The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by pentadbiranskpp, 2019-12-21 08:15:45

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BUKU PENGURUSAN SEKOLAH 2020

BIODATA PERIBADI:

Nama ___________________________________________________________________
No. Kad Pengenalan ___________________________________________________________________
Alamat Rumah ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
No. Telefon Rumah ___________________________________________________________________
No. Telefon Bimbit ___________________________________________________________________
Emel Peribadi ___________________________________________________________________
Alamat Pejabat ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
No. Telefon Pejabat ___________________________________________________________________
No. fax Pejabat ___________________________________________________________________
Emel Rasmi Pejabat ___________________________________________________________________
No. Fail Peribadi ___________________________________________________________________
No. Gaji ___________________________________________________________________
No. Cukai Pendapatan ___________________________________________________________________
No. KWSP ___________________________________________________________________
No. Pasport ___________________________________________________________________
Lain-Lain ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2

ISI KANDUNGAN: MUKA SURAT
:
BIL PERKARA :
1 Dari Meja Guru Besar :
2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan :
3 Visi dan Misi :
4 Kerangka PPPM 2013 - 2025
5 Memperkasa Transformasi Pendidikan :
6 Peneraju Kecemerlangan Pendidikan PPDKT :
7 Piagam Pelanggan :
8 Hala Tuju Sekolah :
9 Sejarah Sekolah :
10 Lagu Sekolah
11 Penggal dan Perincian Persekolahan 2020 :
12 Cuti Perayaan 2020 :
13 Tarikh-Tarikh Peperiksaan Awam :
14 Tarikh-Tarikh Keputusan Peperiksaan Awam :
15 Hari Kelepasan Am 2020 :
16 Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2020 :
17 Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah
18 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentdbiran :
19 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum
20 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid
21 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum
22 Lampiran

3

1. DARI MEJA GURU BESAR:

Assalamualaikum…..
Alhamdulillah syukur kepada Illahi kerana dengan bantuan
rakan-rakan seperjuangan saya dapat menyiapkan sebuah
memoir untuk tatapan semua rakan-rakan.
Memoir ini saya lakarkan semata-mata untuk saya dedikasikan
perjuangan saya dan rakan-rakan dalam merealisasikan satu
impian bersama dalam melahirkan suatu suasana yang berbeza
dari yang biasa.
Semoga dengan terbitnya memoir ini akan menjadikan buku ini
sebagai satu kenangan yang dapat kita abadikan bersama
walaupun suatu masa kita tidak lagi sebumbung.
Semoga akan menjadi semangat untuk kita dalam terus mendidik
anak-anak didik kita.Saya tidak pernah melihat kejayaan yang
luarbiasa datang dari usaha yang biasa-biasa.
“ Khas Untuk Rakan-Rakan SKPP “

………………………………………….
( ROSLI BIN ABDUL RAZAK )
Guru Besar
SK Pasir Panjang Kuala Terengganu
Terengganu.

4
[Type a quote from the document or the summary of an interesting point. You can position the text
box anywhere in the document. Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN:

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari
segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan
kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat
Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri,
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran
keluarga, masyarakat dan negara.

3. VISI DAN MISI SEKOLAH:
VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara"

5

4. KERANGKA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA :
6

7

5. MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN (MTP)
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU:

8

6. PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN (PKP)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANU:

9

7. PIAGAM SEKOLAH:

Kami akan sedaya upaya berusaha memberikan perkhidmatan dan pendidikan kepada semua
pelanggan kami sebagaimana berikut :

 Berusaha menyelesaikan masalah anda secepat mungkin.

 Berusaha memberi maklumat yang diperlukan dengan tepat dan tepat.

 Berusaha memberi peluang belajar kepada semua murid dengan adil dan saksama mengikut
kemampuan yang ada.

 Berusaha mempastikan semua murid dapat menguasai kemahiran Asas 3M.

 Berusaha mempastikan pencapaian murid dalam UPSR

 Berikhtiar meningkatkan tahap disiplin, kebersihan dan keselamatan murid.

 Bermuafakat dengan ibubapa, guru-guru, kakitangan dan murid-murid untuk mencapai
matlamat sekolah.

 Berusaha memberi kemahiran asas kepada murid-murid dalam pelbagai kegiatan kokurikulum.

 Berikhtiar dan berdoa supaya murid-murid yang keluar dari sekolah ini mempunyai ilmu,
berakhlak mulia, beriman dan beramal soleh.

 Berusaha menyelesaikan masalah anda secepat mungkin.

 Berusaha memberi maklumat yang diperlukan dengan tepat dan tepat.

 Berusaha memberi peluang belajar kepada semua murid dengan adil dan saksama mengikut
kemampuan yang ada.

 Berusaha mempastikan semua murid dapat menguasai kemahiran Asas 3M.

 Berusaha mempastikan pencapaian murid dalam UPSR

 Berikhtiar meningkatkan tahap disiplin, kebersihan dan keselamatan murid.

 Bermuafakat dengan ibubapa, guru-guru, kakitangan dan murid-murid untuk mencapai
matlamat sekolah.

 Berusaha memberi kemahiran asas kepada murid-murid dalam pelbagai kegiatan kokurikulum.

10

 Berikhtiar dan berdoa supaya murid-murid yang keluar dari sekolah ini mempunyai ilmu,
berakhlak mulia, beriman dan beramal soleh.

8. HALA TUJU SEKOLAH:

Menuju Kecemerlangan Selaras Dengan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan,Samada dari segi Akademik, Hal Ehwal Murid
Dan Juga Ko Kurikulum.

9. SEJARAH SEKOLAH:

Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang Kuala Terengganu telah dibuka pada tahun
1939.Wujudnya sekolah ini adalah atas usaha gigih orang-orang kampung bersama-sama
penghulunya Tuan Haji Ahmad bin Hitam yang telah memohon dan mendesak pihak
kerajaan mengadakan sebuah sekolah tempat kanak-kanak di sekitar kawasan Pasir
Panjang ini belajar.

Sekolah ini terletak dalam kawasan seluas 4.406 ekar.Pada mulanya sebuah bangsal
didirikan dan disumbang oleh seorang pemborong tempatan iaitu Encik Wan Salleh bin
Ahmad.

Bangunan tempat belajar bertambah dari masa ke semasa mengikut perkembangan murid.
Pada akhir tahun 1968 sekolah mempunyai 4 buah bangunan separuh kekal sebagai
tempat belajar berukuran sebagaimana berikut:

i. 120 kaki x 22 kaki
ii. 60 kaki x 22 kaki
iii. 47 kaki x 20 kaki
iv. 48 kaki x 20 kaki

Pada tahun 1969, bangunan iii dan iv telah dirobohkan dan diganti dengan bangunan lain
yang juga bangunan separuh kekal berukuran 300 x 24 kaki.Bangunan ini mempunyai 9
buah bilik darjah dan sebuah bilik guru.

Pada tahun 1980, sebuah bangunan kekal 2 tingkat berukuran 190 x 24 kaki
dibangunkan.Bangunan ini mempunyai 6 buah bilik darjah, perpustakaan sekolah, bilik
pusat sumber sekolah,ruang pejabat dan bilik Guru Besar.

Pada tahun 1990, sebuah lagi bangunan separuh kekal dibina bagi menampung
pertambahan murid yang mendadak dengan bangunan berukuran 22 x 146 kaki dan
mempunyai 4 buah bilik darjah.

Semenjak ditubuhkan pada tahun 1939, hanya murid lelaki sahaja yang belajar di sekolah
ini dengan keramaiannya 20 orang.Keramaiannya meningkat dari masa ke semasa, dengan
peningkatan kepada 40 orang selepas beberapa bulan dibuka.Pada tahun 1946, barulah
sekolah ini mula menerima murid perempuan,menjadikannya sebagai sebuah sekolah
bercampur.Pada tahun 1954, pentadbiran sekolah ini telah dipecahkan kepada 2 bahagian
iaitu Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang (Lelaki) dimana Guru Besarnya ialah Encik
Muhammad bin Hassan dan Sekolah Kebangsaan Pasir Panjang (Perempuan) pula Guru
Besarnya ialah Cik Emi Shamsiah binti Abd.Hamid.Tetapi selepas berjalan selama 7
tahun kedua-dua sekolah ini telah disatukan semula di bawah pentadbiran seorang Guru
Besar.Penyatuan ini adalah atas nasihat Lembaga Jemaah Pengurus Sekolah dalam
mesyuaratnya pada 15.02.1961.
Semenjak dibuka juga, ramai bekas murid sekolah ini telah berjaya mencipta nama dalam
pelbagai bidang, sama ada dalam sektor awam ataupun swasta.

11

10. LAGU SEKOLAH:

Megahnya Berdiri Sekolah Kami
Sekolah Pasir Panjang

Tetap Bersama,Membantu,Membina
Mencapai cita-Cita

Berikrar,Berjanji,Membantu,Membina
Berbakti Dan Berjasa

Kepada guru Kepada Semua
Wahai Bangsa Negara

Megahnya Berdiri Sekolah Kami
Sekolah Pasir Panjang

Tetap Bersama,Membantu,Membina
Mencapai cita-Cita

12

11. PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020:

PENGGAL MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH
PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

01.01.2020 31.01.2020 19 11
1
01.02.2020 29.02.2020 20 9
2
01.03.2020 12.03.2020 10 7
1
JUMLAH HARI 49
16
CUTI PERTENGHAN PENGGAL 1
6
1 12.03.2020 21.03.2020 9

22.03.2020 31.03.2020 8

01.04.2020 30.04.2020 22

01.05.2020 21.05.2020 11

JUMLAH HARI 41
16
CUTI PERTENGHAN TAHUN

22.05.2020 06.06.2020

07.06.2020 30.06.2020 18

01.07.2020 23.07.2020 17

JUMLAH HARI 35
9
CUTI PERTENGHAN PENGGAL 2

24.07.2020 01.08.2020

2 02.08.2020 31.08.2020 19

01.09.2020 30.09.2020 21

10.10.2020 31.10.2020 20

01.11.2020 19.11.2020 11

JUMLAH HARI 71

20.11.2020 31.12.2020 42

13

12. CUTI PERAYAAN 2020:

CUTI PERAYAAN YANG DIPERUNTUKAN OLEH KPM

CUTI KUMPULAN A KUMPULAN B
PERAYAAN

TAHUN BARU CINA 23.01.2020 (KHAMIS) 23.01.2020 (KHAMIS) Semua Negeri
25.10.2020 ( SABTU ) 27.01.2020 (ISNIN) 24.01.2020 (JUMAAT) Kumpulan B

