The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

סטימר פולו / פולגור - מסדרת 45 -
הוראות הרכבה

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by BIRMAN GROUP, 2021-01-27 05:17:21

הוראות הרכבה פולו

סטימר פולו / פולגור - מסדרת 45 -
הוראות הרכבה

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫הוראות הפעלה‬
‫לתנור אידוי‬

‫סטימר ‪ -‬פולו ‪54‬‬

‫‪CCSO 4511 TC X‬‬

‫‪-1-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫לקוח יקר‬
‫התנור החדש שלך מנוהל על ידי כרטיס אלקטרוני אשר מנטר את פעילותו באופן עקבי על מנת לשפר את ביצועיו‪.‬‬

‫התנור מצויד במערכת בקרת מגע עדכנית‪ ,‬אמינה ומדויקת‪ .‬משמעות הדבר שיש לגעת בכפתורי המגע נגיעה‬
‫קלה כדי להפעילם‪.‬‬

‫הממשק אלגנטי וידידותי למשתמש יותר מאשר אי פעם‪.‬‬
‫חוברת זו נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא פונה אל נשים וגברים כאחד‪.‬‬

‫תוכן העיניים‬

‫‪0‬‬ ‫הוראות בטיחות‬
‫‪0-0‬‬ ‫התקנה התנור אל יחידת הארון‬

‫‪0‬‬ ‫חיבול לאספקת החשמל‬
‫‪8‬‬ ‫הפעלה ראשונית‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬ ‫שימוש באביזרי התנור‬
‫‪20‬‬ ‫מראה לוח הבקרה‬
‫‪20‬‬
‫‪20‬‬ ‫שפת ממשק לוח הבקרה‬
‫‪22‬‬ ‫מצב ‪( – DEMO‬הפעלה ראשונית חשוב)‬
‫‪22‬‬
‫כיוון השעון‬
‫‪21-20‬‬ ‫הדלקה‪/‬כיבוי התנור‬
‫‪20-20‬‬ ‫נעילת התנור ‪ -‬בטיחות‬

‫‪21‬‬ ‫תוכניות בישול מסורתית‬
‫‪20-29‬‬ ‫בישול בעזרת אדים‬
‫‪10-12‬‬ ‫נשיפת אדים‬

‫‪11‬‬ ‫טרמומטר – מד חום מזון‬
‫‪20‬‬ ‫ניקיון‬

‫‪11-10‬‬ ‫תאורת התנור‬
‫‪10-10‬‬
‫‪10-11‬‬ ‫תכנות זמני בישול‬
‫משך זמן הבישול‬
‫‪10‬‬ ‫קביעת השעה עבור גמר הבישול‬
‫‪10‬‬ ‫קביעת שעת התחלה וסיום הבישול‬
‫‪10-19‬‬
‫‪00‬‬ ‫מונה הדקות‬
‫ביטול התכנות‬

‫מתכונים‬
‫החלפת מנורה בתא הבישול‬

‫‪-2-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫הוראות בטיחות‬

‫במקרה ואטם הדלת פגום‪ ,‬אסור להשתמש בתנור רק לאחר החלפת האטם ע"י טכנאי מוסמך‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫תיקון‪/‬החלפת חלקים בתנור תעשה אך ורק ע"י טכנאי מוסמך וע"י שימוש בחלקים מקוריים‪ .‬כל החלפת‬ ‫‪-‬‬

‫חלק שלא לפי הוראות היצרן‪/‬יבואן תסיר את האחריות לכל תקלה או פציעה שתגרם עקב כך‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫יש לנתק את התנור מהחשמל לפני פירוק חלקים ממנו‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫אין להשתמש בתנור אם אחד מחלקיו שבור‪/‬פגום ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫תא הבישול עשוי נירוסטה טיפול אינו נאות יכול לגרום לקורוזיה ואף חלודה – הקפד לנקות את תא‬ ‫‪-‬‬
‫הבישול באופן סדיר ולהסיר את כל שאריות המזון‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫אין לנקות את תא התנור מיד לאחר סיום פעולת הבישול שכן תא התנור חם ויכולות להיגרם כווית‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫יש להיזהר כאשר פותחים את התנור בזמן פעולה – שחרור האדים יכולים לגרום לכווית‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫ניקוי בעזרת מטלית לחה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫במהלך השימוש בתנור חלקים ממנו יהיו חמים מאוד‪ ,‬אין לגעת בגופי החימום שבתוך התנור‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫במהלך השימוש בתנור‪ ,‬חזית התנור מתחממת גם כן‪ .‬יש להרחיק ילדים מהתנור בזמן פעולה ובמיוחד‬ ‫‪-‬‬

‫בעת שימוש בתוכנית הניקוי העצמי‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫מבוגר אחראי חייב להיות נוכח כאשר משתמשים בתנור בנוכחות ילדים‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫יש להרחיק ילדים שלא ישחקו עם התנור‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים ו‪/‬או סקוטש מתכת לניקוי הזכוכית– יכול לפגום בזכוכית ולגרום לה‬ ‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫להתפוצץ‪.‬‬ ‫‪-‬‬
‫אין לנקות את התנור בעזרת קיטור‪.‬‬
‫אין להשתמש בתנור על מנת לחמם את חלל החדר‬
‫אין לנקות את התנור בחומרים מבוססי כלור או חומרי ניקוי אגרסיביים‪.‬‬
‫התנור יותקן בסביבת עבודה עם טמפרטורה ‪.1 – 01°C‬‬
‫אם יש חשש לקיפאון שאריות המים יכולות לקפוא ולגרום נזק למשאבה‪.‬‬
‫השתמש רק במד חום מזון המומלץ ע"י היצרן‪.‬‬
‫במידה והתנור ממליץ על ביצוע תוכנית ניקיון – חובה לבצע זאת‪.‬‬

‫מוצר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫היצרן‪/‬היבואן לא יישאו באחריות לכל פגיעה שנגרמה עקב התקנה או שימוש לא נכונים‪.‬‬
‫מוצר זה אינו מיועד לשימוש ע"י ילדים‪ ,‬אנשים עם מוגבלויות פיזיות או נפשיות‪ ,‬אנשים שלא עברו‬
‫הכשרה או חסרי ידע בתפעול המכשיר‪ ,‬אלה אם הם תחת השגחה של אדם מבוגר שעבר הכשרה אשר יהיה‬

‫אחראי לביטחונם‪.‬‬
‫יש להשגיח על ילדים שלא ישחקו עם המכשיר‪.‬‬

‫‪-3-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫התקנת התנור‬
‫לקוח יקר‪ ,‬התנור הזה הוא מכשיר חשמלי משוכלל‪.‬‬
‫תנור זה חייב להיות מותקן על ידי טכנאי מוסמך שפועל בהתאם לסטנדרטים הגבוהים ביותר עבור החיבור‬

‫לאספקת חשמל וההתקנה אל יחידת המטבח‪.‬‬
‫‪ -‬על מנת להתקין את התנור יש לבנות ארון לפי המידות המצוינות באיור מטה‪.‬‬

‫‪ -‬יש להשתמש בסט הברגים המצורפים על מנת לחבר את התנור לארון‬

‫אזהרה ‪ -‬יש לוודא שארון בו יותקן התנור יהיה עשוי מחומרים היכולים לעמוד בטמפרטורה של ‪.09°C -‬‬

‫התקנה לארון ‪build-in‬‬

‫‪-4-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫התקנה מתחת למשטח השיש במטבח‬

‫‪-5-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫התקנה לארון ‪ build – in‬ובשילוב עם מגירת חימום ייעודית‬

‫‪-6-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫חיבור לאספקת החשמל‬

‫תנור זה הוא לשימוש ביתי בלבד‪.‬‬
‫תנור זה חייב להיות מותקן על ידי חשמלאי‪/‬טכנאי מוסמך ובהתאם לחוקים והתקנות הרשומים בחוק‪.‬‬

‫וודא שנתונים בלוחית זיהוי תואמים את מאפייני החשמל במקום המיועד להתקנה‪.‬‬
‫וודא חיבור הארקה תקין ומספק בהתאם לדרישות בחוק‪.‬‬

‫אסור שכבל החשמל שיתחמם מעל הטמפרטורה הסביבתית ב ‪10° C‬‬
‫חובה להחליף כבל חשמל שניזוק בחדש ורק ע"י חשמלאי מוסמך‪.‬‬

‫היצרן ‪ /‬יבואן מסירים כל אחריות בכל מקרה שנעשה שימוש שלא לפי הוראות אלה‪.‬‬

‫התנור חייב להיות מחובר לרשת החשמל דרך מפסק כלל קוטבי שהמרחק בין המגעים יהיה לפחות ‪ 3‬מ"מ‬
‫המבטיח שכבל ההארקה לא ינותק‪ - .‬מפסק זה צריך להיות ממוקם במקום נגיש‪.‬‬

‫מיקום לוחית זיהוי‬

‫‪-7-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫לפני הפעלה ראשונית‬
‫פתח את התנור הסר את כל האביזרים ושטוף אותם עם מים וסבון‪.‬‬
‫נקה ביסודיות את התנור בעזרת מטלית לחה וסבון ולאחר מכן יבש היטב‪.‬‬
‫הפעל את התנור ל ‪ 00‬דקות בטמפרטורה הגבוהה ביותר על מנת לשרוף שאריות שמן מתהליך היצור‪.‬‬

‫השתמש בתוכנית בישול טורבו – (גוף חימום אחורי ‪ +‬מאוורר)‬
‫אסור לנקות את חלקי הזכוכית בתנור בעזרת חומרי ניקוי אגרסיביים או סקוטש ברזלית‪ ,‬חומרים אלו יכולים‬

‫לשרוט את הזכוכית ולגרום נזק‪.‬‬

‫חשוב !!!‬
‫כאמצעי בטיחות‪ ,‬נתק תמיד את התנור ממקור החשמל לפני ניקוי‪.‬‬
‫אין להשתמש בחומרי ניקוי אגרסיביים‪ ,‬חומצות (לימון‪,‬חומץ‪,‬מלח וכד') חומרי ניקוי אלקאליים‪.‬‬

‫אין להשתמש בחומרי ניקוי מבוססי כלור ‪.‬‬
‫אין לנקות התנור בעזרת מכשירי קיטור‪.‬‬

‫שימוש באביזרי התנור‬
‫על‪-‬מנת להוציא את רשת התבנית משוך כלפיך עד לעצירת התבנית‪ ,‬הרם מעט את הרשת מעלה ומשוך החוצה‬

‫כדי להחזיר את הרשת למקומה‪ ,‬הכנס את הרשת בזוית של ‪ 01‬מעלות והנמך את גובהה עד להכנסת הרשת‬
‫למקומה‪.‬‬

‫לרשת הגריל יש תבנית לעודפים‬
‫על מנת להסירה הרם מעט ומשוך אליך ‪ ,‬על‪-‬מנת להחזירה למקומה דחוף אותה למקומה‪.‬‬

‫התבניות נירוסטה מיועדות לבישול באידוי‬

‫‪-8-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫מראה לוח הבקרה‬

‫‪ .2‬תאורה‬
‫‪ .1‬תוכנית בישול בעזרת גוף חימום אחורי ‪ +‬מאוורר (טורבו)‪.‬‬
‫‪ .0‬תוכנית בישול גריל בשילוב עם גוף חימום אחורי ומאוורר‪.‬‬

‫‪ .0‬תוכנית בישול גריל ‪ +‬מאוורר‪.‬‬
‫‪ .1‬תוכנית בישול גריל‪.‬‬

‫‪ .0‬תוכנית בישול באידוי עד ‪.200 °C‬‬
‫‪ .0‬תוכנית בישול באידוי עד ‪.200 °C‬‬
‫‪ .8‬תוכנית בישול באידוי ‪ +‬מאוורר וגוף חימום אחורי (טורבו)‪.‬‬

‫‪ .9‬נשיפת קיטור‪.‬‬
‫‪ .20‬תוכנית ניקוי עצמי‪.‬‬
‫‪ .22‬תוכניות מתכונים אוטומטיים‪.‬‬
‫‪ .21‬כפתור אישור בחירה‪.‬‬
‫‪ .20‬דפדוף מטה בין אופציות ‪ /‬הורדת של טמפרטורת בישול‪.‬‬
‫‪ .20‬דפדוף מעלה בין אופציות ‪ /‬העלאת של טמפרטורת בישול‪.‬‬

‫‪ .21‬צג חיווי‬
‫‪ .20‬חיווי נעילת תנור‪.‬‬

‫‪ .20‬חיווי שעון‪.‬‬
‫‪ .28‬אופציה ספירה לאחור‪.‬‬

‫‪ .29‬הגדלת ערך שעון‪.‬‬
‫‪ .10‬הקטנת ערך שעון‪.‬‬
‫‪ .12‬תוכנית מונה דקות‪.‬‬
‫‪ .11‬קביעת זמן סיום לתוכנית בישול‪.‬‬
‫‪ .10‬קביעת משך זמן תוכנית בישול‬

‫‪ .10‬הגדרות שעון‬
‫‪ .11‬כפתור הפעלה לתוכניות שעון‪/‬מתכונים‬

‫‪ .10‬כפתור ביטול לתוכניות שעון‪/‬מתכונים‬
‫‪ .10‬כיבוי‪/‬הדלקת התנור ‪ /‬אופציית נעילה בטיחות‬

‫הערה ! – כל קביעה או שינוי הגדרה מאושרת בצפצוף‪.‬‬

‫ניתן לבצע השהייה במהלך פעולת תוכניות בישול אידוי בלבד‪.‬‬
‫לחץ על כפתור תוכנית הבישול שבחרת פעם נוספת – תאורת הכפתור תהבהב להודיע שתוכנית הבישול נכנסה‬

‫למצב השהייה‪ .‬לחיצה נוספת תפעיל מחדש את תוכנית הבישול מהנקודה בה היא נעצרה‪.‬‬
‫ניתן להשתמש בהשהיה במקרה והינך צריך לבצע שינוי כל שהוא‪.‬‬

‫‪-9-‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫בחירת שפת ממשק לוח הבקרה‬
‫בהפעלה ראשונית של התנור תתבקש לבחור את שפת הממשק‪.‬‬

‫בחר בשפה הנדרשת ולאישור לחץ על כפתור ‪.‬‬ ‫בעזרת הכפתורים‬

‫מרגע בחירת שפת הממשק הגדרה זו תיכנס לזיכרון ולא תשתנה גם אם תתרחש הפסקת חשמל‪.‬‬

‫על מנת לשנות פעם נוספת את שפת הממשק‪ ,‬על התנור להיות כבוי‪.‬‬

‫לחץ בו זמנית על כפתור התאורה וכפתור "‪ "+‬למשך ‪ 0‬שניות‪ ,‬בצג החיווי יופיעו שפות הממשק האפשריות‪.‬‬

‫בחר בשפה הנדרשת ולאישור לחץ על כפתור ‪.‬‬ ‫בעזרת הכפתורים‬

‫מצב– ‪( DEMO‬הפעלה ראשונית)‬
‫זהו מצב התחלתי המיושם בהפעלה ראשונית של התנור‪ ,‬או בכל פעם שיש תקלה באספקת החשמל‪.‬‬

‫במצב זה דולקות כל אפשרויות לוח הבקרה‪.‬‬

‫זהו מצב הדגמה בו גופי החימום ולוח הבקרה אינם פעילים ולכן התנור לא יגיב לפקודות משתמש‪.‬‬

‫כדי להשבית את מצב ההדגמה‪ ,‬יש לגעת בכפתור‬
‫האור בלוח הבקרה למשך ‪ 1‬שניות‪ .‬לאחר ‪ 1‬שניות‬
‫לוח הבקרה יכנס לפעולה סטנדרטית והתנור יהיה‬

‫מוכן לשימוש‪.‬‬

‫כיוון השעון‬

‫עם חיבור התנור לחשמל ישמעו ‪ 1‬צפצופים‪.‬‬
‫כדי לכוון את שעון המערכת יש לגעת בכפתור "הגדרות שעון" למשך ‪1‬‬

‫שניות‪.‬‬

‫בעזרת כפתורי המגע ‪ +‬ו ‪ , -‬ניתן לכוון את שעון המערכת‪.‬‬
‫במשך כל זמן כיוון השעון‪ ,‬נקודות הפרדה (בין השעות לדקות) יהבהבו‪.‬‬

‫הבהוב הנקודות יפסק לאחר מספר שניות‬

‫‪- 11 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫הדלקה‪/‬כיבוי התנור‬
‫הדלקה‪/‬כיבוי התנור מתבצעת בעזרת כפתור‬

‫המוצג באיור משמאל‪.‬‬
‫בנוסף לחיצה על כפתור זה תדליק‪/‬מכבה את התאורה האחורית‬

‫של כפתורי האפשרויות בלוח הבקרה‪.‬‬

‫המילה "דלוק" תופיע בלוח הבקרה ‪ ,‬אם לא תבחר תוכנית בישול בתוך ‪ 2‬דקה מרגע לחיצה על כפתור‬
‫ההדלקה‪ ,‬לוח הבקרה יכבה את התנור והמילה "כבוי" תופיע בצג החיווי למספר שניות‪.‬‬

‫נעילת התנור – כפתור נעילה בפני ילדים‬
‫כדי למנוע כיבוי התנור או שינוי הגדרות תוכניות בישול יש‬

‫אפשרות לנעול את לוח הבקרה‪.‬‬
‫ניתן לנעול או לפתוח את לוח הבקרה בכל זמן שתרצה‪.‬‬
‫לחיצה על כפתור למשך ‪ 0‬שניות תפעיל את אופציית‬

‫הנעילה‬

‫נעילה לא פעילה‪:‬‬
‫בלוח הבקרה יופיע מנעול פתוח‬

‫‪.‬‬

‫נעילה פעילה‪:‬‬
‫בלוח הבקרה יופיע מנעול בצבע אדום המאשר את פעולת הנעילה‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫תוכניות בישול‬
‫לוח הבקרה מאפשר עד ‪ 22‬תוכניות בישול קבועות מראש‪.‬‬
‫לכל אפשרות יש את נתוני טמפרטורה מומלצים שנקבעו ע"י ניסיונות בישול של מתכונים יומיומיים‪.‬‬

‫ניתן בקלות לשנות נתונים אלה לפי העדפות משתמש‬

‫תאורה‬

‫בתוכניות בישול אלו‪ ,‬מאוורר הממוקם בחלק האחורי של תא הבישול יוצר סירקולציה של‬
‫אוויר חם ומפיץ אותה בצורה שווה בכל חלקי התא‪.‬‬

‫הבישול הוא מהיר יותר ומאפשר בישול של כמה תבניות עם מאכלים שונים בו זמנית‪.‬‬
‫תוכנית בישול גריל ‪ -‬התבנית תהיה ממוקמת במדף השני או השלישי מלמטה ‪ ,‬יש לבצע חימום מקדים‬

‫של ‪ 1‬דקות לפני הכנסת התבנית‪.‬‬

‫תוכנית בישול בעזרת אידוי ב ‪( 200 C°‬חום ברירת מחדל ‪ 200°C‬וניתן לכיוון עד ‪.)00 °C‬‬

‫תוכנית בישול בעזרת אידוי ב ‪200 C°‬‬

‫תוכנית בישול בעזרת אידוי ‪ +‬גוף חימום אחורי ומאוורר (טורבו)‪.‬‬

‫נשיפת אדים – לחיצה על כפתור תזרים אדים לתא הבישול‬

‫תוכנית ניקוי בעזרת אדים‬

‫כניסה לתוכניות מתכונים קבועים מראש‪.‬‬

‫בטבלה מוצגים נתוני בישול מומלצים שנערכו במעבדתנו ע"י שף מקצועי ומהווים קווים מנחים הבאים לעזור לך‬
‫לקבלת התוצאות הטובות ביותר‪.‬‬

‫‪- 12 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫בחירת תוכנית לבישול‬

‫שתי פעולות פשוטות הן כל מה שצריך כדי לבחור תוכנית בישול תודות ללוח הבקרה המתקדם של התנור‪.‬‬
‫הדלק את התנור ע"י נגיעה בכפתור ‪ ,ON/OFF‬בחר באפשרות הבישול הרצויה וגע בה‪.‬‬

‫לוח הבקרה ימליץ על טמפרטורה עבור כל תוכנית בישול שנבחרה ‪ .‬ניתן לשנות נתון זה בכל זמן‪.‬‬
‫אם אינך רוצה לשנות נתון זה אינך צריך לעשות דבר והתנור יתחיל בפעולתו לאחר כמה שניות‪.‬‬

‫כיוון טמפרטורה לבישול‬

‫לוח הבקרה מבצע ביקורת לטמפרטורת הבישול ברמת דיוק של‬
‫‪ ±1˚C‬המציע אמינות מקסימאלית בכל זמן הבישול‪.‬‬

