The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Harga: RM33.90 (WM), RM35.90 (EM)

• Berdasarkan Format SPM Mulai 2021
• Komprehensif dan Efektif
• Halaman Berwarna dan Bergrafik
• Memenuhi Keperluan Terkini
- Peperiksaan-KBAT-i-THINK-
• Penulis yang Berwibawa
• Segala-galanya tentang Peperiksaan!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2021-01-24 23:45:31

MasterClass SPM Sains Tingkatan 4 & 5 KSSM

Harga: RM33.90 (WM), RM35.90 (EM)

• Berdasarkan Format SPM Mulai 2021
• Komprehensif dan Efektif
• Halaman Berwarna dan Bergrafik
• Memenuhi Keperluan Terkini
- Peperiksaan-KBAT-i-THINK-
• Penulis yang Berwibawa
• Segala-galanya tentang Peperiksaan!

Keywords: MasterClass,guidebook,SPM2021,KSSM,Sasbadi

Rujukan Komprehensif dan Efektif SASBADI

Penulis Buku Teks KBSM & KSSM,

Tho Lai Hoong PenulisBukuTeksAntarabangsa

(Edisi Antarabangsa),
Pemenang MTSF Science Education Award
Penulis Buku Teks KSSM,

Thum Lai Chun SPMPenterjemahPakarBukuTeks(BM-BI)
Tingkatan 4&5 KSSM

Sains

IMBAS KOD QR FACEBOOK
MASTERCLASS SASBADI

(http://www.facebook.com/
groups/sasbadi.masterclass)

BERDASARKAN

FORMAT
SPM

MULAI TAHUN

2021
SAMPEL

PRAKATA

MASTERCLASS SPM mengetengahkan reka bentuk trend terkini, segar, berwarna-warni lagi meriangkan seperti
yang diperlukan oleh murid hari ini. Yang paling utama, kandungan siri ini diolah berdasarkan keperluan buku
teks, silibus KSSM terkini, Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), dan keperluan SPM semasa
baik dari segi notanya mahupun praktis dan pentaksiran yang disediakan.

Setiap nota dan praktis diolah secara teliti daripada tema dan bab buku teks Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
Kesemuanya ini direncanakan oleh panel pengarang yang berwibawa, yang mahir tentang silibus, format dan
keperluan SPM serta yang mempunyai bertahun-tahun pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran. Setiap
fakta dan kata kunci bercetak tebal serta disokong oleh bahan grafik dan ilustrasi supaya menarik, mudah
difahami, dan diingat oleh murid. Soalan berformat dan berpiawai SPM disediakan secukupnya sebagai latih tubi
bagi persediaan untuk menghadapi peperiksaan pada masa akan datang.

EP ISTIMEWA MASTERCLAS S SPM
KONS
Nota dan praktis paling segar –
SAMPELterkini – memenuhi keperluan
Buku Teks dan SPM

Konsep pembelajaran kontekstual
dan terkini turut diterapkan
melalui KBAT dan i-THINK

Siri ini diterbitkan khusus Reka bentuk trend
untuk membantu calon-calon SPM paling kini, segar, dan
menguasai pelajaran di Tingkatan 4
berwarna-warni
dan Tingkatan 5. Oleh itu,
keberkesanan buku ini sebagai Kata kunci dan isi
penting bercetak
medium untuk mencapai
keputusan yang cemerlang harus tebal
diyakini. Sebagai nilai tambah dan

memenuhi keperluan terkini,
konsep pembelajaran kontekstual

turut diterapkan melalui KBAT
dan i-THINK.

PENERBIT

(iii)

KANDUNGAN

TINGKATAN 4 6BAB SOKONGAN, PERGERAKAN DAN 77
PERTUMBUHAN
1BAB LANGKAH KESELAMATAN
DALAM MAKMAL 1 6.1 Sokongan, Pergerakan dan Pertumbuhan

1.1 Peralatan Perlindungan Diri 1 Haiwan 77
1.2 Pembuangan Bahan Sisa 4 6.2 Pergerakan dan Pertumbuhan Manusia 84
1.3 Pemadam Kebakaran 8 6.3 Sokongan, Pertumbuhan dan Kestabilan
90
PRAKTIS FOKUS SPM 1 dalam Tumbuhan 95
11

PRAKTIS FOKUS SPM 6

BAB BAB 97

2 BANTUAN KECEMASAN 713 KOORDINASI BADAN

2.1 Resusitasi Kardiopulmonari 7.1 Sistem Endokrin Manusia 97
(Cardiopulmonary Resuscitation, CPR) 13 7.2 Gangguan kepada Koordinasi Badan 102
17 7.3 Minda yang Sihat 105
2.2 Heimlich Manoeuvre
21 PRAKTIS FOKUS SPM 7 107
PRAKTIS FOKUS SPM 2

3BAB TEKNIK MENGUKUR PARAMETER 23 BAB 109
KESIHATAN BADAN
23 8 UNSUR DAN BAHAN 109
3.1 Suhu Badan 26 113
3.2 Kadar Denyutan Nadi 28 8.1 Asas Jirim 118
3.3 Tekanan Darah 31 8.2 Jadual Berkala Unsur Moden 121
3.4 Indeks Jisim Badan (Body Mass Index, BMI) 8.3 Isotop
33
PRAKTIS FOKUS SPM 3 PRAKTIS FOKUS SPM 8

4BAB TEKNOLOGI HIJAU DALAM 35 BAB 123
MELESTARIKAN ALAM
35 9 KIMIA INDUSTRI 123
4.1 Kelestarian Alam Sekitar 38 129
4.2 Sektor Tenaga 40 9.1 Aloi 131
4.3 Sektor Pengurusan Sisa dan Air Sisa 42 9.2 Kaca dan Seramik 137
4.4 Sektor Pertanian dan Perhutanan 44 9.3 Polimer
4.5 Sektor Pengangkutan 47
4.6 Teknologi Hijau dan Kehidupan PRAKTIS FOKUS SPM 9
49
PRAKTIS FOKUS SPM 4 10BAB KIMIA DALAM PERUBATAN 139
DAN KESIHATAN
BAB 139
10.1 Perubatan Tradisional, Perubatan Moden 144
5 GENETIK dan Perubatan Komplementari 147
152
5.1 Pembahagian Sel 10.2 Radikal Bebas 153
5.2 Pewarisan 10.3 Bahan Antioksidan
5.3 Mutasi 10.4 Produk Kesihatan
5.4 Teknologi Kejuruteraan Genetik
5.5 Variasi PRAKTIS FOKUS SPM 10
51 SAMPEL
PRAKTIS FOKUS SPM 5 BAB 155
51
58 11 DAYA DAN GERAKAN 155
62 162
68 11.1 Gerakan Linear
72 11.2 Graf Gerakan Linear

75

(iv)

11.3 Pecutan Graviti dan Jatuh Bebas 166 4.3 Aplikasi Kadar Tindak Balas 263
11.4 Jisim dan Inersia 265
PRAKTIS FOKUS SPM 11 170 PRAKTIS FOKUS SPM 4
175 267
BAB 267
BAB 269
12 TENAGA NUKLEAR 273
5 SEBATIAN KARBON 275
12.1 Penggunaan Tenaga Nuklear 276
12.2 Penghasilan Tenaga Nuklear 177 283
12.3 Impak Penggunaan Tenaga Nuklear 5.1 Pengenalan Sebatian Karbon
12.4 Tenaga Nuklear di Malaysia 285
PRAKTIS FOKUS SPM 12 177 5.2 Hidrokarbon 285
180 5.3 Alkohol 297
184 5.4 Lemak 299
185 5.5 Minyak Sawit
301
187 PRAKTIS FOKUS SPM 5 301
306
TINGKATAN 5 BAB 311

BAB 6 ELEKTROKIMIA 313
313
1 MIKROORGANISMA 189 319
6.1 Sel Elektrolitik
321
1.1 Dunia Mikroorganisma 189 6.2 Sel Kimia 321
1.2 Mikroorganisma Berfaedah 204 PRAKTIS FOKUS SPM 6
326
1.3 Pencegahan dan Rawatan Penyakit yang 207 BAB 329
Disebabkan oleh Mikroorganisma 211
7 CAHAYA DAN OPTIK 331
PRAKTIS FOKUS SPM 1 351

