The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Laporan Tahunan KKHL merupakan edisi berimpak yang keenam untuk dijadikan sebagai sumber rujukan dan maklumat serta panduan berhubung aktiviti dan program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 di Kolej Komuniti Hulu Langat.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kkhlmedia, 2022-04-19 23:38:16

Laporan Tahunan Kolej Komuniti Hulu Langat 2021

Laporan Tahunan KKHL merupakan edisi berimpak yang keenam untuk dijadikan sebagai sumber rujukan dan maklumat serta panduan berhubung aktiviti dan program yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2021 di Kolej Komuniti Hulu Langat.

Keywords: kkhl,psh,teknologi maklumat,stm,spp,pembelajaran sepanjang hayat,pengoperasian perniagaan,penyamanan udara

III

KANDUNGAN 02 Perutusan Pengarah
03 Dasar, Visi, Misi & Piagam Pelanggan
01. PROFIL 04 Latar Belakang KKHL
KORPORAT 05 Pengurusan Tertinggi KKHL
06 Warga Kerja KKHL
07 Wajah-Wajah Proaktif KKHL

02.AKADEMIK &
PENDIDIKAN BERTERUSAN

11 Unit Teknologi Penyejukan & Penyamanan Udara
14 Unit Teknologi Maklumat
23 Unit Pengoperasian Perniagaan
27 Unit Pengajian Am
30 Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat

03.UNIT PENGURUSAN &
SOKONGAN AKADEMIK

04. AKTIVITI 34 Unit Pembangunan Pelajar
KORPORAT 37 Unit Pengambilan
38 Unit Peperiksaan & Penilaian
05. KREW 40 Unit Pengurusan Psikologi
REDAKSI 44 Unit Sukan & Ko-Kurikulum
46 Unit Perhubungan Industri & Alumni
49 Unit Penyelidikan, Inovasi & Komersialan
52 Unit Keusahawanan
55 Unit Latihan & Perkembangan Staf
58 Unit Jaminan Kualiti
62 Unit Pengurusan Maklumat & Korporat
64 Unit Instruksional & Multimedia
66 Unit Pengurusan Aset
68 Unit ICT
69 Unit Perpustakaan
70 Unit Pentadbiran & Kewangan
73 Kelab Staf

76 Program TVETPRENEURSHIP Servis Penyaman Udara Domestik
78 Anugerah Keusahawanan Kementerian Pengajian Tinggi 2021
82 Lawatan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi
84 Happy [email protected]
85 Pencapaian e-PPPKKHL

87 Krew Redaksi 20212

PERUTUSAN PENGARAH

Assalamualaikum w.b.t dan Selamat Sejahtera

Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan kesyukuran
ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan limpah kurnia
dan rahmatnya kita telah berjaya menerbitkan buku
Laporan Tahunan Kolej Komuniti Hulu Langat 2021.
Buku ini merekodkan kisah kejayaan KKHL dalam
menjayakan Perancangan Strategik KKHL 2021-2025
yang destinasi akhirnya pada tahun 2025 untuk
KKHL mencapai visi :

"Kolej Komuniti Hulu Langat Institusi TVET dan
Pembelajaran Sepanjang Hayat Ulung Tahun

2025".

Alhamdulillah dengan izin Allah, KKHL pada tahun
2021 telah menerima tiga (3) pengiktirafan badan
bertauliah ke atas institusi yang menepati Petunjuk
Utama Kejayaan Kolej Komunit Hulu Langat seperti
yang di hasratkan dalam mencapai visi dan misi
KKHL. Pengiktirafan tersebut adalah

Pencapaian Cemerlang KPI 2021 dengan Skor 100%
Pensijilan MS ISO 9001 :2015
Finalis Anugerah Keusahawanan KPT Kategori
Institusi (3 institusi terbaik)

KKHL juga telah berjaya mengekalkan prestasi
Cemerlang (96.03%) dalam pencapaian Petunjuk
Prestasi Utama (KPI) Kolej Komuniti Hulu Langat
bagi Tahun 2021. Dapatan Analisa Pencapaian
Keberhasilan menunjukkan KKHL telah memenuhi
sepuluh (10) keberhasilan daripada empat belas
(14) keberhasilan yang telah ditetapkan dengan
skor 100% bagi menggambarkan kecemerlangan
institusi iaitu peningkatan kompetensi graduan,
pembangunan kemahiran keusahawanan pelajar,
pembentukan budaya PSH dalam kalangan komuniti, kepelbagaian program PSH, melahirkan
usahawan komuniti, pengiktirafan kepada warga dan institusi, mewujudkan prasarana yang
dinamik, meningkatkan akses pendidilan berkualiti, memantapkan ekosistem penyelidikan,
inovasi dn komersial dan mempergiatkan program kolaboratif.

Kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa komitmen dan kerjasama warga KKHL yang digerakkan
oleh nilai-nilai teras berikut ; ketekunan, kerja berpasukan, integriti dan unggul. Nilai- nilai teras
inilah yang menentukan tingkahlaku warga KKHL sebagai sebuah organisasi. Slogan Greatness
Starts Here yang sentiasa dilaungkan oeh warga KKHL menjadi pembakar semangat untuk
menempuhi segala cabaran dan mencapai impian.

Akhir kata, saya berharap dan berdoa, buku ini akan meyemarakkan lagi semangat dan iltizam
warga KKHL untuk terus berusaha dengan lebih gigih bagi memantap dan memajukan KKHL
sebagai salah sebuah institusi pengajian yang dihormati, berwibawa dan dirujuk. Insya Allah.
Sekalung tahniah dan terima kasih semua.

Salam hormat.

ZAIDI BIN ZAKARIA
Pengarah | Kolej Komuniti Hulu Langat (KKHL)

3

DASAR Kolej Komuniti Hulu Langat komited untuk
KUALITI menyampaikan perkhidmatan berkaitan Pengurusan
Pengambilan dan Pendaftaran Pelajar, Penyampaian
Pembelajaran dan Pengajaran serta Penilaian Dan
Peperiksaan Pelajar Sepenuh Masa yang berkesan

dan memenuhi kehendak pelanggan melalui
perlaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti berasaskan
MS ISO 9001:2015 yang sentiasa ditambahbaik secara

berterusan.

VISI

Kolej Komuniti Hulu Langat

Institusi TVET dan Pembelajaran Sepanjang
Hayat Ulung Tahun 2025.

MISI 1 Melahirkan graduan yang kompeten, holistik,
berciri keusahawanan dan seimbang.
Memperkasakan pengetahuan dan kemahiran

2 komuniti setempat melalui pembelajaran
sepanjang hayat.

3 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang
konduksif.

4 Memanfaatkan kolaboratif melalui perkongsian
pintar dengan agensi dan industri.

Kami berjanji merancang dan melaksanakan PIAGAM
perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan
:menepati keperluan pelanggan dengan PELANGGAN

Menyediakan program pengajian TVET yang

1 diiktiraf oleh agensi yang berkelayakan seperti
MQA dan MBOT.

2 Menyediakan pelajar yang berkemahiran
mengikut keperluan industri.

3 Menyediakan suasana persekitaran pembelajaran
yang kondusif dan selamat.

Memberi akuan terima aduan kepada pengadu dalam tempoh 3

4 hari bekerja dan maklum balas aduan dalam tempoh 15 hari
bekerja.

Menjamin sistem pengurusan berkualiti mengikut standard

5 antarabangsa seperti MS ISO 9001: 2015 atau yang setaraf
dengannya.

4

PROFIL KORPORAT

Kolej Komuniti Hulu Langat (KKHL) mula beroperasi sejak Mac 2003, di Sekolah Menengah Teknik Kajang. Hanya menawarkan
dua program sahaja ketika itu, iaitu Sijil Penyejukan dan Penyamanan Udara dan Sijil Teknologi Maklumat. Pada Julai 2006,
Program Teknologi Maklumat telah di pindahkan ke bangunan sewa di Plaza Citra, Kajang. Manakala Unit Pentadbiran dan
Program Penyejukan dan Penyamanan Udara masih kekal di Sekolah Menengah Teknik Kajang. KKHL juga telah melaksanakan
Program Diploma Pengurusan dan Penyelenggaraan Fasiliti dalam bentuk “Work Based Learning” pada tahun 2008 namun
ditamatkan pada tahun 2010. Pada Mei 2009, KKHL telah berpindah ke bangunan sendiri di Prima Saujana, Kajang.
Bangunan yang mempunyai keluasan lot 1502 meter persegi.

Meneruskan kegemilangan, KKHL telah menambah bilangan program sepenuh masa pada Julai 2015 iaitu Program Sijil
Pengoperasian Perniagaan. Diikuti pula Program Diploma in Customer Service pada November 2015. Kini sebanyak 3
program sepenuh masa yang ditawarkan oleh KKHL selain daripada perlaksanaan kursus pendek dan kursus amanah
latihan khas.

SENARAI PENGARAHKOLEJ KOMUNITI HULU LANGATPnJHaon S20ie13w-LFaenb 2016 PnFZeabin20a0b3A-hAmpraild2007

Pn RoslMinaacL2a0p11a-nDdiista2h012 DrMNaocria20h16Ab-dJuull

EMneFia2u0z0i9EM-naFneZsbao2ir0dS1i1eZpa20k1a6 -riKaINI Malek
2016

PnMReaid2i0a0h7C-hAeprSilu2009

5

PENGURUSAN
TERTINGGI

6

7

WAJAH-WAJAH PROAKTIF

Kolej Komuniti Hulu Langat

Dari Kiri Barisan Belakang:-
Ts. Shahazrin Mohd Nasir, Nurul Syahrina Mohd Shahar, Shaiful Amri Khudzari, Abdul Razak Abdul Rashid (Peg. Belia & Sukan), Norhazlinda Mohd
Hanapi, Adleen Najihah Kamaruddin, Salmiah Mohd Salleh (KU UJK), Yuzilawati Mohamad Yunus (Peg. Pengambilan), Tilkavati A/P Muthusamy, En
Zaidi Zakaria (Pengarah), Bahrun Jusoh, Suzana Zainol Abidin (KPro SPP), Hanin Falina Mohd Hashim (TPP), Ts. Fadhlina Ahmad (KPro STM), Suhaidal
Mohd Daud (KU PA), Sharifah Nor Fatma Aida Tuan Aziz, Nor Syahidah Abdul Mutalib, Yusmaria Mohd Yusoff, Azwani Ahmad, Rosnita Rabae’i (Peg.
HEP), Jaslin Azira Jaafar
Dari Kiri Barisan Tengah:-
Muhammad Idris Musa (KPro SPU), Shahrul Nizam Mohd Mahpal (Ketua UPLI), Hanimastura Hashim (Peg. Penyelidikan, Inovasi & Komersialan), Norazila
Suboh, Dr. Norhidayah Mohamed, Azizah Mahadi
Dari Kiri Barisan Hadapan:-
Ahmad Sufiyan Md Sabri, Siti Azura Abu Hassan (KU Keusahawanan), Mohd Hasni Hanapi, Nor Hidayah Ahmad Damanhuri, Ramlah Mohd Nor,
Nornazlina Mohd Nor (KU PSH), Fardanadia Sulaiman (Peg. Peperiksaan), Sarimah Che Hassan

Dari Kiri Barisan Belakang:- Dari Kiri Barisan Belakang:-
Nurul Shahima Hanis Ismail, Noohaslinda Rosli, Sharifah Nor Fatma Adleen Najihah Kamaruddin, Azizah Mahadi, Hazlilawati Zainal, Norazila Suboh,
Aida Tuan Aziz Suhaida Jamlus (TPA), Ts. Fadhlina Ahmad (KPro STM), Ramlah Mohd Nor
Dari Kiri Barisan Kedua:-
Irmawati Zaironi, Mastura Hassan, Suza Derahman, Norziaton Madzizat Dari Kiri Barisan Hadapan:-
Dari Kiri Barisan Hadapan:- Salmiah Mohd Salleh (KU UJK), Wan Noor Elyana Wan Mohamed (Penasihat
Hanin Falina Mohd Hashim (TPP), Zaidi Zakaria (Pengarah), Mazzarina Kewangan), Nornazlina Mohd Nor (KU PSH), Hanin Falina Mohd Hashim (TPP),
Mat Arof (Pen. Pegawai Tadbir) Norhazlinda Mohd Hanapi

Dari Kiri:-
Siti Faizah Jamaluddin, Hamizah Jaapar, Siti Syahida Ahmad (Pegawai Instruksional & Multimedia), Norizyana Daud, Assuhaida Alias,
Nurul Izzah Ibrahim, Rosnani Yahya, Siti Zubaidah Paikon, Maifuza Mohd Amin, Nik Mariati Dollah, Leong Ching Yee (Peg. Penerangan),
Nurul Azida Abdul Aziz, Fatimah Wati Mat Khair, Muhammad Fadli Razali, Mior Mohamad Ammar Mohamad Anuar, Muhammad Aizat Jamil,
Mohammad Norhazizi Tarmizi, Ts. Abd Haris Ismail (Peg. Pembangunan), Nisha A/P Sandrasegaran, Noorhidayah Mansor, Rohazira Ramli,
Noor Aleeka Mohammad Mokhti (Peg. Psikologi)

GREATNESSS STARTS HERE9

UNIT AKADEMIK DAN Penulis: Suhaida Jamlus
PENDIDIKAN BERTERUSAN

Suhaida Jamlus (TPA), Muhammad Idris Musa (KPro SPU), Ts. Fadhlina Ahmad (KPro STM), Suzana Zainol Abidin
(KPro SPP), Suhaidal Mohd Daud (KU Pengajian Am), Nornazlina Mohd Nor (KU PSH), Siti Zubaidah Paikon (SU
Akademik)

PENGENALAN AKTIVITI TARIKH

Unit Akademik Dan Pendidikan Berterusan adalah unit BIL AKTIVITI / PROGRAM 7 - 13 Mac
yang bertanggungjawab menguruskan pembelajaran &
sepenuh masa dan pembelajaran berterusan untuk 1 Pendaftaran Kursus
komuniti setempat. Unit ini diketuai oleh Timbalan Pengarah 27 September -
Akademik dan dibantu oleh Ketua Program SPU, Ketua 2 Taklimat Akademik 3 Oktober
Program STM, Ketua Program SPP, Ketua Unit Pengajian Am
dan Ketua Unit PSH. 3 Taklimat Sistem Penasihatan 25 Februari
Akademik Kolej Komuniti (SPAk) &
Antara tugas unit ini ialah mengurus dan menyediakan
kemudahan pengajaran dan pembelajaran. Menyediakan 4 Pemantauan PdP Pensyarah STM & SPP 9 September
dan memberi khidmat sokongan untuk membantu
melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. 5 Pemantauan PdP Pensyarah SPU, 19 Ogos
Menghasilkan pertumbuhan individu yang sihat dan Pengajian Am & PSH &
seimbang dalam pembangunan rohani, sosial dan ekonomi
serta memberi sumbangan kepada pembangunan keluarga, 8 Oktober
kumpulan masyarakat dan negara.
4 - 10 April
OBJEKTIF
25 - 31 Oktober
• Merancang, mengurus dan menyelaraskan perkara /
• keperluan berkaitan Akademik dan Penyelidikan. 6 Penilaian Peralatan Asas BMB 1 - 10 Disember

Mengurus jadual waktu Pensyarah dan Pelajar serta 7 Mesyuarat Akademik Setiap Semester
keperluan Pembelajaran dan Pengajaran (PdP) bagi
Bulan Akademia Peringkat KKHL Sepanjang bulan
• kursus yang ditawarkan(program sepenuh masa). Oktober
Menjalankan Penyelidikan dan Inovasi, pembentangan Anugerah Akademia KKHL
serta menghasilkan penerbitan ilmiah. Hanimastura Hashim 29 Oktober

• Menyelaras Akreditasi MQA (Akademik). Anugerah Pensyarah Harapan TVET
• Merancang, mengurus dan menyelaras perkara / Ts. Shahazrin Mohd Nasir

keperluan berkaitan latihan dan program Pengajian Anugerah Pensyarah Contoh Unit SPP
6 Norhidayah Ahmad Damanhuri
• Sepanjang Hayat (PSH).
Melaksanakan Kurikulum dan PSH iaitu Persediaan PdP, Anugerah Pensyarah Contoh Unit PPU
Pengajaran, Penilaian dan Runding Cara. Shahrul Nizam Mahpal

Anugerah Pensyarah Contoh Unit STM
Maifuza Mohd Amin

Anugerah Pensyarah Contoh Unit
Pengajian AM
Adleen Najihah Kamaruddin

Anugerah Tokoh Bitara KKHL Bulan
Akademia 2021
9
Tokoh Bitara KKHL 2021
Ts. Fadhlina Ahmad

10

Program Bulan Akademia Kolej Komuniti
Hulu Langat

Persekitaran PdP Sepenuh Masa Pensyarah Bersama Pelajar KKHL

11

UNIT TEKNOLOGI
PENYEJUKAN DAN
PENYAMANAN UDARA

Penulis Bersama: Muhamad Idris Musa & Rohazira Ramli

Muhamad Idris Musa (KPro), Rohazira Ramli (PKPro), Salmiah Mohd Salleh, Ts. Abd Haris Ismail, Mohd Hasni
Hanapi, Tilkavati Muthusamy, Bahrun Jusoh, Shaiful Amri Khudzari, Ts. Shahazrin Mohd Nasir, Ramlah Mohd
Nor, Hazlilawati Zainal

PENGENALAN Program Peningkatan Kemahiran Pemasangan Dan
Pengujian Unit Penyamanan Udara Domestik R32
Program Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara
adalah salah satu program yang membolehkan pelajar
mendapat pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja
secara teori bahkan juga secara amali dalam bidang
Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan Udara. Dengan
pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, ia dapat
membantu dan mampu menyediakan pelajar ke alam
pekerjaan mahupun melanjutkan pelajaran ke peringkat
yang lebih tinggi.

Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran
di dalam bidang Teknologi Penyejukan Dan Penyamanan
Udara yang mana ia boleh diimplimentasikan bagi kerjaya
di dalam bidang industri tersebut. Bidang kerjaya yang
boleh diceburi adalah sebagai:

1. Juruteknik
2. Usahawan
3. Jururunding (Consultant)
4. Kontraktor

OBJEKTIF

Objektif program Teknologi Penyejukan dan Penyamanan

• Udara adalah untuk melahirkan graduan yang:
Berpengetahuan dan berkemahiran sebagai juruteknik
dalam bidang penyejukan dan penyamanan udara

• selaras dengan kehendak industri.
Berkomunikasi secara berkesan dan menunjukkan
kualiti kepimpinan yang baik di dalam sesebuah

• organisasi.
Meningkatkan kemahiran keusahawanan dan
melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat

• untuk pembangunan kerjaya.
Berkebolehan menyelesaikan masalah dalam bidang
penyejukan dan penyamanan udara secara kreatif,
inovatif dan beretika.

KOLABORATIF

Agensi yang bekerjasama dan menyumbang kepakaran
dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Unit
Penyejukan Dan Penyamanan Udara (PPU).

1. H O M E P R O
2. A J I B E N G S A L E S A N D S E R V I C E S
3. S i f u A i r C o n d
4. C e r t A c a d e m y
5. A D T E C S h a h A l a m

12

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

1 Program Skill Transfer ‘From KKHL & ISMA To 6 & 8 April Unit PPU, Unit Pengajian Am, Pelajar SPU
Community’

2 Lawatan Penanda Aras Ke Kolej Vokasional Kajang 9 April Unit Penyejukan Dan Penyamanan Udara
14 Jun Unit PPU, HomePro dan Pelajar SPU
3 CEO Talk Bersama HomePro 14 Ogos Unit PPU, Pelajar SPU
25 Ogos Unit PPU, Ts. Rama Rao A/L Lachanna, Pelajar SPU 1
4 Perjumpaan Bersama JPP 1 September Unit PPU, Pelajar SPU
Unit Penyejukan Dan Penyamanan Udara, Cert
5 Program pendedahan MBOT Pelajar SPU 1 20 Oktober Academy dan Pelajar SPU 1
Unit PPU, AJI Beng Sales and Services, Pelajar SPU
6 Perjumpaan Bersama Ahli Kelab Teknologi PPU 27 Oktober Unit PPU, En Shahrul Nizam dan Pelajar SPU
27 Oktober Unit PPU, Ts. Rama Rao Lachanna, Pelajar SPU 1
7 Program Kemahiran Pertolongan Cemas, CPR dan 29 Oktober
AED Pelajar SPU 1

8 CEO Talk Bersama Aji Beng

9 Program Perkongsian Ilmu CPSC_Labtech

10 Program Pendedahan MBOT Pelajar SPU 1

11 Program Peningkatan Kemahiran Pemasangan dan 1 dan 2 November Unit PPU, ADTEC Shah Alam dan Pensyarah PPU
Pengujian Unit Penyaman Udara Domestik R32

12 Program ToT Teknologi Worksyop 3 November Unit PPU, ADTEC Shah alam dan pensyarah PPU

13 Program ToT Penyelenggaraan Unit Penyejuk 9 November Unit PPU, ADTEC Shah Alam dan pensyarah PPU
Komersil (Cold Room)

14 Program Pemantapan Selenggara Unit Chiller 2 Disember Unit PPU, ABM wilayah Tengah dan pelajar SPU 3
Pelajar SPU 3

PENCAPAIAN TERBAIK

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH PENCAPAIAN

1 Pertandingan Inovasi 01 April TEMPAT KE- 2: Stairs SPU 1
Pelajar 2021 (PERTIK’21) Tool Box 1. Che Ku Ikhmal Reeza Che Ku Fauzi
2. Mohammad Ameer Shah Faizal
Pembimbing: 3. Muhammad Alifffitri Ayub
Salmiah Mohd Salleh

Program Pendedahan MBOT Pelajar SPU 1

Program ToT Teknologi Woksyop

13

Program ToT Penyelenggaraan Unit Penyejuk Komersil (Cold Room)

Pertandingan Inovasi Pelajar 2021 (Tempat ke-2)
Program Pemantapan Selenggara Unit Chiller Pelajar SPU 3

CEO Talk Bersama HomePro

Program Pendedahan
MBOT Pelajar SPU 1

Program Kemahiran Pertolongan Cemas,
CPR dan AED Pelajar SPU 1

Program Perkongsian Ilmu CPSC_Labtech

14

UNIT TEKNOLOGI Penulis: Ts. Fadhlina Ahmad
MAKLUMAT

Ts. Fadhlina Ahmad (KPro), Nurul Izzah Ibrahim (PKPro), Hanimastura Hashim, Nor Syahidah Abdul Mutalib,
Norhazlinda Mohd Hanapi, Nurul Syahrina Mohd Shahar, Rosnani Yahya, Maifuza Mohd Amin, Jaslin Azira Jaafar,
Siti Zubaidah Paikon

PENGENALAN KOLABORATIF

Program Teknologi Maklumat adalah salah satu program Agensi yang bekerjasama dan menyumbang kepakaran
yang membolehkan pelajar mendapat pengetahuan dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Unit
dan kemahiran bukan sahaja secara teori bahkan juga Teknologi Maklumat (STM):
secara amali dalam bidang Teknologi Maklumat. Dengan
pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi, ia dapat 1. A t a s A w a n S d n B h d
membantu dan mampu menyediakan pelajar ke alam 2. A d a b Y o u t h G a r a g e
pekerjaan mahupun melanjutkan pelajaran ke peringkat 3. K a f a S r i U m m a h , B a n d a r B a r u B a n g i
yang lebih tinggi. 4. W a n E x t r e m e S p o r t
5. A N . D r a w i n g P l a n
Program ini menyediakan pengetahuan dan kemahiran 6. P a k s i P e w a r i s
di dalam bidang teknologi maklumat yang mana ia boleh 7. S y n t x S d n B h d
diimplimentasikan bagi kerjaya di dalam bidang teknologi 8. D & Z A C S V C S B
maklumat. Pengetahuan dan kemahiran di dalam bidang 9. B M I , U n i K L
ini, membolehkan pelajar memulakan kerjaya seperti: 10. R o b o s h o p T e c h n o l o g i e s S d n B h d
11. L e m b a g a P e p e r i k s a a n
1. Pembantu Tadbir 12. M a j l i s A g a m a I s l a m W i l a y a h P e r s e k u t u a n ( I K B )
2. Juruteknik Komputer 13. M a a h a d T a h f i z A z Z a h r a h
3. Pembangun Laman Web 14. S a p u r a D i g i t a l S o l u t i o n s
4. Usahawan Teknologi Maklumat 15. S i f o o A r t & M u l t i m e d i a S d n B h d
16. D i g i t a l D u r i a n
OBJEKTIF 17. W a r n a k a l a S t u d i o s
18. P u s a t T e k n o l o g i M a k l u m a t , U n i v e r s i t i M a l a y a
Objektif program Teknologi Maklumat adalah untuk 19. B a h a g i a n I n s t r u k s i o n a l P e m b e l a j a r a n D i g i t a l J P P K K
20. F l o w S t u d i o s S d n B h d
• melahirkan graduan yang: 21. M a l a y s i a D i g i t a l E c o n o m y C o r p o r a t i o n ( M D E C )
Berpengetahuan dan berketrampilan teknikal dalam 22. U n i v e r s i t i P u t r a M a l a y s i a
bidang teknologi maklumat selaras dengan kehendak

• industri.
Berkomunikasi secara berkesan dan menunjukkan
kualiti kepimpinan yang baik di dalam sesebuah

• organisasi.
Berkebolehan menyelesaikan masalah bidang teknologi
maklumat secara inovatif, kreatif dan beretika melalui

• pendekatan yang mampan.
Mampu menunjukkan kemahiran keusahawanan dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat
untuk pembangunan kerjaya yang berjaya.

Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat
Program Teknologi Maklumat Bersama

Pensyarah STM

Certificate in Mobile Application Development
Kursus Mobile Apps Development using Ionic Framework

15

PENCAPAIAN TERBAIK

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH PENCAPAIAN

1 05 Mac ANUGERAH KUALITI AKADEMIK 1. Ts. Fadhlina Ahmad
Anugerah TPA 2. Hanimastura Hashim
2 01 April 3. Nor Syahidah Abdul Mutalib
4. Norhazlinda Mohd Hanapi
3 5. Nurul Syahrina Mohd Shahar
Penerima dalam 6. Nurul Izzah Ibrahim
kalangan Pensyarah 7. Jaslin Azira Jaafar
STM -
ANUGERAH KUALITI PSH 1. Ts. Fadhlina Ahmad
4 Anugerah TPA 2. Nor Syahidah Abdul Mutalib
Penganugerahan 3. Norhazlinda Mohd Hanapi
sempena Majlis 4. Nurul Syahrina Mohd Shahar
Apresiasi Staf KKHL 5. Maifuza Mohd Amin
Tahun 2020 6. Jaslin Azira Jaafar
7. Yuzilawati Mohamad Yunus
5
6 ANUGERAH KHAS KUALITI PSH 1. Ts. Fadhlina Ahmad
7 Anugerah TPA 2. Nor Syahidah Abdul Mutalib
8 PENCAPAIAN KPI PENSYARAH
9
10 √ Jam Mengurus & Mengajar

11 √ Bilangan Peserta

12 ANUGERAH ANJAKAN PARADIGMA 1. Norhazlinda Mohd Hanapi
Anugerah TPA Ketua Kluster Komputer,
13 Pertandingan Inovasi Teknologi Maklumat &Fotografi
Pelajar Kolej Komunti
Hulu Langat, PERTIK ‘21 ANUGERAH KOMITMEN SEPANJANG HAYAT 1. Ts. Fadhlina Ahmad
Anugerah TPA
14
ANUGERAH STAF BERJASA 1. Ts. Fadhlina Ahmad
15 Anugerah TPP 2. Hanimastura Hashim
3. Yuzilawati Mohamad Yunus
16
ANUGERAH STAF BERDEDIKASI 1. Nurul Syahrina Mohd Shahar
Anugerah TPP 2. Maifuza Mohd Amin
3. Siti Zubaidah Paikon

ANUGERAH KOMITMEN VERSATILE 1. Ts. Fadhlina Ahmad
Anugerah TPP

ANUGERAH STAF INOVATIF 1. Maifuza Mohd Amin
Anugerah Pengarah

ANUGERAH STAF PALING BERINSPIRASI 1. Nor Syahidah Abdul Mutalib
Anugerah Pilihan Pelajar

ANUGERAH PENSYARAH PALING MELETOP 1. Ts. Fadhlina Ahmad
Anugerah Pilihan Pelajar

JUARA KESELURUHAN STM 2B
Kategori: Ekosistem Kondusif Sektor Awam 1. Muhammad Zull Akmal

[EKSA] Sabaruddin
Anugerah: EMAS 2. Mohamad Amir Aiman Zolkfli
Tempat: Pertama
Drag & Drop Storyboard For Web Design

Pembimbing: Hanimastura Hashim

PERSEMBAHAN TERBAIK STM 4B
Kategori: Ekosistem Kondusif Sektor Awam 1. Siti Norasyikin Yusman
2. Nurul Natasya Misdi
[EKSA] 3. Nurdiyanah Thaheerah
Anugerah: EMAS
Tempat: Pertama Muhammad Rafee
Smart Dustbin

Pembimbing: Maifuza Mohd Amin

POSTER TERBAIK STM 4A
Kategori: Revolusi 4.0 1. Tang Schienie
Anugerah: PERAK
Tempat: Kedua
Aplikasi Android Translator TSC

Pembimbing: Fadhlina Ahmad

Kategori: Teknologi dan Keusahawanan STM 2B
Anugerah: EMAS 1. Mohamad Amir Aiman Zolkfli
Tempat: Pertama 2. Muhammad Zull Akmal
EDUWEBBIZ
Sabaruddin
Pembimbing: Hanimastura Hashim

Kategori: Ekosistem Kondusif Sektor Awam STM 3
1. Malini A/P Santra Sakar
[EKSA] 2. Nur Khalisah Aimi Nor Azlee
Tempat: Ketiga
Pasu Botol Plastik

Pembimbing: Puan Nurul Syahrina Mohd Shahar

Kategori: Revolusi 4.0 STM 4
Anugerah: PERAK 1. Nur Zafirah Roslin
Tempat: Ketiga
Smart Post Box Notication
Pembimbing: Maifuza Mohd Amin

16

PENCAPAIAN TERBAIK

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH PENCAPAIAN

Peringkat Kebangsaan: PENYERTAAN PELAJAR: STM 2
Befrienders - Let's Talk about It! 1. Puteri Sofia Nadhirah Abdul
17 Adobe Certified 22 Mac,
Associate 21 April & 3 Pembimbing: Rahman
Championship Malaysia Fadhlina Ahmad |
(ACA Championship Mei STM 3B
2. Mohamad Amir Aiman Zolkfli
Malaysia 2020) Nurul Syahrina Mohd Shahar

18 Pertandingan Let’s Code 04 Jun PENYERTAAN PELAJAR: STM 3A
2021 - National Level - TEMPAT KEDUA: PERAK & PENYERTAAN ROBUSTA
Bat Robot Live Coding 1. Hafizul Hakimi Abu Hassan Asari
Challenge 04 Pembimbing: 2. Abdullah Harun
September Maifuza Mohd Amin |
KKHL’s Warrior
Nurul Syahrina Mohd Shahar 1. Amirul Afiq Solihin
2. Muhammad Haziq Izzat Alias

PRegional Educators 28 Jun PENYERTAAN PENSYARAH: Hanimastura Hashim
19 and Students Products Anugerah: GANGSA
Mobile Education For Web Design Business
Exhibition (RESPEx 2021) (MOBILE EDUWEBBIZ)

iRES2'[email protected] International PENYERTAAN PENSYARAH:
Kertas Kajian: TERBAIK
Conference On
20 Research In Engineering 29 - 30 Julai Kajian Awal Kerangka Konsep Strategi Hanimastura Hashim

And Social Science 2021 Penerapan Keusahawanan Merentasi Kurikulum
(iRes2’21)
STM Kolej Komuniti

Pertandingan Inovasi 29 PENYERTAAN PENSYARAH: Dr. Umawathy A/P Techanamurty |
Pensyarah Peringkat September Anugerah: PERAK Ts. Fadhlina Ahmad | Dr. Zanariah
21 Kebangsaan (PERISA Instructional Module: Flipped Classroom Lesson Ahmad | Noorfadhilah Kahar | Ana
Plan For Internet of Things (IoT) Rohana Pataniah Salahuddin
2021)

PENYERTAAN PELAJAR:
Anugerah: PERAK
Pertandingan Inovasi STM 1
Pelajar Innovation 30 Drag & Drop Storyboard for Web Design 1. Puteri Sofia Nadhirah Abdul
22 Competition And September
Rahman
Exhibition 2021 (InCEx’21) Pembimbing: 2. Aidil Hakim Ikhbal Hanam

Hanimastura Hashim

Majlis Penutup Bulan 28 Oktober Penerima Anugerah - 1. Hanimastura Hashim
23 Akademia Peringkat Anugerah Akademia KKHL 2. Maifuza Mohd Amin
Anugerah Pensyarah Contoh Unit STM
KKHL

Majlis Perasmian 29 Oktober Anugerah Tokoh Bitara Ts. Fadhlina Ahmad
Penutupan Bulan
24 Akademia Peringkat
Politeknik dan Kolej
Komuniti Zon Tengah

International Research PENYERTAAN PENSYARAH:
And Innovation Anugerah: PERAK
25 Symposium And 02 November Mobile Education For Web Design Business Hanimastura Hashim

Exposition (RISE 2021) (MOBILE EDUWEBBIZ)

Pertandingan Fotografi PENYERTAAN PELAJAR: STM3A
26 anjuran Kelab Fotografi TEMPAT KEDUA & KETIGA 1. Nur Athirah Rashid

STM KKHL STM1B
1. Daniesh Nur Fierqhal Rahim
08 Disember

Kuiz “Kenali Komputer PENYERTAAN PELAJAR: STM3A
27 Anda” anjuran Kelab TEMPAT KEDUA 1. Khairil Imran Mohd Shah Irwan

Komputer KKHL.

