The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Harga: RM6.90 (WM), RM7.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan
- Soalan Berdasarkan Format Peperiksaan Terkini
- Penerapan KBAT

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SASBADI, 2022-05-11 21:40:50

Gerak Gempur Bitara PT3 Pendidikan Islam Tingkatan 2 KSSM

Harga: RM6.90 (WM), RM7.50 (EM)

- Siri Praktis Mengikut Topik atau Aspek Peperiksaan
- Soalan Berdasarkan Format Peperiksaan Terkini
- Penerapan KBAT

Keywords: sasbadi,pt3,workbook

PT3
2Tingkatan
Pendidikan
Islam [45]
MRaujhaamNmorailda Asyraf SAMPEL
Mohd. Khusyairi Berdasarkan

• Pelbagai Bentuk Soalan PT3 Terkini Format
• Penerapan KBAT PT3
• Soalan Klon PT3
TERKINI

FIIFssoollaarrmmmmaaMMtt uIuInnllasasittirrT2uu0amm1hee9unnn PP2TT03139PPeennddiiddiikkaann(v) –– (vi) Mungkar Dicegah 15 – 16
(v) (vi) Hidup Berkat

Allah SWT Pengurnia 1 Mencari yang Halal 17 – 18
Hidayah

Hanya Allah SWT Kekuatan dan Kekuasaan
yang Maha Esa
2 Allah SWT 19 – 20

Luasnya Kuasa 3 Ketaatan Malaikat 20 – 22
Allah SWT

Mudahnya Tajwid 4–6 Panduan daripada 23 – 24
Allah SWT

Manisnya 7–8 Solat Berjemaah 25 – 26
Persaudaraan Pengikat Hati

Mengharap Keampunan Solat Jumaat Wadah

Allah SWT 9 – 10 Kesatuan 27 – 30
SAMPEL
Kesantunan Dakwah Tayamum dengan 30 – 32
Debu Suci
Rasulullah SAW 11 – 12

Amanah terhadap 13 – 14 Rukhsah Anugerah
Harta dan Nyawa daripada Allah SWT 32 – 35

(iii)

Puasa Benteng Diri 36 – 38 Malu Perisai Iman 49 – 50

Solat Sunat Menampung Menyemai Kasih
Menuai Sayang
Kefarduan 39 – 40 51 – 52

Terbitnya Fajar 40 – 42 Muliakan Ibu Bapa
Dakwah Bahagiakan Keluarga 53 – 54

Hijrah Detik 43 – 44 Santuni Jiranmu 55 – 56
Bersejarah

Kepimpinan Rasulullah Masjid Destinasiku 57 – 58

SAW di Madinah 44 – 45

Wanita Suri Teladan JAWAPAN 1–8

Umat 45 – 48

SAMPEL (iv)

BIL. PERKARA KETERANGAN
1 Jenis Instrumen
2 Jenis Item Ujian Bertulis

3 Bilangan Soalan ● Objektif Aneka Pilihan (OAP)
● Objektif Pelbagai Bentuk
4 Jumlah Markah ● Objektif Respons Terhad dan Subjektif
5 Wajaran ● Respons Terbuka
6 Tempoh Ujian ● Soalan Subjektif
7 Konstruk
8 Kaedah Penskoran Bahagian A
20 Soalan OAP (20 markah)

Bahagian B
Bidang Al-Quran dan Hadis/Jawi:
2 soalan subjektif & objektif
(20 markah)

Bahagian C
Bidang Akidah
1 soalan subjektif & objektif
(20 markah)

Bahagian D
Bidang Fiqah
1 soalan subjektif & objektif
(20 markah)

Bahagian E
Bidang Sirah, Tamadun Islam, dan Akhlak Islamiah
1 subjektif & objektif (20 markah)

100 markah

80%

2 jam

● Mengingati
● Memahami
● Mengaplikasi

● Dikotomus
● Analitik
● Holistik
SAMPEL
(v)

BIL. PERKARA KETERANGAN

1 Jenis Instrumen Ujian Amali (Sekolah)
2 Jenis Item Tugasan Amali
3 Jumlah Markah 100 markah
4 Wajaran 20%
5 Tempoh Ujian Tingkatan 3
6 Konstruk ● Kemahiran Tilawah
● Kemahiran Amali Fardu Ain
7 Kaedah Penskoran Rubrik Penskoran

SAMPEL(vi)

AL-QURAN

Allah SWT Pengurnia Hidayah

Arahan: Jawab semua soalan.

● Ayat Bacaan: Ayat 8 ● Ayat Hafazan: Ayat 8

                               

(Surah Ali-Imran: Ayat 8)

1 (a) Ayat di atas menjelaskan kepentingan hidayah Allah SWT.
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

kekal berdoa milik-Nya taat ingkar

i. Allah SWT berkuasa memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki-Nya kerana hidayah

adalah _______________ yang mutlak.

ii. Tiada jaminan seseorang itu akan _______________ berada dalam hidayah Allah SWT.

iii. Umat Islam hendaklah sentiasa _______________ agar ditetapkan hati supaya sentiasa
berada dalam keimanan dan hidayah Allah SWT.

iv. Orang yang mendapat hidayah sentiasa _______________ pada perintah Allah SWT.
[4 markah]

(b) Apakah yang anda lakukan agar ditetapkan hati dalam hidayah?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
[2 markah]

(c) Mukmin cemerlang ialah Mukmin yang menjadikan doa sebagai amalan harian semasa senang
atau pun susah.
Sebagai murid, bagaimanakah anda membudayakan amalan berdoa dalam kehidupan?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
[4 markah]

1
SAMPEL

AL-QURAN

Hanya Allah SWT yang Maha Esa

Arahan: Jawab semua soalan.

● Ayat Bacaan: Ayat 18 ● Ayat Hafazan: Ayat 18

                                      

(Surah Ali-Imran: Ayat 18)    

1 (a) Ayat di atas menjelaskan keesaan, keagungan, dan kebijaksanaan Allah SWT.
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

mentadbir beriman disembah fasik bukti

i. Para malaikat dan orang _______________ mengakui keesaan, keagungan, dan
kebijaksanaan Allah SWT.

ii. Hanya Allah SWT Maha Berkuasa yang _______________seluruh alam ini dengan penuh
keadilan dan kebijaksanaan.

iii. Penciptaan alam semesta dan ayat-ayat al-Quran menjadi _______________ keesaan,
keagungan, dan kebijaksanaan Allah SWT.

iv. Allah SWT menegaskan bahawa Dia yang layak _______________ kerana Dia yang Maha
Esa dan memiliki keagungan.
[4 markah]

(b) Tulis semula perkataan bergaris di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

Solat berjemaah melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin
kerana melazimkan diri mengikut segala pergerakan imam dalam solat.
SAMPEL
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

[4 markah]

2

AL-QURAN

Luasnya Kuasa Allah SWT

Arahan: Jawab semua soalan.

● Ayat Bacaan: Ayat 26 – 27 ● Ayat Hafazan: Ayat 26 – 27

                                     

                                       

                                       

(Surah Ali-Imran: Ayat 26 – 27)    

1 (a) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul mengenai inti sari
ayat 26 – 27 surah Ali-Imran.

mematikan pemerintahan memuliakan menghinakan dimanfaatkan

i. Allah SWT Maha Berkuasa memberikan kuasa _______________ dan mencabutnya kepada
sesiapa sahaja yang dikehendaki-Nya.

ii. Allah SWT Maha Berkuasa _______________ seseorang atau menghinakan seseorang yang
dikehendaki-Nya tanpa halangan.

iii. Allah SWT menjadikan malam dan siang silih berganti agar _______________ oleh manusia
dengan sebaiknya.

iv. Allah SWT berkuasa menghidupkan dan _______________ makhluk-Nya dan tiada kuasa
lain yang dapat menghalang-Nya.
[4 markah]

(b) Allah SWT Maha Berkuasa memuliakan atau menghinakan seseorang yang dikehendaki-Nya.
Pada pendapat anda, bagaimanakah kehidupan orang dihinakan oleh Allah SWT?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
[4 markah]

3
SAMPEL

AL-QURAN

Mudahnya Tajwid

Arahan: Jawab semua soalan.

UNIT 1 Hukum Nun Sakinah dan Tanwin

1 (a) i. Apakah maksud nun sakinah?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Apakah maksud tanwin?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

iii. Senaraikan lima hukum nun sakinah dan tanwin.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[5 markah]

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul.

Iqlab Idgham ma’al Izhar halqi Idgham bila Ikhfak hakiki
ghunnah ghunnah

i. __________________: Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan huruf hijaiyyah (‫)ب‬.

ii. __________________: Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf
hijaiyyah (‫ ه‬،‫ ع‬،‫ خ‬،‫ ح‬،‫ غ‬،‫)أ‬.

iii. __________________: Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf
hijaiyyah (‫ ن‬،‫ م‬،‫ و‬،‫)ي‬.

iv. __________________: Apabila nun sakinah dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf
hijaiyyah (‫ ر‬،‫)ل‬.
[4 markah]

4
SAMPEL

(c) Jelaskan cara bacaan bagi hukum nun sakinah dan tanwin berikut:
i. Izhar halqi.

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Ikhfak hakiki.

_____________________________________________________________________________

[2 markah]

iii. Idgham ma’al ghunnah.

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

iv. Idgham bila ghunnah.

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

v. Iqlab.

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

2 (a) Tulis hukum yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah.

Izhar Halqi Idgham Ma’al Idgham Bila Iqlab Ikhfak Hakiki
Ghunnah Ghunnah

i.       iii.    

ii.    iv.    

[4 markah]
(b) Berdasarkan ayat di bawah, tulis kalimah yang mengandungi hukum nun sakinah dan tanwin.

                              

SAMPEL
                

(Surah al-Balad: Ayat 1 – 5)

i. _______________________________ iii. _______________________________
ii. _______________________________
iv. _______________________________
[4 markah]

5

UNIT 2 Hukum Mim Sakinah

3 (a) i. Apakah maksud mim sakinah?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Jelaskan cara bacaan bagi hukum mim sakinah berikut.

Hukum Cara bacaan

1. Idgham mislain

2. Ikhfak syafawi

3. Izhar syafawi [3 markah]
(b) Berdasarkan ayat di bawah, tulis kalimah yang mengandungi hukum mim sakinah.

                                

                        

(Surah al-Muthaffifin: Ayat 14 – 17)

i. _________________________ iv. _________________________
ii. _________________________ v. _________________________
iii. _________________________
[5 markah]

(c) Tulis hukum mim sakinah bagi kalimah yang bergaris di bawah.

Izhar Syafawi Idgham mislain Ikhfak syafawi
SAMPEL
i.     iii.     

ii.    iv.   
6
[4 markah]

AL-QURAN

Manisnya Persaudaraan

Arahan: Jawab semua soalan.

● Ayat Bacaan: Ayat 103 ● Ayat Kefahaman: Ayat 103

                              

                                 

             

(Surah Ali-Imran: Ayat 103)

1 (a) Ayat di atas menjelaskan tentang kepentingan persaudaraan dalam kalangan umat Islam.
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

perasaan Islam membantu solat jahiliah

i. Orang Islam hendaklah berpegang teguh dengan ajaran _______________.
ii. Persaudaraan dapat diperkukuhkan dengan _______________ mereka yang memerlukannya.
iii. Kita hendaklah menjaga _______________ orang lain dengan tidak bersangka buruk

kepadanya.
iv. Menunaikan _______________ secara berjemaah dapat mengukuhkan persaudaraan sesama

Islam.
[4 markah]

(b) i. Apakah maksud tali Allah SWT?

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Nyatakan maksud berpegang teguh dengan tali Allah SWT.

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

7
SAMPEL

(c) i. Jelaskan dua cara mengukuhkan persaudaraan melalui hati.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[4 markah]

ii. Terangkan dua cara mengukuhkan persaudaraan melalui lisan.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[4 markah]

2 (a) i. Terangkan hikmah persaudaraan Islam terhadap keluarga.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[4 markah]

ii. Jelaskan hikmah persaudaraan Islam terhadap masyarakat dan negara.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[4 markah]

(b) Terangkan dua pengajaran yang diperoleh daripada ayat.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[4 markah]

Mengucap dan menjawab salam dapat menyuburkan persaudaraan.

(c) Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

(d) Tulis semula perkataan bergaris di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

Seorang Mukmin dengan Mukmin yang lain umpama satu bangunan saling mengukuhkan
antara satu dengan yang lain.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

[4 markah]

8
SAMPEL

AL-QURAN

Mengharap Keampunan Allah SWT

Arahan: Jawab semua soalan.

