The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nipah71, 2019-11-25 09:19:06

BPP 2020

BPP 2020

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT

KATA-KATA ALUAN PENGETUA
SURAT PERLANTIKAN JAWATANKUASA 2020
MAKLUMAT PERIBADI

1 PENGENALAN 1
1.1 MAKLUMAT ASAS SEKOLAH 2
1.2 SEJARAH SEKOLAH 3
1.3 FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN 3
1.4 VISI & MISI SEKOLAH 4-6
1.5 PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025 7
1.6 KERANGKA PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25) 8
1.7 NILAI SEKOLAH 9
1.8 PIAGAM PELANGGAN SEKOLAH 9
1.9 MATLAMAT SEKOLAH 10
1.10 OBJEKTIF SEKOLAH 10
1.11 MOTO SEKOLAH 10
1.12 MASKOT SEKOLAH 10
1.13 SLOGAN SEKOLAH 11
1.14 LENCANA SEKOLAH 11
1.15 LAGU SEKOLAH 12
1.16 CARTA ORGANISASI 13
1.17 PELAN SEKOLAH

2 DATA DAN MAKLUMAT 14
2.1 ENROLMEN SEKOLAH (STAF/MURID) 15-18
2.2 SENARAI NAMA GURU
2.3 SENARAI NAMA ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 19
2.4 KEMENJADIAN MURID & KUALITI SEKOLAH 20

3 PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH 21-29
3.1 PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH

4 TAKWIM SEKOLAH 30
4.1 PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020 31
4.2 KALENDAR 2020 32
4.3 CUTI UMUM NEGERI PAHANG 2020 33
4.2 JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN 2020 34-36
4.4 JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2020 37-39
4.5 JADUAL SEMAKAN eRPH, PENCERAPAN PDPC & PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID 40-51
4.6 TAKWIM 2020 (JANUARI – DISEMBER) 52
4.7 PROGRAM UTAMA SMKB 2020 53
4.8 PROGRAM 'ILLA AL-JANNAH 53
4.9 TAKWIM PERJUMPAAN UNIT KOKURIKULUM 54
4.10 TAKWIM PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN 2020
4.11 TAKWIM ASRAMA SMK BENTONG 2020
4.12 JADUAL BALIK KAMPUNG ASRAMA SMK BENTONG 2020
4.13 JADUAL BERTUGAS PREP PELAJAR ASRAMA 2020
4.14 JADUAL BERTUGAS WARDEN ASRAMA 2020

i

5 PENGURUSAN ORGANISASI
5.1 JAWATANKUASA PERANCANGAN DAN KEMAJUAN SEKOLAH
5.2 JAWATANKUASA PROGRAM SEKOLAH TRANSFORMASI (TS25)
5.3 JAWATANKUASA SKPMg2
5.4 SETIAUSAHA MESYUARAT GURU DAN STAF
5.5 PENGURUSAN ASET KERAJAAN (JKPAK)
5.6 PENGURUSAN STOR KERAJAAN
5.7 PENGURUSAN KEWANGAN
5.8 PENGURUSAN SUMBER PENDIDIKAN
5.9 JAWATANKUASA PIBG SESI 2020
5.10 JAWATANKUASA ALUMNI SMK BENTONG 2019-2021
5.11 JAWATANKUASA KELAB GURU DAN STAF 2020

6 PENGURUSAN KURIKULUM
6.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KURIKULUM
6.2 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KURIKULUM
6.3 PENGURUSAN MASA INSTRUKSIONAL
6.4 PENGURUSAN PENILAIAN MURID

7 PENGURUSAN KOKURIKULUM
7.1 KETETAPAN PELAKSANAAN KOKURIKULUM
7.2 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN KOKURIKULUM
7.3 PENGURUSAN KELAB/PERSATUAN
7.4 PENGURUSAN BADAN BERUNIFORM
7.5 PENGURUSAN SUKAN/PERMAINAN
7.6 JAWATANKUASA MAJLIS SUKAN SEKOLAH
7.7 KOPERASI SEKOLAH

8 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
8.1 KETETAPAN PELAKSANAAN HAL EHWAL MURID
8.2 JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN HAL EHWAL MURID
8.3 PENGURUSAN DISIPLIN MURID
8.4 PENGURUSAN KESELAMATAN MURID
8.5 PENGURUSAN KESIHATAN MURID
8.6 PENGURUSAN BANTUAN PELAJARAN MURID
8.7 PENGURUSAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN & KAUNSELING
8.8 PENGURUSAN ASRAMA
8.9 SENARAI NAMA GURU KELAS 2020

9 PANDUAN AM TUGAS GURU

ii

KATA-KATA ALUAN PENGETUA

dan Selamat Sejahtera.

Buku Pengurusan & Pentadbiran 2020 Sekolah Menengah
Kebangsaan Bentong (SMKB) merupakan sebuah dokumen
perancangan sekolah untuk pembangunan pendidikan Warga
SMKB. Buku ini selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan
Malaysia (PPPM) 2013-2025 bagi mencapai KPI Gelombang 2 (2016–
2020) yang memberikan penekanan kepada memacu peningkatan
sistem. Perancangan ini juga disusun untuk mencapai Kemenjadian
Murid dan Sekolah Berkualiti dalam Program Transformasi Sekolah 2025
(TS25) Kohort 2.0 serta Program STEM Executive Consultation (STEMEC).

Dalam tahun 2020, Warga SMKB diharapkan dapat memperkasakan semua
aspek pendidikan di sekolah ini meliputi kepimpinan, sumber manusia, modal insan,
kemudahan pendidikan, pentaksiran dan penilaian serta sistem pengurusan sekolah
melalui pelbagai program yang telah dirancang.

Setiap program yang dilaksanakan memerlukan sesi refleksi bagi menilai
amalan dan pencapaian semasa. Amalan yang baik perlu diteruskan dan
dimantapkan lagi, sebaliknya amalan yang kurang sesuai wajar dikaji semula dan
digantikan dengan kaedah atau pendekatan yang lebih baik. Aspirasi Sistem dan
Aspirasi Murid dalam PPPM perlu dijadikan landasan dalam melakar kecemerlangan
sekolah.

Saya penuh yakin Warga SMKB mampu menterjemahkan visi, misi dan
matlamat yang sama-sama telah disepakati. Marilah bekerja dalam satu pasukan
secara profesional dan jadikan tahun 2020 sebagai agenda meningkatkan
kecemerlangan dalam semua aspek dan akan menjadi kebanggaan masyarakat
seluruhnya.

Akhir kata sebagai Warga SMKB bersamalah bertawakal kepada Allah S.W.T
supaya diri kita sentiasa diberi kekuatan, ketenangan dan hidayah agar segala
perancangan akan terlaksana dengan jayanya.

Bea the Best, Beat the Rest

Terima kasih.

HANIFAH BIN HJ. VEERANKUTTY
PENGETUA SMK BENTONG

iii

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BENTONG  (S) : 09-2221163
28700 BENTONG,  (F) : 09-2235081
PAHANG DARUUL MAKMUR EMAIL :

KOD SEKOLAH : CEA0014

_____________________________________________________________________________________________________

Ruj. Kami : CEA 0014.100-1/9/1(47)

Tarikh : 31 Disember 2020

Kepada,

GURU DAN STAF YANG BERKENAAN,
Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong,
28700 Bentong,
Pahang Darul Makmur.

Tuan,

PERLANTIKAN SEBAGAI AHLI JAWATANKUASA SMK BENTONG TAHUN 2020

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan tuan/puan/cik telah dilantik sebagai Ahli
Jawatankuasa seperti yang tersenarai dalam Buku Pengurusan dan Pentadbiran SMK
Bentong 2020 berkuat kuasa mulai 02 Januari 2020 sehingga tuan/puan/cik tidak lagi
mengurus tadbir unit berkenaan / bertukar ke sekolah lain.

3. Dengan perlantikan ini bermakna tuan/puan secara rasminya
bertanggungjawab atas perjalanan dan kegiatan unit tersebut dan berkuasa
merancang, melaksanakan dan menilai setiap aktiviti bagi mencapai tujuan dan
matlamat unit.

4. Semoga perlantikan ini dapat meningkatkan pembangunan diri, menambah
pengalaman dan membantu usaha SMK Bentong mencapai kecemerlangan.

Kerjasama daripada pihak tuan/puan/cik didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,
hanifah

………………………………
( HANIFAH BIN HJ. VEERANKUTTY)

Pengetua

Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong,

iv

MAKLUMAT PERIBADI

1 Nama :……………………………………………………….
2 No Kad Pengenalan :……………………………………………………….
3 Tarikh Lahir :……………………………………………………….
4 No Pasport :……………………………………………………….
5 No Telefon :……………………………………………………….
6 Alamat Rumah :……………………………………………………….
7 Alamat E-mail :……………………………………………………….
8 No Pendaftaran :……………………………………………………….

Kenderaan

PERKHIDMATAN :…………………………………..
1 Jawatan :…………………………………..
2 Tarikh Mula Berkhidmat :…………………………………..
3 Tarikh Disahkan Dalam Jawatan :…………………………………..
4 Tarikh Masuk Ke Jawatan Berpencen :…………………………………..
5 Tarikh Lulus Isytihar Harta :…………………………………..
6 No Gaji :…………………………………..
7 No Akaun Bank :…………………………………..
8 No Fail JPNP :…………………………………..
9 No Cukai Pendapatan :…………………………………..
10 No KWSP :…………………………………..
11 No Ahli YGMB/NUTP

KELULUSAN Tarikh :…………………………
Tarikh :…………………………
1 Akademik
(1)…………………………………………… Tarikh :…………………………

(2)……………………………………………

2 Ikhtisas
(1)……………………………………………

v

MAKLUMAT ASAS SEKOLAH

1. NAMA SEKOLAH : SMK BENTONG

2. PARLIMEN / DUN : BENTONG / KETARI

3. PPD : PPD BENTONG

4. NEGERI : PAHANG

5. LOKASI : BANDAR

6. JENIS SEKOLAH : SEKOLAH HARIAN / SMK

7. GRED :A

8. KELUASAN TANAH : 11.00 EKAR (4.45 HEKTAR)

9. SESI : 1 (PAGI)

10. BILANGAN GURU : 55

11. ENROLMEN PELAJAR : 473 (31/12/2018)

12. ALAMAT SEKOLAH : SMK BENTONG, 28700 BENTONG, PAHANG

13. NO TELEFON : 09-22221163

14. NO FAKS : 09-2235081

15. EMAIL SEKOLAH : [email protected]

16. FACEBOOK RASMI : SMK BENTONG

1

SEJARAH SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong dahulunya dikenali dengan nama
Sekolah Menengah Aneka Jurusan. Sekolah Menengah Aneka Jurusan telah
ditubuhkan pada 1 Januari 1965. Selama setahun penubuhannya, sekolah ini
menumpang di Sekolah Rendah Kebangsaan Tunku Fatimah, Bentong pada
sesi petang. Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong ini siap dibina pada awal
tahun 1966. Pada peringkat awal, sekolah ini hanya terdiri daripada tiga blok
bangunan iaitu dua bangunan untuk pentadbiran dan kelas (Blok A dan Blok B)
dan satu blok asrama.

Pengetua SMK Bentong yang pertama ialah Encik Mohd Nor bin Hj.
Osman. Akibat daripada pertambahan pelajar, bangunan sekolah telah dibina
untuk menampung keperluan pelajar. Pada tahun 1975 satu blok asrama dan
blok C telah dibina. Manakala blok D dan blok E telah siap dibina pada tahun
1988 dan 1990.

Asrama sekolah ini pada peringkat penubuhannya hanya terhad kepada
pelajar puteri dari SMK Sulaiman. Bermula tahun 1991, asrama SMK Bentong
dikhususkan kepada pelajar putera dan puteri SMK Bentong sahaja. Sekolah ini
menerima pelajar dari sekitar daerah Bentong seperti dari Kampung Benus,
Felda Lurah Bilut, Felda Mempaga, Felda Sertik dan Simpang. Sejak pembukaan
sehingga kini seramai 13 orang pengetua telah bertugas di SMKB.

BIL TAHUN NAMA PENGETUA

1 1966-1978 EN. MOHD NOR BIN HJ. OSMAN

2 1978-1979 EN. ABU SAMAH BIN IBRAHIM

3 1979-1982 EN. MEGAT RAMLI BIN MEGAT ADNAN

4 1982-1988 EN. R.I.S STORK

5 1989-1995 TUAN HJ OTHMAN BIN RAMLI

6 1995-1997 TUAN HJ ABDUL WAHAB BIN SUDIN

7 1998-2003 TUAN HJ SARBINI BIN YATIN

8 2003-2004 CIK HAJAH FUZIAH BINTI ISMAIL

9 2005 DATIN JAMALIAH BINTI ZAINAL ABIDIN

10 2005-2014 TUAN HJ ISMAIL BIN ENDOT

11 2014-2016 EN. ISA BIN SAFIE

12 2016-2018 PN. NORANI BT MOHD LUDIN

13 2018-SEKARANG EN. HANIFAH BIN HJ. VEERANKUTTY

2

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
PENDIDIKAN DI MALAYSIA ADALAH SUATU USAHA BERTERUSAN KE ARAH
MEMPERKEMBANGKAN LAGI POTENSI INDIVIDU SECARA MENYELURUH DAN
BERSEPADU UNTUK MEWUJUDKAN INSAN YANG SEIMBANG DAN HARMONIS

DARI SEGI INTELEK, ROHANI, EMOSI DAN JASMANI BERDASARKAN
KEPERCAYAAN DAN KEPATUHAN KEPADA TUHAN. USAHA INI ADALAH BAGI

MELAHIRKAN RAKYAT MALAYSIA YANG BERILMU PENGETAHUAN,
BERKETERAMPILAN, BERAKHLAK MULIA, BERTANGGUNGJAWAB DAN
BERKEUPAYAAN MENCAPAI KESEJAHTERAAN DIRI, SERTA MEMBERI SUMBANGAN
TERHADAP KEHARMONIAN DAN KEMAKMURAN KELUARGA, MASYARAKAT DAN

NEGARA

VISI
PENDIDIKAN BERKUALITI INSAN TERDIDIK NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN

POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

HALATUJU PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BENTONG MEMBANGUNKAN MODAL
INSAN BERKUALITI BERTERASKAN PEMBELAJARAN ABAD KE-2I MENJELANG 2025

3

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
4

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
5

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013-2025
6

KERANGKA PROGRAM TRANSFORMASI SEKOLAH (TS25)

KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI
[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

Pencapaian Pencapaian Pencapaian Pencapaian prestasi
prestasi sahsiah terpuji prestasi kepimpinan dan pengurusan

akademik yang oleh semua kokurikulum sekolah yang cemerlang
tinggi oleh murid. yang tinggi oleh
• Penarafan Sekolah
semua murid • Ujian Aptitud, semua murid. berdasarkan SKPMg2
Psikometrik
• Pentaksiran (PPsi) • Pentaksiran • Pengajaran dan
Bilik Darjah Aktiviti Pemudahcaraan (PdPc)
Tingkatan 3 • Sikap dan Jasmani oleh Guru
Perlakuan Sukan dan
• Pentaksiran Positif Murid Kokurikulum • Penilaian Pusat Sumber
Pusat (Pembangu (PAJSK) Sekolah
Tingkatan 3 nan
(PT3) Kemahiran • Pentaksiran • Prestasi Kewangan
Insaniah - Standard • Penarafan Prestasi
• Sijil Pelajaran soft skill) Kecergasan
Malaysia Fizikal Keselamatan Makanan
(SPM) – • Salah Laku Kebangsaan Kantin / Dapur Asrama
Tingkatan 5 Disiplin (SEGAK) • Penarafan Prestasi
Kebersihan Tandas
• Kehadiran • Pencapaian • Penarafan Prestasi Sekolah
Ke Sekolah Sukan dan Selamat
Permainan • Kepuasan Pelanggan
• Ujian PAFA • Penglibatan Ibu Bapa
• Pencapaian • Hubungan Luar (Jaringan /
Ko- Jalinan)
Akademik • Sarana Sekolah
• Sarana Ibu Bapa
• Pencapaian • Suara-suara Guru, Murid dan
Badan Ibu Bapa Terhadap Iklim
Beruniform Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)dll.

7

NILAI SEKOLAH
KOLABORATIF
Semua warga SMKB mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama
dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan
KEPELBAGAIAN
Semua warga SMKB akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam
amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan
KECEMERLANGAN
Semua warga SMKB akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
untuk mencapai kecemerlangan
INOVASI
Semua warga SMKB akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan
INTEGRITI
Semua warga SMKB menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan
murni
HORMAT
Semua warga SMKB mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

8

PIAGAM PELANGGAN

Sekolah Menengah Kebangsaan Bentong komited dan berjanji akan
memberikan perkhidmatan yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Membangunkan modal insan dalam kalangan murid melalui
program-program pendidikan berteraskan Pembelajaran Abad Ke-
21.

2. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5
minit waktu jadual bermula.

3. Latihan akan disemak dan dikembalikan mengikut piawaian yang
ditetapkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

4. Menyediakan kemudahan dan suasana kerja yang kondusif, mesra
dan profesional.

5. Memastikan setiap guru dan staf sokongan menerima latihan
sekurang-kurangnya 7 hari dalam setahun

6. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan
serahkan kepada pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas
pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

7. Setiap aduan akan diberi maklum balas dalam tempoh 14 hari
aduan diterima.

8. Memberi layanan kaunter yang cekap dan mesra pelanggan
9. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan

dalam tempoh 2 minggu selepas dilaksanakan.

MATLAMAT SEKOLAH

1. PENCAPAIAN PRESTASI AKADEMIK YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID.
2. PENCAPAIAN SAHSIAH TERPUJI OLEH SEMUA MURID.
3. PENCAPAIAN PRESTASI KOKURIKULUM YANG TINGGI OLEH SEMUA MURID.
4. PENCAPAIAN PRESTASI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH YANG

CEMERLANG

9

OBJEKTIF SEKOLAH

1. MENINGKATKAN GPS DALAM PEPERIKSAAN SPM KEPADA 4.70
2. MEMASTIKAN 100 % PELAJAR DITAKSIR DALAM PBS
3. MENINGKATKAN PERATUS KEHADIRAN PELAJAR MELEBIHI 90%
4. MENGURANGKAN KES SALAH LAKU DISIPLIN KEPADA SIFAR
5. MEMASTIKAN 100 PERATUS PELAJAR MENYERTAI PROGRAM 1M1S

MOTO SEKOLAH

BESS THE BEST
BE THE BEST, BEAT THE REST

MASKOT SEKOLAH

ANT TEAM

1. KERJASAMA YANG ERAT ANTARA INDIVIDU-INDIVIDU DALAM SATU
KOLONINYA.

2. KESETIAAN TERHADAP KETUA YANG MERANGKUMI VISI DAN MISI
YANG SEPUNYA.

3. SUMBANGAN-SUMBANGAN YANG DIBERIKAN KEPADA
MASYARAKAT DI SEKELILINGNYA.

4. DEDIKASI TERHADAP MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWABNYA

SLOGAN SEKOLAH
SEDERAP
bergerak bersama-sama untuk mencapai visi dan misi sekolah

