The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sainsskbp, 2019-12-21 22:50:30

BUKU PENGURUSAN SKK 2020

BIODATA PERIBADI

Nama ___________________________________________________________________

No. Kad Pengenalan ___________________________________________________________________
Alamat Rumah ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

No. Telefon Rumah ___________________________________________________________________

No. Telefon Bimbit ___________________________________________________________________

Emel Peribadi ___________________________________________________________________

Alamat Pejabat ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

No. Telefon Pejabat ___________________________________________________________________
No. Fax Pejabat ___________________________________________________________________

Emel Rasmi Pejabat ___________________________________________________________________

No. Fail Peribadi ___________________________________________________________________

No. Gaji ___________________________________________________________________

No. Cukai Pendapatan ___________________________________________________________________

No. KWSP ___________________________________________________________________

No. Pasport ___________________________________________________________________
Lain-Lain ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
Usaha Tekun Jaya 2

ISI KANDUNGAN


BIL PERKARA MUKA SURAT

1 Dari Meja Guru Besar : 3

2 Falsafah Pendidikan Kebangsaan : 4

3 Visi dan Misi : 4

4 Kerangka PPPM 2013 - 2025 : 5

5 Memperkasa Transformasi Pendidikan : 7

6 Peneraju Kecemerlangan Pendidikan PPDKT : 8

7 Piagam Pelanggan : 9

8 Hala Tuju Sekolah : 9

9 Sejarah Sekolah : 10

10 Lagu Sekolah : 14

11 Penggal dan Perincian Persekolahan 2020 : 16

12 Cuti Perayaan 2020 : 18

13 Jadual Agihan Pencerapan Guru : 19

14 Jadual Semakan Buku Latihan : 20

15 Jadual Aktiviti PLC : 21

16 Hari Kelepasan Am 2020 : 22

17 Surat Pelantikan Jawatankuasa Kerja 2020 : 23

18 Carta Organisasi Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah : 24

19 Senarai Nama Guru dan Kakitangan : 25
20 Senarai Nama Guru Kelas dan Penyelaras Tahun : 27


21 Jadual Bertugas Mingguan : 28
22 Takwim Sekolah : 30

23 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran : 41

24 Jawatankuasa Pengurusan Kurikulum : 51

25 Jawatankuasa Pengurusan Hal Ehwal Murid : 59

26 Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum : 65

27 Lampiran : 78
Usaha Tekun Jaya 3

DARI MEJA GURU BESAR

Berlabuhnya tirai 2019 menyaksikan pelbagai tindakan telah berjaya dilaksanakan oleh pihak

sekolah ke arah mencapai matlamat pendidikan negara. Penambahbaikan dan perubahan
terutamanya yang melibatkan peningkatan kualiti proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah

sama ada dalam bilik darjah mahu pun luar bilik darjah adalah sejajar dengan kehendak dan
keperluan semasa. Perubahan globalisasi ke arah IR 4.0 pada masa kini menuntut perubahan yang


besar diperingkat sekolah untuk melakukan transformasi bidang pendidikan seiring dengan tuntutan
semasa.


Dalam usaha melaksanakan transformasi sebesar ini, pihak sekolah sebagai pemain utama

(key player) dalam memimpin dan menerajui kemenjadian murid. Pihak sekolah bertanggungjawab
menjalin kerjasama dengan semua pihak berkepentingan serta menyediakan kerjasama pendidikan

untuk melonjakkan pencapaian murid. Saya menghargai dan menyanjung tinggi semua warga kerja
sekolah yang berkhidmat dengan penuh komited, dedikasi serta berusaha secara berterusan untuk


meningkatkan pencapaian pendidikan dan menjaga kebajikan murid kita.


Akhir kalam, saya mendoakan semoga warga SK Kepong akan bergerak secara lebih
proaktif, berfikiran secara kreatif dan dinamik serta bertindak dengan penuh bertanggungjawab dalam

melaksanakan tugas yang diamanahkan sepanjang tahun 2020. Harapan saya supaya setiap guru
dapat menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap murid-murid tanpa mengira siapa mereka

atau latar belakang sosioekonomi berasaskan kepada prinsip Pendidikan Untuk Semua.Sekian.


MOHD NOOR BIN ABD HADI

Guru BesarUsaha Tekun Jaya 4

FALSAFAH
PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis
dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri, serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.


MATLAMAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu

Melahirkan insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia,
berketrampilan dan sejahtera.

Menyediakan sumber tenaga manusia
untuk keperluan kemajuan negara.
Memberi peluang pendidikan kepada
semua warganegara Malaysia.MISI DAN VISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
VISI


"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"

MISI


"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara"


Usaha Tekun Jaya 5

KERANGKA

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Usaha Tekun Jaya 6

Usaha Tekun Jaya 7

MEMPERKASAKAN TRANSFORMASI PENDIDIKAN (MTP)
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI TERENGGANU


Usaha Tekun Jaya 8

PENERAJU KECEMERLANGAN PENDIDIKAN (PKP)
PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH KUALA TERENGGANUUsaha Tekun Jaya 9

PIAGAM SEKOLAH

Kami Warga Sekolah Kebangsaan Kepong sedia

berkhidmat untuk bersama memastikan : Kemenjadian murid secara menyeluruh meliputi

jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah

 Berteraskan nilai-nilai murni dan harmonis


 Mewujudkan suasana sekolah kondusif

 Mengukuhkan kesepaduan antara warga sekolah ,ibu


bapa dan komunitiHALA TUJU SEKOLAH

 Meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran
sejajar dengan revolusi industry IR 4.0


 Meningkatkan kemenjadian murid dari segi sahsiah
dan tingkah laku.

 Meningkatkan kemenjadian murid dalam

pencapaian akademik dan kokurikulum
 Meningkatkan hubungan dan penglibatan komuniti

dengan pihak sekolah

Usaha Tekun Jaya 10

SEJARAH SEKOLAHSekolah Kebangsaan Kepong, Kuala Terengganu mula didirikan pada

tahun 1952. Bangunan ini didirikan secara bergotong-royong oleh
penduduk kampong di atas sekeping tanah dimiliki oleh Puan Sairah
binti Mohamad. Ia terdiri daripada sebuah bangunan yang mempunyai

sebuah bilik darjah. Bahan binaannya terdiri daripada tiang yang
diperbuat daripada batang nibung, beratap rumbia dan berdindingkan
buluh kapit. Keluasan bangunan bilik darjah yang pertama ini ialah 22

kaki x 60 kaki.

Gerakan penubuhan sekolah ini telah diusahakan oleh Encik Mohd

Yassin bin Ali. Beliau seterusnya menjadi Guru Besar yang pertama
sekolah ini. Sekolah ini menerima murid sulongnya seramai 30 orang

pada 22 Februari 1952. Murid-murid yang diterima belajar mempunyai
pelbagai peringkat usia. Kebanyakkan pelajar ini sudah pun menguasai
kemahiran membaca dan menulis jawi. Tiga orang tenaga pengajar
yang terlibat dengan pengajaran bagi kelas yang pertama ini ialah

Encik Mohd Yassin bin Ali, Che Ku Ali bin Abdul Rahman, dan Encik
Abu Bakar bin Ismail.


Pada tahun 1955 bangunan yang kedua telah didirikan. Ia merupakan
sebuah bangunan yang kesemua bahagiannya diperbuat daripada besi

dan tapaknya pula dibina menggunakan batu-batu sungai yang
diangkut secara bergotong-royong. Bangunan yang berharga RM
11000.00 ini disumbangkan oleh RIDA.


Pada 29 Disember 1977, satu tragedi telah berlaku terhadap Sekolah
Kebangsaan Kepong ini di mana salah sebuah daripada dua buah

bangunan sekolahnya telah terbakar. Kebakaran ini telah
menyebabkan segala surat dan dokumen penting telah musnah.
Memandangkan kejadian itu berlaku ketika sekolah hampir dibuka bagi

sesi 1978, pihak PIBG sekolah ini telah bergotong-royong membina
bangunan kilat yang mengandungi tiga buah bilik darjah. Bangunan ini
telah disiapkan dalam masa 12 jam.


Usaha Tekun Jaya 11

Perkembangan dan keperluan pendidikan yang kian pesat
menyebabkan kerajaan telah mengambil usaha membina sebuah

bangunan kekal dua tingkat. Kerja-kerja pembinaan ini telah dilakukan
pada tahun 1984. Bangunan ini dilengkapi dengan tiga buah bilik
darjah di tingkat bawahnya sementara di tingkat atasnya ditempatkan

bilik pentadbiran dan bilik guru. Pada tahun 1994 sebuah lagi bangunan
2 tingkat telah didirikan. Bangunan ini mengandungi 5 buah bilik
darjah dan juga penempatan bilik perpustakaan, bilik tayang dan bilik

ABM serta kelas Kemahiran Hidup. Pada tahun 1994 juga, dua unit
rumah guru telah didirikan.


Pada tahun 1987 PIBG sekolah melalui Pejabat Daerah Kuala
Terengganu telah menguruskan projek pembinaan surau sekolah. Surau

ini telah dimanfaatkan sebagai tempat solat fardu berjemaah, solat
hajat, dan latihan fardu ain. Bagi menampung keperluan murid yang
semakin bertambah, pada tahun 1999 pihak PIBG sekolah melalui

sumbangan Menteri Besar Terengganu sebanyak RM 20 000.00 telah
melaksanakan projek pembesaran surau tersebut.


Usaha dan permintaan pihak sekolah agar pihak jabatan menggantikan
kantin lama yang sudah uzur serta tidak lagi berupaya menampung
keperluan murid telah membuahkan hasil apabila pada tahun 1988

sebuah kantin baru telah didirikan.
Sementara kantin lama dijadikan bilik darjah. Walau bagaimanapun,
pihak sekolah masih lagi tidak berpuashati dengan ukuran kantin baru

tersebut. Desakan untuk pembesaran kantin tersebut terus digiatkan.