DAN
26.01.2020 (AHAD )

HARI RAYA 20.05.2020 (Rabu) 21.05.2020 (Khamis) -
AIDILFITRI 24.05.2020 21.05.2020 (Khamis) 22.05.2020 (Jumaat)
Semua Negeri
(Ahad) dan Kumpulan B
25.05.2020 (Isnin)

HARI DEEPAVALI 15.11.2020 (Ahad) 13.11.2020 (Jumaat)
14.11.2020 (Sabtu) 16.11.2020 (Isnin) 16.11.2020 (ISNIN)

HARI KAAMATAN Sabah dan
30.05.2020 (Sabtu) Labuan sahaja

dan 31.05.2020 Sarawak sahaja
(Ahad)

HARI GAWAI DAYAK
01.06.2020 (Isnin) dan

02.06.2020 (Selasa)

KUMPULAN A : Sekolah-sekolah di Negeri Kedah, Johor, Kelantan dan Terengganu
Kumpulan B: Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan,
Melaka, Pahang, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan & Putrajaya
CATATAN:
Perayaan Hari Raya Aidilfitri : 24 & 25 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Kaamatan : 30 & 31 Mei 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Gawai Dayak : 01 & 02 Jun 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Tahun)
Perayaan Hari Raya Qurban : 31 Julai & 1 Ogos 2020 (Dalam Cuti Pertengahan Penggal 2)
Perayaan Hari Krismas : 25 Disember 2020 (Dalam Cuti Akhir Tahun)

14

15. HARI KELEPASAN AM 2020:

TARIKH HARI CUTI NEGERI
BERKENAAN
25 JAN SABTU TAHUN BARU CINA SEMUA NEGERI
26 JAN AHAD TAHUN BARU CINA SEMUA NEGERI
4 MAC RABU Hari Ulang Tahun Pertabalan
Sultan Terengganu TERENGGANU
26 APRIL AHAD Hari Keputeraan Sultan
1 MEI JUMAAT TERENGGANU
7 MEI KHAMIS Terengganu
HARI PEKERJA SEMUA NEGERI
10 MEI AHAD SEMUA NEGERI
HARI WESAK Kelantan, Pahang,
24 MEI AHAD Perak, Perlis, Pulau
25 MEI ISNIN NUZUL AL-QURAN Pinang, Selangor,
6 JUN SABTU Terengganu dan
30 JULAI KHAMIS HARI RAYA PUASA Semua Wilayah
31 JULAI JUMAAT HARI KEPUTERAAN YANG Persekutuan (Kuala
1 OGOS SABTU Lumpur , Putrajaya
20 OGOS KHAMIS DIPERTUAN AGONG
31 OGOS ISNIN HARI ARAFAH dan Labuan)
16 SEPT RABU
29 OKT KHAMIS HARI RAYA HAJI SEMUA NEGERI
14 NOV SABTU HARI KEDUA HARI RAYA HAJI
25 DIS JUMAAT SEMUA NEGERI
AWAL MUHARRAM
HARI KEBANGSAAN TERENGGANU
SEMUA NEGERI
HARI MALAYSIA Kedah, Kelantan,
HARI KEPUTERAAN NABI Perlis & Terengganu
SEMUA NEGERI
MUHAMMAD S.A.W SEMUA NEGERI
DEEPAVALI SEMUA NEGERI

HARI KRISMAS SEMUA NEGERI

SEMUA NEGERI
SEMUA NEGERI

15

16. SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA 2020:

SEKOLAH KEBANGSAAN -------------------------------
---------------------------------------------------------------------
TEL: ----------------
FAX : ----------------

Rujukan Kami : -------------------------( )
Tarikh : ---------------------- 2020
Bersamaan : ----------------------- 1441H

Semua Guru dan Kakitangan
SK ---------------------------------
--------------------------------------

Tuan,

PELANTIKAN MENDUDUKI JAWATANKUASA BIDANG AKADEMIK, HAL EHWAL MURID
DAN KOKURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka satu jawatankuasa
kerja sekolah bagi sesi persekolah tahun 2020.

3. Sehubungan itu, tuan telah dilantik menduduki Jawatankuasa-jawatankuasa berkenaan
sebagaimana dinyatakan dalam Buku Panduan Tugas 2020 sekolah ini.

Semoga tuan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan cemerlang dan
sistematik untuk kemajuan sekolah kita.

Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "

Saya yang menjalankan amanah,

.........................…………………..
( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx )

Guru Besar
SK -----------------------------------------
Kuala Terengganu

16

17. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN:

17.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

GURU BESAR

GURU PEN.KANAN GURU PEN. KANAN HEM GURU PEN. KANAN GURU PEN. KANAN
PENTADBIRAN KOKURIKULUM PENDIDIKAN KHAS

 Peribadi dan Pentadbiran  Disiplin Murid  Kokurikulum  Kokurikulum
 Perjawatan dan  Bimbingan dan  S/U Kokurikulum  HEM
 S/U Sukan dan Permainan  Kokurikulum
Perkhidmatan Kaunseling  Pakaian Seragam
 Data Perangkaan Sekolah  Kesihatan dan  Kelab dan Persatuan PEMBANTU PENGURUSAN
 Penyeliaan Kakitangan  Perayaan dan Upacara MURID N19 (PEND. KHAS)
 Lembaga Tatatertib Kebajikan  Kawasan dan Bangunan  Pengurusan Murid
 Kurikulum  Skim Pinjaman Buku  Perhubungan
 Panitia  Penyeliaan Pekerja Am Pendidikan Khas
Matapelajaran Teks  Tugas-tugas lain
 Jadual Waktu  Penempatan Murid PEKERJA CUCIAN
 Pusat Sumber  Kantin Sekolah BANGUNAN DAN KAWASAN
Sekolah  Kehadiran Murid
 TV / Radio  Sijil Surat Akuan (SWASTA)
Pendidikan  Projek Susu / RMT  Kebersihan bangunan
 Penilaian dan
 Kelengkapan/Perabot sekkolah
PPeperiksaan  Lawatan  Kebersihan kawasan
 Bimbingan dan Pemulihan
 Laporan Nazir Persekutuan sekolah
 Tugas-tugas lain
KETUA PEMBANTU TADBIR PEMBANTU PENGURUSAN
N22 MURID N19 (PRASEKOLAH) PEKERJA KAWALAN
KESELAMATAN (SWASTA
 Pentadbiran / Kewangan  Pengurusan Murid /KONTRAK KERAJAAN)
 Tugas-tugas lain Prasekolah
 Keselamatan bangunan
 Tugas-tugas lain sekolah

PEMBANTU TADBIR N19  Keselamatan harta benda
 Pentadbiran sekolah
 Tugas-tugas lain
 Keselamatan warga
PEMBANTU OPERASI N11 sekolah

 Urusan Pejabat
 Tugas-tugas lain

17

17.2 SENARAI NAMA GURU DAN AKP TAHUN 2020

BIL NAMA GRED OPSYEN / NO. TELEFON
JAWATAN
1 Cg Rosli bin Abdul Razak DG42 0199667026
2 Cg Muhamad Pisol Bin Ahmad DG42 GB '0129550548
3 Cg Suria Binti Mohamad DG42 PKP '0139346322
4 Cg Mohd Nor Bin Shamsuddin DG42 PK HEM '0199485091
5 Cg DzulHaimi Bin Muda DG42 PK KOKO '0176861194
6 Cg Affida Hanim Bt Abdullah DG44 PK PKI '0123776608
7 Ustz Aslina Bt Abd Wahab DG44 GAB '01133466635
8 Cg Asri Bin Yahya DG42 GPI '0139093354
9 Cg Azan Bin Abd Aziz DG44 GBS '0199878044
10 Cg Azizah Bt Abdul Jalil DG44 GAB '0169515254
11 Cg Hatikah Bt Md Ali DG34 GPKI '0129009812
12 Ustz Irawati Bt Muda DG42 GPKI '0199591664
13 Cg Laaila Asmaliza Bt Jusoh DG44 GPI '0189143596
14 Cg M Sukri Bin Mohd Yusof DG32 GAB '01139321865
15 Cg Maisarah Bt Saifuddin DG44 GAB '0178503320
16 Cg Marahaini Bt Awang DG34 GAB '0199112720
17 Ustz Marlina Bt Abdullah DG44 GAB '0139326727
18 Cg Marzita Bt Mamat DG38 GPI '0129216157
19 Cg Masitah Bt Salim DG44 GAB '0105516121
20 Cg Mazila Bt Mat Hussain DG42 GPPRA '0129216157
21 Ust Md Aziz Bin Hassan DG34 GAB '01157623362
22 Cg Mohd Rasidi Bin Abd Hager DG44 GPI '0169750566
23 Cg Mohd Zamani Bin A. Rahman DG32 GPM '0195499409
24 Cg Norazhar Bin Nordin DG42 GPKI '0179998858
25 Cg Nor Lida Bt Mohd DG44 GAB '01158259721
26 Cg Nur Azuwan Bin Mohd Zain DG44 GPPRA '0104055993
27 Cg Rabiatul Adawiyah Bt Awang DG44 GAB '0199845424
28 Cg Rafizah Bt Jusoh DG44 GAB '0135465081
29 Cg Rahmah Bt Abd Rahman DG42 GAB '0183934508
30 Ustz Rohana Bt Mohd DG44 GAB '0139258215
31 Cg Rokiah Bt Othman DG38 GMA '0183894807
32 Cg Roshima Bt Harun DG34 GAB '0139364822
33 Cg Rosli Bin Mohamad DG44 GAB '0199297780
34 Cg Rostam Bin Ismail DG42 GPKI '0179209395
35 Cg Sharifah Norhasniza Bt Tuan Aziz DG42 GAB '0199502462
GAB

