The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Jumlah Halaman: 120
Harga: 8.90 (WM), 9.90 (EM)

Tersedia dalam versi Naskhah Guru dan Naskhah Murid

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2020-11-11 05:12:09

Modul Aktiviti Mesra Digital Sejarah (Naskhah Guru) Tahun 6 KSSR

Jumlah Halaman: 120
Harga: 8.90 (WM), 9.90 (EM)

Tersedia dalam versi Naskhah Guru dan Naskhah Murid

Keywords: Sasbadi,workbook,KSSR,MesraDigital

SASBADI

6TAHUN
KSSR

Sejarah
Muhammad Aiman
Ros Maria Chin CIRI
Fatimah Muhammad EKSKLUSIF
PDPC
Garisan bertebuk disediakan – Boleh dileraikanTERBAIK

NASKHAH GURU • PBD
• KBAT
TIDAK BOLEH DIJUAL• i-THINK
• Pendidikan
SAMPEL
Sivik
• PAK-21

MESRA

EKSKLUSIF Classroom

Mesra Digital PAUTAN
DIGITAL
Imbas kod QR untuk
mengakses bahan
tambahan digital

KANDUNGAN (iv)
P1 – P4
STANDARD PRESTASI DAN TAHAP PENGUASAAN
PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH TAHUN 6 KSSR 1 – 10
UNIT 1: LAHIRNYA SEBUAH CINTA Pautan Digital PAK-21 11 – 20
UNIT 2: BUMI DIPIJAK LANGIT DIJUNJUNG Pautan Digital PAK-21 21 – 30
UNIT 3: RUKUN NEGARA Pautan Digital PAK-21 Sivik 31 – 40
UNIT 4: RAKYAT MALAYSIA Pautan Digital PAK-21 Sivik 41 – 50
UNIT 5: AGAMA DAN KEPERCAYAAN DI MALAYSIA Pautan Digital PAK-21 Sivik 51 – 60
UNIT 6: PERAYAAN DI MALAYSIA Pautan Digital PAK-21 Sivik 61 – 70
UNIT 7: MALAYSIA DI PERSADA SUKAN Pautan Digital PAK-21 Sivik 71 – 80
UNIT 8: KEGIATAN EKONOMI NEGARA Pautan Digital PAK-21 81 – 90
UNIT 9: PEMIMPIN NEGARA YANG KUSANJUNGI Pautan Digital PAK-21 91 – 100
UNIT 10: MALAYSIA DAN DUNIA Pautan Digital PAK-21 Sivik 101 – 106
PENILAIAN AKHIR TAHUN
JAWAPAN 1–4
SAMPEL
(iii)

STANDARD PRESTASI DAN
TAHAP PENGUASAAN

Tahap Tafsiran
Penguasaan
Mengetahui perkara asas berdasarkan ilmu sejarah dan
1 nilai yang dipelajari.

2 Mempamerkan kefahaman tentang perkara asas
berdasarkan ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

3 Menggunakan perkara asas berdasarkan ilmu sejarah
dan nilai yang dipelajari.

4 Menganalisis pengetahuan dan kemahiran berdasarkan
ilmu sejarah dan nilai yang dipelajari.

5 Membuat penilaian berdasarkan ilmu sejarah dan nilai
yang dipelajari.

6 Melahirkan idea berdasarkan ilmu sejarah dan nilai
yang dipelajari.
SAMPEL
(iv)

PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN

SEJARAH TAHUN 6 KSSR

Sekolah:

Nama: Kelas:

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran
menguasai

Tajuk 10 Negara Malaysia
UNIT 1 Lahirnya Sebuah Cinta (Buku Teks: M.S. 1 – 18)

10.1 Pembentukan Malaysia 1 Murid mengetahui tentang pembentukan
10.1.1 Menghuraikan sebab-sebab pembentukan 2 Malaysia.
3 Murid memahami pembentukan Malaysia.
Malaysia. 4 Murid boleh menerangkan pembentukan
10.1.2 Menjelaskan tokoh-tokoh yang terlibat 5 Malaysia.
Murid boleh menguasai maklumat tentang
dalam pembentukan Malaysia. 6 pembentukan Malaysia.
10.1.3 Menyatakan negeri-negeri yang terlibat Murid boleh membuat penilaian tentang
pembentukan Malaysia.
dalam pembentukan Malaysia.
10.1.4 Menerangkan langkah-langkah ke arah Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang pembentukan Malaysia.
pembentukan Malaysia.
K10.1.5 Merumuskan kepentingan permuafakatan

dalam pembentukan Malaysia.
K10.1.6 Membincangkan iktibar daripada

kejayaan pembentukan Malaysia.
K10.1.7 Menyatakan perasaan bangga terhadap

pembentukan Malaysia.

