The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Harga: RM5.90 (WM), RM6.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan
- Soalan Berdasarkan Format Pentaksiran SPM Mulai 2021
- Penerapan KBAT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2021-04-28 04:46:32

Gerak Gempur PdPR SPM Pendidikan Moral Tingkatan 4 (Format Mulai 2021)

Harga: RM5.90 (WM), RM6.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan
- Soalan Berdasarkan Format Pentaksiran SPM Mulai 2021
- Penerapan KBAT

Keywords: sasbadi,workbook,SPM2021

Pendidikan SPM
Moral 4TINGKATAN

[1225] S ANAM BPEL ERFDOARSMARAKTAN
PENTAKSIRAN
Tee Bee Yuan
SPM
Pelbagai Bentuk LE
Soalan SPM Terkini 2021

Penerapan KBAT MBAGDAAPRIEPPAEDARIKSA

KANDUNGAN

Format Instrumen Peperiksaan SPM Mulai 71GGEEMRPAUKR

Tahun 2021 Mata Pelajaran Berperikemanusiaan
Membentuk Masyarakat
Pendidikan Moral (1225) (iv) Sejahtera

31 – 35

BIDANG 5 Insan Bermoral

11GGEEMRPAUKR BIDANG 7 Moral dan Kenegaraan

Norma Masyarakat 1–5 GGEEMRPAUKR
Pemangkin Kesejahteraan
8
Hak dan Tanggungjawab 36 – 41
Warganegara
GGEEMRPAUKR
Peribadi Mulia Hiasan Diri 6 – 10
2
GGEEMRPAUKR
Perpaduan Masyarakat Asas
9
GGEEMRPAUKR Kemakmuran Negara 42 – 46

3 Prinsip Keadilan dan
Keperihatinan dalam
Membuat Keputusan 11 – 15 GGEEMRPAUKR

GGEEMRPAUKR 10 Pengurusan Perbelanjaan 47 – 50
secara Beretika
4
Penggunaan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi 16 – 20 GGEEMRPAUKR
secara Beretika
11
Keunikan Rakyat Malaysia 51 – 54

BIDANG 6 Jati Diri Moral

GGEEMRPAUKR 112GGEEMRPAUKR
Mantap Integriti Mantaplah SAMPEL Kedaulatan Negara
5 Tanggungjawab Bersama
Jati Diri 21 – 25 55 – 58

61GGEEMRPAUKR Keluarga Berintegriti 26 – 30 JAWAPAN 1 – 16
Keluarga Disegani

(iii)

FORMAT INSTRUMEN SPM MULAI
TAHUN 2021 MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN MORAL (1225)

BIL PERKARA KETERANGAN
1 Jenis Instrumen
2 Jenis Item Ujian Bertulis
3 Bilangan Soalan
• Subjektif Respons Terhad
4 Jumlah Markah • Subjektif Respons Terbuka
5 Tempoh ujian • Subjektif Berstruktur
6 Konstruk
Bahagian A (50 markah)
7 Cakupan Konteks 5 Soalan (Jawab semua soalan)
8 Aras Kesukaran
9 Kaedah Penskoran Bahagian B (10 markah)
2 Soalan (Jawab 1 soalan)

Bahagian C (40 markah)
2 Soalan (Jawab semua soalan)

100 markah

2 jam 30 minit

• Mengingat
• Memahami
• Mengaplikasi
• Menganalisis
• Menilai
• Mencipta

Standard kandungan dan standard pembelajaran dalam Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM (Tingkatan
4 dan 5)

Rendah: Sederhana: Tinggi
5: 3: 2

• Analitik
• Holistik
SAMPEL
(iv)

GGEEMRPAUKR BIDANG 5: Insan Bermoral

1 Norma Masyarakat Pemangkin
Kesejahteraan

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Gambar di bawah ini adalah berkaitan dengan amalan norma masyarakat dalam kalangan rakyat yang
berbilang kaum di Malaysia.

