The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SMK Landas, 2019-12-25 22:15:13

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS 2020

PANDUAN PENTADBIRAN SEMELAND 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LANDAS
21820 AJIL, TERENGGANU

NO. TEL PEJABAT SEKOLAH : 011-65752502
NO. TEL PEJABAT ASRAMA : 011-65755196

EMAIL : [email protected]

SEMELAND, Destini Kejayaan Anda

ISI KANDUNGAN

Kata-kata Aluan Pengetua 1
Biodata 2
Surat Lantikan Rasmi 3
Surat Aku Janji 4
Kalendar 2020 5
Tarikh Gaji Bulanan 2020 6
Penggal Persekolahan 7
Hari Kelepasan Am Negeri Terengganu 2020 8
Falsafah Pendidikan Kebangsaan & Matlamat Kementerian Pendidikan Malaysia 9
Moto & Penyata Wawasan Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu 10
Visi, Misi Dan Moto Sekolah 11
Piagam Pelanggan Sekolah 12
Kumpulan Mata Pelajaran Menengah Atas 13
5 Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia 14
6 Ciri Utama Yang Diperlukan Oleh Setiap Murid 14
11 Anjakan Untuk Transformasi Sistem 15-16
12 Inisiatif Terbaru Peringkat Sekolah 17
Lagu Pendidikan Terengganu 18
Lagu Hulubalang 19
Lagu Sekolah 20
Peraturan & Tugas-Tugas Harian Guru / Kakitangan 21-28
Pengenalan Pengurusan Kurikulum 29-33
Tatacara Pengurusan & Pengendalian Aktiviti Koku Peringkat Sekolah 34-35
Takwim Persekolahan 2020 36-49
Senarai Nama Guru 2020 50-51
Senarai Nama Kakitangan Sokongan 2020 52
Galeri Bergambar 53-60
Carta Organisasi SMKL 2020 62
Pengurusan Organisasi 63-70
Carta Organisasi Kurikulum 2020 72
Kurikulum 73-80
Carta Organisasi Hal Ehwal Murid 2020 82
Hal Ehwal Murid 83-93
Carta Organisasi Kokurikulum 2020 95
Kokurikulum 96-109
Takwim Kokurikulum 2020 110-111
Carta Pengurusan & Pentadbiran Tingkatan 6 2020 113
Tingkatan 6 114-118
Takwim STPM 2020 118
Lampiran 119

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

PEMBUKA BICARA PEMANIS KATA

Assalamualaikum wrb dan salam sejahtera

Setinggi- tinggi ucapan terima kasih saya tujukan kepada Jawatankuasa Buku
Pengurusan SMK Landas Tahun 2020 kerana memberi kesempatan kepada saya untuk
menyampaikan sepatah dua kata sebagai sokongan dan pengiktirafan pelaksanaan kerja bagi
tahun 2020.

Sekalung ucapan tahniah saya rakamkan buat warga sekolah, Khususnya Jawatankuasa
Buku Pengurusan SMK Landas dengan penuh azam dan teliti menghasilkan aku janji bekerja
dengan penuh setia serta berintegriti bagi memastikan matlamat pendidikan yang terkandung
dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 dilaksanakan dengan
jayanya.

Harapan saya, berdasarkan perancangan yang jelas dan agihan tugas yang munasabah
membolehkan barisan pendidik di SMK Landas akan sentiasa berusaha memacu sekolah
menjana kecemerlangan sepanjang masa. Berpandukan kepada Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 Kementerian Pendidikan Malaysia, saya yakin
transformasi pendidikan akan dapat dilakukan seiring dengan Program Memperkasakan
Transformasi Pendidikan yang sedang dijana oleh Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu.
Transformasi pendidikan akan lebih mantap dengan inisiatif Jabatan Pendidikan Negeri
Terengganu mengambil langkah proaktif melalui program Memperkasakan Transformasi
Pendidikan (MTP).

Pada kesempatan ini, saya menyeru semua guru akan menerima tugasan yang diberikan
dan menjadikannya sebagai satu amanah yang mesti dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab bagi menghasilkan perkhidmatan berkualiti yang memberikan kepuasan kepada
pelanggan.

Akhir kata, saya mendoakan agar amalan kita akan sentiasa dikurniakan keberkatan Ilahi
dan mampu mengharungi cabaran secara bijaksana dan terurus yang akhirnya membawa semua
pelajar SMK Landas memperolehi hak pendidikan yang sepatutnya.

Sekian, terima kasih.

“Memperkasa Transformasi Pendidikan”

“YANG MENJALANKAN AMANAH”

CIKGU MOHD SUBERI BIN ABDULLAH 1
Pengetua
Smk Landas
21820 Ajil, Hulu Terengganu
Terengganu

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

BIODATA GURU

BIODATA

Nama : …………………………………………………………………………………………………………………...

Jawatan : …………………………………………………………………………………………………………………...
No. K/P : ………………………………………………………………. No. Fail Diri : .………………………………………………………………..
Alamat : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

No. Tel. Rumah : ……………………………………………… No. Tel. Bimbit : ………………………………………………......

Nama Suami/ Isteri : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.No Gaji : ………………………………………………………... No. Cukai Pendapatan : ………………………………

Tarikh Mula : Tarikh Lantikan :
Berkhidmat ………………………………………………………… Pertama ………………………………

Tarikh Sah : Tarikh Masuk Skim :
Perkhidmatan ………………………………………………………… Pencen ………………………………

Tarikh Isytihar Harta : ………………………………………………………… No. Ruj. Isytihar Harta : ……………………………….

Kelulusan Akademik : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opsyen : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI APABILA BERLAKU KECEMASAN:

Nama : …………………………………………………………………………………… Hubungan : ………………………………

Alamat : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

No. Tel Rumah …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
: ………………………………………………………………………………………

No. Tel Bimbit : ………………………………………………………………………………………

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 2

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LANDAS
21820 Ajil, Terengganu
Tel : 011-657525502 Ruj. Kami : ESmMaiKl L: /THETA/560003-71@/8(moe.edu.my

Tarikh : 31 Disember 2018

Kepada Semua Guru
Sekolah Menengah Kebangsaan Landas
21820 Ajil, Terengganu

Tuan / Puan,
PELANTIKAN RASMI MENJALANKAN TUGAS
MULAI 1 JANUARI 2020 HINGGA 31 DISEMBER 2020

Dengan ini semua penama seperti tercatat dalam Buku Pengurusan Induk ini dilantik
dengan rasminya menjalankan tugas yang dinyatakan mulai 1 Januari 2020 hingga 31
Disember 2020.

2. Tuan / puan dengan ini hendaklah menjalankan tugas-tugas yang diarahkan
dengan mematuhi sepenuhnya Arahan Perkhidmatan dan Surat-surat Pekeliling Ikhtisas
yang berkaitan.

Sekian, terima kasih.

“Memperkasakan Transformasi Pendidikan”
“YANG MENJALANKAN AMANAH”

Saya yang menurut perintah,

…………………………….......................
(CIKGU MOHD SUBERI BIN ABDULLAH )
Pengetua

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 3

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

SURAT AKU JANJI PENJAWAT AWAM

Saya, …………………………………………………………………………………… No. Kad Pengenalan …………………………………..
beralamat di SMK LANDAS, 21820 AJIL, TERENGGANU. Dengan ini sesungguhnya berjanji bahawa saya
akan memenuhi Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993, Perintah-Perintah
Am, pekeliling dan surat pekeliling serta peraturan dan arahan lain yang dikeluarkan dan dikuatkuasakan
oleh Kerajaan dari semasa ke semasa sepanjang perkhidmatan saya dengan Kerajaan. Maka dengan itu
saya berjanji sebagaimana yang dikehendaki di bawah Peraturan 4, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam
(Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 bahawa saya:

i. Akan sentiasa taat kepada Yang di-Pertuan Agong, Negara dan Kerajaan
ii. Akan sentiasa melaksanakan tugas dengan cermat, bersungguh-sungguh,cekap, jujur, amanah

dan bertanggungjawab
iii. Tidak akan membelakangkan tugas awam demi kepentingan peribadi saya
iv. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang mungkin menyebabkan peribadi bercanggah dengan

tugas awam saya
v. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh menimbulkan syak yang munasabah bahawa saya

telah membiarkan kepentingan peribadi saya bercanggah dengan tugas rasmi saya sehingga
menjejaskan kegunaan saya sebagai penjawat awam
vi. Tidak akan menggunakan kedudukan saya sebagai pegawai awam bagi faedah diri saya sendiri
vii. Tidak akan berkelakuan dengan cara yang boleh memburukkan atau mencemarkan nama
perkhidmatan awam
viii. Tidak akan membawa sebarang bentuk pengaruh atau tekanan luar untuk menyokong atau
memajukan tuntutan saya atau pegawai lain berhubung dengan perkhidmatan awam dan
ix. Tidak akan ingkar perintah atau berkelakuan dengan cara yang boleh ditafsirkan sebagai ingkar
perintah
Saya sesungguhnya faham bahawa jika saya disabitkan kerana telah melanggar Aku Janji ini, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib menikut Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib)
1993

………………………………………………… …………………………………………………
( Tandatangan Pegawai ) ( Jawatan Pegawai )

Tarikh : ……………………………………………………………..
(CIKGU MOHD SUBERI BIN ABDULLAH)

Pengetua
SMK LANDAS

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 4

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

KALENDAR 2020

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 5

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

TARIKH PEMBAYARAN GAJI BULANAN BAGI TAHUN 2020

BULAN TARIKH HARI CATATAN
Januari
Februari 16.01.2020 Khamis Tahun Baru Cina 25 &26 Januari 2020
24.02.2020 Isnin (Sabtu & Ahad)
Mac 25.03.2020
April 23.04.2020 Rabu
Mei 14.05.2020
Jun 22.06.2020 Khamis Hari Raya Puasa 24 &25 Mei 2020
Julai 23.07.2020 Khamis (Ahad & Isnin)
Ogos 25.08.2020
September 24.09.2020 Isnin Hari Gawai 1 & 2 Jun 2020 (Isnin &
Oktober 26.10.2020 Khamis Selasa)
November 25.11.2020 Selasa
Disember 17.12.2020 Hari Raya Haji 31 Julai & 1 Ogos 2020
(Jumaat & Sabtu)

Khamis

Isnin Hari Deepavali 14 November 2020
Rabu (Sabtu)
Khamis
Hari Krismas 25 Disember 2020
(Jumaat)

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 6

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2020 MENGIKUT PENGGAL

KUMPULAN A:
Sekolah - sekolah di Negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu Tahun 2020

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
1 PERSEKOLAHAN MINGGU
PERSEKOLAHAN HARI
2 11
01.01.2020 31.01.2020 19 1

01.02.2020 29.02.2020 20 9

01.03.2020 12.03.2020 10 2

JUMLAH HARI 49 7
1
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
16
13.03. 2020 21.03. 2020 9
6
22.03. 2020 31.03. 2020 8 53
22
01.04. 2020 30.04. 2020 11
41
01.05. 2020 21.05. 2020
16
JUMLAH HARI

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

22.05. 2020 06.06. 2020

07.06. 2020 30.06. 2020 18
17
01.07. 2020 23.07. 2020 35

JUMLAH HARI 9

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

24.07. 2020 01.08. 2020

02.08.2020 31.08.2020 19
21
01.09. 2020 30.09. 2020 20
11
01.10. 2020 31.10. 2020 71