28 Microsoft National 20 Oktober PENYERTAAN PENSYARAH: Nurul Syahrina Mohd Shahar
Learning Week! - Anugerah: 2ND PLACE QUIZ
1. Ts. Fadhlina Ahmad
29 05 November 2. Nurul Syahrina Mohd Shahar

October - PENYERTAAN PENSYARAH:
Disember Anugerah: WINNERS EXAM VOUCHER

Penerimaan dan
Pengiktirafan sebagai
Robotics Certified Trainer

Penglibatan STM -
Majlis Anugerah Pengarah18

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

Certificate in Mobile Application Development 04 - 06 Januari Ts. Fadhlina Ahmad | Nurul Syahrina Mohd Shahar
1 Kursus Mobile Apps Development using Ionic Atas Awan Sdn Bhd

Framework

2 Hebahan Page STM Januari - Disember Semua Pensyarah STM
04 - 09 Februari Facebook: SijilTeknologiMaklumatKKHL
3 Certificate in Fundamentals of Digital Marketing
Ts. Fadhlina Ahmad

4 Social Entrepreneur / Social Innovation Trainer 07 Januari Nurul Syahrina Mohd Shahar
Certification

5 Perbincangan Bersama Unit STM Berkaitan Kursus 05 Februari Semua Pensyarah STM
Pendek PSH

Pengemaskinian Bukti Pematuhan MQA-04 oleh 05 Februari Semua Pensyarah STM
6 PIC STM menerusi Dokumen Semakan Ringkasan

Tindakan Unit MQA04 Program STM

7 Maklum Balas Terhadap Kurikulum 15 Februari Semua Pensyarah STM
17 Februari
8 Mesyuarat Jawatankuasa Penasihat Program Pengarah, Timbalan Pengarah Akademik, Ketua Unit
Teknologi Maklumat Bersama Pensyarah STM Perhubungan Industri dan Alumni, Pensyarah STM &
wakil-wakil Alumni:
1. Encik Mohamed Ghazali Mustafa - Penolong

Pegawai Teknologi Maklumat, Sekolah Kebangsaan
Pandan Jaya Kuala Lumpur
2. Encik Mohamad Afiq Mohamad Ariff - Juruteknik
Komputer Pejabat Daerah Tanah Petaling
3. Encik Sheikh Faris Sheikh Zulfakhar - Usahawan
Baik Pulih Telefon Dan Komputer Secara Dalam
Talian
Pelaksana Projek: Nurul Izzah Ibrahim

Penglibatan Dalam Penyediaan dan Pengurusan 18 - 19 Februari Ketua Grafik & Media: Ts. Fadhlina Ahmad
9 Bengkel Laporan Tahunan 2020 keseluruhan dan Penyediaan Laporan: Ts. Fadhlina Ahmad

STM - https://anyflip.com/otkv/vosd/

Penyediaan Laporan Analisa CLO dan PLO Program Fadhlina Ahmad | Siti Zubaidah Paikon | Suhaidal
Mohd Daud | Nurul Izzah Ibrahim | Jaslin Azira Jaafar
10 STM Sesi Jun 2020 dan Laporan Pencapaian Hasil 19 Februari - 4 Mac Nurul Syahrina Mohd Shahar | Nor Syahidah Abdul
Pembelajaran Program (PLORR) Program STM Sesi Mutalib
24 Februari
Jun 2020 25 Februari Ts. Fadhlina Ahmad | Nurul Izzah Ibrahim

11 Taklimat Penyelarasan JSU / Rubrik Selaras 01 Mac Ts. Fadhlina Ahmad | Nurul Izzah Ibrahim
02 Mac
12 Taklimat Interpretasi Kurikulum Program SSK / STM 05 Mac Semua Pensyarah Unit Teknologi Maklumat

13 Mesyuarat Unit Teknologi Maklumat Bil 1/2021 05 Mac Rosnani Yahya

14 Pendaftaran Pelajar STM Sesi Disember 2020 08 Mac Semua Pensyarah Unit Teknologi Maklumat
Pelajar Semester 1
15 Ramah Mesra Pensyarah STM Bersama Pelajar
Baharu Sesi Disember 2020 Jumlah Penerima Penganugerahan dalam kalangan
pensyarah STM : 28 anugerah setiap kategori terlibat
16 Penglibatan STM -Penganugerahan sempena Majlis
Apresiasi Staf KKHL Tahun 2020 Pelajar- Pelajar STM 4A dan STM 4B
Bersama Agensi Latihan Industri
17 Ziarah Platform Media Sosial Telegram Pelajar-
Pelajar STM yang terlibat dengan Latihan Industri

Ziarah Platform Aplikasi Ms Teams Pelajar- 08 Mac Pelajar- Pelajar STM 1, STM 2A, STM 2B dan STM 3
18 Pelajar STM yang terlibat dengan Pengajaran dan Bersama Pensyarah-Pensyarah Kursus

Pembelajaran Dalam Talian

Adab Youth Garage Networking Session 16 Mac Adab Youth Garage
19 - Penyerahan Perancangan Unit STM dan 25 Mac Unit Teknologi Maklumat - Ts. Fadhlina Ahmad
31 Mac
sumbangan kepada AVG Ikon Alumni STM : Wan Arif Amirul Wan Asmadi
WANEXTREMESPORT | AN.DRAWINGPLAN | PAKSIPEWARIS
20 Penglibatan STM - Fastprints STM, Unit Teknologi Maklumat
Lawatan Kerja Dato Timbalan Menteri, KPT
STM 2 - 26 orang pelajar
Penglibatan STM - STM 3 - 6 orang pelajar
21 Majlis Anugerah Pengarah (Sijil Teknologi Maklumat

- Jun 2020)

Aneka Kursus Pendek Pensyarah STM Mac Kafa Sri Ummah, Bandar Baru Bangi
22 a. Basic Microsoft Word 01 April
07 April Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan |
b. Basic Microsot Excel 10 April Pensyarah Pembimbing STM | Pelajar-Pelajar STM
12 - 13 April
23 Penyertaan Pertandingan Inovasi Pelajar Kolej Unit Peperiksaan | Ketua Program STM | Ketua
Komuniti Hulu Langat, PERTIK 21 Program SPU | Syntx SB | D&Z AC SVC SB

Penglibatan STM: Ahli Jawatankuasa Penasihat Teknikal - Bidang
24 Panel Penilai Luar Item Pentaksiran bagi Program Komputer | Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan
Institut Kemahiran Baitulmal (IKB)
STM (Syntx SB) dan Program SPU (D&Z AC SVC SB)
Unit Jaminan Kualiti | Pensyarah-Pensyarah STM
25 Mesyuarat Jawatankuasa TAC & Bengkel Endorsan
Soalan Peperiksaan Sem 2 dan 4 2021, IKB MAIWP

26 Penglibatan STM:
Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015

19

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

27 Penyertaan Pelajar Peringkat Kebangsaan: 21 April Ts. Fadhlina Ahmad | Nurul Syahrina Mohd Shahar
ACA Championship Malaysia 2021 Kick-off Session 2 orang pelajar berdaftar

28 Penganjuran Perhimpunan Bulanan secara Dalam 23 April Unit Jaminan Kualiti | Unit ICT | Pensyarah-Pensyarah
Talian dan Bersemuka STM | Pegawai Belia dan Sukan | Pelajar Praktikal

Penyertaan Pelajar Peringkat Kebangsaan:

29 Bengkel Submission Hasil Kreatif: Befrienders: Let's 26, 28 April & 3 Mei Ts. Fadhlina Ahmad | Nurul Syahrina Mohd Shahar
Talk About It! 2 orang pelajar berdaftar

(ACA Championship Malaysia 2021)

Aneka Kursus Pendek Pensyarah STM April Komuniti Setempat | BMI, UniKL
a. Reka Grafik Ekspres: Adobe Photoshop &
30 Illustrator
b. Reka Penerbitan: Adobe InDesign
c. Bengkel Asas Adobe Photoshop

Adobe Certified Associate Championship Malaysia 17 Mei Acestar | STM3 - 1 | STM1 - 1
31 (ACA Championship Malaysia 2021) Top 30 Hantar Artwork: 1 orang pelajar
Tiada Kemudahan Laptop: 1 orang pelajar
Annoucement - National Level

32 Perkongsian Ilmu Risk Management Career 20 Mei Pelajar-Pelajar STM 3, SPP 3 dan SPU 3
Development Unit Perhubungan Industri dan Alumni | Unit Teknologi
Maklumat | Syntx Sdn. Bhd | Malaysian Institute For
Risk And Resilience
Pelaksana Projek: Ts. Fadhlina Ahmad

33 STM BERMUNAJAT 24 Mei Pelajar dan Pensyarah STM
Alunan Zikir dan Bacaan Yassin Pelaksana Projek: Jaslin Azira Jaafar

34 PEPERIKSAAN ROBOTIK DAN PENGATURCARAAN - Bat 28 April - 08 Jun Road to Robotic Certified Trainer: CEMERLANG
Robot LEVEL 1 Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina Mohd Shahar | Ts.
Fadhlina Ahmad | Roboshop Technologies Sdn Bhd

35 Aneka Kursus Pendek Pensyarah STM Mei Komuniti Setempat
a. Reka Grafik: Adobe Photoshop

36 Taklimat Pertandingan Let’s Code 2021 - National 04 Jun - 04 Pembimbing: Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina
Level Bat Robot Live Coding Challenge September Mohd Shahar
Kumpulan 1: ROBUSTA
Hafizul Hakimi Abu Hassan Asari | Abdullah Harun
Kumpulan 2: KKHL’s Warrior
Amirul Afiq Solihin | Muhammad Haziq Izzat Alias

37 Mesyuarat Unit Teknologi Maklumat Bil 2/2021 11 Jun Semua Pensyarah Unit Teknologi Maklumat

Pembukaan Channel Rasmi: 14 Jun Maifuza Mohd Amin | Rosnani Yahya
38 Sijil Teknologi Maklumat (STM) | KKHL Semua Pelajar dan Pensyarah STM

KLIK: http://bit.ly/ChannelYouTubeSTM

Bengkel Vetting Soalan Penilaian Alternatif 21 - 24 Jun Pegawai Peperiksaan | Ketua Program STM | Subject-
39 (PALT) Menggantikan PA Sesi Disember 2020 | Sijil Matter Expert STM dan Pensyarah Semester 1 Unit
Teknologi Maklumat
Teknologi Maklumat (STM)

40 Kursus Roboshop Technologies Level 2: Innovation in 22 - 24 Jun Road to Robotic Certified Trainer: CEMERLANG
Kitchen | Sijil Teknologi Maklumat (STM) Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina Mohd Shahar | Ts.
Fadhlina Ahmad | Roboshop Technologies Sdn Bhd

Jom Masuk! Kolej Komuniti | Google Meet dan 26 Jun Ketua Program STM | Pegawai Pengambilan | ADAB
41 disiarkan juga di Facebook Live akaun rasmi Adab Youth Garage (AYG)
30 orang pelajar lepasan SPM 2020 dan calon SPM
Youth Garage 2021 yang terdiri daripada golongan asnaf dan B4

Lawatan Penilaian Pra Audit Self Review Report 28 Jun TPA | Pegawai Akreditasi | Ketua Program STM |
42 (SRR 02) Dokumen MQA-04 FA4208 Sijil Teknologi Pegawai-Pegawai Sokongan Akademik
Auditor:
Maklumat, Kolej Komuniti Hulu Langat Ts Muhammad Fauzi Abdullah, JTML, PSIS
9 orang Pelajar dan Pensyarah Unit Teknologi
Maklumat

43 Penyertaan EDUWEBBIZ dalam Regional Educators 28 Jun Hanimastura Hashim
and Students Products Exhibition (RESPEx 2021)

44 Penilaian Akhir Alternatif Kursus Sijil Teknologi 02, 07 & 12 Julai Pelajar Semester 1 dan Pensyarah Unit Teknologi
Maklumat, Kolej Komuniti Hulu Langat Maklumat

Penyerahan dan penghantaran Dokumentasi 14 Julai Pengarah | TPP | TPA | Pegawai Akreditasi | Pegawai-
45 Pematuhan MQA-04 KKHL STM FA4208 ke MQA dan Pegawai Sokongan Akademik | Unit Pentadbiran |
Ketua Program STM dan Pensyarah Unit Teknologi
pautan bahan ke UJK JPPKK Maklumat

Kursus Roboshop Technologies Level 3: Bat Robot Road to Robotic Certified Trainer: CEMERLANG
46 Module Robotic Young Makers | Sijil Teknologi Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina Mohd Shahar | Ts.
Fadhlina Ahmad | Roboshop Technologies Sdn Bhd
Maklumat (STM)

47 PEPERIKSAAN ROBOTIK DAN PENGATURCARAAN - Bat 04 Julai - 13 Julai Road to Robotic Certified Trainer: CEMERLANG
Robot LEVEL 2 Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina Mohd Shahar | Ts.
Fadhlina Ahmad | Roboshop Technologies Sdn Bhd

48 Semakan Dokumen Markah Pensyarah: SRKP, CCMS 14 - 28 Julai Semua Pensyarah Unit Teknologi Maklumat
dan ISEMS dan Semakan FRP STM

20

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

Penyertaan Pembentangan Kertas Penyelidikan 29 - 30 Julai Hanimastura Hashim
4 Ogos Kajian Awal Kerangka Konsep Strategi Penerapan
49 dalam iRES2'[email protected] INTERNATIONAL CONFERENCE ON Keusahawanan Merentasi Kurikulum Sijil Teknologi
RESEARCH IN ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCE 2021 13 Ogos Maklumat Kolej Komuniti

(iRes2’21) 16 & 25 Ogos Hanimastura Hashim
19 Ogos Kajian Penerimaan Pelajar Terhadap Aplikasi Mobile
Penyertaan Penulisan dan Pembentangan Kertas EduWebBiz bagi Kursus Pembangunan Reka Bentuk
sehingga Ogos Laman Web Sijil Teknologi Maklumat Kolej Komuniti
50 Penyelidikan dalam 5th Polytechnic And Community 28 Ogos
College Research Of Intelectual Seminar Pembimbing: Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina
Mohd Shahar
(POLYCCRISE 21) Kumpulan 1: ROBUSTA
Hafizul Hakimi Abu Hassan Asari | Abdullah Harun
Persediaan Kelas Teori bagi Pertandingan Let’s Kumpulan 2: KKHL’s Warrior
Amirul Afiq Solihin | Muhammad Haziq Izzat Alias
51 Code 2021 - National Level
Bat Robot Live Coding Challenge Pembimbing: Hanimastura Hashim
Pelajar: Puteri Sofia Nadhirah Abdul Rahman | Aidil
(Oktober 2021) Hakim Ikhbal Hanam (STM1)
Inovasi: Drag & Drop Storyboard for Web Design
Penyertaan Pelajar di Pertandingan Inovasi
52 Pelajar Innovation Competition And Exhibition 2021 Semua Pensyarah Unit Teknologi Maklumat

(InCEx’21) VIEWS: 159/200
Pelaksana Projek: Maifuza Mohd Amin | Rosnani Yahya
53 Mesyuarat Unit Teknologi Maklumat Bil 3/2020 Semua Pelajar dan Pensyarah Unit Teknologi
Maklumat
Menyelesaikan Pelan Tindakan unit STM
Unit Teknologi Maklumat (Slot Pagi)
54 (Video e-Learning) Pembimbing: Nor Syahidah Abdul Mutalib
a. https://youtu.be/Y1-iluYPuFk Pengajar: Hafizul Hakimi Abu Hassan Asari (STM2A)

b. https://youtu.be/0khbRviHTT0

Program CSR Transfer Knowledge antara pelajar
55 KKHL bersama Pelajar Sekolah Menengah -

Microsoft Power Point

Mesyuarat Program High Impact Skill Transfer 05 September Unit Teknologi Maklumat dan Unit Pengajian Am
56 (Teknologi Maklumat), HITS'21 dengan kerjasama