(a) Apakah kebaikan rakyat Malaysia mengamalkan norma masyarakat seperti yang ditunjukkan
dalam gambar di atas? TP3 SP5.1.3

i.

ii.

iii.
[3 markah]

(b) Apakah perasaan anda sekiranya setiap rakyat Malaysia mengamalkan norma masyarakat tersebut
dalam kehidupan? Jelaskan alasan anda. SP5.1.5 KBAT
SAMPEL
(c) Nyatakan dua nilai universal yang diamalkan oleh rakyat Malaysia. [3 markah]
i. [2 markah]
ii.

1

(d) Berikan dua contoh norma masyarakat yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia. TP2
i.
ii.
[2 markah]

2 Gambar yang berikut menunjukkan suasana di meja makan bagi keluarga Thomas.

(a) Wajarkah perubahan norma masyarakat tersebut? Berikan alasan anda. SP5.1.4 KBAT

[3 markah]
(b) Terangkan dua nilai yang harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga ketika makan. TP2

i.
ii.

[4 markah]
(c) Nyatakan cara-cara ibu bapa dapat memastikan norma masyarakat dipraktikkan dalam kehidupan

harian. TP6
i.
ii.
iii.

[3 markah]
2
SAMPEL

3 Maklumat yang berikut berkaitan dengan notis yang diletakkan oleh pihak pengurusan kuil
Batu Caves di Selangor.

Pihak pengurusan terpaksa meletakkan notis tersebut berikutan terdapat beberapa aduan yang tidak
berpuas hati dengan kehadiran segelintir pengunjung yang tidak mengamalkan norma masyarakat
apabila memasuki rumah ibadat tersebut.
(a) Jelaskan nilai yang harus diamalkan oleh setiap pengunjung kuil.

[3 markah]
(b) Ramalkan kesan sekiranya setiap anggota masyarakat mengabaikan norma masyarakat dalam

kehidupan harian. TP4 KBAT
i.
ii.

[4 markah]
(c) Anda telah menyertai lawatan ke Kuil Batu Caves yang dianjurkan oleh Persatuan Pendidikan

Moral sekolah anda.
Jelaskan tiga contoh norma masyarakat yang harus anda patuh ketika berada di sana dan rumah
ibadat yang lain. TP2
i.
ii.
iii.

[3 markah]
3
SAMPEL

BAHAGIAN B

1 Maklumat yang berikut berkaitan norma masyarakat dalam kehidupan berjiran.

Jiran Sepakat Membawa Berkat

Ziarah-menziarahi Sertai aktiviti-
jiran tetangga aktiviti komuniti

Saling bantu- Peka dan prihatin
membantu terhadap
persekitaran

Bagaimanakah amalan norma masyarakat tersebut boleh dimanfaatkan oleh penduduk Malaysia?

Jawapan anda perlulah disokong dengan nilai-nilai universal yang dipelajari. TP6 [10 markah]

2 Maklumat yang berikut berkaitan budaya swafoto yang diamalkan dalam kehidupan harian rakyat
Malaysia.

SAMPEL
Rakyat Malaysia kini suka mengambil foto sendiri dengan menggunakan telefon bimbit dan kemudiannya
memuat naik dalam laman sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya.

Wajarkah budaya berswafoto diterima sebagai norma masyarakat pada masa kini? [10 markah]
Berikan hujah anda berdasarkan nilai-nilai universal yang dipelajari. KBAT

4

BAHAGIAN C

Maklumat yang berikut berkaitan dengan kes kecederaan yang berlaku di sebuah sekolah.

Han Ming, seorang pengawas telah dipukul oleh seorang pelajar Tingkatan 5 bernama Bob kerana
namanya telah dicatat atas kesalahan memotong barisan ketika murid-murid lain beratur untuk pulang
ke rumah. Akibatnya, Han Ming terjatuh dan mengalami kecederaan yang serius. Bob telah mengakui
kesilapannya dan memohon maaf kepada Han Ming dan keluarganya. Namun, ibu bapa Han Ming tetap
mahu mengambil tindakan mahkamah terhadap Bob.

