The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Moment Magazine, 2019-02-27 19:42:31

Lavlor #3 - Shvat 5779

‫שבט תשע"ט‬ ‫בס״ד • נומער ‪#3‬‬ ‫אבאל״יי"פתיוזסוחמגמןול ָָרעאאבבדלבהדייימייי‪-‬ימשל'גגעולהנלערוטעיעאנטאכצלג‪3‬פ"ויטךעיטעם‪#‬״גצטו‬

‫א גייסטרייכע פעדער פאר׳ן עם הספר‬

‫ֵּב ֵאר‬
‫ַהּתֹוָראתה‬

‫חכם וסופר הרב‬
‫מרדכי גנוט‬
‫ערקלערט די‬
‫חלוקה פון‬
‫ספרי תנ"ך‪,‬‬
‫זייער סדר און‬
‫באשטאנד‪ ,‬און די‬
‫נוצר'ישע פינגער‪-‬‬
‫אפדרוקן וואס זענען‬
‫פארבליבן ביז היינט‬

‫איש חי"ל היה‬ ‫ש"ר התורה‬

‫אינטערוויו‪ :‬דמות הוד פון פארצייטישן איש חסיד ורב פעלים הישיש‬ ‫הרב יואל שפיצער‪ ,‬ראש מכון "ש"ר התורה"‪ ,‬איבער‬
‫רבי ליפא לעפקאוויטש ווערט פאראייביגט אין וואונדערבארן ביכל‬ ‫ספרי קודש פונעם שמן רוקח זי"ע‪ ,‬לרגל יומא דהילולא‬

‫הנשר הגדול‬ ‫‪ ‬נקודה‪ :‬א שהחיינו אויף יעדן מצב?‬
‫‪3 ‬׳טער טייל‪ :‬ספרים און דרוקעריי‬
‫דאס לעבן פונעם הייליגן רמב"ם‪ ,‬זיינע פילע ספרים‪ ,‬און זיינע פסקים‬
‫און תשובות וואס האבן פאראורזאכט שערוריות איבער דער וועלט‬ ‫‪ ‬ציטאטן‪ :‬תנן התם ‪ ‬אויפ׳ן ספרים מארק‬

‫רבי דוד אפנהיים‬ ‫די ריכטיגע שטעלונג אויף היינטיגע מחלוקת | הרב עזריאל טויבער‬
‫די בעסטע וואקאציע איז נישט אין די מרחקים | הרב אהרן פריעדמאן‬
‫א וועלט‪-‬בארימטער פוסק‪ ,‬א רב אין עטליכע הויפטשטעט‪,‬‬
‫דער "נשיא ארץ ישראל"‪ ,‬א פארפאסער פון צענדליגער‬ ‫שטיין ביים ליינען עשרת הדברות אדער זיצן? | הרב מרדכי גנוט‬
‫ספרים‪ ,‬א שתדלן‪ ,‬א גביר‪ ,‬א פייטן און א בעל מקובל‬

‫הרב שבתי הורוויץ‪ :‬וואסער פאר'ן מענטשליכן בוים אין א וועלט פון אינפארמאציע‬

‫א‬ ‫| אפקלאנגען |‬

‫ּפסוקי בטחון‬ ‫אמעריקאנער קאווע בונדלעך‬

‫הייליגע בריוו‪ ,‬לבלר ‪2#‬‬ ‫קאווע‪ ,‬לבלר ‪2#‬‬

‫איך גלייב איר האט אסאך צוריקגעהערט פון‬ ‫אחדשה"ט‪ ,‬מיין שפראך איז ארעם פון ווערטער‬ ‫‪Address:‬‬
‫די "הייליגע בריוו" ארטיקל‪ .‬אן ארטיקל וואס האט‬ ‫צו פארצייכענען די איבערקערעניש וואס איר האט‬ ‫‪543 Bedford Ave. #207‬‬
‫מיר אויפגעשאקלט‪ ,‬סיי אלס דער תוכן‪ ,‬סיי אלס‬ ‫פאראורזאכט אינעם עולם התורה מיט אייער לבלר‪.‬‬ ‫‪Brooklyn NY 11211‬‬
‫דער מהות פון וועמען מען רעדט (רבי יעקב מאיר‬ ‫אלס תושב אין אייראפע‪ ,‬וואו דער נאמען פונעם‬ ‫‪Telephone:‬‬
‫שליט"א) און סיי פון די חפצים (הייליגע בריוו) וואס‬ ‫גאון וגדול רבי פסח אליהו פאלק שליט"א איז‬ ‫‪718.928.3347‬‬
‫איז אזוי שיין באשריבן‪ .‬איך קען נישט דעם הרב‬ ‫שטארק מפורסם‪ ,‬געוויס נאכמער ווי אין אנדערע‬ ‫‪Fax:‬‬
‫שבתי הורוויץ‪ ,‬אבער זיין זיסער פעדער זעטיגט‬ ‫טיילן פון דער וועלט‪ ,‬זייענדיג דער קאנטינענט‬ ‫‪718.928.3348‬‬
‫מיך מיט זיינע אינהאלטסרייכע ארטיקלען און סגנון‬ ‫וואו דער גדול לעבט‪ ,‬האט דער ארטיקל געהאט‬ ‫‪Email:‬‬
‫הכתיבה ווי עס פאסט פאר א תורה אויסגאבע‪.‬‬ ‫א שטארקער אפקלאנג‪ .‬בפרט ווען דער טעמע‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫פון די קאווע בונדלעך איז שוין אפטמאל געווארן‬
‫הצלחה אויף ווייטער‪.‬‬ ‫דורכגעטון אין די היזיגע תורה‪-‬בלעטער אין קובצים‪.‬‬ ‫______‬
‫איך האב געליינט דעם ארטיקל און שטארק‬ ‫אבער צו האבן א שמועס ספעציעל מיט דעם גדול‬
‫הנאה געהאט ווי רבי שמואל (סטעפאנסקי) וועמען‬ ‫‪General Inquiris:‬‬
‫איך קען פונדערנאנט‪ ,‬א איד וואס ביתו פתוח‬ ‫איבער דעם ענין איז א שטארקע עררייכונג‪.‬‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫לרווחה און אטעמט רבי יעקב מאיר עראינערט זיך‬ ‫ממש א קליינע הערה‪ .‬אין לויף פונעם ארטיקל‬
‫איבער די געהויבענע שייכות צווישן אים און דעם‬ ‫האט איר עטליכע מאל דערמאנט אז אין דער‬ ‫‪39Store Distribution:‬‬
‫צדיק‪ ,‬ווי אזוי ער איז אים מגדיר און ערקלערט די‬ ‫לעצטער שטיק צייט איז אנטשטאנען א שטיקל‬ ‫‪ARTEX (347) 352-2231‬‬
‫שערוריה אין לאנדאן איבער א געוויסע נייע סארט‬
‫געהויבנקייט פון דעם צדיק און אלעס ארום‪.‬‬ ‫קאווע‪ .‬דער אמת איז אבער אז די סארט קאווע איז‬ ‫‪Lavlor‬‬
‫די אוסף מכתבים בענדער רירן זיך נישט אוועק‬ ‫שוין א שטיק צייט דא צו באקומען אין אמעריקע‪ ,‬און‬ ‫‪Journal‬‬
‫פון מיין הויפן ספרים אויף מיין טישל ביי מיר אין‬ ‫אויסער די סארט בלענד קאווע דירעקט איז פארהאן‬ ‫‪Phone:‬‬
‫שטוב‪ ,‬אבער! פארהאן נאך א באוואוסטער הייליגער‬ ‫נאך עטליכע ענליכע סארטן קאווע אין וועלכע‬ ‫‪E71x8t..9#2180.73347‬‬
‫ענין וואס רבי יעקב מאיר מוטיגט שטארק פאר די‬ ‫עס איז דא דער זעלבער חשש‪ ,‬צי איז דאס מיט די‬ ‫‪Email:‬‬
‫וואס קלאפן אן אויף זיין קלאמקע‪ ,‬וואס דאס איז די‬ ‫פאפולערע "סטארבאקס" וואס איז שטארק נפוץ‬ ‫‪[email protected]‬‬
‫און קומט פון רויע בונדלעך‪ ,‬און נאך פארשידענע‬
‫"פסוקי בטחון"‪.‬‬ ‫"נעסקאפע" קאווע דאהי אין ניו יארק און זייער‬ ‫______‬
‫רבי יעקב מאיר האט יארן צוריק צוזאמגענומען‬ ‫גלייכן‪ .‬וואס עס איז ראטזאם אז דער עולם זאל‬
‫די פסוקי הטחון פון תהלים און נאך פארשידענע‬ ‫וויסן דערוועגן און נזהר זיין דערין‪ .‬דעריבער וואלט‬ ‫‪©Moment Magazine.‬‬
‫ערטער אין תנ"ך‪ ,‬און דארטן אין דער הקדמה איז‬ ‫געווען כדאי צו אויפמערקזאם מאכן די ליינער אז‬ ‫‪Published by Moment Magazine Inc.‬‬
‫ער מקדיש עטליכע פאראגראפן איבער'ן מעלת‬ ‫די זעלבע חשש איז אויך דא אין נאך פארשידענע‬ ‫‪All rights reserved. Reproduction in‬‬
‫הבוטח‪ ,‬די גרויסקייט און גליקליכקייט פון דעם‬ ‫‪whole or in part in any form without‬‬
‫וואס פארזיכערט זיך אין אויבערשטן‪ ,‬און אז בטחון‬ ‫שטארק פארשפרייטע קאווע בונדלעך‪.‬‬ ‫‪prior written permission from the‬‬
‫ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר‪.‬‬ ‫‪publisher is prohibited.‬‬
‫איז דער גן עדן פון א איד‪.‬‬ ‫מ‪.‬א‪.‬ג‪ ,.‬פה לאנדאן יצ"ו‬ ‫‪The publisher reserves all right to‬‬
‫רבי יעקב מאיר לעבט מיט די פסוקי בטחון‪ ,‬און‬ ‫‪edit all articles for clarity, space and‬‬
‫עס איז שגור בפיו אז דוקא אין די צייטן אין וואס‬ ‫ענטפער פון רעדאקציע‪:‬‬ ‫‪editorial sensitivities. Submissions‬‬
‫מיר לעבן היינט‪ ,‬א פינסטערער דור‪ ,‬דער דור פון‬ ‫‪cannot be returned to sender.‬‬
‫עיקבתא דמשיחא און מיר ליידן פון דוחקי נפש‪ ,‬איז‬ ‫א יישר כח פאר'ן אויפמערקזאם מאכן‪.‬‬ ‫‪Moment Magazine is not responsible for‬‬
‫פסוקי בטחון דער לעזונג און דורכדעם ווערט מען‬ ‫דער אמת איז‪ ,‬מיר האבן זיך בעיקר‬ ‫‪the kashrus of any advertised product‬‬
‫קאנצענטרירט ארומצורעדן פון די "לאנדאנער‬ ‫‪or service that appears in these pages.‬‬
‫געהאלפן ברו"ג‪.‬‬ ‫קאווע בונדלעך" דייקא‪ ,‬וויבאלד דאס ליגט יעצט‬ ‫‪Moment Magazine assumes no‬‬
‫דערפאר‪ ,‬האב איך געוואלט מוסיף זיין צו דאס‬ ‫אויפ'ן טיש און ווערט דורכגעטון דורך פיל בני תורה‬ ‫‪responsibility for the content of articles‬‬
‫אלעס וואס איר האט געשריבן איבער די ספרים און‬ ‫בכלל און אין אייראפע בפרט‪ ,‬וויבאלד דארט איז‬ ‫‪or advertisements in this publication,‬‬
‫אקטיוויטעטן פון דעם צדיק‪ ,‬אז עס איז שאד פאר‬ ‫דאס אסאך מער נפוץ און מצוי ווי דאהי‪ .‬און פיל‬ ‫‪nor for the content of books that are‬‬
‫א פלאטפארמע וואס אזויפיל ערליכע אידן זעען‪,‬‬ ‫מענטשן ווייסן ניטאמאל אז די קאווע אום שבת איז‬ ‫‪referred to or excerpted herein.‬‬
‫צו פארפאסן אט דעם ענין פון פסוקי בטחון וואס‬
‫כרוך מיט פארשידענע איסורים‪.‬‬
‫הגרי"מ מוטיגט אלעמאל שטארק‪.‬‬ ‫מיר האבן אויך באקומען פארשידענע הוספות‬
‫א דאנק פאר׳ן דרוקן מיינע שורות‪.‬‬ ‫פון בני תורה אויפ'ן ארטיקל וואס מיר האפן צו‬
‫פיל הצלחה אין אייער ארבעט אויף ווייטער‪.‬‬
‫נ‪ .‬מ‪.‬‬ ‫דרוקן אין די קומענדיגע אויסגאבעס בעזהשי"ת‪.‬‬

‫אינהאלט‬
‫| לבלר ‪ | 3#‬שבט תשע״ט |‬

‫כותבים ומשתתפים‪:‬‬ ‫‪8‬‬ ‫| קולמוס |‪04‬‬
‫הרב עזריאל טויבער‬
‫הרב סיני מלוביצקי‬ ‫‪12‬‬ ‫האדם עץ השדה‬
‫הרב אהרן פריעדמאן‬ ‫| איבעיא להו | ‪18‬‬ ‫הרב שבתי הורוויץ‬
‫הרב מרדכי גנוט‬ ‫| א נקודה |‪06‬‬
‫הרב שלמה אשר טויבער‬ ‫הרב עזריאל טויבער‬ ‫אאמוצישבף!היחעיידנןו‬
‫הרב שבתי הורוויץ‬ ‫הרב אהרן פריעדמאן‬ ‫הרב שלמה אשר טויבער‬
‫הרב שמעון שלמה זילבער‬ ‫הרב מרדכי גנוט‬
‫הרב משה יודלזאהן‬ ‫| גדול מרבן שמו |‪42‬‬
‫הרב ברוך לאבין‬ ‫ספרים שאפע‬
‫הרב אלימלך פריעדמאן‬ ‫אהגפאעונןהרייבים זדוצ״דל‬
‫| דער ש״ר התורה |‪29‬‬ ‫הרב שמעון שלמה זילבער‬
‫להתקשר עם המערכת‪:‬‬ ‫| ספרים‪/‬דרוקעריי |‪22‬‬ ‫| כשרות |‪36‬‬
‫‪718.928.3347 Ext. # 107‬‬
‫‪[email protected]‬‬ ‫הרב סיני מלוביצקי‬ ‫בוילער סיסטעם‬
‫הרב אלימלך םריעדמאן‬
‫לבלר איז א‬ ‫| פסקי הרמב״ם |‪24‬‬ ‫| ּפינטעלע איד |‪38‬‬
‫חודש׳ליכע‬ ‫הרב שמעון שלמה זילבער‬
‫תורה‪-‬העפט‬ ‫מהותו של יהודי‬
‫בייגעלייגט‬ ‫| ספרים מארק |‪32‬‬ ‫הרב עזריאל טויבער‬
‫צום ׳מ ָאמענט׳‪.‬‬ ‫| אפקלאנגען |‪02‬‬
‫״לבלר ‪4‬‬ ‫| תנן התם |‪05‬‬
‫‪ -‬אדר א׳״‬
‫וועט אי״ה‬
‫ערשיינען פ׳‬
‫תשא הבעל״ט‪.‬‬

‫הרב שבתי הורוויץ‬ ‫| קולמוס |‬

‫כי האדם עץ השדה‬
‫יר לעבן היינט אין א וועלט פון דאטא און אינפארמאציע‪.‬מ‬
‫ביליגע פרייזן וואס יעדער קען זיך ערלויבן אז מ'זעט ווי פון הימל האט מען‬
‫געברענגט אז ווי נאר א מענטש איז לבו חפץ פיטערט מען אים אריין מיט א‬ ‫די מעיינות החכמה וואס דער זוהר הקדוש שרייבט‬
‫נביאות אז זיי וועלן זיך עפענען פון יאר ת"ר און ווייטער‪,‬‬
‫גאלדענעם לעפל אין מויל‪.‬‬ ‫איז א לעבעדיגער פאקט‪ .‬מיט א קוועטש פון א קנעפל‬
‫אויב איז דא א מהפיכה אין כמות פון דער תורה איז עס גארנישט‬ ‫קען א קינד אין א וואלד אין קאנגא קריגן צוטריט צו מער‪,‬‬
‫הינטערשטעליג ווען עס קומט צו דער עמקות און די טיפערע קוועלער‬ ‫בעסערע און קראנטערע אינפארמאציע ווי וואס דער‬
‫פון תורה‪ ,‬מיט די אומצאליגע איבערגעדריקטע ספרי קודש‪ ,‬ראשונים און‬ ‫פרעזידענט אין די פאראייניגטע שטאטן האט געקענט צוקומען מיט פופצן‬
‫אחרונים וואס זענען צו באקריגן בהישג יד‪ .‬אויב האט דער רב אמאל אין‬ ‫און צוואנציג יאר צוריק‪ .‬דאס איז א היסטארישע רעפארמאציע וואס שפילט‬
‫א שטאט ניטאמאל פארמאגט א גאנצן ש"ס קען מען היינט לערנען תורה‬ ‫זיך אפ פארנט פון אונזערע אויגן און מיר זענען אלע טייל און עדות פון דער‬
‫מיט א געוואלדיגער ברייטקייט און מתיקות‪ ,‬מיט א היקף פון אלערליי דרכי‬
‫טוישנדער וועלט‪.‬‬
‫התורה אויף א פארנעם וואס איז אמאל נישט געווען שייך‪.‬‬ ‫גארנישט איז מער נישט קיין סוד און גארנישט געהערט נישט מער צו די‬
‫דאס איז קלאר דער תרופה למכה און דער מדה כנגד מדה וואס דער‬ ‫עליטע‪ .‬אלע שבע חכמות איבער סיי וועלכער וויסנשאפטליכער טעמע איז‬
‫רבונו של עולם האט אנגעשריבן פאר אונזער דור תהפוכות‪ ,‬דער דור פון‬ ‫ברייט אפן פאר יעדן קינד און פאר יעדן צענערלינג‪ ,‬ס'איז אן אפענע מארק‬
‫אינפארמאציע און חכמה‪ ,‬אז מ'זאל זיך קענען אנזעטיגן מיט חכמת התורה‪,‬‬ ‫לכל דורש ומבקש‪ .‬פארקערט‪ ,‬די וועלט מוטשעט זיך מיט א קעגנווירקנדע‬
‫ווייל די תורה איז די איינציגסטע תבלין‪ ,‬און ווי די באקאנטע ווערטער פון‬ ‫פראבלעם אז זי ווערט פשוט דערטרונקען אין אינפארמאציע און דאטא אין‬
‫רמב"ם אז ווען דאס הארץ און מח איז פול מיט אילת אהבים ויעלת חן איז‬ ‫א בחינה פון תפסת מרובה לא תפסת אז די וויכטיגסטע פאר'ן מענטש ווערט‬

‫נישטא קיין פלאץ אויף עפעס אנדערש‪.‬‬ ‫פארשוועמט אין אן איבערפלוס פון מעייני הדעת‪.‬‬
‫ווי יעדע זאך אין עולם הטבע איז עס געשלאגן מיט א שווערן תערובות‬
‫‪‬‬ ‫פון טוב ורע‪ .‬אינאיינעם מיט דער אנטוויקלונג פון טעכניק איז מיטגעקומען‬
‫די שווערע פגעי הזמן ווי דער טעכנאלאגישער וועלט שטעלט פאר‬
‫מיר געפינען זיך ביים שוועל פון חמשה עשר בשבט‪ .‬ראש השנה‬ ‫ביטערע און שווערע נסיונות‪ .‬די לייכטע צוטריט צו אלע עקן וועלט און די‬
‫לאילנות‪ .‬די ווארצלען פון די ביימער ציען זיך לאנגע שטרעקעס ווייט‬ ‫פאראייניגונג פון אלע זיבן קאנטינענטן צו איין קליינעם דערפל שאפט אן א‬
‫און דאס איז דער מקור החיות פאר'ן בוים זעלבסט און פאר אירע פירות‬
‫און זאגאר פאר די מענטשן וועלכע עסן די פירות‪ .‬כי האדם‪ ,‬אויך דער‬ ‫שיעור ביטערע נסיונות און נאכפאלגן וואס שומר נפשו ירחק מהם‪.‬‬
‫מענטש האט אינערליכע ווארצלען אין זיין מח וועלכע געבן אים חיות‪,‬‬ ‫פון דער אנדערער זייט קען מען נישט איגנארירן דעם פאקט אז זה‬
‫חומר למחשבה און דאס זענען זיינע יועצים און לעבנס באגלייטער‪ ,‬ביז‬ ‫לעומת זה עשה אלוקים‪ ,‬ווי גלייכצייטיג האט זיך אויך געעפנט ספעציעלע‬
‫זיין לעצטן טאג‪ ,‬און טוט איבעררינען צו זיינע ארומיגע און צו זיינע דורות‬ ‫שערים אין חכמת התורה ווי צוגעפאסט און געמאסטן און געוואויגן צו‬

‫שפעטער‪.‬‬ ‫אונזער דור‪.‬‬
‫פונקט ווי מיר דארפן זיין געווארנט אז דאס וואסער מיט וועלכע מיר‬ ‫ס'איז קיינמאל נישט געווען אזוי צוטריטליך צו שטייגן אין תורה און זיך‬
‫באוואסערן די ביימער אינעם פעלד זאלן זיין לויטערע און ריינע וואסער‪ .‬די‬ ‫אנטרינקען פון דעם ענדלאזן באר מים חיים‪ ,‬ס'איז קיינמאל נישט געווען‬
‫זעלבע ברויך דאס וואסער וואס געט חיות פאר'ן מענטש זיין ריינע‪ ,‬קלארע‪,‬‬ ‫אזויפיל ספרים ווי א לומד זאל האבן אזויפיל הילף צו פארשטיין תורה‪,‬‬
‫אזויפיל איניציאטיוון אויפצוטרייבן חשק צום לערנען אדאנק די פילע תורה‬
‫לויטערע און זיסע וואסערן פונעם מים חיים‪.‬‬ ‫פראגראמען‪ ,‬בחינות און חבורות – נאך מיט א מתן שכרה בצדה צו דער‬
‫האדם עץ השדה‪ ,‬דער נאטור פונעם מענטש איז עטוואס געגליכן צום‬
‫בוים‪ .‬דער בוים וואקסט און דער מענטש וואקסט‪ .‬נישט נאר וואס דער‬ ‫זייט‪.‬‬
‫מענטש וואקסט פיזיש און קערפערליך‪ ,‬נאר אויך גייסטיש טוט ער כסדר‬ ‫אז איינער האט נאר די מינדעסטע רצון צו פארשטיין דעם דבר ה'‬
‫האט ער דעם סעד לתמכו פון אזויפיל ריכטונגען‪ ,‬דער חומש המבואר און‬
‫וואקסן‪ .‬זיין נפש בליט און מאכט פארשריט‪.‬‬ ‫דער סידור המבואר‪ ,‬דער גמרא המבואר און דער חסידיש ספר המבואר‪.‬‬
‫די פראגע איז נאר‪ :‬אין וועלכער ריכטונג? ווי אזוי וואקסט ער? ער‬ ‫כמעט אויף יעדן חלק אין תורה קען מען טרעפן פירושים און ביאורים‪,‬‬
‫דארף זיכער מאכן צו שטייגן און גיין העכער און העכער פון טאג צו טאג‪.‬‬ ‫תורה טעיפס‪ ,‬תורה האטליינס‪ ,‬שיעורים אין חסידות‪ ,‬יהדות‪ ,‬מחשבה‪,‬‬
‫אט דאס איז לבלר'ס משימת הקודש‪ .‬אונזער אויפגאבע איז צושטעלן‬ ‫פרשת השבוע דורך די בעסטע מגידי שיעור מיט די געלונגענסטע פה מפיק‬
‫פאר די חשוב'ע ליינער מאטעריאל וואס זאל דינען ווי וואסער צום בוים‪,‬‬ ‫מרגליות‪ ,‬גליונות און קונטרסים פון יעדן סארט‪ ,‬ממש א יריד פון תורה פאר‬
‫אז דער בוים זאל הערליך וואקסן און ארויסגעבן זיסע פירות לה' ולתורתו‪.‬‬

‫שכל נטיעות שנוטעים ממך‪ .‬‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪4‬‬

‫הרב ברוך לאבין‬ ‫| תנן התם |‬

‫קבר יתרו חותן משה רבינו ע"ה‪ ...‬בתוך הרצפה רצוף‬ ‫על כן מתנענעים בשעת לימוד התורה‪ ,‬לפי שהתורה‬
‫אבן אחד ובתוכו שקוע מדרך כף רגל שמאל‪ ,‬אומרים‬ ‫ניתנה באימה ברתת בזיע‪.‬‬
‫שזה הוא מדרך כף רגל משה רבינו ע"ה אשר הביאה‬
‫אתה ציפורה אשתו בכניסתה לארץ‪ ...‬נודע לי כי הרב‬ ‫דער בעל הטורים אויפן פסוק אין יתרו 'וירא העם וינועו'‪,‬‬
‫הצדיק קדוש ה' מאווריטש אשר מנוחתו כבוד בעיה"ק‬ ‫ערקלערט פארוואס מיר שאקלען זיך ביים לערנען ווייל די‬
‫צפת ת"ו‪ ,‬כאשר בא אל האבן חבק ונשק את מדרך‬ ‫תורה איז געגעבן געווארן ביים בארג סיני מיט ציטער און‬
‫הרגל הקדוש הזה‪ ,‬אף מלא אותו בדמע עינו ורחץ אותו‬
‫פארכט‪.‬‬
‫בדמעותיו אשר שפך כמים עליו‪...‬‬
‫מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילין אותו מחצר כבד שלו‪.‬‬
‫די שילדערונג פון הגה"צ ר' מנחם מענדל ראבין אבד"ק‬
‫בעיה"ק ירושלים בהגה"צ מקארטשין זצ"ל (מסע מירון)‪ ,‬איבער‬ ‫די גמרא (יומא פג‪ ).‬פון וואו פארשער לואי פאסטער איז‬
‫די ריזיגע פוסטריט וואס איז איינגעקריצט אין א שטיין ביי קבר‬ ‫אויפגעקומען מיט דעם געדאנק פון די ערשטע וואקסין אויף‬
‫יתרו‪ .‬ווידעראום אין אן אנדערע מקור שטייט (ידי משה)‪ :‬פעם‬ ‫דער וועלט‪ ,‬ווי רי"א קאמעלהאר ז"ל ברענגט פון זיין זון ישראל‬
‫אחת התרגז יתרו רוגז גדול וקפץ על האבן ברגלו ונסדקה האבן‪,‬‬ ‫ע"ה‪" :‬ד"ר ישראל יחיאל מיכל רבינוביץ מפאריז שהתחיל לתרגם‬
‫ויתרו דרך על האבן כאיש הדורך בטיט‪ ,‬ונשאר רושם כף רגלו‬ ‫את התלמיד לצרפתית‪ ,‬ותרגומו לסדר מועד הגיע לידי ד"ר‬
‫פאסטר שהיה מידידיו‪ ,‬ומקריאת אותו משנה נפל במוחו הרעיון‬
‫באבן‪ ,‬טפח עומקו‪ ,‬ואורך הרגל חצי אמה‪.‬‬ ‫לנסות את הריפוי באותו שיטה"‪" .‬כלב שוטה" ("רעיביס") איז די‬
‫טויטליכסטע קראנקהייט אויף דער וועלט‪ ,‬ד"ר לואי פאסטער‬
‫שכשם שנצטוו ישראל על מצות עשה של שבת‪ ,‬כך‬ ‫האט פאר דער מחלה אויסגעטראפן דעם ערשטן וואקסין אין‬
‫נצטוו על המלאכה‪.‬‬ ‫היסטאריע; דער וואקסין ארבעט אז מען געט עס גלייך נאכ'ן‬
‫ביס פון דעם קראנקן הונט בעפאר די סימפטאמען קומען‬
‫א שארפע מכילתא דרשב"י אויפן פסוק "ששת ימים‬ ‫ארויס‪ ,‬ממש ווי די דברי חז"ל‪ .‬הפוך בה והפוך בה דכולא בה‪.‬‬
‫תעבוד"‪ .‬עס איז א מחלוקת הראשונים והפוסקים אויב ארבעט‬
‫קריאה מעורר הזמן‪ ...‬וזהו שאמר (ברכות פ"א מ"ב)‬
‫האט א הלכה ווי א דבר מצוה (או"ח רמ"ח ד')‪.‬‬ ‫'מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה'‪ ,‬שנתעורר‬
‫הזמן שהיה אז‪ ,‬כן הקורא קריאת שמע לאחר מכן‪,‬‬
‫כשנסע הרה"ק ר' גרשון מקיטוב זי"ע לארץ ישראל ‪...‬‬
‫ונתן לו שלום ושאל אותו מאין אתם‪ ,‬והשיב לו ממדינת‬ ‫נתעורר הזמן של קריאת שמע‪.‬‬
‫פולין‪ ,‬וענה האוה"ח הק'‪ :‬מכיר אני את המדינה הזה‪,‬‬
‫והשטן יש לו רגל א' על כל העולם ורגל השני כולו‬ ‫חידוש'דיגער פשט פון הרה"ק ממעזיבוז זי"ע (אור הגנוז)‬
‫על מדינת פולין‪ ,‬מפני ששם נוהגין שהנשים עוסקים‬ ‫אין דער משנה אויף כאדם הקורא בתורה‪.‬‬
‫בפרנסת הבית‪ ,‬והאנשים היו פנויין ללמוד‪ ,‬ובזה מהפכין‬
‫אותם שמתים עכשיו קודם שיבא משיח הם יעמדו‬
‫הצנורות‪...‬‬ ‫בתחית המתים‪ ,‬ועליהם נאמר ובלע המות לנצח כי לא‬
‫ימותו עוד לעולם ועד‪ ,‬אבל אותם שחיים בשעת ביאת‬
‫פארכטיגע ווערטער פונעם אור החיים הקדוש זי"ע (נועם‬ ‫הגואל‪ ,‬עליהם נאמר כי הנער בן מאה שנה ימות‪ ,‬כי‬
‫שיח א')‪ .‬אינטערעסאנט אנצואווייזן א מאמר פון אן אנדערע‬
‫בחינה וואס ידידי ר' שלמה גליק האט לעצטנס געברענגט אין‬ ‫ימותו לבסוף‪...‬‬
‫זיין וועכנטליכן "יש אומרים" קאלום ("מ ָאמענט" ‪ ,#221‬פר'‬
‫וארא תשע״ט) פון הרה"ק מראדישיץ זי"ע אז דער פסוק 'כל‬ ‫א גאר פלא'דיגער תשובת מהר"מ מרוטנבורג (תשב"ץ ק'‬
‫הבן הילוד וכו' איז מרמז אז די מענער זאלן לערנען און די‬ ‫תמ"ד‪ ,‬ומקורו באמונות ודעות לרס"ג)‪ ,‬וואס זאגט אז נאר די‬
‫אלע וואס וועלן אויפשטיין תחיית המתים וועלן זוכה זיין צו‬
‫פרויען זאלן מפרנס זיין‪.‬‬
‫חיי נצח‪.‬‬

‫שבט תשע״ט ‪5‬‬

‫| א נקודה |‬

‫יאעדשןהמחיצינבו?אויף‬

‫צוריק‪ ,‬באשמורת הבוקר‪ ,‬נאכן מקוה‪ ,‬ביסטו‬ ‫ספעציעלע ברכה‪ .‬אויף וואס איז מיוחד די ברכה‬ ‫ארהאן א ברכה וואס מירפ‬
‫געשטאנען אין סוכה מיט די אויגן געוואנדן צום‬ ‫פון שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה?‬
‫הימל‪ ,‬אינגאנצן פאר'מוח'ט און פאר'דביקות'ט‪,‬‬ ‫בענטשן עטליכע מאל אין‬
‫מיט די ד' מינים אין דיינע הענט‪ ,‬און דו האסט‬ ‫לאמיר זיך פארשטעלן‪ ,‬עטליכע מענטשן‬ ‫יאר‪ ,‬און דאס איז איינס פון די‬
‫געבענטשט מיט התלהבות על נטילת לולב‪ ,‬און‬ ‫זיצן צוזאמען ביי א טיש פול מיט פירות אום ט"ו‬ ‫וואונדערליכסטע ברכות פון‬
‫דערנאך שהחיינו‪ ,‬און דעריבער האסטו שוין‬ ‫בשבט‪ ,‬און אויפן טיש איז פארהאן פרישע עפל‬ ‫אלע ברכות וואס מיר בענטשן‪,‬‬
‫דעמאלט געזען דעם אתרוג‪ ,‬און די הלכה לויטעט‬ ‫וועלכע זענען נארוואס געשניטן געווארן פון‬ ‫און אויך פארמאגט אט די ברכה‬
‫אז וויבאלד דו האסט שוין דעמאלט געבענטשט‬ ‫בוים‪ .‬דער ערשטער קען נישט בענטשן א ברכת‬
‫שהחיינו‪ ,‬האסטו שוין יוצא געווען דיין חוב‪ ,‬דו‬ ‫שהחיינו‪ ,‬וויבאלד ער האט שוין געגעסן א חודש‬ ‫א גרויסע לימוד וואס איז אונז שטארק נוגע‪.‬‬
‫האסט שוין געהאט שמחת הלב מיט'ן אתרוג און‬ ‫צוריק פון די פרישע עפל‪ .‬און דער צווייטער?‬ ‫די ברכה וואס מיר בענטשן יעדן יו"ט חנוכה‪,‬‬
‫וויבאלד ער האט נאכנישט געזען אן עפל אין‬ ‫פורים‪ ,‬שופר‪ ,‬נטילת לולב‪ ,‬און אויך ווען מען‬
‫דו האסט שוין דערויף געבענטשט א ברכה‪...‬‬ ‫לויף פונעם גאנצן יאר און ווען ער זעט יעצט‬ ‫קויפט א נייעם בגד אדער מיר עסן א נייע פרי‪:‬‬
‫די נקודה הפנימית וואס מיר זעען פון‬ ‫דעם עפל ווערט ער בשמחה‪ ,‬דעריבער ברויך ער‬ ‫ברוך אתה וכו' מלך העולם‪ ,‬שהחיינו וקימנו‬
‫דעם אלעם איז אז די תורה זאגט אונז אז ברכת‬
‫שהחיינו וואס יעדער איינער פון אונז בענטשט‬ ‫דערויף בענטשן א ברכת שהחיינו‪.‬‬ ‫והגיענו לזמן הזה‪.‬‬
‫יום כיפור אויפדערנאכט אויפן קדושת היום נאך‬ ‫זעט מען פונדעם קלאר‪ ,‬אז ברכת שהחיינו‬ ‫פילייכט איז כדאי צו נעמען די טעמע פון‬
‫כל נדרי‪ ,‬ווען יעדער איד איז דעמאלט פול מיט‬ ‫איז נישט אויפן עצם עפל‪ ,‬נאר דאס איז תלוי‬ ‫ברכת שהחיינו און אריינקלערן דערין א רגע‪.‬‬
‫הרגשים דקדושה‪ ,‬מיר האבן מקבל געווען אויף‬ ‫אינעם מענטש וואס עסט דעם עפל‪ .‬און דאס‬ ‫וואס איז די אינהאלט פון דעם ברכה? דער‬
‫אונז די חמשת עינויים‪ ,‬מיר זענען זוכה צו א יום‬ ‫וועט זיך ווענדן אויב דער מענטש וועט בשעת'ן‬ ‫חוות דעת (בהגש"פ מעשה ניסים) ערקלערט‬
‫סליחה וכפרה‪ ,‬די געהויבנסטע מינוטן פון יאר‬ ‫עסן דעם עפל האבן א שמחת הלב אדער נישט‬ ‫דעם אפטייטש פון די ווערטער ווי פאלגנד‪:‬‬
‫און מיר האבן דעמאלט געהויבענע רוחניות'דיגע‬ ‫(און טאקע דערפאר זענען פארהאן פוסקים‬ ‫"שהחיינו"‪ ,‬דאנקען דעם אויבערשטן אויף דעם‬
‫שמחת הלב‪ ,‬און מיר בענטשן און דאנקען‬ ‫וואס האלטן אז היינט צוטאג ווען עס פעלט פון‬ ‫וואס ער האט אונז געגעבן די חיים הגשמיים‪.‬‬
‫דערויף השי"ת שהחיינו וקימנו והגיענו צו אזא‬ ‫אונז דעם שמחת הלב און אויך איז דא א ספק‬ ‫"וקימנו"‪ ,‬ער האט אונז געגעבן דעם קיום הרוחני‬
‫געהויבענעם זמן‪ ,‬דאס איז אט דער זעלבער‬ ‫ווען די פירות זענען ניי וויבאלד מען פלאנצט‬ ‫דורך אמונה אין אים און דורכדעם וואס מיר‬
‫ברכת שהחיינו וואס מיר בענטשן ווען מיר האבן‬ ‫זיי אלעמאל אין לויף פונעם יאר‪ ,‬קען מען נישט‬ ‫זענען מקיים זיינע נצחיות'דיגע מצוות‪" .‬והגיענו‬
‫לזמן הזה"‪ ,‬מקיים צו זיין די מצוה בשלימות‬
‫שמחת הלב פונעם עפל‪.‬‬ ‫בענטשן א ברכת שהחיינו)‪.‬‬ ‫ובהידור‪ .‬און ווען מיר בענטשן שהחיינו אויף א‬
‫און די ברכת שהחיינו וואס איך האב‬ ‫אויך זיצט דארט ביים טיש א דריטער‪,‬‬ ‫נייעם פרי אדער בגד איז דאס א שבח והודיה‬
‫געבענטשט מיט א שמחה יענעם פארטאגס ווען‬ ‫וואס אויך ער האט שוין געגעסן עפלעך א‬ ‫אויף דאס וואס עס איז געקומען די צייט הנאה‬
‫איך האב גענומען די ד' מינים אין מיינע הענט‬ ‫חודש צוריק‪ ,‬אבער ער זעט יעצט אויפן טיש א‬ ‫צו האבן פון די פרי אדער בגד "ולשמח לבינו‬
‫אריין מיט א הארץ פול מיט געגועין דקדושה‬ ‫זילבערנעם שיסל מיט פרישע אתרוג קאמפאט‪.‬‬
‫אויפן זכות וואס מיר האבן אז מיר קענען מקיים‬ ‫אה‪ ...‬עס שמעקט אים‪ ...‬און ער וויל בענטשן‬ ‫בכך"‪ ,‬אונז צו דערפרייען דערמיט‪.‬‬
‫זיין אזא געהויבענע מצוה‪ ,‬דאס איז אקוראט‬ ‫דערויף א שהחיינו‪ ,‬וויבאלד דאס איז פאר אים‬ ‫דאס איז א וואונדערליכע ברכה און מיר‬
‫די זעלבע שהחיינו וואס מיר בענטשן ווען מיר‬ ‫נייע פרי‪ ...‬אבער ווי פארשטענדליך זאגט מען‬
‫זעען א טעלער מיט פריש געקאכטע אתרוג‬ ‫אים‪ :‬ניין! איר קענט יעצט נישט בענטשן א‬ ‫וועלן זען פארוואס‪.‬‬
‫שהחיינו! פארוואס? ווייל פינקטליך פיר חדשים‬ ‫מיר אלע ווייסן אז בדרך כלל יעדע ברכת‬
‫הנהנין האט א ספעציעל באזונדערע ברכה‪ ,‬די‬
‫זעלבע איז אז יעדע ברכת המצוה פארמאגט א‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪6‬‬

‫הרב שלמה אשר טויבער‬

‫גרעסטע טובות‪ .‬מען זעט נישט וואס עס וועט‬ ‫זייערע מעשיות וואס עס האט זיך מיט זיי אלץ‬ ‫קאמפאט‪ ...‬און איך פריי זיך אז איך קען דאס‬
‫זיך אפשפילן אין די קומענדיגע מאמענטן‪ ,‬צי‬ ‫אפגעשפילט ביים קריג‪ ,‬ווי אזוי זיי האבן זיך‬ ‫עסן‪ ,‬און ווי מיר האבן דערמאנט פון רוב פוסקים‬
‫מען וועט נאך בכלל לעבן א רגע ארום! אבער‬ ‫מוסר נפש געווען אויף קיום המצוות און מיט א‬ ‫אז מ'קען נישט בענטשן נאכאמאל שהחיינו‬
‫ווער שטייט אונטער'ן געדיכטן וואלקן? אונזער‬ ‫זעלטענער שמחה האבן זיי אין יענע אומשטענדן‬ ‫ביים עסן דעם אתרוג וויבאלד מיר האבן שוין‬
‫לעכטיגער פאטער אין הימל‪ .‬אונטער די ביטער‬ ‫זיך געפרייט אויף דעם וואס זיי זענען זוכה צו‬ ‫געבענטשט דערויף ווען מיר האבן מקיים געווען‬
‫שווערע נסיונות שטייט ער און ווארט צו זען ווי‬ ‫ערפילן דעם רצון ה' און אים דינען‪ ,‬קענען מיר‬
‫אזוי מיר זענען אים מקבל און מיר בענטשן אים‬ ‫עטוואס פארשטיין וואס ברכת שהחיינו באדייט‪.‬‬ ‫די מצוה‪.‬‬
‫ווי אזוי ארבעט דאס? מיר זאגן "שהחיינו‬
‫מיט א שמחת הלב‪.‬‬ ‫אונטער‬ ‫וקימנו והגיענו" אויפן זכות וואס מיר פארמאגן‬
‫איך האב געהערט פון מיין טאטן שליט"א‬ ‫די ביטער‬ ‫אז מיר קענען מקיים זיין די געהויבענע מצוה‪,‬‬
‫אז ביים קריג‪ ,‬אין יאר תש"ג‪ ,‬ווען זיי זענען‬ ‫שווערע‬ ‫פון די גרעסטע מצוות‪ ,‬און די זעלבע ברכה‬
‫געווען פארשטעלט ווי גויים אין שטאט פעסט‬ ‫נסיונות‬ ‫בענטשן מיר אויף א פרי וואס איך פריי מיר דאס‬
‫און ער איז נאך דעמאלט געווען א קינד‪ ,‬איז ער‬ ‫שטייט ער און‬ ‫צו עסן‪ ,‬און די זעלבע ברכה אויך אויף א נייעם‬
‫געגאנגען צוזאמען מיט זיין טאטע און פעטער‬ ‫ווארט צו זען‬
‫אין ערשטן נאכט פון יו"ט סוכות שחל להיות‬ ‫ווי אזוי מיר‬ ‫בגד וואס איך טו אן?‬
‫בשבת מיט א רעפטל צוויי ברויט‪ ,‬צו מאכן‬ ‫זענען אים‬ ‫די נושא דא איז נישט לגבי חלק ההלכה‪ ,‬מיר‬
‫קידוש און עסן אין סוכה וועלכע איז געבויט‬ ‫מקבל און‬ ‫רעדן איבער דעם השקפה בליק‪ .‬ווי אזוי קוקט‬
‫געווארן פון א הויפן העלצער אינעם 'לאמבער‬ ‫מיר בענטשן‬ ‫די תורה אויף דעם‪ .‬ווייל דאס מציאות איז אז‬
‫יארד' ווען דאס איז געווען גאר געפארפול און‬ ‫אים מיט א‬ ‫דער אויבערשטער זאגט אונז אז די ברכה וואס‬
‫זיי האבן געהאט פחד מות ממש‪ .‬אבער ער‬ ‫שמחת הלב‬ ‫מיר דאנקען אים ''שהחיינו" — דו האסט אונז‬
‫געדענקט נאך די שמחה וואס זיי האבן דעמאלט‬ ‫געגעבן לעבן‪" ,‬וקימנו" — דו האסט אונז געגעבן‬
‫געהאט‪ ...‬און ער זאגט אונז‪ :‬הלוואי זאל איך‬ ‫ווען מיר הערן פון די אידן ווי אזוי אונטער‬ ‫א קיום אויף די גשמיות'דיגע און רוחניות'דיגע‬
‫היינט שפירן דעם טעם וואס מיר האבן דעמאלט‬ ‫די נאצישע נעגל און אונטערן שאטן פונעם‬ ‫וועלט‪" ,‬והגיענו" – דו האסט אונז געגעבן די‬
‫געשפירט‪ ...‬אז דער יעצטיגער שהחיינו זאל‬ ‫דייטש האבן זיי ראש השנה געזאגט בקול רם‬ ‫געלעגנהייט אנצוקומען צו דעם מצב אין וואס‬
‫זיין אזוי זיס ווי דעמאלט‪ ,‬טראצדעם וואס עס‬ ‫מיט דמעות של התרוממות וחדוות הנפש‬ ‫מיר געפינען זיך‪ ,‬דאס איז אלעמאל די זעלבע‬
‫איז דעמאלט געווען חושך ואפילה פונדרויסן‪,‬‬ ‫"אתה נגלית בענן כבודיך‪ ,‬על עם קדשך לדבר‬
‫ביטער שווערע און געפארפולע אומשטענדן‪,‬‬ ‫עמם‪ ,‬ונגלית עליהם בערפלי טוהר!" וואספארא‬ ‫ברכה!‬
‫אבער זיי האבן געשפירט ווי דער אויבערשטער‬ ‫בהירות זיי האבן דעמאלט געהאט אין גאט‪ ,‬מיט‬ ‫קיין חילוק אויב איך צינד יעצט די ראש‬
‫וואספארא שמחה זיי האבן זיך פארזיכערט אין‬ ‫השנה לעכט‪ ,‬אדער איך מאך קידוש ר"ה‬
‫איז מיט זיי אין די סוכה‪ ...‬כי אתה עמדי!‬ ‫אויפדערנאכט‪ ,‬אדער איך בלאז מיט'ן שופר‪,‬‬
‫דאס איז בעצם די ברכת שהחיינו‪ ,‬מיר דאנקן‬ ‫אים און אים געדאנקט‪.‬‬ ‫אדער איך שאקל לולב‪ ,‬אדער מיר צינדן חנוכה‬
‫דעם אויבערשטן אלעמאל‪ ,‬קיין חילוק אין וועלכן‬ ‫אז דארט אינעם הסתרה שבתוך ההסתרה‬ ‫ליכט‪ ,‬אדער איך שטיי מיט'ן ווייסן קיטל ווי א‬
‫מצב מיר געפינען זיך‪ ,‬מיט'ן דבר גשמי און מיט'ן‬ ‫שטעקט דער גרעסטער גילוי אלקית‪ ,‬די‬ ‫געהויבענער מלאך‪ ,‬אדער איך גיי יעצט עסן א‬
‫דבר רוחני‪ ,‬יישר כח אויף אלעם! ווייל אונטער‬ ‫פרישן עפל וואס איך האב נישט געזען א גאנצן‬
‫אלעס שטייסטו‪ ,‬השי"ת! און אויב ביסטו דארט‬ ‫יאר און איך האב דערפון א שמחת הלב‪ ,‬און‬
‫דאן איז קיין חילוק וואס איך טו‪ ,‬איך בענטש דיר‬ ‫קוים וואס איך קען ווארטן צו געבן א ביס אינעם‬
‫אז איך האב די זכיה צו לעבן און הנאה האבן פון‬ ‫עפל‪ ,‬אדער איך האב געקויפט א נייע בעקיטשע‪,‬‬
‫אדער א נייע בגד פון די נייעסטע סטילן און‬
‫אלעס וואס "דו" געסט מיר‪.‬‬ ‫מאדעלן און איך פריי זיך דערמיט‪ .‬אלעמאל‬
‫די ברכה איז נישט אויף דאס וואס מיר‬ ‫וועל איך בענטשן די זעלבע ברכה! יישר כח‬
‫באקומען‪ ,‬די ברכה איז אויף דעם וואס געט אונז‬
‫אויבערשטער‪ ,‬והגיענו לזמן הזה!‬
‫און שענקט אונז אלצדינג‪.‬‬ ‫ממש א ווייטער און עקסטרעמער‬
‫דער אויבערשטער זאל העלפן אז ביי אונז‬
‫אלע זאל א גאנץ יאר זיין אמת'ע און אפענע‬ ‫קאנטראסט‪ .‬ווי אזוי פארשטייען מיר דאס?‬
‫שמחה‪ ,‬און מיר זאלן זוכה זיין צו אנערקענען אז‬
‫אלעס איז פונעם אויבערשטן און אים שטענדיג‬ ‫‪‬‬

