The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurul.haninah, 2019-01-01 03:29:11

RPT TMK TAHUN 6

RPT TMK TAHUN 6

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

TAHUN 6

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………………………….. ………………………………
(Pn. Nurul Haninah bt Abdul Majid) (En. Abdul Razak b Kassim)
Guru TMK Tahun 6 Ketua Panitia TMK
SK Paya Rumput SKK SK Paya Rumput SKK

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN / TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TAHUN 6 2019

MINGGU STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI

TAJUK : PENGATURCARAAN

M1 1.0 Memahami 1.1 Menyatakan kegunaan atur cara komputer 1 Menyatakan urutan bagi aktiviti harian
2/1/19-4/1/19 Pengaturcaraan
dalam perkakasan harian. dan proses kerja dalam satu alatan
Atau
digital
M2
7/1/19-11/1/19 1.2 Membuat perkaitan antara langkah-langkah

aktiviti harian dengan satu set arahan dalam 2 Menyusun semula baris-baris arahan

atur cara komputer. untuk menyelesaikan sesuatu

masalah atau tugasan

M3 1.3 Menulis satu set arahan yang 3 Menukar langkah-langkah aktiviti
14/1/19 - 18/1/19 mengambarkan aktiviti harian. harian kepada set arahan

Atau 1.4 Menulis satu set arahan bagi satu peralatan 4 Memilih atur cara lengkap untuk
digital dalam melakukan tugasan. membolehkan peralatan digital
M4 melaksanakan sesuatu tugasan.
21/1/19-25/1/19

M5 1.5 Membina arahan-arahan tambahan dalam 5 Memberi justifikasi terhadap atur cara
28/1/19-1/2/19 atur cara bagi menambah fungsi sesuatu tambahan yang dicadangkan.
peralatan digital.
Atau 6 Menambah atur cara bagi
mewujudkan fungsi baharu sesuatu
M6 peralatan digital sedia ada
4/2/19-6/2/19

M7 2.0 Menggunakan Algoritma 2.1 Mengenal algoritma, pseudokod dan carta 1 Mengenal pasti algoritma, pseudokod
11/2/19-15/2/19 , carta alir dan makna simbol dalam
Melalui Pseudokod Dan alir. carta alir.
Atau
Carta Alir 2.2 Menerangkan makna simbol (mula dan 2 Menyediakan pseudokod dan carta
M8 alir secara urutan dan pilihan tunggal
18/2/19-22/2/19 tamat, proses, pilihan, aliran) dalam carta daripada algoritma yang diberi.

M9 alir. 3 Membina algoritma penyelesaian
25/2/19-1/3/19 masalah bagi situasi yang diberi.
2.3 Membuat perkaitan algoritma, pseudokod
Atau dan carta alir dalam aktiviti harian. 4 Menterjemahkan pseudokod dan
carta alir kepada algoritma.
M10 2.4 Membezakan aliran secara urutan dan
4/3/19-6/3/19 pilihan tunggal bagi algoritma, pseudokod 5 Memberi cadangan dan justifikasi
dan carta alir. tentang aliran ururtan dan pilihan
2.4.1 Membezakan aliran secara urutan pseudokod dan carta alir yang
dan pilihan tunggal bagi algoritma. dibincangkan.
2.4.2 Membezakan aliran secara urutan
dan pilihan tunggal bagi pseudokod .
2.4.3 Membezakan aliran secara urutan
dan pilihan tunggal bagi carta alir.

M11 2.5 Menulis algoritma berdasarkan situasi 6 Mencipta algoritma penyelesaian
11/3/19-15/3/19 secara urutan dan pilihan tunggal. masalah, pseudokod dan carta alir
yang menggabungkan urutan dan
Atau 2.6 Memisahkan pseudokod kompleks kepada pilihan tunggal bagi situasi baharu
psuedo kod secara urutan dan pseudokod yang dicadangkan oleh murid.
M12 secara pilihan tunggal.
18/3/19-31/3/19

(23 MAC -26 MAC)
CUTI

PERTENGAHAN
PENGGAL 1

M13 2.7 Menggabungkan carta alir urutan dan carta
1/4/19-5/4/19 alir pilihan tunggal secara logik.

Atau 2.8 Menyediakan algoritma, pseudokod dan
carta alir dalam menyelesaikan satu
masalah yang diberi.

