The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurul.haninah, 2018-12-30 01:01:47

RPT TMK TAHUN 4

RPT TMK TAHUN 4

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

TAHUN 4

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………………………….. ………………………………
(Pn. Nurul Haninah bt Abdul Majid) (En. Abdul Razak b Kassim)
Guru Sains TMK 4 Ketua Panitia TMK
SK Paya Rumput SKK SK Paya Rumput SKK

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU 1
02 Januari 2019 - REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

04 Januari 2018

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
MINGGU 2 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
07 Januari 2019 - - Kreativiti dan Inovasi
11 Januari 2019 1.0 Memperihal komputer 1.1 Menyatakan maksud  Menyatakan jenis komputer dan bahagian-bahagian
dan fungsinya komputer. penting komputer.
MINGGU 3 1
14 Januari 2019 -
18 Januari 2019 1.2 Mengenal dan menyenarai KREATIVITI:
 Mengenal pasti port input dan output, Pemacu Cakera - Maklumat baru
jenis komputer. 2 Liut/ Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang

1.3 Mengenal bahagian- alik (AC) pada unit sistem. NILAI MURNI:

bahagian penting 3  Menerangkan maksud komputer dan kegunaan - Disiplin
komputer. bahagian-bahagian penting komputer dan komponen - Bertanggungjawab

pada unit sistem. KEMAHIRAN ABAD 21:

4  Menghubungkait perkakasan dengan konsep antara - Literasi maklumat
input, proses, output dan storan. BBB

 Meramal kesan dan akibat jika mana-mana bahagian - Contoh jenis komputer
penting komputer tidak berfungsi.
5 - Bahagian-bahagian computer

 Mencipta model komputer masa hadapan PENILAIAN

6 berpandukan konsep komputer yang dipelajari secara - Soalan (lisan atau bertulis)

kreatif dan inovatif

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Page | 1

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
MINGGU 4 STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN TAFSIRAN
21 Januari 2019 -
25 Januari 2019 1.0 Memperihal komputer 1.4 Menunjukkan komponen  Menyatakan jenis komputer dan bahagian-bahagian EMK:
dan fungsinya pada unit sistem seperti penting komputer. - Kreativiti dan Inovasi
MINGGU 5 port input dan output, 1
28 Januari 2019 -
01 Februari 2019 Pemacu Cakera Liut, KREATIVITI:
Pemacu Cakera Optik  Mengenal pasti port input dan output, Pemacu Cakera - Maklumat baru
dan soket input arus 2 Liut/ Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang
ulang alik (AC). alik (AC) pada unit sistem.
NILAI MURNI:
- Disiplin
1.5 Menerangkan maksud 3  Menerangkan maksud komputer dan kegunaan - Hormat-menghormati
input, proses, output dan bahagian-bahagian penting komputer dan komponen
storan dengan pada unit sistem.
KEMAHIRAN ABAD 21:

menggunakan analogi 4  Menghubungkait perkakasan dengan konsep antara - Literasi maklumat
mudah. input, proses, output dan storan. BBB

 Meramal kesan dan akibat jika mana-mana bahagian - Unit system
penting komputer tidak berfungsi. - Carta
5

 Mencipta model komputer masa hadapan PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
6 berpandukan konsep komputer yang dipelajari secara - Hasil kerja murid
kreatif dan inovatif

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Page | 2

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 6 2.0 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
Mengenal perisian - Kreativiti dan Inovasi
04 Februari 2019 - 2.1 Menyatakan maksud dan
08 Februari 2019 komputer jenis perisian. KREATIVITI:
1  Menyatakan maksud dan jenis perisian. - Maklumat baru
- Menjana idea
2.2 Menyatakan fungsi dan 2  Mengelaskan perisian mengikut fungsinya.
contoh sistem
pengendalian.

NILAI MURNI:
 Menggunakan perisian yang sesuai mengikut tugasan - Disiplin
3 yang diberikan. - Bekerjasama

4  Membuat perbandingan antara jenis perisian dari KEMAHIRAN ABAD 21:
pelbagai aspek. - Literasi maklumat

5  Memberi justifikasi terhadap keperluan sesuatu BBB
perisian berdasarkan situasi yang diberi. - Jenis Perisian
- Contoh Sistem Pengendalian

 Menghasilkan folio mengenai idea satu perisian yang PENILAIAN
6 mempunyai fungsi baru selain daripada perisian yang - Soalan (lisan atau bertulis)

dipelajari beserta ciri-cirinya.

