The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by BAHARI BAHARUDIN, 2018-12-15 05:47:05

ASRAMAKU EXCELLENT 2019

Buku Pengurusan Asrama

Keywords: Takwim

Caring

Creative Construct

Asramaku
Excellent

Cooperate

Contribute

ASRAMAKU EXCELLENT

Manual Pengurusan Asrama 2019

Abstract

Draf dan panduan Pengurusan Asrama SMK Air Kuning 2019

Bahari Baharudin

[email protected]

KANDUNGAN Muka surat

Bil Perkara

1. Visi, Misi dan Piagam Pelanggan 2
3
2. Jawatankuasa Pengurusan Asrama 4 – 10
11 - 13
3. Senarai Tugas 14
15 - 28
4. Majlis Kepimpinan Asrama & Biro

5. Perancangan Takwim Asrama

6. Takwim Asrama 2019

7. Lampiran

a. Jadual Aktiviti Mingguan
b. Jadual Bertugas Warden
c. Jadual Bertugas Pemantauan Mingguan
d. Jadual Balik Kampung

1

VISI, MISI DAN PIAGAM PELANGGAN

VISI

Asrama SMK Air Kuning sebagai entiti
yang berorientasikan tindakan proaktif dan inovatif

bagi melahirkan murid cemerlang

MISI

 Menyediakan perkhidmatan yang cemerlang
 Meningkatkan pengurusan yang kondusif
 Menyediakan makanan bermasak yang berkualiti
 Membangunkan sahsiah murid ke arah keseimbangan jasmani, emosi,

rohani dan intelek
 Menghasilkan satu pasukan pengurusan yang komited dan bertanggungjawab

PIAGAM PELANGGAN

 Sentiasa mengutamakan pelanggan dalam setiap keputusan dan tindakan yang
diambil

 Konsep mesra pelanggan akan sentiasa menjadi budaya kerja pengurusan asrama
 Sentiasa memberi kerjasama dengan PPD Batang Padang, JPN Perak dan KPM bagi

menjayakan sesuatu program.

Caring Penyayang/ Sentiasa mengambil peduli tentang Creative Caring
Construct Ambil Peduli persekitaran. Memikul dan memegang
Cooperate Membina amanah sebagai seorang pelajar asrama Construct
Contribute Bekerjasama yang akan sentiasa menjaga displin diri,
Creative harta benda asrama dan sekolah dan Asramaku
Menyumbang menjaga nama baik Asramaku Excellent Excellent

Kreatif Membina sikap-sikap positif dalam diri. Cooperate
Sentiasa meningkatan prestasi akademik,
memupuk jati diri dengan akhlak yang mulia, Contribute
sentiasa membuat anjakan pencapaian
dalam semua bidang

Nilai kerjasama menjadi amalan, Menjadikan
diri sentiasa berfungsi di dalam kumpulan
masyarakat asrama dapat membiasakan diri
berfungsi dengan masyarakat luar.
Menjalinkan hubungan erat dengan agensi-
agensi lain, PIBG dan komuniti setempat.

Sebagai faktor penggalak ke arah
pencapaian yang cemerlang. Sumbangan
yang diberikan semaksima yang boleh tanpa
memandang imbuhan demi mementingkan
impak yang positif kepada setiap penghuni
asrama dan sekolah.

Menghasilkan produk-produk yang memberi
impak positif. Sentiasa berfikir ke arah
penghasilan idea-idea unggul dan innovatif
bagi menterjemahkan produk-produk yg
bermanfaat dan dimanfaatkan.

2

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASRAMA 2019

PENGERUSI : En. Fazul bin Yusof Pengetua

TIMB. PENGERUSI : En. Mohd Firdaus b Ahmad Ramli PK HEM

NAIB PENGERUSI I : Pn. Hjh Lashita bt Ghazali PK Pentadbiran

NAIB PENGERUSI II : Pn. Khuzaifah binti Aziz Pk Kokurikulum

SETIAUSAHA : En. Mohd Nor Bahari b Baharuddin Warden Asrama
PEN. SETIAUSAHA Cik Nurlianis Bt Damiri Warden Asrama

AJK : Pn. Norihan bt Seman Guru Kanan/ Ketua Bidang
Pn. Rahimah bt Seman
Cik Zubaidah binti Abu Bakar Warden / Kerohanian dan Kebajikan
En. Mohd Azlin b Md Kambali Disiplin
Disiplin
En. Mohd Rahmad b. Mohd Sani Guru Bimbingan & Kaunseling
En. Mohd Nor Bahari b Baharuddin Guru Bimbingan & Kaunseling
En. Abd Aziz b Jusoh Kebersihan dan Keceriaan
Pn. Hafizah Bt Abu Bakar Sukan dan Permainan
En. Ramli Bin Zakaria Kokurikulum
YM. Raja Mashuri bt Raja Ahmad Kurikulum Asama/(PEP/HeadCount)
En. Azham b Abdullah Keselamatan
En. Mohd Hamizan b. Nawai Kesihatan
Pn. Suzilah bt. Mesdi Warden dan Data Asrama
En. Khairulnizan b Mohamed Penyelia Asrama
Cik Norazlin bt Mohd Pudil Pembantu Penyelia Asrama
Cik Nurlianis bt. Damiri
En. Mohd Yazid b Asmuni
Cik Yuslinah bt. Yusof

3

SENARAI TUGAS

1. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

1.1 Menentukan sistem kemasukan dan penempatan murid ke asrama
1.2 Membantu dalam perlantikan warden asrama
1.3 Membantu melaksanakan program-program bagi Peningkatan Prestasi

Akademik Penghuni Asrama
1.4 Membantu pengurusan kewangan asrama seperti pungutan yuran asrama,

Buku Tunai, Buku Resit dan Buku Stok
1.5 Membantu mengurus kakitangan asrama
1.6 Memastikan pengurusan kesihatan penghuni asrama dijaga
1.7 Memastikan penyeliaan makanan dipantau mengikut jadual/menu yang

ditetapkan
1.8 Memastikan premis asrama dijaga dengan bersih dan selamat
1.9 Membantu dalam pengurusan sebut harga/tender makanan asrama sekolah
1.10 Memastikan kemudahan rekreasi mencukupi di samping menggalakkan

penyertaan penghuni asrama dalam aktiviti riadah dan kokurikulum
1.11 Menjadi Pengerusi Lembaga Pengawas Asrama
1.12 Bertanggungjawab atas keselamatan penghuni,bangunan dan alatan asrama

supaya sentiasa dalam keadaan baik
1.13 Menyelia supaya penggunaan air dan elektrik tidak berlaku pembaziran
1.14 Memeriksa Laporan Harian Asrama dan Laporan Bulanan Asrama
1.15 Melaporkan segera sebarang kes kecemasan yang berlaku di asrama kepada

Pengetua
1.16 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua

4

2. WARDEN

2.1 Menguatkuasakan/memastikan peraturan asrama dipatuhi dan mengambil
tindakan ke atas hal-hal berkaitan disiplin berdasarkan prosedur yang
ditetapkan

2.2 Menyemak, menyiasat serta mengambil tindakan susulan di atas laporan
harian Pengawas dan Ketua Dorm

2.3 Menyediakan laporan harian untuk tindakan Pengetua/Penolong Kanan HEM

2.4 Menyelia/memantau aktiviti-aktiviti harian dan berkala, contohnya;

2.4.1 Kelas persediaan
2.4.2 Waktu solat
2.4.3 Waktu makan
2.4.4 Kelas Fardhu Ain/Kelas Agama
2.4.5 Aktiviti gotong-royong
2.4.6 Pertandingan antara dorm
2.4.7 Aktiviti sukan dan kokurikulum

2.5 Memantau pengawas bertugas menjalankan “roll-call”

2.6 Mengadakan pemeriksaan dan “roll-call” mengejut

2.7 Menguruskan kebenaran keluar/masuk penghuni asrama
2.8 Mengadakan perjumpaan mingguan dengan Lembaga Pengawas Asrama dan