M14 3.0 Mengatur cara dan 3.1 Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka 1 Menyatakan sekurang-kurangnya 4
8/4/19-12/4/19 Menguji perisian pengaturcaraan. fitur pada antara muka dalam perisian
pengaturcaraan.
M15 3.2 Menggunakan fitur-fitur untuk
15/4/19-19/4/19 menggerakkan objek, memasukkan dialog, 2 Menyenaraikan fitur-fitur yang
bunyi dan objek baharu dalam perisian digunakan untuk memasukkan dialog,
Atau pengaturcaraan. bunyi, objek baharu dan
menggerakkan objek dalam perisian
M16 3.3 Menghasilkan atur cara secara urutan pengaturcaraan.
22/4/19-26/4/19 menggunakan fitur-fitur yang sesuai untuk
sesuatu objek: 3 Memasukkan dialog, bunyi dan objek
M17 3.3.1 melakukan pergerakan dari baharu serta menggerakkan objek
29/4/19-3/5/19 kedudukan A ke kedudukan B dan dalam atur cara.
berpatah balik ke kedudukan A
Atau dengan kadar kelajuan berbeza. 4 Menterjemahkan algoritma kepada
3.3.2 memaparkan dialog yang sesuai. arahan perisian pengaturcaraan dan
M18 3.3.3 mengeluarkan bunyi yang sesuai. memasukkan fitur-fitur seperti yang
6/5/19-10/5/19 dinyatakan dalam algoritma serta
3.4 Menghasilkan atur cara secara pilihan melakukan uji lari atur cara.
M19 tunggal menggunakan fitur-fitur yang sesuai
13/5/19-17/5/19 untuk sesuatu objek: 5 Berkongsi pendapat tentang cara-cara
3.4.1 melakukan pergerakan secara rawak. mengesan dan membaiki ralat bagi
Atau 3.4.2 memaparkan dialog dan atur cara yang dibangunkan.
M20 mengeluarkan bunyi yang sesuai
20/5/19-24/5/19 apabila bersentuh dengan objek lain. 6 Menambah baik secara kreatif atur
cara yang telah dibangunkan.
(25 MEI – 9 JUN 19)
CUTI

PERTENGAHAN
TAHUN

M21 3.5 Menjalankan dan membaiki ralat sekiranya
10/6/19-14/6/19 ada pada atur cara yang dihasilkan.

Atau 4.1 Membina satu projek pengaturcaraan yang
menarik dan kreatif melibatkan fitur dan
M22 objek yang dipelajari. Fitur yang digunakan
17/6/19-21/6/19 mestilah bersesuaian dengan objek dalam
atur cara dengan menggunakan arahan
M23 4.0 Menghasilkan Projek urutan dan pilihan berdasarkan langkah- 1 Menyatakan situasi. Menghasilkan draf
24/6/19-28/6/19 Pengaturcaraan langkah: algoritma, pseudokod atau carta alir.
4.1.1 Memahami situasi. Menghasilkan satu objek dalam atur
atau 4.1.2 Menghasilkan algoritma, cara.
M24 pseudokod dan carta alir.
1/7/19-5/7/19 4.1.3 Mengekod atur cara. 2 Menyatakan situasi dan objek-objek
4.1.4 Menguji. yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
M25 4.1.5 Mendokumentasi. pseudokod atau carta alir yang
8/7/19-12/7/19 melibatkan penyelesaian masalah bagi
sekurang-kurangnya satu objek.
atau Menghasilkan atur cara bagi objek
M26 tersebut.
15/7/19-19/7/19
3 Menyatakan situasi, objek-objek yang
M27 terlibat dan menganalisa setiap objek
22/7/19-26/7/19 yang terlibat. Menghasilkan algoritma,
pseudokod atau carta alir yang
atau melibatkan pilihan. Menghasilkan atur
M28 cara yang melibatkan pilihan pada
29/7/19-2/8/19 objek sesuai dengan perancangan.

M29 4 Menerangkan penyataan situasi
5/8/16-9/8/19 berserta objek-objek yang terlibat dan
menganalisa setiap objek yang terlibat.
atau Menghasilkan algoritma, pseudokod
M30 dan carta alir bagi setiap objek yang
19/8/19-23/8/19 melibatkan aliran secara urutan dan
pilihan. Menghasilkan atur cara bagi
M31 setiap objek sesuai dengan
26/8/19-30/8/19 perancangan

atau
M32
2/9/19-6/9/19

(10/8/19-18/8/19) Memberi justifikasi pada objek-objek
CUTI 5 yang dipilih dalam situasi berpandukan

PERTENGAHAN algoritma, pseudokod dan carta alir
PENGGAL 2 yang dibina juga penyelesaian pada
ralat yang ditemui semasa
M33 membangunkan atur cara yang
5/9/16-9/9/16 menarik.

atau Menghasilkan atur cara lengkap yang
M34 6 menarik dan kreatif berserta
16/9/19-20/9/19
dokumentasi dan mempamerkan sikap
M35 berdikari, bermotivasi juga
23/9/19-27/9/19 menghormati idea orang lain

atau
M36
30/9/19-4/10/19

M37
7/10/19-11/10/19

atau
M38
14/10-18/10/19

(27/10-28/10/19)
PERAYAAN
DEEPAVALI

M39 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
21/10/19-25/10/19 PERBINCANGAN SOALAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

atau PENGURUSAN AKHIR TAHUN 2019
M40
28/10/19-1/11/19 CUTI AKHIR TAHUN 2019

M41
4/11/19-8/11/19

atau
M42
11/11/19-15/11/19

M43
18/11/19-
11/11/2018

23/11/2019-
1/1/2020


Click to View FlipBook Version