‫על מנת לשנות את טמפרטורת הבישול‪ ,‬השתמש בכפתורי המגע‬
‫‪ -/+‬שליד מכוון הטמפרטורה וקבע את הטמפרטורה הרצויה‪ .‬טווח‬

‫הטמפרטורות שניתנות לכיוון הוא ‪ +50°C‬עד הטמפרטורה‬
‫המקסימאלית של תוכנית הבישול הנבחרת‪.‬‬

‫אין צורך לאשר את בחירת הטמפרטורה‪ ,‬לוח הבקרה אוטומטית יקבל את השינוי הנדרש לאחר מספר שניות‪.‬‬

‫בידוד חום‬
‫תודות למערכת בידוד מצוינת ובניה ייחודית מבנה התנור שומר על החום תא המזון ומבודד אותו מהסביבה‬

‫החיצונית לכל אורך בישול המזון‪.‬‬
‫לוח הבקרה יציין את טמפרטורת תא המזון גם לאחר כיבוי התנור‪ ,‬עד שהטמפרטורה תגיע ל ‪.+50°C‬‬

‫ניתן להשתמש בחום התנור לאחר כיבוי לשמירה על חום המזון או להשלמת תהליך בישול‪.‬‬

‫‪- 13 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫בישול בעזרת אדים‬
‫בישול אדים נפוץ מאוד במטבח האסייתי אבל בהחלט מאוד שימושי גם עבורנו‪.‬‬
‫הבישול הוא מהיר ובעל יתרון של שמירה על הטעם המקורי וערכיו התזונתיים של המזון‪.‬‬
‫הבישול מתבצע בעזרת אדי מים והוא שונה במהותו מבישול רגיל ע"י רתיחה של מים‪.‬‬
‫אדי המים עובדים על החלק הפנימי של התאים‪ ,‬ולמעשה מבשלים את המזון לגמרי‪ ,‬האדים מרככים את דפנות‬
‫התא והגידים‪ ,‬הסוכרים והמינרלים נשארים ללא שינוי‪ ,‬יתרון נוסף הם ריחות אשר מצומצמים למינימום‪.‬‬
‫שומן נמס רק בהשפעת חום לכן לא מומלץ לבשל בתוכנית אידוי רגילה נתחים גדולים של בשר או דגים‪.‬‬
‫ויטמינים בדרך כלל מושמדים בשיטת הבישול הרגילה לעומת זאת בבישול באמצעות אדים ובהתאם למשך זמן‬

‫הבישול‪ ,‬חלק מהויטמינים מושפעים קלות משיטת בישול זו‪.‬‬
‫לכן המזון המתאים לשיטה זו של בישול הוא בדרך כלל נטול שומן‪ ,‬כגון‪:‬‬
‫דגים‪ ,‬חתכים מסוימים של בשר‪ ,‬ירקות‪ ,‬תפוחי אדמה‪ ,‬דגנים‪ ,‬ביצים‪ ,‬פודינג‪ ,‬וכד '‪.‬‬

‫טיפים לבישול בעזרת אדים‬
‫תמיד מומלץ להתחיל בישול באידוי כאשר התנור קר‪.‬‬
‫בישול באידוי בתנור חם (לאחר בישול רגיל) אינו מומלץ בגלל שיתרונות הבישול באדים ייעלמו‪.‬‬
‫השתדל להשתמש במגשי הנירוסטה המחוררים עם תבנית איסוף נוזלים מתחת‪ .‬על מנת לאפשר בישול אדים‬

‫טוב ואחיד תוך כדי שמירה על ניקיון התנור‪.‬‬

‫בישול באידוי ‪099 °C‬‬

‫הדלק את התנור ובחר בתוכנית בישול באידוי ‪.200 °C‬‬
‫מנגנון האידוי ינשוף אדים לתא הבישול בטמפרטורה של ‪ ,200 °C‬מאוורר יפיץ את האדים באופן שווה בכל תא‬

‫התנור כדי שהבישול יהיה אחיד‪.‬‬
‫יתרון בשיטת בישול זו היא שהינך יכול לבשל ‪ 0‬תבניות מזון בו זמנית‪.‬‬

‫זכור תמיד להשתמש בתבנית איסוף עודפים‪.‬‬

‫בישול באידוי ‪039 °C‬‬

‫הדלק את התנור ובחר בתוכנית בישול באידוי ‪.200 °C‬‬

‫הינך יכול לכוון את הטמפרטורה במרווחים של ‪ 1°C‬בין ‪.201 – 200 °C‬‬ ‫בעזרת הכפתורים‬

‫תא הבישול יתחמם ע"י אדי המים ואוויר חם‪ ,‬אופציה זו תחמם את המזון במהירות בצורה אחידה וללא ייבוש‪.‬‬

‫ניתן לשנות את טמפרטורת הבישול במהלך תוכנית זו‪.‬‬

‫תוכנית זו מתאימה לחימום מזון קפוא או בישול של מזון חצי עשוי‬

‫זכור !!!‬
‫השתמש בכלים מתאימים העמידים לחום (כלים שאינם עשויים מפלסטיק) ומקם אותם על רשת הגריל והסר את‬

‫המכסה‪.‬‬

‫‪- 14 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫בישול באידוי בשילוב גוף חימום אחורי ומאוורר (טורבו)‬

‫הדלק את התנור ובחר בתוכנית בישול באידוי משולבת‬

‫הינך יכול לכוון את הטמפרטורה במרווחים של ‪ 1°C‬בין ‪10 – 100 °C‬‬ ‫בעזרת הכפתורים‬

‫תוכנית בישול זו נקראת גם "בישול מקצועי" – המזון המונח בתא בישול קר ותא הבישול לא חומם מראש‪.‬‬

‫בשלב ראשון של תוכנית זו‪ ,‬המזון נחשף לאדים לזמן מה ‪ ,‬לאחר מכן התנור עובר לשלב שני – אוויר חם‬

‫תוכנית בישול זו מיועדת בעיקר לבישול נתחים גדולים של בשר או דגים‪ ,‬כיכרות לחם גדולות מקמח לבן‪ ,‬כהה‪,‬‬

‫מחיטה מלאה או מאפים שהוקפאו בטמפרטורה ‪.290 – 120 °C‬‬

‫להשגת תוצאות בישול אופטימאליות בסוג תוכנית בישול משולבת זו ‪ -‬יש להניח לתנור להתקרר לפני התחלת‬
‫בישול תבנית מזון נוספת‪.‬‬

‫נשיפת אדים‬

‫אופציה זו זמינה כאשר מבשלים עם תוכניות בישול מסורתיות‬

‫במידה ואינך משתמש באופציית נשיפת האדים – הסר את קנקן המים מהתנור‪.‬‬
‫כפתור נשיפת האדים יהיה זמין רק לאחר שתא הבישול הגיע לטמפרטורה של ‪.200 °C‬‬
‫הפעלת אופציה זו תפעיל את מנגנון נשיפת האדים ל ‪ 1‬דקות‪ .‬ותוסיף לחות למזון ותמנע ממנו להתייבש‪.‬‬
‫אופציה טובה מאוד לשימוש כאשר צולים נתחים גדולים של בשר או דגים או לבישול עדין‪.‬‬

