The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Harga: RM9.90 (WM), RM10.90 (EM)

• 100% Pendekatan Grafik dan Diagramatik
• Halaman Berwarna
• Saiz sederhana
• Padat dan Efektif
• Memenuhi Kehendak SPM Terkini
• Bonus - Info Ekstra, Wow Kuiz, Pautan Pantas

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2021-04-21 22:00:50

Wow Grafik Kendiri SPM Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 KSSM

Harga: RM9.90 (WM), RM10.90 (EM)

• 100% Pendekatan Grafik dan Diagramatik
• Halaman Berwarna
• Saiz sederhana
• Padat dan Efektif
• Memenuhi Kehendak SPM Terkini
• Bonus - Info Ekstra, Wow Kuiz, Pautan Pantas

Keywords: SPM2021,guidebook,Sasbadi

RA“EanxndWDagamsiSmaa”en!jbiigelbiDlkuamiyaMIennggahtaaSnAdSaBApDiI

GKRenAdFirIKi SPMRujBuekragnraEfifekk&tifD,iagramatik

Prinsip Peraka4una5n&Tingkatan
Item Setiap Komponen Penyata 2Bab
Format Akaun 7Bab Catatan Kontra 2Bab Kedudukan Kewangan
Pengeluaran (Bentuk ‘T’) PKelansgifienkaslai n
Perakaunan Kos Klasifikasi Buku Teks: MS 42 – 43 KAekpaaudnadan
Akaun dan Perasakmauanaann
Persamaan Perakaunan
Perakaunan
Pengguna Penyata 1Bab Buku Teks: MS 55 – 58 Aset
t Aset merupakan harta yang dimiliki oleh perniagaan untuk menjalankan perniagaan.
Etika Profesion Perakaunan Bab 1Kewangan Pengenalan Buku Teks: MS 243 Kesan Catatan Kontra Terhadap Aset, Liabiliti, dan Ekuiti t 5FSEJSJ EBSJQBEB aset semasa EBO aset bukan semasa.
dan Badan Perakaunan kepada
Pengenalan Perakaunan t ,FTBO DBUBUBO LPOUSB UFSIBEBQ BLBVO BTFU EBO BLBVO FLVJUJ QFNJMJL EBQBU EJMJIBU Aset Semasa
Buku Teks: MS 8 – 9 NFMBMVJ QFOZFEJBBO Penyata Kedudukan Kewangan. t )BSUB ZBOH mudah ditukar EBMBN bentuk tunai EBMBN
kepada Buku Teks: MS 18 – 20 Nama Perniagaan Tidak tahan lama
Akaun Pengeluaran bagi tahun berakhir … t $POUPI KBOHLB NBTB QFOEFL Tahap kecairan tinggi
Perakaunan
Pengguna Penyata Kewangan dan Kepentingannya 5VOBJ EJ CBOL
Kos bahan langsung Kos pengeluaran Z Penyata Kedudukan Kewangan pada 30 Jun 20X0

Inventori awal bahan langsung x RM RM RM

Kod Etika Akauntan Profesional Pemilik Membolehkan pemilik Belian bahan langsung x Aset Bukan Semasa
perniagaan mengetahui prestasi ,FOEFSBBO

Tidak boleh berkompromi atau bersikap Pihak perniagaan Tolak: 4VTVU OJMBJ UFSLVNQVM
berat sebelah serta tidak terpengaruh oleh pengurusan
mana-mana pihak yang berkepentingan Menjadi rujukan semasa (–) Pulangan belian bahan langsung (x) Tingkatan 5Susut nilai terkumpul BANK MAJU
mengawal dan x Tingkatan 4NFOHVSBOHLBO BTFU
Objektiviti merancang aktiviti (+) Angkutan masuk bahan langsung x Jumlah kos pengeluaran yang Tingkatan 4CVLBO TFNBTB BTFU
BelanjaAsetTunai
perniagaan Duti atas belian bahan langsung x diperoleh dalam Akaun prabayar Semasa EJ UBOHBO
Pengeluaran akan dipindahkan B2ab
ke Akaun Perdagangan Akaun belum )BTJM CFMVN
B2ab terima terima
Pengguna x Aset Semasa
dalaman "LBVO CFMVN UFSJNB
Kos bahan langsung digunakan x Peruntukan hutang Tolak: 1FSVOUVLBO IVUBOH SBHV
Kos buruh langsung ragu NFOHVSBOHLBO

BLBVO CFMVN UFSJNB
Kerahsiaan Sifat profesional Upah buruh langsung x BTFU

Belanja langsung
Tidak boleh mendedahkan Mematuhi undang-undang Mengetahui keberuntungan Inventori Invois
sebarang maklumat yang dan peraturan berkaitan perniagaan, kestabilan
diperoleh kepada serta mengelakkan segala Tingkatan 4 Pekerja operasi perniagaan serta Paten/Hak cipta/Royalti x Ekuiti Pemilik
mana-mana pihak yang tindakan yang menjejaskan .PEBM
tidak berkaitan Kod Etika profesion keupayaan perniagaan Kos prima x Ambilan NFOHVSBOHLBO Tolak: "NCJMBO
Akauntan Kos overhed NPEBM FLVJUJ QFNJMJL


Profesional membayar gaji dan Aset Bukan Semasa
PB1aPebenngygautnaa Alat tulis kilang x t )BSUB tahan lama ZBOH EJCFMJ VOUVL NFNCBOUV
Kewangan menawarkan faedah
Belanja am kilang x menjalankan perniagaan Bersifat tahan lama
sampingan
Susut nilai mesin dan jentera x ,FOEFSBBO Digunakan melebihi
satu tahun kewangan
Gaji pengurus kilang x
Tahap kecairan rendah
Belanja pembaikan kilang x Tujuan Akaun Pengeluaran ialah tB 7a4bFDBSB SJOHLBTOZB