UNIT 2 Bumi Dipijak Langit Dijunjung (Buku Teks: M.S. 19 – 46)

10.2 Negeri-negeri di Malaysia 1 Murid mengetahui negeri-negeri di
10.2.1 Menghuraikan asal usul nama negeri. Malaysia.
10.2.2 Menyenaraikan ibu negeri dan bandar
2 Murid memahami negeri-negeri di Malaysia.
diraja. 3 Murid boleh menerangkan negeri-negeri di
10.2.3 Menjelaskan bendera, lagu, dan jata
Malaysia.
sebagai lambang negeri. 4 Murid boleh menguasai maklumat
10.2.4 Menerangkan gelaran ketua negeri bagi
mengenai negeri-negeri di Malaysia.
negeri-negeri di Malaysia. 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
10.2.5 Menghuraikan keunikan warisan sejarah
negeri-negeri di Malaysia.
negeri-negeri di Malaysia. 6 Murid boleh menzahirkan idea yang
K10.2.6 Menyatakan kepentingan menghormati
rasional tentang negeri-negeri di Malaysia.
identiti negeri.
K10.2.7 Menyatakan kepentingan taat setia SAMPEL

kepada ketua negeri.
K10.2.8 Menunjukkan rasa bangga terhadap

warisan negeri-negeri di Malaysia.

UNIT 3 Rukun Negara (Buku Teks: M.S. 47 – 64)

10.3 Rukun Negara 1 Murid mengetahui Rukun Negara.
10.3.1 Menyatakan usaha pemupukan
perpaduan sejak kemerdekaan negara. 2 Murid memahami Rukun Negara.

10.3.2 Menghuraikan sebab pengenalan Rukun 3 Murid boleh menerangkan mengenai Rukun
Negara. Negara.

10.3.3 Menyatakan lima prinsip Rukun Negara. 4 Murid boleh menguasai maklumat
10.3.4 Menjelaskan peranan Rukun Negara mengenai Rukun Negara.

dalam kehidupan.
K10.3.5 Menyatakan kepentingan penghayatan
Rukun Negara. 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
Rukun Negara.
K10.3.6 Menilai kepentingan Rukun Negara dalam
membentuk jati diri rakyat Malaysia.
P1 K10.3.7 Menghubung kait prinsip Rukun Negara 6 Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang Rukun Negara.
dalam kehidupan harian.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran
menguasai

Tajuk 11 Kita Rakyat Malaysia
UNIT 4 Rakyat Malaysia (Buku Teks: M.S. 65 – 98)

11.1 Kaum dan Etnik di Malaysia 1 Murid mengetahui kaum dan etnik di
11.1.1 Menghuraikan pelbagai kaum dan etnik Malaysia.
di Malaysia.
11.1.2 Menjelaskan petempatan serta kegiatan
ekonomi masyarakat Malaysia dahulu 2 Murid memahami kaum dan etnik di
dan kini. Malaysia.

11.1.3 Menerangkan alat muzik dan tarian
tradisional dalam kehidupan masyarakat. 3 Murid boleh menerangkan tentang kaum
11.1.4 Menjelaskan permainan tradisional dan etnik di Malaysia.

masyarakat Malaysia.
11.1.5 Menghuraikan cerita rakyat berunsur
tempatan dalam masyarakat Malaysia. 4 Murid boleh menguasai maklumat
mengenai kaum dan etnik di Malaysia.
K11.1.6 Menghubung kait kepentingan
menghormati kepelbagaian kaum dan
etnik sebagai asas perpaduan negara. 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
K11.1.7 Menilai kepentingan menghargai kaum dan etnik di Malaysia.

keunikan warisan kesenian tradisional
masyarakat. 6 Murid boleh menzahirkan idea yang rasional
K11.1.8 Menunjukkan kebanggaan berkongsi tentang kaum dan etnik di Malaysia.
kesenian tradisional rakyat Malaysia.

UNIT 5 Agama dan Kepercayaan Masyarakat di Malaysia (Buku Teks: M.S. 99 – 116)

11.2 Agama dan Kepercayaan 1 Murid mengetahui tentang agama dan
11.2.1 Menyatakan pelbagai agama dan kepercayaan masyarakat Malaysia.

kepercayaan masyarakat Malaysia. 2 Murid memahami tentang agama dan
11.2.2 Menjelaskan kedudukan agama Islam kepercayaan masyarakat Malaysia.

sebagai agama Persekutuan. 3 Murid boleh menerangkan tentang agama
11.2.3 Menjelaskan kedudukan agama lain dan kepercayaan masyarakat Malaysia.

dalam Perlembagaan. 4 Murid boleh menguasai maklumat tentang
11.2.4 Menyenaraikan rumah-rumah ibadat di agama dan kepercayaan masyarakat
Malaysia.
Malaysia.
K11.2.5 Menyatakan keperluan memahami adab 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
agama dan kepercayaan masyarakat
ketika berada di rumah ibadat. Malaysia.
K11.2.6 Menghubung kait kepentingan amalan
6 Murid boleh menzahirkan idea yang
beragama dan kepercayaan dalam rasional tentang agama dan kepercayaan
kehidupan. masyarakat Malaysia.
K11.2.7 Menilai kepentingan menghormati
kepelbagaian agama bagi mewujudkan
keharmonian.

UNIT 6 Perayaan di Malaysia (Buku Teks: M.S. 117 – 144)
SAMPEL
11.3 Perayaan Masyarakat di Malaysia 1 Murid mengetahui tentang perayaan
11.3.1 Menyatakan perayaan masyarakat di masyarakat Malaysia.
Malaysia.
11.3.2 Menjelaskan tujuan sambutan perayaan 2 Murid memahami tentang perayaan
masyarakat Malaysia.
di Malaysia.
11.3.3 Membandingkan amalan sambutan 3 Murid boleh menerangkan tentang
perayaan masyarakat Malaysia.
perayaan dahulu dan kini.
11.3.4 Menghuraikan keunikan sambutan 4 Murid boleh menguasai maklumat tentang
perayaan masyarakat Malaysia.
perayaan dalam kalangan masyarakat
Malaysia. 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
perayaan masyarakat Malaysia.
K11.3.5 Menilai kepentingan sambutan perayaan
dalam keluarga.
K11.3.6 Menjelaskan kepentingan menghormati 6 Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang perayaan masyarakat
kepelbagaian amalan dan sambutan Malaysia.
perayaan di Malaysia.
K11.3.7 Merumus kepentingan menghargai
warisan perayaan masyarakat Malaysia. P2

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran
menguasai

Tajuk 12 Pencapaian dan Kebanggaan Negara
UNIT 7 Malaysia di Persada Sukan (Buku Teks: M.S. 145 – 170)

12.1 Sukan Kebanggaan Negara 1 Murid mengetahui tentang sukan
kebanggaan negara.
12.1.1 Membincangkan peranan sukan sebagai
alat perpaduan dan keharmonian kaum.
12.1.2 Menyatakan pencapaian Malaysia dalam 2 Murid memahami tentang sukan
bidang sukan di peringkat kebangsaan kebanggaan negara.
dan antarabangsa.
12.1.3 Menjelaskan peranan Malaysia dalam
penganjuran sukan antarabangsa. 3 Murid boleh menerangkan tentang sukan
kebanggaan negara.
12.1.4 Menghubung kait tokoh-tokoh sukan
negara terdahulu yang menjadi inspirasi
kepada sukan masa kini. 4 Murid boleh menguasai maklumat tentang
K12.1.5 Menjelaskan kepentingan penglibatan sukan kebanggaan negara.

pelbagai kaum mengharumkan nama 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
negara dalam bidang sukan. sukan kebanggaan negara.
K12.1.6 Menilai kepentingan sukan kepada
pembangunan negara.
K12.1.7 Menyatakan kepentingan ciri-ciri 6 Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang sukan kebanggaan negara.
kepimpinan dalam sukan.

UNIT 8 Kegiatan Ekonomi Negara (Buku Teks: M.S. 171 – 194)

12.2 Kemajuan Ekonomi 1 Murid mengetahui tentang kemajuan
12.2.1 Menyenaraikan kegiatan ekonomi yang ekonomi negara.
menyumbang kepada kemajuan negara.
12.2.2 Menyatakan sumbangan pertanian
komersial kepada negara. 2 Murid memahami tentang kemajuan
ekonomi negara.
12.2.3 Menerangkan sumbangan industri
automotif dan petroleum kepada ekonomi
negara. 3 Murid boleh menjelaskan tentang kemajuan
ekonomi negara.
12.2.4 Menyatakan sumbangan sektor
pelancongan kepada kemakmuran
negara.
K12.2.5 Membincangkan kepentingan mengekalkan 4 Murid boleh menguasai maklumat tentang
kemajuan ekonomi negara.
keamanan negara yang menjadi asas
kepada pembangunan ekonomi.
K12.2.6 Menjelaskan kepentingan menghargai 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
kemajuan ekonomi negara.
alam sekitar yang menyumbang kepada
kemakmuran ekonomi.
K12.2.7 Menunjukkan kebanggaan terhadap 6 Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang kemajuan ekonomi negara.
barangan buatan Malaysia.

UNIT 9 Pemimpin Negara yang Kusanjungi (Buku Teks: M.S. 195 – 210)SAMPEL

12.3 Pemimpin Negara 1 Murid mengetahui tentang Perdana Menteri
12.3.1 Menyatakan sejarah kewujudan jawatan Malaysia.
Perdana Menteri.
12.3.2 Menjelaskan bidang tugas Perdana 2 Murid memahami tentang Perdana Menteri
Malaysia.
Menteri.
12.3.3 Menyenaraikan nama dan biodata 3 Murid boleh menerangkan tentang Perdana
Menteri Malaysia.
ringkas Perdana Menteri Malaysia.
12.3.4 Menerangkan sumbangan Perdana
Menteri kepada negara. 4 Murid boleh menguasai maklumat tentang
5 Perdana Menteri Malaysia.
K12.3.5 Menilai ciri-ciri kepemimpinan berwibawa Murid boleh membuat penilaian tentang
yang menjadi kebanggaan masyarakat. Perdana Menteri Malaysia.
K12.3.6 Menyatakan penghargaan terhadap
Perdana Menteri.
P3 K12.3.7 Menjelaskan kepentingan sokongan 6 Murid boleh menzahirkan idea yang
rasional tentang Perdana Menteri Malaysia.
rakyat terhadap kepemimpinan negara.

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) Penguasaan
(✓) Menguasai
Standard Kandungan dan TP Standard Prestasi (✗) Belum
Standard Pembelajaran
menguasai

UNIT 10 Malaysia dan Dunia (Buku Teks: M.S. 211 – 232)

12.4 Malaysia dan Dunia 1 Murid mengetahui nama-nama pertubuhan
12.4.1 Menyatakan pertubuhan serantau dan yang dianggotai oleh Malaysia.
antarabangsa yang dianggotai oleh
Malaysia. 2 Murid memahami pertubuhan-pertubuhan
12.4.2 Menerangkan penglibatan Malaysia yang dianggotai oleh Malaysia.

dalam ASEAN. 3 Murid boleh menerangkan penglibatan
12.4.3 Menjelaskan penyertaan Malaysia dalam Malaysia di peringkat serantau dan dunia.

Komanwel dan Pertubuhan Kerjasama 4 Murid boleh menguasai maklumat tentang
Islam (OIC).
12.4.4 Menerangkan sumbangan Malaysia Malaysia di peringkat serantau dan dunia.

dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa 5 Murid boleh membuat penilaian tentang
Bersatu (PBB). penyertaan Malaysia di peringkat serantau
K12.4.5 Menyatakan kepentingan menjalinkan dan dunia.
hubungan baik dengan negara luar.
K12.4.6 Menilai kepentingan sumbangan
Malaysia kepada keamanan dunia.
K12.4.7 Menunjukkan rasa bangga terhadap 6 Murid boleh menzahirkan idea yang
pengiktirafan negara luar kepada negara rasional tentang Malaysia di peringkat
serantau dan dunia.
kita.

SAMPEL P4

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................
TAJUK 1: Negara Malaysia
UNIT
Buku Teks m.s. 1 – 18
1 LAHIRNYA SEBUAH CINTA
Pautan Digital
NOTA PINTAR

Pembentukan Malaysia

Sebab-sebab Pembentukan Malaysia

Menjamin Memajukan Mencapai
keselamatan negara sosioekonomi keseimbangan kaum

Langkah-langkah Pembentukan Malaysia

Mei 1961 Julai 1961 Januari 1962
t Tunku Abdul Rahman t JPPM ditubuhkan bagi t Persekutuan Tanah Melayu

NFOZBUBLBO memberikan EBO British bersetuju
HBHBTBO QFOFSBOHBO UFOUBOH menubuhkan TFCVBI
QFNCFOUVLBO QFNCFOUVLBO .BMBZTJB TVSVIBOKBZB VOUVL NFOJMBJ
Malaysia. t +BXBUBOLVBTB JOJ SFBLTJ QFOEVEVL OFHFSJ UFSMJCBU
t 6TBIB VTBIB mencapai persetujuan t Ahli Suruhanjaya Cobbold
menyebarkan idea VOUVL menyokong -PSE $PCCPME
4JS "OUIPOZ "CFMM

pembentukan pembentukan 4JS %BWJE 8BUIFSTUPO
5BO 4SJ
Malaysia dipergiat. Malaysia. 8POH 1PX /FF
EBO 5VO
.VIBNNBE (IB[BMJ CJO 4IBmF

September 1962 Julai 1963 Ogos 1963
t 3FGFSFOEVN t ,FSBKBBO 1FSTFLVUVBO 5BOBI t 1FNCFOUVLBO .BMBZTJB

EJBEBLBO EJ .FMBZV EBO #SJUJTI NFOFSJNB mendapat tentangan
Singapura. DBEBOHBO -BQPSBO EBSJQBEB Indonesia EBO
t 1FOEVEVL 4VSVIBOKBZB $PCCPME Filipina
4JOHBQVSB t 1FSKBOKJBO EJUBOEBUBOHBOJ PMFI t Majoriti penduduk Sarawak
CFSTFUVKV VOUVL XBLJM LFSBKBBO #SJUJTI
EBO Borneo Utara bersetuju
NFOZFSUBJ 1FSTFLVUVBO 5BOBI .FMBZV
EFOHBO JEFB QFNCFOUVLBO
Malaysia. 4BSBXBL
#PSOFP 6UBSB
EBO Malaysia.
Singapura. SAMPEL

September 1963
4FQUFNCFS
.BMBZTJB
UFMBI EJJTZUJIBSLBO

1

Pengisytiharan Malaysia

• Pembentukan Malaysia dilaksanakan melalui pelbagai proses
rundingan dan diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong.

• Jalur pada bendera Malaysia telah ditambah.
• Sarawak, Borneo Utara, dan Singapura telah bergabung

membentuk Malaysia.
• Perlembagaan Malaysia digubal berasaskan Perlembagaan

Persekutuan Tanah Melayu.
• 16 September 1963: Pemasyhuran Malaysia
• Pemasyhuran Malaysia diadakan serentak di Kuala Lumpur,

Kota Kinabalu, dan Sarawak.

Dokumen Pemasyhuran
Malaysia dalam bahasa
Melayu bertulisan Jawi

Negeri-negeri yang Membentuk Terima Kasih Pemimpin
Malaysia
Pemimpin Negara

Negeri-negeri yang Membentuk Malaysia • Tunku Abdul • Tun Muhammad
Rahman Putra Al- Fuad Stephens
• Perlis • Pahang Haj
• Kedah • Selangor • Tan Sri Datuk
• Pulau Pinang • Negeri Sembilan • Tun Abdul Razak Amar Stephen
• Kelantan • Melaka bin Dato’ Hussein Kalong Ningkan
• Terengganu • Johor
• Perak • Singapura • Lee Kuan Yew • Tun Temenggung
• Sarawak • Sabah • Tun Muhammad Jugah anak
Barieng
Muafakat Membawa Berkat Ghazali bin Shafie
• Tun Datu • Tan Sri Datuk
Amar Ong Kee
Mustapha bin Hui
Datu Harun

Permuafakatan Sambutan Hari Malaysia
antara pemimpin
negara Sambutan Hari Malaysia
• Hari Malaysia disambut pada

