นายธัชวุฒิ กงประโคน Download PDF
  • 57
  • 15
In Country course
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ
In Country course
“Enhancing Scientific Literacy though Socio-Scientific Issue-Based Learning (SSIBL)
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Enhancing Scientific Literacy though Socio-Scientific Issue-Based Learning (SSIBL) โดยศูนย์ซีมีโอเรคแซม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในการจัดกิจกรรม
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications