The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ctzalehamn, 2021-01-31 21:10:08

BAB 4 - KOKURIKULUM

BAB 4 - KOKURIKULUM

Keywords: PENGURUSAN KOKURIKULUM

4.1 Carta Organisasi Kokurikulum BAB
PENGURUSAN K

PG

Penolong
Kokuri

Setiausaha Kokurikulum
Setiausaha Sukan

Penyelaras Kelab / Persatuan
Penyelaras Badan Beruniform
Penyelaras Sukan / Permainan

Program Kecemerlangan

Sukan untuk Semua
Pentaksiran Kokurikulum

48

B4
KOKURIKULUM

GB

g Kanan
ikulum

Setiausaha Koperasi
Majalah

Pengurusan Maklumat
Acara & Sambutan

49

4.2 Dasar Pengoperasian Kokurikulum
Berikut adalah sebahagian daripada garis panduan untuk rujukan :

BIL KETETAPAN PEKELILING

Takrif Kokurikulum iaitu :

Penyertaan dalam sukan Warta Kerajaan bertarikh 31 Disember

permainan, persatuan dan kelab, 1997, Jld. 41, No. 26, Tambahan No. 94,

1 pasukan pakaian seragam dan Perundangan A.P.U. (A) 531, Akta

kegiatan-kegiatan lain Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan

sebagaimana ditentukan oleh (Kokurikulum Kebangsaan)

Menteri Pendidikan

Kegiatan kokurikulum adalah Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996
2 sebahagian daripada Kurikulum (Akta 550)

Kebangsaan

3 Pelaksanaan kokurikulum di Seksyen 135 Akta Pendidikan 1996
sekolah adalah wajib (Akta 550) : Penalti Am

4 Penyertaan murid dalam kegiatan [Perkara 5.1 SPI 1/1985 KP (BS)
kokurikulum adalah wajib 8591/Jld. II (29)]

5 Kuasa untuk menubuhkan kelab / Peraturan 4 Peraturan-peraturan
persatuan di sekolah Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998
yang diterbitkan sebagai PU(A) 196/98.

Penyertaan, kehadiran dan

6 pencapaian murid dalam kegiatan Perkara 8.2.1 SPI 1/1985 dan
Kokurikulum hendaklah direkodkan Perkara 2.1 SPI 2/1986

dan diberi penilaian

7 Penyertaan semua guru adalah Perkara 5.2 dalam SPI 1/1985 : Perintah-
diperlu bagi memastikan Perintah Am Pegawai Awam (Kelakuan
keberkesanan pelaksanaan gerak dan tatatertib-Bab D)
kerja Kokurikulum di sekolah

Setiap kegiatan kokurikulum yang

dilaksanakan hendaklah dirancang

dengan maksud mempunyai Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan
8 matlamat, objektif, kaedah Pendidikan(Kurikulum Kebangsaan) 1997

pelaksanaan dan kurikulum

kegiatan serta kriteria penilaian

yang pragmatis dan progresif

Pelaksanaan kegiatan Kokurikulum

di sekolah hendaklah berasaskan

prinsip penyertaan beramai-ramai

9 tanpa ada unsur diskriminasi atau SPI 17/2000 : Bertarikh 16 Nov 2000

paksaan tetapi memfokus kepada

peningkatan perpaduan dan

integrasi dalam kalangan murid

Kegiatan kokurikulum di sekolah

10 boleh dilaksanakan dengan Perkara 5.3 SPI 1/1985, KP(BS) 8591
pelibatan dan penyertaan anggota / Jld. 929

masyarakat setempat

Kebenaran menganjurkan program

11 lawatan pendidikan murid semasa SPI 12/2000
waktu persekolahan secara

terancang

50

BIL KETETAPAN PEKELILING

12 1 Murid 1 Sukan SPI 16/2010 : Pelaksanaan 1 Murid 1
Sukan

Mengurus kewangan kokurikulum

mengikut garis panduan

13 pengurusan kewangan peruntukan SPK 8/2012
bantuan persekolahan ke sekolah

berdasarkan perkapita dan

enrolmen murid (m/s 32-37)

Panduan Keselamatan Diri

Pelajaran semasa Pengajaran

14 Pendidikan Jasmani dan SPI 9/2000

kokurikulum serta sukan dalam dan

di luar kawasan sekolah

Peruntukan waktu untuk kegiatan

15 kokurikulum di sekolah-sekolah SPI 2/2007

rendah dan menengah

Garis panduan pemakaian pakaian

16 kokurikulum di hari persekolahan SPI 8/2007
dan perhimpunan bulanan

kokurikulum

Garis panduan penglibatan pihak

sekolah dalam program atau aktiviti

17 anjuran pihak luar selain daripada SPI 10/2011

agensi dibawah Kementerian

Pelajaran Malaysia

Penggunaan kenderaan sendiri oleh

18 guru untuk membawa murid bagi SPI 3/2019
urusan rasmi Kementerian

Pendidikan Malaysia

Pelaksanaan Pendidikan Sivik di

19 prasekolah, sekolah rendah, sekolah SPI 7/2019
menengah, Kementerian Pendidikan

Malaysia

51

4.3 Anggota Jawatankuasa dan Bidang Tugas Kokurikulum

Pengerusi JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM
EN. NOR AZMAN BIN NORDIN

Timbalan Pengerusi PN. HJH SITI ZALEHA BINTI MOHD NOH

Naib Pengerusi 1 TN. HJ MOHAMAD ZULKHAIRI BIN MANSOR

Naib Pengerusi 2 PN. SITI HAYATUL HUSNA BINTI ADAM

Setiausaha PN. ADILAH BINTI SHAHARUDIN

Senarai tugas :

Setiausaha
 Menyediakan notis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Kokurikulum dan

mengedarkannya dalam masa tujuh (7) hari bekerja
 Menyediakan minit mesyuarat dan maklum balas
 Memastikan minit mesyuarat diedarkan dalam masa tujuh (7) hari bekerja
 Mengumpul maklum balas mesyuarat jawatankuasa kokurikulum
 Mendokumentasikan aktiviti kokurikulum sekolah
 Membuat laporan setengah tahun dan akhir tahun kokurikulum sekolah
 Melaksanakan tugas yang diarahkan oleh pengerusi dan timbalan pengerusi dari

semasa ke semasa

"Jangan sekali-kali kita meremehkan sesuatu perbuatan baik walaupun hanya
sekadar senyuman."