● Ayat Bacaan: Ayat 133 – 136 ● Ayat Kefahaman: Ayat 133 – 136

                              

                                  

                                 

                                    

                                

(Surah Ali-Imran: Ayat 133 – 136)

1 (a) Ayat di atas menjelaskan perintah untuk bersegera memohon keampunan Allah SWT.
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

memaafkan menyesal bertaubat ajal seronok

i. Orang bertakwa segera ______________ kepada Allah SWT apabila melakukan maksiat.

ii. Kita dituntut untuk segera bertaubat kerana kita tidak mengetahui bila _______________ kita
akan tiba.

iii. Orang bertakwa mudah _______________ kesalahan orang yang melakukan kejahatan
terhadapnya.

iv. Taubat perlu disertakan dengan rasa _______________ atas dosa yang dilakukan.
[4 markah]

(b) i. Apakah maksud taubat?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

9
SAMPEL

ii. Senaraikan dua syarat taubat yang diterima oleh Allah SWT.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Perasaan marah boleh menyebabkan berlakunya pergaduhan dan perpecahan dalam masyarakat.
Huraikan hujah anda untuk menyokong pernyataan di atas.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

2 (a) Terangkan dua pengajaran yang diperoleh daripada ayat.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

Ketika anda berjalan ke kantin sekolah, seorang rakan telah terlanggar anda menyebabkan
anda terjatuh ke dalam longkang.

(b) Sebagai pelajar Islam, apakah tindakan yang sepatutnya anda lakukan apabila menghadapi situasi
seperti di atas?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Tulis semula perkataan bergaris di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

Sekiranya kita melakukan kesalahan kepada manusia, kita hendaklah segera memohon
kemaafan kepadanya dan sekiranya mengambil haknya hendaklah segera memulangkannya.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

[4 markah]

10
SAMPEL

AL-QURAN

Kesantunan Dakwah Rasulullah SAW

Arahan: Jawab semua soalan.

● Ayat Bacaan: Ayat 159 ● Ayat Kefahaman: Ayat 159

                                   
                                    

(Surah Ali-Imran: Ayat 159)

1 (a) Ayat di atas menjelaskan tentang sifat Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah.
Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul mengenai sifat lemah lembut Rasulullah SAW dan
( X ) pada pernyataan yang salah.

No. Pernyataan ( √ ) atau ( X )

i. Menggunakan intonasi dan tutur kata yang baik.

ii. Berlemah lembut hanya dengan orang tua sahaja.

iii. Membalas kejahatan manusia dengan kebaikan.

iv. Bertegas dengan golongan yang belum menerima Islam.

[4 markah]

(b) i. Nyatakan contoh sifat pemaaf Rasulullah SAW.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Nyatakan bukti yang menunjukkan Rasulullah SAW sering memohon kepada Allah SWT
supaya diampunkan dosa orang lain.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]
SAMPEL
11

2 (a) i. Terangkan dua kepentingan bermesyuarat dalam sesuatu perkara.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

ii. Jelaskan dua implikasi membuat keputusan tanpa melalui mesyuarat.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

iii. Apakah maksud tawakal?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

(b) Terangkan dua pengajaran ayat yang dapat diambil daripada ayat.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Adik anda akan menduduki peperiksaan penting pada penghujung tahun ini.
Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah anda menasihati adik anda supaya dia berjaya
dengan cemerlang dalam peperiksaan tersebut?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

(d) Tulis semula perkataan bergaris di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

Dakwah perlu dilakukan secara terancang dan mempunyai strategi. Tugas ini juga perlu
dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh agar Islam tersebar ke seluruh alam.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

[4 markah]

12
SAMPEL

AL-QURAN

Amanah terhadap Harta dan Nyawa

Arahan: Jawab semua soalan.

● Ayat Bacaan: Ayat 29 ● Ayat Kefahaman: Ayat 29

                                

                        

(Surah al-Nisak: Ayat 29)

1 (a) Ayat di atas menjelaskan tentang kepentingan memelihara harta dan nyawa.
Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

rahmat ketagihan rokok kezaliman syariat akidah

i. Harta dan nyawa antara perkara yang dijaga dalam _________________ Islam.
ii. Harta dan nyawa merupakan _________________ daripada Allah SWT.
iii. Antara contoh perbuatan membinasakan diri ialah _________________.
iv. Islam melarang kita mengambil harta secara batil kerana menyebabkan berlakunya

_________________.
[4 markah]

(b) i. Terangkan dua kepentingan memelihara dan menghargai harta dan nyawa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

ii. Jelaskan dua cara pengurusan harta yang digariskan dalam Islam.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
SAMPEL
13

iii. Jelaskan dua contoh pengurusan harta secara batil.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

2 (a) i. Jelaskan dua sebab Islam melarang umatnya membinasakan diri dan orang lain.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

ii. Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada ayat 29 surah al-Nisa’.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

(b) Walaupun tabiat merokok boleh mengancam nyawa manusia dan telah diharamkan oleh Majlis
Fatwa Kebangsaan tetapi amalan ini masih tidak dihiraukan oleh sesetengah umat Islam.
Pada pendapat anda, mengapakah situasi di atas masih berlaku?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Tulis semula petikan di bawah dengan menggunakan tulisan jawi.

Wahai Tuhan kami! Ampunkan dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah
mereka sebagai mana mereka menjaga kami semasa kecil.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

[4 markah]

14
SAMPEL

HADIS

Mungkar Dicegah Hidup Berkat

Arahan: Jawab semua soalan.

‫ َم ْن َر َأى يمنْ ُك ْم ُمنْ َكرا‬:‫ َي ُقو ُل‬ ‫َع ْن َأ يِب َس يعي يد ا ْلـ ُخ ْد يري َر يِ َض الل ُه َعنْ ُه قا َل َس يم ْع ُت َر ُسو َل الله‬
‫َف ْل ُي َغِرّْي ُه بي َي يد يه َفإي ْن ََلْ َي ْس َتطي ْع َفبيلي َساني يه َفإي ْن ََلْ َي ْس َت يط ْع َفبي َق ْل يب يه َو ٰذلي َك َأ ْض َع ُف ا ْ يلي َان ين‬

(Muslim)

1 (a) Hadis di atas menerangkan kewajipan mencegah kemungkaran mengikut kemampuan seseorang.
Lengkapkan carta dengan jawapan yang betul.

Cara Mencegah
Kemungkaran

Mencegah dengan tangan (i) __________________ (ii) __________________

[2 markah]

(b) i. Apakah maksud mungkar dari segi bahasa?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Apakah maksud mungkar dari segi istilah?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

iii. Apakah hukum mencegah kemungkaran?

_____________________________________________________________________________
[2 markah]
SAMPEL
15

(c) Terangkan cara mencegah kemungkaran melalui:
i. Tangan
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
ii. Lidah
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
iii. Hati
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

2 (a) Mencegah dengan tangan atau kekuasaan adalah paling berkesan dalam menangani kemungkaran
yang berlaku.
i. Nyatakan dua contoh mencegah kemungkaran dengan tangan.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
ii. Jelaskan dua akibat tidak mencegah kemungkaran.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

(b) Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Gejala sosial melibatkan remaja bawah umur semakin membimbangkan ketika ini.
Pada pendapat anda, bagaimanakah cara menangani situasi di atas?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

16
SAMPEL

HADIS

Mencari yang Halal

Arahan: Jawab semua soalan.

