The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norlelaawahid, 2019-01-08 23:35:28

Laporan Pintas SMK Seri Saujana 2018

LAPORAN

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

SMK SERI SAUJANA

TAHUN 2018KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Kohort 3

LAPORAN

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

SMK SERI SAUJANA
TAHUN 2018

SMK Seri SaujanaKohort 3

JPN Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

PPD Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu

SEKOLAH SMK SERI SAUJANA

1. AKTIVITI MURID (PInTaS)

NAMA PROGRAM PENCAPAIAN / KEBERKESANAN PROGRAM


1. Program Transformasi Seramai 80% murid yang terlibat menampakkan perubahan positif dari segi sikap dan

Magic pencapaian akademik

2. Program Drop Every thing

and Read (DEAR)

3. Kem Membaca 1 Malaysia Pencapaian Terbaik NILAM Sekolah Menengah peringkat Negeri

(Program KM1M)


4. Karnival Teknologi Hijau Penghasilan Solar Cooker , Solar Toy car, Solar Oven, Banana Stem , paper, Methane gas,

soap biodiesel , chemical cell, eko enzim, baja follar, eko plastisin, eko detergent, eko

friendly raft dan green city. (Peningkatan 60% murid dalam pengetahuan, kemahiran

memimpin & kemahiran dwi Bahasa)

5. Minggu Akademik Penghasilan batik Pelangi Ikat celup, inovasi ketumpatan dalam Minuman dan bahan


bantu mengajar tamadun manusia bagi matapelajaran sejarah. (Peningkatan 50% murid

dalam pengetahuan, kemahiran memimpin & kemahiran dwi Bahasa)

6. Pertandingan kelas Mewujudkan 60 % kelas yang kondusif dan memenuhi ciri-ciri kelas PAK 21.

PAK 21


7. Pertandingan MTQSS Johan Pertandingan Hafazan (P) MTQSS peringkat Zon Bangsar.

Johan Kuiz Ilmu Wahyu , Majlis Ihtifal Sekolah (MISS) peringkat Negeri.


Naib Johan Kuiz Bahasa Arab, Majlis Ihtifal Sekolah (MISS) peringkat Negeri.
8. Program Disiplin ( Sayangi Penurunan masalah disiplin sebanyak 25% dari bulan Jan – November 2018

Diri & Kenali Jenayah)9. Sambutan Bulan Program Sambutan bulan kemerdekaan ini memupuk perpaduan antara kaum dan semangat

Kemerdekaan cintakan Negara dengan penglibatan semua warga sekolah.10. Juara Saujana • Peningkatan keputusan peperiksaan/ pentaksiran PT3 danSPM

• GP PT3 meningkat dari 3.59 kepada 3.47

• Peratus Lulus PT3 meningkat daripada 76.6% kepada 78.5%

• Bilangan semua A peperiksaan percubaan SPM meningkat dari 2 orang kepada 7 orang

11. Pertandingan Golf 1. Tempat Ke-4, HSBC Junior International Golf

Championship 2018 Peringkat Antarabangsa

2. Tempat Ke-2 dan Tempat Ke-3, SPORTEXEL

Junior Golf Circuit 2018 Peringkat Kebangsaan


3. Tempat Ke-3, Golf Piala Dato’Exco Pendidikan

SGRK Grand Final 2018 Peringkat Kebangsaan

4. Tempat Ke -12, Ministry Of Education Golf

Circuit 2018 Peringkat Kebangsaan

5. Tempat Ke-5, SPORTEXEL Circuit Milo MSN Elite

Juniour Golf 2018 Peringkat Kebangsaan

12. Pertandingan Kuiz Ilmu Johan, Pertandingan Kuiz Ilmu Wahyu Majlis Ihtifal Sekolah WPKL, Peringkat Negeri

Wahyu

13. Kejohanan Squash Naib Johan, Squash MSSWPKL Peringkat Negeri

MSSWPKL

14. Pertandingan Wushu 1. Naib Johan, Kuala Lumpur Youth Wushu

Championship 2081 Peringkat Negeri

th
2. Tempat Kedua 4 Malaysia International

Wushu Tournament 2018
th
3. Tempat Ketiga 4 Malaysia International

Wushu Tournament 2018

15. Peraduan Mengarang Tempat Ke-2 & Tempat Ke-3, Peraduan Mengarang Esei Bahasa Cina Sekolah WPKL Peringkat

Esei Bahasa Cina Negeri
16. Pertandingan Robotik Tempat Ketiga, Pertandingan Robotik Peringkat Negeri17. Pertandingan Sketsa Tempat Ke-3, Pertandingan Sketsa Rukun Negara Peringkat WPKL Peringkat Negeri

Rukun Negara
18 Pertandingan bola tampar Tempat Kedua Kejohanan Bola Tampar L(18) MSSWPKL Zon Bangsar


19. Kejohanan Catur Tempat Keempat, Kejohanan Catur Menengah MSSWPKL Peringkat Negeri20. Kejohanan Ping Pong Johan L(15), Naib Johan P(15) & Tempat ketiga L(15) Kejohanan Ping Pong MSSWPKL Zon