‫דאנקען‪ .‬‬ ‫ווען מיר דרייען זיך צווישן עלטערע‬
‫אידן‪ ,‬קריג איבערלעבער‪ ,‬און מיר הארכן צו‬

‫שבט תשע״ט ‪7‬‬

‫הבהמאתהזוורשאאראיתההתל‬

‫וואס און וויפיל ספרים אנטהאלט‬
‫אונזער תנ"ך אין זיך? | וואס זענען די‬
‫שינויים אין אונזער ספר תהלים וואס‬
‫זענען מעשי ידי הנוצרים? | וואס איז‬

‫דער כתר ארם צובא אונז נוגע?‬

‫הרב מרדכי גנוט‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪8‬‬

‫עס איז ריכטיג דאס וואס איז באקאנט אז אין אנהויב‬ ‫בר בעתו מה טוב צו פארזעצן אין חודש‬
‫האבן זיך די ספרי תנ"ך געציילט אויף די צאל פון צוויי‪-‬‬ ‫שבט "ְּב ַעְׁש ֵּתי ָעָׂשר חֹ ֶדׁש" (זכרי' א‪ ,‬ז) –‬
‫און‪-‬צוואנציג ספרים און אזוי געפינען מיר אין די אלטע‬ ‫וואס אין ר"ח שבט "ְּב ֶא ָחד ַל ֹח ֶדׁש ִּדֶּבר‬
‫כתבים פון די נוצרים וואס האבן געלעבט אין ענדע פונעם‬ ‫מֶֹׁשה ֶאל ְּב ֵני ִיְׂשָר ֵאל ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצָּוה ה'‬
‫זמן ביהמ"ק השני (זיי האבן צונויפגעשמאלצן רות מיט‬ ‫ֹאתֹו ֲא ֵל ֶהם‪ ...‬הֹו ִאיל ֹמֶׁשה ֵּב ֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה‬
‫שופטים און איכה מיט ירמיה)‪ .‬לויט אונזער מסורה איז‬
‫דער תנ"ך כולל אין זיך פיר‪-‬און‪-‬צוואנציג ספרים‪ .‬לויט די‬ ‫ַהֹּזאת" (דברים א‪ ,‬ג; ה) – דעם מאמר וואסד‬
‫שפעטערע נוצרי'שע חלוקה זענען פיר פון די ספרים אין‬
‫תנ"ך צעטיילט געווארן אויף צוויי‪ ,‬וואס דאס איז שמואל‬ ‫מיר האבן אנגעהויבן אין פארגאנגענעם "לבלר" אין דער‬
‫א'‪-‬ב'‪ ,‬מלכים א'‪-‬ב'‪ ,‬דברי הימים א'‪-‬ב'‪ ,‬און נחמיה איז‬ ‫"איבעיא להו" רובריק‪ .‬אין ערשטן חלק ארטיקל האבן‬
‫אפגעטיילט געווארן פון ספר עזרא‪ .‬אזוי איז עס געווארן‬ ‫מיר אויסגעשמועסט די צעטיילונג פון די קאפיטלען‬
‫און פסוקים פון דער תורה הק' לויט ווי עס איז היינט‬
‫צו אכט‪-‬און‪-‬צוואנציג ספרים‪.‬‬
‫און דאס איז אן ענטפער פאר די ליינער וועמען עס‬ ‫אויסגעשטעלט אין אונזערע חומשים‪.‬‬
‫האט געעגבערט די פראגע‪ :‬אויב פארמאגן מיר שמואל א'‬ ‫באמת וואלט מען געקענט ווידמען א מאמר אויף‬
‫און שמואל ב'‪ ,‬מלכים א' און מלכים ב'‪ ,‬איז דאך די רשימה‬ ‫יעדע פון די פיר‪-‬און‪-‬צוואנציג ספרים באזונדער‪ ,‬אבער‬
‫אסאך א לענגערע? אויך‪ ,‬וואו איז פארשוואונדן געווארן‬ ‫יכלה הזמן והם לא יכלו‪ ,‬צוליב דאס וואס אין יעדן ספר‬
‫באזונדער קען מען גאר פיל מאריך זיין‪ ,‬דערפאר האבן‬
‫ספר נחמיה און פארוואס איז דאס נישט אינעם חשבון?‬ ‫מיר געשריבן ערשט איבער די ספרי תנ"ך בכלליות‪ ,‬כדי צו‬
‫יעדע חומש אין די תורה ווערט פאררעכנט אלס א‬ ‫באקומען אן אלגעמיינעם איבערבליק אויף די כ"ד ספרי‬
‫באזונדערער ספר (טראצדעם וואס פרשת ויהי בנסוע אין‬ ‫קודש (אדער 'כתבי הקודש' ווי עס וועט גערופן אין מסכת‬
‫פרשת בהעלותך איז א ספר תורה פאר זיך‪ ,‬און דעריבער‬
‫ווערט חומש במדבר צעטיילט אין דריי‪ ,‬און אינאיינעם‬ ‫שבת [פט"ז מ"א])‪.‬‬
‫מיט די אנדערע פיר חומשים איז עס "שבעה ְשׁ ִבי ֵעי תורה"‪,‬‬ ‫אצינד וועלן מיר זיך קערן צו אנדערע ספרי קודש‬
‫ווי עס איז מרומז אין פסוק [משלי ט‪ ,‬א] "חצבה עמודיה‬ ‫וואס זענען א טייל פון נ"ך און אויסשמועסן פון וואס זיי‬
‫שבעה"‪ ,‬און ווי די שיטה פון בר קפרא [ויקרא‪-‬רבה פר' יא‪,‬‬ ‫באשטייען‪ ,‬ווער עס האט זיי מסדר געווען און צי עס איז‬
‫ריכטיג זייער סדר לויט ווי עס איז אנגענומען ביי אונז‬
‫ג]‪ָ ,‬לא ְד ַבר ַע ָּמא ָה ֵכי)‪.‬‬
‫נביאים‪ :‬די שפעטערע כתבי תנ"ך‪ ,‬זענען די‬ ‫היינט צוטאג‪.‬‬
‫"נביאים"‪ ,‬וואס זענען גערופן געווארן אין די זמן הקדמונים‬
‫והגמרא 'דברי קבלה'‪ ,‬דאס מיינט אז די אינהאלט פון די‬ ‫וואס איז דאס תנ"ך?‬
‫ספרים איז נתגלה געווארן ברוח הקודש וואס האט גערוט‬
‫ביי די נביאים און עס ווערט גערופן דברי קבלה וויבאלד זיי‬ ‫צום ערשט א הקדמה‪ .‬תנ"ך איז די ראשי תיבות פון‬
‫האבן דאס מקבל געווען ברוח הקודש – 'כל מקום שהנביא‬ ‫די ווערטער‪ :‬תורה‪ ,‬נביאים‪ ,‬כתובים‪ .‬די צוויי לעצטע‬
‫מצוה ומודיע ומזהיר את ישראל' (רש"י תענית טו‪' ;).‬כל‬ ‫חלקים‪ ,‬נביאים און כתובים‪ ,‬האבן אויך זוכה געווען צו א‬
‫נבואה לפי צורך השעה והדור והמעשה' (רש"י חולין קלז‪.).‬‬ ‫באזונדערן ווארט‪ :‬נ"ך‪ .‬צומאל ווערט די תנ"ך גערופן מיט‬
‫עס איז אן אנגענומענער חילוק צווישן די ספרי‬ ‫נאך פארשידענע נעמען‪ ,‬א שטייגער ווי‪ :‬ספר הספרים‪,‬‬
‫נביאים ראשונים צו די ספרי נביאים אחרונים‪ .‬אין די‬ ‫ספרים‪ ,‬כתבי הקודש‪ ,‬כ"ד הספרים (לויט די צאל ספרים‬
‫נביאים געפינט זיך די תורה'דיגע היסטאריאגראפיע פון‬ ‫וואס זי פארמאגט)‪ .‬חז"ל רופן דאס מיט'ן נאמען "מקרא"‪,‬‬
‫עם ישראל אין דער תקופה פון צווישן פטירת משרע"ה‬ ‫לויט ווי מיר לערנען אין פרקי אבות (ה‪ ,‬כא) "בן חמש‬
‫ביז'ן חורבן בית ראשון דורך נבוכדנצר מלך בבל ימ"ש‪.‬‬ ‫למקרא"‪ .‬ווען חז"ל שילדערן די בקיאות און ידענות פון‬
‫אין די נביאים אחרונים ווערט געברענגט די ווערטער פון‬ ‫א תנא אדער אמורא (צום ביישפיל אין סוכה כח‪ ,.‬קידושין‬
‫די נביאים און זייערע חזיונות‪ ,‬און אויך די תוכחות און‬ ‫ל‪ ,).‬באצייכענען זיי ערשט אז ער איז געווען בקי אין‬
‫נחמות פון די נביאים פון אינמיטן די ימי ביהמ"ק הראשון‪,‬‬ ‫מקרא‪ .‬עס איז באקאנט די ווערטער פון רש"י אין פרשת‬
‫אריינגערעכנט די זיבעציג יארן פון גלות בבל‪ ,‬ביז דער‬ ‫כי תשא‪ ,‬אויפ'ן פסוק "ויתן אל משה [די לוחות הברית]‬
‫גרינדונג פונעם צווייטן ביהמ"ק‪ ,‬ווען עזרא און נחמיה‬ ‫ככלותו לדבר אתו" (שמות לא‪ ,‬יח)‪ ,‬דבר אחר‪[ ,‬ככלתו‬
‫כתיב] מה כלה מתקשטת בכ"ד קישוטין הן האמורים בספר‬
‫זענען ארויף קיין ארץ ישראל‪.‬‬ ‫ישעיה (ג יח‪-‬כד)‪ ,‬אף ת"ח צריך להיות בקי בכ"ד ספרים"‬
‫די באוואוסטע ברייתא (ב"ב יד‪ ):‬זעצט פאר‪ :‬יהושע‬ ‫(והוא ממדרש תנחומא שם‪ ,‬אות טז)‪ ,‬און ווי עס ווערט‬
‫– כתב ספרו (=ספר יהושע)‪ .‬שמואל – כתב ספרו (=ספר‬ ‫געברענגט אין זוה"ק וואס ווערט געלערנט יו"ט שבועות‬
‫שמואל)‪[ ,‬ואת ספר] שופטים‪ .‬ירמיה – כתב ספרו (=ספר‬
‫ירמיה) וספר מלכים‪ .‬חזקיה ְו ִסי ָעתֹו – כתבו ישעיה‪ .‬אנשי‬ ‫אויפדערנאכט‪.‬‬
‫כנסת הגדולה – כתבו יחזקאל ותרי עשר‪ .‬האבן מיר דא‬ ‫תורה‪ :‬אין תנ"ך זעלבסט געפינען מיר עטליכע‬
‫נאך אכט ספרים‪ ,‬און צוזאמען מיט די חמשה חומשי תורה‬ ‫כינויים אויף די חמשה חומשי תורה אדער איינס פון זיי‪,‬‬
‫צום ביישפיל‪ ,‬תורה‪ ,‬ספר תורת האלקים‪ ,‬ספר הברית‪,‬‬
‫קומט דאס אויס אויף דרייצן ספרים‪.‬‬ ‫"ספר תורת משה" [אשר ִצָּוה ה' את ישראל]‪ .‬מיט די‬
‫נעמען איז די כוונה בעיקר אויף די חומשי תורה וואס איז‬

‫געשריבן געווארן דורך מרע"ה מפי הגבורה‪.‬‬

‫שבט תשע״ט ‪9‬‬

‫איבער'ן "עבד ה'"‪ .‬די פרשה ווערט גערופן "הנה‬ ‫דעם טאג‪ .‬דער סדר ווי אזוי דער סיפור הבריאה‬ ‫כתובים‪ :‬דער דריטער און לעצטער חלק‬
‫ישכיל עבדי" (שם נב‪ ,‬יג) און רעדט אויפן שליח‬ ‫איז צעטיילט אבער ענדיגט זיך מיט מקדש‬ ‫פון תנ"ך אנטהאלט ספרי חכמה‪ ,‬שירים און‬
‫ה' באחרית הימים‪ .‬לויט'ן סדר הענין האט נישט‬ ‫זיין דעם יום השבת‪ .‬די נוצרים וועלכע האבן‬ ‫קינות פון פארשידענע סארטן פון פארשידענע‬
‫קיין פשט אפצושיידן פון צווישן קאפיטל נ"ב‬ ‫געוואלט מטשטש זיין די הייליגקייט פונעם שבת‬ ‫תקופות‪ ,‬און אויך די געשיכטע פון אידן און‬
‫צו אנהויב קאפיטל נ"ג‪ ,‬ווייל די אלע פסוקים‬ ‫האבן דערווייטערט די דריי פסוקי יום השבת‬ ‫נבואה אויף אחרית הימים (דברי הימים‪ ,‬דניאל‪,‬‬
‫זענען עוסק איבער "עבד ה'"‪ ,‬אבער עס איז‬ ‫צום קומענדיגן קאפיטל‪ ,‬צוזאמען מיט די מעשה‬
‫וויכטיג געווען פאר דעם נוצרי צו אנהויבן א נייע‬ ‫ועוד)‪.‬‬
‫קאפיטל מיט'ן פסוק " ִמי ֶה ֱא ִמין ִל ְשׁ ֻמ ָע ֵתנּו ּו ְזרֹו ַע‬ ‫פון גדן עדן און די פיר טייכן‪.‬‬ ‫אויך כתובים זענען "דברי קבלה" (רש"י ב"ק‬
‫ה' ַעל ִמי ִנ ְג ָל ָתה" (שם נג‪ ,‬א)‪ ,‬וואס דער "ברית‬ ‫אין פרשת ויקהל‪ ,‬ווען מיר לערנען די‬ ‫ב(‪ .:‬די באוואוסטע אויבנדערמאנטע ברייתא‬
‫החדשה" האט פאררעכנט צום אותו האיש ימ"ש‪.‬‬ ‫אנווייזונגען וואס דער אויבערשטער האט‬ ‫פארענדיגט זיך‪( :‬ב"ב יד‪ ):‬משה – כתב ספר‬
‫נאך א דוגמא צו פארנארן דעם הבנת הכתוב‬ ‫געגעבן פאר משרע"ה (נאך 'שלישי') איבער‬ ‫איוב‪ .‬דוד – כתב ספר תהלים על ידי עשרה‬
‫איז דאס צעטיילן די קאפיטלען אין ספר שיר‬ ‫די שטעלונג פון בצלאל און אהליאב‪ ,‬לערנען‬ ‫זקנים‪ .‬ירמיה – קינות (=מגילת איכה)‪ .‬חזקיה‬
‫השירים‪ .‬דער לעצטער שטיקל פון קאפיטל ד'‬ ‫מיר אינעם פסוק "ועשה בצלאל ואהליאב וכל‬ ‫ְו ִסי ָעתֹו – כתבו משלי‪ ,‬שיר השירים וקהלת‪ .‬אנשי‬
‫איז עוסק אין א ווערטער אויסטויש צווישן דעם‬ ‫איש חכם‪-‬לב" וגו'‪ ,‬די אפטייטש דערפון איז אז‬ ‫כנסת הגדולה – כתבו דניאל ומגילת אסתר‪.‬‬
‫רעיה ְלדֹו ָדּה‪ .‬דער פסוק הייבט אן דעם שמועס‬ ‫לעתיד זאלן זיי מאכן‪/‬טון און נישט ְל ָע ָבר (זיי‬ ‫עזרא – כתב ספרו (=ספר עזרא) ויחס (=רשימות‬
‫און אין פסוק ט"ז ווענדט זיך צו איר זאגנדיג‪:‬‬ ‫האבן געמאכט)‪ ,‬דאס איז מוכח און מוכרח‪ ,‬ווי‬ ‫היוחסין) של [ספר] דברי הימים עד [היחוס‬
‫"עּוִרי ָצפֹון ּובֹו ִאי ֵתי ָמן‪ָ ,‬ה ִפי ִחי ַג ִנּי ִי ְזּלּו ְב ָשׂ ָמיו"‪,‬‬ ‫עס ווערט קלאר געברענגט אין רש"י אין מסכת‬ ‫ש]לו‪ .‬זעען מיר נאך עלף ספרים‪ ,‬און מיט די‬
‫און אין יענעם פסוק לאדנט איר די רעיה‪ָ " :‬יבֹוא‬ ‫מכות (יא‪ .‬ד"ה ורצח) בענין המחלוקת אויב די‬ ‫פריערדערמאנטע דרייצן איז דאס א קיימא לן‬
‫דֹו ִדי ְל ַגּנֹו ְו ֹיא ַכל ְפִּרי ְמ ָג ָדיו"‪ .‬דא דארף קומען די‬ ‫הוראה "ורצח גואל הדם את הרוצח" (במדבר לה‬
‫באמערקונג פון דֹוד המלך צו דער הזמנה‪ ,‬אבער‬ ‫כז) איז א מצוה (ריה"ג) אדער רשות (ר"ע)‪ :‬ורצח‪.‬‬ ‫פון פיר‪-‬און‪-‬צוואנציג ספרי קודש‪.‬‬
‫דער נוצרי'שער פאררעטער האט דא צוגעענדיגט‬ ‫פארהאן וואס פארטייטשן דאס אלס לשון ציווי‪,‬‬ ‫לויט די ברייתא איז דער סדר פון ספרי‬
‫דעם קאפיטל און ער האט אריינגעפלאכטן דעם‬ ‫אזוי ווי (שמות לו‪ ,‬א) "ועשה בצלאל ואהליאב"‬ ‫הנביאים האחרונים והכתובים ווי פאלגנד‪:‬‬
‫ענטפער אין אנהויב פונעם קומענדיגן קאפיטל‪,‬‬ ‫(דאס איז דער אויבנדערמאנטער פסוק)‪ ,‬און‬ ‫ירמיהו‪ ,‬יחזקאל‪ ,‬ישעיהו‪ ,‬תרי עשר‪ ,‬רות‪ ,‬תהלים‪,‬‬
‫ווייל ער האט געקלערט אז דאס איז א פרישע‬ ‫פארהאן וואס טייטשן דאס אלס לשון רשות אזוי‬ ‫איוב‪ ,‬משלי‪ ,‬קהלת‪ ,‬שיר השירים‪ ,‬איכה‪ ,‬דניאל‪,‬‬
‫טעמע‪ָ " :‬בּא ִתי ְל ַג ִנּי ֲאחֹ ִתי ַכ ָלּה‪ָ ,‬אִרי ִתי מֹוִרי ִעם‪-‬‬ ‫ווי "ועשה ה' להם" וגו' (דברים לא‪ ,‬ד)‪ .‬און דער‬ ‫אסתר‪ ,‬עזרא ודברי הימים‪ .‬דער סדר איז אנדערש‬
‫ְ ּב ָ ׂש ִמי‪ָ ,‬א ַכ ְל ִתּי ַי ְעִרי ִעם‪ִ -‬דּ ְב ִשׁי‪ָ ,‬שׁ ִתי ִתי ֵיי ִני ִעם‪-‬‬ ‫נוצרי'שער תם האט דווקא אנגעהויבן מיט דעם‬ ‫פון וואס איז אנגענומען היינט צוטאג‪ ,‬און חז"ל‬
‫קאפיטל ל"ו‪[ ...‬ראו עוד במאמרי בירחון "אז‬ ‫ערקלערן אז דאס איז צוליב די שיקול הנושאים‬
‫ֲח ָל ִבי‪ִ ,‬א ְכלּו ֵר ִעים ְשׁתּו ְו ִ ׁש ְכרּו ּדֹו ִדים"‪.‬‬ ‫נדברו" גליון ‪ ,39‬אדר א' תשד"מ‪ ,‬וממנו ל"אוצר‬ ‫און כראנאלאגישער היסטארישער סדר‪" ,‬סמכינן‬
‫טיילמאל קומט דער חילוק אין דעם אופן‬ ‫אפרים" כרך ה'‪ ,‬שמות ח"ג‪ ,‬עה"פ בשמות לו‪ ,‬א]‪.‬‬ ‫חורבנא לחורבנא ונחמתא לנחמתא"‪ .‬ספר‬
‫וויאזוי די אידן און להבדיל די נוצרים האבן‬ ‫דער אנהויב פון נאך פארשידענע קאפיטלען‬ ‫ישעיהו איז געלייגט געווארן נאר נאך ירמיהו‬
‫צעטיילט די קאפיטלען‪ ,‬צוליב א ווערטערליכן‬ ‫זענען וואונדערליך‪ ,‬ווי די פארשטאנדיגע‬ ‫און יחזקאל‪ ,‬ווייל ספר מלכים ענדיגט זיך מיט‬
‫אונטערשייד‪ .‬צום ביישפיל‪ ,‬ווען דער נוצרי האט‬ ‫ליינער קענען טרעפן אין ענדע פון די פרשיות‬ ‫א שילדערונג איבער'ן חורבן ירושלים‪ ,‬און‬
‫מסדר געווען די ערציילונגען פון יצחק אבינו‬ ‫קאפיטלען ויצא‪ ,‬שמות‪ ,‬בהר‪ ,‬בלק‪ ,‬פינחס‪ ,‬און‬ ‫דערפאר איז געלייגט געווארן נאכדעם דער ספר‬
‫ובניו‪ ,‬האט ער צוגעלייגט צו זיי די פאסירונגען‬ ‫ירמיהו וואס אנטהאלט בעיקר נבואות איבער'ן‬
‫פון ישמעאל‪ .‬וויבאלד לויט'ן טעכנישן סדר‬ ‫אין נאך ערטער אין תנ"ך‪.‬‬
‫הענינים באלאנגט די תולדות פון ישמאל‬ ‫אן ענליכן טעם זעען מיר ביים צעטיילן‬ ‫חורבן‪.‬‬
‫צוזאמען מיט די תולדות פון יצחק‪ ,‬אבער‬ ‫דעם פסוק " ֵאת ָ ּכל ַה ָ ּד ָבר ֲא ֶשׁר ָא ֹנ ִכי ְמ ַצֶוּה‬ ‫דערנאך קומען די ספרים פון יחזקאל‪,‬‬
‫קוקנדיג אויפ'ן תוכן קומט אפצוטיילן צווישן‬ ‫ֶא ְת ֶכם ֹאתֹו ִת ְ ׁש ְמרּו ַל ֲעׂשֹות‪ֹ .‬לא תֹ ֵסף ָע ָליו ְוֹלא‬ ‫וועלכע אנטהאלט אויך אין אנהויב נבואות‬
‫די ענדע ערציילונג פון אברהם אבינו (בראשית‬ ‫ִת ְגַרע ִמ ֶ ּמּנּו" (דברים יג‪ ,‬א)‪ ,‬וואס דארף מסיים‬ ‫אויפ'ן חורבן און ביים סוף האט עס נבואות פון‬
‫כה‪ ,‬א‪-‬יא) און די ערציילונג פון יצחק אבינו און‬ ‫זיין די פרשה וואס רעדט פון איסור ע"ז (שם‬ ‫נחמה‪ ,‬און ישעיהו‪ ,‬וואס רוב דערפון איז נבואות‬
‫זיינע קינדער (שם שם‪ ,‬יט ולהלן) און צולייגן די‬ ‫סו"פ י"ב)‪ ,‬ווי מיר זענען געווארנט אז מיר זאל‬ ‫פון נחמה‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬איז צוזאמגענומען תרי‪-‬‬
‫תולדות ישמאעל (שם כה‪ ,‬יב‪-‬חי) צו די לעצטע‬ ‫זיך נישט פירן מיט די מנהגי הגויים און דער‬ ‫עשר‪ ,‬די קורצע ספרי נבואה צו איין ספר‪ ,‬טראץ‬
‫קאפיטלען פון אברהם אבינו'ס לעבן‪ .‬דאס איז א‬ ‫פסוק וואס פארענדיגט איז מסכם דאס וואס‬ ‫די צווישנשייד אין זמנים ווען זיי זענען נתנבא‬
‫דוגמא פון די אנדערע סארטן צעטיילונג צווישן‬ ‫איז אויסגעשמועסט געווארן אין די פריערדיגע‬
‫די אידישע און די נוצרישע‪ ,‬וואס די אידישע‬ ‫פסוקים אז מען זאל נאר דינען דעם אויבערשטן‬ ‫געווארן‪.‬‬
‫חלוקה האט אפגעטיילט די פארשידענע ענינים‬ ‫על פי התורה‪ .‬אבער דער פרעכער נוצרי האט‬
‫לויט'ן תוכן און אינהאלט‪ ,‬אינדערצייט וואס די‬ ‫בכוונה תחילה דירעקט אפגעטיילט צווישן די‬ ‫נוצרי'שע פינגער‬
‫נוצרים האבן עס צעטיילט לויט א טעכנישן סדר‪.‬‬ ‫ווערטער‪ ,‬אז מען זאל חלילה פארשטיין אז נאר‬ ‫אפדרוקן אין תנ"ך‬
‫לויט די אריגינעלע פויערישע מנהגים פון עבודה‬
‫ספר תהלים‬ ‫זרה זאל מען זיך נישט פירן אבער עס איז יא‬ ‫שוין אין אנהויב פון דער תורה האבן די‬
‫כאילו ערלויבט מוסיף צו זיין מיט פארשידענע‬ ‫פרעמדע הענט געלייגט זייער האנט צו פרובירן‬
‫די צעטיילונג פון די קאפיטלען אין תהלים‬ ‫צעשפליטערן די יסודות פון אונזער אמונה‪ .‬די‬
‫איז גאר א פריערדיגע און איז אריגינעל צעטיילט‬ ‫אנדערע סארטן מנהגים‪.‬‬ ‫תורה הייבט זיך אן פון בריאת העולם‪ ,‬וואס האט‬
‫ישעיה הנביא (קאפיטלען נב‪-‬נג)‪ ,‬רעדט‬ ‫אנגעהאלטן פאר זעקס טעג און אינעם זיבעטן‬
‫טאג האט דער אויבערשטער כביכול גערוט‪ ,‬און‬
‫דעריבער זענען מיר באפוילן צו רוען אין אט‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪10‬‬

‫כתר ארם צובא ספר ישעיהו‬ ‫קאפיטלען פארדעם און נאכדעם וועלכע הייבן‬ ‫געווארן דורך די אידן‪ .‬אויך ביי די נוצרים‪,‬‬
‫זיך אן מיט "למנצח" אדער "מזמור לדוד"‪ ,‬וואס‬ ‫להבדיל‪ ,‬איז דער ספר תהלים צעטיילט לויט‬
‫ֶכּ ֶתר ֲא ַרם צֹו ָבא‬ ‫אויך פון דעם איז א ראיה אז די צאל קאפיטלען‬ ‫די קאפיטלען‪ ,‬אבער עס זענען פארהאן חילוקי‬
‫שטימען נישט‪ ,‬און וויבאלד אין קאפיטל מ"ב און‬ ‫דעות אין די צאל קאפיטלען‪ :‬די נוצרים צעטיילן‬
‫כתר ארם צובא איז א חשוב'ער כתב יד פון‬ ‫מ"ג איז פארהאן איין פסוק (פסוק ו') וואס ווערט‬ ‫דעם ספר תהלים אויף הונדערט און פופציג‬
‫תנ"ך‪ ,‬וואס איז געשריבן געווארן אין טבריה‬ ‫איבערגע'חזר'ט גענוי די זעלבע נאכאמאל אין די‬ ‫קאפיטלען‪ ,‬ווידעראום לויט די אידישע מסורה‬
‫לויט די טברי' כללי המסורה‪ ,‬לויט ווי עס קוקט‬ ‫צוויי קאפיטלען‪ ,‬איז שטארק מעגליך אז קאפיטל‬ ‫זענען פארהאן פארשידענע גירסאות אין די צאל‬
‫מ"ב און י"ג זענען איין קאפיטל (געוויסע קרייזן‬ ‫קאפיטלען‪ ,‬א שטייגער ווי חז"ל דערמאנען אז‬
‫אויס בערך אין יאר ד'תר"ץ‪.‬‬ ‫ליינען יו"ט סוכות די צוויי קאפיטלען צוזאמען‬ ‫עס איז דא קמ"ז קאפיטלען קעגן די צאל יארן‬
‫די חוקרי המקרא זעען אינעם כת"י די מערסט‬ ‫אלס מזמורי חג)‪ .‬און פונדעם איז לכאורה אויך‬
‫פינקטליכע און מדויק'דיגע נוסח פון תנ"ך‪ ,‬לויט‬ ‫א ראיה אויף די קאפיטלען ע' און ע"א אז זיי‬ ‫וואס יעקב אבינו האט געלעבט‪.‬‬
‫ווי עס שטימען אקוראט די אלע צוגעצייכנטע‬ ‫זענען איינס‪ ,‬וויבאלד איין פסוק פון די ביידע‬ ‫עס זענען פארהאן זיבן ערטער ווי די‬
‫הערות אין די כתבי ידות‪ .‬און טייל חוקרים‬ ‫קאפיטלען ווערן צוויי מאל איבערגע'חזר'ט‪ .‬אין‬ ‫אריגינעלע חלוקה איז אנדערש געווען ווי‬
‫האלטן אז דאס איז גאר דער ספר התורה אויף‬ ‫"תרגום השבעים" זענען די קאפיטלען קי"ד און‬
‫וועלכע דער רמב"ם איז מעיד אויף איר דיוק און‬ ‫קט"ו ווי איין קאפיטל‪ .‬און אזוי איז עס אויך אין‬ ‫אונזער היינטיגער חלוקה‪ ,‬ווי פאלגנד‪:‬‬
‫פינקטליכקייט אין הלכות ס"ת (פ"ח ה"ד)‪ .‬און‬ ‫אין מס' ברכות (ט‪ ):‬איז פארהאן א דעה‬
‫ווי ער שרייבט דארט‪" :‬ולפי שראיתי שיבוש גדול‬ ‫דעם כתב יד פון "כתר ארם צובא"‪.‬‬ ‫אז די קאפיטלען א‪-‬ב אין תהלים זענען איין‬
‫בכל הספרים שראיתי בדברים אלו‪ ,‬וכן בעלי‬ ‫אויך קאפיטל קי"ז‪ ,‬וואס איז בלויז צוויי‬ ‫קאפיטל‪ ,‬און די גמרא ברענגט א ראיה פון דעם‬
‫המסורת שכותבין ומחברין להודיע הפתוחות‬ ‫פסוקים‪ ,‬באלאנגט לכאורה צום פריערדיגן‬ ‫וואס דאס קאפיטל הייבט זיך אן מיט'ן ווארט‬
‫והסתומות נחלקים בדברים אלו במחלוקת‬ ‫קאפיטל אדער צום נאכפאלגנדן קאפיטל‪ .‬בדרך‬ ‫"אשרי" און ענדיגט זיך מיט'ן ווארט "אשרי"‪.‬‬
‫הספרים שסומכין עליהם‪ ,‬ראיתי לכתוב הנה‬ ‫כלל איז מען דאס מחבר צום פריערדיגן קאפיטל‪,‬‬ ‫קאפיטלען ט' און י' זענען באהאפטן אינעם‬
‫כל פרשיות התורה הסתומות והפתוחות וצורת‬ ‫אלטן תרגום היווני‪ ,‬וואס דאס איז דער 'תרגום‬
‫השירות כדי לתקן עליהם כל הספרים ולהגיה‬ ‫און אזוי איז דער מנהג תימן ביים זאגן הלל‪.‬‬ ‫השבעים' (זע מגילה ט‪ .).‬עס דארף באטאנט‬
‫מהם וספר שסמכנו עליו בדברים אלו הוא הספר‬ ‫אויך די קאפיטלען קל"ד און קל"ה זענען‬ ‫ווערן אז עס איז נישטא קיין אריינפיר (פתיחה‪/‬‬
‫הידוע במצרים שהוא כולל ארבעה ועשרים‬ ‫מבוא) פון למנצח א‪.‬ד‪.‬ג‪ .‬צו קאפיטל י' אזוי די‬
‫ספרים שהיה בירושלים מכמה שנים להגיה ממנו‬ ‫ווארשיינליך איין קאפיטל‪.‬‬
‫הספרים‪ ,‬ועליו היו הכל סומכין לפי שהגיהו‬
‫בן אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו פעמים‬ ‫פרפראות לתורה‬
‫רבות כמו שהעתיקו‪ ,‬ועליו סמכתי בספר התורה‬
‫שכתבתי כהלכתו ספר בראשית" וכו' (זע דארט‬ ‫דער לענגסטער ספר‪ :‬אין די תורה‪ :‬חומש "בראשית"‪ 50 .‬קאפיטלען‪1534 ,‬‬
‫פסוקים‪ 20512 ,‬ווערטער און ‪ 78064‬אותיות‪.‬‬
‫באריכות איבער דעם ענין)‪.‬‬
‫דער ספר האט ארומגעוואנדערט צווישן‬ ‫אין תנ"ך‪ :‬ספר תהלים‪ 150 .‬קאפיטלען‪ .‬די מערסטע אין די צאל ווערטער איז ספר‬
‫פארשידענע אידישע קהילות‪ ,‬ווי ירושלים‪,‬‬ ‫ישעיהו‪.‬‬
‫קהיר און חלב (אלעפא‪ ,‬סיריע)‪ ,‬ביז עס איז‬
‫פארשוואונדן געווארן ביי דעם ווילדן איבערפאל‬ ‫דער קורצסטער ספר‪ :‬אין תורה‪ :‬חומש "ויקרא"‪ 27 .‬קאפיטלען‪ 859 ,‬פסוקים‪,‬‬
‫אויף די אידן אין חלב הי"ד אום כסלו ה'תש"ח‪.‬‬ ‫‪ 1950‬ווערטער און ‪ 44790‬אותיות‪.‬‬
‫נאך בערך צען יאר איז דער "כתר" אנגעקומען‬
‫קיין ירושלים צעריסענערהייט‪ ,‬ווען צענדליגער‬ ‫אין תנ"ך‪ :‬עובדיה (תרי עשר)‪ ,‬איין קאפיטל‪.‬‬
‫בלעטער האבן דערפון געפעלט‪ .‬אין לויף פון די‬ ‫דער לענגסטער קאפיטל אין תורה‪ :‬במדבר קאפיטל ז'‪ 89 ,‬פסוקים‪.‬‬
‫יארן זענען פארשפרייט געווארן עטליכע נייע‬
‫אויפלאגעס פונעם תנ"ך וואס איז מבוסס אויף‬ ‫אין תנ"ך‪ :‬תהלים קי"ט‪ ,1 .‬פסוקים‪.‬‬
‫דער קורצסטער קאפיטל אין תורה‪ :‬ויקרא יב (תחילת פר' תזריע)‪ 8 ,‬פסוקים‪.‬‬
‫די בלעטער פונעם כתר ארם צובא ‪.‬‬
‫אין תנ"ך‪ :‬תהלים קיז‪ 2 .‬פסוקים‪.‬‬
‫דער לענגסטער פסוק אין תורה‪ :‬דברים יג‪ ,‬ו‪ 127 .‬אותיות‪.‬‬

‫אין תנ"ך‪ :‬מגילת אסתר ח‪ ,‬ט‪ 43 .‬תיבות‪.‬‬
‫דער קורצסטער פסוק אין תורה‪ :‬בראשית מו‪ ,‬כג‪ 10 .‬אותיות‪.‬‬

‫אין תנ"ך‪ :‬דברי הימים א א‪ ,‬א‪ 3 .‬תיבות‪ 9 .‬אותיות‪.‬‬
‫דער לענגסטער סדר אין תורה‪ :‬שמות סדר כ"ו‪ 82 ,‬פסוקים‪.‬‬

‫אין תנ"ך‪ :‬ישעיה סדר א'‪ 71 .‬פסוקים‪.‬‬
‫דער קורצסטער סדר אין תורה‪ :‬במדבר‪ ,‬סדר י'‪ 7 .‬פסוקים‪.‬‬
‫די לענגסטע סדרה‪ :‬פרשת נשא‪ 176 .‬פסוקים‪ 2264 .‬תיבות‪ 8632 ,‬אותיות‪.‬‬
‫די קורצסטע סדרה‪ :‬פרשת 'וילך'‪ 30 ,‬פסוקים‪ .‬בפועל איז פרשת ברכה די‬

‫קורצסטע‪ 512 ,‬תיבות‪ 1969 ,‬אותיות ‪.‬‬

‫שבט תשע״ט ‪11‬‬

‫רבי ליפא‬
‫דער דמות הוד און לעבן און שאפן פון פארצייטישן איש חסיד‬
‫ורב פעלים הישיש רבי חנני' יו"ט ליפא לעפקאוויטש ווערט‬ ‫‪12‬‬
‫פאראייביגט אין נייעם וואונדערבארן "איש חי"ל"‪ ,‬וואס איז אן אוצר‬
‫בלום פון היסטארישע ווערק | אינטערוויו מיט'ן ארויסגעבער הרה"ח‬
‫ר' שלמה דוב לעפקאוויטש שליט״א און אינטערעסאנטע שטריכן‬
‫געשילדערט דורך טאלאנטפולן עורך ראשי הרב צבי יונתן מארטאן‬

‫הרב שבתי הורוויץ‬

‫שבט תשע״ט‬

‫יעקב יוחנן גראס זצ"ל פון דער שטאט אירבע‪,‬‬ ‫ובבי ספר און היסטאריע באגריסן די וואונדערליכע ווערק וואס איז‬
‫וועלכער איז געווען א פייערדיגער צאנזער חסיד‬ ‫לעצטנס ערשינען‪ ,‬דער צוויי בענדערדיגער ספר "איש חי"ל" וואס‬
‫און א גרויסער עושר‪ ,‬און גאנץ אירבע מיט אלע‬ ‫באשרייבט דאס פילפארביג און רייכע לעבן און שאפן פון בארימטן‬
‫אירע דערפער און פעלדער האבן געהערט צו‬ ‫חסיד און נגיד משרידי דור הישן דור דעה הרה"ח ר' חנני יו"ט ליפא‬
‫אים‪ .‬ער איז געווען פון די שטארקע שטיצער פון‬
‫דער צאנזער הויף‪ ,‬אסאך געפארן צום דברי חיים‬ ‫לעפקאוויטש ז"ל‪.‬‬
‫און שטענדיג געשיקט געלט‪ .‬אין דעם ביכל איז‬
‫געדרוקט אסאך היסטארישע בריוון פון כתב יד‬ ‫אויסער וואס די לעבנסגעשיכטע פון דעם געהויבענעם חסידישן אידח‬
‫פון הייליגן צאנזער רב‪ ,‬פארשידענע בריוו ווי‬
‫דער הייליגער צאנזער רב בעט אים געלט פאר‬ ‫ואיש מורם מעם ורב פעלים מקבציאל איז א מוסר ולקח טוב פאר זיך און פארקערפערט‬
‫זיינע צדקות און אנדערע בריוו ווי דער צאנזער‬ ‫דראמאטישע און רייך שילדערנדע קאפיטלען‪ ,‬האבן די ארויסגעבער אויסגעברייטערט‬
‫די יריעה און אין דעם ביכל ווערט געשילדערט פילצאליגע פרקי היסטאריע און רייכע‬
‫רב באדאנקט זיך פאר זיינע גרויסע נתינות‪.‬‬ ‫שטיקער פארש ארבעט איבער א רייע תקופות‪ ,‬משפחות מיוחסות‪ ,‬אנשי שם און צדיקים‬
‫הקודמים‪ ,‬וואס מאכט דעם ספר א היסטארישע און ערשטקלאסיגע ווערק וואס ווערט‬
‫"חסיד קדוש" – דער זיידע‬
‫רבי יעקב יוחנן גראס‬ ‫באגריסט דורך חובבי קורת הדורות איבעראל‪.‬‬
‫מיר האבן זיך פארבינדן מיט דעם חשוב'ן מוציא לאור הרה"ח ר' שלמה דוב‬
‫אביסל צו פארשטיין תוקפו וגבורתו פון‬ ‫לעפקאוויטש‪ ,‬אן אייניקל פון ר' ליפא וועלכער שענקט זיינע איינדרוקן צו דער‬
‫רבי יעקב יוחנן ווערט געשילדערט אין ביכל ווי‬ ‫ערשיינונג פון דעם חיבור‪ .‬אויך האבן מיר געשמועסט מיט'ן חשוב'ן עורך הספר האי‬
‫פאלגנד‪ :‬איינער פון די גדולי חסידי צאנז איז‬ ‫ספרא רבא וברוך הכשרון הרב צבי יונתן מארטאן שליט"א‪ ,‬ראש מכון הספר‪ ,‬איבער דער‬
‫געווען הגה"צ דער אדאר רב זצ"ל‪ ,‬וועלכער איז‬ ‫עבודה קשה שבמקדש וואס עס איז אריינגעגאנגען אין נאכפארשן און צוגרייטן די רייכע‬
‫געווען א גרויסער גאון און לוחם מלחמות ה' און‬ ‫קאפיטלען צום דרוק וואס ווערט באוואונדערט דורך אלעמען אלס א קלאסישע ארבעט‬
‫גלייכצייטיג א פייערדיגער צאנזער חסיד‪ .‬נאך‬ ‫בשורה הראשונה און נאך א דיאמאנט אין ספרים שאפע פון חסידישע היסטאריע ספרים‪.‬‬
‫וואס דער צאנזער רב זי"ע האט געדרוקט זיין ס'‬ ‫דאס בוך איז צעטיילט אין צוויי חלקים און ס'איז אין אמת'ן צוויי ביכער‪ .‬דער‬
‫שמות גיטין און דער בעל קיצור שלחן ערוך זצ"ל‬ ‫ערשטער טייל פונעם בוך שילדערט דעם רייכן אפשטאם פון ר' ליפא מבית אבותיו זיינע‬
‫האט געשריבן א ספר דערקעגן ווי יעדע צווייטע‬ ‫עלטערן און אור עלטערן ולמעלה בקודש‪ ,‬די ראשי בית אב פון אומצאליגע היימישע‬
‫שטיקל ענדיגט ער מיט די ווערטער "דלא‬ ‫משפחות בפרט אין סאטמאר וואס זענען אייניקלעך פון די געהויבענע חסידישע אנשי‬
‫כשמות גיטין"‪ ,‬האט דער אדאר רב געדרוקט א‬ ‫מעשה‪ ,‬א שטייגער ווי די לעפקאוויטש משפחה‪ ,‬די פריינד משפחה‪ ,‬די פליישמאן‬
‫ספר קעגן דעם ספר פון בעל קיצור שלחן ערוך‬ ‫משפחה‪ ,‬און די יאקאבאוויטש משפחה – פיר גאר גרויסע משפחות קע"ה מיט אומצאליגע‬
‫זיך אנצונעמען פאר'ן כבוד התורה און הוראה‬ ‫אייניקלעך פון אזעלכע אידן ווי הגה"ק רבי יהושע מקראלי זי"ע אדער די אנדערע ראשי‬
‫משפחות וואס ווערן דערמאנט אין ביכל‪ .‬ווען מ'באקומט א נאנטן אריינבליק מיט'ן רייכן‬
‫פון זיין רבי'ן‪.‬‬ ‫יחוס און תפארת בנים אבותם פון רבי ליפא‪ ,‬אויסער וואס ס'איז פרקי היסטאריע וואס‬
‫למעשה האט ער באצאלט א טייערן פרייז‬ ‫זענען כדאי לעצמם‪ ,‬שענקט עס אויך א בעסערן פערספעקטיוו איבער דעם מענטש און‬
‫פאר דעם‪ .‬אין אדא האבן געוואוינט פילע‬
‫פארערער און ידידים פון רבי שלמה גאנצפריעד‬ ‫זיין שאפן‪.‬‬
‫זצ"ל און זיי האבן אים אויסגע'רודפ'ט עד חרמה‬
‫אז ער האט זיך געמוזט אויפהייבן און אנטלויפן‬ ‫רבי'ן דער מהר"ם שיק‪ .‬אויסער דעם קונטרס‬ ‫"מראש צורים אראנו" – ר'‬
‫קיין ארץ ישראל‪ .‬דער אדאר רב האט שפעטער‬ ‫עקבי יוסף זענען פילע חידושים אין די ספרים‬ ‫ליפא'ס געהויבענעם יחוס‬
‫געדרוקט א ספר "ערך דל" אויף מסכת ערכין‪,‬‬ ‫פון מהר"ם שיק געדרוקט געווארן באזירט אויף‬
‫ברענגט ער אז אונטערוועגנס קיין ארץ ישראל‬ ‫זיינע כתבים‪ ,‬דער מהר"ם שיק האט געהאט אין‬ ‫ר' ליפא איז געבוירן געווארן כ"ד שבט‬
‫איז ער אנגעקומען קיין אירבע וואו ער איז‬ ‫ישיבה אפאר געלונגענע בחורים תלמידי חכמים‬ ‫תרס"ו צו זיין פאטער החסיד רבי אייזיק‬
‫איינגעשטאנען אין שטוב פון ר' יעקב יוסף‪ .‬פון‬ ‫וואס זיי זענען געווען די כותבים ביי די שיעורים‪.‬‬ ‫לעפקאוויטש ז"ל‪ ,‬וועלכער איז געווען א‬
‫די פילע מיטמאכענישן איז ער שטארק קראנק‬ ‫באוואוסטער נאמען אין סאטמאר און איז געווען‬
‫געווארן אז ער האט נישט געקענט גיין ווייטער‬ ‫ר' יעקב יוסף איז געווען איינער פון זיי‪.‬‬ ‫פון די נאנטע תלמידים און חסידים פון קדושת‬
‫אין וועג און אפגעליגן ביי ר' יעקס יוחנן אין‬ ‫ר' יעקב יוסף איז געווען אן אשכנז'ישער‬ ‫יו"ט ביי וועמען ער האט געלערנט אין דער יוגנט‬
‫שטוב פאר זעקס וואכן‪ .‬שילדערט ער ווי "אני‬ ‫תלמיד חכם און ווי אלע אשכנזישער אידן האבן‬
‫הייתי נבוך ושט בארץ וכו' לטוב יזכר ידיד אחד‪,‬‬ ‫זיי אנטוויקלט א שטארקע געפיל צו חסידות און‬ ‫און פארבליבן א פייערדיגן חסיד‪.‬‬
‫הרב המופלג הנגיד הנכבד‪ ,‬חסיד קדוש‪ ",‬אזוי‬ ‫חסידישע רבי'ס‪ .‬אלס בחור איז ער נאך געפארן‬ ‫רבי אייזיק איז געווען א זון פון רבי יעקב‬
‫צום הייליגן יטב לב זי"ע מיט רשות פון זיין רבי'ן‬ ‫יוסף ז"ל‪ ,‬און אייניגע יאר צוריק האט אונזער‬
‫דרוקט ער זיך אויס אויף א בעה"ב‪.‬‬ ‫דער מהר"ם שיק‪ ,‬וואס אויף דעם אליין איז דא‬ ‫מכון הספר ארויסגעגעבן זיינס א ספר מיט'ן‬
‫ר' יעקב יוחנן איז געווען שטארק בידידות‬ ‫נאמען עקבי יוסף‪ ,‬וואס איז א פנקס פון חידושי‬
‫מיט פילע צדיקים בני דורו א שטייגער ווי דער‬ ‫לאנגע מעשיות ואכמ"ל‪.‬‬ ‫תורה וואס ער האט געשריבן אלס בחור‪ ,‬בעיקר‬
‫קאמארנער‪ ,‬דער קדושת יו"ט‪ ,‬רבי היצקא'לע‬ ‫שפעטער האט ער אנגעקניפט א שטארקן‬ ‫תורות וואס ער האט אליין געהערט פון זיין‬
‫קשר קיין צאנז‪ .‬כשהגיע לפרקו האט ער‬
‫חתונה געהאט מיט א טאכטער פון החסיד רבי‬