‫ إي َّن الـ َح ََل َل َب رٌِّي َوإي َّن الـ َحرا َم‬:‫ َي ُقو ُل‬ ‫ َس يم ْع ُت َر ُسو َل الله‬:‫َع ْن النُّ ْعان ين ْب ين َب يشِّري َر يِ َض الله َع ْن ُه قا َل‬
‫ َف َم ين ا َّت َقى ال ُّش ُبها يت َف َق يد ا ْس َت ْْ َب َأ لي يديني يه َو يع ْر يض يه‬،‫ َو َب ْينَ ُهان ُم ْش َت يبها ٌت لا َي ْع َل ُم ُه َّن َكثيٌِّي يم َن النَّا يس‬،‫َب رٌِّي‬
‫ َأ َلا َوإي َّن‬،‫ ُيو يش ُك َأ ْن َي ْر َت ْع فيي يه‬،‫ َكال َّرا يعي َي ْر َعى َح ْو َل الـ يح َمى‬،‫َو َم ْن َو َق َع يِف ال ُّش ُبها يت َو َق َع يِف الـ َحرا يم‬
‫ إي َذا َل َل َح ْت َل َل َ الـ َس َس ُد‬،،‫ َأ َلا َوإي َّن يِف الـ َس َس يد ُم ْغ َغ‬،‫ َأ َلا َوإي َّن ي َحى الله َمـحا ير ُم ُه‬،‫لي ُك رل َملي رك يحى‬

‫ َأ َلا َو يه َي ال َق ْل ُب‬،‫ َوإي َذا َف َس َد ْت َف َس َد الـ َس َس ُد ُك ُّل ُه‬،‫ُك ُّل ُه‬

(Bukhari dan Muslim)

1 (a) Hadis di atas menerangkan beberapa amalan terbaik yang harus dilakukan oleh umat Islam.
Padankan potongan hadis di bawah dengan maksud yang betul.

i. ‫إي َّن الـ َح ََل َل َب رٌِّي َوإي َّن الـ َحرا َم َب رٌِّي‬ Ketahuilah! Sesungguhnya dalam
tubuh itu ada seketul daging

ii. ،‫َأ َلا َوإي َّن يِف الـ َس َس يد ُم ْغ َغ‬ Jika daging itu baik, maka baiklah
seluruh tubuhnya

Sesungguhnya yang halal itu jelas
dan yang haram itu jelas

SAMPEL[2 markah]

(b) i. Nyatakan maksud halal berserta contoh.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[4 markah]

ii. Nyatakan maksud haram berserta contoh.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[4 markah]

17

(c) i. Apakah maksud perkara syubhah?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Nyatakan contoh perkara syubhah.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

2 (a) Terangkan dua hikmah menjauhi perkara haram dan syubhah.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

(b) Orang yang mempunyai hati yang bersih adalah berbeza kehidupannya berbanding dengan orang
yang kotor hatinya.
i. Nyatakan dua ciri orang yang mempunyai hati yang bersih.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
ii. Nyatakan dua ciri orang yang mempunyai hati yang rosak.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]
iii. Terangkan dua pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

Ketika berada di sebuah pasar raya, anda tertarik dengan suatu jenama coklat yang diimport
dari luar negara. Anda tidak menjumpai tanda logo halal yang diiktiraf oleh JAKIM pada
pembalut bungkusan coklat tersebut.

(c) Berdasarkan situasi di atas, apakah tindakan anda seterusnya?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

18
SAMPEL

AKIDAH

Kekuatan dan Kekuasaan Allah SWT

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Berikut ialah maksud al-Qadir pada bahasa. II Allah SWT berkuasa mengazabkan pelaku
A Yang Gagah. dosa.
B Yang Pemurah.
C Yang Menentukan. III Allah SWT berkuasa mencipta langit dan
D Yang Bijaksana. bumi.

2 Pilih pernyataan yang menerangkan bukti Allah IV Allah SWT menurunkan hujan dengan
SWT bersifat al-Qawiy. sukatan yang tertentu.
I Allah SWT memberi rezeki kepada sesiapa
yang berusaha. A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV

3 (a) Garis jawapan yang betul di dalam kurungan.

i. Allah SWT Maha Berkuasa (melenyapkan / menukarkan) waktu malam dan waktu siang silih
berganti.

ii. Kekuasaan Allah SWT meliputi (alam / langit) dan bumi dan segala isinya.
iii. Allah SWT menentukan segala sesuatu mengikut (kehendak manusia / kehendak-Nya).
iv. Allah SWT mampu membantu orang yang membantu agama-Nya dan menurunkan (azab /

nikmat) kepada sesiapa yang mengingkari-Nya.
[4 markah]

(b) i. Apakah maksud al-Qadir menurut istilah?

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Jelaskan bukti Allah SWT bersifat al-Qadir.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

iii. Jelaskan dua kesan terhadap kehidupan orang yang beriman dengan sifat Allah SWT al-Qadir.
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[4 markah]

19
SAMPEL

(c) i. Apakah maksud al-Qawiy menurut istilah?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Jelaskan dua bukti Allah SWT bersifat al-Qawiy.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

Kekuasaan Allah SWT adalah mutlak dan tidak terbatas.

(d) Huraikan hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
[4 markah]

AKIDAH

Ketaatan Malaikat

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Pilih pernyataan yang benar SAMPELmengenai
malaikat.
I Makan dan minum. Mencatat amalan baik manusia.
II Dicipta daripada cahaya.
III Tidak mati hingga kiamat. 2 Malaikat yang menjalankan tugas di atas ialah
IV Mempunyai keluarga. _______.
A I dan II A Raqib
B I dan III B Atid
C II dan III C Malik
D II dan IV D Mikail

20

AKIDAH

Panduan daripada Allah SWT

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Hukum beriman dengan kitab Allah SWT 2 Berikut ialah nabi-nabi yang menerima Suhuf
ialah ______. kecuali
A wajib A Nabi Musa.
B sunat B Nabi Ibrahim.
C harus C Nabi Idris.
D sunat muakkad D Nabi Muhammad SAW.

3 (a) Garis jawapan yang betul di dalam kurungan.

i. Hukum beriman dengan kitab adalah (sunat / wajib).

ii. Terdapat (empat / lima) buah kitab yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para rasul-Nya.

iii. Jumlah suhuf yang diturunkan ialah sebanyak (50 / 100) suhuf.

iv. Kitab yang terakhir diturunkan ialah kitab (Injil / al-Quran).

