The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by baahow, 2021-05-23 23:40:55

Flipped Classroom

SLIDE KBAT SKTP 2020

SK TIARA PERMAI
JALAN 8/18A TAMAN MASTIARA

51200 KUALA LUMPUR

PELAN TINDAKAN
PENGURUSAN DAN PERLAKSANAAN
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) 2020

SEKOLAH KEBANGSAAN TIARA PERMAI
51200 KUALA LUMPUR

SK TIARA PERMAI
JALAN 8/18A TAMAN MASTIARA

50320 KUALA LUMPUR

MAKLUMAT UMUM
SEKOLAH KEBANGSAAN TIARA PERMAI

52100 KUALA LUMPUR

CARTA ORGANISASI
SEKOLAH

1

PROFIL
SEKOLAH

2

CARTA
JAWATANKUASA
PEMANDU KBAT

SEKOLAH

3

VISI KBAT

PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

4

MISI KBAT

MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI
ASPIRASI NEGARA

5

MATLAMAT KBAT

Meningkatkan kualiti pendidikan yang
cemerlang melalui pelaksanaan PAK 21
dan memperkasa pembudayaan amalan
KBAT dalam kalangan warga sekolah.

6

LOGO SEKOLAH

7

MOTO SEKOLAH

“SKTP Peneraju
Kecemerlangan”

8

KEBITARAAN SEKOLAH (BOLA SEPAK)

9

KEBITARAAN SEKOLAH (BOLA SEPAK)

PENCAPAIAN

1. JOHAN KEJOHANAN BOLA SEPAK LUAR MUSIM BAWAH 11 TAHUN MSSWPKL PERINGKAT ZON
SENTUL 2018

2. TEMPAT KETIGA KEJOHANAN BOLA SEPAK MSSWPKL BAWAH 12 TAHUN PERINGKAT ZON SENTUL
2019

3. JOHAN KEJOHANAN BOLA SEPAK KPM-YAYASAN BANK RAKYAT BAWAH 11 TAHUN PERINGKAT
ZON SENTUL 2019

4. JOHAN KEJOHANAN LIGA PENALTI PIALA YDP PIBG SK JALAN GURNEY 2 BAWAH 11 TAHUN 2019
5. TEMPAT KETIGA KEJOHANAN BOLA SEPAK 7 SEBELAH MSSWPKL BAWAH 11 TAHUN PERINGKAT

ZON SENTUL 2019
6. TEMPAT KETIGA KEJOHANAN LIGA PENALTI ANJURAN PIBG SK WANGSA JAYA 2020 10

KEBITARAAN SEKOLAH (SKYPE IN THE CLASSROOM)

11

KEBITARAAN SEKOLAH (SKYPE IN THE CLASSROOM)

PENCAPAIAN

Jaringan Melalui Skype:
1. NASA - Soalan Nur Asdanishya antara 20 soalan yang terpilih untuk diajukan kepada astronaut di International Space
Station (4 Mac 2020)
2. SKTP-Ice Queen (9 September 2020)
3. SKTP-Sakuranomiya Japan High School (24 Sept 2020)

Jaringan Melalui Teams Meeting:
1. e-Class Bahasa Arab (3 kali). Murid Tahun 6 bersama Muallima Asmae dari Morocco (Mei 2020)
2. e-Class Bahasa Perancis (2 kali). Murid Tahun 6 bersama Professuer Asmae dari Morocco (Jun 2020)

Microsoft Global Learning Connection (10-11 Nov 2020) 12
1. SKTP-DAV Public School, India
2. SKTP- Teacher Mpho, Lesotho
3. SKTP- Szkoła Podstawowa, Poland
4. SKTP-Students College, Vietnam
5. SKTP-Wanfu School, Taipei, Taiwan

SK TIARA PERMAI
JALAN 8/18A TAMAN MASTIARA

50320 KUALA LUMPUR

DOKUMEN POLISI
SEKOLAH KEBANGSAAN TIARA PERMAI

52100 KUALA LUMPUR

JADUAL SWOT - KURIKULUM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - SKTP merupakan Sekolah TS25. Mempunyai peruntukan khas W1 - Dokumen Standard Kurikulum masih kurang dikuasai oleh guru-
untuk program peningkatan prestasi murid. guru.
S2 - Unit Kurikulum mempunyai Buku Dasar Pengurusan Kurikulum. W2 - Motivasi pelajar dalam pelajaran adalah rendah. Pelajar kurang
S3 - Mempunyai Buku Perancangan Strategik Unit Kurikulum. membuat ulangkaji sendiri.
S4 - Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan dikemaskini. W3 - Pelajar sukar memahami konsep KBAT dalam pembelajaran.
S5 - Pemantauan PdPc dilakukan secara berjadual dan dibentangkan W4 - Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak sistematik.
kepada guru-guru. W5 - Minat pelajar dalam sesetangah mata pelajaran, sederhana.

PELUANG (O) CABARAN / ANCAMAN (T)

O1 - Mempunyai guru yang berpengalaman menyemak kertas UPSR T1 - Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi pelajar
O2 - Sokongan daripada pihak sekolah & PIBG bersikap negatif terhadap pelajaran
O3 - Ibu bapa yang mengambil berat terhadap pelajaran anak-anak T2 - Murid kurang mengambil bahagian dalam PdPc berasaskan
dan telah dimaklumkan berkenaan KBAT subjek yang mereka pelajari.
O4 - Sekolah yang kondusif dan mempunyai kemudahan yang cukup. T3 - Gejala malas dalam kalangan pelajar semakin menjadi-jadi
T4 - Kurang dorongan daripada ibu bapa.

13

JADUAL SWOT - PEDAGOGI

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi – Tools W1 - Masih ada guru yang kurang menggunakan aktiviti berpusatkan
PAK 21 murid dan masih berpusatkan guru – Pelaksanaan PAK 21
S2 - Peruntukkan PCg yang mencukupi untuk pembelian bahan bantu W2 - Pelajar masih kurang menguasai soalan yang berbentuk KBAT
belajar (BBM) W3 - Masih ada guru yang kurang faham tentang teknik penyoalan
S3 - Bilik-bilik Khas yang yang kondusif ke arah PAK 21 KBAT dan bagaimana KBAT hendak diselitkan dalam PdPc.
S4 - RPH yang seragam untuk semua panitia telah disediakan W4 - Guru banyak meninggalkan kelas kerana komitmen luar atas
S5 - Guru-guru berpengalaman dan mengajar mengikut opsyen. urusan rasmi.
S6 - Sokongan kuat daripada pentadbir, PIBG dan pihak luar
CABARAN / ANCAMAN (T)
PELUANG (O)
T1 - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat.
O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti T2 - Keluarga murid berpendapatan rendah kemudahan penggunaan
PDRM, Bomba, dll. ICT di rumah adalah terhad.
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat. T3 - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa yang mudah dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu
memberikan kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. pelajaran dan kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah
O4 - Kemudahan internet setempat. disiplin.

14

JADUAL SWOT - PENTAKSIRAN

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - JK Penilaian dan pentaksiran ada ditubuhkan dan diuruskan W1 - Guru kurang mahir membina item berdasarkan JSU / JSI.
dengan baik. W2 - Kelas tambahan lebih berfokus kepada kelas peperiksaan sahaja
S2 - Pengurusan peperiksaan yang sistematik dan lancar – sistem fail. W3 - Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT dalam
S3 - Takwim dan jadual pentaksiran dikeluarkan dan diedarkan. penyediaan soalan peperiksaan.
S4 - Analisis dan post mortem untuk setiap kali peperiksaan dijalankan W4 - Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan pentaksiran
S5 - Program-program peningkatan prestasi pelajar dijalankan. KBAT masih kurang.
W5 - Pentaksiran PBD masih belum difahami oleh semua guru.

PELUANG (O) CABARAN / ANCAMAN (T)

O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti T1 - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat.
PDRM, Bomba, dll T2 - Keluarga murid berpendapatan rendah kemudahan penggunaan
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat. ICT di rumah adalah terhad.
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan T3 - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu
O4 - Kemudahan internet setempat. pelajaran dan kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah
disiplin.

15

JADUAL SWOT - KOKURIKULUM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - Terdapat 3 orang guru yang merupakan jurulatih daerah dan W1 - Peralatan kurang mencukupi seperti peralatan untuk sukan dan
negeri. permainan, pasukan pakaian seragam
S2 - Padang dan gelanggang permainan yang mencukupi. W2 - Tiada pencapaian peringkat kebangsaan .W3 - Ada sebilangan
S3 - Kehadiran hampir 80% kerana pelajar tinggal berhampiran dan pelajar yang pasif dan kurang berminat menyertai aktiviti-aktiviti yang
mempunyai kelas KAFA di tempat yang sama setelah tamat dijalankan.
kokurikulum. W4 - Komitmen sebahagian guru penasihat agak kurang dalam
. memantapkan lagi unit masing-masing.

PELUANG (O) CABARAN / ANCAMAN (T)

O1 - Pemantauan yang bersistematik dan berterusan dilaksanakan T1 - Ibu bapa sendiri kurang memberi galakan terhadap penyertaan
oleh pentadbir. anak-anak dalam kegiatan kokurikulum.
O2 - Ibu bapa memberi sumbangan kepakaran jurulatih. T2 - Tempoh / masa latihan yang tidak mencukupi sebelum menyertai
O3 - Latihan oleh MFDP membantu meningkatkan kemahiran bola pertandingan.
sepak.. T3 - Pertindanan waktu antara kelas KAFA dan aktiviti KO kurikulum.
O4 - Pemberian anugerah kecemerlangan kokurikulum sebagai
galakan kepada murid dan guru. 16

JADUAL SWOT - SOKONGAN KOMUNITI DAN SWASTA

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - AJK PIBG SKTP ditubuhkan dan berjalan dengan baik W1 - Sokongan komuniti yang terhad dalam memberi bantuan atau
S2 - Kewangan PIBG yang agak kukuh dan boleh menampung kemudahan TMK untuk meningkatkan aktiviti KBAT.
sebahagian perbelanjaan untuk kecemerlangan pelajar. W2- Kurang penerokaan berkaitan ICT dalam kalangan guru dan
S3 - Semua AJK PIBG terlibat aktif dalam program yang dijalankan. murid.
S4 - Ada kemudahan bilik PIBG.
S5 - Sentiasa mengadakan jalinan dan jaringan dengan komuniti luar CABARAN / ANCAMAN (T)
seperti PDRM, dan lain-lain.
S6 - Sokongan kuat daripada pentadbir, PIBG dan pihak luar. T1 - Kurang mendapat sambutan masyarakat setempat
T2 - Usaha mencari tajaan / sumbangan kewangan dan kepakaran
PELUANG (O) kurang usaha.
T3 - Perlaksanaan program-program yang berkaitan KBAT sukar
O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar. dilaksanakan oleh komuniti luar bersama dengan pihak sekolah
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat. kerana kekangan masa dan pertindihan masa.
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa, mudah memberikan
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. 17
O4 - Galakkan penglibatan secara berterusan oleh sektor swasta dan
komuniti dalam aktiviti melibatkan KBAT.

JADUAL SWOT - BINA UPAYA

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - Unit LADAP yang diurus dengan baik – fail yang lengkap. W1 - Sikap guru yang tidak cakna akan pengisian secara talian kursus-
S2 - Takwim LADAP disediakan untuk sepanjang tahun merangkumi kursus yang pernah dihadiri (SPLKPM).
semua aspek keperluan kursus. W2 - Guru kurang bermotivasi untuk mencari Latihan dan
S3 - Surat panggilan, laporan dan analisis keberkesanan LADAP pembelajaran secara terarah kendiri
disediakan. W3 - Guru kurang bermotivasi untuk mewujudkan inovasi dalam
S4 - Tempat kursus, mesyuarat, taklimat dan bengkel di SKTP sangat pengajaran mereka.
selesa dan lengkap dengan kemudahan LCD dan PA sistem. W5 - Sumber kewangan yang terhad.
S5 - Guru-guru sentiasa bekerjasama dan memberi komitmen yang jitu
dalam semua LADAP yang dijalankan.

PELUANG (O) CABARAN / ANCAMAN (T)

O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti T1 - Bilangan guru yang mahir dalam sesuatu bidang agak kurang
PDRM, Bomba, dll T2 - Bergantung kepada penceramah luar untuk program peningkatan
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat. profesionalisme guru.
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan T3 - Sikap pelajar yang sukar diubah.
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan.
O4 - Kemudahan internet setempat. 18

JADUAL SWOT - SUMBER

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)

S1 - SKTP mempunyai talian internet yang baik – internet mudah W1 - 30% guru masih menggunakan pedagogi lama iaitu guru
untuk diakses. memberi penerangan dan pelajar mendengar.
S2 - Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi – Tools W2 - Bilangan LCD yang agak terhad untuk digunakan semasa PdPc.
PAK 21 W3 - Bahan digital untuk dijadikan BBM kurang dan tidak memenuhi
S3 - Bilik-bilik Khas yang yang kondusif ke arah PAK 21 keperluan semasa
S4 - PSS yang lengkap dan kondusif W4 - Eduweb TV / CikgooTube / Astro Njoy tidak digunakan
S5 - Banyak terdapat laman web yang memberi peluang kepada sepenunya.
pelajar mencari pelbagai sumber maklumat utk pembelajaran.
CABARAN / ANCAMAN (T)
PELUANG (O)
T1 - Komputer di makmal tidak mencukupi untuk pelaksanaan pdpc
O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar seperti
PDRM, Bomba, dll menggunakan ICT
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat.
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah memberikan T2 - Beberapa LCD telah rosak dan kos penyelenggaraannya sangat
kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan.
O4 - Kemudahan internet setempat. tinggi.

T3 - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial secara meluas

dan terpengaruh dengan gejala sosial yang boleh menganggu

pelajaran dan kegiatan kokurikulum seterusnya meningkatkan masalah

disiplin. 19

MATRIK TOWS - KURIKULUM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 - SKTP merupakan Sekolah TS25. Mempunyai peruntukan W1 - Dokumen Standard Kurikulum masih kurang dikuasai
khas untuk program peningkatan prestasi murid. oleh guru-guru.
S2 - Unit Kurikulum mempunyai Buku Dasar Pengurusan W2 - Motivasi pelajar dalam pelajaran adalah rendah. Pelajar
Kurikulum. kurang membuat ulangkaji sendiri.
S3 - Mempunyai Buku Perancangan Strategik Unit Kurikulum. W3 - Pelajar sukar memahami konsep KBAT dalam
S4 - Pengurusan Fail Panitia yang sistematik dan dikemaskini. pembelajaran.
S5 - Pemantauan PdPc dilakukan secara berjadual dan W4 - Teknik belajar dan ulangkaji yang tidak sistematik.
dibentangkan kepada guru-guru. W5 - Minat pelajar dalam sesetengah mata pelajaran,
sederhana.