‫שבט תשע״ט ‪13‬‬

‫"מיין קאנסיל אין‬ ‫שטארקע שטיצער אין סיגוט‪.‬‬ ‫ראצפערטער און נאך‪ .‬אויך איז ער געווען‬
‫גרויסווארדיין"‬ ‫שטארק בידידיות מיט אלע צאנזער קינדער‬
‫דער זיידע‬ ‫און איידעמער און אין ביכל זענען געדרוקט‬
‫ר' ליפא לעפקאוויטש האט געלערנט אלס‬ ‫רבי אייזיק‬ ‫פארשידענע היסטארישע דאקומענטן און בריוון‬
‫בחור ביי אפאר רבי'ס‪ .‬זיין עיקר רבי איז געווען‬ ‫צווישן די צאנזער קינדער צו ר' יעקב יוחנן הין‬
‫דער עצי חיים‪ ,‬אויך האט ער געהערט דארט‬ ‫בנו רבי אייזיק האט שוין געהאט דעם‬
‫שיעורים פון רבי שלמה יהודה העללער‪ ,‬דער‬ ‫גאנצן חסידישן געשטעל‪ ,‬ער איז שוין געגאנגען‬ ‫און צוריק‪.‬‬
‫ראב"ד אין סיגוט און איידעם פון ערך ש"י זצ"ל‪.‬‬ ‫א שטריימל און געווען א רעכט פייערדיגער‬
‫אזוי ווי זיין טאטע און זיידע איז ער געווען‬ ‫חסידישער איד‪ .‬ער האט געלערנט ביים מהרש"ג‬ ‫א תנאים ביים‬
‫מורא'דיג דבוק אין סיגוט‪ ,‬און אזוי האט זיך‬ ‫און ביים ערוגת הבושם אבער בעיקר האט ער‬ ‫צאנזער רב‬
‫געפארעמט א געוואלדיגע התקשרות קיין‬ ‫געלערנט ביי זיין גרויסן רבי'ן דער הייליגער‬
‫קדושת יו"ט‪ ,‬פון וועמען ער איז געווען פון די‬ ‫נאכ'ן שידוך שליסן פון ר' יעקב יוסף‬
‫סאטמאר‪.‬‬ ‫תלמידים מובהקים און פון די גרויסע תומכים‬ ‫לעפקאוויטש‪ ,‬איז דער תנאים פארגעקומען ביים‬
‫ער האט חתונה געהאט מיט א טאכטער פון‬ ‫פון סיגוטער הויף‪ .‬ווען דער עצי חיים איז אוועק‬ ‫הייליגן צאנזער רב אבער שלא בפניו פון חתן‪.‬‬
‫החסיד ר' דוד לוי יאקאבאוויטש‪ ,‬א בעלזער‬ ‫האט ער פארארבעט מעשים אינאיינעם מיט רבי‬ ‫דער חתן איז צוריקגעגאנגען לערנען אין ישיבה‬
‫חסיד וועלכער האט געוואוינט אין מונקאטש‬ ‫מרדכי וויליגער זצ"ל און האבן זיכער געמאכט‬ ‫און די תנאים איז געפראוועט געווארן אין צאנז‪.‬‬
‫וואו ער איז געווען דער ראש פון די חברא‬ ‫דער שווער האט אבער מבטיח געווען פאר'ן‬
‫קדישא און אן אנגעזעענער איד‪ ,‬אזוי איז ר'‬ ‫עס זאל בלייבן א המשך אין סיגוט‪.‬‬ ‫צוקונפטיגן איידעם אז נאך דער חתונה וועט ער‬
‫ליפא געפארן שפעטער קיין בעלזא צו הרה"ק‬ ‫ס'איז פארבליבן בריוון מיט די דרוקסארט‬ ‫אים נעמען קיין צאנז‪ .‬למעשה איז דער צאנזער‬
‫פון עצי חיים ווי די רביצין‪ ,‬א טאכטער פון רבי‬ ‫רב אוועק אום כ"ה תשרי תרל"ו און ר' יעקב‬
‫רבי אהר'לע מבעלזא זי"ע‪.‬‬ ‫שלום אליעזרל זצ"ל‪ ,‬שרייבט צו רבי אייזיק‬ ‫יוסף האט מער נישט געהאט די געלעגנהייט צו‬
‫א שטיק צייט האט ר' ליפא געוואוינט אין‬ ‫וועגן העלפן חתונה מאכן די קינדער די יתומים‪.‬‬
‫מונקאטש ביים שווער‪ ,‬און שפעטער האט ער זיך‬ ‫אויך איז פארבליבן א בריוו פון סאטמארער‬ ‫זיין ביים דברי חיים‪.‬‬
‫פאר ביזנעס באזעצט אין גרויסווארדיין‪ ,‬וואס‬ ‫רבי'ן וועלכער שענקט א המלצה פאר ר' אייזיק‬ ‫דורך די חסידישקייט פון שווער איז געווארן‬
‫איז געווען געווען א שטארק אשכנזישער שטאט‬ ‫און נאך איינעם וואלדמאן אז זיי גייען נאך געלט‬ ‫א געוואלדיגע התקרבות צו בית צאנז און‬
‫דורכאויס די שפעטערע יארן איז ער געפארן צו‬
‫אבער חשוב'ער שטאט‪.‬‬ ‫צו חתונה מאכן דעם עצי חיימ'ס קינדער‪.‬‬ ‫אלע צאנזער רב'ס קינדער‪ ,‬בפרט צום הייליגן‬
‫איינמאל ר' ליפא איז דארט אנגעקומען‪,‬‬ ‫ר' אייזיק איז געווען אן איידעם ביי הרה"ח‬ ‫גארליצער רב זי"ע און צו רבי שלום אליעזר קיין‬
‫האט ער מייסד געווען א סיגוטער שטיבל‬ ‫ר' וואלף פליישמאן ז"ל פון וועמען אלע‬
‫פאר סיגוטער חסידים און זיי האבן פיל מאל‬ ‫פליישמאנס זענען אייניקלעך‪ .‬ער איז געווען א‬ ‫ראצפערט‪.‬‬
‫געברענגט דעם סאטמארער רבי'ן אין שטאט און‬ ‫גרויסער עובד ה' און תלמיד חכם‪ ,‬א מוסטער‬ ‫צו דעם ערשטן יארצייט פון הייליגן צאנזער‬
‫ר' ליפא איז געווען דעם רבינ'ס אמבאסאדאר‬ ‫פון אן אמאליגן בעל בית‪ .‬ער האט געוואוינט אין‬ ‫רב איז ר' יעקב יוחנן געפארן קיין צאנז ווען ער‬
‫אין גרויסווארדיין ווי דער רבי האט אים גערופן‬ ‫האט דאן מיטגענומען זיין נייעם איידעם ר' יעקב‬
‫דער שטאט סאטמאר‪.‬‬ ‫יוסף‪ .‬אין די שפעטערע יארן פלעגט ער אפט‬
‫"מיין קאנסיל אין גרויסווארדיין"‪.‬‬ ‫אריגינעל איז ער געווען אן אשכנזישער‬ ‫פארן צום יארצייט און אמאל האט ער געשריבן‬
‫גאר באוואוסט איז ווען דער סאטמארער‬ ‫איד‪ ,‬אבער ער האט חתונה געהאט בזיוו"ש‬ ‫אין א בריוו אן אינטערעסאנטן אויסדרוק פאר‬
‫רבי זצ"ל איז געקומען קיין גרויסווארדיין בצוק‬ ‫מיט די באבע יוטל ע"ה‪ ,‬א טאכטער פון החסיד‬ ‫זיין אייניקל ווי ער האט זיך דארט געטראפן מיט‬
‫העיתים אום סוכות תש"ד און ס'איז געווען א‬ ‫רבי טובי' גדלי' פריינד זצ"ל א זון פון הגה"ק‬ ‫אלע קינדער און אייניקלעך "ורובם ככולם נכדם‬
‫צוזאמלויפעניש פון טויזנטער חסידים‪ ,‬סיי צוליב‬ ‫רבי יהושע מקראלי זצ"ל פון וועמען דער‬ ‫הקדושים היו משתשע עמי והייתי אצלם כאח"‪.‬‬
‫די מאנגל אין אתרוגים און סיי צו קענען וויילן‬ ‫סאטמארער רבי זי"ע פלעגט נאכזאגן אז ווער‬ ‫ר' יעקב יוסף האט פארפולקאמט דער הוי‬
‫מיט'ן רבי'ן אויף יו"ט‪ ,‬דעמאלט האט דער רבי‬ ‫עס זעט נישט אליהו הנביא ביים סדר איז בכלל‬ ‫מתאבק בעפר רגלי צדיקים וחכמים און איז‬
‫געפירט טיש אין ר' ליפא'ס סוכה‪ ,‬ווי ער האט‬ ‫געפארן צו אלע צדיקי בני דורו‪ ,‬א שטייגער‬
‫געהאט אן אויסנאם הערליכע חופה האבנדיג א‬ ‫נישט קיין מענטש‪...‬‬ ‫ווי קיין בעלזא‪ ,‬סיגוט‪ ,‬ראצפערט‪ ,‬סאטמאר‪,‬‬
‫רבי טובי' גדלי' איז געווען א גרויסער‬ ‫ועוד ועוד‪ .‬ווען דער סאטמארער רבי זצ"ל איז‬
‫ספעציעלע חביבות צו דער מצוה פון סוכה‪.‬‬ ‫מענטש‪ ,‬דער חברותא פון הייליגן מעגלי צדק‬ ‫געפארן קיין ארץ ישראל אין יאר תרצ"ב איז‬
‫אינעם ביכל ווערט ברייט אויסגעשמועסט‬ ‫זצ"ל מיט וועמען ער האט געלערנט אינאיינעם‬ ‫ר' יעקב יוחנן מיטגעפארן‪ ,‬וואס איז געווען א‬
‫די עסקנות פון ר' ליפא בשעת דער מלחמה‪ ,‬זיינע‬ ‫ביים חתם סופר זי"ע און גע'שמ'ט אלס תלמיד‬ ‫גרויסע זאך אז אן עלטערער איד א תלמיד פון‬
‫פערזענליכע איבערלעבענישן און מיטמאכענישן‬ ‫חכם מפורסם‪ .‬ער איז שפעטער ארויף קיין ארץ‬
‫ביים קריג‪ ,‬ביז ער איז למעשה אנגעקומען קיין‬ ‫ישראל וואו ער איז געווען דער אנפירער פון‬ ‫מהר"ם שיק זאל אנטיילנעמען אין דער נסיעה‪.‬‬
‫אונגארישע כולל‪ ,‬זייענדיג סיי א תלמיד חכם און‬ ‫נאך דער הסתלקות פון הייליגן קדושת יו"ט‬
‫אמעריקע‪.‬‬ ‫איז ר' יעקב יוסף געווען שטארק דבוק אין עצי‬
‫נאכ'ן קריג איז ער צוריק קיין גרויסווארדיין‬ ‫סיי אן עושר‪.‬‬ ‫חיים זי"ע‪ ,‬און נאך דער פריצייטיגער פטירה פון‬
‫וואו ער איז נישט געבליבן צולאנג צוליב די‬ ‫ר' וואלפ'ס קינדער זענען שוין געווען‬ ‫עצי חיים איז ער געווען דער ערשטער צו געבן א‬
‫קאמוניסטן אין רומעניע‪ ,‬פון דארט איז ער‬ ‫חסידים אדאנק די פריינד משפחה וואס זענען‬ ‫קוויטל פאר בנו ממלא מקומו הרה"צ רבי זלמן‬
‫געפארן קיין פראג און פון דארט קיין אנטווערפן‪,‬‬ ‫געווען שטארק חסידים און זיי האבן געשלעפט‬ ‫לייבעלע זצ"ל און בכלל איז ער געווען פון די‬
‫וואו ער איז געווען פון די מייסדים פון דער‬
‫דעם שוואגער ר' וואלף קיין צאנז‪.‬‬
‫סאטמארער קהלה אין שטאט‪.‬‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪14‬‬

‫די הויז אין גרויסווארדיין און דער בונקער‪ .‬ווערט געזען הרה"ח ר' יושע לעפקאוויטש‪ ,‬א זון פון רבי ליפא ז״ל‪.‬‬

‫יעקב יוסף‪ ,‬באגלייט מיט בריוון‪ ,‬א טייל פון‬ ‫פון ר' יהושע מקראלי וואס ווערט יעצט צום‬ ‫אין אמעריקע האט ער געוואוינט אין ‪500‬‬
‫זיי וואס זענען נאך קיינמאל נישט געדרוקט‬ ‫ערשטן מאל פארעפנטליכט פון כתב יד‪ .‬אויך‬ ‫בעדפארד זייענדיג דעם רבינ'ס שכן‪ .‬שפעטער‬
‫געווארן ווי מ'זעט די געוואלדיגע קשר פון‬ ‫איז געדרוקט אסאך דאקומענטן פון נאך דער‬ ‫איז ער געפארן קיין מאנסי וואו ער איז‬
‫אונגארישע אידן צום צאנזער רב ווי זיי זענען‬ ‫פטירה בנוגע זיין צוואה און נאך פארשידענע‬ ‫ווידעראמאל געווען צווישן די מייסדים פון די‬
‫געווען די הויפט שטיצער פון אלע זיינע צדקות‪.‬‬ ‫ארטיגע קהלה‪ .‬אין די שפעטערע יארן האט אים‬
‫אויך ווערט אויסגעשמועסט די אלע אנדערע‬ ‫היסטארישע דאקומענטן‪.‬‬ ‫דער רבי אויפגענומען אלס יו"ר פון קרן הצלה‬
‫קינדער פון רבי יעקב יוסף לעפקאוויטש‪ ,‬ווי רבי‬ ‫דער קאפיטל איז אויך געווידמעט ארום‬ ‫פאר וועלכן ער האט זיך אוועקגעגעבן בלב ונפש‬
‫לייביש‪ ,‬דער ראש הקהל אין סאטמאר; דער זון‬ ‫זיינע אנדערע קינדער‪ ,‬ווי ר' משה ארי' פריינד‬
‫רבי אברהם לעפקאוויטש‪ ,‬וועלכער איז געווען אן‬ ‫זצ"ל דער בארימטער סיגוטער ראש הקהל‬ ‫לעשות רצון צדיק‪.‬‬
‫איידעם ביי רבי יעקב צימערמאן‪ ,‬א געהויבענער‬ ‫באגלייט פון פארשידענע אינטערעסאנטע בריוון‬
‫איד‪ ,‬דער זיידע פון אלע צימערמאנס; דער זון‬ ‫א בליק אין איש חי"ל‬
‫רבי חיים‪ .‬אזוי האט עס א היקפ'דיגן ארבעט‬ ‫פון צדיקי בני דורו‪.‬‬
‫אייניגע בלעטער זענען געווידמעט פאר ר'‬ ‫דער הערליכער ספר איש חי"ל‬
‫אויף משפחת לעפקאוויטש‪.‬‬ ‫טובי' פריינד און פארוואס ער איז ארויף קיין‬ ‫פארקערפערט אין זיך פארשידנארטיגע‬
‫פרק ג' איז געווידמעט איבער ר' אייזיק‬ ‫ארץ ישראל‪ .‬אויך ווערט געשילדערט דער‬ ‫היסטארישע קאפיטלען וואס זענען איטליכע‬
‫לעפקאוויטש‪ ,‬זיינע קשרים מיט אלע צדיקים‪,‬‬ ‫סכסוך פון שנ"ת תרל"ה וואס דער כולל שומרי‬ ‫כדאי ברכה לעצמו‪ ,‬פאראייביגנדיג תוקפו‬
‫אסאך פרטים וועגן דעם סיגוטער הויף‪ ,‬אזוי‬ ‫החומות האט געהאט מיט רבי עקיבא יוסף‬ ‫וגבורתו פון פארשידנארטיגע אנשי שם און‬
‫אויך איז שיין באשריבן די היסטאריע פון דער‬ ‫שלעזינגער‪ ,‬מיט אינטערעסאנטע היסטארישע‬ ‫ארומנעמענדיג גלאררייכע תקופות פון דער‬

‫שטאט מארגארעטען און אלע אירע רבנים‪.‬‬ ‫פרטים‪.‬‬ ‫גליקליכער אמאל‪.‬‬
‫פרק ד' איז געווידמעט צו באשרייבן רבי דוד‬ ‫באזונדער ווערט אויסגעשמועסט די‬ ‫דער ערשטער קאפיטל איז מוקדש צו‬
‫לייביש יאקאבאוויטש און זיין קשר מיט בעלזא‪,‬‬ ‫היסטאריע פון הרה"ח ר' וואלף פליישמאן ע"ה‬ ‫באשרייבן די פריינד משפחה און די פליישמאן‬
‫און דערנאך די היסטארישע מחלוקת פון בעלזא‬ ‫משפחה‪ ,‬דאס לעבן און שאפן פון הגה"ק ר'‬
‫און מונקאטש‪ ,‬ווי פארשטענדליך בדרך כבוד‪,‬‬ ‫און זיין פרוי די בארימטע באבע יוטל ע"ה‪.‬‬ ‫יהושע קראלי און זיינע קשרים מיט צדיקי בני‬
‫און דער שלום צווישן די צוויי הויפן וואס איז‬ ‫דער צווייטער פרק שילדערט דאס לעבן‬ ‫דורו‪ .‬באזונדער אינטערעסאנט איז א דבר תורה‬
‫און שאפן פון פריערדערמאנטן רבי יעקב יוחנן‬
‫גראס‪ ,‬דער צאנזער חסיד און שווער פון רבי‬

‫שבט תשע״ט ‪15‬‬

‫רעכטס‪ :‬הרב ישראל חיים דאווידאוויטש ביים הערן זכרונות איבער רבי ליפא פון הגאון רבי מרדכי אהרן שיינבערגער‪.‬‬
‫לינקס‪ :‬הגה״צ רבי יעקב מאיר שעכטער ביים איבערגעבן זכרונות פון רבי ליפא ז״ל‪.‬‬

‫הגאון רבי מאיר סלאווייטשיק זצ״ל‬ ‫האט געוואוינט ביי ר' ליפא אין שטוב פאר כמעט‬ ‫געווען שפעטער אין יאר תרצ"ב‪.‬‬
‫ביים דערציילן זכרונות פון רבי ליפא‬ ‫א יאר צייט‪.‬‬
‫מעשה בר' ליפא‬
‫ברבים משום מעשה שהיה‪ .‬אין דעם ספר ווערט‬ ‫דאס האט אנגעהאלטן ביז כ"ב אדר ווען‬
‫באריכות אויסגעשמועסט דעטאלן איבער'ן‬ ‫ר' ליפא איז געפארן אויף א באן ווי ער האט‬ ‫דער צווייטער טייל פונעם בוך איז‬
‫געדארפט גיין צום קאנסיל אפנעמען דאקומענטן‬ ‫געווידמעט פאר'ן לעבן און שאפן פון ר' ליפא'ן‬
‫בונקער און יענע אומשטענדן‪.‬‬ ‫און נישט געוואוסט אז יענעם טאג זענען די‬
‫א קאפיטל איז געווידמעט צו באשרייבן‬ ‫נאציס איבערגעפאלן די באן שטאנציאנען‪ .‬די‬ ‫זעלבסט‪.‬‬
‫ר' הערש אלימלך פרישערמאן‪ ,‬וועמען מ'האט‬ ‫נאציס האבן זיי אלע פארכאפט און אפגעשיקט‬ ‫דער ערשטער פרק איז איבער זיין יוגנט און‬
‫גערופן ר' הערש אלימלך בן רבי יהושע‬ ‫צו דער געטא אין פעסט און דערנאך קיין‬ ‫די בחורישע יארן‪ ,‬דער צווייטער פרק איז איבער‬
‫טאמאשאווער‪ ,‬א איד וואס איז געווען א קדוש‬ ‫אוישוויץ פון וואו ר' דוד לייביש זצ"ל איז‬
‫וטהור און זיין טאטע איז געווען נאך פון די בני‬ ‫קיינמאל מער אהיימגעקומען הי"ד‪ .‬דאס ביכל‬ ‫זיינע פריע יארן אלס יונגערמאן‪.‬‬
‫עלי' פון חוזה‪ ,‬ער איז געווען פון די רביס פון‬ ‫שילדערט וויאזוי מ'האט זיי געפירט קיין‬ ‫דער דריטער פרק איז מוקדש איבער די‬
‫פוילן געקומען קיין אונגארן‪ .‬ר' הערש אלימלך‬ ‫אוישוויץ און א מעשה פלא ווי דער קאלאשיצער‬ ‫פעולות נשגבות פון ר' ליפא ביים קריג צו‬
‫האט נישט איבערגעלאזט קיין קינדער און‬ ‫רב איז געקומען צו זיין זון אין חלום און געזאגט‬ ‫ראטעווען הרה"ק ר' ישעי'לע טשעחויבער זי"ע‪,‬‬
‫דאס איז דאס ערשטע מאל זיין נאמען ווערט‬ ‫דער יונגסטער קינד פון הייליגן דברי חיים זי"ע‪.‬‬
‫מיט אים ווידוי‪.‬‬ ‫מ'זעט ווי ר' ליפא האט איבערגעקערט וועלטן‬
‫פאראייביגט לכל פרטיה ודקדוקיה‪.‬‬ ‫איבער הונדערט זייטן ווערט געווידמעט‬ ‫און געטון אלע סארטן פעולות פאר זיין הצלה‪,‬‬
‫די קומענדיגע קאפיטלען דערציילן ווי ר'‬ ‫צו דאקומענטירן דאס לעבן פון הרה"ק רבי‬ ‫וועלכע זענען ליידער אלע דורכגעפאלן‪ .‬גאר‬
‫ליפא איז אנגעקומען קיין אמעריקע און איבער‬ ‫דוד לייביש צום ערשטן מאל באגלייט מיט‬ ‫אינטערעסאנטע היסטארישע נאטיצן ווערן‬
‫זיין דביקות און התקשרות צו צדיקים ווי דער‬ ‫ערשטהאנטיגע עדות און בריוו און דאקומענטן‪,‬‬ ‫געשילדערט‪ ,‬דער עיקר דערפון איז דערציילט‬
‫סאטמארער רבי זי"ע‪ ,‬רבי איציקל – פון וועמען‬ ‫געווארן דורך הרבנית דבורה'לע שפירא תחי'‪,‬‬
‫עס איז געדרוקט א צוואנציג דרייסיג בריוון צו‬ ‫וואס מאכט עס פאר א היסטארישע ווערק‪.‬‬ ‫זי איז היינט אין די הויכע ניינציגער יארן און‬
‫איר טאטע איז געווען א זון פון רבי ישעי'לע‬
‫ר' ליפא‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫באבוב רב אין בונקער‬
‫טשעחויבער זי"ע‪.‬‬
‫ר' ליפא'ס ליסטע‬ ‫ווי ערווענט איז ר' ליפא פארשיקט געווארן‬ ‫דער פערטער פרק איז אן אינטערעסאנטע‬
‫קיין אוישוויץ אבער דערווייל איז זיין פרוי און‬ ‫קאפיטל געשיכטע איבער הרה"ק רבי דוד‬
‫פרק י"ד רעדט זיך פון דעם "וראה בטוב‬ ‫די קינדער פארבליבן אין גרויסווארדיין‪ .‬בינו‬ ‫לייביש האלבערשטאם מקאלשיץ זצ"ל הי"ד‬
‫ירושלים"‪ .‬היינט גיט יעדער געלט פאר ירושלים‬ ‫לבינו איז דער באבובער רב זצ"ל אנגעקומען‬ ‫וועלכער איז געווען א יונגערמאן א קדוש וטהור‪,‬‬
‫און אירע געהויבענע בני ציון היקרים‪ ,‬אבער אין‬ ‫קיין אונגארן‪ ,‬ער האט זיך נאך געטראפן מיט ר'‬ ‫ווי ער האט מצליח געווען צו אנטלויפן פון‬
‫יאר תש"כ איז נישט געווען ווי היינט‪ ,‬מ'האט‬ ‫ליפא אין פעסט ווי ר' ליפא האט אים גע'עצה'ט‬ ‫באכניע געטא קיין אונגארן‪ .‬ער האט געזען מיט‬
‫נישט געוואוסט פון די געהויבענע ירושלימער‬ ‫צו פארלאזן פעסט וואס איז געווען א הויפט‬ ‫די אייגענע אויגן ווי מ'הרג'עט אויס זיין גאנצע‬
‫אידן צו זאגן‪ .‬ר' ליפא איז אבער געווען א מבין‪,‬‬ ‫שטאט און ענדערש זיך אויסבאהאלטן קיין‬ ‫פאמיליע‪ ,‬זיין מאמע‪ ,‬זיין ווייב און קינדער‬
‫האט ער שוין אין יענע יארן צואמגענומען א‬ ‫גרויסווארדיין‪ ,‬איז דער באבובער רב געקומען‬ ‫הי"ד און האט די אלע מעשיות ערשטהאנטיג‬
‫וואוינען ביי ר' ליפא אין שטוב אינאיינעם מיט‬
‫דערציילט פאר ר' ליפא'ן‪.‬‬
‫די רביצין ע"ה‪.‬‬ ‫נאך וואס רבי דוד לייביש זצ"ל איז‬
‫דער באבובער רב זצ"ל איז געווען א קלוגער‬ ‫אנגעקומען קיין אונגארן האט ער זיך אנגעטראפן‬
‫איד און האט שוין געוואוסט וואס די נאציס‬ ‫מיט ר' ליפא וועלכער איז געווען דער עסקן בה"א‬
‫זענען אלץ אומשטאנד‪ ,‬איז ער אויפגעקומען‬ ‫הידוע ארויסצוהעלפן די צאנזער אייניקלעך‪.‬‬
‫מיט א פלאן צו בויען א בונקער‪ .‬יעדער באבובער‬ ‫ער האט אים מציע געווען איבערצולאזן פעסט‬
‫חסיד קען די מעשה מיט די בונקער ווי ער האט‬ ‫און קומען קיין גרויסווארדיין וואו ס'איז געווען‬
‫זיך אונטערגענומען צו פראווען מלוה מלכה‬ ‫פארהעלטניסמעסיג רואיגער‪ ,‬וכך הוה‪ ,‬און ער‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪16‬‬

‫ווי קען מען וויסן וואס איז קראנט?‬ ‫רבי ליפא ז״ל גיסט אן כוס של ברכה פאר'ן‬ ‫ליסטע פון דערהויבענע יונגעלייט וועמען ער‬
‫קודם כל‪ ,‬א מעשה איז א מעשה און קיין‬ ‫ירושלימ׳ער רב‪ ,‬בעל מנחת יצחק זצוק״ל‬ ‫האט געגעבן א קביעות'דיגע תמיכה‪ .‬די ליסטע‬
‫איין מעשה איז נישט מתיר קיין עגונה‪ .‬דער‬ ‫איז אריינגעדרוקט אין ביכל און ווער ס'ווייסט‬
‫שרייבער דארף טאקע נאכקוקן צי זאכן שטימען‪,‬‬ ‫דיין‪ .‬ער האט געארבעט על המחיה ועל הכלכלה‬ ‫אביסל פון ירושלימער אידן צו זאגן זעט ווי‬
‫אויך מאכט מען "קראס רעפערענץ"‪ ,‬דאס הייסט‬ ‫אבער דאס איז נישט געווען זיין לעבן‪ ,‬זיין‬ ‫יעדער נאמען וואלט געקענט זיין א רבי פאר‬
‫מ'דארף באשטעטיגן די זעלבע אינפארמאציע‬ ‫לעבן איז געווען די קביעות עתים לתורה‪ ,‬די‬ ‫זיך‪ .‬מ'טרעפט אזעלכע נעמען ווי תולדות אהרן‬
‫פון פארשידענע ריכטונגען‪ ,‬א שטייגער ווען‬ ‫רבי זצ"ל‪ ,‬רבי יעקב מאיר שעכטער‪ ,‬רבי מאיר‬
‫אייניגע עלטערע אידן דערציילן די זעלבע‬ ‫התקשרות צו צדיקים‪.‬‬ ‫בראנדסדארפער‪ ,‬וועלכע זענען דעמאלט געווען‬
‫אינפארמאציע און זיי זענען כמעט אידענטיש‬ ‫א גאר שטארקע הגדרה האבן מיר געהערט‬ ‫יונגעלייט און זיי זענען געווען אויף זיין ליסטע‪,‬‬
‫פון הגה"צ ר' חיים אורי פריינד‪ ,‬האט ער געזאגט‪:‬‬
‫ווייסט מען אז ס'איז קראנט‪.‬‬ ‫ר' ליפא איז געווען א ביזנעסמאן‪ ,‬און גענוי ווי א‬ ‫ר' אפרים זלזניק ועוד ועוד‪.‬‬
‫אויך טוען די דאקומענטן העלפן‬ ‫געניטער ביזנעסמאן ווייסט וואו צו אינוועסטירן‬ ‫די געשיכטע וויאזוי ער האט זיך באקענט‬
‫באשטעטיגן זאכן‪ .‬דאס איז נאך א מעלה פון‬ ‫און וואו איינצושטעקן זיין געלט‪ ,‬האט ר' ליפא‬ ‫מיט רבי יעקב מאיר איז געווען אין יאר תש"כ‬
‫ארומגיין צו אלטע אידן און זיי אויסהערן אז אזוי‬ ‫געוואוסט וואו צו אינוועסטירן אויך ברוחניות‬ ‫ווען ער איז געווען ביי רבי יודעלע זשיקעווער‬
‫זיי זענען מער ווי וויליג מיטצוטיילן קאפיעס פון‬ ‫און האט אפירגעזוכט אלע באהאלטענע ערליכע‬ ‫זצ"ל וועמען ער האט נאך געקענט פון‬
‫דאקומענטן וואס אין אנדערע פעלער וואלט עס‬ ‫גרויסווארדיין‪ ,‬האט ער אים געזאגט אז אין כולל‬
‫קיינמאל נישט געבליבן פאראייביגט און וואלט‬ ‫אידן און זיי געשטיצט ברוח נדיבה‪.‬‬ ‫דושינסקיא‪ ,‬תרביצא ווי מ'האט עס גערופן‪ ,‬איז‬
‫אפילו אין די עלטערע יארן האט ער‬ ‫דא א יונגערמאן א געוואלדיגער עובד ה' וועמען‬
‫געזעסן פארשטויבט אין ארכיוון‪.‬‬ ‫נישט געקענט סובל זיין קיין ביטול הזמן נאר‬
‫„„ווי לאנג האט מען געארבעט אויף דעם‬ ‫געפיבערט מיט אקטיוויטעטן‪ .‬ער איז געפארן‬ ‫ס'איז כדאי איר זאלט אים קענען‪.‬‬
‫קיין מאנטרעאל און טאראנטא פאר קרן הצלה‪.‬‬ ‫ר' ליפא האט זיך נישט געפוילט און האט‬
‫ביכל?‬ ‫„„וועלכע גדולי ישראל פון ארץ ישראל‬ ‫מברר געווען ווי דער יונגערמאן ר' יעקב מאיר‬
‫פיר יאר‪ .‬דאס רעכנט אריין הונדערטער‬ ‫איז מען געגאנגען הערן איבער ר' ליפא אין‬ ‫שעכטער וואוינט‪ .‬אנקומענדיג צו זיין שטוב‬
‫שעות פון ריסוירטש און מער פון דעם אז מיט‬ ‫און זעענדיג דעם שווערן מצב און עניות און ווי‬
‫אלטע אידן דארף מען האבן א שפראך מיט זיי‪.‬‬ ‫צוגרייטונג צום ספר?‬ ‫דער איד דינט דעם אויבערשטן אויף א העכערן‬
‫מ'קען נישט אינטערוויואירן אן אלטן איד אז‬ ‫אויסער די ערווענטע גדולי ישראל אין‬ ‫פארנעם‪ ,‬האט ער אים אנגעהויבן שטיצן און‬
‫מ'קען נישט קיין היסטאריע‪ ,‬ווייל ער וועט זיך‬ ‫ארטיקל‪ :‬הגה"צ ר' חיים אורי פריינד‪ ,‬די‬ ‫איז געווען דער סאמע ערשטער שטיצער פון‬
‫נישט עפענען פאר דיר‪ ,‬ער שפירט ווי ער רעדט‬ ‫בריסקער ראשי ישיבה הגאונים רבי מאיר‬ ‫רבי יעקב מאיר‪ ,‬לאנג איידער די וועלט האט‬
‫מיט איינעם וואס פארשטייט נישט זיין שפראך‪.‬‬ ‫סאלאווייטשיק און רבי דוד סאלאווייטשיק‪,‬‬
‫דער אלטער איד דארף מיינען אז איך האב‬ ‫הגה"צ רבי מרדכי אהרן שיינבערגער‪ ,‬הגה"צ‬ ‫געוואוסט פון אים‪.‬‬
‫געוואוינט אין "שאראש פאטאק"‪ ,‬ער דארף‬ ‫רבי יעקב מאיר שעכטער‪ ,‬הגה"צ ר' שמואל‬ ‫דער לעצטער פרק איז געווידמעט איבער‬
‫פילן ווי איך בין אינדערהיים‪ .‬אז ער רעדט פון‬ ‫דער התייסדות פון קרן הצלה ווי ר' ליפא האט‬
‫ר' אבא הערצל פון חברה ש"ס אדער ר' משה‬ ‫טשעטשיק‪ ,‬ועוד‪.‬‬ ‫געדינט אלס יושב ראש‪ .‬ר' ליפא איז שוין געווען‬
‫חיים דער גבאי און איך ווייס נישט ווער די אידן‬ ‫אויך האט מען גערעדט מיט אומצאליגע‬ ‫א איד אין די אכציגער יארן‪ ,‬אזעלכע יארן‬
‫זענען‪ ,‬קודם ווייסט נישט דער אינטערוויואירער‬ ‫עלטערע אידן וואס האט דערציילט זכרונות‪,‬‬ ‫זיצט מען שוין אין שטוב און זיכער איז מען‬
‫וואס אויפצוכאפן און וואס איז וויכטיג און וואו‬ ‫טייל פון זיי לעבן מער נישט און זענען אוועק‬ ‫ניט פארנומען מיט עסקנות‪ .‬ער האט זיך אבער‬
‫צו גראבן טיפער‪ ,‬והשנית אז דער אלטער איד‬ ‫אריינגעלייגט בלב ונפש און געלאפן איבער‬
‫נאך איידער דער ספר איז ארויס פון דרוק‪.‬‬ ‫שטאקן און שטיגן צו זאמלען געלט פאר קרן‬
‫ווערט מיד און פארמאכט זיך‪.‬‬ ‫„„הערנדיג ערציילונגען פון עלטערע זקנים‪,‬‬
‫אז דער אלטער איד זעט אז דער‬ ‫הצלה‪.‬‬
‫מיטשמועסער ווייסט וואס ער רעדט‪ ,‬ווערט ער‬ ‫אדאנק קרן הצלה האט ער געהאט א‬
‫אפן ווייל ער וויל רעדן אבער ער דארף טרעפן‬ ‫מורא'דיגן קשר מיט אלע ירושלימער רבנים ווי‬
‫אויערן‪ .‬אז דער זקן רעדט פון "סאטמארער‬ ‫רבי משה אריה זצ"ל‪ ,‬דער מנחת יצחק און די‬
‫רב" דארף דער שרייבער וויסן פון וועלכער‬ ‫בריסקער ראש ישיבות‪ ,‬א שטייגער ווי רבי מאיר‬
‫סאטמארער רב ער רעדט געוואנדן אין די‬ ‫סאלאווייטשיק זצ"ל וועלכער האט געזאגט א‬
‫קאנטעקסט און לויט די יארן‪ ,‬ווייל נישט‬ ‫הגדרה אז "ר' ליפא איז געווען פון די אמאליגע‬
‫אונגארישע בעלי בתים וואס מ'טרעפט נישט‬
‫אלעמאל מיינט עס די זעלבע‪.‬‬
‫ריסוירטש איז א שווערע און אויסמאטערנדע‬ ‫היינט"‪.‬‬
‫ארבעט‪ ,‬אמאל ליינט מען פיר שורות אין‬
‫ספר און מ'ווייסט נישט ווי אונטער דעם ליגט‬ ‫‪‬‬
‫צענדליגער שעות פון נאכגיין די אינפארמאציע‬
‫און צוזאמשטעלן א ציגל אויף א ציגל ביז עס‬ ‫„„אין א ווארט‪ ,‬וויאזוי וואלט איר מגדיר‬
‫האט געשטימט אז די פיר שורות זאלן קענען‬ ‫געווען ר' ליפא פאר'ן יונגן דור?‬
‫געשריבן ווערן מיט א קלארן סדר און אלע‬
‫אן אמאליגער אונגארישער בעל הבית‪.‬‬
‫פרטים ‪.‬‬ ‫ער איז נישט געווען קיין רב און נישט קיין‬

‫שבט תשע״ט ‪17‬‬

‫| איבעיא להו |‬

‫מ׳קען אריינשיקן פראגעס פאר דעם ״איבעיא להו״ ּפאנעל‬
‫וואס וועט בס"ד געענטפערט ווערן דורך די לבלר משיבים‬

‫קרח האט געהאט זיין עדה‪ ,‬און אויך משה האט געהאט זיין קליינע‬ ‫| השקפה |‬
‫קבוצה מענטשן‪ ,‬אבער רוב כלל ישראל האט זיך נישט אריינגעמישט‪ ,‬נאר‬
‫הרב עזריאל טויבער‬
‫געשטאנען אין א זייט‪.‬‬ ‫מחבר ספרי פרקי מחשבה‬
‫האט אים זיין אייניקל געפרעגט‪ :‬היתכן אז דו האסט געהאט ספיקות‬
‫אין משה רבינו? האט אים דער זיידע געענטפערט‪ :‬אויב וואלסטו געוואוסט‬ ‫פראגע‪ :‬מאכט זיך ליידער אפט וואס עס קומען אונטער‬
‫פארשידענע מחלוקת במחנינו‪ ,‬חדשים לבקרים‪ ,‬און לאזן‬
‫ווער קרח איז געווען‪ ,‬וואלסטו דאס נישט געפרעגט!‬ ‫איבער א וואלקן פון אומזיכערקייט‪ .‬אסאך שפירן ווי זיי‬
‫אויב אזוי‪ ,‬פרעגט זיך די שאלה‪ :‬לפי זה‪ ,‬ווער איז יא געשטאנען מיט‬ ‫דארפן באלאנגען אין א געוויסן זין צו איינע פון די צוויי‬
‫צדדים‪ ,‬אין דער צייט וואס יעדע צד האט מיט זיך גרויסע‬
‫משה רבינו אויף איין זייט?‬ ‫מענטשן‪ .‬ווי אזוי פארנעמט מען אזא זאך? ווי אזוי דארף מען‬
‫דער ענטפער איז‪ :‬נאר די וועלכע זענען געווען אזוי ווי משה‪ ,‬וואס‬
‫זענען אנגעקומען צו די דרגה פון 'ונחנו מה'‪ ,‬די האבן מעיד געווען אויף זיך‬ ‫דאס באהאנדלען?‬
‫אז זיי האבן נישט קיין שום אייגענע נגיעה‪ ,‬זיי זענען בלתי לה' לבדו‪ ,‬נאר זיי‬ ‫נ‪.‬ח‪.‬ה‪ ,.‬ברוקלין‬
‫האבן געקענט נעמען א צד און מלחמה האלטן מיט דעם צווייטן צד‪ ,‬ווייל זיי‬
‫זענען באמת נישט געווען אינעם בילד און האבן נישט געהאט קיין אייגענע‬ ‫ישט אומזיסט איז דא אויף אונז א שטענדיגע חיוב "זכור אל תשכחנ‬
‫אינטערעסע‪ .‬נאר אזוי איז מותר צו נעמען א שטעלונג און גיין מיט משה‬
‫את אשר הקצפת את ה' אלוקיך במדבר"‪ ,‬און איינע פון זיי‪ ,‬איז די‬
‫רבינו קעגן דעם צווייטן צד‪.‬‬ ‫מעשה פון קורח ועדתו‪ .‬דאס איז כדי מיר זאלן נישט נכשל ווערן‬
‫היינט צוטאגס‪ ,‬ווער קען זאגן אויף זיך אז ער איז הונדערט פראצענט‬
‫אין מחלוקת‪.‬‬
‫נקי‪ ,‬ריין פון יעדע מינדעסטע פלעק און אינטערעסע‪.‬‬ ‫דער ישמח משה זי"ע האט מעיד געווען אויף זיך אז ער‬
‫וועגן דעם איז מיין עצה‪ :‬שטיי אין א זייט און אינטערעסיר דיך נישט צו‬ ‫געדענקט אלע זיינע פריערדיגע גלגולים‪ ,‬און צווישן זיי איז ער געווען‬
‫הערן די צדדים אין דער מחלוקת‪ ,‬ווייל אזוי וועסטו נישט קענען נעמען קיין‬ ‫אין דור המדבר‪ .‬האט אים געפרעגט זיין אייניקל דער ייטב לב זי"ע‪ :‬וואס‬
‫האסטו געטון ביי דער מחלוקת פון קרח ועדתו? אויף וועלכער זייט ביסטו‬
‫שטעלונג און ווערן אריינגעצויגן‪ .‬דו מוזט נישט נעמען קיין צד‪.‬‬ ‫געווען? האט אים דער ישמח משה געענטפערט‪ :‬איך בין געשטאנען אין‬
‫דער מהר"ל זי"ע זאגט‪ :‬מחלוקת איז דער גיהנם אליינס‪ ,‬און אויף דעם‬ ‫דער זייט און נישט גענומען קיין שטעלונג אין דער מחלוקת‪ ,‬און אזוי איז‬
‫ווערן אויך קליינע קינדער געשטראפט‪ .‬נישט ווייל מען שטראפט זיי‪ ,‬נאר‬
‫געווען מיט רוב כלל ישראל‪.‬‬
‫ווייל ווען איינער געפינט זיך אין גיהנם בריט ער זיך אפ‪.‬‬
‫און דער מהר"ל לייגט צו‪ :‬גרויסע זאכן פאסירן אויף דער וועלט‪ ,‬זיי‬
‫פאסירן פון הימל‪ ,‬און א מענטש האט נישט קיין בחירה איבער זיי‪ ,‬און‬
‫צומאל צוויי צדדים אין א מחלוקת ווערן אויך פון הימל‪ ,‬און יעדע צד דארף‬

‫היטן אויפן צווייטן און אנערקענען אין דער צווייטער זייט‪.‬‬
‫נאר וואס דען? מיט דעם אלעם‪ ,‬די בחירה פון א מענטש אויף וועלכע‬
‫צד צו וועלן זיין‪ ,‬איז נאר דער 'חובת ההשתדלות' וואס איז דער דרך ה'‪ ,‬און‬
‫וואו דער אויבערשטער וויל איך זאל גיין‪ ,‬אבער די תוצאות צום סוף‪ ,‬וואס‬

‫דער אמת איז‪ ,‬דאס איז שוין ביד השם‪ ,‬ואלו ואלו דברי אלוקים חיים‪ .‬‬

‫איר קענט אריינשיקן פראגעס אין השקפה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬חכמה ומדע‪ ,‬פאר דעם ״איבעיא להו״ ּפאנעל‪,‬‬
‫און עס וועט בס"ד געענטפערט ווערן דורך די משיבים החשובים שליט״א‬

‫‪Mail: 543 bedford Ave. #207 Brooklyn NY 11211 | Fax: 718.928.3348 | Email: [email protected]‬‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪18‬‬

‫אייגנארטיגער שאלות ותשובות ּפאנעל אין השקפה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬תורה ומדע‬

‫ווערן זיי צעבראכן און זענען זיך מייאש און שיידן זיך אפ פון מענטשן‪.‬‬ ‫| מחשבה |‬
‫למעשה‪ ,‬דאס אלעס וואס מיר האבן געשילדערט איז א קלאסישער‬
‫ביישפיל ווי אזוי מיר אלע שטייען פאר א בחירה אויב מיר וועלן טראכטן‬ ‫הרב אהרן פריעדמאן‬
‫וואס אנדערע פארמאגן און אז מיר פארמאגן דאס נישט‪ ,‬אדער בוחר זיין‬ ‫מחבר ספרי גם אתה יכול‬
‫זיך צו קאנצענטרירן אויף וואס מיר פארמאגן יא און וואס מיר האבן די‬
‫מעגליכקייט צו טון‪ .‬אט דער בחירה‪ ,‬דאס איז וואס וועט קובע זיין אויב‬ ‫פראגע‪ :‬איך שפיר אז עס פעלט מיר אויס צו גיין אויף‬
‫מיר זאלן זיך כסדר ארומדרייען מיט א געפיל אז מיר פארפאסן זאכן און‬ ‫אפרו און איך דארף דרינגנד א וואקאציע‪ ,‬אבער איך קען מיר‬
‫געשעענישן וואס מיר וואלטן געקענט מיטהאלטן און פון זיי הנאה האבן‪,‬‬
‫אדער אויב מיר וועלן זוכה זיין צו קענען הנאה האבן במלואו פון אלעם‬ ‫דאס נישט ערלויבן‪ .‬וואס איז די עצה?‬
‫ש‪.‬ע‪.‬‬
‫וואס השי"ת שענקט אונז און זיין פול מיט שמחת החיים‪.‬‬
‫פונקט ווי יעדער פארשטייט אז ווער עס קאנצענטרירט זיך צו קוקן‬ ‫רב פריעדמאן!" האט מיך אמאל עמיצער״ה‬
‫אויף דער שטראלנדיגער זון ווערט פארבלענדעט און אלס רעזולטאט פון‬
‫דעם וועט אים שווער ווערן דאס זען אויך אויף וואס עס טוט זיך ארום אים‪.‬‬ ‫אפגעשטעלט אין גאס‪" .‬איך קוק מער נישט אין די‬
‫די זעלבע איז די בחירה פון זיך פאראינטערסירן און אונטערזוכן וואס די‬ ‫צייטונגען! איך קען נישט פועל'ן ביי מיר צו זען‬
‫עשירים און די מוצלחים פון צווישן אונז פארמאגן‪ ,‬עס טוט אונז פארבלענדן‬ ‫די שרייענדיגע אויפהייטערנדע רעקלאמעס איבער‬
‫און איז גורם אז מיר זאלן נישט זיין מסוגל מבחין צו זיין און נישט זען די‬ ‫וואקאציעס ארום דער וועלט‪ ...‬הלוואי ווען איך‬

