The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Harga: RM5.90 (WM), RM6.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan
- Soalan Berdasarkan Format Peperiksaan Terkini
- Penerapan KBAT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2021-04-27 21:00:49

Gerak Gempur PdPR PT3 Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 2

Harga: RM5.90 (WM), RM6.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan
- Soalan Berdasarkan Format Peperiksaan Terkini
- Penerapan KBAT

Keywords: sasbadi,workbook,PT32021

PT3
Reka Bentuk 2TINGKATAN
dan Teknologi

Norazuan Rozali [71]
Alias Mustapha

Pelbagai Bentuk dan Aras Soalan PT3 Terkini SAMPEL
Penerapan KBAT

KANDUNGAN

Format Instrumen PT3 Mulai Tahun 2019 Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi (iv)

11GGEEMRPAUKR Penyelesaian Masalah Secara Inventif 1 – 14

1.1 Pengenalpastian Masalah
1.2 Analisis Fungsi
1.3 Percanggahan Fizikal

GGEEMRPAUKR Aplikasi Teknologi 15 – 74

2

2.1 Teknologi Pembuatan
2.2 Reka Bentuk Mekanikal
2.3 Reka Bentuk Elektrik
2.4 Reka Bentuk Elektronik
2.5 Reka Bentuk Akuaponik
2.6 Reka Bentuk Makanan

JAWAPAN 1–8

(iii) SAMPEL

FORMAT INSTRUMEN PT3 MULAI TAHUN 2019
MATA PELAJARAN REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (71)

BIL. PERKARA KETERANGAN
1 Jenis Instrumen
2 Jenis Item Ujian Bertulis Kerja Kursus (Sekolah)
Amali/Projek
3 Bilangan Soalan • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
4 Jumlah Markah • Objektif Pelbagai Bentuk (OPB) Satu amali/Projek
• Subjektif Respons Terbuka 100 markah
SAMPEL5 Wajaran • Subjektif Respons Terhad 30%
6 Tempoh Ujian • Subjektif Berstruktur Tingkatan 3
7 Konstruk
(iv) Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Rubrik Penskoran
8 Kaedah Penskoran 15 soalan OAP 20 soalan OPB 3 soalan subjektif

15 markah 55 markah 30 markah

Jumlah: 100 markah

70%

2 jam

• Mengingati • Menganalisis
• Memahami • Menilai
• Mengaplikasi • Mencipta

• Analitik
• Holistik

GGEEMRPAUKR Penyelesaian Masalah Secara Inventif

1

1.1 Pengenalpastian Masalah Apakah X?
A Menilai situasi
BAHAGIAN A B Proses penambahbaikan
C Membuat pilihan
1 Antara yang berikut, pilih definisi yang betul D Melaksanakan pilihan
bagi masalah inventif.
A Masalah yang mempunyai kesan sampingan 5 Apakah yang dimaksudkan dengan TRIZ?
B Masalah yang sukar untuk diselesaikan A Analisis penyelesaian masalah yang
C Masalah yang berkait dengan aspek rumit
kehidupan B Kaedah penyelesaian masalah yang
D Masalah yang memerlukan penambahbaikan pantas
C Kaedah penyelesaian masalah yang
2 Proses penyelesaian masalah bukan inventif melibatkan pereka bentuk
ialah... D Kaedah penyelesaian masalah secara
A proses penyelesaian masalah biasa dalam sistematik berdasarkan logik data
kehidupan
B masalah yang sukar untuk diselesaikan 6 Fasa penyelesaian masalah inventif terbahagi
C penyelesaian masalah menggunakan kepada…
pemikiran kritis A tiga fasa
D kemampuan dalam menyelesaikan masalah B empat fasa
C lima fasa
3 Antara situasi yang berikut, manakah D enam fasa
merujuk kepada masalah bukan inventif?
A Pisau pemotong ayam yang tumpul 7 Langkah terakhir dalam proses kerja
B Balang kuih yang tidak kedap udara penyelesaian masalah bukan inventif
C Periuk memasak tanpa pemegang ialah…
D Meja belajar berkaki kayu A menilai penyelesaian masalah
B menyenaraikan pilihan
4 Rajah di bawah menunjukkan proses kerja C membuat pilihan
bagi masalah bukan inventif. D mengenal pasti masalah

Alatan tidak berfungsi dengan baik 8 Pernyataan di bawah ini adalah tentang fasa
dalam penyelesaian masalah inventif.
Masalah dikenal pasti
Dua kaedah penyelesaian diperkenalkan
X untuk menyelesaikan masalah inventif

Alatan dapat digunakan semula Apakah fasa tersebut?
A Fasa analisis punca masalah
Tiada kesan sampingan B Fasa model masalah
C Fasa kaedah penyelesaian
D Model penyelesaian
SAMPEL
1

GGEEMRPAUKR Aplikasi Teknologi

2

2.1 Teknologi Pembuatan 4 Nyatakan pernyataan yang benar tentang
proses pembuatan produk.
BAHAGIAN A A Proses pembuatan yang mengambil
kira kemahiran individu dan kos yang
1 Definisi yang tepat bagi teknologi pembuatan dikeluarkan
produk ialah… B Perbandingan antara produk yang
A pembuatan produk menggunakan dihasilkan menggunakan kaedah
teknologi moden konvensional dan keadah moden
B pembuatan produk yang berskala besar C Pembuatan produk yang menepati cita
C perekaan dan pembuatan produk rasa dan keperluan pengguna
menggunakan teknologi terbaharu D Kaedah dan teknik tentang sumber tenaga
D menghasilkan produk menggunakan kerja, mesin dan bahan yang diubah untuk
tangan atau mesin menghasilkan produk siap

2 Antara yang berikut, yang manakah 5 Rajah di bawah ini menunjukkan carta alir
pernyataan yang benar tentang teknologi dalam proses pembuatan.
pembuatan produk menggunakan kaedah
konvensional? Perancangan
I Menggunakan teknologi asas
II Alatan dikendalikan dengan menggunakan Kaji selidik
tangan
III Produk yang terhasil dalam kuantiti yang X
banyak
IV Sesebuah produk dapat dihasilkan dalam Mock-up Model
tempoh yang singkat
A I dan II Penilaian/Pengujian
B I dan III
C II dan III Pembinaan Produk
D III dan IV

3 Antara yang berikut, yang manakah bukan Kaedah konvensional Kaedah Moden
ciri pembuatan produk menggunakan kaedah
moden? Berdasarkan rajah tersebut, apakah proses
A Menjimatkan masa yang berlabel X?
B Penggunaan bahan adalah lebih efisien A Lakaran/lukisan
C Dapat memenuhi permintaan pengguna B Perancangan
dengan lebih cepat C Perekaan bentuk
D Kemahiran dan kreativiti individu sangat D Persembahan produk
diutamakan SAMPEL

15

JAWAPAN

Gerak Gempur 1: Penyelesaian Masalah Secara Bahagian C
Inventif 1 (a) 3 → 5 → 1 → 2 → 4
(b) Individu perlu berhadapan dengan sesuatu masalah
1.1 Pengenalpastian Masalah bagi menghadapi masalah tersebut. Individu perlu
menyenaraikan pelbagai pilihan yang ada untuk
Bahagian A menyelesaikan masalah yang dihadapi. Daripada pelbagai
pilihan yang ada, individu perlu membuat pilihan yang
1A 2A 3A 4B 5D sesuai dengan masalah bagi menyelesaikan masalah.
9D 10 C Setelah membuat pilihan untuk melihat keberkesanannya.
6B 7A 8C Setelah pilihan dilaksanakan, individu perlu membuat
penilaian terhadap pilihan yang dilakukan sama ada
Bahagian B berjaya atau sebaliknya.
1✓