Insurans/Kadar bayaran/Sewa kilang x untuk mengira semua kos yang MAKMUR SDN BHD
Kompetensi Integriti Membolehkan pihak bank Belanja alat-alat kecil x x terlibat dalam proses Catatan Kontra Pengelasan Kesan ,FTBO KJLB DBUBUBO LPOUSB
Profesional, berkemahiran mempertimbangkan x pengeluaran sesuatu barang Nilai aset bukan TIDAK DIBUAT
dan mampu memberi Bersikap jujur dan telus kelulusan permohonan semasa akan
perkhidmatan terbaik dalam hubungan Pihak bank pinjaman bank Susut nilai Akaun Aset berkurang r /JMBJ CVLV BTFU CFSLFOBBO BLBO terlebih nyata Premis Jentera
kepada pelanggan profesional dengan Nilai akaun belum Mesin Alatan pejabat
pihak lain Pembekal Digunakan untuk menilai (+) Kerja dalam proses awal x terkumpul aset terima akan r "LBVO CFMVN UFSJNB BLBO terlebih nyata Aset Bukan
Badan Perakaunan Agensi keupayaan dan kecekapan berkurang Semasa
kerajaan perniagaan dalam x
Pemegang pengurusan hutang
saham (–) Kerja dalam proses akhir (x) Peruntukan Akaun Aset
Digunakan untuk tujuan hutang ragu
Pengguna 6 semakan dan percukaian xx xx
luaran
Mengetahui kemampuan Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir … Ambilan Akaun Ekuiti Nilai modal akan
dan prestasi kewangan Pemilik berkurang r .PEBM BLIJS BLBO terlebih nyata
perniagaan sebelum Kelengkapan
Badan Kawal Selia Badan Penggubal Piawaian Badan Profesional NF EKSTRA membuat keputusan Inventori awal barang siap x Jualan x 11
Institut Akauntan Malaysia (MIA) Lembaga Piawaian Perakaunan MICPA, ACCA, CIMA Pihak yang bertanggungjawab pelaburan Kos pengeluaran Z (–) Pulangan jualan (x) NF EKSTRA
t #FSUJOEBL TFCBHBJ pendaftar t .*$1" o NFOZFEJBLBO latihan menyediakan penyata x Jualan bersih xx
Malaysia (MASB) EBO peperiksaan kewangan ialah: (–) Inventori akhir barang siap (x)
akauntan NFOFOUVLBO t "$$" o NFNCFSJ QFOEFEBIBO (a) Pemilik perniagaan Kos jualan x ‡ ,QYHQWRUL DNKLU GDQ NRV MXDODQ BUKAN FDWDWDQ NRQWUD WHWDSL PHUXSDNDQ VHEDKDJLDQ
LFMBZBLBO NFOKBEJ BIMJ
t Menggubal EBO menerbitkan NFOHFOBJ undang-undang (b) Pekerja sendiri Untung kasar x GDULSDGD SHQJLUDDQ XQWXN PHQJKLWXQJ XQWXQJ DWDX UXJL NDVDU SHUQLDJDDQ
t #FSUBOHHVOHKBXBC QJBXBJBO QFSBLBVOBO BNBMBO QFSBLBVOBO (c) Pihak luar xx
mempromosikan QSPGFTJPO t $*." o NFMBIJSLBO akauntan xx 15
QFSBLBVOBO t Menyemak EBO memperbaiki ZBOH mahir NFOHVSVT QFSOJBHBBO
QJBXBJBO QFSBLBVOBO EJ .BMBZTJB 117 02 WOW GRAFIK KENDIRI 2021 P.AKAUN TG4-BAB 02-SY-F.indd 11 3/8/21 9:37 AM

t .FOFOUVLBO keperluan 02 WOW GRAFIK KENDIRI 2021 P.AKAUN TG4-BAB 02-SY-F.indd 15 SAMPEL 3/8/21 9:37 AM
minimum EBO garis panduan
QFOZFEJBBO MBQPSBO LFXBOHBO

16 WOW GRAFIK KENDIRI 2021 P.AKAUN TG5-B7-SY-F.indd 117 3/8/21 9:53 AM

3

01 WOW GRAFIK KENDIRI 2021 P.AKAUN TG4-BAB 01-SY-F.indd 6 3/8/21 9:36 AM SPMKMEEHMEENNDUHAIK
3/8/21 9:36 AM
01 WOW GRAFIK KENDIRI 2021 P.AKAUN TG4-BAB 01-SY-F.indd 3 TERKINI

BONUS!

KANDUNGAN

TINGKATAN 4 4BAB BUKU CATATAN PERTAMA

1BAB PENGENALAN KEPADA • Buku Catatan Pertama 23
PERAKAUNAN • Jurnal Am 24
• Perekodan Urus Niaga dalam Jurnal
• Perakaunan 1 25
Am 27
• Subbidang Perakaunan 2 • Jurnal Khas 28
• Jurnal Belian 29
• Etika Profesion Perakaunan dan Badan • Jurnal Jualan 30
• Jurnal Pulangan Belian 31
Perakaunan 3 • Jurnal Pulangan Jualan
• Jurnal Penerimaan Tunai dan Jurnal 32
• Sejarah Perakaunan dan 4 33
Perkembangannya Pembayaran Tunai 34
• Buku Tunai
• Penyata Kewangan 5 • Buku Tunai Runcit

• Pengguna Penyata Kewangan 6

• Andaian, Prinsip, dan Batasan dalam

Perakaunan 7

• Entiti Perniagaan 8

2BAB KLASIFIKASI AKAUN DAN 5BAB LEJAR
PERSAMAAN PERAKAUNAN

• Komponen Akaun Perdagangan dan Untung • Fungsi Lejar 35
Rugi dan Penyata Kedudukan Kewangan 9 • Klasifikasi Akaun-akaun 36
• Sistem Catatan Bergu 37
• Item Setiap Komponen Akaun 10 • Cara Merekodkan Urus Niaga ke
Perdagangan dan Untung Rugi 38
dalam Lejar 39
• Item Setiap Komponen Penyata 11 • Akaun Kawalan
Kedudukan Kewangan