01.11. 2020 19.11. 2020 42

JUMLAH HARI

CUTI AKHIR TAHUN

20.11. 2020 31.12. 2020

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am 196
Jumlah Hari Cuti Penggal 76

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 7

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

HARI KELEPASAN AM TAHUN 2020
Tarikh - tarikh yang tersebut di bawah ialah
Hari Kelepasan Am Bagi Negeri Terengganu Darul Iman

Bagi Tahun 2020

Bil Kelepasan Hari Tarikh

1. Tahun Baru Cina (Persekutuan Dan Negeri) Sabtu Masihi Hijrah
Ahad 25 Januari 2020 29 J’awal 1441
Isnin
26 Januari 2020 1 J’akhir 1441

2. Hari Kelepasan Am Negeri 27 Januari 2020 2 J’akhir 1441
Hari Ulangtahun Pertabalan Kebawah D.Y.M.M.
Rabu 4 Mac 2020 9 Rejab 1441
3. Sultan Terengganu (Negeri)
4. Israk dan Mikraj (Negeri) Ahad 22 Mac 2020 27 Rejab 1441

Hari Keputeraan Kebawah D.Y.M.M. Sultan Ahad 26 April 2020 3 Ramadhan 1441
5. Terengganu (Negeri)
6. Hari Pekerja (Persekutuan) Jumaat 1 Mei 2020 8 Ramadhan 1441
7. Hari Wesak (Persekutuan) Khamis 7 Mei 2020 14 Ramadhan 1441
8. Hari Nuzul Quran (Negeri) Ahad 10 Mei 2020 17 Ramadhan 1441
Ahad 24 Mei 2020
9. Hari Raya Puasa (Persekutuan) * Isnin 25 Mei 2020 1 Syawal 1441
2 Syawal 1441
10. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Sabtu 6 Jun 2020
Yang Di-Pertuan Agong (Persekutuan) 14 Syawal 1441

11. Hari Kelepasan Am Negeri Ahad 7 Jun 2020 15 Syawal 1441

12. Hari Arafah (Negeri) Khamis 30 Julai 2020 9 Zulhijjah 1441
Jumaat 31 Julai 2020 10 Zulhijjah 1441
13. Hari Raya Haji (Persekutuan) * Sabtu 1 Ogos 2020 11 Zulhijjah 1441
Ahad 2 Ogos 2020 12 Zulhijjah 1441
14. Hari Kelepasan Am Negeri Khamis 20 Ogos 2020 1 Muharram 1442
Isnin 31 Ogos 2020 12 Muharram 1442
15. Awal Muharam (Persekutuan) Rabu 16 September 2020 28 Muharram 1442

16. Hari Kebangsaan (Persekutuan)

17. Hari Malaysia (Persekutuan)

18. Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. Khamis 29 Oktober 2020 12 R’awal 1442
(Persekutuan)

19. Hari Deepavali (Persekutuan) * Sabtu 14 November 2020 28 R’awal 1442
Ahad 15 November 2020 29 R’awal 1442
20. Hari Kelepasan Am Negeri Jumaat 25 Disember 2020 10 J’awal 1442

21. Hari Krismas (Persekutuan)

* Tertakluk Kepada Perubahan
PERINGATAN
Jika apa-apa hari Kelepasan Am jatuh pada Hari Jumaat, maka hari itu tidak diganti pada hari yang berikutnya.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 8

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

FALSAFAH PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke
arah memperkembangkan potensi individu secara
menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan warganegara
Malaysia yang berilmu berpengetahuan, berketerampilan,
berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan
Negara.

MATLAMAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

 Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu
padu.

 Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia,
berilmu, berketerampilam dan sejahtera.

 Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan
kemajuan Negara.

 Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua
warganegara Malaysia.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 9

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

MOTO JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU

Memperkasakan Transformasi
Pendidikan

PENYATA WAWASAN JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU

Bahawa sesungguhnya wawasan Jabatan Pendidikan
Negeri Terengganu ialah untuk menuju ke arah
kesempurnaan pencapaian matlamat pendidikan
melalui Falsafah Pendidikan Negara.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 10

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti
Insan Terdidik

Negara Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara.

MOTO SEKOLAH

“SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA”

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 11

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

PIAGAM PELANGGAN SMK LANDAS
KAMI WARGA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LANDAS DENGAN PENUH TEKAD
DAN ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH USAHA DAN
TENAGA KAMI

UNTUK
Menyediakan perkhidmatan pendidikan yang cemerlang melalui pengurusan yang cekap dan
berkesan serta memberi khidmat dengan muhibah dan kemesraan

Memastikan setiap pelajar menjalani proses pengajaran dan pembelajaran pada hari pertama sesi
persekolahan baru bermula
Menjamin untuk memberi pendidikan yang cemerlang dan berkualiti lagi berkesan

Meningkatkan perkembangan sahsiah pelajar pada setiap masa melalui teladan dan pemantauan

Menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif dan terancang

Mewujudkan iklim sekolah yang sihat, selamat dan harmoni

Menjalinkan perhubungan dan berkomunikasi serta bekerjasama antara warga sekolah dengan komuniti
setempat

Memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra pelanggan

Melaksanakan perkhidmatan pentadbiran berkaitan surat menyurat, aduan dan rayuan, pembayaran dan
sebagainya dalam tempoh seminggu

Kami sentiasa menerima saranan, pandangan, cadangan, syor dan teguran yang membina demi
mempertingkatkan prestasi serta kualiti perkhidmatan dan kecemerlangan akademik

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 12

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 13

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 14

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA MENYEDIAKAN KESAMA- MEMASTIKAN SETIAP MELAHIRKAN RAKYAT MELAHIRKAN RAKYAT MEMASTIKAN BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020
RATAAN AKSES KEPADA MURID PROFISIEN DALAM MALAYSIA DENGAN MALAYSIA DENGAN KEPIMPINAN BERPRESTASI
PENDIDIKAN BERKUALITI BAHASA MALAYSIA DAN PENGHAYATAN NILAI PENGHAYATAN NILAI TINGGI
BERTARAF BAHASA INGGERIS DI TEMPATKAN SETIAP
ANTARABANGSA * Memperkukuh pendidikan * Memperkukuh pendidikan SEKOLAH
* Memperkenalkan kurikulum Sivik dengan menjadikan Sivik dengan menjadikan * Memperkenalkan kriteria
* Menanda aras keupayaan Bahasa Malaysia yang perkhidmatan komuniti perkhidmatan komuniti pemilihan berasaskan
dalam kemahiran membaca, sama pada peringkat sebagai prasyarat untuk sebagai prasyarat untuk kompetensi dan
matematik dan sains dengan rendah, dengan sokongan tamat persekolahan tamat persekolahan memperkukuhkan proses
standard antarabangsa pemulihan intensif untuk menjelang 2017 menjelang 2017 perancangan penggantian
murid yang memerlukan bagi pengetua/guru besar
* Melancarkan kurikulum baru bagi menggantikan kelas * Memperkukuh Pendidikan * Memperkukuh Pendidikan mulai 2013
sekolah menengah (KSSM) Peralihan Islam dan Moral dengan Islam dan Moral dengan * Melaksanakan pakej
dan semakan semula memberi lebih fokus ke atas memberi lebih fokus ke atas kerjaya baharu bagi
kurikulum sekolah rendah * Memperluas program teras nilai dan falsafah teras nilai dan falsafah pengetua guru besar mulai
(KSSR) pada 2007 LINUS supaya meliputi agama utama menjelang agama utama menjelang 2013, dengan lebih
Literasi Bahasa Inggeris 2017 2017 sokongan, lebih fleksibiliti
* Merombak peperiksaan dan pengoperasian bagi
pentaksiran kebangsaan untuk *Meningkatkan kemahiran * Memperkembangan murid * Memperkembangan murid menambah baik sekolah,
meningkatkan tumpuan Bahasa Inggeris guru dan secara holistik dengan secara holistik dengan kurikulum dan kokurikulum,
terhadap kemahiran berfikir memperluaskan peluang mengukuhkan keperluan mengukuhkan keperluan serta lebih akauntabiliti
aras tinggi pada 2016 bagi pendedahan terhadap penyertaan murid dalam 1 penyertaan murid dalam 1 terhadap meningkatkan
Bahasa Inggeris Sukan, 1 Kelab dan 1 Sukan, 1 Kelab dan 1 keberhasilan murid
* Meningkatkan kualiti Badan Beruniform Badan Beruniform
prasekolah dan meningkatkan * Menggalakkan setiap murid
enrolmen kepada 100% mempelajari bahasa * Mengukuhkan dan * Mengukuhkan dan
menjelang 2020 tambahan menjelang 2025 memperluas RIMUP mulai memperluas RIMUP mulai
2016 untuk memudah cara 2016 untuk memudah cara
* Melanjutkan pendidikan interaksi antara jenis interaksi antara jenis
wajib sekolah, kumpulan etnik sekolah, kumpulan etnik
daripada 6 tahun kepada 11 dan sosio ekonomi dan sosio ekonomi
tahun bermula pada umur 6+
tahun, disokong dengan
program pengekalan yang
disasarkan dan latihan
vokasionall sebagai
persediaan untuk pekerjaan

* Meningkatkan pelaburan
bagi Sumber fizikal dan
pengajaran
Kepada murid dengan
pengajaran khusus