52

JAWATANKUASA PELAKSANA KOKURIKULUM

Pengerusi EN. NOR AZMAN BIN NORDIN

Timbalan Pengerusi PN. HJH SITI ZALEHA BINTI MOHD NOH

Naib Pengerusi 1 TN. HJ MOHAMAD ZULKHAIRI BIN MANSOR

Naib Pengerusi 2 PN. SITI HAYATUL HUSNA BINTI ADAM

Setiausaha Kokurikulum PN. ADILAH BINTI AHMAD SHAHARUDIN

Setiausaha Sukan EN. YUNOS BIN DEMIN

Penolong Setiausaha Sukan CIK NORAINI BINTI RAMLI

Penyelaras Kelab / Persatuan PN AZURAWATI BT ABDULLAH

Penyelaras Badan Beruniform PN. NURATIQAH BT MOHAMAD ALI

Penyelaras Sukan / Permainan EN. ROZI BIN DIN

Program Kecemerlangan PN. NOORASHIDA BT KAMARUDIN

Sukan Untuk Semua EN. YUNOS BIN DEMIN

Pentaksiran Kokurikulum PN. SITI ANIDA BINTI ROBANI @ MOHYI
Serasa Mart
PN. AZURA BT AHMAD NAWAWI
PN. SUMIAH BT SARI

Hari Guru ACARA & SAMBUTAN
KELAB STAF

Bulan Kebangsaan & Hari PN. SAADIAH BT AHMAD
Malaysia
PN. ADILAH BT AHMAD SHAHARUDIN (SU)
Hari Kokurikulum
Ihya’ Ramadhan & Katam Al- EN. AZREN BIN RAMLI
Quran
EN. HUSAINI BIN JAWAWI
Sambutan Syawal & Maal Hijrah PN. AZURA BT AHMAD NAWAWI
PN. NUR ATIQAH BT MOHAMAD ALI
Maulidur Rasul (PENY. PASUKAN BADAN BERUNIFORM)

Perkhemahan

Senarai tugas :

Pengurusan Kokurikulum
 Membuat ketetapan
 Mendokumenkan ketetapan
 Menyebarluaskan ketetapan
 Menyemak ketetapan

53

Pengurusan Kelab / Persatuan

 Merancang aktiviti berteraskan ilmu
 Pengetahuan, kemahiran dan kreativiti / inovasi
 Melaksanakan aktiviti yang dirancang
 Merekod data dan maklumat
 Menganalisis data / maklumat
 Mengambil tindakan susulan

Pengurusan Pasukan Badan Beruniform

 Merancang aktiviti berteraskan ilmu
 Pengetahuan, kemahiran dan kreativiti / inovasi
 Melaksanakan aktiviti yang dirancang
 Merekod data / maklumat
 Menganalisis data / maklumat
 Mengambil tindakan susulan

Pengurusan Sukan / Permainan

 Merancang aktiviti berteraskan ilmu
 Pengetahuan, kemahiran dan kreativiti / inovasi
 Melaksanakan aktiviti yang dirancang
 Merekod data / maklumat
 Menganalisis data / maklumat
 Mengambil tindakan susulan

Program Kecemerlangan Kokurikulum

 Merancang latihan peningkatan kemahiran
 Melaksanakan latihan peningkatan kemahiran
 Merancang program pemantapan
 Melaksanakan program pemantapan

Sukan untuk Semua

 Merancang kejohanan rentas desa
 Merancang sukan tara
 Merancang kejohanan tahunan olahraga sekolah
 Merancang pertandingan antara tingkatan / kelas / rumah / asrama / kelab sukan

sekolah
 Melaksanakan kejohanan rentas desa
 Melaksanakan sukan tara
 Melaksanakan kejohanan tahunan olahraga sekolah
 Melaksanakan pertandingan antara tingkatan / kelas / rumah / asrama / kelab sukan

sekolah
 Melaksanakan Program Hari Sukan Negara

Pentaksiran Kokurikulum

 Merancang pentaksiran
 Melaksanakan pentaksiran
 Menganalisis data / maklumat pentaksiran
 Mengambil tindakan susulan / intervensi

54

4.4 Ketetapan Pelaksanaan Kokurikulum

4.4.1 Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) Kokurikulum

Kekuatan (S) Kelemahan (W)

1. Kepakaran tenaga jurulatih yang 1. Peruntukan masa latihan dan

berwibawa persediaan yang kurang.

2. Kemudahan dan prasarana yang 2. Tiada persediaan awal.

lengkap dan mencukupi. 3. Program pembangunan yang agak

3. Bilangan murid yang agak ramai. lemah.

Peluang (O) Ancaman (T)
1. Peluang yang luas terbuka bagi 1. Komitment murid dan sokongan ibu

semua murid. bapa.
2. Pilihan murid/peserta yang meluas. 2. Murid yang sama dalam pelbagai

kategori.

” Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain, janganlah hidup
seperti duri mencucuk diri dan menyakiti orang lain.”

