The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by norlelaawahid, 2019-01-08 05:17:06

Laporan Pintas SMK Seri Saujana 2018

LAPORAN

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

SMK SERI SAUJANA

TAHUN 2018KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIALAPORAN

PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25)

SMK SERI SAUJANA

TAHUN 2018KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

LAPORAN PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH 2025 (TS25) TAHUN 2018
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

JPN Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
PPD Pejabat Pendidikan Wilayah Bangsar Pudu

SEKOLAH SMK SERI SAUJANA
1. AKTIVITI MURID (PInTaS)
NAMA PROGRAM PENCAPAIAN / KEBERKESANAN PROGRAM

1. Program Transformasi Magic Seramai 80% murid yang terlibat menampakkan perubahan positif dari segi sikap dan pencapaian akademik


2. Program Drop Every thing and Read Pencapaian Terbaik NILAM Sekolah Menengah peringkat Negeri

(DEAR)
3. Kem Membaca 1 Malaysia (Program
KM1M)

4. Karnival Teknologi Hijau Penghasilan Solar Cooker , Solar Toy car, Solar Oven, Banana Stem , paper, Methane gas, soap biodiesel , chemical cell,
eko enzim, baja follar, eko plastisin, eko detergent, eko friendly raft dan green city. (Peningkatan 60% murid dalam
pengetahuan, kemahiran memimpin & kemahiran dwi Bahasa)5. Minggu Akademik Penghasilan batik Pelangi Ikat celup, inovasi ketumpatan dalam Minuman dan bahan bantu mengajar tamadun

manusia bagi matapelajaran sejarah. (Peningkatan 50% murid dalam pengetahuan, kemahiran memimpin &
kemahiran dwi Bahasa)
6. Pertandingan kelas PAK 21 Mewujudkan 60 % kelas yang kondusif dan memenuhi ciri-ciri kelas PAK 21.7. Pertandingan MTQSS peringkat Johan Pertandingan Hafazan (P) MTQSS peringkat Zon Bangsar.
sekolah Johan Kuiz Ilmu Wahyu , Majlis Ihtifal Sekolah (MISS) peringkat Negeri.

Naib Johan Kuiz Bahasa Arab, Majlis Ihtifal Sekolah (MISS) peringkat Negeri.
8. Program Disiplin ( Sayangi Diri & Penurunan masalah disiplin sebanyak 25% dari bulan Jan – November 2018
Kenali Jenayah)

9. Sambutan Bulan Kemerdekaan Program Sambutan bulan kemerdekaan ini memupuk perpaduan antara kaum dan semangat cintakan Negara dengan penglibatan semua
warga sekolah.

10. Juara Saujana • Peningkatan keputusan peperiksaan/ pentaksiran PT3 danSPM
• GP PT3 meningkat dari 3.59 kepada 3.47
• Peratus Lulus PT3 meningkat daripada 76.6% kepada 78.5%
• Bilangan semua A peperiksaan percubaan SPM meningkat dari 2 orang kepada 7 orang

11. Pertandingan Golf 1. Tempat Ke-4, HSBC Junior International Golf
Championship 2018 Peringkat Antarabangsa
2. Tempat Ke-2 dan Tempat Ke-3, SPORTEXEL
Junior Golf Circuit 2018 Peringkat Kebangsaan
3. Tempat Ke-3, Golf Piala Dato’Exco Pendidikan
SGRK Grand Final 2018 Peringkat Kebangsaan
4. Tempat Ke -12, Ministry Of Education Golf
Circuit 2018 Peringkat Kebangsaan
5. Tempat Ke-5, SPORTEXEL Circuit Milo MSN Elite
Juniour Golf 2018 Peringkat Kebangsaan
12. Pertandingan Kuiz Ilmu Wahyu Johan, Pertandingan Kuiz Ilmu Wahyu Majlis Ihtifal Sekolah WPKL, Peringkat Negeri
13. Kejohanan Squash MSSWPKL Naib Johan, Squash MSSWPKL Peringkat Negeri
14. Pertandingan Wushu 1. Naib Johan, Kuala Lumpur Youth Wushu
Championship 2081 Peringkat Negeri
th
2. Tempat Kedua 4 Malaysia International
Wushu Tournament 2018
th
3. Tempat Ketiga 4 Malaysia International
Wushu Tournament 2018
15. Peraduan Mengarang Esei Bahasa Cina Tempat Ke-2 & Tempat Ke-3, Peraduan Mengarang Esei Bahasa Cina Sekolah WPKL Peringkat Negeri
16. Pertandingan Robotik Tempat Ketiga, Pertandingan Robotik Peringkat Negeri


17. Pertandingan Sketsa Rukun Negara Tempat Ke-3, Pertandingan Sketsa Rukun Negara Peringkat WPKL Peringkat Negeri
18 Pertandingan bola tampar Tempat Kedua Kejohanan Bola Tampar L(18) MSSWPKL Zon Bangsar