MEMACU
menggerakkan suatu aktiviti dengan lebih pantas

KECEMERLANGAN
SMKB berusaha mecapai kecemerlangan dalam semua aspek

BERKUALITI
bernilai tinggi

10

LENCANA SEKOLAH

PUTIH MELAMBANGKAN KESUCIAN/KEIKHLASAN DAN

BIRU KEBERSIHAN/SATU WADAH ILMU
KUNING
MERAH MELAMBANGKAN PENDIDIKAN YANG MERANGKUMI SKOP

TIGA YANG LUAS/PERPADUAN YANG UTUH
BULATAN
BERANTAI MELAMBANGKAN KETAATAN KEPADA NEGARA

PEN MELAMBANGKAN KEBERANIAN DALAM MENCARI ILMU /
RODA
PADI MEMPERTAHANKAN DIRI

MELAMBANGKAN KOLABORATIF / PARTISIPATIF / OWNERSHIP

MELAMBANGKAN WAHANA UNTUK MENCARI / MENIMBA ILMU
/ KEPENTINGAN ILMU
MELAMBANGKAN BERTERASKAN SAINS DAN TEKNOLOGI
MELAMBANGKAN BUDI PEKERTI YANG TINGGI / BERAKHLAK
MULIA MERANGKUMI NILAI / JATI DIRI

LAGU SEKOLAH

DICINTAI DAN DISANJUNGI
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BENTONG

TETAP TEGUH BERTERAS PERPADUAN
HIDUP BERBAKTI COGAN KATANYA

SUKAN DAN PELAJARAN
DIJAYAKAN BERSAMA

DEDIKASI GURU TIDAK DISIAKAN
MEMBIMBING KAMI CEMERLANG SENTIASA

USAHAMU TIADA SEMPADAN
BERKORBAN UNTUK ANAK WATAN
ORAK LANGKAH KE ARAH KEMAJUAN
SEKOLAH MAKMUR DAN BERJAYA
SEKOLAH MAKMUR DAN BERJAYA

11

12

13

ENROLMEN SEKOLAH
STAF

MELAYU CINA INDIA LAIN- JUMLAH
LAIN LP
JUM

L P LPLP L P

PPPS 12 40 1 1 54

AKP 3 8 1 12

JUMLAH 15 48 1 1 1 66

MURID

TING JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH JUMLAH
1 KELAS LELAKI PEREMPUAN BERAGAMA BUKAN MURID
BERAGAMA
ISLAM ISLAM

4 56 48 101 3 104

2 4 47 43 90 1 91

3 4 57 55 111 1 112
4 6 49 45 93 1 94
5 6 51 47 95 3 98

JUMLAH 24 260 238 490 9 499

Sumber : Data Bulan NOVEMBER 2019

14

SENARAI NAMA GURU

BIL NAMA KELULUSAN NO. TELEFON
012-9526557
HANIFAH BIN HJ. VEERANKUTTY B.A (HONS) GEOGRAFI
DIPLOMA PENDIDIKAN - GEOGRAFI 017-5792424
1 710128-06-5249 012-9870956
PENGETUA DIPLOMA PENGURUSAN DAN 012-9003720
KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN - IAB 012-9589974
ROZITA NORDIN SIJIL KELAYAKAN PROFESIONAL PEMIMPIN 013-9110036
2 631024-06-5484
PENDIDIKAN (NPQEL) - IAB
GPK PENTADBIRAN
B.A (HONS) KEMANUSIAAN
PUDIAN RAHIM BIN ABD WAHID DIP ED (USM)
3 630919-12-5463
(SEJ/LINGUISTIK BM)
GPK HEM
ISM PENDIDIKAN
NORHALIZA BINTI JAIS (SAINS SUKAN)
4 671005-05-5068 SIJIL PERGURUAN ASAS

GPK KOKURIKULUM B.A (HONS) UNIVERSITI MALAYA (UM)
DIPLOMA PENDIDIKAN (UM)
ZARINA BINTI ZAINUDIN (BM/SEJARAH)
5 690510-06-5674
B.A (HONS) SAINS SOSIAL
GKMP BAHASA (PENG.PEM SAINS POLITIK)

NOR AZLEEN BINTI JAMALUDDIN KPLI (BM/SEJARAH)
6 690419-06-5278
B.A (HONS) SYARIAH
GKMP KEMANUSIAAN DIPLOMA PENDIDIKAN

HABIBAH BINTI JA’AFAR (P.AGAMA ISLAM)
7 710124-08-5920
ISM SAINS (BOTANI) 011-36391252
GKMP SAINS & MATEMATIK DIPLOMA PENDIDIKAN SAINS

FARIDAH HANIM BINTI AHAMAD BSC (HONS) PEMBANGUNAN MANUSIA 012-5931093
8 781227-08-5956 KPLI ERT/KH

GKMP TEKNIK&VOKASIONAL

RUHAIRA BINTI [email protected] BAC.PENDIDIKAN 019-9668278
9 760314-06-5096 BIMBINGAN & KAUNSELING

GBKSM

NIK HASLIZA BINTI NIK HASSAN BAC.PENDIDIKAN 019-9255345
10 770910-03-6098 BIMBINGAN & KAUNSELING

GBKSM

AZLINI BINTI BAHARUDDIN ISM KOMUNIKASI 011-26036543
11 790707-06-5158 DIPLOMA PENDIDIKAN (MORAL)

GURU PERPUSTAKAAN MEDIA

ANA MELISSA BINTI ZAINAL ISM SAINS (TM) 012-3907535
12 790105-01-5866 KPLI (TEK.MAKLUMAT)

GURU DATA & MAKLUMAT PITO (SEJARAH)

HUSNA BINTI MUHADZIR
13 750916-06-5414 ISM PENDIDIKAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 013-9237181

GURU PENYELARAS BESTARI

NUR HANANI BT MOHD KHAIRUDDIN ISM PENDIDIKAN ISLAM 014-5057375
14 920910-06-5498
16
GURU KEMAHIRAN AL-QURAN

BIL NAMA KELULUSAN NO. TELEFON
019-9608086
15 ABDUL AZIZ BIN ADAM DIPLOMA PENDIDIKAN DENGAN 017-9723201
680103-06-5053 BAHASA ARAB 017-9746703
011-29466884
16 MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID ISM (PENGAJIAN MATEMATIK)
640620-06-6277 DIPLOMA PENDIDIKAN (MATEMATIK)

17 MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM BSC.(HONS.) MIKROBIOLOGI
880125-06-5077 DIP. PEND. (PJK)

18 MOHD AZLAN BIN AZMY BACHELOR PENDIDIKAN (PJPK)
820912-06-5231

19 MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI IJAZAH SARJANA MUDA SENI HALUS 011-65600119
770918-03-6447 DIP. PEND. (PENGAJIAN SENI REKA TANDA)

20 MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI BACELOR PENDIDIKAN 017-9378497
840919-06-5291 (PERDAGANGAN & KEUSAHAWANAN)

21 MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR ISMP TEKNOLOGI REKABENTUK 019-9665124
831103-06-5083 BERKOMPUTER

DIPLOMA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK
PERHUBUNGAN

22 NOH BIN ISHAK B.A(HONS) GEOGRAFI/P.ISLAM 011-57898996
751011-03-6023 DPLI UM

23 AFZAN ASYIQ BINTI KARIM ISM (KEP.) (INDUSTRI BIOTEKNOLOGI) 013-3950309
851117-06-5242 DIP.PEND.(SAINS PERTANIAN)

24 AINUL AIZA BINTI KARIM ISM PENDIDIKAN 011-15176415
810101-06-6952 (TEKNOLOGI MAKLUMAT)

25 ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON ISM PENDIDIKAN (PERAKAUNAN) 011-25587925
791212-06-5396

26 ARIFAH BINTI AB HAMID B.A (HONS) PENDIDIKAN MATEMATIK 019-9513766
860305-29-5752

27 HAMIDAH BINTI AHMAD SARJANA MUDA SAINS(KIMIA) 013-9827536
720919-01-6194 SIJIL PERGURUAN ASAS

28 HAZNIFAH BINTI AYUB ISM TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN(KEM 013-7676205
740523-03-5354 HIDUP)

SIJIL PERGURUAN-KEMAHIRAN HIDUP

29 LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL SARJANA MUDA PENDIDIKAN (TESL) 017-9319378
720509-14-5102

30 MAZUIN BINTI MOHAMMAD ISM SENI LUKIS & SENI REKA (TEKSTIL) 017-2231548
840929-07-5784 DIPLOMA SENI LUKIS & SENI REKA (TEKSTIL)

DIPLOMA PEND. (PEND.SENI VISUAL)

31 NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR ISM PENGAJIAN MALAYSIA 013-3934946
891008-03-5390 DENGAN PENDIDIKAN 013-9045945
017-9367093
32 NOOR DINA BINTI MUSTAPA ISM PEND.(SAINS) DENGAN KEPUJIAN UPSI 012-9450386
870903-11-5802 012-3056513
ISM PENDIDIKAN (GEOGRAFI) 011-65654148
33 NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
870727-06-5374 ISM MATEMATIK DAN BIOLOGI 013-9040622

34 NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN IJAZAH PENDIDIKAN SAINS
680714-06-5490 (BIOLOGI) UPSI

35 NOR HAMIZAH BINTI NADZARI B.A (HONS) PENGAJIAN ISLAM
830608-04-5462 DIP.PEND. (PENGAJIAN ISLAM)

36 NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH ISM PERAKAUNAN
731215-06-5354 DIPLOMA PENDIDIKAN

37 NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN (BAHASA INGGERIS)
751106-06-5548

38 NORASHIKIN BINTI ISMAIL IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN 017-7710977
870331-29-5130 KEUSAHAWANAN DAN PERDAGANGAN