‫אופציה זו אינה זמינה כאשר מבשלים בתוכניות בישול באידוי‪.‬‬

‫‪- 15 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫בטבלה מוצגים נתוני בישול מומלצים שנערכו במעבדתנו ע"י שף מקצועי ומהווים קווים מנחים הבאים לעזור לך‬
‫לקבלת התוצאות הטובות ביותר‪.‬‬

‫זמן (דקות)‬ ‫אביזרים נלווים‬ ‫שלב‬ ‫טמפרטורת‬ ‫טמפרטורת‬ ‫תוכנית בישול‬ ‫משקל‬ ‫תבשיל‬
‫‪11‬‬ ‫מומלצים‬ ‫אידוי‬ ‫תנור‬ ‫אידוי ‪200‬‬ ‫(גרם)‬ ‫רביולי‬
‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬
‫‪21‬‬ ‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות ‪+‬‬ ‫‪201‬‬ ‫אידוי ‪200‬‬ ‫‪2000‬‬
‫‪21‬‬ ‫מגש עודפים‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫אידוי ‪200‬‬
‫‪21‬‬ ‫רשת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫אידוי ‪200‬‬ ‫‪2100‬‬ ‫ריזוטו תות‬
‫‪00‬‬ ‫רשת‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫אידוי משולב‬ ‫‪2100‬‬ ‫ריזוטו גבינה‬
‫‪01‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫אידוי ‪200‬‬
‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪200‬‬ ‫שרימפס‬
‫‪10‬‬ ‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות‬ ‫אידוי ‪200‬‬ ‫‪800‬‬ ‫לחמניות גבינה‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬ ‫רשת‬ ‫אידוי ‪200‬‬ ‫סלט אורז‬
‫‪10‬‬ ‫אידוי ‪200‬‬ ‫מנה‬
‫‪ 1‬רשת‬ ‫‪210‬‬ ‫‪venere‬‬
‫‪81‬‬ ‫אידוי משולב‬ ‫מנה‬ ‫חימום מנה‬
‫‪01‬‬ ‫‪ 1‬רשת‬ ‫‪210‬‬ ‫אידוי ‪200‬‬ ‫מנה‬
‫‪ 1‬רשת‬ ‫‪210‬‬ ‫ראשונה‬
‫‪01‬‬ ‫אידוי משולב‬ ‫‪2800‬‬ ‫חימום ירקות‬
‫‪ 1 200 120‬רשת‬ ‫‪2000‬‬ ‫חימום מנה שניה‬
‫‪11‬‬ ‫אידוי ‪200‬‬
‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות ‪+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫גריל‬ ‫עם ירקות‬
‫‪01‬‬ ‫עוף ממולא‬
‫אידוי ‪200‬‬
‫‪01‬‬ ‫דג‬
‫אידוי ‪200‬‬
‫‪01‬‬ ‫מגש עודפים‬
‫אידוי ‪200‬‬
‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות ‪+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪1000‬‬ ‫דג ופירה‬

‫מגש עודפים‬

‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות ‪+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫מולים מוקרמים ‪2000‬‬

‫מגש עודפים‬

‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות ‪+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫צדפות ביין‬

‫מגש עודפים‬

‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות ‪+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫ירקות‬

‫מגש עודפים‬

‫רשת ‪ +‬תבניות מחוררות ‪+‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪200‬‬ ‫תפו"א ‪800‬‬

‫מגש עודפים‬

‫‪- 16 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫טרמומטר מד חום מזון‬
‫(זמין בדגמים מסוימים)‬

‫טרמומטר מזון הוא מדחום מיוחד אשר מוכנס לתוך המזון כדי לבדוק את הטמפרטורה הפנימית ולהשתמש בו כדי‬
‫לדעת מתי הבישול הסתיים‪.‬‬

‫לדוגמא‪:‬‬
‫בשר עשוי להיראות מבושל מבחוץ‪ ,‬אבל עדיין ורוד מבפנים !‬

‫הטמפרטורה אליה הגיע המזון במהלך הבישול קשורה קשר הדוק לבעיות הקשורות לבריאות והיגיינה‪.‬‬
‫חיידקים יכולים להימצא בכל סוג של בשר‪ ,‬עוף‪ ,‬דגים וביצים לא מבושלות‪.‬‬

‫סוגים מסוימים של חיידקים יכולים לגרום לאוכל להתקלקל‪ ,‬ואילו אחרים‪ ,‬כגון סלמונלה‪,‬‬
‫‪ Staphylococcus aureus‬ו ‪ Escherichia coli‬ליסטריה‪Campylobacter jejuni, monocytogenes ,‬‬

‫יכול להזיק ברצינות לבריאות האדם‪.‬‬

‫החיידקים מתרבים במהירות רבה מעל לטמפרטורה של‪ 0.0°C‬ועד ‪. 00° C‬‬
‫בשר טחון הוא במיוחד בסיכון מנקודת מבט זו‪.‬‬

‫כדי למנוע מחיידקים להתרבות יש לנקוט בצעדים הבאים‪:‬‬
‫‪ ‬לא להפשיר מזון בטמפרטורת החדר‪ ,‬תמיד יש להפשירו במקרר או בתנור בתוכנית המיועדת להפשרה‪.‬‬

‫במקרה והופשר בתנור יש לבשלו מיד ולא להשאירו בתנור‪.‬‬
‫‪ ‬עדיף לא לקנות עוף ממולא שלא בושל ‪ ,‬כדאי תמיד לקנות עוף ממולא מבושל ולאכול אותו בתוך שעתיים‪.‬‬

‫‪ ‬השריית מזון במרינאדה בתוך מקרר ולא בטמפרטורת החדר‪.‬‬
‫‪ ‬השתמש במדחום מזון לבדיקת טמפרטורת כאשר עובי הבשר‪ ,‬דגים ועוף עבה יותר מ ‪ 1‬ס"מ‪ ,‬כדי לוודא‬

‫שטמפרטורת בישול מינימאלית קיימת‪.‬‬
‫הסיכונים גדלים (להמצאות סלמונלה) כאשר מגישים עוף שלא מבושל כהלכה‪.‬‬
‫‪ ‬הימנע מלהפריע למהלך הבישול בתנור‪ ,‬כלומר‪ :‬בישול חלקי של המזון‪ ,‬אחסון שלו והשלמת הבישול‬

‫במועד מאוחר יותר‪.‬‬
‫רצף זה מעודד התרבות של חיידקים עקב טמפרטורות "חמות" שנמצאות בתוך האוכל‪.‬‬

‫‪ ‬צליית בשר ועוף בטמפרטורה שלפחות ‪. 201° C‬‬

‫‪- 17 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫שימוש במדחום מזון‬
‫הסר את המכסה וכנס את תקע המדחום לשקע‬