16 September.
• Aktiviti diadakan pada Hari Malaysia

sebagai tanda kesepakatan dan
sayang akan negara.
• Hari Malaysia adalah cuti umum bagi
rakyat Malaysia.
• Acara yang dilakukan pada sambutan
Malaysia ialah mengibarkan Jalur
Gemilang, perarakan, dan pameran
patriotisme.
Membentuk MUAFAKAT Bijak SAMPEL
perpaduan MEMBAWA merancang
kaum strategi
BERKAT

Mengamalkan
sistem
demokrasi

2

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

UNIT 1: Lahirnya Sebuah Cinta Tahap Penguasaan 6
12345
PBD PEMBENTUKAN MALAYSIA
Buku Teks: m.s. 2 – 3

Lengkapkan maklumat berikut berkaitan dengan pembentukan Malaysia. SP10.1.1

What?

Apakah sebab-sebab pembentukan Malaysia?

1. Idea pembentukan Malaysia telah dicadangkan oleh .

Tunku Abdul Rahman Tun Abdullah Ahmad Badwi

2. Antara sebab-sebab pembentukan Malaysia ialah:

(a) Menjamin negara.

kedaulatan keselamatan

i. Singapura dan Sarawak menghadapi ancaman .

komunis British

ii. Komunis ingin menjadikan Sarawak sebuah negara komunis untuk menyebarkan
di Asia Tenggara.

agamanya pengaruhnya

iii. Persekutuan Tanah Melayu mempunyai dalam
menghadapi ancaman komunis.

pengalaman kekuatan

(b) Memajukan .SAMPEL
politik sosioekonomi

i. Kemajuan ekonomi dapat memajukan rakyat.

taraf hidup kewangan

(c) Mencapai keseimbangan .
kehidupan
kaum
3

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

UNIT 1: Lahirnya Sebuah Cinta Tahap Penguasaan 6
12345
PBD TERIMA KASIH PEMIMPIN
Buku Teks: m.s. 10 – 11

Berdasarkan gambar berikut, nyatakan tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia.

SP10.1.2

Who?

Siapakah tokoh yang terlibat dalam pembentukan Malaysia?

1. 2.

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein

3. 4.

Tun Muhammad Ghazali bin Shafie Tun Datu Mustapha bin Datu Harun

5. 6. SAMPEL

Tan Sri Datuk Amar Stephen Tun Temenggong Jugah anak Barieng
Kalong Ningkan
4

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

UNIT 1: Lahirnya Sebuah Cinta Tahap Penguasaan 6
12345
PBD NEGERI-NEGERI YANG MEMBENTUK MALAYSIA
Buku Teks: m.s. 8 – 9

Berdasarkan peta disediakan, namakan negeri yang betul. SP10.1.3

What? Apakah negeri yang membentuk Malaysia?

1. Perlis U
2. Kedah
3. Pulau Pinang 12. Kelantan
4. Perak 11. Terengganu

5. Selangor 10. Pahang
6. Negeri Sembilan 9. Singapura

7. Melaka
8. Johor

13. Sabah

14. Sarawak SAMPEL

5

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

UNIT 1: Lahirnya Sebuah Cinta Tahap Penguasaan 6
12345
PBD LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN MALAYSIA
Buku Teks: m.s. 4 – 5

Lengkapkan rajah berikut dengan jawapan yang betul. SP10.1.4

What? Apakah langkah-langkah pembentukan Malaysia? i-THINK

1. Mei 1961 2. Julai 1961

Idea pembentukan Malaysia Penubuhan Jawatankuasa
Perundingan Perpaduan
dicadangkan oleh Tunku
Malaysia (JPPM)
Abdul Rahman . .

3. Januari 1962 4. September 1962

Penubuhan Suruhanjaya Referendum diadakan di
Cobbold Singapura
. .

5. Julai 1963 6. Ogos 1963

Perjanjian Malaysia telah Wakil PBB telah datang
ditandatangani oleh wakil British, meninjau pandangan penduduk
Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara dan Sarawak
terhadap pembentukan Malaysia.
Sarawak, Borneo Utara dan SAMPEL

Singapura .

7. September 1963
Pengisytiharan Malaysia .

6

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

UNIT 1: Lahirnya Sebuah Cinta Tahap Penguasaan 6
12345
PBD MUAFAKAT MEMBAWA BERKAT
Buku Teks: m.s. 12 – 13

Cari perkataan dalam silang kata berikut. SPK10.1.5

What?

Apakah kepentingan permuafakatan dalam pembentukan Malaysia?

KOMU K E S E J A H T E R A A NU B J
REACVGTGDSYMYAB J A Z VG
B A SWZ H I H F A H T I N J A U A NQ
DBVESNV JGD L CNZ T L HP F K
L Y C SOYWK H F P X K X FMDH SO
S F PMNMF L J GE L UCGN L B JM
WE R F GP E NGA J A R A NO F X S U
QADZ AHOA L L TNUPUPY L RN
H L I OPNTQNYPONS I QCDQ I
UMH L UMRWAGU I DNOR P F J S
ONF PRKQEBEAH I L PSPHZU
POAVAHNRFDHNNYUT J XHK
A CR E F GA N T EMPG T A NGMZ R
R V A D F CD EMOK R A S I UR F PW
EQTGTDHL PBEHNK L VSBYD
V P E R P A DU A N F I AO ZWE S J U

1. Pembentukan Malaysia memberikan pengajaranSAMPELkepada pemimpin tentang
kepentingan permuafakatan.

2. Pemerhati membuat tinjauan pendapat tentang pembentukan Malaysia.

3. Permuafakatan membentuk sebuah negara yang harmoni .

4. Permuafakatan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang demokrasi .

5. Permuafakatan dalam merancang strategi dapat menyekat pengaruh komunis

dan menjamin perpaduan rakyat.

