The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Milan Kojš, 2018-12-20 05:42:34

PZ_Letíme do vesmíru_obálka

PZ_Letíme do vesmíru_obálka

Príbeh malej Kamilky, ktorá vďaka Letíme do vesmíru   Zábavné aktivity na spoznávanie vesmírnych tajomstiev 5 – 10 rokov
zábavným aktivitám spolu so starým otcom
 K SR VT EHYRSRPILHAĹIAŇJJASAJ
objavuje ďaleký vesmír.
Pre všetkých, ktorí sa radi dívajú na oblohu, 14/11/2018 12:28

ale neznášajú nudné poučky.
Tie sú totiž v našej knižke zakázané!
Pripravte si ceruzky, nožnice a lepidlo
a vydajte sa s nami na zábavný let!

ŠTARTUJEME!

Vesmir_obalky_v14_tlac.indd 1-3

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. BYSTRÁ MAKOVIČKA
Odborné nakladateľstvo
Člen skupiny KLETT DOKRESLI | UHÁDNI | DOPLŇ | VYPOČÍTAJ
Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Pripravuje na vstup do základnej školy
Telefón: 02/32661850 Pomáha s opakovaním učiva 1. a 2. triedy základnej školy
E-mailová adresa: [email protected]
www.raabe.sk • Súbor 300 hravých aktivít
www.skolskyportal.sk na rozvíjanie myslenia
detí od 5 do 8 rokov.
Konateľ spoločnosti: Mgr. Miroslava Bianchi Schrimpelová
  • Aktivity rozdelené
Copyright © Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 2018 do štyroch častí,
prispôsobené veku.
© doc. PaedDr. Kristína Žoldošová, PhD. (v kapitole 1)
© Ing. Katarína Koledová (v kapitole 10, 11, 15) • Postupné rozvíjanie schopností
  a zručností dieťaťa.
Všetky práva vyhradené.
Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto diela nesmie byť reprodukovaná alebo prenášaná • Hravé a zábavné aktivity
v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek spôsobom, elektronickým alebo mechanickým, vrátane fotokópií, na udržanie pozornosti.
nahrávaním alebo akýmkoľvek dostupným prenosom informácií bez písomného súhlasu nakladateľstva
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., okrem recenzií, kde sú citované krátke pasáže na účely zaradenia • Opakovanie matematiky
recenzie do časopisu, novín alebo vysielania. a slovenského jazyka a literatúry
  pre prvákov a druhákov.
 
Rozvoj jemnej motoriky • Precvičovanie pozornosti • Prvé pozorovania v  prírode • Rozvíjanie predčita-
Odborní garanti: teľskej gramotnosti • Logické myslenie * Hádanky • Dopĺňanie viet • Geometrické tvary • Ročné obdobia
Mgr. Eduard Koči • Radenie slov podľa abecedy • Písanie samohlások a  spoluhlások • Doplňovačky • Viacslabičné slová
Mgr. Terézia Šebešová • Slovné druhy • Sčítanie a odčítanie do 100 • Slovné úlohy • Malá násobilka •
  
Autor: Myslenie deti baví,
© RNDr. Mária Csatáryová, PhD.
Viac informácií nájdete na www.raabe.sk.
Ilustrátor:
Bc. Veronika Soláriková 14/11/2018 12:28
 
Zdroje obrázkov:
www.shutterstock.com
www.stellarium.org

Autori fotografií:
Michal Danč, Marek Harman, Peter Hodulík,
Leonard Kukľa, Ján Mäsiar, Ján Sadiv, Roman Tomčík

Grafik:
Lucia Horineková
 
Hlavný redaktor:
Mgr. Jarmila Braunová

Redaktor:
PaedDr. Júlia Högerová
 
Vydanie: prvé
Rok vydania: 2018

ISBN: 978-80-8140-354-5

 
 

Vesmir_obalky_v14_tlac.indd 4-6

Vesmir_obalky_v14_tlac.indd 7-9 14/11/2018 12:28


Click to View FlipBook Version