The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KUMPULAN AINA, NICOLE, MC JACYNTHER, REX G2.5

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by dfrence01, 2021-04-24 22:33:44

E-KATALOG PAMERAN ALAM DAN GURU

KUMPULAN AINA, NICOLE, MC JACYNTHER, REX G2.5

Keywords: Pameran

SINOPSIS PAMERAN Pameran Alam & Guru ini secara khususnya telah menjadi gelanggang
kepada para pelukis amatur terutamanya dalam kalangan guru-guru dalam
membuakkan keinginan untuk beraksi menerusi aktiviti berpameran yang lebih
berprestij. Pameran yang dinanti-nantikan ini sentiasa mendapat sambutan yang
baik dalam kalangan peserta kerana ia memberi ruang dan peluang kepada
golongan guru untuk aktif berkarya dan memperlagakkannya untuk tatapan
umum. Pameran ini didukung oleh seramai 97 orang peserta dalam kalangan para
pendidik seni yang terdiri daripada para pensyarah institut pengajian tinggi dan
guru-guru dari sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara, serta tidak
ketinggalan dari Indonesia.

Pameran ini menjadi bumbung kepada ungkapan wacana naratif para
pelukis melalui tarikan estetik serta ketajaman minda mereka yang ada kalanya
sinis atau sekadar berkongsi rasa keindahan dengan pemerhati. Pernyataan ini
seiring dengan pendapat Plato dan Al-Ghazali yang menyatakan bahawa
keindahan itu bukanlah sekadar pengalaman estetik yang membelai rasa, tapi
satu pengalaman intelektual yang perlu direnung dan dimeditasikan oleh akal dan
kebijaksanaan.

Salahuddin Zakaria Penyelaras Pameran Alam Guru 2019

Sekacip Pinang Prof. Madya Sahar Sa'di bin Hashim
REKTOR ASWARA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatoh dan Salam
Sejahtera,Syukur kehadrat Illahi kerana dengan izinNya, saya (AKADEMI SENI BUDAYA DAN
berpeluang merakamkan kata alu-aluan dalam katalog ALAM & WARISANKEBANGSAAN)
GURU anjuran Jabatan Pendidikan Seni Visual (JPSV) dan Fakulti
Rekaan Komunikasi Visual, ASWARA. Sekalung tahniah dan syabas Pihak ASWARA ingin mengucapkan terima kasih
atas usaha menjayakan pameran ini demi memartabatkan kepada pihak penganjur dan pendidik seni yang
pembangunan seni visual negara. ASWARA amat berbesar hati telah memilih ASWARA sebagai ruang untuk
mengadakan jalinan kolaboratif dengan IPG Kampus Ilmu Khas mengadakan pameran ALAM & GURU yang penuh
untuk mengadakan pameran ALAM & GURU ini. Pameran ini bukan bermakna ini. Adalah harapan kami pameran serta
sahaja berupaya menyerlahkan bakat pengkarya seni dalam katalog yang mengiringinya akan menyemarakkan
kalangan pendidik seni tetapi sebagai satu ruang untuk bertukar suatu lagi sisi penting seni visual di Malaysia.
idea serta menimba pengalaman baru tentang arus perkembangan
seni lukis yang terkini dengan pendidik seni di Malaysia dan Sekian, terima kasih.
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia serta para
intektual seni. Saya yakin bahawa kejayaan dan kecemerlangan Majulah Seni Untuk Negara
profession perguruan dalam bidang seni visual di masa kini perlu
sokongan, persefahaman dan kerjasama erat daripada
pelbagaiinstitusi seni

Setinta Bahasa Dr. Rusmini binti Ku Ahmad
REKTOR INSTITUT PENDIDIKAN GURU
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatoh
Salam Sejahtera, MALAYSIA

dan

Alhamdulillah bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan Oleh itu PPPM 2013 - 2025 juga mengemukakan pelan
limpah izin-Nya Pameran Alam dan Guru dapat yang komprehensif untuk maju ke arah pendidikan
dilaksanakan dengan jayanya. Saya ingin merakamkan yang bertaraf dunia. Hal ini, selaras dengan
tahniah kepada IPG Kampus Ilmu Khas dan Akademi Seni pelaksanaan program Tranformasi Sekolah 2025
Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) kerana (TS2025). Oleh yang demikian, para pendidik seni visual
mengambil inisiatif untuk menganjurkan pameran Alam & perlu bersedia untuk berubah ke arah Pembelajaran
Guru.Saya melihat pameran ini sebagai medan untuk Bermakna untuk murid-murid.Akhir kalam, saya ingin
berkongsi pengalaman dalam meneroka pelbagai menyatakan bahawa pendidik seni sebagai agen
pendekatan, teknik karya seni dalam kalangan pendidik perubahan memainkan peranan yang penting dalam
seni. Kementerian Pendidikan menyedari hakikat betapa merealisasikan hasrat transformasi pendidikan negara
pentingnya pendidikan seni visual dalam menyediakan supaya ia memberi kesan yang sangat positif dalam
asas pembentukan murid ke arah pemikiran yang kreatif usaha membentuk kemenjadian murid.
dan berinovatif. Sistem pendidikan negara perlu melalui Sekian, terima kasih.
transformasi yang menyeluruh dan sistematik bagi Majulah Seni Untuk Negara '
melahirkan individu yang mampu berkembang maju dan
bersaing pada peringkat global.