4.4.2 TOV dan Sasaran

UNIT K/Z D TOV (2020 K
N
SUKAN L-24/P-12
Merentas Desa JOHAN- RAMBU-5,
Olahraga 4,KE3 -3 NJ-1
NJ-1
Kriket -
- -
Ragbi
Bola Sepak L-2/P-3 J-1
-
Catur
Badminton -
Boling -
BADAN -
BERUNIFORM
PKK L-4

GANGSA-8

TKRS NJ-1 -
PPIM -
KOAKADEMIK
BM -
BI -
KESENIAN -
STEM
MQSS NJ-2
PADNI

55

ETR (2021)
K A K/Z D N K A

56

Petunjuk Catatan
K/Z
D Kelompok / Zon
N Daerah
K Negeri
A Kebangsaan
Antarabangsa

4.4.3 Carta Gantt Pelaksanaan Kokurikulum

Bulan
Bil Aktiviti

J F MA MJ J OS ON

1 Mengadakan Mesyuarat Agung /

2 Merancang aktiviti tahunan /

Memastikan minit mesyuarat ///////////
3 dan laporan perjumpaan

disediakan dan kemaskini

4 Mendaftar keanggotaan ////

Mengurus penyertaan anggota

5 dalam aktiviti peringkat sekolah / / / / / / / / / / / /
zon / daerah / negeri /

kebangsaan

6 Menyediakan laporan dan ///////////
statistik

7 Merekod pentaksiran ///////////

8 Perhimpunan Bulanan //////////
Kokurikulum

9 Kejohanan Merentas Desa /

10 Kejohanan Olahraga Tahunan /

11 Perkhemahan Perdana /

12 Hari Kokurikulum /

13 Hari Sukan Negara /
/
14 Program Pembangunan
Kokurikulum & Sukan

57

4.4.4 Tatacara Pelaksanaan Kokurikulum

Aktiviti / Proses Keterangan Instrumen
Kerja  Jawatankuasa induk  Carta organisasi
 Jawatankuasa kelab dan
Penubuhan induk
jawatankuasa persatuan  Carta organisasi
pengurusan  Jawatankuasa sukan dan
kokurikulum setiap unit
sekolah permainan  Senarai tugas dan
 Jawatankuasa unit beruniform
Pendaftaran kelab/  Jawatankuasa majlis sukan tanggungjawab
persatuan / setiap jawatankuasa
unit uniform sekolah
 Jawatankuasa rumah sukan  Surat permohonan
Melantik guru  Jawatankuasa pemantauan penubuhan kelab /
penasihat  Menghantar surat permohonan persatuan / unit
uniform / sukan
Pendaftaran penubuhan kelab / persatuan / permainan
murid kokurikulum unit uniform / sukan permainan
 Menyediakan perlembagaan dan  Surat kelulusan
membuat permohonan penubuhan
pendaftaran sama ada daripada
PGB atau badan induk unit  Surat permohonan
uniform pengesahan dan
 Menghantar borang pendaftaran pendaftaran
kepada badan induk perlembagaan unit-
(unit uniform) unit kokurikulum
 Pengesahan dan pendaftaran
 Borang pendaftaran
 Mengeluarkan surat lantikan kepada badan induk
kepada guru penasihat unit-unit (unit uniform)
kokurikulum
 Surat pengesahan
 Memastikan pendaftaran murid pendaftaran dan
dalam kokurikulum dilakukan nombor pendaftaran
secara sama rata antara semua
kelab / persatuan dengan unit  Surat pelantikan
uniform guru-guru penasihat

 Memastikan semua murid  Slip pendaftaran
mendaftar dalam sekurang- kokurikulum
kurangnya tiga (3) unit iaitu
kelab / persatuan, sukan /  Kad daftar
permainan dan unit uniform kokurikulum

58

Aktiviti / Proses Keterangan Instrumen
Kerja
 Disediakan pada akhir tahun  Takwim Kokurikulum
Penyediaan sebelumnya
takwim tahunan  Minit mesyuarat
kokurikulum  Memastikan perkara-perkara agong
yang berikut dilaksanakan:
Pelantikan  Minit mesyuarat
jawatankuasa 1. Mesyuarat AJK sekurang- jawatankuasa
murid kurangnya tiga (3) kali setahun

Pemantauan 2. Memastikan perjumpaan
aktiviti minimum dua belas (12) kali
kokurikulum setahun untuk kelab /
sekolah persatuan dan unit uniform

3. Memastikan aktiviti wajib dan  Surat penurunan
program induk ditakwimkan kuasa kepada
dan dilaksanakan jawatankuasa

 Mengeluarkan surat pelantikan  Senarai
jawatan kuasa murid dan tanggungjawab
memaklumkan kepada ibu bapa. anggota
jawatankuasa
 Mengadakan upacara
penyerahan surat pelantikan  Laporan
tersebut pemantauan

 Menubuhkan satu jawatankuasa
pemantauan kegiatan
kokurikulum yang terdiri
daripada:

1. Pengerusi: PGB

2. Naib Pengerusi:
PK Kokurikulum

3. Setiausaha:
Penyelaras Kokurikulum

4. Anggota:

4.1 Penyelaras kelab /
persatuan

4.2 Penyelaras sukan dan
permainan

4.3 Penyelaras unit uniform

59

Aktiviti / Proses Keterangan Instrumen
Kerja
 Menyediakan buku laporan  Buku laporan / fail
kegiatan kokurikulum kegiatan
(mingguan) mengikut format Kokurikulum
yang ditetapkan

 Memastikan buku laporan
tersebut dilengkapkan setiap kali
perjumpaan dan diserahkan
kepada PK Kokurikulum untuk
semakan dan pengesahan

 Memastikan perkara-perkara
yang terkandung di dalam buku
laporan dilengkapkan seperti:

Penyediaan buku / 1. Senarai anggota
fail laporan jawatankuasa
kegiatan
kokurikulum 2. Analisis enrolmen