19. Kejohanan Catur Tempat Keempat, Kejohanan Catur Menengah MSSWPKL Peringkat Negeri


20. Kejohanan Ping Pong Johan L(15), Naib Johan P(15) & Tempat ketiga L(15) Kejohanan Ping Pong MSSWPKL Zon Bangsar
21. Kejohanan Bola Keranjang Mendapat tempat ketiga, Kejohanan Bola Keranjang MSSWPKL Zon Bangsar
2. AKTIVITI GURU (PInTaS)

NAMA PROGRAM KEBERKESANAN PROGRAM
1. Ladap 1 Semua guru memahami matlamat dan konsep TS25 dan bersedia melaksanakannya.
Cabaran Transformasi Sekolah
2025 (TS25)
2. Ladap 2 Pendedahan tentang teknik dan PdPc PAK 21.
Pembugaran PAK 21 80% Guru mula bergerak untuk menjadikan kelas dan PdPc mereka memenuhi ciri-ciri PAK 21.
3. Ladap 3 Seramai 105 orang guru terlibat dalam aktiviti ini, keyakinan guru meningkat dan 80% guru berusaha mempraktikkan PAK 21.
Micro Teaching PAK 21
4. Ladap 3 Kemahiran 93 daripada 105 orang guru dalam pengurusan olahraga dan jom bola meningkat . Kesemua mereka Berjaya melaksanakan ujian
Pengurusan Olahraga dan Jom Bola SEGAK .
Pelaksanaan UJIAN SEGAK
5. Komuniti Pembelajaran 23 Panitia telah melaksanakan 3-5 kali lesson study dan teacher’s Sharing .
Profesional (PLC) Peningkatan keyakinan dan kesediaan guru dalam melaksanakan PAK 21
3. AKTIVITI BARISAN KEPIMPINAN (PInTaS)
NAMA PROGRAM KEBERKESANAN PROGRAM
1. Program Let’s Lead 1 (MLT) – Peer Seramai 25 orang guru bersedia menerima tanggungjawab coaching untuk membimbing rakan sebaya terutama dalam PdPc.

Coaching
2. Program Let’s Lead 2 (MLT) – Seramai 37 orang guru menerima secara positif Persekitaran Pembelajaran Profesional (Modul 4) dan cuba mempraktikkan model-model terlibat
Persekitaran seperti A Multilayer Model, Black Box Model dan Inkuiri Pembelajaran Profesional.
Pembelajaran Profesional
3. Learning Walk 1. Sebanyak 96.7 % guru masuk kelas tepat waktu,
2. 76.6% guru menulis Objektif Pembelajaran dipapan putih.
3. 80% guru mempraktikkan PAK 21.

4. AKTIVITI IBU BAPA/KOMUNITI (PInTaS)
NAMA PROGRAM KEBERKESANAN PROGRAM
1. Larian Perpaduan Seputeh Seramai 20% ibubapa menyertai aktiviti ini bersama dengan anak mereka
1. Majlis Tautan Kasih KAA 2018 60% penglibatan ibu bapa murid Kelas Aliran Agama
1. Mesyuarat Agung PIBG 40% kehadiran ibu bapa.
1. Kelab Reka Bentuk dan Teknologi Mendapat Kerjasama dan sokongan ibu bapa dalam menjalankan aktiviti reka bentuk dan teknologi.
1. Sambutan Hari Guru PIBG bekerjasama dengan murid untuk menjayakan majlis ini dengan menyumbangkan tenaga, masa dan kewangan.
1. Program S.T.E.A.M Based Learning Mendapat Kerjasama dan sokongan ibu bapa dalam program ini yang disertai oleh 80 orang murid.

PRESTASI KEWANGAN SEHINGGA 30 NOVEMBER 2018
Jumlah Peruntukan Diterima RM 19 964
Jumlah Perbelanjaan Sebenar RM 19 964
Baki Peruntukkan RM0


ISU PELAKSANAAN
Isu yang timbul untuk pelaksanaan program ini ialah;
 Kekangan masa
 Kekurangan faktor kewangan
 Kurang komitmen daripada ibubapa
 Faktor fizikal kelas seperti keadaan kelas yang berkongsi
 Kemudahan prasarana sekolah yang kurang lengkap
 Kemudahan ICT yang tidak mencukupi
 Kemudahan jalur lebar internet yang kurang lancar
 Murid yang terlalu ramai di dalam satu kelas
CADANGAN PENAMBAHBAIKKAN
Program ini boleh dilaksanakan dengan lebih baik sekiranya;
 Kemudahan ICT seperti komputer dan kelajuan jalur lebar internet dipertingkatkan
 Peruntukkan kewangan ditambah
 Kemudahan fizikal kelas diperbaiki
 Peningkatan komitmen ibubapa terhadap sekolah
 Bilangan murid di dalam satu kelas dikurangkan kepada 25 orang sahaja

AKTIVITI MURID (PInTaS)

Aktiviti Murid

Aktiviti Murid

Seramai 80% murid yang terlibat menampakkan perubahan positif dari segi sikap dan pencapaian

akademik.