7 6. Pembentukan Malaysia dapat menjamin kesejahteraan rakyat.

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

UNIT 1: Lahirnya Sebuah Cinta Tahap Penguasaan 6
12345
PBD PEMBENTUKAN MALAYSIA
Buku Teks: m.s. 2 – 3

A. Lengkapkan rajah berikut. SPK10.1.6 KBAT Menilai
What? Apakah iktibar daripada kejayaan pembentukan Malaysia?

i-THINK IKTIBAR DARIPADA PEMBENTUKAN MALAYSIA

1. Gigih 2. Taat setia 3. Bersatu-padu 4. Menghargai
berusaha kepada jasa tokoh
pemerintah

B. Lengkapkan rajah berikut. SPK10.1.7 KBAT Menilai

Who? Bagaimanakah cara untuk menyatakan perasaan bangga terhadap pembentukan
Malaysia?

i-THINK

CARA-CARA MENYATAKAN PERASAAN BANGGA

Menghormati Jalur Menghargai jasa
Gemilang. pemimpin.

Taat setia kepada Menjaga kedaulatanSAMPEL
negara. negara.

Aktiviti PAK-21 Aktiviti PAK-21: Round Table

1. Guru meminta murid membuat kumpulan dalam bentuk bulatan. 8
2. Murid membincangkan tugasan tentang kepentingan permuafakatan dalam pembentukan

Malaysia.
3. Kemudian, salah seorang wakil daripada setiap kumpulan membentangkan idea mereka

dengan kreativiti masing-masing.

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

PRAKTIS SUMATIF

Pilih jawapan yang sesuai.

1. 16 September merupakan salah satu C Memastikan kepentingan British
tidak terjejas di Malaysia
Buku tarikh yang dikenang dalam sejarah
Teks D Memberikan penerangan tentang
m.s. 5 Malaysia kerana . pembentukan Malaysia

A pengisytiharan Malaysia

B pengisytiharan kemerdekaan tanah 5. Antara berikut, yang manakah agensi-

Melayu Buku agensi yang memainkan peranan penting

C pembubaran Malaysia Teks dalam merealisasikan pembentukan
m.s. 4
D penubuhan Gagasan Borneo Utara Persekutuan Malaysia?

2. Tokoh X I Suruhanjaya Cobbold

Buku II Jawatankuasa Perundingan
Teks
Perpaduan Malaysia (JPPM)
m.s. 4 • Telah menyatakan tentang
gagasan pembentukan Malaysia III Pertubuhan Negara-Negara Islam
pada Mei 1961.
(OIC)
• Beliau juga berusaha
mempergiatkan idea pembentukan IV Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
Malaysia.
(PBB)
Siapakah tokoh X?
A Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj A I dan II
B Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein
C Tun Muhammad Ghazali bin Shafie B I dan IV
D Tun Muhammad Fuad Stephens
C II dan III

D III dan IV

6. Pada Ogos 1963, Pembentukan

Buku Malaysia mendapat tentangan daripada
Teks
m.s. negara .

5 I Indonesia

3. Apakah suruhanjaya yang bertanggung- II Filipina

Buku jawab menilai reaksi penduduk negeri- III Singapura

Teks negeri yang terlibat dalam pembentukan IV Thailand
m.s. 4
Malaysia? A I dan II

A Suruhanjaya Cobbold B I dan IV
SAMPEL
B Suruhanjaya Reid C II dan III

C Jawatankuasa Perundingan D III dan IV

Perpaduan Malaysia 7. Apakah negeri-negeri yang terlibat

D Jawatankuasa Perpaduan Kaum Buku dalam pembentukan Malaysia?

ITeks Kelantan

4. Adakah tujuan penubuhan jawatankuasa m.s.
8 – 9 II Melaka

Buku Perundingan Perpaduan Malaysia III Brunei
Teks
m.s. 4 (JPPM) pada Julai 1961? IV Indonesia

A Menggubal perlembagaan Malaysia A I dan II

yang merdeka B I dan IV

B Menilai reaksi penduduk-penduduk C II dan III

9 negeri yang terlibat D III dan IV

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

8. Pernyataan berikut berkaitan dengan 10. Tun Muhammad Fuad Stephens

Buku tokoh yang terlibat dalam pembentukan Buku merupakan pengerusi .
Teks Teks
m.s. 10 Malaysia. m.s. A Jawatankuasa Perundingan

Tokoh ini terlibat dalam 11 Perpaduan Malaysia (JPPM)
membincangkan hak dan
kepentingan penduduk di Sarawak B Penubuhan Suruhanjaya Cobbold
dan Borneo Utara.
C PartiPesakaAnakSarawak(PESAKA)

D Sarawak National Party (SNAP)