18

BIL NAMA GRED OPSYEN / NO. TELEFON
JAWATAN
36 Cg Siti Nadirah Bt Salim DG41 '01132367853
37 Cg Siti Zumika Bt Sabari DG44 GAB '0199559429
38 Cg Sukinah Bt Talib @Khalid DG44 GAB '0199613381
39 Cg Syarifah BT Mat Sat DG44 GAB '0129491156
40 Cg Tuan Izzah Hakimah Bt T.Ibrihim DG44 GPKI '0142161205
41 Cg Wahida Bt Che Wahab DG41 GPKI '0199801957
42 Cg Wan Norulhidayah Bt Hj Wan Ismail DG44 GAB '0199077823
43 Cg Yusrizal Bin Yusof DG44 GAB '01116523211
44 Cg Zakaria Bin Ali DG42 GPKI '01117945320
45 Cg Zalina Bt Harun DG42 GPI '0199920103
46 Cg Zarina Bt Aleng @ Mohamad DG44 GAB '0139336837
47 Cg Zawati Bt Hashim DG38 GAB '0139433009
48 Cg Zaharah Bt Awang DG44 GAB '0126349259
49 Cg Zahrah Bt Sheikh Magmood DG38 GAB '0129576010
50 Ust Mohd Isadlihafizie Bin Ismail DG41 GAB 0103535495
51 Cg Siti Aminah Bt Muhamad DG44 GPI 0199875737
52 Cg Muhd Yunus Bin V.M. Mohd Esuff DG44 GAB 0199424507
53 Zaharani Bt Nawawi N22 GAB '0199452493
54 Azera Bt Ariffin N22 KPT '0105786170
55 Habsah Bt Ismail N19 PT '0135825135
56 Zailani Bt Abdullah N22 PT '0199544345
57 Noor Azlina Bt Abdul Aziz @ Puteh N22 PPM '0169351483
58 NorazrinaBt Md Nor N19 PPM '0139667606
59 Siti Dayani Bt Mohamad N19 PPM '0135882945
60 Mashayu Bt Salleh N22 PPM '0164410978
61 Sakinah Nor Aida Bt Musa N19 PPM '0148213588
62 Roslina Bt Radzak N11 PPM '0164243199
PO

19

17.3 NAMA GURU PENYELARAS TAHUN DAN GURU KELAS TAHUN 2020

TAHUN KELAS NAMA GURU PENYELARAS
Ustz Mohd Isadlihafizie Bin
1 Terbilang Cg Rokiah bt Othman
1 Gemilang Cg Zaharah bt Awang Ismail
1 Cemerlang Cg Siti Aminah bt Mohamad
2 Terbilang Cg Marlina bt Abdullah Cg Irawati Bt Muda
2 Gemilang Cg Laila Asmaliza bt Jusoh
2 Cemerlang Us Aslina Bt Abd Wahab
3 Terbilang Cg Zalina bt Harun
3 Gemilang Cg Roshima bt Harun Cg Sharifah Norhasniza Bt
3 Cemerlang Cg Rabiatul Adawiyah bt Awang Tn aziz
4 Terbilang Cg Mazila bt Mat Hussain
4 Gemilang Ustz Zakaria bin Ali Ustz Md Aziz Bin Hassan
4 Cemerlang Cg Rafizah bt Jusoh
5 Terbilang Cg Wahida bt Che Wahab Cg Siti Nadirah Bt Salim
5 Gemilang Cg Zahrah Sheikh Mahmood Cg Nor Lida bt Mohd
5 Cemerlang Cg Maisarah bt Saifuddin
6 Terbilang Cg Siti Zumika bt Sabari Cg Yusrizal bin Yusof
6 Gemilang Cg Sukinah bt Talib
6 Cemerlang Cg Affida Hanin bt Abdullah
PRA1 Pra Amanah Ustz Zawati bt Hashim
PRA2 Pra Ikhlas Cg Nor lida bt Mohd
PPKI 1 Nur Raudhah Cg Masitah bt Salim
PPKI 2 Nur Naim Cg Azizah bt Abdul Jalil
PPKI 3 Nur Adnin Cg Hatikah bt Md Ali
PPKI 4 Nur Salam Cg Sarifah bt Mat Sat
PPKI 5 Nur Jannah Cg Yusrizal b. Yusof
Cg Mohd Zamani b. A.Rahman

20

17.4 JADUAL BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2020

KUMPULAN NAMA GURU MINGGU TARIKH BERTUGAS
1 Cg Asri Bin Yahya 1
2 Cg Rosli Mohamad 7 01/01/2020 - 02/01/2020
3 Ustz Aslina Bt Abd Wahab 13
4 Cg Affida Hanim Bt Abdullah 19 09/02/2020 - 13/02/2020
5 Cg Azam Bin Abd Aziz 25
6 Cg Azizah Bt Abdul Jalil 31 29/03/2020 - 02/04/2020
Cg Siti Aminah Bin Muhamad 37 10/05/2020 – 14/05/2020
Cg Hatikah Bt Md Ali 43 05/07/2029 – 09/07/2020
Cg Mohd Yunus 23/08/2020 – 27/08/2020
Cg Laila Asmaliza Bt Jusoh 2 04/10/2020 – 08/10/2020
Cg M.Sukri Bin Mohd Yusoh 8 15/11/2020 – 19/11/2020
Cg Maisarah Bt Saifuddin 14
Cg Mazila Binti Mat Hussain 20 05/01/2020 - 09/01/2020
Cg Marhaini Bt Awang 26
Cg Marlina Bt Abdullah 32 16/02/2020 - 20/02/2020
Cg Marzita Bt Mamat 38 05/04/2020 – 09/04/2020
Cg Masitah Bt Salim 17/05/2020 – 21/05/2020
Ust Md.Aziz Bin Hassan 3 12/07/2020 – 16/07/2020
Cg Mohd Rasidi Bin Abd Hager 9 30/08/2020 – 03/09/2020
Cg Syarifah Binti Mat Sat 15 11/10/2020 – 15/10/2020
Cg Norlida Bt Mohd 21
Cg Roshima Binti Harun 27 12/01/2020 - 16/01/2020
Cg Mohd Isadlihafizie Bin Ismail 33
Cg Rabiatul Adawiyah Bt Awang 39 23/02/2020 - 27/02/2020
Cg Rafizah Bt Jusoh 12/04/2020 – 16/04/2020
Cg Rostam Bin Ismail 4 07/06/2020 – 11/06/2020
Ustz Rohana Bt Nohd 10 19/07/2020 – 23/07/2020
Cg Rokiah Bt Othman 16 06/09/2020 – 10/09/2020
Cg Zamani Bin Abd Rahman 22 18/10/2020 – 22/10/2020
Cg Sharifah Norhasniza Bt Tuan Aziz 28 19/01/2020 – 23/01/2020
Cg Siti Nadirah Bt Salim 34 01/03/2020 – 05/03/2020
Ustz Siti Zumika Bt Sabari 40 19/04/2020 – 23/04/2020
Cg Sukinah Bt Talib 14/06/2020 – 18/06/2020
Cg Wan Nurul Hidayah Bt Wan Ismail 5 02/08/2020 – 06/08/2020
Cg Tuan Izzah Hakimah Bt Tuan Ibrahim 11 13/09/2020 – 17/09/2020
Cg Wahida Binti Che Wahab 17 25/10/2020 – 29/10/2020
Cg Yusrizal Bin Yusof 23 26/01/2020 – 30/01/2020
Cg Zarina Bt Aleng 29 08/03/2020 – 12/03/2020
Cg Zaharah Bt Awang 35 26/04/2020 – 30/04/2020
Cg Zahrah Bt Sheikh Mahmood 41 21/06/2020 – 25/06/2020
Cg Zalina Bt Harun 09/08/2020 – 13/08/2020
Ustz Zawati Bt Hashim 6 20/09/2020 – 24/09/2020
Ust Zakaria Bin Ali 12 01/11/2020 – 05/11/2020
18 02/02/2020 – 06/02/2020
24 22/03/2020 – 26/03/2020
30 03/05/2020 – 07/05/2020
36 28/06/2020 – 02/07/2020
42 16/08/2020 – 20/08/2020
27/09/2020 – 01/10/2020
08/11/2020 – 12/11/2020

21

18. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TAHUN 2020:

18.1 JAWATANKUASA URUSTADBIR SEKOLAH

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad (GPKPentadbiran)
Setiausaha : Pn Zaharani binti Nawawi (KPT / PT)
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad (GPKHal Ehwal Murid)
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin (GPK Kokurikulum)
3 Cg Dzulharmi bin Muda (GPK Pendidkan Khas)
4 Cg Tn. Izzah Hakimah binti Tn. Ibrihim S/U JKS
5 Ustz Irawati Bt Muda S/U HEM
6 Cg Mohd Rasidi Bin Abd Hager S/U KOKO
7 Cg Asri bin Yahya Bimbingan & Kaunseling

18.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad (GPK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn Zaharani binti Nawawi (KPT / PT)
Juru Audit Dalam :
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
3 Cg Dzulhaimi bin Muda GPK Pendidikan Khas
4 Cg Sukinah binti Talib Ketua Panitia Bahasa Melayu
5 Cg Laila Asmaliza binti Jusoh Ketua Panitia Bahasa Inggeris
6 Cg Maisarah binti Saifuddin Ketua Panitia Matematik
7 Cg Marhaini binti Awang Ketua Panitia Sains
8 Ust Zakaria bin Ali Ketua Panitia Pendidikan Islam
9 Cg Rafizah binti Jusoh Ketua Panitia Bahasa Arab
10 Cg Norazhar bin Nordin Ketua Panitia TMK
11 Cg Azam bin Abd. Aziz Ketua Panitia Reka Bentuk Teknologi
12 Cg Mazila binti Mat Hussain Ketua Panitia Sejarah
13 Cg Afida Hanin binti Abdullah Ketua Panitia Muzik
14 Cg Siti Aminah binti Mohamad Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual
15 Cg Zaharah binti Awang Ketua Panitia Pendidikan Kesenian
16 Cg Rahmah binti Abd. Rahman Ketua Panitia PJK
17 Cg Masitah bin Salim Guru Prasekolah
18 Cg Asri bin Yahya Bimbingan dan Kaunseling
19 Ustz Rohana binti Mohd Guru Perputakaan & Media

22

18.3 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Pn Zaharani binti Nawawi KPT
Pegawai Aset : Cg Muhd Yunus Bin Mohd Esuff

AJK Pemeriksa Harta Modal dan Inventori
1 Cg Zalina Bt [email protected]
2 Cg Nur Azuwan Bin Mohd Zain
3 Cg Zarina Bt Harun

Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset
1 Pn Norazrina Bt Md Nor
2 Cg Marhaini binti Awang
3 Ust Zakaria bin Ali