Secangkir Kata Tn Hj Wan Yusof bin Wan Ngah Pengarah
Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatoh dan Salam Moga kolaborasi Pameran ALAM & GURU memberi
Sejahtera.PAMERAN RUSyabas kepada Jabatan Pendidikan Seni impak positif kepada dua institusi iaitu ASWARA
Visual (JPSV) IPG Kampus Ilmu Khas dengan Akademi Seni Budaya dan IPG Kampus Ilmu Khas serta para pendidik seni
dan Warisan Kebangsaan (ASWARA) yang membuat penganjuran di seluruh Malaysia sebagai langkah awal untuk
bersama untuk Pameran ALAM & GURU 2019.Penganjuran mempelbagaikan aktiviti lain seperti pengkajian
Pameran ALAM & GURU sebagai salah satu acara sambutan 60 seni tampak, diskusi, seminar, bengkel dan
tahun IPGKIK (1959-2019) yang dapat menghimpunkan warga sebagainya. Usaha ini yang memungkinkan dua
pendidik seni seluruh negara mengadakan pameran di ASWARA. institusi seni dapat memainkan peranan yang lebih
IPGKIK yang mempunyai kebitaraan dalam bidang Pendidikan Seni aktif ke arah memartabatkan profesion perguruan
Visual sejak awal penubuhan institut ini akan menjadikan pameran dan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual itu
Alam & Guru sebagai sebagai program dwi tahunan. Pameran sendiri.
sebegini dapat memupuk nilai kesungguhan dalam kalangan
pendidik seni di Malaysia. Hasil seni ini amat berharga dan Syabas dan tahniah!
berupaya menjadi khazanah bagi merakam keindahan alam serta
mewujudkan kesedaran, kefahaman dan penghayatan bagi
merakyatkan seni visual.

Sekacip Pinang Dr. Azizah binti Suleiman
Naib Pengerusi Pameran Alam Guru 2019

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatoh dan
Salam Sejahtera,

ALAM & GURU 2019 memberi ruang dan peluang kepada Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak
pendidik seni untuk mempamerkan hasil karya seni dan pengurusan ASWARA, IPGM, IPGKIK, JPN serta para
melunaskan tanggungjawab sosial sebagai pendidik seni peserta pameran yang terdiri dari pendidik seni yang
kepada anak bangsa untuk menghargai alam sekitar banyak membantu pameran ALAM & GURU dapat
bertemakan alam melalui seni visual. dilaksanakan dengan jayanya. Juga kepada pihak
pengurusan tertinggi IPGM dan IPGKIK, warga IPG
Kolaorasi bersama IPGKIK dan Fakulti Rekaan Komunikasi Kampus Ilmu Khas serta para penaja dan semua
Visual, ASWARA adalah sebagai usaha yang baik untuk individu yang turut menjayakan pameran ALAM &
menyemai semangat cintakan keindahan alam dan GURU ini.Semoga pameran ini menjadi pencetus idea
kehidupan yang diterjemahkan dalam bidang seni visual. dan pendorong kepada pihak pihak lain untuk bersama
Diharapkan agar kolaborasi dapat diteruskan dan dalam menzahirkan penghargaan kepada alam sekitar
dimantapkan melalui aktiviti yang boleh mendatangkan yang menjadi tema utamanya. Akhir kata saya
manfaat bersama. Pendidik seni turut berpeluang mengucapkan syabas dan tahniah di atas kesungguhan
mengadakan pameran ini sewajamya dijadikan sebagai para peserta pameran yang terdiri dalam kalangan
platform pembangunan karier dalam menghasilkan karya pendidik seni yang telah berjaya mempamerkan karya
yang lebih bermutu tinggi dan dipamerkan di peringkat dalam ALAM & GURU.
antarabangsa. Sekian, terima kasih

Karya
Pelukis

Ralph Hedley
The Country School Girl
1906
Cat Minyak
40.6 x 32.4 cm

Captain Geoffrey Spaulding
Back To School
1992
Cat Minyak
64.0 × 51.3cm

Hamdan Shaarani
Refleksi Jernih 32
2016
Cat Akrilik
92.1 × 54.5 cm

[email protected] Ripen
Ketenangan
2010
Cat Minyak
34 cm x 48 cm

[email protected] Ripen
Pitcher Plant
2010
Cat Minyak
30 cm x 40 cm

Noor Atikah Binti Abdul Ghani Suraya Hani Bin Zakaria
“Inspirasi Alam” “Senja Di Jesselton
Campuran Jetty, Kota Kinabalu”
48 x 178 cm Arkilik
2019 80 x 60 cm
2019
Siti Hafiszah Binti Hassan
“Keringat”