15

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA MENGUPAYA JPN, PPD MEMANFAATKAN ICT BAGI MENTRANFORMASI BEKERJASAMA DENGAN MEMAKSIMUMKAN MENINGKATKAN
DAN SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN KEBOLEHUPAYAAN IBU BAPA, KEBERHASILAN MURID KETELUSAN UNTUK
MENYEDIAKAN KUALITI PEMBELAJARAN DAN KAPASITI KOMUNITI DAN SEKTOR BAGI SETIAP RINGGIT AKAUNTABILITI
PENYELESAIAN KHUSUS DI MALAYSIA PENYAMPAIAN SWASTA SECARA AWAM
BERASASKAN KEPERLUAN KEMENTERIAN MELUAS * Mengaitkan setiap program SECARA LANGSUNG
* Meningkatkan akses kepada keberhasilan murid
* Mempercepatkan internet dan persekitaran * Mengupaya JPN dan PPD * Melengkapi ibu bapa bagi yang jelas dan * Menerbitkan laporan BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020
penambahbaikan prestasi pembelajaran maya dengan memberi lebih hak membantu pembelajaran merasionalisasi program tahunan awam bagi
sekolah melalui program melalui 1BestariNet bagi membuat keputusan anak mereka melalui berimpak rendah pada kemajuan sasaran dan
yang sistematik dan semua 10,000 sekolah terhadap bajet dan personel, sarana penglibatan ibu setiap tahun, selaras inisiatif Pelan
dipimpin PPD di semua menjelang 2013 serta meningkatkan bapa dan akses atas talian dengan anjakan Pembangunan Pendidikan
negeri menjelang 2014 akuantabiliti bagi KPI mulai kepada kemajuan anak di keseluruhan kerajaan ke mulai 2013
* Menambahkan kandungan 2013 sekolah (SAPS) arah Buget Berasaskan * Melaksanakan semakan
* Meningkatkan autonomi atas talian untuk Keberhasilan (OBB) komprehensif pada tahun
pengurusan berasaskan perkongsian amalan * Sekurang-kurangnya 2,500 * Mendapatkan maklum 2015, 2020 dan 2025 bagi
sekolah, termasuk lebih terbaik bermula dengan lagi personel ditempatkan balas daripada setiap * Memanfaatkan peluang memastikan Pelan
fleksibiliti pengoperasian perpustakaan video guru daripada KPM dan JPN PIBG mengenai meningkatkan efisiensi, Pembangunan Pendidikan
ke atas pengagihan bajet terbaik menyampaikan kepada PPD untuk pelaksanaan kurikulum dengan mengagihkan kekal relevan dengan
dan pelaksanaan pengajaran dalam mata menyokong sekolah setempat dan kualiti guru peruntukan kepada bidang memasukkan
kurikulum, dimulai dengan pelajaran kritikal pada menjelang 2014 mulai 2016 paling kritikal seperti maklumbalas
sekolah yang mencapai 2013 peningkatan kemahiran dan daripada pihak
prestasi tinggi dan * Memperkukuh * 1,000 biasiswa daripada latihan guru berkepentingan dan
menunjukkan peningkatan * Memanfaatkan kebolehupayaan sektor swasta untuk murid mengambilkira
prestasi besar penggunaan ICT bagi kepimpinan bagi 150-200 berbakat daripada komuniti perkembangan
pembelajaran jarak jauh jawatan kepimpinan utama miskin untuk belajar di persekitarannya
* Memastikan 100% sekolah dan berasaskan kendiri mulai 2013 sekolah swasta dan
memenuhi keperluan untuk meningkatkan antarabangsa
infrastruktur asas menjelang kapasiti dan pembelajaran * Memperkukuh fungsi utama
2015, bermula dengan lebih khusus dan merasionalisasi struktur * Memperluas model
Sabah Kementerian mulai 2016 Sekolah Amanah kepada
dan Sarawak 500 buah menjelang 2025
dengan melibatkan
Kumpulan alumni dan
NGOs yang berpotensi

16

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020
12 INISIATIF TERBARU PERINGKAT SEKOLAH

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 17

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

LAGU PENDIDIKAN TERENGGANU

Pendidikan Obor Kehidupan
Pendidikan Kandil Perjuangan
Pendidikan Jamong Kemenangan

Pendidikan Pelita Kejayaan
Pendidikan Asas Jati Diri

Pendidikan Cermin Akal Budi
Pendidikan Warisan Abadi

Pendidikan Terengganu Bestari
Iqra’

Bacalah Dengan Nama Tuhanmu
Ayuh

Bangktlah Memburu Ilmu
Pendidikan Itu Dedikasi
Pendidikan Itu Motivasi
Pendidikan Itu Prestasi
Pendidikan Itu Transformasi
Pendidikan Asas Jati Diri
Pendidikan Cermin Akal Budi
Pendidikan Warisan Abadi
Pendidikan Terengganu Bestari (3x)

Penulis Lirik : SM Noor
Penulis Lagu : Che Ku Mohd Rafee

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 18

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020
LAGU RASMI HULU TERENGGANU

“HULUBALANG”

Penulis Lagu Teguh Berdiri Gagah Berani
Penulis Lirik Menepuh Segala Rintangan

Alaf Baru Pendidikan
Adalah Cabaran

Kita Berganding Hadapi Bersama
C/O

Kita Hulubalang
Hulu Terengganu Cemerlang

Kami Hulubalang
Hulu Terengganu Terbilang

Melakar Sejarah
Dan Kejayaan

Kita Pendekar Di Alam Pendidikan
Terus Berjuang Tak Akan Berhenti

Tak Kenal Erti Undur Diri
Demi Generasi Kami
Anak Didik Kami

Dan Masyarakat Yang Dicintai
** Ulang Chorus

Kita Pendahulu Di Alam Pendidikan

: Cikgu Hishamuddin Mustapha
: Cikgu Hishamuddin Mustapha

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 19

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

LAGU SEKOLAH
“BELAJAR BERJASA”

Sekolah Menengah Kebangsaan Landas
Yang Ku Cintai

Belajar, Berjasa Cogan Kata Kita
Mendidik Kami Semua

Jasa Baktimu Guru-Guru
Kami Tak Akan Persiakan

Ilmu Yang Dicurahkan
Kami Akan Pergunakan

Disiplin, Dedikasi
Iltizam Murni Pegangan Kami
Sentiasa Berjaya, Dan Terus Maju

Menuju Masa Depan

LAGU : EN. YUSRI BIN ABDUL HAMID
LIRIK : EN. YUSRI BIN ABDUL HAMID

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 20BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

PERATURAN DAN TUGAS-TUGAS HARIAN GURU / KAKITANGAN

1. KEDATANGAN DAN BUKU KEDATANGAN GURU DAN KAKITANGAN BUKAN GURU

1.1 Peraturan Kedatangan

1.1.1 Guru-guru mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya lima minit sebelum waktu pertama
dimulakan, dan boleh pulang setelah tamat waktu akhir sesuatu sesi.

1.1.2 Pekerja-pekerja mesti berada di dalam kawasan sekolah selewat-lewatnya lima minit sebelum waktu
bekerja ditetapkan bermula, dan boleh pulang setelah tamat waktu bekerja itu.

1.1.3 Setiap orang guru dan pekerja yang tidak dapat hadir bertugas hendaklah memberitahu Pengetua atau
Penolong Kanan dengan apa cara sekalipun. Mesti ada kenyataan yang sah kenapa tidak hadir.

1.1.4 Setiap orang guru dan pekerja mesti berada di sekolah semasa bertugas, tidak dibenarkan keluar kecuali
ada urusan yang dibenarkan oleh Pengetua atau Penolong Kanan. Setiap kali keluar dari kawasan
sekolah, hendaklah mengisi borang khas dan mohon kebenaran daripada Pengetua atau Penolong
Kanan serta serahkan kepada pengawal keselamatan untuk direkod.

1.2 Buku Kedatangan / ’Punch Card’

1.2.1 Setiap orang guru dan pekerja mestilah ’Punch Card’ kedatangan sebaik sahaja sampai di sekolah dan
sewaktu hendak pulang. Dilarang sama sekali meminta bantuan guru atau pekerja lain untuk ’ Punch
Card’.

1.2.2 Guru-guru dan pekerja dilarang sama sekali mencatat apa-apa kenyataan di dalam ’Punch Card’ kecuali
Pengetua atau Penolong Kanan sahaja.

1.2.3 Pengetua / PK akan sentiasa menyemak rekod kedatangan dari masa ke masa.

1.2.4 Pengetua / PK berhak pada bila-bila masa memanggil mana-mana guru dan pekerja yang tidak ’Punch
Card ataupun lewat ’Punch Card’ dari masa yang telah ditetapkan.

2. TANGGUNGJAWAB MASA BERTUGAS

2.1 Apabila seseorang guru ditugaskan mengajar mengikut jadual waktu, dia hendaklah berada di dalam kelas
tersebut. Sekiranya dia jatuh sakit atau ada sesuatu hal , guru itu hendaklah memberitahu Pengetua / PKP.

2.2 Jika seseorang guru dikehendaki oleh Pengetua atau terpaksa meninggalkan kelas, dia hendaklah memberi
latihan / kerja kepada murid-muridnya.

2.3 Sewaktu bertugas guru atau pekerja tidak dibenarkan meninggalkan kelasnya atau kawasan sekolah.
Seseorang guru itu bertanggungjawab bagi kelas dia mengajar ( sekiranya berlaku kemalangan , kecederaan
terhadap pelajar).

2.4 Guru-guru tidak dibenarkan menyuruh guru lain menggantikan kelasnya, kecuali mendapat kebenaran
daripada pengetua / PK / KB

2.5 Guru-guru dan pekerja tidak dibenarkan merokok di dalam kawasan sekolah. Sekolah merupakan ZON
LARANGAN MEROKOK.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 21

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

2.6 Guru-guru akan diarahkan mengganti kelas (relief) yang ketiadaan guru kerana bercuti, sakit , berkursus atau
menjalankan tugas-tugas di luar .Pengetua / PK akan mengaturkan guru ganti dan akan bertanggungjawab
kepada mana-mana kelas yang diarahkan kepadanya.(Rujuk Ed.Kn.150/56/Pt.II)

2.7 Guru-guru hendaklah masuk kelas menepati masa. Sediakan alat mengajar supaya suasana kelas tenteram.
Ajar mengikut rancangan yang disusun.Jangan biarkan murid-murid sentiasa keluar / masuk atau berbuat
bising.

3. PAKAIAN GURU DAN PEKERJA.

3.1 Guru dan pekerja hendaklah berpakaian kemas, sesuai dengan profesion keguruan, status penjawat awam
dan adab budaya masyarakat Timur.

3.2 Semua guru hendaklah memakai pakaian batek pada setiap hari Khamis dan pakaian beruniform setiap hari
Selasa ( Kokurikulum).

3.3 Guru lelaki dikehendaki mempunyai potongan dan panjang rambut yang sesuai.

3.4 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai pakaian yang sesuai.

3.4.1 Guru lelaki dan perempuan - Seluar trek panjang yang sesuai, baju sukan, kasut sukan atau getah
tanpa tumit.

3.5 Pakaian berikut adalah dilarang waktu mengajar Pendidikan Jasmani :

3.5.1 Kasut kulit

3.5.2 Kasut tumit tinggi

3.5.3 Kain sempit

3.5.4 Ceongsan atau sari atau kebaya ketat (Rujuk : K.P.91/56/vp1.III/(46)

3.5.5 Memakai jubah atau berserban BUKANLAH dianggap sebagai pakaian pada masa bekerja bagi
pegawai-pegawai awam.

3.5.6 Sekiranya guru-guru ini tidak mahu berseluar panjang dan berbaju kemeja (tali leher digalakkan)
,maka bolehlah mereka memakai baju melayu dan dipakai dengan seluar panjang serta serta
bersongkok hitam. (Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7 / 2001)

4. e-RPH PERSEDIAAN MENGAJAR GURU

4.1 Setiap orang guru mesti mempunyai e-RPH untuk persediaan mengajar.

4.2 Kehendak-kehendak kandungannya mestilah dipatuhi ; iaitu butir diri guru, takwim sekolah, jadual waktu, nama
buku-buku pelajaran, buku-buku yang dipakai oleh guru, keterangan lanjut pungutan wang,sukatan pelajaran,
rancangan pelajaran, rekod kerja mingguan dan harian, soalan-soalan ujian bulanan, markah ujian, keputusan
peperiksaan penggal / pertengahan tahun / akhir tahun dan senarai nama murid yang diberi pinjaman buku
teks.

4.3 Setiap orang guru mesti menyediakan persediaan mengajar mingguan dan harian dengan sempurna.

4.4 Pengetua akan meneliti isi-isi rancangan pelajaran mingguan dan harian bagi memastikan isi-isi itu mengikut
sukatan dan rancangan pelajaran.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 22

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

4.5 Aturan menyediakan e-RPH mengajar mestilah seragam.

4.6 Semua guru hendaklah menyiapkan rancangan mengajar mingguan pada hari pertama / Ahad minggu
persekolahan untuk disemak dan disahkan oleh Pengetua.