Pemuda ISMA dan Alumni KKHL

57 Perjumpaan Pelajar Baharu Bersama Unit Teknologi 20 September Penasihat Akademik:
Maklumat 22 September STM1A - Norhazlinda Mohd Hanapi
29 September STM1B - Hanimastura Hashim
58 Sesi Persediaan Pertandingan Let’s Code 2021 - 29 September
National Level Bat Robot Live Coding Challenge Pembimbing: Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina
September Mohd Shahar
Program CEO Talk Bersama Industri Bertajuk Kumpulan 1: ROBUSTA
9 Oktober Hafizul Hakimi Abu Hassan Asari | Abdullah Harun
59 "Kerjaya Dalam Bidang IT dan bidang perniagaan 11 Oktober Kumpulan 2: KKHL’s Warrior
yang boleh diceburi oleh lepasan pelajar Sijil 11 Oktober Amirul Afiq Solihin | Muhammad Haziq Izzat Alias
14 Oktober
Teknologi Maklumat selepas tamat pengajian" Tuan Wan Arif Amirul bin Wan Asmadi
(Alumni Pelajar KKHL, STM)
60 Penyertaan Pertandingan Inovasi Pensyarah TVET
Peringkat Kebangsaan 2021 (PERISA ‘21) Ikon Usahawan Alumni KKHL(2020)

Aneka Kursus Pendek Pensyarah STM Sesi Pitching: 22 September
Keputusan: 29 September
a. BATBOT: Sensing the Lights & Did you Hear That? Dr. Umawathy A/P Techanamurty | Ts. Fadhlina
Ahmad | Dr. Zanariah Ahmad | Noorfadhilah Kahar |
b. BATBOT: I Like to Move it! (Topik 1) Ana Rohana Pataniah Salahuddin

c. How Batbot see? (Topik 2) Pelajar STM | Maahad Tahfiz Az Zahrah | Komuniti
Setempat
61 d. Online Photo Editing Using Pixlr.com
e. BATBOT: Project 4, 5 & 6 (Bat Mood Night Lights, Pembimbing: Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina
Mohd Shahar
Singing Car Alarm & Light Control Bat Robot Kumpulan 1: ROBUSTA
Hafizul Hakimi Abu Hassan Asari | Abdullah Harun
f. Interactive Presentation using PowerPoint Kumpulan 2: KKHL’s Warrior
Amirul Afiq Solihin | Muhammad Haziq Izzat Alias
g. BATBOT: Control RGB Led Using WIFI (IoT Gateway)
En Mohd Azim Hamdan, SR Software Engineer | Sapura
h. Formatting Documents using Microsoft Word Digital Solutions
Pensyarah | 39 orang pelajar kursus Sijil Teknologi
62 Pertandingan Let’s Code 2021 - National Level Bat Maklumat.
Robot Live Coding Challenge
Maifuza Mohd Amin | Rosnani Yahya
63 PdP Bersama Industri bagi Web Programming and https://youtu.be/Y1-iluYPuFk
Database Management Systems https://youtu.be/0khbRviHTT0
https://youtu.be/Z77rkVbhVmU
Hebahan 2 eKandungan Kursus https://youtu.be/I_bL7tWDMA0
[STM] Instalasi NOOBS di dalam SD Card Internet of Total View: 198/200

Things Ts. Fadhlina Ahmad dan semua Pembangun yang
64 [STM] Tutorial Pemasangan Raspberry Pi Internet of dilantik

Things
[STM] Setting Bluetooth Master and Slave
[STM] Batbot RGB Led Menggunakan Blynk

65 Bengkel Pembangunan Modul Kursus Industry4WRD
JPPKK

21

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

66 Serlahkan Kreativitimu Bersama Sifoo - Editing 21 Oktober STM 1A, 1B dan STM 2
Graphic using Power Point Tuan Imran Abdul Jabar | Tuan Muhammad Syafiq
Azman (Sifoo Art & Multimedia Sdn Bhd)

67 Serlahkan Kreativitimu Bersama Sifoo - OBS Studio 22 Oktober STM 3A dan 3B
Tuan Imran Abdul Jabar | Tuan Ahmad Rithauddin
Che Mat (Sifoo Art & Multimedia Sdn Bhd)

68 Bengkel Pembentangan Modul Kursus Industry4WRD 27 - 28 Oktober Ts. Fadhlina Ahmad dan semua Pembangun yang
JPPKK dilantik

69 CEO Talk Bersama Tn Hairulfaizalizwan - Co Founder 28 Oktober STM 1A,1B & STM 2
Digital Durian Dan Warnakala Studios Tuan Hairulfaizalizwan Ahmad Sofian (CO Founder
Digital Durian Dan Warnakala Studios)

70 Penerima Anugerah - Majlis Penutup Bulan 28 Oktober Hanimastura Hashim |Maifuza Mohd Amin
Akademia Peringkat KKHL

Penerima Anugerah Tokoh Bitara - Majlis Perasmian

71 Penutupan 29 Oktober Ts Fadhlina Ahmad
Bulan Akademia Peringkat Politeknik dan Kolej

Komuniti Zon Tengah

Aneka Kursus Pendek Pensyarah STM

a. Kursus Reka grafik Ekspres Menggunakan Canva

Mobile Apps

b. Editing Video using Kinemaster

72 c. Google Apps (G Sheets, G Docs, G Slides, G Forms, Oktober Maahad Tahfiz Az Zahrah | Lembaga Peperiksaan |
G Drive) Komuniti Setempat

d. Express Graphic Using Canva

e. Microsoft Excel For Beginner

f. Creating Photo, Video, Poster and Slides using

Canva

73 Penyertaan International Research And Innovation 02 November Hanimastura Hashim
Symposium And Exposition (RISE 2021)

74 Majlis Konvokesyen Kolej Komuniti Negeri Selangor 06 November Semua Pensyarah STM | Pengarah | JK Peperiksaan
2021 - Graduan Sijil Teknologi Maklumat

75 Program Serlahkan Potensimu - Kursus Asas 11 November Tuan Faizal Azhar Othman | Puan Dewi Rini Zaliun |
Tempur Bela Diri Tuan Mohd Alif Farhan Zuikhairi | Tuan Wan Arif Wan
Asmadi (Alumni STM, Kolej Komuniti Hulu Langat)
Paksi Pewaris Resources

76 Program Serlahkan Potensimu - Kursus 12 November Tuan Amirul Yusnizam Yusof | Tuan Shahril Azmi Bin
Pengendalian Sukan Hydrogell Blaster Md Isa (Alumni Universiti Teknologi Mara, Pengasas
Hydrogell Blaster)

77 Lawatan Akademik Pelajar STM secara Virtual 16 November Tuan Asmawan Atan | Tuan Muhammad Aminudin
Bersama Universiti Malaya Razali (Pusat Teknologi Maklumat, Universiti Malaya)

78 Penerimaan dan Pengiktirafan sebagai Robotics 16 November Road to Robotic Certified Trainer: CEMERLANG
Certified Trainer Maifuza Mohd Amin | Nurul Syahrina Mohd Shahar | Ts.
Fadhlina Ahmad | Roboshop Technologies Sdn Bhd

79 CSR KKHL: eREZEKI & GLOW Awareness 2021 November - Flow Studios Sdn Bhd | Malaysia Digital Economy
Disember Corporation (MDEC)
Encik Azaini (Flow Studios)

80 Microsoft National Learning Week! October - Disember Nurul Syahrina Mohd Shahar - Quiz (2nd Place)
Ts Fadhlina Ahmad
Microsoft Malaysia in virtual collaboration with
Fedelisand supported by BSTP, MoE

81 Bengkel Penyelarasan Dokumen Tambahan 16 Ts Fadhlina Ahmad
(Lampiran A) MQA04 Disember Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti

Aneka Kursus Pendek Pensyarah STM Disember Pengurus Projek: Norhazlinda Mohd Hanapi
82 a. Kursus Reka grafik Ekspres: Adobe Photoshop & Pengajar: Ts Fadhlina Ahmad | Maifuza Mohd Amin
Universiti Putra Malaysia
Illustrator

Program Misi Bantuan Kemanusiaan Pasca Banjir 21 – 31 Disember Kerjasama Sukarelawan Muda Isma Kajang
83 Daerah Hulu Langat (Anjuran Unit Pembangunan Penglibatan: Sukarelawan Pelajar, Pensyarah dan Staf
KKHL
Pelajar, BriSK dan PISPA KKHL)

Penglibatan Dalam
Penyediaan dan Pengurusan

Bengkel Laporan Tahunan
2020 keseluruhan dan STM

Program CSR Transfer Mesyuarat
Knowledge antara pelajar Program High

KKHL bersama Pelajar Impact Skill
Sekolah Menengah Transfer (Teknologi
Maklumat), HITS'21
dengan kerjasama

Pemuda ISMA dan
Alumni KKHL

22

23

UNIT PENGOPERASIAN
PERNIAGAAN

Penulis Bersama: Suzana Zainol Abidin & Hamizah Jaapar

Suzana Zainol Abidin (KPro), Hamizah Jaapar (PKPro), Wan Noor Elyana Wan Mohamed, Sarimah
Che Hassan, Siti Azura Abu Hassan, Nik Mariati Dollah, Noor Hidayah Ahmad Damanhuri, Siti
Syahida Ahmad, Siti Faizah Jamaluddin

PENGENALAN OBJEKTIF

Program Pengoperasian Perniagaan adalah salah Objektif program Pengoperasian Perniagaan adalah untuk
satu program yang membolehkan pelajar mendapat
pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja secara teori • melahirkan graduan yang:
bahkan juga secara amali dalam bidang perniagaan, Mengaplikasikan pengetahuan dalam mengamalkan
keusahawanan, pemasaran, komunikasi, perakaunan dan prinsip asas pengoperasian perniagaan selari dengan
kewangan. Dengan pengetahuan dan kemahiran yang keperluan semasa dan perkembangan teknologi masa
diperolehi, ia dapat membantu dan mampu menyediakan
pelajar ke alam pekerjaan mahupun melanjutkan pelajaran • kini.
ke peringkat yang lebih tinggi. Menunjukkan kebolehan dalam penyelesaian masalah
secara praktikal dengan kreatif dan inovatif serta
Program ini menyediakan prospek kerjaya yang luas mempunyai kemahiran berkomunikasi pengurusan
dalam pelbagai bidang. Antaranya ialah Keusahawanan,
Pemasaran, Pengurusan Pejabat, Perakaunan dan • perniagaan.
Perniagaan. Kesemua bidang ini sentiasa mempunyai Memimpin pasukan dan mengaplikasikan asas
permintaan yang tinggi dalam industri. teknologi digital bagi menghasilkan output yang

KOLABORATIF • berkualiti dalam melaksanakan tugas.
Menunjukkan ciri-ciri usahawan yang beretika,
profesional dan berkemahiran dalam melaksanakan
tugas dan menyampaikan perkhidmatan bagi
kemajuan kerjaya.

Agensi yang bekerjasama dan menyumbang kepakaran
dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Unit
Pengoperasian Perniagaan (SPP).

1. A u t o C o u n t S d n . B h d .
2. G l o w i n g C o n c e p t S d n . B h d .

PENCAPAIAN TERBAIK

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH PENCAPAIAN

1 Anugerah Kualiti 22 Mac PROGRAM TERBAIK TAHUN 2020 Unit Pengoperasian Perniagaan
Pengarah 10 - 30 April PIALA PUSINGAN
12 - 13 Julai
2 Pertandingan Ramadhan PENYERTAAN: HADIAH UTAMA SPP 1A
Inspirasiku 4 Ogos Anjuran NGO 1. Mohamad Areef Irhan Idris

Seminar Pembelajaran 11 September PENYERTAAN PENSYARAH: Suzana Zainol Abidin
3 Sepanjang Hayat 2021 Pembentangan Kertas Kajian bertajuk "Isu Dan
Cabaran E-Pembelajaran Dalam Pembelajaran
Peringkat Kebangsaan Sepanjang Hayat (PSH) Di Kolej Komuniti"

5th Polytechnic and PENYERTAAN PENSYARAH:
Community College Penglibatan Pensyarah SPP dalam
4 Research Of Intelectual Pembentangan & Penerbitan Pembentangan Nor Hidayah Ahmad Damanhuri

Seminar (POLYCCRISE 21)

Program ComSciTic STEM PENYERTAAN PELAJAR: SPP 2A
Adventure 2021 Pertandingan Maths Champ 2.0 1. Isma Nur ‘Atiq Ismail
5 Anjuran Jabatan Matematik, (Peringkat Kebangsaan) secara Dalam Talian 2. Nur Afrina Md Hidir

Sains dan Komputer Politeknik Pensyarah Pembimbing:
Hamizah Jaapar
Sultan Azlan Shah

24

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH PENCAPAIAN

Penyertaan Pertandingan PENYERTAAN PELAJAR: SPP 3A
Mengarang Esei 1. Nurasyikin Mohd Yunus
Kepenggunaan Sempena
Hari Pengguna Malaysia Pertandingan Mengarang Esei Kepenggunaan SPP 3B
2020/2021 1. Nur Aisyah Islam Mawaridi
6 30 September (Dalam Talian)

Anjuran Gabungan Persatuan Pensyarah Pembimbing:

-Persatuan Pengguna Nor Hidayah Ahmad Damanhuri

Malaysia @FOMCA

'International Putra PENYERTAAN PENSYARAH:
Innocretive Poster GOLD MEDAL
7 Competition' 21 Oktober Tajuk "Pendidikan Sepanjang Hayat TVET dan Sarimah Che Hassan
Keusahawanan Dalam Pembangunan B40"
Anjuran UPM

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

1 Penglibatan dalam penyediaan Laporan Tahunan 2020 18 - 19 Februari Suzana Zainol Abidin | Hamizah Jaapar
(SPP)

2 Penglibatan Penyediaan Laporan PLORR & CLORR 4 Mac Suzana Zainol Abidin | Hamizah Jaapar
5 Mac Semua Pensyarah Unit Pengoperasian Perniagaan
3 Penglibatan dalam slot MSK bersama program

4 Webinar Pelaburan Digital KK Anjuran Suruhanjaya 23 Mac 5 orang pelajar Kelas SPP 2A
Sekuriti Malaysia

5 Penglibatan dalam Majlis Anugerah Pengarah (Pelajar 31 Mac Penerima Anugerah terdiri daripada Pelajar Semester
Sesi Jun 2020) 2 April 1–3

6 Mesyuarat Unit SPP Bil.1/2021 Semua Pensyarah Unit Pengoperasian Perniagaan

Penglibatan Pelajar SPP dalam Kursus Siswapreneur 3 April Pelajar SPP Semester 1 - 3
7 Business Ethics & Compliance (SBEC) 1st Phase 2021

(Anjuran Pusat Keusahawanan USIM dalam talian)

8 Penglibatan PERTIK 21 8 April Pelajar SPP Semester 1 - 3
8 April Suzana Zainol Abidin | Siti Azura Abu Hassan
9 Penglibatan Mesyuarat Pembanguna Modul Kurikulum
Sekolah Menegah Rendah KPM

10 CSR SPP (Program Kitar Semula) Bengkel Buat sabun - 4 Mei Pelajar SPP Semester 1
Green Waste Selangor 5 Mei
17 Mei Pelajar SPP & STM Semester 3
11 PdP Bersama Industri (HomePro)
Semua Pensyarah dan Pelajar Unit Pengoperasian
Program Pembangunan Insaniah SPP Siri 2 Perniagaan
12 Bacaan Yasin Unit SPP dalam talian (Mendoakan

kesihatan pelajar positif Covid)

Penglibatan sebagai Urusetia Program Peningkatan 31 Mei – 4 Jun Suzana Zainol Abidin | Sarimah Che Hassan | Siti Azura
13 Kemahiran (PPK) Interactive Digital Marketing anjuran Abu Hassan

Unit Latihan Staf KKHL

14 Mesyuarat Unit SPP Bil.2/2021 4 Jun Semua Pensyarah Unit Pengoperasian Perniagaan
5 Jun
15 Program Pembangunan Insaniah SPP Siri 3 Pengajar: Mohamad Areef Irhan Idris (SPP 2A)
Kursus Asas Google Form (Dalam Talian Ms Teams) 10 Jun Penyertaan: Pelajar, staf & komuniti.
PIC: Suzana Zainol Abidin
16 Perkongsian Ilmu Undang-Undang Perniagaan 11 Jun
(Dalam Talian Ms Teams) 15 Jun Pengajar: Pn Norazila Azmi (Pensyarah Undang-
Undang | Politeknik Port Dickson)
Program Pembangunan Insaniah SPP Siri 4 Jun Penglibatan: SPP KKHL & SPP KK Ledang
17 Jom Al-Kahfi, Sunnah Di Hari Jumaat Pelaksana Projek: Nor Hidayah Ahmad Damanhuri

(Dalam Talian Ms Teams) Diketuai oleh: Khairul Fikri (SPU 2)
Penglibatan : Semua pelajar KKHL & Komuniti Setempat
18 Taklimat Keusahawanan - Tatacara Pendaftaran Pelaksana Projek: Suzana Zainol Abidin
Perniagaan oleh SSM
Penglibatan : Semua pelajar SPP
19 Solidariti Palestin SPP (Media Sosial Peribadi) Pelaksana Projek: Nor Hidayah Ahmad Damanhuri

Penglibatan : Pelajar & Pensyarah SPP

20 a. Mesyuarat Ketua Program SPP SeMalaysia 2 & 6 Julai Suzana Zainol Abidin
b. Bengkel Penyediaan Item Analisa PEO SPP.