18.4 JAWATANKUASA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF DAN KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg Muhd Yunus Bin mohd Esuff
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
GPK Pendidikan Khas
Cg Dzulhaimi bin Muda Bahasa Melayu
3 Cg Sukinah binti Talib Bahasa Inggeris
4 Cg Laila Asmaliza binti Jusoh Matematik
5 Cg Maisarah binti Saifuddin Sains
6 Cg Marhaini binti Awang Pendidikan Islam
7 Ust Zakaria bin Ali Bahasa Arab
8 Ustz Rafizah binti Jusoh Teknologi Maklumat dan Komunikasi
9 Cg Norazhar bi8n Nordin Reka Bentuk Teknologi
10 Cg Azam bin Abd. Aziz Sejarah
11 Cg Mazila binti Mat Hussain Muzik
12 Cg Afida Hanin binti Abdullah Pendidikan Seni Visual
14 Cg Siti Aminah binti Moahamad Pendidikan Jasmani & Kesihatan
15 Cg Rahmah binti Abd. Rahman Pemulihan
16 Cg Mohd Rasidi bin Abd. Hager Pusat Sumber Sekolah
17 Ustz Rohana binti Mohd

23

18.5 JAWATANKUASA PROFESIONAL LEARNING COMMUNITY (PLC) DAN PA21

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg Siti Aminah Binti Muhamad
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
GPK Pendidikan Khas
Cg Dzulhaimi bin Muda Bahasa Melayu
3 Cg Sukinah binti Talib Bahasa Inggeris
4 Cg Laila Asmaliza binti Jusoh Matematik
5 Cg Maisarah binti Saifuddin Sains
6 Cg Marhaini binti Awang Pendidikan Islam
7 Ust Zakaria bin Ali Bahasa Arab
8 Cg Rafizah binti Jusoh Teknologi Maklumat dan Komunikasi
9 Cg Norazhar bi8n Nordin Reka Bentuk Teknologi
10 Cg Azam bin Abd. Aziz Sejarah
11 Cg Mazila binti Mat Hussain Muzik
12 Cg Afida Hanin binti Abdullah Pendidikan Seni Visual
14 Cg Siti Aminah binti Muhamad Pendidikan Jasmani & Kesihatan
15 Cg Rahmah binti Abd. Rahman Pemulihan
16 Cg Mohd Rasidi bin Abd. Hager Pusat Sumber Sekolah
17 Ustz Rohana binti Mohd

18.6 JAWATANKUASA JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Setiausaha : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa 1 : Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
Ahli Jawatankuasa 2 : Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Ahli Jawatankuasa 3 : Cg Dzulhaimi bin Muda GPK Pendidikan Khas
Urusetia : Cg Zaharani binti Nawawi KPT
AJK 1
2 Guru Besar
GPK HEM
18.7 JAWATANKUASA MENANGANI BENCANA GPK Pentadbiran
GPK Kokurikulum
Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Pembantu Tadbir
Timbalan Pengerusi : Cg Suria binti Mohamad GBK
Setiausaha : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad YDP PIBG
AJK 1 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin
2 Pn Zaharani binti Nawawi
3 Cg Asri bin Yahya
6 Cg Tuan Hj Ismail bin Muhammad
7 Cg Rostam bin Ismail
8 Cg Azam bin Abd Aziz
9 Cg NorAzhar bin Nordin
10 Cg Rosli bin Mohamad
11 Cg Yusrizal bin Yusof
12 Pengusaha Kantin
13 Kawalan Keselamatan Sekolah
14 Pembersihan Kawasan dan Bangunan
15 Pegawai Polis Perhubungan Sekolah

24

18.8 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Ust Mohd Isadlihafizie Bin Ismail
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
3 Pn Zaharani binti Nawawi KPT
4 Semua Ketua Panitia MP
Guru Besar
18.9 JAWATANKUASA PENARAFAN SKPMg2 GPK Pentadbiran
Penyelaras SKPMg2
Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Data
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad Penyelaras ICT
Setiausaha 1 : Ustz Rohana binti Mohd GPK HEM
Setiausaha 2 : Cg Siti Nadirah binti Salim GPK Kokurikulum
Pen. Setiausaha : Cg NorAzhar bin Nordin GPK Pendidikan Khas
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad SU Kurikulum
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin SU HEM
3 Cg Dzulhaimi bin Muda SU Kokurikulum
4 Cg Tn. Izzah Hakimah binti Tn Ibrihim
5 Cg Irawati Binti Muda Guru Besar
6 Cg.Mohd Rasidi B. Abd Hager GPK HEM
Kaunselor Sekolah / Guru BK
18.10 JAWATANKUASA KECICIRAN MURID YDP PIBG
Pegawai Polis Perhubungan Sekolah
Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak
Timbalan Pengerusi : Cg Suria binti Mohamad
Setiausaha : Cg Asri bin Yahya
AJK 1 Tn Hj Ismail bin Muhammad
2 Sarjan Nurhawa binti Muhd Nasir
3 Ust Zakaria bin Ali
4 Cg Muhd Yunus binMohd Esuff
5 Cg Mohd Zamaini bin A. Rahman
6 Cg Roshima binti Harun
6 Cg Zalina binti Harun
7 Cg Azizah binti Abd Jalil

18.11 JAWATANKUASA LADAP

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi : Cg Norazhar Bin Nordin
Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
Cg Wan Norulhidayah binti Hj Wan Ismail
AJK 1 Ust Mohd Isadlihafizie Bin Ismail
Cg M Sukri Bin Mohd Yusoh
2 Cg Maisarah Bt Saifuddin
Semua Ketua Panitia
3

4

5

6

6

25

18.12 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH ( JPMS )

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi i : Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
Naib Pengerusi ii : Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg Wan Norulhidayah binti Hj Wan Ismail Guru Data
AJK 1 Cg Tn. Izzah Hakimah binti Tn. Ibrihim SU Kurikulum
2 Ustz Irawati Bt Muda SU HEM
3 Cg Mohd Rasidi bin Abd. Hager SU Kokurikulum
4 Cg Rostam Bin Ismail SU Peperiksaan
5 Cg Norazhar Bin Nordin Penyelaras LADAP
6 Cg Muhd Yunus Bin Mohd Esuff Pegawai Aset
7 Cg Nur Azuwan Bin Mohd Zain Guru Disiplin
8 Cikgu Sh.Norhasniza Bt. Tuan Aziz Penyeras SPBT
9 Cg Wan Norulhidayah Bt Hj Wan Ismail SU Sukan
10 Cg NorAzhar Bin Nordin Penyelaras ICT
11 Cg Zalina Bt Harun Penyelaras PBD
12 Cg Asri Bin Yahya Kaunselor Sekolah
13 Cg Wan Norulhidayah binti Hj Wan Ismail Pentadbir Hrmis
14 Semua Ketua panitia

18.13 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN AKP

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg Tn. Izzah Hakimah binti Tn. Ibrihim
AJK 1 Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
2 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
3 Ustz Irawati Bt Muda
4 Cg Nur Azuwan Bin Mohd Zain
5 Cg NorAzhar Bin Nordin
6 Pn Zaharani binti Nawawi

18.14 JAWATANKUASA PRASEKOLAH

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg Masitah Bt Salim Penyelaras Pra
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
3 Cg Asri Bin Yahya Kaunselor sekolah
4 Ustz Mohd Isadlihafizie Bin Ismail Penyelaras Tahun 1
5 Cg Nor Lida Bt Mohd
6 Semua PPM

26

18.15 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg Rahmah binti Abd Rahman
AJK 1 Cg Zarina binti Aleng @ Mohamad
2 Cg Wan Norulhidayah binti Hj Wan Ismail
3 Ust Mohd Isadlihafizie Bin Ismail
4 Cg Muhd Yunus binMohd Esuff
5 Cg Norazhar Bin Nordin

18.16 JAWATANKUASA KEBERSIHAN SWASTA DAN KAWALAN KESELAMATAN

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi I : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi II : Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Setiausaha : Pn Zaharani binti Nawawi KPT
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
2 Semua Pekerja Swasta
3 Semua Pengawal Keselamatan

18.17 JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT DAN TMK / e-LEARNING CENTRE

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi
Setiausaha : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
AJK
: Cg Norazhar Bin Nordin

1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM

2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum

3 Cg Wan Norulhidayah binti Hj Wan Ismail

4 Cg Azam bin Abd Aziz Guru RBT

5 Cg Rabiatul Adawiyah Bt Awang

6 Semua guru TMK

18.18 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg M Sukri Bin Mohd Yusoh
AJK 1 Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
2 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
3 Cg Azam Bin Abd Aziz
4 Cg Yusrizal Yusof
5 Cg Asri Bin Yahya
6 Ustz Aslina Bt Abd Wahab
7 Cg Norazhar Bin Nordin
8 Semua Pekerja Swasta

27

18.19 JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
Setiausaha : Cg Siti Aminah binti Muhammad
AJK 1 Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
3 Cg Zalina binti Harun Bilik Guru
4 Cg Zaharah binti Awang Bilik Mesyuarat
5 Cg NorAzhar bin Nordin Makmal Komputer
6 Ust Mohd Aziz bin Hassan Surau
7 Cg Rostam bin Ismail Makmal Sains
8 Cg Azam bin Abd Aziz Bilik RBT
9 Cg Rostam bin Ismail Bilik Peperiksaan
10 Cg Asri bin Yahya Bilik Kaunseling
11 Cg Roshima Bt Harun Bilik Muzik
12 Cg Mazila Bt Mat Hussain Bilik PSV
13 Cg Maisarah binti Saifuddin Bilik Rawatan
14 Cg Roshima binti Harun Perpustakaan
15 Cg NorAzhar bin Nordin Bilik Media Elektronik
16 Cg Laila Asmaliza binti Jusoh Bilik SAL
17 Cg Sh.Norhasniza binti Tuan Aziz Bilik BOSS
18 Siti Aminah Bt Muhamad Bilik BBM
19 Cg Mohd Rosidi bin Abd Hager Bilik Pemulihan
20 Cg Zaharah Bt Awang Bilik Nilam
21 Cg Wan Norulhidayah binti Hj Wan Ismail Setor Sukan
21 Cg M Sukri Bin Mohd Yusoh Bilik Seminar / Dewan
22 Lain-lain
23 Lain-lain
24 Lain-lain

18.20 JAWATANKUASA HIP ( Highly Immersive Program )

Penaung : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Pengerusi GPK Pentadbiran
Timb. Pengerusi I : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK HEM
Timb. Pengerusi II GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg Suria binti Mohamad
Setiausaha
AJK : Cg Mohd Nor bin Shamsuddin

; Cg Laila Asmaliza binti Jusoh

; Cg Rabiatul Adawiyah binti Awang

1 Semua Ketua Panitia

2 Semua Pengerusi Kelab dan Persatuan

3 Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber
Sekolah

4 YDP PIBG

5 Pengusaha Kantin

6 Pekerja Swasta dan Pegawai
Keselamatan

28

19. JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM TAHUN 2020

19.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN BIDANG KURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN -------------------------------------------