39 NORAZAH BINTI MAT SAH IJAZAH SARJANA MUDA (KOMUNIKASI) 013-9237242
840723-03-5170 DIP.PEND. (PEND. MORAL)

17

BIL NAMA KELULUSAN NO. TELEFON
ISM SENI REKA 019-9335115
40 NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS DIPLOMA PENDIDIKAN (PENGAJIAN SENI 018-9507122
740916-06-5060
VISUAL)
41 NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY
910222-11-5640 ISM PENDIDIKAN (KEPUJIAN) TESL

42 RADHIAH BINTI HASAN ISM SAINS (PENDIDIKAN) KIMIA 012-9813781
741113-03-5022 012-2019600
SARJANA TESL
43 REVATHY A/P ANANTHAN ISM PENDIDIKAN (TESL) 013-2402174
710826-10-5738 SIJIL PERGURUAN (B.INGGERIS) 013-4606813
BAC.PEND.(SAINS RUMAH TANGGA) 016-9631640
44 ROHANI BINTI AWANG SAID SIJIL PERGURUAN - SAINS RUMAHTANGGA 019-6785322
671107-06-5048 SIJIL –KATERING &PENYAJIAN 017-6669983
013-9128493
45 ROSLAILI BINTI ISMAIL ISM PENDIDIKAN 016-3348355
810813-03-5054 (KIMIA) 0179375021
010-9037578
46 ROZITA AINI BINTI BAHARIN ISM DENGAN KEPUJIAN PSIKOLOGI DAN
660201-06-5032 KOMUNIKASI 019-2450748
016-2064487
47 SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ SIJIL PERGURUAN PENGAJIAN MELAYU
800117-03-5748
IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA
48 SUHAIDA BINTI SUID DIPLOMA PENDIDIKAN (SEJARAH)
830609-14-5502
ISM TESL DENGAN KEPUJIAN
49 SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN
860121-33-5748 ISM PENGAJIAN MALAYSIA DENGAN
PENDIDIKAN
50 TAN HUAY MIANG
801107-14-5884 ISM SAINS GUNAAN(STATISTIK GUNAAN)
DIP. PEND PENGAJIAN MATEMATIK
51 WAN YANG BT WAN OMAR
800502-03-5816 ISM PENGAJIAN ISLAM
DIP. LANJUTAN (UPSI)
52 WIDYAWATI BINTI MAT SALLEH
780405-06-5508 BAC BAHASA ASING
(PENGKHUSUSAN BHS ARAB)
53 ZAILAWATI BINTI HAMID DIP BAHASA ARAB DGN PEND
780714-03-5740
ISM SAINS (MATEMATIK)
54 ZAKIAH @ NOOR ZAKIAH BT SHAFIE DIPLOMA PENDIDIKAN
740425-03-5940 (PENGAJIAN MATEMATIK)

ISM PENDIDIKAN
(PENDIDIKAN MORAL)

18

SENARAI NAMA AKP

BIL NAMA JAWATAN NO TEL
PEMBANTU TADBIR 0129698246
SITI JAMILAH BINTI MUSTAPHA PEMBANTU TADBIR 0132015652
1 PENYELIA ASRAMA 0199690716
PENYELIA ASRAMA 0199793854
731017-06-5046 JURUTEKNIK KOMPUTER 0124615661
PEMBANTU MAKMAL 0179371627
NUR FAEZAH BT MOKHTAR PEMBANTU MAKMAL 0192926817
2 PEMBANTU MAKMAL 0102113303
PEMBANTU MAKMAL 0199962256
801218-06-5414 PEMBANTU MAKMAL 0137594486
PEMBANTU OPERASI 0109212048
HAZEMAWATI BINTI ABD RAHMAN PEMBANTU OPERASI 092228626
3 PEMBANTU OPERASI 0199978810

720209-06-5434

MOHAMAD RIDZUAN BIN ABD KAIYIM
4 750124-06-6808

AZRUL RIZAL BIN IBRAHIM
5

824508-02-5609

YUNIZA BINTI SHAMSUDDIN
6 780430-14-5892

7 CHE UMMI KELTHUM BINTI CHE ALI
791116-03-5664

EDDIE JINOLEH
8 810915-12-5667

9 MOHD RAZLI BIN ABDUL MUBIN
820519-06-5147

NOOR AINA FARHANA BINTI ZAINUDIN
10

900116-06-5070

11 NORUL HUDA BINTI ISMAIL
841008-06-5746

ROZINA BINTI ABDULLAH
12

650521-06-5374

NURSIDAH BINTI YUSOH
13

650521-06-5374

19

KEMENJADIAN MURID & KUALITI SEKOLAH
PENCAPAIAN AKADEMIK

PT3 2014 - 2018

TAHUN BIL MSMP GPS
CALON BIL %
2014 18 12.08 3.96
2015 149 33 25.58 3.13
2016 129 39 37.86 2.83
2017 104 22 25.93 3.30
2018 108 26 25.49 3.51
102

SPM 2014 - 2018

TAHUN BIL LMS GPS
CALON BIL %
2014 113 91.87 5.05
2015 123 99 89.19 5.66
2016 112 114 86.36 5.31
2017 132 120 91.60 4.87
2018 131 92 93.88 5.06
98

20

PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH

1. Tanggunjawab Am Guru

a. Semua guru dan staf tertakluk kepada Peraturan Am Kerajaan, Surat
Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Ikhtisas dan Warta-warta Kerajaan.
Guru juga hendaklah menghayati Tatasusila Profesion Perguruan dan
Panduan Perkhidmatan Cemerlang.

b. Semua warga sekolah perlu mengetahui dan memahami Visi, Misi, Matlamat
dan Falsafah Sekolah serta menyokong dan membantu ke arah
pencapaiannya.

c. Elakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila profesion
perguruan seperti ponteng tugas, pecah amanah, penyelewengan, cuai,
salah laku seksual dan sebagainya.

d. Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia
bekerjasama dengan semua anggota masyarakat sekolah dan luar sekolah.

2. Waktu Kehadiran

a. Semua guru dikehendaki sampai ke sekolah selewat-lewatnya sebelum 7.20
pagi dan paling awal meninggalkan sekolah 2.40 petang (Isnin – Khamis) dan
Jumaat pada pukul 12.00 tengahari (kecuali jika ada mesyuarat, kursus, kelas
tambahan, latihan rumah sukan atau aktiviti kokurikulum pada hari Rabu
maka waktu balik apabila selesai perkara-perkara tersebut).

b. Semua guru dikehendaki mengimbas jari (thumb print) kehadiran bertugas
sebaik sahaja sampai dan sebelum meninggalkan sekolah.

c. Guru Bertugas Harian perlu hadir pada pukul 7.00 pagi dan
bertanggungjawab memastikan Perhimpunan Rasmi dan Perhimpunan Pagi
berjalan lancar. Buku Laporan Bertugas Mingguan hendaklah dihantar
setiap hari Jumaat kepada Pengetua untuk ditandatangani.

3. Pakaian dan Personaliti

a. Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang
ditetapkan dalam Pekeliling Ikhtisas Bil. 6/1985 - 05.05.1985 serta
melambangkan disiplin dan imej profesion perguruan.

b. Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas disekolah, majlis
rasmi sekolah dan tugas rasmi di luar sekolah.

21

c. Kelonggaran diberi kepada guru yang melaksanakan mata pelajaran PJPK
memakai pakaian PJK sepanjang hari berkenaan (Pekeliling 01.11. 2016).

d. Guru lelaki digalakkan memakai tali leher sepanjang dalam tugas rasmi
kecuali dalam keadaan tertentu seperti pengajaran PJK dan di bengkel.

e. Guru lelaki perlulah mempunyai potongan rambut yang kemas dan tidak
berfesyen serta menjadi contoh kepada murid seperti yang ditetapkan
dalam Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1976.

f. Guru-guru digalakan memakai baju/pakaian unit beruniform pada hari Rabu
dan baju/pakaian batik pada hari Khamis. Pada hari Jumaat, guru lelaki
digalakkan memakai pakaian kebangsaan lengkap.

4. Perhimpunan Sekolah

a. Semua guru dan murid diwajibkan hadir perhimpunan sekolah. Perhimpunan
rasmi sekolah di adakan pada setiap hari Isnin pada jam 7.30 pagi hingga
8.00 pagi. Manakala perhimpunan pagi (Selasa – Jumaat) bermula 7.20 pagi
hingga 7.30 pagi.

b. Guru bertugas pada minggu tersebut bertanggungjawab memastikan
perhimpunan berjalan mengikut prosedur yang ditetapkan. Atur cara
perhimpunan hendaklah dijalankan seperti yang telah ditetapkan mengikut
Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1984 KP.(BS)8591/jld.II/(24) - 14.7.84.

Cadangan Format Perhimpunan Rasmi
i. Aluan pengacara / Pengawas bertugas
ii. Nyanyian Lagu Negaraku, Lagu Negeri Pahang
iii. Bacaan Ikrar Rukun Negara & Ikrar Sekolah
iv. Bacaan Doa
v. Laporan Guru Bertugas Mingguan
vi. Ucapan GPK / Pengetua
vii. Lagu Sekolah

c. Semua guru mesti duduk di kerusi disediakan semasa perhimpunan rasmi.
Tidak dibenarkan mengubah kedudukan kerusi yang telah disusun.

5. Pengurusan Kelas

a. Sebelum memulakan pengajaran, guru bertanggungjawab menentukan
dahulu bilik darjah bersih dan ceria dengan kerusi meja pelajar tersusun rapi.

b. Guru waktu terakhir bertanggungjawab memastikan lampu dan kipas
dimatikan , kelas dalam keadaan bersih dan pintu bilik darjah ditutup selepas
tamat waktu persekolahan.