PELUANG (O) S+O W+O
O1 - Mempunyai guru yang berpengalaman untuk menyemak S1+S2+O1+O2+S3+S5
kertas UPSR W2 + W3 + W5 + O1 + O3
O2 - Sokongan daripada pihak sekolah & PIBG Memperkasakan sekolah untuk mengupayakan guru yang
O3 - Ibu bapa yang mengambil berat terhadap pelajaran berpengalaman dengan sokongan pihak sekolah dan PIBG Mengoptimunkan pengalaman guru untuk mengatasi masalah
anak-anak dan telah dimaklumkan berkenaan KBAT dengan pelbagai kemudahan dan pengurusan yang ada untuk murid-murid. Berbincang dengan ibu bapa bagi mengatasi
O4 -Sekolah yang kondusif dan mempunyai kemudahan yang masalah disiplin pelajar melalui perjumpaan dan siaran yang
cukup. memantapkan kurikulum. diberikan.

CABARAN (T) S+T W+T
T1 - Pengaruh luar seperti rakan sebaya yang mempengaruhi
pelajar bersikap negatif terhadap pelajaran S1 + T1 + T3 W1 + W2 + W3 + T2 + T3
T2 - Murid kurang mengambil bahagian dalam PdPc
berasaskan subjek yang mereka pelajari. Guru-guru boleh memberi bimbingan kepada murid-murid Meningkatkan keupayaan guru-guru untuk memotivasi dan
T3 - Gejala malas dalam kalangan pelajar semakin menjadi- untuk mewujudkan keharmonian di sekolah agar murid membimbing murid-murid melalui pelbagai program yang
jadi seronok untuk ke sekolah.
T4 - Kurang dorongan daripada ibu bapa. dirancan2g.0

MATRIKS TOWS - PEDAGOGI

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 - Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi – W1 - Masih ada guru yang kurang menggunakan aktiviti
Tools PAK 21 berpusatkan murid dan masih berpusatkan guru –
S2 - Peruntukkan PCg yang mencukupi untuk pembelian Pelaksanaan PAK 21
bahan bantu belajar (BBM) W2 - Pelajar masih kurang menguasai soalan yang berbentuk
S3 - Bilik-bilik Khas yang yang kondusif ke arah PAK 21 KBAT
S4 - RPH yang seragam untuk semua panitia telah disediakan W3 - Masih ada guru yang kurang faham tentang teknik
S5 - Guru-guru berpengalaman dan mengajar mengikut penyoalan KBAT dan bagaimana KBAT hendak diselitkan
opsyen. dalam PdPc.
S6 - Sokongan kuat daripada pentadbir, PIBG dan pihak luar W4 - Guru banyak meninggalkan kelas kerana komitmen luar
atas urusan rasmi.

PELUANG (O) S+O W+O
O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar S1+S2++S3+S4+ S5+S6 +O1+O2+O3 W1 + W2 + O1 + O3
seperti PDRM, Bomba, dll. Mengoptimunkan prasarana sekolah yang serba lengkap
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat. dengan jalinan dan sumbangan serta sokongan kuat yang Memantapkan guru dan murid dalam penguasaan PdPc
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa yang mudah KBAT dengan jalinan dan jaringan intitusi luar.
memberikan kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. ada.
O4 - Kemudahan internet setempat.

CABARAN (T) S+T W+T
T1 - Kurang mendapat perhatian masyarakat setempat.
T2 - Keluarga murid berpendapatan rendah kemudahan S5 + T1 + T2+T3 W1 + W2 + W3 +T1+ T2 + T3
penggunaan ICT di rumah adalah terhad. Mengoptimunkan guru-guru untuk mewujudkan keharmonian
T3 - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial di sekolah agar murid seronok belajar dan datang ke sekolah. Memperkasakan guru-guru untuk menandani masalah murid
secara meluas dan terpengaruh dengan gejala sosial yang dengan mempelbagaikan bidang pengajaran.
boleh menganggu pelajaran dan kegiatan kokurikulum
seterusnya meningkatkan masalah disiplin. 21