Program Pembangunan Insaniah SPP Siri 5 5 Julai Pengajar: Muhammad Afif Iman (SPP 2A)
21 Asas Video Editing - InShot Peserta: Pelajar, Staf & Pensyarah KKHL, Komuniti
Pelaksana Projek: Suzana Zainol Abidin
(Dalam Talian Ms Teams)

22 Program Rak ‘Kongsi Rezeki’ Julai - Ogos Sumbangan disampaikan oleh:
NGO IKRAM Bandar Baru Bangi & UG Fish Mart. Tengku Al-Aziz (SPP 4B) & Ku Norsyazwan (SPP 2B)
Penglibatan: Sumbangan daripada Pensyarah SPP
Pelaksana Projek: Suzana Zainol Abidin

CSR : Kempen Pengumpulan Minyak Masak Terpakai Penglibatan : Pelajar SPP
23 Kolaboratif NGO Green Waste Selangor (GWS) Julai - Disember Pelaksana Projek: Suzana Zainol Abidin | Adleen

& Kursus Pembangunan Insaniah Najihah Kamaruddin

24 Bengkel JSU & Rubrik SPP 14 September Suzana Zainol Abidin | Nor Hidayah Ahmad Damanhuri

25 Taklimat Interpretasi Kurikulum SPP 15 September Semua Pensyarah SPP

25

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

26 Program "KAMI KEMBALI KE ALMA MATER “ 15 September Perkongsian: 3 orang Alumni SPP (Panel) & 1 orang
(Microsoft Teams & Fb Live SPP Page) Alumni (Moderator)
Penglibatan: Semua Pelajar SPP
Pelaksana Projek: Siti Faizah Jamaluddin

27 Minggu Suai Kenal – Slot Bersama Program 22 September Semua Pensyarah SPP
Perjumpaan Pensyarah SPP & Pelajar Baharu

28 Kursus PSH - Program Keusahawanan Komuniti 24 September Penceramah: Siti Faizah Jamaluddin
a. Kursus Asas Perniagaan & Pengurusan Kewangan Pengurus Projek: Siti Syahida Ahmad

CEO Talk Penceramah:
1. En Shahril Ahmad | Executive Corporate Social, Al
Sesi 1 : Melangkah ke Dunia Keusahawanan & Kerjaya Ikhsan Sports Sdn Bhd
2. YM Tengku Syarmi Tuan Ismail | Founder & Master
29 – Apa Yang Anda Wajib Tahu Tentang Pengurusan 29 September Trainer, Momentum Impian Ekslusif Resources
Sumber Manusia? Pelaksana Projek: Sarimah Che Hassan

Sesi 2: Wake Up! Together We Rise Again

(Dalam Talian Google Meet)

30 Kursus PSH - Program Keusahawanan Komuniti 1 Oktober Penceramah: Sarimah Che Hassan
a. Kursus Business Model Canvas (BMC) Pengurus Projek: Suzana Zainol Abidin

31 Kursus PSH - Program Keusahawanan Komuniti 8 Oktober Penceramah: Nor Hidayah Ahmad Damanhuri
a. Kursus Rancangan Perniagaan Pengurus Projek: Siti Faizah Jamaluddin

32 Bengkel ToT Undang-Undang Perniagaan 9 - 10 Oktober Suhaida Jamlus | Nor Hidayah Ahmad Damanhuri

33 Kursus PSH - Program Keusahawanan Komuniti 15 Oktober Penceramah: Siti Syahida Ahmad
a. Kursus Pemasaran Digital Pengurus Projek: Nor Hidayah Ahmad Damanhuri

34 Bengkel Penggubal JSU PA SPP (Anjuran JPPKK) 25 Oktober Suzana Zainol Abidin | Nor Hidayah Ahmad Damanhuri

35 PdP Bersama Industri – Teknik dan Kemahiran dalam 27 & 29 Oktober Pencermah: En Hasbullah Abd Rahaman | Pengarah
Pemasaran (Dalam Talian Google Meet) Urusan, S Seven Online Ventures
Penglibatan : Semua Pelajar SPP
Anjuran Unit Keusahawanan & Unit SPP

36 Program Upskilling Pelajar - Kursus Autocount Siri 1: 12 - 14 Kerjasama: Syarikat Autocount Sdn Bhd
Computerised Accounting System November Penglibatan: Pelajar SPP 3A & SPP 3B
Siri 2: 19 – 21 Tenaga Pengajar: Hamizah Jaapar
November Pengurus Projek: Wan Noor Elyana Wan Mohamed

Taklimat JSU PA Kepada Penggubal PA 17 November Suzana Zainol Abidin
37 (Anjuran Penyelaras KK Selandar) - Kursus Asas

Pengurusan

38 Lawatan Secara Maya ke Muzium Bank Negara 23 November Penglibatan: Pelajar SPP 1A
Pensyarah: Wan Noor Elyana Wan Mohamed

Program Kesukarelawanan SPP - Program Selangor

Green To-Go Kerjasama: Green Waste Selangor (GWS)
Penglibatan: Semua Pelajar SPP & Pensyarah SPP
39 Aktiviti: 1 – 31 Disember Pelaksana Projek: Suzana Zainol Abidin
a. Pertandingan Video

b. Pengagihan Kit Kebersihan

c. Pengagihan Beg Serbaguna GWS oleh wakil SPP

40 Bengkel Kerja Pemilihan Item /Set Soalan Penilaian Akhir 6 Disember Suzana Zainol Abidin
SPP

41 Bengkel Kerja Pemilihan Item /Set Soalan Penilaian Akhir 13 – 15 Disember Suzana Zainol Abidin (JK Penyelaras)
SPP Bersama Panel Luar Nor Hidayah Ahmad Damanhuri (Setiausaha 2)

42 Beyond Classroom - Treasure Hunt Activity 14 Disember Penglibatan: Pelajar SPP 3A
Kursus SPP 3093 - Pengurusan Sumber Manusia Pensyarah: Hamizah Jaapar

Program Misi Bantuan Kemanusiaan Pasca Banjir Kerjasama Sukarelawan Muda Isma Kajang
43 Daerah Hulu Langat (Anjuran Unit Pembangunan 21 – 31 Disember Penglibatan: Sukarelawan Pelajar, Pensyarah dan Staf

Pelajar, BriSK dan PISPA KKHL) KKHL

Program Kesukarelawanan Pasca Banjir Disember Suzana Zainol Abidin
44 (Anjuran NGO IKRAM) - Sukarelawan banjir Di Hulu

Langat & Sepang

Pertandingan Ramadhan
Inspirasiku Anjuran NGO Ikram

Program Upskilling Kursus Autocount Computerised Pertandingan Maths
Accounting System bagi Pelajar SPP 3 Champ 2.0 Peringkat
Kebangsaan Anjuran

Politeknik Sultan
Azlan Shah

26

27

UNIT PENGAJIAN AM

Penulis Bersama: Nisha A/P Sandrasegaran & Azizah Mahadi

Suhaidal Mohd Daud (Ketua Unit), Nisha A/P Sandrasegaran (Ketua Unit), Dr. Nor Hidayah Mohamed,
Azizah Mahadi, Yusmaria Mohd Yusoff, Nornazlina Mohd Nor, Noorhidayah Mansor, Adleen Najihah
Kamaruddin

PENGENALAN OBJEKTIF

Unit Pengajian Am merupakan unit sokongan kepada • Membina dan meningkatkan pembangunan diri pelajar
program pengajian yang ditawarkan di Kolej Komuniti dalam bidang soft skill bagi membentuk modal insan
Hulu Langat (KKHL). Kursus pengajian umum menjadi
pelengkap kepada kursus yang ditawarkan dalam setiap • yang berkualiti dan cemerlang.
program pengkhususan pelajar di KKHL. Bersesuaian Meningkatkan pengetahuan pelajar dalam bidang
dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan iaitu melahirkan pengajian umum agar dapat memberi sumbangan
warga negara yang berpengetahuan dan bersahsiah tinggi,
empat kelompok mata pelajaran umum telah di tawarkan • kepada pembangunan negara.
melalui Unit Pengajian Am iaitu Menambah nilai dalm diri pelajar bagi memastikan
graduan KKHL memenuhi permintaan terkini pihak
U1; penghayatan falsafah, nilai dan sejarah, industri.
U2; penguasaan kemahiran insaniah,
U3; perluasan ilmu pengetahuan tentang Malaysia dan KOLABORATIF
U4; kemahiran pengurusan masyarakat yang bersifat
praktikal seperti khidmat masyarakat dan kokurikulum Agensi yang bekerjasama dan menyumbang kepakaran
dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Unit
Diharapkan melalui penawaran kursus serta aktiviti yang Pengajian Am (UPA).
dilaksanakan ia dapat melahirkan graduan yang bersifat
holistik, menghayati nilai patriotisme dan jati diri beracuan 1. I k a t a n M u s l i m i n M a l a y s i a
Malaysia serta menguasai kemahiran insaniah ke arah 2. S u r a u A n - N u r T a m a n K a s i h , K a j a n g
memenuhi keboleh pasaran pelajar. 3. P u s a t K a j i a n B a h a s a A r a b d a n T a m a d u n I s l a m ,
Fakulti Pengajian Islam, UKM
4. S u r a u A l - F a l a h , T a m a n K a j a n g P e r d a n a 2 , K a j a n g ,
Selangor

PENCAPAIAN TERBAIK

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH PENCAPAIAN

Innovation Competition & 25 Ogos PERAK: Inovasi PdP “Sebut Jangan Nisha A/P Sandrasegaran
1 Exhibition 2021 Peringkat Serabut”

Kebangsaan

2 Pertandingan Video Pendek 20 Oktober JOHAN: Pembelajaran Digital SPP 2
Bulan Akademia KKHL 2021 Khairul Iskandar Ishak
Pembimbing: Azizah Mahadi

Pembentangan Kertas 21 Oktober BEST PRESENTER AWARD Dr. Nor Hidayah Mohamed
3 Penyelidikan, Peringkat Anjuran Liga Ilmu Serantau
Jalinan Sosial Institusi (JSI) dan
Antarabangsa Pembangunan Belia Positif (PBP) Dalam
Kalangan Pelajar Kolej Komuniti Malaysia

4 Pertandingan Inovasi: 11 September PENYERTAAN: Low Touch High Impact Yusmaria Mohd Yusoff
Sejadah Travel - 03 November Anjuran Kementerian Sains, Teknologi &
Inovasi, Malaysia

5 Best Practices in General 11 November Suhaidal Mohd Daud | Norazila Suboh
Studies & STEM (Bigs 2021) - 05 November PENYERTAAN : Mobil Formula Sains (MFS)

28

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

Bengkel Interprestasi Dokumen Kurikulum bagi 27 Januari Pensyarah Unit Pengajian Am | Suhaidal Mohd Daud
I Azizah Mahadi I Nornazlina Mohd Nor
1 Kursus Mata Pelajaran Umum (Bahasa Melayu, 1 - 4 Mac
Matematik, Sains & Komputer bagi Program Sijil 6 April Pensyarah Unit Pengajian Am | Suhaidal Mohd Daud I
8 April Nor Hidayah Mohamed
Kolej Komuniti
1 - 15 April Unit Penyejukan & Penyamanan Udara | Ikatan Mus-
2 Bengkel Pembinaan JSU dan Rubrik Kurikulum Ba- 4 Mei limin Malaysia
haru Versi Disember 2020
15 - 30 April Unit Penyejukan & Penyamanan Udara | Ikatan
3 Program Skill Transfer di Surau An-Nur, Taman 31 Mei - 4 Jun Muslimin Malaysia
Kasih, Kajang
1 - 15 Jun Pelajar Semester 1
4 Program Skill Transfer Di Surau Al-Falah Taman Jun - Julai
Kajang Perdana 2, Kajang Unit Pengoperasian Perniagaan | Green Waste
16 Julai Selangor
5 Semakan Bacaan Dalam Solat 22 - 24 Julai
27 - 29 Julai Kelab Staf KKHL | Ikatan Muslimin Malaysia | Semua
6 Program Green Aid 4 U - Bengkel Buat Sabun Dari pelajar
Minyak Masak 6 Ogos
28 Ogos Pensyarah Unit Pengajian Am | Suhaidal Mohd Daud
7 Program Qaseh Ramadhan @ Tadarus A-Quran 1 September
16 September Pelajar Semester 1
8 PPK Interactive Digital Marketing 20 September
9 Semakan Bacaan Dalam Solat 4 & 6 Oktober Unit Pengajian Am | Unit Latihan Staff | AKRAB
4 - 6 Oktober | Bahagian Governan & Kecemerlangan JPKK |
10 Program CSR “Al-Aqsa in My Heart “ 25 Oktober Bahagian Penguatkuasaan & Inspektorat KPT
12 November
11 Program Meningkatkan Semangat Cintakan Negara: 9 - 16 November Unit Pengajian Am | Jawatankuasa Perwakilan Pelajar
Mencari Pengganti Salahuddin Al-Ayubi | Ikatan Muslimin Malaysia | Semua Staf Akademik &
Pentadbiran
12 Pensijilan Microsoft Professional 2019
Suhaidal Mohd Daud | Azizah Mahadi I Dr. Nor
Kursus Pra Akrab Tahap 1 Siri 2/2021 Rakan Hidayah Mohamed
13 Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB)
Suhaidal Mohd Daud | Adleen Najihah binti
Kementerian Pengajian Tinggi Tahun 2021 Kamaruddin

14 Taklimat Intrepertasi Kurikulum Modul Pengajian Am Semua Pensyarah Unit Pengajian Am
Penyampai: Azizah Mahadi
15 Program CSR Knowledge Transfer Bidang Teknologi
Maklumat Unit Sijil Teknologi Maklumat | Pelajar Sekolah
Menengah dalam Daerah Hulu Langat | Noorhidayah
16 Merdeka Antara Dua Benua: Mensyukuri Nikmat Mansur
Merdeka
Ikatan Muslimin Malaysia | Staf Akademik &
17 Jom Berniaga: Perniagaan Online Di Media Sosial Sokongan | Pelajar KKHL

18 Bengkel Pendidikan Islam Silibus Baharu Untuk Pemuda Ikatan Muslimin Malaysia | Pelajar KKHL
Asatizah Kolej Komuniti Zon Utara
Unit Pengajian Am | Azizah Mahadi
19 Wacana Ilmu 1: Teknik Penyediaan Tugasan
Pelajar SPU3, SPU2, STM3A, STM3B, SPP3A, SPP 3B, SPP2
Bengkel Pedagogi Sempena Program Interpretasi Penyampai: Yusmaria Mohd Yusoff I Azizah Mahadi
20 Kurikulum Matapelajaran Pengajian Umum Kursus
Suhaidal Mohd Daud | Dr. Nor Hidayah Mohamed I
Pendidikan Moral Dan Sains Noorhidayah Mansor

21 Kesantunan Bahasa Menerusi Al-Quran Pusat Kajian Arab dan Tamadun Islam, UKM | Pelajar
SPU 2 & SPP 3A
22 Kursus Rekabentuk Modul Pembelajaran PSH: Kluster
Bahasa Pusat Kajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti
Pengajian Islam, UKM | Pensyarah Unit Pangajian Am |
23 Sesi Pencerapan Pensyarah-Pensyarah UPA Unit Pembelajaran Sepanjang Hayat

Unit Akademik dan Pendidikan Berterusan

Program Meningkatkan Semangat Cintakan Negara:
Mencari Pengganti Salahuddin Al-Ayubi

