The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pwj, 2019-01-14 04:40:35

GTC Iværksætterbrochure

GTC Iværksætterbrochure

Indholdsfortegnelse

IntroduktIon Værkstedspakken k a pIta lpa k k en

3 | Bliv en del af netværket 7 | Levende laboratorier i Green Tech Center 10 | Kapital coaching sikrer, at økonimien følger med
4 | One-stop-shop for de grønne ideer 8 | Hands-on værksteder - til justeringer 11 | Forretningsplan og -modeller
5 | Hvem er vi? 9 | Energilaug Vejle Nord
6 | Sparring & arrangementer

partnersk aber InternatIonalIserIng

12 | Virksomhedsklynger øger innovationsgraden 14 | Internationalt miljø skaber grobund for eksport
13 | Samarbejde skaber vækst og bedre konkurrenceevne 15 | Samarbejde med BRIC Denmark

IntroduktIon 3

Bliv en del af netværket Vidste du at:

Green Tech Center er et grønt kompetence- og innovationscenter med fokus på intelligente Region Syddanmark har
energi-løsninger, og vi vil gerne invitere dig indenfor. 51% af danske virksomheder
indenfor Cleantech.
Det kræver samarbejde på tværs, hvis man skal udvikle fremtidens intelligente løsninger, Skal du være den næste?
og samspillet mellem nye ideer, erhvervsliv, teknologi og design er en vigtig kilde til innovation.

Det kan være, at du allerede har en idé og overvejer, hvordan du kan komme videre – eller
måske allerede er i gang, men mangler partnere til det videre forløb. Hos Green Tech Center
sætter vi dig i centrum, så du kan realisere dit innovationspotentiale.

Vi har en lang række samarbejdspartnere i ind- og udland, og vil give dig de bedste muligheder
for at udvikle din virksomhed.

Find os på facebook! …en del af fremtidens smart Grid

4

IntroduktIon

one-stop-shop for de
Grønne ideer

Når man udvikler nye energiløsninger, er det væsentligt, at der kan
foretages test af ny teknologi så realistisk som muligt. I Green Tech Center
har vi samlet en række faciliteter under et med laboratorier og demon-
strationsfaciliteter i den omkringliggende energipark.
I vores Learning Lab er der mulighed for, at du kan udvikle dit service-
eller produktdesign gennem en række kreative metoder på en åben
innovations platform. Men det kan også være, at du netop sidder med et
unikt salgs- eller servicekoncept, som kan sætte turbo på fremtidens
energiløsninger, men har behov for bruger feed-back.
Du har mulighed for at leje skrivebord, lokale eller værksted og samtidig
få adgang til en række professionelle faciliteter; herunder fælles reception
og moderne mødelokaler. Vi har alt under et tag.

5

IntroduktIon

hvem står BaG?

hvem er vi? Mennesker bringes sammen med forskellige faglige baggrunde, og det er netop
i mødet mellem forskellige fagligheder, at evnen til at tænke kreativt opstår.
Green Tech Center er et samarbejde mellem Vejle Kommune, Lysholt Erhverv, Insero Samspillet er utroligt vigtigt, og vi har ikke kun tænkt på det – vi gør det!
Horsens, Syddansk Erhvervsskole, Syddansk Universitet samt en række andre
vidensinstitutioner, som i fællesskab ønsker at skabe et udviklingsmiljø for fremtidens Læs mere på www.greentechcenter.dk.
intelligente energiløsninger.

6 IntroduktIon

sparrinG
& arranGementer

Green Tech Center tilbyder gratis, uvildig rådgivning og sparring til iværksættere. Vi tager
altid udgangspunkt i din forretningsidé og aktuelle situation.
Vi vejleder dig grundigt i forhold til fx din forretningsplan, salg og markedsføring, netværk,
budgetter og finansiering, men hjælper dig også gerne med at få afklaret, hvordan du bedst
muligt kommer videre med din prototype.
Løbende afholder vi faglige og sociale arrangementer, hvor du kan hente inspiration til at
komme videre eller blot kan deltage, hvis du ønsker at udvide dit netværk.
Tjek vores side på Facebook for datoer.