‫שפע וואס שטייט פאר אונז‪.‬‬ ‫וואלט צו די אלע פלעצער געקענט פארן"‪...‬‬
‫זיינע ווערטער האבן ביי מיר געהאט א שטארקן אפקלאנג‪ ,‬נאך‬
‫‪‬‬ ‫וואס פונקט האב איך יענע וואך געהערט פון נאך איינעם וואס האט זיך‬
‫באקאלאגט אויף די אלע אנאנסן איבער אפרו און קור‪-‬ערטער‪ .‬יענער‬
‫איך האב אמאל געזען א וואונדערליכן רעיון אינעם ספר הנפלא 'ראש‬ ‫האט זיך מיר אויסגעדריקט אז טיילמאל ווען ער נעמט די צייטונגען אין די‬
‫הגבעה' (צוואת הרה”צ ר’ פנחס ב’ר יהודה זצ”ל‪ ,‬מ”מ בק”ק פלאצק‪,‬‬ ‫הענט‪ ,‬ווערט אים פשוט שלעכט‪ ,‬זעענדיג אזויפיל שיינע ערטער וואס ער‬
‫מתלמידי הגר"א מוילנא זצ”ל) אז מיר האבן נישט וואס צו זארגן אויף וואס‬
‫מיר פארמאגן נישט וויבאלד באמת לא חיסר הקב”ה בעולמו קיין שום זאך‬ ‫קען זיך נישט ערלויבן אהינצופארן‪.‬‬
‫אסאך טענה'ן אז איינס פון די פראבלעמען אין אונזער דור איז אז‬
‫אין וואס מיר נויטיגן זיך‪ ,‬און מיר אלע האבן א שפע אדיר‪.‬‬ ‫מיר זענען פארפלייצט מיט אזא גרויסער שפע פון אינפארמאציע‪ ,‬אז דאס‬
‫ער ברענגט דאס וואס ווערט דערציילט אין גמרא (ב”ק נ‪ ):‬מיט איינעם‬ ‫שטרענגט אונז פשוט איבער‪ ...‬צוליב די פארגעשריטענע טעכנאלאגיע‬
‫וועלכער האט אוועקגערוימט זיינע שטיינער פון זיין רשות צום רשות‬ ‫וואס ברענגט אז יעדע זאך וואס פאסירט אין אנדערן עק וועלט ווערן‬
‫הרבים אריין‪ .‬א חסיד איז אים פארבייגעגאנגען און אים אויפמערקזאם‬ ‫מיר געוואויר בליץ שנעל‪ .‬אונזער סביבה האט געמאכט אומגלויבליכע‬
‫געמאכט און געפרעגט‪ :‬פארוואס קערסטו שטיינער פון א רשות וואס איז‬
‫נישט דיינס צו א רשות וואס איז דיינס?! יענער האט אפגעשפעט פון אים‪.‬‬ ‫פארשריט און האט זיך גאר שטארק אויסגעברייטערט‪.‬‬
‫מיט די טעג האט יענער געדארפט פארקויפן זיין הויז און ער איז געבליבן‬ ‫אלס רעזולטאט פון דעם‪ ,‬אין יעדע הינזיכט אין וועלכע מיר זאלן זיך‬
‫נאר וועלן פארברייטערן‪ ,‬ווערן מיר גרינג געוואויר אז אנדערע‪ ,‬נאך פאר‬
‫אן א דאך איבער'ן קאפ‪.‬‬ ‫אונז‪ ,‬האבן שוין דאס פרובירט און זענען אנגעקומען גאר ווייט‪ .‬דעריבער‬
‫אין איינע פון די טעג ווען יענער האט שפאצירט אין גאס האט‬ ‫איז גאר גרינג אז מיר זאלן פאלן ביי זיך און ווערן צעבראכן און פארלירן‬
‫ער זיך אנגעשטויסן אין זיינע שטיינער וואס ער האט לעצטנס געהאט‬
‫ארויסגערוימט אין גאס‪ ,‬האט ער דעמאלט געזאגט‪ :‬ווי ריכטיג האט יענער‬ ‫אונזער זיכערקייט מצליח צו זיין‪.‬‬
‫מענטש געזאגט‪ ,‬פארוואס קערסטו די שטיינער פון א רשות וואס איז נישט‬ ‫דאס איז אלעס אין גשמיות און די זעלבע איז אין רוחניות‪ .‬אויך אין‬
‫רוחניות זענען פארהאן אסאך וואס ברעכן אונטער‪ ,‬נאך וואס זיי זעען און‬
‫דיינס צו דיין אייגן רשות?!‬ ‫הערן איבער די גרויסע פון צווישן אונז וועלכע האבן שטארק מצליח געווען‬
‫דער רשות היחיד איז אונזערס‪ ,‬און עס איז מעגליך דאס צו שאדן האבן‬ ‫און הויך געשטיגן‪ ,‬און ווען זיי כאפן אז זיי האבן נישט די מעגליכקייט צו‬
‫דורכדעם וואס דאס קען ווערן אוועקגענומען פון אונז‪ .‬דאקעגן דער רשות‬ ‫גרויס ווערן אויף אזא פארנעם ווי מ'דערציילט אויף דעם און יענעם‪ ,‬דאן‬
‫הרבים‪ ,‬דאס באלאנגט פאר אלעמען און קיינער קען דאס פון אונז נישט‬
‫אוועקנעמען‪ .‬די הימל און ערד איז פאר אונז‪ ,‬די זון און לבנה שיינען אייניג‬
‫פאר די עשירים און עניים צוגלייך‪ ,‬אלע גאסן‪ ,‬שטעט און דערפער‪ ,‬שטעגן‬
‫און וועגן באלאנגען פאר אונז אלעמען די זעלבע‪ ,‬אלע בלעטער און בלומען‪,‬‬

‫ביימער און שטאנגען‪ ,‬אלעס אלעס‪.‬‬
‫די בתי כנסיות און בתי מדרשות מיט די אלע טייערע ספרים וואס זיי‬
‫פארמאגן איז אפן‪ ,‬און מיר אלע האבן א רשות אריינצוגיין און הנאה האבן‬

‫שבט תשע״ט ‪19‬‬

‫| איבעיא להו |‬

‫אונזערע הענט און אין אונזער נאנטן ארום‪ .‬וויפיל שפע פארמאגן מיר און‬ ‫און אריינצובליקן אין די ספרים‪ ,‬קומט דאך אויס‪ ,‬אז די גאנצע וועלט איז‬
‫וויפיל גוטס שענקט אונז דער אויבערשטער ברוב רחמיו וחסדיו‪ .‬אנשטאט‬ ‫אונזערס און אין אונזער רשות‪ ,‬און אלע דאגות וואס מיר האבן איז אויף א‬
‫זיך צו דערפרייען און אנזעטיגן פון די שפע‪ ,‬וויינען מיר אויף די זאכן וואס‬
‫מיר פארמאגן אינגרויסן און נאך מיט א ברייטקייט און אויף אלעס וואס איז‬ ‫רשות שאינו שלנו‪ ...‬עד כאן דבריו‪.‬‬
‫וויפיל אמת ליגט אין אט דעם דערהער‪ .‬מען דארף נישט זיין קיין עושר‬
‫בהישג ידינו!‬ ‫און פארמעגליכער מענטש כדי צו הנאה האבן פון דער וואונדערליכער‬
‫אזוי‪ ,‬אז נישט די טייערע וואקאציעס וואס מיר קענען אדער מיר קענען‬ ‫נאטור פון דער בריאה און די שיינקייט פון דער וועלט‪ .‬עס איז גענוג‬
‫נישט זיך ערלויבן איז די זאך צו משים אל הלב זיין‪ ,‬נאר מבחין זיין אין‬ ‫זיך מתבונן צו זיין און ארומקוקן ארום אונז און זען די עטליכע קליינע‬
‫די שפע וואס איז א מתנת אלוקים‪ ,‬און די ידיעה ווי אזוי צו לעבן מיט א‬ ‫ווינקלען וועלכע נעמען אונז ארום וואו מיר קענען שפאצירן‪ ,‬זיך אפרוען‬
‫און הנאה האבן אביסל‪ .‬אין יעדע שטאט זענען דא עפנטליכע פעלדער און‬
‫רואיגקייט און הנאה האבן פונעם לעבן‪.‬‬ ‫גערטנער‪ ,‬שפיל‪-‬ערטער פאר די קינדער‪ ,‬און שיינע שטעגן און וועגן וואו צו‬
‫אויב מיר וועלן נאר זיין קלוג און באשליסן פון מאל צו מאל זיך‬ ‫שפאצירן מיט די פאמיליע‪ ,‬און דאס איז א זאך וואס כמעט יעדער פון אונז‬
‫אפצורייסן פון אלע טעגליכע דאגות און זיך איבערגעבן פאר די ריינע‬ ‫קען זיך ערלויבן‪ .‬צאלן עטליכע דאלאר‪ ,‬זיך ארויפזעצן אויפן באס מיט די‬
‫לופט‪ ,‬עטוואס אריינאטעמען מיט א רואיגקייט‪ ,‬כדי צו קענען הנאה האבן‬ ‫קינדערלעך צום פארק‪ ,‬אדער פארן באזוכן משפחה נאנטע אין א צווייטער‬
‫אינאיינעם‪ ,‬דעמאלט וועלן מיר קענען הנאה האבן פון די סאמע שענסטע‬ ‫שטאט‪ ,‬און אונטערוועגנס הנאה האבן פון די שיינע פאנאראמעס‪ ,‬אדער‬
‫און בעסטע וואקאציע‪ .‬נישט אינעם ווייטן מזרח‪ ,‬נישט אין די קארפאטן‬ ‫אביסל פלאנירן צו פארברענגען אביסל צייט אין א שיין פלאץ און דארט‬
‫בערג און אינטערעסאנטע 'דיפרענט' ערטער‪ ,‬נאר מיר וועלן קענען דאס‬
‫טון אפילו אין א שטילן אוונט פון א פשוט'ן וואכנטאג‪ ,‬אינאיינעם מיט די‬ ‫הנאה האבן פון די לויטערע‪ ,‬ריינע‪ ,‬פיינע לופט‪.‬‬
‫קינדער און פאמיליע‪ ,‬אינדערהיים אויפן באלקאן‪ ,‬אדער אפילו אין סאלאן‬ ‫דעם רשות הרבים קען קיין מענטש פון אונז נישט אוועקנעמען‪ .‬דאס‬
‫באלאנגט פאר אונז אלע‪ .‬מיר אלע קענען אריינגיין אין ספרים געשעפט‬
‫נעבן די שפילערייען אויף דער ערד‪.‬‬ ‫און זיך איינהאנדלען פאר עטליכע דאלאר ספרים אויף וועלכע אנדערע‬
‫לאמיר זיך פארשטעלן אז מיר געפינען זיך יעצט אין די אלפען בערג‪,‬‬ ‫האבן זיך געפלאגט יארן! דראמאטישע מעשה ביכלעך פון אלע סארטן‪,‬‬
‫אפגעריסן פונעם ארום‪ ,‬אן קיין סערוויס פאר די טעלעפאנען‪ ,‬און מיר‬ ‫שפילערייען און אלעס וואס מענטשן האבן אימפארטירט פונעם ווייטן‬
‫פארברענגען אינאיינעם מיט געשמאק און פארגעניגן‪ .‬אה‪ ...‬וואספארא‬ ‫מזרח און פון אלע עקן פון דער וועלט‪ ,‬און אלעס געפינט זיך אונטער‬

‫תענוג! ‬

‫לההאמיססערספפוהרךןרוידםי‬
‫מתחיל‬
‫הוצאה לאור באיכות משובחת‬

‫די משובח מ ַאנש ַאפט איז ב ַאזירט‬
‫פון ַא קבוצה ל ַאנגיעריגע מומחים‬

‫אינעםתחוםפוןעריכהוהו"ל‪.‬ממכון הקול‬

‫פונעם כתב יד ביזן אידישן ספרים‬
‫ש ַאפע ווערט איר ב ַאגלייט דורך‬
‫ּפר ָאפעסי ָאנ ַאלן אין יעדן געביט‪.‬‬
‫העתקה‪ ,‬עריכה‪ ,‬הגה"ה‪ ,‬עיצוב‪,‬‬
‫גראפיקה‪ ,‬עימוד‪ ,‬הדפסה‪ ...‬משובח‬

‫שטייטמיטאייךלאורךכלהדרך!משובח‬
‫‪8 4 5 . 2 0 2 . 4 0 4 0 \\\ m e s h i b a c h @ g m a i l . c o m‬‬

‫אייגנארטיגער שאלות ותשובות ּפאנעל אין השקפה‪ ,‬מחשבה‪ ,‬תורה ומדע‬

‫דאס נישט אזוי איינשטימיג מיט דאס וואס מיר לערנען אין מס' ברכות‬ ‫| תורה ומדע |‬
‫(דף יב‪ ).‬אז מען זאל נישט קובע זיין די עשרת הדברות ביי קריאת שמע‬
‫משום 'תרעומת המינים'‪ ,‬אז דאס געט א 'פתח' פאר די מינים צו פארנארן‬ ‫הרב מרדכי גנוט‬
‫די עמי הארץ [שלא יאמרו לעמי הארץ‪ :‬אין שאר תורה אמת ותדעו שאין‬ ‫מחבר לוח דבר בעתו ועוד‬
‫קורין אלא מה שאמר הקדוש ברוך הוא ושמעו מפיו בסיני‪ ,‬רש"י]‪( ,‬כצ"ל‪,‬‬
‫ולא 'עמי‪-‬הארצות'; והאומרים כן – הם 'עמי הארצות'; ספר התשבי‪ ,‬ערך‬ ‫פראגע‪ :‬דריי מאל א יאר — שב"ק פר' יתרו‪ ,‬פר' ואתחנן און‬
‫"עם הארץ") און זיי משכנע זיין אז פונדעם וואס מיר זענען מער מחשיב‬ ‫יו"ט שבועות — ווערט פריש ערוועקט דער וויכוח אויב מען דארף‬
‫די עשרת הדברות פון די אנדערע פרשיות התורה הק'‪ ,‬מיינט דאס אז נאר‬ ‫שטיין ווען מען ליינט די עשרת הדברות אדער זיצן‪ .‬טראצדעם‬
‫דאס איז געזאגט געווארן מפי הגבורה און די אנדערע חלקי התורה והמצוות‬ ‫וואס אין פילע בתי מדרשים איז דאס שטיין א דבר פשוט און‬
‫מקובל מקדמת דנא‪ ,‬זענען פארהאן וואס זענען מפקפק אין דעם‬
‫האט משה רבינו ע"ה געזאגט מדעת עצמו‪ ,‬ח"ו‪.‬‬
‫און באמת‪ ,‬דער רמב"ם שרייבט אין א תשובה (וואס איז געפינען‬ ‫מנהג‪ .‬קענט איר אויסקלארן די נושא מפי ספרים וסופרים?‬
‫געווארן אין די קאהיר גניזה [אין מהדורת בלוי סי' רסג און אין מהדורת‬ ‫ח‪.‬ש‪.‬ה‪ ,.‬קרית יואל‬
‫פריימאן סי' מו]) פאר די אנשי הקהילה וועלכע האבן זיך מתווכח געווען‬
‫צי עס איז ראוי מ'זאל שטיין אדער זיצן ביים ליינען די עשרת הדברות‪ ,‬אז‬ ‫בים וכן שלמים פלעגן זיך פירן צו שטיין ביים ליינען די עשרתר‬
‫מ'זאל זיצן ביי די קריאה‪ ,‬כדי מען זאל נישט מחשיב זיין דעם חלק התורה‬
‫הדברות‪ ,‬און עס זענען דערויף פארהאן עדויות אז אזוי האט‬
‫מער ווי די אנדערע חלקי התורה‪.‬‬ ‫מען זיך געפירט מקדמת דנא בתפוצות ישראל‪ .‬סיי אין קהילות‬
‫אבער‪ ,‬רבים וטובים האבן מיישב געווען דעם מנהג צו שטיין בשעת'ן‬ ‫אין באגדאד‪ ,‬תימן‪ ,‬טוניס און אלזשיר‪ ,‬און סיי אין פילע קהילות‬
‫ליינען די עשרת הדברות און זיי זענען נוקט אז עס איז נישטא וואס חושש‬ ‫אין אייראפע‪ ,‬קאוונע‪ ,‬נאווארדאק‪ ,‬און אין נאך פארשידענע‬
‫מקומות אין ליטא‪ ,‬און אזוי אויך אין לאנדאן און אמסטערדאם (כתר שם‬
‫צו זיין צו 'תרעומת המינים"‪.‬‬
‫אין שו"ת דבר שמואל (אבוהב) (שם) ענטפערט ער אויף דער פראגע‪,‬‬ ‫טוב)‪.‬‬
‫אז וויבאלד די כוונה איז מפורסם און גלויה לכל אז אונזער רצון איז מכבד‬ ‫אויסער דעם פשוט'ן טעם אז דאס איז א זכר צו מעמד מתן תורה וואס‬
‫צו זיין מעמד מתן תורה וואס איז געווען קבלת פני השכינה‪ ,‬און די כוונה‬ ‫איז פארגעקומען בעמידה‪ ,‬און ווי עס שטייט אין פסוק (שמות יט‪ ,‬יז)‬
‫איז נישט מייחד צו זיין די עשרת הדברות מער פון אנדערע פסוקי התורה‪,‬‬ ‫"ויתיצבו בתחתית ההר"; "וינועו ויעמדו מרחוק" (שם כ‪ ,‬טו)‪ ,‬איז פארהאן‬
‫דערפאר איז דערין נישטא קיין פתח פאר די מינים‪ .‬און מען קען צו דעם‬ ‫נאך א סיבה אויפן מנהג פון שטיין ביי קריאת עשרת הדברות‪ ,‬און דאס איז‬
‫מצרף צו זיין דעם שיטת המהרש"ל (שו"ת סי' ס"ד) אז דער גאנצער איסור‬ ‫אלס מכבד זיין די עשרת הדברות וואס מיר האבן געהערט מפי הגבורה‬
‫איז נאר קובע צו זיין די עשרת הדברות צווישן די פסוקים אין קרי"ש (ווי‬ ‫(שו"ת דבר שמואל (אבוהב) סי' רע"ו‪ ,‬טוב עין לחיד"א סי' י"א)‪ ,‬וואס דאס‬
‫די פאל אין די אויבנדערמאנטע גמרא אין ברכות) אבער אינדרויסן פון‬ ‫איז ראשית הדת ועיקרו און די גאנצע תורה איז אין דעם נכלל‪( ,‬פיהמ"ש‬
‫קריאת שמע איז קיין פראבלעם אריינצורעכענען די עשרת הדברות אלס‬ ‫לרמב"ם‪ ,‬תמיד ריש פ"ה)‪ .‬און ווי עס שטייט געשריבן אין ספר הכוזרי‬
‫חלק פונעם דאווענען‪ .‬ער איז מעיד אז ער זעלבסט האט זיך געפירט צו‬ ‫(מאמר שני אות כ"ח)‪" :‬אמר החבר‪ :‬אכן שרש החכמה ‪ -‬הלא הוא עשרת‬
‫זאגן יעדן טאג די עשרת הדברות אלס טייל פונעם דאווענען איידער'ן זאגן‬ ‫הדברות‪ ,‬מופקד בארון אשר הוא במדרגת הלב‪ ,‬ושלוחותיו הן דברי ספר‬
‫'ברוך שאמר' (און עס איז משמע אז די אלע ביהכ"נ האבן זיך אזוי געפירט)‪.‬‬ ‫התורה שהושם בצד הארון‪ ,‬ככתוב (דברים לא‪ ,‬זך) "ושמתם אותו מצד ארון‬
‫דער חיד"א אין 'טוב עין' (שם)‪ ,‬איז מיישב‪ ,‬אז אויב וואלטן מיר געליינט‬ ‫ברית ה' אלהיכם"‪ .‬פה המקור לשתי החכמות‪ :‬חכמת התורה שנושאיה הם‬
‫נאר די עשרת הדברות‪ ,‬וואלט מען געדארפט חושש זיין צו די תרעומת‬ ‫הכהנים‪ ,‬וחכמת האלוקות שנושאיה הם הנביאים‪ .‬אלה ואלה‪ ,‬היו יועצים‬
‫המינים‪ ,‬אבער וויבאלד מיר ליינען דאך די גאנצע תורה‪ ,‬נאר מיר "שטעלן‬ ‫נבונים לאומה ומוכיחיה וכותבי זכרונותיה‪ ,‬הם הם ראש האומה"‪ .‬און אזוי‬
‫זיך אויף" לכבוד די עשרת הדברות‪ ,‬דערפאר איז נישט וואס חושש צו זיין‪.‬‬ ‫שטייט אויך אין אוהחה"ק (שמות כ‪ ,‬א)‪" :‬יכוון אומרם ז"ל (בזוה"ק ח"ב‬
‫הג"ר משה פיינשטיין ז"ל (שו"ת אג"מ שם)‪ ,‬שרייבט אז עס איז קיין‬ ‫צ"ג) שכל התורה כולה רמוזה בעשרת הדברות‪ ...‬וראיתי לתת טוב טעם‬
‫פראבלעם מ'זאל שטיין ביי די קריאה‪ .‬וויבאלד מיר פירן זיך דאך ביי נאך‬ ‫בהשמעת ה' לישראל שני דברות 'אנכי' ו'לא יהיה לך'‪" ,‬אנכי" ‪ -‬עיקר ושורש‬
‫פארשידענע קריאות צו שטיין‪ ,‬צ‪.‬ב‪.‬ש ווי שירת הים אין פר' בשלח און‬ ‫כל מצוות עשה ו"לא יהיה לך" וגו' ‪ -‬עיקר ושורש כל מצוות לא תעשה"‪.‬‬
‫שביעי של פסח‪ .‬און פונדעם איז מוכח אז מיר זענען נישט מייקר די עשרת‬ ‫און מיר וועלן צוענדיגן דעם שטיקל מיט דע ווערטער פונעם הייליגן‬
‫תניא (פרק נג)‪ :‬עשרת הדיברות הן כללות התורה כולה‪ ,‬דנפקא מגו חכמה‬
‫הדברות מער פון כל התורה כולה‪.‬‬
‫אין שו"ת תשובות והנהגות (כרך א' סימן קמ"ד) לג"ר משה שטרנבוך‬ ‫עילאה‪ ,‬דלעילא לעילא מעלמא דאתגליא‪.‬‬
‫שליט"א שטייט אז אויב שטייט מען שוין ממילא ביי עטליכע פסוקים בעפאר‬ ‫אסאך האבן טאקע מעורר געווען אויף דעם מנהג אז לכאורה איז‬
‫די עשרת הדברות איז נישטא מער די חשש‪ .‬אזוי אויך ווערט געברענגט פון‬
‫נאך פוסקים‪ ,‬אז כדי צו פארמיידן חששות זאל מען זיך אויפשטעלן שוין פון‬

‫אנהויב פרשה אדער לכה"פ פון אנהויב פון דער עליה‪.‬‬
‫לסיכום‪ :‬פארהאן פוסקים וואס זענען נוקט אז מ'זאל שטיין און פארהאן‬
‫וואס זענען נוקט אז מ'זאל זיצן‪ ,‬סיי פון די פוסקי ספרד און סיי פון די פוסקי‬
‫אשכנז‪ .‬און עס זענען דא פוסקים וואס געבן פארשידענע עצות ווי אזוי צו‬

‫שטיין און פארמיידן די אויבנדערמאנטע חששות‪ .‬‬

‫שבט תשע״ט ‪21‬‬

‫ספרים‬

‫און דרוקעריי‬

‫נישט גרייכן דעם צאל ‪ -‬אידישע קינדערלעך‬ ‫זעלטן־אויסנאמיגע פערזענליכקייטן וואס האבן‬ ‫[ג]‬
‫און ערוואקסענע‪ ,‬כן ירבה וכן יפרוץ ‪ -‬וועלכע‬ ‫גענאסן עפעס ‪ -‬און טאקע נישט מער ווי "עפעס"‬
‫לערנען משניות בלויז אין וויליאמסבורג אליין!‬ ‫‪ -‬תועלת פון יענע ווערק‪ .‬דער המון־עם האט זיי‬ ‫לאמיר זשע יעצט א בליק טאן צו אונזער‬
‫אדרבה‪ ,‬וועלכער סתם בעל־הבית'ישער גוי‪,‬‬ ‫נישט געקענט ליינען‪ ,‬האט נישט פארשטאנען‬ ‫תורה־שבעל־פה‪.‬‬
‫אפילו מיטל־קלאס "מעין־סטרים" אמעריקאנער‪,‬‬ ‫די אידעעס וואס עס שטייען אין זיי אפילו אויב‬
‫פארמאגט אין שטוב עטוואס פון יענע ווערק?‬ ‫מען וואלט זיי אים פארגעליינט‪ ,‬און האט אפילו‬ ‫דער צווייטער עלטסטער ספר וואס ווערט‬
‫און אין קאנטראסט‪ ,‬אין וועלכעס אידישע שטוב‬ ‫נישט געוואוסט פון זייער עקזיסטענץ‪ .‬מה־שאין־‬ ‫גענוצט אזוי לאנג אין איין המשך דורך אזויפיל‬
‫איז נישט פארהאן א גאנג משניות? אדרבה‪,‬‬ ‫כן ‪ -‬להבדיל־בין־קודש־לחול ובין־הטהור־לטמא‬ ‫לערנער‪ ,‬איז אויך א אידישער חיבור‪ .‬דאס איז‬
‫וועלכער ליינער פון "לבלר" קען נישט נאכזאגן‬ ‫‪ -‬די משניות האבן געלערנט אלגעמיינע אידן אין‬ ‫די הייליגע ששה־סדרי־משנה וועלכע רבינו־‬
‫פון אויסנווייניג לכל־הפחות עטליכע משנה'ס?‬ ‫די צענדליגער צענדליגער‪ ,‬אין מאנכע תקופות‬ ‫הקדוש‪ ,‬רבי יהודה הנשיא‪ ,‬האט פארפאסט מיט‬
‫פון די ערשטע משנה "מאימתי"‪ ,‬ביז צו גאנצע‬ ‫אין די צענדליגער הונדערטער אדער אפילו‬
‫זאצן פון פרקי־אבות‪ ,‬פון איזהו־מקומן‪ ,‬וכדומה‪.‬‬ ‫אכצן הונדערט יאר צוריק‪.‬‬
‫אבער וויפיל פראצענט ליינער פון "ניו־‬ ‫טויזנטער‪.‬‬ ‫הגם‪ ,‬למען הפונקטליכקייט מוז מען צוגעבן‬
‫יארק־טיימס" קענען ציטירן עפעס זאצן פון‬ ‫און אפילו אין דער היינטיגער‬ ‫אז עס זענען פארהאן איינציגע ביכער ‪ -‬איינציגע‬
‫אריסטאטל'ס "ארגאנום"? וויפיל פון זיי ווייסן‬ ‫"אויפגעקלערטער וועלט"‪ ,‬ווען די‬ ‫ממש‪ ,‬מען קען זיי אפציילן אויף די פינגער און‬
‫אפילו אז עס עקזיסטירט אזא חיבור? וואס דאס‬ ‫"אנטוויקלטע" גוים (זעכציג יאר צוריק‬ ‫מען דארף אפילו נישט אויסטאן די שיך ‪ -‬פון‬
‫איז שוין מכלומר'שט "הוילע סמעטענע‪ ,‬דאס‬ ‫האבן זיי שוין איבערצייגט אין אייראפע ווי‬ ‫די כינעזישע־אינדיער‪ ,‬העליניסטיש־גריכישע‬
‫אויבערשטע פון שטייסל"‪ ,‬שוין אפגערעדט‬ ‫"אנטוויקלט און ציוויליזירט" זיי זענען‪)...‬‬ ‫און רוימישע עפאכעס‪ ,‬וועלכע זענען טאקע‬
‫פון די מינדערוויכטיגערע ביכער זייערע‪ .‬רבי‬ ‫קענען שוין יאקבי ליינען‪ ,‬ווער קוקט זיך אום‬ ‫עלטער פון די משנה‪ ,‬פונדעסטוועגן האבן זיך‬
‫יהודה הנשיא'ס חיבור איז א לעבעדיגע זאך‪,‬‬ ‫אויף יענע פארזשאווערטע און אפגעפרעגטע‬ ‫במשך פון די פארלאפענע צוויי־טויזנט יעריגע‬
‫א מקור־מים־חיים וועלכעס שפרודלט מיט‬ ‫ביכער? אז מען זאל צונויפרעכענען דעם סך־‬ ‫היסטאריע אפגעגעבן דערמיט בלויז יחידים‪.‬‬
‫אומאויפהערליך נצח'דיגן פרישקייט‪ ,‬בשעת‬ ‫הכל פון אלע סטודענטן אין אלע קאלעדזשעס‬ ‫בלויז גאר גאר איינצעלנע געלערנטע‪ ,‬פילאזאפן‬
‫יענע ‪ -‬מיט די פענסי הילצערנע־לעדער־‬ ‫און אוניווערזיטעטן אויפן גאנצן כדור־הארץ‬ ‫און אקאדעמיקער‪ ,‬גלחים און דאקטוירים‪ ,‬און‬
‫איבערגעצויגענע שפיגל־באנד דעקלעך און די‬ ‫וועלכע שטודירן און גריבלען זיך היינט־צו־‬ ‫עטוואס שטאטס־לייט און גענערעלער‪ .‬ממש‬
‫טאג אין יענע ביכער‪ ,‬וועט עס בשום־אופן‬

‫ספרים שאפע‬ ‫שבט תשע״ט‬ ‫‪22‬‬

‫הרב סיני מלוביצקי‬

‫איינרופן די מיליטערישע ארקעסטרא צום‬ ‫עס ענדליך געמאכט "יודן־ריין"‪ .‬דעם בנין פון די‬ ‫בראנזענע זאוויעצקעס ("הינדזשעס" בלע"ז) ‪-‬‬
‫פארטויבן די געוואלדעס‪ .‬באגלייט פון די‬ ‫וועלט בארימטע ישיבת־חכמי־לובלין האבן זיי‬ ‫שימלען אין די ביבליאטעקן‪...‬‬
‫פרייליכע ארמיי מוזיק־טענער זענען אלע ביכער‬ ‫באזעצט‪ ,‬און דעם אוצר־הספרים ‪ -‬א זאמלונג פון‬
‫צענדליגער טויזנטער אידישע ספרים‪ ,‬צווישן זיי‬ ‫דער דריטער אין דער ריי‪ ,‬איז ווידעראמאל‬
‫פערניכטעט געווארן!"‬ ‫גאר זעלטן־טייערע איקאנאבלס‪ ,‬ערשטע־דרוקן‪,‬‬ ‫‪ -‬ווי זשע דען? א אידישער חיבור‪ ,‬און דאס איז‬
‫נישטא נאך איין־און־איינציגער ספר אדער‬ ‫כתבי־ידות‪ ,‬יקרי־המציאות אין אלע מקצועות־‬
‫בוך וואס מען האט אזוי אפט און אזוי גרויזאם‬ ‫התורה ‪ -‬האבן זיי פארברענט‪ .‬יענע "העלדישע‬ ‫דער "תלמוד־בבלי"‪.‬‬
‫גע'רודפ'ט ווי דעם תלמוד־בבלי‪ .‬נישט ווייניגער‬ ‫אקציע" איז פראמינענט באשריבן געווארן אין די‬ ‫וואו טרעפט איר נאך אזא קאלאסאלן ריזן־‬
‫ווי עלף באזונדערע גזירות האט די קאטוילישע‬ ‫פעברואר'יגע אויסגאבע פונעם "דויטשע יוגנט‬ ‫חיבור‪ ,‬איבער ‪ 5,400‬זייטן‪" ,‬עמודים"‪ ,‬די גרויס‬
‫קירכע און די פארשידענע "מלכי החסד אשר‬ ‫‪ -‬יא יא‪ ,‬איר האט גוט געליינט‪ .‬דער תלמוד־‬
‫בצלם אנו חוסים‪ "...‬ארויסגעגעבן ‪ -‬טיילמאל‬ ‫צייטונג"‪ .‬ליינט זשע‪:‬‬ ‫בבלי ענטהאלט גענוי ‪ 2,127‬דפים "בלעטער"‬
‫באגלייט מיט טויט־שטראף ווארנונגען ‪ -‬צו‬ ‫"עס איז אונזער שטאלץ וואס מיר האבן‬ ‫משנה און גמרא אליין! אן מסכת־שקלים וואס‬
‫פארברענען דעם תלמוד און צו פארבאטן עס צו‬ ‫פארניכטעט די תלמוד'יסטישע אקאדעמיע‬ ‫איז די גמרא פונעם תלמוד־ירושלמי‪ ,‬און אן‬
‫דרוקן‪ .‬בלויז צוליב די איינע גזירה פונעם פויבסט‬ ‫וועלכע איז געווען בארימט אלס די גרעסטע אין‬ ‫די צענדליגער בלעטער מסכתות משניות פון‬
‫יוליאוס דער דריטער ימח־שמו־וזכרו אום ראש־‬ ‫פוילן‪ .‬די געביידע איז גענצליך אויסגערוימט און‬ ‫סדר־זרעים און סדר־טהרות אויף וועלכע ס'איז‬
‫השנה שנת שי"ד (סעפטעמבער דעם ‪'9‬טן ‪)1553‬‬ ‫איז באזעצט מיט די העלדן פונעם דריטן רייך‪.‬‬ ‫נישט פארהאן קיין גמרא‪ ,‬און אן די צענדליגער‬
‫האט מען פארברענט צוועלף טויזנט גמרות!‬ ‫מיר האבן העראוסגעשמיסן די ביבליאטעק פון‬ ‫בלעטער צוגאבעס פון מפרשים צום סוף פון‬
‫מיר קענען היינט נישט געהעריג אפשאצן וואס‬ ‫פילע טויזנטער רעליגיעזע ביכער אויף דער‬ ‫די מסכתות ‪ -‬וואס מען האט איבערגעדרוקט‬
‫דאס האט געמיינט אין יענע יארן ווען אידישער‬ ‫שטראסע און זיי אנגעצינדן‪ .‬עס האט געדויערט‬ ‫אין אזויפיל אויפלאגעס? אין אזויפיל אנדערע‬
‫דרוק איז נאך געווען אין די קינדער־שיכלעך‪,‬‬ ‫די מעכטיגע פלאמען אריבער צוואנציג שעה‬ ‫לענדער? און אונטער אזעלכע ביטער־שווערע‬
‫דאס איז געווען כמעט א טויט־קלאפ פארן ש"ס‪.‬‬ ‫צו פארצערן‪ .‬די יאמערן און אומבעהערשטער‬
‫צוועלף טויזנט גמרות איז אפילו היינטיגע צייטן‬ ‫געוויין פון די אנוועזענדע לובלינער יודן האט‬ ‫אומשטענדן?‬
‫א בכבוד'יגער צאל‪ ,‬יענע יארן איז עס געווען א‬ ‫אונז געשטערט די ארבעט‪ ,‬מיר האבן געמוזט‬ ‫אה‪ ,‬פארברענען אידישע ספרים איז ביי די‬
‫גוים פון שטענדיג־אן געווען א גאר וואזשנער‬
‫שטערבליכער וואונד!‬ ‫"ספארט"‪ .‬ווי דום‪ ,‬פרימיטיוו און אומוויסנד‬
‫פון נאך וועלכן ספר אדער בוך האבן די‬ ‫זיי זענען געווען‪ ,‬האבן זיי אבער אזויפיל פארט‬
‫רשעות'דיגע־טיפשות'דיגע צענזורן געמעקט און‬ ‫פארשטאנען אז אונזערע ספרים זענען נישט דאס‬
‫אזויפיל געריסן שטיקער דערפון?! אומצאליגע‬ ‫זעלבע ווי זייערע ביכער‪ ,‬אז זיי זענען דעם דאזיגן‬
‫כתבי־יד און געדרוקטע מסכתות האט מען‬ ‫פאלק'ס נשמה‪ .‬זייערע פארגרעבטע מגושמ'דיגע‬
‫בייזוויליג פארטיליגט אין שריפות‪ ,‬אין די טייכן‪,‬‬ ‫מוחות האבן באגריפן אז מיטן פארברענען אט‬
‫אדער פארנוצט אלס פאפיר‪ .‬און דאס איז אלעס‬ ‫די ספרים פארטיליקן זיי אונזערע "גייסטליכע‬
‫"אפיציעלע רדיפות"‪ ,‬דאס איז אויסער די גרויסע‬ ‫באטעריעס"‪ ,‬אונזער שטראם פון רוחניות'דיגער‬
‫צאל כתבי־יד און געדרוקטע גמרות וועלכע‬
‫זענען פארלוירן געווארן גאנץ אומווילנדיג‪,‬‬ ‫ענערגיע‪.‬‬
‫אין שריפות‪ ,‬אנטלויפנדיג צוליב גירושים אדער‬ ‫פון אייביג־אן‪ .‬פון זינט איין יאר בעפאר דעם‬
‫פון "ספאנטאנע פראגראמען"‪ ,‬פארפלייצונגען‪,‬‬ ‫אנפאנג פונעם היינטיגן אלף השישי‪ ,‬למספרם‬
‫וכדומה‪ .‬און טראצדעם פארמאגן מיר נאך אט‬ ‫‪ ,9321‬ווען פויפסט גרעגארי דער ניינטער האט‬
‫פראקלאמירט די גזירה צו פארברענען דעם‬
‫דעם גאנצן חיבור!‬ ‫תלמוד־בבלי‪ ,‬ביז צו פינף יאר שפעטער ווען‬
‫עס איז דאך קעגן יעדן לאגישן פרינציפ אז‬ ‫דער פויפסט אינאסענט ("דער אומשולדיגער"‪,‬‬
‫א ספר פון אזא גרויסן־מולטי־בלעטער פארנעם‪,‬‬ ‫"זכאי"‪ )...‬דער פערטער‪ ,‬דער אנדערער ימח־‬
‫וואס האט מיטגעמאכט אזויפיל און אזעלכע‬ ‫שמו־וזכרו‪ ,‬האט עס ווידער באשטעטיגט און‬
‫מעכטיגע אטאקעס‪ ,‬און פונדעסטוועגן איז עס‬ ‫מען האט אין פאריז ‪ -‬פרייטאג פרשת חוקת‬
‫איבערגעדרוקט געווארן א קנאפע זעכציג מאל‬ ‫‪ -‬פארברענט פיר־און־צוואנציג וועגענער‬
‫בלויז ביזן חורבן־אייראפע! איר ווייסט אפשר‬ ‫מיט גמרות‪ ,‬וועלכע דער מהר"ם מראטנבורג‬
‫פון נאך עפעס א בוך ‪ -‬להבדיל ‪ -‬וואס קען זיך‬ ‫באקלאגט אין זיין קינה "שאלי שרופה באש"‪ ,‬און‬
‫ביז צו אונזערע צייטן מיט קנאפע זעכציג יאר‬
‫פארמעסטן מיט אזא שטאלץ?!‬
‫און פאוואלינטשקע‪ ,‬דאס זענען בלויז די‬ ‫צוריק‪.‬‬
‫"גרונט־ספרים"‪ .‬דערצו קומט־צו אן א שיעור‬ ‫ווינטער ת"ש (יאנואר ‪ )'940‬האבן די‬
‫אנדערע און שפעטערע ספרים‪ .‬ספרים אין‬ ‫דייטשע סאדיסטן ‪ -‬מיט דער אקטיווער הילף‬
‫פון זייערע קאלאבאראטארן די פאלאקן ‪ -‬ימח־‬
‫פארזעצונג אויף זייט ‪>>> 28‬‬ ‫שמם־וזכרם "ליקווידירט" דעם לובלינער געטא‪,‬‬

‫שבט תשע״ט ‪23‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫געבורט‪ :‬ד' אלפים תתצ"ח (י"א‪ :‬תתצ"ה)‪ ,‬קארדאווע‪ ,‬שפאניע‬ ‫פסקים און‬
‫הסתלקות‪ :‬ד' אלפים תתקס"ה‪ ,‬פוסטאט (אלט‪-‬קאהיר)‪,‬‬ ‫תשובות‬
‫עגיפטן‬
‫ספרים‪ :‬פירוש המשניות‪ ,‬משנה תורה‪ ,‬מורה נבוכים‪,‬‬ ‫רפוןמהיבי"ליגןם‬
‫אגרות הרמב"ם‪ ,‬תשובות הרמב"ם‪ ,‬שו"ת פאר הדור‪ ,‬הלכות‬

‫הירושלמי‪ ,‬מילות ההגיון‪ ,‬מאמר העיבור‪ ,‬ווי אויך עטליכע‬

‫חיבורים אויף מסכתות הש"ס און עטליכע חיבורים אויף חכמת‬

‫הרפואה‬

‫א בילד פונעם מנורת בית המקדש‪,‬‬ ‫חתימת יד קדשו פונעם הייליגן רמב''ם‬ ‫ער "נשר הגדול"‪ ,‬ווי דערד‬
‫געמאלן דורכ'ן הייליגן רמב''ם זעלבסט‬
‫קיין פראנקרייך‪ ,‬פון שפאניע קיין תימן‪ ,‬פון‬ ‫הייליגער רמב"ם ווערט‬
‫צומאל מיט גאר טראגישע נאכפאלגן‪ .‬די דאזיגע‬ ‫צפון‪-‬אפריקע קיין בבל און פון דייטשלאנד קיין‬ ‫באצייכנט‪ ,‬האט טאקע געהאט‬
‫התנגדות איז געווען צו חכמת פילאזאפיע בכלל‪,‬‬ ‫ארץ ישראל – אט דער זעלבער רמב"ם האט‬ ‫אויסגעשפרייטע פליגלען‬
‫און צו געוויסע נקודות וואס דער רמב"ם שרייבט‬ ‫אפטמאל געדארפט ארייננעמען ביטערע פיילן‬ ‫איבער גאנץ יהדות ספרד און‬
‫בפרט (און וויבאלד געוויסע פון די נקודות זענען‬ ‫טאקע צוליב אט די וואונדערליכע ספרים וואס‬ ‫אפילו אזש קיין פראנקרייך און‬
‫אויך אריין אינעם ספר "משנה תורה"‪ ,‬איז דער‬ ‫דייטשלאנד – די דעמאלטיגע פעסטונגען פון‬
‫רמב"ם אויסגעשטאנען התנגדות צום משנה‬ ‫ער האט פארפאסט‪.‬‬ ‫"יהדות אשכנז"‪ ,‬אבער דורכאויס זיין לעבן איז‬
‫ער אפטמאל אויסגעשטאנען גאר א שארפע‬
‫תורה אויך צוליב די דאזיגע געדאנקען)‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫התנגדות דורך בארימטע גדולי התורה‪ ,‬און‬
‫זיי זענען געווען צוויי גענצליך‪-‬אנדערע‬ ‫אפטמאל האט ער געליטן פערזענליכע רדיפות‬
‫פראבלעמען‪ ,‬אבער אצינד וועלן מיר זיך נאר‬ ‫ווען מיר רעדן איבער'ן התנגדות וואס דער‬
‫אפשטעלן צו באטראכטן דעם פאלעמיק איבער‬ ‫רמב"ם איז אויסגעשטאנען צוליב זיינע ספרים‪,‬‬ ‫אדאנק דעם‪.‬‬
‫זיינע פסקים‪ ,‬און איבער'ן ספר "משנה תורה"‪,‬‬ ‫דארפן מיר קלארשטעלן אז עס האנדלט זיך פון‬ ‫דער רמב"ם‪ ,‬וואס אויף אים איז דאס‬
‫וואס איז פאראורזאכט געווארן איבער דער‬ ‫צוויי באזונדערע מערכות און פראבלעמען וואס‬ ‫ערשטע מאל גענוצט געווארן – מיט רעכט – די‬
‫גארער אידישער וועלט מיט זייער ערשיינונג‪,‬‬ ‫זיינע מתנגדים האבן געהאט מיט זיינע חיבורים‬ ‫מליצה‪" :‬ממשה (רבינו) עד משה (בן מימון) לא‬
‫און וויבאלד דעם רמב"מ'ס לעבן איז געקניפט‬ ‫קם כמשה"; דער רמב"ם‪ ,‬וואס האט געשריבן‬
‫און געבינדן מיט זיינע ספרים‪ ,‬וועלן מיר דאס‬ ‫און פסקים‪.‬‬ ‫וועלט בארימטע פירושים און חיבורים אויף‬
‫די ערשטע איז מער‪-‬ווייניגער ריין הלכה'דיג‪:‬‬ ‫די גרעסטע מקצועות התורה והחכמה‪ ,‬פונעם‬
‫זיינע פסקים וואס ער פלעגט שיקן פאר אלע עקן‬ ‫פירוש המשניות ביזן "משנה תורה"‪ ,‬און פון‬
‫פונעם וועלט צו די וואס האבן אים אנגעפרעגט‬ ‫זיינע פירושים על מסכתות הש"ס‪ ,‬שו"ת‪ ,‬און‬
‫שאלות‪ ,‬און אממערסטענס די וואונדערליכע‬ ‫בארימטע אגרות‪ ,‬ביז זיין טיף‪-‬פילאזאפישן‬
‫טיפע ווערק פונעם סעריע ספרי "משנה תורה"‪,‬‬ ‫ספר "מורה נבוכים"; דער רמב"ם‪ ,‬וואס אויף‬
‫איז געווען למורת רוחם פון געוויסע רבנים‪ ,‬מיט‬ ‫זיינע ספרים זענען געשריבן געווארן נישט נאר‬
‫געווענליכע מיינונגס‪-‬פארשידנהייטן איבער‬ ‫אומצאליגע פירושים‪ ,‬נאר אויך אומצאליגע‬
‫דער תועלת אדער פראבלעם פון אזא סארט ספר‬ ‫ספרים – וואס געבן זיך בלויז אפ צו מפלפל‬
‫זיין און אריינקלערן אין דער טיפקייט פון זיינע‬
‫וואס נעמט צוזאם הלכות פון ש"ס‪.‬‬ ‫ווערטער; דער רמב"ם‪ ,‬וואס זיינע פסקים זענען‬
‫די צווייטע פראבלעם איז געווען‬ ‫פאר הונדערטער יארן געווען דער איינציגסטער‬
‫השקפה'דיג‪ :‬דער ספר "מורה נבוכים" איז‬ ‫אנגענומענער פסק‪-‬דין פאר גאנצעטע אידישע‬
‫איינע פון די מערסט אנערקענטע ספרים וואס‬ ‫לענדער‪ ,‬ווי מצרים און תימן; און דער רמב"ם‪,‬‬
‫זענען געשריבן געווארן אויפן פילאזאפישן‬ ‫וואס האט אין זיין לעבן אויפגעשטעלט‬
‫שטייגער‪ ,‬א זאך צו וואס אסאך רבנים האבן זיך‬ ‫גאר גרויסע תלמידים‪ ,‬און האט גענאסן אן‬
‫קעגנגעשטעלט ביי זיין לעבן ווי נאך זיין פטירה‪,‬‬ ‫אומגלויבליכער מאס הערצה און אנגעזעענקייט‬
‫איבער דער גאנצער אידישער וועלט‪ ,‬פון מצרים‬

‫ספרים שאפע‬ ‫שבט תשע״ט‬ ‫‪24‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫אראבישע שבט האט נישט צוגעלאזט קיין אידן‬ ‫דאס הויז אין פעז‪ ,‬מאראקא‪ ,‬וואו דער רמב''ם‬ ‫זעלבסט צעטיילן אין די קומענדיגע צוויי‬
‫צו וואוינען אין זייערע שטעט‪ ,‬נאר האבן זיך‬ ‫האט געוואוינט מיט זיין פאטער רבי מימון‬ ‫אויסגאבעס פון "לבלר"‪ .‬אין יעצטיגן נומער‬
‫געדארפט שמד'ן צום איסלאם‪ ,‬פארטריבן ווערן‪,‬‬ ‫נאכ'ן אנטלויפן פון קארדאווע‪ ,‬שפאניע‬ ‫וועלן מיר זיך באציען צום לעבן פונעם רמב"ם‪,‬‬
‫זיינע פילע ספרים‪ ,‬און זיינע פסקים וואס האבן‬
‫אדער גע'הרג'עט ווערן‪.‬‬ ‫דער הייליגער "ר"י מיגאש"‪ ,‬ווען עס איז אים‬ ‫פאראורזאכט שערוריות איבער דער וועלט‪ ,‬און‬
‫רבי מימון איז אנטלאפן קיין מאראקא‬ ‫געבוירן געווארן א זון וועמען ער האט א נאמען‬ ‫אין קומענדיגן נומער וועלן מיר אי"ה דורכטון‬
‫און איז אריבער נאך וואגלענישן‪ ,‬דארפנדיג‬ ‫געגעבן משה‪ .‬די פאמיליע נאמען אבן‪-‬עובדיה‬ ‫דעם גרעסערן פולמוס וואס דער ספר "משנה‬
‫אנטלויפן אויך פון מאראקא צוליב דעם‬ ‫נעמט זיך פונעם ראש המשפחה – אכט דורות‬
‫זעלבן גזירת השמד‪ ,‬און אין איינע פון זייערע‬ ‫פאר'ן רמב"ם – וואס האט געהייסן רבי עובדיה‪,‬‬ ‫תורה" האט פאראורזאכט‪.‬‬
‫סטאנציעס‪ ,‬זייענדיג אין ארץ ישראל‪ ,‬איז ער‬ ‫און האט געצויגן זיין יחוס ביז "רבינו הקדוש" –‬ ‫באזונדער פארלאנגט זיך צו שילדערן‬
‫ווארשיינליך נסתלק געווארן און באהאלטן‬ ‫די גאר‪-‬שארפע שערוריה וואס האט זיך‬
‫געווארן אין טבריה‪ ,‬נעבן דעם היינטיגן בארימטן‬ ‫רבי יהודה הנשיא‪.‬‬ ‫אויפגעקאכט מיט דער ערשיינונג פונעם "מורה‬
‫מקום מנוחה פונעם רמב"ם (אנדערע זאגן אז ער‬ ‫דער קליינער משה איז אויפגעוואקסן‬ ‫נבוכים"‪ ,‬וואס האט זיך באצויגן צום פראבלעם‬
‫איז נסתלק געווארן שפעטער‪ ,‬שוין אין מצרים)‪.‬‬ ‫אונטער די פליגלען פון זיין גרויסן טאטן‪ ,‬פון‬ ‫פון חכמת הפילאזאפיע‪ ,‬און וואס האט‬
‫וועמען ער האט מקבל געווען רוב פון זיין תורה‪,‬‬ ‫געברענגט איסורים און חרמות‪ ,‬און גאר מסירות‬
‫‪‬‬ ‫און אזוי אויך פון די בארימטע ספרים פון זיין‬ ‫ביי דער רעגירונג און אפילו פארברענען געוויסע‬
‫טאטנ'ס רבי‪ ,‬דער הייליגער ר"י מיגאש‪ ,‬אויף‬ ‫ספרים – א זאך וואס האט דאן אויפגעשאקלט‬
‫דער רמב"ם מיט דער משפחה האבן‬ ‫וועמען דער רמב"ם האט זיך אויסגעדריקט מיט‬ ‫דאס אלטוועלטליכע אידנטום און האט געהאט‬
‫פארגעזעצט זייער וואנדער‪-‬וועג‪ ,‬ביז זיי האבן‬ ‫התפעלות‪" :‬לב האיש ההוא בתלמוד מבעית ‪-‬‬ ‫ווייטגרייכנדע ביטערע נאכפאלגן פאר די‬
‫זיך באזעצט אין עגיפטן‪ ,‬צוערשט אין דער‬ ‫למי שיסתכל בדבריו‪ ,‬ועומק שכלו בעיון ‪ -‬עד‬ ‫קומענדיגע הונדערטער יארן‪ .‬דאס איז אבער א‬
‫בארימטער אור‪-‬אלטער אידישער שטאט‬ ‫אשר כמעט נאמר בו 'וכמוהו לא היה לפניו מלך'‪,‬‬ ‫גענצליך באזונדערער שמועס פאר זיך‪ ,‬און עס‬
‫"אלכנסדריה של מצרים"‪ ,‬און דערנאך אין דער‬ ‫במנהגו ובדרכו"‪ ,‬און דער רמב"ם באטיטלט אים‬ ‫וועט אי"ה פארדינען א באזונדערן קאפיטל אין‬
‫שטאט "פוסטאט" וואס איז די אלטשטאט פון‬ ‫עטליכע מאל אלס זיין רבי‪ ,‬טראצדעם וואס דער‬
‫ר"י מיגאש איז שוין נסתלק געווארן ווען ער איז‬ ‫א קומענדיגער געלעגנהייט‪.‬‬
‫קאהיר‪.‬‬
‫ווען דער רמב"ם איז אנגעקומען קיין מצרים‬ ‫נאך געווען א קליין יונגעלע‪.‬‬ ‫‪1‬‬
‫האט זיך דארט געפונען א איד "שר שלום" וואס‬ ‫ווען דער רמב"ם איז געווען צען יאר אלט‪,‬‬
‫האט געוועלטיגט איבער דער אידישער קהילה‬ ‫האט זיין טאטע רבינו מימון געדארפט אנטלויפן‬ ‫"משה רעיא מהימנא"‬
‫צוליב זיין נאנטקייט מיט דער רעגירונג‪ ,‬אבער‬ ‫פון שפאניע צוזאמען מיט זיין גאנצער פאמיליע‪,‬‬ ‫– דאס לעבן און‬
‫ער איז נישט געווען קיין תלמיד חכם אדער‬ ‫וויבאלד די דעמאלטיגע ווילדע און בארבארישע‬ ‫שאפן פונעם‬
‫חשוב'ער איד‪ .‬איינמאל דער רמב"ם איז ערשינען‬ ‫אראבישע שבט "אל‪-‬מיוואחידון" וואס האט‬ ‫רמב"ם‬
‫אין מצרים‪ ,‬האט זיין שוין נאמען געקלונגען אין‬ ‫געשטאמט פון צפון‪-‬אפריקע‪ ,‬האט דאן‬
‫די גאסן אלס עילוי מופלג וואס איז אויסגעקאכט‬ ‫איינגענומען דעם פראווינץ אין וואס די שטאט‬ ‫כדי צו פארשטיין די פולמוס איבער די‬
‫אין תורה ווי אין אנדערע חכמות‪ ,‬און מ'האט‬ ‫קארדאווע האט זיך געפונען‪ ,‬און די דאזיגע‬ ‫פסקים און ספרים פונעם הייליגן רמב"ם‪ ,‬וועלן‬
‫ארונטערגעזעצט דעם עם‪-‬הארץ פון אמט און‬ ‫מיר צוערשט איבערגיין אין קורצן זיין לעבנס‪-‬‬
‫מ'האט באקרוינט דעם רמב"ם מיט'ן ספעציעלן‬ ‫ביאגראפיע‪ ,‬און אזוי ארום זען וואספארא‬
‫טיטל‪" :‬ראיס אל‪-‬יהוד"‪ ,‬וואס באדייט דער‬ ‫איינפלוס דער רמב"ם און זיינע ספרים האבן‬
‫הויפט פון די אידן‪ ,‬און אזוי איז טאקע געווען‪:‬‬ ‫געהאט אויף די אידישע מאסן‪ ,‬און אזוי אויך‬
‫דער רמב"ם איז געווען דער הויפט רב און‬ ‫דער מצב הדור אין אידישקייט אין זיינע צייטן‪,‬‬
‫אויטאריטעט פאר אלע אידן איבער גאנץ‬ ‫און צולעצט – וועלכע אנדערע גדולי ישראל‬
‫מצרים‪ ,‬וואס איז אין זיינע צייטן געווען איינע‬ ‫האבן געלעבט אין יענער תקופה‪ ,‬וואס זיי האבן‬
‫פון די גרעסטע אידישע קהילות איבער דער‬ ‫געהאט זייער אייגענעם בליק איבער די פילע‬
‫מחודש'דיגע פסקים און פונדאמענטאלע ספרים‬
‫גארער וועלט‪.‬‬
‫עטליכע יאר שפעטער איז דער רמב"ם‬ ‫וואס דער רמב"ם האט פארפאסט‪.‬‬
‫געווארן געצווינגען צו פארדינען געלט פאר‬ ‫אום ערב חג הפסח שנת ד' אלפים תתצ"ח‬
‫זיין פרנסה‪ ,‬און מיט זיין בליציגן מח האט ער‬ ‫(אדער תתצ"ה)‪ ,‬האט א בליץ אויפגעשיינט‬
‫זיך שנעל דערלערנט חכמת הרפואה‪ ,‬און נאך‬ ‫אינעם שטוב פון רבינו מימון אבן עובדיה זצ"ל‪,‬‬
‫א קורצער צייט האט זיין נאמען שוין געקלונגען‬ ‫פון די דיינים אין שטאט קארדאווע אין שפאניע‬
‫אזוי ווייט אלס געלערנטער דאקטאר‪ ,‬אזש דער‬ ‫און א חבר אינעם בי"ד פונעם בארימטן ראשון‬
‫גרויס‪-‬וויזיר פון עגיפטן האט אים פארבעטן צו‬
‫זיין זיין פערזענליכן דאקטאר‪ ,‬און עווענטועל‬

‫שבט תשע״ט ‪25‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫אברהם זצ"ל‪ ,‬האט זיך אויסגעשטעלט צו זיין‬ ‫דער קבר הרמב''ם וויאזוי עס האט‬ ‫איז ער גאר געווארן דער לייב‪-‬דאקטער פונעם‬
‫א פאסיגער ממשיך דרך פונעם גרויסן טאטן‪,‬‬ ‫אויסגעזען אין יאר תרצ''ה‬ ‫זון פונעם לעגענדארן אראבישן קעניג און‬
‫און האט פארפאסט וואונדערליכע חיבורים און‬ ‫גלענצנדער גענעראל צאלאח‪-‬א‪-‬דין‪ .‬ער האט‬
‫תשובות און האט זיך אסאך ארויסגעשטעלט‬ ‫דער היינטיגער קבר הרמב''ם‬ ‫אויך געשריבן פילע ביכער איבער דאקטעריי‪,‬‬
‫זיך אנצונעמען פאר זיין טאטנ'ס כבוד‪ .‬ער‬ ‫און אסאך פון זיינע אנווייזונגען איבער א‬
‫האט ווייטער געפירט די עגיפטישע אידישע‬ ‫נוסח‪" :‬בחייכון וביומיכון‪ ‬ובחיי דרבנא משה בן‬ ‫געזונטן לעבנסשטייגער האבן אפילו געפונען א‬
‫געמיינדע‪ ,‬א זאך וואס איז שפעטער אריבער פון‬ ‫מימון‪!"...‬‬ ‫וועג אריין אין זיין פונדאמענטאלן הלכה‪-‬ווערק‪,‬‬

‫טאטן צום קינד פאר נאך א שיינע פאר דורות‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫די "משנה תורה"‪.‬‬
‫זכר צדיקים לברכה‪.‬‬ ‫דער הייליגער רמב"ם איז נסתלק געווארן‬
‫איידער אנקומען צו די זיבעציג יאר‪ ,‬אום כ' טבת‬ ‫‪‬‬
‫שער‪-‬בלאט פונעם ספר המספיק לעובדי‬ ‫ד' אלפים תתקס"ה‪ ,‬אין דער שטאט פוסטאט‬
‫ה'‪ ,‬פון רבינו אברהם בן הרמב''ם‬ ‫אין עגיפטן‪ .‬מ'האט אים ארויפגעפירט קיין ארץ‬ ‫דאס איז אבער נאר געווען א טפל צום‬
‫ישראל וואו מ'האט אים באהאלטן אין טבריה‬ ‫עיקר פון זיין לעבן‪ ,‬וואס איז געווען א קייט פון‬
‫נעבן זיין טאטן רבי מימון‪ ,‬און וואו מ'האט אויך‬ ‫הרבצת התורה‪ ,‬מחזק זיין די אידישע קהילה‪,‬‬
‫שפעטער באהאלטן זיין אייניקל און ממשיך‪-‬דרך‬ ‫און פארפאסן וואונדערליכע חיבורים וואס עס‬
‫אין פירן די אידישע קהילה אין עגיפטן‪ ,‬רבי דוד‬ ‫איז נישטא זייערס גלייכן ביז'ן היינטיגן טאג‪.‬‬
‫אזוי אויך‪ ,‬זייענדיג דער עמטליכער הויפט פוסק‬
‫הנגיד זצ"ל‪.‬‬ ‫איבער גאנץ עגיפטן‪ ,‬זענען אנגעקומען צו אים‬
‫ווען דער רמב"ם איז נסתלק געווארן‪ ,‬האט‬ ‫כסדר בריוון מיט שאלות אין לערנען‪ ,‬אין פסקי‬
‫ער איבערגעלאזט איין בן יחיד (אנדערע מקורות‬ ‫דינים‪ ,‬און אין אלוועלטליכע אידישע פראגעס‪.‬‬
‫געבן אן אז ער האט געהאט מער קינדער) אין‬ ‫דער רמב"ם פלעגט ארבעטן שווער אלס‬
‫יונגן עלטער פון אכצן יאר‪ ,‬אבער דער זון‪ ,‬רבינו‬ ‫דאקטער‪ ,‬פון דארט פלעגט ער לויפן שרייבן‬
‫תשובות פאר די אנפרעגער פון איבער דער‬
‫וועלט‪ ,‬און באזונדער פלעגט ער זיך איינשפארן‬
‫מיט זיין טינט און פעדער און שרייבן זיינע ריזן‬
‫ווערק‪ .‬ערגעץ אינצווישן האט ער נאך געדארפט‬
‫טרעפן צייט ווען צו לערנען כל התורה כולה‬

‫אויך‪...‬‬
‫זיין נאמען איז געגאנגען פיל ווייטער ווי‬
‫יהדות מצרים אדער אפילו יהדות ספרד‪ .‬פונעם‬
‫ווייטן תימן איז אנגעגאנגען א העפטיגער‬
‫קארעספאנדענץ‪ ,‬און זיי האבן גענצליך‬
‫אנגענומען זיינע תשובות און פסקים להלכה‬
‫(אפילו נאך דער ערשיינונג פונעם שולחן ערוך‪,‬‬
‫האט יהדות תימן זיך כמעט נאר פארלאזט אויף‬

‫די פסקים פונעם רמב"ם אינעם משנה תורה)‪.‬‬
‫אין זיינע צייטן איז די תימנ'ער אידישע‬
‫געמיינדע אויסגעשטאנען ביטערע צרות סיי‬
‫פון דער רעגירונג און סיי פון א היימישן משיח‪-‬‬
‫שקר‪ ,‬און דער רמב"ם האט זיי געשיקט בריוון‬
‫אויפצוקלערן דעם חובת השעה וויאזוי זיך צו‬
‫באפאסן דערמיט‪ ,‬וואס דער בארימטער "איגרת‬
‫תימן" איז א פאראייביגטער דאקומענט וואס‬
‫צייגט סיי אויפן ספעציעלן חשיבות פונעם רמב"ם‬
‫אין די אויגן פון אלערליי אידישע געמיינדעס‪,‬‬
‫און סיי אויפ'ן געוואלדיגן כח הסברה‪ ,‬השקפה‪,‬‬
‫און אפילו שפראך פונעם רמב"ם זעלבסט‪ .‬נישט‬
‫אומזיסט האבן זיי איינגעפירט נאך בחייו פונעם‬
‫רמב"ם צו זאגן אינמיטן "קדיש" דעם פאלגנדן‬

‫ספרים שאפע‬ ‫שבט תשע״ט‬ ‫‪26‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫איינע פון די ווערק וואס דער רמב''ם האט געשריבן אויף אראביש‪ ,‬מיט אותיות לשון‪-‬הקודש‬ ‫‪2‬‬

‫כלל ענינים‪ ,‬ווען א איד האט זיך געוואנדן צו אים‬ ‫ווערק האט דער רמב"ם געהאט אויסצושטיין‬ ‫"וידי משה כבדים" –‬
‫מיט א פראבלעם‪ ,‬און ווען ער האט געדארפט‬ ‫התנגדות פון געוויסע גדולי ישראל אין זיינע‬ ‫די פילע ספרים‬
‫מחזק זיין צעבראכענע אידישע געמיינדעס‪,‬‬ ‫צייטן‪ ,‬און צומאל פערזענליכע רדיפות‪ .‬דער‬ ‫און איגרות‬
‫דאן שיינען ארויס פון זיינע ווערטער א סארט‬ ‫רמב"ם האט געשריבן דעם פירוש המשניות נאך‬
‫פאטערליכע ליבשאפט אז דאס הארץ קען פשוט‬ ‫אלס בחור‪ ,‬אבער זיין אומגלויבליכע גאונות‬ ‫ווי דערמאנט פריער‪ ,‬האט דער רמב"ם‬
‫צערינען דערפון‪ ,‬אזוי ווי מיר זעען טאקע אינעם‬ ‫בכל התורה כולה שיינט שוין דאן ארויס פון‬ ‫פארפאסט גאר אסאך ספרים‪ ,‬און געשריבן‬
‫הארציגן "איגרת תימן"‪ ,‬וואס איז געשריבן‬ ‫די שורות‪ ,‬און טאקע נאך זייענדיג אין פעז אין‬ ‫אומצאליגע תשובות און בארימטע איגרות‪ ,‬אין‬
‫געווארן ווען פון זיין הארץ טריפט בלוט איבער'ן‬ ‫מאראקא (פעז איז דאס וואס מיר ווייסן אלס‬ ‫צוגאב צום פאקט אז ער איז געווען דער הויפט‪-‬‬
‫דעמאלטיגן ביטערן שיקזאל פונעם תימנ'ער‬ ‫"פאס"‪ ,‬דאס אפשטאם ארט פונעם הייליגן רי"ף‬ ‫רב פאר גאנץ יהדות מצרים‪ ,‬און אזוי אויך דער‬
‫אידנטום‪ ,‬געליטן פון א גזירת שמד און א משיח‬ ‫= ר'בי י'צחק אל‪-‬פ'אסי) האט ער שוין געהאט‬
‫א נאמען ווי אן אויפגייענדן שטערן‪ ,‬און האט‬ ‫קייזערליכער לייב‪-‬דאקטער‪.‬‬
‫שקר ביינאזאם‪.‬‬ ‫שוין דעמאלט אפגעשריבן און פארשפרייט זיין‬ ‫דאס אלעס איז נאר געווען "קליין‪-‬געלט"‬
‫קעגן זיינע בארימטע הויפט‪-‬יצירות‪ ,‬דריי‬
‫‪3‬‬ ‫באקאנטן "אגרת השמד"‪.‬‬ ‫וויכטיגע ווערק וואס זענען דעם שפיץ קרוין‬
‫דער רמב"ם האט פאראייניגט אין זיך‬
‫"והאיש משה‬ ‫צוויי גאר שטארקע קעגנגעזעצטע שטריכן‪ :‬א‬ ‫אויפ'ן קאפ פונעם הייליגן רמב"ם‪:‬‬
‫עניו מאוד" – ענוה‬ ‫שארפקייט און אייזיגער טעמפעראמענט ווען‬ ‫"פירוש המשניות" – וואס ער האט‬
‫טראץ די אומזיסטע‬ ‫עס האט זיך געהאנדלט מיט פסקי הלכות‪ ,‬און‬ ‫שוין אפגעשריבן איידער ער איז אנגעקומען‬
‫א געוואלדיגע צוגעלאזנקייט און ווייכקייט ווען‬ ‫קיין מצרים‪ ,‬אנהייבנדיג אלס דריי‪-‬און‪-‬צוואנציג‬
‫פארפאלגונגען‬ ‫עס האט זיך געהאנדלט מיט השקפה און דער‬ ‫יעריגער בחור אין מאראקא און עס ענדיגנדיג‬
‫המון עם‪ .‬ווען ער האט געשריבן איגרות און‬
‫ווי מיר ווייסן‪ ,‬האט דער תקופת הגאונים‬ ‫פסקי דינים‪ ,‬האט ער זיך נישט געשראקן פון קיין‬ ‫ביים אנקומען אין מצרים זיבן יאר שפעטער‪.‬‬
‫זיך געענדיגט מיט דער פטירה פון רב האי גאון‬ ‫רב אדער גדול‪ ,‬ער האט זיך ניטאמאל געשראקן‬ ‫"משנה תורה" – וואס ער האט‬
‫אין טיפן עלטער פון ניין‪-‬און‪-‬ניינציג יאר אלט‪,‬‬ ‫פון קיין שארפע פיילן וואס מ'האט געוואנדן‬ ‫אנגעהויבן צו שרייבן גלייך נאכן ענדיגן דעם‬
‫אום ד' אלפים תשצ"ח‪ ,‬פינקטליך הונדערט‬ ‫אין זיין ריכטונג‪ ,‬און האט גאר געקענט שרייבן‬ ‫פירוש המשניות‪ ,‬אין עלטער פון דרייסיג יאר‬
‫יאר איידער'ן געבורט פונעם רמב"ם‪ .‬דעמאלט‬ ‫שארף קעגן חשוב'ע אנערקענטע רבנים אויב ער‬ ‫אלט‪ ,‬און עס פארענדיגט צען יאר שפעטער‬
‫האט זיך אנגעהויבן תקופת הראשונים און די‬ ‫האט געהאלטן אז זיי פארדרייען די הלכה אדער‬ ‫(טראצדעם וואס ער האט נאך געארבעט די‬
‫תורה האט זיך פארשפרייט איבער אלע עקן‬ ‫קומענדיגע פאר יאר עס מסדר צו זיין‪ ,‬און‬
‫פון דער וועלט‪ ,‬און עס איז מער נישט געווען‬ ‫ענליכס‪.‬‬ ‫דערנאך דורכאויס די איבעריגע יארן פון זיין‬
‫די הויפט צענטראלע ישיבה און מקום תורה אין‬ ‫ווידער ווען עס האט זיך געהאנדלט מיט‬ ‫לעבן האט ער דאס כסדר איבערגעפרישט מיט‬

‫נייע ווערסיעס)‪.‬‬
‫"מורה נבוכים" – וואס האט אים אויך‬
‫געדויערט ארום פיר יאר צו פארשרייבן‪ ,‬צווישן‬
‫די יארן ד' אלפים תתקמ"ז און תתקנ"א‪ ,‬עס‬
‫פארענדיגנדיג קנאפע פערצן יאר איידער זיין‬

‫פטירה‪.‬‬
‫אויב זיין פירוש המשניות איז געווען א‬
‫שיינע ארומנעמענדע ארבעט וואס האט אים‬
‫געדויערט זיבן יאר צו שרייבן‪ ,‬איז זיין משנה‬
‫תורה געווען פיל שווערער צו שרייבן און ער איז‬
‫שוין אויסגעשטאנען התנגדות דערויף‪ ,‬און אויב‬
‫אויף זיין משנה תורה איז ער אויסגעשטאנען‬
‫קריטיק איז דאס געווען א גארנישטל קעגן דעם‬
‫שפעטערדיגן שארפן פולמוס איבער'ן מורה‬
‫נבוכים וואס ער האט שוין פארפאסט אין די‬

‫עלטערע יארן‪.‬‬

‫‪‬‬

‫דער אמת איז אז אפילו ָאן די דאזיגע גרויסע‬

‫שבט תשע״ט ‪27‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| עט סופר מהיר |‬

‫פונעם פריערדיגן ראש הגולה האט א געוויסער‬ ‫אויסשליסליכער מאכט סיי אין גשמיות'דיגן‬ ‫בבל‪ .‬פאקטיש‪ ,‬איז נאך יא אנגעגאנגען עפעס א‬
‫פשוט'ער איד געוואלט איבערנעמען דעם אמט‬ ‫לעבן און סיי אין רוחניות'דיגן לעבן פון די‬ ‫קליינע ישיבה אין בבל‪ ,‬וואס האט נישט געהאט‬
‫אדאנק געלט און איינפלוס ביי דער רעגירונג‪,‬‬ ‫קיין שום השפעה איבער כלל ישראל אין די‬
‫און דער רמב"ם האט יענעם אינדארסירט‬ ‫ארטיגע אידן‪.‬‬ ‫אנדערע לענדער‪ .‬דאס האט זיך אבער געטוישט‬
‫וויבאלד ער האט באקומען בריוון פון בבל אז‬ ‫רב שמואל האט זיך געפירט מיט ריכטיגע‬ ‫אין די צייטן פונעם רמב"ם‪ ,‬ווען עס איז דארט‬
‫יענער איז א חשוב'ער איד‪ .‬למעשה האט דאס‬ ‫גינוני מלכות‪ ,‬זייענדיג אנגעטון ווי אן‬ ‫אויפגעקומען א גרויסער תלמיד חכם און גאון‬
‫געקרענקט פאר רב שמואל‪ ,‬וואס האט גענצליך‬ ‫אראבישער פרינץ מיט קעניגליכע קליידער‪,‬‬ ‫עצום בתלמודים‪ ,‬רב שמואל בר עלי גאון‪,‬‬
‫נישט געגליכן דעם "ראש הגולה" אמט האלטנדיג‬ ‫זיצנדיג אויף א גאלדענעם קייזערליכן שטול‪ ,‬און‬ ‫וואס האט געפירט א ישיבת "גאון יעקב" מיט‬
‫אז דאס גייט אויפ'ן חשבון פונעם ראש הישיבה‬ ‫האבנדיג זעכציג באדינער און שומרים אונטער‬ ‫אן אימפעריע פון אמווייניגסטנס צוויי טויזנט‬
‫מיט זיין פיל‪-‬וויכטיגערן רוחניות'דיגן איינפלוס‪,‬‬ ‫זיך – אלס זכר צום "שישים גיבורים סביב לה"‬ ‫תלמידים וואס זענען געזעצן טאג‪-‬טעגליך פאר‬
‫און געוויס נישט ווען מ'האנדלט מיט א פשוט'ן‬ ‫פון שלמה המלך‪ .‬נעבן אים האט זיך געפונען‬
‫איד‪ .‬ווען דער רמב"ם איז געוואויר געווארן‬ ‫דער "מתורגמן" וואס האט איבערגעזעצט אלעס‬ ‫אים און געלערנט תורה פון זיין מויל‪.‬‬
‫דערפון‪ ,‬האט ער שנעל געשיקט א בריוו זיך‬ ‫וואס דער ראש ישיבה האט געזאגט‪ ,‬און אזוי‬ ‫רב שמואל איז געווען א לוי וואס האט‬
‫צו אנטשולדיגן פאר רב שמואל‪ ,‬און האט זיך‬ ‫ארום האט ער גענאסן גרויס כבוד פון די מאסן‪,‬‬ ‫געהאט א כתב‪-‬יחוס ביז משה רבינו‪ ,‬און איז שוין‬
‫טאקע ארויסגעצויגן פונעם ראש הגולה ויכוח‪,‬‬ ‫אזש די באקאנטע רייזנדע אין יענער תקופה‪ ,‬רבי‬ ‫געווען א זון פון רב עלי וואס איז אויך געווען‬
‫אבער רב שמואל האט שוין געקוקט מיט אן‬ ‫פתחיה מרעגנסבורג און רבי בנימין מטאלעדא‪,‬‬ ‫דער ארטיגער ראש ישיבה און איז נפטר געווארן‬
‫אומגינסטיג אויג אויפ'ן רמב"ם זינט דאן‪ ,‬און‬ ‫ווען רב שמואל איז נאך געווען יונג‪ .‬דאן האט‬
‫האט אים שטענדיג פרובירט צו "כאפן" ביי‬ ‫באשרייבן אים גאר שיין אין זייערע מסעות‪.‬‬ ‫א געוויסער גאון רבי שלמה איבערגענומען‪ ,‬און‬
‫טעותים און פארקלענערן זיין נאמען און זיין‬ ‫עס זעט זיך ארויס אז ער האט דאס דווקא‬ ‫ער האט מסמיך געווען רב שמואל וואס האט‬
‫געטון כדי צוריקצוברענגען די אלטע גלאררייכע‬ ‫אים איבערגענומען אומגעפער ‪ 120‬יאר נאכדעם‬
‫השפעה‪.‬‬ ‫עפאכע פון יהדות בבל‪ ,‬ווען עס איז געווען דער‬ ‫וואס די טויערן פון חכמה האבן זיך פארמאכט‬
‫איינמאל האט א באגדאדער ת"ח אנגעפרעגט‬ ‫הויפט "גאון" וואס גאנץ כלל ישראל האט זיך‬ ‫אין בבל מיט רב האי גאונ'ס פטירה‪ .‬רב שמואל‬
‫ביים רמב"ם‪ ,‬אויב מ'מעג פארן מיט א שיף אויף‬ ‫צוגעהערט צו אים‪ ,‬און האט זיך אויך עטוואס‬ ‫איז געווען גאר א כאריזמאטישער מענטש וואס‬
‫א טייך אום שבת‪ ,‬אויף וואס דער רמב"ם האט‬ ‫געפירט בגינוני מלכות כדי ארויפצוברענגען‬ ‫האט באוויזן ארויפצורוקן דעם כבוד התורה אין‬
‫געענטפערט אז ס'איז מותר‪ .‬ווידער אין בבל איז‬ ‫כבוד התורה ביי די מאסן‪ .‬אבער צו זיין מזל‬ ‫בבל‪ ,‬מיט פילע קלענערע ישיבות אונטער אים‬
‫געווען דער מנהג אז מ'האט דאס נישט געטון‪,‬‬ ‫האט אין דער זעלבער צייט אויפגעשיינט דעם‬ ‫און אונטער זיין אויפזיכט‪ ,‬ווען נאר די עלטערע‬
‫און רב שמואל האט געטראפן אן ארט זיך צו‬ ‫דמות פונעם רמב"ם‪ ,‬א זאך וואס ער האט נישט‬ ‫בחורים האבן געקענט האבן די זכיה צו קומען‬
‫דינגען אויפ'ן רמב"ם און שרייבן בריוו אז זיין‬ ‫געקענט אראפשלינגען וויבאלד דער רמב"ם איז‬ ‫צום צענטראלן "ישיבת גאון יעקב" צו לערנען‬
‫פסק איז נישט אויסגעהאלטן (עי' שו"ת הרמב"ם‬ ‫געווען א בקי בתורה ובהלכה ובהשקפה און אין‬
‫סי' ס"ז‪-‬ס"ט)‪ .‬אזוי האט ער כסדר געזוכט‬ ‫די שבע חכמות‪ ,‬מיט א גלענצנדן פעדער‪ ,‬א זאך‬ ‫ביי אים זעלבסט‪.‬‬
‫אונטערצומינעווען דעם רמב"ם ביי יעדער‬ ‫וואס רב שמואל האט נישט פארמאגט‪ ,‬און האט‬ ‫אלע לענדער נעבן בבל‪ ,‬ווי פרס‪ ,‬מדי‪,‬‬
‫פיל באשטייערט צום איבערוויגנדן השפעה‬ ‫סוריא‪ ,‬א‪.‬א‪.‬וו‪ .‬האבן זיך געוואנדן צו אים און‬
‫געלעגנהייט‪ .‬‬ ‫פונעם רמב"ם וואס האט אריינגעדרינגען אפילו‬ ‫זענען געווען אונטערטעניגט צו אים‪ ,‬און אידן‬
‫פון אזוי ווייט ווי דער היימישער אוקריינישער‬
‫פארזעצונג איבער די ספרים פונעם רמב"ם‬ ‫אין בבל זעלבסט‪.‬‬ ‫קיעוו האבן אויך געשיקט הלכה'דיגע פראגעס‬
‫זי"ע וועלכע האבן מעורר געווען שערוריות און‬ ‫עס איז געווען נאך אן אומגליקליכן‬ ‫צו אים‪ .‬עווענטועל איז ער אויך געווארן דער‬
‫פאקטאר וואס האט דעמאלט צוגעשפילט‬ ‫"ראש הגולה" אין בבל‪ ,‬וואס האט אים געגעבן‬
‫נאך‪ ,‬אין קומענדיגן "לבלר" בס"ד‪.‬‬ ‫צו זייער אנגעצויגנקייט‪ ,‬אז נאך דער פטירה‬

‫הלכה און צענדליגער הונדערטער ספרי שאלות־ותשובות; ספרי־‬ ‫<<< פארזעצונג פון זייט ‪23‬‬
‫קבלה; פלפול און דרוש; מוסר און חסידות; דקדוק; תכונה; דברי־ריב‪,‬‬ ‫אלע תורה'דיגע‪ ,‬אידישקייט און וועלטליכע געביטן‪ :‬מדרשים און‬
‫פולמוס'לעך און מחלוקת'ן‪ ,‬היציגערע און שטילערע; היסטאריע און‬ ‫ענליכע ספרי חז"ל; בלויז אויף די הגדה־של־פסח זענען געדרוקט‬
‫געווארן טויזנטער חיבורים‪ ,‬א געוויסע לייברערי אין ירושלים באזיצט‬
‫ביאגראפיעס; דאקטעריי און ביאלאגיע‪.‬‬ ‫א זאמלונג פון איבער פינף טויזנט געדרוקטע הגדות! און וואס איז‬
‫נו‪ ,‬זאגט זשע איר אליין‪ .‬זענען מיר נישט דער "עם־הספר"?‬ ‫מכוח טויזנטער טויזנטער אנדערע געדרוקטע ספרים? ספרי־פיוט‪,‬‬
‫איז דאך נישט מער ווי לאגיש צו פארשטיין אז אזא געלערנט און‬ ‫מליצה און שירה; "ספרי רומ"ל"‪ ,‬חומשים'לעך‪ ,‬סידורים און מחזורים‪,‬‬
‫אינטעליגענט פאלק‪ ,‬מיט אזא רייכע תורה־קולטור און וואס האט‬ ‫קינות'לעך און סליחות'לעך‪ ,‬בענטשערלעך און תחינות; תשובות‬
‫געשאפן אזויפיל און אזעלכע נוצליכע ספרים‪ ,‬טראגט מיט זיך א רייכע‬ ‫הגאונים; מפרשי־המקרא ראשונים און שפעטערע; מפרשי־הש"ס‬
‫ראשונים און אחרונים; ספרי־חקירה און הגיון; הונדערטער ספרי־‬
‫היסטאריע וואס נוגע ספרים דרוקעריי‪.‬‬

‫(פארזעצונג אי״ה אין ׳לבלר׳ חודש אדר א׳)‬

‫ספרים שאפע‬ ‫שבט תשע״ט‬ ‫‪28‬‬

‫שר‬

‫התורה‬
‫א שמועס מיט הרב יואל שפיצער‪,‬‬
‫ראש מכון ש"ר התורה‪ ,‬וועלכער‬
‫ווידמעט זיינע יארן צו דרוקן די ספרים‬

‫פון זיין זיידן דער בעל שמן רוקח זי"ע‬

‫„„פארוואס האט מען געדרוקט די דרשות אין‬ ‫טייענדיג בעפאר די יומא דהילולא קדישא פון דעם צדיקש‬
‫לומד'ישע ספרים?‬
‫נשגב וועלכער האט געשאקלט וועלטן מיט זיין גרויסן‬
‫ווען דער זיידע האט געדרוקט די תשובות‬ ‫כח התורה‪ ,‬רעדן מיר מיט די חברי מכון "שר התורה"‬
‫שמן רוקח האט ער געהאט א רצון אז עס זאל זיין‬ ‫וועלכע געבן זיך אפ מיט די הוצאת ספרים וועלכע זענען‬
‫א ספר מיט וואס יעדער איינער זאל זיך מחיה‬ ‫געשריבן געווארן דורך דעם גרויסן גאון הדור והדרו‪ ,‬דער‬
‫זיין‪ ,‬ס'זאל זיין א דבר השווה לכל נפש‪ ,‬און נישט‬ ‫צדיק יסוד עולם בעל "שמן רוקח"‪ ,‬און אז איר האט נאכנישט צוגעטראפן‪ ,‬שר‬
‫בלויז פאר בעלי פלפול און גרויסע לומדים‪,‬‬ ‫איז ראשי תיבות ש'מן ר'וקח‪ .‬אט מאכן זיי אצינד א ברכת הנהנין צוזאמען מיט די‬
‫דערפאר האט ער אריינגעדרוקט אין ענדע‬ ‫לומדי תורה‪ ,‬נאכדעם וואס די פראפעסיאנאלע און איבעגעארבעטע ספרים פון‬
‫פונעם חיבור עטליכע לאנגע דרשות‪ .‬דאס איז‬ ‫בעל שמן רוקח‪ ,‬וואס עטליכע פון די בענדער זענען שוין ערשינען פונלאנג און‬
‫אין צוגאב פונעם גאונ'ישן ספר "שב שמעתתא"‬
‫דער זעקסטער באנד שערי דעה ווערט אין די יעצטיגע וואכן פובליצירט‪.‬‬
‫וואס ער האט געדרוקט‪.‬‬
‫צוריק צו אונזער מכון‪ .‬מ'האט זיך‬ ‫פון וואו צו ציען מיינע יחוס פעדימער‪ ,‬דאס איז‬ ‫„„צום ערשט‪ ,‬אויב איר קענט אביסל מיטטיילן‬
‫ארויפגעשארט די ארבל און זיך גענומען מפענח‬ ‫דער זיידע רבינו הגאון שר התורה רבי אלעזר‬ ‫איבער אייער שייכות צום גרויסן גאון וצדיק‬
‫זיין די הייליגע דרשות‪ .‬באלד האבן איך באקומען‬
‫שכר על הדרישה‪ ,‬ווען מיר האבן נישט לאנג‬ ‫לעוו בעל שמן רוקח זי"ע‪.‬‬ ‫בעל שמן רוקח זצ"ל‪.‬‬
‫דערויף זוכה געווען ברוב חסדי השי"ת א חתן‬ ‫עס זאגט זיך און שרייבט זיך גרינג‪ ,‬אבער עס‬ ‫די געשיכטע איז שוין היפש אן אלטע‪.‬‬
‫צו ווערן‪ .‬פון וואו ווייסן מיר אז עס האט געהאט‬ ‫איז בפועל נישט אזוי לייכט‪ .‬וועלנדיג ברענגען‬ ‫פאסירט האט דאס פאר א קנאפע זיבעצן‬
‫א שייכות מיט אונזער ארבעט? הערט א פלא פון‬ ‫א חידוש צום טיש האב איך אנגעהויבן צו מלקט‬ ‫יאר צוריק‪ ,‬נאך אין די יארן ווען מיר האבן‬
‫א מעשה‪ ,‬דער שידוך האט זיך געשלעפט א וואך‬ ‫זיין‪ ,‬ביז ס'איז געלונגען ב"ה צו נעמען אלע‬ ‫זיך געפונען בין כותלי הישיבה‪ ,‬איז אונז דאן‬
‫צייט ווארטנדיג אויף געוויסע אינפארמאציע און‬ ‫דרשות פונעם זיידן וואס ער האט גע'דרשנ'ט‬ ‫אויסגעקומען אז מיר האבן פארמאגט עטוואס‬
‫למעשה בין איך א חתן געווארן ביומא דהילולא‬ ‫ברבים אין פארשידענע שטעט‪ ,‬אריינגערעכנט‬
‫קדישא פון דעם גרויסן זיידן בעל שמן רוקח זי"ע‬ ‫די דרשות וואס דער זיידע האט געדרוקט אין‬ ‫פרייע צייט אין די נאכט שעות וכדומה‪.‬‬
‫פארשידענע באקאנטע לומד'ישע ספרים‪ ,‬וואס‬ ‫נו‪ ,‬וואס טוט א בחור'ל אין זיין פרייע‬
‫– צום גענויען טאג פון כ"ז שבט!‬ ‫די דרשות זענען צעזייט און צעשפרייט‪ ,‬און מיר‬ ‫צייט? ער איז עוסק אין ספרים! ס'האט מיר דאן‬
‫נאכן באקומען דעם קלארן צייכן אז דער‬ ‫אנגעכאפט א שטארקן חשק אוועקצוגעבן די‬
‫גרויסער זיידע בלייבט נישט שולדיג‪ ,‬האב איך‬ ‫האבן דאס צוזאמגענומען תחת פונדק אחת‪.‬‬ ‫צייט לברר מקחו של צדיק‪ ,‬וויסנדיג אז איך האב‬
‫פארשטאנען אז מען דארף גיין ווייטער און נישט‬

‫אויפגעבן‪.‬‬
‫כ'וויל דא אבער באטאנען אז אונזער מטרה‬

‫שבט תשע״ט ‪29‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫הוספות בכתב יד קדשו פונעם שמן רוקח אויף זיין אייגענעם חיבור‬ ‫איז נישט צו פארשפרייטן דעם מופת פארן ציבור‬
‫כדי צו שלעפן נדבנים לטובת דעם מכון‪ ,‬ווייל‬
‫פון די תקופה ווען דער הייליגער נודע ביהודה‬ ‫זאך וואס מאכט זיך איינמאל אין עטליכע יאר‪.‬‬ ‫געבן א נדבה לכבוד המחבר איז צו אן איידל ענין‬
‫איז געווען אויף דער עלטער און זיך געשריבן‬ ‫צו זייער וואנדער האט ער עס געזאגט ווי אשרי‬ ‫אז מען זאל דאס אויסניצן פאר פראפאגאנדע‬
‫מיט אים שווערע לומדישע תשובות‪ ,‬אויף וואס‬ ‫צוועקן‪ ,‬און כאטש וואס דער זיידע זי"ע האט‬
‫דער נודע ביהודה האט צוריקגעשיקט בריוו מיט‬ ‫יושבי‪...‬‬ ‫קלאר געשריבן אין די הקדמות פון די ספרים‬
‫א געוואלדיגן כבוד‪ ,‬ווי עס איז געדרוקט אין‬ ‫דארט האט ער אויך מחבר געווען זיין‬ ‫אז ער וועט נישט שולדיג בלייבן פאר די וואס‬
‫ערשטן ספר שו"ת "שמן רוקח"‪ .‬מען קען זען אין‬ ‫העלפן דרוקן זיינע ספרים‪ ,‬און דאס איז שוין‬
‫תשובת נודע ביהודה‪.‬‬ ‫דער אנהייב פון זיין הקדמה "אנכי צעיר לימים‬ ‫אסאך מאל מקויים געווארן‪ ,‬פארט דארף מען‬
‫„„וואו קומט צו אן אויבערפלאך זיינע‬ ‫ואם יש ישן על כן זחלתי ואירא"‪ .‬מיר רעדן דא‬ ‫עס מיינען ערנסט לטובת המחבר‪ ,‬און נישט סתם‬

‫געבן צו אויסנוצן די ברכה פונעם צדיק‪ ,‬וד"ל‪.‬‬
‫אזוי האבן מיר פארגעזעצט די ארבעט מיט‬
‫א פלייס‪ ,‬און טאקע זוכה געווען צו באשיינען‬
‫דעם עולם הספרים מיט צוויי הערליכע בענדער‬
‫"דרשות שמן רוקח" וואס איז צעכאפט געווארן‬
‫און איז שוין היינט ממש נישט דא צו באקומען‪.‬‬
‫נאכ'ן באקומען חשק פון דעם הערליכן סעט‪,‬‬
‫זענען מיר געגאנגען ווייטער מיטן באארבעטן‬
‫דעם הייליגן ספר "יבין שמועה" על התורה‪,‬‬
‫דאס איז אויך ערשינען אויף אן אויפלאגע פון‬
‫צוויי שיינע בענדער‪ .‬לעצטנס איז אויך ערשינען‬
‫דער וואונדערבארער גאונ'ישער ספר אויף‬
‫כללי הש"ס 'שערי חכמה‪-‬שב שמעתתא'‪ ,‬דארט‬
‫שטארצט ארויס זיין געוואלדיגע בהירות און‬
‫יד החזקה אין יעדע ווינקל פון כל התורה כולה‬
‫(אן א קאמפיוטער פארשטייט זיך‪ .)...‬ווען הגאון‬
‫רבי מרדכי בנעט זצ"ל האט ערהאלטן דעם ספר‬
‫האט ער זיך אויסגעדריקט מיט התפעלות אז‬
‫דעם ספר האט א ילוד אשה נישט געקענט מחבר‬
‫זיין (זע מער אין קונטרס שר התורה דערוועגן)‪.‬‬
‫אזוי האבן מיר ממשיך געווען צו באארבעטן די‬
‫הייליגע ספרים פון זיידן‪ ,‬איינס נאכ'ן צווייטן‪,‬‬
‫מיט דער ברייטהארציגער שטיצע פון נכדי‬
‫רבינו וואס האבן זיך אוועקגעגעבן בלב ונפש‬

‫אנטיילצונעמען אין די הוצאות‪.‬‬
‫„„לאמיר אריינבליקן נענטער בבית מדרשו‬

‫פונעם שמן רוקח‪ .‬ווער איז דאס געווען?‬
‫דער גרויסער אור האט אנגעהויבן שיינען‬
‫אזוי פרי ווי ביי די ‪ 17‬יאר‪ ,‬דעמאלט איז דער‬
‫זיידע געווארן געקרוינט אלס דער דיין און זיין‬
‫געבורטס‪-‬שטאט וואוידסלא‪ .‬קוים צוויי יאר‬
‫שפעטער האט ער שוין באקומען א כתב רבנות‬
‫און די כתר ההנהגה אינעם שטאט פילץ‪ ,‬וואס‬
‫איז געווען באקאנט אלס אן עיר מלאה חכמים‬

‫ונגידים‪.‬‬
‫ס'איז אינטערעסאנט צו דערמאנען אז פאר‬
‫געוויסע גרויסע נגידים איז נישט געפאלן די‬
‫געדאנק אז אזא יונגער מענטש ווערט רב אין‬
‫שטאט‪ ,‬און זיי האבן באשלאסן צו פארהערן‬
‫דעם רב‪ ,‬ער זאל זאגן בעל פה די יוצרות וואס‬
‫די אשכנזים זאגן ביים צווייטן שבת חנוכה – א‬