Program Drop Every thing and Read (DEAR)

Kem Membaca 1 Malaysia (Program KM1M)

Pencapaian Terbaik NILAM Sekolah Menengah peringkat Negeri

Karnival Teknologi Hijau

Penghasilan Solar Cooker, Solar Toy Car, Solar Oven, banana stem,

paper, methane gas, soap, biodiesel, chemical cell, eko enzim, baja follar, eko plastisin, eko detergent,

Eko friendly raft dan green city. (Peningkatan 60% murid dalam pengetahuan, kemahiran memimpin &

kemahiran dwi Bahasa)

Minggu Akademik
Penghasilan batik pelangi ikat celup, inovasi ketumpatan dan minuman dan bahan bantu mengajar

tamadun manusia bagi matapelajaran sejarah.

Minggu Akademik


(Peningkatan 50% murid dalam pengetahuan, kemahiran memimpin &

kemahiran dwi Bahasa)

Pertandingan kelas PAK 21


Mewujudkan 60% kelas yang kondusif dan memenuhi ciri-ciri PAK 21.

Pertandingan MTQSS peringkat sekolah


Johan Pertandingan Hafazan (P) MTQSS peringkat Zon Bangsar.

Johan Kuiz Ilmu Wahyu, Majlis Ihtifal Sekolah (MISS) peringkat Negeri.

Naib Johan Kuiz Bahasa Arab, Majlis Ihtifal Sekolah (MISS) peringkat Negeri.

Program Disiplin (Sayangi Diri & Kenali Jenayah)
Penurunan masalah disiplin sebanyak 25% dari bulan Jan-November 2018

Sambutan Bulan Kemerdekaan


Program Sambutan bulan

kemerdekaan ini memupuk

perpaduan antara kaum dan

semangat cinta akan negara

dengan penglibatan semua warga

sekolah

Juara Saujana
Peningkatan keputusan peperiksaan/ pentaksiran PT3 dan SPM.
GP PT3 meningkat dari 3.59 kepada 3.47
Peratus Lulus PT3 meningkat dari 76.6% kepada 78.5%.
Bilangan semua A peperiksaan percubaan SPM meningkat dari 2 orang kepada
7 orang.

Pertandingan Golf
1. Tempat Ke-4, HSBC Junior International Golf Championship 2018 Peringkat Antarabangsa.

2. Tempat Ke-2 dan Tempat Ke-3 , SPORTEXEL Junior Golf Circuit 2018 Peringkat Kebangsaan.

3. Tempat Ke-3, Golf Piala Dato’ Exco Pendidikan SGRK Grand Final 2018 Peringkat Kebangsaan.

4. Tempat Ke-12, Ministry Of Education Golf Circuit 2018 Peringkat Kebagsaan.

5. Tempat Ke-5, SPORTEXEL Circuit Milo MSN Elite Junior Golf 2018 Peringkat Kebangsaan.

Pertandingan Wushu

Naib johan, Kuala Lumpur Youth Wushu Champion Peringkat Negeri

Pertandingan Robotik
Tempat Ke-3, Pertandingan Robotik Peringkat Negeri

Pertandingan Sketsa Rukun Negara

Tempat Ke-3, Pertandingan Sketsa Rukun Negara Peringkat WPKL Peringkat Negeri

Pertandingan Bola Tampar

Kejohanan Catur


Tempat Ke-4, Kejohanan Catur Menengah MSSWPKL Peringkat Negeri

AKTIVITI GURU (PInTaS)

LADAP 1: Cabaran Transformasi Sekolah 2025 (TS25)

Ladap 2: Pembugaran PAK 21Pendedahan tentang teknik dan PdPc PAK 21 dan 80% guru mula bergerak untuk menjadikan kelas dan PdPc mereka

memenuhi ciri-ciri PAK 21.

Ladap 3: Micro Teaching PAK 21

Ladap 3: Pengurusan Olahraga dan
Jom Bola Perlaksanaan ujian SEGAK

Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)

23 Panitia telah melaksanakan 3-5 kali lesson study dan teacher’s Sharing. Peningkatan keyakinan dan

kesediaan guru dalam melaksanakan PAK 21.

AKTIVITI BARISAN KEPIMPINAN (PInTaS)

Program Let’s Lead 1 (MLT)- Peer CoachingSeramai 25 orang guru bersedia menerima tanggungjawab coaching untuk


membimbing rakan sebaya terutama dalam PdPc.

Program Let’s Lead 2 (MLT) – Persekitaran


Pembelajaran Profesional

Learning Walk
Sebanyak 90% guru peka kesediaan RPH terutama menulis objektif dan


kriteria kejayaan di papan putih sebelum memulakan aktiviti pdpc.

AKTIVITI IBU BAPA/KOMUNITI (PInTaS)

Larian Perpaduan Seputeh

Majlis Tautan Kasih KAA 2018

PROGRAM S.T.E.A.M Based Learning

PERJUMPAAN IBU BAPA


Click to View FlipBook Version