3. Senarai keanggotaan

4. Perancangan aktiviti tahunan

5. Rekod kehadiran

6. Laporan aktiviti mingguan

7. Analisis aktiviti mengikut
bulan

8. Rekod pencapaian murid

9. Minit Mesyuarat Agung

10. Laporan akhir tahun

11. Markah penilaian

 Memastikan kertas kerja yang  Kertas kerja
lengkap disediakan bagi semua program
aktiviti atau program yang
Penyediaan kertas melibatkan kewangan kerajaan
kerja program dan dan sekolah
permohonan
lawatan  Permohonan dan kelulusan
PPD / JPN adalah perlu bagi
program lawatan

Borang Kawalan  Setiap pergerakan murid di luar  Borang Kawalan
Keselamatan sekolah mestilah mendapat Keselamatan Murid
Murid kelulusan PGB
 Borang kebenaran
 Borang kawalan keselamatan ibu bapa / penjaga
murid berserta surat kebenaran
ibu bapa mesti disediakan  Surat makluman
dengan mendapat kelulusan kepada ibu bapa /
pihak ibu bapa / penjaga penjaga

60

Aktiviti / Proses Keterangan Instrumen
Kerja  Laporan kegiatan
 Memastikan setiap kegiatan dan
Laporan kegiatan pertandingan dilaporkan dalam kokurikulum
dan pertandingan tempoh tujuh (7) hari dari tarikh  Sijil-sijil yang
kokurikulum kegiatan dan difailkan
berkaitan
Sistem fail  Mengisi senarai nama murid
kokurikulum yang terlibat dalam aktiviti untuk  Sistem fail
diberi sijil-sijil yang berkaitan kokurikulum
Buku Penilaian
Kokurikulum Murid  Memastikan sistem fail  Senarai semak
(Format KPM) kokurikulum yang sistematik pengurusan fail
Sijil Penilaian diwujudkan kokurikulum
Kokurikulum
 Menyemak fail sekurang-  Buku rekod
Sijil-Sijil diedar kurangnya dua (2) bulan sekali penilaian
dan direkod kokurikulum murid
 Memastikan dua puluh dua (22)
item difailkan  Sijil penilaian
kokurikulum murid
 Memastikan ada buku penilaian
kokurikulum murid mengikut  Data online PAJSK
format KPM
 Sijil Penghargaan
 Memastikan semua murid telah  Sijil Penyertaan
memiliki buku penilaian
kokurikulum tersebut

 Memastikan penilaian markah
10% kokurikulum direkodkan
dalam Buku Penilaian
Kokurikulum Murid

 Memastikan sistem penilaian
dilakukan dengan tepat
mengikut penilaian Kementerian
Pendidikan

 Memastikan buku-buku
penilaian ini ditandatangani oleh
ibu bapa dan disimpan dalam
fail peribadi murid

 Memastikan murid yang terlibat
dalam aktiviti kokurikulum diberi
sijil-sijil:

1. Sijil Penyertaan

2. Sijil Penghargaan

 Pemberian sijil-sijil ini mesti
direkodkan

61

Aktiviti / Proses Keterangan Instrumen
Kerja  Laporan kewangan
 PK Kokurikulum memastikan
Pengurusan jumlah peruntukan kokurikulum kokurikulum
Kewangan telah diperoleh daripada  Laporan prestasi
Sekolah sumber-sumber yang berikut:  Perbelanjaan

Pascanilai 1. Peruntukan kewangan KPM kokurikulum
Kegiatan
Kokurikulum 2. Peruntukan SUWA  Laporan pascanilai
(kekuatan,
3. Peruntukan bantuan pakaian kelemahan,
seragam unit uniform penambahbaikan,
rumusan)
4. Peruntukan-peruntukan lain
 Kertas cadangan
 Menyediakan Anggaran Belanja  Penambahbaikan
Mengurus untuk tahun yang
berikutnya aktiviti kokurikulum

 Membuat pemantauan
kewangan kokurikulum dari
semasa ke semasa

 PK Kokurikulum
membentangkan pascanilai
kegiatan kokurikulum sekolah
untuk tahun semasa

 Membuat perbandingan
pascanilai dengan tahun-tahun
sebelumnya

 Membuat cadangan
penambahbaikan aktiviti
kokurikulum untuk tahun yang
berikutnya

"Setiap yang kita lakukan biarlah jujur kerana kejujuran itu terlalu penting dalam sebuah
kehidupan. Tanpa kejujuran hidup sentiasa menjadi mainan orang"

62

4.5 KEGIATAN KOKURIKULUM SEKOLAH

4.5.1 1. PENYERTAAN MURID
DASAR KOKURIKULUM  Semua murid Tahap 2 diwajibkan melibatkan diri dalam
SEKOLAH
aktiviti koku-rikulum sekolah, murid Tahun 3 adalah

digalakkan.
 Setiap murid wajib menyertai ketiga-tiga kumpulan A, B,

dan C.

2. PEMBAHAGIAN RUMAH SUKAN
 Bagi murid-murid Tahun 1 - 6, murid-murid akan

diagihkan mengikut rumah oleh Setiausaha Sukan

sekolah.
 Murid-murid yang diberikan peruntukan rumah masing-

masing tidak dibenarkan bertukar atau berpindah rumah

sukan

3. JADUAL WAKTU GERAKERJA KOKURIKULUM
 Kegiatan Kokurikulum akan diadakan pada tiap-tiap hari
Rabu pada masa yang ditetapkan.
 Guru mestilah berada 5 minit sebelum masa yang
ditetapkan di sekolah sebelum sesuatu aktiviti dijalankan.