‫ספרים שאפע‬ ‫שבט תשע״ט‬ ‫‪30‬‬

‫מיט די באקאנטע פארצייטישן סדר‬ ‫א בריוו בכתב יד קדשו פונעם שמן רוקח זי״ע‬ ‫שטענדיגע עבודת הקודש און לייסטונגען עלי‬
‫פון פארקויפן די ספרים דורך אריינשרייבן‬ ‫אדמות?‬
‫"פרענומעראנטן" אין סוף ספר‪ .‬דאס איז געווען‬ ‫ער האט געהאט צו שרייבן זיינע ספרים‪ .‬צו‬
‫עפעס וואס דער הייליגער שמן רוקח האט נישט‬ ‫פארשטיין פארוואס ער האט זיך אזוי שטארק‬ ‫זיין לעבנס‪-‬ציל כל ימי חייו איז געווען‬
‫בלויז שטארק איינגעפירט‪ ,‬נאר ער האט גאר‬ ‫מוסר נפש געווען צו דרוקן זיינע חיבורים‪ ,‬דארף‬ ‫אויפצושטעלן א דור פון תלמידים הגונים‪ ,‬אין‬
‫אוועקגעשטעלט א העפטיגן קאמפיין דערפאר‪,‬‬ ‫מען נישט מער ווי כאפן א בליק אין דעם ערשטן‬ ‫דער צייט וואס ער האט פרובירט אויסצוראטן‬
‫און בעפאר ער האט געדרוקט די ספר יבין‬ ‫באנד וואס ער האט ארויסגעגעבן אין זיינע יונגע‬ ‫פון זיינע נאנטע די דאן‪-‬פארשפרייטע דרך‬
‫שמועה על התורה‪ ,‬האט ער ארויסגעגעבן א‬ ‫הלימוד פון פלפולים של הבל והבאי‪ ,‬אזויווי‬
‫קונטרס'ל וואס ער איז מברר "הלכה למעשה" אז‬ ‫צוואנציגער יארן‪ ,‬שו"ת שמן רוקח‪.‬‬ ‫ער שרייבט ארויס אין זיין הקדמה צום ספר‬
‫מצוות כתיבת ספר תורה בזמן הזה לויט אסאך‬ ‫דארט שרייבט ער היות קיינער ווייסט נישט‬ ‫"שערי חכמה – שב שמעתתא"‪ .‬און ער האט‬
‫ווען מען וועט אנקומען צום עולם האמת‪ ,‬און ער‬ ‫כסדר געמאנט און געפאדערט אז מען זאל נישט‬
‫ראשונים איז בעיקר דורך דרוקן ספרים‪.‬‬ ‫וויל אז עס זאל זיין שפתותיו דובבות בקבר‪ ,‬האט‬
‫נאך זיין לאנגע אריכות אין דעם קונטרס'ל‪,‬‬ ‫ער זיך גענומען דערצו צו מזכה צו זיין נשמתו‬ ‫אפטרעטן פון עומק הפשט‪.‬‬
‫שרייבט ער אז אפילו אויב איינער האט גענוג‬ ‫הטהורה מיט דעם וואס מען וועט נאכזאגן‬ ‫אין די אלע שטעט ווי ער האט משמש‬
‫געלט אליין צו דרוקן זיינע ספרים‪ ,‬איז נאך אלץ‬ ‫שמועה משמו‪ ,‬נאך די הונדערט און צוואנציג‪.‬‬ ‫געווען ברבנות‪ ,‬האט ער זיך אויסגענומען די‬
‫דא אן ענין צו מזכה זיין אנדערע אידן אין דעם‬ ‫און מיט אט דער הייליגקייט פאר זיינע אויגן‪,‬‬ ‫ערשטע תנאי אז די בעלי בתים מוזן צושטעלן‬
‫גרויסן מצוה פון כתיבת ספר תורה‪ .‬באזונדער‬ ‫האט ער געשטעלט זיין שטרעבן און לעבנס‪-‬‬ ‫די גאנצע סכום אויפצוהאלטן די ישיבה‪ .‬ער‬
‫טוט ער שטארק שטיצן דעם געדאנק דירעקט‬ ‫האט איבערגעגעבן די הייליגע שיעורים ביז‬
‫יא ארויסצושרייבן ווער עס זענען די וואס געבן‬ ‫פליכט‪.‬‬ ‫צו זיינע לעצטע טעג‪ ,‬און אפילו ווען ער האט‬
‫פרענומעראנטן כדי מ'זאל זיך פון זיי אפלערנען‪,‬‬ ‫ער האט זיך מטריח געווען בטירחא דגופא‬ ‫שוין נישט זוכה געווען צו זען די ליכטיגקייט‬
‫און דאס וועט אנווארעמען נאך אידן צו העלפן‬ ‫ומומונא‪ ,‬און איז אראפגעפארן צום דרוקעריי‬ ‫פון דער זון‪ ,‬האט ער ווייטער ממשיך געווען‬
‫וואו ער האט זיך אויפגעהאלטן פאר לאנגע‬ ‫צו געבן די שיעורים‪ ,‬ווי ס'ווערט געברענגט‬
‫דרוקן ספרי קודש‪.‬‬ ‫חדשים‪ ,‬אונטער שווערע אומשטענדן‪ ,‬און אפילו‬ ‫אין אלף כתב אז ער האט געהאט די גמרא אפן‬
‫דער זיידע האט פארשפרייט דעם קונטרס'ל‬ ‫אויף די עלטערע יארן‪ ,‬אלעס כדי עס זאל זיין‬ ‫פאר זיך געבנדיג די שיעורים‪ ,‬און קיינער האט‬
‫אין אלע שטעט‪ ,‬און ס'איז אויפגענומען געווארן‬ ‫א טובה פאר זיין נשמה ווען ער פארלאזט די‬ ‫נישט געקענט באמערקן אז ער זעט נישט די‬
‫מיט גרויס שעצונג‪ .‬די בעסטע באווייז איז דאס‬ ‫אותיות פון אינעווייניג‪ ,‬ווייל ער האט אייביג‬
‫אז עס האט געברענגט שווערע הונדערטער‬ ‫וועלט‪.‬‬ ‫געמישט דאס בלעטל ווען מען האט געדארפט‬
‫פרענומעראנטן חותמים וועלכע האבן זיך‬ ‫עס איז אינטערעסאנט וויאזוי ער בעט זיך‬
‫אנגעשלאסן אין זיין קאמפיין‪ ,‬ווי ער שרייבט אין‬ ‫אין זיין הייליגע צוואה ביי זיינע תלמידים און‬ ‫אריבערמישן‪...‬‬
‫אייניקלעך‪ ,‬מ'זאל לערנען זיינע ספרים ווען‬ ‫באזונדער איז דער זיידע זי"ע געווען‬
‫פתיחה פון ספר יבין שמועה‪.‬‬ ‫מ'האט נאר א געלעגנהייט‪ ,‬און מען זאל זיי‬ ‫פערזענליך פארמישט אין די שווערע מלחמות‬
‫„„מיט וואס איז דער מכון באשעפטיגט היינט‬ ‫איבערדרוקן און פארשפרייטן‪ .‬אויך האט ער‬ ‫קעגן די גרופעס וואס האבן געלאקערט אויף‬
‫געבעטן מ'זאל שרייבן אויף זיין מציבה נאר די‬ ‫אונזער הייליגע מסורה‪ ,‬און באוויזן מעורר צו‬
‫און וואס זענען די פלענער אויף ווייטער?‬ ‫נעמען פון די ספרים וועלכע ער האט מחבר‬ ‫זיין אנדערע גדולי דורו איבער די גרויסע סכנה‬
‫מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף האפן מיר צו שיקן‬ ‫געווען‪ ,‬און נישט קיין טיטלען וכדומה‪ .‬אזוי האט‬
‫אין דרוק אין די נאנטע טעג בסייעתא דשמיא‬ ‫ער טאקע זוכה געווען אז זיינע אייניקלעך האבן‬ ‫פון די כת המחדשים‪.‬‬
‫א פרישע הערליכער באנד‪ ,‬וואס וועט זיין דער‬ ‫איבערגעדרוקט די ספרים מרוב הערצה צום‬ ‫ס'איז באקאנט די ראלע וואס ער האט‬
‫ערשטער אין דעם סעט שערי דעה‪ ,‬וועלכע‬ ‫געשפילט אינעם פולמוס פון די מחלוקת צווישן‬
‫וועט אי"ה באשטיין פון פיר הערליכע בענדער‪,‬‬ ‫הייליגן זיידן‪.‬‬ ‫די ש"ס דרוקערס אין סלאוויטע און אין ווילנא‪,‬‬
‫און וועט גערופן ווערן מהדורת הנגיד ר' שלמה‬ ‫„„עס רעדט זיך פון אסאך ספרים‪ ,‬פון וואו‬ ‫ארויסקומענדיג קעגן די עוולה פון די ווילנא‬
‫משה שעכטער הי"ו‪ .‬אצינד איז אונזער ציל און‬ ‫האט ער געהאט די געלטער צו דעקן די הוצאות‬ ‫דרוקער וועלכע האבן געפעלשט א בריוו אין זיין‬
‫מטרה צו קענען פארענדיגן איבערארבעטן די‬ ‫נאמען‪( .‬זע באריכות אין קונטרס "שר התורה"‬
‫קומענדיגע דריי שערי דעה בענדער‪ ,‬אז עס זאל‬ ‫הדפוס?‬ ‫געדרוקט סוף ספר "יבין שמועה" וועלכע מיר‬

‫ערשיינען לאור עולם‪.‬‬ ‫האבן ארויסגעגעבן‪).‬‬
‫מיר זענען בס"ד אויך אריינגעשפרינגען אין‬ ‫אזוי האט ער אויפגעטון אסאך פאר‬
‫א פרישן מאסיוון פראיעקט‪ ,‬צו דרוקן די כתבי‬ ‫אידישקייט מיט זיין גרויסע כח התורה והעבודה‪,‬‬
‫ידות וואס זענען נאכנישט ערשינען קיינמאל‬ ‫ביז ווען ער איז נסתלק געווארן לגנזי מרומים‬
‫לאור עולם‪ ,‬דאס איז דער ספר מעשי רוקח‬ ‫אין שנת תקצ"ז זייענדיג איינגעוויקלט אין טלית‬
‫אויף גאנץ סדר נזיקין‪ .‬די כתבי ידות געפינען‬ ‫ותפילין במעמד בני המשפחה‪ ,‬זיך גרייטנדיג צו‬
‫זיך בבית גנזיו פון כ"ק אדמו"ר מגארליץ‪-‬ב"פ‬ ‫תפילת שחרית האלטנדיג ביי די ווערטער 'ואין‬
‫שליט"א‪ ,‬וואס האט ברוב טובו אונז געשאנקען‬
‫דעם זכות זיך אפצוגעבן מיט די הייליגע כתבי‬ ‫יחיד כיחידו' ביים פיוט יגדל אלוקים‪.‬‬
‫ידות און זיי ארויסגעבן פאר דער וועלט אין א‬ ‫„„פאר וועלכן ציל האט דער שמן רוקח‬
‫הערליכער אויפלאגע‪ .‬ויה"ר שתשרה שכינה‬
‫געשריבן אזויפיל ספרים?‬
‫במעשי ידינו ‪.‬‬ ‫אויסער זיין גרויסע גדלות און צדקות‪ ,‬איז‬
‫א באזונדערע וואונדער די גרויסע מסי"נ וואס‬

‫שבט תשע״ט ‪31‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| ספרים מארק |‬

‫פארוואס האבן מיר געכאפט א‬

‫שנעלקע?!‬

‫והמצוות"‪.‬‬ ‫איז דאס אן אייניגער באגריף פאר גאנץ כלל‬ ‫אס אז א איד דארף דורכגיין כלד‬
‫ישראל? די ספרדים‪ ,‬תימנים‪ ,‬מאראקאים און‬
‫וואס איז דאס‬ ‫ליטאים ברויכן לערנען דעם זעלבן נועם אלימלך‬ ‫התורה כולה ווייסן אלע אלס א‬
‫'שרשי התורה'?‬ ‫און מאור ושמש ווי די אלגעמיינע חסידים‪ ,‬און‬ ‫יסוד מוסד‪ .‬די פראגע איז נאר‪,‬‬
‫די חסידים ברויכן דען לערנען חידושי רבי חיים‬ ‫וואס מיינט דאס כל התורה‬
‫דאס איז דאך פשוט אז די ערשטע קומט‬ ‫כולה? ווי אזוי קענען מיר דאס‬
‫תורה שבכתב‪ ,‬דערנאך נ"ך‪ ,‬די כ"ד ספרי קודש‪,‬‬ ‫ווי די אלגעמיינע ליטאים און ישיבה‪-‬לייט?‬ ‫באווייזן? וואס קען אונז דערצו‬
‫און אזוי ווייטער משניות‪ ,‬ברייתות און תוספתא‪,‬‬ ‫מיר ברויכן דאס אלעס וויסן כדי מיר זאלן‬
‫תלמוד בבלי און תלמוד ירושלמי‪ ,‬מדרשי חז"ל‪.‬‬ ‫קענען דערגיין וואס מען האט אלץ געלערנט‬ ‫ארויסהעלפן?‬
‫מיט אונז‪ ...‬וואס האט מען געלערנט מיט א‬ ‫"פארוואס האבן מיר געכאפט א שנעלקע‬
‫דאס אלעס זענען זיכער פון די שרשי התורה‪.‬‬ ‫מענטש איידער ער איז אראפגעקומען אויף דער‬ ‫פונעם מלאך הארט איידער מיר זענען‬
‫בעפאר כלל ישראל איז געגאנגען אין גלות‬ ‫אראפגעקומען אויף דער וועלט?!" – דאס איז‬
‫אריין‪ ,‬האט דער אויבערשטער אראפגעשיקט‬ ‫וועלט?‬ ‫געווען די ווארעמע אבער פאדערנדיגע פראגע‬
‫דער ענטפער איז א פשוט'ע‪ .‬מען האט מיט‬ ‫פון הרב רבי מאיר דוד פארקאש – א איד מיט‬
‫אונז אלעמען געלערנט די "עיקרי שרשי התורה‬ ‫א קאכענדיגע נשמה‪ ,‬באקאנט אלס דער מלחין‬
‫פונעם ממלא כל עלמינ'דיגן תנועה וועלכע‬
‫שפאלט הימלען און גרייכט ביז דער אכטער‬
‫נאטע און שיינט אריין די השגחה פון גאט איבער‬
‫דער וועלט פאר אלעמען אומעטום – וועלכע‬
‫האט אפגעהילכט אינעם בארימטן פארקאש‬

‫טליתים הויפט פאבריק אין וויליאמסבורג‪.‬‬
‫"און וואס האט בכלל אויסגעפעלט אז מיר‬
‫זאלן לערנען כל התורה כולה בעפאר מיר קומען‬
‫אראפ אויף דער וועלט און פארוואס האט מען‬
‫עס געדארפט דערנאך פארגעסן?" האט ער‬
‫פארגעזעצט פאכענדיג מיט זיין האנט‪ ,‬צייגנדיג‬
‫אז די פראגע איז נאך ווייט פון פארענדיגט‪.‬‬
‫מיט נישט גרויס בקיאות האט אונזער ענטפער‬
‫נישט געשפעטיגט צו קומען‪ ,‬ווען אינסטינקטיוו‬
‫ענטפערט זיך דער באוואוסטער תירוץ‪ :‬ווייל‬
‫אויב וואלטן מיר נישט געהאט פון פריער‬
‫געלערנט תורה וואלט דאן געווען אסאך‬
‫שווערער אנצוקומען צו קענען דעם תורת‬
‫אמת דא אויף דער וועלט‪ .‬דעריבער האט‬
‫אויסגעפעלט אז מיר זאלן דאס לערנען פאר מיר‬
‫נידערן אראפ לאור עולם‪ ,‬כדי מיר זאלן שוין‬

‫פארמאגן אן אחיזה אין די תורה הק'‪.‬‬
‫דאס אלעס איז וואויל און פיין‪ ,‬און וואויל‬
‫באקאנט‪ .‬וואס באדייט אבער כל התורה כולה?‬

‫ספרים שאפע‬ ‫שבט תשע״ט‬ ‫‪32‬‬

‫אויפדעקונג פון הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל ר"י חכמי לובלין‬
‫אין יארע תשע"ט לפ"ק | הרב מאיר דוד פארקאש הי"ו איבער‬
‫דער פונדאמענטאלער וויכטיגקייט פון דורכלערנען אויף דער‬
‫וועלט כל התורה כולה און דער אלטערנאטיווער מיטל דערצו‬
‫פון גדולי וצדיקי עולם | צוויי‪-‬און‪-‬פערציג‪-‬בענדערדיגע‬

‫סעריע פון ספרי "האוצר היומי" אין העפטיגן שוואונג‬

‫כדי מ'זאל שפעטער אליינס האבן די בחירה‬ ‫פונעם בעל שם הקדוש איז נישט געווען קיין‬ ‫אויף דער וועלט אן אור מופלא רום מעלה‪ ,‬וואס‬
‫און נסיון צו לערנען דעם אמת'דיגן תורת ה'!‬ ‫צופיל באמבאסטישע פרישע חידושים אויפ'ן‬ ‫דאס איז רבי שמעון בר יוחאי וועלכער האט‬
‫שטייגער פון די פריערדיגע תקופות – נשתכח‬ ‫פארפאסט די סודות התורה‪ ,‬מחבר געווען דעם‬
‫"יונגערמאן"‪ ,‬ווענדט זיך צו אונז רבי מאיר‬ ‫דרך הבעש"ט‪ ,‬ווי עס איז באקאנט פון פריערדיגע‬
‫דוד‪" ,‬מען קען אייך פרעגן וואו שטייט איין דער‬ ‫– וויבאלד ווען דער בעש"ט הק' ותלמידיו זענען‬ ‫ספר הזוהר און די תיקונים‪.‬‬
‫הייליגער תוספתא? מען קען אייך פרעגן צי‬ ‫נסתלק געווארן האבן זיי מיטגענומען מיט זיך‬ ‫ווען אידן האבן זיך דערזען אין גלות‪,‬‬
‫איר האט שוין אמאל געהאלטן א באנד פונעם‬ ‫האט פון זיי געפעלט דער גרויסער אור פון די‬
‫תלמוד ירושלמי אין אייערע הענט? האט איר‬ ‫דעם גאנצן אור‪.‬‬ ‫ספרי הזוהר וואס איז געווען פארלוירן פאר‬
‫שוין אמאל אריינגעבליקט אין איינס פון די‬ ‫א קיימא לן פון זיבן הונדערט יאר‪ .‬מיר האבן‬
‫צענדליגער מדרשים וועלכע איז פון די סאמע‬ ‫די תורה איז‬ ‫דעם זוהר אינגאנצן דרייצן הונדערט יאר בערך‪,‬‬
‫באדייטנסטע שרשי התורה? וואו האלט איר‬ ‫אויך דיינס!‬ ‫צייכנט רבי מאיר דוד צו מיט א בקיאות אין די‬

‫ערגעץ מיט די ברייתות?"‬ ‫אלזא‪ ,‬מען האט געלערנט מיט אונז כל‬ ‫קאפיטלען היסטאריע‪.‬‬
‫ווייסט איר וויפיל אומצאליגע מאל עס‬ ‫התורה כולה! פארוואס? ווייל יעדער איד ברויך‬ ‫שפעטער איז געקומען דער רמב"ם ז"ל‬
‫שטייט אין ספר הק' תנא דבי אליהו אז א מענטש‬ ‫דורכגיין כל התורה כולה בעפאר ער קומט‬ ‫וועלכער איז געווען דער ערשטער וואס האט‬
‫דארף דורכלערנען מקרא‪ ,‬משנה‪ ,‬גמרא און‬ ‫מחבר געווען זיינע פילע ספרים לויט פסקי‬
‫צוריק צום בי"ד של מעלה‪.‬‬ ‫הלכות אויפן זעלבן 'סדר' לויט ווי רבינו הקדוש‬
‫אגדה?!‬ ‫כל התורה כולה באלאנגט פאר יעדן איד אן‬
‫האט מסדר געווען די ששה סדרי משנה‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫אויסנאם‪.‬‬ ‫שפעטער האט דער טור מבאר געווען די אלע‬
‫"פארוואס האב איך געכאפט א שנעלקע און‬ ‫הלכות מער בפרטיות לויט ווי עס איז אונז נוגע‬
‫געווען אמאל א איד‪ ,‬א גאון עולם‪ ,‬רבי מאיר‬ ‫ד‪.‬ה‪ .‬פון צאת החמה ביז צאת הנשמה‪ .‬דאן איז‬
‫שפירא ז"ל‪ ,‬ראש ישיבת חכמי לובלין‪ .‬רבי מאיר‬ ‫פארגעסן דאס לערנען?"‬ ‫געקומען דער הייליגער בית יוסף‪ ,‬דער מחבר‪,‬‬
‫שפירא האט געוואוינט אין פוילן און ער האט‬ ‫און האט די אלע הלכות הערליך צעטיילט און‬
‫זיך אמאל באגעגנט מיט א גרופע ברסלב'ער‬ ‫צוזאמגענומען אויף מער א לייכטערן פארנעם‬
‫חסידים וועלכע זענען געווען אונטערוועגנס פון‬ ‫מיט דעטאלירטע סימנים‪ .‬ואחריו בקודש איז‬
‫פוילן קיין אוקריינע אבער האבן נישט געקענט‬ ‫געקומען דער הייליגער רמ"א און די נושאי‬
‫אין יענע אומשטענדן דורכגיין דעם גרעניץ‬
‫אנצוקומען אויף ראש השנה צו דער שטאט‬ ‫כלים‪ ,‬ובנ"י יוצאים ביד רמ"א‪.‬‬
‫אומאן אין אוקריינע‪ ,‬האט ער זיך געפרייט זיי‬ ‫אין דער זעלבער צייט איז נתגלה געווארן‬
‫אריינצונעמען‪ ,‬זיי מכבד זיין מיט אש"ל אויף‬ ‫די הייליגע תקופה פון מרן האר"י הק' וגוריו‪,‬‬
‫גאנץ יו"ט אין זיין בארימטן ישיבה‪ .‬און ווי‬ ‫ובראשם תלמידו המובהק הגאון רבי חיים‬
‫ויטאל זי"ע‪ ,‬די גדולי המקובלים וועלכע האבן‬
‫מוהרא"ש ז"ל פלעגט דאס דערציילן‪.‬‬ ‫מגלה געווען רזין דרזין און דערמיט באלאכטן‬
‫פארוויילנדיג מיט זיי האט ער באמערקט‬
‫ווי די חסידים האלטן גמרא'לעך אין די הענט‪,‬‬ ‫די וועלט‪.‬‬
‫עס איז פרייליך אויף דער וועלט! ער פרעגט זיי‪,‬‬ ‫עטליכע הונדערט יאר שפעטער דערויף איז‬
‫וואס איז דאס? האבן זיי געזאגט אז זיי האלטן‬ ‫אראפגעקומען אויף דער וועלט דער אור שבעת‬
‫אינמיטן לערנען מסכתות הש"ס‪ ,‬איינער האט‬ ‫הימים‪ ,‬דער בעש"ט הק' זי"ע ותלמידי תלמידיו‬
‫געלערנט מסכת חולין און א צווייטער מסכת‬
‫כריתות און א דריטער מסכת מנחות אא"וו‪ ,‬און‬ ‫די רועי ומאורי החסידות נבג"מ‪.‬‬
‫דאס איז צוליב דעם וואס זיי גייען אדורך כל‬ ‫אט דא הייבט זיך אן דער פראבלעם‪,‬‬
‫ערקלערט אונז רבי מאיר דוד‪ .‬נאך דער פטירה‬

‫שבט תשע״ט ‪33‬‬ ‫ספרים שאפע‬

‫| ספרים מארק |‬

‫היומי וואס אנטהאלט פופצן שיעורים א טאג‪,‬‬ ‫חידושי‪-‬תורה חיבורים אן אויפהער איז קיין‬ ‫התורה כולה אויף א סדר‪.‬‬
‫וואס די פופצן שיעורים זענען כולל אין זיך אלע‬ ‫פעלער! שטעלט רבי מאיר דוד קלאר‪ ,‬אדרבה‪,‬‬ ‫דאס איז געווען דאס ערשטע רינגעלע‬
‫יסודות פון די תורה הק'‪ .‬מען גייט זיי אריבער‬ ‫כן ירבו בישראל! נאר עס איז דרינגענד וויכטיג‬ ‫מיט וועלכע עס איז געוועבט געווארן דאס‬
‫טאג טעגליך‪ ,‬יעדן טאג אביסל‪ ,‬אזוי אז נאך זיבן‬ ‫אז מחברים זאלן זיין באהאוונט און קלאר אין די‬ ‫לעגענדארע קייטעלע פון דף היומי איבער דער‬
‫יאר – אויב מען איז קובע בערך צוואנציג ביז‬ ‫גארער וועלט‪ ,‬וואס נאכ'ן דאס מיטהאלטן ביי‬
‫פינף און צוואנציג מינוט א טאג מיט א קביעות‬ ‫שרשי התורה‪.‬‬ ‫יענע טייערע חסידים האט רבי מאיר געשפירט‬
‫כל אחד לפום דרגא דיליה‪ ,‬אפילו מען איז‬ ‫אז ער ברויך מפרסם און מזכה זיין אלעמען מיט‬
‫פאריאגט און פארפלאגט נאך א שווערע טאג‬ ‫האוצר היומי‬
‫ארבעט – דערזעט זיך דער מענטש אז ער האט‬ ‫דעם געדאנק פון דורכגיין גאנץ ש"ס‪.‬‬
‫געענדיגט גאנץ רמב"ם‪ ,‬זוהר הק' און ווער רעדט‬ ‫אייגנטליך‪ ,‬פאדערט רבי מאיר דוד‪ ,‬דאס‬
‫נאך פון תלמוד בבלי און ירושלמי‪ ,‬תוספתא און‬ ‫האבן א סדר אין כל התורה כולה איז א הכרח!‬ ‫יש סדר!‬
‫מדרשים! ער שפירט אז נישט נאר די ערשטע‬
‫הלכה פון חלק אורח חיים פון שו"ע איז זיינס‪,‬‬ ‫עס איז אוממעגליך אז א מענטש זאל‬ ‫ווען מען רעדט איבער דעם ענין פון דורכגיין‬
‫נאר אויך די סאמע קאמפליצירסטע חלק חושן‬ ‫דורכגיין כל התורה כולה אן א סדר!‬ ‫כל התורה כולה‪ ,‬שווימט ארויף א פראגע‪ :‬ווי‬
‫משפט און יו"ד אין שו"ע איז זיינס‪ ,‬און די זעלבע‬ ‫אזוי זאלן מיר דורכגיין כל התורה כולה ווען עס‬
‫מיט די אלע ד' חלקי שו"ע און אזוי ווייטער ביז‬ ‫"אין אומתנו אומה אלא בתורה" שרייבט רבי‬ ‫ווערן שווער פראגעס נאך בעפאר מען הייבט אן‬
‫סעדי' גאון‪ ,‬ואין לנו שיור רק התורה הזאת‪ ,‬נאר‬
‫כל התורה כולה!‬ ‫דורך די שרשי התורה דערהאלטן מיר זיך און‬ ‫לערנען?‪...‬‬
‫באמת איז דאס קיין חידוש נישט וויבאלד‬ ‫באלד ווי מ'הייבט אן מס' ברכות פרעגט שוין‬
‫עס איז שוין פארהאן די בארימטע "חק לישראל"‪,‬‬ ‫דאס איז די שיינקייט פון עם ישראל‪.‬‬ ‫די גמרא פראגעס פון מסכת גיטין און קידושין‪.‬‬
‫וואס יסודתו בהררי קודש פון פריערדיגע גאונים‬ ‫דיין נשמה פארשטייט דאך פינקטליך וואס‬ ‫דער יונגער בחור'ל לערנט און הארעוועט‪ ,‬קוים‬
‫וקדושים‪ ,‬פונדעסטוועגן‪ ,‬אין ביהמ"ד בלא‬ ‫דו לערנסט טראצדעם וואס דו פארשטייסט‬ ‫וואס ער ווייסט וואס דאס מיינט בר מצוה האבן‪,‬‬
‫חידוש‪ ,‬איז געקומען לעכטיגע צדיקים פון די‬ ‫נישט אקוראט יעדעס ווארט לעומקה של דבר‪.‬‬ ‫ברויך ער שוין וויסן וואס דאס מיינט גיטין און‬
‫פארגאנגענע דורות ובפרט ווי הרה"ק רבי נחמן‬ ‫מיר געדענקען פון די זומערדיגע שבת‬
‫מברסלב זי"ע שרייבט אין שיחות הר"ן (שיחה‬ ‫נאכמיטאגס ווען מיר לערנען די פרקי אבות‬ ‫קידושין? ווערטלט זיך רבי מאיר דוד‪.‬‬
‫ע"ו) אז מ'זאל כסדר דורכגיין מיט א סדר כל‬ ‫אונטערן שאטן פונעם בוים‪ ,‬זאגט רבי מאיר‬ ‫און בכלל‪ ,‬וואס האט רש"י זעלבסט געטון‬
‫התורה כולה טראצדעם וואס מען איז נישט‬ ‫דוד‪ ,‬וואס עס שטייט אין די משנה אז עס זענען‬ ‫פאר עס איז געווען זיין אייגענער פירוש? ווי‬
‫אינגאנצן יורד לעומקו של דבר און מ'שפירט‬ ‫פארהאן ד' הולכי בית המדרש‪ ,‬ההולך ואינו‬ ‫אזוי האט רש"י זעלבסט דורכגעלערנט ש"ס‪ ,‬עס‬
‫נישט אז אלעס איז קלאר פארשטענדליך‪,‬‬ ‫עושה שכר הליכה בידו וכו'‪ .‬צום ביישפיל‪ ,‬רבי‬ ‫איז דאך נישט געווען קיין פירוש רש"י אז ער‬
‫וועסטו אבער פארשטיין ביים צווייטן און‬ ‫יהושע בן חנני' וואס די מוטער זיינע האט אים‬ ‫זאל קענען וויסן און פארשטיין תיכף וואס ער‬
‫דריטן מאל לערנען‪ ,‬אדער אין א שפעטערער‬ ‫געברענגט אין בית המדרש אריין‪ .‬טראצדעם‬
‫געלעגנהייט‪ ,‬און ווי ער שרייבט‪" :‬ולא יבלבל‬ ‫וואס צוליב זיין יונגן עלטער האט ער נאכנישט‬ ‫לערנט?‬
‫דעתו בתחלת למודֹו שירצה להבין תכף ומחמת‬ ‫פארשטאנען דאס עצם לערנען‪ ,‬זאפט ער כאטש‬ ‫"נאר דער תירוץ איז א פשוט'ע‪ ",‬קומט‬
‫זה יקשה לֹו הרבה תיכף‪ ,‬ולא יבין כלל‪ ,‬רק יכניס‬ ‫רבי מאיר דוד צו דער מסקנא‪" .‬רש"י האט‬
‫מחו בהלימוד 'ויאמר כסדר בזריזות' וממילא‬ ‫איין די טעמי התורה און די שרשים‪.‬‬ ‫זיך נישט אפגעהאלטן פון ענדיגן קודם די ל"ו‬
‫יבין‪ ".‬ביים לערנען דעם ספר חק לישראל לערנט‬ ‫מעגליך איז שוין געקומען די צייט אז מיר‬ ‫מסכתות איינמאל און נאכאמאל איידער ער האט‬
‫מען יאר יערליך די זעלבע הייליגע ווערטער און‬ ‫געשריבן זיין הייליגן פירוש‪ .‬ווארום ער האט‬
‫מען קומט נישט אן צו ענדיגן גאנץ נ"ך‪ ,‬ש"ס און‬ ‫זאלן לערנען 'כל התורה כולה לשמה'?!‬ ‫דאך נישט געקענט קיין פירוש שרייבן בעפאר'ן‬
‫דעריבער‪ ,‬קומט רבי מאיר דוד צום‬ ‫דורכלערנען גאנץ ש"ס‪ .‬נאר ערשט נאכ'ן‬
‫ששה סדרי משנה אא"וו‪.‬‬ ‫ענדגילטיגן החלטה‪ ,‬איז פארהאן א ספר האוצר‬ ‫דורכלערנען ש"ס כל כולו און כל שרשי התורה‬
‫כדי עס זאל אונז ערמעגליכט ווערן צו‬ ‫עטליכע מאל‪ ,‬דעמאלט האט ער געקענט צוגיין‬
‫ענדיגן אין זיבן יאר כל התורה כולה‪ ,‬איז‪ ,‬ווי‬ ‫צו פארפאסן דעם פירוש אויף תנ"ך און תלמוד‬
‫ערווענט‪ ,‬פארהאן די ספרי "האוצר היומי"‪ ,‬א‬ ‫בבלי וועלכע האט אויפגעלאכטן כלל ישראל"‪.‬‬
‫פראיעקט וואס וועט אי"ה גרייכן צו צוויי‪-‬און‪-‬‬ ‫"די הלכה לויטעט‪ ,‬אז איידער א מענטש האט‬
‫פערציג בענדער‪ ,‬וואס אכט פון זיי איז שוין‬ ‫דורכגעלערנט די כ"ד ספרי קודש און כל שרשי‬
‫התורה איז ער נישט ערלויבט ארויסצוגעבן‬
‫ערשינען‪.‬‬ ‫א ספר וואס זאל אנטהאלטן פסקי הוראה און‬
‫אלזא‪ ,‬דער טאג איז אנגעקומען וואס‬ ‫השקפה פאר כלל ישראל‪ ,‬ווייל מעגליך איז‬
‫מיר פארמאגן שוין די נויטיגע כלים צו העלפן‬ ‫דאס קעגן עפעס וואס שטייט אין איינס פון די‬
‫דורכגיין כל התורה כולה און קענען די שרשי‬ ‫אנדערע כ"ד ספרי קודש און די שרשי התורה‪",‬‬
‫התורה‪ .‬מיר דארפן זיך בלויז אנגארטלען און‬ ‫אדרעסירט רבי מאיר דוד דעם היינטיגן מציאות‬
‫ווען ספרים פארפלייצן די ספרים שענק ב"ה‬
‫איינהאנדלען דעם געוואלדיגן אוצר‪ .‬‬ ‫ווי שוואמען נאך א רעגן‪ .‬דאס אז עס ערשיינען‬

‫ספרים שאפע‬ ‫שבט תשע״ט‬ ‫‪34‬‬

‫נייע ספרים אויפ׳ן מארק ‪ /‬שבט תשע״ט‬

‫ספר אוצר הלכות‪ :‬על עניני נישואין‬ ‫פשט'לעך לבר מצוה [אידיש]‪ :‬פשט'לעך‬
‫והמסתעף‪ ,‬יו"ל ע"י הרה"ג רבי אברהם צבי‬ ‫בעניני תפילין ועניני קטן שהגדיל‪ ,‬ערוכים‬
‫פריעדמאן שליט"א דומ"ץ גאלאנטא‪ .‬ניתן‬ ‫ומסודרים בטוב טעם ודעת‪ ,‬מעובד לשפת‬
‫אידיש המדוברת‪ ,‬מוכנים להבר‪-‬מצוה בחור‬
‫להשיג בחניות הספרים‬
‫להגיד בקהל עם‪.‬‬

‫ספר זכור ימות עולם‪ :‬על פרשיות התורה נח‪,‬‬ ‫ספר קיצור הלכות‪ :‬הל' טהרה ויולדת והל' יחוד‪.‬‬
‫לך‪ ,‬וירא מתוך סדרת ספרי פרקי מחשבה‬ ‫מתוך שיעורי הגה"צ רבי חיים דוד כ"ץ שליט"א‬
‫שנאמרו ע"י הגה"ח רבי עזריאל טויבער‬ ‫דומ"ץ סאטמאר ב"פ‪ .‬יו"ל ע"י הרב חיים שלמה‬
‫שליט"א‪ .‬יהיה ניתן להשיג בחניות הספרים‪.‬‬ ‫דאכנער שליט"א‪ .‬ניתן להשיג בחניות הספרים‪.‬‬

‫הפצה ראשית‪ :‬גרינפעלד ‪718-633-8103‬‬

‫ספר תפארת שלמה‪ :‬דפוס נאה ומחודש‪ .‬אותיות‬ ‫ספר אמונה בחרתי‪ :‬שיעורים שנאמרו ע"י‬
‫בהירות מאירות עינים‪ .‬תולדות המחבר‪ .‬מפתח‬ ‫הגה"צ רבי אהרן קאהן אב"ד דברי אמונה‬
‫שליט"א‪ ,‬על פרשיות התורה ומועדי השנה‪,‬‬
‫ענינים מורחב‪ .‬תוכן דיבורי המתחיל‪ .‬מחיר‬ ‫למעלה מ‪ 600‬עמודים‪ ,‬הוצאה לאור‪ :‬מערכת‬
‫מיוחד לרגל ההוצאה‪ .‬מחיר השוה לכל נפש‪.‬‬
‫להשיג בחניות‪ .‬הפצת שארף ‪718-812-5120‬‬ ‫אמונה בחרתי ‪845-237-2941‬‬

‫ספרים ליסטינג — לבלר ‪ - #4‬אדר א׳ הבעל״ט‬

‫מחברי ספרים ומוציאים לאור‪ :‬שטעלט אריין אייער נייעם ספר אינעם ספעציעלן ״ליסטינג״‬
‫פון לבלר׳ס ״ספרים מארק״ אפטיילונג‪ .‬פארבינדט זיך מיט די רעדאקציע אויף די פאלגענדע וועגן‪:‬‬

‫‪LAVLOR Seforim listing | Phone: 718.928.3347 Ext. 107 | Email: [email protected]‬‬

‫| כשרות |‬

‫הוספה‪ :‬בוילער סיסטעם‬

‫פון די מילך ווערט הייס כשיעור יד סולדת‬ ‫זענען אפן אינגאנצן אזוי ווי א גרויסע וואנע‬ ‫וליב די פילע אנפראגעס וועלןצ‬
‫בו‪ ,‬איז אפילו די מילך בלייבט אייביג אונטער‬ ‫און עס זענען דא וואס זענען פארמאכט מיט א‬
‫דעם שיעור‪ ,‬איז נישט קיין שאלה אז עס דארף‬ ‫דעקל‪ .‬אזוי אויך זענען דא גרעסערע וואס קענען‬ ‫מיר פרובירן נאכאמאל מסביר צו‬
‫ווערן געכשר'ט כדת וכדין‪ ,‬ווי געשריבן ווייטער‬ ‫האלטן ‪ 20,000‬פונט און אזעלכע וואס האלטן‬ ‫זיין דעם ענין פונעם בוילער‪ :‬ווי‬
‫(דלכל הפחות הוא כדין חם בצד צונן‪ ,‬דבולע‬ ‫נאר ‪ 10,000‬פונט‪ .‬דארט גייט אריין די מילך –‬ ‫געשריבן איז אין רוב פאבריקן דא‬
‫כדי קליפה‪ ,‬כמבואר ברמ"א סי' ק"ה ס"ג‪ ,‬ובאמת‬ ‫וואס איז‪ ,‬ווי געשריבן‪ ,‬אפגעקילט געווארן צו‬ ‫א ‪ ,return line‬ד‪.‬ה‪ .‬א סיסטעם‬
‫י"ל דנאסר אפי' כולו‪ ,‬אם נתחמם דופן ה"וועט"‬ ‫ארום ‪ 90‬דעגרי – און די ווענט פון דעם "וועט"‬ ‫וואס טראגט צוריק די סטים מיט וואס מען‬
‫קודם שהכניסו בו החלב‪ ,‬לפי המבואר בש"ך סי'‬ ‫(פאס) לויפט אדורך סטים‪ ,‬וואס דאס האלט די‬ ‫האט נארוואס אפגעקאכט דאס עסן‪ ,‬צו א‬
‫ווארעמקייט פון די מילך ביי דעם דעגרי אדער‬ ‫"קאנדענסער" וואס מאכט עס צוריק צו וואסער‬
‫צ"ב סקל"ו דכל שבמקומו גובר והוי כתתאה)‪,‬‬ ‫אביסל העכער‪ ,‬אבער די מילך וועט קיינמאל‬ ‫און דערנאך גייט עס אריין אינעם בוילער וואו‬
‫אבער אויב די וואנט אויף דער זייט פון‬ ‫נישט זיין מער ווי ‪ 100‬דעגרי‪ ,‬וואס דאס איז‬ ‫עס ווערט נאכאמאל אפגעקאכט‪ ,‬און אזוי‬
‫די מילך ווערט קיינמאל נישט הייס‪ ,‬אפי' מען‬
‫הייצט עס אן נאך פאר מען לייגט אריין די מילך‬ ‫ווייניגער ווי דער שיעור פון יד סולדת בו‪.‬‬ ‫ווייטער דער גאנצער מהלך‪.‬‬
‫(ווייל אויב עס איז קאלט נאר ווען די מילך‬ ‫אינמיטן פון דעם מאשין פארט אזעלכע‬ ‫די פראבלעם ווערט אויב האט מען נעכטן‬
‫איז שוין אינעווייניג‪ ,‬איז פשט אז די וואנט איז‬ ‫אייזענעס אזוי ווי מיקסערס‪ ,‬וואס דאס טוט‬ ‫געקאכט אין דעם פאבריק טריפות ווערט דאך‬
‫בעצם יא הייס‪ ,‬נאר די מילך קילט עס אפ‪ ,‬איז‬ ‫מישן די מילך און מאכט זיכער אז די מילך‬ ‫די גאנצע סטים נאסר דורך א בליעת איסור‪,‬‬
‫די הלכה ווי אויבן דערמאנט אז עס דארף ווערן‬ ‫און אויב מען גייט דאס נוצן פאר כשר'ס וועט‬
‫געכשר'ט)‪ ,‬דעמאלט לכאורה דארף עס נישט‬ ‫ווערט נישט פארגליווערט‪.‬‬ ‫עס אלעס אסר'ן‪ .‬אשר על כן לייגט מען אריין‬
‫ווערן געכשר'ט (דלכאורה לא גרע מקדרה אפי'‬ ‫אינעם בוילער א שארפע כעמיקאל (ווי למשל‬
‫כשהוא על האש‪ ,‬דאינו מבליע ומפליט כל זמן‬ ‫שאלות אויפ'ן‬ ‫"בי טרעקס") וואס האט גאר א ביטערן טעם‬
‫שהוא אינו יס"ב‪ ,‬כמבואר בשו"ע סי' ק"ה ש"ך‬ ‫פאס‬ ‫וואס אזוי איז דער איסור פגום‪ ,‬און עס איז מער‬
‫נישט ראוי לאכילה‪ ,‬ממילא אסר'ט עס נישט‬
‫סק"ה)‪.‬‬ ‫מען קען קלערן צי די טשיז דארף ווערן‬ ‫(כמבואר בריש סימן ק"ג דדבר פגום אינו אוסר‪,‬‬
‫אין געוויסע פעלער קומט אויך אריין אין די‬ ‫גע'כשר'ט‪ ,‬ווייל היות די מילך ווערט קיינמאל‬ ‫הגם דיש לדון לכאורה דאסור לעשות כן מטעם‬
‫וואנט א שטראם פון קאלטע לופט‪ ,‬וואס ווערט‬ ‫נישט הייס מער ווי יד סולדת בו‪ ,‬און זיי ווילן‬ ‫דאין מבטלין איסור לכתחילה וכמבואר בסי' צ"ט‬
‫אויסגעמישט מיט די סטים‪ ,‬אזוי אז אפילו די‬ ‫נישט אז דאס זאל פאסירן ווייל אויב יא מאכט‬ ‫סעיף ה'‪ ,‬אולם עי' שם ביד אפרים דמביא דברי‬
‫סטים איז קיינמאל נישט יד סולדת‪ ,‬וואס אויף‬ ‫עס חרוב די מילך און מ'קען נישט מאכן דערפון‬ ‫שאילת יעב"ץ ח"ב סי' קל"א דאוסר לפגום דבר‬
‫אזא אופן דארף מען זיכער נישט כשר'ן די וועט‪.‬‬ ‫קיין טשיז (און בעצם א גרויס חלק פון די חכמה‬ ‫איסור מהא דאין מבטלין איסור לכתחילה‪ ,‬אולם‬
‫נאר עס קען זיין – בפרט אויב די "טשיז‬ ‫וואס ליגט אין מאכן טשיז איז טאקע דאס‪ ,‬צו‬ ‫הוא ז"ל חולק עליו וס"ל דאין זה מבטל איסור כי‬
‫וועט" איז מער אן עלטערע מאשין – אז די היץ‬ ‫וויסן פינקטליך ביי וועלכע טעמפעראטור צו‬ ‫אם מפקיע איסור‪ ,‬דפקע שם איסור מיניה‪ ,‬ואח"כ‬
‫פון די סטים זאל נישט זיין אייניג צעשפרייט‬ ‫מאכן די מילך און ביי וועלכע טעמפעראטור‬ ‫כתב שוב ראיתי בשו"ת חכם צבי סי' ק"א שכתב‬
‫איבער די גאנצע וואנט פונעם פאס‪ ,‬נאר אויף‬ ‫אריינצולייגן די "רענעט און אזוי ווייטער)‪ .‬קומט‬ ‫להדיא דלבטל דבר הפוגם לא מיקרי מבטל‬
‫איין פלאץ זאל זיין א שטערקערע היץ‪ ,‬ווי למשל‬ ‫דאך אויס אז עס גייט נישט אריין קיין בליעות‬ ‫איסור דאין ספק דמדאורייתא שרי לפוגמו וכו'‬
‫‪ 120‬דעגרי וואס מיר נעמען אן לחומרא אז דאס‬ ‫ע"ש ושמחתי‪ ,‬ונפלאתי על בני הגאון יעב"ץ איך‬
‫הייסט יד סולדת בו‪ ,‬און לגבי די פראדוקציע פון‬ ‫פון די מילך אין די "וועט"‪.‬‬ ‫כתב כן מאחר שכבר הורה זקן אביו ז"ל להיפך"‪.‬‬
‫די טשיז‪ ,‬איז עס נישט קיין פראבלעם ווייל‪ ,‬ווי‬ ‫ווידער פון דער אנדערער זייט פון די מילך‪,‬‬
‫געשמועסט‪ ,‬איז דא אינעם פאס אזעלכע אייזנס‬ ‫דאס הייסט אין די וואנט (ווי געשריבן פאריגע‬ ‫עכ"ל היד אפרים‪ ,‬וכן עמא דבר כדבריו)‪.‬‬
‫וואס דרייען זיך‪ ,‬און דאס מאכט אז קיין שום‬ ‫וואך‪ ,‬אז עס האט א טאפלטע וואנט)‪ ,‬לויפט‬
‫מילך זאל נישט שטיין ביי דעם פלאץ ווי עס‬ ‫אדורך סטים וואס איז יא הייס יד סולדת בו‪,‬‬ ‫"טשיז וועט"‬
‫איז זייער הייס פאר צו לאנג‪ ,‬אזוי האלט זיך די‬ ‫איז האבן מיר פון איין זייט קאלטע מילך‪ ,‬ד‪.‬מ‪.‬‬
‫מילך אויף אן אייניגע נידריגע טעמפעראטור‪.‬‬ ‫ווייניגער ווי יס"ב‪ ,‬און פון דער אנדערער זייט‬ ‫דערנאך וואס די מילך איז שוין פעסטורייזד‬
‫אבער לגבי כשרות איז דאס א פראבלעם‪,‬‬ ‫הייסע סטים‪ .‬וואס איז די הלכה אין אזא צייט?‬ ‫גייט עס אריין אין א כלי וואס ווערט גערופן‬
‫און כשר'ן געהעריג דורך וואסער איז כמעט‬ ‫איז אזוי‪ ,‬אויב די וואנט אויף דער זייט‬ ‫"טשיז וועט" ("קעז פאס")‪ .‬עס זענען דא‬
‫נישט שייך‪ ,‬ווייל‪ ,‬ווי געזאגט‪ ,‬דארף די מילך‬ ‫פארשידענע ערליי "וועטס" עס זענען דא וואס‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪36‬‬