[4 markah]

(b) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang betul.

Zabur Al-Quran Injil Taurat Suhuf

No. Pernyataan SAMPEL Nama kitab
i. Diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Siryani. [4 markah]
ii. Kitab yang terakhir diturunkan dalam bahasa Arab.
iii. Diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Ibrani.
iv. Diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani.

23

FIQAH

Solat Berjemaah Pengikat Hati

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Hukum solat berjemaah bagi individu ialah 2 Hukum solat berjemaah bagi komuniti
______. masyarakat ialah ______.
A fardu ain A fardu ain
B fardu kifayah B fardu kifayah
C sunat C sunat
D sunat muakad. D sunat muakad.

3 (a) Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

berdisiplin al-Fatihah pahala takbiratulihram imam

i. Solat berjemaah diberi ganjaran ________________ oleh Allah SWT dengan 27 kali ganda
solat bersendirian.

ii. Solat berjemaah dapat mendidik seseorang supaya hidup ________________.

iii. Sebaik-baik solat berjemaah ialah mendapat ________________ bersama-sama dengan
imam.

iv. Imam boleh membaca ________________ dengan bacaan yang betul merupakan
antara syarat menjadi imam.
[4 markah]

(b) i. Apakah maksud solat berjemaah menurut bahasa?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Apakah maksud solat berjemaah menurut istilah?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]
SAMPEL
25

FIQAH

Solat Jumaat Wadah Kesatuan

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Yang berikut ialah syarat wajib solat Jumaat ● Didirikan di masjid.
● Didirikan dalam waktu zuhur.
kecuali ● Didirikan secara berjemaah.
● Didahulukan dengan bacaan khutbah.
A Islam. C lelaki.
3 Pernyataan di atas merujuk kepada ______.
B berakal. D didirikan di masjid. A rukun solat Jumaat.
B syarat sah solat Jumaat
2 Antara yang berikut yang manakah bukan C syarat khutbah Jumaat
amalan sunat hari Jumaat? D syarat wajib solat Jumaat
A Mandi sunat.
B Bersegera ke masjid.
C Memakai pakaian baharu.
D Memperbanyakkan berselawat.

UNIT 1 Solat Jumaat

4 (a) Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

Zuhur berdosa mingguan diwajibkan silaturahim

i. Solat Jumaat _________________ ke atas setiap lelaki Muslim yang cukup syarat-syaratnya.

ii. Solat Jumaat adalah pengganti bagi solat fardu _________________ pada hari Jumaat.

iii. Solat Jumaat merupakan perhimpunan _________________ bagi umat Islam.

iv. Orang yang meninggalkan solat Jumaat adalah _________________ besar.
SAMPEL
[4 markah]

(b) i. Apakah maksud solat Jumaat menurut istilah?

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Apakah hukum menunaikan solat Jumaat terhadap lelaki Muslim yang mukalaf?

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

27

(c) Senaraikan dua amalan sunat yang digalakkan pada hari Jumaat.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
[4 markah]

(d) Wujud sesetengah orang Islam yang tidak mengambil berat khutbah Jumaat yang disampaikan
oleh khatib. Ada yang berbual bahkan ada yang asyik bermain gajet ketika khatib berkhutbah.
Pada pendapat anda, mengapakah situasi di atas berlaku dalam masyarakat Islam?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
[4 markah]

FIQAH

Tayamum dengan Debu Suci

Arahan: Jawab semua soalan yang berikut.

● Membaca basmalah 2 Antara yang berikut yang manakah bukan
● Menipiskan debu tanah rukun tayamum?
A Niat.
1 Pernyataan di atas merujuk kepada ______. B Berkumur-kumur.
A syarat tayamum C Menyapu debu tanah ke muka.
B sunat tayamum D Menyapu debu tanah ke tangan.
C maksud tayamum
D sebab tayamum SAMPEL

3 (a) i. Nyatakan maksud tayamum menurut istilah.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

30

(c) Pilih hukum yang betul bagi situasi di bawah bagi pernyataan di bawah.

Wajib Sunat Harus Tidak sah Haram

i. Ali meninggalkan solat kerana ketiadaan air di rumahnya. ___________________

ii. Jamil merenggangkan jari tangan ketika menepuk debu tanah ___________________
ketika bertayamum. ___________________

iii. Khamisah tidak berniat ketika memulakan tayamum. ___________________
[4 markah]
iv. Naimah bertayamum bagi menggantikan mandi wajib kerana
ketiadaan air.

Rukhsah Anugerah daripada FIQAH
Allah SWT

Arahan: Jawab semua soalan.

UNIT 1 Menyapu Balutan

1 (a) i. Apakah maksud rukhsah menurut syarak?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Terangkan dua hikmah diberikan rukhsah dalam beribadat.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[4 markah]

(b) i. Apakah maksud menyapu balutan?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

32
SAMPEL

FIQAH

Puasa Benteng Diri

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Maksud puasa menurut bahasa ialah _______. Berpuasa pada hari raya Aidilfitri atau
A panas terik Aidiladha.
B kembali kepada fitrah
C menahan diri 3 Jenis puasa di atas termasuk dalam puasa
D mudah dan ringan _______.
A wajib
2 Hukum berpuasa pada bulan Ramadan ialah B sunat
C haram
_______. D makruh

A wajib C sunat

B sunat muakkad D harus

4 (a) i. Nyatakan dua keistimewaan bulan Ramadan berbanding bulan-bulan yang lain.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Apakah maksud puasa menurut istilah?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

(b) i. Nyatakan dua uzur syarie yang menghalang seseorang itu berpuasa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Senaraikan tiga syarat sah puasa.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
[3 markah]

36
SAMPEL

FIQAH

Solat Sunat Menampung Kefarduan

Arahan: Jawab semua soalan.

1 (a) Isi tempat kosong di bawah dengan jawapan yang betul.

penutup menampung permulaan mengiringi menghidupkan

i. Solat sunat dapat _________________ kekurangan yang terdapat dalam solat fardu.

ii. Solat Rawatib ialah solat sunat yang _________________ solat fardu dan waktunya
mengikut waktu solat fardu.

iii. Solat Terawih ialah solat sunat yang _________________ malam-malam bulan Ramadan.

iv. Solat Witir ialah solat sunat dilaksanakan sebagai _________________ bagi solat malam.
[4 markah]

(b) i. Senaraikan dua solat sunat Rawatib yang sangat dituntut.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Terangkan dua hikmah solat sunat.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Lengkapkan jadual di bawah.