Sekiranya guru yang bertugas pada hari itu tidak dapat
hadir, guru berkenaan perlu mencari penggantinya.
 Bagi minggu A dan C, guru-guru penasihat beserta
penyelaras dan setiausaha kokurikulum perlu berada
bersama-sama murid mulai jam 1.00pm untuk makan

tengahari dan solat sebelum aktiviti kokurikulum bermula
jam 2.00 pm.
 Guru penasihat yang bertugas pada setiap kali
perjumpaan perlu mengisi kehadiran dan laporan aktiviti

dalam buku laporan aktiviti.

4. ALATAN PERMAINAN / SUKAN / BILIK-BILIK
PERJUMPAAN
 Guru-guru yang ditugaskan bagi setiap jenis permainan
adalah bertanggungjawab ke atas semua alatan sukan

dan permainan yang digunakan.
 Guru yang berkenaan juga bertanggungjawab atas

keselamatan alatan dan memulangkan selepas

digunakan pada hari yang sama.
 Guru-guru penasihat perlu memastikan kelas-kelas atau

bilik yang digunakan untuk perjumpaan dikemas semua
selepas digunakan. Pastikan kelas ditinggalkan bersih

dan teratur seperti sedia ada.

63

4.5.2 4.5.1 GURU PEMIMPIN
PASUKAN BADAN 1. TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH (TKRS)
BERUNIFORM

GURU PENYELARAS: GURU PENASIHAT
PN. NUR ATIQAH BT MOHAMAD  EN ROZI BIN DIN (K)
ALI  PN. MUFISHOH BT SAID
 PN. ZANARIAH BT CHE DAN
 EN. YUNOS BIN DEMIN
 EN. HUSAINI BIN JAWAWI
 PN. ROSNANI BT OM
 PN. SUMIAH BT SARI
 PN. SITI ANIDA BT ROBANI @ MOHYI

2. PENGAKAP KANAK-KANAK (PKK)

GURU PENASIHAT
 PN ROFIDZAH BT ALI (K)
 PN. TANG GEOK LENG
 PN. NURAZURAWATI BT ABDULLAH
 PN. INTAN AFIZAH BT SALLEH
 PN. NOORASHIDA BT KAMARUDIN
 CIK NOR AINI BT RAMLI
 EN. AHMAD BADRUL HISHAM BIN

MUHAMMAD
 EN. AZREN BIN RAMLI
 PN. NUR ATIQAH BT MOHAMAD ALI

3. PERGERAKAN PUTERI ISLAM
MALAYSIA (PPIM)

GURU PENASIHAT
 PN. NORHAFIZAH BT ZULCAPLY (KETUA)
 PN. AZURA BT AHMAD NAWAWI
 PN. MARIYANI BT SALLEH
 PN. ASMAH BT AHMAD
 PN. NORFISAH BT MOHD NASIR
 PN. SAADIAH BT AHMAD
 PN. ADILAH BT AHMAD SHAHARUDIN
 PN. HJH NOOR ISMALIZA BT ISMAIL

64

4.5.3 KELAB & PERSATUAN 4.5.3.1 GURU PENASIHAT
GURU PENYELARAS:
PN. NURAZURAWATI BT 1. KELAB RUKUN NEGARA
ABDULLAH
 PN. ROSNANI BT OM (K)
4.5.4 SUKAN & PERMAINAN  PN. NORFISAH BT MOHD NASIR
GURU PENYELARAS:  PN. AZURA BT MOHD NAWAWI
PN. SUMIAH BT SARI  PN. MARIYANI BT SALLEH

2. KELAB STEM

 PN. INTAN AFIZA BT SALLEH (K)
 PN. HJH NOOR ISMALIZA BT ISMAIL
 PN. TANG GEOK LENG

3. KELAB KOMPUTER

 PN. NURAZURAWATI BT
 PN. SAADIAH BT AHMAD
 PN. ZANARIAH BT CHE DAN

3. KELAB PENGGUNA / USAHAWAN
MUDA

 PN. NORASHIDA BT KAMARUDIN (K)
 PN. ASMAH BT AHMAD
 PN. NUR ATIQAH BT MOHAMAD ALI

4.5.4.1 GURU PENASIHAT

1. PERSATUAN KRIKET

 PN. SITI ANIDA BT [email protected] (K)
 EN. ROZI BIN DIN
 PN. NORHAFIZAH BT ZULCAPLY

2. PERSATUAN RAGBI

 EN. AZREN BIN RAMLI (K)
 CIK NOR AINI BT RAMLI
 PN. MUFISHOH BT SAID

3. PERSATUAN BOLA SEPAK

 EN. AHMAD BADRUL HISHAM BIN
MUHAMMAD (K)

 EN. YUNOS BIN DEMIN
 EN. HUSAINI BIN JAWAWI

4.5.5 65
GURU RUMAH SUKAN
4. PERSATUAN BOLA JARING

 PN. ADILAH BT AHMAD SHAHARUDIN (K)
 PN. SUMIAH BT SARI
 PN. ROFIDZAH BT ALI

RUMAH MANGKU DIRAJA ( JINGGA)

 PN. ZANARIAH BINTI CHE DAN(K)
 PN. MUHFISHOH BINTI SAID
 PN. AZURA BINTI AHMAD NAWAWI
 PN. NOORASHIDA BINTI KAMARUDIN
 PN. MARIYANI BINTI SALLEH
 PN. NORHANIZA BINTI ABDUL RAHIM
 EN. BADRUL HISHAM BIN ARIPIN

RUMAH PURBA DIRAJA (MERAH MANGGIS)

 EN. HUSAINI BIN JAWAWI(K)
 PN. TANG GEK LENG
 PN. NURAZURAWATI BT ABDULLAH
 PN. SUMIAH BT SARI
 EN. YUNOS BIN DEMIN
 PN. NORFISAH BINTI MOHD NADZRI
 PN. NORLIYANA BINTI MOHD ARIFFIN