PENGERUSI
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
GPK HAL EHWAL MURID GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA KURIKULUM

JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM

PROGRAM-PROGRAM PUSAT SUMBER SEKOLAH PANITIA MATA PELAJARAN

 PBS / PEP AWAM  PERPUSTAKAAN  PANITIA BHS MELAYU
 KSSR  BILIK NILAM  PANITIA BHS
 PBD  BILIK MEDIA
 PEP DALAMAN INGGERIS
 JADUAL WAKTU ELEKTRONIK  PANITIA MATEMATIK
 PEMULIHAN  BBM  PANITIA SAINS
 KECEMERLANGAN  MAKMAL ICT  PANITIA PEND. ISLAM
 TVPSS  PANITIA BHS ARAB
UPSR  BILIK SAL  PANITIA RBT
 PRASEKOLAH  MBMMBI  PANITIA SEJARAH
 GREEN SCREEN  PANITIA P.KESIHATAN
 BILIK ASTRONOMI  PANITIA P. JASMANI
 PANITIA TMK
 PANITIA MUZIK
 PANITIA PSV
 PANITIA KESENIAN

29

19.2 JAWATANKUASA KURIKULUM SEKOLAH (JKS)

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg Tn. Izzah Hakimah binti Tn. Ibrihim SU Kurikulum
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
2 Cg Mohd Nor bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
3 Cg Dzulhaimi bin Muda GPK Pendidikan Khas
4 Cg Sukinah binti Talib Bahasa Melayu
5 Cg Laila Asmaliza binti Jusoh Bahasa Inggeris
6 Cg Maisarah binti Saifuddin Matematik
7 Cg Marhaini binti Awang Sains
8 Ust Zakaria bin Ali Pendidikan Islam
9 Cg Rafizah binti Jusoh Bahasa Arab
10 Cg Norazhar bin Nordin Teknologi Maklumat dan Komunikasi
11 Cg Azam bin Abd. Aziz Reka Bentuk Teknologi
12 Cg Mazila binti Mat Hussain Sejarah
13 Cg Afida Hanin binti Abdullah Muzik
14 Cg Siti Aminah binti Mohamad Pendidikan Seni Visual
15 Cg Zaharah binti Awang Pendidikan Kesenian
16 Cg Rahmah binti Abd. Rahman Pendidikan Jasmani & Kesihatan
17 Cg Mohd Rasidi bin Abd. Hager Pemulihan
18 Cg Zarina binti Aleng @ Mohamad Penyelaras UPSR
19 Ustz Rohana binti Mohd
20 Cg Zalina binti Harun Guru Media
21 Cg Zawati binti Hashim Penyelaras PBD
22 Cg NorAzhar bin Nordin Penyelaras KSSR
23 Cg Masitah binti Salim Penyelaras ICT
24 Cg Asri bin Yahya Penyelaras Prasekolah
25 Cg Rostam bin Ismail Bimbingan dan Kaunseling
SU Peperiksaan

30

19.3 JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN

18.3.1 BAHASA MELAYU : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : Cg Sukinah binti Talib
Setiausaha
AJK : Cg Zaharah binti Awang

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu

19.3.2 BAHASA INGGERIS

Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg Laila Asmaliza binti Jusoh

Setiausaha : Cg Affida Hanin bt Abdullah

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Inggeris

19.3.3 MATEMATIK : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : Cg Maisarah binti Saifuddin
Setiausaha
AJK : Cg Wan Norulhidayah binti Wan Ismail

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Matematik

19.3.4 SAINS : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : Cg Marhaini binti Awang
Setiausaha
AJK : Cg Marzita binti Mamat

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sains

19.3.5 PENDIDIKAN ISLAM : Ust Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi :
Ketua Panitia : Ust Zakaria bin Ali
Setiausaha :
AJK Ustz Siti Zumika binti Sabari

Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Islam

19.3.6 BAHASA ARAB : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : Ustz Rafizah binti Jusoh
Setiausaha
AJK : Ustz Wahida binti Che Wahab

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Bahasa Arab

19.3.7 SEJARAH : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : Cg Mazila binti Mat Hussain
Setiausaha
AJK : Cg Zahrah binti Sheikh Mahmood

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Sejarah

31

19.3.8 PENDIDIKAN SENI VISUAL

Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg Siti Aminah binti Mohamad

Setiausaha : Cg Roshima binti Harun

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual

19.3.9 MUZIK : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Pengerusi
Ketua Panitia : Cg Affida Hanim binti Abdullah
Setiausaha
AJK : Cg Zalina binti Harun

: Semua guru yang mengajar mata pelajaran Muzik

19.3.10 PENDIDIKAN KESENIAN

Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg Zaharah binti Awang

Setiausaha : Cg Rokiah binti Othman

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Kesenian

19.3.11 PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN

Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg Rahmah binti Abd. Rahman

Setiausaha : Mohd Yunus

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani

19.3.12 REKA BENTUK TEKNOLOGI

Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg Azam bin Abd. Aziz

Setiausaha : Cg Rostam bin Ismail

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi

19.3.13 TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran

Ketua Panitia : Cg Norazahar bin Nordin

Setiausaha : Cg M. Sukri bin Mohd Yusof

AJK : Semua guru yang mengajar mata pelajaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

19.4 JAWATANKUASA KECEMERLANGAN PPSR DAN PASCA UPSR

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg Zarina binti Aleng Penyelaras UPSR
Pen. Setiausaha : Cg Asri bin Yahya Bimbingan & Kaunseling
AJK 1 Cg Suria binti Mohamad GPK HEM
2 Cg Mohd Nor Bin Shamsuddin GPK Kokuriklum
3 Cg Dzulhaimi bin Muda GPK Pendidikan Khas
4 Cg Mohd Rasidi bin Abd Hager Guru Pemulihan
5 Semua Guru Tahun 6

32

19.5 JAWATANKUASA KSSR

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Cg Zawati bin Hashim Penyelaras KSSR
AJK 1 Semua Ketua Panitia Matapelajaran
Guru Besar
19.6 JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS DAN 4M GPK Pentadbiran
Guru Pemulihan
Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Ketua Panitia Bahasa Melayu
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad Ketua Panitia Matematik
Setiausaha : Cg Mohd Rasidi bin Abd. Hager Bimbingan & Kaunseling
AJK 1 Cg Sukinah binti Talib
2 Cg Maisarah binti Saifuddin Guru Besar
3 Cg Asri bin Yahya GPK Pentadbiran
4 Semua Guru Bahasa Melayu Tahap 1 Penyelaras PBD
5 Semua Guru Matematik Tahap 1

19.7 JAWATANKUASA PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad
Setiausaha : Cg Zalina binti Harun
Pen. Setiausaha : Cg Roshima binti Harun
AJK 1 Cg Siti Aminah binti Mohamad
Pementoran 2 Ustz Marlina binti Abdullah
3 Cg Wahida binti Che Wahab
Pemantauan 4 Cg M. Sukri bin Yusof
Penyelarasan 5 Cg Rabiatul Adawiyah binti Awang
6 Cg Rokiah binti Othman
Pengesanan 7 Cg Aslina binti Wahab
8 Cg Norazhar bin Nordin
9 Cg Zaharah binti Awang
10 Cg Zawati binti Hashim

33

19.8 JAWATANKUASA PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Ustz Rohana binti Mohd Guru Perpustakaan dan Media

AJK PERPUSTAKAAN
1 Ustz Irawati binti Muda
2 Cg Sukinah binti Talib
3 Cg Rokiah binti Othman

NILAM
1 Cg Zalina binti Harun
2 Cg Roshima binti Harun
3 Cg Rabiatul Adawiyah binti Awang

SAL
1 Zawati binti Hashim
2 Laila Asmaliza binti Jusoh
3 Affida Hanin binti Abdullah

BILIK MEDIA ELEKTRONIK/MAKMAL KOMPUTER
1 Cg Norzahar bin Nordin
2 Cg M. Sukri bin Yusof
3 Cg Siti Nadirah binti Salim

BILIK BAHAN BANTU MENGAJAR
1 Ustz Aslina binti Wahab
2 Cg Zahrah binti Sheikh Mahmood

BILIK TAYANGAN / TV PSS
1 Cg Azam bin Abd Aziz
2 Cg Rahmah binti Abd. Rahman
3 Cg Rafizah binti Jusoh
4 Cg Zarina binti Aleng

19.9 JAWATANKUASA MBMMBI

Pengerusi : Cg Rosli bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg Muhamad Pisol bin Ahmad GPK Pentadbiran
Setiausaha : Ustz Rohana binti Mohd Guru Perpustakaan dan Media
AJK 1 Semua Guru Bahasa Melayu
2 Semua Guru Bahasa Inggeris

34

20. JAWATANKUASA PENGURUSAN HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

20.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN BIDANG HAL EHWAL MURID
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

PENGERUSI
GURU BESAR

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
GPK PENTADBIRAN GPK HAL EHWAL MURID GPK KOKURIKULUM

SETIAUSAHA HAL EHWAL MURID

JAWATANKUASA UNIT HAL EHWAL MURID

 JK PENGAWAS DAN  JK BIMBINGAN &  JK SPBT
BADAN DISIPLIN KAUNSELING& SEK  JK KESELAMATAN,
PENYAYANG
 JK KANTIN KEBERSIHAN & KECERIAAN
 JK KWAMP & e-kasih  JK RMT & PROGRAM (3K)
 JK KEDAI SEKOLAH SUSU 1M  JK AEDES & DENGGI
 JK KELAB RUKUN  JK PENDIDIKAN
 JK APDM PENCEGAHAN DADAH
NEGARA  JK BADAN KEBAJIKAN (PPDa)
 JK RAWATAN & KESIHATAN
MURID & SURAU  JK KECICIRAN MURID
/KEROHANIAN  JK TRANSISI TAHUN 1
 JK KELAB PENCEGAHAN  JK KEMASUKAN SEKOLAH
JENAYAH MENENGAH