• Persamaan Perakaunan 13

• Catatan Kontra 14 6BAB IMBANGAN DUGA

• Carta Akaun 16

3BAB DOKUMEN PERNIAGAAN • Fungsi Imbangan Duga 41
SEBAGAI SUMBER • Kekangan dalam Imbangan Duga 43
• Inventori 44
MAKLUMAT

• Dokumen Perniagaan 17 7BAB PENYATA KEWANGANSAMPEL
• Aliran Dokumen antara Pembeli dan MILIKAN TUNGGAL TANPA
18
Pembekal 19 PELARASAN
• Dokumen Sumber 21
• Diskaun 22 • Akaun Perdagangan dan Untung Rugi 45
• Dokumen Bukan Sumber
• Penyata Kedudukan Kewangan 47

(iii)

8BAB PELARASAN PADA TARIKH 2BAB REKOD TAK LENGKAP
IMBANGAN DAN PENYATA
• Pengenalan Rekod Tak Lengkap
KEWANGAN MILIKAN • Kaedah Perbandingan 76
• Kaedah Analisis 77
TUNGGAL 78

• Asas Perakaunan dan Pelarasan pada

Tarikh Imbangan 49

• Pelarasan Akaun Nominal 50 PERAKAUNAN UNTUK
KAWALAN DALAMAN
• Hutang Lapuk 54 3BAB

• Perekodan Peruntukan Hutang Ragu 55

• Hutang Lapuk Terpulih 58 • Kawalan Tunai 83
• Penyata Penyesuaian Bank 84
• Susut Nilai dan Susut Nilai Terkumpul 59 • Penyediaan Penyata Penyesuaian
85
• Perekodan Susut Nilai dan Susut Nilai Bank 87
• Belanjawan Tunai 88
Terkumpul 60 • Penerimaan dan Pembayaran Tunai 89
• Format Belanjawan Tunai
• Pelupusan Aset Bukan Semasa 61

• Penyediaan Penyata Kewangan dengan

Pelarasan 62

9BAB PEMBETULAN KESILAPAN 4BAB PERAKAUNAN UNTUK
PERKONGSIAN

• Jenis kesilapan 64 • Perniagaan Perkongsian 90

• Pembetulan Kesilapan Ketara 65 • Kandungan Seksyen 26 Akta 91
Perkongsian 1961

• Pembetulan Kesilapan Tidak Ketara 67 • Akaun Pengasingan 92

• Penyata Kewangan Selepas Pembetulan • Butiran Akaun Pengasingan 93

Kesilapan 70 • Ekuiti Pemilik dalam Perkongsian 94

• Pembubaran Perkongsian 96

TINGKATAN 5 • Merekodkan Pembubaran Pekongsian

Melalui Catatan Jurnal 97

• Merekodkan Pembubaran Pekongsian

1BAB ANALISIS NISBAH Melalui Akaun Realisasi 98
KEWANGAN UNTUK

MEMBUAT KEPUTUSAN 5BAB PERAKAUNAN UNTUK
SYARIKAT BERHAD
• Tujuan dan Jenis Nisbah Kewangan 71
MENURUT SYER
• Nisbah Keberuntungan 72

• Nisbah Kecairan dan Nisbah • Pengenalan kepada Syarikat Berhad
Kecekapan SAMPEL
73 Menurut Syer 99

• Perbandingan Prestasi antara Tempoh • Ciri-ciri dan Jenis Syarikat Berhad 100

Perakaunan 74 • Jenis Modal dan Terbitan Syer 101

• Perbandingan Prestasi antara • Merekodkan Terbitan Syer dalam 102
Perniagaan dalam Industri yang Sama 75 Jurnal Am

(iv)

• Persembahan Ekuiti Pemilik dalam 103 • Format Akaun Pendapatan dan 112
Penyata Kedudukan Kewangan 104 Perbelanjaan

• Dividen Tunai • Penyata Kedudukan Kewangan 113

• Komponen Ekuiti Pemilik Kelab dan

Persatuan 114

6BAB PERAKAUNAN UNTUK 7BAB PERAKAUNAN KOS
KELAB DAN PERSATUAN

• Kelab dan Persatuan 105 • Jenis Kos 115

• Perakaunan Kelab dan Persatuan 106 • Kos Pengeluaran 116

• Akaun Penerimaan dan Pembayaran 107 • Akaun Pengeluaran (Format ‘T’) 117

• Akaun Yuran Ahli 108 • Akaun Pengeluaran (Bentuk Penyata) 118

• Penyediaan Akaun Yuran 109 • Titik Pulang Modal 119

• Akaun Pendapatan dan Perbelanjaan 110 • Kaedah Pengiraan Titik Pulang
Modal
• Akaun Perdagangan Kelab dan 120
Persatuan
111 • Graf Titik Pulang Modal 121

(v) SAMPEL

Perakaunan 1Bab

Pengenalan
kepada
Perakaunan

Buku Teks: MS 2 – 4

Perbezaan antara Simpan Kira dengan Perakaunan

Simpan Kira Perakaunan

Meliputi skop yang lebih kecil, iaitu hanya melibatkan Meliputi skop yang lebih luas berbanding dengan

peringkat awal proses perakaunan simpan kira

Melibatkan proses yang lebih sedikit, iaitu hanya Melibatkan proses yang lebih banyak seperti
melibatkan aktiviti mengumpul, menyusun, menyimpan, mengumpul, menyusun, menyimpan, merekod, melapor
merekod dan melapor rekod perakaunan menganalisis, mentafsir dan merancang, menilai, serta
merumus rekod perakaunan

Bertujuan membolehkan akauntan melaksanakan Bertujuan membolehkan pihak tertentu membuat Tingkatan 4
proses perakaunan yang seterusnya keputusan, perbandingan, dan perancangan
perniagaan

Bab
1

Kitaran Perakaunan 1

8 Dokumen
perniagaan
Penyata
Kewangan

7 KITARAN 2
PERAKAUNAN
Catatan Buku catatan
Penutupan pertama

6 3

Imbangan Lejar
Duga

Terselaras

5 4 SAMPEL

Pelarasan Imbangan
Duga

1

Subbidang Perakaunan 1Bab

Pengenalan
kepada
Perakaunan

Buku Teks: MS 4 – 6

Subbidang Perakaunan

Perakaunan Kewangan

t Menyediakan pelaporan maklumat perakaunan dalam bentuk penyata kewangan
t 1FOZBUB LFXBOHBO UFSTFCVU BLBO EJHVOBLBO PMFI pengguna dalaman dan

pengguna luaran untuk membuat keputusan QFSOJBHBBO

Perakaunan Pengurusan

t .FMJCBULBO QSPTFT perancangan, kawalan, pembuatan keputusan dan
pengurusan TZBSJLBU TFDBSB LFTFMVSVIBOOZB

t .FOZFEJBLBO NBLMVNBU QFSOJBHBBO LFQBEB pengguna dalaman untuk
membuat keputusan UFSVUBNBOZB ZBOH CFSLBJUBO LFCFSLFTBOBO EBO
QFOBNCBICBJLBO TJTUFN LBXBMBO EBMBNBO QFSOJBHBBO

Pengauditan

t .FMJCBULBO BLUJWJUJ memeriksa EPLVNFO QFSOJBHBBO CBHJ mengesahkan SFLPE
NBLMVNBU QFSBLBVOBO BEBMBI betul dan tepat

t #FSUVKVBO VOUVL NFNBTUJLBO SFLPE QFSBLBVOBO ZBOH EJTFEJBLBO BEBMBI
mematuhi piawaian perakaunan ZBOH diterima umum

Percukaian

t Merancang IBM ZBOH CFSLBJUBO EFOHBO percukaian dan menyediakan penyata
cukai CBHJ QJIBL TZBSJLBU

t 1FOBTJIBU DVLBJ BLBO NFNCFSJLBO OBTJIBU EBMBN IBM ZBOH CFSLBJUBO QFOHVSVTBO
QFSDVLBJBO QFSOJBHBBO

Profesion Perakaunan

1FOHBOBMJTJT CBKFU Contoh Akauntan SAMPEL JURUAUDIT
1FOBTJIBU LFXBOHBO Profesion +VSVBVEJU
,FUVB QFHBXBJ LFXBOHBO Perakaunan
1FOHVSVT EBOB

2

Sejarah Perakaunan dan 1Bab
Perkembangannya
Pengenalan
kepada
Perakaunan

Buku Teks: MS 11 – 12

Sejarah Perakaunan

t 3FLPE Sistem Jawatan
perakaunan catatan bergu Kuasa
CFSNVMB EJ Piawaian
UFSBXBM EJ Itali yang Perakaunan
Babylonia EJQFSLFOBMLBO Antarabangsa
PMFI -VDB (IASC)
t $BUBUBO EJCVBU 1BDJPMJ
EBMBN CFOUVL EJUVCVILBO
tanah liat

3500 SM Abad ke-14 1973

400 SM Abad ke-17
dan 18

3FLPE QFSBLBVOBO Perakaunan kos
UFMBI EJCVBU EJ EJQFSLFOBMLBO
Mesir TFMFQBT CFSMBLV
Revolusi
NFOHHVOBLBO Perindustrian EJ
papyrus (kertas) &OHMBOE
EBO calamus (pen)

Perkembangan Proses Perakaunan

Proses Perakaunan Proses Perakaunan
Secara Manual Berkomputer

t ,FSKB QFSBLBVOBO EJKBMBOLBO t ,FSKB QFSBLBVOBO EJKBMBOLBO NFMBMVJ
PMFI tenaga manusia yang penggunaan komputer EBO perisian
NFMJCBULBO QSPTFT QFSBLBVOBO teknologi maklumat yang tertentu
LF EBMBN CVLV QFSBLBVOBO
TFDBSB berperingkat t Kelebihan:
o LFSKB QFSFLPEBO dipermudahkan
t .FSVQBLBO QSPTFT o NBLMVNBU QFSBLBVOBO EBQBU EJTJNQBO
perakaunan yang merumitkan
EBO NFNFSMVLBO UFOBHB LFSKB EFOHBO selamat
yang banyak EBO masa yang – menjimatkan masa EBO tenaga
panjang o NBLMVNBU ZBOH tepat EBO sistematik
– kurang risiko LFSPTBLBO EBO LFIJMBOHBO EBUB
– pembetulan kesilapan EBQBU EJMBLVLBO

EFOHBO mudah
SAMPEL
4

Pengguna Penyata 1Bab
Kewangan
Pengenalan
kepada
Perakaunan

Buku Teks: MS 18 – 20

Pengguna Penyata Kewangan dan Kepentingannya

Pemilik Membolehkan pemilik
perniagaan mengetahui prestasi
perniagaan

Pengguna Pihak Menjadi rujukan semasa
dalaman pengurusan mengawal dan
merancang aktiviti
perniagaan

Pekerja Mengetahui keberuntungan
perniagaan, kestabilan
Pengguna operasi perniagaan serta
Penyata keupayaan perniagaan
Kewangan membayar gaji dan
menawarkan faedah
sampingan

Pengguna Pihak bank Membolehkan pihak bank
luaran mempertimbangkan
Pembekal kelulusan permohonan
NF EKSTRA pinjaman bank
Agensi
Pihak yang bertanggungjawab kerajaan Digunakan untuk menilai
menyediakan penyata Pemegang keupayaan dan kecekapan
kewangan ialah: saham perniagaan dalam
(a) Pemilik perniagaan pengurusan hutang
(b) Pekerja sendiri 6
(c) Pihak luar Digunakan untuk tujuan
semakan dan percukaian

Mengetahui kemampuan
dan prestasi kewangan
perniagaan sebelum
membuat keputusan
pelaburan
SAMPEL

Andaian, Prinsip, dan 1Bab
Batasan dalam Perakaunan
Pengenalan
Buku Teks: MS 21 – 24 kepada
Perakaunan

Andaian Perakaunan

Entiti berasingan Wang sebagai ukuran

Pemilik dan perniagaan merupakan Hanya item yang boleh dinilaikan
dua pihak yang berasingan. dalam bentuk wang direkodkan
dalam buku akaun.

Usaha berterusan Tempoh perakaunan Tingkatan 4

Perniagaan dianggap mempunyai Hayat perniagaan dibahagikan Bab
hayat yang berterusan untuk jangka kepada tempoh perakaunan yang 1
masa yang tidak terbatas. sama dan tetap untuk mengukur
prestasi perniagaan.

Prinsip Perakaunan Prinsip kos

Pengiktirafan hasil dan belanja Urus niaga direkodkan berasaskan
kos belian pada tarikh belian tersebut
Semua hasil mesti dipadankan walaupun nilai semasa telah berubah.
dengan belanja dalam sesuatu
tempoh perakaunan untuk mencari
keuntungan bagi tempoh berkenaan.

Ketekalan Imbas untuk Nyatakan prinsip
jawapan perakaunan yang berkaitan
Item perakaunan yang serupa dengan situasi yang berikut.
direkodkan dengan kaedah yang 1. Perniagaan 3 Abdul
sama pada setiap tempoh
perakaunan. menggunakan kaedah
pengiraan yang sama
Batasan Perakaunan bagi setiap tempoh
perakaunan.
Merujuk kepada kos penyediaan 2. Perniagaan Wee
maklumat mestilah tidak melebihi merekodkan belanja
nilai maklumat tersebut kepada belum bayar sebagai
pengguna penyata kewangan. belanja perniagaan.
Kos
manfaat 7

SAMPEL

Entiti Perniagaan 1Bab

Jenis Entiti Perniagaan Pengenalan
kepada
Perakaunan

Buku Teks: MS 26 – 27

Entiti Perniagaan

Milikan tunggal Perkongsian Syarikat berhad Koperasi

Ciri-ciri Entiti Perniagaan

Aspek Perbezaan Milikan Tunggal Perkongsian Syarikat Berhad Koperasi

Pemilikan Seorang pemilik 2 hingga 20 orang Sendirian berhad: Minimum - 50 orang
pekongsi 1 - 50 orang dan tiada had
Awam berhad: maksimum
Sumber modal Pemilik Para pekongsi 1 - tiada had
Anggota koperasi
Liabiliti Tidak terhad Tidak terhad Pemegang syer
Terhad
Hayat perniagaan Tidak berterusan Berterusan Terhad
Berterusan
Penubuhan Berdaftar dengan Berdaftar dengan Berterusan
Pendaftar Peniagaan Pendaftar Berdaftar dengan
di bawah Akta Perniagaan Berdaftar dengan Ketua Pendaftar
Pendaftaran di bawah Akta Suruhanjaya Koperasi di bawah
Perniagaan 1956 Perkongsian 1961 Syarikat Malaysia di Akta Koperasi 1993
bawah Akta Syarikat
Pengurusan Pemilik sendiri Pekongsi aktif 2016 Anggota Lembaga
Koperasi yang
Keuntungan Diperoleh oleh Diagihkan menurut Lembaga pengarah dilantik dalam
pemilik sendiri Ikatan Perjanjian yang dilantik dalam mesyuarat agung
Perkongsian mesyuarat agung
Diagihkan kepada
Diagihkan kepada anggota koperasi
pemegang saham dalam bentuk dividen
dalam bentuk dividen

1. Apakah maksud Imbas untuk PAUTAN SAMPEL
liabiliti yang terhad? jawapan
PANTAS
2. Nyatakan sumber
modal bagi Syarikat Tonton video mengenai
Perdana Berhad entiti perniagaan dengan
mengimbas kod QR.

8

Kaedah Perbandingan 2Bab

Rekod Tak
Lengkap

Buku Teks: MS 39 – 43

Kaedah Penentuan Pendapatan

Penentuan untung dan rugi perniagaan

Kaedah perbandingan Kaedah analisis

Kaedah Perbandingan Tingkatan 5

.FMBMVJ LBFEBI QFSCBOEJOHBO
untung bersih atau rugi bersih perniagaan dapat
ditaksirkan dengan membandingkan modal akhir dengan modal awal bagi sesuatu
tempoh perakaunan.

Rumus untuk mengira untung bersih:

Untung bersih = Modal akhir – Modal awal

3. Rumus pengiraan untung bersih jika terdapat ambilan dan tambahan modal:

Untung bersih = Modal akhir + Ambilan – Modal awal – Modal tambahan

Maklumat di bawah ini diperoleh daripada Perniagaan Jaya. Bab
t .PEBM +BOVBSJ 9 JBMBI 3. 2
t .PEBM %JTFNCFS 9 JBMBI 3.
Contoh t 1FNJMJL NFNCBXB NBTVL UVOBJ QFSJCBEJ 3. VOUVL LFHVOBBO

perniagaan
t 1FNJMJL NFOHBNCJM CBSBOH OJBHB CFSOJMBJ 3. TFUJBQ CVMBO VOUVL

kegunaan peribadi

Tentukan sama ada untung atau rugi bersih diperoleh.

Penyata Mengira Untung Rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 20X0

Modal akhir SAMPEL3. 3.
Tambah "NCJMBO 3. ¨


Tolak: Modal awal
Modal tambahan

Untung bersih77

Kaedah Analisis 2Bab

Rekod Tak
Lengkap

Buku Teks: MS 46 – 47

Maklumat yang Diperlukan untuk Menentukan Untung atau
Rugi Perniagaan

Rekod akaun belum Maklumat yang Baki tunai di tangan dan
terima dan akaun diperlukan untuk di bank pada awal dan
belum bayar akhir tahun
Menentukan
Rekod penerimaan Untung atau Rugi Rekod aset dan liabiliti
dan pembayaran
atau Buku Tunai

Analisis Buku Tunai SAMPEL

Analisis terhadap Buku Tunai

Analisis terhadap Buku Tunai membolehkan peniaga mendapat maklumat-maklumat
yang berikut:
­ belian dan jualan tunai barang niaga
­ belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai
­ penerimaan daripada akaun belum terima dan pembayaran kepada akaun belum

bayar
­ belanja seperti gaji, insurans, dan kadar bayaran
­ hasil seperti sewa diterima dan diskaun diterima
­ ambilan tunai oleh pemilik
­ pindahan tunai ke bank atau pengeluaran tunai dari bank untuk kegunaan

perniagaan
­ baki awal dan baki akhir tunai

NF EKSTRA

Kaedah analisis bertujuan untuk memperoleh butir-butir yang tertinggal seperti:
✓ Jumlah jualan
✓ Jumlah belian
✓ Belanja
✓ Hasil

78

Kaedah Analisis 2Bab

Rekod Tak
Lengkap

Buku Teks: MS 47 – 48

Analisis Jualan

+VNMBI KVBMBO +VBMBO UVOBJ +VBMBO LSFEJU

Pengiraan Jualan Kredit

t +VBMBO LSFEJU EBQBU EJIJUVOH NFMBMVJ QFOZFEJBBO "LBVO ,BXBMBO #FMVN 5FSJNB
EBO QFOZBUB NFOHJSB KVBMBO LSFEJU

t CONTOH
#VUJSBO ZBOH CFSJLVU EJBNCJM EBSJQBEB CVLV CVLV &ODJL 3BN[BO QBEB

%JTFNCFS 9

3.
#BLJ BXBM "LBVO #FMVN 5FSJNB +BOVBSJ 9

1FOFSJNBBO EBSJQBEB "LBVO #FMVN 5FSJNB
%JTLBVO EJCFSJ
1VMBOHBO KVBMBO
)VUBOH MBQVL
#BLJ BLIJS "LBVO #FMVN 5FSJNB %JTFNCFS 9Pengiraan jualan kredit Tingkatan 5
Akaun Kawalan Belum Terima

9 3. 9 3. Bab
+BO #BLJ C C %JT #BOL 2
%JT +VBMBO* %JTLBVO EJCFSJ
1VMBOHBO KVBMBO
)VUBOH MBQVL
#BLJ I C


* Angka imbangan merupakan jualan kredit
3.
Penyata Mengira Jualan Kredit

SAMPEL
#BLJ BLIJS "LBVO #FMVN 5FSJNB
Tambah 1FOFSJNBBO EBSJQBEB "LBVO #FMVN 5FSJNB
%JTLBVO EJCFSJ
1VMBOHBO KVBMBO
)VUBOH MBQVL


Tolak #BLJ BXBM "LBVO #FMVN 5FSJNB

+VBMBO LSFEJU

79

Kaedah Analisis 2Bab

PeRnegkeondaTlaank
KeLpeandgakap
Perakaunan

Buku Teks: MS 49

Analisis Belian

+VNMBI CFMJBO #FMJBO UVOBJ #FMJBO LSFEJU

Pengiraan Belian Kredit

t #FMJBO LSFEJU EBQBU EJIJUVOH NFMBMVJ QFOZFEJBBO "LBVO ,BXBMBO #FMVN #BZBS EBO
QFOZBUB NFOHJSB CFMJBO LSFEJU

t CONTOH
#VUJSBO ZBOH CFSJLVU EJBNCJM EBSJQBEB CVLV CVLV &ODJL 3BNMJ QBEB %JTFNCFS

9

3.
#BLJ BXBM "LBVO #FMVN #BZBS +BOVBSJ 9

#BZBSBO LFQBEB BLBVO CFMVN CBZBS
%JTLBVO EJUFSJNB
1VMBOHBO CFMJBO
#BLJ BLIJS BLBVO CFMVN CBZBS %JTFNCFS 9Pengiraan belian kredit
Akaun Kawalan Belum Bayar

9 3. 9 3.
%JT #BOL +BO #BLJ C C
%JTLBVO EJUFSJNB %JT #FMJBO*
1VMBOHBO CFMJBO 420
#BLJ I C

3.

* Angka imbangan merupakan belian kredit

Penyata Mengira Belian Kredit SAMPEL


#BLJ BLIJS "LBVO #FMVN #BZBS

Tambah #BZBSBO LFQBEB BLBVO CFMVN CBZBS
%JTLBVO EJUFSJNB
1VMBOHBO CFMJBO

Tolak #BLJ BXBM BLBVO CFMVN CBZBS
#FMJBO LSFEJU

80

Kaedah Analisis 2Bab

Rekod Tak
Lengkap

Buku Teks: MS 50 – 51

Analisis Belanja dengan Mengambil Kira Pelarasan

t "OBMJTJT CFMBOKB EJMBLVLBO VOUVL NFOHIJUVOH KVNMBI belanja sebenar bagi tempoh
perakaunan berkenaan.

t 3VNVT

Belanja sebenar = Belanja dibayar + Belanja belum bayar akhir – Belanja belum
bayar awal

Belanja sebenar = Belanja dibayar + Belanja prabayar awal – Belanja prabayar akhir

Analisis Belanja

t #FMBOKB TFCFOBS EBQBU EJIJUVOH NFMBMVJ QFOZFEJBBO "LBVO #FMBOKB EBO QFOZBUB
mengira belanja.

t CONTOH
Butiran yang berikut diambil daripada Perniagaan Jamali.