22

6. eRPH

a. Dokumen dalam eRPH perlulah dihantar untuk penyeliaan
pengetua/wakilnya pada setiap hari Jumaat.

b. eRPH guru akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan
pengajaran-pembelajaran di bilik darjah.

c. eRPH guru hendaklah disimpan dengan baik untuk tujuan rekod
pemantauan pada bila-bila masa. Ia juga sebagai dokumen rujukan untuk
kenaikan pangkat guru.

7. Pelaksanaan PdPC

a. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan
arahan-arahan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan
PPD berkaitan jadual waktu.

b. Guru yang mengajar mesti berada di kelas atau di tempat mengajar seperti
makmal sains/bengkel mengikut jadual waktu yang ditetapkan.

c. Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menaip soalan
peperiksaan, membaca akhbar, berbual di telefon bimbit dan sebagainya
dalam masa pengajaran dan pembelajaran.

d. Guru tidak boleh meninggalkan kelas dan murid kecuali atas sebab-sebab
tertentu seperti dipanggil oleh Pengetua.

e. Guru bertanggungjawab memastikan dan mendapatkan maklumat
kehadiran semua pelajar sebelum memulakan pengajaran dan
pembelajaran di kelas (rujuk Buku Kawalan Kelas).

f. Guru bertanggungjawab memastikan pelajar tidak keluar dari kelas semasa
pengajaran dan pembelajaran dijalankan kecuali atas sebab-sebab yang
penting. Keselamatan pelajar dalam waktu pengajaran dan pembelajaran
adalah tanggungjawab guru.

8. Jadual Guru Ganti (Relief)

a. Guru dikehendaki mematuhi jadual ganti dan berada di kelas sebagaimana
diarahkan Pengetua / wakilnya.

b. Jadual ganti dianggap sebagai waktu kerja / mengajar dan menjalankan
proses PdPc jika bertugas di kelas yang guru berkenaan mengajar sesuatu
mata pelajaran.

23

c. Sila lengkapkan maklumat guru ganti di dalam eRPH.

d. Pelaksanaan Melindungi Masa Instruktional (MMI) perlu menjadi keutamaan
semua guru demi menjamin kelangsungan proses pengajaran dan
pembelajaran di dalam bilik darjah (Borang Pembelajaran Kendiri).

9. Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum

a. Semua guru adalah wajib bertugas minima 180 minit seminggu untuk
melaksanakan aktiviti kokurikulum seperti yang dimaktubkan dalam
Subperaturan 3 (3) Kurikulum Kebangsaan dalam Peraturan-Peraturan
Pendidikan 1997 dan Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985.

b. Pemakaian pakaian kokurikulum dan perhimpunan bulanan akan
dilaksanakan berasaskan pada Pekelling Ikhtisas Bil. 8/2007 bertarikh 7.8.2007.
Semua guru diwajibkan hadir dan amat digalakkan memakai pakaian unit
uniform masing-masing. Begitu juga murid-murid dikehendaki memakai
pakaian uniform atau T-Shirt Unit Kokurikulum mengikut ketetapan oleh
sekolah.

c. e-KOKU perlulah dilengkapkan untuk semakan. Pemantauan pelaksanaan
aktiviti kokurikulum akan dilaksanakan oleh Pengetua dan PK mengikut
ketetapan dalam takwim.

10. Pencerapan Pdpc dan Penyeliaan Buku Pelajar

a. Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan
arahan Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD
berkaitan dengan pencerapan PdPc dan penyeliaan buku pelajar.

b. Pencerapan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Pengetua, Penolong Kanan,
Penolong Kanan HEM, GPK Kokurikulum, Guru Kanan Mata Pelajaran dan
Ketua Panitia.

c. Pencerapan PdPc akan dilaksanakan mengikut jadual yang telah
ditetapkan dengan menggunakan borang Standard 4 SKPMg2.

d. Penyeliaan buku latihan pelajar dibuat secara berjadual. Guru diminta
menyerahkan buku pelajar pada masa ditetapkan di bilik mesyuarat dengan
menyertakan borang Laporan Semakan Hasil Kerja Murid.

11. Pengurusan Kewangan Sekolah

a. Semua guru mata pelajaran hendaklah berurusan dengan Ketua Panitia
untuk membeli sesuatu barang keperluan mata pelajaran. Ketua Panitia

24

perlu berbincang terlebih dahulu dengan Pengetua sebelum sesuatu
pembelian dilakukan.

b. Setiap pembelian mestilah dibuat melalui Nota Minta yang ditandatangani
oleh Pengetua.

c. Bil / Invoice Asal pembelian mestilah diserahkan kepada Pembantu Tadbir
untuk urusan pembayaran pada hari dan tarikh penerimaan barangan
tersebut serta dimasukkan dalam stok. Nombor Stok hendaklah dicatatkan
pada Borang Pesanan Sekolah.

d. Pembelian barang TANPA pengetahuan atau TANPA melalui Pengetua
TIDAK AKAN DIBAYAR OLEH PIHAK SEKOLAH.

12. Urusan Perkhidmatan dan Perjawatan

a. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat
perkhidmatan dan perjawatan dengan Pembantu Tadbir (Perkhidmatan)
yang meliputi aspek pelantikan, kursus kompetensi, pengesahan jawatan,
pergerakan gaji, rekod cuti dan sebagainya.

b. Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat-maklumat
perkhidmatan dan perjawatan dalam Sistem Maklumat Pengurusan Staf
(HRMIS) dengan melalui Pembantu Tadbir (Perkhidmatan) dan Guru Data.

c. e-Operasi menjadi tanggungjawab sepenuhnya setiap guru untuk
mengemaskini dan membuat pengesahan setiap 4 kali setahun mengikut
arahan Bahagian Sumber Manusia (BSM), Kementerian Pendidikan Malaysia.

13. Latihan Dalam Perkhidmatan (LADAP)

a. LADAP / Perkembangan staf akan dilaksanakan mengikut pekeliling yang
berkuatkuasa sekarang.

b. Jawatankuasa yang dilantik perlu merancang dan melaksanakan LADAP
berdasarkan kompetensi guru dan kakitangan dalam Borang TNA.

14. Penggunaan Peralatan Sekolah

a. Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan
menggunakannya dengan betul mengikut peraturan-peraturan semasa
menggunakannya di sekolah.

25

b. Penggunaan/pinjaman alatan/harta benda sekolah hendaklah terlebih
dahulu mendapatkan kebenaran guru penjaganya dan
pinjaman/penggunaan/pulangan hendaklah direkodkan.

c. Alatan/harta benda sekolah yang dipinjam/diguna hendaklah dipulangkan
dengan segera.

d. Guru mesti memaklum dan mengganti/membaiki kerosakan alatan/harta
benda sekolah yang dipinjam/digunakan. Guru tidak dibenarkan membawa
balik ke rumah alatan/harta benda sekolah untuk kegunaan peribadi

15. Tatacara Menerima Pelawat

a. Semua pelawat perlu berjumpa dengan Pengetua / Penolong Kanan
terlebih dahulu untuk mendapatkan kebenaran berjumpa guru atau murid.

b. Pelawat rasmi KPM, Jemaah Nazir akan dibenarkan menemui guru-guru di
kelas.

c. Guru-guru juga tidak dibenarkan berbincang dengan wakil firma atau
penjual-penjual kecuali dengan kebenaran Pengetua / Penolong Kanan.

16. Urusan Cuti Dan Tidak Hadir Bertugas

a. Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-
arahan/pekeliling pekeliling berkaitan kebenaran berbagai jenis cuti dan
tidak hadir bertugas. Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab
kecemasan atau sakit, guru mesti menghubungi sendiri pengetua / wakilnya
melalui telefon dengan segera antara 6.30 pagi hingga 7.00 pagi. CUTI
ADALAH KELAYAKAN TETAPI BUKAN HAK

b. CUTI PENGGAL – Mengikut Surat Pekeliling Kementerian Pelajaran KP (PP)
0046.SJ/A(30) bertarikh 24 Disember 1993, guru berkelayakan mendapat cuti
penggal sekolah untuk menggantikan cuti rehat. Tetapi guru boleh dipanggil
bertugas oleh Pengetua tidak melebihi sepertiga daripada jumlah cuti. (SPI
Bil 5/1977) untuk menjalankan tugas-tugas selain daripada tugas mengajar
biasa.

c. CUTI REHAT KHAS - Dalam keadaan biasa, guru layak mengambil cuti rehat
10 hari dengan syarat pemohonan cuti itu mestilah dipohon terlebih awal
dengan mengemukakan borang pemohonan cuti rehat (CRK) dan
mendapat kebenaran pengetua/wakilnya. Permohonan CRK dibuat 3 hari
sebelum cuti kecuali kecemasan perlu dimaklumkan kepada pengetua..
Cuti Rehat Khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun

26

berikutnya tetapi dibenarkan untuk dikumpul bagi tujuan Pemberian Wang
Tunai Gantian Rehat bagi pegawai yang layak

d. CUTI SAKIT - Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di hospital / klinik dan
menyerahkan sijil sakit yang sah dari klinik / hospital kerajaan / swasta
kepada pengetua / wakilnya. Sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta
yang melebihi dua hari berturut-turut hendaklah disahkan oleh pegawai
perubatan kerajaan. Cuti sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tidak
boleh melebihi 14 hari dalam setahun. Cuti sakit yang melebihi 90 hari dalam
setahun samada berterusan atau sebaliknya akan dilaporkan kepada
Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan untuk menentukan
pembayaran gaji.