‫הייעודי בתנור עד ישמע קליק הנעילה‪..‬‬

‫הכניסו את המדחום למרכז המזון הימנעו במגע עם‬
‫עצמות ואזורים שומנים‪.‬‬

‫זכור – יש לחבר את המדחום כאשר התנור מכובה‪.‬‬

‫‪ .2‬כבה את התנור‬

‫‪ .1‬חבר את מד חום המזון‪.‬‬

‫‪ .0‬הכנס את המדחום למרכז המזון‪ ,‬הימנע ממגע עם עצמות או שומן‬

‫‪ .0‬הדלק את התנור ובחר תוכנית בישול מתאימה‬

‫‪ .1‬קבע את הטמפרטורה‪.‬‬

‫‪ .0‬לאחר מספר שניות תוכנית הבישול תכנס לעבודה ועל צג החיווי תופיע הטמפרטורה‪.‬‬

‫מ ‪.00 – 99 C°‬‬ ‫של מד החום‪ ,‬ניתן לשנות את הטמפרטורה בעזרת הכפתורים‬

‫‪ .0‬על מנת לשנות את הטמפרטורה במהלך תוכנית הבישול יש ללחוץ תחילה על הכפתור‬

‫(צבע הכפתור יהיה אדום) ואז ניתן יהיה לכוון את הטמפרטורה מחדש‪.‬‬

‫‪- 18 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫אנו ממליצים לעיין בטבלה הבאה שנלקחה מסד הנתונים הלאומי של בטיחות במזון בארה"ב‪.‬‬

‫טבלת מסד הנתונים הלאומי של בטיחות במזון בארה"ב‪.‬‬

‫טמפרטורה פנימית מינימאלית רצויה‬ ‫סוג מזון‬
‫בשר טחון‬
‫המבורגר‬
‫‪02° C‬‬ ‫בקר‪ ,‬עגל‪ ,‬כבש‪ ,‬חזיר‬
‫‪00° C‬‬
‫‪00° C‬‬ ‫עוף‪ ,‬תרנגול טורקי‬
‫בשר בקר‪ ,‬עגל‪ ,‬כבש‬
‫צלייה וסטייקים‬
‫מטעמי בריאות לא מומלץ לאכול מזון נא‬ ‫נא‬
‫‪00° C‬‬
‫‪02° C‬‬ ‫נא – בנוני‬
‫‪00° C‬‬ ‫בנוני‬
‫חזיר‬
‫עשוי היטב‬
‫‪02° C‬‬
‫‪00° C‬‬ ‫קצוץ‪ ,‬צלוי‪,‬צלעות‬
‫‪02° C‬‬ ‫בנוני‬
‫‪02° C‬‬
‫עשוי היטב‬
‫עופות‬ ‫בשר טרי‬
‫‪81° C‬‬ ‫נקניק‬
‫‪81° C‬‬
‫‪81° C‬‬ ‫עוף שלם‬
‫‪00° C‬‬ ‫ברווז‬

‫תרנגול טורקי ( לא ממולא)‬
‫חזה עוף טורקי‬

‫אם מנתקים את תקע המדחום לאחר שתהליך הבישול‬
‫החל לוח הבקרה יעצור את פעולת התנור ויצפצף‪.‬‬

‫החזר התקע למקומו כדי שהתנור ימשיך את פעולת‬
‫הבישול‪.‬‬

‫כאשר מבשלים בעזרת מדחום המזון כל הגדרות הטמפרטורה משתנות כדי לשמור על עקביות‬
‫פילוסופית של בישול בלפחות ‪( .201 °C‬מלבד בישול בעזרת אידוי)‬
‫ניתן לשנות טמפרטורה מ ‪ 210 °C‬עד ‪.110 °C‬‬
‫מסיבה זו תוכנית הפשרה אינה זמינה במצב זה‪.‬‬

‫סיום תוכנית בישול מושגת כאשר החום הפנימי של המזון הגיע לחום שהוגדר בתוכנית בישול‪.‬‬
‫ברגע שהמדחום מזהה שהושגה הטמפרטורה הרצויה‪ ,‬תוכנית הבישול תסתיים וישמע צפצוף‪.‬‬

‫כבה את התנור ‪,‬הוצא את מד החום וסגור את השקע‪.‬‬

‫‪- 19 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫ניקיון ‪Clean‬‬
‫הדלק את התנור‪.‬‬
‫לחץ על כפתור ‪CLEAN‬‬

‫בצג החיווי יופיעו ‪ 1‬אפשרויות‪:‬‬
‫אופציה ראשונה‬

‫‪ – OVEN‬ניקוי תא הבישול‬
‫לחץ פעם אחת על כפתור ‪ START‬כדי לבחור באופציה ‪ ,OVEN‬לאחר מכן בצג החיווי יופיעו ההוראות הבאות‪:‬‬

‫מלא את מיכל המים והכנס למקומו‬
‫לחץ ‪START‬‬

‫פעולת הניקוי אורכת ‪ 21‬דקות ובסיום ישמע צפצוף‬
‫היזהר בעת פתיחת הדלת מהאדים העלולים להיפלט החוצה‪.‬‬

‫נקה את התנור בעזרת מטלית לחה‪.‬‬
‫פעולת הניקיון מקלה על הניקוי עם המטלית שכן פעולה זו מרככת את שאריות המזון שנשארו‬

‫בתא הבישול‪.‬‬

‫בסיום הניקיון כבה את התנור ופעל על פי ההוראות‪:‬‬
‫הוצא את מיכל המים עד הסימון‬

‫לאחר הוצאה חלקית של מיכל המים לחץ ‪START‬‬
‫על מנת לרוקן את שאריות המים ממנגנון האידוי‪.‬‬

‫רוקן את המיכל‪.‬‬
‫החזר את המיכל למקומו‬

‫‪- 21 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫אופציה שנייה‪:‬‬
‫‪ – STEAM CIRCUIT‬ניקוי מנגנון האידוי‬

‫לחץ פעם אחת על כפתור ‪ START‬כדי לבחור באופציה ‪ ,OVEN‬לאחר מכן בצג החיווי יופיעו ההוראות הבאות‪:‬‬
‫מלא את מיכל המים והכנס למקומו‬
‫לחץ ‪START‬‬

‫פעולת הניקוי אורכת ‪ 21‬דקות ובסיום ישמע צפצוף‬
‫היזהר בעת פתיחת הדלת מהאדים העלולים להיפלט החוצה‪.‬‬

‫נקה את התנור בעזרת מטלית לחה‪.‬‬
‫פעולת הניקיון מקלה על הניקוי עם המטלית שכן פעולה זו מרככת את שאריות המזון שנשארו‬

‫בתא הבישול‪.‬‬

‫פתח את הדלת‬

‫הוצא את מיכל המים עד הסימון‬

‫לאחר הוצאה חלקית של מיכל המים לחץ ‪START‬‬
‫על מנת לרוקן את שאריות המים ממנגנון האידוי‪.‬‬

‫רוקן את המיכל‪.‬‬
‫החזר את המיכל למקומו‬

‫פעולת ניקיון זו שומרת על המעגלית הפנימיים של מנגנון האידוי ומבטיחה פעולה תקינה של מגנון האידוי‪.‬‬
‫שים לב למים במיכל לאחר פעולת הניקיון – במידה והם לא צלולים חזור שנית על פעולת הניקיון‬

