The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Madihah Narowi, 2021-03-19 04:39:53

qatrunnada_rejab

qatrunnada_rejab

QATRUNNADA

Perjalanan langit.

PENAUNG: PUAN MISLIAH BT AH- Rejab merupakan bulan ke-7 di dalam kalendar Takwim Hijrah. Dalam bulan
MAD@JONO Rejab pula, berlaku peristiwa penting iaitu Isra' Mikraj yang dalam peristiwa
tersebut Rasulullah saw telah menerima kefarduan solat lima waktu terus dari
PENGERUSI : PN.HJH NUR AISAH BT. Allah di Sidratul Muntaha. Sebelum itu, pada malam yang sama, baginda
HJ. BAHRIN Rasulullah telah diisra'kan dari Masjid al-Haram di Makkah(Arab Saudi)
ke Masjid Al-Aqsa di Baitulmuqaddis (Palestin) menunggang Buraq.Bulan ini
NAIB PENGERUSI 1 : PUAN SERIB- juga merupakan bulan-bulan permulaan kepada bulan Ramadhan, yang beri-
ANUM BT. ABDUL RAHMAN. kutan selepas bulan Syaaban. Apabila baginda melihat anak bulan Rejab,
baginda akan berdoa kepada Allah seperti yang berikut:
PENASIHAT : USTAZAH HARYATI BT. ‫اللّه ّم بارك لنا في رجب و شعبان وبلّغنا رمضان‬
ADNI. Allāhumma bārik lanā fī rajaba wa shaʻbāna wa balligh-nā ramaḍāna
"Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan Syaaban, dan sampaikanlah
KETUA PENGARANG:NIK IMAN ZA- (panjangkan umur) kami kepada Ramadhan."
HIRAH

EDITOR : PUTERI SYAZA FARZANA

KONSEP/LAYOUT NURKAMILIA

ILUSTRASI NABILA Bt REDZUAN

Rejab adalah salah satu dari 4 bulan haram, yang dimuliakan di dalam islam. Rejab
berarti keagungan, kerana bulan ini diagungkan oleh Allah Ta’ala.

Surah al-taubah-36
Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dua belas bulan, dalam kitab Allah pada
hari Allah menjadikan langit dan bumi. Di antaranya ada empat bulan suci tidak
boleh berperang dalam bulan itu. (Dzulki’dah, Dzulhijjah, Muharram, Rejab)
Keberadaan 12 bulan (qamariah) dalam setahun dan 4 di antaranya adalah bulan-
bulan yang diharamkan peperangan sudah terkandung dalam Lauhil Mahfudz.
Dengan demikian, bulan ini adalah bulan aman, damai, tenteram dan selamat.

REJAB BULAN ANUGERAH TAHUKAH ANDA?
BULAN REJAB MERUPAKAN

BULAN ALLAH SWT

AMALAN Sebenarnya keistimewaan Di bulan Rejab ini banyak
Rejab turut disebut di masjid, surau dan institusi
Siapa yang mampu dalam al-Quran dengan mengambil peluang
memperbanyak solat sunat menyenaraikannya mengadakan ceramah dan
dipersilakan. Namun begitu sebagai salah satu majlis Israk Mikraj. Perbuatan ini
hindari daripada melakukan daripada empat bulan jika dianggap sebagai suatu
solat Raghaib yang selalu haram. Allah berfirman adat dan tradisi untuk
dilakukan pada Jumaat pertama yang maksud-Nya: menghimpunkan orang ramai
bulan Rejab. Berkata Ibnu Rajab Sesungguhnya bilangan bagi mendekatkan diri mereka
al-Hanbali: "Hadis-hadis yang bulan disisi Allah ialah 12 dengan agama tanpa dianggap
menceritakan fadilat solat bulan, dalam ketetapan sebagai suatu pensyariatan
Raghaib pada Jumaat pertama Allah di waktu Dia adalah suatu amalan yang
bulan Rejab adalah palsu. Solat menciptakan langit dan terpuji dan tidak bercanggah
ini bidaah menurut kebanyakan bumi, di antaranya empat dengan mana-mana usul
ulama." bulan haram.... (at- agama.
Taubah: 36)
Siapa yang hendak Malah para pendakwah dan
memperbanyak puasa sunat, Para ulama bersepakat mereka yang cintakan agama
juga digalakkan. Usman bin Rejab adalah antara sepatutnya sentiasa mencari
Hakim al-Ansari pernah bertanya bulan yang dimaksudkan munasabah bagi menghimpun
kepada Said bin Jubeir tentang oleh Allah SWT dalam orang-ramai dalam majlis-majlis
amalan puasa sunat pada bulan ayat ini dan beberapa yang dipenuhi dengan
Rejab. Said menjawab: Aku ayat lain. Jelas bahawa penambahan ilmu, peringatan,
mendengar Ibnu Abbas berkata: Allah SWT sendiri di dalam doa dan zikir.
Rasulullah selalu berpuasa al-Quran telah
sehingga kami menyangka beliau memuliakan bulan Rejab Inilah antara pandangan tokoh
tidak pernah berbuka. Dan dengan besar ulama dunia Islam, al-
baginda juga selalu berbuka mengisytiharkannya Muhaddith Dr. Sayyid
sehingga kami menyangka beliau sebagai salah satu Muhammad Alawi al-Maliki al-
tidak pernah berpuasa. (riwayat daripada bulan-bulan Hasani r.a dalam tulisan
Muslim) haram. khususnya mengenai Israk dan
Mikraj bertajuk al-Anwar al-
Imam Al-Nawawi menjelaskan: Rejab bulan menabur benih Bahiyyah min Isra' wa Mi'raj
"Maksud Said bin Jubeir adalah Sya'ban bulan menyiram Khayr al-Bariyyah.
tidak ada larangan dan galakan tanaman
khas untuk melakukan puasa di Ramadan bulan menuai Jika tidak mampu melakukan
bulan Rejab. Akan tetapi hukum ibadah dan kebaikan, minimal
bulan ini seperti bulan-bulan Rejab menyuci badannya yang kita mesti lakukan adalah
lainnya. Asal hukum puasa Sya'ban menyucikan hati menjauhkan diri daripada
adalah sunat." Ramadan menyucikan maksiat. Jangan nodai bulan yang
rohnya mulia ini dengan kata-kata kesat,
Adapun ibadah umrah, maka lucah, ghibah, makian dan lain-
sunat melakukannya pada bulan Rejab bulan marghfirah lain. Siapa yang meninggalkannya
Sya'ban bulan syafaat kerana Allah, ganjaran besar telah
Ramadan bulan menunggu untuknya.
menggandakan kebajikan

ADAB KEPADA ALLAH

Mengikhlaskan Ibadah Hanya karena 2. Syukur Dan Tidak Kufur Nik-
mat.

Allah SUbhanahU wa Ta’ala Nikmat Allah Subhanahu wa
Ta‟ala kepada hambanya sangat
Ikhlas adalah syarat diterimanya ibadah di banyak, oleh karena itu kewajiban
samping sesuai sunah Rasulullah shallallahu seorang hamba untuk mensyuku-
„alaihi wa sallam. Dan Allah Subhanahu wa rinya adalah dengan mengakui
Ta‟ala hanyalah menerima amal yang ikhlas bahwa nikmat itu datang dari Al-
karena-Nya dan jauh dari riya‟, Dia berfirman: lah Subhanahu wa Ta‟ala , memu-
ji-Nya dengan lidah, dan mem-
“Barang siapa yang mengharapkan pertemuan pergunakan nikmat-nikmat terse-
dengan Tuhannya, maka hendaklah ia but untuk keridhaan-Nya. Allah
mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia Subhanahu wa Ta‟ala berfirman:
mempersekutukan seorang pun dalam
beribadah kepada Tuhannya.” ‫َفا ْذ ُك ُرونِي أَ ْذ ُك ْر ُك ْم َوا ْش ُك ُروا ِلي َوََل تَ ْكفُ ُرو ِن‬

(QS. Al Kahfi: 110) Karena itu, ingatlah kamu kepada-
Ku niscaya aku ingat (pula) kepa-
damu, dan bersyukurlah kepada-
Ku, dan janganlah kamu menging-
kari (nikmat)-Ku. [al-
Baqarah/2:152]

IF YOU WANT TO Sungguh tidak beradab, per-
buatan mengingkari kenikmatan
HAPPY IN THE dan keutaman dari Rabb pemberi
DUNIA,YOU’RE IN kebaikan.

THE WRONG

3. Mengingat Allah Subhana- PLACE.
hu Wa Ta’ala Dan Tidak
Melupakan- Nya.

Manusia hendaklah selalu mengingat Allah

Subhanahu wa Ta’ala dan tidak melupakan- Takut Terhadap Siksa-Nya
Nya. Karena kewajiban hamba adalah

mencintai Allah Subhanahu wa Ta’ala

dengan kecintaan yang paling tinggi. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
Seseorang yang mencintai sesuatu, dia akan ‫َف ََل َت ْخ َش ُوا ال َّنا َس َوا ْخ َش ْو ِن َوََل َت ْش َ ُتوا ِبآ َياِ َ يت َث َم ًنا َق ِلي ًَل‬
selalu mengingat dan menyebutnya serta
tidak melupakannya. Orang yang melupa- Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi)
kan Allah Azza wa Jalla , Allah Subhanahu takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-
wa Ta’ala pun akan melupakannya; Allah ayat-Ku dengan harga yang sedikit. *al-Mâidah/5: 44+
Subhanahu wa Ta’ala akan membiarkannya

dalam kesusahan. Allah Azza wa Jalla berfir- Syaikh Muhammad bin Shâlih al-‘Utsaimin rahimahullah

man: berkata: “Takut itu ada beberapa macam: Pertama : Takut
‫َوََل َت ُكو ُنوا َكا َّل ِذي َن َن ُسوا اَ َّّلَل َف َأ ْن َسا ُه ْم َأ ْن ُف َس ُه ْم ۚ ُأا ْوَلل ََٰف ِئا ِ َسكُق ُهو َُمن‬ karena ibadah, merendahkan diri, pengagungan, dan ketun-
dukan. Inilah yang dinamakan khauf sirr. Ini tidak pantas
kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala . Barangsiapa

Dan janganlah kamu seperti orang-orang menyekutukan selain Allah Subhanahu wa Ta’ala bersama
yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadi- Allah Subhanahu wa Ta’ala (dengan takut ini-pen) dia adalah
kan mereka lupa kepada mereka sendiri. orang yang melakukan syirik akbar. Contoh : Orang yang
Mereka itulah orang-orang yang fasik. *al- takut kepada patung, orang yang telah mati, atau orang-
Hasyr/59:19+ orang yang mereka sangka sebagai wali dan mereka yakini
bisa mendatangkan manfaat dan bahaya bagi mereka, se-

bagaimana dilakukan oleh sebagian penyembah kubur, dia


Click to View FlipBook Version