29

30

UNIT PEMBELAJARAN
SEPANJANG HAYAT
Penulis: Nornazlina Mohd Nor

Nornazlina Mohd Nor (Penyelaras PSH), Ramlah Mohd Nor (Penolong Penyelaras PSH, Data & Rekod PSH, Kluster Elektrik & Elektronik), Fatimah Wati
Mat Khairi (Penolong Penyelaras PISH, Data & Rekod PSH, Kluster Jahitan & Pakaian), Norazila Suboh (Setiausaha PSH, Penyelaras Data & Rekod PSH,
Kluster Katering & Sajian), Norizyana Daud (Data & Rekod PSH), Wan Noor Elyana Wan Mohamed (AJK Kewangan & Perolehan), Salmiah Mohd Salleh
(AJK Kewangan & Perolehan), Yuzilawati Yunus (Ketua Kolaborasi & Hubungan Luar, Kluster Kecantikan & Dandanan), Ahmad Sufian Md Sabri (Ketua
Kolaborasi & Hubungan Luar), Nor Hidayah Ahmad Damanhuri (Kluster Perniagaan & Keusahawanan), Norhazlinda Mohd Hanapi (Kluster Komputer
& Teknologi Maklumat & Fotografi), Abdul Razak Abdul Rasyid (Kluster Sains Kesihatan), Azizah Mahadi (Kluster Kerohanian & Agama), Nisha A/P
Sandrasegaran (Kluster Bahasa), Hazlilawati Zainal (Penolong Kluster Katering & Sajian)

PENGENALAN JALINAN KERJASAMA

Pembelajaran Sepanjang Hayat (PSH) telah menjadi satu Agensi yang bekerjasama dan menyumbang kepakaran
agenda global untuk menghadapi pelbagai cabaran dalam aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh Unit PSH.
pembangunan mampan. Pembudayaan PSH dimantapkan
di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 1. P u s p a n i t a K e b a n g s a a n
-2025 (Pendidikan Tinggi) dan diletakkan sebagai lonjakan 2. U n i v e r s i t i P u t r a M a l a y s i a
ke 3 iaitu “Menghayati Pembelajaran Sepanjang Hayat”. 3. U n i v e r s i t i K u a l a L u m p u r B r i t i s h M a l a y s i a n I n s t i t u t e
PSH merupakan saluran pembelajaran sepanjang hidup 4. L e m b a g a P e p e r i k s a a n M a l a y s i a , K P M
utama bagi seseorang individu, sehaluan dengan sistem 5. P u s a t K e c e r m e l a n g a n I n s a n A l J e n d e r a m i T u a h
pendidikan negara dari peringkat prasekolah, sekolah 6. P e r t u b u h a n I k r a m M a l a y s i a ( I K R A M )
rendah, sekolah menengah, prauniversiti dan seterusnya 7. I k a t a n M u s l i m i n M a l a y s i a ( I S M A )
pengajian tinggi. 8. M a a h a d T a h f i z A z Z a h r a h
9. M a d r a s a h T a h f i z S a i d i n a A l i
OBJEKTIF 10. S M K S g R a m a l
11. S e k o l a h S r i U m m a h B a n d a r B a r u B a n g i
• Menganjur dan menyediakan program pembelajaran 12. S M K D a t o A b u B a k a r B a g i n d a
sepanjang hayat dalam pembangunan komuniti

• berpengetahuan (K-communities);
Menyediakan latihan untuk meningkatkan kemahiran
(Up-Skilling) dan melatih semula (Re-Skilling) untuk

• keperluan tenaga keja setempat;
Menyediakan rangkaian strategik (Strategic
networking) untuk pengukuhan aktiviti sosio-ekonomi
di kalangan pelanggan setempat dan pemegang taruh

• (Stakeholder); dan
Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pilihan
yang berpusatkan komuniti.

PENCAPAIAN

• Bilangan Peserta Tercapai mengikut KPI yang
• ditetapkan: 2088(KPI JPPKK 901)

Bil Peserta PISH Tercapai mengikut KPI yang ditetapkan:
255 (KPI 10%= TERCAPAI)

• Bil Peserta IR4.0: 177 orang peserta(KPI 10%= TERCAPAI)
• Melahirkan 18 orang Usahawan dalam Kalangan

Komuniti

• Program keusahawanan komuniti berjaya dilaksanakan
• 5 Kolej komuniti termasuk KKHL dipilih bagi

Pembentangan Best Pratice PSH

31

32

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL NAMA KURSUS TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

1 Reka Grafik Ekspres: Adobe Photoshop & Illustrator 8 Januari Komuniti
13 Mac Sekolah Sri Ummah Bandar Baru Bangi
2 Kursus Basic Microsoft Word 20 Mac Sekolah Sri Ummah Bandar Baru Bangi
26 Mac Komuniti
3 Kursus Basic Microsot Excel 14 April
25 April SMK Sg Ramal
4 Talam: Custard Delight,Talam Cendol, Talam Ubi 30 Jun
21 Ogos Universiti Kuala Lumpur British Malaysian Institute
5 Terapi Carapulih Anggota Motor Halus (Pendidikan Madrasah Tahfiz Saidina Ali | Maahad Tahfiz Az-
Khas) 10 September Zahrah | Pusat Kecemerlangan Insan Al-Jenderami
Puspanita Kebangsaan
6 Bengkel Adobe Workshop 11 September
Komuniti
7 Asas Bisnes Dan Tatacara Pendaftaran Perniagaan 11 September
24 September Komuniti
8 Tartlet (Cheesetart, Fruit Tart & Egg Tart) 24 September
25 September Puspanita Kebangsaan
9 Batbot: I Like To Move It! (Topik 1) How Batbot See?
(Topik 2) 1 Oktober Komuniti
2 Oktober Komuniti
10 Batbot: Wireless Communication Batbot (Topik1) 8 Oktober Puspanita Kebangsaan
Sample Projects 1 & 2 (Topik2) 15 Oktober Pertubuhan Ikram Malaysia (IKRAM) | Ikatan Muslimin
27 Oktober Malaysia (ISMA) | Komuniti
11 Puff Pastry Sardine / Chicken Pie & Portuguese Egg 29 Oktober Puspanita Kebangsaan
Tart 31 Oktober Komuniti
19 November Pertubuhan Ikram Malaysia (IKRAM) | Ikatan Muslimin
12 Creating Quiz Using Power Point 8 Disember Malaysia (ISMA) | Komuniti
9 Disember PPKI SMK Yaacob Latif
13 Editing Video Using Kinemater 14 Disember Lembaga Peperiksaan, KPM
18 Disember
14 Burnt Cheese Cake & Almond Cake Komuniti
19 Disember
15 BMC Business Model Canvas Komuniti
27 Ogos PPKI SMK Sg Ramal
16 Choux Pastry (Cream Puff Dan Èclair) PPKI SMK Dato Abu Bakar Baginda
17 Bijak Tutur Bahasa Mandarin Siri 2 18 Februari BAKAT, Kem Sg Besi

18 Pemasaran Digital: Facebook & Instagram Universiti Putra Malaysia

19 Jahitan Manik Online Wanita IKRAM Bangi

20 Express Graphic Using Canva Universiti Putra Malaysia

21 Creating Photo, Video, Poster and Slides using Wanita IKRAM Bangi
Canva

22 Bijak Tutur Mandarin Siri 1 & 2

23 Pembuatan Pola Blouse

24 Aneka Muffin

25 Tartlet

26 Rekagrafik Ekspres Adobe Photoshop dan Adobe
Illustrator

27 Choc Chip Cookies, Pearl Crunch Almond Cookies,
Nutty Choc Cookies

28 Rekagrafik Ekspres Adobe Photoshop dan Adobe
Illustrator

29 Choc Chip Cookies, Pearl Crunch Almond Cookies,
Nutty Choc Cookies34

UNIT PEMBANGUNAN Penulis Bersama: Rosnita Rabae’i
PELAJAR

Rosnita Rabae’i (Peg. Pembangunan Pelajar, PISPA-Akademik), Nurul Syahrina Mohd Shahar (Pen. Peg.
Pembangunan Pelajar, Penyelaras PISPA), Tilkavati A/P Muthusamy (Penyelaras Bantuan Kewangan), Hamizah
Jaapar (Penyelaras Kebajikan Pelajar, Penasihat Brisk), Ahmad Sufiyan Mohd Sabri (AJK Kebajikan Pelajar), Mohd
Hasni Hanapi (Penyelaras JPP, PISPA-Logistik), Abdul Razak Abdul Rasyid (Penasihat Kelab Indoor & Outdoor), Noor
Aleeka Mohamed Mokhti (Penasihat PRISS, Stompers), Shahrul Nizam Mahpal (PISPA-Ajutan), Bahrun Jusoh
(PISPA-Latihan), Yusmaria Mohd Yusoff (PISPA-Pentadbiran)

PENGENALAN FUNGSI

Unit Pembangunan Pelajar bertanggungjawab dalam • Mengurus dan menyelia hal-hal berkaitan kebajikan
melaksanakan pengurusan hal ehwal pelajar seperti dan disiplin pelajar serta perjalanan BPP di Kolej
pengurusan bantuan kewangan , insurans dan kebajikan
am pelajar, perancangan dan pelaksanaan aktiviti pelajar, • Komuniti.
tatatertib dan disiplin serta penubuhan Jawatankuasa Mengurus dan melaksanakan hal-hal berkaitan
Perwakilan Pelajar (JPP) sebagai wakil pelajar-pelajar Kolej
Komuniti Hulu Langat. • Program Khas Pelajar (Pembangunan Sahsiah).
Mengurus hal-hal berkaitan aktiviti pertandingan
kemahiran yang melibatkan pelajar Kolej Komuniti.

• Menyelia hal-hal berkaitan bantuan kewangan pelajar.
• Menguruskan hal-hal berkaitan aktiviti kelab dan

persatuan.

PENCAPAIAN TERBAIK

KPI MATLAMAT STRATEGIK 1

Memperkasakan program pembangunan pelajar

3: Peratus tahap pencapaian kokurikulum pelajar
4: Bilangan pemimpin dalam kalangan pelajar

BIL AKTIVITI PENCAPAIAN

Sesi Pemilihan Calon YDP Jawatankuasa Perwakilan Muhammad Afif Iman Ali Hassan - Berjaya Ke Peringkat Kebangsaan
1 Pelajar Kolej Komuniti Selangor Ke Kem JPP

Kebangsaan 2021

2 Polycc-Smart 2021 (Polycc Student Leader’s Muhammad Afif Iman Ali Hassan
Management Training 2021)

3 Adobe Certified Associate Championship Malaysia Mohamad Amir Aiman Bin Zolkfli (STM2B)
(ACA Championship Malaysia 2021) - National Level

4 Polycc-Smart 2021 (Polycc Student Leader’s Ahli Majlis Tertinggi Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Kebangsaan Sebagai
Management Training 2021) (STM2B) Setiausaha Kehormat Bagi Tahun 2021 & 2022.

5 Pertandingan Let’s Code 2021 - National Level Bat Kumpulan 1: ROBUSTA - Hafizul Hakimi Abu Hassan Asari, Abdullah Harun
Robot Live Coding Challenge (STM2A) Kumpulan 2: KKHL's Warrior - Amirul Afiq Solihin, Muhammad Haziq Izzat Alias

6 Kursus Asas Pertahanan Awam (PISPA) Zon Negeri Nuraizah Binti Jasman | Nur Aishah Hanis Binti Mohd Shokri | Nur Amirah
Selangor Hamdi Bt Zulhamdi | Mohamad Danial Bin Maslan | Mohammad Maksalmina
Bin Mohammad Shah | Danish Ezzany Bin Mohammed Hasrizan | Muhammad
Aiman Hakim Bin Zulkafly | Mohamad Nazrul Rahman Bin Othman | Nur
Insyirah Nabihah Binti Md Latiff | Aiman Muhammad Hakim Bin Abdullah |
Luqmanulhakim Bin Norazmi | Nuur Ramadhaniah Binti Jamaluddin

7 Pertandingan Esports Selangor Community College 17 orang Pelajar
Esports (SCCE) 2021 Negeri Selangor

8 Pertandingan Mengarang Esei Kepenggunaan , Anjuran Nurasyikin Binti Mohd Yunus (SPP3A)
Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia Nur Aisyah Islam Binti Mawaridi (SPP3B)
Sempena Hari Pengguna Malaysia 2020/2021

9 Pertandingan Maths Champ 2.0 Isma Nur' Atiq Binti Ismail

35

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

1 Pengoperasian Pusat Pengasingan Pelajar 1-10 Mac UPP
4 & 5 Mac UPP & JPP
2 Pelaksanaan Minggu Suai Kenal Pelajar Baharu Sesi UPP & Unit Psikolagi
Disember 2020 2 April UPP & JPP
6 April UPP & JPP
3 Temuduga Calon JPP 2021 7 April JPP Dan Pelajar SPU2
23 April Staf KKHL & Pelajar
4 Pelaksanaan Kempen Pilihanraya JPP 2021 15 - 30 April YDP JPP
24 - 27 Mei Pelajar KKHL
5 Pilihanraya JPP 2021 21 Mei
JPP & Pelajar KKHL
6 Majlis Watikah Pelantikan Jawatankuasa Perwakilan 21 Mei
Pelajar KKHL 2021 JPP & PRISS
28 Mei UPP & Yayasan Maghfirah
7 Program Qaseh Ramadhan Jun Pusat Kesihatan Pergigian Daerah Hulu Langat | JPP &
Pelajar SPU2
8 Polycc-Smart 2021 (Polycc Student Leader’s 18 Jun Staf & Pelajar KKHL | Pemuda Isma Kajang
Management Training 2021)
24 Jun JPP & Pelajar KKHL
9 Majlis Bacaan Yassin Dan Doa Selamat
1 Julai UPP & JPP
Program Kesedaran Penjagaan Kendiri Dan JPP Selangor
10 Perkongsian Pengalaman Tentang Jangkitan 12 Julai Pelajar KKHL
14 Julai UPP
Covid-19 16 Julai Pelajar KKHL
18 Julai UPP & JPP
11 Program Kepimpinan JPP Dan Priss Go Or Let’s Go 12 Ogos UPP & Pelajar
14 Ogos
12 Penyediaan / Sumbangan Makanan oleh Yayasan 18 & 19 Ogos UPP
Maghfirah
7 Oktober UPP
13 Twist- Transformation With One Smile Together
14 Oktober UPP & Pelajar
14 Program Munajat Perdana Anjuran Pemuda Isma KPT & UPP
Kajang Dan Kolej Komuniti Hulu Langat 15 & 16 Oktober Pelajar KKHL
29 Oktober PRISS
Program Bacaan Yassin Dan Doa Selamat Anjuran Pelajar KKHL
15 Jawatankuasa Perwakilan Pelajar Dan Unit 30 & 31 Oktober Pelajar KKHL
16 & 17 November UPP
Pembangunan Pelajar
26 Oktober JPP & JPPKK
16 Mesyuarat HEP Bersama JPP KKHL 26 Oktober
18 November UPP, Pelajar & JPPKK
17 Webinar Syoknya Sukarelawan Brisk
24 November Isma Kajang, Pelajar, Staf KKHL & Komuniti
18 Program Meningkatkan Semangat Cintakan Negara
- Mencari Pengganti Salahudin Al Ayubi 29 November Pelajar KKHL

19 Penghantaran Pelajar Pulang 22 - 31 Disember

20 Penulisan Resume Disember

21 Mesyuarat HEP Bersama JPP

22 Perbincangan Secara Atas Talian Antara AJK Rumah
Sewa Bersama Dengan Semua Pelajar Rumah Sewa

23 Perjumpaan AJK Rumah Sewa Bersama Ibu Bapa
Dan Pelajar

24 Penerimaan Kit Ujian Covid-19 Ke IPTA, IPTS,
Politeknik Dan Kolej Komuniti

25 Pelaksanaan Ujian Kendiri Covic-19 dilaksanakan
kepada Pelajar yang akan kembali ke Kolej

26 Program Bantuan Mahasiswa Selangor

27 Kursus Asas Pertahanan Awam (PISPA) Zon Negeri
Selangor

28 Motivasi Kepimpinan Dan Sahsiah Diri PRISS IPT

29 Program Ask The Expert 1.0 - Komunikasi Berkesan

30 Program Ask The Expert 1.0 - Tiket Sosial

31 Lawatan Mesra Dan Agihan Sumbangan Ke Rumah
Sewa Pelajar

32 Sesi Libat Urus Model Baharu Pembangunan Belia
2030 Bersama Majlis Perwakilan Pelajar

Sesi Penyerahan Baucer Makanan Percuma Melalui
33 Program [email protected] Kumpulan B40 Bersasar

Sesi 1 2021/2022

34 Misi Sukarelawan Pasca Banjir

Sumbangan Makanan Adalah Daripada Warga
35 KKHL, Komuniti Dan NGO Untuk Pelajar Yang Di

Kuarantin

36

37

UNIT
PENGAMBILAN

Penulis: Yuzilawati Mohamad Yunus Yuzilawati Mohamad Yunus (Pegawai Pengambilan), Shaiful Amri Khudzari (Penolong
Pegawai Pengambilan), Rosnani Yahya (AJK), Nisha A/P Sandasegaran (AJK)

PENGENALAN FUNGSI

Unit Pengambilan bertanggungjawab merancang, • Merancang dan melaksanakan tugas-tugas
mengurus dan menyelaras hal-hal berkaitan urusan pengambilan serta pendaftaran pelajar.
pengambilan, pendaftaran, urusan borang kemasukan
serta urusan data dan rekod pelajar bagi Kolej Komuniti • Mendokumentasikan data dan rekod pelajar.
Hulu Langat (KKHL). • Memastikan data pelajar di dalam ePelajar dan CCMS
• adalah tepat dan terkini.
Bagi tahun 2021, ambilan dijalankan sebanyak dua kali
sahaja iaitu pada sesi Disember 2020 yang dibuat pada Menguruskan hal-hal berkaitan dengan data dan rekod
bulan Mac. Manakala ambilan untuk Sesi I 2021/2022
diadakan pada bulan September. KKHL telah menawarkan • pelajar.
tiga program sepenuh masa untuk mendapatkan Sijil Memastikan Fail Peribadi Pelajar sentiasa dikemaskini.
Kolej Komuniti (SKK) iaitu Sijil Teknologi Penyejukan dan
Penyamanan Udara, Sijil Teknologi Maklumat dan Sijil
Pengoperasian Perniagaan.

