The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 760-9-anishah, 2021-11-16 12:48:26

Artikel Pendidikan

gkeb m10

PENGGUNAAN PETA
PEMIKIRAN DALAM
PEMBELAJARAN
PENULISAN BAHASA
MELAYU TINGKATAN TIGA
DI SEKOLAH MENENGAH

Zikri Zhabi, Shamsudin Othman, Rashid Jamain &
Azhar Sabil . (2019). PENGGUNAAN PETA PEMIKIRAN
DALAM PEMBELAJARAN PENULISAN BAHASA MELAYU
TINGKATAN TIGA DI SEKOLAH MENENGAH. Jurnal
Pendidikan Bahasa Melayu. 9(2), 14-26.

Kemahiran Kemahiran mendengar
menaakul dan

bertutur

Kemahiran
Bahasa

(Noraziah, 2007)

Kemahiran Kemahiran membaca
mengira dan

menulis

Kelebihan Peta Pemikiran

melahirkan mampu mengasah pemikiran murid dapat mengingati
murid yang murid untuk memberikan fakta dan
berfikiran
kreatif, kritis, pandangan dan sikap aktif dalam memahami maklumat
dan inonatif mentafsir maksud literasi yang yang hendak disampaikan
ditunjukkan oleh guru (Hedge
2013). dengan berkesan.

meningkatkan tahap minat murid peta pemikiran yang digunakan oleh
dalam murid mampu menyelesaikan masalah

pembelajaran bahasa seperti lisan, secara lebih
membaca, dan berkesan dan efektif (Cohen & Cowen
juga menulis
2011).

penstrukturan pencetus orientasi
semula idea idea

Model Konstruktivisme
Lima Fasa Needham
(Needham 1987)

refleksi aplikasi
idea

kekayaan situasi aktiviti
atau berasaskan
permasalahan
suasana

bentuk visual dan
model mental

enam prinsip utama dalam teori ini yang mempunyai ciri-ciri

kaedah pembelajaran
penilaian sejati secara

belajar melalui berkumpulan atau
kajian penyelidikan kolaboratif

Objektif Kajian

1. Mengetahui keberkesanan antara empat jenis peta pemikiran (peta
bulatan, peta buih, peta alir dan peta pelbagai alir) dalam PdPc
penulisan Bahasa Melayu.
2. Mengenal pasti perbezaan pencapaian murid bagi penulisan Bahasa
Melayu sebelum dan selepas penggunaan peta pemikiran dalam
proses PdPc.
3. Melatih murid menstrukturkan idea-idea dalam penulisan Bahasa
Melayu dengan menggunakan peta pemikiran.

Tidak wujud perbezaan yang signifikan Tidak wujud perbezaan penggunaan peta
dalam penggunaan peta pemikiran (peta pemikiran (peta buih) terhadap tahap

bulatan) bagi penulisan ulasan dan pencapaian murid bagi penulisan Bahasa
karangan Melayu ujian pra dan ujian pasca.

Bahasa Melayu

Dapatan
kajian

Tidak wujud perbezaan penggunaan peta
pemikiran (peta alir) terhadap tahap

pencapaian murid bagi penulisan ulasan dan
karangan Bahasa Melayu dalam pasca ujian.


Click to View FlipBook Version