35

20.2 JAWATANKUASA INDUK HAL EHWAL MURID

Pengerusi : Cikgu Rosli Bin Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Setiausaha : Cg Irawati Binti Muda SU Hal Ehwal Murid
AJK 1 Cikgu Mohd Pisol bin A GPK Pentadbiran
2 Cikgu Mohd Nor Bin Shamsuddin GPK Kokuriklum
3 Cikgu Nur Azuwan Bin Mohd Zain Disiplin / SSDM/ e-PIDP
GBK / PRS/ Keciciran Murid/sek
4 Cikgu Asri Bin Yahya penyayang
Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)
5 Cikgu Sh.Norhasniza Bt. Tuan Aziz Kantin
6 Cikgu Mazila Binti Mat Hussain RMT / PSS
7 Cikgu Wahida Binti Che Wahab Bantuan KWAPM, e-KASIH & EMK
8 Cikgu Aslina Binti Abd Wahab Kebajikan/Surau & Kerohanian
9 Cikgu Siti Zumika Binti Sabari Rawatan dan Kesihatan
10 Cikgu Maisarah Binti Saifuddin 3K
11 Cikgu Azam Bin Abd Aziz Kelab Rukun Negara
12 Cikgu Marlina Binti Abdullah APDM
13 Cikgu Siti Nadirah Binti Salim PPDa
14 Cikgu Asri Bin Yahya Kedai Sekolah
15 Cikgu Marzita Binti Mamat Transisi Tahun 1
16 Cikgu Rokiah Binti Othman Kemasukan Ke Sekolah Menengah
17 Cikgu Tuan Izzah Hakimah Tuan Ibrihm Kelab Pencegahan Jenayah
18 Cikgu Asri bin Yahya
19
20
21
22

20.3 JAWATANKUASA BADAN DISIPLIN, PENGAWAS & e-PIDP

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Nur Azuwan Bin Mohd Zain
Setiausaha : Cikgu Marlina Binti Abdullah
AJK 1 Cikgu Rostam Bin Ismail
2 Cikgu Mohd Rasidi Bin Abd Hager
3 Cikgu Norazhar Bin Nordin
4 Cikgu Rosli Bin Mohamad
5 Cikgu Yusrizal Bin Yusof
6 Cikgu Mohd Yunus
7 Cikgu Azam Bin Abd Aziz
8 Cikgu Zahrah Sheikh Mahmood
9 Cikgu Roshima Binti Harun
10 Cikgu Siti Zumika Binti Sabari

36

20.4 JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PRS/ SEKOLAH PENYAYANG

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Asri Bin Yahya GBK
Setiausaha : Cikgu Zalina Binti Harun
AJK 1 Cikgu Zawati Binti Hashim
2 Cikgu Roshima Binti Harun
3 Cikgu Hatikah Binti Ali
3 Ustaz Mohd Aziz Bin Hassan
4 Cikgu Zaharah Binti Awang
5 Cikgu Rosli Bin Mohamad
6 Cikgu Masitah Binti Salim

20.5 JAWATANKUASA SKIM PINJAMAN BUKU TEKS

Pngerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM

Penyelaras : Cikgu Sharifah Norhasniza Binti Tuan
Aziz
Setiausaha
AJK : Cikgu Zaharah Binti Awang

1 Penyelaras Tahun 1

2 Penyelaras Tahun 2

3 Penyelaras Tahun 3

4 Penyelaras Tahun 4

5 Penyelaras Tahun 5

6 Penyelaras Tahun 6

7

20.6 JAWATANKUASA RMT/PSS

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Wahida Binti Che Wahab
Setiausaha : Cikgu Siti Nadirah Binti Salim
AJK 1 Cikgu Azizah Binti Abdul Jalil
2 Cikgu Syarifah Binti Mat Sat
3 Cikgu Maisarah Bt Saifuddin
4 Cikgu Aslina Bt Abd Wahab
5 Cikgu Wan Nurul Hidayah Bt Wan Ismail
6 Cikgu Siti Zumika Binti Sabari
7 Cikgu Rokiah Binti Othman

20.7 JAWATANKUASA KANTIN

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras
Setiausaha : Cikgu Mazila Binti Mat Hussain
AJK
: Cikgu Affida Hanim Bt Abdullah

1 Cikgu Wahida Binti Che Wahab

2 Cikgu Tuan Izzah Hakimah Bt Tuan
Ibrahim

3 Cikgu Norlida Binti Mohd

4 Cikgu Rohana Binti Abdullah

5 Cikgu Zarina Binti Aleng

6 Cikgu Azam Bin Abd Aziz

37

20.8 JAWATANKUASA BANTUAN KWAPM, e-KASIH & EMK

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Aslina Binti Abd Wahab YDP PIBG
Setiausaha : Cikgu Sarifah Binti Mat Sat
AJK 1 Tuan Haji Ismail
2 Cikgu Siti Zumika Binti Sabari
3 Cikgu Azizah Binti Abdul Jalil
4 Cikgu Zaharah Sheikh Mahmood
5 Guru Kelas Tahun 1 -6 & Ppki

20.9 JAWATANKUASA KEBAJIKAN MURID (Yatim/Takaful/Skim Simpanan) / SURAU & KEROHANIAN

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Siti Zumika Binti Sabari
Setiausaha : Cikgu Rafizah Binti Jusoh
AJK 1 Cikgu Rohana Binti Mohd
2 Cikgu Wahida Binti Che Amran
3 Cikgu Sh.Norhasniza Bt Tuan Aziz
4 Cikgu Siti Nadirah Binti Salim
5 Ustaz Mohd Aziz Bin Hassan
6 Ustaz Zakaria Bin Ali

20.10 JAWATANKUASA RAWATAN DAN KESIHATAN

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Maisarah Binti Saifuddin
Setiausaha : Cikgu Rabiatul Adawiyah Awang
AJK 1 Cikgu Kelas 6 T
2 Cikgu Kelas 6 G
3 Cikgu Kelas 6 C
4 Cikgu Kelas 1t
5 Cikgu Kelas 1g
6 Cikgu Kelas 1c
7

20.11 JAWATANKUASA KESELAMATAN, KEBERSIHAN DAN KECERIAAN (3K)

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Azam Bin Abd Aziz
Setiausaha : Cikgu Zarina Binti Aleng Penyelenggaraan
AJK 1 Cikgu Norazhar Bin Nordin Keceriaan
2 Cikgu Rahmah Bt Abd Rahman Landskap
3 Cikgu Mohd Sukri Mohd Yusoh Kebersihan
4 Cikgu Roshima Bt Harun Bilik Darjah
5 Cikgu Mazila Bt Mat Hussain Tandas
6 Cikgu Mohd Zamani Bin A.Rahman Keselamatan/ Denggi
7 Cikgu Zalina Binti Harun

38

20.12 JAWATANKUASA PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH (PPDa)

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Asri Bin Yahya
Setiausaha : Cikgu Zawati Binti Hashim
AJK 1 Cikgu Mohd Rasidi Bin Abd Hager
2 Cikgu Nur Azuwan Bin Mohd Zain
3 Cikgu Rosli Bin Mohamad
4 Cikgu Yusrizal Bin Yusof
5 Cikgu Siti Aminah
6 Ustaz Mohd Aziz Bin Hassan

20.13 KELAB RUKUN NEGARA

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Moahamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Marlina Binti Abdullah GBK
Setiausaha : Cikgu Rokiah binti Othman
AJK 1 Cikgu Sh.Norhasniza bt Tuan Aziz
2 Cikgu Zarina binti Aleng
3 Cikgu Sukri bin Yusoh
4 Cikgu Marzita bt Mamat
5 Cikgu Siti Aminah bt Muhamad
6
7

20.14 JAWATANKUASA KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Asri bin Yahya
Setiausaha : Cikgu Mohd Yunus YDP PIBG
AJK 1 Tuan Haji Ismail Pegawai Polis Perhubungan Sekolah
2 Puan Sarjan Nor Hawa
3 Cikgu Wan Norulhidayah binti Wan Ismail
4 Cikgu Laila Asmaliza bt Jusoh
5 Cikgu Rostam Ismail
6 Cikgu Marhaini bt Awang
7 Cikgu Maisarah bt Saifuddin

20.15 JAWATAKUASA PROGRAM TRANSISI TAHUN 1

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Rokiah Binti Othman
Setiausaha : Cikgu Siti Aminah
AJK 1 Penyelaras Tahun 1
2 Guru Matapelajaran Tahun 1
3

39

2 4 Guru Besar
0.16 KEDAI SEKOLAH GPK HEM
: Cikgu Rosli Bin Abd Razak GPK Pentadbiran
Penasihat : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK Kokurikulum
Timb. Pengerusi : Cikgu Muhamad Pisol Bin Ahmad
Naib Pengerusi I : Cikgu Mohd Nor Bin Shamsuddin
Naib Pengerusi II : Cikgu Marzita Binti Mamat
Penyelaras : Cikgu Sukinah Binti Talib
Naib Setiausaha : Cikgu Irawati Binti Muda
Bendahari 1 Cikgu Marhaini Binti Awang
AJK 2 Cikgu Mazila Bt Mat Hussain
3 Cikgu Rohana Binti Mohd
4 Cikgu Rokiah Bt Othman

20.17 JAWATAKUASA KEMASUKAN SEKOLAH MENENGAH

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Tuan Izzah Hakimah Tuan Ibrihim SIJIL BERHENTI SEKOLAH
Setiausaha : Cikgu Zarina Binti Aleng
AJK 1 Penyelaras Tahun 6
2 Guru Kelas 6 T
3 Guru Kelas 6 G
4 Guru Kelas 6c

20.18 JAWATAKUASA APDM

Pengerusi : Cikgu Suria Binti Mohamad GPK HEM
Penyelaras : Cikgu Siti Nadirah Binti Salim
Setiausaha : Cikgu Norazhar Bin Nordin
AJK 1 Cikgu Wan Norulhidayah Bt Wan Ismail
2 Cikgu Syarifah Binti Mat Sat
3 Cikgu Mohd Sukri Mohd Yusoh
4 Cikgu Tuan Izzah Hakimah Tuan Ibrihim

40

21. JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM TAHUN 2020

21.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KOKURIKULUM

CARTA ORGANISASI PENTADBIRAN BIDANG KOKURIKULUM
SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR PANJANG

PENGERUSI
CG. ROSLI B. ABD RAZAK

NAIB PENGERUSI 1 TIMBALAN PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
CG. MUHD. PISOL AHMAD CG. MD. NOR SHAMSUDDIN CG. SURIA MOHAMAD

MD RASIDI ABD. HAGER

JAWATANKUASA UNIT KOKURIKULU

PENTADBIRAN KELAB & PERSATUAN

 JK PEMBANGUNAN & FIZIKAL  PERSATUAN BAHASA MALAYSIA
 JK KEBERSIHAN SWASTA & KAWALAN  PERSATUAN BAHASA INGGERIS
 PERSATUAN AGAMA ISLAM
KESELAMATAN  KELAB RUKUN NEGARA
 JK PENGURUSAN DATA & MAKLUMAT  KELAB DOKTOR MUDA
 PERAYAAN & SAMBUTAN  KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