(a) Wajarkah ibu bapa Han Ming mengambil tindakan mahkamah terhadap pelajar tersebut?
Jawapan anda hendaklah berdasarkan kepada nilai-nilai universal yang dipelajari. [10 markah]

(b) Huraikan norma masyarakat yang harus diamalkan dalam situasi tersebut. [10 markah]

5SAMPEL

GGEEMRPAUKR BIDANG 5: Insan Bermoral

2 Peribadi Mulia Hiasan Diri

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Maklumat yang berikut berkaitan dengan tingkah laku masyarakat Malaysia.

Gambar X Gambar Y

(a) Apakah perbezaan ciri berkeperibadian mulia yang terdapat dalam Gambar X dan Gambar Y? TP1

[2 markah]

(b) Andaikan anda adalah salah seorang penumpang dalam situasi X. Apakah tindakan bermoral yang
patut anda lakukan? Berikan alasan anda. TP6 KBAT

[3 markah]
(c) Penumpang dalam situasi Y telah mengamalkan nilai Hemah Tinggi. Jelaskan maksud nilai

tersebut.

[1 markah]
(d) Selain nilai Hemah Tinggi, terangkan satu nilai lain yang diamalkan oleh penumpang dalam

Gambar Y.

[2 markah]
6
SAMPEL

GGEEMRPAUKR BIDANG 5: Insan Bermoral

3 Prinsip Keadilan dan Keprihatinan
dalam Membuat Keputusan

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Maklumat yang berikut berkaitan dengan kejayaan seorang banduan.

Penjara Tak Halang Banduan Kes Bunuh Genggam Ijazah

PETALING JAYA: Adam (bukan nama sebenar) ketika disabit kesalahan membunuh pada tahun
2005, beliau adalah seorang remaja yang tidak berpendidikan tetapi penjara memang benar-benar
membuatkannya insaf akan kesilapan diri. Bagi Adam, ilmu dan pendidikan telah memberikan
harapan untuk beliau menebus kesilapannya yang lalu. Adam juga membantu banduan lain dalam
pelajaran. Adam memohon pengampunan dan membuat rayuan untuk diringankan hukuman. Beliau
berjaya mengubah dirinya ke arah kebaikan dan dapat menggenggam segulung ijazah. Adam juga
ingin membantu ibunya menjalankan perniagaan keluarga apabila dibebaskan kelak.

(a) Apakah pendapat anda tentang rayuan kes Adam? Berikan jawapan anda berdasarkan prinsip
keadilan dan prinsip keprihatinan. TP4 KBAT
i. Prinsip Keadilan:

SAMPEL [2 markah]

ii. Prinsip Keprihatinan:

[2 markah]

(b) Jelaskan dua nilai universal yang diamalkan oleh Adam.
i.

11

GGEEMRPAUKR BIDANG 5: Insan Bermoral

4 Penggunaan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi secara Beretika

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Soalan 1 berpandukan kepada maklumat yang berikut.

Hak cipta merupakan John telah merakam
suatu hak eksklusif sebuah filem terbaharu
yang diberi oleh yang ditontonnya di
undang-undang untuk sebuah pawagam dengan
tempoh masa tertentu menggunakan telefon
kepada pencipta karya pintar miliknya. John telah
untuk mengawal memuat naik rakaman
penggunaan karya tersebut di akaun Facebook
mereka. bagi menunjukkan bahawa
dialah yang terawal
menonton filem tersebut.

Maklumat 1 Maklumat 2

(a) Berdasarkan Maklumat 1, nyatakan dua karya yang layak mendapat perlindungan.

i.

ii.
[2 markah]

(b) Berdasarkan Maklumat 2, wajarkah tindakan John itu? Berikan alasan anda. KBAT

SAMPEL [3 markah]

(c) Nyatakan dua nilai universal yang harus diamalkan oleh John.

[2 markah]
(d) Sebagai pengguna yang bertanggungjawab, senaraikan dua etika penggunaan teknologi maklumat

yang patut anda amalkan. TP1
i.
ii.

[2 markah]

16

GGEEMRPAUKR BIDANG 6: Jati Diri Moral

5 Mantap Integriti Mantaplah Jati Diri

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1
Dalam satu pemeriksaan yang dilakukan, Kelvin selaku pengawas sekolah telah mendapati rakan
baiknya membawa barang larangan seperti alat permainan elektronik dan majalah hiburan ke
sekolah. Rakan baik Kelvin merayu agar barang larangan itu tidak dirampas dan berjanji tidak
akan mengulangi kesalahan itu lagi.

(a) Jika anda berada di tempat Kelvin, apakah tindakan bermoral anda? Berikan sebab anda.

[3 markah]
(b) Berdasarkan situasi di atas, apakah kepentingan pengamalan integriti individu oleh Kelvin? TP2

i.

ii.

iii.

(c) Jelaskan dua nilai yang harus diamalkan oleh Kelvin.
i.
SAMPEL [3 markah]

ii.

[4 markah]
21

GGEEMRPAUKR BIDANG 6: Jati Diri Moral

6 Keluarga Berintegriti Keluarga
Disegani

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Gambar yang berikut berkaitan Mira yang membantu ibunya menjual kuih di pasar tani pada cuti
sekolah.

(a) Senaraikan dua ciri integriti keluarga yang dimiliki oleh Mira. TP1
i.

ii.

[2 markah]
(b) Apakah kepentingan Mira membantu ibunya menjual kuih terhadap keluarganya? TP2

i.

ii. SAMPEL[4 markah]
[2 markah]
(c) Bagaimanakah Mira dapat membantu ibunya meningkatkan jualan kuih-muih? [2 markah]
i.
ii.

(d) Nyatakan dua nilai universal yang diamalkan oleh Mira.
i.
ii.

26

GGEEMRPAUKR BIDANG 6: Jati Diri Moral

7 Berperikemanusiaan Membentuk
Masyarakat Sejahtera

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Gambar yang berikut berkaitan dengan isu gelandangan.

(a) Nyatakan perlakuan berperikemanusiaan yang boleh diamalkan oleh pelbagai pihak dalam usaha
membantu golongan gelandangan. TP2
i.

ii.

[2 markah]
(b) Anda dan rakan-rakan lain telah menyertai program bantuan ikhlas golongan gelandangan yang

dianjurkan oleh Kelab Kebajikan Taman Sedaya.
Apakah kebaikan perlakuan berperikemanusiaan yang dilakukan oleh anda dan rakan-rakan? TP3
i.

ii.

[2 markah]
(c) Senaraikan nilai-nilai universal yang diamalkan oleh anda dan rakan-rakan dalam menjayakan

program bantuan ikhlas tersebut.
i.

ii.

[2 markah]

31
SAMPEL

GGEEMRPAUKR BIDANG 7: Moral dan Kenegaraan

8 Hak dan Tanggungjawab Warganegara

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Maklumat berikut berkaitan dengan Perkara 10 Perlembagaan Persekutuan.
PERKARA 10 Kebebasan Bercakap, Berhimpun, dan Berpersatuan

(1) Tertakluk kepada Fasal (2), (3), dan (4) -
(a) Semua warganegara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara
(b) Tiap-tiap warganegara berhak untuk berhimpun secara aman tanpa senjata
(c) Semua warganegara berhak untuk membentuk persatuan

(2) Parlimen boleh melalui undang-undang mengenakan -
(a) ke atas hak yang diberikan di bawah Fasal (2), (3), dan (4) dan mengenakan apa-apa
sekatan yang didapati perlu

(a) Apakah kepentingan maklumat tentang perkara tersebut dinyatakan dengan jelas dalam
Perlembagaan Persekutuan? TP2
i.

ii.

iii.

[3 markah]
(b) Nyatakan dua tanggungjawab anda sebagai warganegara berlandaskan Perlembagaan Persekutuan

tersebut. TP1
i.

ii.

[2 markah]
(c) Senaraikan dua nilai universal yang perlu diamalkan oleh anda sebagai seorang warganegara.

i.

ii.