2BAB NUTRISI DAN TEKNOLOGI 7.1 Pembentukan Imej oleh Kanta
MAKANAN
7.2 Peralatan Optik
2.1 Gizi Seimbang dan Nilai Kalori 213 PRAKTIS FOKUS SPM 7
2.2 Keperluan Nutrien oleh Tumbuhan
2.3 Kitar Nitrogen 213 BAB
2.4 Teknologi Pengeluaran Makanan
2.5 Teknologi Pemprosesan Makanan 8220 DAYA DAN TEKANAN
2.6 Makanan Kesihatan dan Suplemen
223
Kesihatan 225
PRAKTIS FOKUS SPM 2 230 8.1 Tekanan dalam Bendalir

BAB PRAKTIS FOKUS SPM 8

3 KELESTARIAN ALAM SEKITAR 233

3.1 Kitaran Hayat Produk 9235 BAB
3.2 Pencemaran Alam Sekitar
3.3 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Alam TEKNOLOGI ANGKASA LEPAS

Sekitar 237 9.1 Satelit
PRAKTIS FOKUS SPM 3 9.2 Sistem Penentu Sejagat

BAB 237 (Global Positioning System, GPS)
242 PRAKTIS FOKUS SPM 9
4 KADAR TINDAK BALAS
244
245 KERTAS MODEL SPM

JAWAPAN
247
SAMPEL
4.1 Pengenalan Kadar Tindak Balas 247
4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kadar 254

Tindak Balas

(v)

BAB 3 TKEEKSNIHIKATMAENNBGAUDKAUNR PARAMETER

3.1 Suhu Badan

Mengukur Suhu Badan Menggunakan Teknik yang Betul

1. Suhu badan merupakan satu daripada parameter kesihatan badan yang dapat diukur dan dihubungkait dengan
keadaan kesihatan.

2. Suhu badan normal manusia ialah 36.9°C atau 37°C. Suhu badan normal memastikan badan kita berfungsi
secara optimum.

3. Suhu badan boleh diukur pada bahagian badan yang berbeza dengan menggunakan pelbagai jenis termometer
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1.

Termometer inframerah Termometer klinik TINGKATAN 4

• Termometer jenis • Termometer jenis ini Bab
ini digunakan untuk boleh diletakkan di
menyukat suhu badan bawah lidah atau di 3
pada bahagian kulit. celah ketiak untuk
menyukat suhu badan.
• Dua jenis termometer
inframerah ialah
termometer inframerah
dahi dan termometer
inframerah telinga.

Jenis-jenis Termometer

Termometer rektal Termometer makmal

• Termometer jenis • Termometer jenis ini
ini digunakan untuk boleh digunakan untuk
menyukat suhu badan menyukat suhu badan
dengan mengambil suhu dengan meletakkannya
di dalam dubur. di celah ketiak.

Rajah 3.1 Pelbagai jenis termometer untuk menyukat suhu badan

4. Termometer klinik biasanya menyukat suhu dalam julat 35 – 42°C dan memberikan 35SAMPE36L37 38 Pencerutan
kejituan 0.1°C. Termometer makmal pula hanya dapat memberikan kejituan 1°C.
Rajah 3.2 Pencerutan
5. Terdapat pencerutan pada termometer klinik yang bertujuan mengekalkan pada termometer klinik
kedudukan merkuri setelah dikeluarkan dari mulut atau ketiak. Oleh itu, bacaan
suhu adalah lebih tepat. Termometer makmal tidak mempunyai pencerutan, jadi,
bacaan suhu harus diambil sebelum termometer dikeluarkan dari celah ketiak.

6. Termometer rektal lazimnya dalam bentuk digital boleh digunakan pada bayi berusia
tiga bulan ke bawah.

7. Termometer inframerah dapat mengambil bacaan suhu tanpa perlu bersentuhan
dengan badan individu tersebut.

23

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

8. Jadual 3.1 menunjukkan julat suhu badan yang normal bagi bahagian badan yang berlainan.

Jadual 3.1 Julat suhu badan yang normal bagi bahagian badan yang berlainan

Bahagian badan manusia Julat suhu badan yang normal (°C)
Kulit 32.0 hingga 35.0
Di dalam mulut 35.5 hingga 37.5
Di dalam telinga 35.8 hingga 38.0
Di celah ketiak 34.7 hingga 38.0
Di dalam dubur 36.6 hingga 38.0

Menginterpretasi Suhu Badan °F °C

1. Julat suhu badan normal manusia yang sihat adalah antara 36.9°C hingga

37.5°C. 107.6 42

2. Jadual 3.2 menunjukkan julat suhu bagi demam tinggi, demam, suhu badan 106.8 41 Demam tinggi
(hyperpyrexia)

normal dan hipotermia. 104.0 40

Jadual 3.2 Julat suhu bagi demam tinggi, demam, suhu badan normal dan 102.2 39 Demam
(hipertermia)

hipotermia 100.4 38

Kesihatan badan Julat suhu (°C) 98.6 37 Normal
Demam tinggi (hyperpyrexia) 41.1 atau lebih tinggi 96.8 36
Demam atau hipertermia 38.0 hingga 41.0
95.0 35
Hipotermia

93.2 34

Suhu badan normal 36.9 hingga 37.5

Hipotermia 35.0 atau lebih rendah

3. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan suhu badan melebihi suhu badan Rajah 3.3 Julat suhu badan
normal adalah seperti jangkitan penyakit, pendedahan pada keadaan manusia
panas yang melampau dan senaman.

4. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan suhu badan kurang daripada suhu badan normal pula adalah seperti

pendedahan pada keadaan sejuk yang melampau.

Jangkitan Penyakit Imbas Maya

1. Demam atau keadaan suhu badan yang melebihi suhu normal (>37.5°C) Cara untuk mengurangkan suhu
yang berpanjangan merupakan simptom bagi beberapa jenis penyakit badan semasa demam.
berjangkit seperti demam denggi, malaria, zika, kepialu dan leptospirosis. http://www.sasbadionline.com/
qrscan/bp_spm/sa/no006
2. Suhu badan seseorang yang dijangkiti penyakit lazimnya melebihi suhu
badan normal kerana haba tambahan dihasilkan di dalam badan individu SAMPEL
tersebut akibat tindakan sel darah putih dan penghasilan antibodi untuk
melawan patogen yang menyebabkan penyakit.

3. Kanak-kanak yang suhu badannya melebihi 39°C untuk tempoh yang lama
berisiko tinggi mengalami konvulsi (kekejangan atau sawan) yang boleh
membahayakan kanak-kanak tersebut.

4. Tuala lembap dan air berais boleh digunakan untuk menurunkan suhu badan.

http://www.sasbadionline.com/
qrscan/bp_spm/sa/no007

Rajah 3.4 Air berais boleh digunakan untuk menurunkan suhu badan

24

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Keadaan Panas yang Melampau

1. Jika suhu persekitaran melebihi suhu badan

normal seperti keadaan panas yang melampau,

haba akan diserap ke dalam badan. Tambahan haba

ke dalam badan akan meningkatkan suhu badan

hingga melebihi suhu normal dan hipertermia

berlaku.

2. Badan menjalankan proses homeostasis, iaitu

pengawalaturan suhu badan yang melibatkan

sistem perkumuhan, sistem endokrin dan organ

seperti kulit, otak dan otot rangka. Homeostasis

berperanan mengekalkan suhu badan pada suhu

normal.

3. Jika homeostasis gagal mengembalikan suhu badan

menjadi suhu badan normal, suhu badan akan terus Gambar foto 3.1 Ais dan air sejuk digunakan untuk
meningkat. menurunkan suhu badan mangsa strok haba

4. Strok haba akan berlaku kepada seseorang jika

suhu badannya melebihi 40°C untuk suatu tempoh yang panjang.

5. Ais dan air sejuk lazimnya digunakan untuk menurunkan suhu badan mangsa strok haba. TINGKATAN 4

Senaman Bab

1. Sewaktu bersenam, kadar respirasi sel dalam badan 3
akan meningkat. Sebahagian tenaga yang dihasilkan
daripada respirasi sel digunakan untuk menggerakkan Gambar foto 3.2 Air menurunkan suhu badan
anggota badan, termasuklah otot dan rangka dan pelari maraton
sebahagian tenaga yang lain dibebaskan sebagai haba
tambahan. Hal ini menyebabkan suhu badan meningkat
melebihi suhu badan normal.

2. Semakin aktif aktiviti fizikal yang dilakukan, semakin
banyak haba tambahan dihasilkan di dalam badan lalu
menyebabkan suhu badan meningkat.

3. Jika homeostasis gagal mengembalikan suhu badan
menjadi suhu badan normal, suhu badan akan meningkat
melebihi suhu badan normal.

4. Ais dan air sejuk lazimnya digunakan untuk menurunkan
suhu badan bagi orang yang bersenam seperti pelari
maraton.

Keadaan Sejuk yang Melampau SAMPEL
Gambar foto 3.3 Contoh pakaian panas yang
1. Jika suhu persekitaran adalah sejuk yang melampau, seperti dipakai oleh pendaki gunung
di puncak gunung, badan kita akan kehilangan haba ke
persekitaran pada kadar yang tinggi dan menyebabkan suhu
badan menurun.

2. Jika homeostasis gagal mengembalikan suhu badan menjadi
suhu badan normal, suhu badan akan terus menurun dan
kurang daripada suhu badan normal.

3. Jika suhu badan turun menjadi 35°C atau lebih rendah,
hipotermia berlaku. Hipotermia yang serius boleh
membawa maut.

4. Pakaian panas digunakan untuk mengurangkan kadar
penurunan suhu badan pemakainya yang berada dalam
keadaan yang sejuk melampau.

25

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Praktis 3.1

1 Namakan empat jenis termometer yang digunakan untuk menyukat suhu badan seperti dalam Rajah 1.

(a) (b) (c) (d)
Rajah 1

2 Pada pendapat anda, apakah jenis termometer yang paling sesuai digunakan untuk menyukat suhu badan 40 orang
murid di sekolah? Wajarkan jawapan anda.

3 Nyatakan tiga faktor yang menyebabkan suhu badan melebihi suhu badan normal.
4 Nyatakan satu faktor yang menyebabkan suhu badan berada di bawah suhu badan normal.

3.2 Kadar Denyutan Nadi
Titik Nadi pada Badan

1. Kadar denyutan nadi dapat diukur melalui kesan denyutan nadi di titik
nadi pada pergelangan tangan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.5.

2. Titik-titik nadi pada badan manusia adalah seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah 3.6.

Rajah 3.5 Mengesan denyutan
nadi pada pergelangan tangan

Praktis i-THINK 3

Bina satu peta i-Think yang sesuai
untuk menunjukkan titik-titik nadi
pada badan.

Rajah 3.6 Titik-titik nadi pada badan manusia

26
SAMPEL

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Denyutan Nadi
Jadual 3.3 menunjukkan bagaimana kadar denyutan nadi dipengaruhi oleh faktor seperti jantina, umur, kesihatan
badan dan aktiviti fizikal.

Jadual 3.3 Faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi

Faktor Kesan terhadap kadar denyutan nadi
Jantina
Lelaki dewasa mempunyai purata kadar denyutan nadi yang lebih rendah berbanding
Umur dengan perempuan dewasa kerana isi padu jantung lelaki yang lebih besar.

Aktiviti fizikal Bayi dan kanak-kanak mempunyai kadar denyutan nadi yang lebih tinggi berbanding
dengan orang dewasa.

Semakin aktif aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi.

Eksperimen 3.1 Menentukan kadar denyutan nadi Spot KBAT 1

Pernyataan masalah Apakah hubung kait antara kadar
Bagaimanakah kadar denyutan nadi ditentukan? degupan jantung dengan kadar
denyutan nadi manusia?

Hipotesis TINGKATAN 4

Kadar denyutan nadi manusia ditentukan dengan cara mengesan denyutan nadi di titik nadi pada bahagian badan
seperti di pergelangan tangan, leher, pelipis atau belakang buku lali.

Pemboleh ubah

(a) Dimanipulasikan : Kedudukan titik nadi Bab

(b) Bergerak balas : Kadar denyutan nadi 3

(c) Dimalarkan : Tempoh masa rehat sebelum denyutan nadi diambil

Radas
Jam randik

Prosedur Rajah 3.7

1. Selepas berehat selama 5 minit, denyutan nadi diambil di titik nadi pada pergelangan
tangan seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.7.

2. Dengan menggunakan jam randik, bilangan denyutan nadi dalam tempoh 2 minit
dikesan dan direkodkan dalam jadual.

3. Kadar denyutan nadi dihitung dalam unit bilangan denyutan nadi per minit.
4. Langkah 2 dan 3 diulang dengan mengesan denyutan nadi di titik nadi yang lain

seperti pada leher, pelipis dan buku lali.

Keputusan

Kedudukan titik nadi Pergelangan tangan Leher Pelipis Buku lali
164 164 162 160
Bilangan denyutan nadi dalam 82 81 80
tempoh masa 2 minit 82

Kadar denyutan nadi (bilangan
denyutan per minit)

Perbincangan
1. Denyutan nadi pada bahagian badan seseorang individu yang paling mudah dikesan adalah di leher atau
pergelangan tangan.
2. Kadar denyutan nadi yang dikesan di titik nadi pada bahagian badan yang berlainan adalah hampir sama.
Hal ini berlaku kerana denyutan nadi yang dikesan di titik nadi pada bahagian badan yang berlainan adalah
disebabkan oleh denyutan jantung yang sama.
3. Kepentingan mengenal pasti kedudukan titik nadi pada bahagian badan yang berlainan membolehkan
denyutan nadi mangsa dikesan di titik nadi pada bahagian badan mangsa yang tiada kecederaan sewaktu
memberi bantuan kecemasan.

Kesimpulan

Hipotesis diterima. Kadar denyutan nadi manusia boleh ditentukan dengan cara mengesan denyutan nadi di titik
nadi pada bahagian badan seperti di pergelangan tangan, leher, pelipis atau belakang buku lali.

27
SAMPEL

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Praktis 3.2

1 Apakah titik nadi pada badan?
2 Namakan tiga bahagian badan yang mempunyai titik nadi.
3 Bagaimanakah kadar denyutan nadi bayi dan kanak-kanak berbeza daripada kadar denyutan nadi orang dewasa?
4 Bagaimanakah kadar denyutan nadi bagi individu yang sakit?
5 Mengapakah kadar denyutan nadi atlet lazimnya adalah lebih rendah?

3.3 Tekanan Darah

Alat Mengukur Tekanan Darah
1. Bacaan tekanan darah lazimnya disebut dalam bentuk sistolik/diastolik (disebut sistolik per diastolik) seperti
yang berikut:
x/y mmHg
di mana,
x ialah magnitud tekanan sistolik dalam unit mmHg
y ialah magnitud tekanan diastolik dalam unit mmHg

2. Tekanan darah normal bagi seorang individu yang sihat ialah 120/80 mmHg, iaitu tekanan sistolik ialah
120 mmHg dan tekanan diastolik ialah 80 mmHg.

3. Tiga jenis sfigmomanometer, iaitu sfigmomanometer manual, sfigmomanometer digital dan sfigmomanometer
digital mobil, yang digunakan untuk mengukur tekanan darah dalam unit milimeter merkuri (mmHg) adalah
seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.8.

Sfigmomanometer manual Sfigmomanometer digital Sfigmomanometer digital mobil

Rajah 3.8 Tiga jenis sfigmomanometer

4. Pengambilan bacaan tekanan sistolik dan diastolik dengan menggunakan sfigmomanometer manual adalah
berdasarkan pendengaran corak bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa sistolik dan diastolik.