‫הרב אלימלך פריעדמאן‬

‫משגיח בוועד הכשרות טארטיקוב בראשות הרה"ג יחיאל באב"ד שליט"א‬

‫א פארמאכטער טשיז וועט‬

‫דורות טשיז‪ .‬מען האט געווארט אז דער שוחט‬ ‫"רענעט"‬ ‫א לענגערער טשיז וועט‬
‫זאל קומען אין שטעטל און מען האט גע'שחט'ן‬
‫א קעלבל‪ ,‬דערנאך האט מען גענומען די מאגן‬ ‫דערנאך לייגט מען אריין דעם דבר המעמיד‬ ‫קיינמאל נישט אנקומען צו א הויכע היץ‪ ,‬איז די‬
‫און עס אריינגעלייגט אין א טאפ מילך און עס‬ ‫וואס הייסט "רענעט" (‪ .)renet‬צוערשט לאמיר‬ ‫"היעטינג עלעמענט" פון די "וועט" בכלל נישט‬
‫איז געווארן קעז‪ .‬אבער היינט צוטאגס לעבן מיר‬ ‫מקדים זיין אז פארצייטנס פלעגט מען מעמיד זיין‬ ‫אויסגעשטעלט צו אנקומען אזוי הויך אז עס זאל‬
‫אין א קאמערציאלע וועלט און כמעט קיינער‬ ‫אדער מיט מילך וואס מען האט ארויסגענומען‬ ‫קענען מאכן מעלה רתיחות אזא גרויסע פאס‬
‫מאכט נישט ביי זיך אינדערהיים קיין טשיז‪ ,‬איז‬ ‫פון די מאגן פון א בהמה וואס מען האט‬
‫געווארן א פראבלעם וויאזוי גייט מען מאכן‬ ‫געשאכטן און דאס האט מען אריינגעלייגט אין‬ ‫אנגעפילט מיט וואסער‪.‬‬
‫די מילך און דאס האט געשטעלט די מילך און‬ ‫אין אזא פאל וואס מען דארף יא כשר'ן‪,‬‬
‫טשיז בתכלית הכשרות‪.‬‬ ‫עס איז געווארן קעז‪ ,‬אדער האט מען גענומען‬ ‫אויב עס איז אן אפענע "טשיז וועט" וואס מען‬
‫איז מען אויפגענומען מיט דער הילף פון‬ ‫א שטיקל פון דעם מאגן אליינס און דאס האט‬ ‫קען צוקומען איבעראל‪ ,‬מאכט מען אויף די‬
‫טעכנאלאגיע און מען האט געמאכט א כעמיקאל‬ ‫פלעצער ווי עס קען ווערן הייסער א "ליבון‬
‫וואס איז פינקטליך נאכגעמאכט פון רענעט און‬ ‫מעמיד געווען די מילך‪.‬‬ ‫קל" מיט א גרויסע "טארטש" צינדער‪ ,‬אבער אין‬
‫עס רופט זיך "מייקראביעל רענעט"‪ ,‬און דאס‬ ‫די סיבה פארוואס דאס איז מעמיד איז ווייל‬ ‫פארמאכטע "טשיז וועטס" איז דאס נישט שייך‪,‬‬
‫האט גארנישט מיט קיין קוען און קעלבלעך נאר‬ ‫אין די מאגן פון א בהמה ווען עס ווערט געבוירן‬ ‫איז מען טאקע מחמיר נישט צו נוצן אזעלכע‬
‫עס ווערט געמאכט אין א לאבאראטאריע מהחל‬ ‫איז דא אן ענזיים וואס רופט זיך "רענעט" (וואס‬ ‫"וועטס" וואס קענען האבן די שאלה‪ .‬און אפי'‬
‫אן ענזיים איז פארלאנגט זיך א באזונדערע‬ ‫ביי די "וועטס" וואס איז נישט דא קיין שאלה‪ ,‬ווי‬
‫ועד כלה‪.‬‬ ‫סעריע ארטיקלען‪ ,‬אבער אין איין ווארט איז‬ ‫אויבן דערמאנט‪ ,‬מאכן מיר א הגעלה לחומרא‬
‫צו פארשטיין ווי שטארק דער כח פון רענעט‬ ‫עס אפפאל פון באקטעריע) און אין דעם האט‬ ‫דורך עירוי‪ ,‬דאס הייסט אז אינעם "טשיז וועט"‬
‫איז‪ ,‬איז גענוג צו זאגן‪ ,‬אז פאר א גאנצע פאס פון‬ ‫דער אייבערשטער אריינגעלייגט א כח אז עס‬ ‫איז דא א רונדיגע באלל וואס קען שפריצן‬
‫‪ 20,000‬פונט מילך איז גענוג בערך איין גאלאן‬ ‫איז מעמיד‪ ,‬און אזוי האט מען געמאכט אלע‬ ‫אויף אלע זייטן (וואס די קאמפאני נוצט דאס‬
‫אויסצורייניגן די "וועט")‪ ,‬און דאס קען מען יא‬
‫רענעט!‬
‫דערנאך וואס מען האט אריינגעלייגט‬ ‫מאכן אז עס זאל שפריצן הייסע וואסער‪.‬‬
‫די רענעט לאזט מען עס שטיין א שטיק צייט‪,‬‬
‫געוואנדן לויט וועלכע מין טשיז‪ .‬אויך לייגט‬
‫מען אריין א געוויסע באקטעריע וואס ווערט‬
‫גערופן "טשיז קאלטשערס"‪ ,‬וואס דאס געט‬
‫אריין א טעם אינעם טשיז‪ .‬דערנאך לאזט מען‬
‫ארויס אלעס פון דעם "טשיז וועט" און די גאנצע‬
‫מילך וואס איז איבערגעבליבן גייט ארויס‪ ,‬און‬
‫עס בלייבט נישט א קליין ביסל מילך נאר ניינציג‬
‫פראצענט בלייבט מילך און בלויז ארום צען‬

‫פראצענט ווערט טשיז‪ .‬‬

‫שבט תשע״ט ‪37‬‬

‫| דאס ּפינטעלע איד |‬

‫פארמעגן‪ .‬איך האב ליב השי"ת אפילו אויב איך‬ ‫דער מהות פון א איד [‪]2‬‬
‫האב נישט קיין געלט‪ ,‬איך האב נישט קיין ברויט‬
‫צו עסן‪ ,‬איך בין פארזינקען אין חובות‪ ,‬אבער איך‬ ‫וואס איז דער ריכטיגער באדייט פון זיין א איד?‬
‫דער ספר "מהותו של יהודי" ערקלערט מיט א זעלטענער‬
‫האב נאכאלץ ליב השי"ת‪.‬‬ ‫קלארקייט די עבודה און מיסיע פון א איד אויף דער וועלט‬
‫נאך א טייטש אויף "ובכל מאדך" – און‬
‫מיט יעדע מאס וואס השי"ת מעסט אויף דיר‪.‬‬ ‫דערנאך זאגט מען "ואהבת את ה' אלקיך" –‬ ‫יך וויל דיר פרעגן עפעס‪ :‬האסטוא‬
‫איך דאנק דיר פאר אלעס וואס דו מעסט אויף‬ ‫דו זאלסט ליב האבן השי"ת דיין גאט‪ .‬פונקט ווי‬
‫מיר‪ .‬איך ווייס אז יעדע פארציע יסורים איז‬ ‫השי"ת האט מיך ליב‪ ,‬אזוי האב איך ליב השי"ת‪.‬‬ ‫היינט מקבל געווען עול מלכות שמים‬
‫פינקטליך אויסגעמאסטן דורך השי"ת‪ .‬מיין‬ ‫און איך האב אים ליב "בכל לבבך" – מיט‬ ‫ביים ליינען קריאת שמע? האסטו זיך‬
‫ליבליכער טאטע אין הימל האט א פינקטליכן‬ ‫מיין גאנצן הארץ‪ .‬און נאכמער‪ ,‬ווי די גמרא זאגט‬ ‫ריכטיג צוגעהערט צו די ווערטער‬
‫חשבון וויפיל איך דארף ליידן כדי צו קענען זיך‬ ‫"בכל לבבך – בשני יצריך‪ ,‬ביצר טוב וביצר הרע"‪,‬‬
‫אויסארבעטן און צוקומען צום ריכטיגן קבלת‬ ‫אפילו דער יצר הרע געוועלטיגט אויף מיר ח"ו‪,‬‬ ‫וואס איז ארויסגעקומען פון דיין מויל?‬
‫עול מלכות שמים‪ .‬איך וועל נישט ליידן יסורים‬ ‫און איך קען זיך נישט ארויסזען פון זיין נעץ‪,‬‬ ‫יעדן טאג ביים דאווענען שחרית‪ ,‬בעפאר‬
‫קיין איין ביסל מער נאכדעם וואס איך בין שוין‬ ‫דאך האב איך ליב השי"ת‪ .‬אפילו אין רוחניות בין‬ ‫קריאת שמע‪ ,‬זאגן מיר די ברכה פון אהבה‬
‫אנגעקומען צו מיין תכלית‪ .‬און וויבאלד די‬ ‫איך ח"ו אין נידעריגן צושטאנד און איך פאל אין‬ ‫רבה‪ ,‬און מיר ענדיגן "ברוך אתה ה'‪ ,‬הבוחר‬
‫יסורים זענען אזוי שטארק אויסגעמאסטן פאר‬ ‫די מ"ט שערי טומאה רח"ל‪ ,‬בין איך גרייט יעדע‬ ‫בעמו ישראל באהבה" – ער טוט אויסוועלן זיין‬
‫מיין טובה‪ ,‬בין איך שטארק דאנקבאר פאר זיי‪.‬‬ ‫מינוט צו אוועקגעבן מיין לעבן פאר השי"ת‪ .‬איך‬ ‫פאלק‪ ,‬די אידן‪ ,‬מיט ליבשאפט‪ .‬ווען דו זאגסט‬
‫אין הארצן זאג איך צום באשעפער‪ :‬יישר כח פאר‬ ‫בין גרייט יעדע רגע צו שטארבן אויף קידוש‬ ‫די ווערטער דארפסטו דאס גוט ארייננעמען‬
‫די יסורים וואס דו ברענגסט אויף מיר‪ ,‬איך דאנק‬ ‫אין דיר‪ ,‬דיין הארץ דארף דאס פילן און גלייבן‬
‫השם‪.‬‬ ‫וואס דו זאגסט‪" .‬דער הייליגער באשעפער‪ ,‬ער‬
‫דיר אויף זיי‪.‬‬ ‫דאס זענען נישט שיינע ווערטער וואס מיר‬ ‫האט מיך אויסדערוועלט‪ ,‬און ער האט מיך ליב"‪.‬‬
‫זענען געצווינגען צו זאגן‪ .‬די ווערטער שרייען‬ ‫ערשט נאכדעם וואס מ'האט ריכטיג פארשטאנען‬
‫נישטא קיין‬ ‫אויס דעם אמת וואס איז באהאלטן אין יעדן‬ ‫און דערהערט די ווערטער‪ ,‬דאן קען מען מקבל‬
‫קשיות‬ ‫אידיש קינד‪ .‬אומצאליגע פרייע אידן‪ ,‬וואס‬
‫זענען נעבעך געווען אין טיפן שאול תחתית און‬ ‫זיין עול מלכות שמים דורך זאגן קריאת שמע‪.‬‬
‫דו ווייסט וואס מיינט קבלת עול מלכות‬ ‫אינגאנצן דערווייטערט פון אידישקייט‪ ,‬זענען‬ ‫און וואס זאגט מען אין דעם הייליגן פסוק‬
‫שמים? ווען א איד האט נישט קיין שום קשיא‬ ‫אנגעקומען צו דער אמת'ער מדריגה פון ליב‬ ‫"שמע ישראל"? מיר רעדן נישט צו השי"ת‪.‬‬
‫אויפ'ן רבונו של עולם און נעמט אן אלעס וואס‬ ‫האבן השי"ת און האבן מיט שמחה זיך מוסר נפש‬ ‫מיר רעדן צו זיך אליין‪" .‬שמע" – הער זיך איין‪,‬‬
‫ער טוט אן קיין שום קשיות‪ .‬א איד וואס דרייט‬ ‫"ישראל" – אידיש קינד‪ .‬געדענק אז דו ביסט אן‬
‫זיך ארום מיט קשיות און טענות ח"ו אויפ'ן רבונו‬ ‫געבן אויף קידוש השם‪.‬‬
‫של עולם‪ ,‬דער האט קיינמאל נישט ריכטיג‬ ‫ווייטער זאגן מיר אז דו זאלסט ליב האבן‬ ‫איינציג קינד פון השי"ת און ער האט דיך ליב‪.‬‬
‫השי"ת "ובכל נפשך" – מיט דיין גאנצן זעל‪.‬‬ ‫"ה' אלקינו" – השי"ת איז אונזער גאט‪ .‬ער‬
‫מקבל געווען עול מלכות שמים‪.‬‬ ‫אפילו ער זאל צונעמען דיין לעבן‪ ,‬דאך האב‬ ‫טוט אונז פירן און געוועלטיגט איבער אונז‪.‬‬
‫דאווענען קען נישט העלפן ענדערן דעם‬ ‫איך אים ליב‪ .‬אפילו ווען איך האלט ח"ו ביים‬ ‫און צומאל טוט ער אונז שטראפן און ברענגט‬
‫שווערן מצב‪ ,‬און סגולות‪ ,‬אפילו גוטע און‬ ‫שטארבן‪ ,‬אדער מ'זעט די אייגענע פרוי אדער‬
‫אויסגעפרואווטע‪ ,‬קענען אויך נישט ארויסנעמען‬ ‫קינדער גייען אויס פון א קראנקהייט רח"ל‪ ,‬דאך‬ ‫אומאנגענעמליכקייטן אויף אונז‪.‬‬
‫א מענטש פון זיינע מיטמאכענישן‪ ,‬עס מוז קודם‬ ‫האב איך אים ליב‪ .‬איך האב ליב השי"ת אזויווי ר'‬ ‫"ה' אחד" – השי"ת איז איינציג‪ .‬ער איז איינס‪,‬‬
‫עקיבא וואס האט געליינט קריאת שמע בשעת די‬ ‫און איך בין איינס מיט אים‪ .‬איך האב נישט קיין‬
‫זיין אן אמת'ע קבלת עול מלכות שמים‪.‬‬ ‫גוים האבן געקעמט זיין פלייש מיט אן אייזערנע‬ ‫פאראיבל און קיין טענות‪ ,‬איך אקצעפטיר מיט‬
‫אויב אזוי‪ ,‬וועסטו פרעגן‪ ,‬פארוואס דאווענען‬ ‫קעמל‪ ,‬און ער האט פרייליכערהייט מקבל געווען‬ ‫ליבשאפט אלעס וואס טוט פאסירן‪ ,‬און איך בין‬
‫מיר? פארוואס בעטן מיר פון השי"ת ער זאל אונז‬ ‫אויף זיך עול מלכות שמים‪ .‬דאס זעלבע איז מיט‬ ‫דאנקבאר פאר אלעס וואס געשעט מיט מיר‪.‬‬
‫העלפן ארויסגיין פון אונזערע פראבלעמען? דער‬ ‫איך ווייס אז וואס השי"ת טוט‪ ,‬אפילו עס זעט‬
‫ענטפער איז‪ :‬עס איז א מצוה צו דאווענען! ווי‬ ‫מיר‪ ,‬איך האב ליב השי"ת אויך אין אזא מצב‪.‬‬ ‫אויס שלעכט‪ ,‬איז נאר ווייל ער האט מיך ליב‪.‬‬
‫מיר זאגן ביי קריאת שמע "ולעבדו בכל לבבכם"‬ ‫"ובכל מאודך" – און מיט דיין גאנצן‬ ‫דערפאר בין איך איינס מיט אים‪ .‬גארנישט קען‬
‫– און צו דינען השי"ת מיט'ן גאנצן הארץ‪ .‬און ווי‬ ‫נישט אפטיילן צווישן אונז‪ .‬איך פרעג נישט קיין‬
‫די גמרא זאגט גייט דאס ארויף אויף תפלה‪ ,‬אז‬
‫קשיות אויף זיינע וועגן‪ ,‬אינגאנצן נישט‪.‬‬
‫עס איז א מצוה צו דאווענען צו השי"ת‪.‬‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪38‬‬

‫הרב עזריאל טויבער‬

‫אידישע איבערזעצונג פון ספר "מהותו של יהודי" געברענגט דורך‪ :‬ארגון שלהבת‬

‫פרשה פון "והיה אם שמוע"? ענטפערט די גמרא‪:‬‬ ‫נישט געמעגט דאווענען‪ .‬ווי קענען מיר זיך‬ ‫דאס איז די איינציגסטע סיבה פארוואס מיר‬
‫א מענטש דארפן קודם מקבל זיין אויף זיך דעם‬ ‫גרויסהאלטן און בעטן פון השי"ת צו טון דאס‬ ‫דאווענען און בעטן השי"ת‪ .‬ווען נישט די דאזיגע‬
‫עול מלכות שמים (פרשת "שמע")‪ ,‬און דערנאך‬ ‫מצוה פון דאווענען וואלטן מיר נישט געהאט די‬
‫קען ער מקבל זיין אויף זיך דעם עול מצוות‬ ‫אדער יענץ?‬ ‫רעכט צו דאווענען‪ .‬און מיר וואלטן זיך נישט‬
‫אבער השי"ת האט דווקא געוואלט מיר‬ ‫געטרויט צו דאווענען‪ .‬דען ווי קענען מיר זיך‬
‫(פרשת "והיה אם שמוע")‪.‬‬ ‫זאלן יא דאווענען צו אים‪ .‬דער באשעפער פון‬ ‫וואגן צו זאגן פאר'ן גרויסן באשעפער וואס ער‬

‫שטעלט זיך פאר‪ ,‬א קראנקער‬ ‫זאל טון מיט אונז?‬
‫ליגט אויפ'ן שפיטאל בעטל‬ ‫שטעלט זיך פאר‪ ,‬א קראנקער ליגט אויפ'ן‬
‫אינעם אפעראציע צימער‪ ,‬און‬ ‫שפיטאל בעטל אינעם אפעראציע צימער‪,‬‬
‫די וועלטס גרעסטער כירורג‬ ‫און די וועלטס גרעסטער כירורג שטייט נעבן‬
‫שטייט נעבן אים‪ .‬וואלט ער‬ ‫אים‪ .‬וואלט ער זיך געטרויעט צו זאגן פאר'ן‬
‫זיך געטרויעט צו זאגן פאר'ן‬ ‫פראפעסאר וויאזוי ער זאל דורכפירן די‬
‫פראפעסאר וויאזוי ער זאל‬ ‫אפעראציע? ער פארלאזט זיך אינגאנצן אויפ'ן‬
‫דורכפירן די אפעראציע? ער‬ ‫דאקטער ער זאל טון וואס ער פארשטייט איז‬
‫פארלאזט זיך אינגאנצן אויפ'ן‬ ‫דאס בעסטע פאר אים‪ .‬וויפיל מער דארפן מיר‬
‫דאקטער ער זאל טון וואס ער‬ ‫אזוי פילן און טראכטן ווען עס קומט צום מלך‬
‫פארשטייט איז דאס בעסטע‬ ‫מלכי המלכים‪ ,‬דער באשעפער פון דער גאנצער‬
‫וועלט! מיר זענען אין זיינע הענט‪ ,‬כביכול‪ .‬ער‬
‫פאר אים‪...‬‬ ‫באהאנדלט אונז לויט זיין ווילן‪ ,‬מיט די גרעסטע‬

‫ָאן א ריכטיגע קבלת עול מלכות שמים צו‬ ‫דער וועלט האט באשאפן די וועלט אין א וועג‬ ‫מאס גוטסקייט און רחמנות‪.‬‬
‫אננעמען מיט ליבשאפט און פרייד "אלעס" וואס‬ ‫אז די השפעה קומט אראפ אויף דער וועלט‬ ‫ביז אהער איז וואס איך האב געענטפערט‬
‫השי"ת טראכט איז גוט פאר אונז‪ ,‬זענען אונזערע‬ ‫דורך דאווענען‪ .‬דערפאר האבן מיר א מצוה פון‬ ‫פאר דעם איד וואס האט זיך באקלאגט פארוואס‬
‫מצוות פעלערהאפטיג‪ .‬עס פעלט די אינערליכע‬ ‫ער ליידט פון אזויפיל צרות‪ .‬זיין מצב איז געווען‬
‫כוונה פון טון מצוות‪ .‬דער מדרש זאגט אז השי"ת‬ ‫דאווענען‪.‬‬ ‫גאר א זעלטענע און א שווערע‪ ,‬וואס האט אים‬
‫זאגט פאר אונז אידן‪" :‬קודם זאלסטו מקבל זיין‬ ‫אבער מיר טארן נישט פארגעסן אז דאווענען‬ ‫געמאכט טראכטן אז השי"ת האט אים נישט ליב‪,‬‬
‫אויף דיר מיין קעניגרייך‪ ,‬און דערנאך מיינע‬ ‫חס ושלום‪ .‬רוב פון אונז וואלטן קיינמאל נישט‬
‫באפעלן"‪ .‬ווייל אויב א איד נעמט נישט אריין אין‬ ‫איז א מצוה פונקט ווי אלע מצוות‪.‬‬ ‫ארויפגעברענגט אזא געדאנק אין מוח‪ .‬מיר‬
‫די גמרא פרעגט‪ :‬פארוואס זאגט מען פריער‬ ‫גלייבן באמונה שלימה אז אלעס וואס פאסירט‬
‫די פרשה פון "שמע ישראל" און דערנאך די‬ ‫איז צום גוטן‪ ,‬און אז אלעס קומט פון השי"ת'ס‬
‫ליבשאפט‪ .‬נאר עס פעלט אונז דער כח פון‬
‫ריינע און פשוט'ע אמונה‪ ,‬אין וואס מיר מוזן זיך‬

‫בעסערן‪.‬‬

‫אמת'ע מצוות‬

‫מיר גייען אדורך אצינד די לעצטע רייניגונג‬
‫פראצעדור אין צוגרייטונג צו דער גאולה שלימה‪.‬‬
‫ווי קענען מיר טראכטן צו איינטיילן השי"ת‬
‫און אים זאגן וואס איז גוט פאר אונז? השי"ת‬
‫איז דער באגלייבטער און דערבארעמדיגער‬
‫דאקטער וואס טוט אונז אפערירן ווי דער‬
‫כירורג וואס אפערירט זיין איינציג קינד‪ .‬השי"ת‬
‫ווייסט פינקטליך וואס ער טוט‪ .‬און דערפאר‪,‬‬
‫ווען דאווענען איז נישט קיין מצוה‪ ,‬וואלטן מיר‬

‫שבט תשע״ט ‪39‬‬

‫| דאס ּפינטעלע איד |‬

‫ער זאגט מיר‪ :‬איך מוז מודה זיין אז איך האב‬ ‫און דאנק פאר אלעס וואס איז אריבער אויף מיר‪,‬‬ ‫זיך דעם ריינעם אמת אז השי"ת פירט די וועלט‬
‫קיינמאל נישט געטראכט פון די אלע געדאנקען‪.‬‬ ‫סיי גוטס און סיי שלעכטס‪ ,‬ווי דוד המלך ע"ה‬ ‫מיט הימלישע הערשאפט און ליבשאפט‪ ,‬אזא‬
‫איך האב נאך קיינמאל נישט מקבל געווען עול‬ ‫זאגט אין תהלים (קא) חסד ומשפט אשירה‪ ,‬לך‬ ‫איד וועט נישט ריכטיג אנערקענען און פילן אז‬
‫מלכות שמים אין דעם וועג ווי איר האט דאס‬ ‫ה' אזמרה‪ .‬און די גמרא (ברכות ס‪ ):‬טייטשט‪:‬‬ ‫השי"ת האט אים ליב און ער גיט אים פינקטליך‬
‫אראפגעשטעלט‪ .‬און איך אנערקען אז עס איז‬ ‫ווען ס'איז דא חסד (גוטס) וועל איך זינגען צו‬ ‫וויפיל ער דארף‪ .‬און אויב איז ער נישט צופרידן‬
‫אמת וואס איר זאגט‪ .‬דאס איז דאך דער יסוד‬ ‫דיר‪ ,‬און ווען ס'איז דא משפט (שטראף) וועל‬ ‫פון דעם וועג ווי השי"ת באהאנדלט אים‪ ,‬זענען‬
‫פון אמונה‪ .‬אבער פארוואס‪ ,‬אין די אלע יארן‬ ‫זיינע מצוות נישט בשלימות‪ ,‬ווייל עס פעלט פון‬
‫וואס איך האב אזויפיל צרות געליטן‪ ,‬האט מיר‬ ‫איך אויך זינגען צו דיר‪.‬‬
‫קיינער נישט אויסגעלערנט אדער ערקלערט די‬ ‫איך דריי זיך אויס צו דעם פאר'צרה'טן איד‬ ‫זיי די ריכטיגע כוונה‪.‬‬
‫און איך זאג אים‪" :‬איך קען דיר נישט העלפן‪ .‬איך‬ ‫די מצוות זענען נישט פשוט'ע געזעצן‪ .‬די‬
‫אלע געדאנקען?‬ ‫קען דיר געבן דעם ריכטיגן וועג פון טראכטן‪...‬‬ ‫כוונה פון די מצוות זענען צו פארשטערקערן‬
‫איך האב אים געענטפערט‪ :‬אויך מיר האט‬ ‫וויאזוי צו זיך באהעפטן צום בורא עולם‪,‬‬ ‫דעם קשר צווישן דעם איד און השי"ת‪ .‬ווילאנג‬
‫דאס קיינער נישט אויסגעלערנט‪ .‬דער חינוך‬ ‫וויאזוי צו מקבל זיין עול מלכות שמים‪ .‬ווען‬ ‫דער איד האט נישט געמאכט די ריכטיגע קבלת‬
‫וואס מיר האבן באקומען פון אונזערע עלטערן‬ ‫דו וועסט ריכטיג מקבל זיין עול מלכות שמים‪,‬‬ ‫עול מלכות שמים מיט ליבשאפט‪ ,‬פעלט די‬
‫איז געווען איבער תפילה‪ ,‬לערנען תורה‪ ,‬און‬ ‫דאן קענסטו ריכטיג מתפלל זייין‪ .‬און א תפילה‬ ‫ריכטיגע כוונה פון זיינע מצוות‪ .‬עס פעלט פון‬
‫אפהיטן מצוות‪ .‬יא‪ ,‬אוודאי ווייסן מיר אלע אז‬
‫השי"ת האט אונז ליב ווי א טאטע האט ליב‬ ‫ווערט קיינמאל נישט צוריקגעוויזן ליידיג‪.‬‬ ‫זיי די ליבשאפט און קשר צום באשעפער‪.‬‬
‫זיין קינד‪ ,‬אבער מיר האבן נישט געהערט רעדן‬ ‫אמאל וועט דיין תפילה געענטפערט ווערן‬
‫דערפון ווען מיר זענען געווען קליין‪ ,‬מען האט‬ ‫תיכף‪ ,‬שנעל און גיך‪ ,‬און אפילו ווען נישט‬ ‫די ריכטיגע‬
‫אונז דאס קיינמאל נישט קלאר ארויסגעברענגט‬ ‫וועסטו וויסן אויף זיכער אז דו ביסט אין גוטע‬ ‫תפלה‬
‫און אויסגעשמועסט ווען מיר זענען ערצויגן‬ ‫הענט‪ .‬דאס מיינט אן אמת'ע תפילה‪ .‬א תפילה‬
‫געווארן‪ .‬און די קשיא האט מיך געעגבערט‬ ‫וואס בעפאר דעם איז דא קבלת עול מלכות‬ ‫דאס זעלבע איז אויך מיט אונזערע תפילות‪.‬‬
‫לאנגע יארן‪ .‬פארוואס? פארוואס האט מען אונז‬ ‫שמים‪ .‬פאר א איד וואגט זיך צו עפענען דאס‬ ‫אויב א איד איז אומצופרידן פון דעם וועג ווי‬
‫נישט אויסגעלערנט די ריכטיגע וועג פון קבלת‬ ‫מויל און בעטן עפעס פון השי"ת‪ ,‬דארף ער וויסן‬ ‫השי"ת באהאנדלט אים‪ ,‬וועט ער אינמיטן‬
‫און אנערקענען אז זיין גאנצע עבר איז געווען‬ ‫דאווענען ווארשיינליך אריינמישן טענות קעגן‬
‫עול מלכות שמים און קבלת יסורים באהבה?‬ ‫גוט‪ ,‬פאזיטיוו און פונקט אויסגערעכענט פאר‬
‫איך האב אסאך אריינגעטראכט פארוואס די‬ ‫זיין גוטס‪ .‬ער האט נישט קיין שום טענה ומענה‬ ‫השי"ת‪.‬‬
‫אויבנדערמאנטע געדאנקען פעלט פון אונזער‬ ‫חס ושלום‪ .‬נאר אזא תפילה איז ריין און האט א‬ ‫חז"ל לערנען אונז דער ריכטיגער וועג פון‬
‫חינוך‪ .‬איך מיין אז דער תירוץ איז גאנץ איינפאך‪.‬‬ ‫דאווענען‪" .‬דאנק דעם רבונו של עולם פאר‬
‫אויב וואלט מען אונז אויסגעלערנט אלס קינד‬ ‫ווערד צו ווערן אנגענומען אין הימל‪.‬‬ ‫דעם עבר [וואס איז געווען] און בעט אים‬
‫קבלת עול מלכות שמים און קבלת יסורים‬ ‫נאכדעם וואס איך האב דערגרייכט די‬ ‫אויף דעם עתיד [וואס גייט זיין]"‪ .‬איינער וואס‬
‫באהבה‪ ,‬און מען וואלט אונז דאס איבערגעגעבן‬ ‫מדריגה אז איך דאנק השי"ת מיט'ן גאנצן הארץ‬ ‫דאנקט נישט השי"ת פאר דעם עבר‪ ,‬נישט קיין‬
‫פונקט ווי מען לערנט אונז צו דאווענען און‬ ‫פאר אלע מצבים וואס איז אדורך אויף מיר‬ ‫אונטערשייד ווי שלעכט זיין עבר איז געווען‪,‬‬
‫לערנען און זיין אן ערליכער איד‪ ,‬וואלטן מיר‬ ‫דורכאויס מיין גאנצן לעבן‪ ,‬דעמאלט קען איך‬ ‫אזא איינער לעבט נישט מיט אמונה‪ .‬ער לעבט‬
‫דאס אנגענומען ווי אלע אנדערע מצוות פון די‬ ‫מיך שטעלן דאווענען פאר אים‪ .‬און איך דאוון צו‬ ‫נישט מיט דעם געפיל אז דער באשעפער פון‬
‫תורה‪ ,‬און עס וואלט געווען א געוואוינהייט‪,‬‬ ‫אים ווייל ער האט מיר באפוילן צו דאווענען‪ .‬און‬ ‫דער וועלט איז דער קעניג פון דער וועלט‪ ,‬און‬
‫אזוי ווי מיר טון אסאך אנדערע מצוות פון‬ ‫ווען נישט זיין באפעל צו דאווענען‪ ,‬וואלט איך‬ ‫ווייסט גענוי די געברויך פון יעדן מענטש‪ .‬אזא‬
‫געוואוינהייט‪ .‬אסאך פון די תרי"ג מצוות זענען‬ ‫איינער קען נישט ריכטיג דאווענען און בעטן‬
‫מיר מקיים בלויז ווייל מען מוז‪ ...‬איך בין א איד‬ ‫מיך נישט געוואגט צו בעטן פון אים גארנישט‪.‬‬ ‫אויף דעם עתיד‪ ,‬ווייל זיין געבעט האט אין זיך‬
‫און איך דארף מקיים זיין די מצוות‪ .‬אזוי ווי‬
‫השי"ת האט ארויפגעלייגט אויף אונז די בארג‬ ‫קיינער האט‬ ‫אויך טענות אויפ'ן אויבערשטן‪.‬‬
‫סיני און אונז געצוואונגען צו מקבל זיין די תורה‪.‬‬ ‫דאס אונז נישט‬ ‫דערפאר זאגן חז"ל (עבודה זרה ז‪" ):‬א‬
‫דערפאר האט השי"ת אזוי געפירט אז‬ ‫אויסגעלערנט‬ ‫מענטש דארף קודם זאגן לויב ווערטער פאר‬
‫מען זאל אונז נישט אויסלערנען וואס דאס‬ ‫השי"ת און דערנאך דאווענען און בעטן"‪ .‬לויבן‬
‫מיינט ריכטיג מקבל זיין עול מלכות שמים‪,‬‬ ‫דער יונגערמאן איז געשטאנען שאקירט פון‬ ‫השי"ת מיינט אז מיר דאנקען אים פון טיפן‬
‫נאר יעדער איד דארף זיך דאס אליינס‬ ‫מיינע ווערטער‪.‬‬ ‫הארצן פאר אלצדינג‪ .‬איך לויב אים פאר אלעס‬
‫אויסלערנען דורכדעם וואס ער גייט אדורך‬ ‫וואס ער האט געטון מיט מיר ביז היינט‪ .‬און לויב‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪40‬‬

‫הרב עזריאל טויבער‬

‫אידישע איבערזעצונג פון ספר "מהותו של יהודי" געברענגט דורך‪ :‬ארגון שלהבת‬

‫‪ĐĊû‬‬ ‫אויבנאויף‪ ,‬און כדי דאס צו ארייננעמען אין זיך‬ ‫זיינע שוועריגקייטן אין לעבן‪ .‬דערמיט וועלן‬
‫‪ĐĊúāĎĈāāø‬‬ ‫און גוט אפלערנען‪ ,‬דארפט איר אליין הארעווען‬ ‫מיר שטייגן אין עבודת השם‪ ,‬און נענטער ווערן‬
‫און פראקטיצירן אין אייער פריוואט לעבן‪ .‬ווי‬ ‫מיט אמת'ע אידישקייט‪ .‬אזוי ווי אברהם אבינו‬
‫‪ĉĊĐûø‬‬ ‫טיף איר וועט אריינטראכטן דערין‪ ,‬אזוי טיף‬ ‫ע"ה וואס האט אליינס אנערקענט אינעם בורא‬
‫וועט איר דאס ארייננעמען אין זיך‪ .‬און דאן ווען‬ ‫עולם און זיך קעגנגעשטעלט קעגן דער גאנצער‬
‫עריכת הספר מהחל ועד כלה‬ ‫איר וועט דאס אנטפלעקן וועט איר באשאפן א‬
‫וועלט‪.‬‬
‫‪718.873.5058‬‬ ‫לעבעדיגן און פערזענליכן קשר מיט השי"ת‪.‬‬ ‫ווען א איד אנערקענט דעם אמת פון‬
‫זיך אליין‪ ,‬איז דאס זיינס‪ ,‬זיין אייגנטום‪ .‬און‬
‫‪113 Rutledge St. Brooklyn NY 11249‬‬ ‫געוואונען די‬
‫‪F: 718.514.9498‬‬ ‫לעצטע מלחמה‬ ‫אייגנטליך איז דאס מרומז אין קריאת שמע‪.‬‬
‫די ערשטע פרשה פון קריאת שמע רעדט‬
‫‪E: [email protected]‬‬ ‫עס קוקט אויס אז מיר האלטן ביי די לעצטע‬ ‫בלשון יחיד‪ ,‬ואהבת – און 'דו' זאלסט ליב האבן‪,‬‬
‫מלחמה קעגן יצר הרע‪ .‬די לעצטע מלחמה‬ ‫את ה' אלקיך‪ ,‬דעם אויבערשטן 'דיין' גאט‪ ,‬אא"וו‪.‬‬
‫וועט פארקומען פאר משיח צדקינו וועט‬ ‫ווידער די צווייטע פרשה פון קריאת שמע רעדט‬
‫אונז קומען אויסלייזן פון גלות‪ ,‬ווי עס שטייט‬ ‫בלשון רבים‪" .‬והיה אם שמוע תשמעו – 'איר'‬
‫אין פסוק (דברים כ‪ ,‬א) "כי תצא למלחמה על‬ ‫וועט צוהערן‪ ,‬אשר אנכי מצוה "אתכם" – וואס‬
‫אויביך וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא‬
‫מהם‪ ,‬כי ה' אלקיך עמך המעלך מארץ מצרים‪.‬‬ ‫איך באפעל 'אייך'‪ .‬פארוואס?‬
‫והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל‬ ‫ווייל די צווייטע פרשה רעדט זיך פון נעמען‬
‫העם ואמר אליהם‪ ,‬שמע ישראל‪ ,‬אתם קרבים‬ ‫אויף זיך די עול פון מצוות‪ ,‬רעדט מען צו גאנץ‬
‫היום למלחמה על אויביכם‪ ,‬אל ירך לבבכם‪ ,‬אל‬ ‫כלל ישראל צוזאמען‪ .‬אבער די ערשטע פרשה‬
‫תיראו‪ ,‬ואל תחפזו‪ ,‬ואל תערצו מפניהם‪ .‬כי ה'‬ ‫וואס רעדט פון קבלת עול מלכות שמים‪ ,‬דאס‬
‫אלקיכם ההולך עמכם להלחם לכם עם אויביכם‬ ‫איז שוין א פערזענליכע עבודה וואס יעדער איד‬
‫להושיע אתכם‪ .‬דער אור החיים הקדוש זאגט אז‬ ‫דארף אליינס ארבעטן דערויף און דאס אליינס‬
‫די פרשה גייט ארויף אויף דער מלחמה קעגן‬
‫פארשטיין און מקבל זיין‪.‬‬
‫דעם יצר הרע‪.‬‬ ‫דער אויבערשטער פירט די וועלט‪ ,‬און ער‬
‫די גרויסע מלחמה וואס דער מענטש האט‬ ‫האט געזעסן אז אלס קינד וואלטן מיר דאס‬
‫ביים לעבן איז די מלחמה קעגן דעם יצר הרע‪.‬‬ ‫נישט אנערקענט און נישט געקענט אזוי קלאר‬
‫דער יצר הרע האט "פערד און וועגענער" און‬ ‫פארשטיין‪ ,‬דערפאר האט ער געוואלט אז מיר‬
‫אלע סארטן וואפן צו פירן זיין קאמף מיט אונז‪,‬‬ ‫זאלן זיך דאס אליינס לערנען ווען מיר זענען‬
‫און מיר פילן טאקע ווי מיר הויבן הענט‪ .‬מיר‬ ‫שוין עלטער און קענען בעסער פארשטיין וואס‬
‫פארלירן די קריג‪ .‬מיר זענען אינגאנצן פארלוירן‬
‫אן קיין עצה וויאזוי צו זיך איבערקומען און‬ ‫מיינט ריכטיג מקבל זיין עול מלכות שמים‪.‬‬
‫מיט דעם קען מען אויך פארשטיין פארוואס‬
‫באזיגן אונזער פיינט‪ ,‬דעם יצר הרע‪.‬‬ ‫אין די ערשטע פרשה פון קרי"ש שטייט ובכל‬
‫אבער די אויבנדערמאנטע פסוקים זאגן צו‬ ‫מאדך‪ ,‬און אין די צווייטע פרשה שטייט נישט‬
‫אונז‪ :‬האב נישט קיין מורא‪ ,‬דו גייסט געווינען‪.‬‬ ‫ובכל מאודיכם‪ .‬ווייל ווי געשריבן גייט ארויף‬
‫דער מדרש זאגט‪ :‬פארוואס ווען דער כהן פאנגט‬ ‫דער "ובכל מאדך" אויף קבלת עול מלכות שמים‬
‫אן זיין רעדע‪ ,‬זאגט ער די ווערטער "שמע‬ ‫און קבלת יסורים באהבה‪ ,‬און דאס באלאנגט‬
‫ישראל"? נאר השי"ת זאגט פאר די אידן‪ ,‬אפילו‬
‫איר האט נישט מקיים געווען קיין מצוות נאר די‬ ‫נאר פאר יעדן מענטש אינדיווידועל‪.‬‬
‫מצוה פון ליינען קריאת שמע אינדערפרי און‬ ‫טייערע ליינער! איר וואונדערט זיך אפשר‬
‫פארוואס איך דערצייל דאס אייך? אויב מען‬
‫ביינאכט‪ ,‬וועט דער יצר הרע נישט קענען זיגן‪.‬‬ ‫דארף זיך אליינס אויסלערנען וואס מיינט קבלת‬
‫עול מלכות שמים‪ ,‬פארוואס דאן האב איך דאס‬
‫פארזעצונג קומט אי"ה‬ ‫אייך אנטפלעקט? דער תירוץ איז‪ :‬ווער זאגט איר‬
‫מוזט מיר גלייבן?‪ ...‬איר דארפט נישט אננעמען‬
‫מיינע ווערטער און מיין מיינונג‪ .‬אין אמת'ן אריין‬
‫האב איך דאס איבערגעגעבן פאר אייך בלויז‬

‫| גדול מרבן שמו |‬

‫הראגבפאיוןענדהוהאידדיירם זצ"ל‪,‬‬

‫אבד"ק פראג‬

‫פרק א'‬ ‫ר איז געווען א וועלט‪-‬בארימטער פוסק‪ ,‬א רב איןע‬

‫שיר המעלות‬ ‫עטליכע הויפשטעט פון לענדער‪ ,‬דער הויפט‪-‬רב פון‬
‫לדו"ד – אשא עיני‬ ‫עטליכע לענדער‪ ,‬און דער "נשיא ארץ ישראל"‪.‬‬

‫אל ההרים‬ ‫ער איז געווען א פארפאסער פון צענדליגער‬
‫גלענצנדע ספרים בכל מקצועות התורה‪ ,‬א גביר אדיר‪,‬‬
‫הגאון רבי דוד אפענהיים איז געבוירן געווארן אינעם חודש‬ ‫א גרויסער שתדלן פאר דער אידישער געמיינדע‪ ,‬און איינער וואס‬
‫פון נתינת התורה‪ ,‬חודש סיון תכ"ד‪ ,‬אינעם בארימטער עיר ואם‬ ‫האט אנטהאלטן די גרעסטע אוצר הספרים אין זיינע צייטן‪ ,‬פון וואס‬
‫בישראל ווערמייזא ("ווארמס")‪ ,‬צו זיין טאטן הנגיד הפרנס רבי‬
‫אברהם וואס איז געווען דער פרנס הקהילה‪ .‬אין יענע צייטן איז‬ ‫כלל ישראל געניסט דירעקט און אומדירעקט ביז'ן היינטיגן טאג‪.‬‬
‫דארט געווען דער בארימטער גאון רבי גרשון אשכנזי‪ ,‬בעל "עבודת‬ ‫ער איז קוים אלט געווען א קנאפע פינף‪-‬און‪-‬צוואנציג יאר ביים‬
‫הגרשוני"‪ ,‬און דער יונגער דוד האט געלערנט ביי אים אין ישיבה‪.‬‬ ‫ווערן דער הויפט‪-‬רב פון גאנץ מעהרין‪ ,‬און ער האט געדינט אלס רב‬
‫ער האט געהאט א נאמען ווי אן עילוי וואס זיין נאמען איז‬ ‫פאר די קומענדיגע באלד פופציג יאר‪ ,‬ביז צו זיין פטירה‪ .‬ער האט‬
‫געגאנגען גאר ווייט‪ ,‬און אלס בחור איז ער אויך געגאנגען לערנען‬ ‫געשאקלט די אידישע וועלט אין זיינער צייט‪ ,‬סיי מיט זיינע אומצאליגע‬
‫ביי אנדערע גדולי ישראל‪ :‬הגאון רבי יצחק בנימין וואלף פון‬ ‫כשרונות וואס ער האט באזיצן און סיי מיט זיין געוואלדיגע כח און‬
‫לאנדסבערג בעל "נחלת בנימין"‪ ,‬הגאון רבי בנימין וואלף עפשטיין‬ ‫אנגענומענקייט אין דער רבנישער וועלט ווי אינעם קייזערליכן הויף‪.‬‬
‫פון פרידבערג‪ ,‬און הגאון רבי יעקב ז"ק אשכנזי – דער פאטער‬ ‫אויסער זיין גאונות בתורה און פקחות אין הוויות העולם‪ ,‬איז ער‬
‫פונעם הייליגן "חכם צבי"‪ .‬אין יונגן עלטער פון צוואנציג יאר אלט‬ ‫געווען א בארימטער פייטן‪ ,‬און אזוי אויך איז ער געווען א בעל מקובל‪.‬‬
‫האט ער שוין געקריגן סמיכה פון זיינע גרויסע רבי'ס‪ ,‬וואו זיי האבן‬ ‫זיין בעסטער חבר איז געווען דער גאון בעל חוות יאיר‪ ,‬זיינע‬
‫שוואגערס זענען געווען די בארימטע גאונים דער בעל "אליה רבה"‬
‫מפליג געווען בשבחו רעדנדיג פון זיין גרויסקייט אין לערנען‪.‬‬ ‫און דער בעל "שבות יעקב"‪ ,‬און זיין טאכטער איז געווען א מלומדת‬
‫אזוי אז עס איז נישט קיין וואונדער אז דער גביר רבי ליפמאן‬
‫כ"ץ פון האנאווער האט אים גענומען פאר אן איידעם‪ ,‬פאר זיין‬ ‫וואס האט זעלבסט חתונה געהאט מיט א גאון עצום‪.‬‬
‫טאכטער הרבנית גענענדיל‪ .‬נאך איר פטירה האט ער חתונה‬ ‫מיר רעדן דא פונעם ריכטיגן "איש האשכולות"‪ ,‬הגאון האדיר רבי‬
‫געהאט בזוו"ש מיט הרבנית שפרה‪ ,‬די טאכטער פון הגאון רבי‬ ‫דוד אפענהיים זצוק"ל‪ ,‬וואס האט געדינט אלס רב פון ניקלשבורג‬
‫בנימין זאב שפירא זצ"ל דער הויפט רב פון בעהמען‪ ,‬און אזוי ארום‬ ‫און שפעטער אלס רב פון פראג‪ ,‬און דער הויפט רב פון בעהמען און‬
‫איז ער געווארן א שוואגער מיט צוויי אנדערע בארימטע גדולי‬
‫דורו‪ :‬הגאון רבי אלי' שפירא בעל "אליה רבה"‪ ,‬און הגאון רבי יעקב‬ ‫מעהרין‪.‬‬
‫אין דעם פאלגנדן ארטיקל וועלן מיר דורכנעמען זיין גאר‬
‫ריישער‪ ,‬בעל "שו"ת שבות יעקב"‪.‬‬ ‫אינטערעסאנטע אינהאלטסטרייכע לעבנסביאגראפיע‪ ,‬און מיר‬
‫נאך אלס פרישער יונגערמאן האט זיין נאמען שוין ברייט‬ ‫וועלן צוזאמען מיט אים דורכשפרייזן די אור‪-‬אלטע אידישע שטעט‪,‬‬
‫אפגעקלונגען איבער דייטשלאנד‪ ,‬אז א נייער שטערן וואקסט דא‬ ‫געפלאכטן מיטן קייזערליכן פאלאץ וואו ער איז געווען גאר באליבט‪.‬‬
‫אויף‪ .‬מ'האט זיך טאקע געוואנדן צו אים פונעם עיר ואם בישראל‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪42‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫וויבאלד רבי דוד'ס נאמען איז געקלונגען‬ ‫פאר צדקה‪.‬‬ ‫ניקלשבורג אהינצוקומען דינען אלס רב‪ ,‬א‬
‫איבער גאנץ אייראפע‪ ,‬האבן זיך פארשידענע‬ ‫אין די פראטאקאלן און תקנות פון די אסיפות‬ ‫פאסטן וואס ער האט אנגענומען אום אלול שנת‬
‫גרויסע אידישע שטעט‪ ,‬א שטייגער ווי "בריסק"‪,‬‬ ‫פונעם "ועד המדינה" ווערט ער אפטמאל‬ ‫תמ"ט‪ ,‬ווען ער איז נאך געווען אזוי יונג ווי‬
‫געוואנדן צו אים מיט א "כתב רבנות"‪ ,‬האפנדיג‬ ‫דערמאנט מיט גרויס כבוד און גאר גרויסע‬
‫אז ער וועט מסכים זיין צו קומען דינען אלס רב‬ ‫טיטלען‪ .‬א שטייגער ווי אין יאר תס"א‪ ,‬דאס‬ ‫קנאפע פינף‪-‬און‪-‬צוואנציג יאר אלט!‬
‫אין זייער שטאט‪ ,‬אבער רבי דוד האט בשום אופן‬ ‫לעצטע יאר וואס ער האט משמש געווען מיטן‬ ‫אויך האט ער דארט געעפנט א ישיבה וואו‬
‫נישט געוואלט איבערלאזן די שטאט ניקלשבורג‬ ‫ניקלשבורגער רבנות‪ ,‬שטייט אין דער צווייטער‬ ‫בחורים זענען געזעצן און געלערנט‪ ,‬און געהערט‬
‫צו וועמען ער האט זיך געשפירט שטארק‬ ‫תקנה פונעם אסיפת ועד המדינה ווי פאלגנד‪:‬‬ ‫פון אים פילע לומדישע חידושים‪ .‬גלייכצייטיג‬
‫"יחי אדונינו מורינו ורבינו הגאון מוהר"ר דוד‬ ‫איז ער אויך אויפגענומען געווארן צו דינען אלס‬
‫צוגעבינדן‪.‬‬ ‫נר"ו לעולם‪ ,‬וניתן לו הכבוד הזה מכח רוב מעשיו‬ ‫הויפט‪-‬רב פון גאנץ מדינת מעהרין‪ ,‬וויבאלד‬
‫עווענטועל האט ער מסכים געווען‬ ‫הטובים ומעולים‪ ,‬פיזר נתן לאביונים וכו'‪ ,‬נקי‬ ‫ניקלשבורג איז געווען די הויפשטאט פון‬
‫אנצונעמען דאס רבנות פאסטן אינעם בארימטן‬ ‫כפיים שונא בצע‪ ,‬איזן ותיקן כמה בתי מדרשות‬
‫אור‪-‬אלטן אידישער שטאט "פראג" המעטירה‪,‬‬ ‫וכמה חברות קדושות במדינתנו‪ ,‬איש קדוש‬ ‫מעהרין‪.‬‬
‫און אין יאר תס"ב האט ער זיך אריבערגעצויגן‬ ‫וברוך‪ ,‬לו כל שלטי גבורים‪ ,‬גאון עטרת ישראל‬ ‫דאס איז געווען א היסטארישע זאך‪ ,‬אז אזא‬
‫קיין פראג וואו ער האט משמש געווען ברבנות‬ ‫מפורסם‪ ,‬גדול הדור‪ ,‬לו נאה ויאה הזכויות‬ ‫יונגער גאון זאל קריגן אזא וויכטיגער אמט‪ ,‬און‬
‫פאר די קומענדיגע אומגעפער פינף‪-‬און‪-‬דרייסיג‬ ‫במשמעות שטר הרבנות שלו"‪ ,‬און לאמיר נישט‬ ‫עס ווייזט עטוואס אויף זיין גרויסקייט אין תורה‬
‫יאר נאכאנאנד‪ ,‬און וואו ער איז גלייכצייטיג אויך‬ ‫פארגעסן אז ווען ער האט געקריגן אזעלכע‬
‫געווארן דער הויפט‪-‬רב איבער גאנץ בעהמען‪,‬‬ ‫אויסערגעווענליכע טיטלען ווי "איש קדוש" און‬ ‫וואס האט שוין דאן אפגעקלונגען אומעטום‪.‬‬
‫ווערנדיג באשטעטיגט מיטן קעניגליכן זיגל‪.‬‬ ‫"גדול הדור"‪ ,‬איז ער נאכנישט געווען קיין בן‬
‫וויבאלד זיין שווער הגאון רבי בנימין זאב שפירא‬ ‫‪‬‬
‫זצ"ל איז געווען דער הויפט‪-‬רב איבער גאנץ‬ ‫ארבעים לבינה!‬
‫מעהרין‪ ,‬איז אויסגעקומען אז נאך זיין שווער'ס‬ ‫אזוי אויך האט מען אים געגעבן‬ ‫אין יענער עפאכע האבן די אידן געליטן‬
‫פטירה איז ער געווען דער הויפט רב איבער‬ ‫אויסערגעווענליכע רעכטן צו טון ווי ער‬ ‫אסאך צרות און רדיפות אין עסטרייך‪,‬‬
‫פארשטייט לגבי כלל‪-‬ענינים‪ ,‬מיט'ן טעם אז‪:‬‬ ‫דייטשלאנד‪ ,‬אונגארן‪ ,‬און נאך לענדער‪ .‬איינע‬
‫גאנץ בעהמען און מעהרין‪.‬‬ ‫"באשר הוא שוקל בשכל הקודש בקו המשקל‪,‬‬ ‫פון די טרויעריג‪-‬באקאנטע קאפיטלען געשיכטע‬
‫אלס פראגער רב האט ער ווידעראמאל‬ ‫זענען פארלאפן צוואנציג יאר פריער‪ ,‬ווען עס‬
‫געעפנט זיין גרויסע ישיבה פאר תלמידים‪ ,‬וואו‬ ‫וכל מעשיו מתוקנים ומקובלים"‪.‬‬ ‫איז פארגעקומען די "גירוש וויען" אין יאר ת"ל‪.‬‬
‫אסאך בחורים האבן געהארעוועט אינאיינעם‬ ‫זיין קלוגשאפט און פקחות איז‬ ‫די אידן האבן דאן אנגעהויבן פארלאזן די דאזיגע‬
‫מיטן רב אין סוגיות הש"ס‪ ,‬און אין די ספרים‬ ‫געווען בארימט אפילו ביי דער גוי'אישער‬ ‫לענדער‪ ,‬און זיך באזעצט אין בעהמען‪ ,‬מעהרן‪,‬‬
‫פון רבי דוד אפענהיימער זעט מען אפטמאל‬ ‫באפעלקערונג‪ ,‬און ער האט גענאסן פון גרויס‬ ‫און פוילן‪ .‬איינע פון די שטעט וואס זענען דאן‬
‫וואו ער שרייבט אז די דאזיגע חידושים זענען‬ ‫הערצה ביי די אלגעמיינע מאסן‪ ,‬אזוי ווייט אז‬ ‫געווארן איבערגעפילט מיט אידישע פליטים‬
‫אויסגעקלארט געווארן אין ישיבה צוזאמען מיט‬ ‫ווען געוויסע שונאים האבן אים פאר'מסר'ט‬ ‫איז געווען ניקלשבורג‪ ,‬און דאס האט אסאך‬
‫די תלמידים‪ .‬די דאזיגע בארימטע ישיבה איז‬ ‫פאר דער רעגירונג‪ ,‬מיט טענות אז ער האט‬ ‫באשטייערט אז דאס זאל ווערן א בארימטער‬
‫אויסגעהאלטן געווארן דורכ'ן רב זעלבסט‪ ,‬וואס‬ ‫נישט געוויסע רעכטן צו פסק'ענען אזוי צי אזוי‪,‬‬
‫איז געווען א גרויסער עושר און האט פארמאגט‬ ‫האט דער דעמאלטיגער קייזער לעאפאלד דער‬ ‫עיר ואם בישראל‪.‬‬
‫די מעגליכקייטן אז די ישיבה זאל זיך אויפהאלטן‬ ‫ערשטער זיי שארף אפגעענטפערט‪ ,‬און איז‬ ‫אלנפאלס‪ ,‬וויבאלד אין יענע צייטן האבן‬
‫ארויסגעקומען מיט אן אפיציעלן דעקרעט פול‬ ‫אידן געליטן פילע צרות איז אויסגעקומען אז‬
‫אויף זיין פינאנציעלער שטיצע‪.‬‬ ‫מיט שבחים אויפ'ן פערזענליכקייט פון רבי דוד‪,‬‬ ‫ניקלשבורג – זייענדיג א אידישער צענטער – איז‬
‫זייענדיג דער רב פון אזא גרויסע אידישע‬ ‫און מיט א דערקלערונג אז קיין איין איד זאל‬ ‫געווארן א ווענדפונקט פאר עגונות וואס האבן‬
‫שטאט‪ ,‬און איבערהויפט זייענדיג דער הויפט‪-‬‬ ‫זיך נישט דערוואגן ווידערצושפעניגן די רייד‬ ‫פארלוירן קאנטאקט מיט זייערע מענער‪ ,‬וואס‬
‫רב איבער גאנץ בעהמען און מעהרין‪ ,‬און געוויס‬ ‫פונעם לאנד‪-‬ראבינער‪ ,‬און דער וואס וועט זיך‬ ‫זענען פארשוואונדן געווארן אדער גע'הרג'עט‬
‫ווען ער איז נאך דורכ'ן טאג געווען אין ישיבה‬ ‫קעגנשטעלן האט א דין ווי א "מורד במלכות" און‬ ‫געווארן צוליב די ביטערע צייטן‪ ,‬און רבי דוד‬
‫מיט זיינע תלמידים‪ ,‬איז פארשטענדליך אז רבי‬ ‫וועט שטרענג באשטראפט ווערן! דאס דאזיגע‬ ‫האט זיך אריינגעלייגט ראשו ורובו מיט התרת‬
‫דוד איז געווען פארנומען א גאנצן טאג מיט‬ ‫באפעל איז געהאנגען געווארן אין אלע שולן אין‬
‫פסק'ענען שאלות‪ ,‬שרייבן תשובות‪ ,‬דורכאקערן‬ ‫עגונות‪.‬‬
‫סוגיות מיט די תלמידים‪ ,‬א‪.‬א‪.‬וו‪ .‬און ווי רבי‬ ‫ניקלשבורג‪.‬‬ ‫אזוי אויך האט ער איינגעפירט פילע תקנות‬
‫דוד דרוקט זיך זעלבסט אויס אין א תשובה‬ ‫לטובת הכלל‪ ,‬אנגעהויבן ביי פילע מעשי צדקה‬
‫דערוועגן‪" :‬כי רבים קמים עלי מבוקר ועד ערב‬ ‫‪‬‬ ‫וחסד און געענדיגט ביים אויפשטעלן מוסדות‬
‫און שולן פארן ציבור‪ .‬רבי דוד‪ ,‬זייענדיג אן עושר‬
‫(זע שפעטער מער דערוועגן)‪ ,‬פלעגט זיך פירן‬
‫אפצושיידן צוויי פיפטלעך פון זיין פארמעגן‬

‫שבט תשע״ט ‪43‬‬

‫| גדול מרבן שמו |‬

‫עפעס וואס האט נישט זיינס גלייכן‪.‬‬ ‫דער קייזערליכער אידישער שטוב‪-‬מענטש‪,‬‬ ‫השכם ושלוח בשאלות עמוקות להשיב לשואלי‬
‫לויט ווי די לעגענדע דערציילט‪ ,‬האט מען‬ ‫רבי שמואל אפענהיימער‬ ‫דברי‪ ...‬ותלמידים מקשיבים לקולי‪"...‬‬
‫איינמאל געהאלטן נאך א קריג צווישן דעם‬
‫עסטרייכישן מיליטער מיט'ן פראנצויזישן‬ ‫אויסנאמליכן רשות פונעם קייזער זעלבסט‬ ‫פארט אבער‪ ,‬האט ער נישט פארנאכלעסיגט‬
‫מיליטער‪ ,‬און וויבאלד רבי שמואל איז געווען‬ ‫זיך צו קענען קומען באזעצן אין וויען‪ ,‬צוליב‬ ‫דאס עצם פירן די שטאט און זיך זארגן פאר‬
‫א שטוב‪-‬מענטש ביים עסטרייכישן קייזער‪ ,‬האט‬ ‫זיינע וויכטיגע געשעפטן‪ .‬ער איז אויך געווען‬ ‫די אידישע איינוואוינער פון פראג בפרט‪ ,‬און‬
‫ער געבעטן פונעם קעניג ער זאל ארויסגעבן א‬ ‫דער וואס האט זיך געשלאגן מיטן דעמאלטיגן‬ ‫פון די אידישע בירגער איבער גאנץ בעהמען‬
‫ספעציעלן באפעל פאר זיינע סאלדאטן אז אלע‬ ‫טרויעריג‪-‬בארימטן אנטיסעמיט יאהאן אנדריאס‬ ‫און מעהרין בכלל‪ .‬זייענדיג אויסגערופן מיט‬
‫אידישע ביכער וואס זיי האבן בארויבט פון די‬ ‫אייזענמענגער ימ"ש‪ ,‬וואס איז ארויסגעקומען‬ ‫זיין קלוגשאפט‪ ,‬האט ער זיך שנעל געטראפן‬
‫פראנצויזן דארפן אריבערגעפירט ווערן צו רבי‬ ‫מיט א רייע באשולדיגונגען קעגן דעם אידישן‬ ‫אלס מקורב למלכות‪ ,‬זייענדיג גאר נאנט מיטן‬
‫שמואל אפענהיימער‪ .‬דער קייזער האט ערפילט‬ ‫פאלק און קעגן דעם תלמוד‪ ,‬אין זיין בוך‬ ‫קייזערליכן הויף און מיט זיינע הויפט שרים און‬
‫זיין בקשה‪ ,‬און דער דאזיגער גרויסער אוצר‬ ‫"דאס אנטדעקטן אידנטום" (‪Entdecktes‬‬ ‫ראטגעבער‪ ,‬און אזוי ארום האט ער אויסגענוצט‬
‫איז געווען דער פונדאמענט צום שפעטערדיגן‬ ‫‪ .)Judenthum‬רבי שמואל איז געווען דער‬ ‫זיין איינפלוס ארויסצוהעלפן זיינע אידישע‬
‫וואס האט באוויזן אפצוהאלטן דאס דרוקן זיין‬
‫גרויסן אוצר‪-‬הספרים‪.‬‬ ‫ברידער ווי ווייט מעגליך‪.‬‬
‫בוך אדאנק זיין אינטערווענץ ביים קייסער‪.‬‬ ‫דער דאזיגער כח און איינפלוס ביים קעניג‪,‬‬
‫‪‬‬ ‫רבי שמואל אפענהיימער האט זיך‬ ‫האט ער מסתמא אויך גע'ירש'נט פון זיין פעטער‬
‫אנגעזאמלט א ריזן פארמעגן‪ ,‬און האבנדיג אסאך‬ ‫רבי שמואל אפענהיימער‪ ,‬צוזאמען מיטן ריזיגן‬
‫רבי שמואל האט פארמאגט אזא חשוב'ער‬ ‫פארבינדונגען איבער דער גאנצער וועלט האט‬ ‫פארמעגן און ריזיגן אוצר הספרים‪ ,‬ווי מיר וועלן‬
‫פלימעניק ווי רבי דוד אפענהיים‪ ,‬וואס איז נאך‬ ‫ער באוויזן זיך צו פארשאפן אויך א גרויסן אוצר‬
‫אלס יונגערמאנטשיק געווארן אויפגענומען אלס‬ ‫הספרים מיט גאר טייערע אנטיקן‪ ,‬היסטארישע‬ ‫באשרייבן אינעם צווייטן קאפיטל‪.‬‬
‫ניקלשבורגער רב‪ ,‬און ער האט באשלאסן אים‬
‫איבערצוגעבן סיי זיין ריזן אוצר הספרים און‬ ‫כתבי‪-‬ידות‪ ,‬ממש יקרי‪-‬המציאות‪.‬‬ ‫פרק ב'‬
‫סיי א גרויסער טייל פון זיין פארמעגן‪ .‬אזוי איז‬ ‫מיר רעדן דא פון אן עפאכע ווען דער דרוק‬
‫אויסגעקומען אז רבי דוד איז זעלבסט געווארן‬ ‫האט נאכנישט אויסגעשפיגן אזויפיל ספרים ווי‬ ‫דער‬
‫אן עושר און אזוי אויך האט ער געהאט א‬ ‫היינטיגע צייטן‪ ,‬און דער סלאוויטער דרוק און‬ ‫בארימטער‬
‫געוואלדיגע געשמאק אין די פילע אלטע ספרים‪,‬‬ ‫אפילו דער גרינדער פונעם סלאוויטער דרוק‬
‫און ער איז זעלבסט ארומגעפארן איבער שטעט‬ ‫האט נאכנישט געלעבט‪ .‬דעמאלט איז געווען די‬ ‫"אוצר‬
‫און לענדער אפירצוזוכן נאך אלטע ספרים וואס‬ ‫תקופה פונעם "אמסטערדאמער דרוק" א‪.‬א‪.‬וו‪.‬‬ ‫הספרים" ‪/‬‬
‫אבער עס איז קוים געווען צו באקומען ספרים‪,‬‬ ‫דער "נשיא‬
‫זענען נישט געווען צו באקומען‪.‬‬ ‫און ווער רעדט נאך פון דרוקן אלטע כתבי‪-‬‬ ‫ארץ ישראל"‬
‫רבי דוד האט נישט געקענט באהאלטן זיין‬ ‫ידות‪ ,‬וואס האט געקאסט אן אומגעהויערן סומע‬
‫אויסערגעווענליכע תשוקה פאר ספרים‪ ,‬און ער‬ ‫געלט‪ ,‬און דערפאר האט רבי שמואל'ס אוצר‬ ‫רבי דוד אפענהיים האט געשטאמט פון א‬
‫פלעגט ספעציעל ארויספארן צו די דעמאלטיגע‬ ‫הספרים גע'שמ'ט אין דער תורה‪-‬וועלט אלס‬ ‫נגידישער פאמיליע‪ .‬ווי מיר האבן שוין דערמאנט‪,‬‬
‫בארימטע ביכער‪-‬ירידן זיך צו טרעפן מיט ספרים‬ ‫איז זיין פאטער געווען דער פרנס העיר אין‬
‫פארקויפער‪ ,‬און ער האט פארמאגט ספעציעלע‬ ‫ווערמייזא‪ ,‬אבער דאס איז געווען א שפיל‬
‫פארבינדונגען מיט סוחרים איבער גאנץ אייראפע‬ ‫קעגן דעם ריזן עשירות פון זיין פעטער הנגיד‬
‫וואס האבן אים שטענדיג איינגעמאלדן איבער א‬ ‫הקצין רבי שמואל אפענהיימער‪ ,‬דער באנקיר‬
‫נייעם ספר וואס ער האט נאכנישט פארמאגט‪.‬‬ ‫אין וויען‪ .‬רבי שמואל קען ווירקליך באטראכט‬
‫פון צייט צו צייט פלעגט ער אפילו מפרסם זיין‬ ‫ווערן אלס א יוצא‪-‬ונכנס אינעם קייזערליכן‬
‫וועלכע ספרים ער זוכט און האט נאכנישט‪ ,‬אזוי‬ ‫הויף‪ ,‬זייענדיג גאר נאנט פארבינדן מיט זיי סיי‬
‫ארום אז ווער עס טרעפט נאר דעם ספר זאל זיך‬ ‫אדאנק זיינע פארצווייגטע געשעפטן און סיי‬
‫גלייך קענען פארבינדן מיט אים אז ער זאל עס‬ ‫צוליב זיין געוואלדיגער עסקנות און שתדלנות‬
‫ביים קייזער‪ ,‬ווען עס האט זיך געהאנדלט איבער‬
‫קענען צולייגן צו זיין ריזן קאלעקציע‪.‬‬
‫דאס האט געמאכט רבי דוד'ס אוצר הספרים‬ ‫וויכטיגע אידישע אנגעלעגנהייטן‪.‬‬
‫אלס איינע פון די גרעסטע אידישע אוצר‬ ‫איין ביישפיל איבער רבי שמואל'ס‬
‫הספרימ'ס אין אונזער היסטאריע‪ ,‬און עס זענען‬ ‫אנגעזעענקייט ביים קייזערליכן הויף‪ ,‬איז דער‬
‫ערשינען מערערע קאטאלאגן איבער זיין אוצר‪-‬‬ ‫פאקט אז נאכ'ן טרויעריגן אויבנדערמאנטן‬
‫הספרים‪ ,‬און איינע פון זיי איז אפילו ערשינען‬ ‫"גירוש וויען"‪ ,‬איז רבי שמואל געווען דער‬
‫אין דרוק דורך רבי דוד זעלבסט‪ ,‬אונטערן‬ ‫ערשטער איד וואס האט געקריגן א ספעציעלן‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪44‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

‫רבי דוד זעלבסט האט אויך הנאה געהאט‬ ‫ה ה י• ת ד ו ד ‪.‬‬ ‫נאמען "ויקן דוד"‪ .‬אבער מער וויכטיג פון דעם‬
‫פון זיין פארבינדונג מיט ארץ ישראל‪ ,‬וויבאלד‪,‬‬ ‫איז געווען דער פאקט אז דער דאזיגער אוצר‬
‫ווי דערמאנט‪ ,‬האט ער געהאלטן אין איין‬ ‫ר שי מ ת‬ ‫הספרים האט לכאורה איבערגעלאזט דעם‬
‫אפירזוכן פרישע ספרים פון איבער דער גארער‬ ‫גרעסטן שטעמפל אויף אונזער היסטאריע‪ .‬דאס‬
‫וועלט‪ ,‬און אצינד האט ער געקענט קריגן ספרים‬ ‫אוצר הספרים המפואר׳‬ ‫איז צוליב דעם וואס רבי דוד זעלבסט האט‬
‫פון אזוי ווייט ווי ירושלים עיה"ק‪ .‬גראדע איז‬ ‫איבערגעגעבן א שיינע פאר פון די היסטארישע‬
‫שוין דאן געווען אן איסור פון די אלטע חכמי‬ ‫אצרו ואספו‬ ‫כתבי‪-‬יד צו דרוקערייען‪ ,‬און אזוי זענען ערשינען‬
‫ירושלים ארויסצופירן ספרים פון ירושלים צו אן‬
‫אנדערן ארט‪ ,‬אבער דאס איז געווען אן איסור‬ ‫הגאון המפורסם‬ ‫א ליסטע פון אלטע כתבי‪-‬יד אלס נייע ספרים‪.‬‬
‫פון די ספרד'ישע קהילה וואס האט נישט מחייב‬ ‫די דאזיגע ספרים האט רבי דוד נישט‬
‫געווען די אשכנז'ישע קהילה‪ ,‬און דערפאר האט‬ ‫מ הו ר ד דו ד א פ פ ענ היי ם זצ״ל‬ ‫מיטגענומען מיט זיך פון ניקלשבורג קיין‬
‫רבי דוד כסדר געקענט ערהאלטן פון זיי ספרים‬ ‫פראג‪ ,‬צוליב דעם וואס אין פראג איז געווען‬
‫אבר רפראג•‬ ‫א געפערליכער אנטיסעמיטישער צענזור‪ ,‬און‬
‫וואס ער האט געזוכט‪.‬‬ ‫ער האט געוואוסט אז זיי וועלן געוויס טרעפן‬
‫אלפי ספרי בית ישראל ׳ ‪ C'lorun‬מזהב וספדנים ׳‬ ‫גרויסע "פראבלעמען" אין אסאך פון זיינע‬
‫‪‬‬ ‫ספרים‪ ,‬און זיי וועלן דאס קאנפיסקירן אדער‬
‫בהם כמה מאות כתבי יר יקרי‬ ‫אפילו שענדן‪ .‬דערפאר האט ער זיי געמוזט‬
‫רבי דוד האט אויך היפש געליטן צוליב זיין‬ ‫ערך ד־ימסולאים כפז‪ ,‬כולם‬ ‫איבערלאזן אין ניקלשבורג‪ ,‬א זאך וואס האט‬
‫עסקנות פאר ארץ ישראל‪ ,‬וויבאלד אין זיינע‬ ‫אגודי ם כרוכים מעולפות ^‬ ‫זיך אויסגעשטעלט אלס געוואלדיגער חסד ה'‪,‬‬
‫צייטן איז פארגעקומען דער בארימטער "עליית‬ ‫בהידורים ‪ ,‬נקבצו ‪ ,‬ד־ינה יהד־ו‬ ‫וויבאלד יארן שפעטער איז אין פראג ליידער‬
‫רבי יהודה החסיד"‪ ,‬ווען רבי יהודה חסיד (פון‬ ‫פארגעקומען א שריפת ספרי קודש רח"ל דורך‬
‫דער ליטא; נישט פארמישן מיטן לעגענדארן‬ ‫בשמותם מבוארים•‬ ‫די ארטיגע אינסטאנצן‪ ,‬און נאר אדאנק דעם וואס‬
‫רבי יהודה החסיד פון מדינת אשכנז ובעל "ספר‬ ‫זיינע ספרים זענען פארבליבן אין ניקלשבורג‬
‫חסידים"‪ ,‬פון אנהייב תקופת הראשונים) איז‬ ‫וושאעסר_א_בנ_לט__אה_ט_א‪r_g‬לפה‪o‬וו‪.‬טענ‪s‬תע‪k‬״קעאי‪o‬ו‪o‬םחהלי‪b‬ויכעק‪w‬םננ‪e‬סא‪r‬תג‪b‬לשטע‪e‬אסי‪h‬״נאר‪.‬טטלע‪W‬רנא‪W‬טלגי‪_'_W‬סק_ט_ה_על__פת_וןדורדב'י‬
‫ארויפגעקומען וואוינען אין ארץ ישראל מיט א‬ ‫דוד אהפמעבנוהיריג ‪.‬מ'סבאשונצתרת‪-‬קהפס״ופרץים‬ ‫זענען זיי געראטעוועט געווארן פונעם שריפה‪.‬‬
‫ריזן צאל אנהענגער‪ ,‬און ער האט זיך באזעצט‬ ‫נאך זיין פטירה איז זיין אוצר הספרים‬
‫אין ירושלים און האט אפגעקויפט א ריזן באדן‬ ‫נדפס ב א ל ט ו נ א ‪ ,‬עיי האהי□ ד‪-‬מיטוהפ‪-‬ם כמי* שמואל‬ ‫פארוואגלט געווארן איבער עטליכע ערטער‪,‬‬
‫פון אראבער כדי אויפצושטעלן דארטן זיין שול‪,‬‬ ‫און איז עווענטועל פארקויפט געווארן פאר'ן‬
‫וואס איז עווענטועל באקאנט געווארן אלס דער‬ ‫נאוךכמראיזהווידהפמרןי׳ קוץ‪.‬ונייגליאךיןפייויויאלרעגירתטעס"כואך‪,‬־דרהוקאקעטי־יער‬ ‫בארימטן בריטישן "אקספארד מוזעאום"‪ ,‬וואו‬
‫ברייט‪-‬בארימטער "חורבת רבי יהודה החסיד"‬ ‫שוין געקראגן א כתב‪-‬רבנות פון די אידן אין‬ ‫עס געפינט זיך נאך ביזן היינטיגן טאג א ריזן‬
‫ארץ ישראל‪ ,‬וואו מ'האט אים אויפגענומען אלס‬ ‫אפטיילונג פון זיינע ספרים‪ .‬וויבאלד דאס איז‬
‫שול‪.‬‬ ‫"נשיא ארץ ישראל"‪ .‬דאס איז פארשטארקט‬ ‫פארבליבן ביזן היינטיגן טאג‪ ,‬האט די אידישע‬
‫רבי יהודה האט צאמגעבארגט א גרויסע‬ ‫געווארן פינף יאר שפעטער‪ ,‬אין יאר תס"ו‪ ,‬ווען‬ ‫וועלט ווידער געקענט געניסן דערפון מיטן‬
‫סומע געלט פאר דער שול‪ ,‬אבער באלד נאכן‬ ‫ער האט שוין געדינט אלס רב אין פראג‪ ,‬וואס‬ ‫אפירזוכן אלטע כתבי‪-‬ידות און דאס ארויסגעבן‬
‫אפקויפן די שול איז ער נפטר געווארן און‬ ‫דאן האבן די רבנים פון ארץ ישראל געשיקט‬
‫עס איז נישט געווען פון וואו צוריקצוצאלן‬ ‫א פרישע כתב‪-‬רבנות וואו זיי מעלדן אים איין‬ ‫אין דרוק‪.‬‬
‫די אומגעהויערע סומע געלט וואס עס האט‬ ‫אז ער איז דער "נשיא ארץ ישראל" פאר זיין‬
‫אפגעקאסט‪ .‬דאס האט געפירט צו א טרויעריגן‬ ‫גאנצן לעבן‪ .‬דאס איז געוויס נישט געווען א‬ ‫‪‬‬
‫פרשה ווען די אשכנז'ישע אידן האבן נישט‬ ‫געווענליכע כתב‪-‬רבנות אז ער זאל זיך קומען‬
‫געטארט וואוינען אין ירושלים‪ ,‬וויבאלד יעדער‬ ‫באזעצן אין ארץ ישראל‪ ,‬נאר אז ער איז ווי דער‬ ‫רבי דוד איז געווען בארימט מיט זיין תורה‪,‬‬
‫פון זיי איז געווען פאררעכנט אלס "ערב"‬ ‫אידישער הויפט איבער די ארץ ישראל'דיגע‬ ‫חכמה‪ ,‬עסקנות‪ ,‬און אפילו עשירות צוגלייך‪.‬‬
‫אפצוצאלן דעם חוב פארן חורבה‪ .‬אדאנק דעם‬ ‫איינוואוינער‪ ,‬צוליב זיין געוואלדיגע שתדלנות‬ ‫עס איז דעריבער נישט קיין וואונדער אז די‬
‫האבן די אשכנז'ישע אידן זיך בעיקר באזעצט‬ ‫פאר זייערע באדערפענישן‪ ,‬שוין אפגערעדט פון‬ ‫ארץ ישראל'דיגע אידן האבן אין אים געפונען א‬
‫אין צפת‪ ,‬טבריה און חברון‪ ,‬פאר די קומענדיגע‬ ‫פאסיגן קאנדידאט צו פירן די צדקה קאסעס פאר‬
‫אריבער הונדערט יאר (דאס איז א לענגערע‬ ‫שאפן געלטער פאר עניי ארץ ישראל‪.‬‬ ‫עניי ארץ ישראל‪ ,‬און אזוי אויך זיין פארמישט‬
‫פרשה פאר זיך וואס פארדינט א באשרייבונג‬ ‫איין ביישפיל איבער זיין אנזען ביי די ארץ‬ ‫מיט שתדלות פאר די אידן אין ארץ ישראל‪.‬‬
‫ישראל'דיגע אידן איז געווען אין יענעם יאר‪,‬‬ ‫ער ווערט טאקע פאררעכנט פאר איינע פון די‬
‫ביום מן הימים)‪.‬‬ ‫ווען די אראבישע איינוואוינער האבן געמאכט‬ ‫גרינדער פונעם קאסע "מעות ארץ ישראל" וואס‬
‫אלנפאלס‪ ,‬פאר איינעם פון די מענטשן ביי‬ ‫אן אויפשטאנד קעגן דעם ארטיגן פאשא וואס‬ ‫איז אנגעגאנגען אין פראג פאר די קומענדיגע‬
‫וועמען מ'האט צאמגעבארגט געלטער האט מען‬ ‫איז געשיקט געווארן פון דמשק‪ ,‬און זייענדיג‬ ‫צוויי הונדערט יאר‪ ,‬ביז'ן אויסברוך פונעם‬
‫געזאגט אז דער ערב פאר'ן באצאלן דעם חוב‬ ‫צעווילדעוועט אן קיין מוראה של מלכות האבן‬
‫זיי שטארק געטשעפעט די אידישע איינוואוינער‪,‬‬ ‫ערשטן וועלטס קריג‪.‬‬
‫און האבן געבעטן גאר הויכע ריבית א‪.‬א‪.‬וו‪ .‬און‬
‫די אידן האבן געשיקט א בריוו קיין פראג צו‬
‫בעטן פון רבי דוד צו שתדל'ען פאר זיי צוליב זיין‬

‫שטארקן איינפלוס ביים קעניג‪.‬‬

‫שבט תשע״ט ‪45‬‬

‫| גדול מרבן שמו |‬

‫העלין אשכנזי זצ"ל בעל פירוש "זרע אברהם"‬ ‫־־■‪Kv!#‬־*;'‬ ‫איז א געוויסער ר' יוסף רופא וואס איז געווען‬
‫אויפן מדרש רבה‪ .‬דער דאזיגער ספר איז‬ ‫א פראגער געבוירענער‪ ,‬און אז אויב ער וועט‬
‫געווארן שטארק פאפולער‪ ,‬אזש דער בעל "פנים‬ ‫ונטר‬ ‫הועתק והוכנס לאינטרנט‬ ‫נישט באצאלן דעם חוב וועט ער עס קענען‬
‫מסבירות"‪ ,‬הגאון רבי ר' יונתן אייבשיץ‪ ,‬דער‬ ‫‪www.hebrewbooks.org‬‬ ‫איינמאנען ביים ארטיגן אידישן רב‪ ,‬רבי דוד‬
‫קצות און נתיבות‪ ,‬און נאך א לאנגע ליסטע פון‬ ‫אפענהיים‪ .‬אזוי האט טאקע פאסירט‪ ,‬און עס‬
‫גדולים זענען פארנומען זיך מפלפל צו זיין מיט‬ ‫ע״י חיים תשס״ט‬ ‫איז דאן אנטשטאנען א מיינונגס‪-‬פארשידנהייט‬
‫זיינע ווערטער‪ ,‬וואס זענען אפגעשריבן געווארן‬ ‫איבער די ריבית וואס יענער האט געפאדערט‬
‫ד חיים יוני‬ ‫פאר'ן חוב‪ ,‬און אזוי ארום איז דאס אנגעקומען‬
‫ווען ער איז נאך געווען א בחור!‬ ‫ב ה י ו ת שראה ראיתי ביד שארי הרב המאור הגדול המופלא אב״דמהור״ר חיים יו נ ה נרו‬ ‫אינעם גוי'אישן געריכט‪ ,‬וואו דער אנקלעגער‬
‫די רביצין שרה איז אבער ליידער נפטר‬ ‫בנן של קדושים ה״ה בן הגאון מהור״ר יהושע פייבל תאומים נרו אב״ד‬ ‫האט געהאט די חוצפה צו דערציילן אז רבי דוד‬
‫געווארן אין יונגן עלטער פון אכצן יאר אלט‪ ,‬אין‬ ‫ור״מ דק״ק פרעמסלא חדושים שחידש בדיני דגרמיבדבר שנתחבפו בו גאונים וירד‬ ‫דערקלערט זיך אלס אידישער נשיא און קעניג‪.‬‬
‫יאר תע"ג‪ ,‬און דאן האט רבי חיים יונה חתונה‬ ‫במים צלולים והעלה מרנגיתא עפ״י רוב חריסתו ובקיאתו ובירר וליבן הדברים כתלגא‬ ‫רבי דוד האט טאקע געווינען דעם משפט‪ ,‬אבער‬
‫געהאט בזוו"ש פון וואס ער האט געהאט צוויי‬ ‫חיירא ומאחר שרוב חיבור של הגאון רבן של כל בני הגולה אדוני אבי וקני מהור״ר שלמה‬ ‫אדאנק דעם האט די רעגירונג אויך ארויסגעגעבן‬
‫קינדער‪ .‬קנאפע פופצן יאר שפעטער‪ ,‬אום שבעה‬ ‫לוריא ז״ל ביס של שלמה בב״ק בנוי׳ מיוסדים ומיירי בדיני דגרמי וכל מן דין סמוכים‬ ‫פארשידענע באגרעניצונגען איבער די צדקה‬
‫עשר בתמוז תפ"ח‪ ,‬איז אויך רבי חיים יונה נפטר‬ ‫להדפיסו אצל ים שלשלמה בב״ק שדומה לנדמה נייחא לאבות ונייחא לבניסעשרת בניס‬ ‫קאסעס קיין ארץ ישראל‪ ,‬און אזוי אויך האבן‬
‫געווארן אין בליענדן עלטער פון אכט‪-‬און‪-‬‬ ‫אבותם מקום הניחו לו אבותיו להתגדר שהרב ה״ה המופלא הנ״ל הוא נין ונכד הגאון‬ ‫די ספעציעלע טיטלען פון רבי דוד געדארפט‬
‫מהר ש״ל ז״ל הנ״ל והתורה מחזרת על אכסניא שלה אבותיו קזכי ליה לזכית בו הרבים ‪.‬‬
‫דרייסיג יאר אלט‪.‬‬ ‫אראפגענומען ווערן‪.‬‬
‫רבי דוד האט געהאט נאך א טאכטער וואס‬ ‫כ״ד המעלה לבית הדפוס הק׳ אברהם העלין בלא״א המחבר ידי מ שה ו״ל ‪:‬‬
‫האט חתונה געהאט מיט א קרוב‪-‬משפחה‪ ,‬הרב‬ ‫פרק ג'‬
‫א ל ף ‪ ,‬דנרי הרב המאור הגדול מהור׳ר ח י י ם י ת ד ‪ ,‬נרו נהמה״ג מהור״ר סיי כ ל ת או מי ם נרו‬
‫מיכל אפענהיים‪.‬‬ ‫שנתקנל מקדם לאב׳ד לק״ק פ ר ע מ פ ל א ובגליל יצ׳ו ילק׳ק צילז יע׳א וכעת אג׳ד נק״ק‬ ‫פטירתו‬
‫ב ר ע פ ל א ו ח ד ל יע״א שהיה חתן המה׳ג אנ״ד דק״ק פ ר אג יע׳א וכעת הוא חתן התורני הקצין‬ ‫וביתו אחריו‬
‫‪‬‬ ‫מהור״ר חיר ש בר׳ בני מין מנערלין אשר דנר בילדותו כד הוה טליא אי כנ ר שכסר ואי ככר תמניסר ‪:‬‬ ‫‪ /‬זרעו אחריו‪,‬‬

‫רבי דוד האט אפגעשריבן אריבער צוואנציג‬ ‫הצעיר חיים יונה לפי שראיתי מבוכה גדולה בהלכה זו ופירושם מדברי סופרים גדוליא מך‬ ‫וספריו‬
‫וואונדערליכע און טיפזיניגע ספרים אין אלערליי‬ ‫הקדושים‬
‫מקצועות התורה‪ ,‬וואס געוויסע פון זיי זענען נאך‬ ‫הראשונים והאחרונים נוחי נפש ז׳ל וכפטיש יפוצץ סלע המחלוקת זה אומר בכה וזה אומר‬
‫פארבליבן בכתב יד‪ ,‬אבער צווישן די וואס זענען‬ ‫נכ ה וכל אחד מראה שנים לדברא ועטרת חכמים עשרם בתשוב ות שהניאו כל אחד ואחד לפתור‬ ‫רבי דוד אפענהיים איז נסתלק געווארן אום‬
‫געדרוקט געווארן ציילן זיך די פאלגנדע ספרים‪:‬‬ ‫דכרי שכגגדו וכבר ישב על מדוכה זו א׳ מגדולי הדור שלפנינוהמה״גמהור׳ר ש ב תי ח כ הן נעל‬ ‫ז' תשרי תצ"ז‪ ,‬אין עלטער פון צוויי און זיבעציג‬
‫"מועד דוד" אויף מסכת שבת און ביצה‪" ,‬סוגיא‬ ‫שפתי כהן ז׳ל הגדיל עצה הפליא תושיה בדברים הרנה נענין זה ואני הצעיר אחר כולם אד בא‬ ‫יאר אלט‪ ,‬און איז באהאלטן געווארן אינעם‬
‫ארבע מיתות"‪" ,‬שו"ת נשאל דוד" אויף ד' חלקי‬ ‫פעם כעוזר פעם כנלחם‪ v‬פעם כבונה פעם כסותר ‪ .‬פעם כמחזק פעם כשובר ‪ .‬פעם כמסייע‬ ‫אור‪-‬אלטן בית החיים אין פראג‪ ,‬וואו עס ליגן‬
‫שו"ע – אגב‪ ,‬איז אינטערעסאנט אנצומערקן אז‬ ‫פעם כמשיב ‪ .‬לא שאני כדאי להוסיף או לגרוע מכל מה שדברו הראשורס ז״ל אלא שהאמת עד‬ ‫נאך עטליכע גאוני עולם א שטייגער ווי דער‬
‫אין אלע זיינע תשובות טוט ער זיך בענותנותו‬ ‫לעצמו ואין משוא פנים בתורה והסברות הקרובות לצודק השמועה הן הן המכריעות והן הן‬
‫אונטערשרייבן אלס "דוד הקטן" אופנהיים! – און‬ ‫הייליגער מהר"ל און דער כלי יקר זצ"ל‪.‬‬
‫הראויות לקרב וה׳ יגיה חשכי ויאיר עיני במאור תורתו ע״ד כבוד שמו אמן ;‬ ‫רבי דוד האט געהאט א בן יחיד‪ ,‬און צוויי‬
‫"יד דוד" על התורה‪.‬‬ ‫טעכטער‪ .‬זיין זון איז געווען הגאון רבי יוסף זצ"ל‬
‫און אזוי אויך זענען דא פילע אנדערע ספרים‪,‬‬ ‫נספח בסופי קונטרס תיקון עירובין מהרב הג׳ טליסא יע״א זצוקללה״ה ‪.‬‬ ‫אבד"ק העלישוי (די שטאט ווי דער ש"ך איז‬
‫ווי‪" :‬מקום דוד" – וואס איז ווי אן ענציקלאפעדיע‬ ‫פריער געווען רב)‪ ,‬וואס איז געווען אן איידעם‬
‫פון ערטער וואס ווערן דערמאנט אין ש"ס‪,‬‬ ‫הובא לביה״ד הרבני הנגיד מו״ה אברהם זקן בהר״י ז״ל סלאסמאווסק' מקאטינסק ימ״‪. 6‬‬ ‫ביים וואונדערליכן גאון און קייזערליכער יועץ‬
‫"תפלה לדוד" – דרושים‪" ,‬שלל דוד" – חידושים‬ ‫רבי שמשון ווערטהיימער זצ"ל אב"ד וויען‬
‫און שו"ת‪" ,‬עיר דוד" – חידושים און ליקוטים‪ ,‬און‬ ‫; ‪—.‬ל ‪—-------------------------------------------------------- --------‬‬ ‫‪,‬‬
‫אזוי אויך ספרים אויף תורת הקבלה‪ ,‬אין וואס‬ ‫והמדינה‪.‬‬
‫^פיעטרקוב‬ ‫זיין עלטסטע טאכטער שרה איז געווען‬
‫רבי דוד איז געווען שטארק אויסגעקאכט‪.‬‬ ‫בי פו ס המשו^‪1‬ז והמפואר>‪8‬ל הרבני הנגיד ונו׳ טו״ה ש ל מ ה בעלכאמאווסקי נ״י ‪-‬‬ ‫בארימט אלס אויסערגעווענליכע בעלת‪-‬‬
‫אזוי אויך האט ער פארפאסט עטליכע‬ ‫כשרון‪ ,‬און האט נאך אלס מיידל אפגעשריבן‬
‫פיוטים און סליחות‪" :‬אערוך שועי"‪ ,‬ווען זיין‬ ‫ת ר ג ״ ז לפ״ק‬ ‫שנת‬ ‫^‬ ‫גאנץ מגילת אסתר אויף קלף כדת וכדין‪ ,‬און‬
‫רביצין גענענדיל איז נפטר געווארן אין א‬ ‫זי האט עס געגעבן פאר איר טאטן אלס מתנה‬
‫מגיפה‪ ,‬און "אדנ‪-‬י אדנ‪-‬י קודם" אויף די שלש‬ ‫׳ ‪b lOftHA‬־‪KYNTPAC^ PABBHHY XAHM‬‬ ‫(די דאזיגע מגילה איז געווארן טייל פון א‬
‫עשרה מידות און סימני הקטורת‪ ,‬ווען עס זענען‬ ‫הלכה'דיגע פאלעמיק אויב עס איז כשר צו‬
‫געווען קרענק אין פראג און אין אומגעגנט‪ ,‬און‬ ‫‪L‬׳‪r . nETPOKOB‬‬ ‫׳‬ ‫ליינען די מגילה פון איר‪ .‬זע דערוועגן אין איר‬
‫ער האט איינגעפירט אז מ'זאל זאגן דעם סליחה‬ ‫‪. BejixaTOBCKaro. 1896r.‬ש‪BT. THDorpacj^iH‬‬
‫יעדן מאנטאג און דאנערשטאג און אין די ימי‬
‫שער‪-‬בלאט פונעם לעגענדארן 'קונטרס‬
‫הסליחות‪ .‬‬ ‫ר' חיים יונה' וואס איז פארפאסט געווארן‬
‫דורכן גאון נאך אלס זיבעצן יעריגער בחור'ל‬

‫טאטנ'ס ספר "שו"ת נשאל דוד" או"ח סי' ל'‪ ,‬און‬
‫אין הגהות רעק"א לשו"ע או"ח סי' תרצ"ב אות‬
‫ב'‪ ,‬שם בברכ"י ובערוה"ש‪ ,‬ובשו"ת אבני נזר או"ח‬

‫סי' תקי"ח אות י"א)‪.‬‬
‫זי האט חתונה געהאט מיטן יונגען גאון רבי‬
‫חיים יונה תאומים זצ"ל‪ ,‬א זון פון הגאון רבי‬
‫יחזקי' יהושע פייוול תאומים אבד"ק פרעמיסלא‬
‫און ברעסלאו‪ ,‬א זון פונעם הייליגן בעל "קיקיון‬
‫דיונה"‪ .‬רבי חיים יונה איז געווען א גרויסער‬
‫מתמיד און א געוואלדיגער בעל כשרון און‬
‫עילוי'שער מח‪ ,‬און ווערנדיג א חתן ביי רבי דוד‬
‫אפענהיים האט ער געשיקט פילע בריוון פול‬
‫מיט דברי תורה‪ ,‬וואס זענען פארבליבן אינעם‬
‫ספר "שלל דוד"‪ .‬ער האט אויך איבערגענומען‬
‫די רבנות פאסטנס פון זיין פאטער‪ ,‬און האט‬
‫פארשריבן א לענגערן לומד'ישן ספר "סדר‬

‫משנה" אויפן רמב"ם‪.‬‬
‫אזוי אויך איז פארבליבן פון אים דער‬
‫בארימטער "קונטרס ר' חיים יונה" אויף סימן‬
‫כ"ה פון חו"מ (אין "דיני דגרמי" בהלכות דיינים)‪,‬‬
‫וואס באשטייט אממערסטנס פון הערות און‬
‫השגות אופן ש"ך‪ ,‬און וואס ער האט פארשריבן‬
‫זייענדיג א זיבעצן יעריגער בחור'ל אין ישיבה‬
‫אין גלאגוב‪ ,‬און איז געדרוקט געווארן ‪ -‬נאך‬
‫בחייו – דורכ'ן גלאגובער רב הגאון רבי אברהם‬

‫שבט תשע״ט‬ ‫‪46‬‬

‫הרב שמעון שלמה זילבער‬

ěĚĤč .Ē

ƒĞ~ĥ ĤˆĞ‡ĕ‡ĚĔ~ĕ Ĝ†ĕĞЖχĞЃƒĘϖČ

Z. Berman Books warehouse

1554 63rd St
Brooklyn, NY 11219
718 871 5316 ext 3
Salesman 917 400 0395
[email protected]

Z. Berman Boro Park

4602 17th Ave
Brooklyn, NY 11204
718 871 5316 ext 2


Click to View FlipBook Version