The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by RumaizahAbdullah, 2019-08-28 23:25:55

nota haji

nota haji

MARI BELAJAR

Pengertian Haji

*Pada bahasa ialah mengunjungi tempat yang mulia

*Dari segi istilah ialah mengunjungi Baitullah di Mekah untuk
mengerjakan ibadat tertentu,pada masa yang tertentu dengan
syarat-syarat yang tertentu.

Pengertian umrah

*Pada bahasa ialah ziarah

*Dari segi istilah ialah menziarahi Baitullah kerana mengerjakan
ibadat tertentu pada bila-bila masa mengikut syarat-syaratnya.

Pengertian

UPAH HAJI

Mengerjakan haji bagi pihak
orang lain.

HUKUM :

HARUS

Syarat-syarat
mengharuskan

upah haji

1) Meninggal dunia *Orang yang
menerima upah
mengerjakan haji
bagi pihak orang
lain disyaratkan
teah mengerjakan

haji untuknya
terlebih dahulu.

2) Tidak mempunyai keupayaan
fizikal(sakit yang tiada harapan
sembuh,tua dan sebagainya)

HIKMAT UPAH HAJI

1)Memberi peluang kepada orang
yang tidak berupaya mengupah
orang lain mengerjakan haji bagi
pihaknya

2)Memberi peluang kepada anak
berbakti kepada kedua ibu bapa

mereka yang telah meninggal
dunia.

HIKMAT HAJI

1)Kepada individu 2)Kepada masyarakat

*Menghapuskan dosa-  *Saling berkenalan sesama
dosa kecil umat Islam

*Membersihkan diri  *Membantu meningkatkan
daripada maksiat ekonomi umat Islam

*Meningkatkan iman  *Dapat mengadakan
perbincangan mengenai
*Melahirkan kesyukuran permasalahan umat Islam
dengan nikmat harta dan
kesihatan  Menyatu-padukan umat Islam
seluruh dunia.

CARA MENYEMPURNAKAN IBADAT
HAJI DAN UMRAH

1.Islam,tidak Syarat- 5. Merdeka
wajib ke atas syarat tidak wajib ke
orang kafir. wajib haji atas hamba.
dan
umrah

2.Baligh,tidak 3. Berakal,tidak 4. Berkuasa,tidak
wajib ke atas wajib ke atas orang wajib ke atas
kanak-kanak.
gila. orang yang tidak
berkuasa.

MAKSUD BERKUASA

1)Mampu menyediakan tambang dan
perbelanjaan mengerjakan haji.

2)Mempunyaui nafkah untuk tanggungan yang
ditinggalkan.

3)Mempunyai kenderaan pergi dan balik.
4)Selamat perjalanan pergi dan balik.
5)Ada kesempatan masa.

6) (Bagi perempuan)Hendaklah bersama mahram
atau dua orang perempuan yang boleh dipercayai.

3.Tawaf 4.Saie

2.Wuku Rukun 5.Bercukur
f di haji
6.Tertib
padang
Arafah

1.Niat

ihram

Rukun umrah

1.Niat ihram 5.Tertib
4.Bercukur
2.Tawaf
3.Saie

Niat ihram*Iaitu niat mengerjakan Haji

atau umrah.

Wukuf di padang Arafah
× iaitu berada di Padang Arafah walaupun

sekejap di antara gelincir matahari 9 zulhijjah
sehingga terbit fajaf 10 zulhijjah.

Tawaf
× iaitu mengelilingi Baitullah(kabbah)sebanyak

7 kali dengan syarat tertentu merana beribadat
kepada Allah

Jenis jenis tawaf

1)Tawaf qudum /selamat datang-Sunat

bagi mereka yang baru sampai ke Mekah

2)Tawaf ifadhah/tawaf rukun - Wajib

ditunaikan oleh mereka yang mengerjakan haji dan
umrah

3)Tawaf widak/selamat tinggal- Sunat

kepada orang yang hendak meninggalkan kota
Mekah

4)Tawaf sunat- Bila-bila masa

Menutup Didalam
aurat masjilharam

Syarat-syarat
tawaf

Suci Menjadikan
daraipada kaabah

hadas sebelah bahu
kiri
7 kali
sekeliling
kaabah

Saie

*Berjalan berulang alik dari Bukit Safa ke Marwah
sebanyak 7 kali selepas tawaf

SYARAT-SYARAT SAIE

 1) Dimulai dari safa dan berakhir di Marwah
 2) 7 kali dengan yakin
 3) Selepas tawaf rukun/tawaf ifadhah
 4) Dengan perjalanan biasa
 5) Memulakan niat saie semasa mula di safa

