The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by kaunselormrsmkb, 2021-05-18 23:45:49

IVENTORI MINAT KERJAYA 1

IVENTORI MINAT KERJAYA 1

IVENTORI MIN

NAMA : YA PERKARA TANDAKAN PERKARA YANG ANDA G
YA PERKARA YA
PERKARA Membaca buku atau
majalah sains Melakar, melukis atau M
Membaiki alat-alat Bekerja dengan makmal mewarna k
elektrik penyelidikan Menonton lakonan / drama
Membaiki alat-alat M
mekanik Membuat kerja projek p
sains p
Membuat benda- Mereka cipta model
benda daripada kayu roket Mereka bentuk perabot M
Memandu trak atau atau bangunan s
traktor Bekerja menggunakan
alat-alat kimia Bermain alat muzik dalam M
Mengikuti kursus Membaca subjek-subjek kumpulan muzik atau m
Latihan Mekanik tertentu yang khusus okestra p
Mengunakan alat-alat Berlatih menggunakan alat
kerja logam dan Mengikuti kursus Fizik muzik M
mesin k
Mengubahsuai enjin Mengikuti kursus Kimia Menghadiri pertunjukan
kereta atau motosikal pentas atau muzik M
Mengikuti kursus seni Mengikuti kursus p
perusahaan Geometri
Mencipta potret atau foto M
Mengikuti kursus
kerja kayu Membaca buku-buku M
lakonan m
p
Membaca atau menulis
sajak M
s

Menikuti Kursus Mengikuti Kursus Biologi Mengikuti kursus seni lukis M
Automekanik p
Memahami fungsi tiub Menyanyi dalam bahagian M
Menggunakan hampagas kumpulan beramai-ramai s
jangka voltan Menamakan tiga jenis Melakukan persembahan B
Melaras karburator makanan yang muzik berseorangan b
mempunyai kandungan la
Menggunakan alat- protein yang tinggi Berlakon dalam sebuah
alat elektrik logam Memahami ‘Separuh drama M
di bengkel seperti hayat’ dalam unsur d
gerudi elektrik radioaktif Membaca sambil
Mengolah perabot menterjemah M
atau barang-barang Menggunakan jadual k
daripada kayu logarisma Menterjemah gerak-geri
Membaca ‘Blueprint’ moden atau ballet M
Menggunakan pengukur u
Membaiki kerosakan bolehubah untuk Melukis gambar manusia
elektrik yang mudah mendarab dan sehingga dapat dikenali M
membahagi d
Membaiki alat Menggunakan Mencipta lukisan atau
perabot mikroskop ukiran M
s
Membuat lukisan Mengecam tiga gugusan Membuat barang-barang k
mekanik bintang-bintang daripada tembikar o
M
Membaiki kerosakan Menerangkan fungsi- Mencipta pakaian, poster a
radio atau TV yang fungsi darah putih atau perabot s
mudah M
Mentafsir formula kimia Menulis cerita atau sajak d
Membaiki kerosakan yang mudah yang baik
paip air yang mudah M
Memahami mengapa Penyair le
Mekanik Kapal satelit buatan manusia s
Terbang tidak jatuh ke bumi Pemimpin Simfoni P
Operator Jana Elektrik Ahli Kaji Cuaca M
Ahli Muzik P
Pemasang paip Ahli Biologi Pengarang k
Pemandu Jentera T
Berat Pengkaji Cekrawala Penulis Bebas K
Juru Ukur Ahli Zoologi P
Penyusun Muzik P
Merinyu Binaan Ahli Kimia Peniaga Seni Lukis P
Operator Radio G
Penyelidik Sains Bebas Pelatih Drama P
Atenden Pam Minyak Penulis Rencana Sains
Penyanyi Konsert P
Penggunting Pokok Penyunting Jurnal Sains M
Pengubah Lagu P
Pereka Alat Perkakas Ahli Kaji Bumi Pengarah Pentas P
Pengukir Foto K
Ahli Botani Penulis Skrip Lakonan P
Juru Elektrik Penyelidik Sains J
K
Ahli Fizik

JUMLAH (YA) JUMLAH (YA) JUMLAH (YA)

KATEGORI KATEGORI KATEGORI

REALISTIK (R) INVESTIGATIF (I) ARTISTIK (A)

TULISKAN KATEGORI UNTUK TIGA TERTINGGI 1)
2)
3)

NAT KERJAYA (SDS)

