‬ ‫בארימטן היסטאריע בוך "צמח דוד" פון רבי דוד‬
‫בעש"ט‪ ,‬אבער נישט ממש דורך זיין זון אליינס‪,‬‬ ‫רבי אדם בעל שם זאל האבן איבערגעגעבן זיינע‬ ‫גאנז‪ ,‬תלמיד המהר"ל מפראג‪ ,‬שרייבט ער (אויף‬
‫און מעגליך אז עס זענען ארומגעפארן שמועות‬ ‫כתבים צו זיין זון‪ ,‬און ער האט דאס געלערנט‬ ‫שנת של"א) אז דער קייזער מאקסימיליאן דער‬
‫איבער די כתבים פון רבי אדם בעל שם וואס‬ ‫מיט רבי ישראל בעש"ט‪ ,‬נאכדעם וואס דער זון‬ ‫צווייטער האט באזוכט אינעם אידישן קווארטל‬
‫זענען אנגעקומען צו רבי ישראל בעש"ט‪ ,‬און‬ ‫פון רבי אדם בעל שם האט חתונה געהאט אין‬ ‫פון פראג‪ ,‬און אזוי אויך איז דער קייזער געווען‬
‫דער שרייבער פונעם "שבחי הבעש"ט" האט‬ ‫אקופ‪ ,‬אין די צייטן וואס רבי ישראל בעש"ט האט‬ ‫אן "איש חסיד צדיק וישר חכם ועניו וירא‬
‫געהערט עטוואס איבער רבי אדם בעל שם‬ ‫דארט געוואוינט אלס יונגער מענטש [און דאס‬
‫און זיינע כתבים‪ ,‬און נישט וויסנדיג פינקטליך‬ ‫מיינט אויך‪ ,‬אז דער זון פון רבי אדם בעל שם‬ ‫אלקים" (שם שנת של"ו)‪.‬‬
‫ווען ער האט געלעבט האט ער געמיינט אז‬ ‫איז געווען א יונגערמאן וואס האט דארט חתונה‬ ‫דער קייזער מאקסימיליאן איז געווען דער‬
‫עס איז אנגעקומען דורך זיין זון זעלבסט‪ ,‬און‬ ‫געהאט]‪ .‬ווידער קען נישט זיין אז מ'רעדט פון‬ ‫פאטער פונעם קייזער רודאלף דער צווייטער‪,‬‬
‫מעגליך אז אזעלכע אומבאגרינדעטע שמועות‬ ‫צוויי אנדערע אידן מיטן נאמען רבי אדם בעל‬ ‫מיט וועם דער מהר"ל פון פראג האט זיך‬
‫האבן קורסירט‪ .‬אבער דערווייל זעט דאס אויס‬ ‫שם‪ ,‬וויבאלד די זעלבע מעשיות וואס ווערן‬ ‫אנגעבליך געטראפן‪ ,‬מעגליך אפילו עטליכע‬
‫דער איינציגסטער וועג וויאזוי צו ערקלערן די‬ ‫אראפגעברענגט אין שבחי הבעש"ט אויף רבי‬ ‫מאל‪ .‬און דאס מיינט אז מיר גייען דא צוריק צו‬
‫מיסטעריע (לויט דעם קען טאקע אויך זיין אז‬ ‫אדם רבו של רבי ישראל בעש"ט‪ ,‬ווערן שוין‬ ‫א צייט אפשניט פון באלד פיר הונדערט פופציג‬
‫רבי אדם בעל שם איז געווען א זיידע פונעם בעל‬ ‫אראפגעברענגט אין די פריערדיגע ביכלעך אויף‬ ‫יאר צוריק‪ ,‬און עטליכע צענדליג יארן שפעטער‬
‫מאור עינים מטשערנאביל און פון רבי עמרם‬ ‫רבי אדם בעל שם (וואס יענע ביכלעך זענען‬ ‫זענען געדרוקט געווארן די לעגענדעס אויף‬
‫דעם רבי אדם בעל שם (יענע ביכל ענדיגט זיך‬
‫חסידא)‪ .‬‬

‫אייר תשע״ט ‪39‬‬

‫געבט איר ארויס א ספר?‬

‫מיר וועלן טוהן פאר אייך די ארבעט‬

‫פון די הגה ביז די ספר קומט אן צו אייער טיר‬

‫ תיקונים והגהות‬ ‫ מראה מקומות‬ ‫ העתקה מכת"י‬

‫ הדפסה וכריכה‬ ‫ מפתחות‬ ‫ עריכה‬
‫ גראפיק‬ ‫ סידור ועימוד‬ ‫ שיפור לשון‬

‫‪TEL 845.210.6668 EMAIL [email protected]‬‬


Click to View FlipBook Version