Siapakah tokoh yang dimaksudkan 11. Bilakah Hari Malaysia disambuat pada
tersebut?
A Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein Buku setiap tahun?
B Tun Muhammad Fuad Stephens Teks
C Tunku Abdul Rahman m.s. A 14 September
D Lee Kuan Yew
14 B 15 September

C 16 September

D 17 September

9. Siapakah tokoh utama Singapura yang 12. Apakah nilai murni yang diperoleh

Buku menyokong pembentukan Malaysia Buku daripada sambutan Hari Malaysia?
Teks
Teks untuk menghalang ancaman komunis m.s. A Muafakat
m.s. 10
di Singapura? 14 B Rajin

A Lee Kuan Yew C Kemewahan

B Ong Kee Hui D Kemajuan

C Tun Datuk Mustapha

D Tun Muhammad Ghazali

SAMPEL 10

Nama: ................................................................ Kelas: ................................... Tarikh: ...............................

PENILAIAN AKHIR TAHUN

BAHAGIAN A: Soalan Objektif [ /50 markah]

Tiap-tiap soalan yang berikut diikuti empat pilihan jawapan iaitu A, B, C, dan D. Pilih jawapan
yang tepat.

1 Antara berikut, yang manakah merupakan 5 Jadual berikut berkaitan peristiwa
perisytiharan pembentukan Malaysia pada
ahli Suruhanjaya Cobbold? 16 September 1963.

I Sir Anthony Abell

II Tan Sri Wong Pow Nee

III Tun Muhammad Stephens Tokoh Perkara

IV Lee Kuan Yew

A I dan II C II dan III X Mengisytiharkan
pemasyhuran Malaysia di
B I dan IV D III dan IV Padang Central, Kuching,
Sarawak.
2 Apakah pertubuhan yang ditubuhkan
untuk menilai reaksi masyarakat terhadap Siapakah tokoh X?
pembentukan Malaysia? A Tun Abdul Razak
A Jawatankuasa Perundingan Perpaduan B Tunku Abdul Rahman
Malaysia C Tun Datu Mustapha
B Jawatankuasa Majlis Gerakan Negara D Tan Sri Dato’ Mohd Khir bin Johari
C Suruhanjaya Cobbold
D Suruhanjaya Reid

3 Mengapakah Tan Sri Datuk Amar Ong Kee 6 Pernyataan berikut berkaitan dengan nama
Hui menyokong pembentukan Malaysia? sebuah negeri.
A Menyekat ancaman komunis
B Menjamin masa depan Sarawak Phrau loi
C Meningkatkan bilangan penduduk
peribumi Apakah nama negeri yang berasal daripada
D Menghalang kemasukan pengaruh Barat perkataan tersebut?
A Kedah
4 Maklumat berikut merupakan tokoh yang B Perak
terlibat dalam pembentukan Malaysia. C Melaka
D Perlis
SAMPEL
• Pengasas United Sabah National 7 Apakah Ketua Negeri bagi Negeri Sembilan?
Organisation (USNO) A Yang di-Pertua Negeri
B Yang di-Pertuan Besar
• Yang di-Pertua Negeri Sabah yang C Ketua Menteri
pertama D Sultan

Siapakah tokoh tersebut?

A Tun Muhammad Fuad Stephens 8 Apakah nama bandar diraja Johor?

B Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong A Bandar Maharani

Ningkan B Seri Menanti

C Tun Datu Mustapha bin Datu Harun C Anak Bukit

101 D Tun Temenggung Jugah anak Barieng D Kuala Kangsar

JAWAPAN

UNIT 1: Lahirnya Sebuah Cinta 5. Seremban, Seri Menanti
6. Shah Alam, Klang
Muka surat 3

1. Tunku Abdul Rahman Muka surat 15
1. Allah Selamatkan Sultan Mahkota
2. (a) keselamatan (b) sosioekonomi 2. Allah Lanjutkan Usia Sultan
3. Duli Yang Maha Mulia
i. komunis i. taraf hidup 4. Berkatlah Yang di-Pertuan Besar
5. Allah Selamatkan Sultan Kami
ii. pengaruhnya (c) kaum

iii. pengalaman

Muka surat 4 Muka surat 16
1. Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj 1. Sultan
2. Tun Abdul Razak bin Dato’ Hussein (d) Pahang
3. Tun Muhammad Ghazali bin Shafie (e) Terengganu
4. Tun Datu Mustapha bin Datu Harun (f) Kelantan
5. Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalong Ningkan 2. Raja
6. Tun Temenggong Jugah anak Barieng (a) Perlis
3. Yang di-Pertua Negeri
Muka surat 5 6. Negeri Sembilan 11. Terengganu (a) Pulau Pinang
1. Perlis (b) Melaka
2. Kedah 7. Melaka 12. Kelantan 4. Yang di-Pertuan Besar
3. Pulau Pinang (a) Negeri Sembilan
4. Perak 8. Johor 13. Sabah 5. Sultan
5. Selangor (a) Perak
9. Singapura 14. Sarawak

10. Pahang

Muka surat 6 Muka surat 17 3. Selangor 5. Labuan
1. Tunku Abdul Rahman 1. Kelantan 4. Putrajaya
2. Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) 2. Terengganu
3. Suruhanjaya Cobbold
4. Singapura Muka surat 18
5. Sarawak, Borneo Utara dan Singapura
6. Borneo Utara dan Sarawak 1. (a) taat setia (d) penghormatan
7. Malaysia
(b) patriotisme (e) rasa cinta

