The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

BUKU LAPORAN MESYUARAT PIBG KALI KE-15 SESI 2021-2022

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by NORFAZILA BINTI MOHD Moe, 2021-10-27 04:03:51

BUKU LAPORAN MESYUARAT PIBG KALI KE-15 SESI 2021-2022

BUKU LAPORAN MESYUARAT PIBG KALI KE-15 SESI 2021-2022

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

1

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

ISI KANDUNGAN MESYUARAT AGUNG

Kata alu-aluan Pengarah JPINT 3
Kata alu-aluan YDP PIBG 4
Kata alu-aluan Pengetua 5
Senarai AJK Induk 6
Senarai AJK Kerja 7–9
Notis Panggilan Mesyuarat 10 - 14
Susun Atur Perjalanan Mesyuarat 15
Agenda Mesyuarat Agung 16
Senarai Jawatankuasa PIBG 2018 - 2020 17
Minit Mesyuarat 2018 - 2020 18 – 24
Catatan Kehadiran Mesyuarat Kali Ke-14 25 – 28
Laporan Aktiviti PIBG 2020 - 2021 29 - 32
Rekod Kehadiran Mesyuarat 33
Catatan Kejayaan-Kejayaan Sekolah 2020 - 2021 34 - 52
Penyata Kewangan 2019 53 - 56

Penyata Kewangan 2020 57 - 59

Penyata Kewangan 2021 60 - 62

Ahli Jawatankuasa PIBG 2021 - 2022 63
Catatan 64
Sekalung Penghargaan 65

2

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

Assalamualaikum w.b.t

Segala pujian tertentu bagi Allah, tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke
atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W., keluarganya serta para sahabatnya. Dalam
kesempatan ini, ingin saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana
dengan izin-Nya jua dapat saya mencoretkan sepatah dua kata dalam ruangan ini.
Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan wadah yang
b e r t a n g g u n g j a w a b memikul amanah membantu menggilap kecemerlangan anak-anak
dan memperkasakan SMA Khairiah.

Komitmen yang padu dalam kalangan anggota PIBG akan menjanjikan kejayaan
dan kepuasan bagi melahirkan insan cemerlang iaitu bangsa Malaysia yang
bertanggungjawab dan berbakti untuk agama, nusa, dan bangsa. Sebuah sekolah
yang mencapai kejayaan yang melebihi sasaran dal am bidang akademik
dan kokuri kulum sesungguhnya disokong oleh kemantapan PIBG. Melalui
PIBG, diharap semua pihak dapatmencambahkan idea-idea bernas serta
buah fikiran yang berupaya meningkatkan lagi prestasi akademik dan
kokurikulum SMA Khairiah bagi melahirkan insal kamil yang bertepatan dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Saya yakin bahawa segala program yang telah dirancang dapat dilaksanakan
dengan jaya. Semua pihak khususnya PIBG haruslah memainkan peranan yang lebih efektif
untuk kecemerlangan murid-murid dan SMA Khairiah. Marilah kita sama-sama mendokong
dan membuat perancangan rapi bagi memajukan PIBG SMA Khairiah selari
dengan perubahan arus perdana hari ini. Usaha-usaha dan
penambahbaikan ber terusan perlu dilakukan segera agar kita tidak akan
ketinggalan. Kesepaduan dalam permuafakatan yang tinggi daripada warga
PIBG SMA Khairiah amat diperlukan bagi menjayakan setiap program yang
akan dilaksanakan nanti. Moga budaya kerja cemerlang sentiasa
direalisasikan.

Akhir kata, saya amat berharap barisan peneraju PIBG yang baru
d i l a n t i k s e s i 2021-2022 bersikap proaktif dalam merangka dan melaksana program
PIBG yang mampu menjana kecemerlangan SMA Khairiah.
Sekian, terima kasih.

………………………………………
(TUAN HAJI LOTHMAN BIN AWANG)
Pengarah,
Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu

3

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

Assalamualaikum w.b.t

Terlebih dahulu saya ingin merakamkan kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan
keizinan-Nya, maka kita dapat sekali lagi bertemu dalam Mesyuarat Agung PIBG kali ke-14
ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada
semua AJK PIBG yang telah sama-sama bekerja dan berusaha membantu pihak sekolah
dalam pelbagai program. Saya mewakili semua AJK PIBG akan terus menyokong segala
program yang dianjurkan oleh pihak sekolah bagi memacu kecemerlangan pelajar. Saya
juga berharap dalam pertemuan seperti ini kita dapat bersama-sama menyumbang idea
untuk memantapkan lagi aktiviti-aktiviti PIBG sekolah ini. Kami AJK PIBG sesi 2016-2018
telah cuba untuk menjalankan tugas kami dengan cara yang terbaik. Di dalam segala
tindakan kami, kami sentiasa memikirkan kepentingan dan kebajikan anak-anak kita di
sekolah ini khasnya.

Sumbangan tuan/puan telah digunakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu program-
program sekolah bertujuan meningkatkan pencapaian pendidikan dan sahsiah anak-anak
kita di sekolah ini. Tuan/puan bolehlah melihat Buku Laporan Mesyuarat Agung Kali Ke-
15 Sesi 2021-2022 ini di mana terdapat di dalamnya mengenai aktiviti PIBG dan juga
sumbangan PIBG kepada sekolah. Pada sesi 2020-2021 ini, PIBG telah meneruskan
kesinambungan aktiviti untuk kecemerlangan pelajar seperti mengadakan beberapa siri
kelas tambahan bagi kelas-kelas peperiksaan. Selain itu, PIBG juga membantu memberi
sumbangan kepada pakar motivasi yang telah memberi ceramah motivasi kepada pelajar-
pelajar kelas peperiksaan. Sehubungan dengan itu, saya mengambil kesempatan ini
menyeru ibu bapa yang dermawan atau yang berkemahiran dalam bidang-bidang tertentu
tampil memberi sumbangan membantu pihak sekolah dalam menentukan penerusan
kecemerlangan pendidikan anak-anak kita.

Di samping kemajuan akademik, PIBG juga sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah
dalam memastikan pembangunan sahsiah pelajar agar anak-anak kita selamat meneruskan
kehidupan mereka dalam era kecanggihan teknologi yang penuh dengan cabaran. Mudah-
mudahan impian kita sebagai ibu bapa untuk melihat anak kita berjaya menjadi insan
cemerlang tercapai selaras dengan visi dan misi SMA Khairiah. Saya berharap agar Ahli
Jawatankuasa PIBG baru yang akan dilantik kelak dapat meneruskan usaha dengan lebih
gigih bagi meningkatkan kecemerlangan SMA Khairiah.

Yang Ikhlas,

……………………………………………………………….
(Ybhg DATO’ HAJI WAN HISHAM BIN DATO’ HAJI WAN SALLEH)
YDP PIBG

4

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

Assalamualaikum w.b.t

Terlebih Dahulu Diucapkan Terima Kasih Kepada Saudara-Saudari Ahli Persatuan Ibu Bapa
Dan Guru (PIBG) SMA Khairiah Kerana Sudi Melapangkan Masa Hadir Pada Mesyuarat
Agung Tahunan Kali Ini. Sesungguhnya Inilah Masa Yang Paling Sesuai Dan Tepat Untuk
Kita Sama-Sama Hadir Bagi Melaksanakan Tanggungjawab Sebagai Ahli PIBG.

Platform Ini Harus Digunakan Sebaik Mungkin Untuk Menilai Prestasi Ahli
Jawatkuasa (AJK) PIBG Dan Juga Kita Sebagai Ahli PIBG, Sama Ada Pencapaian
Kita Berada Pada Tahap Yang Lemah, Baik Atau Cemerlang. Ia Juga Menjadi Forum
Untuk Menyalurkan Pandangan Dan Idea, Di Samping Melaksanakan
Tanggungjawab Menentukan Arah Tuju Persatuan Untuk Setahun Akan Datang.

Seringkali apabila disebut PIBG ibu bapa lebih cenderung bertanggapan bahawa
barisan jawatankuasa itulah PIBG. Namun dalam konteks sebenar, perjalanan
persatuan ini adalah didokong sepenuhnya oleh semua ahli PIBG. AJK yang
diamanahkan melalui pemilihan dalam Mesyuarat Agung Tahunan sekadar
pelaksana dan penghubung antara persatuan dan pihak pengurusan sekolah.