Arkilik/Catan
2 x 3 kaki
2019Salehuddin Bin Zakaria
Lagenda Padang Mat Sirai
Campuran
93 x 77 cm
2019

Abdul Jalil Bin [email protected]
Irsyadi
Arkilik

76 x 90 cm
2019

Adnan Bin Sadali
Noktah
Arkilik
84 x 116 cm
2019

Elis Nurul Huda
”The Dancing Peacock”

Arkilik
60 x 60 cm

2019

Dr Mohd Sawari Bin Rahim
”Inventive”
Arkilik
76 x 59 cm
2019

Azman Bin Hilmi
Ekspresi Percikan Alam

Campuran
66 x 90 cm

2019

Dr Azimah A. Samah
“Mak Lang’s Diver”
Arkilik
90 x 76 cm
2019

Dr Azizah Binti Suleiman
“Flamingo”
Arkilik

42 x 59.4 cm
2019

Wong Neng Lee
Keharmonian Dalam Kehidupan Harian
Arkilik
72 x 89 cm
2019

Zainal Bin Abdullah
Benih Alam Siri 1
Campuran
121 x 61 cm
2019

SHAH TUMIN

PENJAGA II

MIXED MEDIA ON CANVAS
9 1.5 C M X 12 2 C M

20 21

PUTARAN PANGGILAN ILAHI

Discarded, Wood, Relief aSSamblage & resin
1 0 7 c m diameter

2021

The Defender

Acrylic on canvas
168cm x 107cm

2020

Lotus X

Mixed media
80cm x 80cm

2021

Iqra II

Mixed media on canvas
61cm x 61cm

2019

Senarai
Pelukis

A Abdul Raoof Bin Ali Captain Geoffrey Spaulding Elis Nurul Huda
“Mak Buat Apa Tu?” Back To School ”The Dancing Peacock”
Arkilik atas kanvas
2 x 3 kaki C Cat Minyak E Arkilik
2019 64.0 × 51.3cm 60 x 60 cm
1992 2019
Abdul Jalil Bin [email protected]
Irsyadi DDr Mohd Sawari Bin Rahim F Fairus Paisan
Arkilik ”Inventive” Putaran Panggilan Ilahi
76 x 90 cm Arkilik Discarded wood and resin
2019 76 x 59 cm Asemblaj
2019 107 Diameter
Adnan Bin Sadali 2021
Noktah Dr Azizah Binti Suleiman
Arkilik “Flamingo” Fauzin Mustafa
84 x 116 cm Arkilik Iqra II
2019 42 x 59.4 cm Mixed media on canvas
2019 61cm x 61cm
Azman Bin Hilmi 2019
Ekspresi Percikan Alam Dr Mohd Sawari Bin Rahim
Campuran ”Inventive”
66 x 90 cm Arkilik
2019 76 x 59 cm
2019

H Hamdan Shaarani N Nor Fazura Binti Che Daud R [email protected] Ripen
Refleksi Jernih 32 “Di Kala Senja Berlabuh” Ketenangan
2016 Campuran 2010
Cat Akrilik 60 x 90 cm Cat Minyak
92.1 × 54.5 cm 2019 34 cm x 48 cm

M Muhammad Insan Bin Noor Atikah Binti Abdul Ghani [email protected] Ripen
Muttaqien “Inspirasi Alam” Pitcher Plant
“Pendidikan Alam” Campuran 2010
Arkilik atas Kanvas 48 x 178 cm Cat Minyak
60 x 40 cm 2019 30 cm x 40 cm
2019
Ralph Hedley
The Country School Girl
1906
Cat Minyak
40.6 x 32.4 cm

Salehuddin Bin Zakaria Wong Neng Lee Z Zainal Bin Abdullah
Benih Alam Siri 1
S Lagenda Padang Mat Sirai W Keharmonian Dalam Campuran
Campuran Kehidupan Harian 121 x 61 cm
93 x 77 cm Arkilik 2019
2019 72 x 89 cm
2019 Nabihah Haiyee
Suraya Hani Bin Zakaria Lotus X
“Senja Di Jesselton Jetty, Mixed media
Kota Kinabalu” 80cm x 80cm
Arkilik 2021
80 x 60 cm
2019 Md Fadli Yusoff
“ The Defender”
Siti Hafiszah Binti Hassan Acrylic on canvas
“Keringat” 168cm x 107cm
Arkilik/Catan 2020
2 x 3 kaki
2019

Shah Tumin
Penjaga Ii
Campuran
91.5 X 122 CM
2021
Click to View FlipBook Version