RUMAH KELANA DIRAJA (FIRUS)

 PN. SAADIAH BT AHMAD(K)
 PN. ROFIDZAH BINTI ALI
 PN. NUR ATIQAH BT MOHAMAD ALI
 PN. INTAN AFIZA BINTI SALLEH
 PN. NOOR ISMALIZA BINTI ISMAIL
 EN. ROZI BIN DIN
 PN. NORFAZRINA BINTI ABDUL RANI

HUSSAIN

RUMAH BAHTERA DIRAJA (UNGU)

 PN. NORHAFIZAH BINTI ZULCAPLY(K)
 PN. SITI ANIDA BINTI [email protected]
 PN. ASMAH BINTI AHMAD
 PN. ROSNANI BINTI OM
 PN. ADILA BINTI AHMAD SHAHARUDIN
 EN. AZREN BIN RAMLI
 PN. SITI RUMZIAH BT SAIRI

66

4.6 TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN

TAKWIM AKTIVITI PASUKAN BADAN BERUNIFORM, KELAB
& PERSATUAN & SUKAN DAN PERMAINAN

TARIKH PERKARA / AKTIVITI TINDAKAN

26 Jan 2021 Penataran Aktiviti Kokurikulum Tahun 4 SU Koku

27 Jan 2021 Mesyuarat Agung Kokurikulum Penyelaras PBB/KP/SP

3 Feb 2021 Perjumpaan Pasukan badan Beruniform 2 Penyelaras PBB

15 Feb 2021 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Guru Penasihat

(Tunas Kadet Remaja Sekolah)

17 Feb 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 2 Penyelaras KP

24 Feb 2021 Perjumpaan Sukan & Permainan 2 Penyelaras SP

3 Mac 2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 3 Penyelaras PBB

10 Mac 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 3 Penyelaras KP

17 Mac 2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 4 Penyelaras PBB

24 Mac 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 4 Penyelaras KP

7 April 2021 Perjumpaan Sukan & Permainan 4 Penyelaras SP

12 April 2021 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Guru Penasihat

(Kelab Rukun Negara)

10 Mei 2021 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Guru Penasihat

(Pengakap)

19 Mei 2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 5 Penyelaras PBB

14 Jun 2021 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Guru Penasihat

(Kelab STEM)

16 Jun 2021 Pejumpaan Kelab & Persatuan 5 Penyelaras KP

23 Jun 2021 Perjumpaan Sukan & Permainan 5 Penyelaras SP
25 – 27 Jun 2021 Penyelaras PBB
(Jumaat – Ahad) Perkhemahan Perdana Pasukan Badan
Beruniform

(Pasukan Badan Beruniform 6)

30 Jun 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 6 Penyelaras KP

7 Julai 2021 Perjumpaan Sukan & Permainan 6

12 Julai 2021 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (PPIM) Guru Penasihat

14 Julai 2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 7 Penyelaras PBB

28 Julai 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 7 67
4 Ogos 2021 Perjumpaan Sukan & Permainan 7
11 Ogos 2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 8 Penyelaras KP
16 Ogos 2021 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Penyelaras SP
(Kelab Komputer) Penyelaras PBB
18 ogos 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 8 Guru Penasihat
25 Ogos 2021 Perjumpaan Sukan & Permainan 8
1 Sept2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 9 Penyelaras KP
8 Sept 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 9 Penyelaras SP
22 Sept 2021 Perjumpaan Sukan & Permainan 9 Penyelaras PBB
29 Sept 2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 10 Penyelaras KP
6 Okt 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 10 Penyelaras SP
11 Okt 2021 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum Penyelaras PBB
(Kelab Pengguna/Usahawan Muda) Penyelaras KP
13 Okt 2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 11 Guru Penasihat
20 Okt 2021 Perjumpaan Sukan & Permainan 11
23 Okt 2021 Program Pembangunan Ko Akademik Penyelaras PBB
(Kelab & Persatuan 11) Penyelaras SP
27 Okt 2021 Perjumpaan Pasukan Badan Beruniform 12 SU Program
10 Nov 2021 Perjumpaan Kelab & Persatuan 12 Kecemerlangan Koku
15 Nov 2021 Perhimpunan Bulanan Kokurikulum (TKRS)
17 Nov 2021 Perjumpaan sukan & permainan 12 Penyelaras PBB
Penyelaras KP
Guru Penasihat
Penyelaras SP

NOTA Rabu (2:00 – 4:00 ptg)
Perjumpaan Mingguan Isnin (7:40 pg)
Perhimpunan Bulanan

 Jadual adalah tertakluk kepada pindaan

68

TAKWIM PELAKSANAAN 1 MURID 1 SUKAN (1M1S)

TARIKH PERKARA / AKTIVITI TINDAKAN

26 Jan 2021 Penataran Aktiviti Kokurikulum Tahun 4 SU Koku

27 Jan 2021 Mesyuarat Agung Kokurikulum Penyelaras PBB/KP/SP

19 Feb 2021 Kejohanan Merentas Desa 1 SU Sukan

24 Feb 2021 1M1S Penyelaras SP

14 Mac 2021 Kejohanan Olahraga Tahunan Kali ke-20 SU Sukan

(Sukan & Permainan 3)

