Download PDF
  • 2
  • 0
ЕКОЛОШКА ЕНИГМАТИКА
Ово је енигматски часопис намењен, пре свега, за ученике основних школа, али и за старије. Решавањем укрштеница, ребуса,осмосмерки, анаграма, асоцијација и др. ученици на занимљив начин могу да понове и утврде обрађено градиво из биологије, тачније области екологије.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications