The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

16 JUN 2022 (KHAMIS)
KOLEJ KOMUNITI SELAYANG

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by e-BUKU, 2022-06-15 12:27:00

BUKU PROGRAM SKT2022

16 JUN 2022 (KHAMIS)
KOLEJ KOMUNITI SELAYANG

Kajian Tindakan Pemacu Transformasi TerkiniISI KANDUNGAN

PRAKATA PENGERUSI SKT 2022 ............................................................................................. i
PRAKATA TIMBALAN PENGERUSI SKT 2022 ......................................................................... ii
PRAKATA PENGARAH PROGRAM SKT 2022......................................................................... iii
LATAR BELAKANG ....................................................................................................................1
ATURCARA PROGRAM.............................................................................................................2
SENARAI JURI PERTANDINGAN..............................................................................................4
SENARAI PENYERTAAN...........................................................................................................5
SENARAI JAWATANKUASA PELAKSANA................................................................................8

PRAKATA PENGERUSI
SKT 2022

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Syukur ke hadrat Allah swt kerana dengan izin-Nya, program Seminar Kajian Tindakan 2022
(SKT) dan Kumpulan Kreatif dan Inovatif Horizon Baharu (KIK) berjaya dilaksanakan dengan
penuh tanggungjawab. Syabas dan Tahniah saya ucapkan kepada Kolej Komuniti Selayang
kerana berjaya menganjurkan Seminar Kajian Tindakan dan Kumpulan Kreatif (SKT) dan Inovatif
Horizon Baharu (KIK) kepada semua pensyarah dan staf yang turut serta bersama-sama
menjayakan program ini.

Program ini sesungguhnya memberi pendedahan dan peluang kepada pensyarah dan staf
berkaitan dengan persekitaran industri mengikut kehendak pasaran dunia masa kini. Ia menjadi
batu loncatan kepada semua dan mampu menjadikan Kolej Komuniti sebagai pusat TVET yang
berdaya saing dalam menghadapi era IR4.0. Program ini dapat menjadikan Kolej Komuniti
Selayang sebagai salah satu pusat kecemerlangan TVET dalam menghasilkan penyelidikan dan
inovasi yang berdaya saing di peringkat yang lebih tinggi.

Akhir kata, saya ingin merakamkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
usaha yang diglembeng bagi memastikan kecemerlangan Kolej Komuniti Selayang milik kita
bersama. Mudah-mudahan Allah mengurniakan rahmat kepada seluruh warga Kolej Komuniti
Selayang untuk terus memberi perkhidmatan yang cemerlang dan penuh keikhlasan untuk
kemajuan bersama. Sekian, terima kasih.

MOHD RUZI BIN HAMZAH
Pengarah
Kolej Komuniti Selayang
Kementerian Pengajian Tinggi
Merangkap Pengerusi Seminar Kajian Tindakan (SKT 2022)

i

PRAKATA TIMBALAN PENGERUSI
SKT 2022

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera

Syukur ke hadrat Ilahi atas segala rahmat-Nya, kita dapat menyempurnakan Seminar Kajian Tindakan
dan Kumpulan Kreatif 2022(SKT) dan Inovatif Horizon Baharu (KIK) adalah sebuah program
berbentuk pembentangan kertas kajian yang dianjurkan di bawah Unit Penyelidikan, Inovasi dan
Komersialan (UPIK) dan ia menggalakkan para pensyarah dan staf Kolej Komuniti Selayang
untuk membentangkan hasil dapatan dari Kajian Tindakan mereka mengikut program masing-
masing. Penyertaan dalam anugerah yang dipertandingkan adalah bagi menyokong saranan dan
harapan Pengarah KKSY. Maklumbalas yang diterima menunjukkan penyertaan dari setiap
program amat memberangsangkan.

Alhamdulillah, para pensyarah yang menyertai SKT dan KIK dapat mempersembahkan satu
cerminan menarik dalam menunjukkan kesungguhan pensyarah bagi memastikan pelaksanaan
pengajaran dan pembelajaran yang berinovatif dan kreatif terus kekal di landasan yang betul.

Akhir kata, saya mengucapkan tahniah dan selamat maju jaya kepada semua yang terlibat
secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan program ini.

RAHAYU BINTI MOKHTAR
Timbalan Pengarah Akademik
Kolej Komuniti Selayang
Kementerian Pengajian Tinggi
Merangkap Timbalan Pengerusi Seminar Kajian Tindakan (SKT 2022)

ii

PRAKATA PENGARAH PROGRAM
SKT 2022

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam Sejahtera.

Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah
kurniaNya kita dapat menjayakan Seminar Kajian Tindakan 2022 (SKT) dan Pertandingan
Inovasi Peringkat Horizon Bharu (KIK) anjuran Unit Penyelidikan Inovasi dan Komersialan Kolej
Komuniti Selayang di dalam memupuk budaya penyelidikan yang sihat dan kompetitif selaras
dengan arus perubahan teknologi dan perkembangan dunia pendidikan TVET.

Saya juga mengambil kesempatan ini untuk merakam ucapan terimakasih kepada Ahli
Jawatankuasa Seminar Kajian Tindakan 2022 (SKT) dan Pertandingan Inovasi Peringkat
Horizon Bharu (KIK) yang telah menjalankan tugas memikul amanah dalam melancarkan
perjalanan program ini pada tahun 2022 dengan komitmen yagn tinggi dan rasa tanggungjawab.

Sebagai penutup bicara, semoga segala usaha yang dicurahkan ke atas program ini mendapat
ganjaran sebaik-baiknya daripada Allah swt. Tahniah dan syabas diucapkan.

MOHD HYRUL BIN ABU KARIM
Ketua Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK)
Kolej Komuniti Selayang
Kementerian Pengajian Tinggi
Merangkap Pengarah Program Seminar Kajian Tindakan (SKT 2022)

iii

LATAR BELAKANG
SEMINAR KAJIAN TINDAKAN (SKT 2022)

Seminar Kajian Tindakan (SKT 2022) ialah satu aktiviti pembentangan kertas kajian tindakan
yang dianjurkan di bawah Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersialan (UPIK) Kolej Komuniti
Selayang. Seminar ini merupakan salah satu platform yang disediakan untuk memberi peluang
kepada warga Politeknik dan Kolej Komuniti untuk membentangkan hasil dapatan dari kajian
tindakan mereka mengikut kesesuaian program masing-masing di institusi. Program ini adalah
julung kali dianjurkan oleh Kolej Komuniti Selayang dan akan dilaksanakan secara bersemuka.
Diharapkan dengan pertandingan sebegini, dapat memupuk budaya penyelidikan yang sihat dan
kompetitif dalam kalangan pensyarah dan kakitangan Politeknik dan Kolej Komuniti selaras
dengan arus perubahan teknologi dan perkembangan dunia Pendidikan TVET yangs edang
bergerak pantas ke hadapan. Program ini dijuga dianjurkan dengan harapan supaya Politeknik
dan Kolej Komuniti dapat menjadi salah satu pusat kecemerlangan TVET dalam penghasilan
penyelidikan yang berdaya saing di peringkat yang lebih tinggi.

1

ATURCARA PROGRAM
SEMINAR KAJIAN TINDAKAN (SKT 2022)

16 JUN 2022 (KHAMIS)

8.00 pagi : Pendaftaran
9.00 pagi – 1.00 petang : Sesi Pembentangan (Dewan Pameran)

- Pemenang Kategori Pengajaran & pembelajaran serta Pengurusan
Sesi Pembentangan (Dewan Kuliah)

- Pemenang Kategori Rekabentuk
- Pemenang Kategori Hospitaliti
1.00 petang – 2.00 petang : Rehat & Makan Tengah Hari
: MAJLIS PERASMIAN PENUTUP SEMINAR KAJIAN TINDAKAN (SKT 2022)
2.30 petang : Ketibaan Pengarah & Pengurusan KKSY
2.35 petang : Tayangan video Lagu Negaraku
Tayangan video Kolej Komuniti
2.40 petang : Tayangan Bacaan Doa
2.50 petang : Kata-kata aluan Pengacara Majlis
3.00 petang : Tayangan Video Montaj SKT 2022
3.05 petang : Ucapan alu-aluan oleh :
Pengarah Program SKT 2022
3.10 petang : Ucapan rumusan Ketua Juri
3.15 petang : Ucapan Perasmian Penutup oleh:
Pengarah Kolej Komuniti Selayang

2

3.20 petang : Penyampaian Cenderahati Juri (wakil AJK Juri)
Pengumuman Pemenang:
Anugerah Kertas Kajian Terbaik SKT 2022
Anugerah Kertas Kajian Terbaik (mengikut bidang)SKT 2022
- Pemenang Kategori Pengajaran & pembelajaran serta Pengurusan
- Pemenang Kategori Rekabentuk
- Pemenang Kategori Hospitaliti
- Pemenang Inovasi Unggul
- Anugerah Khas Juri
Anugerah Pembentangan Kertas Kajian Terbaik (mengikut bidang)
- Kategori Pengajaran & pembelajaran serta Pengurusan
- Kategori Rekabentuk
- Kategori Hospitaliti
- Pembentangan Terbaik
- Penulisan Dokumen Terbaik
- Pemenang No 1, 2 & 3

4.00 petang : Penutup acara majlis
4.05 petang : Sesi fotografi
4.20 petang : Acara Tamat dan bersurai

3

SENARAI JURI PERTANDINGAN
SEMINAR KAJIAN TINDAKAN (SKT 2022)

16 JUN 2022 (KHAMIS)

DR. HASMAWI BIN KHALID
Senior Lecturer, Politeknik Sultan Azlan Shah, Perak.
Ijazah Doktor Falsafah, (Kejuruteraan Awam), Universiti Teknologi
Mara (Uitm Shah Alam Selangor)

DR. ARDZULYNA BINTI ANAL
Senior Lecturer DS51, Faculty of Human Development, Universiti
Pendidikan Sultan Idris Tg. Malim, Perak. Ijazah Doktor Falsafah
(Ph.D), (Pendidikan Khas Dan Pelbagai Keperluan / Pendidikan Khas),
Universiti Sains Malaysia, 2020

DR. IZAZOL BINTI IDRIS
Senior Lecturer, Faculty of Human Development, Universiti Pendidikan
Sultan Idris Tg. Malim, Perak. Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D), Universiti
Sains Malaysia, 2020

4

SENARAI PENYERTAAN
SEMINAR KAJIAN TINDAKAN (SKT 2022)

KATEGORI A : PDP / PENGURUSAN

Bil. Tajuk Senarai Ahli Kumpulan

1. KEBOLEHPASARAN DAN HALATUJU GRADUAN 1. MOHD HYRUL BIN ABU KARIM
KURANG UPAYA SIJIL ASAS KULINARI KOLEJ 2. RODZIAH BINTI IBRAHIM
KOMUNITI MALAYSIA 3. FAZLILAWATI BINTI FADZIL

2. INTERVENTION IN LIFELONG LEARNING 1. PRAPAGARAN BALA KRISNAN
MANAGEMENT IN SELAYANG COMMUNITY 2. RAHAYU BINTI MOKTHAR
COLLEGE

3. PORTABLE ELECTRIC SOIL AUGER (PESA) 1. NOR HAYATI BINTI AB.RAHIM
2. RAJA NOOR ALINA BINTI RAJA ALI
3. HAMIDAH BINTI ZAKARIA

4. PENGGUNAAN GANJARAN DALAM 1. NUR HANANI BINTI SARIMAN
MENYELESAIKAN MASALAH KETIDAKHADIRAN 2. NORAZLINUN BINTI MUHAMAD
PELAJAR

5. PENINGKATAN TAHAP KECEKAPAN PENSYARAH 1. SYAHRUL NAIM BIN IBRAHIM
MENGAJAR MODUL BAHARU ASAS LUKISAN 2. NUR ATIQAH BINTI ARIFF
SMP10013 DI KOLEJ KOMUNITI SELAYANG 3. NOOR HANA BINTI OTHMAN

6. KEBEKESANAN LATIHAN TWG-S INDUSTRY 1. NOR HUZANI BINTI KHAMIS
4WRD- SIMULATION AND IMMERSIVE 2. DIANA BINTI JAIS
TECHNOLOGY (LTWGS) YANG DIJALANKAN KE 3. MOHD AMIR HAKIM BIN RAMLI
ATAS PENSYARAH POLITEKNIK DAN KOLEJ
KOMUNITI

7. KAJIAN DAN ANALISIS PASARAN PROGRAM 1. MOHAMAD SHAWAL BIN MUSTAFA KAMAL
PENGAJIAN SIJIL FESYEN DAN PAKAIAN 2. NORHASSIMAH BINTI MUSA
DI KOLEJ KOMUNITI SELAYANG 3. SITI FATIMAH BINTI DZULKIFLI

8. KAJIAN PASARAN PELAJAR SRD DI KOLEJ 1. MAZLINA BINTI SALLEH
KOMUNITI SELAYANG 2. NURUL HUDA BINTI ABDUL TALIB

9. GAME JAM AS A LEARNING METHOD IN 1. SYARIZA BINTI MOHAMAD SAMURI
IMPROVING MOTIVATION AND CREATIVITY 2. UMMU HANI BINTI YUSOF
AMONG DIPLOMA IN GAMES ART STUDENTS 3. MOHD ADLI BIN CHE ARSAD

5

SENARAI PENYERTAAN
SEMINAR KAJIAN TINDAKAN (SKT 2022)

KATEGORI A : PDP / PENGURUSAN

Bil. Tajuk Senarai Ahli Kumpulan

10. LAPORAN KAJIAN DAN ANALISIS PASARAN 1. MUHAMMAD KAMIL AZIZI B JAMALI
PROGRAM PENGAJIAN PASTRI DI KOLEJ 2. ADAWIYAH BT RAZALI
KOMUNITI SELAYANG 1. NUR ATIQAH BINTI ARIFF
2. SYAHRUL NAIM BIN IBRAHIM
11. KESEDIAAN PELAJAR PROGRAM FESYEN DAN
PAKAIAN, KOLEJ KOMUNITI SELAYANG
TERHADAP KURSUS SFP 20143 (ILUSTRASI
FESYEN DIGITAL)

KATEGORI B : HOSPITALITI

Bil. Tajuk Senarai Ahli Kumpulan

1. OLRS AMONG PASTRY STUDENTS AT KKSY 1. RAHAYU BINTI TAHA
2. NOR JAMILAH BINTI MOHAMED
2. PEMBUDAYAAN KOMUNIKASI BERKESAN
BIDANG PERHOTELAN BAGI PELAJAR SIJIL 1. MOHD HYRUL BIN ABU KARIM
OPERASI PERHOTELAN KOLEJ KOMUNITI 2. NURUL WAHIDAH BINTI WAHID ANUAR
SELAYANG 3. MUHAMMAD ZAFRAN HAFIZ BIN HAJI EZANI

6

SENARAI PENYERTAAN
SEMINAR KAJIAN TINDAKAN (SKT 2022)

KATEGORI C : REKABENTUK

Bil. Tajuk Senarai Ahli Kumpulan

1. KEBERKESANAN KAEDAH “PAHAM DAN LIHAT” 1. NOOR HANA BINTI OTHMAN
MENGGUNAKAN NOTA POLA SI CANTIK MANIS 2. SHARUL NAIM BIN IBRAHIM
GLAM BERGAYA 3. NASAIE BIN ZAINUDDIN
4. MUHAMAD HISHAM BIN ZAKARIA
2. HOMESTYLER: APLIKASI ALTERNATIF 1. SITI ROHANIZA BINTI MOHAMAD ZAINAL
MEREKABENTUK RUANG DALAMAN KEDIAMAN 2. MOHD HYRUL BIN ABU KARIM
BAGI PELAJAR SIJIL REKABENTUK DALAMAN
KOLEJ KOMUNITI SELAYANG 1. AHMAD KHATIB BIN KHAIRUDDIN
2. NURHAIZA BINTI ABD WAHAB
3. KESESUAIAN DAN KEBERKESANAN
REKABENTUK SISTEM PERLINDUNGAN
KEBAKARAN DI KOLEJ KOMUNITI MIRI

7

SENARAI JAWATANKUASA PELAKSANA
SEMINAR KAJIAN TINDAKAN (SKT 2022)

Pengerusi : Ruzi bin Hamzah

Timbalan Pengerusi : Rahayu Binti Mokhtar

Pengarah Program : Mohd Hyrul bin Abu Karim

Setiausaha : Jamilah Binti Mohamed

Bendahari : Siti Rohaniza Bt Mohamad Zainal

Floor Manager : Nor Huzani Binti Khamis

Stage Manager : Noor Hana Binti Othman

JK Moderator : Hayati binti Idris (K)
Aizamalina binti Zahba

JK Teknikal Pertandingan : Mohd Khaidir bin Che Hassan (K)
Muhammad Kamil bin Zulkeflie

JK Pendaftaran Pertandingan : Nur Hanani binti Sariman (K)
Siti Zubaidah Mohd Zuhari

JK Promosi, Siaraya & Dokumentasi : Nur Izzati binti Ismail (K)
Pelaporan Multimedia Syariza binti Mohamad Samuri
Mohd Adli Bin Che Arsad

JK Rekabentuk bahan digital (RebentuK : Diana binti Jais (K)

sijil, montaj, poster/ banner, backdrop dan Idayati Binti Piduman
buku program) Mohd Amir Hakim Bin Ramli

JK Panel/Juri : Siti Fatimah binti Dzulkifli (K)
Norhassimah Binti Musa
Malathi a/p Palanisamy

8

JK ICT : Zakiah binti Ab Johan (K)
Sharifah Nor Azimah Binti Wan Mohamad

JK Persediaan Tempat & Kebersihan : Abdul Rahsid Sugimin (K)
Muhammad Thaqif bin Mohammad Razali

JK Teks Ucapan & Protokol : Rodziah Binti Ibrahim (K)
Mahiran binti Deris

Pembaca doa : SOP 3 – Ahmad Husni

Pengacara Majlis : Airene Binti Abdullah

JK Sijil : Nur Atiqah Binti Ariff

JK Hadiah & Cenderahati : Noor Azurah Binti Abd Jalil (K)
Azmarita Binti Muhamad Bahari

JK Makanan : Nurul Azhan Binti Shukran Jamil (K)
Rosimayati Binti Mohamed Zain
Muhammad Zafran Hafiz bin Hj Ezani

JK Pengumpulan Dokumen dan e-ISBN : Siti Zaleha Binti Bakar (K)
Prosiding Mohd Amir Hakim bin Ramli
Asmahani binti Mohd Paudzi

9


Click to View FlipBook Version