The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SensorOnline2019
Övervaka dina maskiner och utrustningar på ett modern, enkelt och mycket prisvärt sätt

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by johan, 2019-12-01 02:20:11

SensorOnline2019

SensorOnline2019
Övervaka dina maskiner och utrustningar på ett modern, enkelt och mycket prisvärt sätt

Keywords: IoT

Sensor Online, IoT portalen

Övervaka dina maskiner och utrustningar på ett
modern, enkelt och mycket prisvärt sätt!

www.sensor-online.se

Skapa och presentera överskåd-
liga vyer med dina insamlade
sensordata i vår portal.

JOHAN STENSTRÖM
CEO,IOTAPPLICATIONSAND

Rätt placerad sensor hjälper dig att vara efterklok i förväg

VI LÖSER UNIKA ULER OCH TJÄNSTER SOM ULER, SENSORDATA SOM
OCH KOMPL- FUNGERAR LIKA BRA ATT KAN INTEGRERAS MED DITT
EXA ÖVERVAKNINGSUT- ANVÄNDA LOKALT SÅVÄL BEFINTLIGA DRIFTÖVER-
MANINGAR GENOM ATT SOM I MOLNET. VAKNINGSSYSTEM (SCADA)
KOMBINERA ETT INTEL- VI HJÄLPER DIG I ALLA STEG ELLER ANDRA PLATTFOR-
LIGENT NÄTVERK AV SEN- FRÅN PLANERING, INKOP- MAR. VI HJÄLPER DIG ATT
SORER OCH GATEWAYS PLING AV DINA MASKINER LYCKAS MED DITT IOT
MED BRANSCHLEDANDE TILL ATT GÖRA KUNDUNIKA PROJEKT. VI KAN BISTÅ MED
ÖVERVAKNINGSPROGRAM, ANPASSNINGAR OCH MOD- PLANERING, KONFIGURA-
REALTIDSRAPPORTERING ULER. IOT APPLICATION TION, MONTERING, SERVICE,
OCH OMEDELBARA SMS- AND HARDWARE AB ÄR ETT SUPPORT OCH DRIFT AV
MEDDELANDEN. SNABBVÄXANDE BOLAG OLIKA TYPER AV MOBILA
VI HAR SAMLAT OCH MED FOKUS PÅ ‘INTERNET OCH STATIONÄRA MÄTEN-
STANDARDISERAT ALLA OF THINGS’ TEKNIK. VI HAR HETER
DE FUNKTIONER OCH 30 ÅRS ERFARENHET FRÅN
VERKTYG SOM KRÄVS FÖR AUTOMATIONSBRANSCHEN
ATT SNABBT OCH ENKELT NÄR DET GÄLLER PRODUK-
KUNNA KOPPLA SAMMAN TFÖRSÄLJNING, INSTALLA-
MÄNNISKOR, SENSORER, TION, PROGRAMMERING
MASKINER OCH IDÉER. I OCH SUPPORT. VI ERBJUDER
PLATTFORMEN INGÅR ETT ETT BRETT SORTIMENT AV
STORT ANTAL SENSOR-MOD- IOT SENSORER OCH IO-MOD-

2

Huvudsakliga Funktioner

OEM - white label Dashboards

Du kan välja att köra sensor-online portalen i din egen Skapa tydliga och överskådliga dashboards så att du ome-
server med egen logo och URL eller så väljer du den enkla delbart kan se hur dina processer och maskiner presterar.
vägen och hyr in dig i vår servermiljö och betalar ett lågt Responsivt webbgränsnitt byggt på VUE fungera på alla
pris per sensor och månad. typer enheter utan plugins i en webläsare

Trend och loggning Script och API

Dynamiska grafer med visning av historik, realtid , me- Skapa anpassade funktioner direkt i webbläsaren med javas-
delvärden , aktivitet och förbrukningar. Ett flertal graftyper cript. Med denna kraftfulla funktion så du kan enkelt bygga
finns tillgängliga så din mätdata kan presenteras på ett business logic och skapa triggers, jobb och funktioner. Mer
tydligt och överskådligt sätt. avancerat än IFTTT, if this then that scenarior.

Rapporthantering Larmhantering

Skapa överskådliga rapporter manuellt eller schemlägg dag, Om något sensor värde är över eller under sina larmgränser
vecka eller månadsrapporter att skapas och mailas till dig i under förinställd tid så triggar system sändning av larm via
PDF eller excel format. SMS eller epost till fördefinierade larmmottagare.

3

Stort sortiment
av IoT sensorer för din applikation

4

Koppla upp och
logga, larma och
övervaka vad du vill!

Vi samarbetar med
ett flertal IoT nätverksleverantörer

Sigfox Sweden är den första IoT-operatören i Sverige NETMORE GROUP
som tillsammans med franska Sigfox, världens ledande
leverantör av nätverk för Internet of Things, bygger ett Som en av världens första renodlade IoT-operatörer har
Netmore Group en viktig roll i en värld där digitaliser-
ingstakten hela tiden accelererar. Vårt uppdrag är att i

Stadshubbsalliansen bygger de lokala stadsnäten. Tillsam- DNX Digital Nordix är en IoT-operatör för LoRaWAN™
mans bygger vi en svensk infrastrukturstandard för IoT som tillhandahåller robust IoT-uppkoppling i form av
med LoRa. abonnemangstjänster i ett flertal länder i Europa

5

Ständig utveckling
tillsammans med
våra partners och
deras kunder arbetar
vi ständigt med att
optimera och tveckla
vårt system

6

Trådlösa och batteridrivna sensorer
med en drifttid på upp emot 5 år på
ett enda batteri och med en räckvidd
på 10 km gör IoT sensorer svårslagna i

kostnadshänseende.

Våra skickliga experter
hjälper dig att komma igång

SENSOR-ONLINE HÅRDVARUSPECIALISTER
SAMMARBETAR FÖR SENSORER, GIVARE
MED ETT FLERTAL IOT- OCH AKTIVATORER.
OPERATÖR FÖR LO- GENOM ATT ANVÄNDA
RAWAN™ OCH SIGFOX VÅRA ÖPPNA ABSTRAK-
SOM TILLHANDAHÅLLER TIONSLAGER UNDVIKER
EN ROBUST IOT-UPPKOP- DU INLÅSNING TILL
PLING VI RIKTAR OSS MOT SYSTEMLEVERANTÖRER
FÖRETAG OCH ORGANISA- OCH KAN SNABBA UPP
TIONER. IMPLEMENTERINGEN AV
SENSOR-ONLINE HAR ETT OLIKA SYSTEM VI KAN
VÄXANDE PARTNERNÄT- HANTERA WIFI, LORAWAN,
VERK AV IT-EXPERTER MOBILNÄT OCH ANDRA
FÖR KUNDSPECIFIK TRÅDLÖSA NÄTVERK LIKA
VISUALISERING, AFFÄR- VÄL SOM TRADITIONELLA
SANALYS OCH VERK- FASTA NÄT SOM EXEMPEL-
SAMHETSOPTIMERING, VIS M-BUS OCH ETHER-
SAMT ETT STORT ANTAL NET.

7

Kontakta oss

IoT application and Hardware AB.
Science Park Skövde
Kaplansgatan 16B
541 34 Skövde
Sweden

www http://iot-ab.se
mail [email protected]
Phone +46 500 6000 22
Cell +46 733 165 100


Click to View FlipBook Version