MINGGU 7
11 Februari 2019 - REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
15 Februari 2019

Page | 3

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 8 2.0 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
Mengenal perisian - Kreativiti dan Inovasi
18 Februari 2019 - 2.3 Menyatakan fungsi dan
22 Februari 2019 komputer contoh perisian aplikasi. 1  Menyatakan maksud dan jenis perisian. KREATIVITI:
- Maklumat baru
2.4 Menyatakan fungsi dan 2  Mengelaskan perisian mengikut fungsinya. - Menjana idea
contoh program utiliti.

NILAI MURNI:
 Menggunakan perisian yang sesuai mengikut tugasan - Disiplin
3 yang diberikan. - Bekerjasama

4  Membuat perbandingan antara jenis perisian dari KEMAHIRAN ABAD 21:
pelbagai aspek. - Menyelesaikan masalah

5  Memberi justifikasi terhadap keperluan sesuatu BBB
perisian berdasarkan situasi yang diberi. - Contoh Perisian Komputer
- Contoh Program Utiliti

 Menghasilkan folio mengenai idea satu perisian yang PENILAIAN
6 mempunyai fungsi baru selain daripada perisian yang - Soalan (lisan atau bertulis)
dipelajari beserta ciri-cirinya. - Hasil kerja murid

MINGGU 9
25 Februari 2019 - REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

01 Mac 2019

Page | 4

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 10 KANDUNGAN TAFSIRAN
04 Mac 2019 – 3.0 Memahami peranti
08 Mac 2019 komputer 3.1 Menerangkan maksud  Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 peranti input, EMK:
dan memberi contoh peranti output dan peranti storan. - Kreativiti dan Inovasi
peranti input. 1

KREATIVITI:
3.2 Menerangkan maksud  Menjelaskan mengapa perlu ada peranti input, peranti - Maklumat baru
dan memberi contoh 2 output dan peranti storan dalam sesebuah set
peranti output. komputer. - Menjana idea

3  Membentuk sebuah set komputer lengkap dengan NILAI MURNI:
gabungan peranti. - Disiplin
- Bekerjasama

 Memberi justifikasi mana-mana peranti yang boleh KEMAHIRAN ABAD 21:
4 ditambah untuk meningkatkan lagi keupayaan - Literasi Maklumat

komputer.

 Membuat keputusan untuk memilih perkakasan dan BBB
- Contoh peranti input
5 perisian bagi set komputer mengikut keperluan
menggunakan perisian hamparan elektronik daripada - Contoh peranti output

pelbagai broshur jualan. PENILAIAN
 Mencipta peranti baru yang menggabungkan - Soalan (lisan atau bertulis)
6 beberapa peranti lain secara kreatif dan inovatif

melalui lukisan.

MINGGU 11 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
11 Mac 2019 –
15 Mac 2019

Page | 5

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 12 KANDUNGAN TAFSIRAN
18 Mac 2019 – 3.0 Memahami peranti
22 Mac 2019 komputer 3.3 Menerangkan maksud  Menyenaraikan sekurang-kurangnya 2 peranti input, EMK:
dan memberi contoh peranti output dan peranti storan. - Kreativiti dan Inovasi
MINGGU 13 peranti storan. 1
01 April 2019 –
05 April 2019 KREATIVITI:
3.4 Menyenaraikan  Menjelaskan mengapa perlu ada peranti input, peranti - Maklumat baru
perkakasan dan perisian 2 output dan peranti storan dalam sesebuah set
komputer dengan komputer. - Menjana idea

menggunakan aplikasi 3  Membentuk sebuah set komputer lengkap dengan NILAI MURNI:
hamparan elektronik bagi gabungan peranti. - Disiplin
membeli satu set - Bekerjasama
komputer berdasarkan
risalah senarai harga.  Memberi justifikasi mana-mana peranti yang boleh KEMAHIRAN ABAD 21:
4 ditambah untuk meningkatkan lagi keupayaan - Menyelesaikan masalah

komputer.