BERCUKUR/BERGUNTING

 *sekurang-kurangnya 3 helai rambut

RUKUN HIKMAH

Niat 1)Menumpukan perhatian kepada Allah
Wukuf 2)Hanya memikirkan keagungan dan
mengharap keredhaan Allah
Saie
Bercukur 1)Mengingati tempat pertemuan Adam
Tertib dan Hawa
2)Menimbulkan keinsafan bahawa
manusia sama di sisi Allah
3)Mengingatkan kepada padang
mahsyar

1)Mengingati kecekalan Siti Hajar
mencari air untuk Nabi Ismail
2)Mendidik manusia cekal dan tabah

1)Simbol pembersihan sifat tercela
2)Menghapuskan dosa

1)Berdisiplin dalam pekerjaan

PERKARA-WAJIB HAJI

Niat ihram di Miqat

 *Miqat=sempadan masa atau tempat untuk berniat
 1)Miqat zamani-dari bulan Syawal hingga sebelum terbit fajar 10

zulhijjah
 2)Miqat Makani-tempat memulakan niat ihram

 *Nama miqat

 1)Zulhulaifah-(penerbangan ke Madinah)
 2)Qarnul Manazil-(penerbangan ke Jeddah)

 *Wajib umrah

 1)Berniat ihram di miqat
 2)Meninggalkan perkara-perkara yang dilarang semasa ihram

BERMALAM DI MUZDALIFAH

*tempat antara arafah dan mina
*selepas tengah malam 10 zulhijjah sebelum terbit fajar

 MELONTAR DI JAMRAH AQABAH(KUBRA)

*Selepas tengah malam pada 10 zulhijjah dan lebih afdal
pada pagi 10 zulhijjah

BERMALAM DI MINA

*Hari tasyrik iaitu 11,12 dan 13 zulhijjah

 Melontar ketiga-tiga jamrah

 *Iaitu Jamratul Ula,Jamratul Wusta,Jamratul Aqabah dengan 7 biji anak
batu setiap satu

 *Masanya bermula selepas gelincir matahari pada hari tasyrik hingga
terbit fajar(kecuali pada 13 zulhijjah ,hingga terbenam matahari)

 MENINGGALKAN PERKARA YANG DILARANG KETIKA IHRAM
 *Memakai pakaian berjahit bagi lelaki
 *Memakai wangi-wangian
 *Memotong kuku
 *Memotong rambut atau mencabut mana-mana bulu pada badan
 *Menutup kepala bagi lelaki
 *Menutup muka dan tapak tangan bagi wanita
 *Memakai minyak rambut di kepala atau janggut
 *Mencabut atau memotong tumbuh tumbuhan di Tanah Haram

*Berburu binatang darat
*Bernikah atau menikahkan
*Melakukan perkara permulaan persetubuhan
*Bersetubuh

Hikmat diadakan larangan ketika ihram

Manusia adalah sama di sisi Menguji keimanan dan
Allah. kesabaran manusia

Melatih umat Islam supaya Dapat menumpukan perhatian
berdisiplin kepada ibadat Haji

PERBEZAAN RUKUN HAJI DAN
WAJIB HAJI

RUKUN HAJI WAJIB HAJI

Jika tertinggal salah satu Jika tertinggal salah
daripadanya hajinya satu daripada wajib
tidak sah / dan wajib haji,hajinya sah /
diulang semula pada tetapi wajib
tahun berikutnya membayar dam

1)Mandi sunat ketika hendak SUNAT-SUNAT 13)Menaiki bukit safa 12)Keluar ke
berniat ihram HAJI dan Marwah hingga tempat sai
sampai ke batu-batu melalui pintu

bukit

10)Berada di safa

2)Solat sunat 2 rakaat padang Arafah 11)Berada di
sebelum berniat ihram hingga terbenam Muzdalifah hingga

matahari waktu subuh 10

Zulhijjah

5)Membanyakkan

ucapan talbiah 9)Bermaalm di Mina

3)Memakai pakaian sehingga melontar pada malam hari ke
ihram bewarna putih di Jamratul 9 zulhijjah
Aqabah

4)Memotong 6)Mandi semasa 8)Sembahyang sunat 2
kuku(sebelum berniat hendak memasuki rakaat selepas tawaf
kota Mekah dan (sebaik-baiknya di
ihram) ketika hendak wukuf belakang makam
Ibrahim)
7)Membanyakkan bacaan
tahmid ,zikir dan doa

2)Lupakan dunia ketika

1)Manusia adalah sama beribadat 3)Menguji keimanan
dan kesabaran

4)Agar lebih berdisiplin 6)Menumpukan
perhatian/khusyuk
5)Melatih Jemaah haji
menghargai makhluk dalam ibadat

lain

CARA MENGERJAKAN HAJI

IFRAD TAMATTUK QIRAN

Mengerjakan haji dan Mengerjakan umrah Umrah dan haji
umrah secara dahulu(dalam bulan serentak
berasingan (umrah haji) diikuti dengan
sebelum bulan haji 1)Beri kemudahan
haji/selepas haji) 2)Dikenakan dam
1)Dikenakan dam
1)Lebih afdal 2)Beri keselesaan
2)Tidak dikenakan
dam

DAM SEBAB-SEBAB DIKENAKAN DAM KE ATAS
JEMAAH HAJI
1)Bahasa: Darah
2)Istilah:denda yang dikenakan 1)Menunaikan hajiTamattuk atau haji
kepada orang yang melakukan Qiran
kesalahan semasa mengerjakan
haji/umrah.99(meninggalakn wajib 2)Melakukan perkara-perkara yang
haji/melakukan perkara yang dilarang dalam ihram

dilarang semasa ihram 3)Meninggalakan perkara wajib haji
4)Luput waktu wukuf
5)Tidak tawaf Widak

JENIS-JENIS DAM
1)Tertib:dibayar mengikut susunan
2)Takdil:dibayar mengikut harga dam
3)Takdir:dibayar mengikut kadar yang
ditentukan mengikut kemampuan
4)Takhyir:boleh pilih mana-mana dam

yang ditetapkan syarak

Dam Kesalahan Denda

Tertib dan Takdil 1)Melakukan persetubuhan 1).Sembelih seekor [email protected] [email protected] ekor
yang merosakkan haji [email protected] makanan kepada fakir miskin di
sebelum tahallul awal Mekah dengan nilai harga seekor [email protected]
2)Dikepung atau ditahan ikut jumlah bilangan cupak makanan yang dibeli
daripada memasuki Mekah dengan nilai seekor unta
setelah berniat ihram,berniat 2).Sembelih seekor [email protected] makanan
tahallul dengan nilaian harga yang sama dan
disedekahkan kepada fakir [email protected]
mengikut bilangan hari yang dikira ikut bilangan
cupak makanan yang dibeli dengan nilai harga
seekor kambing

Tertib dan Takdir 1)Ihram tamattuk dan qiran Sembelih seekor [email protected] selama 10
1)Tidak wukuf di Arafah hari(3 hari di Mekah dan 7 hari di Malaysia)
2)Tidak melakukan wajib haji
3)Tidak melakukan tawaf
widak

Dam Kesalahan Denda

Takhyir dan 1)Memburu dan mengusir Sembelih binatang yang sama
Takdil binatang buruan bandingannya denganbinatang yang
2)Memotong/mencabut diburu / bagi pokok yang besar sama
Takhyir dan tumbuh -tumbuhan dengan binatang yang besar @
Takdir memberi sedekah makanan kepada
1)Potong kuku/cabut bulu fakir miskin ikut nilai binatang yang
2)Memotong kuku disembelih @berpuasa mengikut
3)Memakai pakaian yang bilangan cupak makanan yang boleh
dilarang semasa ihram dibeli ikut nilai binatang sembelihan
4)Memakai wangi-wangian
5)Melakukan persetubuhan Sembelih seekor [email protected]
selepas tahallul pertama kepada enam orang fakir miskin-setiap
orang dua [email protected] selama 3
hari

Sentiasa HIKMAH- Bersungguh-
bertanggungjawab HIKMAH DAM sungguh
terhadap kekurangan
melakukan ibadah
dalam ibadah
Menunaikan
Menjaga disiplin ibadah haji
dalam ibadah haji dengan teratur


Click to View FlipBook Version
Previous Book
วิทยาการคำนวณ ม.5 บทที่ 3
Next Book
report writing 1