The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Coffee Table Biro Akademik

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by chekuafifah, 2019-11-19 11:54:11

BIRO AKADEMIK 2019

Coffee Table Biro Akademik

PERWIRA

Sesi
` 2018/2019

@KOLEJ PERWIRA 2019

Penaung
PM Ts Dr Ahmad Rizal bin Madar

Penasihat Biro Akademik
Dr Aini Nazura binti Paimin
Cik Nanthini A/P Kanasan

Editor & Grafik
Sdri Siti Najidha binti Abd Mutalib

MKP Biro Akademik
Sdr Ahmad Irfan bin Zulkifli (Majlis Tertinggi)
Sdri Siti Nor Maria binti Mohd Redzal (Majlis Tertinggi)

Sdr Muhammad Haziq bin Chah Pari

Pengisian
Sdr Ahmad Irfan bin Zulkifli

Isi Kandungan Muka Surat

Pengenalan
Biro Akademik...................................1

2................................Organisasi
Biro Akademik

Ruang Gunasama
Biro Akademik....................3-7

8-11...........................Gerak Kerja
Biro Akademik

Program
Biro Akademik sesi 2018/2019.........12-15

Pengenalan

Biro Akademik

Biro Akademik adalah sebuah biro yang ditugaskan untuk
menghidupkan suasana intelek sama ada dengan
menganjurkan atau menguruskan program berbentuk ilmiah
dalam kolej kediaman disamping memberi pengisian akademik
dalam skop pelajar universiti untuk menjalani hidup sebagai
mahasiswa dan mahasiswi. Selain itu, Biro Akademik
dipertanggungjawabkan untuk menyelia Balai Ilmu, Taman Ilmu,
Meja Bulat dan Bilik Siswi.

1

Organisasi

Biro Akademik

Penaung
PM Ts Dr Ahmad Rizal bin Madar

Penasihat Biro Akademik
Dr Aini Nazura binti Paimin
Cik Nanthini A/P Kanasan

Majlis Tertinggi
Sdr Ahmad Irfan bin Zulkifli
Sdri Siti Nor Maria binti Mohamad Redzal

MKP Biro Akademik
Sdr Muhammad Haziq bin Chah Pari

2

Ruang Gunasama

Biro Akademik

Ruang Gunasama

Taman Ilmu Meja Bulat
Balai Ilmu Bilik Siswi

33

Ruang Gunasama

Biro Akademik

Balai Ilmu

433

Ruang Gunasama

Biro Akademik

Taman Ilmu

533

Ruang Gunasama

Biro Akademik

Meja Bulat

633

Ruang Gunasama

Biro Akademik

Bilik Siswi

733

Gerak Kerja

Biro Akademik

Gerak Kerja di Balai Ilmu

Kebersihan Pengisian Keceriaan

Kebersihan dari segi Balai Ilmu sudah tersedia Keceriaan di Balai Ilmu
persekitaran kawasan
Balai Ilmu perlu dijaga dengan papan kenyataan. bertujuan untuk menarik
dengan baik dan
tinjauan yang kerap Biro Akademik perlulah para penghuni untuk
perlu dilakukan.
mengisi ruang tersebut singgah ke Balai Ilmu

dengan maklumat- untuk menambah ilmu

maklumat yang berunsur pengetahuan menerusi

pencetus intelek. pengisian yang

Selain itu, Balai Ilmu juga dilampirkan di papan

memiliki ruangan count kenyataan. Keceriaan

down yang perlu ditukar adalah berdasarkan

nombor mengikut hari yang kreativiti Biro Akademik. 4

betul.

8

Gerak Kerja

Biro Akademik

Gerak Kerja di Taman Ilmu

Kebersihan Kemudahan

Tinjauan berkala perlu Kerusi dan meja telah
disediakan disekitar Balai
dilakukan oleh Biro Ilmu. Biro Akademik perlu
memastikan kemudahan
Akademik bagi memastikan tersebut disusun rapi dan
tidak mengalami sebarang
Taman Ilmu bebas daripada kerosakan.

sampah sarap dan dedaun.

Selain itu, kerusi dan meja

yang tersedia perlulah

dibersihkan dari sebarang

kekotoran termasuk lumut.

9

Gerak Kerja

Biro Akademik

Gerak Kerja di Meja Bulat
Gerak kerja di Meja Bulat adalah sama seperti gerak kerja di
Balai Ilmu dari segi Kebersihan, Pengisian dan Keceriaan.
Tambahan daripada itu adalah:-

Kemudahan

Kemudahan di Meja Bulat adalah plug, mesin air dan
kaunter aduan layan diri. Biro Akademik perlulah
memastikan kemudahan tersebut tersedia dengan
sebaiknya. Aduan kerosakan perlu dilakukan sekiranya
terdapat sebarang kerosakan pada plug atau lampu di
kawasan meja bulat dan balai ilmu memandangkan plug
lampu balai ilmu juga terletak di kawasan meja bulat.

10

Gerak Kerja

Biro Akademik

Gerak Kerja di Bilik Siswi

Kemudahan Kebersihan Keceriaan

Biro Akadem ik perlulah Tong sampah disediakan Keceriaan di Bilik Siswi
di ruang tamu atau di
memastikan kemudahan ruang pantri Bilik Siswi dan perlulah mengikut
susun atur meja kerusi
yang tersedia iaitu kerusi, hendaklah dikendalikan kreativiti Biro Akademik
sebaik mungkin
meja, lampu dan dan memastikan

sebagainya boleh keceriaan menjurus

digunakan dengan baik kepada mewujudkan

dan sebarang kerosakan ruangan

perlu dilaporkan. pembelajaran yang

kondusif.

11

Program

Biro Akademik

Program

Sem I Sem II

(Menganjur) (Mengurus)

Survival Kits for New Pertandingan Debat Idealis
Students Muda

12

Program

Biro Akademik

Survival Kit For New Students

23 November 2018 SCLH, Blok H

Pengenalan Pengisian

Satu-satunya program yang Pengisian program Survival Kit For New Student
terdiri daripada dua (2) slot iaitu Kaedah
dijalankan oleh Biro Pengurusan Masa yang Efektif dan Bengkel
membuat CV/ Resume.
Akademik sepanjang Sesi Slot 1 iaitu Kaedah pengurusan masa yang
Efektif telah disampaikan oleh Tuan Pengetua,
2018/2019 adalah Surv ival Prof. Madya Ts. Dr Ahmad Rizal. Manakala,
bagi Slot 2 iaitu Bengkel membuat CV/Resume
Kits For New Students. pula telah disampaikan oleh Cik Che Ku

Program ini dijalankan Afifah.

bertujuan untuk memberi

pendedahan tentang

keperluan serta kemahiran

yang penting untuk dikuasai

sebagai seorang mahasiswa

baharu.

13

Program

Biro Akademik

Survival Kit For New Students

23 November 2018 SCLH, Blok H

14

Program

Biro Akademik

Pertandingan Debat Idealis Muda
1-3 Mac 2019

Satu-satunya program yang duruskankan oleh Biro Akademik sepanjang Sesi
2018/2019 adalah Pertandingan Debat Idealis Muda. Program ini dijalankan
oleh Persatuan Debat UTHM. Pasukan Debat Perwira terdiri daripada tiga orang
ahli telahpun dihantar bagi mewakili Kolej Perwira dan telah berjaya mendapat
tempat ke-15.

15

Sekian Terima Kasih

Tahniah & Terima Kasih
Kepada semua pihak yang menjayakan

PERWIRA

Sesi
2018/2019

@KOLEJ PERWIRA 2019 |


Click to View FlipBook Version