Ketua-Ketua Dorm
2.9 Mengadakan pemeriksaan dan membuat laporan harian dorm, bilik-bilik

khas,tandas, bilik air, persekitaran serta dewan makan

2.10 Mengurus murid sakit dan urusan yang berkaitan dengannya
2.11 Memantau dan memeriksa laporan prestasi akademik serta mengambil

tindakan susulan yang sesuai

2.12 Membuat persediaan untuk mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan dan
Pentadbiran Asrama:

2.12.1 Minit Mesyuarat terdahulu
2.12.2 Laporan Bulanan Asrama

2.12.3 Pembentangan aktiviti dan takwim bulan berikut

5

2.13 Mesyuarat/Perjumpaan Warden dengan Majlis Kepimpinan Asrama sekurang-
kurangnya sebulan sekali

2.14 Membantu mengurus kemasukan penghuni asrama

2.14.1 Penyediaan borang/dokumen

2.14.2 Taklimat kemasukan

2.14.3 Orientasi penghuni baru

2.15 Menyediakan Takwim serta Jadual Harian Asrama

2.16 Menyediakan Anggaran Belanjawan Aktiviti Tahunan Asrama

2.17 Mengumpul data/maklumat penghuni untuk:

2.17.1 Menganalisa prestasi akademik/peperiksaan

2.17.2 Menghantar Borang Kutipan Data Asrama ke Jabatan Pelajaran

Negeri

2.18 Menganjurkan aktiviti/kursus/seminar/bengkel

2.19 Mengadakan perjumpaan dengan waris

2.20 Mengadakan latihan kecemasan

2.21 Memantau peralatan,kemudahan fizikal dan perkara-perkara yang berkaitan
dengan keselamatan

2.22 Menyelia dan memantau kebajikan penghuni berkaitan:

2.22.1 Makanan

2.22.2 Keselesaan di asrama

2.22.3 Kesihatan

2.22.4 Keselamatan

2.22.5 Biasiswa

2.23 Membantu Penyelia Asrama dalam pungutan yuran-yuran asrama,
perkhidmatan pembersihan, keselamatan dan penguatkuasaan kontrak
bekalan makanan asrama semasa ketiadaan Penyelia Asrama

2.24 Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh Pengetua.

6

3. PENYELIA ASRAMA

3.1 Pentadbiran

3.1.1 Menyelia kakitangan asrama, perkhidmatan keselamatan dan
pembersihan

3.1.2 Mengurus inventori asrama

3.1.3 Mengurus stor-stor asrama

3.1.4 Menyediakan rekod-rekod murid yang tinggal di asrama

3.1.5 Menyediakan jadual tugas harian/bulanan bagi kaki tangan asrama

3.1.6 Mengurus pejabat asrama dan memastikan perkara-perkara berikut
teratur dan kemas:

3.1.6.1 Sistem Fail

3.1.6.2 Data-data/Sistem Maklumat Asrama(SMA)

3.1.6.3 Peralatan dan perabot serta susun atur

3.1.6.4 Buku Stok/Inventori peralatan, perkakas, perabot dan

lain-lain

3.1.6.5 Pekeliling-pekeliling yang berkaitan asrama

3.1.6.6 Buku Laporan Prestasi Kontraktor

3.1.7 Membantu warden dalam urusan/proses pengambilan dan pendaftaran
penghuni baru

3.1.8 Memastikan hapuskira peralatan dan perabot asrama/dewan makan
diuruskan.

3.1.9 Bertanggungjawab melaporkan sebarang kerosakan kepada Pengetua
dan mengambil Catatan susulan setelah mendapat kebenaran

3.1.10 Mengumpul maklumat dari pihak yang berkaitan,menyediakan data
dan menghantarkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan

3.1.11 Membantu menjayakan sebarang aktiviti asrama

3.1.12 Menghadiri mesyuarat,taklimat serta kursus yang berkaitan

7

3.1.13 Mengurus hal-hal berkaitan penggunaan asrama oleh pihak luar
3.1.14 Membantu tugas-tugas warden ketika ketiadaan warden di asrama
3.1.15 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua.

3.2 Kewangan
3.2.1 Membantu mengurus permohonan dan pembelian barang-barang dan
peralatan untuk kegunaan asrama setakat mana diarahkan
3.2.2 Membantu menyediakan anggaran peruntukan tahunan asrama
3.2.3 Membantu membuat pembayaran bil-bil asrama
3.2.4 Membantu mengurus buku tunai asrama
3.2.5 Membantu menutup akaun asrama setiap hujung bulan
3.2.6 Membantu membuat penyata audit setiap hujung tahun
3.2.7 Membantu menuntut Bantuan Per Kapita(PCG) asrama dan pelarasan
jika ada
3.2.8 Membantu mengutip yuran asrama
3.2.9 Menganggotai Jawatan kuasa Khas Peringkat Sekolah(Pengurusan
Wang Lebihan Makanan Asrama)
3.2.10 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua.

3.3 Kawalan Keselamatan
3.3.1 Memastikan pengawal keselamatan menjalankan tugas seperti dalam
perjanjian kontrak
3.3.2 Menghantar laporan bulanan kepada pihak pengurusan sekolah
3.3.3 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua atau PK HEM

3.4 Bekalan Makanan Bermasak
3.4.1 Mengawal kebersihan makanan dan minuman serta pekerja dewan
makan mengikut garis panduan kesihatan
3.4.2 Mengemukakan laporan bulanan makanan ke Jabatan Pelajaran Negeri
3.4.3 Mengemukakan laporan makanan tahunan ke Jabatan Pelajaran
Malaysia

8

3.4.4 Bertanggungjawab sepenuhnya berkaitan bekalan makanan:

3.4.4.1 Mengisi Borang Pesanan (Jadual 8)

3.4.4.2 Menerima dan memeriksa bahan mentah

3.4.4.3 Mendapatkan pengesahan atau persetujuan Pengetua jika
berlaku pertukaran menu/bahan

3.4.4.4 Memantau proses penyediaan makanan

3.4.4.5 Mengurus buku laporan harian bekalan bermasak

3.4.4.6 Memastikan kontraktor mematuhi perjanjian kontrak dari
aspek bahan mentah, menu, spesifikasi dan masa yang
ditetapkan

3.4.5 Memastikan premis, perabot dan peralatan selamat digunakan

3.4.6 Memastikan kontraktor mematuhi peraturan/garis panduan berkaitan
pekerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran, Kementerian
Kesihatan dan Pihak Berkuasa Tempatan

3.4.7 Memastikan penerimaan bahan mentah mencukupi dan berkualiti

3.4.8 Membantu menguatkuasakan perkara-perkara yang berkaitan dengan
pengurusan tender bekalan makanan asrama

3.4.9 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua atau PK HEM

3.5 Pembersihan Kawasan

3.5.1 Memastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dijalankan seperti di
dalam perjanjian kontrak

3.5.2 Menghantar laporan bulanan kepada pihak yang bertanggungjawab

3.5.3 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua.

3.6 Kebajikan

3.6.1 Penyeliaan kesihatan murid berkaitan dengan:

3.6.1.1 Pengurusan bilik-bilik sakit

3.6.1.2 Pengurusan ubat-ubatan,rawatan segera bagi sakit-

sakit biasa

3.6.1.3 Memberi bantuan pertolongan cemas kepada penghuni

9

asrama

3.6.1.4 Mengadakan rekod-rekod tertentu dari segi kesihatan

murid dan urusan yang berkaitan dengannya

3.6.2 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua.

3.7 Fizikal
3.7.1 Menjaga kebersihan kawasan asrama termasuk bangunan-bangunan
3.7.2 Melaporkan kerosakan harta benda kerajaan
3.7.3 Menjaga alatan-alatan dan kemudahan-kemudahan di asrama
3.7.4 Menjalankan pemeriksaan setiap pagi untuk menentukan kebersihan
dorm, tandas, bilik air, bilik-bilik khas, surau dan persekitaran
asrama dalam keadaan bersih,teratur dan diurus rapi
3.7.5 Menghantar laporan bulanan Pembersihan Kawasan Asrama
3.7.6 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua.