7 April 2021 1M1S Penyelaras SP

23 Jun 2021 1M1S Penyelaras SP

7 Julai 2021 1M1S Penyelaras SP

4 Ogos 2021 1M1S Penyelaras SP

25 Ogos 2021 1M1S Penyelaras SP

22 Sept 2021 1M1S Penyelaras SP

25 Sept 2021 Program Pembangunan Sukan

Kriket SU Sukan

Ragbi Penyelaras SP

Bola Sepak

9 Okt 2021 Hari Sukan Negara / Kejohanan Merentas Desa SU Sukan
2

20 Okt 2021 1M1S Penyelaras SP

17 Nov 2021 1M1S Penyelaras SP

24 Nov 2021 HARI ANUGERAH SUKAN PK KOKU/SU KOKU

Setiap hari Latihan Pasukan Elite Bola Sepak & Bola Jaring Jurulatih

Selasa

Setiap hari Khamis Latihan Pasukan Elite Kriket Jurulatih

Setiap hari Jumaat Latihan Pasukan Elite Ragbi Jurulatih

NOTA 3:00 – 4:00 ptg
1M1S 4:00 – 6:00 ptg
Latihan Pasukan Elite

• Jadual adalah tertakluk kepada pindaan

69

4.7 JURULATIH KOAKADEMIK & PASUKAN ELITE SUKAN

KOAKADEMIK

B.MELAYU Bicara Berirama Pn. Noorashida bt Kamarudin
Pidato SK & Diraja Pn. Rofidzah bt Ali
B.INGGERIS Bercerita Tahap 1 Pn. Rosnani bt Om
Bercerita Tahap 2 Pn. Mariyani bt Salleh
SAINS Esei Diraja En. Zanariah bt Che Dan
KESENIAN Action Song Pn. Saadiah bt Ahmad
Story Telling Pn. Nur Atiqah bt Mohamad Ali
ICT Public Speaking SK & Diraja Pn. Sumiah bt Sari
MQSS Essay Diraja Pn. Hjh Noor Ismaliza bt Ismail
Bercerita STEM Pn. Siti Anida bt Robani
Roket Pn. Norazurawati bt Abdullah
Inovasi Pn. Intan Afizah bt Salleh
Nyanyian Solo Pn. Noorashida bt Kamarudin
Tarian
Pn. Zanariah bt Che Dan
Tilawah (L) En. Husaini bin Jawawi
Tilawah (P) Pn. Asmah bt Ahmad
Hafazan L & P Pn. Azura bt Ahmad Nawawi
Daie Cilik L Cik Nor Aini bt Ramli
Daie Cilik P Pn. Norhafizah bt Zulcaply
Nasyid En. Azren bin Ramli

SUKAN En. Yunos bin Demin
En. Husaini bin Jawawi
MERENTAS DESA En. Ahmad badrul Hisham bin
Muhamad
OLAHRAGA En. Rozi bin Din
Pn. Rofidzah bt Ali
KRIKET Pn. Nur Atiqah bt Mohamad Ali
BOLA SEPAK En Rozi bin Din
Pn. Siti Anida bt Robani
BOLA JARING En. Ahmad badrul Hisham bin
RAGBI Muhamad
CATUR En. Yunos bin Demin
Pn. Sumiah bt Sari
Pn. Adilah bt Ahmad Shaharudin
En. Azren bin Ramli
Cik Nor Aini bt Ramli
Pn. Tang Geok Leng
Pn. Hjh Noor Ismaliza bt Ismail

70

4.8 SENARAI GURU BERTUGAS MINGGUAN

MINGGU TARIKH GURU BERTUGAS TAJUK BICARA ILMU
1 20 – 22 Jan Pn. Zanariah bt Che Dan
Pn. Norhafizah bt Zulcaply Kembali ke sekolah
2 25 – 29 Jan Pn. Mufishoh bt Said
3 1 – 5 Feb En. Azren bin Ramli Mematuhi peraturan
4 8 – 11 Feb En. Yunos bin Demin sekolah
5 Pn. Norfisah bt Mohd Nasir
6 15 – 19 Feb Pn. Adilah bt Ahmad Shaharudin Kebersihan dan
7 22 – 26 Feb En. Husaini bin Jawawi keceriaan
8 1 – 5 Mac Pn. Saadiah bt Ahmad
9 8 – 12 Mac Pn. Mariyani bt Salleh Tanggungjawab seorang
15 – 19 Mac Pn. Siti Anida bt [email protected] murid
10 Pn. Nurazurawati bt Abdullah
11 22 – 26 Mac Pn. Sumiah bt Sari Peraturan di kantin
12 5 – 10 April En. Rozi bin Din sekolah
13 12 – 16 April Cik Nor Aini bt Ramli
14 19 – 23 April Pn. Intan Afizah bt Salleh Menjaga kebersihan diri
26 – 30 April Pn. Rosnani bt Om
Pn. Noorashida bt Kamarudin Menyayangi dan
Pn. Azura bt Ahmad Nawawi menjaga harta
Pn. Tang Geok Leng
Pn. Hjh Noor Ismaliza bt Ismail Penggunaan PSS
Pn. Asmah bt Ahmad berkesan
Pn. Rofidzah bt Ali
Pn. Nur Atiqah bt Mohamad Ali Penhayatan rukun
En. Ahmad Badrul Hisham bin Muhammad negara
Pn. Zanariah bt Che Dan
Pn. Norhafizah bt Zulcaply Pentingnya disiplin diri
Pn. Mufishoh bt Said dalam hidup
En. Azren bin Ramli
En. Yunos bin Demin Sikap baik hati dan
Pn. Norfisah bt Mohd Nasir amalan terpuji
Pn. Adilah bt Ahmad Shaharudin
En. Husaini bin Jawawi Sikap jujur dan amanah
Pn. Saadiah bt Ahmad
Pn. Mariyani bt Salleh Faedah membaca
Pn. Siti Anida bt [email protected]
Pn. Norazurawati bt Abdullah Percaya dan yakin pada
Pn. Sumiah bt Sari diri
En. Rozi bin Din
Cik Nor Aini bt Ramli
Pn. Intan Afizah bt Salleh
Pn. Rosnani bt Om
Pn. Noorashida bt Kamarudin
Pn. Azura bt Ahmad Nawawi