 Membuat keputusan untuk memilih perkakasan dan BBB
- Contoh peranti storan
5 perisian bagi set komputer mengikut keperluan
menggunakan perisian hamparan elektronik daripada - PC

pelbagai broshur jualan. PENILAIAN
 Mencipta peranti baru yang menggabungkan - Soalan (lisan atau bertulis)
6 beberapa peranti lain secara kreatif dan inovatif - Hasil kerja murid

melalui lukisan.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Page | 6

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 14 KANDUNGAN TAFSIRAN
08 April 2019 – EMK:
12 April 2019 4.0 Memahami ukuran data 4.1 Menerangkan maksud 1  Menyatakan maksud data dan unit piawai ukuran - Kreativiti dan Inovasi
data. data.

4.2 Menyatakan unit piawai KREATIVITI:
ukuran data bit, bait,  Menjelaskan saiz ukuran data bagi setiap unit piawai - Maklumat baru
kilobait, megabait dan 2 bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait dalam urutan - Menjana idea
gigabait.
menaik dan menurun.

3  Membuat pengiraan dengan menukar unit ukuran data NILAI MURNI:
GB, MB dan KB kepada unit yang lebih kecil dan - Disiplin
seterusnya kepada yang lebih besar. - Bertanggungjawab

 Menentukan saiz fail dalam komputer dan KEMAHIRAN ABAD 21:
4 membezakan antara fail yang besar dan yang kecil - Literasi Maklumat
- Menyelesaikan masalah
mengikut B, KB, MB dan GB. BBB
 Membina dan menyemak pelbagai saiz fail - Carta unit ukuran data
5 menggunakan aplikasi yang berbeza bersaiz B, KB

dan MB.

6  Membina satu folder bersaiz tertentu yang boleh PENILAIAN
memuatkan campuran fail bersaiz B, KB dan MB. - Soalan (lisan atau bertulis)

MINGGU 15 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
15 April 2019 –
19 April 2019

Page | 7

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 16 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
22 April 2019 – - Kreativiti dan Inovasi
26 April 2019 4.0 Memahami ukuran data 4.3 Menukarkan ukuran data 1  Menyatakan maksud data dan unit piawai ukuran
Kilobait (KB) ke Bait. data.

4.4 Menukar ukuran data KREATIVITI:
 Menjelaskan saiz ukuran data bagi setiap unit piawai - Maklumat baru
Megabait (MB) ke Kilobait
(KB). 2 bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait dalam urutan - Menjana idea
menaik dan menurun.

4.5 Menukar ukuran data 3  Membuat pengiraan dengan menukar unit ukuran data NILAI MURNI:
Gigabait (GB) ke GB, MB dan KB kepada unit yang lebih kecil dan - Disiplin
Megabait (MB). seterusnya kepada yang lebih besar. - Bekerjasama

 Menentukan saiz fail dalam komputer dan KEMAHIRAN ABAD 21:
4 membezakan antara fail yang besar dan yang kecil - Menyelesaikan masalah

mengikut B, KB, MB dan GB. BBB
- Carta unit ukuran data
 Membina dan menyemak pelbagai saiz fail
5 menggunakan aplikasi yang berbeza bersaiz B, KB PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
dan MB. - Hasil kerja murid

6  Membina satu folder bersaiz tertentu yang boleh
memuatkan campuran fail bersaiz B, KB dan MB.

MINGGU 17 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
29 April 2019 –

03 Mei 2019

Page | 8

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 18 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
06 Mei 2019 – - Kreativiti dan Inovasi
10 Mei 2019 4.0 Memahami ukuran data 4.6 Menghubungkait fail data 1  Menyatakan maksud data dan unit piawai ukuran
dan bait. data.
MINGGU 19
13 Mei 2019 – 4.7 Menyatakan dan KREATIVITI:
17 Mei 2019 membandingkan saiz fail.  Menjelaskan saiz ukuran data bagi setiap unit piawai - Maklumat baru
2 bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait dalam urutan - Menjana idea
4.8 Menggunakan aplikasi
Notepad untuk menaik dan menurun.
membandingkan saiz fail
satu perkataan dan satu 3  Membuat pengiraan dengan menukar unit ukuran data NILAI MURNI:
ayat. GB, MB dan KB kepada unit yang lebih kecil dan - Disiplin
seterusnya kepada yang lebih besar. - Bekerjasama

 Menentukan saiz fail dalam komputer dan KEMAHIRAN ABAD 21:
4 membezakan antara fail yang besar dan yang kecil - Menyelesaikan masalah

mengikut B, KB, MB dan GB. BBB
- PC
 Membina dan menyemak pelbagai saiz fail - Carta unit ukuran data
5 menggunakan aplikasi yang berbeza bersaiz B, KB

dan MB.

