The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Изборни програми у Шабачкој гимназији за ученике трећег разреда

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Biljana Drobnjak, 2020-06-25 15:51:15

Изборни програми у Шабачкој гимназији за ученике трећег разреда

Изборни програми у Шабачкој гимназији за ученике трећег разреда

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ШАБАЧКОЈ ГИМНАЗИЈИ

ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

(2 ЧАСА НЕДЕЉНО, 2 ПРЕДМЕТА СЕ БИРАЈУ)

БИЉАНА ДРОБЊАК,

АУТОР ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ


Планови изборних програма за трећи разред су из различитих области – природне и друштвене науке,
уметност и здравље. Већина програма садржи две до три теме, с тим што је у неким програмима дата
могућност избора између више тема. Процењено је да је то оптималан број који омогућава довољно времена
унутар предвиђеног фонда часова да се остваре истраживачке и пројектне активности.

За разлику од другог разреда, када је ученик имао право да се определи за нове изборне програме, после

трећег разреда ученик не може да промени изборне програме које је изабрао, јер су они у трећем и

четвртом разреду конципирани тако да се не могу изучавати независно. Разлог за то је што су ученици овог
узраста зрелији и бирају изборне програме у складу са својим професионалним интересовањима.

Ученици се из изборних програма оцењују, а оцена улази у општи успех.


УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање уметности и стваралачки рад
развија осетљивост за естетику, креативност, радозналост и мотивацију за стварање и изражавање у
различитим медијима, као и да формира навику да се континуирано укључује у уметнички и културни живот
заједнице.
Теме:
СТРУКТУРА - Структуре које ствара природа и структуре које ствара човек, Фрактали, Модуларност у
уметности, Могући и немогући објекти, Оптичке варке, Од камере обскуре до дигиталне камере, Анимација,
Специјални ефекти, Музички ефекти;
ПРЕОБРАЖАЈ - Књижевно дело као повод, Графички дизајн, Дизајн употребних предмета, Design thinking,
Communication design, Развој уређења ентеријера;
ИЗРАЗ - Класична и дигитална изложба, Различити видови наступа кроз историју, Сценски наступ, Сценски
костим, Кретање, Пантомима, Неми филм, Боја и звук, Необични инструменти, Музика и технологија, Аудио
књига, Представљање себе и свог дела.


ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ - 1

Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције
ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у
друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета.
Теме:

Употреба GPS-а за праћење кретања угрожених врста животиња
ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА У ИСХРАНИ – ОД ДИЈЕТЕ ДО АНОРЕКСИЈЕ
КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ
ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ
ПРИРОДНИ ПИГМЕНТИ
ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ ЗА КОСУ НА ОРГАНИЗАМ ЧОВЕКА
СТРУКТУРНА ОБОЈЕНОСТ
АУТОИМУНЕ БОЛЕСТИ
УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ


ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 2

Циљ учења изборног програма Примењене науке 2 је да допринесе развоју научне и технолошке компетенције
ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за одговорну улогу у
друштву и даљи лични и професионални развој, посебно у области технике.
Теме:
ОД МУЗИКЕ ДО БУКЕ
ЕНЕРГИЈА ПРИРОДЕ
ЕЛЕКТРОНСКИ СКЛОПОВИ
ПРИМЕНА ПРОГРАМИРАЊА У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ (Криптографија, Педометар, ПОГОНИ
САДАШЊОСТИ И БУДУЋНОСТИ)


РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ

Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и интердисциплинарно
критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и разумеју сопствени идентитет, као и да
уваже идентитете других и другачијих.
Теме:
- Цивилизација (култура и цивилизација; насеобина/ град у цивилизацији; космополитизам; историја
цивилизације – историја хијерархије; странци („они други”); мој свет;
– Човек и свет;
– култура и природа (небо и земља; дивље и питомо; природа и техника; живот и смрт; дух и тело; наука и
религија; свет пун богова) и
– Добро и зло. – Универзалне религије, религијска веровања и религијски обреди.


САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Циљ изборног програма Савремене технологије јесте развијање знања и вештина ученика за ефикасно,
креативно, безбедно и савесно коришћење савремених технологија у животном окружењу и окружењу за
учење и рад и спремности за континуирано праћење развоја савремених технологија зарад даљег личног и
професионалног развоја.
Теме:
Безбедност и приватност на мрежи;
Паметни градови
Вештачка интелигенција


Click to View FlipBook Version
Previous Book
BUKU [email protected]_Tingkatan_2
Next Book
The elephant who went to the Moon