Solat sunat WaktuSAMPEL Bilangan rakaat

i. Rawatib

ii. Terawih

iii. Solat Witir

[6 markah]

39

(d) Anda dilantik sebagai ketua biro kerohanian di sekolah.
Apakah tindakan anda bagi memupuk para pelajar melazimkan diri menunaikan solat sunat?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
[4 markah]

SIRAH DAN TAMADUN ISLAM

Terbitnya Fajar Dakwah

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Rasulullah SAW berdakwah secara sulit 2 Pusat penyebaran Islam pada peringkat dakwah
selama _______. secara sulit ialah di rumah _______.
A 2 tahun A Abu Bakar al-Siddiq
B 3 tahun B al-Arqam bin Abi al-Arqam
C 4 tahun C Usman bin Affan
D 5 tahun D Abdul Rahman bin Auf

3 (a) Tanda ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah mengenai dakwah
secara sulit.
SAMPEL
No. Pernyataan ( √ ) atau ( X )

i. Rasulullah SAW berdakwah kepada ahli keluarga terdekat dan
para sahabat.

ii. Berlangsung selama hampir tiga tahun.

iii. Pusat penyebaran Islam ketika itu di rumah Sayidina Abu Bakar.

[3 markah]

40

SIRAH DAN TAMADUN ISLAM

Hijrah Detik Bersejarah

Arahan: Jawab semua soalan.

● Tidak menyekutukan Allah SWT. 2 Sahabat yang tidur di tempat tidur Rasulullah
● Tidak mencuri. SAW pada malam peristiwa hijrah ialah
● Tidak membunuh anak. _______.
A Abu Salamah
1 Pernyataan di atas merujuk kepada _______. B Sayidina Umar bin al-Khattab
A Perjanjian Hudaibiyah C Sayidina Ali bin Abu Talib
B Bai’ah Aqabah Pertama D Sayidina Abu Bakar al-Siddiq
C Bai’ah Ridhwan
D Piagam Madinah

3 (a) Apakah maksud hijrah menurut istilah?

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
[2 markah]

(b) i. Terangkan dua faktor berlakunya peristiwa hijrah.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
[4 markah]

ii. Terangkan dua iktibar yang diperoleh daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Jelaskan kesan hijrah Rasulullah SAW ke Madinah berdasarkan aspek-aspek berikut:
i. Agama

___________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Sosial

___________________________________________________________________________
[2 markah]

43
SAMPEL

iii. Politik

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
[2 markah]

(d) Hijrah perlu dilakukan oleh setiap individu Muslim dalam kehidupannya.
Huraikan pendapat anda untuk menyokong pernyataan di atas.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
[4 markah]

SIRAH DAN TAMADUN ISLAM

Kepimpinan Rasulullah SAW di
Madinah

Arahan: Jawab semua soalan.

1 (a) Tanda ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah mengenai
strategi politik kepimpinan Rasulullah SAW di Madinah.

No. Pernyataan ( √ ) atau ( X )

i. Tidak mengadakan rundingan dengan kabilah Arab sekitar Madinah.

SAMPELii. Mengutus surat kepada kerajaan luar Madinah untuk menyeru kepada
Islam.

iii. Mengamalkan konsep syura dalam pemerintahan.

[3 markah]
(b) i. Terangkan kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek ibadat.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

[2 markah]

44

ii. Jelaskan kehebatan kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek politik dan kemasyarakatan.

___________________________________________________________________________
[4 markah]

2 (a) Terangkan iktibar daripada kepimpinan Rasulullah SAW dari aspek berikut:
i. Ibadat

___________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Kemasyarakatan

___________________________________________________________________________
[2 markah]

(b) Anda telah dilantik sebagai ketua umum di sekolah.
Huraikan peranan yang dapat anda lakukan bagi mewujudkan keharmonian di persekitaran
sekolah yang muridnya pelbagai kaum dan agama.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
[4 markah]

SIRAH DAN TAMADUN ISLAM

Wanita Suri Teladan Umat

Arahan: Jawab semua soalan.

SAMPEL
● Digelar al-Tahirah bermaksud suci Digelar al-Zahra’ yang bermaksud putih
maruah diri berseri-seri.

● Bangsawan Quraisy 2 Pernyataan di atas merujuk kepada _______.
A Fatimah binti Muhammad
1 Pernyataan di atas merujuk kepada _______. B Khadijah binti Khuwailid
A Aisyah binti Abu Bakar C Aisyah binti Abu Bakar
B Khadijah binti Khuwailid D Sumaiyah binti Hubbat
C Fatimah binti Muhammad
D Sumaiyah binti Hubbat

45

AKHLAK ISLAMIAH

Malu Perisai Iman

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Antara yang berikut yang manakah sifat malu 2 Antara yang berikut yang manakah sifat malu
yang dituntut? yang dilarang?
A Malu ke majlis ilmu. A Malu melakukan perkara maksiat.
B Malu menjadi imam solat. B Malu melakukan perkara makruh.
C Malu melanggar perintah Allah SWT. C Malu berada dalam majlis ilmu.
D Malu mengaku ibu yang miskin. D Malu meninggalkan perkara sunat.

3 (a) Tulis ( A ) pada sifat malu yang dituntut dan ( B ) pada sifat malu yang dilarang dalam kurungan
di bawah.

i. Malu melanggar perintah Allah SWT. ()

ii. Malu menjadi imam dalam solat berjemaah. ()

iii. Malu melakukan perkara maksiat dan haram. ()

iv. Malu berada dalam majlis ilmu. ()

[4 markah]

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul mengenai sifat malu
berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

ibadat cerminan memuliakan maksiat maruah

SAMPEL
i. Sifat malu merupakan _______________ maruah dan peribadi seseorang.

ii. Sekiranya seseorang itu tiada sifat malu, maka akan hilanglah _______________ dirinya.

iii. Sifat malu _______________ seseorang di sisi Allah SWT.

iv. Rasulullah SAW banyak melakukan ______________ kerana sifat malu baginda kepada
Allah SWT.
[4 markah]

49

AKHLAK ISLAMIAH

Menyemai Kasih Menuai Sayang

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Yang berikut merupakan maksud kasih sayang 2 Antara yang berikut yang manakah bukan
kecuali sifat kasih sayang yang diredai Allah SWT?
A cinta A Mentaati ibu bapa.
B kasih B Mengasihi adik-beradik.
C sayang C Menghormati orang yang lebih tua.
D segan D Cinta kerana rupa paras dan harta benda.