3.8 Keselamatan
3.8.1 Memastikan semua peralatan keselamatan di asrama berfungsi dengan baik
3.8.2 Memastikan persekitaran asrama selamat
3.8.3 Memastikan semua penyelenggaraan di asrama dibaiki segera
3.8.4 Memastikan semua pendawaian dan peralatan elektrik selamat digunakan
3.8.5 Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pengetua

10

ORGANISASI MAJLIS KEPIMPINAN ASRAMA 2019

PENASIHAT : EN. FAZUL BIN YUSOF

PENGERUSI : EN. MOHD FIRDAUS BIN AHMAD RAMLI

NAIB PENGERUSI 1 : PN HJH LASHITA BT GHAZALI

NAIB PENGERUSI 2 : PN. KHUZAIFAH BT AZIZ

WARDEN : EN. MOHD NOR BAHARI BIN BAHARUDDIN

KAPTEN ASRAMA : UST. MOHD RAHMAD BIN MOHD SANI
PEN. KAPTEN ASRAMA 1
PEN. KAPTEN ASRAMA 2 : CIK NURLIANIS BT DAMIRI
SETIAUSAHA
PEN. SETIAUSAHA : AHMAD MAHDI BIN ZAKARIA
BENDAHARI ASPURA : MUHAMMAD AIMAN NABIL BIN SABRI
BENDAHARI ASPURI : HAMIEZA ARDILA BINTI HASNAN
AHLI MKA : NURAMIRAHTUL BASIRAH BINTI BADU KARIM

NUR HAZLYSSA BINTI ANUAR LAYANI

: MUHAMMAD FAKHRI BIN HARITHFADILLAH

NUR NABILA BT ROFAIZAL

: NUR NABILAH BT ROFAIZAL
ZULHAIRIE BIN AZMI
RAIHANA SAFIYYAH BINTI ISMAIL
MUHAMAD MUAZZAM BIN JAAFAR
FIKRI AL HAKIM BIN MOHAMAD ASRI.
MUHAMMAD FIRAS FAIQ BIN ZULHALIF
MOHAMAD FAIZ BIN ROSLAN
ARNENABILA NATASHA BINTI AHMAD SABRI
NURUL AIN IZZATIE BINTI NORAZUAN
DINI ADWA' MIZA BINTI NOR ZAINI
NUR HUDADINI BINTI MOHD AZLAN
SITI FATIN ATHIRAH BINTI JUNID
AHMAD MUSTAFA BIN ZAKARIA
MUHAMAD MUAZZAM BIN JAAFAR
NURUL ATIQAH BINTI SHAHARUDIN
FATIN NAZURA BINTI NOORRIZAN
NOR FARISHA BINTI MOHD SHARI
MUHAMMAD ALIF DANIAL B. HEIROL AZHAR
RAIHANA SAFIYYAH BINTI ISMAIL
MUHAMAD DANIAL ZIKRY BIN MOHD NOR AZIZI
NURATHIRAH NAJWA BINTI MUHAMMAD DAUD
NURUL SHAFIKA BINTI MOHD SHAFEQ
NOR HIDAYAH BINTI AHMAD NAZERI
FIRDAUS HAIQAL BIN AHMAD SOFPIAN
MUHAMMAD SAIFULLAH BIN ABU BAKAR
ZULHAIRIE BIN AZMI
MUHAMMAD AMIRUL ASYRAF BIN YAHYA

11

BIRO KEBAJIKAN DAN KESIHATAN

I. Membantu pelajar hidup selesa dan harmonis.
II. Melapor dan mengambil tindakan yang perlu terhadap pelajar yang sakit dan bermasalah.
III. Mengurus dan menjaga bilik utiliti dan melaporkan segala kerosakan kepada pihak

pengurusan asrama.
IV. Mengurus dan mengendalikan lawatan ke hospital bagi kes tertentu.
V. Membantu pengurusan asrama menyalurkan kemudahan di asrama.
VI. Membantu mengurus dan melaksanakan program yang berkaitan dengan kebajikan

penghuni di asrama.
VII. Memberi cadangan dan pandangan tentang kebajikan pelajar kepada pengurusan asrama.

BIRO DISIPLIN DAN KESELAMATAN

I. Memastikan penghuni asrama mematuhi jadual harian dan peraturan asrama.
II. Mencadangkan langkah-langkah yang sesuai bagi mencegah masalah disiplin.
III. Membantu warden ketika membuat „morning call‟ dan „roll call‟.
IV. Membantu warden ketika pemeriksaan asrama dijalankan.
V. Bekerjasama dengan warden ketika latihan kebakaran diadakan.
VI. Mengawasi penggunaan peralatan elektrik bagi mencegah kemalangan.
VII. Membuat laporan kepada guru asrama mengenai masalah disiplin.
VIII. Memaklumkan kepada pelajar tentang arahan warden dari semasa ke semasa.

BIRO AGAMA & KEROHANIAN

I. Merancang dan melaksanakan aktiviti kerohanian dengan kelulusan pihak pengurusan
asrama.

II. Memastikan semua pelajar solat berjemaah di surau dan Solat Jumaat bagi pelajar lelaki.
III. Menyediakan Jadual bertugas (Imam, Bilal dan Kebersihan Surau)
IV. Memastikan aktiviti kerohanian di asrama berjalan dengan lancar.
V. Membantu warden untuk membentuk sahsiah dan peribadi yang mulia.
VI. Memastikan ikatan persaudaraan/ukhuwah sesama pelajar terjalin dengan baik.
VII. Membuat laporan sahsiah pelajar kepada warden secara berkala.
VIII. Membantu dan membimbing pelajar yang kurang kefahaman dalam penghayatan agama.
IX. Bekerjasama dengan unit lain di Asrama dalam melaksanakan aktiviti kerohanian.

BIRO MAKANAN

I. Memastikan menu makanan yang ditetapkan dipatuhi.
II. Memantau kebersihan dan keceriaan dewan makan.
III. Menerima dan melaporkan aduan tentang kualiti & kuantiti makanan kepada pihak

pengurusan asrama.
IV. Memastikan pelajar sakit di bilik sakit mendapat makanan yang sesuai.
V. Menguruskan pelajar berpuasa dan memaklumkan kepada pengurusan dewan makan.
VI. Memastikan dewan makan dan peralatan makanan adalah bersih dan melaporkan sekiranya

tahap kebersihan tidak memuaskan kepada pihak pengurusan asrama.
VII. Melporkan dengan kadar yang segera sebarang kejadian kepada warden dan pengurusan

asrama

12

BIRO KEBERSIHAN DAN KECERIAAN

I. Merancang dan melaksanakan program kebersihan dan keceriaan.
II. Memastikan semua pelajar menjaga kebersihan dan keceriaan di bilik, bilik air & tandas, bilik

utiliti dan persekitaran asrama.
III. Membuat pemantauan kebersihan dan keceriaan secara berterusan.
IV. Bekerjasama dengan pihak pekerja kebersihan asrama.
V. Membuat laporan dan mengambil tindakan yang sewajarnya jika perlu.

BIRO SUKAN & REKREASI

I. Merancang dan melaksanakan aktiviti sukan/riadah dengan kelulusan pihak pengurusan
asrama.

II. Memastikan semua pelajar terlibat dalam aktiviti sukan.
III. Memastikan jadual aktiviti sukan dipatuhi oleh pelajar.
IV. Memastikan keadaan gelanggang/padang dan peralatan selamat untuk digunakan.
V. Memastikan alatan sukan mencukupi dan membuat laporan jika perlu.
VI. Menguruskan rekod keluar masuk/pinjaman alatan sukan di asrama.