(c) kekuatan

Muka surat 7 2. (a) keamanan, pecah belah (c) menyatupadukan
1. pengajaran
2. tinjauan 4. demokrasi (b) berjasa (d) tanggungjawab
3. harmoni 5. komunis, perpaduan
6. kesejahteraan 3. (a) kebersihan (c) Melawati

(b) Mengambil tahu

Muka surat 8 PRAKTIS SUMATIF

A 1. Gigih 3. Bersatu-padu 1. C 2. A 3. B 4. A 5. A 6. D
10. D 11. B 12. D
2. Taat setia 4. Menghargai 7. D 8. B 9. A

B 1. Menghormati Jalur Gemilang

2. Menghargai jasa pemimpin UNIT 3: Rukun Negara
Muka surat 23
3. Taat setia kepada negara
1. Pengisian kemerdekaan melalui permuafakatan politik
4. Menjaga kedaulatan negara 2. Akta Bahasa Kebangsaan
3. Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara
4. Pengenalan Dasar Ekonomi Baru
5. Penggubalan Wawasan 2020
6. Slogan Malaysia Boleh
7. Diperkenalkan Gagasan 1 Malaysia
PRAKTIS SUMATIF SAMPEL

1. A 2. A 3. A 4. D 5. A 6. A
10. A 11. C 12. A
7. A 8. A 9. A

UNIT 2: Bumi Dipijak Langit Dijunjung

Muka surat 13

1. Perlis 5. Negeri Sembilan 9. Pahang

2. Kedah 6. Melaka 10. Kelantan Muka surat 24

3. Pulau Pinang 7. Johor 11. Sarawak 1. dasar pecah dan perintah

4. Perak 8. Terengganu 12. Sabah 2. pengasingan 4. tidak puas hati

Muka surat 14 3. tidak seimbang 5. 13 Mei 1969
1. Kuantan, Pekan
2. Kangar, Arau Muka surat 25 4. Kedaulatan
3. Alor Setar, Anak Bukit 1. Kepercayaan 5. Kesopanan, kesusilaan
2. Kesetiaan
1 4. Johor Bahru, Bandar Maharani 3. Keluhuran

© Sasbadi Sdn. Bhd. 198501006847 (139288-X) MODUL AKTIVITI MESRA DIGITAL
Sejarah Tahun 6 KSSR

Judul-judul
dalam siri ini

Bagi memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah KSSR/
dan Pentaksiran Pusat seperti yang digariskan oleh KSSR SEMAKAN
Kementerian Pendidikan Malaysia, siri Mesra Digital KSSR
ini dirancang dan digubal agar menepati kehendak Subjek / Tahun 123456
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat (PP)
baik dari segi latihan mahupun penilaian yang disediakan. Bahasa Melayu
Malah siri ini bersifat Mesra PBD dengan menyediakan English
garisan bertebuk/gunting bagi memudahkan urusan Matematik
pemfailan bahan eviden. Selain itu, kandungannya dibina Sains
berdasarkan kehendak Dokumen Standard Kurikulum Sejarah
dan Pentaksiran (DSKP), buku teks, format pentaksiran, Pendidikan Islam
dan objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Tulisan Jawi
(PPPM) 2013 – 2025. Bahasa Arab
Pendidikan Moral
Elemen-elemen ini digabungjalinkan dengan Kemahiran Pendidikan Jasmani dan
Berfikir Aras Tinggi (KBAT); i-THINK; Sains, Teknologi, Pendidikan Kesihatan
Kejuruteraan, Kesenian, Matematik (STEAM); Pembelajaran Pendidikan Kesihatan
Abad Ke-21 (PAK-21); Modul Pendidikan Sivik; Modul Reka Bentuk dan Teknologi
Pendidikan Keselamatan Jalan Raya; nota dan praktis bagi Pendidikan Muzik
memastikan murid dapat menguasai silibus dan pelajaran. Pendidikan Seni Visual
Persembahannya pula diolah secara integrasi untuk
memudahkan murid memahami kesemua elemen yang Peneraju Teknologi
diterapkan dalam siri ini. Pendidikan Digital

Siri ini turut dilengkapi dengan elemen Mesra Digital Bahan Tambahan
dan Mesra Google Classroom seperti video tutorial, video, Digital
pautan digital, praktis digital, praktis ekstra digital, audio,
interaktif 3D, dan sebagainya yang bersesuaian dengan • Pautan Digital
transformasi pendidikan seperti yang termaktub dalam
PPPM 2013 – 2025. Dengan persembahan Mesra PBD, GBK21RSE6SAMPEL
Mesra Google Classroom, Mesra Digital serta pendekatan
secara dinamik, holistik, inovatif, dan kreatif ini, siri Mesra
Digital KSSR diharapkan dapat melahirkan murid yang
dapat menguasai pelajaran dan kemahiran tanpa
bergantung pada elemen konvensional semata-mata.

SASBADI SDN. BHD. 198501006847 (139288–X) ISBN 978-983-77-1965-1

(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178 (1022660-T))

Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Modul Aktiviti Mesra Digital Sejarah (Naskhah Guru) Tahun 5 KSSR Semakan
Next Book
Ha-Bu-mongolian-brand-introduction-2020