5. Corak bunyi yang didengar semasa menggunakan sfigmomanometer manual adalah seperti yang ditunjukkan
dalam Rajah 3.9.

Tekanan sistolik Tekanan diastolik
Fasa 1 Fasa 5
Fasa 2 Fasa 3 Fasa 4 SAMPEL

Senyap Bunyi Bunyi Bunyi Bunyi Senyap
ketukan desisan derapan hembusan

Tekanan 120 110 100 90 80
(mmHg)

Rajah 3.9 Corak bunyi yang didengar melalui sfigmomanometer manual

28

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

6. Sfigmomanometer digital lebih mudah digunakan untuk mengukur bacaan tekanan sistolik dan diastolik
kerana bacaan tekanan sistolik dan diastolik ditunjukkan secara automatik tanpa melalui pendengaran sebarang
corak bunyi.

Mengukur dan Merekod Tekanan Darah

1. Kadar degupan jantung dapat mewakili kadar denyutan nadi.

Namun begitu, jika tekanan sistolik adalah rendah, pengecutan dan

pengenduran dinding arteri tidak berlaku. Oleh itu, kadar degupan

jantung menjadi lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi.

2. Sewaktu jantung berdegup, bunyi ‘lub dub’ dihasilkan oleh penutupan

injap di dalam jantung. Bunyi ‘lub’ adalah lebih kuat daripada bunyi

‘dub’.

3. Bunyi ‘lub dub’ dapat didengar dengan menggunakan stetoskop

seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.10.

4. Rajah 3.11 menunjukkan proses penutupan injap jantung yang

menghasilkan bunyi ‘lub dub’. Rajah 3.10 Mendengar bunyi
5. Tekanan sistolik dan diastolik berubah-ubah mengikut waktu degupan jantung

sepanjang hari. Contohnya, bacaan tekanan darah pada waktu pagi kebiasaannya lebih tinggi berbanding

dengan bacaan pada waktu malam. TINGKATAN 4

6. Kategori tekanan darah bagi orang dewasa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.4.

Sistol Diastol

Injap bikuspid Injap bikuspid Bab
tertutup terbuka
3
Injap sabit
Injap trikuspid terbuka Injap sabit
tertutup tertutup

Injap trikuspid
terbuka

• Pengecutan ventrikel berlaku. • Pengenduran ventrikel berlaku.
• Penutupan injap trikuspid dan bikuspid di • Penutupan injap sabit pada aorta dan arteri

antara atrium dengan ventrikel menghasilkan pulmonari menghasilkan bunyi ‘dub’.
bunyi ‘lub’. • Injap trikuspid dan bikuspid terbuka.
• Injap sabit terbuka. • Keadaan ini dikenali sebagai diastol.
• Keadaan ini dikenali sebagai sistol.
• Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar • Bacaan tekanan darah yang mengalir lalu
dari jantung dipanggil bacaan sistolik. mengisi jantung dipanggil bacaan diastolik.

Rajah 3.11 Penutupan injap di dalam jantung yang menghasilkan bunyi ‘lub dub’

Jadual 3.4 Kategori tekanan darah bagi orang dewasa

Kategori tekanan darah Tekanan sistolik (mmHg) Tekanan diastolik (mmHg)
Optimum Kurang daripada 120 Kurang daripada 80
Normal 120 – 129 80 – 84
Berisiko 130 – 139 85 – 89
Tekanan darah tinggi peringkat 1 140 – 159 90 – 99
Tekanan darah tinggi peringkat 2 160 – 179 100 – 109
Tekanan darah tinggi peringkat 3 180 dan ke atas 110 dan ke atas
SAMPEL
29

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

Bacaan Tekanan Darah
1. Tahap kesihatan badan individu dapat dipantau dengan memantau tekanan darahnya.
2. Semakin meningkat umur seseorang, semakin tinggi tekanan darahnya seperti yang ditunjukkan dalam
Jadual 3.5.

Jadual 3.5 Tekanan sistolik dan tekanan diastolik normal, minimum dan maksimum
mengikut umur seseorang individu

Umur Tekanan sistolik dan diastolik

1 hingga 12 bulan Minimum Normal Maksimum
1 hingga 5 tahun
6 hingga 13 tahun 75/50 90/60 100/75
14 hingga 19 tahun
20 hingga 24 tahun 80/55 95/65 110/79
25 hingga 29 tahun
30 hingga 34 tahun 90/60 105/70 115/80
35 hingga 39 tahun
40 hingga 44 tahun 105/73 117/77 120/81
45 hingga 49 tahun
50 hingga 54 tahun 108/75 120/79 132/83
55 hingga 59 tahun
60 hingga 64 tahun 109/76 121/80 133/84

110/77 122/81 134/85

111/78 123/82 135/86

112/79 125/83 137/87

115/80 127/84 139/88

116/81 129/85 142/89

118/82 131/86 144/90

121/83 134/87 147/91

Praktis 3.3

1 Namakan parameter kesihatan yang diukur dengan menggunakan sfigmomanometer.

2 Berapakah tekanan darah normal bagi seorang dewasa yang sihat?

3 Bacaan tekanan darah Jill yang berusia 35 tahun adalah 140/85 mmHg.
(a) Berapakah tekanan diastolik Jill?
(b) Berapakah tekanan sistolik Jill?
(c) Berikan komen bagi bacaan tekanan darah Jill.

4 Nyatakan dua kelebihan penggunaan sfigmomanometer digital untuk mengukur tekanan darah.

5 Nyatakan keadaan kesihatan badan seorang dewasa berumur 28 tahun yang mempunyai bacaan tekanan darah yang
berikut.
(a) 155/100 mmHg
(b) 90/55 mmHg
(c) 122/79 mmHg
SAMPEL
30

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

3.4 Indeks Jisim Badan (Body Mass Index, BMI)

Mengira dan Menentukan Indeks Jisim Badan
1. Indeks Jisim Badan (Body Mass Index, BMI) ialah ukuran jisim badan berbanding dengan ketinggian.
2. BMI merupakan parameter kesihatan badan yang mengukur komposisi badan dan dirumuskan seperti yang
berikut.

Jisim badan (kg)
Indeks Jisim Badan, BMI =

(Ketinggian)2 (m2)

Contoh:
Jisim badan Cikgu Tan ialah 65 kg dan tingginya ialah 1.68 m. Hitung BMI Cikgu Tan.

Penyelesaian:

BMI Cikgu Tan = Jisim badan Cikgu Tan (kg) TINGKATAN 4
= (Ketinggian Cikgu Tan)2 (m2)

65 kg
(1.68)2 m2 = 23.03

3. Jadual 3.6 menunjukkan carta klasifikasi BMI yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Jadual 3.6 Carta klasifikasi BMI

Klasifikasi Skor BMI Risiko penyakit Bab

Kurang jisim badan < 18.5 Sederhana 3

Normal/Jisim badan unggul 18.5 – 24.9 Rendah

Berlebihan jisim badan 25.0 – 29.9 Sederhana

Obes 30.0 atau lebih Tinggi

4. Data perubatan menunjukkan bahawa semakin tinggi skor BMI melebihi normal, semakin tinggi risiko seseorang
untuk mendapat penyakit terutamanya penyakit tekanan darah tinggi dan diabetes melitus (kencing manis),
serangan jantung, strok dan komplikasi sendi dan tulang seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.12.

Peratus (%) Petunjuk: SHIELD NHANES

* SHIELD = Study to Help Improve Early Evaluation and
30 management of risk factors Leading to Diabetes

NHANES = National Health and Nutrition Examination Surveys

25

20

15

10

5 SAMPEL

0 18.5 – 24.9 25.0 – 26.9 27.0 – 29.9 30.0 – 34.9 35.0 – 39.9 >40 BMI
<18.5 Normal Obes tahap II (kg m–2)Kurang berat
badan Berlebihan jisim badan Obes tahap I

Rajah 3.12 Peningkatan Indeks Jisim Badan, BMI, yang meningkatkan risiko diabetes melitus

Kurang jisim badan meningkatkan risiko seseorang untuk mendapat masalah kesihatan seperti penyakit
jantung, penurunan daya tahan melawan penyakit, keletihan, anemia dan kemurungan.