KELAS : TAHUN :

GEMARI ATAU YANG ANDA INGIN MENCUBA YA PERKARA YA

PERKARA YA PERKARA Menaip bahan-bahan
bertulis atau surat-surat
Menulis surat pada Mempengaruhi orang lain Mengira angka-angka
kawan Berbincang mengenai politik dalam urusan
perniagaan atau
Menghadiri menyimpan kira-kira
perjumpaan- Menggunakan mesin
perjumpaan agama perniagaan
Menyimpan rekod-rekod
Menganggotai kelab Menguruskan perniagaan sendiri perbelanjaan perniagaan
sosial Menghadiri persidangan
Mengikuti kursus
Menolong orang yang Memberi ceramah menaip
mempunyai masalah Menjadi pemimpin sebarang Mengikuti kursus
peribadi kumpulan perniagaan

Mengajar kanak- Mengikuti kursus simpan
kanak kira
Mengikuti kursus
Menghadiri majlis Matematik Perdagangan
parti
Menyimpan surat-
Menari Menyelia kerja-kerja orang lain surat, laporan-laporan
dan rekod-rekod
Menghadiri Menemui oprang-orang penting dalam fail
mesyuarat atau Menulis surat-surat
persidangan Mengetuai kumpulan dalam perniagaan
mencapai sesuatu matlamat Mengendalikan mesin
Menghadiri temasya fotostat
sukan Menulis trengkas

Memulakan Mengambil bahagaian dalam Menyimpan surat-surat
persahabatan kempen politik atau bahan-bahan
Menerangkan Menyelia kerja-kerja orang lain bertulis dalam fail
sesuatu dengan jelas
Bekerjasama atau Membuat orang lain bekerja Memegang jawatan
bekerja dengan orang mengikut cara saya dalam pejabat
ain
Mempunyai semangat dan daya Menggunakan mesin
Melayan tetamu tenaga yang tinggi simpan kira
dengan baik
Menggunakan mesin
Mengajar kanak- Menjadi jurujual yang cemerlang taip atau komputer
kanak
Mewakili kumpulan Membuat banyak kerja
Merancang hiburan mengemukakan cadangan bertulis dalam masa
untuk sesuatu majlis atau aduan kepada pihak yang singkat
berkuasa
Menolong orang yang Memenangi hadiah untuk Menggunakan mesin
dalam kesusahan kerja-kerja sebagai jurujual kira-kira
atau pemimpin
Menjadi pembantu Mengelola kelab, pertubuhan Menggunakan alat
sukarela di hospital, atau persatuan pemprosesan data yang
klinik atau dirumah mudah seperti alat
orang-orang tua Memulakan perniagaan sendiri penebuk lubang
Merancang aktiviti- Menyimpan rekod-rekod
aktiviti amal untuk Menjadi pemimpin yang berjaya bayaran atau jualan
sekolah dengan rapi
Meramal personaliti Penyimpan kira-kira
dengan baik
Pakar Kawalan
Melayan orang yang Menjadi pendebat yang baik
ebih tua daripada Penyemak Belanjawan
saya dengan baik Jurujual Saham dan Bon Perangkawan
Pendakwah / Spekulator
Mubaligh Wakil Pengilang Jurutrengkas Mahkamah
Pakar Jenayah Kanak- Penerbit Televisyen
kanak Pegawai Eksekutif Kerani Bank
Terapis Pertuturan Pengurus Restauran Pegawai Daftar
Kaunselor Juruacara Barangan
Perkahwinan Jurujual Kereta Penilai Harga
Pengarah Padang Jurujual Hartanah/Rumah
Permainan Pakar Perunding Perhubungan Kerani Gaji
Guru Sains Sosial Pengurus Kempen Ahli Politik
Psikologi Perubatan Pengurus Hotel Penganalisa Kewangan
Pemeriksa Kira-Kira Bank
Pegawai Kebajikan
Masyarakat Akauntan Cukai
Penolong Pegawai
Pendidikan
Kaunselor Pelajar
Penyiasat Kes Sakit
Jiwa
Kaunselor Kerjaya

JUMLAH (YA) JUMLAH (YA) JUMLAH (YA)

KATEGORI KATEGORI KATEGORI

SOSIAL (S) ENTERPRISING (E) CONVENT IONAL (C)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
หลักสูตรชั้นเรียนรายวิชา IS1
Next Book
คู่มือการใช้งานโปรแกรม-Zoom