4.7 Sekiranya seseorang guru tidak hadir bertugas , e-RPH mengajar hendaklah diserahkan kepada Pengetua /
PK dan buku ini akan diserahkan pula kepada guru ganti.

4.8 Pada akhir tahun e-RPH mengajar setiap guru hendaklah diserahkan kepada pengetua / PK / pejabat untuk
disimpan dan dijadikan bahan rujukan.

5. CUTI BAGI GURU-GURU DAN PEKERJA

5.1 Cuti Rehat / Cuti Penggal.

Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP ( PP) 0046.SJ/A/(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru
berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti sesuatu tahun untuk menjalankan tugas-
tugas selain daripada tugas mengajar.

5.2 Cuti Sakit.

5.2.1 Guru-guru dan staf sokongan SMK Landas yang tidak hadir bertugas kerana sakit hendaklah
memaklumkan kepada Pengetua mengikut tatacara berikut :
5.2.1.1 Menelefon Pengetua pada sebelah pagi, sebelum waktu rasmi persekolahan.
5.2.1.2 Sampaikan pesanan kepada Pengetua melalui guru atau staf sokongan SMK Landas.
5.2.1.3 Melapor diri kepada Pengetua sebaik sahaja balik bertugas.
5.3.1.4 Menyerahkan sijil sakit kepada Pengetua.

5.2.2 Sijil/ cuti sakit yang dikeluarkan oleh Doktor swasta tidak boleh melebihi 15 hari dalam setahun.
5.2.3 Cuti sakit yang melebihi 90 hari setahun sama ada berterusan atau putus-putus akan dilaporkan ke

Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan pembayaran gaji.
5.2.4 Sijil cuti sakit ( MC ) hendaklah diserahkan kepada Pengetua untuk pengesahan dan seterusnya

diserahkan ke pejabat.

5.3 Cuti Tanpa Gaji.

5.3.1 Mengikut Perintah Am Bab C, Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon di atas sebab-sebab persendirian yang
mustahak.

5.3.2 Cuti Tanpa Gaji daripada kakitangan bukan guru hanya boleh diberi selepas habis semua Cuti
Rehatnya.

5.3.3 Kelayakan Cuti Tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan tetapi tidak melebihi
180 hari.

5.3.4 Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan keluar negara hanya boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.
5.3.5 Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang melebihi 14 hari setahun adalah diluskan oleh Pengarah Pendidikan

Negeri. Cuti yang melebihi 15 hari diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Borang
permohonan hendaklah dihantar ke Jabatan Pendidikan Negeri 10 minggu sebelum tarikh mula
bercuti.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 23

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

5.4 Cuti Rehat Khas ( CRK ).

5.4.1 Cuti Rehat Khas ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.
5.4.2 Cuti Sambilan tidak lebih daripada 7 hari yang diberikan kepada Pegawai Perkhidmatan Pendidikan

di perenggan 8, Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1977 diganti dengan dengan Cuti Rehat
Khas sebanyak 10 hari dalam satu tahun kalendar.
5.4.3 Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh di bawa ke tahun berikutnya, tetapi
dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang
layak.
5.4.4 Kelulusan diberikan Oleh Pengetua syarat tidak menjejaskan keberkesanan pengurusan pengajaran
dan pembelajaran di sekolah.
5.4.5 Cuti ini boleh diluluskan atas sebab-sebab kecemasan dan upacara agama bagi tempoh 10 hari
dalam setahun.* ( Permohonan hendaklah dikemukakan sekurang-kurangnya 3 hari sebelum
bercuti, kecuali berlaku kecemasan )
5.4.6 Permohonan CRK mestilah dibuat melalui aplikasi hrmis setelah mendapat persetujuan daripada
Tuan Pengetua dan dimaklumkan kepada PKP untuk sokongan.

5.5 Cuti Keluar Negara.

5.5.1 Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara mesti mendapat kelulusan daripada Jabatan
Pendidikan Negeri. Sila isi borang permohonan yang ada di pejabat selewat-lewatnya 4 minggu
sebelum tarikh bercuti.

5.6 Cuti Rehat Khas Isteri Bersalin.

5.6.1 Diberikan selama 7 hari sebagai Cuti Tanpa Rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki.
Pengiraannya termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini di hadkan kepada lima
( 5 ) kali dan tertakluk pada syarat yang telah ditetapkan.

5.7 Cuti Tanpa Rekod.

5.7.1 Cuti Tanpa Rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian kerana bekerja lebih masa, cuti latihan
Pasukan sukarela, menghadiri ltihan tahunan pertubuhan/persatuan, Menduduki peperiksaan,
mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil bahagian sukan, tugas khas perubatan.

5.8 Cuti Kematian Keluarga Terdekat.

5.8.1 Diberikan kepada pegawai yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti
tanpa rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah suami atau isteri, anak-anak, ibu dan bapa
kandung, dan atau mertua. Pengiraan cuti termasuk hari rehat dan kelepasan am. Kelulusannya
tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.

5.9 Cuti Tanpa Rekod ( CTR ) Bagi Tujuan Mahkamah Di Luar Stesen.

5.9.1 Membolehkan pegawai hadir sebagai saksi.
5.9.2 Pegawai disapina untuk hadir di mahkamah sebagai saksi pihak kerajaan.
5.9.3 Pegawai disapina untuk hadir di mahkamah sebagai saksi pihak bukan kerajaan.
5.9.4 Diberi pelepasan meninggalkan pejabat bagi tempoh diperlukan jika menghadiri mahkamah di dalam

stesen pegawai bertugas.
5.9.5 Cuti Tanpa Rekod bagi hari-hari yang diperlukan hadir di mahkamah dengan tambahan sehari

sebelum dan selepas bagi maksud perjalanan jika menghadiri mahkamah di luar stesen pegawai
bertugas.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 24

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

6. PERHIMPUNAN SEKOLAH

6.1 Semua guru diwajibkan hadir ke tempat perhimpunan.

6.2 Guru bertugas akan memimpin perhimpunan sekolah pada tiap-tiap hari Ahad atau hari lain yang ditentukan
oleh Pengetua mulai jam 7.20 pagi. Sesi petang di sebelah petangnya.(Rujuk K.P 8786/(17).

6.3 Guru-guru digalakkan berucap. Jika ucapannya mengenai dasar sekolah maka hendaklah terlebih dahulu
berjumpa / berbincang dengan Pengetua.

6.4 Perhimpunan pada hari-hari perayaan sekolah dipimpin oleh juruacara sekolah / guru bimbingan dan kerjaya
mengikut aturcara yang disusun.

6.5 Perhimpunan sekolah hendaklah diadakan dengan persetujuan / arahan Pengetua.

7. MURID-MURID YANG TIDAK DATANG KE SEKOLAH

7.1 Guru-guru kelas mestilah mengenal pasti sebab-sebab pelajar tidak hadir atau enggan hadir ke sekolah.
7.2 Hubungi ibu bapa / penjaga / waris mereka secara bertulis atau melalui telefon.
7.3 Tindakan guru kelas:

7.3.1 Setiap pelajar yang tidak hadir mesti memberi surat doktor atau akuan ibu bapa / penjaga

7.3.2 Surat amaran boleh didapati di pejabat sekolah.

7.3.3 Semua surat doktor atau daripada ibu bapa / penjaga mesti disimpan

7.3.4 Pelajar yang balik dengan kebenaran sebelum waktu ke-3 dianggap tidak hadir dan ditanda dengan
(S)

7.4 Proses penghantaran surat-surat amaran

Surat Bil.hari tidak hadir berturut-turut Bil.hari tidak hadir bukan
berturut-turut
Amaran Pertama Pada hari ke-3 Pada hari ke-10
10 hari selepas amaran pertama
Amaran Kedua 7 hari selepas amaran pertama
7 hari selepas amaran kedua 20 hari selepas amaran kedua
(Berdaftar)
14 selepas amaran terakhir 20 hari selepas amaran terakhir
Amaran Terakhir 31 hari 60 hari

(Berdaftar – Akuan

Penerima)

Buang Sekolah

(Berdaftar – Akuan

Penerima)

Jumlah hari tidak hadir

7.4.1 Sekiranya tiada jawapan daripada ibu bapa / penjaga, Guru Bimbingan dan Kerjaya hendaklah
menyiasat hal ini, memberi nasihat kepada murid tersebut dan ibu bapa / penjaganya.

7.4.2 Laporan itu hendakah disampaikan kepada Pengetua / PK HEM / badan disiplin sekolah dan
disimpan di dalam fail untuk semakan dan rujukan.

7.4.3 Pengetua / badan disiplin akan bertindak berdasarkan pekeliling yang sedia ada.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 25

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

8. PENYELARASAN e-KEHADIRAN PELAJAR

8.1 Panduan mengisi e-kehadiran pelajar :

8.1.1 Nombor Pendaftaran :

- Setiap pelajar mesti mempunyai nombor pendaftaran. Guru kelas boleh mendapatkan nombor ini

daripada guru pendaftar.

8.1.2 Butir-butir Diri Pelajar :

- Bahagian ini mesti disiapkan selepas bulan pertama sekolah dibuka. Semua butiran dalam

e-kehadiran Pelajar perlu diisi dengan lengkap.

- Alamat pelajar hendaklah ditulis dengan pen.

- Pelajar tidak dibenarkan menanda atau menulis maklumat dalam e-kehadiran.

8.1.3 Susunan Nama Pelajar :

- Disusun mengikut abjad, dimulakan dengan pelajar lelaki diikuti pelajar perempuan.

- Nama pelajar mestilah ditulis mengikut kad pengenalan dengan huruf cerai

8.1.4 Tanda-tanda Yang Digunakan Dalam JK :

i) Hadir / : untuk pelajar yang hadir

K : untuk pelajar yang tidak hadir dengan kebenaran

ii) Tidak hadir S : untuk pelajar yang tidak hadir kerana sakit.
P : untuk pelajar yang tidak hadir tanpa sebab.
K : untuk pelajar yang tidak hadir tetapi ada surat akuan daripada ibu bapa /

penjaga

iii) Lewat L : untuk pelajar yang datang lewat.P : untuk pelajar hadir selepas rehat

8.1.5 Berhenti / Bertukar Sekolah :

- Catat tarikh dan sebab berhenti.
- Catat nama sekolah baru bagi pelajar yang bertukar
- Gugurkan nama pelajar terbabit daripada senarai nama pelajar pada bulan berikutnya
- Pastikan pelajar tersebut telah menjelaskan yuran sekolah dan menyerahkan buku teks

8.1.6 Pelajar Baru :

- Penyelaras tingkatan akan menerima pelajar baru
- Menentukan kelas pelajar
- Memaklumkan kepada guru kelas berkenaan dan guru pendaftar
- Guru pendaftar memberi nombor pendaftaran kepada guru kelas

8.1.7 Menutup e-kehadiran Pelajar Pada Tiap-tiap Bulan :
- Sila rujuk prosedur yang telah ditetapkan dalam JK berkenaan

8.1.8 Menutup e-kehadiran Pada Akhir Tahun :
- Nama pelajar mesti ditulis pada bulan terakhir tahun tersebut
- Tulis ”CUTI PENGGAL KEDUA / AKHIR TAHUN” melintang pada ruangan kedatangan.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 26

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

9. PEPERIKSAAN

9.1 Ujian bulanan / OTI akan diadakan sekurang-kuranganya 4 kali setahun.

9.2 Peperiksaan penggal hendaklah diadakan di akhir penggal dan keputusannya diserahkan kepada Pengetua
apabila sahaja buka penggal berikutnya.