MATRIKS TOWS - PENTAKSIRAN

PELUANG (O) KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar S1 - JK Penilaian dan pentaksiran ada ditubuhkan dan W1 - Guru kurang mahir membina item berdasarkan JSU /
seperti PDRM, Bomba, dll diuruskan dengan baik. JSI.
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan S2 - Pengurusan peperiksaan yang sistematik dan lancar – W2 - Kelas tambahan lebih berfokus kepada kelas
korporat. sistem fail. peperiksaan sahaja
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah S3 - Takwim dan jadual pentaksiran dikeluarkan dan W3 - Guru masih kurang mahir membina soalan KBAT
memberikan kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. diedarkan. dalam penyediaan soalan peperiksaan.
O4 - Kemudahan internet setempat. S4 - Analisis dan post mortem untuk setiap kali peperiksaan W4 - Ilmu dan kemahiran guru berkaitan pelaksanaan
dijalankan pentaksiran KBAT masih kurang.
CABARAN (T) S5 - Program-program peningkatan prestasi pelajar W5 - Pentaksiran PBD masih belum difahami oleh semua
T1 - Ibu bapa sendiri kurang memberi galakan terhadap dijalankan. guru.
penyertaan anak-anak dalam kegiatan kokurikulum.
T2 - Tempoh / masa latihan yang tidak mencukupi sebelum S+O W+O
menyertai pertandingan. S1+ S5+S6 +O1+O2 W1 + W3+W4+W5 + O1 + O2
T3 - Pertindanan waktu antara kelas KAFA dan aktiviti KO Mengoptimunkan pengurusan jawatankuasa peperiksaan Memantapkan guru dengan pelbagai kaedah melalui LADAP
kurikulum. sekolah dengan peluang jaringan dan jalinan melalui e dengan kerjasama jalinan dan jaringan luar.
sarana untuk menghasilkan keputusan yang cemerlang
dalam peperiksaan UPSR dan PBD.

S+T W+T
W1 + W2 + W3 +T1+ T2 + T3
S3 + T1 + T2+T3
Menyelaraskan takwim sekolah dengan aktiviti yang Memperkasakan guru-guru untuk meningkatkan tahap
dirancang agar ibubapa dan murid dapat memberikan pencapaian murid melalui penguasaan soalan KBAT

komitmen. 22

MATRIKS TOW - KOKURIKULUM

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 - Terdapat 3 orang guru yang merupakan jurulatih daerah W1 - Peralatan kurang mencukupi seperti peralatan untuk
dan negeri. sukan dan permainan, pasukan pakaian seragam
S2 - Padang dan gelanggang permainan yang mencukupi. W2 - Tiada pencapaian peringkat kebangsaan
S3 - Kehadiran hampir 80% kerana pelajar tinggal .W3 - Ada sebilangan pelajar yang pasif dan kurang
berhampiran dan mempunyai kelas KAFA di tempat yang berminat menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan.
sama setelah tamat kokurikulum. W4 - Komitmen sebahagian guru penasihat agak kurang
. dalam memantapkan lagi unit masing-masing.

PELUANG (O) S+O W+O
O1 - Pemantauan yang bersistematik dan berterusan S1+S2++S3 +O1+O2+O3 W2 + W3+W4+O1 + O2+O3+O4
dilaksanakan oleh pentadbir. Mengoptimunkan prasarana sekolah yang serba lengkap
O2 - Ibu bapa memberi sumbangan kepakaran jurulatih. dengan jalinan dan sumbangan serta sokongan kuat yang Memantapkan pencapaian guru dan murid dengan hubungan
O3 - Latihan oleh MFDP membantu meningkatkan kemahiran baik melalui jalinan dan jaringan intitusi luar.
bola sepak.. ada.
O4 - Pemberian anugerah kecemerlangan kokurikulum
sebagai galakan kepada murid dan guru.

CABARAN (T) S+T W+T
T1 - Ibu bapa sendiri kurang memberi galakan terhadap
penyertaan anak-anak dalam kegiatan kokurikulum. S1+S2+S3 + T1 + T2 W1 + W2 + W3 +T1+ T2
T2 - Tempoh / masa latihan yang tidak mencukupi sebelum Mendayagunakan guru-guru dan prasarana sekolah untuk Memperkasakan guru-guru agar hasrat sekolah seiring
menyertai pertandingan. menarik minat ibubapa memberikan sokongan kepada aktiviti
T3 - Pertindanan waktu antara kelas KAFA dan aktiviti KO dengan hasrat ibubapa.
kurikulum. koko.
23

MATRIKS TOW - SOKONGAN KOMUNITI DAN
SWASTA

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 - AJK PIBG SKTP ditubuhkan dan berjalan dengan baik W1 - Sokongan komuniti yang terhad dalam memberi
S2 - Kewangan PIBG yang agak kukuh dan boleh bantuan atau kemudahan TMK untuk meningkatkan aktiviti
menampung sebahagian perbelanjaan untuk kecemerlangan KBAT.
pelajar. W2- Kurang penerokaan berkaitan ICT dalam kalangan guru
S3 - Semua AJK PIBG terlibat aktif dalam program yang dan murid.
dijalankan.
S4 - Ada kemudahan bilik PIBG.
S5 - Sentiasa mengadakan jalinan dan jaringan dengan
komuniti luar seperti PDRM, dan lain-lain.
S6 - Sokongan kuat daripada pentadbir, PIBG dan pihak luar.