Kecemerlangan Dan Kegagalan PIBG Bukan Terletak Sepenuhnya Kepada Ajknya Sahaja
Tetapi Ia Bersandarkan Sumbangan Daripada Ahli-Ahli. Kepakaran, Kebolehan Dan
Kelebihan Yang Ada Pada Ahli-Ahli PIBG Itulah Aset Sebenar Persatuan Ini. Itulah Modal
Insan (Human Capital) Yang Harus Digarap Bagi Memajukan PIBG.

Ahli-ahli politik boleh menyumbang dari segi kuasa politik dan melerai kekangan birokrasi,
ahli korporat dapat menyumbang dari segi kewangan, kalangan profesional dari segi
kepakarannya, ahli pemikir dari segi ideanya manakala kita semua yang mungkin
menganggap tiada kepakaran atau kelebihan adalah sebenarnya penyumbang kepada
tenaga dan keringat untuk kecemerlangan PIBG. Semua daripada kita mempunyai peranan
masing-masing.

Oleh itu, janganlah dibiarkan PIBG bergerak berlandasan saf kepimpinan yang ada sahaja,
atau hanyut tanpa komitmen ahli. Sebaliknya marilah kita bersatu hati, bersama-sama
berperanan sebagai pengerak dalam memacu persatuan ini menjadi lebih dinamik.

Selamat bersidang.

………………………………………
(HAFIZAH BINTI SAID)
Pengetua SMA Khairiah

5

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

SENARAI AHLI JAWATANKUASA INDUK

Pengerusi PN HAFIZAH BT SAID
Naib Pengerusi I Pengetua
Naib Pengerusi II
Naib Pengerusi III PN WAN ROHANA BT WAN TAIB
Ahli Jawatan Kuasa Penolong Kanan Pentadbiran

PN JUNAIDA BT JUNID
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

PN AISAH BT SEKBONG
Penolong Kanan Ko-kurikulum

PN ASWANI BT ISMAIL
GKMP Vokasional dan Teknologi

PN ZAINAB BT JOHAN
GKMP Sains dan Matematik
PN NOR AZURA BT ABD GHANI
GKMP Pendidikan Islam
EN. MOHD TAJUDDIN B. ABD RAHMAN
GKMP Kemanusiaan
PN ROSMANI BT MOHAMAD
GKMP Bahasa

6

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

SENARAI AHLI JAWATANKUASA KERJA
TAHUN 2021

AJK KERJA BIDANG TUGAS CATATAN

PEMANTAUAN OLEH GKMP SAINS & MATEMATIK

1. JK PENDAFTARAN GURU & IBUBAPA

NORDIANA BT MOHD NOR - KETUA -menyediakan link google -Share link dan
NORFATHIAH ALWI meet. membuat hebahan
FARIDAH BT MAT DERIS -mengendalikan dan dalam group wali
mengawal AJK PIBG kelas, Pibg dan
,guru dan ibubapa Ibubapa.
sepanjang majlis.
-mengenalpasti dan
memaklumkan soalan
yang dikemukakan oleh
peserta kepada pihak
sekolah kepada pihak
berkenaan.

2. JK USUL / CADANGAN

ADIBAH HANIM BT ABU BAKAR -KETUA -menyediakan link khas -Link perlu diberi
AZIATIE ABD AZIZ untuk usul dan lebih awal.
mengumpulkan usul dari
ibubapa
-menyerahkan usul
kepada pihak AJK Pibg
-membuat backdrop
maya bersesuaian
dengan majlis

PEMANTAUAN OLEH GKMP BAHASA
3. JK SURAT JEMPUTAN & HEBAHAN

FADZILAH ROZITA BT JUSOH - KETUA -menyediakan surat -nama perasmi, wakil
NAZRIAH HJ MOHD NAWI jemputan kepada Jheat dan AJK PIBG
SEMUA WALI KELAS 1-5 Perasmi ,wakil JHEAT & yang dapat hadir
AJK Pibg serta hendaklah
mengesahkan kehadiran diserahkan kepada
mereka. MC.
-membuat hebahan
kepada ibubapa melalui

7

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

group whatsapp atau
telegram
-wali kelas
mempromosikan
Mesyuarat Agung Pibg
kepada kalangan
ibubapa.

4. JK PENCATAT MINIT MESYUARAT AGUNG PIBG

RUZIANA BT ABD JALIL - KETUA -mencatat minit
WAN MAZIAH BAIZURA BT WAN MOHD mesyuarat sepanjang
ESAH BT JUSOH mesyuarat berlangsung.
-menaip semula minit dan
menyimpan di dalam fail
PIBG di pejabat.
-memuatnaik minit
mesyuarat Agung kali ke
14 2018/2020

PEMANTAUAN OLEH GKMP TEKNIK &VOKASIONAL

5. JK SLAID

-menerima dan

AHMAD FITRINIZAM BIN MOHAMAD - mengawal slaid

KETUA sepanjang majlis

ANIZAH BT MOHAMAD -menyediakan slaid

NABILAH BT ADAM kecemerlangan pelajar

Tingkatan 5 dalam MPP

2

-menyediakan slaid

berkaitan kejayaan

sekolah (2020-2021).

6. JK CONTENT SLAID

ROZANA BT ABD RAHMAN - KETUA -menyediakan bahan dan
SEMUA PENYELARAS TINGKATAN menyenaraikan aktiviti
SETIAUSAHA PROJEK 1-5 sepanjang 2020-2021.

PEMANTAUAN OLEH GKMP KEMANUSIAAN
7. JK PENGACARA MAJLIS

HAYATI BT HASAN - KETUA -mengendalikan majlis.
ROHANI BT PAK -menyediakan salutasi.

8

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

8. JK DOKUMENTASI DAN PENGGAMBARAN

YUSNIZA BT YUSOF -merakam peristiwa
sepanjang majlis .
- membuat dokumentasi
-mengambil gambar di
akhir majlis.

PEMANTAUAN OLEH GKMP PENDIDIKAN ISLAM
9. JK BACAAN DOA

ABDULLAH ‘AFIF BIN SAID -memimpin bacaan doa.

10. JK BUKU MESYUARAT AGUNG PIBG

NORFAZILA BT MOHD - KETUA -menyediakan buku -contoh isi
laporan Mesyuarat Agung kandungan yg perlu
ANIS IZZATI BINTI MOHD HATTA PIBG 2021/2022 untuk ada dalam buku
simpanan. laporan seperti minit
WAN NORAINIE BINTI WAN MOHD NOR -mengumpul semua mesyuarat,
ASMA’ BT IBRAHIM bahan untuk dikompilasi kehadiran ahli
sebagai rujukan akan mesyuarat, laporan
datang. aktiviti, penyata
kewangan, laporan
kejayaan sekolah
(2020-2021).

9

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

NOTIS PANGGILAN MESYUARAT

10

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

11

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

12

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

13

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

14

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

SUSUN ATUR PERJALANAN
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

ATURCARA MAJLIS

8.30 MLM Pendaftaran
Ucapan aluan pengerusi majlis
Bacaan doa
Ucapan pengetua
Ucapan perasmi
Mesyuarat agung bermula
Ucapan YDP sesi 2018/2020
Pembentangan dan pengesahan minit mesyuarat agung
kali ke 14
Pembentangan laporan aktiviti 2020/2021
Pembentangan dan pengesahan penyata kewangan 2019/2020/2021
Perkara berbangkit
Pembubaran AJK PIBG sesi 2018/2020
Pelantikan pengerusi sementara
Pemilihan JK PIBG sesi 2021/2022
Ucapan pengerusi baru
Pembentangan dan perbahasan usul
Hal-hal lain
Ucapan penangguhan
Sesi bergambar

10.30 MLM Acara selesai

15

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

AGENDA MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

1. Perlantikan Pengerusi Mesyuarat
2. Aluan Pengerusi
3. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Agung PIBG 2018-2020

kali ke-14.
4. Perkara-perkara berbangkit.
5. Membentang laporan aktiviti PIBG 2020/2021.
6. Membentang dan menerima Penyata Kewangan Tahunan Berakhir 31

Disember 2019/2020 & 31 Oktober 2021.
7. Perlantikan dan Pemilihan AJK PIBG sesi 2021/2022

a. Perlantikan AJK oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Islam Negeri
Terengganu (JPINT)

b. Menerima cadangan AJK – Guru
c. Pemilihan AJK – Ibubapa
d. Pemilihan dua orang pemeriksa kira-kira.
8. Hal-hal lain.