9.3 Soalan-soalan peperiksaan penggal yang siap ditaip hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Peperiksaan
Dalaman sekurang-kurangnya satu minggu dari tarikh peperiksaan. Setelah dicetak oleh Pembantu Operasi
(PO) , guru berkenaan hendaklah menyusun dan mengacipnya mengikut kelas-kelas dan serahkan kepada
guru setiausaha peperiksaan.

9.4 Guru pembuat soalan hendaklah menyelaraskan soalannya dengan tingkatan yang terlibat dan mengikut
sukatan pelajaran.

9.5 Pengawas kelas peperiksaan adalah tertakluk kepada jadual individu para guru atau jadual mengawas yang
akan disediakan oleh setiausaha peperiksaan. Jadual ini hendaklah dipatuhi dan bertanggungjawab terhadap
kelas di bawah jagaannya.

10. DISIPLIN MURID-MURID

10.1 Setiap guru adalah guru disiplin kepada sekolah dan bertanggungjawab mengekal dan mengawasi perjalanan
disiplin sekolah.(Rujuk Pekeliling Ikhtisas Bil.10 / 2001)

10.2 Jika terdapat masalah disiplin dalam kalangan murid-murid hendaklah dirujuk secara bertulis kepada guru
Badan Disiplin Sekolah dan Unit Bimbingan dan Kerjaya untuk tindakan selanjutnya.

10.3 Sekiranya masalah disiplin itu bukan merupakan kesalahan berat, guru kelas atau guru mata pelajaran
berkenaan hendaklah menyelesaikan terlebih dahulu.

10.4 Guru-guru boleh mendenda murid dengan kadar berpatutan. Guru-guru ditegah sama sekali memukul /

menampar / merotan murid-murid melainkan dengan kebenaran Pengetua.

10.5 Hukuman dera atau ”Carporal Punishment” terhadap murid-murid perempuan adalah dilarang. (Rujuk : Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil.1 / 1972)

10.6 Hukuman dera terhadap murid lelaki oleh seseorang guru atau kakitangan yang lain hendaklah dihadkan
kepada pukulan dengan rotan kecil ke atas tapak tangan atau punggung oleh Guru Besar (Pengetua) atau
kuasa yang diberikannya dalam sesuatu kes tertentu. (Rujuk : Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 / 1972)

10.7 Satu rekod mengenai semua hukuman yang dikenakan di bawah perenggan (1) hendaklah disimpan rahsia
dalam satu borang (buku) yang diluluskan oleh pendaftar. (Rujuk : Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1 / 1972)

11. KEWANGAN

11.1 Guru kelas dikehendaki memungut yuran sekolah (sekiranya ada) , bayaran Takaful Pelajar (RM1.50) ,
sumbangan PIBG seperti yang telah ditetapkan bagi tiap-tiap orang murid dan resit hendaklah dikeluarkan.
Wang pungutan berkenaan hendaklah diserahkan kepada bendahari PIBG / Pembantu Tadbir Kewangan
dengan kadar yang segera.

11.2 Jika seseorang guru hendak memungut wang daripada murid-murid dengan tujuan tertentu maka hendaklah
terlebih dahulu memberitahu Pengetua. Adalah menjadi satu kesalahan mengikut G.O seseorang guru
memungut wang tanpa kebenaran daripada pihak Pengetua.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 27

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

12. PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

12.1 PIBG adalah sebuah persatuan yang dianjurkan oleh pihak kerajaan (Kementerian Pelajaran Malaysia) yang
Telah disediakan sekali perlembagaannya.Setiap buah sekolah adalah diwajibkan menubuhkannya.
Penubuhannya adalah bertujuan untuk mewujudkan pemuafakatan antara ibu bapa dan guru di sekolah
berkenaan.

12.2 Peraturan 5 PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PERSATUAN IBU BAPA-GURU) 1998 yang
berkuatkuasa pada 26 MAC 1998, dengan jelas telah menggariskan tujuan dan batasan Persatuan Ibu Bapa
dan Guru (PIBG) di sekolah. (Rujuk : Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2001)

12.3 Semua guru dan ibu bapa kepada sebuah sekolah itu dengan sendirinya adalah ahli PIBG sekolah berkenaan.

12.4 Tugas PIBG adalah bukan mengenai pentadbiran sekolah tetapi memberi kerjasama kepada sekolah dalam
memajukan atau menyelesaikan masalah yang berbangkit.

12.5 Kepimpinan PIBG tidak sekali-kali boleh membabitkan persatuan dan sekolah dengan apa jua kegiatan yang
boleh menggugat kestabilan sistem persekolahan dan perpaduan masyarakat setempat. (Rujuk : Surat
Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2001)

13. ORANG LUAR

13.1 Sesiapapun tidak dibenarkan berjumpa murid-murid atau guru-guru melainkan mendapat kebenaran daripada
Pengetua.

13.2 Sesiapa yang hendak berjumpa murid-murid atau guru-guru hendaklah melapor diri di pondok pengawal
keselamatan. Mereka hendaklah diberitahu dengan baik supaya berjumpa dengan Pengetua terlebih dahulu.
Pengetua sahaja boleh membenarkan orang-orang luar berjumpa dengan guru-guru atau murid-murid.

14. MESYUARAT GURU

14.1 Walaupun mesyuarat ada beberapa jenis seperti mesyuarat khas, mesyuarat tergempar dan sebagainya
tetapi untuk sekolah,sesuailah kalau menggunakan satu jenis sahaja; iaitu ’mesyuarat’

14.2 Mesyuarat yang dimaksudkan di sini juga ’taklimat’

14.3 Mesyuarat hendaklah dipengerusikan oleh Pengetua / PK Pentadbiran / PK HEM / PKKo akan menjadi
pengerusi sekiranya Pengetua tiada.

14.4 Sebelum sesuatu mesyuarat diadakan, semua guru hendaklah terlebih dahulu diberitahu dengan surat atau
apa cara yang sesuai yang mengandungi antara lain ;

15.4.1 Tempat mesyuarat diadakan
15.4.2 Hari / tarikh / masa diadakan
15.4.3 Agenda mesyuarat (jika perlu)

14.5 Setiap mesyuarat hendaklah diminitkan dalam sebuah buku khas (bolehlah dinamakan buku mesyuarat guru).

14.7 Mesyuarat hendaklah diadakan sekurang-kurangnya empat (4) kali setahun .Bagi penggal pertama mesyuarat
hendaklah diadakan sebelum persekolahan penggal pertama dibuka.

14.6 Pencacat minit mesyuarat, (yang dilantik khas mungkin oleh Pengetua dengan persetujuan guru-guru)
hendaklah mencatatkan setiap keputusan yang diambil, termasuklah juga siapakah pencadang dan
penyokong sesuatu usul / cadangan.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 28

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

PENGENALAN PENGURUSAN KURIKULUM

1. Kurikulum adalah satu program pendidikan yang digubal bagi memenuhi kehendak FPN, matlamat dan wawasan
negara.

2. Pengurusan kurikulum sangat luas, peruntukan waktu dan penyebaran waktu, DSKP, rancangan tahunan, mingguan
dan harian, JKS, PMP, PSS, perkembangan staf, sistem penilaian dan peperiksaan serta pencerapan di dalam bilik
darjah.

3. Penggubalan dan penyusunan kurikulum menengah dibuat berasaskan perakuan-perakuan para 206.1 dan 206.2.
Jawatankuasa Kabinet Mengikut Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979 mengikut prinsip-prinsip berikut: -

a. Pendidikan umum untuk semua;
b. Kesinambungan kurikulum sekolah rendah dengan menengah;
c. Perkembangan bakat, minat dan kebolehan;
d. Kesepaduan di antara intelek, rohani dan jasmani; dan
e. Persediaan untuk dunia pekerjaan dan pengajian tinggi.

4. Peruntukan masa dan pemilihan mata pelajaran hendaklah mematuhi pekeliling-pekeliling yang berkuatkuasa iaitu :-

a. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 17/88 KP/(PPK)132/4/Jld.VI(83) bertarikh 24 November 1988;
b. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8/1990 KP/(PPK)Jld.IX/(88) bertarikh 15 Disember 1990;
c. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1991 KP/(PPK)S32/4/Jld.X(79) bertarikh 10 Julai 1991;
d. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/1991 KP(PPK)32/4/Jld.XI(60) bertarikh 20 November 1991; dan
e. Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Dalam Konteks SPM Pensijilan Terbuka, Kementerian Pendidikan Malaysia

bertarikh 23 Oktober 1998.

5. Di antara masalah yang dihadapi oleh JNSP di dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah adalah :-

a. JKS dan PMP kurang berfungsi;
b. Kurang penggunaan sumber sokongan;
c. Kurang penekanan terhadap teras KSSM;
d. Kurang memahami konsep, matlamat, objektif dan pelaksanaan KSSM; dan
e. Kurang penyeliaan pelaksanaan KSSM.

PERANCANGAN KURIKULUM

Rancangan Pengajaran

1. Pengurusan masa yang kemas serta suasana bilik darjah yang merangsangkan amat perlu diambil kira dalam
menyediakan rancangan pengajaran bagi memastikan pelajaran yang disampaikan itu berhasil. Dengan merancang
satu-satu pelajaran, guru dapat menentukan dengan lebih awal lagi mengenai :

a. Tajuk pelajaran;
b. Objektif pelajaran;
c. Aktiviti yang hendak dijalankan;
d. Alatan yang hendak digunakan;
e. Nilai-nilai murni yang hendak diterapkan / KBKK /KMD;
f. Tugasan yang hendak diberi;
g. Penilaian P&P

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 29

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

2. Guru perlu menyediakan e-RPH yang telah ditetapkan.

3. Selaras dengan kehendak peraturan-peraturan Kursus Pengajian Sekolah-Sekolah dan Pekeliling Kementerian
Pendidikan, perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian :-

a. Rancangan pengajaran hendaklah berdasarkan DSKP semasa dan ia dirancangkan dengan terang dan jelas.
b. Format rancangan pengajaran yang disediakan oleh JNSP dan PPK boleh dijadikan panduan;
c. Rancangan pengajaran tahunan,dan harian hendaklah sentiasa terdapat di dalam e-RPH persediaan mengajar

(BRPM) bagi memudahkan rujukan. Bagaimanapun rancangan tahunan boleh disimpan di dalam fail khas
sekiranya ruang yang disediakan dalam BRPM itu tidak mencukupi;
d. Rancangan pengajaran perlu disediakan sendiri oleh guru yang mengajar mata pelajaran itu. Sungguh pun begitu,
rancangan pengajaran yang disediakan oleh pihak sekolah boleh juga digunakan oleh guru dan jika perlu guru
bolehlah mengubahsuai rancangan pengajaran itu mengikut keadaan pelajaran kelas yang diajar. Rancangan
pengajaran yang disediakan oleh pihak lain bolehlah dijadikan panduan dengan mengubahsuai mengikut keperluan
pelajar dan kemudahan-kemudahan yang ada di sekolah; dan

4. Selain daripada menyediakan rancangan pengajaran di dalam bilik darjah, guru-guru juga boleh merancang aktiviti-
aktiviti tambahan berdasarkan sumber-sumber yang terdapat di sekolah seperti kerja-kerja projek, sudut warisan, sudut
pidato dan taman sains.

JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

1. JKS merupakan satu badan profesional yang perlu diwujudkan di sekolah. Jawatankuasa ini mempunyai fungsi dan
peranan yang amat penting bagi melaksankan pencapaian matlamat kurikulum.

2. Melalui jawatankuasa ini juga guru-guru akan dapat dibantu menerusi panitia-panitia persatuan mata pelajaran dan lain-
lain bahan sokongan bagi meningkatkan kualiti pendidikan.

TINDAKAN JKS

1 Tindakan yang perlu diambil oleh JKS ialah seperti berikut :

b. Menyediakan carta organisasi JKS;
c. Menyediakan senarai tugas JKS;
d. Menyediakan senarai ahli JKS;
e. Menyediakan perincian tugas pengerusi dan setiausaha JKS;
f. Mengadakan mesyuarat JKS sekurang-kurangnya sepenggal sekali. Surat panggilan mesyuarat disediakan dan

minitnya direkodkan;
g. Menyediakan sekurang-kurangnya tiga fail untuk JKS.

PANITIA MATA PELAJARAN

1. Penubuhan Panitia Mata Pelajaran (PMP) di sekolah adalah berdasarkan Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan
KP.Bil.4/1986 bertarikh 13 Mac 1986.

2. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil oleh sekolah bagi menentukan keberkesanan PMP :-

a. Menyediakan senarai tugas PMP;
b. Menyediakan perincian tugas pengerusi dan setiausaha PMP;
c. Mengadakan mesyuarat PMP sekurang-kurangnya sepenggal sekali. Surat panggilan mesyuarat disediakan dan

minitnya direkodkan;
d. Menyediakan fail untuk PMP;
e. Menyediakan perancangan peningkatan prestasi mata pelajaran berkenaan;
f. Mengadakan sesi perkembangan staf;

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 30

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

g. Membincangkan masalah pengajaran dan pembelajaran serta mencari jalan mengatasinya;
h. Menyediakan senarai alat bantu mengajar mata pelajaran berkenaan;
i. Menubuhkan bank soalan; dan
j. Membuat analisis soalan-soalan dan keputusan peperiksaan sekolah dan awam.

3. Selain daripada itu, sekolah juga perlu mengelolakan sudut-sudut mata pelajaran, ruang bacaan, papan kenyataan, bilik-
bilik khas, TV dan bilik makmal perlu juga diberi perhatian.

PEMILIHAN MATA PELAJARAN

1. Di dalam pelaksanaan KSSM, Pengetua sekolah hendaklah memberi perhatian kepada perkara-perkara berikut :-

a. Mata pelajaran teras yang wajib diambil oleh semua pelajar;
b. Memilih mengikut pakej yang disediakan untuk SPM sijil terbuka;
c. Satu perkara yang amat penting dilakukan oleh sekolah ialah memberi kaunseling pemilihan mata pelajaran bagi :

i. Membantu pelajar memilih mata-mata pelajaran yang sesuai dengan prestasi, kebolehan, bakat, minat dan
cita-cita mereka;

ii. Memastikan pelajar membuat pilihan yang terbaik dan memberi faedah kepada diri, masyarakat dan negara;
iii. Memastikan bahawa keperluan-keperluan pembangunan negara dan bangsa dapat dipenuhi.

d. Untuk membantu guru-guru kaunseling dan guru lain, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menyediakan sebuah
buku panduan bertajuk “Buku Panduan Pemilihan Mata Pelajaran Dalam Konteks SPM Pensijilan Terbuka” bertarikh
23 Oktober 1998.

PERANAN GURU KANAN MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH

1. Panduan senarai tugas Guru Kanan Mata Pelajaran terdapat di dalam Pekeliling Kementerian Pelajaran Malaysia
KP(BS)8542/PEK/(9) bertarikh 23 Mac 1992.

FAIL PANITIA

1. Setiap Panitia Mata Pelajaran sekurang-kurangnya ada satu fail yang dikendalikan oleh Pejabat. Surat panggilan
mesyuarat hendaklah dibuat secara rasmi dan agendanya mengandungi mengesahkan minit mesyuarat yang lalu dan
perkara berbangkit. Ada perkara-perkara profesional dibincangkan di dalam mesyuarat panitia.

PENGAWALAN

1. Tugas dan fungsi Pengetua sebagai pemimpin profesional adalah untuk memastikan kerjayaan pelaksanaan
sekolahnya. Oleh itu, sistem pengawalan perlu diwujudkan. Di antaranya ialah ;-

a. Ujian formatif dan sumatif;
b. Ujian penggal, peperiksaan dan tindak ikut;
c. Pengendalian rekod penilaian;
d. Penubuhan item bank;
e. Penyeliaan kerja guru;
f. Penyeliaan kerja pelajar; dan
g. Pencerapan dalam bilik darjah.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 31

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

PENYELIAAN DAN PENCERAPAN

1. Keberkesanan pelaksanaan kurikulum di sekolah memerlukan penyeliaan yang rapi dan sistematik.

a. Model Penyeliaan :

ii. Penyeliaan pengajaran dan pembelajaran di kelas oleh Pengetua bertujuan mempertingkatkan mutu
profesionalisme Pengetua dan Guru. Melalui penyeliaan dan hubungan profesional yang positif antara
Pengetua dengan guru dan guru dengan guru juga dapat dipupuk dan diperkukuhkan. Guru-guru dapat
melaksanakan tugas harian mereka dengan lebih berkesan dan dengan sikap yang lebih positif.

iii. Takrif umum mengenai penyeliaan ini adalah sebagai proses yang membimbing yang bertujuan
mempertingkatkan tahap profesionalisme guru-guru. Berdasarkan takrif itu boleh dibina satu model
penyeliaan pengajaran iaitu :-

- perbincangan sebelum pemerhatian;
- pemerhatian di dalam bilik darjah; dan
- perbincangan selepas pemerhatian.

b. Perbincangan Sebelum Pemerhatian :

i. Perbincangan sebelum pemerhatian bertujuan mengurangkan sebarang ketegangan yang mungkin
timbul di antara pihak Pengetua dan Guru. Perbincangan dalam suasana yang tidak formal serta mesra
adalah bertujuan mendapatkan maklumat seperti latar belakang pelajar, objektif pengajaran dan
pembelajaran dan aktiviti-aktiviti yang hendak dijalankan.

ii. Dalam perbincangan tersebut perkara berikut perlu disemak :-

- kebolehan pelajar;
- pelajar yang menghadapi masalah pelajaran dan tingkah laku;
- kemajuan pencapaian pelajar setakat ini;
- objektif pelajaran;
- kaedah pengajaran;
- pilihan aktiviti pembelajaran;
- alat bantu mengajar; dan
- kaedah penilaian.

iii. Pada peringkat ini elok sekiranya Pengetua memberi kepercayaan kepada guru yang akan diselia dengan
tidak memberi komen yang boleh merubah rancangan pengajaran yang akan diselia. Sebarang syor
yang dibuat oleh Pengetua di dalam sesi perbincangan sebelum pemerhatian boleh dilihat oleh guru
berkenaan sebagai mempertikai kewibawaannya, lantas boleh mengeruhkan perhubungan Pengetua
dengan Guru sebelum penyeliaan dapat dilakukan lagi.

c. Semasa Pemerhatian :

i. Selepas maklumat dapat dikumpul, Pengetua boleh merancang untuk pemerhatian pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah. Peringkat ini penting. Semasa pemerhatian tumpuan khusus perlu dibuat
terhadap aspek-aspek berikut :-
- masa yang digunakan untuk pengurusan bilik darjah untuk P&P;
- keberkesanan guru menerangkan konsep;
- teknik penyoalan;
- jenis-jenis soalan yang guru kemukakan;
- tindak balas guru terhadap jawapan pelajar-pelajar;
- kesesuaian aktiviti pembelajaran;
- keberkesanan strategi pengajaran;
- interaksi guru – pelajar, pelajar – guru dan pelajar-pelajar;dan

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 32

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

- pencapaian objektif pengajaran dan pembelajaran.

iv. Selepas data pemerhatian dikumpulkan dengan menggunakan instrumen-instrumen penyeliaannya ia
perlu dicerakinkan. Maklumbalas kepada guru hendaklah diberikan oleh pengetua dalam perbincangan
selepas pemerhatian. Penglibatan pihak guru amatlah mustahak pada peringkat ini kerana mereka akan
diberi galakan dan bimbingan. Ia bukan merupakan satu kesempatan mengenakan hukuman kepada
guru yang diselia itu.

d. Selepas Pemerhatian :-

i. Dicadangkan perbincangan selepas pemerhatian itu memberi tumpuan kepada aspek-aspek berikut :-
- tingkahlaku pengajaran guru dan bukannya personaliti guru;
- data pemerhatian dan bukannya andaian pengetua; dan
- perkara-perkara yang jelas yang dapat diperhatikan.

ii. Maklumbalas yang disampaikan kepada guru hendaklah dilakukan dengan cara yang betul kerana ia
akan memberi kesan kepada perhubungan pengetua dengan guru serta kerjasama guru. Di antara
pendekatan yang positif yang boleh menyokong pembinaan ilkim positif ialah :-
- berkongsi maklumat antara pengetua dengan guru;
- cadangan-cadangan pengetua hendaklah merupakan pilihan dan bukan satu yang terbaik;
- mementingkan apa sebenarnya yang diperlukan dan boleh digunakan; dan
- mementingkan kepada perkara-perkara yang boleh dilaksanakan oleh guru.

PENYEMAKAN BUKU NOTA / LATIHAN DAN BUKU LAPORAN KEMAJUAN PELAJAR

1. Pastikan semua nota dan yang berkaitan di atas telah disemak dahulu oleh guru mata pelajaran atau guru kelas sebelum
dihantar kepada pihak pentadbir sekolah.

2. Pastikan menepati tarikh dan masa yang telah ditentukan.
3. Semuanya diikat atau dipakejkan dengan baik dan diletakkan nama kelas, mata pelajaran dan guru yang terlibat serta

nama pihak penyemak.
4. Tarikh penyemak untuk buku / latihan akan diedarkan kemudian. Tempoh masa untuk tingkatan lihat Pelan Tindakan

Kurikulum.
5. Nama penyemak untuk buku laporan kemajuan pelajar boleh di rujuk dalam jadual yang akan di sediakan oleh

Setiausaha Penyemakan Buku Nota / Latihan.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 33

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

TATACARA PENGURUSAN DAN PENGENDALIAN
AKTIVITI KOKURIKULUM PERINGKAT SEKOLAH

1. PELAKSANAAN KOKURIKULUM SEKOLAH

1.1. Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah
wajib. (Rujuk Seksyen 18, Akta 550 Akta Pendidikan 1996).

1.2. Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum adalah satu kesalahan dan apabila
disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM5,000.00 (Ringgit : Lima Ribu Sahaja) atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya sekali. (Rujuk Subseksyen 135(1) Akta 550 Akta
Pendidikan 1996).