71

15 3 – 7 Mei Pn. Tang Geok Leng

Pn. Hjh Noor Ismaliza bt Ismail Kepentingan kokurikulum

Pn. Asmah bt Ahmad

16 10 – 12 Mei Pn. Rofidzah bt Ali Menghargai dan

Pn. Nur Atiqah bt Mohamad Ali menyayangi ibu

En. Ahmad Badrul Hisham bin Muhammad

17 17 – 21 Mei Pn. Zanariah bt Che Dan

Pn. Norhafizah bt Zulcaply Terima kasih cikgu

Pn. Mufishoh bt Said

En. Azren bin Ramli

18 24 – 28 Mei En. Yunos bin Demin Memenuhi masa semasa

Pn. Norfisah bt Mohd Nasir cuti sekolah

Pn. Adilah bt Ahmad Shaharudin Menyayangi dan
19 14 – 18 Jun En. Husaini bin Jawawi

Pn. Saadiah bt Ahmad menghargai bapa

Pn. Mariyani bt Salleh

20 21 – 25 Jun Pn. Siti Anida bt [email protected] Kebersihan fizikal dan

Pn. Nurazurawati bt Abdullah mental

Pn. Sumiah bt Sari Semangat bergotong
21 28 Jun – En. Rozi bin Din

2 Julai Cik Nor Aini bt Ramli royong amalan mulia

Pn. Intan Afizah bt Salleh

22 5 – 9 Julai Pn. Rosnani bt Om

Pn. Noorashida bt Kamarudin Menjaga perwatakan diri

Pn. Azura bt Ahmad Nawawi
23 12 – 16 Julai Pn. Tang Geok Leng

Pn. Hjh Noor Ismaliza bt Ismail Budaya terima kasih

Pn. Asmah bt Ahmad

24 26 – 30 Julai Pn. Rofidzah bt Ali

Pn. Nur Atiqah bt Mohamad Ali Hormat menghormati

En. Ahmad Badrul Hisham bin Muhammad

25 2 – 6 Ogos Pn. Zanariah bt Che Dan

Pn. Norhafizah bt Zulcaply Kecerdasan minda

Pn. Mufishoh bt Said

En. Azren bin Ramli

26 9 – 13 Ogos En. Yunos bin Demin Percaya dan yakin pada

Pn. Norfisah bt Mohd Nasir diri sendiri

Pn. Adilah bt Ahmad Shaharudin

27 16 – 20 Ogos En. Husaini bin Jawawi

Pn. Saadiah bt Ahmad Prenggunaan computer

Pn. Mariyani bt Salleh masa kini

28 23 – 27 Ogos Pn. Siti Anida bt [email protected]

Pn. Nurazurawati bt Abdullah Semangat patriotik

Pn. Sumiah bt Sari Menghargai masa
29 30 Ogos – En. Rozi bin Din

3 Sept Cik Nor Aini bt Ramli

Pn. Intan Afizah bt Salleh

30 6 – 10 Sept Pn. Rosnani bt Om Cara membaca dengan

Pn. Noorashida bt Kamarudin berkesan

Pn. Azura bt Ahmad Nawawi

72

31 20 – 24 Sept Pn. Tang Geok Leng Cintakan warisan bangsa

Pn. Hjh Noor Ismaliza bt Ismail dan negara

Pn. Asmah bt Ahmad

32 27 Sept – Pn. Rofidzah bt Ali

1 Okt Pn. Nur Atiqah bt Mohamad Ali Membaca jambatan ilmu

En. Ahmad Badrul Hisham bin Muhammad

33 4 – 8 Okt Pn. Zanariah bt Che Dan

Pn. Norhafizah bt Zulcaply Budi Bahasa budaya kita

Pn. Mufishoh bt Said

En. Azren bin Ramli

34 11 – 15 Okt En. Yunos bin Demin

Pn. Norfisah bt Mohd Nasir Faedah menabung

Pn. Adilah bt Ahmad Shaharudin
35 18 – 22 Okt En. Husaini bin Jawawi

Pn. Saadiah bt Ahmad Kewajipan kepada tuhan

Pn. Mariyani bt Salleh

36 25 – 29 Okt Pn. Siti Anida bt [email protected] Tanggungjawab anak

Pn. Nurazurawati bt Abdullah yang soleh

Pn. Sumiah bt Sari
37 1 – 4 Nov En. Rozi bin Din

Cik Nor Aini bt Ramli Sayangi rakan anda

Pn. Intan Afizah bt Salleh

38 8 – 12 Nov Pn. Rosnani bt Om

Pn. Noorashida bt Kamarudin Adab dalam pergaulan

Pn. Azura bt Ahmad Nawawi
39 15 – 19 Nov Pn. Tang Geok Leng

Pn. Hjh Noor Ismaliza bt Ismail Ketrampilan diri

Pn. Asmah bt Ahmad

40 22 – 26 Nov Pn. Rofidzah bt Ali

Pn. Nur Atiqah bt Mohamad Ali Kepentingan beriadah

En. Ahmad Badrul Hisham bin Muhammad

41 29 Nov – Pn. Zanariah bt Che Dan

3 Dis Pn. Norhafizah bt Zulcaply Cuti yang berfaedah

Pn. Mufishoh bt Said

En. Azren bin Ramli

42 6 – 10 Dis En. Yunos bin Demin

Pn. Norfisah bt Mohd Nasir Cuti-cuti Malaysia

Pn. Adilah bt Ahmad Shaharudin


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Sastra Perang: Sebuah Pembicaraan mengenai Hikayat Perang Sabil
Next Book
MasterClass SPM Bahasa Melayu Tingkatan 4 & 5 KSSM