– 1.2 Analisis Fungsi

Bahagian A

2B 1A 2C 3A 4C 5A
8D 9D 10 D
6A 7D

A Bahagian B
1
3 B→A→C ✓
4 2. Menyenaraikan pilihan untuk menyelesaikan masalah


3. Membuat pilihan

5. Menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau –
tidak


5 A: Masalah khusus 2 Muka meja
B: Model masalah Kaki meja Kaki meja/Muka meja
C: Penyelesaian umum Skru Kaki meja
D: Penyelesaian khusus Lantai

6B

C 3

A

D

7
Dikesan melalui proses kerja yang dikenal pasti. Analisis
menjelaskan fungsi setiap bahagian produk. Analisis
dilakukan sehingga punca masalah dikenal pasti.

Terdiri daripada kaedah pemisahan ruang dan kaedah 4
pemisahan masa. Sains dan fizik

Pemilihan prinsip inventif sama ada daripada kaedah Sains dan fizik
pemisahan ruang atau masa. Memilih atau menggabungkan
beberapa prinsip inventif bagi menyelesaikan masalah. Sifat asas objek

Semula jadi

5 (a) Mengenal pasti masalah pada model fungsi
(b) Mengenal pasti masalah pada komponen yang terlibat

6 (a) Skru kaki meja longgar
(b) Skru muka meja longgar
8 Kaedah pemisahan ruang SAMPEL
Kaedah pemisahan masa

9 (a) Berat – ringan
(b) Besar – kecil
(c) Tinggi – rendah

© Sasbadi Sdn. Bhd. 198501006847 1 GERAK GEMPUR PdPR PT3 Reka Bentuk dan Teknologi Ting. 2

DSMiemegsieltriikai GERAK GEMPUR PdPR PT3

• Jawapan Lengkap GERAK GEMPUR PdPR PT3 Reka Bentuk dan Teknologi TINGKATAN 2
• Kualiti Diyakini

Siri Gerak Gempur PdPR PT3 ini diterbitkan mengikut topik dan aspek peperiksaan
berdasarkan format Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) terkini yang menggantikan format
pentaksiran yang diguna pakai sebelum ini. Format baharu ini merangkum Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam Tingkatan 1, Tingkatan 2, dan
Tingkatan 3. Sehubungan dengan itu, siri Gerak Gempur PdPR PT3 ini diterbitkan khusus
untuk membantu murid membuat persediaan awal dan sewajarnya bagi memahami format
soalan, standard soalan, keperluan soalan PT3, serta melakukan latih tubi sebelum
menghadapi PT3 yang sebenarnya.
Setiap soalan dalam buku ini diolah dengan merujuk kepada Format Instrumen PT3 dan
Kertas PT3 terkini yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) serta guru-guru pakar
peringkat PT3. Setiap topik buku ini memuatkan soalan yang mengikut format, standard
soalan, standard jawapan, serta liputan kandungan yang memenuhi keperluan terkini.

Kertas Reka Bentuk dan Teknologi (71)
Bahagian A: 15 Soalan OAP
Bahagian B: 20 Soalan OPB
Bahagian C: 3 Soalan subjektif

FORMAT INSTRUMEN PT3 REKA BENTUK dan TEKNOLOGI MULAI TAHUN 2019

BIL. PERKARA KETERANGAN
1 Jenis Instrumen
2 Jenis Item Ujian Bertulis

3 Bilangan Soalan • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
• Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
Jumlah Markah • Subjektif Respons Terbuka
• Subjektif Respons Terhad
• Subjektif Berstruktur

Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C:
15 soalan OAP 20 soalan OPB 3 soalan subjektif
30 markah
15 markah 55 markah

100 markah

GG21PRB2SAMPEL
Sasbadi Group ISBN 978-983-77-23-89-4 SASBADI

9 789837 723894
Semenanjung Malaysia : RM5.90
Sabah & Sarawak : RM6.50


Click to View FlipBook Version