7

Værkstedspakken

levende laBoratorier
i Green tech center

Udvikling af ny energiteknologi eller -service service kræver, at man kan foretage en
demonstration så realistisk som muligt. Ofte er der en direkte sammenhæng mellem ny
markedsadgang og kapitalfremskaffelse. De levende laboratorier giver dig mulighed for
at teste dit potentiale indenfor følgende områder:

• Teknik- og kontrolrum • Learning Labs og undervisningslokaler
• Miljølaboratorium • Prototype test og demonstration
• Mødelokaler • Udstillings- og konferencelokaler

Foto: Villa Watt

8 Værkstedspakken

hands-on værksteder
- til justerinGer

Man kan som iværksætter godt have behov for at konkretisere sine
tanker gennem en tur i værkstedet. Selvom du har en konkret plan
for din prototype, kan det godt vise sig, at der måske er områder,
som skal justeres – eventuelt ved nyt materialevalg eller implemen-
tering af ny teknologi.
Der er mulighed for at benytte sig af vores tilhørende værksteds-
faciliteter, som afregnes til fast timepris. Vi afdækker gerne dine behov
og har en lang række samarbejdspartnere, herunder Spinderihallerne.

9

Værkstedspakken

Smart Grid Living Lab

enerGilauG vejle nord Det er som udgangspunkt gratis at deltage i netværket, men
medvirken i Energilauget kræver en energi dataopkobling fra
Hvis du bor i Green Tech Center, har du mulighed for at blive en del af Energilaug virksomheden til ”Energilaugets kontrolrum” i Green Tech Centret,
Vejle Nord, som er et netværk for virksomheder i Vejle Nord. Energilauget arbejder hvilket kan være forbundet med en mindre investering.
for at stimulere til nye innovationer og samarbejder, som kan give nye muligheder,
og kan bidrage til at binde Vejle Nord sammen i en energiinfrastruktur med økonomi
og vidensudbytte for alle partner.

Formålet er gennem samarbejde og fælles styrke at arbejde for at minimere energi-
omkostningerne (el, varme, brint og gas) for Vejle Nord virksomhederne, udnytte
områdets energiressourcer mere effektivt og give hele området en grønnere profil,
ved at reducere fossilt energiforbrug og øge andelen af vedvarende energi og dermed
reducere CO2-udledningen.

10

k a pIta lpa k k en

kapital coachinG sikrer, at økonomien følGer med

Når man skal have realiseret sin forretningsidé, skal kapitalen følge med. Det kan en forretningsplan, som fortæller om virksomhedens sigte og muligheder, men også
være, at du allerede er i gang, men mangler kapital for at vækste din virksomhed. hvordan man vil gribe det an. Der er nemlig mange måder at tjene sine penge på.
Der er mange muligheder, men der stilles også mange krav, og vejen til kapital kan
være svær at gennemskue. Det er væsentligt, at du er indstillet på at arbejde seriøst med din forretningsplan,
som er forudsætningen for et videre forløb.
Green Tech Center har en lang række samarbejdspartnerne; både indenfor seed
og venture kapital. Vi tilbyder dig mulighed for et finansieringstjek eller et forløb Tilsvarende kan der være mulighed for at søge om tilskud fra diverse private fonde,
gennem en kapital coach. og Green Tech Center vil gerne hjælpe dig med at finde den rette vej. Der kan for
eksempel være tale om støtte til patentering eller udarbejdelse af prototyper.
Når man kommunikerer til kapitalmarkedet, er det et krav, at man som minimum har