Akhirnya, projek pembesaran kantin telah dapat disiapkan pada tahun

2001. Ini memberikan lebih keselesaan kepada murid-murid untuk
menggunakan kantin tersebut. Walau bagaimanapun pihak sekolah

masih lagi mendesak dan berusaha agar bangunan kantin tambahan
tersebut dilengkapi dengan kipas dan lampu.
Pada tahun 2003, SK Kepong telah dilengkapi dengan sebuah makmal
komputer tetapi terpaksa dibaikipulih kerana struktur binaan yang

kurang selamat dan masalah kebocoran atap yang serius.Usaha Tekun Jaya 12

Pada tahun 2003 juga, SK Kepong juga telah menerima peruntukan
dari Dana Khas Persekutuan bagi projek naik taraf pejabat, bilik-bilik

Guru Penolong kanan, bilik guru, sebuah pondok jaga, ubahsuai kantin
dan dua balai bacaan murid. Pada November 2004, kantin lama sekolah
ini telah dirobohkan kerana struktur bangunannya yang sangat uzur

dan tidak selamat lagi untuk dijadikan bilik darjah. Pada November
2007, bangunan lama sekolah yang terdiri dari 4 buah bangunan yang
dijadikan bilik darjah telah dirobohkan. Mulai Januari 2008,SK Kepong

terpaksa mengadakan sekolah 2 sesi bagi menampung kekurangan bilik
darjah.


Kini warga SK Kepong menikmati kemudahan prasarana yang lebih
baik dan selesa. Dua buah bangunan baru 4 tingkat telah siap dibina

yang dilengkapi dengan kantin, Kelas Pemulihan, Bilik Muzik, Bilik
Bimbingan dan Kaunseling, Makmal Sains dan Bilik Rawatan.
Bangunan ini akan dapat digunakan selewat-lewatnya pada bulan

April 2009.Sementara itu, bangunan Pra Sekolah telah beroperasi pada
Januari 2008 yang memuatkan 25 orang murid. Satu lagi bangunan
baru telah dibina untuk menampung pertambahan murid dan akan

beroperasi pada tahun 2010.


Usaha Tekun Jaya 13

SENARAI NAMA GURU BESAR YANG PERNAH BERKHIDMAT DI
SEKOLAH KEBANGSAAN KEPONG
BIL NAMA GURU BESAR TAHUN BERKHIDMAT

1 Encik Mohd Yassin b. Ali 24.01.1951-31.12.1955

2 Encik Tahar bin Awang 01.01.1956-31.12.1961
3 Encik Mohd Zain bin Hassan 01.01.1962-31.12.1968

4 Encik Abu bakar bin Ali 01.01.1969-31.12.1973
5 Encik Mohamad bin Mohd Zain 01.01.1973-31.01.1977

6 Encik Mustaffa bin Mohamad 01.02.1978-31.12.1979

7 Encik Shaari bin Ali 01.01.1980-30.09.1987
8 Encik Abdullah bin Muda 01.10.1987-04.02.1994

9 Encik A Razak bin Ahmad 15.02.1994-01.12.1995
10 Encik Wan Hamid bin Wan Muda 02.12.1995-31.06.1996

11 Tuan Haji Adnan bin Ismail 01.07.1996-23.11.1999
12 Encik Mohd Zain bin Awang 20.01.2000-12.03.2002

13 Encik A. Rahman bin Taib 02.05.2002-10.06.2007
14 Tuan Haji Abdullah bin Embong 10.06.2007-31.01.2009

15 Encik Rahman bin Puteh 01.02.2009-14.12.2014
16 Encik Ismail bin Kassim 16. 01.2014 – 1.5.2017

17 Encik Mohd Noor bin Abd Hadi 02.05.2017- Sekarang
Usaha Tekun Jaya 14

LAGU SEKOLAH

“SKK TERUS UNGGUL”


Sekolah Kebangsaan Kepong

Ceria dan sejahtera

Melangkah seiring Falsafah Pendidikan


Lahirkan insan cemerlang

Kepada ayah juga ibu

Kami memohon restu

Tidak lupa kepada guru-guru
Terima kasih cikgu
“Usaha, Tekun, Jaya”

Tersemat kukuh didada kita semua

Disini kami berjanji

Mengharumkan namamu

SKK terus unggul

SKK terus unggul


Usaha Tekun Jaya 15

Usaha Tekun Jaya
PIAGAM PELANGGAN1. Semua murid menguasai 4M (membaca, menulis, mengira dan menaakul).

2. Murid dididik menguasai 4M melalui Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris.

3. Murid Islam melaksanakan fardhu ain dan mengamalkan akhlak mulia.

4. Murid memahami, meminati dan menyertai aktiviti amal, kesenian dan reakreasi.

5. Warga sekolah bersama mengembangkan bakat, kreativiti, menjaga kesihatan dan kecergasan diri.

6. Mengamalkan sikap dan perlakuan berasaskan nilai murni dan etika kerja.

7. Bekerjasama dengan semua pihak untuk menambaihbaik sekolah demi kecemerlangan pendidikan.

8. Bersedia menerima pandangan, teguran dan cadangan dalam usaha menangani pelbagai cabaran.

Usaha Tekun Jaya 16

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2020
Usaha Tekun Jaya 17

Usaha Tekun Jaya 18

CUTI PERAYAAN TAHUN 2020


Usaha Tekun Jaya 19

JADUAL AGIHAN PENCERAPAN PEMBELAJARAN
BIL NAMA FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT
1 Ahmad Aizuddin bin Md. Rami PKP PK HEM PK KO

2 Ainun Fajri bt Hassan PKP
PK HEM PK KO

3 Azita binti Ariffin GB PK KO
PKP
4 Azlina binti Mohamad PK KO
PKP PK HEM

5 Elmawati binti Eri GB PK KO
PK HEM

6 Engku Fatimah Nasyuha C Ku Muda GB PK KO
PK HEM

7 Esah binti Dollah PKP GB PK KO


8 Fatimah binti Mohd PKP GB PK KO
9 Hasnah binti Mohd Nor PKP GB PK KO
10 Hazana binti Ngah PK HEM PKP GB

11 Jalilah binti Ahmad PK HEM PKP GB

12 Jasni bin Ismail GB PK HEM PK KO

13 Laili binti Ali PK KO PK HEM PKP

14 Manisah binti Jusoh GB PK KO PK HEM


15 Mansor bin Muda GB PK KO PK HEM


16 Mek Zaliha binti Yahaya PKP PK KO
PK HEM
17 Mohd Fadhilat bin Ibrahim PK HEM PK KO PKP

18 Mohd Khazi bin Kassim PKP GB PK KO

19 Muhammad Zil Azan bin Abd Rahman PKP GB PK HEM

20 Nadia Suraya binti Abd. Razak PK HEM PKP GB

21 Norliza binti Ismail PKP PK KO GB

22 Noor Azizah binti Mohamad PK HEM PKP GB

23 Noorazura binti Mansor PK HEM PKP GB

24 Noraini binti Saiman PK KO PK HEM PKP

25 Norizan binti Mahmood GB PK KO PK HEM
26 Normala binti Mohamed PK KO PK HEM PKP

27 Nur Afizawati binti Abu Bakar GB PK KO PK HEM


28 Nurul Hidayatul Akmar bt A Aziz GB PK KO PK HEM39 Rahmah bt Mohamed GB PK KO PK HEM

30 Roslan bin Muda PKP GB PK KO


31 Rosmawati binti Mohd Yusof PKP GB PK KO

32 Rosnita binti Ismail GB PK KO PK HEM


33 Sa'adah binti Ab Rahman Azmi PKP GB PK KO

34 Saniyunis binti Yaacob PK HEM PKP GB
35 Surayya binti Mohd Thani PK HEM PKP GB
36 Wan Noor Khalbi binti Wan Ali PK KO PK HEM PKP

37 Wan Rosnah binti Wan Mamat PKP GB
PK KO

38 Zaimah binti Embong PK KO PK HEM PKP

39 Zalina binti Ismail GB PK KO PKP40 Zulkifli bin Yahya GB PK KO PK HEM


Usaha Tekun Jaya 20

JADUAL SEMAKAN BUKU LATIHAN MURIDNAMA FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEPT
BM6IS BI6IS MT6IS SN6IS ALQ6IS ULM6IS JW6IS TSMK6IS
BM6IM BI6IM MT6IM SN6IM ALQ6IM ULM6IM JW6IM TSMK6IM

BMIK BIIK MTIK SN6IK ALQ6IK ULM6IK JW6IK TSMK6IK
GURU BESAR BM5IS BI5IS MT5IS SN5IS ALQ5IS ULM5IS JW5IS TSMK5IS

BA6IS BA6IM BA6IK BA6IH BA5IS BA5IM BA5IK BA4IS
BM5IM BI5IM MT5IM SN5IM ALQ5IM ULM5IM JW5IM TSMK5IM
RBT6IS RBT6IM RBT6IK TMK6IS TMK6IM TMK6IK