BADAN BERUNIFORM SUKAN & PERMAINAN 1MURID 1SUKAN

 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA  BOLA SEPAK
 PERSATUAN BULAN SABIT MERAH MALAYSIA  BOLA JARING
 PASUKAN PANDU TUNAS PUTERI  BOLA BALING
 TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH  SEPAK TAKRAW
 PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA  OLAHRAGA
 HOKI
 BOLA TAMPAR

41

21.2 JAWATANKUASA INDUK KOKURIKULUM

Pengerusi : Cg. Rosli B. Abdul Razak Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin GPK Kokurikulum
Setiausaha : Cg. Mohd Rasidi B. Abd Hager SU Kokurikulum
AJK 1 Cg. Muhammad Pisol B. Ahmad GPK Pentadbiran
2 Cg. Suria Bt Mohamad GPK HEM
3 Cg. Dzulhaimi Bin Muda GPK PPKI
4 Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail SU Sukan / Penyelaras Rumah Sukan
5 Cg. Rahmah Bt Abd Rahman Penyelaras badan Beruniform
6 Cg. Sh. Norhasniza Bt Tuan Aziz Penyelaras Kelab dan Persatuan
7 Cg. Siti Nadhirah bt. Salim Penyelaras 1M1S
8 Cg. M. Sukri B. Mohd Yusoh Pengakap
9 Cg. Zaharah binti Awang Persatuan Bulan Sabit Malaysia
10 Cg. Zarina Bt Aleng @ Mohamad Tunas Kadet Remaja Sekolah
11 Cg. Siti Aminah Bt Muhammad Pasukan Pandu Tunas Puteri
12 Cg. Wahida bin Che Wahab Pergerakan Puteri Islam Malaysia
13 Cg. Yusrizal bin Yusof Ketua Rumah Mat Kilau ( Merah )
14 Cg. Norazhar Bin Nordin Ketua Rumah Hang Tuah ( Hijau )
15 Cg. Asri bin Yahya Ketua Rumah Tok Kenali ( Kuning )
16 Cg. Mohd Isadlihafizie bin Ismail Ketua Rumah Bahaman ( Biru )
17 Cg. Zahrah Bt Sheikh Mahmood Persatuan Bahasa Melayu
18 Cg. Rabiatul Adawiyah Bt Awang Persatuan Bahasa Inggeris
19 Cg. Md Aziz Bin Hassan Persatuan Agama Islam
20 Cg. Siti Zumika Bt Sabari Kelab Doktor Muda
21 Cg. Marlina Bt Abdullah Kelab Rukun Negara
22 Cg. Asri Bin Yahya Kelab Pencegahan Jenayah
23 Cg. Muhd. Yunus B. Mohd Esuff Permainan Bola Sepak
24 Cg. Zawati Bt Hashim Permainan Bola Jaring
25 Cg. Azam bin Abd Aziz Permainan Bola Baling
26 Cg. Rostam Bin Ismail Permainan Sepak Takraw
27 Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail Permainan Olahraga
28 Cg. Zalina Bt Harun Permainan Hoki
29 Cg. Azizah binti Abdul Jalil Permainan Bola Tampar

21.3 JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Rahmah Bt Abd Rahman Penyelaras Badan Beruniform
Setiausaha : Cg Rafizah Bt Jusoh
AJK 1 Cg. M. Sukri B. Mohd Yusoh Pengakap
2 Cg. Zaharah binti Awang Persatuan Bulan Sabit Malaysia
3 Cg. Zarina Bt Aleng @ Mohamad Tunas Kadet Remaja Sekolah
4 Cg. Siti Aminah Bt Muhammad Pasukan Pandu Tunas Puteri
5 Cg. Wahida binti Che Wahab Pergerakan Puteri Islam Malaysia

42

21.3.1 PERSEKUTUAN PENGAKAP MALAYSIA

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. M. Sukri B. Mohd Yusoh Penyelaras Pengakap
Setiausaha : Cg. Nur Azuwan B. Mohd Zain
AJK 1 Cg. Rohana Bt Mohd GPK Kokurikulum
2 Cg. Marzita Bt Mamat Penyelaras PBSM
3 Cg. Irawati Bt Muda
4 Cg. Azam Bin Abd Aziz GPK Kokurikulum
5 Cg. Muhd Yunus B Mohd Esuff Penyelaras TKRS
6 Cg. Mohd Isadlihafizie B. Ismail
GPK Kokurikulum
21.3.2 BULAN SABIT MERAH MALAYSIA Penyelaras PPTP

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Zaharah binti Awang
Setiausaha : Cg. Affida Hanin Bt Abdullah
AJK 1 Cg. Mazila binti Mat Hussain
2 Cg. Rostam Bin Ismail
3 Cg. Md Aziz Bin Hassan
4 Cg. Tn Izzah Hakimah Tn Ibrahim
5 Ustz Zakaria Bin Ali

21.3.3 TUNAS KADET REMAJA SEKOLAH

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Zarina Bt Aleng @ Mohamad
Setiausaha : Cg. Marlina Bt Abdullah
AJK 1 Cg. Norazhar Bin Nordin
2 Cg. Asri Bin Yahya
3 Cg. Masitah Bt Salim
4 Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail
5 Cg. Siti Zumika bt Sabari
6 Cg. Sh. Norhasniza Bt Tn. Aziz

21.3.4 PANDU PUTERI TUNAS

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Siti Aminah Bt Muhammad
Setiausaha : Cg. Roshima Bt Harun
AJK 1 Cg. Marhaini Bt Awang
2 Cg. Sukinah Bt Talib
3 Cg. Laila Asmaliza Bt Jusoh
4 Cg. Rokiah Bt Othman
5 Cg. Maisarah Bt Saifuddin
6 Cg. Rabiatul Adawiyah Bt Awang

43

21.3.5 PERGERAKAN PUTERI ISLAM MALAYSIA

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Wahida bt Che Wahab Penyelaras PPIM
Setiausaha : Cg. Aslina Bt Abd Wahab
AJK 1 Cg. Zahrah Bt Sheikh Mahmod
2 Cg Siti Nadirah bt Salim
3 Cg Nor Lida Bt Mohd
4 Cg. Zawati Bt Hashim
5 Cg. Zalina Bt Harun

21.4 JAWATANKUASA KELAB DAN PERSATUAN

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Sh. Norhasniza Bt Tuan Aziz Penyelaras Kelab dan Persatuan
Setiausaha : Cg. Irawati Bt Muda
AJK 1 Cg. Zahrah Bt Sheikh Mahmood Persatuan Bahasa Melayu
2 Cg. Rabiatul Adawiyah Bt Awang Persatuan Bahasa Inggeris
3 Cg. Md Aziz Bin Hassan Persatuan Agama Islam
4 Cg. Siti Zumika Bt Sabari Kelab Doktor Muda
5 Cg. Marlina Bt Abdullah Kelab Rukun Negara
6 Cg. Asri Bin Yahya Kelab Pencegahan Jenayah

21.4.1 PERSATUAN BAHASA MELAYU

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Zahrah Bt Sheikh Mahmood Penyelaras Persatuan BM
Setiausaha : Cg. Sukinah Bt Talib
AJK 1 Cg. Azam Bin Abd Aziz GPK Kokurikulum
2 Cg. Masitah Bt Salim Penyelaras Persatuan BI
3 Cg. Mazila Bt Mat Hussain
4 Cg. Nur Azuwan Bin Mohd Zain
5 Cg. Nor Lida Bt Mohd

21.4.2 PERSATUAN BAHASA INGGERIS

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Rabiatul Adawiyah Bt Awang
Setiausaha : Cg. Laila Asmaliza Bt Jusoh
AJK 1 Cg. Tn Izzah Hakimah Tn. Ibrahim
2 Cg. Affida Hanim Bt Abdullah
3 Cg. Zalina Bt Harun
4 Cg. Zawati Bt Hashim
5 Cg. Roshima Bt Harun

44

21.4.3 PERSATUAN AGAMA ISLAM

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Md Aziz Bin Hassan Penyelaras Persatuan PAI
Setiausaha : Cg. Mohd Isadlihafizie B. Ismail
AJK 1 Cg. Wahida Bt Che Wahad GPK Kokurikulum
2 Cg. Zakaria Bin Ali Penyelaras Kelab Doktor Muda
3 Cg. Rafizah Bt Jusoh
4 Cg. Siti Nadhirah Bt Salim GPK HEM
5 Cg. Aslina Bt Abd Wahab Penyelaras Kelab Rukun Negara
6 Cg. Rohana Bt Mohd
GPK HEM
21.4.4 KELAB DOKTOR MUDA Penyelaras Kelab Pencegahan
Jenayah
Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin YDP PIBG SKPP
Penyelaras : Cg. Siti Zumika Bt Sabari Pegawai perhubungan Sekolah
Setiausaha : Cg. Zaharah Bt Awang
AJK 1 Cg. Asri Bin Yahya
2 Cg. Zahrah Bt Sheikh Mahmood
3 Cg. Rahmah Bt Abd Rahman
4 Cg. Rafizah Bt Jusoh
5 Cg. Norazhar Bin Nordin

21.4.5 KELAB RUKUN NEGARA

Pengerusi : Cg. Suria Bt Mohamed
Penyelaras : Cg. Marlina Bt Abdullah
Setiausaha : Cg. Rokiah Bt Othman
AJK 1 Cg. Sh. Norhasniza Bt. Tn Aziz
2 Cg. Zarina Bt Aleng @ Mohamad
3 Cg. M. Sukri Bin Mohd Yusoh
4 Cg. Marzita Bt Mamat
5 Cg. Siti Aminah Bt Muhammad

21.4.6 KELAB PENCEGAHAN JENAYAH

Pengerusi : Cg. Suria Bt Mohamed

Penyelaras : Cg. Asri Bin Yahya

Setiausaha : Cg. Muhd. Yunus B. Mohd Esuff
AJK 1 Tn Haji Ismail B. Mohamad
2 Pn. Sjn Nor Hawa Bt Mohd Nasir
3 Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail
4 Cg. Laila Asmaliza Bt Jusoh
5 Cg. Marhaini Bt Awanh
6 Cg. Rostam Bin Ismail
7 Cg. Maisarah Bt Saifuddin