11

k a pIta lpa k k en partnere AKTIVITETER værdi kunde
faktorer relationer
forretninGsplan kunderne
- oG modeller
ressourcer markedsfø-
Udviklingen i markedet sker med stadig større hast, ringskanaler
og for at sikre en god konkurrenceevne skal du evne
at skabe konstant værdi for dine kunder. omkostninger indtægter
Denne foranderlighed kan også være din mulighed for
at udvikle din virksomhed. Business Model er udviklet af Alexander Oosterwalder og Yves Peigner
Du skal have øje for, hvilken forretningsmodel, du
betjener dig af. Eller sagt på en anden måde: hvordan
tjener du pengene? Derudover skal du spørge dig selv
om, hvordan skaber du værdi for dine kunder samtidig
med, at du sikrer din virksomhed et økonomisk godt
fundament, hvor hele tilgangen er innovativ?
Business Model har fokus på det unikke og innovative
og kan være med til at hjælpe din virksomhed videre.
Green Tech Center tilbyder webinarer i Business Model,
og løbende sparring på modellen.

12 partnersk aber

Citat: virksomhedsklynGer
øGer innovationsGraden
“Virksomheder i klynger har 4 gange så stor
sandsynlighed for at være innovative” Omdrejningspunktet i Green Tech Center er åben innovation. Det handler nemlig om at få skabt
nogle konkurrencemæssige fordele. Samarbejde og videndeling på tværs af virksomheder,
Kilde: Virksomheder i klynger, myndigheder og uddannelsesinstitutioner skaber de bedste vilkår for kreativitet og innovation
thomas schøtt, Ph.d Professor Wsr, syddansk Universitet i skabelse af ny viden, nye services og nye produkter.
Green Tech Center har et strategisk samarbejde med:

Copenhagen Cleantech Cluster
Lean Energy Cluster
Vi ønsker, at du får succes med din virksomhed. Derfor har vi samarbejde med aktører indenfor
de andre Green Tech klynger, således du kan være på forkant og få relevant viden.

13

partnersk aber

samarBejde
skaBer vækst

oG Bedre
konkurrenceevne

I tæt tilknytning til Green Tech Center har vi et mentor-
korps, hvor kompetente erhvervsfolk står til rådighed for
iværksættere og yngre virksomheder på vej mod nye mål. Det kan
være ganske nyttigt at få sparring med erfaring, især hvis målet er

ukendt og ressourcerne knappe.

Et mentorskab er en udviklingsproces for to personer – en mentor
og en mentee. Mentor er som regel en erfaren leder,

der i dialog med en mindre erfaren leder støtter dennes
personlige, faglige og forretningsmæssige udvikling.
Det er samtidig en fortrolig læringsarena, hvor du
kan eksperimentere og afprøve nye tanker
og handlinger.

14 InternatIonalIserIng

Vidste du at: internationalt miljø skaBer
GroBund for eksport
De danske virksomheder
inden for Cleantech står for Der er stor efterspørgsel på intelligente energiløsninger i verden omkring os, og danske virksomheder har
16 pct. af eksporten fra et gunstigt udgangspunkt.
Danmark og skaber velstand Dansk Industri har kortlagt at beskæftigelsen i den danske cleantech-sektor viser, at vækstforventningerne er
og beskæftigelse til 95.000 - store og at virksomhederne er bredt til stede i Danmark. Cleantech branchen har et højvækst eksport-
både i de store byområder potentiale; især på nærmarkederne, og på BRIC landene (Brasilien, Rusland, Indien, Kina).
og i de danske udkantsområder. Den større globale udbredelse kræver, at din virksomhed styrker konkurrencekraften og retter blikket mod
fjerne markeder.
Kilde: www.techtrans.dk Vi hjælper dig gerne på eksportmarkedet – eller videre til nye markeder. Der er løbende forskellige støtte-
ordninger, og vi ser gerne nærmere på, hvad der kan passe din virksomhed.

15

InternatIonalIserIng

samarBejde med Bric denmark

BRIC-Denmark er en række partnere inden for international forretningsservice.

Parterne omfatter KPMG, ADVODAN, NIRAS, Mercuri Urval, Lysholtparken, SPAR NORD og Eksportforeningen. Partnerne
har alle kompetencer og erfaring inden for internationalisering af virksomheder. Netværket kan støtte små og mellem-
store danske virksomheder, som ønsker at øge deres eksport, oprette partnerskaber og/eller etablering på de nye
BRIC–markeder Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

En gruppe internationalt orienterede virksomheder har sat sig for at etablere en international funderet netværksgruppe
med viden om BRIC-landene og internationalisering – herunder viden om eksport, outsourcing, projektledelse, finansiering,
etablering af lokale kontakter m.m.

Du kan løbende følge med på www.bric-denmark.com og tilmelde dig Linkedin gruppen: BRIC-Denmark.

Brazil Russia IndIa China

ermarksvej Grejsbjergvej Havrebakken Motorvej - åbnes 2012
Holtumvej
Skelborgvej Birkemosen Rugbakken Grejsvej

Hørupvej Tofteager Keglekærvej Grejs

Hørup Vestermarksvej Nørre Bygade GræKvasærvlænBnggueectth- lebakken 13
Vesterbakken Vinkelager 18
Bakke- Bakkevænget
Grejs Bakke Binkdreolgeedndet LærSkøenvdæerngBeytgade Hovgårdsvej Solkærvej

Vejlevej Enghaven
Keg
Østkrogen Bjerregårdsvej Skovvænget
Gl Viborgvej

442 Hørup Tværvej Grejsdalsvej Find os på facebook!

ogen Møllehusvej
Lerbæk Møllevej
kontakej t Viborgvej
Hans Bundgaards Vej
Lerbæk Skov Hornstrup
Mølleby
Møllebyvej Viborg Hovedvej
Green tech centerMoseby a /s Fidalvej
Hopballevej Hornstrup Solskovvej
Bøgelundvej A C Møllersvej Gl Hornstrupvej

e Skovve j Nytoft Nimvej
Bøgetoft 59

Lerbæk Vestre Skovvej Lerbæk Østr Bøgeagervej Transportvej Voervej
ve j Østjyske Motorvej Trailervej
Grangaard Allé Torvet Sysselvej
Øs terl idevej
Gl Hornstrupvej Dtc Frostvej Maribovej
Dieselvej
Krogsmindeve j Grejsdalsvej
Ho l mshave
Bøgager Smart Grid Living LabHaveforeningenGrundet Gammelmarksvej ken Transitvej Bredal Vestermark
Center bak Stiftsvej Juelsmindevej
ej Kirkeby
Birkelundvej

y Hornstrupv B

Vandværksv ej
Jellingvej Bøgeagervej N E45
Jelling Skov Hover Kirkevej Skrædderbakken Kirkebyvej
tlf: 7642 l0y0s7h9olt~alilnéfo1@0gr~eednkte-c7hc1e0n0teVre.djlkeHover Kirkebyvej
Hopballevej
St Grundet Skovvej Gammelmarksvej Herredsvej Lysholt Roskildevej 23
•  Jørgen Ranlev Nielsen Sy sse l ve j 170
Design Manager www.greentechcenter.dk Hellumvej Helsingørvej
Lyngbakken Bredal Skovvej
Smart Grid Living Lab
Freder ikshøjvej Bjørnekærvej
Søren
Hovervej Smørhul l isvej BoDluunpdosnvtsevj ej Brinckersvej Slibersvej Gl Smedevej
Elvirasvej
Lomholtvej Nobi Kammasvej Tulipvej