‫‪- 21 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫שליטה בתאורת התנור‬
‫תאורת התנור מופעלת עם כל תוכנית והיא עצמאית לחלוטין‪ ,‬כלומר ניתן להדליקה ולכבותה בכל זמן שתרצה‪.‬‬

‫אור התנור ידלוק בדרך כלל לכל אורך חימום התנור ו ‪ 0‬דקות לאחר השגת הטמפרטורה הרצויה‪.‬‬
‫לאחר מכן אור התנור יכבה כדי לחסוך בחשמל‪.‬‬

‫כדי לבדוק את הבישול יתכן ותצטרך להדליק את האור הפנימי של התנור‪.‬‬
‫כדי להדליק את האור‪ ,‬פשוט גע בכפתור האור שבלוח הבקרה‪ ,‬האור יישאר דלוק למשך ‪ 0‬דקות‪.‬‬

‫חיישן מדליק את אור התנור עם פתיחת הדלת‪.‬וכאשר נסגרת הדלת האור נכבה‪.‬‬

‫תכנות זמני בישול‬
‫לתנור שלושה מצבי תכנות לשליטה בזמן הבישול בחירת הפונקציות‬

‫מתבצעת ע"י נגיעה בכפתור השעון‪ .‬כל נגיעה מפעילה פונקצית‬
‫תכנות אחרת ‪.‬‬

‫משך זמן הבישול‬
‫גע פעם אחת בכפתור השעון‪.‬‬
‫סמל (זמן בישול) ידלוק בלוח הבקרה ושעון המערכת יתחלף ל ‪.00:00‬‬

‫נקודות ההפרדה יהבהבו כדי להצביע‬
‫שכעת ניתן לכוון את זמן הבישול הנדרש‬

‫קבע את משך זמן הבישול בעזרת כפתורי ‪ +‬ו ‪-‬‬

‫לאחר קביעת משך זמן הבישול תחל הספירה לאחור של זמן הבישול שנותר‪ ,‬לוח‬
‫הבקרה יציג שוב את השעה הנוכחית וסמל זמן בישול ידלוק בתצוגה‪.‬‬

‫‪- 22 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫כאשר מנית הדקות שהוגדרה תסתיים‪ ,‬ישמיע לוח הבקרה צפצופי התראה‪ ,‬מגנון החימום יפסיק פעולתו‪,‬‬
‫לוח הבקרה יציג את זמן הבישול שנקבעה וסמל זמן בישול יהבהב‪.‬‬
‫נגיעה בכל כפתור בלוח הבקרה תפסיק את צפצוף לוח הבקרה‪.‬‬

‫לאחר ‪ 8‬שניות התנור יכבה אוטומטית אלא אם נבחרה תוכנית בישול אחרת‪.‬‬

‫קביעת השעה עבור גמר הבישול‬
‫גע פעמיים בכפתור השעון‪.‬‬

‫סמל (שעת סיום הבישול) ידלוק בלוח הבקרה‪.‬‬

‫נקודות ההפרדה יהבהבו כדי להצביע‬
‫שכעת ניתן לכוון את שעת סיום הבישול‬

‫קבע את שעת סיום הבישול בעזרת כפתורי ‪ +‬ו ‪-‬‬

‫לאחר קביעת שעת סיום הבישול ‪ ,‬לוח הבקרה יציג שוב את השעה הנוכחית‬
‫וסמל שעת סיום בישול ידלוק בתצוגה‪.‬‬

‫‪- 23 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫כאשר שעת סיום הבישול שהוגדרה תגיע ‪ ,‬ישמיע לוח הבקרה צפצופי התראה‪ ,‬מגנון החימום יפסיק פעולתו‪,‬‬
‫לוח הבקרה יציג את שעת סיום הבישול שנקבעה וסמל שעת סיום הבישול יהבהב‪.‬‬
‫נגיעה בכל בכפתור בלוח הבקרה תפסיק את צפצוף לוח הבקרה‬

‫לאחר ‪ 8‬שניות התנור יכבה אוטומטית אלא אם נבחרה תוכנית בישול אחרת‪.‬‬

‫קביעת שעת התחלה וסיום לתוכנית בישול‬

‫באמצעות שילוב של תוכניות "משך זמן הבישול" ו "קביעת השעה עבור גמר הבישול"‪ ,‬ניתן להגדיר את מועד סיום‬
‫תוכנית בישול לאחר זמן בישול שהוגדר‪.‬‬

‫לדוגמא‬
‫השעה הנוכחית היא ‪ 08:00‬בבוקר והבשר הצלוי צריך להיות מוכן בשעה ‪ 20:00‬בצהריים‪ ,‬מה עושים‪:‬‬

‫הכן את הבשר והנח אותו בתבנית בתוך התנור‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬הדלק את התנור‪ ,‬בחר בתוכנית הבישול וקבע את הטמפרטורה הרצויה‪.‬‬

‫כעת‪ ,‬קבע את משל זמן הבישול‪ .‬למשל שעתיים‪.‬‬

‫כעת‪ ,‬קבע את שעת סיום הבישול‪ ,‬לוח הבקרה יוסיף אוטומטית את זמן‬
‫הבישול שהגדרנו לשעה הנוכחית ובמקרה שלנו שעתיים ולכן יציג את‬
‫השעה ‪ 1 + 08:00 ( .20:00‬שעות)‪.‬‬

‫‪- 24 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫שנה את שעת סיום תוכנית הבישול לשעה הרצויה‬
‫בעזרת כפתורי ‪ +‬ו ‪ , -‬בדוגמא שלנו שעה ‪20:00‬‬

‫לוח הבקרה עושה את החישוב הבא‪:‬‬
‫שעת סיום תוכנית הבישול ‪ 20:00‬פחות זמן בישול ‪ 1:00‬שעות והתוצאה – שעה ‪.22:00‬‬

‫התנור יכנס למצב המתנה ואור התנור יכבה‪.‬‬
‫בשעה ‪ 22:00‬בבוקר יחל התנור בתוכנית הבישול למשך שעתיים והתנור יכבה בשעה ‪.20:00‬‬
‫אור התנור לא ידלוק במשך תוכנית הבישול היות ומניחים שאין אף אחד ליד התנור היות והיה צורך לעזוב את‬

‫הבית‪.‬‬

‫‪- 25 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫מונה הדקות‬
‫מונה הדקות היא תוכנית עצמאית ולא תלויה בתוכניות בישול של התנור‪.‬‬
‫כלומר הגדרת תוכנית זו לא תשפיע או תפריע על מהלך תוכניות בישול אחרות‪.‬‬
‫ניתן לכוון את מונה הדקות כתזכורת לבדיקה מצב התבשיל לאחר זמן מסוים או כל שימוש אחר שנראה לך‪.‬‬

‫מונה הדקות ישמיע צפצוף בסיום פעולתו‪.‬‬
‫ניתן להשתמש באופציה זו גם כאשר התנור כבוי‪ .‬במקרה זה כל שעליך לעשות הוא לגעת‬