BIRO AKADEMIK, DATA DAN STATISTIK

I. Membantu dalam pengurusan pendaftaran dan keluar/masuk pelajar asrama
II. Memastikan keperluan dan kelengkapan asrama mencukupi mengikut bilangan pelajar
III. Menyediakan laporan kapasiti asrama setiap minggu
IV. Membuat pemantauan perjalan kelas tambahan dan kelas Prep.
V. Memastikan borang- borang sentiasa tersedia.
VI. Berkerjasama dengan Biro Displin dan Keselamatan semasa membuat “roll call”
VII. Menyediakan laporan pencapaian akademik pelajar asrama.
VIII. Sentiasa berurusan dengan Warden dan pengurusan asrama mengenai maklumat terkini.
IX. Memastikan semua papan kenyataan lengkap dan bermaklumat

BIRO INFO DAN PENERBITAN

I. Menyedia dan melengkapkan papan-papan kenyataan di Bilik Operasi MKA
II. Mendapatkan semua maklumat mengenai program-program yang dijalankan.
III. Merakamkan peristiwa-peristiwa bagi setiap program
IV. Memastikan setiap jawatankuasa program menyediakan laporan
V. Mengemaskini Papan maklumat asrama dari semasa ke semasa.
VI. Menghasikan Buletin bulanan Asrama
VII. Sentiasa berhubung dengan biro-biro yang lain bagi mendapatkan maklumat terkini.

13

PERANCANGAN PROGRAM DAN AKTIVITI ASRAMA 2019

BIL AKTIVITI JFMAMJJOSON

1 Mesyuarat J/Kuasa Asrama
2 Perjumpaan Bulanan Majlis Kepimpinan Asrama
3
4 Pendaftaran Asrama
5 Minggu Orentasi & Perlantikan MKA 2019
6 Majlis Mesra Homeroom
7 "At least one sentence a day”
8 Bersama Sifoo Homeroom
9 Latihan Kawad kaki dan Pertandingan Kawad Kaki
10 Perjumpaan Kelab Persatuan
11 Lawatan Penanda Aras MKA dan Ketua Dorm
12 Kem Kepimpinan MKA 2019
13 Diskusi Excellent
14 Bicara Kauselor
15 Ujian Hafazan
16 Program Hafazan AlQuran
17 Ceramah Umum (Maulidur Rasul, Isra’ Mikraj, Nuzul Quran, Hijrah)
18 Solat Tarawikh dan Tadarrus/ Majlis Khatam Quran
19 Sambutan Hari Jadi
20 Kelas Bimbingan Berfokus/Kelas Tambahan PT3 & SPM
21 Majlis Makan Beradab
22 Majlis Restu Ilmu
23 Pertandingan Keceriaan dan Anugerah Bulanan
24 Sukanekarama
25 Senamrama
26 Sambutan Hari Guru
27 Program "Berbuka Bersama Kami"
28 Mesra Raye Asrama 2019
29 Kem Kadet Asrama
30 Pelancaran & Sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Asrama
31 Kem Teknik Menjawab Subjek Kritikal
32 Program Pasca PT3 Asrama
33 Program “Pencarian Imam Baru”
34 Malam Mesra
35 Gotong Royong Mingguan
36 Gotong Royong Perdana
37 Karnival Sukan, Kebudayaan Asrama & Malam Pestarama
38 Majlis "Pergimu dikenang"
Majlis Kalungan Bakti

14

Tarikh Hari TAKWIM ASRAMAKU EXCELLENT 2019 Tindakan
MINGGU
1 SELASA JANUARI ORENTASI

2 RABU Aktiviti ASRAMA
3 KHAMIS BERSUKAN
4 JUMAAT CUTI TAHUN BARU 2019
Pendaftaran Asrama 15
5 SABTU Perlancaran Minggu Orentasi Pelajar Asrama
Sesi Suaikenal
6 AHAD
Taklimat Aktiviti dan Pengurusan Diri
7 ISNIN
8 SELASA Mesyuarat J/K Asrama Kali 1
9 RABU Taklimat Salahlaku dan Peraturan Asrama
10 KHAMIS
11 JUMAAT Amanat Awal Pengetua
12 SABTU Taklimat Keselamatan dan Kecemasan
13 AHAD Latihan Kawad Kecemasan 1
14 ISNIN
15 SELASA Senamrobik/Latihan Kawad Kaki
16 RABU Gotong Royong Kebersihan Asrama/Dorm
17 KHAMIS Majlis Penutup Minggu Orentasi Asrama

18 JUMAAT Pemeriksaan Dorm
Watkah Perlantikan Majlis Kepimpinan Asrama
19 SABTU Perjumpaan Waris Asrama 1
20 AHAD Mesyuarat Warden/MKA Kali 1

Kelas Persediaan Petang/Sukanekarama/Kelas Persediaan
Malam

Kelas Persediaan Petang/Sukanekarama/Kelas Persediaan
Malam

Kelas Persediaan Petang/Sukanekarama/Kelas Persediaan
Malam

Kelas Persediaan Petang/Sukanekarama/Kelas Persediaan
Malam

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK
Aktiviti Mencorak Minda

Kelas Persediaan Petang/Latihan Olahraga/Kelas Persediaan
Malam

Kelas Persediaan Petang/Latihan Olahraga/Kelas Persediaan
Malam

Kelas Persediaan Petang/Latihan Olahraga/Kelas Persediaan
Malam

Kelas Persediaan Petang/Latihan Olahraga/Kelas Persediaan
Malam

Aktiviti Persediaan Homeroom
Perjumpaan Kelab
Latihan Kompang/Kawad Kaki
Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah

Program Homeroom Sesi 1

Gotong Royong Hias Dorm/ Pertandingan Bulanan Keceriaan
Dorm
Sambutan Harijadi Bulan Januari

Tarikh Hari JANUARI Tindakan
21 ISNIN
22 SELASA Aktiviti
RABU Kejohanan Olahraga Asrama 2019
23 KHAMIS
Latihan Merentas Desa/Kelas Persediaan Malam
24 JUMAAT
Latihan Merentas Desa/Kelas Persediaan Malam
25 SABTU
Latihan Merentas Desa/Kelas Persediaan Malam
26 AHAD Aktiviti Persediaan Homeroom
Latihan Merentas Desa
27 ISNIN Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah
SELASA Merentas Desa
28 RABU Pemeriksaan Dorm
29 KHAMIS Perjumpaan Bulanan MKA
30 Aktiviti Mencorak Minda
31
Kelas Persediaan Petang/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Tarikh Hari FEBRUARI Tindakan
1 JUMAAT
2 SABTU Aktiviti CUTI TAHUN
3 BARU CINA
4 AHAD MINGGU BALIK
5 ISNIN MINGGU BALIK
6 SELASA MINGGU BALIK
7 RABU
8 KHAMIS CUTI TAHUN BARU CINA
9 JUMAAT CUTI TAHUN BARU CINA
10 SABTU
AHAD MINGGU BALIK MINGGU BAHASA
11
ISNIN MINGGU BALIK
12 Aktiviti Mencorak Minda
SELASA
13 Kelas Persediaan Petang/Latihan Rumah Sukan/Riadah/Kelas
RABU Persediaan Malam
14
KHAMIS Kelas Persediaan Petang/Latihan Rumah Sukan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Latihan Rumah Sukan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Latihan Rumah Sukan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

16

Tarikh Hari FEBRUARI Tindakan

15 JUMAAT Aktiviti PERSEDIAAN
PEPERIKSAAN
16 SABTU Aktiviti Mingguan Homeroom
Perjumpaan Kelab
17 AHAD Latihan Kompang/Kawad Kaki
Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah
18 ISNIN
19 SELASA Senamrobik/Kawad Kaki
20 RABU Kelas Persediaan Pagi/Kelas Berbahasa/Kelas Tambahan
21 KHAMIS Malam Aprisiasi Puisi dan Budaya
22 JUMAAT
23 SABTU Pemeriksaan Dorm/Sambutan Harijadi Februari
24 AHAD Pertandingan Bulanan Keceriaan Dorm
25 ISNIN Pertandingan/Kuiz Bahasa, Public Speaking/Bicara Pintar
26 SELASA
27 RABU Kelas Persediaan Petang/Latihan Rumah Sukan/Riadah/Kelas
28 KHAMIS Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Latihan Rumah Sukan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Latihan Rumah Sukan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Latihan Rumah Sukan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN/MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK
Aktiviti Meneroka Minda