Le r bæk ve j Smørhullet Skovgaardsvej St Grundet Skovvej
Frederikshøjvej Grejsdal Dunavej Grundet Ringvej
Lævej Skakvej Store Grundet Alle Lyshol Stiftsvej Horsensvej
Frederikshøj Noersvej Norgesvej
Grejsdalsparken t Allé Fertinvej Haderslevvej
Hummel-Kongsvej Edisonvej Rosas Minde Vej
kærsvej
Lille Høgsholt 442 Grejsdals Vænge DofovejNørremarken SofienbjergvejLøversysselvejStiftsvej
BaunevHeøjjtoft n
Tlf. +45 2134 1371 Karen Bl ixens Vej
Høgsholtvej Hovertoft rieDsolvleej- KløGverurtnodfteetnTværvej EnglandsvejSverigesvej Knud Højgaards Vej Kristian Skous Vej Sysselvej Horsensvej Frugthaven
St Grundet Skovvej Viborgvej Blommehaven
Mail:Høgsholtvej [email protected] Korntoften

Høgsholt IngemannsvviegjsGvreujndt- Bakken Tyttebærhaven
Juulsbjergvej
Saturnvej Minervavej Grønholt svej Blåbærhaven Johannebjergparken
Hovertoften Heibergsvej Islandsvej Kirsebærhaven Rosenhave
Kjeld Abellsvej BInrgovrsaordnsAvnedj ersensvej Grundet Bygade Tyskland
Grejsdalsvej Lertoften Grundet Ringvej Johannes Skous Vej Dandyvej Wittrupvej dsvej
Storegårdsvej Anchersvej Solgave Al le Heg

Sofienbjergvej
Industrivej
Heliosvej Atlasvej Arne Poul sens Østjyske Motorvej Hindbærhaven Brombær-
ET haven
Li l legårdsvej Vej Vej Ringdams Kobbel Moldevej Niels Finsensvej nsgår
Jørgensens Juulsbjergvej
UhrhøjNovavej Skovtof ten
Bakke l yparken Elmevej Overager Smalager
Fabersvej
Blicvheej rs-Lindealle sensvej Stentoften Solkilde Alle Karl Bjarnhofs Vej Håndvær-
kervej
Tmelaer-ksvej
Nordlandsvej Chr Han Grantoften Fyrretoften Julius Thomsensvej 60 PilenRønnKeannsietan-
Hostrupsvej me rsvej
Stjernevej Tuja Alle Boråsvej Bjerreager
Petersmindevej Kingosvej FinlandsvejEl leham

ærsvej
Copyright: Vejle KommGLiulrluennedeotg Naturgas Midt-Nord / Kortcenter.dkEllensvej BøgEegnen Hylden Boesvangen Majsvangen Bredager

Høgsholtvej Lundevej Valdemar Poulsensvej Nordvangen
Egevej
Junovej Vegavej Petershøjvej Bangs St GrunHdeavt eSfkoorevvneinj gen Nordly Grydevangen Hældagervej Snareager
Orionvej Alle Munkevej
Julius Jepsens Vej Gaiavej Bøgevej Bredballe Mark Vej
Aakj
UhreRugballevej Gemmavej Citadelvej AntosnenBsevrenjt- Prangerager Storager
Trojavej Plutovej Jupitervej Birkevej Pogevangen Bryggervangen
Grundet Bygade Kornager
Uranusvej Siriusvej Marsvej Søvej Lindestræde Isabellahøj Kildeparken Horsvangen Toftevangen
Ceresvej Neptunvej
Hermesvej Venusvej Moldevej
Adonisvej ApollovejHelsebakken Grønningen Merkurvej Slugten S kovve j en Beriderbakken Tjørnestræde Horsensvej Niels Bohrs Vej Nordvej Nordtoftevej Damager
Pandoravej Chr Winthersvej Åstræde Åvang Grejsdalsvej Grundet Bakke Dianavej
Erosvej VesPtaalvlaesj vej Højbovej Rønnestræde Nørremark Humlevangen
Medeavej Ledavej AhoKransvteajnievejUdsigtenUhrskovvej Center Elsdyrvej
Lønnestræde Herme Skelvangen
Gaiavej Mosevej Nørrekær Lervangen Bredballe Center Tueager Bakkeager Slotsager
Jellingvej Ha Nør reskov Huse Boelskilde
•  JTBMelufaa.sinl+i:ne4eJt5sKtse@2DK9gerr2Øsievt1seneegtålner6od tnp0esm9ceh0encnetnMtearn.Tdarækdgballee r NørreskovStenagervænget Solbakken Fjordglimt Ellestræde Naurst ræde Falkevej Bogfinkevej ve devangen Underager Lille- Tirsbækvej
Ørnevej Uglevej Bredballe Byvej ager
Grejsåvænget Havelodden Antilopevej Tranevej Nørremarksvej
Medeavej j MirAasbkeelssttrrææddee Hejrevej H Smedevangen
UhNrosrkdorvevVeji Ny Grejsdalsvej
l lave PopApbeillvdevjej Åp ar ken Hasselstræde Sikavej BRæevnesrvdyerjrevvejæng leitnve j Ørnebjergvej Klokkeager
Gl JellinJgevllienjgvej H Dybbølvej Plovager
Smar agdve j Dalgade Gl Kongevej Buchsvej Hægestræde Stadion Alle Nørre Alle Jægervænget Nørrebjerget Markvangetænrmosevej Bredballe Grønbotoften Grønager Runeager
Olgas Vej Abildstræde ans Vej Helligkildevej Egernvej Nørrediget Græsvangen Tornager
Vårager
Sofievej Kirsebærstræde Horsensvej Kong HaveSf okryetnteinhguesnveNjeønr reskov Raadyrvej Husager
Romsgaardsvej Tirsbæk Strandvej Hjortevej Bakkekammen Kystager
Østengårdvej LilleGrundet Hulvej Hørvangen Bækager Spangager
Nørre Have Svineryggen S
Frederik Jensensvej Knudsgade ldsgade Thyrasgade Skjo Svan- MindegadePladsChristiansmindOen2eJsoBghoaaudnleVe-SVevsakaÅtorrrdedkleeæeEgnvrnaeegdFtjveleejgmaSVdøeedndermåeaVOnraslgdO1MBaed-laeKe2rgliaobFssaOtrePnerrjklFalgaaelgseadnggaLdsPbadeegordVehræyegeOmdsseattee1nTrtR-obnAhrårVsFonovd-egolreæshpadlRFtdgudagiåOeasessKeGddgpk-stVNriheaøaeraK1PøikssdurgraeisgrsesrePealtkaiAa-gnolgnaebddagrededsgevssnlGe-oaegnPudteasneldahpBedilOalasNdPVndgVsøesa2loroaregdHleldmmnåetøsoreejrbdvrrsss--GHenaOOvnNS1euK1ptkzaHoahbovraNbkrgnTvOøeeasrnolgnrdteealoHde1bdgfrovetoFalagmDadagFeecdetnereneetnFHdjoevSrniddksgeyaOgtdSateetdo2herØumsrgsgaNtadeodedOresdgkaa2djeTenrKeSrsotcrgahenonwdOgsagad2deDeammenPaDrNkydvØSrersksjkRoTtuReovvermævøvlaVedesndekjgHdilduSelevvaejjebaBssøignoemt evveejjEnggadeGoBremrisdgeardbeakken Nørremarksvej Broagervej
Niels Bent- Svendsgade holms- Skovlyvej Mysundevej Olaf Ryesvej
zens Alle Vestbanevej gade Haraldsgade Husumvej SanNkieellms aKrjkevldesjensvej

Præstegårdsvej Egnaga-rds- Vardevej Danasvej Borgm Mad- Solvej Hirseager Nederager
Sleldevej vej Nymarksvej Dalvej sens Gade
Glentevej NsieelnsTsRPbrVæaaeVealdldVejkien-jehræk-suetrsklsvvæveeejrjej t Kærvej Karsevej Krusemyntevej Roarsvej Spinderigade Linnemanns- Kirkebakken
Krogagervej Holmevej Borgvej Timianvej Helgesvej gade Alpevej
Rosmarinvej Signesvej
28 Dildvej Kjærs- Steensens Vej
gaarden