3 (a) Tulis ( A ) pada sifat kasih sayang yang diredai Allah SWT dan ( B ) pada sifat kasih sayang
yang dimurkai Allah SWT dalam kurungan di bawah.

i. Mencintai Allah SWT dan rasul-Nya. ()

ii. Mengasihi ibu bapa dan ahli keluarga. ()

iii. Mengasihi seseorang disebabkan kebendaan. ()

iv. Mencintai melebihi batasan syarak. ()

[4 markah]

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul bagi sifat kasih sayang
yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

dituntut dilarang iman nikmat pelakunya

SAMPEL
i. Orang yang mempunyai _______________ akan wujud sifat kasih sayang di dalam dirinya.

ii. Kasih sayang yang _______________ ialah berkasih sayang kerana Allah SWT.

iii. Membenci tingkah laku seseorang juga hendaklah kerana Allah SWT dan bukan benci
kepada _______________.

iv. Kasih sayang juga merupakan _______________ anugerah Allah SWT kepada seseorang.
[4 markah]

51

Muliakan Ibu Bapa Bahagiakan AKHLAK ISLAMIAH
Keluarga

Arahan: Jawab semua soalan.

1 (a) Tulis ( A ) pada cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga dari aspek percakapan dan ( B )
pada cara beradab kepada ibu bapa dan keluarga dari aspek tingkah laku dalam kurungan di
bawah.

i. Nada suara dan intonasi yang lemah lembut. ()

ii. Sering menziarahi mereka sekiranya tinggal berjauhan. ()

iii. Merawat dan menjaga mereka sekiranya sakit. ()

iv. Mendengar nasihat ibu bapa dan memberikan sepenuh perhatian. ()
[4 markah]

(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul mengenai adab dengan
ibu bapa dan keluarga berdasarkan pilihan jawapan yang disediakan.

perasaan manis baik buruk derhaka

i. Allah SWT mewajibkan umat Islam supaya berbuat _______________ kepada kedua ibu
bapa.

ii. Sebagai anak, kita wajib menjaga hati dan _______________ ibu bapa pada setiap masa.

iii. Kita hendaklah sentiasa ceria dan menunjukkan muka yang _______________ di hadapan
ibu bapa.

iv. Anak yang _______________ kepada ibu bapanya adalah berdosa besar dan dimurkai oleh
Allah SWT.
[4 markah]

(c) Jelaskan cara beradab dengan ibu bapa dan keluarga dari aspek-aspek berikut:
i. Hati

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Percakapan

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
[2 markah]
SAMPEL
53

AKHLAK ISLAMIAH

Santuni Jiranmu

Arahan: Jawab semua soalan.

1 (a) Tulis ( A ) pada adab berjiran dan ( B ) pada bukan adab berjiran dalam kurungan di bawah.

i. Menghormati hak jiran dengan sebaiknya walaupun bukan Islam. ()

ii. Memberi juadah kepada jiran. ()

iii. Buruk sangka dengan kejayaan jiran. ()

iv. Menjauhkan diri daripada jiran yang susah. ()
(b) Lengkapkan tempat kosong di bawah dengan memilih jawapan yang betul. [4 markah]

hampir ukhwah agama hak Muslim

i. Jiran adalah orang yang paling _________________ dengan kita selain ahli keluarga.

ii. Jiran yang baik ialah jiran yang menghormati _________________ jirannya yang lain.

iii. Allah SWT mewajibkan berbuat baik kepada jiran tetangga walaupun berlainan
_________________.

iv. Tolong-menolong sesama jiran merapatkan _________________ dan umat Islam yang
bersatu padu.
[4 markah]

(c) i. Nyatakan maksud jiran menurut istilah.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Nyatakan dua contoh adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah SAW.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
[2 markah]

55
SAMPEL

AKHLAK ISLAMIAH

Masjid Destinasiku

Arahan: Jawab semua soalan.

1 Yang berikut adalah adab ketika masuk ke 2 Antara yang berikut yang manakah bukan
masjid kecuali hikmah beradab di masjid?
A membaca doa masuk masjid A Dapat menenangkan akal fikiran.
B membaca selawat ketika melihat masjid B Mengeratkan persaudaraan sesama umat
C mendahulukan kaki kiri Islam.
D tidak membawa sesuatu yang berbau C Dapat melakukan ibadat dengan selesa.
sehingga mengganggu keselesaan jemaah D Bangga dipuji rakan kerana rajin ke masjid.
lain

3 (a) Tulis ( A ) pada adab masuk masjid dan ( B ) pada adab keluar masjid dalam kurungan di bawah.

i. Memulakan langkah dengan kaki kiri. ()

ii. Memulakan langkah dengan kaki kanan. ()

iii.َََ Membaca doa َ)‫(اَل َّله َّمَافتحَِلَأبوا َبَرْحتك‬.َ ()

iv. Membaca doa )‫(َال ََّلهَ ََّمََإ ِّنَََأسََأَل َكَ َمنََ َفضَ َل َك‬.َ ()

[4 markah]

(b) i. Nyatakan maksud masjid menurut bahasa.

__________________________________________________________________________

SAMPEL
__________________________________________________________________________
[2 markah]

ii. Nyatakan maksud masjid menurut istilah.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
[2 markah]

57

GERAK GEMPUR 1 iv. ... Menggabungkan bunyi nun dengan huruf
selepasnya tanpa dengung
1 (a) i. ... milik-Nya
ii. ... kekal v. ... Menukarkan bunyi nun kepada mim serta dengung
iii.... berdoa 2 (a) i. ... Izhar halqi
iv. ... taat
ii. ... Idgham ma’al ghunnah
(b) ... Saya sentiasa berdoa kepada Allah agar berada dalam iii.... Iqlab
hidayah-Nya iv. ... Idgham bila ghunnah

(c) ... Saya amalkan berdoa setiap kali selepas solat kerana (b) i. ...   ii. ...  
doa yang dipohon berulang kali dengan penuh ikhlas
akan dimakbulkan oleh Allah. Orang yang tidak iii....     iv. ...  
berdoa dalam hidupnya adalah orang sombong
kepada Allah. Oleh itu kita hendaklah menjadikan 3 (a) i. ... Mim sakinah ialah huruf mim yang tidak berbaris
doa sebagai amalan harian agar mendapat rahmat sama ada baris atas,bawah, atau hadapan
Allah
ii. ... 1 Memasukkan bunyi mim ke dalam mim yang
GERAK GEMPUR 2 berbaris serta dengung

1 (a) i. ... beriman ii. ... mentadbir ... 2 Menyembunyikan bunyi mim serta dengung
... 3 Bunyi mim disebut dengan jelas tanpa dengung

iii.... bukti iv. ... disembah (b) i. ...    iv. ...    