PELUANG (O) S+O W+O
O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar. S1+S2++S3+ S5+S6 +O1+O2+O3 W1 + + O1 + O2+O3+O4
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan Sokongan dari PIBG dan pihak sekolah menghasilkan
korporat. kerjasama yang baik yang memantapkan kecemerlangan Kerjasama yang erat dari pelbagai pihak dapat membantu
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa, mudah untuk meningkatkan kemudahan TMK
memberikan kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. pihak sekolah.
O4 - Galakkan penglibatan secara berterusan oleh sektor
swasta dan komuniti dalam aktiviti melibatkan KBAT.

CABARAN (T) S+T W+T
. W1 + W2 + W3 +T1+ T2 + T3
T1 - Kurang mendapat sambutan masyarakat setempat S1 + S2+S5+T1 + T2+T3
T2 - Usaha mencari tajaan / sumbangan kewangan dan Meningkatkan hubungan baik dengan pihak luar antara PIBG Membaiki ruang yang lompong dengan pelbagai program
kepakaran kurang usaha. yang akan dirancang
T3 - Perlaksanaan program-program yang berkaitan KBAT .
sukar dilaksanakan oleh komuniti luar bersama dengan pihak 24
sekolah kerana kekangan masa dan pertindihan masa.

MATRIKS TOW - BINA UPAYA

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 - Unit LADAP yang diurus dengan baik – fail yang W1 - Sikap guru yang tidak cakna akan pengisian secara
lengkap. talian kursus-kursus yang pernah dihadiri (SPLKPM).
S2 - Takwim LADAP disediakan untuk sepanjang tahun W2 - Guru kurang bermotivasi untuk mencari Latihan dan
merangkumi semua aspek keperluan kursus. pembelajaran secara terarah kendiri
S3 - Surat panggilan, laporan dan analisis keberkesanan W3 - Guru kurang bermotivasi untuk mewujudkan inovasi
LADAP disediakan. dalam pengajaran mereka.
S4 - Tempat kursus, mesyuarat, taklimat dan bengkel di W5 - Sumber kewangan yang terhad.
SKTP sangat selesa dan lengkap dengan kemudahan LCD
dan PA sistem. W+O
S5 - Guru-guru sentiasa bekerjasama dan memberi W1 + W2 + O1 +O2+ O3
komitmen yang jitu dalam semua LADAP yang dijalankan.
Mendayusahakan guru dengan pelbagai perancangan untuk
PELUANG (O) S+O meningkatkan kemahiran di samping pemantauan serta
O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar S1+S2+S5++O1+O2+O3 jalinan dan jaringan intitusi luar.
seperti PDRM, Bomba, dll Keberkesanan perancangan takwim untuk aktiviti LADAP
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan korporat. dengan kerjasama dan hubungan erat dapat dimantapkan W+T
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah W1 + W2 + W3 +T1+ T2
memberikan kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. lagi, Memantapkan guru-guru kurang mendapat pendedahan dan
O4 - Kemudahan internet setempat. latihan dalam meningkatkan prestasi guru.

CABARAN (T) S+T 25
T1 - Bilangan guru yang mahir dalam sesuatu bidang agak
kurang S1+S5 + T1 + T2+T3
T2 - Bergantung kepada penceramah luar untuk program Memperkasakan guru-guru melalui unit LADAP..
peningkatan profesionalisme guru.
T3 - Sikap pelajar yang sukar diubah

MATRIKS TOW - SUMBER

KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 - SKTP mempunyai talian internet yang baik – internet .
mudah untuk diakses. W1 - 30% guru masih menggunakan pedagogi lama iaitu
S2 - Bahan bantu mengajar dan buku-buku yang mencukupi guru memberi penerangan dan pelajar mendengar.
– Tools PAK 21 W2 - Bilangan LCD yang agak terhad untuk digunakan
S3 - Bilik-bilik Khas yang yang kondusif ke arah PAK 21 semasa PdPc.
S4 - PSS yang lengkap dan kondusif W3 - Bahan digital untuk dijadikan BBM kurang dan tidak
S5 - Banyak terdapat laman web yang memberi peluang memenuhi keperluan semasa
kepada pelajar mencari pelbagai sumber maklumat utk W4 - Eduweb TV / CikgooTube / Astro Njoy tidak digunakan
pembelajaran. sepenunya.

