The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nurul.haninah, 2018-12-30 01:04:40

RPT TMK TAHUN 5

RPT TMK TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN PAYA RUMPUT
SEKOLAH KLUSTER KECEMERLANGAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI

TAHUN 5

Disediakan oleh: Disahkan oleh:

…………………………………….. ………………………………
(Pn. Nurul Haninah bt Abdul Majid) (En. Abdul Razak b Kassim)
Guru TMK Tahun 5 Ketua Panitia TMK
SK Paya Rumput SKK SK Paya Rumput SKK

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 1 KANDUNGAN TAFSIRAN
2/1- EMK:
1.0 Mengenal Rangkaian 1.1 Menerangkan konsep 1  Menyatakan maksud, kegunaan dan medium - Kreativiti dan Inovasi
4/1/2019 Komputer rangkaian rangkaian
KREATIVITI:
MINGGU 2 1.2 Menerangkan medium 2  Menjelaskan medium wayar dan tanpa wayar serta 3 - Maklumat baru
7/1- rangkaian: wayar dan contoh kegunaan rangkaian - Menjana idea
tanpa wayar
11/1/2019
1.3 Menyatakan kegunaan 3  Memilih medium rangkaian yang sesuai mengikut NILAI MURNI:
rangkaian situasi yang diberi - Disiplin
- Bekerjasama
1.4 Membuat ilustrasi model
rangkaian 4  Mengenalpasti kelebihan penggunaan rangkaian dan KEMAHIRAN ABAD 21:
kelebihan rangkaian wayar atau tanpa wayar. - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Meramal dan memberi justifikasi perkakasan lain yang BBB
boleh dirangkaikan berdasarkan konsep rangkaian - Contoh medium rangkaian
yang dipelajari dalam kehidupan seharian

 Melakar satu model rangkaian di rumah yang PENILAIAN
6 menghubungkan 4 perkakasan secara kreatif dan - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
inovatif.

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 3 KANDUNGAN TAFSIRAN
14/1- EMK:
2.0 Memahami Fungsi 2.1 Menamakan peranti 1  Menama dan menyatakan fungsi peranti rangkaian - Kreativiti dan Inovasi
18/1/2019 Peranti Rangkaian rangkaian: yang dipelajari
Komputer KREATIVITI:
MINGGU 4  kabel rangkaian - Maklumat baru
21/1- - Menjana idea
 kad antaramuka
25/1/2019 NILAI MURNI:
rangkaian (NIC) 2  Menunjuk, menama dan menyatakan fungsi 4 peranti - Disiplin
 wireless card/adapter rangkaian apabila diminta - Bertanggungjawab

 hab KEMAHIRAN ABAD 21:
- Literasi Maklumat
 suis (switch) 3  Memilih peranti rangkaian yang perlu ada bagi - Menyelesaian masalah
 modem menyediakan rangkaian wayar atau tanpa wayar
 penghala (router)

 Titik Capaian Tanpa  Mengenalpasti kesan jika sesuatu peranti rangkaian
tidak berfungsi
Wayar (Wireless Access 4
Point)

2.2 Menerangkan fungsi 5  Menilai dan membentang hasil carian mengenai BBB
peranti rangkaian keupayaan sesuatu peranti rangkaian - Contoh peranti rangkaian

2.3 Menilai dan membanding 6  Melakar peranti rangkaian masa depan yang PENILAIAN
keupayaan peranti mempunyai pelbagai fungsi secara kreatif dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)
rangkaian - Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 5 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
28/1- 3.0 Mengenal Internet - Kreativiti dan Inovasi
3.1 Menyatakan maksud  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan
1/2/2019 Internet 1 perkhidmatan internet yang diketahui. KREATIVITI:
- Maklumat baru
MINGGU 6 3.2 Menyenaraikan 2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang - Menjana idea
perkhidmatan Internet betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail - Bertanggungjawab

4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan KEMAHIRAN ABAD 21:
membuat pembentangan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang BBB
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - Contoh perkhidmatan internet
kesan terhadap diri dan masyarakat

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang PENILAIAN
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
dan inovatif

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 7 KANDUNGAN TAFSIRAN
11/2- 3.0 Mengenal Internet EMK:
3.3 Mencari maklumat  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
12/2/2019 menggunakan pencarian 1 perkhidmatan internet yang diketahui.
Boolean (AND,OR), KREATIVITI:
MINGGU 8 berfrasa(“ “) atau simbol - Maklumat baru
18/2- - Menjana idea
(*) 2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
22/2/2019 betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab

4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan KEMAHIRAN ABAD 21:
membuat pembentangan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang BBB
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - PC
kesan terhadap diri dan masyarakat - Internet (search engine)

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang PENILAIAN
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
dan inovatif

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 9 KANDUNGAN TAFSIRAN
25/2- 3.0 Mengenal Internet EMK:
3.4 Menyebarkan maklumat  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
1/3/2019 perkhidmatan internet yang diketahui.
menggunakan mailing list 1 KREATIVITI:
MINGGU 10 dalam buku alamat e-mel. - Maklumat baru
4/3- - Menjana idea
2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
8/3/2019 betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab

4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan KEMAHIRAN ABAD 21:
membuat pembentangan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang BBB
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - PC
kesan terhadap diri dan masyarakat - Internet (emel)

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang PENILAIAN
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
dan inovatif

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 11 KANDUNGAN TAFSIRAN
11/3- 3.0 Mengenal Internet
3.5 Mengelas jenis laman  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan EMK:
15/3/2019 web: komersial, peribadi, perkhidmatan internet yang diketahui. - Kreativiti dan Inovasi
organisasi, hiburan, berita 1
MINGGU 12
18/3- dan social KREATIVITI:
- Maklumat baru
22/3/2019 3.6 Menyenaraikan kebaikan 2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang - Menjana idea
dan keburukan Internet betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail - Bertanggungjawab

4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan KEMAHIRAN ABAD 21:
membuat pembentangan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang BBB
dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan - PC
kesan terhadap diri dan masyarakat - Internet

 Menghasilkan blog secara kumpulan yang PENILAIAN
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
dan inovatif

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

23/3 – 31/3/2019
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 13 KANDUNGAN TAFSIRAN
1/4- 3.0 Mengenal Internet EMK:
3.7 Menghasilkan laman blog  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
5/4/2019 perkhidmatan internet yang diketahui.
persatuan atau kelab 1 KREATIVITI:
MINGGU 14 secara berkumpulan. - Maklumat baru
8/4- - Menjana idea
2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
12/4/2019 betul melalui carian yang dibuat.

NILAI MURNI:
 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab
- Bekerjasama

4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan KEMAHIRAN ABAD 21:
membuat pembentangan - Literasi Maklumat

 Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang - Menyelesaian masalah
5 dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan
kesan terhadap diri dan masyarakat BBB
- PC
- Internet (blog)
 Menghasilkan blog secara kumpulan yang
6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif PENILAIAN
dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 15 KANDUNGAN TAFSIRAN
15/4- 3.0 Mengenal Internet EMK:
3.7 Menghasilkan laman blog  Menyatakan maksud internet dan menyenaraikan - Kreativiti dan Inovasi
19/4/2019 perkhidmatan internet yang diketahui.
MINGGU 17 persatuan atau kelab 1 KREATIVITI:
secara berkumpulan. - Maklumat baru
29/4- - Menjana idea
3/5/2019 2  Menyenaraikan laman web mengikut kategori yang
betul melalui carian yang dibuat.
MINGGU 19
13/5- NILAI MURNI:
 Mencari laman web yang spesifik dengan satu cubaan - Disiplin
17/5/2019 3 dan menyebarkan kepada rakan melalui e-mail
- Bertanggungjawab
MINGGU 16 - Bekerjasama
22/4-
4  Membuat perbandingan antara 2 jenis laman web dan KEMAHIRAN ABAD 21:
26/4/2019 membuat pembentangan - Literasi Maklumat
MINGGU 18
 Membuat penilaian terhadap kandungan bahan yang - Menyelesaian masalah
6/5- 5 dimuat naik atau muat turun dari aspek etika dan
10/5/2019 kesan terhadap diri dan masyarakat BBB
MINGGU 20 - PC
- Internet (blog)
20/5-  Menghasilkan blog secara kumpulan yang
24/5/2019 6 mengandungi teks, imej dan hiperlink secara kreatif PENILAIAN
dan inovatif - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