[2 markah]
36
SAMPEL

GGEEMRPAUKR BIDANG 9: Moral dan Kenegaraan

9 Perpaduan Masyarakat Asas
Kemakmuran Negara

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Berikut adalah agensi kerajaan yang berperanan memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat yang
berbilang kaum di Malaysia.

(a) Namakan dua agensi kerajaan berdasarkan logo di atas. TP2
i.
ii.
[2 markah]

(b) Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh kerajaan dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan
masyarakat berbilang kaum. TP4
i.

ii.

[4 markah]
(c) Nyatakan dua nilai universal yang harus diamalkan oleh setiap anggota masyarakat dalam

membentuk perpaduan.
i.
ii.

[2 markah]
(d) Apakah implikasi terhadap negara jika masyarakat berbilang kaum tidak menitikberatkan perpaduan?

i.
ii.

[2 markah]

42
SAMPEL

GGEEMRPAUKR BIDANG 9: Moral dan Kenegaraan

10 Pengurusan Perbelanjaan Secara
Beretika

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Maklumat yang berikut berkaitan dengan promosi atas talian.

Mina adalah seorang kerani yang berpendapatan RM1200 sebulan. Mina tertarik dengan promosi jualan
murah beg tangan idamannya yang berharga RM500 dengan diskaun 50% secara atas talian. Mina telah
pun membeli sebuah beg tangan yang baharu pada bulan yang lepas. Mina menghadapi dilema sama
ada mahu membeli beg tangan idamannya itu atau terus melepaskan peluang jualan ulang tahun tersebut
dan terpaksa mengumpul lebih banyak wang untuk membelinya pada masa akan datang.
(a) Wajarkah Mina membeli beg tangan tersebut? Berikan sebab anda.

[3 markah]

(b) Huraikan satu nilai universal yang harus diamalkan oleh Mina.

SAMPEL
[3 markah]
(c) Setujukah anda dengan pernyataan bahawa pembelian secara atas talian boleh menjejaskan

pengurusan perbelanjaan secara beretika? Berikan pandangan anda. KBAT

[2 markah]
(d) Bagaimanakah anda dapat mengurus perbelanjaan secara beretika dalam pembelian atas talian? TP5

i.
ii.

[2 markah]

47

GGEEMRPAUKR BIDANG 7: Moral dan Kenegaraan

12 Kedaulatan Negara Tanggungjawab
Bersama

Jawab semua soalan yang berikut.

BAHAGIAN A

1 Maklumat yang berikut adalah berkaitan dengan Rukun Negara.

(a) Mengapakah prinsip Kesetiaan kepada Raja dan Negara yang termaktub dalam Rukun Negara
penting bagi setiap rakyat?
i.
ii.
[2 markah]

(b) Bagaimanakah prinsip ketiga dalam Rukun Negara menjamin kedaulatan negara? TP2
i.
ii.
[2 markah]

(c) Sejauh manakah amalan prinsip Kesopanan dan Kesusilaan dapat mewujudkan keharmonian
dalam kalangan masyarakat? Berikan jawapan anda berdasarkan dua nilai universal. KBAT
i.

ii.

[4 markah]
(d) Sebagai rakyat Malaysia, jelaskan cara anda menunjukkan kesetiaan kepada raja dan negara dalam

kehidupan harian.
i.
ii.

[2 markah]

55
SAMPEL

JAWAPAN

GERAK GEMPUR 1 (c) i. Tidak memakai kasut dalam rumah ibadat [1m]
Bahagian A ii. Tidak berbuat bising atau bermain-main di rumah
ibadat [1m]
1 (a) i. Membina masyarakat yang harmoni/Menjamin iii. Menjaga keersihan rumah ibadat [1m]
kesejahteraan hidup [1m] iv. Tidak menyentuh atau merosakkan harta benda
rumah ibadat [1m]
ii. Menjalin hubungan baik sesama kaum [1m]
iii. Melahirkan masyarakat yang beradab dan teratur [1m] Bahagian B
iv. Menjadi ukuran tingkah laku sesebuah masyarakat Soalan 1
Nilai
[1m] Hormat [1m] Toleransi [1m] Hemah Tinggi [1m] Rasional [1m]
(b) Berasa gembira/bangga [1m] Anggota masyarakat saling Kerjasama [1m] Kasih Sayang [1m]