Kelas Persediaan Petang/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Tarikh Hari MAC Tindakan
1 JUMAAT UJIAN AWAL
Aktiviti
2 SABTU TAHUN
3 AHAD Aktiviti Mingguan Homeroom
4 ISNIN Perjumpaan Kelab/Persatuan
5 SELASA Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
6 RABU Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah

Senamrobik/Kawad Kaki
Kelas Persediaan Pagi/Kelas Berbahasa/Kelas Tambahan
Bengkel Inovasi dan Eksplorasi

Pemeriksaan Dorm/Perjumpaan Bulanan MKA
Mengajar Untuk Belajar

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

17

Tarikh Hari MAC Tindakan
7 KHAMIS
8 JUMAAT Aktiviti MINGGU SAINS &
9 SABTU MATEMATIK
10 AHAD Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam
11 ISNIN
MINGGU BALIK
12 SELASA
MINGGU BALIK
13 RABU
MINGGU BALIK
14 KHAMIS Kami Sedia Membantu

15 JUMAAT Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam
16 SABTU
Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
17 AHAD Persediaan Malam

18 ISNIN Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam
19 SELASA
Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
20 RABU Persediaan Malam

21 KHAMIS Aktiviti Mingguan Homeroom
22 JUMAAT Perjumpaan Kelab
23 SABTU Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
24 Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah
25 AHAD
26 ISNIN Senamrobik/Kawad Kaki
27 SELASA Kelas Persediaan Pagi/Kelas Berbahasa/Kelas Tambahan
28 RABU
29 KHAMIS Pemeriksaan Dorm/Sambutan Harijadi Mac
30 JUMAAT Pertandingan Bulanan Keceriaan Dorm
31 SABTU Guru Muda Turun Padang
AHAD
Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
23 MAC – 31 MAC 2019

Taklimat Minggu Kemanusiaan

18

Tarikh Hari APRIL Tindakan
1 ISNIN
2 SELASA Aktiviti MINGGU
3 RABU KEMANUSIAAN
4 KHAMIS Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam MINGGU VOTEK/
5 JUMAAT UJIAN TIDAK
Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas RASMI 2
6 SABTU Persediaan Malam

7 AHAD Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
8 ISNIN Persediaan Malam
9 SELASA Mesyuarat J/K Asrama -2
10 RABU
11 KHAMIS Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
12 JUMAAT Persediaan Malam
13 SABTU
14 AHAD Aktiviti Mingguan Homeroom
15 ISNIN Perjumpaan Kelab
16 SELASA Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
17 RABU Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah
18 KHAMIS
Senamrobik/Kawad Kaki
19 JUMAAT Kelas Persediaan Pagi/Kelas Berbahasa/Kelas Tambahan
Bengkel Kreativiti dan Dekorasi

Pemeriksaan Dorm
Pameran Hasil Bengkel

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK
Dipimpin untuk Memimpin
Taklimat Minggu Votek

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Aktiviti Mingguan Homeroom
Perjumpaan Kelab /
Ceramah Isra' Mikraj
Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah

19

Tarikh Hari APRIL Tindakan
20 SABTU
Aktiviti PERSEDIAAN
21 AHAD PEPERIKSAAN
22 ISNIN Senamrobik/Kawad Kaki
SELASA Kelas Persediaan Pagi/Kelas Berbahasa/Kelas Tambahan Tindakan
23 RABU Pembinaan Apps menggunakan Adroid
KHAMIS PROGRAM
24 JUMAAT Pemeriksaan Dorm /Sambutan Harijadi April PENGHAYATAN
25 SABTU Pertandingan Bulanan Keceriaan Dorm
26 AHAD Hari Usahawan & Usahatani Asrama RAMADHAN
27 ISNIN PEPERIKSAAN
28 SELASA Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas PERTENGAHAN
29 Persediaan Malam
30 TAHUN
Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam 20

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN AKADEMIK/MINGGU
BALIK

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK
Perjumpaan Bulanan MKA
Never Say No

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Tarikh Hari MEI
1 RABU
2 KHAMIS Aktiviti
3 JUMAAT
4 SABTU PERLANCARAN IHYA' RAMADHAN
5 AHAD
6 ISNIN Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam
7 SELASA
MINGGU BALIK
8 RABU
MINGGU BALIK
9 KHAMIS
10 JUMAAT MINGGU BALIK
11 SABTU
TAKLIMAT PROGRAM ASRAMA BERTADDARUS/ Solat
Tarawih

ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 1 - Juzuk 3)/ Solat
Tarawih/Kelas Persediaan Malam

ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 4 - Juzuk 6)/ Solat
Tarawih/Kelas Persediaan Malam

ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 7 - Juzuk 9)/ Solat
Tarawih/Kelas Persediaan Malam

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

Tarikh Hari MEI Tindakan

12 AHAD Aktiviti

13 ISNIN MINGGU BALIK
SELASA ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 10 - Juzuk 12)/ Solat
14 RABU Tarawih
KHAMIS
15 JUMAAT ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 13 - Juzuk 15)/ Solat
SABTU Tarawih/Kelas Persediaan Malam
16 AHAD
17 ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 16 - Juzuk 18)/ Solat
18 Tarawih/Kelas Persediaan Malam
19
ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 19 - Juzuk 21)/ Solat
20 Tarawih/Kelas Persediaan Malam/"Malam Murabbi"

21 ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 22 - Juzuk 24)/ Solat
22 Tarawih/Kelas Persediaan Malam
23
24 MINGGU BALIK
25
26 MINGGU BALIK
27
28 HARI WESAK
29
30 ISNIN ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 25 - Juzuk 27)/ Solat Tarawih
31 IFTAR JAMA'E Bersama Keluarga

SELASA ASRAMA BERTADDARUS (Juzuk 28 - Juzuk 30)/ Solat
Tarawih/Kelas Persediaan Malam
RABU MAJLIS KHATAM ALQURAN
KHAMIS Solat Tarawih/Kelas Persediaan Malam
JUMAAT MINGGU BALIK
SABTU MINGGU BALIK
AHAD
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
ISNIN 25 MEI – 9 JUN 2019
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

Tarikh Hari JUN Tindakan
1 SABTU
2 AHAD Aktiviti
3 ISNIN
4 SELASA HARI RAYA PUASA
5 RABU HARI RAYA PUASA
6 KHAMIS
7 JUMAAT

21

Tarikh Hari JUN Tindakan
8 SABTU
9 AHAD Aktiviti ASRAMA
10 ISNIN BERAYA
11 SELASA Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
12 RABU Persediaan Malam REBUILD FOR
13 KHAMIS SUCCEED
14 JUMAAT Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
15 SABTU Persediaan Malam TOWARD
EXCELLENT
16 AHAD Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam
17 ISNIN
18 SELASA Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
19 RABU Persediaan Malam
20 KHAMIS
21 JUMAAT Aktiviti Mingguan Homeroom (Persediaan "Meriahnye Raye)
22 SABTU Perjumpaan Homeroom Sesi 2
23 AHAD
24 ISNIN Sambutan "Meriahnye Raye" Asrama
25 SELASA Karaoke Raya
26 RABU
27 KHAMIS Program "Asrama Terus Beraye"
Pemeriksaan Dorm Raye
28 JUMAAT Pertandingan Bulanan Keceriaan Dorm

29 SABTU SOP Cemerlang 1/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
Malam

SOP Cemerlang 2/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
Malam

SOP Cemerlang 3/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
Malam

SOP Cemerlang 4/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
Malam

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

Resepi Excellent 1/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Resepi Excellent 2/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Resepi Excellent 3/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Resepi Excellent 4/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Aktiviti Mingguan Homeroom
Perjumpaan Kelab / Persatuan
Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah

Senamrobik/Kawad Kaki
MEMBINA JIWA TUJU MENARA
Program Rileks Minda.

22

Tarikh Hari JUN Tindakan
30 AHAD Tindakan
Aktiviti TIPS & TRICKS
OF KNOWLEDGE
Pemeriksaan Dorm /Sambutan Harijadi Mei & Jun
Perjumpaan Bulanan MKA MAGNIFICENT
"CARROM COMPETITION OPEN" KNOWLEDGE

Tarikh Hari JULAI LEISURE TIME
1 ISNIN 23
2 SELASA Aktiviti
3 RABU
4 KHAMIS Smart Skills 1/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
5 JUMAAT Malam
6 SABTU
7 AHAD Smart Skills 2/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
8 ISNIN Malam
9 SELASA
10 RABU Smart Skills 3/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
11 KHAMIS Malam

12 JUMAAT Smart Skills 4/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
Malam
13 SABTU
MINGGU BALIK
14 AHAD
15 ISNIN MINGGU BALIK
16 SELASA
17 RABU MINGGU BALIK
18 KHAMIS
19 JUMAAT Knowledge Exploration 1/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
20 SABTU Persediaan Malam

Knowledge Exploration 2/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Knowledge Exploration 3/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Knowledge Exploration 4/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Aktiviti Mingguan Homeroom
Permainan Strategi Minda
Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah

Senamrobik/Kawad Kaki
Kelas Persediaan Pagi/Kelas Berbahasa/Kelas Tambahan
"Maximum Thinking"

Pemeriksaan Dorm
Perjumpaan Bulanan MKA

Pertandingan seremban /Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Pertandingan Dam Ular & Dam Aji/Kelas
Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Pertandingan Catur/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Pertandingan Shahiba dan Soduku/Kelas
Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan Malam

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

Tarikh Hari JULAI Tindakan
21 AHAD
22 ISNIN Aktiviti MINGGU
23 SELASA KOKURIKULUM/
24 RABU MINGGU BALIK
25 KHAMIS UJIAN TIDAK
Pengurusan Organisasi/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas RASMI 3
26 JUMAAT Persediaan Malam

27 SABTU Pengurusan Unit/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
Malam
28 AHAD
29 ISNIN Pemimpin Berwibawa/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
30 SELASA Persediaan Malam
31 RABU Mesyuarat J/K Asrama -3

Penulisan Pengurusan/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Program Bersama Pejabat Kesiahatan
Aktiviti Mingguan Homeroom
Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah

Senamrobik/Kawad Kaki
Pameran PDRM & Bomba&Penyelamat
Pertandingan Koir PATRIOTIK

Pemeriksaan Dorm/Sambutan Harijadi Julai
Pertandingan Bulanan Keceriaan Dorm
Mengajar Untuk Belajar

Asas Kawad Kaki/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
Malam

Asas Bantu Mula/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan
Malam

Asas Perkhemahan/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Tarikh Hari OGOS Tindakan
1 KHAMIS
2 JUMAAT Aktiviti
3 SABTU Taklimat Perkhemahan/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
4 AHAD Persediaan Malam
5
ISNIN KEM KADET ASRAMA 2019
6 Latihan Kawad Kecemasan 2
SELASA
7 Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
RABU Persediaan Malam
8 Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
9 KHAMIS Persediaan Malam
10 JUMAAT Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
SABTU Persediaan Malam
Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam
MINGGU BALIK

24

Tarikh Hari OGOS Tindakan
11 AHAD
12 ISNIN Aktiviti UJIAN 4
13 SELASA Percubaan SPM
14 RABU HARI RAYA HAJI Percubaan PT3
15 KHAMIS
16 JUMAAT CUTI PENGGAL 2 PENGHAYATAN
17 SABTU 10 OGOS – 18 OGOS 2019 BULAN
18 AHAD
19 ISNIN Bengkel Penulisan Skrip/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas KEBANGSAAN
Persediaan Malam Percubaan SPM
20 SELASA Percubaan PT3
Bengkel Menjiwai Watak/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
21 RABU Persediaan Malam Tindakan
RELOAD &
22 KHAMIS Bengkel Penguasaan Pentas & Audien/Kelas REVIEW
23 JUMAAT Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan Malam
24 SABTU
Bengkel Suara Wajah & Bahasa Badan/Kelas
25 AHAD Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan Malam

26 ISNIN Latihan Sketsa Rukun Negara

27 SELASA Pertandingan Sketsa Rukun Negara Peringkat Asrama

28 RABU Pemeriksaan Dorm/Sambutan Harijadi Ogos
Pertandingan Bulanan Keceriaan Dorm
29 KHAMIS Perjumpaan Bulanan MKA
30 JUMAAT
31 SABTU Wacana Kemerdekaan/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Anak Pasca Merdeka "Di mana Perjuanganmu"/Kelas
Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Peranan Budaya Memupuk Perpaduan /Kelas
Tambahan/Riadah/Kelas Persediaan Malam

Prasangka perosak negara/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

MINGGU BALIK

HARI KEBANGSAAN

Tarikh Hari SEPTEMBER
1 AHAD
2 ISNIN Aktiviti
3 SELASA
AWAL MUHARAM
4 RABU
CUTI SEMPENA AWAL MUHARAM

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

25

Tarikh Hari SEPTEMBER Tindakan
5 KHAMIS
6 JUMAAT Aktiviti RELOAD &
7 SABTU REVIEW
8 AHAD Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
9 Persediaan Malam RELOAD &
10 ISNIN REVIEW
11 SELASA Majlis Sambutan Bulan Kebangsaan Sempena Kemerdekaan
12 RABU kali ke 62 RELOAD &
13 KHAMIS REVIEW
14 JUMAAT Ceramah Maal Hijrah "Setiap kali hadirmu , Semakin mengecil
15 SABTU usiaku"
16 AHAD
17 ISNIN Pemeriksaan Dorm
18 SELASA
19 RABU HARI KEPUTERAAN YANG DIPERTUAN AGONG
KHAMIS Gotong Royong " Setiap langkah sifar sampah"
20
JUMAAT Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
21 Persediaan Malam
22 SABTU
23 AHAD Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
24 ISNIN Persediaan Malam
SELASA
25 Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
RABU Persediaan Malam
26
27 KHAMIS MINGGU BALIK
28 JUMAAT
SABTU MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

HARI MALAYSIA

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Aktiviti Mingguan Homeroom
Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah

Senamrobik/Kawad Kaki
Kelas Persediaan Pagi/Kelas Tambahan

Pemeriksaan Dorm/Sambutan Harijadi September
Pertandingan Bulanan Keceriaan Dorm

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam
HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

26

Tarikh Hari SEPTEMBER Tindakan
29 AHAD Ujian Bertulis
Aktiviti PT3
30 ISNIN
MINGGU BALIK Tindakan

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas UJIAN BERTULIS
Persediaan Malam PT3

Tarikh Hari OKTOBER UJIAN BERTULIS
1 SELASA PT3
2 RABU Aktiviti
3 KHAMIS PROGRAM PASCA
Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas PT3
4 JUMAAT Persediaan Malam
PEPERIKSAAN
5 SABTU Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas AKHIR TAHUN
6 AHAD Persediaan Malam
7 ISNIN PEPERIKSAAAN
8 SELASA Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas AKHIR TAHUN
9 RABU Persediaan Malam PROGRAM PASCA
10 KHAMIS
11 JUMAAT Aktiviti Mingguan Homeroom PT3
12 SABTU Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
13 AHAD Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah
14 ISNIN
15 SELASA Senamrobik/Kawad Kaki
16 RABU Kelas Persediaan Pagi/Kelas Tambahan
17 KHAMIS
Pemeriksaan Dorm
18 JUMAAT Perjumpaan Bulanan MKA

19 SABTU Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

MINGGU BALIK

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam

Aktiviti Mingguan Homeroom
Latihan Kompang/Nasyid/Kawad Kaki
Ujian Hafazan bersama Naqib/Naqibah

Senamrobik/Kawad Kaki
Kelas Persediaan Pagi/Kelas Tambahan

27

Tarikh Hari OKTOBER Tindakan
20 AHAD
Aktiviti PEPERIKSAAAN
21 ISNIN Pemeriksaan Dorm/Sambutan Harijadi Oktober AKHIR TAHUN
Pertandingan Bulanan Keceriaan Dorm PROGRAM PASCA
22 SELASA Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
Persediaan Malam PT3
23 RABU Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas
24 KHAMIS Persediaan Malam PEPERIKSAAAN
25 JUMAAT Mesyuarat J/K Asrama -4 AKHIR TAHUN
26 SABTU Kelas Persediaan Petang/Kelas Tambahan/Riadah/Kelas PROGRAM PASCA
27 AHAD Persediaan Malam
28 MINGGU BALIK PT3
29 ISNIN Tindakan
30 SELASA HARI DEPAVALI
31 RABU SPM
KHAMIS PELANCARAN KARNIVAL ASRAMA 2019
KARNIVAL ASRAMA 2019 SPM

Tarikh Hari NOVEMBER SPM
1 JUMAAT 28
2 SABTU Aktiviti
3 HARI KEPUTERAAN SULTAN PERAK
4 AHAD KARNIVAL ASRAMA 2019
5 ISNIN KARNIVAL ASRAMA 2019
6 SELASA KARNIVAL ASRAMA 2019
7 RABU KARNIVAL ASRAMA 2019
8 KHAMIS KARNIVAL ASRAMA 2019
9 JUMAAT KARNIVAL ASRAMA 2019
10 SABTU MINGGU BALIK
11 AHAD MINGGU BALIK
12 ISNIN MINGGU BALIK
13 SELASA KARNIVAL ASRAMA 2019
14 RABU KARNIVAL ASRAMA 2019
15 KHAMIS KARNIVAL ASRAMA 2019
16 JUMAAT KARNIVAL ASRAMA 2019
17 SABTU KARNIVAL ASRAMA 2019
18 AHAD KARNIVAL ASRAMA 2019
ISNIN KARNIVAL ASRAMA 2019
KARNIVAL ASRAMA 2019

NOVEMBER

Tarikh Hari Aktiviti Tindakan

19 SELASA KARNIVAL ASRAMA 2019

20 RABU MAJLIS PENUTUP KARNIVAL ASRAMA 2019

21 KHAMIS JAMUAN AKHIR TAHUN ASRAMA 2019

22 JUMAAT

23 SABTU

24 AHAD

25 ISNIN

26 SELASA

27 RABU

28 KHAMIS

29 JUMAAT

30 SABTU

** Program dan aktiviti yang dirancang hanya akan dilaksana di luar waktu persekolahan iaitu waktu
Kelas Persediaan Petang/Malam, Waktu Riadah, Hari Sabtu, Ahad dan Cuti Am.

Sebarang perubahan tertakluk kepada kesesuaian waktu , program sekolah dan Kebenaran
Pengetua.

AKTIVITI MINGGUAN PELAJAR ASRAMA 2019

Hari ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD

Masa

5.15 – 5.45 Pagi Bangun Pagi / Pengurusan Diri

5.45 – 6.15 Pagi Solat Subuh Berjemaah

6.30 – 7.00 Pagi Sarapan Kuliah Subuh

7.00 – 2.00 ptg Sesi Persekolahan 7.00 – Sesi Persekolahan 7.00 - Sarapan /Persiapan Diri
12.00 7.30
2.00 – 3.00 ptg Solat Zohor / Makan Tengahari 12.00 Makan Tengahari/Solat 7.30 – Senamrobik / 7.30 – Persiapan
– 2.30 Jumaat(L)/ Qiraati (P) 8.30 Kawad Kaki 8.30 Pemeriksaan Dorm
3.00 – 4.30 ptg Prep Prep / Sesi Kokurikulum Prep 8.30 – 8.30 –
Kaunseling 3.30 – Bersama Sifoo 10.30 Kelas Tambahan 10.30 Pemeriksaan Bilik
6.00 Homeroom / Berfokus 10.30
4.30 – 5.00 ptg Solat Asar/Minum Petang Latihan Pasukan 10.30 – – Creative Time
Elit Unit Uniform & 12.00 Kelas Tambahan 12.00
5.00 – 6.00 ptg Sesi Riadah / Latihan Pasukan Sekolah Senamrobik Berfokus/ Hostel 12.00 OUTING/Lawatan
6.00 – 6.30 ptg /Hostel CC 12.00 – CC – 5.00 Ibubapa
6.30 – 7.00 mlm 5.00 OUTING/ Lawatan 5.00 –
Ibubapa 6.00 Perhimpunan
Rasmi Asrama
Pengurusan Diri

Makan Malam

7.00 – 9.00 mlm Solat Maghrib & Isya Berjemaah/ Solat Solat Maghrib & Isya Berjemaah/ Tazkirah /Hafazan
Tazkirah /Hafazan Maghrib & Aktiviti Bebas/Tayangan/ Latihan Kesenian/ Hostel CC
Isya
9.00 – 10.30 mlm Prep Prep Prep Berjemaah/ Aktiviti LDK/Ceramah
10.30 – 11.00 mlm Malam Malam Malam Bacaan Umum
11.00 malam Yassin
Prep
Malam

Minum Malam /Halaqah Al-Mulk

LIGHT OFF

29

30

JADUAL BERTUGAS PEMANTAUAN MINGGUAN
ASRAMA SMK AIR KUNING 2019

JANUARI TARIKH PEMANTAUAN 1 PEMANTAUAN 2

FEBRUARI 6 AHAD 1 KETUA WARDEN 1
MAC 20 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2
APRIL 27 AHAD 1 KETUA WARDEN 1
JUN 10 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2
JULAI 17 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 EN. FAZUL BIN YUSOF
OGOS 3 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2 PN. HAFIZAH BT ABU BAKAR
17 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 EN. MOHD FIRDAUS B AHMAD RAMLI
SEPTEMBER 7 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. RAMLI BIN ZAKARIA
OKTOBER 21 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 PN. HJH LASHITA BT GHAZALI
NOVEMBER 16 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2 CIK NORAZLIN BT MOHD PUDIL
30 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 PN. KHUZAIFAH BINTI AZIZ
14 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. KHAIRULNIZAN B MOHAMED
28 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 PN. NORIHAN BT SEMAN
4 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. ABD AZIZ B JUSOH
25 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 CIK ZUBAIDAH BINTI ABU BAKAR
8 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. AZHAM B ABDULLAH
22 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 EN. MOHD AZLIN B MD KAMBALI
6 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2 YM. RAJA MASHURI BT RAJA AHMAD
20 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 PN. RAHIMAH BT SEMAN
3 AHAD 2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. MOHD HAMIZAN B. NAWAI
17 AHAD 1 KETUA WARDEN 1 EN. FAZUL BIN YUSOF
2 WARDEN BERTUGAS 2 PN. SUZILAH BT. MESDI
1 KETUA WARDEN 1 EN. MOHD FIRDAUS B AHMAD RAMLI
2 WARDEN BERTUGAS 2 PN. HAFIZAH BT ABU BAKAR
1 KETUA WARDEN 1 PN. HJH LASHITA BT GHAZALI
2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. RAMLI BIN ZAKARIA
1 KETUA WARDEN 1 PN. KHUZAIFAH BINTI AZIZ
2 WARDEN BERTUGAS 2 CIK NORAZLIN BT MOHD PUDIL
1 KETUA WARDEN 1 PN. NORIHAN BT SEMAN
2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. KHAIRULNIZAN B MOHAMED
1 KETUA WARDEN 1 CIK ZUBAIDAH BINTI ABU BAKAR
2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. ABD AZIZ B JUSOH
1 KETUA WARDEN 1 EN. MOHD AZLIN B MD KAMBALI
2 WARDEN BERTUGAS 2 EN. AZHAM B ABDULLAH
1 KETUA WARDEN 1 PN. RAHIMAH BT SEMAN
2 WARDEN BERTUGAS 2 YM. RAJA MASHURI BT RAJA AHMAD
1 KETUA WARDEN 1 EN. MOHD HAMIZAN B. NAWAI
2 WARDEN BERTUGAS 2 PN. SUZILAH BT. MESDI
1 KETUA WARDEN 1
2 WARDEN BERTUGAS 2
1 KETUA WARDEN 1
2 WARDEN BERTUGAS 2

SELAMAT MENJALANKAN TUGAS

31

JADUAL BALIK KAMPUNG 2019

JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV

1 SELASA 1 JUMAAT 1 JUMAAT 1 ISNIN 1 RABU 1 SABTU 1 ISNIN 1 KHAMIS 1 AHAD 1 SELASA 1 JUMAAT MINGGU BALIK
CUTI AM/TAMBAHAN
2 RABU 2 SABTU P SABTU 2 SELASA 2 KHAMIS 2 AHAD 2 SELASA 2 JUMAAT 2 ISNIN 2 RABU P SABTU L GILIRAN OUTING LELAKI
P GILIRAN OUTING PEREMPUAN
3 KHAMIS 3 AHAD L AHAD 3 RABU 3 JUMAAT 3 ISNIN 3 RABU P SABTU 3 SELASA 3 KHAMIS L AHAD

4 JUMAAT 4 ISNIN 4 ISNIN 4 KHAMIS 4 SABTU 4 SELASA 4 KHAMIS L AHAD 4 RABU 4 JUMAAT 4 ISNIN

5 SABTU 5 SELASA 5 SELASA 5 JUMAAT 5 AHAD 5 RABU 5 JUMAAT 5 ISNIN 5 KHAMIS P SABTU 5 SELASA

6 AHAD 6 RABU 6 RABU P SABTU 6 ISNIN 6 KHAMIS 6 SABTU 6 SELASA 6 JUMAAT L AHAD 6 RABU

7 ISNIN 7 KHAMIS 7 KHAMIS L AHAD 7 SELASA 7 JUMAAT 7 AHAD 7 RABU P SABTU 7 ISNIN 7 KHAMIS

8 SELASA 8 JUMAAT 8 JUMAAT 8 ISNIN 8 RABU 8 SABTU 8 ISNIN 8 KHAMIS L AHAD 8 SELASA 8 JUMAAT

9 RABU 9 SABTU 9 SABTU 9 SELASA 9 KHAMIS 9 AHAD 9 SELASA 9 JUMAAT 9 ISNIN 9 RABU 9 SABTU

10 KHAMIS 10 AHAD 10 AHAD 10 RABU 10 JUMAAT 10 ISNIN 10 RABU 10 SABTU 10 SELASA 10 KHAMIS 10 AHAD

11 JUMAAT 11 ISNIN 11 ISNIN 11 KHAMIS 11 SABTU 11 SELASA 11 KHAMIS 11 AHAD 11 RABU 11 JUMAAT 11 ISNIN

12 SABTU 12 SELASA 12 SELASA 12 JUMAAT 12 AHAD 12 RABU 12 JUMAAT 12 ISNIN 12 KHAMIS 12 SABTU 12 SELASA

13 AHAD 13 RABU 13 RABU 13 SABTU 13 ISNIN 13 KHAMIS P SABTU 13 SELASA 13 JUMAAT 13 AHAD 13 RABU

14 ISNIN 14 KHAMIS 14 KHAMIS 14 AHAD 14 SELASA 14 JUMAAT L AHAD 14 RABU 14 SABTU 14 ISNIN 14 KHAMIS

15 SELASA 15 JUMAAT 15 JUMAAT 15 ISNIN 15 RABU P SABTU 15 ISNIN 15 KHAMIS 15 AHAD 15 SELASA 15 JUMAAT

16 RABU L SABTU L SABTU 16 SELASA 16 KHAMIS L AHAD 16 SELASA 16 JUMAAT 16 ISNIN 16 RABU L SABTU

17 KHAMIS P AHAD P AHAD 17 RABU 17 JUMAAT 17 ISNIN 17 RABU 17 SABTU 17 SELASA 17 KHAMIS P AHAD

18 JUMAAT 18 ISNIN 18 ISNIN 18 KHAMIS 18 SABTU 18 SELASA 18 KHAMIS 18 AHAD 18 RABU 18 JUMAAT 18 ISNIN

L SABTU 19 SELASA 19 SELASA 19 JUMAAT 19 AHAD 19 RABU 19 JUMAAT 19 ISNIN 19 KHAMIS L SABTU 19 SELASA

P AHAD 20 RABU 20 RABU L SABTU 20 ISNIN 20 KHAMIS 20 SABTU 20 SELASA 20 JUMAAT P AHAD 20 RABU

21 ISNIN 21 KHAMIS 21 KHAMIS P AHAD 21 SELASA 21 JUMAAT 21 AHAD 21 RABU L SABTU 21 ISNIN 21 KHAMIS

22 SELASA 22 JUMAAT 22 JUMAAT 22 ISNIN 22 RABU 22 SABTU 22 ISNIN 22 KHAMIS P AHAD 22 SELASA 22 JUMAAT

23 RABU 23 SABTU 23 SABTU 23 SELASA 23 KHAMIS 23 AHAD 23 SELASA 23 JUMAAT 23 ISNIN 23 RABU 23 SABTU

24 KHAMIS 24 AHAD 24 AHAD 24 RABU 24 JUMAAT 24 ISNIN 24 RABU L SABTU 24 SELASA 24 KHAMIS 24 AHAD

25 JUMAAT 25 ISNIN 25 ISNIN 25 KHAMIS 25 SABTU 25 SELASA 25 KHAMIS P AHAD 25 RABU 25 JUMAAT 25 ISNIN

P SABTU 26 SELASA 26 SELASA 26 JUMAAT 26 AHAD 26 RABU 26 JUMAAT 26 ISNIN 26 KHAMIS 26 SABTU 26 SELASA

L AHAD 27 RABU 27 RABU 27 SABTU 27 ISNIN 27 KHAMIS L SABTU 27 SELASA 27 JUMAAT 27 AHAD 27 RABU

28 ISNIN 28 KHAMIS 28 KHAMIS 28 AHAD 28 SELASA 28 JUMAAT P AHAD 28 RABU 28 SABTU 28 ISNIN 28 KHAMIS

29 SELASA 29 JUMAAT 29 ISNIN 29 RABU L SABTU 29 ISNIN 29 KHAMIS 29 AHAD 29 SELASA 29 JUMAAT

30 RABU 30 SABTU 30 SELASA 30 KHAMIS P AHAD 30 SELASA 30 JUMAAT 30 ISNIN 30 RABU 30 SABTU

31 KHAMIS 31 AHAD 31 JUMAAT 31 RABU 31 SABTU 31 KHAMIS

Tarikh Hari Cuti
01-Jan
21-Jan Isnin Tahun Baru
05-Feb Rabu Hari Thaipusam
06-Feb Jumaat Tahun Baru Cina
01 Mei Sabtu Tahun Baru Cina Hari Kedua
06 Mei Selasa Hari Pekerja
22-Mei Selasa Hari Wesak
05-Jun Sabtu Hari Nuzul Al-Quran
06-Jun Jumaat Hari Raya Aidilfitri
11 Ogos Sabtu Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua
31 Ogos Rabu Hari Raya Haji
01-Sept Jumaat Hari Kebangsaan
9-Sep Ahad Awal Muharram
16-Sep Ahad Hari Keputeraan YDP Agong
27-Okt Ahad Hari Malaysia
1-Nov Ahad Hari Deepavali
09-Nov Jumaat Hari Keputeraan Sultan Perak
Selasa Maulidur Rasul

* Tertakluk pada perubahan.

32


Click to View FlipBook Version