e. CUTI TANPA REKOD - Cuti tanpa rekod yang dibenarkan adalah cuti gantian
kerana bekerja lebih masa, cuti latihan pasukan sukarela, menghadiri latihan
atau khemah tahunan pertubuhan / persatuan, latihan syarikat kerjasama,
menduduki peperiksaan, mesyuarat persatuan ikhtisas, mengambil
bahagian sukan, tugas khas perubatan. Guru yang mendapat cuti tanpa
rekod, perlu mengemukakan surat kebenaran cuti tanpa rekod dari pihak
yang memberikan cuti itu untuk pengesahan pengetua / wakilnya dan
mengemukakan borang cuti tanpa rekod yang telah dilengkapkan.
Pemohonan ini akan dimajukan kepada Jabatan PendidikanPahang untuk
kelulusan / pengesahan. [ Cuti Tanpa Rekod akan diluluskan oleh Jabatan
Pendidikan]

f. CUTI BERSALIN – Diberikan kepada guru dan kakitangan wanita yang akan
bersalin selama 60 hari atau 90 hari. Layak sehingga anak yang ke 5 sahaja
dan jumlah hari yang layak ialah 300 hari sepanjang perkhidmatan.

g. CUTI KHAS – ISTERI BERSALIN. Diberikan selama tujuh (7) hari sebagai cuti
tanpa rekod kepada anggota perkhidmatan awam lelaki. Pengiraannya
termasuk semua hari rehat dan kelepasan am. Kemudahan ini dihadkan
kepada lima (5) kali dan tertaluk kepada kepentingan perkhidmatan.

h. CUTI URUSAN KEMATIAN KELUARGA TERDEKAT - Diberikan kepada pegawai
yang kematian ahli keluarga terdekat selama tiga (3) hari sebagai cuti tanpa
rekod. Ahli keluarga yang diambil kira ialah : suami atau isteri, anak-anak, ibu
bapa kandung serta ibu bapa mertua kepada pegawai berkenaan.

i. CUTI KE LUAR NEGARA - Semua guru yang hendak bercuti ke luar negara
mesti mendapat kelulusan Jabatan Pendidikan Negeri. Borang permohonan
perlu diisi selewat-lewatnya sebulan sebelum tarikh bercuti.

27

17. Keluar Sekolah Waktu Bertugas

a. Guru atau kakitangan tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam
masa bertugas kecuali atas sebab-sebab perlu seperti arahan daripada
PPD/JPN untuk mesyuarat, kursus, taklimat atau hal-hal peribadi yang tidak
dapat dielakkan.

b. Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan
sendiri kepada Pengetua/wakilnya untuk mendapatkan kebenaran.

c. Setelah mendapat kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Rekod
Pergerakan Keluar Waktu Bekerja atau Borang Permohonan Kebenaran
Meninggalkan Pejabat Dalam Waktu Bekerja untuk pengesahan
Pengetua/wakilnya.

d. Sekiranya urusan melebihi 4 jam, pegawai hendaklah mengambil Cuti
Rehat.

e. Semua guru dan kakitangan adalah tidak dibenarkan untuk keluar makan di
luar kawasan sekolah kecuali kantin sekolah ditutup. Guru dan kakitangan
hanya keluar dengan kebenaran Pengetua/PK.

18. Kehadiran ke Mesyuarat / Taklimat / Bengkel (Dalaman dan Luar)

a. Guru-guru wajib menghadiri semua mesyuarat yang diadakan oleh
Pengetua, Penolong Kanan dan Ketua Panitia.

b. Semua guru juga dikehendaki hadir dalam semua acara/majlis rasmi sekolah
dan juga kursus dalaman.

c. Guru yang tidak hadir, perlu mengemukakan surat pemberitahuan
ketidakhadiran kepada Pengetua. Satu salinan akan disimpan dalam fail
peribadi guru berkenaan (Kecuali urusan rasmi).

d. Guru yang mewakili sekolah dalam mana-mana mesyuarat atau taklimat di
luar perlu melengkapkan Borang Laporan / Minit Curai dan dikemukakan
kepada Pengetua/ Wakil untuk pengesahan.

e. Guru yang mewakili sekolah ke sesuatu kursus, seminar atau seumpamanya,
apabila balik ke sekolah hendaklah menjalankan ”in house training” kepada
guru dan dimaklumkan kepada Penolong Kanan/ Pengetua tarikh dan masa
pelaksanaan.

f. Guru-guru wajib hadiri kursus/bengkel/seminar/mesyuarat bila diarahkan.
Perlu hadir sepenuh masa dan menjaga disiplin/ imej diri sepanjang masa

28

19. Urusan Surat Menyurat Rasmi
a. Urusan surat menyurat rasmi sekolah hendaklah menggunakan sistem fail
surat menyurat sekolah.
b. Semua surat rasmi hendaklah dikirim melalui Pengetua untuk disampaikan
kepada pihak yang berkenaan.
c. Surat yang diedarkan kepada guru hendaklah diambil tindakan dengan
kadar segera. Jika surat tersebut ditujukan kepada guru dengan dinyatakan
melalui dan salinan kepada Pengetua, surat itu boleh disimpan setelah
tindakan diambil

29

PENGGAL PERSEKOLAHAN 2020

PENGGA MULA AKHIR JUMLAH JUMLAH

L PERSEKOLAHAN PERSEKOLAHAN HARI MINGGU

02. 01. 2020 31. 01. 2020 19 11
01. 02. 2020 29. 02. 2020 20
01. 03. 2020 13. 03. 2020 10

1 JUMLAH HARI 49

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

14. 03. 2020 22. 03. 2020 9 1

23. 03. 2020 31. 03. 2020 7 9
01. 04. 2020 30. 04. 2020 22
10. 05. 2020 22. 05. 2020 11

JUMLAH HARI 40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

23. 05. 2020 07. 06. 2020 16 2

08. 06. 2020 30. 06. 2020 17 7
01. 07. 2020 31. 07. 2020 18

JUMLAH HARI 35

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

25. 07. 2020 02. 08. 2020 9 1

2 03. 08. 2020 31. 08. 2020 19

01. 09. 2020 30. 09. 2020 21

01. 10. 2020 31. 10. 2020 21 16

01. 11. 2020 20. 11. 2020 13

JUMLAH HARI 74

CUTI AKHIR TAHUN

21. 11. 2020 31. 12. 2020 41 6

NOTA :

PERKARA JUMLAH CATATAN
JUMLAH HARI PERSEKOLAHAN 198 HARI
JUMLAH MINGGU PERSEKOLAHAN 43 MINGGU TERMASUK CUTI UMUM
JUMLAH HARI CUTI PENGGAL / TAHUN 75 HARI

30

KALENDAR 2020

JANUARY M FEBRUARY M MARCH M

SU MO TU WE TH FR SA SU M TU WE TH FR SA SU MO TU WETH FR SA

1 2341 O 1 5 1 2 3 4 5 6 7 10

5 6 7 8 9 10 11 2 2 3 4 5 6 7 8 6 8 9 10 11 12 13 14 11

12 13 14 15 16 17 18 3 9 10 11 12 13 14 15 7 15 16 17 18 19 20 21

19 20 21 22 23 24 25 4 16 17 18 19 20 21 22 8 22 23 24 25 26 27 28 12

26 27 28 29 30 31 5 23 24 25 26 27 28 29 9 29 30 31 13

APRIL M MAY M JUNE M

SU MO TU WE TH FR SA SU M TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA

1 2 3 4 13 O 1 2 17 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9 10 11 14 3 4 5 6 7 8 9 18 7 8 9 10 11 12 13 21

12 13 14 15 16 17 18 15 10 11 12 13 14 15 16 19 14 15 16 17 18 19 20 22

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 27 23

26 27 28 29 30 17 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 24

31

JULY M AUGUST M SEPTEMBER M

SU MO TU WE TH FR SA SU M TU WE TH FR SA SU MO TU WETH FR SA

1 2 3 4 24 O 1 1 2 3 4 5 32

5 6 7 8 9 10 11 25 2 3 4 5 6 7 8 28 6 7 8 9 10 11 12 33

12 13 14 15 16 17 18 26 9 10 11 12 13 14 15 29 13 14 15 16 17 18 19 34

19 20 21 22 23 24 25 27 16 17 18 19 20 21 22 30 20 21 22 23 24 25 26 35

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 31 27 28 29 30 36

30 31 32

OCTOBER M NOVEMBER M DECEMBER M

SU MO TU WE TH FR SA SU M TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA

1 2 3 36 1 O2 3 4 5 6 7 41 1 234 5

4 5 6 7 8 9 10 37 8 9 10 11 12 13 14 42 6 7 8 9 10 11 12

11 12 13 14 15 16 17 38 15 16 17 18 19 20 21 43 13 14 15 16 17 18 19

18 19 20 21 22 23 24 39 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 31 40 29 30 27 28 29 30 31

31

CUTI UMUM NEGERI PAHANG 2020

TARIKH HARI CUTI CATATAN
CUTI PERAYAAN KPM*
01.01.2020 RABU TAHUN BARU 2020 CUTI PERAYAAN KPM*

23.01.2020 KHAMIS CUTI 27.01.2020
CUTI
24.01.2020 JUMAAT
CUTI 11.05.2020
25.01.2020 SABTU TAHUN BARU CINA CUTI

26.01.2020 AHAD CUTI PERAYAAN KPM*
CUTI PERAYAAN KPM*
27.01.2020 ISNIN
CUTI 26.05.2020
01.05.2020 JUMAAT HARI PEKERJA CUTI