6  Membina satu folder bersaiz tertentu yang boleh PENILAIAN
memuatkan campuran fail bersaiz B, KB dan MB. - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Page | 9

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : DUNIA KOMPUTER
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 20 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
20 Mei 2019 – - Kreativiti dan Inovasi
24 Mei 2019 5.0 Menjaga keselamatan 5.1 Menggunakan perisian  Menyatakan langkah-langkah mengimbas virus,
data dan komputer. anti virus untuk defragmentasi dan membuat kata laluan. KREATIVITI:
mengimbas komputer. 1 - Maklumat baru
- Menjana idea
5.2 Menggunakan kata laluan 2  Menerangkan kepentingan mengimbas komputer,
untuk keselamatan data. defragmentasi dan penggunaan kata laluan. NILAI MURNI:
- Menjaga keselamatan
5.3 Melakukan defragmentasi  Melakukan imbasan, defragmentasi dan mencipta - Bertanggungjawab
kata laluan terhadap data dan komputer.
terhadap storan luaran. 3

4  Membezakan antara keperluan imbasan virus, KEMAHIRAN ABAD 21:
defragmentasi dan membuat kata laluan. - Literasi Maklumat
- Menyelesaikan masalah

5  Mengenalpasti punca masalah dan mengambil BBB
tindakan terhadap data dan komputer melalui senario - PC
yang diberi. - Perisian AntiVirus

 Mengguna perisian atau kaedah lain untuk imbasan - Perisian Defragment

6 virus, defragmentasi atau membuat kata laluan bagi PENILAIAN
menjaga keselamatan data dan komputer. - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

MINGGU 21 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
10 Jun 2019 –
14 Jun 2019

Page | 10

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 22 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
17 Jun 2019 – - Kreativiti dan Inovasi
21 Jun 2019 1.0 Mengkaji multimedia 1.1 Menyenaraikan elemen  Menamakan semua elemen multimedia dan contoh
multimedia (teks, imej, 1 format fail serta dapat mengenalpasti persembahan KREATIVITI:
MINGGU 23 audio, video dan - Maklumat baru
17 Jun 2019 – animasi). linear dan tak linear. - Menjana idea
21 Jun 2019
 Menerangkan pelbagai format bagi setiap elemen NILAI MURNI:
1.2 Membuat perbandingan 2 multimedia dan perbezaan persembahan linear dan - Disiplin
saiz format fail bagi tak linear. - Bekerjasama

setiap elemen multimedia 3  Mencari elemen imej, audio, video dan animasi untuk KEMAHIRAN ABAD 21:
seperti untuk teks, imej 4 membuat persembahan dalam bentuk persembahan - Literasi Maklumat
(jpeg, bmp, tiff), audio linear dan tak linear yang mudah.
(mid, wav, mp3) dan BBB
video (avi, mpeg).  Membuat perbandingan saiz bagi imej, audio, dan - PC
video yang sama bagi format yang berlainan dan - Jenis multimedia
dipersembahkan dalam bentuk persembahan linear
dan tak linear. PENILAIAN
- Soalan (lisan atau bertulis)
 Memberi komen dan justifikasi terhadap elemen dan - Hasil kerja murid
5 format fail yang digunakan dalam multimedia yang

dipersembahkan.

 Menghasilkan idea dan menceritakan kandungan
6 persembahan serta penggunaan elemen multimedia

berdasarkan konsep linear dan tak linear.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Page | 11

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 24 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
01 Julai 2019 – - Kreativiti dan Inovasi
05 Julai 2019 1.0 Mengkaji multimedia 1.3 Membezakan  Menamakan semua elemen multimedia dan contoh
persembahan linear dan 1 format fail serta dapat mengenalpasti persembahan KREATIVITI:
MINGGU 25 tak linear. - Maklumat baru
08 Julai 2019 – linear dan tak linear. - Menjana idea
12 Julai 2019
 Menerangkan pelbagai format bagi setiap elemen NILAI MURNI:
2 multimedia dan perbezaan persembahan linear dan - Disiplin
- Bertanggungjawab
tak linear.
KEMAHIRAN ABAD 21:
 Mencari elemen imej, audio, video dan animasi untuk - Menyelesaikan masalah
3 membuat persembahan dalam bentuk persembahan
BBB
linear dan tak linear yang mudah. - PC
- Contoh multimedia
 Membuat perbandingan saiz bagi imej, audio, dan
PENILAIAN
4 video yang sama bagi format yang berlainan dan - Soalan (lisan atau bertulis)
dipersembahkan dalam bentuk persembahan linear - Hasil kerja murid
dan tak linear.