1.3. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap murid yang belajar di sekolah
kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap murid hendaklah mengambil bahagian sekurang-kurangnya dalam
satu gerak kerja pakaian seragam (Unit Beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan
sukan dan permainan. (Rujuk subperkara 5.1. dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985
KP(BS)8591/Jld.11(29) bertarikh 2 Januari 1985).

1.4. Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja
kokurikulum di sekolah. (Rujuk subperkara 5.2. dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985
KP(BS)8591/Jld.II(29) bertarikh 2 Januari 1985).

1.5. Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan dengan itu, kehadiran pelajar dalam
aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. (Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 1/1986 KP(BS)8591/Jld.11(41)
bertarikh 15 Januari 1986).

2. PERUNTUKAN MASA MENJALANKAN AKTIVITI KOKURIKULUM

2.1. Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 5652 Jld.11/Bil. 27 bertarikh
28 Disember 1985 adalah seperti berikut :-

2.1.1. Aktiviti Unit Beruniform ( Selasa ) - 12 kali setahun
2.1.2.
2.1.3. Aktiviti Persatuan Akademik / Kelab ( selasa ) – 12 kali setahun

Aktiviti Kelab Sukan Permainan - Setiap hari rabu sepanjang tahun. ( bergantung pada

arahan Pengetua )

2.2. Adalah dicadangkan supaya pelaksanaan aktiviti kokurikulum dijalankan 1x seminggu pada hari persekolahan
biasa (seperti pada petang Selasa dan Rabu).

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 34

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

3. PROSEDUR TETAP SEBELUM MENJALANKAN AKTIVITI PENDIDIKAN LUAR (SEPERTI PERKHEMAHAN /
MENDAKI DSB)

3.1. Peraturan Pelaksanaan Aktiviti :

3.1.1. Kebenaran mengadakan aktiviti mestilah diperolehi dengan mengemukakan PERMOHONAN
BERTULIS mengikut ketentuan kawasan seperti berikut :-

Lokasi Kelulusan

Dalam kawasan sekolah Pengetua

Dalam daerah di luar kawasan sekolah Pegawai Pelajaran Daerah

Dalam negeri di luar daerah / negeri Pengarah Bahagian Sekolah

Luar negara Kementerian Pelajaran Malaysia

3.1.2. Setiap permohonan perlulah disertakan dengan dokumen-dokumen sokongan yang berikut :-

a. Kertas cadangan pelaksanaan aktiviti;
b. Senarai nama pelajar dan guru pengiring;
c. Senarai nama jurulatih bertauliah yang akan memimpin dan menyelia aktiviti;
d. Jadual / program;
e. Senarai Jawatankuasa Induk dan AJK Kerja / Pengelola (Rujuk SP Bil 24/1998).

3.1.3. Pihak penganjur aktiviti mestilah melantik secara bertulis sekurang-kurangnya seorang jurulatih
bertauliah yang berkelayakan dan berkemahiran untuk memimpin sert menyelia program yang akan
dijalankan. (Rujuk para 3E, SPI Bil.24/1998).

3.2. Penyertaan murid dalam setiap aktiviti pendidikan luar mestilah atas kerelaan dan kesanggupan sendiri
dengan mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga masing-masing. (Rujuk para 3F, SPI
Bil24/1998).

4. PROSEDUR MENYERTAI AKTIVITI KELOLAAN AGENSI KERAJAAN ATAU AGENSI BUKAN KERAJAAN (NGO)

4.1. Murid sekolah yang ingin menyertai aktiviti yang dikelolakan oleh Agensi Kerajaan (selain JabatanPelajaran
Negeri) atau Agensi Bukan Kerajaan (NGO) untuk membawa murid sekolah menyertai aktiviti mereka di
peringkat Daerah, Negeri hendaklah dirujuk kepada Pengarah Pelajaran Negeri atau Pegawai Pelajaran
Daerah untuk mendapat kelulusan.

4.2. Pengetua yang menerima tawaran terus daripada Agensi Kerajaan (selain Jabatan Pelajaran Negeri) atau
Agensi Bukan Kerajaan (NGO) untuk membawa murid sekolah menyertai aktiviti mereka di peringkat Daerah,
Negeri atau Kebangsaan hendaklah dirujuk kepada Pengarah Pelajaran Negeri atau Pegawai Pelajaran
Daerah untuk mendapat kelulusan.

4.3. Penyertaan murid mestilah disertai oleh guru-guru pengiring yang dilantik secara bertulis oleh Pengetua.

SEMELAND DESTINI KECEMERLANGAN ANDA 35

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & DISEMBER 2019 KO-KURIKULUM TINDAKAN
26 KHAMIS KURIKULUM HAL EHWAL MURID KB BAHASA

 Mesyuarat
Pengurusan
Bil 1/2020

27 JUMAAT  Mesyuarat SU JKS
28 SABTU Guru Bil SU MESY GURU
1/2020 SU PANITIA MP
29 AHAD
 Mesyuarat  Mesyuarat HEM  Mesyuarat
30 ISNIN JKS Bil Bil 1/2020 KOKU Bil
31 SELASA 1/2020. 1/2020
 Pendaftaran Pelajar
 Mesyuarat Ting1,2, 3, 4 & 5.
Panitia Bil
1/2020.  Aktiviti Persediaan
Kelas utk PdPc.
SU HEM
 Pendaftaran Pelajar SU KOKO
Asrama 2020
PKP
PK HEM
PENYELIA ASRAMA
KAUNSELOR

M TARIKH HARI PENGURUSAN & JANUARI 2020 KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM HAL EHWAL MURID
SEMUA GURU
1 RABU Hari Pertama Persekolahan tahun 2020 KAUNSELOR
1 SOLAT HAJAT & BACAAN YASSIN PENYELARAS
TING 1
2 KHAMIS  Orientasi Pelajar
Ting 1. KAUNSELOR
PENYELARAS
 Orientasi Pelajar TING 1
Ting 1. SU DISIPLIN

 Taklimat Disiplin
Pelajar Ting 1.

3 JUMAAT
4 SABTU
5 AHAD
6 ISNIN

7 SELASA  Orientasi Pelajar  Mesyuarat Agung PK KOKO
Ting 4. Unit Beruniform/ PENYELARAS
2 Persatuan & Kelab BADAN
 Mesyuarat Bil 1/2020 BERUNIFORM
Pengurusan PENYELARAS
Bil 2/2020  Mesyuarat Agung KELAB PERSATUAN
Rumah Sukan /
8 RABU Kelab Sukan KB BAHASA
Permainan Bil KAUNSELOR
1/2020 PENYELARAS
TING 4
PENYELARAS
KELAB SUKAN
PERMAINAN

36

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

9 KHAMIS  Orientasi Pelajar KAUNSELOR
Ting 4. PENYELARAS
M TARIKH HARI PENGURUSAN & KO-KURIKULUM TING 4
KURIKULUM/ TING 6 HAL EHWAL MURID
TINDAKAN

10 JUMAAT Taklimat Rubrik

11 SABTU KK Sem 2

 Mesyuarat Projek

12 AHAD SMA & SMR Bil SU PROJEK SMA
1/2020 SU PROJEK SMR

 Mesyuarat PSS, SU PUSAT SUMBER
SU DIDIPLIN
NILAM, VLE Bil  Mesyuarat Badan
Disiplin Bil 1/2020
3 13 ISNIN 1/2020
 Mesyuarat

Pengurusan Unit

Ting 6 Kali 1/2020

14 SELASA

15 RABU  Mesyuarat
Pengurusan
16 KHAMIS Asrama Bil 1/2020. SU JK
PENGURUSAN
ASRAMA

17 JUMAAT  Mesyuarat JK
18 SABTU Dakwah Bil 1/2020

19 AHAD  Mesyuarat JK SU BADAN
Kantin Bil 1/2020 DAKWAH
4 20 ISNIN Dialog Prestasi 1
( Daerah ) Ting 6  Mesyuarat JK 3K SU JK 3K SEK
( Keselamatan,
Keceriaan & BOLA TAMPAR/
Kebersihan Sek BADMINTON
Bil 1/2020 MSSDHT

21 SELASA  CUTI TAHUN BARU CINA TAHUN 2020

22 RABU MEMANAH/ BOLA
JARING/SOFTBALL/
23 KHAMIS
24 JUMAAT HOKI / CATUR
25 SABTU MSSDHT
26 AHAD
27 ISNIN
5 28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS

31 JUMAAT

37

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

FEBRUARI 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM
1 SABTU
2 AHAD

3 ISNIN  Mesyuarat JK SU JK ASET SEK
Aset & Kewangan
6 Bil 1/2020 MERENTAS DESA
4 SELASA SMMDHT

5 RABU

6 KHAMIS

7 JUMAAT

8 SABTU  Mesyuarat JK

9 AHAD SKPMg2 Bil SU SKPMg2
KB BAHASA
1/2020

10 ISNIN

7 11 SELASA  Mesyuarat

12 RABU Pengurusan Bil

3/2020

13 KHAMIS Result Sem 3 Ting 6
Tahun 2019

14 JUMAAT

15 SABTU

16 AHAD

17 ISNIN

8 18 SELASA

19 RABU

20 KHAMIS

21 JUMAAT

22 SABTU

23 AHAD

24 ISNIN

9 25 SELASA OLAHRAGA
26 RABU MSSDHT DI SMK
JENAGOR
27 KHAMIS Result Sem 1 Ting 6
Tahun 2020

28 JUMAAT

29 SABTU

38

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & MAC 2020 KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM HAL EHWAL MURID

10 1 AHAD  Mesyuarat Panatia
Bil 2/ 2020
2 ISNIN SU PANITIA MP

3 SELASA

4 RABU  ULANGTAHUN PERTABALAN SULTAN TERENGGANU.

5 KHAMIS Result Akhir Ting 6
Tahun 2019

6 JUMAAT

7 SABTU  Mesyuarat Guru

8 AHAD Bil 2/2020 SU MESY GURU
 Kem STPM Sem 2
 Pelancaran  Mesyuarat HEM  Mesyuarat
SU NILAM

9 ISNIN Program NILAM. Bil 2/2020 KOKU Bil 2/2020 SU HEM
 Kem STPM Sem 2
SU KOKO

10 SELASA Kem STPM Sem 2
 Mesyuarat
11 Pengurusan Bil

11 RABU 4/2020 KB BAHASA
 Kem STPM Sem 2

Temu Murni/ Dialog

12 KHAMIS Prestasi & Penetapan
Target STPM 2020

13 JUMAAT CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 TAHUN 2020
14 SABTU  LATIHAN CUTI TERANCANG.
15 AHAD
16 ISNIN  KELAS BIMBINGAN PEPERIKSAAN.
17 SELASA
18 RABU PENGURUSAN & HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM TINDAKAN
19 KHAMIS KURIKULUM
20 JUMAAT SU JKS
21 SABTU  Mesyuarat JKS SU PBS
HARI Bil 2/2020
M TARIKH AHAD
22 (Post Mortem TOV).
ISNIN  Mesyuarat PBS Bil
23
12 SELASA 2/2020
RABU  Dialog Prestasi 2
24 KHAMIS
25 JUMAAT ( Negeri )
26 SABTU
27 AHAD Kem STPM Sem 2
28 Tahu 2020
29 ISNIN
 Dialog Prestasi 1 & SU PROJEK SMA
13 30 SELASA Motivasi PT3, SPM SU PROJEK SMR
& STPM. SU PROJEK STPM
31

39

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & APRIL 2020 KO-KURIKULUM TINDAKAN
1 RABU KURIKULUM HAL EHWAL MURID
2 KHAMIS
3 JUMAAT  Mesyuarat JK 3K SU JK 3K SEK
4 SABTU ( Keselamatan,
Keceriaan & SU PUSAT SUMBER
5 AHAD Kebersihan Sek SU BADAN
Bil 2/2020 DAKWAH
14 ISNIN  Mesyuarat PSS, SU KANTIN
6 NILAM, VLE Bil  Mesyuarat JK
2/2020. Dakwah Bil 2/2020

 Mesyuarat JK
Kantin Bil 2/2020.

