The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Завршни рад-Ивана Миленковић Јездимировић

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ivana.mkm, 2019-01-14 03:32:19

Завршни рад-Ивана Миленковић Јездимировић

Завршни рад-Ивана Миленковић Јездимировић

Гимназија Косовска Митровица

13.01.2019.год. Број 1

100 година рада и постојања 1919.годин
а
Градска слава оснивања
МИТРОВДАН. Учешће
наших ученика на 1999.
прослави градске славе година
сељење
школе

2019.годин
а
прослава
јубиларне
године

Спортски успех наших
ђака

Гимназија у Косовској Митровици

Митровачка Гимназија основана је и Школа броји 12 одељења, по 3 одељења
почела са радом 1919. год., тако да по години. Има два смера природно-
ове године наша школа прославља математички и друштвено-језички смер, а
100 година свог постојања и рада. од ове године и одељење прве године за
Школа се налазила у јужном делу децу са посебним склоностима ка
града, али после рата школа је рачунарству и информатици. Одељења
исељена и већ 20 год. се налази у броје у просеку по 20 ученика. После рата
просторијама Техничке школе број ученика по одељењу је био знатно
"Михајло Петровић Алас" у северном мањи, али ради и учинак увек исти.
делу града. Ову школу је похађало
много познатих лекара, адвоката, Гимназију похађају ученицу углавном са
политичара, музичара, инжењера, територије Митровице и Звечана
професора. Школа је у складу са (оближњег места) и то су углавном
могућностима доста добро одлични ученици који долазе из основних
опремљена, поседује кабинете за школа. Ученици су вредни, радни,
рачунарство и информатику, хемију, одговорни. Постижу веома завидне
физику, стране језике, школску резултате на свим такмичењим. Похађају
библиотеку, фискултурну салу. многобројне секције које наша школа
нуди, учествују у разним спортским
Прошле године школа је у потпуности догађајима, на разним приредбама и
обновљена и реновирана. Ученици и свечаностима. Поред школе и завидних
ђаци ове школе су од ове школске резултата које постижу из свих предмета,
године почели са радом и у велики број ученика се бави и
поподневној смени, јер су годинама ваннаставним активностима.
уназад похазали школу само у
преподневни часовима.

ИСТОРИЈАТ

1915. г. указом регента Александра у име Краља Србије Петра Гимназија је
добила дозволу за рад.
1. децембра 1919.г. почела први пут са наставом, јер раније није било могуће
због Првог светског рата .
Први директор Гимназије био је Аврам Поповић.
Први професори били су Радисав Миџевић, Васо Орловић, Саво Клинић,
Обрен Чорбић и Крсто Мандић.
5. септембра 1933.г. Гимназија претворена у Државну Вишу реалну гимназију.
1958. г. Гимназија добија име бивше стрељане професорке италијанке
Силвире Томазини.
1965.г. Гимназија добија нову модерну зграду са фискултурном салом
површине 2847,32 м2.
1991. г. мења име и од тада носи име ГИМНАЗИЈА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ И
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ СМЕРА.
1999. г. исељена је из јужног дела града и од тада ради у десном крилу
зграде техничке школе у северном делу града
1. децембра 2004. прославила 85 година рада пригодним програмом у Дому
културе у Звечану и од тада је то Дан школе који се сваке године обележава у
Дому културе у Звечану као ГИМНАЗИЈСКО ВЕЧЕ.
Поводом прославе 90 година од почетка рада Гимназије одржана је Свечана
академија 1. децембра 2009. године и Уметничко вече 2. децембра 2009.
године. Такође, први пут у историји Гимназије издата је монографија
"Деведесет година Гимназије 1919-2009", што представља изузетан успех и
има велики значај и због обиља података и информација.
1. децембра 2012. године Гимназија је прославила 93. годину рада
представом у Думу културе у Звечану.
Данас Гимназија има 263 ученика распоређених у 12 одељења, 34 професора
у настави, директора, педагога, шефа рачуноводства, секретара, домара, 4
радника на одржавању хигијене и два помоћног радника

МИТРОВДАН, градска слва

Црква Св. Димитрија се налази у северном делу града и прославља градску славу
која је 8. новембра. На тај дан се врше многе свечаности и пригодности на којима
учествује велики број грађана, па и ученици наше школе.
Ученици на часовима верске наставе уче о хришћанској православној вери, њеним
обичајима и обележјима, о посту, о самој цркви и свему што карактерише нашу
веру.

У нашој школи је професор верске Ученици наше школе учествују на
наставе оформио и мушки хор, који Литије поводом градске славе, које
чине ученици наше школе. Професор је иду од Цркве Св. Димитрија после
са члановима овог хора ишао и у посету литургије, кроз град, до трга кнеза
манастира Хиландар. Лазара Хребељановића, где се
Мушки хор наступа на свакој пригодби налази и споменик који је постављен
која се изводи у част наше школе или 26. јуна 2016. године, који је восок
општине. 7,5 метара и тежак 7,5 тона.
Постављен је на бетонском постољу
које је високо преко 3 метра.
Свечано је откривен на Видовдан.


Click to View FlipBook Version