16

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

SENARAI AHLI JAWATANKUASA
PIBG SMA KHAIRIAH, KUALA TERENGGANU

SESI 2018 - 2020

Yang DiPertua YBhg. Dato’ Haji Wan Hisham bin Dato’

Haji Wan Salleh

Timbalan Yang DiPertua Pn. Nordiana bt Shafie

Setiausaha Pn. Noriah bt Haron

Bendahari En. Sharman bin Mohd

Ahli Jawatankuasa En. Masri bin Lukman
En. Nik Zuhaiza bin Ismail
En. Mat Azmi bin Arshad
En. Sallehudin bin Harun
En. Yusof bin Salleh
En. Anuarol Khairi bin Saad
En. Mastura bin Mohamad
Prof. Madya Dr Azmi bin Hassan
Pn. Zaharah bt Ibrahim
Pn. Noridawati bt Mohamad
Pn. Ruhaidati bt Husin
Pn. Nazriah bt Mohd Nawi

Pemeriksa Kira-kira YM Syed Safwan Faisal Syed Mohd Nor
Pn Aishahton bt Ismail

17

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

MINIT MESYUARAT AGUNG
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH

KALI KE-14 SESI 2018 - 2020

Tarikh : 12 Mac 2018
Masa : 11.10 pagi – 1.45 tengahari
Tempat :
Pengerusi : Dewan Al-Khairiah
Kehadiran : Y. Bhg. Dato’ Haji Wan Hisham bin Dato’ Wan Salleh

orang (Sebagaimana lampiran)

BIL AGENDA BUTIRAN
1. Pelantikan Pengerusi
Majlis bersetuju sebulat suara dengan cadangan Encik
Mesyuarat Yusof bin Salleh melantik Y.Bhg.Dato’ Haji Wan Hisham
bin Dato Wan Salleh sebagai pegerusi mesyuarat.
Disokong oleh Ustaz Mastura bin Mohamad.

2. Aluan Pengerusi Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kerana
kerjasama guru-guru dan ibu bapa yang telah menaikkan
nama SMA Khairiah dalam pelbagai bidang.

3. Perbentangan Dan 3.1 Puan Noriah bt.Haron selaku pengetua

Pengesahan Minit membentangkan minit mesyuarat agung kali ke-13

Mesyuarat Agung kali sebagaimana dalam buku program.

ke-13 Sesi 2016-

2018 3.2 En.Sallehudin bin Harun mencadangkan minit

mesyuarat agung kali ke-13 yang diadakan pada 12

Mac 2018.

4. Perkara-perkara En.Sallehudin bin Harun memaklumkan bahawa berlaku
Berbangkit kesilapan ejaan nama beliau dalam minit mesyuarat
agung kali ke-13.

5. Membentang laporan 5.1 Puan Noriah bt.Haron selaku setiausaha

aktiviti PIBG Sesi membentangkan laporan aktiviti-aktiviti PIBG

2016-2018 sebagaimana di muka surat 22 hingga 23 buku

program untuk perhatian dan penerimaan majlis.

6. Membentang dan 6.1 En.Sharman bin Mohd selaku Bendahari PIBG
menerima Penyata membentangkan Penyata Kewangan bermula 1
Kewangan Tahunan Januari 2016 dan berakhir 31 Disember 2016

18

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

sebagaimana di muka surat 33 hingga 36 dalam
buku program untuk perhatian dan penerimaan
majlis.

6.2 Bayaran baju batik bagi AJK PIBG merupakan
sumbangan Y.Bhg.Dato’ Haji Wan Hisham bin
Dato’ Wan Salleh.

7. Pelantikan dan 7.1 Pengerusi mengumumkan pembubaran AJK PIBG

Pemilihan AJK PIBG Sesi 2016-2018 dan AJK yang baharu untuk tahun

Sesi 2018-2020 2018/2020.

7.1.1 Beliau seterusnya mengumumkan pelantikan AJK
PIBG yang baharu.

Yang Dipertua: Y.Bhg.Dato’ Haji Wan Hisham bin Dato’
Wan Salleh.

Naib YDP: Pn..Nordiana binti Shafie

Setiausaha: Pn.Noriah bt.Haron (Pengetua)
AJK: En.Masri bin Lukman

En.Nik Zuhaiza bin Ismail
En.Mat Azmi bin Arshad

7.1.2 Pemilihan AJK Guru
- Tiada-

7.1.3 Pemilihan AJK Ibu Bapa
- En.Yusof bin Salleh mencadangkan Ustaz
Mastura bin Mohamad sebagai AJK. En.Anuarol
Khairi bin Saad sebagai AJK.
En.Yusof bin Salleh mencadangkan Puan
Zaharah binti Ibrahim dan Puan Nordiana binti
Ibrahim bt.Shafie dikekalkan sebagai AJK.
- Pn.Nazriah bt.Mohd Nawi mencadangkan
Pn.Noridawati bt.Mohamad dan Pn.Ruhaidati
bt.Husin sebagai AJK.
- En.Sharman bin Mohd mencadangkan
En.Sallehudin bin Harun sebagai AJK.
- En.Yusof bin Salleh juga menjadi AJK.
- En.Yusof bin Salleh mencadangkan Prof.Madya
Dr.Azmi bin Hassan sebagai AJK.

19

8. Hal-hal lain MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

7.2 Pemilihan dua orang pemeriksa kira-kira.
7.2.1 Pn.Yusniza bt.Yusof mencadangkan YM Syed

Safwan Faisal bin Syed Mohd Nor dan
Pn. Aishahaton binti Ismail sebagai pemeriksa
kira-kira.
Keputusan: Majlis bersetuju sebulat suara
dengan cadangan tersebut.

8.1 Ustaz Mastura bin Mohd mencadangkan yuran
untuk tahun 2018 dinaikkan.

8.2 Pn.Noriah binti Haron, selaku Pengetua SMAKH
juga mencadangkan yuran untuk Tingkatan 3 dan
5 dinaikkan sebanyak RM200 (PIBG - RM30 dan
Dana Kecemerlangan - RM170). Manakala
Tingkatan 1,2 dan 4 sebanyak RM130 (PIBG -
RM30 dan RM100 untuk Dana Kecemerlangan).

8.3 Pn.Nazriah bt.Nawi mencadangkan yuran
dinaikkan sebanyak RM10 sahaja dari tahun
2017.
- Tingkatan 1,2 dan 4 – sebanyak RM120 (PIBG -
RM30 dan Dana Kecemerlangan - RM90)
- Tingkatan 3 dan 5 - sebanyak RM190 (PIBG –
RM30 dan Dana Kecemerlangan - RM160)

8.4 Mesyuarat sebulat suara menerima cadangan
Pn.Nazriah bt.Nawi bahawa yuran untuk
Tingkatan 1,2 dan 4 adalah sebanyak RM120
manakala Tingkatan 3 dan 5 adalah sebanyak
RM190.

8.5 En.Salehuddin bin Harun mencadangkan
beberapa usul agar dapat diberi perhatian dan
dibincangkan dalam mesyuarat ini. Antaranya
ialah: -
i) Keselamatan anak-anak pelajar yang menunggu
ibu bapa ditepi-tepi jalan setelah pulang dari
sekolah – situasi ini mengundang bahaya.
ii) Memasang CCTV diluar kawasan sekolah, demi
keselamatan pelajar-pelajar.

20

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

iii) Sikap segelintir ibu bapa yang ‘parkir’ kereta
dihadapan pagar sekolah telah menghalang
kelancaran laluan kereta-kereta lain.

iv) Pihak sekolah hendaklah memantau pelajar-
pelajar yang menunggu ibu bapa diatas jejantas
kerana bimbang akan keselamatan mereka.

v) Mengesyorkan laluan pejalan kaki dibina atap
untuk mengelakkkan hujan dan panas sewaktu
menunggu ibu bapa sewaktu pulang.

vi) Mengharapkan pihak sekolah mengadakan
‘Sehari bersama ibu bapa’ terutama ibu bapa
yang mempunyai anak di Tingkatan 3 dan 5.

vii) Mewujudkan group Whatsapp/Telegram agar
pihak sekolah dapat memberi maklumat pelajar-
pelajar ponteng atau ibu bapa dapat
memaklumkan pelajar yang tidak hadir ke
sekolah.