25/5 – 9/6/2019
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 21 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
10/6- - Kreativiti dan Inovasi
1.0 Memahami Data dan 1.1 Mengenal pasti jenis data  Mengenal pasti 3 jenis data yang dipelajari untuk
14/6/2019 Maklumat menghasilkan maklumat KREATIVITI:
1.2 Menghasilkan maklumat 1 - Maklumat baru
MINGGU 22 - Menjana idea
17/6- dari data yang dikumpul
NILAI MURNI:
21/6/2019 2  Menjelaskan setiap jenis data yang sesuai untuk - Disiplin
kegunaan sesuatu maklumat - Bertanggungjawab

3  Membentuk maklumat dari data yang diberi

4  Menganalisa petikan yang diberi untuk memperoleh KEMAHIRAN ABAD 21:
data - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Menentukan jenis data dari petikan yang dianalisa ke BBB
dalam bentuk jadual - Contoh data (maklumat)

6  Membuat perkongsian maklumat dengan PENILAIAN
menggunakan media sosial - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 23 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
24/6- - Kreativiti dan Inovasi
2.0 Mengkaji Sistem 2.1 Menerangkan maksud
28/6/2019 Pangkalan Data KREATIVITI:
dan ciri-ciri pangkalan 1  Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data - Maklumat baru
MINGGU 24 data - Menjana idea
1/7-
2.2 Menyatakan contoh 2  Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah NILAI MURNI:
5/7/2019 pangkalan data yang lihat atau tahu - Disiplin
mudah - Bertanggungjawab

3  Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan

4  Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang KEMAHIRAN ABAD 21:
diberi - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan BBB
bagi tujuan pembinaan pangkalan data - Contoh dan ciri-ciri
pangkalan data

6  Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di PENILAIAN
atas kertas - Soalan (lisan atau bertulis)

- Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 25 KANDUNGAN TAFSIRAN
8/7- EMK:
2.0 Mengkaji Sistem 2.3 Menentukan jadual, rekod - Kreativiti dan Inovasi
12/7/2019 Pangkalan Data
dan medan. 1  Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data
MINGGU 26
15/7- 2.4 Menentukan jenis medan 2  Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah KREATIVITI:
dalam pangkalan data lihat atau tahu - Maklumat baru
19/7/2019 (Teks, Tarikh dan - Menjana idea
Nombor)
NILAI MURNI:
2.5 Menghasilkan pangkalan - Disiplin
data secara lakaran di 3  Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan - Bertanggungjawab
atas kertas
KEMAHIRAN ABAD 21:
4  Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang - Literasi Maklumat
diberi - Menyelesaian masalah

5  Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan BBB
bagi tujuan pembinaan pangkalan data - Pangkalan data

6  Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di PENILAIAN
atas kertas - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 27 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
22/7- 2.0 Mengkaji Sistem - Kreativiti dan Inovasi
Pangkalan Data 2.3 Menentukan jadual, rekod
26/7/2019 dan medan.
1  Menyatakan maksud dan ciri-ciri pangkalan data
MINGGU 28
29/7- 2.4 Menentukan jenis medan 2  Memberi contoh pangkalan data yang murid pernah KREATIVITI:
dalam pangkalan data lihat atau tahu - Maklumat baru
2/8/2019 (Teks, Tarikh dan - Menjana idea
Nombor)
NILAI MURNI:
2.5 Menghasilkan pangkalan
data secara lakaran di 3  Mengenal dan menentukan jadual, rekod dan medan - Disiplin
atas kertas - Bertanggungjawab

4  Menentukan jenis data dalam pangkalan data yang KEMAHIRAN ABAD 21:
diberi - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Membuat penilaian terhadap data yang dikumpulkan BBB
bagi tujuan pembinaan pangkalan data - Pangkalan data

6  Menghasilkan pangkalan data dalam bentuk jadual di PENILAIAN
atas kertas - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 29 KANDUNGAN TAFSIRAN
5/8- EMK:
3.0 Membangunkan Sistem 3.1 Membina jadual 1  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
9/8/2019 Pangkalan Data menggunakan jenis data membangunkan pangakalan data
teks, tarikh dan nombor KREATIVITI:
- Maklumat baru
3.2 Memasukkan data  Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
menggunakan jadual 2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3  Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah KEMAHIRAN ABAD 21:
dibangunkan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Menjana report mengikut kehendak carian BBB
- Contoh jadual (data)

 Membina pangkalan data mudah yang mengandungi PENILAIAN
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
pangkalan data

10/8 – 18/8/2019
CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MINGGU 30 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI (RBT)
19/8-