SJ6IS SJ6IM SJ6IK PK6IS PK6IM PK6IK

MZ6IS MZ6IM MZ6IK PSV6IS PSV6IM PSV6IK

BMI5IK BII5IK MTI5IK SNI5IK ALQI5IK ULMI5IK JW5IK TSMK5IK
PENOLONG BM4IS BI4IS MT4IS SN4IS ALQ4IS ULM4IS JW4IS TSMK4IS
KANAN
PENTADBIRAN BM4IM BI4IM MT4IM SN4IM ALQ4IM ULM4IM JW4IM TSMK4IM
BM4IK BI4IK MT4IK SN4IK ALQ4IK ULM4IK JW4IK TSMK4IK
BM3IS BI3IS MT3IS SN3IS ALQ3IS ULM3IS JW3IS TSMK3IS
PKS2IS PKS2IK PKS2IM PKS2IH PK2IS PK2IK PK2IM PK2IH
SJ5IS SJ5IM SJ6IK BA4IM PK5IS PK5IM PK5IK BA4IK
MZ5IS MZ5IM MZ5IK BA43IS PSV5IS PSV5IM PSV5IK BA3IM
BM3IM BI3IM MT3IM SN3IM ALQ3IM ULM3IM JW3IM TSMK2IS
PENOLONG BM3IK BI3IK MT3IK SN3IK ALQ3IK ULM3IK JW3IK TSMK2IM
KANAN HAL
EHWAL MURID BM2IS BI2IS MT2IS SN2IS ALQ2IS ULM2IS JW2IS TSMK2IK
BM2IM BI2IM MT2IM SN2IM ALQ2IM ULM2IM JW2IM TSMK3IM
PKS1IS PKS1IK PKS1IM PK1IS PK1IK PK1IM

BM2IK BI2IK MT2IK SN2IK ALQ2IK ULM2IK JW2IK TSMK3IK

SJ4IS SJ5IM SJ4IK BA3IK PK4IS PK4IM PK4IK BA2IS
MZ4IS MZ5IM MZ5IK BA2IM PSV4IS PSV4IM PSV4IK BA2IK
BM3IH BI3IH MT3IH SN3IH ALQ3IH ULM3IH JW3IH TSMK3IH
PENOLONG BM1IS BI1IS MT1IS SN1IS ALQ1IS ULM1IS JW1IS TSMK1IS
KANAN
KOKURIKULUM BM1IM BI1IM MT1IM SN1IM ALQ1IM ULM1IM JW1IM TSMK1IM
BM1IK BI1IK MT1IK SN1IK ALQ1IK ULM1IK JW1IK TSMK1IK
BA2IH BAIS BA1IM BA1IK BA1IK ULM2IH JW2IH TSMK2IH
BM2IH BI2IH MT2IH SN2IH ALQ2IH

Usaha Tekun Jaya 21

JADUAL AKTIVITI PLC


PANITIA TARIKH TARIKH TARIKH TARIKH TARIKHBAHASA MELAYU 5/1/2020 12/1/2020 19/1/2020 17/5/2020 13/9/2020


BAHASA INGGERIS 5/1/2020 12/1/2020 2/2/2020 14/6/2020 20/9/2020


MATEMATIK 5/1/2020 12/1/2020 9/2/2020 21/6/2020 27/9/2020


SAINS 5/1/2020 12/1/2020 16/2/2020 28/6/2020 4/10/2020


PENDIDIKAN ISLAM 5/1/2020 12/1/2020 23/2/2020 5/7/2020 11/10/2020

PEND. SENI VISUAL 5/1/2020 12/1/2020 1/3/2020 12/7/2020 18/10/2020


SEJARAH 5/1/2020 12/1/2020 8/3/2020 19/7/2020 25/10/2020


BAHASA ARAB 5/1/2020 12/1/2020 29/3/2020 9/8/2020 25/10/2020


PEND. JASMANI 5/1/2020 12/1/2020 5/4/2020 16/8/2020 1/11/2020
KESIHATAN


TEKNOLOGI
MAKLUMAT 5/1/2020 12/1/2020 12/4/2020 23/8/2020 1/11/2020
KOMUNIKASI

REKA BENTUK 5/1/2020 12/1/2020 19/4/2020 30/8/2020 8/11/2020
TEKNOLOGI


MUZIK 5/1/2020 12/1/2020 3/5/2020 6/9/2020 8/11/2020


NOTA:
1) SETIAP PERJUMPAAN PLC PERLU DIBUAT LAPORAN BERDASARKAN FORMAT BORANG YANG
DISEDIAKAN.
2) BORANG LAPORAN DISERAHKAN KEPADA PKP/SETIAUSAHA PLC.
3) KETUA KUMPULAN PLC PERLU MENDAFTARKAN PLC TERSEBUT KE LAMAN e-SPLKPM.

Usaha Tekun Jaya 22

HARI KELEPASAN AM TAHUN 2020
Usaha Tekun Jaya 23

SURAT PELANTIKAN JAWATANKUASA KERJA 2020
SEKOLAH KEBANGSAAN KEPONG

20050 KUALA TERENGGANU, TERENGGANU DARUL IMAN
No. Tel : 096227689 / No. Fax : 096312854 Email : [email protected]
________________________________________________________________________________________________________________
Rujukan Kami : SKK/006/25(55)
Bertarikh : 26 Disember 2019
Bersamaan : 29 Rabi’ulakhir 1441H

Semua Guru dan Kakitangan
Sekolah Kebangsaan Kepong
20050 Kuala Terengganu

Tuan,

PELANTIKAN MENDUDUKI JAWATANKUASA BIDANG AKADEMIK, HAL EHWAL MURID DAN
KOKURIKULUM BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2020

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

1. Sukacita dimaklumkan pihak pengurusan sekolah telah merangka satu Jawatan kuasa Kerja sekolah bagi
sesi persekolahan tahun 2020.

2. Sehubungan itu, tuan telah dilantik menduduki Jawatankuasa berkenaan sebagaimana dinyatakan dalam
Buku Pengurusan 2020.


Semoga tuan dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing dengan amanah dan bersungguh sungguh untuk
kemajuan sekolah ini.

Sekian, terima kasih.

" BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "


Saya yang menjalankan amanah,


.........................………………
(MOHD NOOR BIN ABD HADI)
Guru Besar.
Usaha Tekun Jaya 24

17.PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN:

17.1 CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRANGURU BESAR


GURU PEN.KANAN GURU PEN. KANAN HEM GURU PEN. KANAN
PENTADBIRAN KOKURIKULUM


 Peribadi dan Pentadbiran  Disiplin Murid  Kokurikulum
 Perjawatan dan  BimBingan dan  S/U Kokurikulum
Perkhidmatan Kaunseling  S/U Sukan dan Permainan
 Data Perangkaan Sekolah  Kesihatan dan  Pakaian Seragam
 Penyeliaan Kakitangan  Kelab dan Persatuan
 Lembaga Tatatertib Kebajikan  Perayaan dan Upacara
 Kurikulum  Skim Pinjaman Buku  Lawatan
 Panitia Teks  Kawasan dan Bangunan
Matapelajaran  Penempatan Murid  Perhubungan
 Jadual Waktu  Kantin Sekolah  Penyeliaan Pekerja Am
 Pusat Sumber  Kehadiran Murid
Sekolah  Sijil Surat Akuan
 TV / Radio  Projek Susu / RMT
Pendidikan  Kelengkapan/Perabot
 Penilaian dan
PPeperiksaan
 Bimbingan dan Pemulihan
 Laporan Nazir Persekutuan


KETUA PEMBANTU TADBIR PEMBANTU PENGURUSAN PEKERJA CUCIAN
N22 MURID N19 (PRASEKOLAH) BANGUNAN DAN KAWASAN
(SWASTA)
 Pentadbiran / Kewangan  Pengurusan Murid  Kebersihan bangunan
 Tugas-tugas lain Prasekolah sekkolah
 Tugas-tugas lain  Kebersihan kawasan
sekolah
 Tugas-tugas lain

PEMBANTU TADBIR N19
 Pentadbiran

Tugas-tugas lain
PEKERJA KAWALAN
KESELAMATAN (SWASTA
/KONTRAK KERAJAAN)

 Keselamatan bangunan
PEMBANTU OPERASI N11 sekolah
 Keselamatan harta benda
 Urusan Pejabat sekolah
 Tugas-tugas lain  Keselamatan warga
sekolah
 Tugas-tugas lain


Usaha Tekun Jaya 25

17.2 SENARAI NAMA GURU DAN KAKITANGAN TAHUN 2020


NO. FAIL PPD PPD(KT)001/0 PPD(KT)001/0
OPSYEN /
BIL NAMA GRED NO. TELEFON
JAWATAN 1/1-01/ 1/2-011 MOHD NOOR BIN ABD HADI DG42 P.MELAYU 013-9549491 1182
2 ANISAH ROSLINA BINTI AWANG DG34 P.INGGERIS 019-9491794 814
3 MAHADI BIN MOHAMED DG38 P.ISLAM 016-4104004
4 ZABIDI BIN AHMAD DG42 P.ISLAM 019-9028117 2909
5 AHMAD AIZUDDIN BIN MD RAMI DG44 SAINS 019-3385069 4574

6 AINUN FAJRI BINTI HASSAN DG44 P.ISLAM 012-9504896 3986
7 AZITA BINTI ARIFFIN DG38 P.MELAYU 019-9145410 1040
8 AZLINA BINTI MOHAMAD DG44 MATH/SAINS 019-9150791 1051
9 ELMAWATI BINTI ERI DG42 P.MELAYU 016-6215959 4549
10 ENGKU FATIMAH NASYUHA BINTI C.KU MUDA DG41 P.ISLAM 013-2632600 1058
11 ESAH BINTI DOLLAH DG42 P.MELAYU 011-106703058 2059
12 FATIMAH BINTI MOHD DG42 MUZIK 019-9028176 1771
13 HASNAH BINTI MOHD NOR DG38 P.INGGERIS 017-9072633 1044

14 HAZANA BINTI NGAH DG41 MATEMATIK 013-9286465 2089
15 JALILAH BINTI AHMAD DG42 SAINS 012-9604391 1056
16 JAMELAH BINTI MOHAMAD DG34 P.MELAYU 011-58248680
17 JASNI BIN ISMAIL DG44 MATEMATIK 019-9347725 4591
18 LAILI BINTI ALI DG42 P.MELAYU 013-9291321 1531
19 MEK ZALIHA BINTI YAHYA DG44 P.MELAYU 012-9514596

20 MANISAH BINTI JUSOH DG42 P.MELAYU 013-9978571 1136
21 MANSOR BIN MUDA DG34 P.ISLAM 014-8424334 3136
22 MOHD KHAZI BIN KASSIM DG34 P.MELAYU 013-9990617 1054
23 MUHAMMAD ZIL AZAN BIN ABD RAHMAN DG44 SENI/SAINS 012-9391234 3556
24 MOHD FADHILAT BIN IBRAHIM DG42 P.MELAYU 013-9292490
25 NADIA SURAYA BINTI ABD. RAZAK DG42 P.INGGERIS 019-9167233 1998
26 NOOR AZIZAH BINTI MOHAMAD DG41 B.ARAB 011-10964418 1057
27 NOORAZURA BINTI MANSOR DG41 P.MELAYU 014-8390050 1031

28 NORLIZA BINTI ISMAIL DG42 SAINS 011-19788782
29 NORAINI BINTI SAIMAN DG34 P.ISLAM 013-9291496 144
30 NORIZAN BINTI MAHMOOD DG41 P.INGGERIS 017-4209004 3616
31 NORMALA BINTI MOHAMED DG42 P.ISLAM 019-5571963 1033
32 NUR AFIZAWATI BINTI ABU BAKAR DG32 MATEMATIK 019-9902031 3819
33 NURUL HIDAYATUL AKMAR BINTI ABD AZIZ DG44 P.ISLAM 019-9460972 3616
34 RAHMAH BINTI MOHAMED DG42 P.MELAYU 012-9594179 1032

35 ROSNITA BINTI ISMAIL DG44 P.ISLAM 019-9363903Usaha Tekun Jaya 26

OPSYEN /
BIL NAMA GRED NO. TELEFON
JAWATAN NO. FAIL PPD PPD(KT)001/ 01/1-01/ PPD(KT)001/ 01/2-01


36 ROZITA BINTI ISMAIL DG42 P.MELAYU 013-2191206
37 ROSLAN BIN MUDA DG34 MATEMATIK 019-9434350 1196
38 ROSMAWATI BINTI MOHD YUSOF DG44 PRA SEK 013-9321366 3701
39 SA’ADAH BINTI AB RAHMAN AZMI DG38 P.MELAYU 013-5308991 3610

40 SANIYUNIS BINTI YAACOB DG44 P.MELAYU 019-977645 12566
41 SURAYYA BINTI MOHD THANI DG44 B.ARAB 013-9746448 2110
42 WAN NOOR KHALBI BINTI WAN ALI DG44 P.INGGERIS 019-9196074 1037
43 WAN ROSNAH BINTI WAN MAMAT DG44 SAINS 0127351607
44 ZAIMAH BINTI EMBONG DG34 P.ISLAM 017-8836416 1052
45 ZALINA BINTI ISMAIL DG42 P.ISLAM 019-9849337 4219
46 ZULKIFLI BIN YAHYA DG48 P.MELAYU 013-9473939 1876
AKP
47 NOR ASMAWATI BINTI KASIM N32 KPT 013-2515663

48 MAZIAH BINTI ABD RAHIM N22 PT 0111-0794924 702
49 NOORHUDA BINTI YUSOF H11 PO 013-958896 846
50 ROSLINA BT. ISMAIL N19 PPM 014-8470298 125
51 SITI NORUL AZIMAH BT. SULAIMAN N19 PPM 019-9207797 859

STAF KEBERSIHAN & PENGAWAL KESELAMATAN

1 MOHD NOR HISYAM BIN MOHAMAD SK 011-11848974
2 ROHANI BINTI MUSA SK 011-19922924
3 MAZANAH BINTI SULAIMAN SK -
4 SAIFUL AZHAR BIN AZIZ PK 010-5752936
5 AHMAD NAZIRUL MUBIN BIN SALLEH PK 018-3161269
6 AHMAD AMMAR BIN HILMI PK 011-216017811
7 RIZALMAN BIN MOHAMAD PK 010-2298645

Usaha Tekun Jaya 27

17.3 NAMA GURU KELAS DAN GURU PENYELARAS TAHUN


KELAS NAMA GURU
1 IBNU SINA NOORAZURA BINTI MANSOR

1 IBNU MAJAH HASNAH BINTI MOHD NOOR
1 IBNU KHALDUN FATIMAH BINTI MOHD

PENYELARAS NORAINI BIN SAIMAN
KELAS NAMA GURU

2 IBNU SINA AINUN FAJRI BINTI HASSAN
2 IBNU MAJAH JAMELAH BINTI MOHAMAD

2 IBNU KHALDUN ROZITA BINTI ISMAIL
2 IBNU HAITHAM ZAIMAH BINTI EMBONG

PENYELARAS SA’ADAH BINTI AB RAHMAN AZMI
KELAS NAMA GURU

3 IBNU SINA NORLIZA BINTI ISMAIL

3 IBNU MAJAH ROSNITA BINTI ISMAIL
3 IBNU KHALDUN SURAYYA BINTI MOHD THANI

3 IBNU HAITHAM MOHD FADHILAT BIN IBRAHIM
PENYELARAS MANISAH BINTI JUSOH

KELAS NAMA GURU
4 IBNU SINA WAN NOOR KHALBI BINTI WAN ALI

4 IBNU MAJAH ZULKIFLI BIN YAHYA
4 IBNU KHALDUN NORMALA BINTI MOHAMED

PENYELARAS ZALINA BINTI ISMAIL
KELAS NAMA GURU

5 IBNU SINA NORIZAN BINTI MAHMOOD
5 IBNU MAJAH NOOR AZIZAH BINTI MOHAMAD

5 IBNU KHALDUN AZITA BINTI ARIFFIN
PENYELARAS ENGKU FATIMAH NASYUHA BINTI C.KU MUDA

KELAS NAMA GURU

6 IBNU SINA NADIA SURAYA BINTI ABD RAZAK
6 IBNU MAJAH ESAH BINTI DOLLAH

6 IBNU KHALDUN AZLINA BINTI MOHAMAD
PENYELARAS MEK ZALIHA BINTI YAHAYA

Usaha Tekun Jaya 28

17.4 JADUAL BERTUGAS MINGGUAN TAHUN 2020
TEMA PENDIDIKAN
KUMP. NAMA GURU MINGGU TARIKH BERTUGAS
SIVIK
AHMAD AIZUDDIN BIN MD RAMI 1 & 43 1-2 JANUARI Peraturan Sekolah

AINUN FAJRI BINTI HASSAN 9 23-27 FEBRUARI Belas Kasihan Dalam Keluarga
AZITA BINTI ARIFFIN 17 26 – 30 APRIL Masyarakat Penyayang
1
AZLINA BINTI MOHAMAD 25 5-9 JULAI Jimat Air & Elektrik
ELMAWATI BINTI ERI 33 6 – 10 SEPTEMBER Sayangi Sesama Insan

ROSMAWATI BINTI MOHD YUSOF 41 1-5 NOVEMBER Kelebihan Membaca Al-Quran
ENGKU FATIMAH NASYUHA BINTI C.KU 2 5 – 9 JANUARI
MUDA Rukun Negara
ESAH BINTI DOLLAH 10 1 – 5 MAC Hormati Keluarga
FATIMAH BINTI MOHAMAD 18 3 – 7 MEI Hormati Warga Sekolah
2
HASNAH BINTI MOHD NOR 26 12 – 16 JULAI Jauhi Perkara Negatif
HAZANA BINTI NGAH 34 13 – 17 SEPTEMBER Jauhi Rasuah

ROSLAN BIN MUDA 42 8 -12 NOVEMBER Bertolak ansur
JASNI BIN ISMAIL 3 12 – 16 JANUARI Celik Wang

JAMELAH BINTI MOHAMAD 11 8 -12 MAC Dunia Aman

3 JALILAH BINTI AHMAD 19 10 – 14 MEI Amalan 3R
LAILI BINTI ALI 27 19 -23 JULAI Patuhi Undang Undang
MEK ZALIHA BINTI YAHYA 35 20 -24 SEPTEMBER Rajin Dan Komited

MANISAH BINTI JUSOH 4 19 – 23 JANUARI Sekolahku Rumahku

MANSOR BIN MUDA 12 22 -26 MAC Jujur Dan Amanah
4 MOHD KHAZI BIN KASSIM 20 17 -21 MEI Tepati Masa & Janji
MUHAMMAD ZIL AZAN BIN ABD RAHMAN 28 2 – 6 OGOS Tidak Pada Rokok & Dadah

MOHD FADHILAT BIN IBRAHIM 36 27 – 01 OKTOBER Buli Siber

NADIA SURAYA BINTI ABD. RAZAK 5 26 – 30 JANUARI Fikrkan Boleh
NOOR AZIZAH BINTI MOHAMAD 13 29 – 02 APRIL Keluarga Bahagia

5 NOORAZURA BINTI MANSOR 21 7 -11 JUN Pengaruh Rakan Sebaya
NORLIZA BINTI ISMAIL 29 9 -13 OGOS Komunikasi

NORAINI BINTI SAIMAN 37 4 -8 OKTOBER Pengaruh Rakan SebayaUsaha Tekun Jaya 29

TEMA PENDIDIKAN
KUMP. NAMA GURU MINGGU TARIKH BERTUGAS
SIVIK
NORIZAN BINTI MAHMOOD 6 2 -6 FEBRUARI Rakan Baik Selamanya
NORMALA BINTI MOHAMED 14 5 – 9 APRIL Menghargai Pemimpin

6 NUR AFIZAWATI BINTI ABU BAKAR 22 14 – 18 JUN Semangat Patriotik
NURUL HIDAYATUL AKMAR BINTI ABD 30 16 -20 OGOS Jasa Pahlawan Negara
AZIZ
RAHMAH BINTI MOHAMED 38 11-15 OKTOBER Berterima Kasih
ROSNITA BINTI ISMAIL 7 9 – 13 FEBRUARI Dunia Aman

ROZITA BINTI ISMAIL 15 12 – 16 APRIL Cintai Malaysia
7 SA’ADAH BINTI AB RAHMAN AZMI 23 21 -25 JUN Sistem Raja Berpelembagaan

SURAYYA BINTI MOHD THANI 31 23 -27 OGOS Kasih Sayang & Kegembiraan

SANIYUNIS BINTI YAACOB* 39 18 – 22 OKTOBER Sayangi Flora & Fauna
WAN NOOR KHALBI BINTI WAN ALI 8 16 -20 FEBRUARI Toleransi
WAN ROSNAH BINTI WAN MAMAT 16 19 -23 APRIL Menghargai Golongan OKU

8 ZAIMAH BINTI EMBONG 24 28 – 02 JULAI Jujur & Amanah

ZALINA BINTI ISMAIL 32 30 -03 SEPTEMBER Berdisiplin
ZULKIFLI BIN YAHYA 40 25 – 29 OKTOBER Menjaga Maruah Diri/Keluarga17.5 PENYELARAS PERHIMPUNAN MINGGUAN
Pengerusi : Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
Penyelaras : Mansor Bin Muda
Penolong Penyelaras : Mohd Khazi Bin Kassim
AJK 1 Laili Binti Ali
2 Pengawas Sekolah
Usaha Tekun Jaya 30

Great things in education are
never done by one personTeamwork Makes The Dream Work


Usaha Tekun Jaya 31

TAKWIM AKTIVITI 2020


TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
Mesyuarat Guru, JKS, HEM dan Kokurikulum
26 Dis 2019 Pengurusan Guru Besar
Kali 1/2020
29 Dis 2019 Mesy. J/kuasa Kurikulum Kali 1 Kurikulum GPKP

Mesyuarat J/kuasa HEM 1/2020 HEM GPK HEM
30 Dis 2019 Kokurikulum
Mesyuarat J/kuasa Kokurikulum 1/2020 GPK Kokurikulum

Pendaftaran Murid Tahap 1 & 2 dan Pra- Semua guru
31 Dis 2019 sekolah
Taklimat kemasukan Pra-sekolah
SESI PERSEKOLAHAN BERMULA
1 Jan 2020
PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 BERMULA
2 Jan 2020 Mesyuarat Panitia BM, BI dan PAI Kali 1 Kurikulum Ketua Panitia
5 Jan 2020 Mesyuarat Panitia Sains & Matematik Kali 1 Kurikulum Ketua Panitia
Mesyuarat Panitia RBT, Muzik, PJ dan PK Kali
6 Jan 2020 Kurikulum Ketua Panitia
1
7 Jan 2020
Mesyuarat Panitia SJ, DMZ, DSV dan BA Kali
8 Jan 2020 Kurikulum Ketua Panitia
1
9 Jan 2020 Mesyuarat JK PPSR Kali 1 Kurikulum Guru Besar
Majlis Penutup Program Transisi dan Guru Penyelaras
12 Jan 2020 Kurikulum
Penyayang Tahun 1 Transisi
13 Jan 2020
14 Jan 2020 BK 1 TOV Kurikulum Penyelaras PPSR
15 Jan 2020
16 Jan 2020
Pelancaran Program PSS & NILAM Kurikulum Penyelaras PSS
19 Jan 2020
Mesyuarat JK PBS, KSSR dan MBMMBI Kali 1 Kurikulum Guru Besar
20 Jan 2020 Mesyuarat Kewangan Sekolah Kali 1 Pengurusan Guru Besar
21 Jan 2020
22 Jan 2020
23 Jan 2020
26 Jan 2020 CUTI SEMPERNA TAHUN BARU CINA
27 Jan 2020
28 Jan 2020
29 Jan 2020 Mesyuarat JK Disiplin & Pengawas Kali 1 HEM AJK Disiplin
30 Jan 2020

Watikah Pelantikan Pengawas HEM AJK Disiplin
AJK RMT, AJK
Mesyuarat Jawatankuasa RMT / Kantin Kali 1 HEM Kantin
Mesyuarat Jawatankuasa KWAPM Kali 1 HEM AJK Bantuan
Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Selamat HEM AJK SekolahUsaha Tekun Jaya 32

Kali 1 Selamat
SU Kokurikulum
Jan 2020 Penyelaras:
Unit Beruniform /
Mesyuarat Agung Unit Beruniform / Kelab dan Kokurikulum Kelab dan
Persatuan / Sukan dan Permainan
Persatuan /
Sukan dan
Permainan
SU Sukan, Guru
Latihan pasukan olahraga sekolah Kokurikulum Penasihat
Olahraga
SU Sukan, Guru
Pertandingan Merentas Desa Kokurikulum
Rumah Sukan

TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
2 Feb 2020 Mesyuarat JK Induk PSS Kali 1 Kurikulum Guru Besar
3 Feb 2020 Mesyuarat JK Kerja PSS Kali 1 Kurikulum SU PSS
4 Feb 2020
5 Feb 2020 Mesyuarat ICT Kali 1 Kurikulum AJK Media/ICT
6 Feb 2020
9 Feb 20120
Majlis Penetapan Target Bersama Ibu Bapa
10 Feb 2020 Kurikulum GPK1
Murid Tahun 1 dan 2
11 Feb 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Rawatan Kesihatan
12 Feb 2020 HEM AJK Kesihatan
dan Denggi Kali 1
Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan dan
13 Feb 2020 HEM AJK Kebajikan
Tabungan Kali 1
Penyelaras
16 Feb 2020 Kelas Bimbingan Petang UPSR bermula Kurikulum
PPSR
Mesyuarat Jawatankuasa Bimbingan dan
17 Feb 2020 HEM AJK Kaunseling
Kaunseling Kali 1
18 Feb 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Pencegahan Dadah
19 Feb 2020 HEM AJK PPDa
/ Jenayah Kali 1
20 Feb 2020
23 Feb 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penyayang AJK Guru
24 Feb 2020 HEM
Kali 1 Penyayang
25 Feb 2020
26 Feb 2020
27 Feb 2020
Kursus Kepimpinan Pengawas HEM AJK Disiplin
Perjumpaan Rumah-rumah Sukan Kokurikulum SU Sukan, Guru
Rumah Sukan
Feb 2020 Latihan Pasukan Olahraga Sekolah Kokurikulum SU Sukan, Guru
PenasihatUsaha Tekun Jaya 33

Olahraga
Latihan Pasukan Sekolah Kokurikulum Guru Penasihat
Kelab Sukan

TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
1 Mac 2019
2 Mac 2020 Mesyuarat Guru Kali 2 Pengurusan Guru Besar
3 Mac 2020
4 Mac 2020 CUTI ULANG TAHUN PERTABALAN SULTAN TERENGGANU
Penyelaras
5 Mac 2020 Solat Hajat PPSR Kali 1 Kurikulum PPSR/
PANITIA PEND.
ISLAM
GPK
8 Mac 2020 Mesy. J/kuasa Kurikulum Kali 2/2020 Kurikulum
Pentadbiran
9 Mac 2020
10 Mac 2020 Penyelaras
11 Mac 2020 BK 2 Kurikulum PPSR
12 Mac 2020
13 Mac 2020
14 Mac 2020
15 Mac 2020
16 Mac 2020
17 Mac 2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
18 Mac 2020
19 Mac 2020
20 Mac 2020
21 Mac 2020
22 Mac 2020 CUTI SEMPENA ISRAK DAN MIKRAJ
23 Mac 2020 Mesyuarat JK PPSR Kali 2 Kurikulum Penyelaras
PPSR
24 Mac 2020
25 Mac 2020 Temu Murni Ibu Bapa Murid Tahun 6 Kali 2 Kurikulum Penyelaras
UPSR
26 Mac 2020
29 Mac 2020
30 Mac 2020 Mesyuarat PBS / KSSR Kali Ke2 Kurikulum Penyelaras PBS
31 Mac 2020
Mesyuarat Jawatankuasa SPBT Kali1 HEM AJK SPBT
Mesyuarat Jawatankuasa 3K Kali 1 HEM AJK 3K
AJK Guru
Program Permata Hati (Mentor-Mentee) HEM Penyayang
GPK
Mac 2020 Kejohanan Olahraga Sekolah Kokurikulum Kokurikulum,
SU
Kokurikulum
Guru Penasihat
Latihan Pasukan Sekolah Kokurikulum
Kelab Sukan
Usaha Tekun Jaya 34

TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
1 Apr 2020 Mesyuarat Panitia BM, BI dan PAI Kali 2 Kurikulum Ketua Panitia
Sehari Membaca Bersama Rakan Siri 2 Guru Intervensi
2 Apr 2020 Kurikulum
(Intervensi dan Nilam) dan Nilam
5 Apr 2020 Mesyuarat Panitia Sains dan Matematik Kali 2 Kurikulum Ketua Panitia
Mesyuarat Panitia RBT, Muzik, PJ dan PK
6 Apr 2020 Kurikulum Ketua Panitia
Kali 2
7 Apr 2020
8 April 2020 Mesyuarat Panitia SJ, DMZ, DSV dan BA Kali Kurikulum Ketua Panitia
2
9 Apr 2020
12 Apr 2020 Mesyuarat PSS Kali 2 Kurikulum Guru Besar
13 Apr 2020 Mesyuarat MBMMBI Kali 2 Kurikulum Guru Besar
14 Apr 2020
15 Apr 2020 Mesyuarat JK HEM Kali 2 HEM GPK HEM
GPK
16 Apr 2020 Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum 2/2020 Kokurikulum Kokurikulum, SU
Kokurikulum
Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah Selamat AJK Sekolah
19 Apr 2020 HEM
Kali 2 Selamat
20 Apr 2020 Mesyuarat Kewangan Sekolah Kali ke 2 Pengurusan Guru Besar
21 Apr 2020
22 Apr 2020 Latihan Kebakaran HEM Semua Warga
GPK
23 Apr 2020 Mesyuarat Media ICT Kurikulum
Pentadbiran
26 Apr 2020 HARI KEPUTERAAN D.Y.Y.M SULTAN TERENGGANU
27 Apr 2020
28 Apr 2020
29 Apr 2020
30 Apr 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Guru Penyayang HEM AJK Guru
Kali 2 Penyayang
Program Sayangi Sekolah HEM AJK 3K
Apr 2020 Minggu Disiplin HEM AJK Disiplin
Penyelaras Unit
Perkhemahan Unit Beruniform Kokurikulum
Beruniform

TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
3 Mei 2020
Sehari Membaca Bersama Rakan Siri
4 Mei 2020 Kurikulum Guru Intervensi
3
5 Mei 2020
6 Mei 2020
7 Mei 2020 CUTI SEMPENA HARI WESAK
10 Mei 2020 CUTI SEMPERNA NUZUL QURAN
11 Mei 2020
12 Mei 2020
Usaha Tekun Jaya 35

13 Mei 2020
14 Mei 2020
17 Mei 2020 Taklimat Kem Cuti Terancang Kurikulum GPK Pentadbiran
18 Mei 2020
19 Mei 2020 BK 3 Penyelaras
20 Mei 2020 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN Kurikulum Peperiksaan
TAHUN) TAHUN 1 HINGGA 6
21 Mei 2020
22 Mei 2020
23 Mei 2020
24 Mei 2020
25 Mei 2020
26 Mei 2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
27 Mei 2020  HARI RAYA PUASA ( 24 DAN 25 MEI 2020 )
28 Mei 2020
29 Mei 2020
30 Mei 2020
31 Mei 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Badan HEM AJK Disiplin Pengawas
Disiplin Pengawas Kali 2
Mesyuarat Jawatankuasa Bimbingan
dan Kaunseling Kali 2 HEM AJK Kaunseling
Mei 2020 Mesyuarat JK Pencegahan Dadah /
Jenayah Kali 2 HEM AJK PPDa
Mesyuarat Jawatankuasa RMT / HEM AJK RMT, AJK Kantin
Kantin Kali 2
SAMBUTAN HARI GURU
Program Penghayatan Ramadhan HEM Semua Warga


TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
1 Jun 2020
2 Jun 2020
3 Jun 2020 CUTI PERTENGAHAN TAHUN
4 Jun 2020
5 Jun 2020
6 Jun 2020 HARI KEPUTERAAN DYMM YANG DI-PERTUAN AGONG
7 Jun 2020 HARI KELEPASAN AM NEGERI
8 Jun 2020 Sambutan Hari Raya Aidilfitri Kokurikulum Pengerusi Kelab Guru
9 Jun 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Kebajikan
10 Jun 2020 HEM AJK Kebajikan
dan Tabungan Kali 2
11 Jun 2020 Temu Murni Semua Ibu Bapa Murid Kurikulum GPK Pentadbiran
14 Jun 2020 Mesyuarat Jawatankuasa 3K Kali 2 HEM AJK 3K
Mesyuarat Jawatankuasa Rawatan
15 Jun 2020 HEM AJK Kesihatan
Kesihatan dan Denggi Kali 2
16 Jun 2020
17 Jun 2020 Mesyuarat Guru Kali 3 Pengurusan Guru BesarUsaha Tekun Jaya 36

18 Jun 2020 Mesyuarat Jawatankuasa SPBT Kali 2 HEM AJK SPBT
21 Jun 2020
Mesy. J/kuasa Kurikulum Kali ke
22 Jun 2020 Kurikulum GPK Pentadbiran
3/2020
23 Jun 2020
24 Jun 2020 Mesy. J/kuasa Kurikulum HEM kali ke HEM GPK HEM
3/2020
25 Jun 2020 Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum GPK Kokurikulum
Kokurikulum 3/2020
28 Jun 2020
29 Jun 2020 Mesyuarat JK PPSR Kali ke 3 Kurikulum Penyelaras PPSR
30 Jun 2020
Program Pembimbing Rakan Sebaya HEM AJK Kaunseling
Mesyuarat Jawatankuasa Guru HEM AJK Guru Penyayang
Jun 2020 Penyayang Kali 2
Sambutan Hari Raya Aidilfitri Kokurikulum Pengerusi Kelab Guru

TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
Mesyuarat Panitia BM, BI dan PAI
1 Jul 2020 Kurikulum Ketua Panitia
Kali 3
2 Jul 2020 Mesyuarat Panitia SN dan MT Kali 3 Kurikulum Ketua Panitia
Mesyuarat Panitia SJ, DMZ, DSV dan
5 Jul 2020 Kurikulum Ketua Panitia
BA Kali 3
6 Jul 2020
7 Jul 2020 BK 4 Kurikulum Penyelaras PPSR
8 Jul 2020 PRA – PERCUBAAN
9 Jul 2020
Mesyuarat Panitia RBT, Muzik, PJ
12 Jul 2020 Kurikulum Ketua Panitia
dan PK Kali 3
13 Jul 2020 Mesyuarat PBS / KSSR Kali 3 Kurikulum Ketua Panitia
14 Jul 2020
15 Jul 2020 Mesyuarat MBMMBI Kali 3 Kurikulum GPK Pentadbiran
16 Jul 2020 Mesyuarat PSS Kali 3 Kurikulum Guru Besar
19 Jul 2020
Mesyuarat Jawatankuasa KWAPM
20 Jul 2020 HEM AJK KWAPM
Kali 2
21 Jul 2020
22 Jul 2020 Mesyuarat Jawatankuasa HEM AJK PPDa
Pencegahan Dadah Kali 3
23 Jul 2020
24 Jul 2020
25 Jul 2020
26 Jul 2020
27 Jul 2020 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
28 Jul 2020 # KELAS CUTI TERANCANG TAHUN 6
29 Jul 2020
30 Jul 2020
31 Jul 2020 HARI RAYA AIDIL ADHA
Usaha Tekun Jaya 37

Ceramah Pencegahan Dadah HEM AJK PPDa
Jul 2020 Program Tiada Aedes Tiada Denggi HEM Semua Warga
GPK Kokurikulum, SU
Kursus Kepimpinan Badan Kokurikulum,
Beruniform, Kelab & Persatuan Kokurikulum Penyelaras (Badan
Beruniform, Kelab )

TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
1 Ogo 2020 HARI RAYA AIDIL ADHA
2 Ogo 2020 HARI KELEPASAN AM NEGERI
3 Ogo 2020
4 Ogo 2020 BK 5 Kurikulum Penyelaras PPSR
5 Ogo 2020 PERCUBAAN PPSR
6 Ogo 2020
9 Ogo 2020
Mesyuarat Kewangan Sekolah Kali
10 Ogo 2020 Pengurusan Guru Besar
ke 3
11 Ogo 2020
12 Ogo 2020
13 Ogo 2020
16 Ogo 2020
17 Ogo 2020
18 Ogo 2020
19 Ogo 2020 Mesyuarat JK PPSR Kali 4 Kurikulum Penyelaras PPSR
20 Ogo 2020 CUTI SEMPENA AWAL MUHARAM

23 Ogo 2020 Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin HEM AJK Disiplin
Kali 3
24 Ogo 2020
25 Ogo 2020 BK 6 Kurikulum Penyelaras PPSR
26 Ogo 2020 TAMBAH NILAI
27 Ogo 2020
30 Ogo 2020
31 Ogo 2020 CUTI SEMPENA HARI KEBANGSAAN

Ogo 2020 Gotong Royong (3K) HEM Semua Warga
Sambutan Bulan Kemerdekaan Kokurikulum SU Kokurikulum


TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
1 Sep 2020
2 Sep 2020
Penyelaras PPSR/
3 Sep 2020 Solat Hajat PPSR Kali 2 Kurikulum
PANITIA PEND. ISLAM
6 Sep 2020 Majlis Restu Ilmu Kurikulum GPK Pentadbiran
7 Sep 2020
8 Sep 2020 UPSR 2020 Kurikulum Penyelaras PPSR
9 Sep 2020Usaha Tekun Jaya 38

10 Sep 2020
13 Sep 2020
14 Sep 2020 Mesyuarat Guru Kali 4 Pengurusan Guru Besar
15 Sep 2020
16 Sep 2020 CUTI SEMPENA HARI MALAYSIA
17 Sep 2020
20 Sep 2020
21 Sep 2020 Mesyuarat PASCA PPSR Kurikulum GPK Pentadbiran
22 Sep 2020
Mesyuarat JK Kurikulum kali ke
23 Sep 2020 Kurikulum GPK Pentadbiran
4/2020
24 Sep 2020
27 Sep 2020
28 Sep 2020 Mesyuarat JK HEM kali ke 4 /2020 HEM GPK HEM
29 Sep 2020
Mesyuarat JK KoKurikulum kali ke
30 Sep 2020 Kokurikulum GPK Kokurikulum
4/2020
Pengisian Online Sekolah Kawalan / AJK Kemasukan Ke
Sekolah Berasrama Penuh HEM Sekolah Menengah
Ceramah Laluan Selepas PPSR HEM AJK Kaunseling
Sep 2020
Lawatan Bermaklumat KOKO AJK Lawatan
GPK Kokurikulum,
Karnival 1M1S Peringkat Sekolah Kokurikulum
Penyelaras Sukan

TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
Mesyuarat Panitia BM, BI dan PAI
1 Okt 2020 Kurikulum Ketua Panitia
Kali ke 4
Mesyuarat Panitia SN dan MT Kali ke
4 Okt 2020 Kurikulum Ketua Panitia
4
Mesyuarat Panitia SJ, PKS dan BA
5 Okt 2020 Kurikulum Ketua Panitia
Kali ke 4
6 Okt 2020
Mesyuarat Panitia RBT, Muzik, PJ
7 Okt 2020 Kurikulum Ketua Panitia
dan PK Kali ke 4
8 Okt 2020 Mesyuarat PSS Kali ke 4 Kurikulum GPK Pentadbiran
11 Okt 2020
12 Okt 2020 Mesyuarat PBS / KSSR Kali ke 4
13 Okt 2020 Kurikulum Guru Besar
14 Okt 2020 Mesyuarat MBMMBI Kali 4
GPK Kokurikulum, SU
15 Okt 2020 Perkhemahan Badan Beruniform Kokurikulum
Kokurikulum
18 Okt 2020 Cuti peristiwa
Mesyuarat Jawatankuasa RMT /
19 Okt 2020 HEM AJK Kantin, AJK RMT
PS1M / Kantin Kali 3
20 Okt 2020
21 Okt 2020 Mesyuarat Jawatankuasa 3K Kali 3 HEM AJK 3K
22 Okt 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Guru
25 Okt 2020 HEM AJK Guru Penyayang
Penyayang Kali 3Usaha Tekun Jaya 39

Mesyuarat Jawatankuasa SPBT Kali
26 Okt 2020 HEM AJK SPBT
3
27 Okt 2020
Mesyuarat Jawatankuasa Sekolah
28 Okt 2020 HEM AJK Sekolah Selamat
Selamat Kali 3
29 Okt 2020 CUTI SEMPENA MAULIDUR RASUL
GPK Kokurikulum, SU
Hari Ko-kurikulum Kokurikulum
Kokurikulum
Okt 2020 Ceramah Persediaan Awal Remaja HEM AJK Kaunseling
GPK Kokurikulum, SU
Majlis Penutup Kegiatan Kokurikulum Kokurikulum
Kokurikulum

TARIKH AKTIVITI BIDANG TINDAKAN CATATAN
1 Nov 2020
2 Nov 2020 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
3 Nov 2020 2020 Kurikulum Penyelaras
4 Nov 2020 TAHUN 1 HINGGA 6 Peperiksaan
5 Nov 2020
8 Nov 2020
GPK Kokurikulum, SU
9 Nov 2020 Majlis Maulidur Rasul Kokurikulum
Kokurikulum
10 Nov 2020 Mesyuarat Guru Kali ke 5 Pengurusan Guru Besar
11 Nov 2020 Hari Anugerah Kecemerlangan Murid HEM AJK HEM
12 Nov 2020 Penyerahan Buku Teks HEM AJK SPBT
15 Nov 2020 CUTI SEMPENA HARI DEEPAVALI
16 Nov 2020
17 Nov 2020
18 Nov 2020
Keputusan PPSR 2019
19 Nov 2020 Penyerahan Murid dari tahun 2019 Kurikulum GPK Pentadbiran
kepada Guru Kelas Tahun 2020


20 Nov 2020
Hingga CUTI AKHIR TAHUN 2020
31 Nov 2020


Pelantikan Pengawas 2021 HEM AJK Disiplin
Nov 2020
Pengemaskinian Dokumen 2020 HEM AJK HEM
Pengurusan AJK BUKU
Dec 2020 Buku Pengurusan 2021 Kurikulum, PENGURUSAN
HEM,KOKOUsaha Tekun Jaya 40

Usaha Tekun Jaya 41

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN 2020


GURU BESAR
MOHD NOOR BIN ABD HADIGPK HAL EHWAL MURID GPK PENTADBIRAN GPK KOKURIKULUM
MAHADI BIN MOHAMED ANISAH ROSLINA BT. AWANG ZABIDI BIN AHMAD
KETUA PEMBANTU TADBIR YDP PIBG SPLKPM
NOR ASMAWATI BINTI KASIM JUSOH BIN ISMAIL NURUL HIDAYATUL AKMAR BT.

ABD. AZIZ
SU PIBG
WAN ROSNAH BINTI WAN MAMAT STOK DAN ASET

PEMBANTU TADBIR N19 ZABIDI BIN AHMAD
MAZIAH BT. ABD.RAHIM BENDAHARI PIBG
ENGKU FATIMAH NASYUHA BT.
C.KU MUDA DATA/MAKLUMAT/MODUL
PPM PRA N19 PENGURUSAN SEKOLAH
PEMBANTU TADBIR N19 ROSLAN B. MUDA
ROSLINA BT. ISMAIL
MAZIAH BT. ABD.RAHIM MAZIAH BT. ABD.RAHIM
SITI NORUL AZIMAH BT. SULAIMAN
SKPMg2 / NKRA
ANISAH ROSLINA BT.AWANG


PEMBANTU OPERASI H11 TATATERTIB
NOOR HUDA BINTI YUSOF GURU BESAR KELAB GURU & KAKITANGAN
AHMAD AIZUDDIN BIN MD RAMI
PEKERJA SWASTA


PENGAWAL KESELAMATAN
Usaha Tekun Jaya 42

18. JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN TAHUN 2020:


18.1 JAWATANKUASA URUSTADBIR SEKOLAH
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPKPentadbiran
Setiausaha : Nor Asmawati Binti Kasim KPT / PT
AJK 1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
3 Hazana Binti Ngah SU Kurikulum
4 Norliza Binti Ismail SU Hal Ehwal Murid
5 Nurul Hidayatul Akmar Binti Abd Aziz SU Kokurikulum
6 Laili Binti Ali Bimbingan& Kaunseling
18.2 JAWATANKUASA PENGURUSAN KEWANGAN DAN AKAUN
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Nor Asmawati Binti Kasim KPT / PT
Juru Audit Dalam : Jasni Bin Ismail
AJK 1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
3 Zulkifli Bin Yahya Guru Panitia
4 Wan Noor Khalbi Binti Wan Ali Guru Panitia
5 Jasni Bin Ismail Guru Panitia
6 Dr Ahmad Aizuddin Bin Md Rami Guru Panitia
7 Normala Binti Mohamed Guru Panitia
8 Noor Azizah Binti Mohamad Guru Panitia
9 Roslan Bin Muda Guru Panitia
10 Mansor Bin Muda Guru Panitia
11 Manisah Binti Jusoh Guru Panitia
12 Fatimah Binti Mohd Guru Panitia
13 Rosnita Binti Ismail Guru Panitia
14 Muhammad Zil Azan Bin Abd Rahman Guru Panitia
15 Jalilah Binti Ahmad Guru Panitia
16 Rosmawati Binti Mohd Yusof Guru Prasekolah
17 Rahmah Binti Mohamed GPM
18 Laili Binti Ali Bimbingan dan KaunselingUsaha Tekun Jaya 43

18.3 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Nor Asmawati Binti Kasim KPT
Pegawai Aset : Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
AJK Pemeriksa Harta Modal dan Inventori
1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Azlina Binti Mohamad
3 Rahmah Binti Mohamed


Lembaga Pemeriksa Pelupusan Aset
1 Nadia Suraya Binti Abd. Razak
2 Nurul Hidayatul Akmal Binti Abd Aziz
3 Wan Rosnah Binti Wan Mamat
18.4 JAWATANKUASA KUMPULAN INOVATIF DAN KREATIF DAN KAJIAN TINDAKAN
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Nadia Suraya Binti Abd. Razak Ketua Projek KIK/KT
AJK 1 Norliza Binti Ismail Unit HEM
2 Nurul Hidatul Akmal Binti Abd Aziz Unit Kokurikulum
3 Zulkifli Bin Yahya Bahasa Melayu
4 Wan Noor Khalbi Binti Wan Ali Bahasa Inggeris
5 Jasni Bin Ismail Matematik
6 Dr Ahmad Aizuddin Bin Md Rami Sains
7 Normala Binti Mohamed Pendidikan Islam
8 Noor Azizah Binti Mohamad Bahasa Arab
9 Roslan Bin Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi
10 Mansor Bin Muda Reka Bentuk Teknologi
11 Manisah Binti Jusoh Sejarah
12 Fatimah Binti Mohd Muzik
14 Rosnita Binti Ismail Pendidikan Seni Visual
15 Muhammad Zil Azan Bin Abd Rahman Pendidikan Jasmani Kesihatan
16 Jalilah Binti Ahmad Pemulihan
17 Rahmah Binti Mohamed Pusat Sumber Sekolah

Usaha Tekun Jaya 44

18.5 JAWATANKUASA PENINGKATAN PROFESIONALISMA (e-SPLKPM)
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Nurul Hidayatul Akmar Binti Abd Aziz Penyelaras PLC /LADAP
AJK 1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
3 Zulkifli Bin Yahya Bahasa Melayu
4 Wan Noor Khalbi Binti Wan Ali Bahasa Inggeris
5 Jasni Bin Ismail Matematik
6 Dr Ahmad Aizuddin Bin Md Rami Sains
7 Normala Binti Mohamed Pendidikan Islam
8 Noor Azizah Binti Mohamad Bahasa Arab
9 Roslan Bin Muda Teknologi Maklumat dan Komunikasi
10 Mansor Bin Muda Reka Bentuk Teknologi
11 Manisah Binti Jusoh Sejarah
12 Fatimah Binti Mohd Muzik
13 Rosnita Binti Ismail Pendidikan Seni Visual
14 Muhammad Zil Azan Bin Abd Rahman Pendidikan Jasmani Kesihatan
15 Jalilah Binti Ahmad Pemulihan

18.6 JAWATANKUASA PBPPP

Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Setiausaha : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Ahli Jawatankuasa 1 : Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
Ahli Jawatankuasa 2 : Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
Urusetia : Nor Asmawati Binti Kasim KPT
AJK 1 Mohd Fadhilat Bin Ibrahim
2 Mek Zaliha Binti Yahaya

18.7 JAWATANKUASA MENANGANI BENCANA

Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
: Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
: Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
Setiausaha : Mansor Bin Muda JK Bencana
AJK 1 Nor Asmawati Binti Kasim Pembantu Tadbir
2 Laili Binti Ali Guru Bimbingan & Kaunseling
3 Jusoh Bin Ismail YDP PIBG
4 Mohd Khazi Bin Kassim Guru Disiplin
5 Surayya Binti Mohd Thani Penyelaras 3K
6 Sa’adah Binti Ab Rahman Azmi Penyelaras SPBT
7 Roslan Bin Muda Penyelaras ICT
8 Rosmawati Binti Mohd Yusof Penyelaras Pra Sekolah
9 Pengusaha Kantin
10 Kawalan Keselamatan Sekolah
11 Pembersihan Kawasan dan Bangunan
12 Pegawai Polis Perhubungan SekolahUsaha Tekun Jaya 45

18.8 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Norizan Binti Mahmood Guru Bestari
AJK 1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
3 Nor Asmawati Binti Kasim KPT
4 Hazana Binti Ngah SU Kurikulum
5 Norliza Binti Ismail SU HEM
6 Nurul Hidayatul Akmar Binti Abd Aziz SU Kokurikulum
7 Laili Binti Ali Guru Bimbingan Kaunseling
8 Zalina Binti Ismail Guru Bestari


18.9 JAWATANKUASA PENARAFAN SKPMg2

Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Zalina Binti Ismail Guru Bestari
AJK 1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
3 Hazana Binti Ngah SU Kurikulum
4 Norliza Binti Ismail SU Hal Ehwal Murid
5 Nurul Hidayatul Akmar Binti Abd Aziz SU Kokurikulum


18.10 JAWATANKUASA KECICIRAN MURID
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
Setiausaha : Laili Binti Ali Guru Bimbingan Kaunseling
AJK 1 Jusoh Bin Ismail YDP PIBG
2 Koperal Irwan Bin Yazid Pegawai Polis Perhubungan Sekolah
3 Mohd Khazi Bin Kassim
4 Jalilah Binti Ahmad
5 Normala Binti Mohamed
6 Hazana Binti Ngah
7 Noraini Binti Saiman
8 Elmawati Binti Eri
9 Wan Noor Khalbi Bin Wan Ali

Usaha Tekun Jaya 46

18.11 JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH ( JPMS )
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Naib Pengerusi I : Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
Naib Pengerusi II : Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
Setiausaha : Roslan Bin Muda Guru Data
AJK 1 Hazana Binti Ngah SU Kurikulum/PBD
2 Norliza Binti Ismail SU HEM
3 Nurul Hidayatul Akmal Binti Abd Aziz SU Kokurikulum
4 Noraini Binti Saiman Penyelaras Peperiksaan
5 Nurul Hidayatul Akmal Binti Abd Aziz Penyelaras LADAP/PLC
6 Zabidi Bin Ahmad Pegawai Aset
7 Mohd Khazi Bin Kassim Guru Disiplin
8 Sa’adah Binti Ab Rahman Azmi Penyeras SPBT
9 Muhammad Zil Azan Bin Abd Rahman SU Sukan
10 Rosmawati Binti Mohd Yusof Penyelaras Pra Sekolah
11 Laili Binti Ali Kaunselor Sekolah
12 Nor Asmawati Binti Kasim Pentadbir Hrmis
13 Jalilah Binti Ahmad Pemulihan
14 Noor Huda Binti Yusof e-Kehadiran


18.12 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN AKP

Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Kokurikulum
Setiausaha : Ainun Fajri Binti Hassan
Penolong Setiausaha 1 Rosnita Binti Ismail
AJK 2 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
3 Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
4 Hazana Binti Ngah SU Kurikulum
5 Norliza Binti Ismail SU HEM
6 Nurul Hidayatul Akmal Binti Abd Aziz SU Kokurikulum


18.13 JAWATANKUASA PRASEKOLAH
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Rosmawati Binti Mohd Yusof Penyelaras Pra
AJK 1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
3 Laili Binti Ali Guru Bimbingan Kaunseling
4 Noraini Binti Saiman Penyelaras Tahun 1
5 Semua PPMUsaha Tekun Jaya 47

18.14 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN MMI
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Roslan Bin Muda
AJK 1 Hazana Binti Ngah
2 Elmawati Binti Eri
3 Laili Binti Ali
4 Zalina Binti Ismail
5 Norizan Binti Mahmood


18.15 JAWATANKUASA KEBERSIHAN SWASTA DAN KAWALAN KESELAMATAN
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi I : Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
Setiausaha : Nor Asmawati Binti Kasim KPT
AJK 1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
3 Semua Pekerja Swasta
4 Semua Pengawal Keselamatan


18.16 JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT DAN TMK / e-LEARNING CENTRE

Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Setiausaha : Roslan Bin Muda
AJK 1 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
2 Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
3 Norizan Binti Mahmood
4 Rahmah Binti Mohamed
5 Engku Fatimah Nasyuha Binti C.Ku Muda
6 Fatimah Binti Mohd
7 Muhammad Zil Azan Bin Abd Rahman
8 Dr Ahmad Aizuddin Bin Md Rami

18.17 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
Setiausaha : Nor Asmawati Binti Kasim KPT
AJK 1 Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
2 Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
3 Surayya Binti Mohd Thani
4 Rosmawati Binti Mohd Yusof
5 Mohd Khazi Bin Kassim
6 Muhammad Zil Azan Bin Abd Rahman
7 Mansor Bin Muda
8 Maziah Binti Abd Rahim Urusetia/ AKP
Usaha Tekun Jaya 48

18.18 JAWATANKUASA BILIK-BILIK KHAS
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi : Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
Pemantau I Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Pemantau II Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
AJK 1 Surayya Binti Mohd Thani Bilik Guru
2 Laili Binti Ali Bilik Mesyuarat
3 Roslan Bin Muda Makmal Komputer
4 Zaimah Binti Embong Surau
5 Norliza Binti Ismail Bilik Sains 1
6 Azlina Binti Mohamad Bilik Sains 2
7 Mohd Khazi Bin Kassim Bilik RBT
8 Noraini Binti Saiman Bilik Peperiksaan
9 Laili Binti Ali Bilik Kaunseling
10 Fatimah Binti Mohd Bilik Muzik
11 Rosnita Binti Ismail Bilik PSV
12 Hasnah Binti Mohd Noor Bilik Rawatan
13 Rahmah Binti Mohamed Perpustakaan
14 Nadia Surayya Binti Abd Razak Bilik SAL
15 Sa’adah Binti Ab Rahman Azmi Bilik BOSS
17 Noorazura Binti Mansor Bilik BBM
18 Jalilah Binti Ahmad Bilik Pemulihan
19 Muhammad Zil Azan Bin Abd Rahman Setor Sukan
20 Mansor Bin Muda Dewan
21 Engku Fatimah Nasyuha Binti CK Muda J Qaf
22 Kelab Guru & Kakitangan Bilik Syakinah (NyahStress)
23 Mohd Khazi Bin Kassim Pengawas & Disiplin18.19 JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN
Pengerusi : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Timbalan Pengerusi I : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Timbalan Pengerusi II Mahadi Bin Mohamed GPK Hal Ehwal Murid
Timbalan Pengerusi III : Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
Penyelaras : Dr Ahmad Aizuddin Bin Md Rami
Setiausaha : Jasni Bin Ismail
AJK 1 Hazana Binti Ngah SU Kurikulum
2 Norliza Binti Ismail SU Hal Ehwal Murid
3 Nurul Hidayatul Akmar Binti Abd Aziz SU Kokurikulum

Usaha Tekun Jaya 49

18.20 JAWATANKUASA HIP ( Highly Immersive Program )

Penaung : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Pengerusi : Anisah Roslina Binti Awang GPK Pentadbiran
Timb. Pengerusi I : Timbalan Pengerusi I GPK HEM
Timb. Pengerusi II : Zabidi Bin Ahmad GPK Kokurikulum
Setiausaha Wan Noor Khalbi Binti Wan Ali KP Bahasa Inggeris
AJK 1 Semua Ketua Panitia
2 Semua Pengerusi Kelab dan Persatuan
Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber
3
Sekolah
4 YDP PIBG
5 Pengusaha Kantin
Pekerja Swasta dan Pegawai
6
Keselamatan


18.21 JAWATANKUASA KEBAJIKAN GURU & KAKITANGAN

Penaung : Mohd Noor Bin Abd Hadi Guru Besar
Pengerusi : Dr Ahmad Aizuddin Bin Md Rami
Timb. Pengerusi : Zalina Binti Ismail
Setiausaha : Azita Binti Ariffin
Bendahari : Laili Binti Ali
AJK 1 Ainun Fajri Binti Hassan
2 Jalilah Binti Ahmad
3 Nurul Hidayatul Akmal Binti Abd Aziz
4 Jasni Bin Ismail
5 Nor Asmawati Binti Kasim
6 Nor Barriana Binti Mohamed
Usaha Tekun Jaya 50


Click to View FlipBook Version