The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SensorOnline Automatisk temperaturövervakning

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johan, 2019-12-01 02:58:47

SensorOnline2019_temperatur

SensorOnline Automatisk temperaturövervakning

Keywords: iot

SensorOnline

AUTOMATISK TEMPERATURÖVERVAKNING AV
KYL & FRYS HAR ALDRIG VARIT MER
PRISVÄRT!

www.sensor-online.se

Skapa och presentera överskåd-
liga vyer med dina insamlade
sensordata i vår portal.

Rätt placerad sensor hjälper dig att vara efterklok i förväg

VI ERBJUDER DIG INGEN UPPSÄGNING- OCH SÄKRA LIVSMEDEL-
AUTOMATISK DIGI- STID. -BARA EN BRA SKVALITETEN! DESSUTOM
TAL TEMPERATURÖVER- TJÄNST. BEHÖVER DU INTE LÄNGRE
VAKNING ONLINE. • TELEFONSUPPORT TVIVLA PÅ OM NI KOMMIT
• KVALITETSSÄKRAR DINA DAGTID 8-17 IHÅG ATT MÄTA OCH DOKU-
FÖRVARINGSTEMPERA- • SÄKERSTÄLL DU ATT DU MENTERA KORREKT, SEN-
TURER 24/7. ALLTID HAR KORREKTA SOR-ONLINE MÄTER OCH
• AUTOMATISK HACCP, FÖRVARINGSTEMPERA- DOKUMENTERAR AUTOMA-
MED EGENKONTROLL TURER I ALLA KYLAR TISKT DYGNET RUNT ÅRET
SOM BASERAS PÅ GOD OCH FRYSAR! OM. ENKELT OCH TRYGGT!
HYGIENPRAXIS (GHP). DESSUTOM SPARAR DU IN
• LARM PÅ SMS & E-POST ARBETSTID JÄMFÖRT MED Johan Stenström Ansgariussone
VID TEMPERATURAV- MANUELL TEMPERATUR- CEO, Johan Stenström Ansgariusson
VIKELSER. MÄTNING. SKULLE NÅGON
• HELT ABONNEMANGS- TEMPERATUR VARA FELAK-
BASERAD TJÄNST. TIG SÅ GÅR LARMET DI-
• INGEN BINDNINGSTID. REKT OCH DU KAN OME-
DELBART AGERA FÖR ATT
MINIMERA VARUFÖRLUSTER

2

Huvudsakliga Funktioner

OEM - white label Dashboards

Du kan välja att köra sensor-online portalen i din egen Skapa tydliga och överskådliga dashboards så att du ome-
server med egen logo och URL eller så väljer du den enkla delbart kan se hur dina processer och maskiner presterar.
vägen och hyr in dig i vår servermiljö och betalar ett lågt Responsivt webbgränsnitt byggt på VUE fungera på alla
pris per sensor och månad. typer enheter utan plugins i en webläsare

Trend och loggning Script och API

Dynamiska grafer med visning av historik, realtid , me- Skapa anpassade funktioner direkt i webbläsaren med javas-
delvärden , aktivitet och förbrukningar. Ett flertal graftyper cript. Med denna kraftfulla funktion så du kan enkelt bygga
finns tillgängliga så din mätdata kan presenteras på ett business logic och skapa triggers, jobb och funktioner. Mer
tydligt och överskådligt sätt. avancerat än IFTTT, if this then that scenarior.

Rapporthantering Larmhantering

Skapa överskådliga rapporter manuellt eller schemlägg dag, Om något sensor värde är över eller under sina larmgränser
vecka eller månadsrapporter att skapas och mailas till dig i under förinställd tid så triggar system sändning av larm via
PDF eller excel format. SMS eller epost till fördefinierade larmmottagare.

3

Stort sortiment
av sensorer för dina mät och larm behov

4

Koppla upp och
logga, larma och
övervaka vad du vill!

Lätt att installera

-Systemet är lätt att installera. Inga långa kabeldragningar, extra rör eller nya regulatorer
behövs. Varken elektriker, kyltekniker eller IT-personal måste kallas in. Du kan sätta upp
systemet själv om du vill. Sensorerna placeras ut en och en i respektive kyl/frys och tryck i
batteriet. Systemet startar genast att registrera temperaturdata. Logga in på sensor-online.se
och namnge dina mätpunkter. Ange varningsnivåer och mottagare av larm och rapporter. Hela
installationen behöver inte ta mer än några minuter. -Klart!installationen behöver inte ta mer än
några minuter. -Klart
-Låg startkostnad. -Låg abonnemangsavgift. -Ingen investeringskoNstEnTaMdO. RE GROUP
Sensor-Online är en ny innovativ lösning för automatisk temperaturövervakning av kyl och frys
som alla har råd med. Nu krävs det inte längre en omfattande investering för att få tillgång till
professionell, automatiserad övervakning av kyl och frys. Sensor-Online är istället en tjänst du
abonnerar på till en fast avgift, utan bindnings eller uppsägningstid. Systemet är helt fristående
och kräver ingen koppling till befintlig system. Systemet är speciellt framtaget för mindre livsme-
delsbutiker, café och restaurang.
Kom igång med en låg startavgift och en fast månadsavgift som baseras på hur många
kylar/frysar du vill övervaka. Ett komplett temperaturövervakningssystem som abonnemang.
-Utan tung investering. -Enkelt!

5

Trådlösa och batteridrivna sensorer
med en drifttid på upp emot 5 år på
ett enda batteri och med en räckvidd
på 10 km gör IoT sensorer svårslagna i

kostnadshänseende.

Våra skickliga experter
hjälper dig att komma igång

ENSOR-ONLINE HÅRDVARUSPECIALISTER
SAMMARBETAR FÖR SENSORER, GIVARE
MED ETT FLERTAL IOT- OCH AKTIVATORER.
OPERATÖR FÖR LO- GENOM ATT ANVÄNDA
RAWAN™ OCH SIGFOX VÅRA ÖPPNA ABSTRAK-
SOM TILLHANDAHÅLLER TIONSLAGER UNDVIKER
EN ROBUST IOT-UPPKOP- DU INLÅSNING TILL
PLING VI RIKTAR OSS MOT SYSTEMLEVERANTÖRER
FÖRETAG OCH ORGANISA- OCH KAN SNABBA UPP
TIONER. IMPLEMENTERINGEN AV
SENSOR-ONLINE HAR ETT OLIKA SYSTEM VI KAN
VÄXANDE PARTNERNÄT- HANTERA WIFI, LORAWAN,
VERK AV IT-EXPERTER MOBILNÄT OCH ANDRA
FÖR KUNDSPECIFIK TRÅDLÖSA NÄTVERK LIKA
VISUALISERING, AFFÄR- VÄL SOM TRADITIONELLA
SANALYS OCH VERK- FASTA NÄT SOM EXEMPEL-
SAMHETSOPTIMERING, VIS M-BUS OCH ETHER-
SAMT ETT STORT ANTAL NET.

6

Ständig utveckling
tillsammans med
våra partners och
deras kunder arbetar
vi ständigt med att
optimera och tveckla
vårt system

7

Kontakta oss

IoT application and Hardware AB.
Science Park Skövde
Kaplansgatan 16B
541 34 Skövde
Sweden

www http://iot-ab.se
mail [email protected]
Phone +46 500 6000 22
Cell +46 733 165 100


Click to View FlipBook Version