‫בכפתור השעון פעם אחת‪.‬‬
‫במקרה והתנור דלוק יש לנגוע כפתור ‪ 0‬פעמים‪.‬‬

‫נקודות ההפרדה יהבהבו כדי להצביע‬
‫שכעת ניתן לכוון את מונה הדקות‪.‬‬

‫הגדר את זמן המונה בעזרת כפתורי ה ‪ +‬ו ‪.-‬‬

‫כאשר זמן שהוגדר במונה הדקות תם‪ ,‬ישמיע לוח הבקרה צפצופי התראה וסמל מונה הכללי יהבהב‪.‬‬
‫נגיעה בכל פקד בלוח הבקרה תפסיק את צפצוף לוח הבקרה‪.‬‬
‫ביטול התכנות‬

‫על מנת לבטל כל אחת מתוכניות השעון יש לאפס את הערכים שהוכנסו לשעון או לכבות את התנור‪.‬‬

‫‪- 26 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫תוכניות בישול אוטומטיות ‪ -‬מתכונים‬
‫הדלק את התנור‪.‬‬

‫לחץ על כפתור ‪.‬‬

‫בלוח הבקרה יופיעו שתי אפשרויות‪:‬‬
‫‪ -‬מתכונים אישיים‪.‬‬

‫‪ -‬מתכונים מוכנים מראש‪.‬‬
‫בחר את האפשרות המתאימה לך בעזרת כפתורי‬

‫אשר את הבחירה בעזרת הכפתור ‪.‬‬
‫כעת יופיעו אפשרויות מתכונים‪ ,‬בחר את האפשרות המתאימה לך‬

‫בעזרת כפתורי ‪.‬‬
‫אשר את הבחירה בעזרת הכפתור ‪.‬‬

‫בחר את האפשרות המתאימה לך בעזרת כפתורי ‪.‬‬
‫אשר את הבחירה בעזרת הכפתור ‪.‬‬

‫תצוגת המשקל תופיע‪ ,‬בחר בערך המתאים בעזרת ‪.‬‬
‫ואשר הבחירה בעזרת כפתור ‪.‬‬

‫בסיום ההגדרות ‪ ,‬יוצג על לוח הבקרה סיכום של הבחירה שנעשתה‪.‬‬
‫נקודות ההפרדה בשעון יהבהבו כדי לציין שניתן לערוך את זמן התוכנית‬

‫בעזרת כפתורי ‪.-/+‬‬
‫לחץ על כפתור כדי להתחיל בפעולת התוכנית‪.‬‬

‫בחלק מהמתכונים דרוש חימום מקדים‪.‬‬

‫‪- 27 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫התנור יוציא הודעה מתי להכניס את המזון לתא הבישול‪.‬‬
‫בסיום תוכנית הבישול תופיע הודעה הבאה בלוח הבקרה – " ‪ - "Program ended remove food‬התוכנית‬
‫הסתיימה הוצא את התבשיל‪ .‬לוח הבקרה יצפצף עד אשר תלחץ על כפתור כלשהוא או תפתח את דלת התנור‪.‬‬

‫ובמקרה של טעות באחת מההגדרות לחץ על כפתור אשר יבטל את הגדרת התוכנית וכך תוכל להתחיל‬
‫להגדיר שוב מההתחלה‪.‬‬

‫במקרה ושינתה נתונים של מתכונים מוגדרים מראש בסיום תופיע שאלה האם לשמור הגדרות אלו‬
‫כן‪/‬לא – לחץ לפי רצונך‪.‬‬

‫מתכונים אישיים‬
‫כאשר תוכנית מתכון קבוע מראש מסתיימת‪ ,‬ניתן להחליט שהגדרות התוכנית ישמרו‪.‬‬

‫או לשנותם‪.‬כדי לשנות את הגדרות פעל לפי ההוראות הבאות‪:‬‬

‫בחר ב ‪ YES‬בעזרת כפתור ‪+‬‬
‫אשר בחירה בעזרת כפתור‬

‫זמן בישול יופיע‪ ,‬שינוי בעזרת כפתורים ‪ -/+‬ואישור בעזרת כפתור‬
‫משקל התבשיל יופיע‪ ,‬שינוי בעזרת כפתורים ‪ -/+‬ואישור בעזרת כפתור ‪.‬‬

‫תופיע הודעה מתכון נשמר – …‪recipe saved pos 1/1‬‬

‫בכל פעם שתיכנס להגדרות המתכונים יופיעו רשימות המתכונים הקיימים‪.‬‬
‫במקרה ואין מקום לשמירת מתכון נוסף תצטרך למחוק מתכון קיים‪ .‬תופיע הודעה‬

‫"‪"Memory full unable to save‬‬

‫על מנת למחוק מתכון לחץ על כפתור ‪.‬‬
‫לחץ על כפתור כדי להיכנס לרשימת המתכונים‪.‬‬

‫‪- 28 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫בעזרת כפתורי החיצים בחר את המתכון שברצונך למחוק‪.‬‬

‫לחץ על כפתור עד שיופיעו התפריטים הבאים‪.‬‬

‫כברירת מחדל תופיע התשובה ‪NO‬‬
‫לחץ על כפתור ‪ -/+‬כדי לבחור ‪ YES‬ולאישור לחץ ‪.‬‬

‫תופיע הודעה – המתכון נמחק‬

‫‪- 29 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬

‫בירמן עצים ופרזול בע"מ‬

‫ושיווק מוצרי עץ‪ ,‬פרזול ומוצרי חשמל‬

‫החלפת מנורה בתא הבישול‬

‫ניתוק התנור מהחשמל‪.‬‬ ‫וודא‪:‬‬
‫שהתנור וחלקי המנורות קרים כדי למנוע פגיעה‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫עדשת המנורה חייבת להיות במקומה כאשר משתמשים בתנור‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫העדשה עשויה מזכוכית‪ ,‬טפל בה בזהירות שלא תינזק ‪ /‬תישבר‬

‫‪ .2‬נתק את התנור מהחשמל‪.‬‬
‫‪ .1‬הסר את הברגים של מסגרת תא המנורה ע"י סיבוב‪.‬‬

‫‪ .0‬הסר את המנורה מבית המנורה ‪.‬‬
‫‪ .0‬וודא שהמנורה החדשה תואמת את המפרט הטכני‪:‬‬

‫‪ -‬מתח ‪25w / 230v‬‬
‫‪ -‬עמידות לחום ‪ 000‬מעלות צלזיוס‬

‫‪ -‬חיבור מנורה תואם ‪G9‬‬

‫‪ .1‬החלף מנורה במנורה חדשה‪ ,‬וודא שאינך נוגע במנורה‪ ,‬שאריות שומן מהידיים יכולים לגרום לנזק למנורה‪.‬‬
‫‪ .0‬החזר את המסגרת למקומה‪.‬‬

‫‪ .0‬חבר את הכבל החשמלי למתח‪.‬‬

‫‪- 31 -‬‬ ‫אזור התעשייה קדמת גליל ת‪.‬ד‪ 201 .‬טבריה ‪ 20200‬טלפון‪ , 00 – 0008000 :‬פקס‪00 – 0000002 :‬‬
‫‪E – Mail: [email protected] Web site: www.birman.co.il‬‬


Click to View FlipBook Version