Gaji belum bayar pada 1 Januari 20X0 RM Tingkatan 5
Gaji belum bayar pada 31 Disember 20X0 1 000
Gaji yang telah dibayar sepanjang tahun 20X0 2 000
11 000

Pengiraan gaji sebenar Akaun Gaji Bab
2
20X0
Dis. 31 Bank RM 20X0 RM
11 000 Jan. 1 Gaji belum bayar 1 000
Gaji belum bayar Dis. 31 Untung rugi* 12 000
2 000 13 000
13 000
RM
* Gaji sebenar yang dibayar pada 20X0 11 000

Penyata Mengira Gaji 2 000
13 000
Gaji yang telah dibayar pada tahun 20X0 SAMPEL(1 000)
Tambah: Gaji belum bayar pada 31 Disember 20X0 12 000

Tolak: Gaji belum bayar pada 1 Januari 20X0
Gaji sebenar tahun 20X0

81

Kaedah Analisis 2Bab

Rekod Tak
Lengkap

Buku Teks: MS 52 – 53

Analisis Hasil dengan Mengambil Kira Pelarasan

t "OBMJTJT IBTJM EJMBLVLBO VOUVL NFOHIJUVOH KVNMBI hasil sebenar bagi tempoh
perakaunan berkenaan.

t 3VNVT

)BTJM TFCFOBS )BTJM EJUFSJNB )BTJM CFMVN UFSQFSPMFI BXBM o )BTJM CFMVN
terperoleh akhir

)BTJM TFCFOBS )BTJM EJUFSJNB )BTJM CFMVN UFSJNB BLIJS o )BTJM CFMVN UFSJNB BXBM

Analisis Hasil

t )BTJM TFCFOBS EBQBU EJIJUVOH NFMBMVJ QFOZFEJBBO "LBVO )BTJM EBO QFOZBUB
mengira hasil.

t CONTOH
#VUJSBO ZBOH CFSJLVU EJBNCJM EBSJQBEB 1FSOJBHBBO "[MJ

Komisen belum terperoleh pada 1 Januari 20X0 RM
Komisen belum terperoleh pada 31 Disember 20X0 480
Komisen yang diterima sepanjang tahun 20X0 320
1 640

Pengiraan komisen diterima sebenar
Akaun Komisen Diterima

20X0 RM 20X0 RM
Dis. 31 Untung rugi* 1 800 Jan. 1 Komisen belum
480
Komisen belum 320 terperoleh 1 640
terperoleh 2 120 Dis. 31 Bank 2 120

* Komisen diterima sebenar yang diterima pada 20X0 RM
1 640
Penyata Mengira Komisen Diterima
480
Komisen yang diterima sepanjang tahun 20X0 SAMPEL2 120
Tambah: Komisen belum terperoleh pada 1 Januari 20X0
320
Tolak: Komisen belum terperoleh pada 31 Disember 20X0 1 800
Komisen diterima sebenar tahun 20X0

82

wnagngguanna Penyata

PFeonrgmealutaAraknau(Bnentuk ‘T’) 1 KIetdemudSu7ekCtaiaantpKaKetoawmnanpKgooannnetnraPenydaEattnaikBaaPdraonfe2PseiroankPaeu2rnaaknaunanpbnuuemaeKruromiaeinmPoea/kmsnnrkkohshbsnpHhiisleekjksleakaeaaaePadaexabea(iasbcaimbllybMsnxnlrake+1kidiauknaulnnaluxnagrahn1b()arnDeyrricdxrbh–(akuniusdaBwug7Anapgiruxaagiaep)DanhIghaaelngnr)anxtaagnmetKstn/PntileigZlavalgilPnasuSkaatoaaapukleaxk/nutjagnaeennneetpanueslRnknhaangwpsskgkgnenKgtoatausbbnaeigaosDeurtesganykinagkeabsnnuJebpurutuaiarukuehaiirguhek(ndPeapplwnjenramebwa–nuntaialJsaauga3lgkuilaiigmuinlana)wnna/gunhnaaaasam8eymbaangjna/gnananPnsaMaala2padlepllukigeanu1natngmumulaaPilkeubaebelmntgianklbnnuaredanhgkarmpaae9rugnuacnsgp:bashnnnhumurd3snxtuuahabasslsme6uauugataaxiabxanibnkuamoamraha(nijAhannxnnnmkxauettalanxlnnkMannguepigaixpha)ennxikmleobggknahkadnelxaniamkxjaeauppneunnkrxbnamlxwAncMampeergaaabgxaxeangrakarnnlalsneaeonnakaaksynaurgpnynnhgnuspiakahuasnamegiiKkogapinaluighrmngeraprasnn0angennaMaetgiu2nea…naePriakgfapanWapnrheanenpjngebgninuOegnm,eeaixradcWidjBaakM3nxgraaxnnapkea/nuagwexe8idnGtkeeeaknnnhe/iaxtusl2(iRanuxbaNgrmugTgn1txaligAgriuealTaxteba)naexunFueabxajraxadb9utlrImkkujuaKxkaot:gnaausas5iannmtdnhl:lK3enankiaeraatMvEuaeAArxuahnliNPtbnn(aMkSnixtnankxDagimeaps1g)uainxIPer‡rg8Rsrannptas GnxreeIiNm yun–re,DP2siosmQa)ptaU0eem2aestaFtYL2enumg0BeaSxaHnh1gimsSaxDbuQsssejAPuUGaaaaaiWBlkm.iunrRADllPen akaiab EKhdtUeknKoSrAinbaJuLPAilnagu pasoHktKeUDnkhgeanmePQarysNeNanurraiatuekJSlolaKgeannuapnSTnnLerllPrtLUhaaekAgrGuakUueTpeaDhrPphus klhk4kakngDaGtnaeumae-ontRBadu aQCiBBdtrgDngemsrrapaud4u uAnaQaenertlXauApankia…akBF inallnliQegtamNauPmuapaaDba0Aa inanWeRA,nnbZsBa2gTrXBNnmgla7kAtBVeesF-adKaBaSAreaeNKag S tkkPiboeBaBieObnOMlluamal Yp)asinuXEukP nOttAnln:EauHt-inaSDB abrFnBkmtMHnJayBrE F MHO05.in Oad aBDSEilkLBaA n1QSFSauunUFTAaQjHurLJdBBrBnAanJFLWhSaCP2i kBdLystB kEKUsV BgkAi4VaNeF
NOZBaeaJOLasJuUn3OerUWuB1MSWTJnFtenu JX gIJB5nPNQOC OOtn tnKQmVeGTECFHFbAZHFtvnJNSBNVMONuVeRsABgBOV eSe eLrSe kiemAFUHXNSJZ
lBkQnbuMtBrlNPaVaJJOFamVQOLuutQeOs iFtensuHIeSLU
HSWKrrNmou aFBp1BrVrTOaXka FLdhnitSeOiarKNFSlEaonum5JBDQbEasuBNHinaNkmEdgrtOWkseAiBJOatL5Faia FDahNaBae alrN aBH BVanskLaWDl$ muDnaaNkTiOLtnBiDlgueOWadk aagBsNI nBsP atQRDkKrai utCeBaOTi,aehsaa XaO InatBnrF AoNJaBn.nn2Ft Buaske TUbRUMg0blEOETPesaFuTBraksXK2QPtseFQtkUBemJUkKtIM1eF
mJak loUaVVWEbaeu Oa tCuS#L UpnPm :srsuB e mJBTL aDFtBN.ui SLyknm"ADnEFoMtQSa "aDBlOaa UeWKiBM Nk#pBVlBBVFArnHLIsnLaAmUaOFrnPZODC M)OWBaBosUSHuBCBgBsUk.DeUm VLZHUa eOntN JtBNS:J aOiBESmBVPed MBTFtrtOstoTELB1aTOuOOHE oBr,Ets iaJB PGn OtHSiiFMUbBm"aNi OClLAmlaFE J kKA4aLQM eB BSLiC eH FNFaTr-dOBkJVskPLXiBkaBtBm UODFaF nnlLMaeBVFEUOA:BOiXV CKJsaO/aIMTBBuOOtkQaCtVBBaFDSUe4UJNuEu FJn OSSd nHVMiSnDCPDS NsPJBBO0Vttn aBBBkHQBFaGBLNJo1U ae JFnLTuV baUIM nBC -BDBVlpTUPKBSnPFtVLMeVKikQOFuOJJNOuOeMBYP
eSUyLah anSOekoO J - n tVVanawINFOU dI enHaF l.arpntaaByBariJVSEnnaBMlfTyaJilaeSEeBdN,tDUk tFs SadbBEtreJBKtFKksiUepBrer aan iiOTBDQUmehCm dlpdeTeaB3BiFa(iJHMFad mKIaPMLaanadrBOLDSBSa3Qat DkBsuiyLk LdnreNgS/IuFTmKpL AnsQa8OeAhJoaFTBVOL.aadt/Bd naIbeK Otai)sbn2imiBHtfZ eQn NavdadFVuBee1Foraue- pJaMVtiiDDaOBBosrmmEanrmsaOdrQ. krlQeBXFOeJIekil9khJBaBMm nBu UOuoBe anlVa3B:AbuBaBBBaa3mnUXUNLeyJhbknV nUOniaLMBt7TpniKnhBeeng BLt aA BO aoaFaBEMOmAMmuatgJBg BkdOK TnnBBuln AuQUlmMOgQn eLg, OyeaBb p JOFet k mkPTuaUEP akketaabpa ShuQKiaSagKbw eOBMtehrgBdB nFmhpeaEeaaaklLUeTprO aaeSmOaaSaBa rldeBTor bmBl eBnwbiOlpuLkePkVEk iLsna
ra adA eiFBdOsBielPBKnmhmybkaaupagXi:y BOVnLes mkejwaokaeMennO aaOBnsia Bcadmn anEm yBrmOatKnggnaElSa Vtaedie aOHaei(gJipgeaahh .r uMtOtB4nydp n.uaet naaarOnei2ai bAnrae krnaB, n FrbPkR naaSM–hbat t hpB eaLlliL eBanMgin Znkarit4PVsamk)a Tkng Ba3ii2iBJiJdkaga paB aas UnaAu abn w i Jaiea kut b Qarun Z n k3i n B m F$aaiT 0OB i *tnnbN
ael.a HP NaN kT ei Jge"P"u t smn
JBiFturM: EPd$ar eKAMO JoaaRaBi annBML.$arHaPKre kOth-,ONMka s "AoF*nmSek ppila E$t2Qsaa Orkpa KFdfokn.pau1iF5eaBBmu0eBMabNesha B"goSad5dJnNrpbQ ia unBXIons FanoufiaeaBeudoaaL–JFeaB nOidnS0lkaanrfnkB MoNleLneHNnIilUaed aa5VbnEkaaBn VPhlnIpraCtnO8snEFmsOCaBSslt3hs2atFnEBiVOaiaaO Biai/PrJiReiohSab8gOkTnZbnMkanJAalsJok/ g F-kbhMnaen2IQaaQd,euaEr1FkFujarAfapBnJuruiekOBSnlteCtbdnOUELyPko9iaj CaJidtPBuFuaB:seaPtm3AntOErHetinnnj6reAogi ,BviuiBalndgpgfrCIoaKABikerksgtBtIaaOMrlasMiiabnaOaodhakniup omuBAeasnmaantnritnnrinfioaeasankaildlakefrdedntaepabnareMpaatsnteslSanaeikuineouinasfmmgpnantbaeitaeneryrutpngaraushagrtnhuionekgoirflaaeaulmpenksBnhikeudobaknaneunjnreaTksegjlaaek-ssiugt:kanaManldaSna8n–gTingkatan 4 GKRenAdFirIKi

SPM

9 1Bab Matematik
B1ab Mathematics
PekerPapekanadguaennaanlan

Sains Science

Tingkatan 4 Fizik Physics

Tingkatan 5 WG21SPASAMPEL Kimia Chemistry

Biologi Biology

Sejarah

Tingkatan 4 Pendidikan Islam

Pendidikan Moral

Mesin ASseemt aBsuakan MAKMUR SDTN aBHhDsaDaptiugkButeeancrhaasukiirfnaaantnktemrawehenaalednnbaglihaahnmi a

Jentera Prinsip Perakaunan

Kelengkapan Alatan pejabat

02 WOW GRAFIK KENDIRI 2021 P.AKAUN TG4-BAB 02-SY-F.indd 11 11 Ekonomi

3/8/21 9:37 AM ISBN 978-983-77-24-49-5

SASBADI SDN. BHD. 198501006847

(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178)
Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version