 Memberi komen dan justifikasi terhadap elemen dan
5 format fail yang digunakan dalam multimedia yang

dipersembahkan.

 Menghasilkan idea dan menceritakan kandungan
6 persembahan serta penggunaan elemen multimedia

berdasarkan konsep linear dan tak linear.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Page | 12

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 26 KANDUNGAN TAFSIRAN
15 Julai 2019 –
19 Julai 2019 2.0 Menggunakan aplikasi 2.1 Menggunakan aplikasi EMK:
khusus untuk penyunting grafik untuk  Mengenalpasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting - Kreativiti dan Inovasi
MINGGU 27 membina bahan menghasil dan 1 imej, audio dan video.
15 Julai 2019 –
19 Julai 2019 multimedia menyunting imej dalam KREATIVITI:

format *.jpeg. 2  Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam aplikasi - Maklumat baru
penyunting grafik, audio dan video. - Menjana idea

 Menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi NILAI MURNI:
- Disiplin
3 penyunting grafik, audio dan video untuk - Bertanggungjawab
menghasilkan perubahan kepada imej, audio dan
video.
KEMAHIRAN ABAD 21:
4  Menyunting imej, audio dan video menggunakan fitur- - Menyelesaikan masalah
fitur asas dalam aplikasi penyunting mengikut kriteria

output yang ditetapkan. BBB

 Menilai dan menambahbaik kualiti imej, audio dan - PC
5 video menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi - Perisian Grafik
penyunting.

6  Menghasilkan imej, audio dan video yang kreatif dan PENILAIAN
inovatif melalui suntingan menggunakan fitur-fitur lain - Hasil kerja murid

dengan kaedah eksplorasi sendiri.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

Page | 13

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 28 KANDUNGAN TAFSIRAN
29 Julai 2019 –
02 Ogos 2019 2.0 Menggunakan aplikasi 2.2 Menggunakan aplikasi EMK:
khusus untuk penyunting audio untuk  Mengenalpasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting - Kreativiti dan Inovasi
MINGGU 29 membina bahan menghasil dan 1 imej, audio dan video.
29 Julai 2019 –
02 Ogos 2019 multimedia menyunting audio dalam KREATIVITI:

format *.wav, *.wma, 2  Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam aplikasi - Maklumat baru
*.midi atau *.mp3. penyunting grafik, audio dan video. - Menjana idea

 Menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi NILAI MURNI:
- Disiplin
3 penyunting grafik, audio dan video untuk - Bertanggungjawab
menghasilkan perubahan kepada imej, audio dan
video.
KEMAHIRAN ABAD 21:
4  Menyunting imej, audio dan video menggunakan fitur- - Menyelesaikan masalah
fitur asas dalam aplikasi penyunting mengikut kriteria

output yang ditetapkan. BBB

 Menilai dan menambahbaik kualiti imej, audio dan - PC
5 video menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi - Perisian Grafik
penyunting.

6  Menghasilkan imej, audio dan video yang kreatif dan PENILAIAN
inovatif melalui suntingan menggunakan fitur-fitur lain - Hasil kerja murid

dengan kaedah eksplorasi sendiri.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Page | 14

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 30 KANDUNGAN TAFSIRAN
19 Ogos 2019 –
23 Ogos 2019 2.0 Menggunakan aplikasi 2.3 Menggunakan aplikasi EMK:
khusus untuk penyunting video untuk  Mengenalpasti aplikasi yang sesuai untuk menyunting - Kreativiti dan Inovasi
MINGGU 31 membina bahan menghasil dan 1 imej, audio dan video.
26 Ogos 2019 –
30 Ogos 2019 multimedia menyunting video dalam KREATIVITI:
format *.avi, *.wmv atau - Maklumat baru
*.mpeg. 2  Menerangkan fungsi fitur-fitur asas dalam aplikasi - Menjana idea
penyunting grafik, audio dan video.

 Menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi NILAI MURNI:
- Disiplin
3 penyunting grafik, audio dan video untuk - Bertanggungjawab
menghasilkan perubahan kepada imej, audio dan
video.
KEMAHIRAN ABAD 21:
4  Menyunting imej, audio dan video menggunakan fitur- - Menyelesaikan masalah
fitur asas dalam aplikasi penyunting mengikut kriteria
output yang ditetapkan.
BBB
 Menilai dan menambahbaik kualiti imej, audio dan - PC
5 video menggunakan fitur-fitur asas dalam aplikasi - Perisian Grafik
penyunting.

6  Menghasilkan imej, audio dan video yang kreatif dan PENILAIAN
inovatif melalui suntingan menggunakan fitur-fitur lain - Hasil kerja murid

dengan kaedah eksplorasi sendiri.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

Page | 15

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 32 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
02 Sept 2019 – - Kreativiti dan Inovasi
06 Sept 2019 3.0 Membangunkan 3.1 Melakar papan cerita  Menyatakan langkah-langkah pembangunan
persembahan bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tak linear. KREATIVITI:
multimedia interaktif tak persembahan multimedia 1 - Maklumat baru
- Menjana idea
linear interaktif tak linear.
NILAI MURNI:
3.2 Membangunkan 2  Menerangkan setiap langkah-langkah pembangunan - Disiplin
persembahan multimedia persembahan multimedia interaktif tak linear. - Bekerjasama

yang mengandungi 3  Membangun persembahan multimedia interaktif tak
sekurang- kurangnya tiga linear mengikut langkah-langkah pembangunan
elemen multimedia. persembahan.

 Membangunkan satu persembahan multimedia KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah
4 interaktif tak linear yang mempunyai elemen
multimedia dengan tidak melebihi had saiz fail
persembahan yang ditentukan.
BBB
 Menilai dan memberi komen persembahan - Papan cerita
5 multimedia interaktif tak linear yang dibangunkan oleh - PC
rakan dan mencadangkan penambaikan.

PENILAIAN

6  Membangunkan persembahan multimedia interaktif - Hasil kerja murid
tak linear yang menarik dan kreatif.

MINGGU 33 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
09 Sept 2019 –
13 Sept 2019

Page | 16

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

MINGGU & MODUL : EKSPLORASI MULTIMEDIA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 34 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
16 Sept 2019 – - Kreativiti dan Inovasi
20 Sept 2019 3.0 Membangunkan 3.3 Mempakejkan  Menyatakan langkah-langkah pembangunan
persembahan persembahan multimedia persembahan multimedia interaktif tak linear. KREATIVITI:
multimedia interaktif tak dengan nama yang 1 - Maklumat baru
- Menjana idea
linear sesuai.

2  Menerangkan setiap langkah-langkah pembangunan
persembahan multimedia interaktif tak linear.

 Membangun persembahan multimedia interaktif tak NILAI MURNI:
3 linear mengikut langkah-langkah pembangunan - Disiplin
- Bekerjasama
persembahan.

 Membangunkan satu persembahan multimedia KEMAHIRAN ABAD 21:
- Menyelesaikan masalah
4 interaktif tak linear yang mempunyai elemen
multimedia dengan tidak melebihi had saiz fail
persembahan yang ditentukan.
BBB
 Menilai dan memberi komen persembahan - PC
5 multimedia interaktif tak linear yang dibangunkan oleh - Persembahan Multimedia
rakan dan mencadangkan penambaikan.

PENILAIAN

6  Membangunkan persembahan multimedia interaktif - Hasil kerja murid
tak linear yang menarik dan kreatif.

MINGGU 35 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
23 Sept 2019 –
27 Sept 2019

MINGGU 36
30 September 2019
- 04 Oktober 2019

MINGGU 37

Page | 17

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TAHUN 4)

07 Oktober 2019 -
11 Oktober 2019

MINGGU 38
14 Oktober 2019 -
18 Oktober 2019

MINGGU 39
21 Oktober 2019 -
25 Oktober 2019

MINGGU 40
04 Nov 2019 –
08 Nov 2019

MINGGU 41
04 Nov 2019 –
08 Nov 2019

MINGGU 42
11 Nov 2019 –
15 Nov 2019

MINGGU 43
18 Nov 2019 –
22 Nov 2019

23 November 2019 – 1 Januari 2010
CUTI AKHIR TAHUN

Page | 18


Click to View FlipBook Version