8.6 Puan Noriah Haron (Pengetua SMAKH) memberi
maklum balas bahawa:-

i) Pelajar yang menunggu ibu bapa sewaktu pulang
sekolah telah diingatkan berulang kali agar
menunggu dalam kawasan sekolah (sekolah
tiada hak memantau di luar kawasan sekolah).
Isu ini sentiasa berulang kerana sikap pelajar-
pelajar dan ibu bapa (ibu bapa marah apabila
diberitahu oleh anak-anak). Sepatutnya, ibu bapa
sentiasa mengingatkan anak-anak agar
menunggu dalam kawasan sekolah.

ii) Isu parking atas jalan raya sehingga ‘2 linear’
terutama pada waktu pagidan waktu pulang dari
sekolah tidak sepatutnya berlaku kerana ibu bapa
mesti memikirkan keselamatan anak-anak
mereka.

iii) Berkaitan pemasangan CCTV dan laluan
berbumbung – pihak sekolah tidak mempunyai
sumber kewangan namun akan diusahakan oleh
pihak PIBG.

iv) Berkaitan profesionalisme dalam kalangan ibu
bapa atau KSIB (Kumpulan Sokongan Ibu Bapa)

21

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

telah wujud seperti majlis ‘Temu Murni’ dan lain-
lain. Pihak sekolah mengharapkan 2018 ibu bapa
terutama kumpulan professional dapat membantu
sekolah untuk bersama-sama memajukan
sekolah. Puan pengetua mengucapkan terima
kasih kepada En.Salehudin.
v) Berkaitan mewujudkan group Whatsapp.

8.7 En.Azlan Khairun memberi maklum balas bahawa:
i) Pihak JHEAT telah memasang 22 CCTV,namun
sebahagian besar tidak berfungsi. Oleh itu,
pihaknya mencadangkan CCTV itu dibaiki agar
dapat beroperasi semula.
ii) Pihak JHEAT mempunyai 10 buah sekolah agama
dan 3 buah Madrasah Moden (K.Nerus,
K.Terengganu,Besut dan dalam perancangan
di daerah Dungun.

8.8 Puan Kamarul Mukminah bt.Yusof memaklumkan
bahawa kes kecurian yang berlau pada anak
beliau (2017).

- Beliau kesal kerana tidak dimaklumkan awal oleh
guru kelas.

- Selain itu, beliau juga membangkitkan isu
keselamatan pelajar yang dihantar oleh guru ke
klinik untuk mendapatkan rawatan tetapi tidak
dipantau terutama selepas mendapat rawatan
(melahirkan rasa bimbang tentang keselamatan).

8.9 Puan Noriah Haron (Pengetua) memberi maklum
balas bahawa : -

i) Pihak sekolah memenuhi S.O.P dalam isu
keselamatan pelajar seperti:-

- Pihak guru akan menghubungi ibu bapa untuk
memaklumkan keadaan anak mereka (Ibu bapa
dating ambil/tidak)

- Harapan : Ibu bapa juga berpesan kepada anak-
anak agar tidak mengikut/menerima bantuan
daripada orang yang tidak dikenali.

22

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

ii) Kes kecurian yang berlaku mempunyai hikmah
kerana apabila disiasat kes yang lain pula timbul.
Harapan pengetua agar masalah ini dapat
diselesaikan secara berhikmah.

8.10 En.Wan Zulkarnain bin W.Mohd mengharapkan : -
i) Sekolah dapat memberi penerangan kepada ibu
bapa berkaitan system merit.
ii) Beliau juga menyatakan kebimbangan terhadap
hala tuju pelajar-peajar SPM/PT3 dan
mengharapkan pihak kaunselor mengadakan
program-program yang menjurus kepada masa
depan.

iii) Seterusnya beliau melahirkan kebimbangan
tentang kesesakan lalu lintas di hadapan sekolah.
Cadangan agar pihak sekolah memohon kepada
pihak berkuasa tempatan, mengalihkan ‘tempat
menunggu’ di sebelah kanan jalan.

8.11 Puan Noriah Haron (Pengetua) memberi maklum
balas bahawa: -

i) Pihak sekolah telah melaksanakan system merit,
tetapi tidak ramai ibu bapa yang hadir.

ii) Begitu juga program-program dibawah seliaan
kaunselor – telah dilaksanakan seperti ujian
psikometrik, ceramah kerjaya dan lain-lain.

iii) Menangani isu kesesakan lalu lintas, pihak
sekolah telah mengambil pendekatan iaitu: -

- Pintu utama sekolah – merupakan pintu keluar
masuk guru dan staf.

- Pintu kedua – merupakan pintu masuk dan keluar
pelajar.

Justeru itu, isu mengalihkan tempat menunggu ibu
bapa ke sebelah kanan adalah hak MPKT.
Namun, segala saranan oleh ibu bapa diucapkan
ribuan terima kasih.

8.12 Dato YDP PIBG (Dato’ Haji Wan Hisham bin
Dato’ Haji Wan Salleh) menjelaskan bahawa
segala perbincangan dalam pertemuan/majlis ini

23

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

amat berkualiti dan mengucapkan jutaan terima
kasih. Beliau mengharapkan kerjasama yang
padu antara pihak sekolah dengan pihak ibu bapa
demi kecemerlangan sekolah secara menyeluruh.
Mesyuarat ditangguhkan sehingga diberitahu kelak pada
pukul 12.45 tengah hari.

24

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

SENARAI KEHADIRAN IBU BAPA DAN GURU
MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE 14 SESI 2018 - 2020

Bil Nama Guru/ Bil Nama Guru/
Ibu Bapa 128. Nur Ashikin Bt Mohd Zuki Ibu Bapa
1. Y. Bhg Dato’ Haji Wan Hisham
Bin Dato’ Wan Salleh Ydp Guru

2. Noriah bt Haron Pengetua 129. Rahmad Sazuan B Mohd Guru
Salleh
3. Wan Rohana bt Wan Taib Pk Guru
Pentadbiran 130. Rohana Bt Ramli
4. Junaida bt Junid Guru
5. Badrul Hasni B Abd Ghani Pk Hem 131. Rohayati Bt Harun Guru
6. Adibah Bt Abdul Rahman Pk Koko 132. Rosmani Bt Mohamad Guru
7. Adibah Hanim Bt Abu Bakar 133. Rosnida Bt Abdul Ghani Guru
8. Ahmad Fitrinizam B Mohamad Guru 134. Rozana Bt Abdul Rahman Guru
9. Aishahton Bt Ismail Guru 135. Rudaini B Haron Guru
10. Anizah Bt Mohamad Guru 136. Rusilawati Bt Mohd Guru
11. Asma’ Bt Ibrahim Guru 137. Rusliza Bt Othman Guru
12. Aziatie Bt Aziz Guru 138. Ruziana Bt Abdul Jalil Guru
13. Bahijah Bt Zainal Abidin Guru 139. Sahari Anuar B Ahmad Guru
Guru 140. Sakhiah Nor Bt
14. Che Ku Fazidah Bt Che Ku Ngah Guru Guru
15. Che Wan Rapidah Che Wan Hj.Embong Guru
Guru 141. Sarimi Bt Abdul Hamed
Omar Guru 142. Sharifah Rohaiza Bt Tuan Guru
16. Engku Thuwaibah Bt Tuan Jalai Guru
17. Engku Zarinah Bt Engku Abdul Guru Temerang
Guru 143. Sharman B Mohd Guru
Rahman 144. Solah Asyraf B Mat Nor
18. Esah Bt [email protected] Ain Guru
Guru 145. Syarifah Halawiah Bt Syed
19. Fadzilah Rozita Bt Jusoh Rahman Guru
Guru
20. Faridah Bt Mat Deris 146. Syed Safwaan Faisal B Guru
Guru Syed Mohamad Nor Guru
21. Fathiah Bt Manan
22. Fatimah Bt Mohd Nasir Guru 147. Tengku Kamariah Bt Guru
Guru Tengku Hitam
23. Fatimah Zakia Bt Salleh Guru
Guru 148. Tumiah Bt Sardi Guru
24. Hanisah Bt Harun 149. Wan Hatikah Bt Wan
25. Hasanah Bt Salleh Guru Guru
Guru Ahmad
26. Hayati Bt Hassan 150. Wan Latifah Bt Wan Guru
Guru
27. Mahdini Bt Muda Ahmad
Guru 151. Wan Rohana Bt Wan Taib
152. Wan Rokiah Bt Wan

Muda
153. Wan Zakiah Bt Tun

Ibrahim
154. [email protected] Bt

Abdullah

25

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

28. Mohd Khairi B Sulaiman Guru 155. Zainab Bt Bakar Guru
29. Mohd Nor Rizan B Abdullah Guru 156. Zainab Bt Johan Guru
30. Mohd Roslan Abdul Samat Guru 157. Zalina Bt Zaid Guru
31. Mohd Tajudin B Abdul Rahman Guru 158. Zawati Bt Mohamad Guru
32. Nadia Bt [email protected] Razak Guru 159. Zawatie Bt Mohd Guru
33. Nasriah Bt Abdul Latif Guru 160. Zuraidah Bt Shafie Guru
34. Nazriah Bt Mohd Nawi Guru 161. Nik Azizah Bt Abdullah Guru
35. Norfazila Bt Mohd Guru 162. Hazani Bt Mohd Khalid Ibu Bapa
36. Nor Fathiah bt Alwi Guru 163. Husain B Mohamad Ibu Bapa
37. Nordiana Bt Mohd Nor Guru 164. Inon B Abdullah Ibu Bapa
38. Norfadhilah Bt Mansor Guru 165. Izzati Insyirah Bt Zulkifli Ibu Bapa
39. Norizan Bt Awang Guru 166. Jamaluddin B Abdullah Ibu Bapa
40. Norlihana Bt Mohd Guru 167. Jamilah Bt Mat Adam Ibu Bapa
41. Norliza Bt Ismail Guru 168. Jamilah Bt Said Ibu Bapa
42. Norlizawati Bt M.Razak Guru 169. Jamilah Bt Yunoh Ibu Bapa
43. Nur Afifah Bt Zaki Guru 170. Jusminiza Bt Jusoh Ibu Bapa
44. Ab. Hadi B Abdullah Ibu Bapa 171. Kamariah Bt Haji Ibu Bapa

45. Abdul Rasid B Ismail Ibu Bapa Muhamad Ibu Bapa
46. Abdullah B Hisham Ibu Bapa 172. Kamariah Bt Jusoh Ibu Bapa
173. Kamarul Mutminah B
47. Abdullah B Ibrahim Ibu Bapa Ibu Bapa
48. Ahmad B Shafie Ibu Bapa Yusof Ibu Bapa
174. Kasmani Bt Mohd Nor
49. Ahmad Nazman B Ibu Bapa 175. Kuntum @ Zaniahtum Bt Ibu Bapa
[email protected]
Ibu Bapa Salleh
50. Alawiyaton Bt Abdullah Ibu Bapa 176. Mahani Bt Husin
51. Alias B Muda Ibu Bapa
52. Allauddin B Mohamad Ibu Bapa 177. Mahani Bt Md Mansor Ibu Bapa
53. Aman B Jusoh Ibu Bapa 178. Mahari B Endut Ibu Bapa
54. Aminah Bt Zakaria Ibu Bapa 179. Malek B Muda Ibu Bapa
55. Amri B Salleh Ibu Bapa 180. Mamat B Mamat Ibu Bapa
56. Anita Bt Salleh Ibu Bapa 181. Maznah Bt Chik Ibu Bapa
57. Anizah Bt Muhd Nur Ibu Bapa 182. Md Sufian B Mohd Ibu Bapa
58. Anuar B A.Latiff Ibu Bapa 183. Md. Zin B Md. Ali Ibu Bapa
59. Aria Sukaria B Ramli 184. Minah Bt Omar Ibu Bapa
Ibu Bapa 185. Mohamad B Yahya Ibu Bapa
60. Arifin B Awang 186. Mohamad Mizan B Mohd Ibu Bapa
Ibu Bapa
61. Aslina Bt Mohd Nor Ibu Bapa
Ibu Bapa 187. Mohamad Sharif B
62. Asmah Bt Ismail Ibu Bapa Ibu Bapa
63. Asmah Bt Salleh Ibu Bapa Yaakob
64. Aswani Bt Abdullah Ibu Bapa 188. Mohamad Suhani B Abdul Ibu Bapa
65. Azam B Abu Bakar Ibu Bapa Ibu Bapa
66. Azila Bt Ibrahim Ghani Ibu Bapa
189. Mohamed Salleh Ibu Bapa
190. Mohd Azmi B Zakaria Ibu Bapa
191. Mohd Hashim B Wahab
192. Mohd Jusrizah B Arifin
193. Mohd Rejab B Mohd

26

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

67. Azizul Yadi B Yaakop Ibu Bapa 194. Mohd Sazli B Jaafar Ibu Bapa
68. Azman B Nohd [email protected] Ibu Bapa 195. Mohd Sharol B Ali Ibu Bapa
69. Azmi B Ambak Ibu Bapa 196. Mohd Shukri B Mamat @ Ibu Bapa

70. Azriatun B Adam Ibu Bapa Mohamad Ibu Bapa
197. Mohd Zawawi B Mohd
71. Bibudin B Ibrahim Ibu Bapa Ibu Bapa
Nawawi
72. Che Mohd Nor B Che Soh Ibu Bapa 198. Mohd Zulkifly B Abdul Ibu Bapa

73. Che Norzila Bt Che Harun Ibu Bapa Rahman Ibu Bapa
74. Che Wan Roini Bt Che Wanda Ibu Bapa 199. Muhammad Nasir B Ibu Bapa
75. Embuk @ Samihah Bt Ismail Ibu Bapa Ibu Bapa
76. Engku Aishah Bt Engku Hassan Ibu Bapa Abdullah Ibu Bapa
77. Fazidah Bt Abu Bakar Ibu Bapa 200. Mulkan B Salleh Ibu Bapa
78. Haji Mahdi B Ismail Ibu Bapa 201. Rosmadi B Ibrahim Ibu Bapa
79. Halawiah Bt Mohamad Ibu Bapa 202. Rosnani Bt Embong Ibu Bapa
80. Hamzah B Abu Bakar Ibu Bapa 203. Rozaita Bt Mustaffa Ibu Bapa
204. Saadiah Bt Hashim
81. Harun B Mat Ibu Bapa 205. Sabri B Mansor Ibu Bapa
82. Hasnah Bt Hassan Ibu Bapa 206. Salamah Bt Saleh Ibu Bapa
83. Hasniza Bt Mohd Rawi Ibu Bapa 207. Sharifah Zuaimi Bt Syed Ibu Bapa

84. Noor Fizah Bt Husin Ibu Bapa Abdullah Ibu Bapa
85. Nor Akmaliza Bt Masri Ibu Bapa 208. Siti Fazilah Bt Yim Ibu Bapa
86. Nor Amira Wahida Bt Jusoh Ibu Bapa 209. Siti Khadijah Bt Alias Ibu Bapa
87. Nor Azlina Bt Daik Ibu Bapa 210. Siti Mariam Bt Abdul Ibu Bapa
88. Nor Fadlina Bt Mohd Ziden Ibu Bapa Ibu Bapa
89. Nor Yati Bt Muda Ibu Bapa Latiff Ibu Bapa
211. Siti Zubaidah Bt Ismail
90. Nor Zalida Bt Ngah Ibu Bapa 212. Suhaina Bt Samat Ibu Bapa
91. Nora Bt Embong Ibu Bapa 213. Sukiza B Adam Ibu Bapa
92. Noradhara Bt Embong Ibu Bapa 214. Suriana Bt Abdullah Ibu Bapa
93. Nordin B Embong Ibu Bapa 215. Suriaty Bt Sulong Ibu Bapa
216. Tuan Azma Bt Tuan
94. Norhayati Bt Muda Ibu Bapa Ibu Bapa
Ahmad
95. Norhayati Bt Ngah Ibu Bapa 217. Umiziha Bt Mokhtar Ibu Bapa
96. Norhidayah Bt Mohamad Ibu Bapa 218. Ummu Kalthum Ibu Bapa
97. Norhisham B Idrus Ibu Bapa 219. Wan Ali B Wan Ngah Ibu Bapa
220. Wan Habibah Bt Wan
98. Noriah Bt Ismail Ibu Bapa Ibu Bapa
Hussin
99. Norita Bt Taha Ibu Bapa 221. Wan Ismail B Wan Ibu Bapa
100. Noriza Bt Zakaria Ibu Bapa Ibu Bapa
101. Normala @ Rokmah Bt Ngah Ibu Bapa Othman Ibu Bapa
222. Wan Khalid B Abdul Arip
223. Wan Mohd Nadzir B Ngah
224. Wan Nor Afzan Wan

