The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Завршни рад - Гимназијалци генијалци, Биљана Дробњак 2019

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Biljana Drobnjak, 2019-05-17 04:53:05

Завршни рад - Гимназијалци генијалци, Биљана Дробњак 2019

Завршни рад - Гимназијалци генијалци, Биљана Дробњак 2019

Мај 2019. године, Број 1

Гимназијалци
генијалци

Шабачка гимназија, Шабац

 Историјат
Школе

 Гимназијалци
у Цељу

 Научимо да
учимо

Историјат Школе

Парафразирајући нашег Виша мешовита гимназија добила је
назив Гимназија, а од 1960. позната је
великог писца Иву Андрића за као Гимназија „Вера Благојевић”.

Шабачку гимназију можемо рећи да Почетком XXI века гимназија „Вера
Благојевић” је променила име у
се „троши и осипа” али да траје као Шабачка гимназија и одлуком
Наставничког већа 2006. године
на Дрини ћуприја. успостављен је нови Дан школе, 8.
новембар,Митровдан.
Наша школа је основана
Шабачка гимназија је дала велики
1837.године. Почеци су били тешки и број познатих личности, али је било
доста и оних непознатих, заједно са
неизвесни. Само то доба је било нама сви представљају оно што јесте
Шабачка гимназија.
тешко. Србија је водила борбу за
Неки од великана српске али и светске
ослобођење од Турске власти. Овај културне баштине били су и ђаци
Шабачке гимназије, неки од њих су:
период борбе је био миран. Кнез
 Миллева Марић Ајнштајн;
Милош Обреновић је уграђивао камен  Лаза К. Лазаревић;
 Јанко Веселиновић;
по камен у мозаик српске  Јован Цвијић;
 Оскар Давичо;
државности. Значај образовања у  Коста Абрашевић;
 Стојан Новаковић;
тадашњој Србији је био препознат. У  Милић од Мачве ....

Шапцу је у току друге половине XIX

века израстала једна велика школа.

Прича о Шабачкој гимназији тога

времена је и прича борбе за

модернију Србију. Као што је и

Србија мењала називе своје државе,

тако је називе мењала и наша школа.

Скоро до краја XIX века школа је била
позната као „Полугимназија шабачка”.
Новим законом о средњим школама 1898.
Шабац је добио непотпуну гимназију са
шест разреда. Гимназије су тада добијале
имена по личностима из династије
Обреновић, па је Шабачка гимназија
добила име „Гимназија господина
Јеврема Обреновића”. Године 1903.
извршен је „мајски преврат” и дошло је
до промене династије. Од тада Шабачка
гимназија је добила назив „Српска
краљевска гимназија”. Касније је била
позната и као Подринска гимназија.
Када је 1951. извршена реорганизација
школа и уместо Мушке гимназије и
Женске гимназије основана је Виша
мешовита гимназија. Школске
године 1959/60.

Гимназијалци у Цељу

Овим путовањем награђени су ученици Гимназије, истовремено и најбољи волонтери
АФС Србије Интеркултуре. Они су били најактивнији у дочеку и пријему ученика из
свих крајева света. Шабачка гимназија већ је традиционално домаћин ученицима који
су били на међународној размени средњошколаца у Србији, у току њихове посете
граду Шапцу.
За успешну реализацију овог пројектазаслужни су: Маријана Исаковић, директор
Шабачке гимназије, Синиша Мозетић и Биљана Дробњак, професори ове школе и
Салко Карадаревић, члан Градског већа.

Сусрети који мењају све(с)т

На шабачку делегацију највећи утисак оставила је чињеница да то није била само
званична и протоколарна посета, него и сусрет људи који умеју и желе да се друже,
поштују и воле друге људе. О атмосфери у којој су се разишли, најбоље сведочи и
поздрав др Антона, директора Прве гимназије у Цељу који је нагласио да су у
шабачкој делегацији, добри педагози, добри људи и дивни ђаци, са којима су се брзо
и срдачно спријатељи. Имајући у виду сарадњу са многим школама у Европи и Србији,
по његовом сведочењу, ово дружење било је једно од најбољих.

За ефикасно учење је потребно много личног ангажовања, времена, рада, труда!

Не постоје универзална правила којих се можете придржавати да би увек и у свакој
активности били веома успешни.

У теорији и у пракси постоји неколико правила да би учење било ефикасно, којих се
треба придржавати и која у већини случајева могу да вам помогну:

План сопствених активности – треба Немојте да учите напамет – обавезно
одредити период за учење, прикупити разјасните себи све нејасноће, лекције
литературу и материјале из којих ћете које су обимне поделите на мање
учити, припремити простор за рад, целине, учите део по део, бележите
предмете односно садржаје које ћете своја запажања, подвачите текст на
учити. Одређивање термина за учење је свој начин, истакните оно што је битно
важна одлука, јер ако знате да ћете у и суштину. Постављајте себи питања и
одређено време учити, то ћете пре почети подпитања, како би се преслишали.
припрему за тај процес. Потребно је да Пробајте да замислите ситуацију када
имате стални радни простор, место где ћете одговарати за оцену, замислите
ћете увек да учите. Најбоље учити за шта вас све професор може питати.
столом, јер то одржава будност. Добро је да о истим темама читате и из
Обезбедите мирни кутак, без буке, галаме, неких других извора, нпр
телефонских позива... На радној површини енциклопедија, помоћне литературе,
треба да буду само предмети који су вам других збирки задатака ... Можете
неопходни за учење. замолити и другаре који су учили исте
лекције или су успешни ученици да вам
- Слушајте пажљиво на часовима постављају питања. Научено градиво
редовне, допунске или додатне наставе – редовно понављајте. Сами ћете
време када професор предаје, објашњава временом видети која је за вас најбоља
или када други одговарају ако пажљиво временска динамика за обнављање
слушате биће вам веома драгоцено, а код наученог градива. Треба да учите у
куће ће вам бити мање времена потребно интервалима, са паузама. Након учења
за учење; - „Хватајте“ белешке – није добро потребно је да на паузи промените
фотографисати оно што је професор активност урадите неку вежбу,
записивао или копирати белешке од прошетате ...
других. Када слушате и пишете сопствене
белешке, морате да размишљате о ономе о Ноћу је веома тешко учити, зато што
чему се говори, што ће вам олакшати постоји биолошки сат – ноћ је
процес запамћивања, а касније и да предвиђена за одмор и спавање и биће
презентујете те садржаје. Препорука је да вам много теже да запамтите то
користите боје, асоцијације, машту ... - градиво;


Click to View FlipBook Version