menghormati budaya antara kaum demi keharmonian Isi/Huraian
hidup [1m] Memperkukuh perpaduan nasional [1m]
Menjamin hubungan baik antara kaum [1m] Menghargai hubungan sesama jiran dengan saling ziarah-
(c) i. Nilai Hormat [1m]
ii. Nilai Toleransi [1m] menziarahi [1m] Menyedari norma-norma masyarakat yang perlu
iii. Nilai Hemah Tinggi [1m]
iv. Nilai Rasional [1m] dipatuhi semasa berkomunikasi sesama jiran [1m] Bertolak ansur
(d) i. Menghormati orang yang lebih tua [1m]
ii. Duduk ketika makan [1m] dengan budaya dan cara hidup jiran pelbagai kaum [1m] Menerima/
iii. Mengetuk pintu sebelum masuk [1m]
iv. Beratur ketika menggunakan pengangkutan awam Menghormati adat dan cara hidup jiran [1m] Berbudi pekerti mulia

[1m] dengan saling membantu sesama jiran [1m] Berinteraksi secara
2 (a) Tidak wajar [1m] Hubungan kekeluargaan terjejas [1m]
sopan dengan jiran [1m] Berkelakuan baik semasa mengunjungi
Menjejaskan keharmonian kekeluargaan [1m] Anggota
keluarga menjadi kurang beradab [1m] Hubungan sosial jiran [1m] Bergaul mesra dengan jiran [1m] Sedar kesan kehidupan
terjejas [1m]
(b) i. Nilai Hormat [1m] – Harus menghormati adat makan berjiran iaitu dapat menjamin keharmonian hidup [1m] Tindakan

dan anggota keluarga yang lain di meja makan [1m] ziarah-menziarahi jiran merapatkan hubugan sesama jiran [1m]
ii. Nilai Hemah Tinggi [1m] – Harus berkelakuan sopan
Peka/Prihatin terhadap persekitaran dan membantu jiran yang
dan bergaul mesra dengan anggota keluarga [1m]
iii. Nilai Kesederhanaan [1m] – Anggota keluarga tidak mengalami kesusahan secara ikhlas [1m] Melakukan aktiviti

harus bersikap keterlaluan menggunakan gajet hingga komuniti bersama-sama untuk kebaikan sesama jiran [1m]
mengabaikan orang lain [1m]
(c) i. Mengamalkan norma masyarakat dalam kehidupan Berganding bahu menjayakan gotong-royong membersihkan
harian [1m]
ii. Menegur perbuatan anggota keluarga yang kampung [1m] [Maks. 10m]
mengabaikan norma masyarakat [1m]
3 (a) i. Nilai Hormat [1m] – Menghormati tempat beribadat Soalan 2
[1m] – Tidak mengabaikan amalan di tempat ibadat J1 Wajar [1m]
[1m] Nilai
ii. Nilai Kebebasan [1m] – Patuh kepada peraturan Hemah Tinggi [1m] Bertanggungjawab [1m] Kasih Sayang [1m]
semasa berada di tempat ibadat [1m] – Tidak berbuat Rasional [1m] Toleransi [1m]
bising dan berpakaian sopan [1m]
iii. Nilai Hemah Tinggi [1m] – Berkelakuan baik dan Isi/Huraian
berpakaian sopan di tempat ibadat [1m] – Menjaga
tingkah laku dan tutur kata [1m] Dapat bergaul mesra dengan rakan-rakan [1m] Menjalin hubungan
(b) i. Keharmonian dan kesejahteraan hidup masyarakat
terjejas [1m] – Berlaku perselisihan faham/pergaduhan sosial yang baik [1m] Berupaya berinteraksi dengan baik
antara kaum akibat sikap tidak menghormati amalan
ibadat kaum lain [1m] sesama rakan dan anggota keluarga [1m] Merapatkan hubungan
ii. Anggota masyarakat akan bersikap lebih
individualistik [1m] – Anggota masyarakat kekeluargaan, rakan, dan persaudaraan [1m] Dapat berkongsi
mengambil tindakan berasaskan keinginan diri tanpa
mengambil kira kepentingan orang lain 1m] kegembiraan bersama rakan dan anggota keluarga [1m] Gambar
iii. Anggota masyarakat menjadi kurang beradab [1m] –
Anggota masyarakat kurang sopan dalam pertuturan swafoto dapat dijadikan kenangan [1m] Membina masyarakat
semasa berkomunikasi dengan orang lain [1m] SAMPEL
yang harmoni [1m] Menerima dan menghormati cara hidup