Jaafar
225. Wan Norizah Bt Wan

Muda
226. Wan Paizah Bt Muhamad
227. Wan Rohana Bt Wan Taib
228. Wan Roni Bt Wanda

27

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

102. Normasarah Bt Mustapha Ibu Bapa 229. Wan Zahiah Bt Wan Ibu Bapa
Embong
103. Normilayati Bt Ngah @ Yah Ibu Bapa Ibu Bapa
104. Norni Bt Razali @ Salleh Ibu Bapa 230. Rofeah Bt Salleh Ibu Bapa
105. Nawawi B Cik Ibu Bapa 231. Rohaimi B Endut Ibu Bapa
106. Rahirnah Bt Mat Ali Badurudin Ibu Bapa 232. Rohana Bt Sulong Ibu Bapa
107. Rahmah Bt Abdullah Ibu Bapa 233. Rokiyah Bt Sulaiman Ibu Bapa
108. Rahmah Bt Ibrahim Ibu Bapa 234. Roshalima Bt Mohamad Ibu Bapa
109. Rahmat B Md. Yusof Ibu Bapa 235. Roslan B Abdul Rahman Ibu Bapa
110. Razamah Bt Bidin Ibu Bapa 236. Roslina Bt Muhd Nor Ibu Bapa
111. Nour Azidah B Abdul Aziz Ibu Bapa 237. Rosliza Bt Abd Rahman Ibu Bapa
112. Nur Izzati Bt Salleh Ibu Bapa 238. Salim B Muda Ibu Bapa
113. Nurul Shahirah Ibu Bapa 239. Sallehudin B Harun Ibu Bapa
114. Pauziah Bt Samat Ibu Bapa 240. Salwana Bt Harun Ibu Bapa
115. Ridwan B Muis Ibu Bapa 241. Semik Bt Salleh Ibu Bapa
116. Zaharah Bt Mohd Ibu Bapa 242. Shamsul Baharin B Ismail Ibu Bapa
117. Zaharah Bt Said Ibu Bapa 243. Zaiton Bt Awang Ibu Bapa
118. Zaimah Bt Chik Ibu Bapa 244. Zakaria B Dagang Ibu Bapa
119. Zaimiah Bt Yaacob Ibu Bapa 245. Zaliha Bt Abdul Rahman Ibu Bapa
120. Zainab Bt Ismail Ibu Bapa 246. Zam Zam B Embong Ibu Bapa
121. Zainab Bt Osman Ibu Bapa 247. Zamri B Long Ibu Bapa
122. Zainab Bt Sulaiman Ibu Bapa 248. Zamziyah Bt Senik Ibu Bapa
123. Zainal B Othman Ibu Bapa 249. Zawiyah Bt Muda Ibu Bapa
124. Zainudin B Othman Ibu Bapa 250. Zulhaidi B Embong Ibu Bapa
125. Zainun Bt Mamat Ibu Bapa 251. Zulkepli B Awang Ibu Bapa
126. Zainun Bt Ngah Ibu Bapa 252. Zulkiflie B A.Rahman Ibu Bapa
127. Zaharah Bt Ibrahim Ibu Bapa 253. Zuraidah Bt Jusoh

28

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

LAPORAN AKTIVITI PIBG 2020-2021

SENARAI JAWATANKUASA

Yang DiPertua YBhg. Dato’ Haji Wan Hisham bin Dato’ Haji Wan Salleh

Timbalan Yang DiPertua Pn. Nordiana bt Shafie

Setiausaha Pn. Noriah bt Haron

Bendahari En. Sharman bin Mohd

Ahli Jawatankuasa En. Masri bin Lukman
Pemeriksa Kira-kira En. Nik Zuhaiza bin Ismail
En. Mat Azmi bin Arshad
En. Sallehudin bin Harun
En. Yusof bin Salleh
En. Anuarol Khairi bin Saad
En. Mastura bin Mohamad
Prof. Madya Dr Azmi bin Hassan
Pn. Zaharah bt Ibrahim
Pn. Noridawati bt Mohamad
Pn. Ruhaidati bt Husin
Pn. Nazriah bt Mohd Nawi

YM Syed Safwan Faisal bin Syed Mohd Nor

Pn. Aishahton bt Ismail

29

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG)
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH

LAPORAN AKTIVITI PIBG TAHUN 2020

BIL PERKARA CATATAN

1 Kemudahan bantu PdPC 1) 2 unit LCD Projektor di Bilik Tayang
2) Penyelenggaraan komputer unit jadual
3) Menaik taraf Makmal Matematik

2 Membantu asrama sekolah 1) Memberi peruntukan membeli tirai
asrama (SOP asrama)
3 Membantu program sekolah dan
JPINT 2) Bayaran elaun ganti warden asrama
(warden asrama cuti bersalin)

1) Bayaran elaun Guru Tamayyuz
(Tiada elaun daripada MAIDAM)

2) Bayaran elaun Guru Ganti
(Guru Cuti Bersalin)

3) Fizik Tingkatan 4 dan 5, Sains
(Tingkatan 1) – kem dan pdpr

4) Program Amali Sembelihan Tingkatan
5 pada 28 Oktober 2020

4 Menjayakan program akademik 1) Kem kemahiran Sains/Teknik
sekolah
Menjawab Soalan Sains Siri 1

2) Seminar Teknik Menjawab Syariah
(12 – 14 Mac 2020)

3) Kem Mengangkasa Realiti PT3
(12 – 14 Mac 2020)

4) Kem Tahqiqul Najah (Dini) PT3

5 Seminar Teknik Menjawab B. -TIADA-
Inggeris PT3 dan SPM

6 Kem Aku Nak Sijil SPM -TIADA-

7 Kem Qimmatul Juhdi KBD 1.0 SPM -TIADA-

8 Kem al-Faraby Manahij al-Ulumal -TIADA-
Islamiah SPM (Januari 2021) di
Auditorium JHEAT pada 27-
30/12/2020

9 Kem Mujahadah 3.0 Fasa 2 di -TIADA-
Auditorium JHEAT pada 6-7/1/2021

30

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

10 Kem Genggam A+ Sejarah dan -TIADA-
Bahasa Melayu di Auditorium
JHEAT pada 6 dan 7 Januari 2021

11 Menjayakan program sahsiah murid 1) Penyerahan tugas Majlis Pemimpin Pelajar
(MPP) pada 7/3/2020

12 Menjayakan program keceriaan dan 1) Program Gotong-royong persediaan

kesihatan sekolah persekolahan ikut SOP pada 2 Julai

2020

2) Sanitasi blok asrama, bilik darjah, bilik

guru (Program Khas YDP PIBG)

3) Motivasi bersama-sama pelajar SPM

2020 pada 4/7/2020

13 Anugerah Kecemerlangan SPM -TIADA-
2019 dan pelancaran Hari -TIADA-
Kemerdekaan peringkat sekolah
pada 19 Ogos 2020

14 Dialog Prestasi Ibu Bapa murid
cemerlang dalam Peperiksaan
Percubaan SPM 2020 di Hotel
Tanjung Vista, Kuala Terengganu
pada 3 Disember 2020

31

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU (PIBG)
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH

LAPORAN AKTIVITI PIBG TAHUN 2021

BIL PERKARA
1 ✓ Kem Sains Tulen
2 ✓ Bengkel ‘Road to Qubbah Al Falak’ Siri 2
3 ✓ Kelas Tambahan Tingkatan 5
4 ✓ Kursus Profesional Learning Community (PLC)
5 ✓ Majlis Sulaman Kasih, Junjungan Budi dan Bakti
6 ✓ Bantuan Tambah Nilai telefon untuk anak-anak asnaf bagi melancarkan
Pengajaran dan Pembelajaran Di Rumah (PdPR)
7 ✓ Menyediakan televisyen untuk kegunaan pelajar asrama
8 ✓ Menaiktaraf komputer pejabat
9 ✓ Ceramah Maal Hijrah
10 ✓ Bantuan perbelanjaan vaksinasi pelajar Tingkatan 4 di PPV
11 ✓ Membekalkan makanan dan minuman untuk calon SPM 2020
12 ✓ Hari Anugerah Kecemerlangan (HAK) 2020
13 ✓ i-Modul SPM 2021 SABK