Bakkeglimt SilkehalevejHavesangervej Engvej Nyboesgade Odinsgade Aagade Staldgaardsgade Plantagevej Brønsbjergvej Vangeager
Margrethevej Vedelsgade Vestergade Skovager

Gulkrog
Knabberupvej Dalglimt Svalevej Spurvevej Spættevej Fuglevej ulkrogpalandetosrve t HersKledabelksrbigvraæejdne- de r yggen Hældagervej Højsletten
Rørsangervej Tønnesgade Højstrupvej
Knabberupvej Rubjergvej Brisevej Fjordtoften Langagervej
Rug Vardevej Mølgårdsvej
Degnevænget Bommerhavevej Skovglimt Solsortevej Løvsangervej Musvitvej Bygvænget Chr Jensens Vej Ydunsgade WinpldfadHelsadev-nnHea-nseLnasSnøGggdelaidnFijeeordmarken Worsaaesgade fletBharsdgeand-e ValløVeesdØgsatSdkeerrabraonignagdeen Hø j BjergetVinbjergvej Tirsbjergvej SelsbjergBillensteinsvej
væn ge t Borchs Alle Dyrehegnet Strandgaardsvej Seligmannsvej
Merianvej akken Toppen
UdesensvMejoselund Ulvedalen Beckersvej
Sønderskovvej Sleldeparken Fugleb
Jennumvej En g b a Åsvinget Jernbanegade Ved Bølgen Viemosevej Fasanvej s vej Skippervej Rosenvænget
Bakk e Krogagervej Ski bsbr oen Ådalsvej Boulevarden Lehmannsvej Met t eSmvaoSnsmveeao-vnseeej-n Stejlbjergparken Kaptajn Bertelsensv
Vardevej Stenhøjen nnegade VmeodsVenie- Sol ve j Forups vej S Jeppes s e svej Sønderlidevej
28 Åbrinken SøndergadFjeellegadeTorvegade Dæmningen Ekk l en Ringvejen Mosebakken SolvængeAt lrøesveSjtrandvejen Strandengen tejl b TagSeisvveerAtjsWnvdeielljirasmensvej Hessvej Ki lde
JGacaoSdbetrsæde oda Kr in t el svej Lou i

l yst kke n Buldalen Bredstenvej Nordaas rkaj Kahytsvej Baadekajen Engmes- jergvej
Wi l ly Sørensens tervej
Kranvej Bybækvej
Skibet Bakkevej gLaoldleands-gFaRydeeiennsh-olDdtasnPmlaardkssgade Brønsoddevej Dampskibsvejen Jørgasvej
Jyllandsgade Drag Dro shoved Brønsvigvej

Skibet Vilstrup Skov I samarbejde med:Bredstenvej Enghavevej Sønder- Borgvold Falstersgade Trækkestien Sydkajen
torv Møllegade Jeppe Jensensgade

O2 Damhaven O2 Sønderbrogade Gammelhavn O1 Pakhusgade Sdr Tværkaj
Jernvej
Bredstenvej Aasen Sjællandsgade Stålvej
aardsgade BjeLrilglegadFeredericiagade
Frøkær Skovvej Rhoeldigs-vej Ribegade Blegg Fredericiavej O2
Gl Ribe ve j
Kiddesvej
Toftekæret St Bjergg a e
KonPgeednesrKshæorlm VEJLESkibetvej Toldbodvej
Teglgaardsvej Jagtvej Ved Ternevej
O2
Skovbakken Ømkulevej SætLeierenn Ki ldevang Vandværke
Løjpen t snaps
Duevej Drosselvej d Mølholmsdalen mve j Ibæk Strandvej
Høgevej Ager
Ribe Landevej Bøgevang Foran Møllen Mølhol Brummveerjsvej Platzvej Mågevej
Lærkevej Koldingvej Tidseltoft
Haveforen i n g e KHoanvgefeonrsenKinærgenSdr Vang Skansen Sdr Villavej Banevang
Engvasen Pilevænget
Ilderkærvej 417 Haveforeningen StampesvejHøjmarken en Ved Banen
Lupinvej Fun Dorns
n Sandag ergård Buen der s vej Brynet Højvangvej Parallelvej vej
Ribe Landevej Askevænget Bakkevej Teglvær ksvej
Ruevej Sandagervej Snerlevej Egevang Løngangen Rønsvej
St i
Hasselvænget SøndermarksvLejøgitmark Tværvej Rønsled
Fyrreparken
Tulipanvej Bellisvej Erantisvej Pr imu lave j Ellevang Hyldevej Tjørnevej Svinget Fredericiavej Mølholm
Valmuevej Pedersholms Allé KlinteveAj nemonevej Mag noliavej Mejsevej
Sandtoften Mørkedalsvej Solsikkevej Rosenvej Niels Skousvej TvendNeyvveejj
Irisvej OleRøSmkeorsvvkerjogenJørgen Sørensensvej
Syrenvej Miravej
Violvej PaSrøBkHreeoteltnngyserAellnSeøernensensvej