PENCAPAIAN TERBAIK

KPI MATLAMAT STRATEGIK 2

Memperkasakan kecekapan dan keberkesanan sistem

14: Bilangan program yang mencapai 100% enrolmen

BIL NAMA TARIKH PENYERTAAN PENCAPAIAN

1 Pendaftaran Pelajar Baharu 2 Mac Pelajar Baharu SKK & Sijil Teknologi Maklumat (STM) Lelaki - 8
Sesi Disember 2020 AJK Pengambilan Perempuan - 2
Sijil Teknologi Penyejukan dan
Penyamanan Udara (SPU) Lelaki - 14

Sijil Pengoperasian Perniagaan (SPP) Lelaki - 10
Perempuan - 7

2 Pendaftaran Pelajar Senior 3 Mac Pelajar Senior SKK & Semua pelajar telah mendaftarkan diri
Sesi Disember 2020 AJK Pengambilan

3 Pendaftaran Pelajar Senior 20 - 22 Pelajar Baharu SKK & Sijil Teknologi Maklumat (STM) Lelaki - 43
Sesi Jun 2020 Perempuan - 17
September AJK Pengambilan Sijil Teknologi Penyejukan dan
Penyamanan Udara (SPU) Lelaki - 60

Sijil Pengoperasian Perniagaan (SPP) Lelaki - 19
Perempuan - 18

4 Pendaftaran Pelajar Senior 23 Pelajar Senior SKK & Semua pelajar telah mendaftarkan diri
Sesi Disember 2020 September AJK Pengambilan

38

UNIT PEPERIKSAAN
DAN PENILAIAN

Penulis: Fardanadia Sulaiman

Fardanadia Sulaiman (Pegawai Peperiksaan), Maifuza Mohd Amin (Penyelaras Peperiksaan),
Jaslin Azira Jaafar (AJK), Nor Hidayah Ahmad Damanhuri (AJK)

PENGENALAN AKTIVITI

Unit Peperiksaan dan Penilaian bertanggungjawab untuk BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH
melaksanakan segala urusan dan aktiviti penilaian
sehingga persijilan dan graduasi. Unit ini diketuai oleh 1 Taklimat Gred Tidak Lengkap 17 Februari
sorang Pegawai Peperiksaan dan Penilaian dibantu oleh 1 - 4 Mac
Penyelaras Peperiksaan bagi setiap program pengajian. Bengkel Pembangunan Jadual
2 Spesifikasi Ujian (JSU) dan Rubrik 19 Mac
Unit ini berfungsi menguruskan proses penilaian dan 31 Mac
pentaksiran serta memproses keputusan sehingga selaras Kurikulum Disember 2020 7 April
persijilan lulusan. Objektif utama ini adalah memastikan
100% proses penilaian PdP dilaksanakan dan akur kepada 3 Mesyuarat JK Peperiksaan KK Negeri
kurikulum semasa pada setiap semester. Selangor

Selain itu juga, Kolej Komuniti Hulu Langat turut dilantik 4 Majlis Anugerah Pengarah Tahun 2021
sebagai Ketua Panel bagi membantu mengurus penilaian
bagi Mata Pelajaran Umum di peringkat Jabatan Pengajian 5 Bengkel Semakan Item PB Panel Panel
Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK). Sehubungan itu, Penilai Luar bagi Program STM dan SPU
Unit Peperiksaan dan Penilaian secara tidak langsung
bertanggungjawab kepada pengurusan bengkel, kursus 6 Mesyuarat JK Teknikal KKHL Majlis 16 April
dan latihan untuk pemantapan dokumen penilaian di Konvokesyen KK Selangor Tahun 2021
peringkat jabatan. Selain itu juga, KKHL merupakan
Ahli Jawatan Kuasa Peperiksaan Negeri Selangor 7 Mesyuarat JK Induk Konvokesyen KK 3 Mei
dan merupakan Ahli Jawatankuasa Pelaksana Majlis Selangor Tahun 2021
Konvokesyen KK Negeri Selangor.
8 Arahan Penggubalan Soalan Palt 19 Mei
STATISTIK LULUSAN
TAHUN 2006 - 2021 Taklimat Gred Tidak Lengkap 16 Jun
9 dan Penilaian Alternatif (PAlt)

menggantikan Penilaian AKhir

10 Vetting soalan PAlt menggantikan 21 - 24 Jun
Penilaian Akhir

11 Taklimat Penilaian Akhir 25 Jun

12 Mesyuarat JK Peperiksaan KKHL Bil 4 Ogos
1/2021

13 Bengkel Semakan Data Lembaran 19 - 20 Ogos
Markah (BPDSL)

14 Mesyuarat Konvokesyen KK Selangor 4 Oktober
Bil 3/2021

15 Bengkel Sistem CCMS 6 - 7 Oktober

16 Bengkel Pengukuhan Pengetahuan 20 - 21
Pembinaan Item Berkualiti Oktober

17 Mesyuarat JK Peperiksaan Bil 2/2021 27 Oktober
(Gred TL)

18 Mesyuarat Konvokesyen KK Selangor 29 Oktober
Bil 4/2021

19 Konvokesyen KK Negeri Selangor Tahun 6 November
2021

20 Fotografi Graduan bagi Konvokesyen 9 Disember
KK Negeri Selangor Tahun 2020-2021

39

40

UNIT PENGURUSAN
PSIKOLOGI

Penulis: Noor Aleeka Mohamed Mokthi Noor Aleeka Mohamed Mokthi (Pegawai Psikologi),
Tilkavati A/P Muthusamy (Penyelaras Psikologi dan Ahli AKRAB), Shelaila Som Norhisham Shah (AJK)

PENGENALAN FUNGSI

Unit Pengurusan Psikologi (UPPsi) menyediakan pelbagai • Memberi khidmat pengkayaan meliputi semua aspek
kemudahan yang dapat membantu pelajar dan staf perkembangan diri pelajar, staf dan komuniti dengan
menggunakan potensi yang ada ke tahap yang maksimum menyediakan peluang, kemudahan dan pengalaman
dan juga mewujudkan keadaan kesihatan mental yang baik
di kalangan warga Kolej Komuniti Hulu Langat. • yang selaras dengan kemampuan dan potensi mereka.
Memberi khidmat pencegahan bagi menghindarkan
Pelajar atau staf boleh menemui Pegawai Psikologi pelajar, staf dan komuniti daripada terlibat dalam
atau Penyelaras Psikologi yang juga ahli AKRAB untuk perbuatan salah laku seperti tingkahlaku tidak
berbincang dan berkongsi maklumat secara professional berdisiplin, penggunaan dadah, peras ugut, menyertai
tentang masalah pendidikan, akademik, vokasional dan
teknikal, peribadi, emosi, mental, social dan kesihatan yang • pertubuhan haram dan tingkahlaku devian.
ada hubungan dengan pencapaian kejayaan di kolej. Memberi khidmat pemulihan (remedial) untuk
mengorientasikan semula pelajar, staf dan komuniti
Selain itu, Unit Pengurusan Psikologi ditubuhkan bagi yang bermasalah peribadi, pelajaran, kerjaya dan
menyokong Pembangunan modal insan yang kini menjadi sosial supaya mampu menghadapi dan menangani
agenda dalam melahirkan tenaga manusia yang mahir dan
berpengetahuan dengan minda kelas pertama. • masalah mereka.
Memberi khidmat pengurusan kerjaya kepada pelajar
PEMBIMBING RAKAN dan juga komuniti setempat untuk mendapatkan
INSPIRASI SISWA SISWI
KOLEJ KOMUNITI • saluran maklumat tentang aras kerjaya.
(PRISS) Memberi khidmat psiko-terapi krisis kepada individu-

PRISS merupakan sebuah kelab di bawah Unit Pengurusan • individu yang memerlukannya.
Psikologi. Ahli PRISS adalah merupakan agen perubahan Memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada
dalam kalangan pelajar. Fungsi dan peranan yang komuniti setempat.
dimainkan oleh PRISS boleh membantu melahirkan
pelajar yang mempunyai minda yang cergas, fizikal AKRAB
yang sihat dan akademik cemerlang. Selain itu, mereka
juga membantu melahirkan pelajar yang berkerampilan, AKRAB adalah nama khusus yang diberikan kepada Rakan
bertanggungjawab, mampu berinterasi secara baik melalui Pembimbing Perkhidmatan Awam sebagimana yang
latihan yang diberikan. Penglibatan dalam PRISS juga termaktub di dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil 18 Tahun
ia merupakan salah satu kaedah pembelajaran secara 2005. AKRAB ada akronim kepada Amanah, Komitmen,
langsung dan tidak langsung. Rasional, Akhlak dan Bestari, iaitu ciri-ciri yang dikehendaki
ada pada mereka yang telah menjadi ahli AKRAB. Mereka
merupakan kumpulan pekerja yang menggerakkan budaya
kerja berprestasi tinggi dan membantu mewujudkan
suasana kerja yang harmoni serta saling bantu membantu.
Pada tahun 2020, 2 orang warga kerja KKHL telah berjaya
ditauliahkan menjadi ahli AKRAB. Mereka juga akan
melaksanakan aktiviti khidmat membimbing kepada
wargha organisasi selain dari bertindak sebagai perantara
dan membantu pegawai yang memerlukan bantuan dalam
menghadapi permasalahan kehidupan.

41

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

KPI MATLAMAT STRATEGIK 1

Melahirkan graduan yang Kompeten, Berdaya Saing, Holistik, Seimbang dan Berciri
Keusahawanan

1. Peratus Tahap Pencapaian Ko-Kurikulum Pelajar
4. Bilangan Pemimpin Dalam Kalangan Pelajar

BIL NAMA TARIKH IMPAK PROGRAM

1 Slot Manis Xpres Di Radio Manis FM: 7 Januari Memberi pendedahan kepada pendengar radio bahawa bidang TVET
Komuniti - Grad TVET 21 Januari adalah sebagai pilihan utama dan bukan lagi cabang alternatif bagi
26 Januari golongan belia untuk melangkah ke alam kerjaya.
International Education Program 9 Februari
2 *IEP): How Volunteerism Impact Perkongsian tentang kebaikkan kesukarelawan dan bagaimana aktiviti
- ini memberi impak yang positif kepada psikologi manusia dan komuniti
Psychological Well-Being? 9 Mac setempat.
11 Februari
3 Bengkel Intensif AKRAB KKHL 2021 Sebagai platform memberi informasi tentang AKRAB dan memahamkan
18 Februari ahli AKRAB dan bakal ahli AKRAB tentang fungsi dan kepentingan AKRAB di
4 Program Penghargaan Kendiri: KKHL.
Moving Into Mindfulness (Siri 1-3) 3 -12 Mac
Peserta lebih selesa berkongsi tentang isu yang dihadapi kerana
5 Siri Kapsul Positif 1.0: Connecting 9 Mac merasakan mempunyai kumpulan sokongan yang kuat di KKHL dan dapat
Positivity 30 Mac mengunakkan tips yang dikongsi untuk diri sendiri dan membantu orang
6 April sekeliling mereka.
6 Slot Yayasan Sukarelawan Siswa 12 April
(YSS): Happiness Equation Program bersiri yang memberi suntikkan motivasi kepada peserta melalui
20 April idea-idea yang dikongsikan selain perbincangan dalam kumpulan bagi
Program Cabaran 10 Hari: Aktiviti mewujudkan support group yang kuat.
7 Pengisian Bagi Pelajar-Pelajar Di 20 April
27 - 28 April Perkongsian tentang cara membuat diri bahagia kerana kebahagian itu
Pusat Kuarantin (Siri 1- 10) terletak pada diri sendiri dan hati. Dalam program ini, pendengar diberi
1-2 Jun contoh-contoh yang biasa terjadi dan bagaimana untuk mengoptimumkan
Pertandingan Video Pendek Pesanan 30 April peluang tersebut bagi mencapai kebahagian.

8 Khidmat Masyarakat Kolej Komuniti 27 Mei Memberi sokongan emosi dan psikologi kepada pelajar yang perlu
Hulu Langat 2021: Covid -19 & 28 Mei dikuarantinkan selama 10 hari melalui aktiviti dalam kit yang telah
disediakan dan sesi online bersama PPSi
Penjagaan Kesihatan Mental 30 Jun dan
25 Ogos Menggalakkan kreativiti dikalangan pelajar untuk menghasilkan video
9 Motivation Booster tentang penjagaan kesihatan mental sewaktu pandemik ini.
14 Julai
10 Kursus Asas Membantu PRISS KKHL 19 Julai Memberi suntikkan motivasi kepada peserta melalui tips aktiviti yang boleh
mereka lakukan bagi membantu diri apabila hilang semangat.
11 Siri Kapsul Positif 2.0: Energy
Creativity Check-up Melatih PRISS KKHL dengan kemahiran asas membantu supaya mereka
dapat membantu diri mereka untuk membimbing rakan-rakan yang lain.
Perkongsian Kursus AKRAB Tahap 1
KPT Pelajar dapat membezakan keperluan dan kehendak dalam kehidupan
12 a) Konsep Perlaksanaan AKRAB mereka. Dan dengan kreativiti, mereka dapat mencapai matlamat mereka
b) Memahami Personaliti dengan mudah dan berjaya.

Tingkahlaku Manusia Perserta diberi pendedahan tentang peranan AKRAB didalam sesebuah
organisasi dan cara perlaksaan AKRAB. Dengan memahami jenis-jenis
13 Siri Kapsul Positif 3.0: Kepimpinan personaliti melalui ujian personaliti, ianya memudahkan ahli akrab
melalui Teladan membimbing rakan yang memerlukan

Temuduga & Ujian Personaliti/ Perkongsian tentang kepimpinan yang merangkumi topik jenis-jenis
14 Psikologi bagi Program TVETPreneur pemimpin, kepimpinan dan yang dipimpin.

2021 Ujian personaliti dan sesi temuduga bagi memilih bakal peserta yang layak
untuk mengikuti program TVETPreneur
Program Circle of Life ( Program
15 Bersama pelajar-pelajar bukan Program ini adalah untuk pelajar bukan Islam KKHL dimana mereka diberi
input tentang kesyukuran, penghargaan dan cara menjaga kesihatan
Islam KKHL) mental bagi mengelakkan kes-kes seperti bunuh diri dan aktiviti-aktiviti
yang tidak sihat.
16 Siri Kapsul Positif 4.0: Pengurusan
Masa, Cabaran dan Cara Atasi Peserta mempelajari cara mengatur aktiviti peribadi untuk mencapai
misi peribadi dan matlamat hidup serta tip-tip pengurusan masa yang
Program Kepimpinan JPP & PRISS: berkesan.
17 Go or Let’s Go Peringkat KK Negeri
Mendalami ciri-ciri pemimpi yang dihormati dan mengetahui cara
Selangor menguruskan ahli, membina pasukan yang kuat dan menyelesaikan konflik.

Perkongsian Kursus AKRAB tahap 2 Dengan ilmu dan maklumat yang mereka dapat, memudahkan peserta
untuk membantu rakan sekerja tanpa prejudis seterusnya dapat
KPT membuang stigma terhadap mereka yang menghadapi kesihatan mental
yang tidak sihat. Ilmu tentang pengurusan kewangan juga penting
18 a) Pengurusan Professional memandangkan ramai penjawat awam yang menghadapi isu ini.
Kesihatan dan Kesihatan Mental
Perkongsian tentang peranan ibu bapa dan anak dalam menguruskan
b) Pengurusan Professional kesihatan mental mereka bagi mendapat keseimbangan hidup yang baik
sewaktu PDPR.
Kewangan
Memupukkan semangat kekitaan dan kerjasama dalam pasukan kerana
Slot Manis Xpres Di Radio Manis peserta akan bergerak dalam kumpulan untuk melaksanakan aktiviti
19 FM: Benarkah PDPR Punca tekanan sepanjang program TVETPreneur ini.

pelajar IPT Waktu Kini?

Siri Pengurusan Emosi & Jati Diri
20 Untuk Pembangunan Kendiri ( SEJUK

1.0)

42

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

21 Kesedihan Vs Kemurungan: Bantu 22 Julai Memberi pendidikan kepada peserta tentang perbezaan kesedihan
Diri dan kemurungan dan cara membantu diri jika berhadapan dengan
cabaran tersebut. Melalui penjagaan kesihatan mental dan mengetahui
kepentingannya, diharap peserta lebih proaktif dalam membantu diri atau
rakan yang menghadapi cabaran ini.

22 Kursus Pengurusan Emosi dan 29 Julai Dengan memantapkan pengetahuan tentang pengesanan awal penyakit
Kesihatan Mental mental dan pencegahannya, dapat mengurangkan risiko peserta
menghadapi stress yang tinggi.

Siri Pengurusan Emosi & Jati Diri 3 Ogos Mendidik peserta tentang kaitan ilmu psikologi dan warna. Dengan ilmu ini,
23 Untuk Pembangunan Kendiri ( SEJUK dapat membantu mereka memilih warna dan bentuk dalam mereka logo
syarikat mereka.
2.0) - Warna Logo dalam Psikologi

Program Kemurungan Derita Dalam 11 Ogos Memberi kesedaran dan maklumat tentang isu kesihatan mental
24 Sengsara bersama warga KK Lahad dikalangan penjawat awam.

Datu

Program Belengu SAD: Stress, 12 Ogos Memberi perkongsian yang lebih khusus tentang stress, kebimbangan dan
25 Anxiety dan Depression KK Lahad kemurungan. Peserta diberi pendedahan tentang simptom dan rawatan

Datu

26 Siri Kapsul Positif 5.0: Back to 19 Ogos Perkongsian tips dalam mengembalikan semangat ‘Back to Campus’.
Campus Mewujudkan aura positif dalam peserta dan perkongsian teknik
peningkatan diri secara menyeluruh.

BETTER 1.0 (Building Effective 2 September Peserta diberi pendedahan tentang pengurusan tidur yang efektif dan
27 Teaching Through Psycho-Education akibat pengurusan tidur yang tidak betul terhadap kesihatan diri. Memberi
peluang untuk mendapatkan sentuhan psikologi dalam membina struktur
Series): Pengurusan Tidur diri yang sejahtera.

BETTER 2.0 (Building Effective 6 September Mengetengahkan aktiviti masak sebagai salah satu terapi kepada
28 Teaching Through Psycho-Education kesejahteraan psikologi. Dengan pemakanan yang betul juga dapat
menghindari dari mendapat sakit yang mungkin mempengaruh kesihatan
Series): Psychology of Eating mental.

BETTER 3.0 (Building Effective 9 September Memberi pendedahan tentang cara pemikiran overthinking dan langkah-
29 Teaching Through Psycho-Education langkah menangani pemikiran sebegini.

Series): Don’t Over Think It!

BETTER 4.0 (Building Effective Memberi kesedaran tentang peranan wanita dalam keluarga, masyarakat,
institusi dan ekonomi serta idea tentang cara memperkasan wanita dalam
30 Teaching Through Psycho-Education 10 September semua bidang.
Series): Pemerkasaan Wanita -

Sisterhood in Action

31 Kursus Pengurusan Tekanan Emosi 13 September Mengenalpasti faktor kejayaan serta membuat pembaharuan dalam diri
dan Penghargaan Kendiri untuk lebih menghargai diri. Pemahaman konsep penghargaan diri sangat
penting kerana ia berkait rapat dengan isu tekanan emosi yang dihadapi
oleh ramai orang

32 Program Pengurusan Kesihatan 16 September Membantu peserta mengenal pasti tahap kesihatan mental mereka.
Psikologi Warga JAIP Perkongsian tentang strategi pengurusan mental yang baik

33 Kursus Pengurusan Stress Warga 20 - 22 Peserta dapat mengetahui tahap kesihatan mental mereka melalui ujian
Kementerian Pertahanan Malaysia September psikologi yang ditadbir. Mereka juga mempelajari teknik pengurusan stress
yang merangkumi proses minda, spiritual dan relaksasi.

Slot Bekerja Dari Rumah: Making it 23 September Perkongsian tentang tips dan strategi untuk menjadi produktif sewaktu
34 Work - Jabatan Perancang Bandar bekerja dari rumah disamping mendapat work-life balance.

Dan Desa

35 Kursus Pengurusan Emosi dan 24 September Memahami konsep dan senario stress di dalam organisasi dan kehidupan.
Resilience KK Teluk Intan Dengan mempelajari teknik pengurusan emosi yang betul, peserta dapat
membina daya tahan yang kuat bagi menempuh cabaran yang akan
datang.

BETTER 5.0 (Building Effective

36 Teaching Through Psycho - 20 September Tips tentang bagaimana menjadi ibu yang bahagia kerana keluarga yang
Education Series): The 10 Habits of bahagia wujud dari ibu yang bahagia.

Happy Mothers

37 Bengkel Penulisan Resume SPU 27 September Peserta didedahkan dengan penulisan resume yang terkini dan
penggunaan Linkedln dalam mencari kerja.

38 Siri Kapsul Positif 6.0: Kawan dan 28 September Peserta dapat mengenali dan menguasai diri untuk bersikap positif
Personaliti dan mepraktikan kebebasan memilih kawan yang positif serta cara
memotivasikan diri.

39 Program BERJAYA (pemBentukkan 4 Oktober Memberi pemahaman kepada peserta tentang ‘adaptation and
Jati diri Yang berjayA) KK Chenderoh assimilation’ kepada peserta untuk menyesuaikan diri dengan keadaan
kehidupan di kampur dan IPT.

40 Program SABAR (Siri Bina 6 Oktober Memberi suntikan motivasi dari prespektif islam bagi membina kerohanian
keROhanian) peserta.

41 Aktiviti Modul Cakna SPAK 8 - 12 Oktober Membantu Penasihat Akademik mengenali personaliti pelajar dan
15 - 18 November membantu mereka dalam menghadapi isu atau cabaran yang dihadapi.

BETTER 6.0 (Building Effective 21 Oktober Memberi ilmu tentang pengurusan emosi dalam menghadapi kehilangan
Teaching Through Psycho - serta memahami emosi tersebut untuk membantu diri sendiri dan orang
42 Education Series): Menghadapi sekeliling terutamanya sewaktu pakdemik ini.
Kehilangan - Memahami Dan
Mengurus Emosi

43 Program Ask The Expert (ATE 1.0): 26 Oktober Memberi pengetahuan tentang etika sosial keterampilan dalam
Etika Sosial menjalankan tugasan dan sewaktu menghadiri majlis dan sewaktu berada
dalam alam pekerjaan.

43

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BETTER 7.0 (Building Effective 28 Oktober Strategi membuat keputusan yang baik dapat memberi impak yang baik
Teaching Through Psycho - kepada seseorang. Dengan mempelajari teknik dan kemahiran tersebut,
44 Education Series): The Art of Making 29 Oktober diharap dapat membantu peserta untuk menjadi lebih yakin dan asertif.
Decision: Cara Membuat Keputusan
Yang Berkesan 2 November Membentuk budaya kerja yang cemerlang apabila wargakerja nya
9 November mempunyai cara pemikiran yang positif dan daya tahan yang kuat
BETTER 8.0 (Building Effective 10 November (resilient).
11 November
45 Teaching Through Psycho - 19 November Perkongsian tentang tips dan idea bagaimana untuk bekerja dari rumah
Education Series): Resilience - secara efektif tanpa mengundang keresahan dan stres.

Building Mental Toughness Peserta mempelajari cara komunikasi yang betul di alam pekerjaan secara
lisan dan bukan lisan ( cara tulis emel, pesanan ringkas, whatsapp dll).
BETTER 9.0 (Building Effective Mereka juga diberi pendedahan tentang cara temuduga yang terkini.

46 Teaching Through Psycho - Program memperkukuh silaturahim dikalangan warga KKHL.
Education Series) - Making Work
Pendedahan kepada peserta yang ingin dibangunkan atau membuat
From Home Work perubahan dalam menjadi insan yang cemerlang serta membangunkan
sikap dan tabiat positif dalam diri mereka.
Program Ask The Expert (ATE 2.0 ):
47 Building Career Success Through Peserta dapat menyenarai cabaran yang mereka hadapi sewaktu bekerja
dan diharap dapat menggunakan tips yang dikongsi untuk membantu
Good Interpersonal Skills mereka dalam menghadapi cabaran tersebut.

48 Program Ukhwah Erat

49 Program Cakna Personality: You and
Me

50 Program Celik Akal, Raikan Emosi
(CARE) JPPKK

Slot Manis Xpress, Radio Manis FM :
“Benarkah PDPR Punca Tekanan
Pelajar IPT Waktu Kini?”

Kursus Pengurusan Emosi dan
Resilience KK Teluk Intan

Program Belengu
S.A.D: Stress, Anxiety

dan Depression

Slot Motivasi Making Work
from Home Work:

Get Organized, Stay
Motivated and Get Things

Done

Ceramah “The Happiness Equation” anjuran
Yayasan Sukarelawan Siswa

BETTER 4.0 (Building Effective Teaching BETTER 6.0 (Building Effective Teaching Through
Through Psycho-Education Series): Psycho-Education Series): Menghadapi

Pemerkasaan Wanita – Sisterhood in Action Kehilangan - Memahami Dan Mengurus Emosi

BETTER 2.0 (Building Effective Teaching Through
Psycho-Education Series): Psychology of Eating

44

UNIT SUKAN
DAN
KO-KURIKULUM

Penulis: Abdul Razak Abdul Rashid
Abdul Razak Abdul Rashid (Ketua Unit), Bahrun Jusoh (Pen. Ketua Unit), Suza Derahman (Setiausaha), Fardanadia
Sulaiman (Bendahari), Hazilawati Zainal, Mohd. Hasni Hanapi, Ahmad Sufiyan Md. Sabri, Muhammad Aizat Jamil

PENGENALAN FUNGSI

Unit Sukan dan Ko-Kurikulum Kolej Komuniti Hulu Langat • Membudayakan sukan di kalangan pelajar melalui
(KKHL) bertanggungjawab untuk mengurus hal-hal • pendekatan yang holistik.
berkaitan aktiviti sukan pelajar Kolej Komuniti Hulu Langat.
Unit Sukan dan Ko-Kurikulum ini diketuai oleh seorang Meningkatkan mutu sukan dan menggalakkan bilangan
Pegawai Belia dan Sukan. Pelaksanaan aktiviti tahunan unit
inin digerakkan melalui pembentukan Jawatankuasa Kecil • penyertaan pelajar dalam bidang sukan.
Sukan dan Ko-Kurikulum yang melibatkan pensyarah dan Sasaran 5% daripada atlet Kementerian Pengajian
kakitangan pengurusan KKHL. Tinggi yang mewakili negara adalah dari pelajar Kolej

Unit ini turut berperanan membantu dalam melahirkan • Komuniti.
graduan yang lebih holistik, aktif dan berdaya saing Meningkatkan imej Kolej Komuniti melalui pencapaian
selaras dengan misi Kementerian Pengajian Tinggi untuk
membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi • atlet dalam bidang sukan.
negara. Mempromosikan Kolej Komuniti melalui aktiviti dan
program berkaitan sukan.
Unit Sukan KKHL turut berperanan dalam mencungkil bakat
sukan baharu dikalangan pelajar kolej komuniti agar boleh PUSAT KECEMERLANGAN
digilap, dilatih dan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi BAKAT ATLET
seperti mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa.
Pusat Kecemerlangan Bakat Atlet (PKBAT) Kolej Komuniti
Malaysia ini diwujudkan oleh Majlis Sukan Kolej Komuniti
Malaysia (MASKOM) yang bertujuan mencari bakat pelajar
dalam bidang sukan untuk diketengahkan ke peringkat yang
lebih tinggi. KKHL telah dilantik sebagai Jawatakankuasa
PKBAT untuk sukan Taekwondo & Renang.

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA / PENYERTAAN

1 Pertandingan Esports: PolyCC Cyber Athlete Challenge 31 Mei Dalam Talian
2021 (CAC21) – Peringkat Kebangsaan 17 November Pencapaian: Suku Akhir

2 Pertandingan Esports Kolej Komuniti Selangor (SECC21) – Dalam Talian
Peringkat Negeri Pencapaian: Separuh Akhir

45

Pertandingan Esports: PolyCc Cyber
Athlete Challenge (CAC 21)

Pertandingan Esports Kolej
Komuniti Selangor
)SEC 21(

46

UNIT PERHUBUNGAN
INDUSTRI DAN
ALUMNI

Penulis: Shahrul Nizam Mohd Mahpal Shahrul Nizam Mohd Mahpal (PPIA), Suhaidal Mohd Daud (Pengesanan Graduan), Siti Faizah Jamaluddin
(Penyelaras Alumni), Nurul Izzah Ibrahim (AJK PIA & Alumni), Rohazira Ramli (AJK PIA & Alumni)

PENGENALAN FUNGSI

Unit Perhubungan Industri dan Alumni adalah unit • Merancang, memantau, mengawal selia dan menyediakan
yang bertanggungjawab merancang, menyelaras dan pelaporan sebelum, semasa dan selepas pelajar mengikuti
menguruskan urusan latihan industri semua pelajar Kolej
Komuniti Hulu Langat. Latihan industri dijalankan pada • program latihan industri.
semester 4 bagi semua kursus. Selain itu, unit ini juga Merancang, mengawal selia dan memantau kolaboratif
menguruskan pengesanan graduan dan alumni. Unit ini juga antara industri Kolej Komuniti dengan universiti, industri,
berfungsi sebagai penghubung antara pihak kolej komuniti agensi penguatkuasa, agensi kerajaan, NGO dan badan
dan industri yang berkaitan.
• professional.
Merancang, memantau, mengawal selia dan menyediakan
pelaporan sebelum, semasa dan selepas program

• kebolehpasaran graduan.
Merancang, mengurus dan mengawal selia pengurusan
dan aktiviti dan program persatuan alumni kolej komuniti
atau berkaitan alumni.

PENCAPAIAN TERBAIK

Pencapaian pada tahun 2021 adalah baik bagi Unit Perhubungan Industri dan Alumni kerana berjaya mencapai KPI yang ditetapkan oleh
JPPKK. Peratus kebolehpasaran graduan pada tahun 2021 ialah 96.7% iaitu graduan yang melanjutkan pengajian, meningkatkan kemahiran

dan bekerja. Kadar responden ialah 100%. Selain itu, kolaborasi bersama industri juga baik seperti yang telah dirancang.

KPI MATLAMAT STRATEGIK 1

Membentuk graduan TVET berkualiti
K1 - Memantapkan graduan yang berketrampilan

2. Peratus Kebolehdapatan Kerja Graduan
3. Tahap Kepuasan Majikan Terhadap Graduan Yang Bekerja

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH PENCAPAIAN

1 Peratus Kebolehdapatan Kerja 3 Ogos - Peratus kebolehpasaran graduan 2021 ialah 96.7%. Kadar responden ialah
Graduan 25 November 100%.

2 Tahap Kepuasan Majikan Terhadap 4 Ogos & 10 Julat Min bagi rumusan keseluruhan ialah 4.2 Seramai 30 syarikat telah
Graduan Yang Bekerja November mengisi soal selidik untuk kajian ini.

KERJASAMA AGENSI & AKTIVITI

KPI MATLAMAT STRATEGIK 5

Memantapkan hubungan kolaboratif bersama agensi dan industri

K14 - Mempergiatkan program kolaboratif

42. Bilangan Kolaborasi Aktif Dengan Industri

BIL AKTIVITI / PROGRAM TARIKH KERJASAMA DAN PENYERTAAN

Panel Penilai Luar Item Pentaksiran bagi 7 April D&Z Air Cond Services
1 program Sijil Teknologi Penyejukan dan

Penyamanan Udara (SPU)

2 Panel Penilai Luar Item Pentaksiran bagi 7 April Syntx Sdn Bhd
program Sijil Teknologi Maklumat (STM)

3 Program Qaseh Ramadhan 2021 28 - 30 April Kelab Staf | Unit Pembangunan Pelajar | Unit Pengajian
Am | AKRAB KKHL |
Pemuda ISMA Kajang


Click to View FlipBook Version
Previous Book
งาน2020
Next Book
สรุปการพัฒนาบุคลากรครูพิเศษวิชาดนตรี