32

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

REKOD KEHADIRAN MESYUARAT

TARIKH
BIL NAMA 24/2/18 9/10/18 30/3/19 18/6/19 13/9/20 21/1/20

1 DATO’ HAJI WAN HISHAM BIN DATO’ / / / / / /

HAJI WAN SALLEH

2 PUAN NORDIANA BT SHAFIE //// / /

3 PUAN NORIAH BT HARON //// / /

4 ENCIK MASRI BIN LUKMAN //// / /

5 ENCIK MOHD MIZAN BIN MOHD NOOR / / / / / /

6 TUAN HAJI MANSOR BIN ISMAIL //// / /

7 ENCIK SHARMAN BIN MOHD //// / /

8 PUAN NAZRIAH BT HAJI MOHD NAWI / / / / / /

9 PUAN NOR IZZATI BINTI SALLEH //// / /

10 PUAN ASLINA BT MUHAMMAD //// / /

11 PUAN ZAHARAH BT IBRAHIM //// / /

TURUT HADIR

ENCIK AZLAN KHAIRUN BIN JUSOH @ / / / / / /

1 OTHMAN

( WAKIL JHEAT)

2 PUAN WAN ROHANA BT WAN TAIB ///// /
( PK PENTADBIRAN )

3 PUAN JUNAIDA BT JUNID ( PK HEM ) / / / / / /

4 ENCIK BADRUL HASNI BIN ABD ///// /
GHANI ( PK KO )

33

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

KEJAYAAN-KEJAYAAN SEKOLAH 2020-2021

TAHUN 2020

PGB BERKUALITI PENERAJU KECEMERLANGAN SEKOLAH

HAFIZAH BINTI SAID
PENGETUA

SMA KHAIRIAH
GRED 52

34

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK : PERTANDINGAN GLOBAL ARABIC GAME

TARIKH: 30 SEPTEMBER 2020
PERINGKAT: KEBANGSAAN
BILANGAN PESERTA : 1 GURU 4 MURID
RINGKASAN PERTANDINGAN: JOHAN KATEGORI SMKA / SABK, BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA, PERINGKAT KEBANGSAAN 2020

GAMBAR 1

https://youtu.be/uZOlsz8bP1I

35

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK : SINTOK INTERNATIONAL GAMES & GAMIFICATION (SIGG) 2020

TARIKH: 12 NOVERMBER 2020
PERINGKAT: ANTARABANGSA
BILANGAN PESERTA: 1 GURU 4 MURID
RINGKASAN PERTANDINGAN: GOLD PRIZE WINNER FOR THE INVENTION MAGIC AL- I’RAB

GAMBAR 1

https://youtu.be/Rc7z6R15ooc

36

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK : PERTANDINGAN BERCERITA SAINS (VIDEO )

TARIKH : 25 JULAI -25 OGOS 2020
PERINGKAT: KEBANGSAAN (JOHAN)

BILANGAN PESERTA : 1 Orang
RINGKASAN PERTANDINGAN :
Pertandingan ini adalah anjuran Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu (PSKT) sempena Minggu Sains
Negara dimana peserta dikehendaki merakam satu video bercerita sains seperti penglipur lara. SMA
Khairiah telah membuat satu cerita tentang Elektrokimia.

37

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

TAJUK : CONTAINER SHIP INNOVATION
TARIKH : 30 September 2020

PERINGKAT: KEBANGSAAN (Pingat Gangsa)
BILANGAN PESERTA : 5 Orang
RINGKASAN PERTANDINGAN :

SMA Khairiah telah mewakili negeri Terengganu untuk Pertandingan Inovasi ( katogeri sekolah
menengah) ini kerana mendapat Johan peringkat negeri. Pertandingan ini adalah anjuran UniKL MIMET

dimana peserta dikehendaki menghantar video dan poster mengenai inovasi yang dibuat. Kami telah
membuat inovasi kapal kontena dari beberapa aspek seperti reka bentuk kapal , hak pembangunan insan

dan keselamatan.

GAMBAR 1

38

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK : CONTAINER SHIP INNOVATION

TARIKH : 25-27 FEB 2020
PERINGKAT: NEGERI (JOHAN)
BILANGAN PESERTA : 5 Orang
RINGKASAN PERTANDINGAN :
Pertandingan ini adalah anjuran Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Terengganu dengan Kerjasama UniKL
MIMET yang diadakan di SMK Padang Negara dimana peserta dikehendaki membuat satu inovasi
sempena Terengganu School Aviation and Maritim Exhibition 2020 . Kami telah membuat inovasi kapal
kontena dari beberapa aspek seperti reka bentuk kapal , hak pembangunan insan dan keselamatan.

GAMBAR 1

39

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK : PERTANDINGAN PROJEK TAMAN MINI SAINS (VIDEO KREATIF)

TARIKH : 25 JULAI -25 OGOS 2020
PERINGKAT: KEBANGSAAN (JOHAN)

BILANGAN PESERTA : 3 Orang
RINGKASAN PERTANDINGAN :
Pertandingan ini adalah anjuran Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu (PSKT) sempena Minggu
Sains Negara dimana peserta dikehendaki membuat satu video kreatif tentang Taman Mini Sains di
sekolah. Projek taman Mini Sains hendaklah mempunyai nilai ilmu, kreativiti, ceria, bersih dan selamat.
Kami telah memilih tema perubatan , makanan dan hiasan.

GAMBAR 1

40

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

TAJUK : DIGITAL STORYTELLING ANIMATION (DST)

TARIKH : 15 OGOS 2020

PERINGKAT : NEGERI TERENGGANU (NAIB JOHAN)

BILANGAN PESERTA : 4 PESERTA - 1 (GURU) 3 (PELAJAR)

RINGKASAN PERTANDINGAN : KEJOHANAN ANJURAN BSTP BAGI MENCUNGKIL BAKAT

PELAJAR DALAM BIDANG ANIMASI.

41

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK : IKON MEMBACA (NILAM)

TARIKH : NOVEMBER 2020
PERINGKAT: DAERAH (JOHAN)
BILANGAN PESERTA : 1 Orang
RINGKASAN PERTANDINGAN :
PERTANDINGAN ANJURAN BSTP YANG DIADAKAN SABAN TAHUN BAGI MENGCUNGKIL BAKAT
PELAJAR YANG MAMPU MENGOLAH DAN BERBICARA SECARA ILMIAH. TIKA SAAT INI SEDANG
MENUNGGU KEPUTUSAN PERINGKAT NEGERI. BAGI KATEGORI BM SMA KHAIRIAH DIWAKILI
ADIK TUAN NUR FITRIAH BINTI TUAN SAIDI.

42

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

TAJUK: SPOTREXCEL-NSC-MILO-MTBC TENPIN BOWLING JUNIOR 2020(PENANG LEG)
TARIKH:13-16 FEBRUARI 2020
PERINGKAT: KEBANGSAAN
BILANGAN PESERTA: 1 ORANG

RINGKASAN PERTANDINGAN: KEJOHANAN INI DIADAKAN DI MEGAMALL BOWL, PULAU PINANG.
KEJOHANAN INI DISERTAI OLEH ARNI ADILA BT ARFIZZAM, PELAJAR TINGKATAN 2 SEKOLAH
MENENGAH AGAMA KHAIRIAH YANG MERUPAKAN ATLET BOWLING SUKMA NEGERI
TERENGGANU. PENCAPAIAN DALAM KEJOHANAN INI ADALAH SAGUHATI

GAMBAR 1

TAJUK: SPORTEXCEL-NSC-MILO-TENPIN BOWLING JUNIOR 2020( PAHANG LEG)
TARIKH: 12-15 MARCH 2020
PERINGKAT: KEBANGSAAN

BILANGAN PESERTA: 1 ORANG
RINGKASAN PERTANDINGAN: KEJOHANAN INI DIADAKAN DI KUANTAN MEGALANES, KUANTAN
PAHANG.. KEJOHANAN INI DISERTAI OLEH ARNI ADILA BT ARFIZZAM, PELAJAR TINGKATAN 2
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH YANG MERUPAKAN ATLET BOWLING SUKMA NEGERI

TERENGGANU. PENCAPAIAN DALAM KEJOHANAN INI ADALAH SAGUHATI

43

GAMBAR 1

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK: KEJOHANAN TENPIN BOWLING PERSAHABATAN PELAPIS NEGERI PANTAI TIMUR 2020

TARIKH: 25 SEPTEMBER
PERINGKAT: KEBANGSAAN
BILANGAN PESERTA; 1 ORANG
RINGKASAN PERTANDINGAN: KEJOHANAN INI DIADAKAN DI KUANTAN MEGLANES, KUANTAN
PAHANG.. KEJOHANAN INI DISERTAI OLEH ARNI ADILA BT ARFIZZAM, PELAJAR TINGKATAN 2
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH YANG MERUPAKAN ATLET BOWLING SUKMA NEGERI
TERENGGANU. PENCAPAIAN DALAM KEJOHANAN INI ADALAH SAGUHATI

TAJUK: PERTANDINGAN SORAKAN OUTPOST BADAN BERUNIFORM PERINGKAT KEBANGSAAN
TARIKH: 1 OGOS-31.OGOS 2020

PERINGGKAATM: KBEABRAN1GSAAN

BILANGAN PESERTA: 5 ORANG
RINGKASAN PERTANDINGAN: PERTANDINGAN INI DIJALANKAN SECARA ONLINE AKIBAT COVID

19. PADA BULAN JULAI PERTANDINGAN INI TELAH DIADAKAN DI PERINGKAT SEKOLAH
MENENGAH AGAMA KHAIRIAH YANG MELIBATKAN 10 BADAN UNIFORM, PEMENANG DI

PERINGKAT SEKOLAH TELAH DIPILIH UNTUK MEWAKILI SEKOLAH KE PERINGKAT
KEBANGSAAN.

44

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK:PAHANG PREMIUM LANES OPEN 2020

TARIKH:3 DISEMBER 2020
PERINGKAT: KEBANGSAAN
BILANGAN PESERTA: 1 ORANG
RINGKASAN PERTANDINGAN: KEJOHANAN INI DIADAKAN DI PREMIUM LANES. KEJOHANAN,
KUANTAN PAHANG INI DISERTAI OLEH ARNI ADILA BT ARFIZZAM, PELAJAR TINGKATAN 2
SEKOLAH MENENGAH AGAMA KHAIRIAH YANG MERUPAKAN ATLET BOWLING SUKMA NEGERI
TERENGGANU. PENCAPAIAN DALAM KEJOHANAN INI ADALAH SAGUHATI

TAJUK: KEJOHANAN CATUR MSST
TARIKH:13-16 FEBRUARI 2020
PERINGKAT: NEGERI (JOHAN)

BILANGAGN APEMSBERATRA:11 ORANG

RINGKASAN PERTANDINGAN: KEJOHANAN CATUR DIANJURKAN OLEH MAJLIS SUKAN
SEKOLAH NEGERI TERENGGANU.

45

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

TAJUK : INTERNATIONAL COMPETITION FOR EDUCATIONAL INNOVATION AND RESEARCH
TARIKH: 2 DISEMBER 2020

PERINGKAT: ANTARABANGSA
BILANGAN PESERTA: 3 GURU
RINGKASAN PERTANDINGAN: BRONZE AWARD INNOVATION IN TEACHING AND LEARNING

CATEGORY
(e- MUZAKKIRATUL HUBB: HUB SEHENTI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB MENENGAH RENDAH)

GAMBAR 1

https://youtu.be/zT_4xFqZX-M

46

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

TAJUK : UniSZA CARNIVAL ON e-LEARNING 2020 (UniCeL 2020)
TARIKH: 17 DISEMBER 2020
PERINGKAT: KEBANGSAAN

BILANGAN PESERTA: 3 GURU 2 PENSYARAH
RINGKASAN PERTANDINGAN: GOLD FOR THE INVENTION, INNOVATION AND DESIGN ON
e-LEARNING (IIDEL) COMPETITION OF SMART INSYAK PERINGKAT KEBANGSAAN 2020

GAMB AR 1

https://youtu.be/MKBYPOEMveY

47

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022
TAJUK: SEMINAR AR 4 + 1 PENYELIDIKAN TINDAKAN

TARIKH: 21 DISEMBER 2020
PERINGKAT: NEGERI

BILANGAN PESERTA: 3 GURU 1 PENSYARAH
RINGKASAN PROGRAM: MENANGANI MASALAH MEMBUAT KARANGAN TINGKATAN 2 AL BIRUNI

MENGGUNAKAN SMART REHLAH

48

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

KEJAYAAN-KEJAYAAN SEKOLAH 2020-2021

TAHUN 2021

BIL NAMA PROGRAM TARIKH ANJURAN/ PENCAPAIAN CATATAN
1. Pertandingan Video Solat Jan PERINGKAT Saguhati
1.NurFaiqah
Berjemaah 13 Mac Kerajaan 1.Tempat ke 24 Dayana
13 mac Negeri 2. Tempat ke 76 2. Firrah A’dni
2. 2nd Pahang Education 20 Mac Terengganu 1.Muhrizah Huda
Deparment Director’s Cup April (Negeri) Penyertaan 1.Nur Manarina
2021 2Mei JPN Pahang Penyertaan
(Antarabangsa) Penyertaan 1.Nur’ain Husnina
3. National Youth Online Mei Penyertaan 2.Nur Aimi Aqilah
Gathering 2021 Jun BBSM 3.Aisyah Safiyyah
( Kebangsaan) Penyertaan 4.Wan Nur Maliha
4. Virtual Run Challenge 2021 13 Apr Penyertaan Sofea
Mac SMK Sul. 15 orang peserta
5. Pertandingan Video Mansor/JPNT Penyertaan
TERIMA KASIH CIKGU Mac No. 2 dan no.3 1.Muhrizah
( Negeri) Humaira bt Idham
6. National Youth Online JPNT Penyertaan (No 2)
Gathering 2021 2.Nur’Ain Sahira
(Negeri) Bt Zamzuri(No3)
7. Pertandingan Pandai Jawi BBSM 1.Muhrizah
( Kebangsaan) Humaira bt Idham
8. Program Pembelajaran
Dalam Talian Keselamatan Dewan Bahasa
Jalan Raya Dan Pustaka

9. Program Pandu Puteri (Negeri)
Kump.
10. Pertandingan MINECRAF Perangsang
Selangor
11. Pertandingan MINECRAF Berhad
(Kebangsaan)
Pandu Puteri
Daerah KT
(Daerah)
KPM
(Negeri)

KPM
(Kebangsaan)

49

MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-15 SESI 2021/2022

12. CABARAN Mei JPNT Tempat ke 2 2.Nur’Ain Sahira
KESELAMATAN SIBER (Negeri) Bt Zamzuri
NASIONAL Emas 1. Nur Aina Sofea-
Antarabangsa Johan Pembentang
13. Kejohanan tae kwan do Julai Negeri Terbaik
Antarabangsa Junior Female 2. Muhrizah
Ogos Humaira
14. Festival Ihtifal Ilmi Sanawi Ogos Siti Danesh Ara Bt
kali ke 57 Kategori Syarahan Zahaimi
Bahasa Melayu 1.Aisyah Humaira
Bt Lukman
15. Pertandingan E CAMP
KOREA Pandu Puteri Antarabangsa Penyertaan

16. Kejohanan Catur MSSD P 18 Daerah Tempat Ke 3 1.Aisyah Humaira
Bt Lukman(No3)
17. Kejohanan Tenpin Bowling Ogos Daerah Tempat Ke 2 2.Nur Sumayyah
Online MSSD P15 Daerah Tempat ke 7 bt Zulkifli (No 5)
3.Farrah A’dni Bt
18. Kejohanan Tenpin Bowling Ogos Ahmad Zunairi(
Online MSSD P18 Ogos No 7)
4.Nur Zakirah Bt
19. Pertandingan Sukan Zaki (No 8)
kemahiran Bola Jaring
MSSD P 18 1.Arni Ardilla Bt
Arfizzan(No 2)
20. Pertandingan DIGITAL 2.Nurul Insyirah
STORYTELLING Bt Md Rashid(No
ANIMATION-DST 2021 5)

1.Nur khairunnisa
bt Che Adanan

21 Pertandingan DIGITAL Daerah Tempat Ke 2 1.Siti Amira
STORYTELLING Negeri Johan Maisarah Bt
ANIMATION-DST 2021 [email protected] Shaiful
Negeri Tempat Ke 3 Azhar
1.Muhrizah
Humaira bt Idham
2.Nur’Ain Sahira
Bt Zamzuri
3.Wan Maliha
Sofea Bt wan Abd
Salam Bukhari

1.Siti Nursyafiqa
Anis Bt Sanordi
2.Nur Azmeena
Syamiela Bt Azmi

50


Click to View FlipBook Version