PELUANG (O) S+O W+O
O1 - Jalinan dan jaringan yang luas dengan institusi luar S1+S2 +S3+S4+S5+O1+O2+O3 W1+W2+ W3+W4 + O1+O2+ O3
seperti PDRM, Bomba, dll Mengoptimunkan prasarana sekolah yang serba lengkap
O2 - Sumbangan kewangan dari individu dan badan dengan jalinan dan sumbangan serta sokongan kuat yang Memantapkan guru dan bahan PdPc dengan bantuan jalinan
korporat. dan jaringan intitusi luar.
O3 - Hubungan erat dengan PIBG iaitu ibu bapa mudah ada.
memberikan kerjasama dalam aktiviti yang dijalankan. W+T
O4 - Kemudahan internet setempat.
W1 +T3
CABARAN (T) S+T Memperkasakan guru-guru untuk mengatasi masalah murid
T1 - Komputer di makmal tidak mencukupi untuk
pelaksanaan pdpc menggunakan ICT S1+S2+S4+S5 +T3 dengan mempelbagaikan bidang pengajaran.
T2 - Beberapa LCD telah rosak dan kos penyelenggaraannya Mengoptimunkan prasarana sekolah agar murid seronok
sangat tinggi. 26
T3 - Pelajar terdedah dengan penggunaan media sosial belajar dan datang ke sekolah.
secara meluas dan terpengaruh dengan gejala sosial yang
boleh menganggu pelajaran dan kegiatan kokurikulum
seterusnya meningkatkan masalah disiplin.

PELAN STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN OBJEKTIF 2021 - 2023 PELAN STRATEGIK

Isu Strategik : KURIKULUM
Tahap pencapaian akademik masih kurang memuaskan dan belum mencapai KPI kerana tidak dapat

menguasai soalan KBAT dengan baik.

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran

Meningkatkan tahap pencapaian TOV 2020 2021 2022
murid ke tahap yang cemerlang
melalui penguasaan soalan KBAT. Meningkatkan keupayaan Keputusan UPSR 2019 81.16 83.16 85.16 87.16
murid dalam memahami
konsep KBAT dalam
pembelajaran.

Strategi Meningkatkan keupayaan guru-guru untuk memotivasi dan membimbing murid-murid melalui pelbagai
program yang dirancang.

STRATEGI

1. Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
2. Mempertingkatkan program kecemerlangan atau motivasi - Prog Klinik Kritikal, Program Berfokus
3. Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman atau pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan.
4. Dialog prestasi lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan yang dikenal pasti.
5. Pemantauan berterusan terhadap Pdpc dan program yang dilaksanakan.

27

PELAN STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN OBJEKTIF 2021 - 2023 PELAN STRATEGIK

Isu Strategik : PEDAGOGI
Guru agak kurang mengamalkan Pdpc PAK 21 dan teknik penyoalan KBAT dalam kelas tidak

digunakan sepenuhnya.

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran

Meningkatkan tahap pencapaian TOV 2020 2021 2022
murid ke tahap cemerlang melalui
penguasaan KBAT. Meningkatkan keupayaan keputusan UPSR 2019 81.16 83.16 85.16 87.16
murid dalam memahami
konsep KBAT dalam
pembelajaran.

Strategik Memantapkan guru dan murid dalam penguasaan PdPc KBAT dengan jalinan dan jaringan intitusi luar.

STRATEGI

1. Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
2. Mempertingkatkan program kecemerlangan atau motivasi - Prog Klinik Kritikal, Program Berfokus
3. Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman atau pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan.
4. Dialog prestasi lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan yang dikenal pasti.
5. Pemantauan berterusan terhadap Pdpc dan program yang dilaksanakan.

28

PELAN STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN OBJEKTIF 2021 - 2023 PELAN STRATEGIK

Isu Strategik : PENTAKSIRAN
Murid-murid belum dapat menguasai dan menjawab dengan baik soalan KBAT dalam pentaksiran

atau peperiksaan.

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran
Keputusan UPSR 2019
Meningkatkan tahap pencapaian Meningkatkan TOV 2020 2021 2022
murid ke tahap yang cemerlang kecemerlangan UPSR
melalui pengusaan soalan KBAT dan PBD 81.16 83.16 85.16 87.16

Strategi Memperkasakan guru-guru untuk meningkatkan tahap pencapaian murid melalui penguasaan soalan KBAT

STRATEGI

1. Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
2. Mempertingkatkan program kecemerlangan atau motivasi - Prog Klinik Kritikal, Program Berfokus
3. Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman atau pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan.
4. Dialog prestasi lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan yang dikenal pasti.
5. Pemantauan berterusan terhadap Pdpc dan program yang dilaksanakan.

29

PELAN STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN OBJEKTIF 2021 - 2023 PELAN STRATEGIK

Isu Strategik : KO KURIKULUM
Tahap pencapaian dalam Ko Kurikulum masih kurang memuaskan dan belum mencapai KPI kerana

pembudayaan KBAT adalah kurang menyeluruh.

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran (Daerah)

Meningkatkan kecemerlangan TOV 2020 2021 2022
kokurikulum melalui pencapaian di 3 4
peringkat daerah, negeri dan Meningkatkan Pencapaian terbaik 2018-
kebangsaan.
pencapaian dalam sukan 2019 peringkat daerah -4
Strategik
dan permainan.

Memperkasakan guru-guru agar hasrat sekolah seiring dengan hasrat ibubapa.

STRATEGI

1. Mengikuti latihan melalui klinik pembangunan sukan.
2. Menyediakan kursus tentang kemahiran berkaitan dengan tugasan mereka terutama untuk melatih pelajar dalam sesuatu sukan
atau permainan.
3. Pemantauan yang kerap dan berterusan daripada pentadbir untuk memastikan latihan yang cukup dan berkesan diberikan kepada
murid sebelum pertandingan.