31

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

5. Kesan buruk peningkatan Indeks Jisim Badan, BMI, melebihi normal adalah seperti yang berikut.
(a) Meningkatkan risiko diabetes melitus (kencing manis)
(b) Meningkatkan aras kolesterol dalam darah dan tekanan darah tinggi
(c) Meningkatkan risiko mendapat penyakit jantung, osteoartritis, kanser, penyakit hati, batu karang hempedu,
strok dan komplikasi sendi dan tulang

Menginterpretasi Indeks Jisim Badan
Berdasarkan skor BMI yang diperoleh, seseorang dapat membuat keputusan mengenai tindakan yang perlu diambil
berkenaan jenis diet, senaman, serta corak dan gaya hidup yang sewajarnya untuk mencapai atau mengekalkan skor
BMI yang normal supaya berkeadaan sihat.

Amalkan diet yang Tambahkan kuantiti

seimbang berpandukan makanan sihat dan

piramid makanan berkhasiat dalam diet

Malaysia dan Pinggan harian

Sihat Malaysia Individu

dengan BMI

di bawah

normal

Ambil snek dengan Makan pada waktu yang
nutrien tinggi untuk tetap setiap hari
menambah kalori

Rajah 3.13 Contoh amalan pemakanan untuk menambahkan BMI

Amalkan diet yang Kurangkan kuantiti

seimbang berpandukan pengambilan makanan

piramid makanan daripada biasa

Malaysia dan Pinggan

Sihat Malaysia Individu

dengan BMI

melebihi

normal

Ubah cara pemakanan Kurangkan makanan
seperti mengubah cara yang tinggi kandungan
penyediaan makanan lemak dan gula

Rajah 3.14 Contoh amalan pemakanan untuk menurunkan BMI

Praktis 3.4 SAMPEL

1 Nyatakan formula BMI.

2 Yusman mempunyai jisim badan 70 kg dan ketinggian 175 cm. Hitung BMI Yusman.

3 Peningkatan Indeks Jisim Badan yang melebihi julat normal lazimnya meningkatkan risiko dua jenis penyakit.
Namakan dua jenis penyakit tersebut.

4 Berikan tiga contoh tindakan yang perlu diambil oleh seseorang jika Indeks Jisim Badan dirinya melebihi julat
normal.

32

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

PRAKTIS FOKUS SPM 3

KERTAS 1

Arahan: Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan
sahaja.

1 Berapakah suhu badan normal? 5 Antara yang berikut, yang 9 Berapakah tekanan diastolik
A 27°C manakah menghasilkan bunyi yang normal?
B 30°C ‘lub’ sewaktu jantung berdegup? A 80 mmHg
C 37°C A Penutupan injap trikuspid B 120 mmHg
D 40°C dan injap bikuspid C 80 cmHg
B Pembukaan injap trikuspid D 120 cmHg
2 Antara bahagian badan berikut, dan injap bikuspid
yang manakah mempunyai suhu C Penutupan injap sabit 10 Antara bacaan tekanan darah TINGKATAN 4
badan yang paling rendah? D Pembukaan injap sabit berikut, yang manakah berisiko
A Di permukaan kulit mendapat tekanan darah tinggi?
B Di dalam mulut 6 Antara faktor berikut, yang A 118/76 mmHg
C Di dalam telinga manakah mempengaruhi kadar B 120/86 mmHg
D Di celah ketiak denyutan nadi? C 138/87 mmHg
A Berat D 179/110 mmHg
3 Ramli sedang mengalami demam B Ketinggian
tinggi. Antara suhu berikut, yang C Indeks Jisim Badan 11 Antara pernyataan berikut, yang Bab
manakah adalah suhu badan D Jantina manakah benar tentang hubung
Ramli? kait antara umur seseorang 3
A 34°C 7 Antara individu berikut, yang dengan tekanan darahnya?
B 37°C manakah mempunyai kadar A Semakin meningkat umur
C 39°C denyutan nadi yang paling tinggi? seseorang, semakin rendah
D 42°C A Bayi tekanan darahnya.
B Remaja B Semakin meningkat umur
4 Rajah 1 menunjukkan satu C Dewasa seseorang, semakin tinggi
tindakan yang dilakukan untuk D Orang tua tekanan darahnya.
mempengaruhi suhu badan. C Semakin meningkat umur
8 Rajah 2 menunjukkan satu alat seseorang, tekanan darahnya
pengukur. mula meningkat dan kemu-
dian menurun.
D Semakin meningkat umur
seseorang, tekanan darahnya
mula menurun dan kemudian
meningkat.

Rajah 1 Rajah 2 12 Siti mempunyai skor BMI yang
bernilai 32. Antara yang berikut,
Apakah tujuan tindakan ini Antara yang berikut, yang yang manakah merupakan
dilakukan? manakah diukur oleh alat klasifikasi berat badan Siti?
A Menetapkan suhu badan pengukur ini? A Kurang berat badan
B Menurunkan suhu badan A Kadar denyutan nadi B Berat badan normal
C Meningkatkan suhu badan B Kadar degupan jantung C Berlebihan berat badan
D Menjadikan suhu badan sama C Tekanan darah D Obes
D Suhu badan SAMPEL
dengan suhu persekitaran

33

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan

KERTAS 2 (a) Namakan jenis sfignomanometer yang ditunjukkan
Soalan Struktur
Arahan: Jawab semua soalan. dalam rajah yang berikut:

(i) Rajah 1(a)

1 Satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan (ii) Rajah 1(b) [2 markah]
kadar denyutan nadi. Jadual 1 menunjukkan keputusan
eksperimen tersebut. (b) Bagaimanakah bacaan tekanan sistolik dan diastolik

diambil dengan menggunakan sfigmomanometer

Kadar seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 1(a)?
denyutan
Bilangan [1 markah]
denyutan nadi
Kedudukan nadi dalam (bilangan (c) Mengapakah bacaan tekanan sistolik dan diastolik
titik nadi tempoh masa denyutan per
2 minit direkodkan bersama dengan waktu semasa bacaan
Buku lali minit)
Leher 160 tekanan diambil? [1 markah]
Pelipis 80
Pergelangan 164 (d) Seorang murid akan menyertai satu acara mendaki
tangan 82
162 gunung. Apakah jenis sfigmomanometer yang
81
paling sesuai digunakan oleh murid ini sewaktu

mendaki gunung? Berikan sebabnya. [2 markah]

Soalan Esei
Arahan: Jawab semua soalan.

160 80 3 (a) Nyatakan dua jenis termometer yang digunakan

Jadual 1 untuk mengukur suhu badan dan bahagian

(a) Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. badan di mana suhu badan diukur dengan jenis
[1 markah]
termometer yang berkenaan. [4 markah]
(b) Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini.
(i) Pemboleh ubah dimanipulasikan (b) Rajah 2 menunjukkan faktor-faktor yang
(ii) Pemboleh ubah bergerak balas [2 markah]
menyebabkan suhu badan melebihi suhu badan
(c) Tandakan ( ✓ ) pada petak yang disediakan yang
menunjukkan dua titik nadi pada bahagian badan normal.
yang paling lazim dikesan sewaktu menentukan
kadar denyutan nadi. Jangkitan penyakit

Buku lali Faktor yang menyebabkan Senaman
suhu badan melebihi suhu
badan normal

Pelipis

Leher Pendedahan pada keadaan
panas yang melampau
Pergelangan tangan
[2 markah] Rajah 2

2 Rajah 1 menunjukkan dua jenis sfigmomanometer. Kaji maklumat dalam Rajah 2 dan faktor yang
menyebabkan suhu badan melebihi suhu badan
normal.

[8 markah]

(a) (b) SAMPEL
Rajah 1

34

KERTAS MODEL SPM

KERTAS 1 [40 markah] Masa: Satu jam lima belas minit

Answer all questions. Each question is followed by four alternative answers, A, B, C and D. For each question, choose
one answer only.
Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu
jawapan sahaja.

1 Diagram 1 shows a workspace for handling harmful 4 Fire blanket is a type of fire extinguisher.
pathogens. Selimut kebakaran merupakan salah satu alat
Rajah 1 menunjukkan suatu ruang kerja bagi pemadam kebakaran.
mengendalikan patogen berbahaya.
How does this device help to extinguish fire?
Diagram 1/Rajah 1 Bagaimanakah alat ini membantu memadamkan
kebakaran?
What is the name of the workspace shown in Diagram 1? A Removing unburnt fuel
Apakah nama ruang kerja yang ditunjukkan dalam
Rajah 1? Menyingkirkan bahan api yang belum terbakar
A Fume cupboard B Replacing burnt fuel

Kebuk wasap Menggantikan bahan api yang terbakar
B Biological safety cabinet C Cutting the supply of oxygen to the burning fuel

Kabinet keselamatan biologi Menyekat oksigen daripada sampai kepada bahan
C First aid chamber api yang terbakar
D Storing the heat in the burning fuel
Ruang pertolongan cemas Menyimpan haba pada bahan yang terbakar
D Laminar flow cabinet
5 Diagram 2 shows a type of thermometer.
Kabinet aliran laminar Rajah 2 menunjukkan sejenis termometer.

2 Which of the following is assessed by rescuers when Mercury/Merkuri Capillary/Kapilari

they talk to their victim? 35 36 37 38

Apakah yang diperiksa oleh penyelamat semasa Bulb/Bebuli Constriction/Pencerutan

bercakap dengan mangsa? Diagram 2/Rajah 2

A Victim’s response B Victim’s breathing What is the function of the constriction near the bulb
of the thermometer?
Respons mangsa Pernafasan mangsa Apakah fungsi pencerutan berhampiran dengan bebuli
termometer itu?
C Victim’s pulse D Victim’s voice A To increase the sensitivity of the mercury inside

Denyutan nadi mangsa Suara mangsa the capillary towards heat
Untuk meningkatkan sensitiviti merkuri di dalam
3 What is the purpose of applying compression to the kapilari terhadap haba
victim’s chest during CPR? B To slow down the movement of mercury towards
Apakah tujuan menekan dada mangsa sewaktu the bulb after removing the thermometer from the
melakukan CPR? patient’s body
A Fills the victim’s lungs with air Untuk melambatkan pergerakan merkuri ke bebuli
Mengisikan peparu mangsa dengan udara selepas termometer diambil daripada badan pesakit
B Forces the air out of the victim’s lungs C To reduce the sensitivity of the mercury inside the
Menolak udara keluar dari peparu capillary towards heat
C Forces the blood into the victim’s heart Untuk menurunkan sensitiviti merkuri di dalam
Menolak darah ke dalam jantung mangsa kapilari terhadap haba
D Forces the blood out of the victim’s heart D To quicken the movement of mercury towards
Menolak darah keluar dari jantung mangsa the bulb after removing the thermometer from the
patient’s body
Untuk mempercepatkan pergerakan merkuri
ke bebuli selepas termometer diambil daripada
badan pesakit
SAMPEL
331

JAWAPAN

TINGKATAN 4 3 Jenis alat Kelas kebakaran yang
pemadam api dipadamkan
BAB 1: Langkah Keselamatan di dalam B, C, E, F
Makmal Karbon dioksida A, B
Buih A, F
Praktis 1.1 Bahan kimia lembap A
1 (a) Gogal, topeng muka Air A, B, C, E
(b) Sarung tangan vinil Serbuk kering D
(c) Sarung tangan neoprena Serbuk M28
(d) Baju makmal, apron
(e) Kasut bertutup penuh 4 N, K, L, M
2 (a) Untuk membersihkan tangan daripada kekotoran dan
bahan kimia yang berbahaya Praktis Fokus SPM 1
(b) Untuk membilas dan mencuci mata yang terkena
percikan bahan kimia dengan segera KERTAS 1
(c) Untuk membersihkan badan dan membilas bahagian
anggota badan atau pakaian yang terkena tumpahan 1D 2B 3D 4C 5D
bahan kimia yang berbahaya dalam kuantiti yang banyak 8B 9 B 10 A
atau berkepekatan tinggi dengan segera 6A 7D
3 (a) Kebuk wasap
(b) Kabinet aliran laminar 11 D 12 C
(c) Kabinet keselamatan biologi
KERTAS 2
Soalan Struktur

1 (a) Jenis alat ABC Buih Air Karbon
pemadam api dioksida
Praktis 1.2
1 Cuka, Jus oren, Garam biasa Bilangan alat 14 4 3 4
pemadam api
2 Bahan sisa biologi Tempat pelupusan
(b)

Bahan sisa biologi Tapak pelupusan Bilangan alat pemadam api
biobahaya

Laut 15

Bahan sisa biologi Insinerator 10
bukan biobahaya

3 (a) Bahan sisa biologi biobahaya 5
(b) Bahan sisa biologi bukan biobahaya

4 Merkuri yang terkena pada kulit akan meresap ke dalam
badan lalu meracuni darah dan membunuh sel badan.

Praktis i-THINK 1 0 ABC Buih Jenis alat
Cabut pin keselamatan Air Karbon pemadam api
dioksida

Acukan pemancut ke sumber api

Picit tuil dengan kuat Sembur dari sisi ke sisi (c) Alat pemadam api jenis ABC
(d) Kerana alat pemadam api jenis ABC memadamkan lebih
Praktis 1.3
banyak kelas kebakaran termasuk kelas kebakaran A,
1 (a) Kehadiran oksigen, haba dan bahan api B, C dan E (atau alat elektrik yang bervoltan sehingga
1 000 V)
(b) Air atau pasir 2 (a) F
(b) Alat pemadam api serbuk kering/karbon dioksida
(c) Air dapat memutuskan bekalan oksigen dan dapat (c) Pasir dapat memadamkan kebakaran dengan menyekat
oksigen daripada minyak yang terbakar.
mengurangkan haba kebakaran. Pasir dapat menyekat Air tidak dapat memadamkan kebakaran kerana tidak
dapat menyekat oksigen dan tidak mendinginkan
bekalan oksigen pembakaran. permukaan minyak yang terbakar. Hal ini berlaku kerana
minyak yang terbakar terapung di atas air.
(d) – Lokasi alat pemadam kebakaran dalam pelan laluan

kecemasan makmal, bilik darjah, kantin dan lokasi
lain dalam sekolah
– Jenis pemadam kebakaran dan bilangannya
– Jenis pemadam api, tarikh luput dan maklumat lain
dalam sijil Jabatan Bomba dan Penyelamat yang
dilekatkan pada alat pemadam api
2 Bahan yang terbakar Kelas kebakaran SAMPEL

Kerosin A

Lemak dalam kuali B

Kertas C

Suis elektrik D

Gas metana E

Pita magnesium F

351

Rujukan Komprehensif dan Efektif Nota dan Praktis
kteerpkeinrliuyaannSgPmMemenuhi

Sains SPM KkKooBnnAtsTeedkpastpnueiam-Tl HmbIeNellaKajlaurian
Reka Bentuk
btreernwdaprnaali-nwgakrninii, segar,

Tingkatan 4&5 KSSM Kata kunci dan
isi penting bercetak tebal
MASTERCLASS SPM dipersembahkan dalam reka bentuk trend paling kini,
segar, berwarna-warni lagi meriangkan seperti yang diperlukan oleh murid hari
ini. Yang paling utamanya, inilah satu-satunya siri yang menyediakan
kandungan yang paling segar dan terkini di pasaran kerana diolah baharu, Judul-judul dalam siri

khusus untuk keperluan silibus KSSM terkini, Dokumen Standard Kurikulum
Pentaksiran (DSKP) dan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) secara total, baik dari
segi notanya mahupun dari segi praktis dan pentaksiran yang disediakan. Subjek
Setiap nota dan praktis direncanakan oleh panel pengarang yang hebat Bahasa Melayu
English 1119
berwibawa, yang telah mengikuti kursus tentang DSKP dan SPM, yang mahir Matematik
tentang item-item DSKP dan format SPM, yang menjadi penyemak kertas SPM, Mathematics
serta yang mempunyai bertahun-tahun pengalaman dalam pengajaran. Setiap Matematik Tambahan
fakta dan kata kunci dicetak berwarna serta disokong oleh bahan grafik supaya Additional Mathematics
menarik, mudah difahami, dan diingat oleh murid. Sains
Science
Fizik
Siri ini benar-benar menjurus ke arah membantu calon-calon SPM menguasai Physics
pelajaran di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 serta mencuba latih tubi soalan-soalan Kimia
yang berformat dan berpiawai SPM dengan secukupnya. Hal ini penting sebagai Chemistry
persediaan mantap calon sebelum menduduki peperiksaan serta sebagai strategi Biologi
memperoleh kecemerlangan dalam SPM. Biology
Justeru, keberkesanan buku ini sebagai pegangan untuk results cemerlang patut Sejarah
diyakini. Sebagai nilai tambah dan memenuhi keperluan terkini, konsep Pendidikan Islam
pembelajaran kontekstual turut diterapkan melalui KBAT dan i-THINK. Prinsip Perakaunan
Perniagaan
BAB 1 Mikroorganisma Ekonomi

Cara pembiakan Tonton Video
1. Fungi unisel seperti yis membiak secara aseks melalui pertunasan (Rajah 1.5).
Tonton video berikut tentang

BAB 3 Teknik Mengukur Parameter Kesihatan Badan Yis pertunasan dalam yis. BAB 9 Teknologi Angkasa Lepas
http://www.sasbadionline.com/
Tunas

6. Sfigmomanometer digital lebih mudah digunakan untuk mengukur bacaan tekanan sistolik dan diastolik qrscan/bp_spm/sa/no034
kerana bacaan tekanan sistolik dan diastolik ditunjukkan secara automatik tanpa melalui pendengaran sebarang
1 LMAANKGMKAALH KESELAMATAN DI DALAM corak bunyi. PRAKTIS FOKUS SPM 9

Mengukur dan Merekod Tekanan Darah KERTAS 1
1. Kadar degupan jantung dapat mewakili kadar denyutan nadi. Arahan: Setiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan
BAB Yis KERTAS MODEL SPM
TINGKATAN 4 Rajah 1.5 Pertunasan dalam yis

TINGKATAN 4 sahaja.
Namun begitu, jika tekanan sistolik adalah rendah, pengecutan dan 2. Fungi multisel seperti mukor membiak secara: Pembentukan spora Sporangium 6 Rajah 2 menunjukkan bentuk 10 Amnatnaarkaahkomoredriunpaat kbaenrikkuoto, rdyiaKnnaEgt RTAS 1 [40 markah] Masa: Satu jam lima belas minit
(a) aseks melalui pembentukan spora (pembiakan aseks) 1 Antara yang berikut, yang orbit bulatan sempurna. B, C and D. For each question, choose
1.1 Peralatan Perlindungan Diri pengenduran dinding arteri tidak berlaku. Oleh itu, kadar degupan Spora merupakan sel mikroskopik yang Pertemuan antara longitud 101°50Ј45ЉW dalAamnswer all questions. Each question is followed by four alternative answers, A,
dibebaskan oleh sporangium. Spora yang Hifa hifa (konjugasi – manakah merupakan satelit Rajah 2 diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu
Peralatan Perlindungan Diri dan jantung menjadi lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi. sangat halus dan ringan lazimnya dibawa pembiakan seks) format darjah desimal (DD)?one answer only. Tiap-tiap soalan
Fungsinya 2. Sewaktu jantung berdegup, bunyi ‘lub dub’ dihasilkan oleh penutupan oleh angin ke persekitaran yang sesuai dan semula jadi? Orbit yang manakah berbentuk A 101.8458 Jawab semua soalan.
Gogal untuk bercambah tanpa persenyawaan. A Bumi bulatan sempurna?
melindungi mata Topeng muka – untuk injap di dalam jantung. Bunyi ‘lub’ adalah lebih kuat daripada bunyi B Meteor A Orbit GSO B –101.8458 jawapan sahaja.
melindungi muka (b) seks melalui konjugasi C Matahari B Orbit HEO
1. Peralatan perlindungan diri ialah Sarung tangan vinil Apron – untuk ‘dub’. Dalam proses konjugasi, pertemuan hifa D Meteoroid C Orbit GEO C 101.5045 1 Diagram 1 shows a workspace for handling harmful 4 FSeirleimbulat nkkeebtaiksaraatnypmeeorufpfairkeanexstainlaghuisshaetur. alat
kelengkapan yang melindungi pakai buang atau melindungi badan 3. Bunyi ‘lub dub’ dapat didengar dengan menggunakan stetoskop berlaku dan gamet dihasilkan. Persenyawaan D Orbit LEO pada ketinggian D –101.5045 pemadam kebakaran.
pemakainya daripada bahaya. sarung tangan
neoprena – untuk seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 3.10. Rajah 3.10 Mendengar bunyi 2 Kedudukan satelit X di angkasa melebihi 2 000 km 11 Rajah 4 menunjukkan Stesen pRmaaetjnhagohegnedn1as.limkaennupnajtuokgkeannbesrubaathuayar.uang kerja bagi
2. Rajah 1.1 menunjukkan peralatan melindungi tangan degupan jantung Angkasa Antarabangsa (ISS).
perlindungan diri di dalam makmal 4. Rajah 3.11 menunjukkan proses penutupan injap jantung yang lepas kelihatan tidak berubah 7 Rajah 3 menunjukkan orbit
sekolah serta contoh dan fungsi Baju makmal – gamet menghasilkan mukor yang baharu. satelit GPS.
setiap peralatan tersebut. untuk melindungi menghasilkan bunyi ‘lub dub’. dari satu lokasi di Bumi.
badan 5. Tekanan sistolik dan diastolik berubah-ubah mengikut waktu Rajah 3
Apakah jenis orbit bagi satelit
sepanjang hari. Contohnya, bacaan tekanan darah pada waktu pagi kebiasaannya lebih tinggi berbanding Rajah 1.6 Pembiakan aseks dan seks dalam mukor Apakah jenis orbit bagi satelit How does this device help to extinguish fire?
X? GPS? Bagaimanakah alat ini membantu memadamkan
dengan bacaan pada waktu malam. Alga A Orbit Geopegun A Orbit Geopegun
6. Kategori tekanan darah bagi orang dewasa adalah seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.4. B Orbit Geosegerak B Orbit Geosegerak kebakaran?
C Orbit Rendah Bumi C Orbit segerak Matahari
Sistol Diastol Saiz D Orbit segerak Matahari D Orbit separuh segerak Bumi A Removing unburnt fuel yang belum terbakar
1. Alga mempunyai saiz yang berbeza-beza. Menyingkirkan bahan api
Kasut bertutup, kasut 8 Berapa kalikah dalam sehari
keselamatan, kasut 2. Alga makroskopik seperti alga laut boleh dilihat dengan mata kasar. satelit GPS mengorbit untuk B RMCMeueeptnntligyanegcgkianantghttieokbkasusunringpbtepanlfyhudaeoalnfriaoppxaiydgyaaesnnagmtotpeatrhibekaekbpauarrndianbgafhuaenl
makmal – untuk mengelilingi Bumi? C
Peralatan Kecemasan melindungi kaki 3B. abAlga mikroskopik seperti Chlamydomonas sp. dan Spirogyra sp. yang berukuran antara 1 μm hingga beberapa A 1/2
B1
Jktaeedrckueeamnl aa1sb.a1anhmanyeanknuigmnjiuadkibgkeuarnnbaakbhaeanbyearsapepakadiraajenbnyaaidsanpsenesryeaaol.aratanng Rajah 1.1 Peralatan perlindungan diri Injap bikuspid Injap bikuspid 3ratus μm hanya boleh dilihat melalui mikroskop. TINGKATAN 5 C2 Rajah 4 api yang terbakar
tertutup terbuka D 24
Injap sabit 3 Rajah 1 menunjukkan orbit elips
Bab Injap trikuspid tertutup bagi satu satelit. 9 Antara koordinat berikut, yang Apakah fungsi Stesen Angkasa Diagram 1/Rajah 1 D Storing the heat in the burning fuel
manakah merupakan latitud Menyimpan haba pada bahan yang
1 tertutup Injap trikuspid C yang bernilai –10.2025 dalam Antarabangsa? terbakar
terbuka format DMS? A Menghantar satelit atau kapal
Jadual 1.1 Peralatan kecemasan di dalam makmal dan kegunaannya Imbas Maya Injap sabit A 10°20Ј25ЉN What is the name of theTINGKATAN 5kweorjrakspyaacnegshdoitwunnjiunkDkaiangrdaamla1m?
terbuka B 10°20Ј25ЉS angkasa ke angkasa lepas Apakah nama ruang 5 DRaiajaghra2mm2esnhuonwjuskakatynpseejoefntihsetremrmoommeeteter.r.
Layari laman sesawang berikut C 10°12Ј09ЉN Mercury/Merkuri Capillary/Kapilari
Peralatan kecemasan Kegunaan untuk mengetahui tentang • Pengecutan ventrikel berlaku. Bab A Bumi BD D 10°12Ј09ЉS B Memberi respons segera Rajah 1? 35 36 37 38
peraturan penggunaan peralatan • Penutupan injap trikuspid dan bikuspid di 329
perlindungan diri. • Pengenduran ventrikel berlaku. 1 terhadap perubahan dan A Fume cupboard
http://www.sasbadionline.com/ antara atrium dengan ventrikel menghasilkan • Penutupan injap sabit pada aorta dan arteri Kebuk wasap
Pencuci tangan Untuk membersihkan tangan daripada qrscan/bp_spm/sa/no001 bencana cuaca
(Hand wash) kekotoran dan bahan kimia yang berbahaya bunyi ‘lub’. pulmonari menghasilkan bunyi ‘dub’.
• Injap sabit terbuka. • Injap trikuspid dan bikuspid terbuka. Alga laut Chlamydomonas sp. Spirogyra sp. Rajah 1 C Memberi maklumat tentang B BaBKbiaobliongeitcaklessealfaemtyactaanbibnieotlogi
• Keadaan ini dikenali sebagai sistol. • Keadaan ini dikenali sebagai diastol. Gambar foto 1.5 Jenis-jenis alga lokasi dan masa kepada
• Bacaan tekanan darah yang mengalir keluar • Bacaan tekanan darah yang mengalir lalu Antara titik A, B, C dan D, Bulb/Bebuli Constriction/Pencerutan
yang manakah menunjukkan C First aid chamber Diagram 2/Rajah 2
Pembilas mata dari jantung dipanggil bacaan sistolik. mengisi jantung dipanggil bacaan diastolik. kedudukan perigi? 9penduduk di Bumi
(Eye wash) Untuk membilas dan mencuci mata yang D Pusat kajian untuk mengkaji Ruang pertolongan cemas
terkena percikan bahan kimia dengan segera Bentuk What is the function of the constriction near the bulb
Kebanyakan alga mempunyai kloroplas yang mengandungi klorofil termasuk alga unisel seperti Chlamydomonas sp. keadaan sifar graviti D Laminar flow cabinet
Penyiram kecemasan Ubtdteiaannrhlgktaauegmgnikiadakmneutnueaagmmnnatgbpnitgaeisohryetsaagainhnebrkgbaaaabdnhaaanbnnyaaadkktaiamnautidaapuaaynkabnameigrakenbemepybreabiknlaaaghstaayna terhadap kesihatan manusia Kabinet aliran laminar of the thermometer? berhampiran dengan bebuli
(Safety shower) dan alga multisel seperti Spirogyra sp.. Apakah fungsi pencerutan
Rajah 3.11 Penutupan injap di dalam jantung yang menghasilkan bunyi ‘lub dub’ 4 Antara orbit berikut, yang dan pertumbuhan organisma Which of the following is assessed by rescuers when
2 termometer itu?
manakah mempunyai ketinggian 12 they talk to their victim? A To increase mercury inside
Kloroplas Nukleus Antara orbit berikut, yang Apakah yang diperiksa penyelamat semasa the sensitivity of the
Sitoplasma orbit yang sama dengan Orbit manakah mempunyai ketinggian oleh
Jadual 3.4 Kategori tekanan darah bagi orang dewasa the capillary towards heat
Geosegerak? Untuk meningkatkan sensitiviti
Flagelum A Orbit Geopegun orbit yang sama atau lebih bercakap dengan mangsa? Victim’s breathing merkuri di dalam
B Orbit Tinggi Bumi daripada 35 780 km? A Victim’s response Pernafasan mangsa
Kategori tekanan darah Tekanan sistolik (mmHg) Tekanan diastolik (mmHg) C Orbit Rendah Bumi B Victim’s voice kapilari terhadap haba
D Orbit Sederhana Bumi Suara mangsa To slow adfotwernrethmeomvionvgetmheentht eorfmmoemrceuterryftroowmatrhdes
Optimum Kurang daripada 120 Kurang daripada 80 Vakuol A Orbit Rendah Bumi (HEO) Respons mangsa D B the bulb
Normal 120 – 129 80 – 84
Berisiko 130 – 139 85 – 89 Mitokondria B Orbit Sederhana Bumi (MEO) C Victim’s pulse
Tekanan darah tinggi peringkat 1 140 – 159 90 – 99 Dinding sel C Orbit Tinggi Bumi (HEO) Denyutan nadi mangsa
Tekanan darah tinggi peringkat 2 160 – 179 100 – 109 C pUsTeaonltetiruepeknadtsum’tsceeerblamtohmdoeybmsaeettkneasrnitdiipvaeimtrygbeoilrfadtkaharenipmamederacrkuburayrdiaiknnespibdeeesbatukhileti
Tekanan darah tinggi peringkat 3 180 dan ke atas 110 dan ke atas Membran sel Nukleus 5 Berapakah bilangan satelit GPS D Orbit Geopegun (GEO) 3 What is the purpose of applying compression to the
Kloroplas victim’s chest during CPR?
29 yang minimum dapat dilihat dari Apakah tujuan menekan
Bebenang Vakuol dada mangsa sewaktu cUanptiullkarmy etnouwraurndksahneastensitiviti merkuri di dalam
sitoplasma satu lokasi di permukaan Bumi?
A1 melakukan CPR?
B3 A FMiellnsgtihseikvainctpimep’asrluunmgasnwgsitahdaeinr gan udara
Rajah 1.7 Alga unisel dan multisel C4 B FMoerncoeslatkheudaairraoukteloufatrhdeavriicptiemp’asrulungs D kapilari terhadap haba towards
191 D 24 To quicken the movement of mercury from the
the bulb after removing the thermometer
Gambar foto 1.1 Tempat
tangan di singki makmal pencuci Gambar foto 1.2 Pembilas mata C Forces the blood into the victim’s heart pUkeantitbeuenkbt’uslmibeosmedlypeepracsepteartkmaonmetpeerrgdeiraamkbainl merkuri
Menolak darah ke dalam jantung mangsa daripada
Gambar foto 1.3 Penyiram dan
pembilas mata FMoerncoeslatkhedabrlaohodkeoluutarofdtahrei victim’s heart
D jantung mangsa badan pesakit

1 13 REVISI MASTERCLASS SPM SAINS TG5-B01-INA F.indd 191 12/7/20 4:01 PM 12/7/20 4:10 PM 331
12/7/20 3:50 PM 21 MASTERCLASS SPM SAINS TG5-B09-INA F.indd 329
03 REVISI MASTERCLASS 2021 SAINS TG4-BAB 3_INA 1F.indd 29

01 REVISI MASTERCLASS 2021 SAINS TG4-BAB 1 - INA F.indd 1 12/7/20 4:11 PM

12/7/20 3:47 PM 22 REVISI MASTERCLASS 2021 SAINS SPM-KM-INA F.indd 331

SASBADI SDN. BHD. 198501006847 (139288–X) MC21SSASAMPEL
ISBN 978-983-77-2123-4
(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178 (1022660-T))
Semenanjung Malaysia : RM33.90
Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1, Sabah & Sarawak : RM35.90
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Ibadah Azan dan Iqamah
Next Book
Brochure 2019