23/8/2019

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 31 KANDUNGAN TAFSIRAN
26/8- EMK:
3.0 Membangunkan Sistem 3.1 Membina jadual 1  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
30/8/2019 Pangkalan Data menggunakan jenis data membangunkan pangakalan data
teks, tarikh dan nombor KREATIVITI:
MINGGU 32 - Maklumat baru
2/9- 3.2 Memasukkan data  Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
menggunakan jadual 2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
6/9/2019 NILAI MURNI:
dipelajari - Disiplin
- Bekerjasama
3  Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah KEMAHIRAN ABAD 21:
dibangunkan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Menjana report mengikut kehendak carian BBB
- Contoh jadual (data)

 Membina pangkalan data mudah yang mengandungi PENILAIAN
6 sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - Soalan (lisan atau bertulis)
pangkalan data
- Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 33 KANDUNGAN TAFSIRAN
9/9- EMK:
3.0 Membangunkan Sistem 3.3 Membina borang 1  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
13/9/2019 Pangkalan Data Menambah rekod membangunkan pangakalan data
3.4 KREATIVITI:
MINGGU 34 menggunakan borang - Maklumat baru
16/9-  Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
20/9/2019 3.5 Menyunting rekod dipelajari NILAI MURNI:
menggunakan borang - Disiplin
- Bekerjasama
3.6 Membuat carian 3  Membina borang dalam pangkalan data
3.7 Menjana laporan menggunakan aplikasi yang dipelajari KEMAHIRAN ABAD 21:
- Literasi Maklumat
4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah - Menyelesaian masalah
dibangunkan

5  Menjana report mengikut kehendak carian BBB
- PC
- Jadual (data)

6  Membina pangkalan data mudah yang mengandungi PENILAIAN
sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - Soalan (lisan atau bertulis)
pangkalan data - Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 35 KANDUNGAN TAFSIRAN
23/9- EMK:
3.0 Membangunkan Sistem 3.3 Membina borang 1  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan - Kreativiti dan Inovasi
27/9/2019 Pangkalan Data Menambah rekod membangunkan pangakalan data
3.4 KREATIVITI:
MINGGU 36 menggunakan borang - Maklumat baru
30/9-  Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang - Menjana idea
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang
4/10/2019 3.5 Menyunting rekod dipelajari NILAI MURNI:
menggunakan borang - Disiplin
- Bekerjasama
3  Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah KEMAHIRAN ABAD 21:
dibangunkan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Menjana report mengikut kehendak carian BBB
- PC
- Jadual (data)

6  Membina pangkalan data mudah yang mengandungi PENILAIAN
sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - Soalan (lisan atau bertulis)
pangkalan data - Hasil kerja murid

REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

MINGGU & MODUL : DUNIA PANGKALAN DATA
TARIKH
STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN TP STANDARD PRESTASI CATATAN
MINGGU 37 KANDUNGAN TAFSIRAN EMK:
7/10- - Kreativiti dan Inovasi
3.0 Membangunkan Sistem 3.6 Membuat carian 1  Menyenaraikan data yang perlu dikumpul bagi tujuan
11/10/2019 Pangkalan Data Menjana laporan membangunkan pangakalan data KREATIVITI:
3.7 - Maklumat baru
- Menjana idea
 Menerangkan secara ringkas fitur dan fungsi yang
2 terdapat dalam aplikasi pangkalan data yang NILAI MURNI:
- Disiplin
dipelajari - Bekerjasama

3  Membina borang dalam pangkalan data
menggunakan aplikasi yang dipelajari

4  Membuat carian pada pangkalan data yang telah KEMAHIRAN ABAD 21:
dibangunkan - Literasi Maklumat
- Menyelesaian masalah

5  Menjana report mengikut kehendak carian BBB
- PC
- Jadual (data)

6  Membina pangkalan data mudah yang mengandungi PENILAIAN
sekurang-kurangnya 10 rekod menggunakan aplikasi - Soalan (lisan atau bertulis)
- Hasil kerja murid
pangkalan data

MINGGU 38 REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI
14/10-

18/10/2019

MINGGU 39
21/10-

25/10/2019
MINGGU 40

28/10-
1/11/2019

MINGGU 41
4/11-

8/11/2019
MINGGU 42

11/11-
15/11/2019
MINGGU 43

18/11-
22/11/2019


Click to View FlipBook Version