30

PELAN STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN OBJEKTIF 2021 - 2023 PELAN STRATEGIK

Isu Strategik : SOKONGAN KOMUNITI DAN SWASTA

Sokongan ibubapa dan komuniti terutama dalam bentuk kewangan masih kurang
memberangsangkan untuk meningkatkan elemen KBAT di sekolah

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran
Keputusan UPSR 2019
Merealisasikan hasrat ke arah Meningkatkan TOV 2020 2021 2022
meningkatkan elemen KBAT di kecemerlangan UPSR
sekolah terutama dalam dan PBD 81.16 83.16 85.16 87.16
meningkatkan prestasi murid dalam
UPSR dan PBD Memperkasakan guru-guru dengan elemen KBAT dalam PdPc dari mana-mana tajaan komuniti atau swasta.

STRATEGIK

STRATEGI

1. Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
2. Mempertingkatkan program kecemerlangan atau motivasi - Prog Klinik Kritikal, Program Berfokus
3. Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman atau pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan.
4. Dialog prestasi lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan yang dikenal pasti.
5. Pemantauan berterusan terhadap Pdpc dan program yang dilaksanakan.

31

PELAN STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN OBJEKTIF 2021 - 2023 PELAN STRATEGIK

Isu Strategik :BINA UPAYA
Tahap pencapaian akademik masih kurang memuaskan dan belum mencapai KPI yang telah
ditetapkan terutama dalam peperiksaan UPSR dan PBD kerana guru kurang mendapat pendedahan

dan latihan dalam meningkatkan prestasi pengajaran guru.

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran

Meningkatkan tahap pencapaian Meningkatkan Peratus lulus semua TOV 2020 2021 2022
murid ke tahap yang cemerlang kecemerlangan UPSR matapelajaran dalam
melalui kemahiran dan penguasaan peperiksaan UPSR dan 81.16 83.16 85.16 87.16
teknik penggunaan alat berfikir dan dalaman
teknik penyoalan KBAT
Memperkasakan guru-guru dengan kaedah pengajaran lebih mantap ke arah penggunaan sumber KBAT secara
Strategik optimun

STRATEGI 32

1. Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
2. Mempertingkatkan program kecemerlangan atau motivasi - Prog Klinik Kritikal, Program Berfokus
3. Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman atau pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan.
4. Dialog prestasi lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan yang dikenal pasti.
5. Pemantauan berterusan terhadap Pdpc dan program yang dilaksanakan.

PELAN STRATEGIK, MASALAH, MATLAMAT, KPI, SASARAN DAN OBJEKTIF 2021 - 2023 PELAN STRATEGIK

Isu Strategik : SUMBER
Penggunaan sumber pendidikan kurang meluas dan menyeluruh terutama dalam pedagogi PdPc

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran
Keputusan UPSR 2019
Meningkatkan tahap pencapaian Meningkatkan TOV 2020 2021 2022
murid ke tahap yang cemerlang kecemerlangan UPSR
melalui penggunaan sumber KBAT 81.16 83.16 85.16 87.16
secara optimun
Memperkasakan guru-guru dengan kaedah pengajaran lebih mantap ke arah penggunaan sumber KBAT secara
Strategik optimun

STRATEGI

1. Memantapkan proses Pdpc dengan melaksanakan KBAT dan pembelajaran abad ke 21
2. Mempertingkatkan program kecemerlangan atau motivasi - Prog Klinik Kritikal, Program Berfokus
3. Melibatkan secara aktif guru-guru berpengalaman atau pemeriksa kertas ke arah kecemerlangan.
4. Dialog prestasi lebih kerap untuk post mortem dan penambahbaikan ke atas kelemahan yang dikenal pasti.
5. Pemantauan berterusan terhadap Pdpc dan program yang dilaksanakan.

33

SK TIARA PERMAI
JALAN 8/18A TAMAN MASTIARA

50320 KUALA LUMPUR

DOKUMEN PELAKSANAAN
SEKOLAH KEBANGSAAN TIARA PERMAI

52100 KUALA LUMPUR

PELAN TINDAKAN / TAKTIKAL

UNTUK DILENGKAPKAN PADA
TAHUN 2021

34

JADUAL PELAN TINDAKAN PELAKSANAAN KBAT
SK TIARA PERMAI

2

PELAN OPERASI

UNTUK DILENGKAPKAN PADA
TAHUN 2021

36

CARTA ALIR PELAKSANAAN KBAT DI SK TIARA
PERMAI

04 01

PELAKSANAAN KBAT
DI SKTP

03 02

37

TERIMA KASIH!

SEKOLAH KEBANGSAAN TIARA PERMAI
KUALA LUMPUR


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หลักสูตร ม.ปลาย
Next Book
INFOGRAFIK TS25 2021