Jerlevvej LiljeEvneeKjbæærrmveinjdevej KløvervejFlorasvej JensMeølnlservej Niels Skousvej Hesselhøj Rønshovedvej
Gyvelvej Sandhøjen HesseHlaegsseer lkrog
Skovmøllevej Fyrrestien Kikkenborg Ved Vandtaarnet Mindevej Badevænget Ibæk Ibæk Strandvej
Nørre Kirsebærvej
Brunhøj Gl Skibetvej Vilstrup 417 Højen Skovvej Gartnervænget Hesselvang Ravnsbækvej
BloEmsstkehrolvtvænægnegtet
Nøddevænget

Ribe Landevej Højen Skov Be r te l Nielsens VejEgelyAl le Hesseltoft Ravnsbæk
Allé Vindinggård-
Hulvejen Skov parken Lido Alle Mølholm Landevej Tankegangen Hesselkær kløDfjtvæevjle- Navervej

devældsvej Sønderskov AFljleeldvigs Krathave Hesselbjerg Stønnekærvej
Slots Alle Hørmøllevej
Brundalen Bakkedraget Vindinggård Ringvej Kilen KorshaveTværhave Vesterkant Stenhoved
Engdal sba Hestehave Møgelholt
Kil Skovhøjen Absalonsvej Vin dinggård Center
Tvedvej Grønvang
Ribe Søndermarksvej Rusen
K arensdalvej Landevej Esbern Snares Vej JædersbLæukndhusvej Stenkisten
kke n
Filippavej GrønlanGdlsuvdesjmindevej Peter Freuchensvej FNriadntjsoef nsvejHans Egedesvej HagHeønesgvhej ej Kirsten Pi i ls Vej Ulvekæden Ulvehavevej Bellevuevej
Jerlev Hedevej Pomonavej Knud Rasmussensvej Storhaven Vidtskue Vej
Æblehaven Grønnedalen Ulvevænget Vinding Skov
Gl Kolding Landevej Tyttebærvej Munkebjerg
Liden Gunvers VMEyrliicuhssensvej Niels Bugges Vej Bblåæ- rvej
TaulsvejJBørrøgnelnundsvej Dronning Bøgeparken
Dagmars Vej Junker Stranges Vej Rørhaven

Rosengårds Alle Jomfru Ingefreds Vej Vindingvej 61 Karetmagervej Skomagervej Munkebjergvej Munkebjerg
Niels Bødkervej Pottemagervej Skovene
Thulevej Juels
Vej Marie
Højen Skovvej Grubbes Østjyske Motorvej
Prins
Løget Dam Otte Ruds Buris Vej Svend Dyrings Niels Ebbesen Skøn Valborgs V Vej

170 Umanakve Løget Høj Vej Soldalen Ladegårdsve vej Ibækve
Jens G
Ridder
Stigs Vej


Click to View FlipBook Version