45

21.5 JAWATANKUASA SUKAN DAN PERMAINAN / 1M1S

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Siti Nadhirah Bt Salim Penyelaras 1M1S
Setiausaha : Ustz Zakaria Bin Ali Permainan Bola Sepak
AJK 1 Cg. Muhd. Yunus B. Mohd Esuff Permainan Bola Jaring
2 Cg. Zawati Bt Hashim Permainan Bola Baling
3 Cg. Azam bin Abd Aziz Permainan Sepak Takraw
4 Cg. Rostam Bin Ismail Permainan Olahraga
5 Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail Permainan Hoki
6 Cg. Zalina Bt Harun Permainan Bola Tampar
7 Cg. Nur Azuwan B. Mohd Zain
GPK Kokurikulum
21.5.1 PERMAINAN BOLA SEPAK Penyelaras Permainan Bola Sepak

Pengerusi : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Muhd. Yunus B. Mohd Esuff Penyelaras Permainan Bola Jaring
Setiausaha : Cg. Md Aziz Bin Hassan
AJK 1 Cg. Asri Bin Yahya GPK Kokurikulum
2 Cg. Roshima Bt Harun Penyelaras Permainan Bola Baling
3 Cg. Laila Asmaliza Bt Jusoh
4 Cg. M.Sukri Bin Mohd Yusoh

21.5.2 PERMAINAN BOLA JARING

Pengerusi : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Zawati Bt Hashim
Setiausaha : Cg. Siti Aminah Bt Muhammad
AJK 1 Cg. Rabiatul Adawiyah Bt Awang
2 Cg. Marhaini Bt Awang
3 Cg. Sukinah Bt Talib
4 Cg. Syarifah Bt Mat Sat
5 Cg Rokiah Bt Othman

21.5.3 PERMAINAN BOLA BALING

Pengerusi : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Azam Bin Abd Aziz
Setiausaha : Cg. Mazila Bt Mat Hussain
AJK 1 Cg. Rohana Bt Mohd
2 Cg. Wahida Bt Che Wahab
3 Cg. Irawati Bt Muda
4 Cg. Maisarah Bt Saifuddin
5 Cg. Mohd Isadlihafizie B. Ismail
6 Cg Tn Izzah Hakimah Bt Tn Ibrahim

46

21.5.4 PERMAINAN SEPAK TAKRAW

Pengerusi : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Rostam Bin Ismail Penyelaras Permainan Sepak Takraw
Setiausaha : Cg. Masitah Bt Salim
AJK 1 Ustz Aslina Bt Abd Wahab GPK Kokurikulum
2 Cg. Norazhar Bin Nordin Penyelaras Permainan Hoki
3 Cg. Marzita Bt Mamat Cg. Nor Lida Bt Mohd
4 Cg. Rosli Bin Mohamad
5 Cg Hatikah Bt Md Ali GPK Kokurikulum
Penyelaras Permainan Bola Tampar
21.5.6 PERMAINAN HOKI
GPK Kokurikulum
Pengerusi : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin Penyelaras Rumah Sukan
Penyelaras : Cg. Zalina Bt Harun Ketua Rumah Merah ( Mat Kilau )
Setiausaha : Cg. Rahmah Bt Abd Rahman Ketua Rumah Hijau ( Hang Tuah )
AJK 1 Cg. Zarina Bt Aleng @ Mohamad Ketua Rumah Kuning ( Tok Kenali )
2 Cg. Mohd Zamani Bin A. Rahman Ketua Rumah Biru ( Bahaman )
3 Cg. Sh. Norhasniza Bt Tn Aziz
4 Cg. Rafizah Bt Jusoh
5 Cg. Nor Lida Bt Mohd

21.5.7 PERMAINAN BOLA TAMPAR

Pengerusi : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Azizah Bt Abdul Jalil
Setiausaha : Cg. Siti Zumika Bt Sabari
AJK 1 Cg. Marlina Bt Abdullah
2 Cg. Nur Azuwan B. Mohd Zain
3 Cg. Zahrah Bt Sheikh Mahmood
4 Cg. Zaharah Bt Awang
5 Cg affida Hanim Bt Abdullah

21.6 JAWATANKUASA RUMAH SUKAN

Pengerusi : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail
Setiausaha : Cg. Siti Nadhirah Bt Salim
AJK 1 Cg. Yusrizal bin Yusof
2 Cg. Norazhar Bin Nordin
3 Cg. Asri Bin Yahya
4 Cg. Mohd Isadlihafizie B. Ismail

47

21.6.1 RUMAH MERAH : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
: Cg. Yusrizal Bin Yusof Penyelaras Rumah Merah
Pengerusi : Cg. Marzita Bt Mamat
Penyelaras 1 Cg. Muhammad Pisol Bin Ahmad GPK Kokurikulum
Setiausaha 2 Cg. Muhd Yunus B. Mohd Esuff Penyelaras Rumah Hijau
AJK 3 Cg. Rohana Bt Mohd
4 Cg. Irawati Bt Muda GPK Kokurikulum
5 Cg. Affida Hanin Bt Abdullah Penyelaras Rumah Kuning
6 Cg. Maisarah Bt Saifuddin
7 Cg. Azizah Bt Abdul Jalil
8 Cg. Rosli B Mohamad
9 Cg. Zahrah Bt Sheikh Mahmood
10 Cg. Azam Bin Abd Aziz
11 Cg. Rokiah Bt Othman

21.6.2 RUMAH HIJAU : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin
Pengerusi : Cg. Norazhar Bin Nordin
Penyelaras : Cg. Wahida Bt Che Wahad
Setiausaha 1 Cg. Aslina Bt Abd Wahab
AJK 2 Cg. Tn Izzah Hakimah Tn Ibrahim
3 Cg. M. Sukri Bin Yusoh
21.6.3 RUMAH KUNING 4 Cg. Zakaria Bin Ali
Pengerusi 5 Cg. Masitah Bt Salim
Penyelaras 6 Cg. Nor Lida Bt Mohd
Setiausaha 7 Cg. Mazila Bt Mat Hussain
AJK 8 Cg. Syarifah Bt Mat Sat
9 Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail
10 Cg. Siti Nadhirah Bt Salim
11 Cg. Rosli B. Abdul Razak

: Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin
: Cg. Asri Bin Yahya
: Cg. Marhaini Bt Awang
1 Cg. Rostam Bin Ismail
2 Cg. Nur Azuwan B. Mohd Zain
3 Cg. Zarina Bt Aleng @ Mohamad
4 Cg. Sukinah Bt Talib
5 Cg. Zaharah Bt Awang
6 Cg. Hatikah Bt Ali
7 Cg. Roshima Bt Harun
8 Cg. Siti Aminah Bt Muhammad
9 Cg.Mohd Rasidi B. Abd Hager
10 Cg. Dzulhaimi Bin Muda
11 Cg. Suria Bt Mohamad

48

21.6.4 RUMAH BIRU : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
: Cg. Mohd Isadlihafizie B. Ismail Penyelaras Rumah Biru
Pengerusi : Cg. Laila Asmaliza Bt Jusoh
Penyelaras 1 Cg. Md Aziz Bin Hassan GPK KOKURIKULUM
Setiausaha 2 Cg. Zamani B Abd Rahman - ANUGERAH KECEMERLANGAN
AJK 3 Cg. Rahmah Bt Abd Rahman - SAMBUTAN MAAL HIJRAH
4 Cg. Rafizah Bt Jusoh - BULAN KEBANGSAAN
5 Cg. Zalina Bt Harun - SAMBUTAN HARI RAYA
6 Cg. Siti Zumika Bt Sabari - KEM KEPIMPINAN & SAHSIAH
7 Cg. Sh. Norhasniza Bt Tn Aziz KOKO / HARI KOKURIKULUM
8 Cg. Rabiatul Adawiyah Bt Awang - KEM CEMERLANG JAWI SIRI 1&2
9 Cg. Zawati Bt Hashim - BANTUAN RAYA
10 Cg. Marlina Bt Abdullah - MAJLIS KHATAM AL-QURAN
11 Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin - KEM BESTARI SOLAT SIRI 1 & 2
- MAULIDUR RASUL
21.7 JAWATANKUASA KHAS - SUKAN / MERENTAS DESA

21.7.1 JAWATANKUASA SAMBUTAN DAN PERAYAAN

Pengerusi : Cg. Mohd Nor B. Shamsuddin
Penyelaras : Cg. Rohana Bt Mohd
Setiausaha : Cg. Zarina Bt Aleng @ Mohamad
AJK 1 Cg. Sh. Norhasniza Tn Aziz
2 Cg. Marlina Bt Abdullah
3 Cg. Zaharah Bt Awang

4 Cg. Mohd Rasidi Bin Abd Hager

5 Cg. Siti Nadhirah Bt Salim
6 Cg. Aslina Bt Abd Wahad
7 Cg. Md Aziz Bin Hassan
8 Cg. Irawati Bt Muda
9 Cg. Siti Zumika Bt Sabari
10 Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail
11 Cg. Rostam Bin Ismail
12 Cg. Rokiah Bt Othman
13 Cg. Azizah Bt Abdul Jalil
14 Cg. Marzita Bt Mamat
15 Cg. Mazila Bt Mat Hussain
16 Cg. Masitah Bt Salim
17 Cg. Marhaini Bt Awang
18 Cg. Sukinah Bt Talib
19 Cg. Nur Azuwan B. Mohd Zain
20 Cg. Asri bin Yahya

49

21.7.2 JAWATANKUASA LAWATAN BERMAKLUMAT

Pengerusi : Cg. Mohd Nor Bin Shamsuddin GPK Kokurikulum
Penyelaras : Cg. Tn Izzah Hakimah Tn Ibrahim Penyelaras lawatan bermaklumat
Setiausaha : Cg. Asri Bin Yahya
AJK 1 Cg. Azam Bin Abd Aziz
2 Cg. Rostam Bin Ismail
3 Cg. Zarina Bt Aleng @ Mohamad
4 Cg. Wan Norulhidayah W. Ismail
5 Cg. Zalina Bt Harun
6 Cg. Zawati Bt Hashim
7 Cg. Marzita Bt Mamat
8 Cg. Affida Hanin Bt Abdullah
9 Cg. Nur Azuwan Bin Mohd Zain
10 Cg. Marhaini Bt Awang
11 Cg. Sukinah Bt Talib
12 Cg. Rohana bt Mohamad
13 Cg. Rasidi b. Abd. Hager

50


Click to View FlipBook Version