Bangsar

21. Kejohanan Bola Mendapat tempat ketiga, Kejohanan Bola Keranjang MSSWPKL Zon Bangsar

Keranjang

2. AKTIVITI GURU (PInTaS)


NAMA PROGRAM KEBERKESANAN PROGRAM


1. Ladap 1 Semua guru memahami matlamat dan konsep TS25 dan bersedia melaksanakannya.

Cabaran Transformasi

Sekolah 2025 (TS25)

2. Ladap 2 Pendedahan tentang teknik dan PdPc PAK 21.

Pembugaran PAK 21 80% Guru mula bergerak untuk menjadikan kelas dan PdPc mereka memenuhi ciri-ciri PAK 21.
3. Ladap 3 Seramai 105 orang guru terlibat dalam aktiviti ini, keyakinan guru meningkat dan 80% guru

Micro Teaching PAK 21 berusaha mempraktikkan PAK 21.
4. Ladap 3 Kemahiran 93 daripada 105 orang guru dalam pengurusan olahraga dan jom bola meningkat .

Pengurusan Olahraga Kesemua mereka Berjaya melaksanakan ujian SEGAK .

dan Jom Bola

Pelaksanaan UJIAN

SEGAK

5. Komuniti 23 Panitia telah melaksanakan 3-5 kali lesson study dan teacher’s Sharing .

Pembelajaran Peningkatan keyakinan dan kesediaan guru dalam melaksanakan PAK 21

Profesional (PLC)

3. AKTIVITI BARISAN KEPIMPINAN (PInTaS)NAMA PROGRAM KEBERKESANAN PROGRAM


1. Program Let’s Lead 1 Seramai 25 orang guru bersedia menerima tanggungjawab coaching untuk membimbing rakan

(MLT) – Peer Coaching sebaya terutama dalam PdPc.
2. Program Let’s Lead 2 Seramai 37 orang guru menerima secara positif Persekitaran Pembelajaran Profesional (Modul 4)

(MLT) – Persekitaran dan cuba mempraktikkan model-model terlibat seperti A Multilayer Model, Black Box Model dan


Pembelajaran Inkuiri Pembelajaran Profesional.

Profesional
3. Learning Walk 1. Sebanyak 96.7 % guru masuk kelas tepat waktu,

2. 76.6% guru menulis Objektif Pembelajaran dipapan putih.

3. 80% guru mempraktikkan PAK 21.

4. AKTIVITI IBU BAPA/KOMUNITI (PInTaS)
NAMA PROGRAM KEBERKESANAN PROGRAM


1. Larian Perpaduan Seputeh Seramai 20% ibubapa menyertai aktiviti ini bersama dengan anak mereka1. Majlis Tautan Kasih KAA 60% penglibatan ibu bapa murid Kelas Aliran Agama

2018

1. Mesyuarat Agung PIBG 40% kehadiran ibu bapa.
1. Kelab Reka Bentuk dan Mendapat Kerjasama dan sokongan ibu bapa dalam menjalankan aktiviti reka bentuk

Teknologi dan teknologi.


1. Sambutan Hari Guru PIBG bekerjasama dengan murid untuk menjayakan majlis ini dengan menyumbangkan

tenaga, masa dan kewangan.


1. Program S.T.E.A.M Based Mendapat Kerjasama dan sokongan ibu bapa dalam program ini yang disertai oleh 80

Learning orang murid.

PRESTASI KEWANGAN SEHINGGA 30 NOVEMBER 2018

Jumlah Peruntukan Diterima RM 19 964

Jumlah Perbelanjaan Sebenar RM 19 964
Baki Peruntukkan RM0


ISU PELAKSANAAN
Isu yang timbul untuk pelaksanaan program ini ialah;

 Kekangan masa

 Kekurangan faktor kewangan

 Kurang komitmen daripada ibubapa

 Faktor fizikal kelas seperti keadaan kelas yang berkongsi

 Kemudahan prasarana sekolah yang kurang lengkap

 Kemudahan ICT yang tidak mencukupi


 Kemudahan jalur lebar internet yang kurang lancar

 Murid yang terlalu ramai di dalam satu kelas

CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN

Program ini boleh dilaksanakan dengan lebih baik sekiranya;

 Kemudahan ICT seperti komputer dan kelajuan jalur lebar internet dipertingkatkan

 Peruntukkan kewangan ditambah

 Kemudahan fizikal kelas diperbaiki

 Peningkatan komitmen ibubapa terhadap sekolah

 Bilangan murid di dalam satu kelas dikurangkan kepada 25 orang sahaja

AKTIVITI MURID (PInTaS)SMK Seri Saujana
Kohort 3

Seramai 80% murid yang terlibat menampakkan perubahan positif dari segi sikap dan pencapaian

akademik.

Program Drop Every thing and Read (DEAR)

Kem Membaca 1 Malaysia (Program KM1M)

Pencapaian Terbaik NILAM Sekolah Menengah peringkat Negeri

Program Jejak Jaya

Program Jom Pintar

Karnival Teknologi Hijau

Penghasilan Solar Cooker, Solar Toy Car, Solar Oven, banana stem,

paper, methane gas, soap, biodiesel, chemical cell, eko enzim, baja follar, eko plastisin, eko detergent,

Eko friendly raft dan green city. (Peningkatan 60% murid dalam pengetahuan, kemahiran memimpin &

kemahiran dwi Bahasa)

Minggu Akademik
Penghasilan batik pelangi ikat celup, inovasi ketumpatan dan minuman dan bahan bantu mengajar

tamadun manusia bagi matapelajaran sejarah.

Minggu Akademik


(Peningkatan 50% murid dalam pengetahuan, kemahiran memimpin &

kemahiran dwi Bahasa)

Pertandingan kelas PAK 21


Mewujudkan 60% kelas yang kondusif dan memenuhi ciri-ciri PAK 21.

Pertandingan MTQSS


Johan Pertandingan Hafazan (P) MTQSS peringkat Zon Bangsar.

Johan Kuiz Ilmu Wahyu, Majlis Ihtifal Sekolah (MISS) peringkat Negeri.

Naib Johan Kuiz Bahasa Arab, Majlis Ihtifal Sekolah (MISS) peringkat Negeri.

Program Disiplin (Sayangi Diri & Kenali Jenayah)
Penurunan masalah disiplin sebanyak 25% dari bulan Jan-November 2018

Sambutan Bulan Kemerdekaan
Program Sambutan bulan kemerdekaan ini memupuk perpaduan

antara kaum dan semangat cinta akan negara dengan penglibatan

semua warga sekolah

Juara Saujana
Peningkatan keputusan peperiksaan/ pentaksiran PT3 dan SPM.
GP PT3 meningkat dari 3.59 kepada 3.47
Peratus Lulus PT3 meningkat dari 76.6% kepada 78.5%.
Bilangan semua A peperiksaan percubaan SPM meningkat dari 2 orang kepada
7 orang.

Pertandingan Golf
1. Tempat Ke-4, HSBC Junior International Golf Championship 2018 Peringkat Antarabangsa.

2. Tempat Ke-2 dan Tempat Ke-3 , SPORTEXEL Junior Golf Circuit 2018 Peringkat Kebangsaan.

3. Tempat Ke-3, Golf Piala Dato’ Exco Pendidikan SGRK Grand Final 2018 Peringkat Kebangsaan.

4. Tempat Ke-12, Ministry Of Education Golf Circuit 2018 Peringkat Kebagsaan.

5. Tempat Ke-5, SPORTEXEL Circuit Milo MSN Elite Junior Golf 2018 Peringkat Kebangsaan.

Pertandingan Wushu

1. Naib Johan, Kuala Lumpur Youth Wushu Championship 2081 Peringkat Negerith
2. Tempat Kedua 4 Malaysia International Wushu Tournament 2018


th
3. Tempat Ketiga 4 Malaysia International Wushu Tournament 2018

Pertandingan RobotikTempat Ke-3, Pertandingan Robotik Peringkat Negeri

Pertandingan Sketsa Rukun Negara

Tempat Ke-3, Pertandingan Sketsa Rukun Negara Peringkat WPKL Peringkat Negeri

Pertandingan Bola Tampar

Kejohanan Catur


Tempat Ke-4, Kejohanan Catur Menengah MSSWPKL Peringkat Negeri

AKTIVITI GURU (PInTaS)
SMK Seri Saujana
Kohort 3

LADAP 1: Cabaran Transformasi Sekolah 2025 (TS25)

Ladap 2: Pembugaran PAK 21Pendedahan tentang teknik dan PdPc PAK 21 dan 80% guru mula bergerak untuk menjadikan kelas dan PdPc mereka

memenuhi ciri-ciri PAK 21.

Ladap 3: Micro Teaching PAK 21

Ladap 3: Pengurusan Olahraga dan
Jom Bola Perlaksanaan ujian SEGAK

Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)

23 Panitia telah melaksanakan 3-5 kali lesson study dan teacher’s Sharing. Peningkatan keyakinan dan

kesediaan guru dalam melaksanakan PAK 21.

AKTIVITI BARISAN KEPIMPINAN (PInTaS)

SMK Seri Saujana
Kohort 3

Program Let’s Lead 1 (MLT)- Peer CoachingSeramai 25 orang guru bersedia menerima tanggungjawab coaching untuk


membimbing rakan sebaya terutama dalam PdPc.

Program Let’s Lead 2 (MLT) – Persekitaran


Pembelajaran Profesional

Learning Walk
Sebanyak 90% guru peka kesediaan RPH terutama menulis objektif dan


kriteria kejayaan di papan putih sebelum memulakan aktiviti pdpc.

AKTIVITI IBU BAPA/KOMUNITI (PInTaS)


SMK Seri SaujanaKohort 3

Larian Perpaduan Seputeh

Majlis Tautan Kasih KAA 2018

PROGRAM S.T.E.A.M Based Learning

PERJUMPAAN IBU BAPA

Terima kasih
SMK Seri Saujana
Kohort 3


Click to View FlipBook Version