07.05.2020 KHAMIS HARI HOL PAHANG CUTI PERAYAAN KPM*
HARI WESAK CUTI PERAYAAN KPM*

10.05.2020 AHAD NUZUL AL-QURAN
11.05.2020 ISNIN

21.05.2020 KHAMIS

22.05.2020 JUMAAT

24.05.2020 AHAD HARI RAYA AIDILFITRI*

25.05.2020 ISNIN

26.05.2020 SELASA

06.06.2020 SABTU KEPUTERAAN YDP
30.07.2020 KHAMIS AGONG
31.07.2020 JUMAAT
KEPUTERAAN SULTAN
PAHANG
HARI RAYA

AIDILADHA

20.08.2020 KHAMIS AWAL MUHARAM

31.08.2020 ISNIN HARI KEBANGSAAN

16.09.2020 RABU HARI MALAYSIA

29.10.2020 KHAMIS MAULIDUR RASUL
13.11.2019 JUMAAT

14.11.2020 SABTU DEEPAVALI

16.11.2020 ISNIN

25.12.2020 JUMAAT HARI KRISMAS

32

JADUAL WAKTU PERSEKOLAHAN 2020

PETUNJUK MASA WAKTU PEMBELAJARAN
0 07.20 – 07.30 PERHIMPUNAN PAGI
1 07.30 – 08.00 WAKTU PERTAMA
2 08.00 – 08.30 WAKTU KEDUA
3 08.30 – 09.00 WAKTU KETIGA
4 09.00 – 09.30 WAKTU KEEMPAT
5 09.30 – 10.00 WAKTU KELIMA
6 10.00 – 10.30 WAKTU KEENAM
7 10.30 – 11.00 REHAT
8 11.00 – 11.30 WAKTU KETUJUH
9 11.30 – 12.00 WAKTU KELAPAN
10 12.00 – 12.30 WAKTU KESEMBILAN
11 12.30 – 01.00 WAKTU KESEPULUH
12 01.00 – 01.30 WAKTU KESEBELAS
13 01.30 – 02.00 WAKTU KEDUA BELAS
14 02.00 – 02.30 WAKTU KETIGA BELAS
15 02.30 – 03.00
16 03.00 – 03.30 WAKTU KEEMPAT BELAS
17 03.30 – 04.00 WAKTU KELIMA BELAS
WAKTU KEENAM BELAS

PERSEKOLAHAN 2020 (PELAN RISIKO)

PETUNJUK MASA WAKTU PEMBELAJARAN
0 7.20 – 07.30 PERHIMPUNAN PAGI
1 07.30 – 07.55 WAKTU PERTAMA
2 07.55 – 08.20 WAKTU KEDUA
3 08.20 – 08.45 WAKTU KETIGA
4 08.45 – 09.10 WAKTU KEEMPAT
5 09.10 – 09.35 WAKTU KELIMA
6 09.35 – 10.00 WAKTU KEENAM
7 10.00 – 10.25 REHAT
8 10.25 – 10.50 WAKTU KETUJUH
9 10.50 – 11.15 WAKTU KELAPAN
10 11.15 – 11.40 WAKTU KESEMBILAN
11 11.40 – 12.05 WAKTU KESEPULUH
12 12.05 – 12.30 WAKTU KESEBELAS
13 12.30 – 12.55 WAKTU KEDUA BELAS
14 12.55 – 01.20 WAKTU KETIGA BELAS
15 01.20 – 01.45
16 01.45 – 02.10 WAKTU KEEMPAT BELAS
17 02.10 – 02.35 WAKTU KELIMA BELAS
WAKTU KEENAM BELAS

33

BERTUGAS MINGGUAN 2020

MINGGU TARIKH PENTADBIR GURU BERTUGAS
M1 02-03 JAN GPK1 ABDUL AZIZ BIN ADAM
AFZAN ASYIQ BINTI KARIM
M2 06-10 JAN GPK HEM AINUL AIZA BINTI KARIM
GPK KOKU ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON
M3 13-17 JAN KB BAHASA ANA MELISSA BINTI ZAINAL
ARIFAH BINTI AB HAMID
M4 21-24 JAN KB KEM AZLINI BINTI BAHARUDDIN
KB SM HAMIDAH BINTI AHMAD
M5 27-31 JAN KB VOTEK HAZNIFAH BINTI AYUB
GPK1 HUSNA BINTI MUHADZIR
M6 03-07 FEB GPK HEM LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL
GPK KOKU MAZUIN BINTI MOHAMMAD
M7 10-14 FEB KB BAHASA
KB KEM MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID
M8 17-21 FEB KB SM MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM
KB VOTEK MOHD AZLAN BIN AZMY
M9 24-28 FEB GPK1
M10 02-06 MAC GPK HEM MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI
MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI
M11 09-13 MAC GPK KOKU
MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR
M12 23-27 MAC NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR

M13 30 MAC-03 APR NOH BIN ISHAK
NOOR DINA BINTI MUSTAPA
M14 06-10 APR NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
M15 13-17 APR NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN
M16 20-24 APR NOR HAMIZAH BINTI NADZARI
NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH
M17 27 APR-01 MEI NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN

NORASHIKIN BINTI ISMAIL
NORAZAH BINTI MAT SAH
NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS
NUR HANANI BINTI MOHD KHAIRUDDIN
NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY

RADHIAH BINTI HASAN
REVATHY A/P ANANTHAN
ROHANI BINTI AWANG SAID

ROSLAILI BINTI ISMAIL
ROZITA AINI BINTI BAHARIN
SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ

SUHAIDA BINTI SUID
SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN

TAN HUAY MIANG
WAN YANG BINTI WAN OMAR
WIDYAWATI BINTI MAT SALLEH

ZAILAWATI BINTI HAMID
ZAKIAH @ NOOR ZAKIAH BT SHAFIE

ABDUL AZIZ BIN ADAM
AFZAN ASYIQ BINTI KARIM

AINUL AIZA BINTI KARIM
ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON

ANA MELISSA BINTI ZAINAL
ARIFAH BINTI AB HAMID

34

MINGGU TARIKH PENTADBIR GURU BERTUGAS
M18 04-08 MEI KB BAHASA AZLINI BINTI BAHARUDDIN
HAMIDAH BINTI AHMAD
M19 11-15 MEI KB KEM
KB SM HAZNIFAH BINTI AYUB
M20 18-22 MEI KB VOTEK HUSNA BINTI MUHADZIR
GPK1 LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL
M21 08-12 JUN GPK HEM MAZUIN BINTI MOHAMMAD
GPK KOKU MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID
M22 15-19 JUN KB BAHASA MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM
KB KEM MOHD AZLAN BIN AZMY
M23 22-26 JUN KB SM MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI
KB VOTEK MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI
M24 29 JUN-03 JUL GPK1 MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR
GPK HEM NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR
M25 06-10 JUL GPK KOKU
KB BAHASA NOH BIN ISHAK
M26 13-17 JUL KB KEM NOOR DINA BINTI MUSTAPA
KB SM NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
M27 20-24 JUL NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN
KB VOTEK NOR HAMIZAH BINTI NADZARI
M28 03-07 OGOS NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH
NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN
M29 10-14 OGOS
M30 NORASHIKIN BINTI ISMAIL
M31 17-21 OGOS NORAZAH BINTI MAT SAH
M32 NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS
M33 24-28 OGOS NUR HANANI BINTI MOHD KHAIRUDDIN
31 OGOS-04 NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY

SEPT RADHIAH BINTI HASAN
07-11 SEPT REVATHY A/P ANANTHAN
ROHANI BINTI AWANG SAID
M34 14-18 SEPT
ROSLAILI BINTI ISMAIL
M35 21-25 SEPT ROZITA AINI BINTI BAHARIN
SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ

SUHAIDA BINTI SUID
SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN

TAN HUAY MIANG
WAN YANG BINTI WAN OMAR
WIDYAWATI BINTI MAT SALLEH

ZAILAWATI BINTI HAMID
ZAKIAH @ NOOR ZAKIAH BT SHAFIE

ABDUL AZIZ BIN ADAM
AFZAN ASYIQ BINTI KARIM

AINUL AIZA BINTI KARIM
ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON

ANA MELISSA BINTI ZAINAL
ARIFAH BINTI AB HAMID
AZLINI BINTI BAHARUDDIN
HAMIDAH BINTI AHMAD
HAZNIFAH BINTI AYUB
HUSNA BINTI MUHADZIR

LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL
MAZUIN BINTI MOHAMMAD

MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID
MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM
MOHD AZLAN BIN AZMY

35

MINGGU TARIKH PENTADBIR GURU BERTUGAS
GPK1
M36 28 SEPT -02 OKT MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI
GPK HEM MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI
M37 05-09 OKT GPK KOKU
KB BAHASA MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR
M38 12-16 OKT NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR
KB KEM
M39 19-23 OKT KB SM NOH BIN ISHAK
KB VOTEK NOOR DINA BINTI MUSTAPA
M40 26-30 OKT GPK1 NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN
M41 02-06 NOV NOR HAMIZAH BINTI NADZARI
NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH
M42 09-13 NOV NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN

M43 16-20 NOV NORASHIKIN BINTI ISMAIL
NORAZAH BINTI MAT SAH
NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS
NUR HANANI BINTI MOHD KHAIRUDDIN
NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY

RADHIAH BINTI HASAN
REVATHY A/P ANANTHAN
ROHANI BINTI AWANG SAID

ROSLAILI BINTI ISMAIL
ROZITA AINI BINTI BAHARIN
SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ

SUHAIDA BINTI SUID
SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN

36

JADUAL SEMAKAN eRPH, JADUAL PENCERAPAN PDPC &
JADUAL PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID 2020

BIL NAMA CERAP 1 CERAP 2
1 EN. HANIFAH BIN VEERANKUTTY APRIL - JULAI OGOS-NOV

2 2

2 PN. ROZITA BINTI NORDIN 11

3 EN. PUDIAN RAHIM BIN ABDUL WAHID 11

4 CIK NORHALIZA BINTI JAIS 11

5 PN. ZARINA BINTI ZAINUDIN 11

6 PN. NOR AZLEEN BINTI JAMALUDDIN 11

7 PN. HABIBAH BINTI JA'AFAR 11

8 PN. FARIDAH HANIM BINTI AHAMAD 11

9 EN. MOHAMED SAUFI BIN ABDUL HAMID 2 2

10 EN. MOHD SYAHRUL AZLI BIN AHMAD ZAKI 2 2

11 PN. HAZNIFAH BINTI AYUB 22

12 PN. NOR HAMIDAH BINTI HUSSIN 22

13 PN. ROHANI BINTI AWANG SAID 22

14 EN. MOHD ALIFF BIN MOHD LAZIM 33

15 PN. ARIFAH BINTI AB HAMID 33

16 PN. HAMIDAH BINTI AHMAD 33

17 PN. NORAZAH BINTI MAT SAH 3 3
18 PN. NURUL IZYANI BINTI AHMAD ROOSZY 3 3
19 CIK REVATHY A/P ANANTHAN 3 3
20 EN. MOHD AZLAN BIN AZMY 4 4
21 PN. AFZAN ASYIQ BINTI KARIM 4 4
22 PN. ANA MELISSA BINTI ZAINAL 4 4
23 PN. AZLINI BINTI BAHARUDDIN 4 4
24 PN. NADIA SHAZWANI BINTI MOHAMAD NASIR 4 4
25 PN. NORMANZILA BINTI MOHAMED YUNUS 4 4
26 PN. SHARINA BT ABDULLAH @ AB. AZIZ 4 4

37

JADUAL SEMAKAN eRPH, JADUAL PENCERAPAN PDPC &
JADUAL PENYEMAKAN HASIL KERJA MURID 2020

BIL NAMA CERAP 1 CERAP 2
27 PN. LINDAWATI @ NUR DIANA BINTI ISMAIL APRIL - JULAI OGOS-NOV
28 PN. NOORHAFISZAH BINTI ABDUL BASAR
29 PN. NORAIDA BINTI AZIZZUDDIN 5 5
30 PN. ROZITA AINI BINTI BAHARIN 5 5
31 PN. SUHAIDA BINTI SUID 5 5
32 PN. SYARIPAH ROZIAH BINTI SAYED HARUN 5 5
33 PN. ZAKIAH @ NOOR ZAKIAH BT SHAFIE 5 5
34 EN. ABDUL AZIZ BIN ADAM 5 5
35 PN. WAN YANG BINTI WAN OMAR 5 5
36 EN. NOH BIN ISHAK 6 6
37 PN. MAZUIN BINTI MOHAMMAD 6 6
38 PN. NUR HANANI BINTI MOHD KHAIRUDDIN 6 6
39 PN. NOR SALIMINA BINTI ABU SAMAH 6 6
40 PN. WIDYAWATI BINTI MAT SALLEH 6 6
41 PN. NOOR DINA BINTI MUSTAPA 6 6
42 PN. NOR HAMIZAH BINTI NADZARI 6 6
43 PN. RADHIAH BINTI HASAN 7 7
44 PN. ROSLAILI BINTI ISMAIL 7 7
45 PN. TAN HUAY MIANG 7 7
46 PN. ZAILAWATI BINTI HAMID 7 7
47 EN. MOHMAD HAFIZAL BIN RAMLI 7 7
48 EN. MUHAMMAD HERMAN BIN MOHMAD NASIR 7 7
49 PN. AINUL AIZA BINTI KARIM 8 8
50 PN. ALBIA SYUHAIDA BINTI ZAINON 8 8
51 PN. HUSNA BINTI MUHADZIR 8 8
52 PN. NORASHIKIN BINTI ISMAIL 8 8
8 8
8 8

38

JENIS PENCERAPAN JANGKA MASA TINDAKAN
KENDIRI 1 1 JANUARI – 31 MAC GURU
CERAP 1
CERAP 2 1 APRIL – 31 JULAI PENGETUA, GPK &
1 OGOS – 15 NOV GKMP

1. Pencerapan PdPc adalah dengan menggunakan Instrumen Standard 4 SKPMg2
(S4g2).

2. Guru-guru yang akan dicerap hendaklah berbincang dengan pencerap untuk
menentukan tarikh, masa dan kelas yang akan diajar mengikut jadual yang
telah dietapkan di atas.

3. Pencerap hendaklah membuat perbincangan bersama guru yang dicerap
selepas pencerapan dilaksanakan.

4. Jadual ini adalah bilangan pencerapan yang minima. Pihak pentadbir akan
membuat pencerapan tambahan (jika perlu). Guru digalakkan memohon
rakan guru yang tiada PdPc mencerap guru sendiri dan menggunakan borang
dan prosedur yang sama bagi Pencerap dan yang dicerap.

5. Guru-guru mata pelajaran dikehendaki menghantar buku-buku latihan kepada
penyemak pertama mengikut jadual SEBELUM atau PADA tarikh yang
ditetapkan

6. Pengetua, Penolong-penolong Kanan dan Ketua-ketua Bidang boleh
menyemak buku rampaian murid secara berterusan pada bila-bila masa. Sila
maklum bahawa buku latihan murid wajib diperiksa sehingga penggal
persekolahan berakhir.

39

TAKWIM 2020 – JANUARI

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1234

CUTI TAHUN PERMULAAN ORIENTASI T1 &

BARU 2020 SESI T4

PENDAFTARAN PERSEKOLAHAN TAKLIMAT
ASRAMA 2020 PAKEJ MP T4

5 6 7 8 9 10 11

MESYUARAT ORIENTASI PROGRAM
AGUNG UNIT PELAJAR KESIHATAN
ASRAMA AWAL REMAJA
KOKU

KP/BB/SP - 1

12 13 14 15 16 17 18

MESY AGUNG MERENTAS
RS DESA

19 20 21 SP2 23 24 25

HARI 22 CUTI CUTI CUTI TAHUN
PENETAPAN PERAYAAN PERAYAAN BARU CINA
BB2 KPM (TAHUN KPM (TAHUN
TARGET 29 BARU CINA) BARU CINA)

26 27 28 30 31

CUTI TAHUN **CUTI TAHUN
BARU CINA BARU CINA

LATIHAN RS LATIHAN RS LATIHAN RS LATIHAN RS
KP2

40

TAKWIM 2020 – FEBRUARI

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1

2345678

PELANCARAN
MINGGU ANTI
DADAH/SUMUR/
HOMEROOM

KP3

9 10 11 12 13 14 15

SUKAN TARA ACARA AKHIR KEJOHANAN
& RAPTAI SUKAN

OLAHRAGA
KALI KE-53

SP3

16 17 18 19 20 21 22

MAJLIS GOTONG
PERTANTIKAN ROYONG
PERDANA I
PEMIMPIN
PELAJAR

BB3

23 24 25 26 27 28 29

PELANCARAN KP4
PROGRAM JOM
KE SEKOLAH &

GURU
PENYAYANG

41

TAKWIM 2020 – MAC

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1 2 5 6 7
34

UP1 UP1 UP1 UP1 UP1

8 9 10 11 12 13 14

MA PIBG 2020 &
HAC 2019

BB4

15 16 17 18 19 20 21

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 (14 MAC - 22 MAC 2019)

22 23 24 25 26 27 28

MESYUARAT PANITIA BIL 2/2020 CERAMAH BeSS FUND RUN
ISRAK &
MIKRAJ

SP4 SP5&6

29 30 31

LATIHAN
KAWAD
KEBAKARAN
FASA 1

42

TAKWIM 2020 – APRIL

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1234

PERTANDINGAN DIALOG KURSUS
NASYID PRESTASI BIL KEPIMPINAN
1/2019 PENGAWAS

KP5

5 6 7 8 9 10 11

PERKHEMAHAN PERKHEMAHAN
BERSEPADU UB BERSEPADU UB

BB5 BB6&7

12 13 14 15 16 17 18

PERKHEMAHAN
BERSEPADU UB

SP7

19 20 21 22 23 24 25

1 RAMADHAN
IHYA`

RAMADHAN

KP6

26 27 28 29 30

BB8
43

TAKWIM 2020 – MEI

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU

12

CUTI HARI
PEKERJA

345 6 78 9
16
PPT PPT PPT CUTI HARI HOL PPT
PAHANG

CUTI HARI WESAK

10 11 12 SP8 14 15

13

CUTI NUZUL AL- CUTI NUZUL AL-

QURAN QURAN** PPT PPT PPT PPT

17 18 19 20 21 22 23

KHATAM AL- CUTI CUTI
QURAN
PPT PPT PERAYAAN PERAYAAN
KPM (AIDIL KPM (AIDIL

FITRI) FITRI)

24 25 26 27 28 29 30

CUTI HARI CUTI HARI CUTI HARI CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI - 07 JUN 2019)
RAYA AIDIL RAYA AIDIL RAYA AIDIL

FITRI FITRI FITRI

31

44

TAKWIM 2020 – JUN

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
123456

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (23 MEI - 07 JUN 2019) CUTI HARI
KEPUTERAAN
YDP AGONG

7 8 9 10 11 12 13

MESYUARAT PANITIA BIL 3/2010 GOTONG
ROYONG
PERDANA II

KP7
14 15 16 17 18 19 20

DIALOG HARI
PRESTASI BIL PERMUAFAKATAN
& JAMUAN AIDIL
2/2019
FITRI

BB9

21 22 23 24 25 26 27

SP9

28 29 30

45

TAKWIM 2020 – JULAI

AHAD ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU
1234

KP8

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

PERCUBAAN PT3 PERCUBAAN PT3 PERCUBAAN PT3 PERCUBAAN PT3 PERCUBAAN PT3

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

CUTI HARI CUTI HARI RAYA
KEPUTERAAN AIDIL ADHA

SULTAN PAHANG

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 (25 JULAI - 02 OGOS 2019)

46


Click to View FlipBook Version