7 SELASA  Mesyuarat Projek SU PROJEK SMA
8 RABU SMA & SMR Bil SU PROJEK SMR
9 KHAMIS 2/2020
10 JUMAAT KB BAHASA
11 SABTU  Mesyuarat JK
SKPMg2 Bil 2/2020
12 AHAD

15 13 ISNIN  Mesyuarat Badan
Disiplin Bil 2/2020.

14 SELASA  Mesyuarat
Pengurusan Bil
15 RABU 5/2020.

16 KHAMIS

17 JUMAAT

18 SABTU

19 AHAD

20 ISNIN

21 SELASA

16 22 RABU  Mesyuarat
Pengurusan
23 KHAMIS Asrama Bil 2/2020. SU JK
PENGURUSAN
ASRAMA

24 JUMAAT  CUTI KEPUTERAAN SULTAN TERENGGANU.
25 SABTU

26 AHAD

17 27 ISNIN  Mesyuarat JK Aset SU ASET SEK
& Kewangan
Bil 2/2020.

28 SELASA
29 RABU
30 KHAMIS

40

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & MEI 2020 KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM HAL EHWAL MURID

1 JUMAAT  OTI 1 SPM CUTI HARI PEKERJA
 OTI 1 SPM
2 SABTU  OTI 1 SPM
 OTI 1 SPM
3 AHAD
 OTI 1 SPM
4 ISNIN  Mesyuarat

18 5 SELASA Pengurusan Bil
6 RABU 6/2020
 OTI 1 SPM
7 KHAMIS  CUTI HARI WESAK
 CUTI NUZUL QURAN
8 JUMAAT
9 SABTU KB BAHASA

10 AHAD CUTI HARI WESAK
 CUTI HARI RAYA AIDIL FITRI TAHUN 2020
11 ISNIN
19 12 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2020
 LATIHAN CUTI TERANCANG.
13 RABU  KELAS BIMBINGAN PEPERIKSAAN.

14 KHAMIS
15 JUMAAT
16 SABTU
17 AHAD
18 ISNIN

20 19 SELASA

20 RABU
21 KHAMIS
22 JUMAAT
23 SABTU
24 AHAD
25 ISNIN
26 SELASA
27 RABU
28 KHAMIS
29 JUMAAT
30 SABTU
31 AHAD

41

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & JUN 2020 KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM HAL EHWAL MURID
1 ISNIN
2 SELASA CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2020
3 RABU  LATIHAN CUTI TERANCANG.
4 KHAMIS  KELAS BIMBINGAN PEPERIKSAAN.
5 JUMAAT
6 SABTU  CUTI KELEPASAN AM KEPUTERAAN DYMMY DIPERTUAN AGONG

7 AHAD  Mesyuarat KB BAHASA
Pengurusan Bil
8 ISNIN 7/2020.
21 9 SELASA

10 RABU

11 KHAMIS

12 JUMAAT

13 SABTU

14 AHAD

15 ISNIN

16 SELASA

22 17 RABU  Dialog Prestasi 2 & BOLA SEPAK /
Motivasi PT3, SPM SEPAK
18 KHAMIS & STPM. TAKRAW SU PROJEK SMA
MSSDHT SU PROJEK SMR
SU PROJEK STPM

19 JUMAAT  Mesyuarat JK 3K PING PONG /
20 SABTU ( Keselamatan, BOLA BALING
21 AHAD Keceriaan &
22 ISNIN Kebersihan Sek MSSDHT
23 23 SELASA Bil 3/2020
24 RABU SU JK 3K SEK
25 KHAMIS
26 JUMAAT
27 SABTU
28 AHAD

24 29 ISNIN

30 SELASA

42

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & JULAI 2020 KO-KURIKULUM TINDAKAN
1 RABU KURIKULUM HAL EHWAL MURID
2 KHAMIS
3 JUMAAT  Mesyuarat JK SU BADAN
4 SABTU Dakwah Bil 3/2020 DAKWAH
SU KANTIN
5 AHAD  Mesyuarat JK
Kantin Bil 3/2020.

25 6 ISNIN  Mesyuarat Badan
Disiplin Bil 3/2020.

7 SELASA  Mesyuarat

8 RABU Pengurusan Bil KB BAHASA

8/2020

9 KHAMIS

10 JUMAAT

11 SABTU
 Mesyuarat Projek
12 AHAD SMA & SMR Bil SU PROJEK SMA
SU PROJEK SMR
3/2020
 Mesyuarat JKS

13 ISNIN Bil 3/2020 SU JKS
26 (Post Mortem PPT). SU PBS
 Mesyuarat PBS Bil

3/2020

14 SELASA

15 RABU  Mesyuarat

SU JK

16 KHAMIS Pengurusan PENGURUSAN

Asrama Bil 3/2020. ASRAMA

17 JUMAAT

18 SABTU

M TARIKH HARI PENGURUSAN & HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM
 Mesyuarat Panatia
19 AHAD Bil 3/ 2020 SU PANITIA MP

27 20 ISNIN  Mesyuarat Guru  Mesyuarat HEM SU MEY GURU
Bil 3/2020 Bil 3/2020 SU HEM

21 SELASA

22 RABU

23 KHAMIS

24 JUMAAT

25 SABTU

26 AHAD CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 TAHUN 2020
27 ISNIN  LATIHAN CUTI TERANCANG.
28 SELASA
29 RABU  KELAS BIMBINGAN PEPERIKSAAN.

30 KHAMIS

31 JUMAAT

43

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

OGOS 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM
1 SABTU
 CUTI HARI RAYA AIDIL ADHA
2 AHAD

3 ISNIN
28 4 SELASA

5 RABU
6 KHAMIS
7 JUMAAT
8 SABTU
9 AHAD
10 ISNIN
29 11 SELASA
12 RABU
13 KHAMIS
14 JUMAAT
15 SABTU
16 AHAD

17 ISNIN  Mesyuarat JK Aset SU JK ASET SEK
30 & Kewangan
Bil 3/2020
18 SELASA
19 RABU  Mesyuarat KB BAHASA
20 KHAMIS Pengurusan Bil
21 JUMAAT 9/2020
22 SABTU
23 AHAD
24 ISNIN
25 SELASA
31
26 RABU

27 KHAMIS
28 JUMAAT
29 SABTU
30 AHAD

32 31 ISNIN  CUTI HARI KEBANGSAAN TAHUN 2020

44

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

SEPTEMBER 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM
1 SELASA SU SKPMg2
2 RABU  Mesyuarat JK
3 KHAMIS SKPMg2 Bil SU JKS
4 JUMAAT 3/2020 SU PBS
5 SABTU SU PEPERIKSAAN
6 AHAD CUTI HARI MALAYSIA KB BAHASA
SU JK 3K SEK
7 ISNIN SU PANITIA MP
33

8 SELASA
9 RABU
10 KHAMIS
11 JUMAAT
12 SABTU
13 AHAD
14 ISNIN
34 15 SELASA
16 RABU

17 KHAMIS

18 JUMAAT

19 SABTU

20 AHAD

 Mesyuarat JKS

Bil 4/2020

21 ISNIN (Post Mortem
35 Percubaan SPM).
 Mesyuarat PBS Bil
4/2020

22 SELASA  Mesyuarat

23 RABU Pengurusan Bil

10/2020

24 KHAMIS

25 JUMAAT

26 SABTU  Mesyuarat JK 3K

( Keselamatan,

27 AHAD Keceriaan &

Kebersihan Sek

36  Mesyuarat Panatia Bil 4/2020.
28 Bil 4/ 2020
ISNIN

29 SELASA

30 RABU

45

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

OKTOBER 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & HAL EHWAL MURID KO-KURIKULUM TINDAKAN
KURIKULUM

1 KHAMIS

2 JUMAAT

3 SABTU

4 AHAD  Mesyuarat Guru SU MESY GURU
Bil 4/2020 SU PROJEK SMA
 Mesyuarat Projek SU PROJEK SMR
37 5 ISNIN SMA & SMR Bil
KB BAHASA
4/2020

6 SELASA

 Mesyuarat

7 RABU Pengurusan Bil

11/2020

8 KHAMIS

9 JUMAAT

10 SABTU

11 AHAD  Mesyuarat PSS,  Mesyuarat JK SU PUSAT SUMBER
NILAM, VLE Bil Dakwah Bil 4/2020 SU BADAN DAKWAH
4/2020. SU KANTIN
 Mesyuarat JK
Kantin Bil 4/2020 SU HEM
 Mesyuarat HEM
38 12 ISNIN Bil 4/2020

13 SELASA

14 RABU

15 KHAMIS

16 JUMAAT

17 SABTU  Mesyuarat Badan
Disiplin Bil 4/2020.
18 AHAD SU BADAN DISIPLIN

 Mesyuarat JK Aset SU JK ASET SEK

19 ISNIN & Kewangan SU JK
PENGURUSAN
39 20 SELASA Bil 4/2020 ASRAMA

21 RABU  Mesyuarat

22 KHAMIS Pengurusan

Asrama Bil 4/2020.

23 JUMAAT

24 SABTU

25 AHAD

26 ISNIN

40 27 SELASA
28 RABU

29 KHAMIS CUTI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD S.A.W

30 JUMAAT
31 SABTU

46

BUKU PENGURUSAN SMK LANDAS TAHUN 2020

M TARIKH HARI PENGURUSAN & NOVEMBER 2020 KO-KURIKULUM TINDAKAN
1 AHAD KURIKULUM HAL EHWAL MURID
2 ISNIN
 Mesyuarat JK SU SKPMg2
SKPMg2 Bil 4/2020
SU KOKO
41 3 SELASA  Penilaian Akhir
Tahun KB BAHASA
4 RABU  Mesyuarat Kokurikulum. SU KOKO
Pengurusan Bil
5 KHAMIS 12/2020  Penilaian Akhir
6 JUMAAT Tahun
7 SABTU Kokurikulum.
8 AHAD
9 ISNIN  Penilaian Akhir SU KOKO
10 SELASA Tahun
42 Kokurikulum.
11 RABU
 CUTI DEEPAVALI TAHUN 2020
12 KHAMIS
13 JUMAAT  CUTI AKHIR TAHUN 2020
14 SABTU
15 AHAD
16 ISNIN
43 17 SELASA
18 RABU
19 KHAMIS
20 JUMAAT
21 SABTU
22 AHAD
23 ISNIN
24 SELASA
25 RABU
26 KHAMIS
27 JUMAAT
28 SABTU
29 AHAD
30 ISNIN

47


Click to View FlipBook Version