(b) ... ‫ مشاركت‬... ‫برديسيڤلين‬

... ‫ ڤميمڤين‬... ‫ڤرڬرقن‬ ii. ...   v. ...  
iii....    
GERAK GEMPUR 3
(c) i. ... Izhar syafawi ii. ... Idgham mislain
1 (a) i. ... pemerintahan iii.... Ikhfak syafawi iv. ... Izhar syafawi
ii. ... memuliakan
iii.... dimanfaatkan GERAK GEMPUR 5
iv. ... mematikan
1 (a) i. ... Islam ii. ... membantu
(b) ... Kehidupan mereka terumbang-ambing tanpa haluan
kerana tidak mendapat reda Allah dalam segala iii.... perasaan iv. ... solat
tindakannya. Mereka hidup semata-mata mengikut
hawa nafsu yang semakin hanyut dalam kehidupan (b) i. ... Tali Allah bermaksud agama Islam secara
yang melalaikan. Oleh itu sebagai umat Islam kita
hendaklah sentiasa memohon kepada Allah agar keseluruhannya
dimuliakan kehidupan kita di dunia mahupun di
akhirat ii. ... Berpegang teguh dengan ajaran Islam

(c) i. ... Ikhlas kerana Allah dalam persaudaraan tanpa ada

kepentingan lain

... Sentiasa bersangka baik dengan orang lain

GERAK GEMPUR 4 ii. ... Mengucapkan salam setiap kali bersua

1 (a) i. ... Nun sakinah ialah huruf nun yang tidak berbaris ... Saling bertegur sapa dan bertanya khabar
atau juga dikenali sebagai nun mati
2 (a) i. ... Mengeratkan hubungan silaturahim dalam keluarga
ii. ... Tanwin ialah baris dua, iaitu baris dua di atas, baris
dua di bawah atau di hadapan ... Membentuk keluarga bahagia kerana setiap ahlinya

iii.... Izhar halqi saling menghormati
... Ikhfak hakiki
... Idgham ma’al ghunnah ii. ... Membentuk masyarakat yang bersatu padu kerana
... Idgham bila ghunnah SAMPEL
... Iqlab masing-masing menjaga tingkah laku dan tutur kata

(b) i. ... Iqlab ... Negara aman damai kerana masyarakatnya
ii. ... Izhar halqi
iii.... Idgham ma’al ghunnah berdisiplin dan bertanggungjawab

iv. ... Idgham bila ghunnah (b) ... Kita hendaklah sentiasa melakukan amar makruf dan
(c) i. ... Bunyi nun dibaca jelas dan nyata
nahi mungkar agar hidup diredai Allah
ii. ... Bunyi nun dibaca secara samar antara izhar dengan
idgham serta dengung ... Kita hendaklah sentiasa berusaha mengeratkan

iii.... Menggabungkan bunyi nun dengan huruf persaudaraan kerana tuntutan agama
selepasnya serta dengung
(c) ... Memberi dan menjawab salam mengeratkan ukhwah

kerana masing-masing saling mendoakan antara satu

dengan yang lain. Umat Islam menjadi kuat apabila

wujudnya perasaan mahabbah yang dibina atas dasar

syariat. Kesimpulannya amalan memberi dan menjawab

salam perlu dipraktikkan oleh setiap umat Islam setiap

masa dan suasana agar ukhwah sentiasa berkekalan

© Sasbadi Sdn. Bhd. 198501006847 1 GERAK GEMPUR BITARA PT3 Pendidikan Islam Tingkatan 2

GERAK GEMPUR Bitara PT3

DSMiemegsieltriikai GERAK GEMPUR Bitara PT3 Pendidikan Islam Tingkatan 2

• Jawapan Disediakan
• Kualiti Diyakini

Siri Gerak Gempur Bitara PT3 ini diterbitkan mengikut topik dan aspek peperiksaan
berdasarkan format Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3) terkini yang menggantikan format
pentaksiran yang diguna pakai sebelum ini. Format baharu ini merangkumi Dokumen
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) dalam Tingkatan 1, Tingkatan 2, dan
Tingkatan 3. Sehubungan dengan itu, siri Gerak Gempur Bitara PT3 ini diterbitkan khusus
untuk membantu murid membuat persediaan awal dan sewajarnya bagi memahami format
soalan, standard soalan, keperluan soalan PT3, serta melakukan latih tubi sebelum
menghadapi PT3 yang sebenarnya.
Setiap soalan dalam buku ini diolah dengan merujuk kepada Format Instrumen PT3 dan
Kertas PT3 terkini yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan (LP) serta guru-guru pakar
peringkat PT3. Setiap topik buku ini memuatkan soalan yang mengikut format, standard
soalan, standard jawapan, serta liputan kandungan yang memenuhi keperluan terkini.

Kertas Pendidikan Islam (45) Bahagian D: 1 Soalan Subjektif &
Objektif Bidang Fiqah
Bahagian A: 20 Soalan OAP
Bahagian B: 2 Soalan Subjektif & Objektif Bahagian E: 1 Soalan Subjektif &
Objektif Bidang Sirah,
Bidang Al-Quran dan Tamadun Islam, dan
Hadis/Jawi Akhlak Islamiah
Bahagian C: 1 Soalan Subjektif & Objektif
Bidang Akidah

FORMAT INSTRUMEN PT3 PENDIDIKAN ISLAM TERKINI

BIL. PERKARA KETERANGAN

1 Jenis Instrumen Ujian Bertulis

2 Jenis Item • Objektif Aneka Pilihan (OAP)
• Objektif Pelbagai Bentuk (OPB)
• Subjektif Respons Terhad dan Subjektif Respons Terbuka
• Soalan Berstruktur

3 Bilangan Soalan Bahagian A: Bahagian B: Bahagian C: Bahagian D: Bahagian E:
GG22PPI2SAMPEL
20 Soalan OAP 2 Soalan Subjektif 1 Soalan Subjektif 1 Soalan Subjektif 1 Soalan Subjektif

& Objektif & Objektif & Objektif & Objektif

Jumlah Markah 20 markah 20 markah 20 markah 20 markah 20 markah

Jumlah: 100 markah

SASBADI SDN. BHD. 198501006847 ISBN 978-983-77-2794-6 SASBADI

(Anak syarikat milik penuh Sasbadi Holdings Berhad 201201038178) 9 789837 727946
Semenanjung Malaysia : RM 6.90
Lot 12, Jalan Teknologi 3/4, Taman Sains Selangor 1, Sabah & Sarawak : RM 7.50
Kota Damansara, 47810 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
Tel: +603-6145 1188 Faks: +603-6145 1199
Laman web: www.sasbadisb.com e-mel: [email protected]

Sasbadi Group


Click to View FlipBook Version
Previous Book
พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๕-๖
Next Book
พระอภิธรรมปิฎกเล่ม ๗-๑๒