pelbagai kaum [1m] Bertolak ansur dengan gambar dan maklumat

yang dimuatnaik dalam laman sosial [1m] Menyeronokkan dan

menggalakkan kreativiti [1m] [Maks. 10m]

J2 Tidak wajar [1m]
Nilai
Harga Diri [1m] Rasional [1m] Kesederhanaan [1m] Hemah Tinggi
[1m] Bertanggungjawab [1m]
Isi/Huraian
Sedar kesan memuat naik gambar ke laman sosial iaitu
membahayakan keselamatan diri [1m] Mendedahkan lokasi dan
membolehkan penjenayah melakukan kes pecah rumah atau
penculikan [1m] Swafoto terlalu membuang masa [1m] Gambar
yang tidak sopan boleh mencemarkan imej dan maruah diri [1m]

© Sasbadi Sdn. Bhd. 198501006847 1 GERAK GEMPUR PdPR SPM Pendidikan Moral Tingkatan 4

DSMiemegsieltriikai GERAK GEMPUR PdPR SPM GERAK GEMPUR PdPR SPM Pendidikan Moral TINGKATAN 4

Siri Gerak Gempur PdPR SPM ini diterbitkan mengikut topik dan aspek
peperiksaan berdasarkan Format Pentaksiran Sijil Pelajaran Malaysia
(SPM) mulai tahun 2021 yang menggantikan format yang diguna pakai
sebelum ini. Format baharu ini turut merangkum Dokumen Standard
Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam Tingkatan 4 dan Tingkatan 5.
Sehubungan dengan itu, siri Gerak Gempur PdPR SPM ini diterbitkan khusus
untuk membantu murid membuat persediaan awal dan sewajarnya bagi
memahami format soalan, standard soalan, keperluan soalan SPM, serta
melakukan latih tubi sebelum menghadapi SPM yang sebenarnya.

Setiap soalan dalam buku ini diolah dengan merujuk kepada Format
Pentaksiran SPM yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) serta
guru-guru pakar peringkat SPM. Setiap topik buku ini memuatkan soalan yang
mengikut format, standard soalan, standard jawapan, serta liputan
kandungan yang memenuhi keperluan terkini.

• Jawapan Disediakan
• Kualiti Diyakini

FORMAT INSTRUMEN SPM PENDIDIKAN MORAL MULAI TAHUN 2021

BIL. PERKARA Kertas (1225)
1 Jenis Instrumen
2 Jenis Item Ujian Bertulis
3 Bilangan Soalan
• Subjektif Respons Terhad
Jumlah Markah • Subjektif Respons Terbuka
• Subjektif Berstruktur

Bahagian A Bahagian C
50 markah 40 markah
5 Soalan 2 soalan
(Jawab semua soalan) (Jawab semua soalan)

Bahagian B:
10 markah
2 soalan
(Jawab satu soalan sahaja)
GG21SPM4SAMPEL
100 markah

SASBADI SDN. BHD. 198501006847 ISBN 978-983-77-24-05-1 SASBADI

(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178) Semenanjung Malaysia : RM5.90
Sabah & Sarawak : RM6.50
Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1,
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Tadalista 10
Next Book
2021年大会报告书